ЗАСІДАННЯ  ТРИДЦЯТЬ  ДРУГЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

9  листопада   2004 року, 10.04 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради. Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

10:05:11

Зареєструвалися у сесійній залі 424 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні народні депутати, відповідно до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України сьогодні на ранковому засіданні проводиться черговий День уряду України. На виконання постанови Верховної Ради України від 21 вересня 2004 року предметом нашого розгляду буде інформація уряду - про стан виконання урядом України вимог Конституції України та законів  України щодо належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати. У роботі беруть участь представники Кабінету Міністрів на чолі з віце-прем'єр-міністром Дмитром Табачником, а також керівники місцевих державних адміністрацій. Я маю на увазі обласних державних адміністрацій. Доповідачем уряд визначив міністра праці та соціальної політики. Відповідні довідкові матеріали вам, шановні народні депутати, вручено.

При розгляді даного питання профільні комітети пропонують регламент, який встановлено положенням про День уряду України у Верховній Раді. Для інформації міністра праці та соціальної політики Папієва Михайла Миколайовича до 15 хвилин, відповіді на письмові запитання - 30 хвилин.

Відповіді на усні запитання - одна година. Співдоповіді: голови Комітету з питань соціальної політики та праці Хара Василя Георгійовича - п'ять хвилин, першого заступника голови Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиції Демьохіна Володимира Анатолійовича - п'ять хвилин, обговорення - 20 хвилин і підведення підсумків. Немає заперечень? Тоді... Що? Я кажу, шановні колеги, або давайте переголосуємо положення, це відповідно до положення все зроблено. Буде бажання обговорити далі це питання, будемо обговорювати. Немає заперечень?

Шановні колеги, тоді треба внести пропозицію про відміну положення про День уряду. Я сказав, що відповідно до положення про День уряду ми притрималися все точно. От є положення, воно затверджено Верховною Радою.

Так, переходимо до розгляду питання. До доповіді запрошується міністр праці та соціальної політики Папієв Михайло Миколайович. Будь ласка.

 

ПАПІЄВ М.М.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати України! Розгляд Верховною Радою України питання про стан забезпечення вимог Конституції та законів України щодо належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати є дуже важливим та відповідальним етапом у розв'язанні цілого комплексу гострих соціальних проблем у цій сфері.

Одразу зазначу, що для забезпечення можливості отримувати гідну заробітну плату за свою роботу і, що вкрай важливо, вчасно та у повному обсязі є одним із головних завдань уряду, керівництва держави. Зокрема Указом Президента України у 2000 році була схвалена Концепція подальшого реформування оплати праці. Кабінет Міністрів затвердив план конкретних заходів щодо реалізації її основних положень.

Сьогодні ми вже можемо говорити про певні позитивні результати. Так, впродовж останніх років забезпеченості, стійку динаміку зростання номінальної заробітної плати.

Прошу вас звернути увагу на екран, що ілюструє зазначене зростання. Як бачимо, рівень заробітної плати у 2003 році майже вдвічі перевищив рівень заробітної плати у 2000 році. 566 гривень складає середньомісячна зарплата за січень-березень поточного року, що становить 127 відсотків до відповідного періоду минулого року.

Причому щорічна заробітна плата зростає більш, ніж на 20 відсотків.

Хочу закцентувати вашу увагу на тому факті, що зростання заробітної плати відбувається за всіма видами економічної діяльності та в усіх регіонах України.

Зокрема, найвищі розміри зарплати у вересні поточного року були у працівників, зайнятих у авіаційному транспорті - 1464 гривні, нафтопереробленні - 1200 гривень, фінансовій діяльності - майже 1200 гривень.

Серед регіонів у вересні найвищі розміри заробітної плати забезпечені у місті Києві - 997 гривень, Донецькій області - 771 гривня, Запорізькій - 708 та Дніпропетровській - 708 гривень, що значно перевищує середній її рівень по економіці України.

Прошу вас звернути увагу на екран. Якщо у 2000 році рівень середньої заробітної плати перевищував прожитковий рівень для працездатної особи тільки в місті Києві, Донецькій та Запорізькій областях, то уже в 2003 році у 17-ти регіонах, а у вересні цього року - в усіх регіонах України середній розмір заробітної плати перевищує прожитковий рівень для працездатної особи.

Завдяки заходам, здійсненим урядом та місцевими державними адміністраціями щодо державної підтримки села більш, ніж в 2,5 рази порівняно з 2000 роком зріс розмір середньомісячної заробітної плати працівників сільського господарства.

Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Як бачимо, за 9 місяців поточного року середня зарплата у сільському господарстві становила уже 280 гривень, а у вересні - 344 гривні. Найвищі її розміри були у працівників сільського господарства Донецької - 518, Дніпропетровської - 438, Київської - 433 та Харківської області - 410 гривень Продожує зростати частка працівників, зайнятих в економіці України, заробітна плата яких перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Якщо у червні 2003 року частка таких працівників становила 43 відсотки, то у червні поточного року - уже більше половини: 55 відсотків.

Хочу зауважити, що розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи за цей період також збільшився. Зростає і реальна заробітна плата. За період з 2001 року щорічні темпи її росту становлять від 115 до 119 відсотків, а за дев'ять місяців поточного року - 124 відсотки.

Значна увага приділяється урядом і питанню підвищення державної гарантії в оплаті праці, яка реалізується через встановлення мінімальної заробітної плати. Економічний стан України ще не дозволяє встановити її на рівні прожиткового мінімуму. Тому розмір мінімальної заробітної плати підвищується поступово.

Хочу наголосити на тому, що впродовж останніх чотирьох років розмір мінімальної заробітної плати зріс з 74 до 237 гривень на місяць, тобто у 3,2 рази. Якщо у січні 2000 року мінімальна заробітна плата складала 26 відсотків від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 2000 рік, а це було 287 гривень, то з першого вересня 2004 року її розмір вже досяг 61,3 відсотка від прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 2004 рік, 386 гривень. Це кращий показник серед країн СНД.

З першого січня 2005 року передбачається встановити мінімальну заробітну плату в розмірі 262 гривні на місяць. Зараз ведеться робота щодо визначення етапів наближення розміру мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму для працездатної особи. Згідно з розробленим на основі чинного законодавства і прогнозних макроекономічних показників законопроектом передбачається зрівняння цих показників у 2007 році.

Однак враховуючи прийнятий нещодавно  Верховною Радою України закон щодо зміни структури  мінімальної заробітної плати, що визначатиметься як тарифна частка заробітку для досягнення нею  розміру прожиткового мінімуму у  2007 році щорічна потреба додатково буде складати в Державному бюджеті 10 мільярдів гривень. З метою захисту купівельної спроможності  заробітної плати та інших доходів громадян від інфляції провадиться індексація грошових доходів громадян. З березня 2003 року вона здійснюється стосовно всіх  працівників і в межах прожиткового мінімуму, в тому разі коли величина  індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101 відсоток проти 105 відсотків, який діяв раніше.

Виробнича сфера. Нагадаю, що  на підприємствах усіх форм власності і господарювання рівень оплати праці визначається підприємствами самостійно в колективних договорах. Зрозуміло, з дотриманням норм і гарантій, визначених законами України, генеральною та галузевими угодами. В укладеній в поточному році генеральній угоді на 2004-2005 роки уряд разом з роботодавцями зобов'язався  забезпечити подальше підвищення зарплати у виробничій сфері не менше, ніж на 25 відсотків щорічно. Як я вже зазначив, за 9 місяців цього року ми маємо в цілому по галузях економіки підвищення на 27 відсотків. Проте, на багатьох підприємствах економічний і фінансовий стан залишається складним, тому і  рівень зарплати тут не перевищує прожитковий мінімум. Має місце несвоєчасна її виплата.

На окремих сільськогосподарських підприємствах не забезпечується законодавчо  встановлений мінімальний її розмір. Також, якщо говорити про ті тенденції, які існують, покращується ситуація з використанням робочого часу. Якщо у  2000 році чисельність працівників, які знаходились у так званих адміністративних відпустках, складала 16,1 відсотка до середньо облікової чисельності працівників по Україні, то у 2003 році уже тільки 3,2  відсотка, а у 1 півріччі поточного  року нам вдалося зменшити до значення 1,5 відсотка, хоча це теж те питання, над яким ми працюємо, і необхідно зробити все можливе для того, щоби у нас відсутні були працівники, які знаходились би в адміністративних відпустках. Треба  виконати законодавство України і забезпечити всіх громадян України  достойною працею та достойним рівнем оплати праці.

Аналогічне зменшення простежується і стосовно працівників зайнятих неповний робочий день. У 2000 році їх чисельність складала 13,3 відсотки до середньооблікової чисельності працівників по Україні (  нагадаю 13,3 відсотка у 2000 році), у 2003 році вже 11, 3 відсотка, а у першому півріччі поточного року 7,6 відсотка.

У бюджетній галузі уряд здійснює послідовні кроки  щодо підвищення заробітної плати працівникам освіти, охорони здоров'я, культури, науки та інших галузей бюджетної сфери. Зокрема, за період з 2000 року у середньому у 2,4 рази  зросли посадові оклади працівників бюджетної сфери, а в освіті та охорони здоров'я - у 2,5 рази, у 2003 році на 32,2 відсотки було підвищено посадові оклади бюджетникам, а у 2004 році на  28,1 відсотка.

Ми усвідомлюємо, що на сьогодні абсолютні розміри заробітної плати   у цій сфері ще не  забезпечують достатнього рівня життя вчителів, лікарів, науковців та інших працівників, тому уряд робить все реально можливе щодо їх  збільшення.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери здійснюватиметься подальше підвищення  зарплати бюджетникам та встановлення оптимальної диференціації тарифних ставок і посадових окладів працівників різних професійно-кваліфікаційних груп  з врахуванням складності та відповідальності їх праці. Зараз  вишукуються фінансові можливості її запровадження, на це понад передбачені у проекті Держбюджету 5 мільярдів гривень додатково потрібно ще 10 мільярдів гривень на 2005 рік.

Шановні народні депутати України!  Питання своєчасності виплати та погашення заборгованості із заробітної плати залишається однією із найгостріших соціальних  проблем. Прошу вашу увагу звернути на екран: за останні п'ять років її скорочення становило більш ніж на 6 мільярдів 200 мільйонів гривень. А  станом на 1 жовтня поточного року  борги працівникам становили 953 мільйони гривень. Якщо зменшилась, значно зменшилась кількість працівник, яким своєчасно не виплачується заробітна плата. Подивіться на екран: якщо в 2000 році, їх було 9200 000 осіб, тобто кожен другий, працівник в Україні не отримував своєчасно заробітної плати, то на сьогодні їх кількість зменшилась майже в 19 разів і складає менше 500 тисяч осіб. І до 1 січня 2005 року Урядом планується виконати Указ Президента України, щодо  повного погашення заборгованості із заробітної плати. Уряд України взяв на себе цей обов'язок і  неодмінно зробить все можливе, для того щоби громадяни України забули таке ганебне  явище, як своєчасна не виплата заробітної плати. Виконання цих зобов'язань забезпечується не лише згальноорганізаційними заходами, але і виділення значних бюджетних коштів для  державних підприємств, що дозволило суттєво зменшити заборгованість у поточному оці, як це показано на графіку. Станом на 1 листопада, за даними оперативного моніторингу  сума боргу працівникам підприємств становить близько 540 мільйонів гривень, або 30% від рівня, що був на початок року. Це стало можливим завдяки посиленню державного нагляду та контролю за додержання  законодавства про оплату праці. Зокрема, за результатами перевірок Держнагляд праці - 13 887  посадовців підприємств боржників було притягнуто до адміністративної відповідальності протягом 9 місяців поточного року. На порушників законодавства про оплату праці було накладено штрафних санкцій на загальну суму понад 1 800 000 гривень. За матеріалами перевірок інспекторів праці правоохоронними органами порушено 813 кримінальних справ. також ми працюємо і над вдосконалення законодавства.  З цією метою Мін праці розроблено проект  закону України про внесення змін  до 31 закону України про відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, яким передбачається перенести з другої до 1-ої черги погашення  кредиторської заборгованості частини заробітної плати. У серпні поточного року Кабінетом Міністрів даний законопроект було внесено до Верховної Ради. Не хотілося б, щоб його спіткала доля  законопроекту народного депутата Майcтришина, яким передбачалося надати заробітній платі у разі банкрутства роботодавця статус  привілейованого платежу і перенесення її з  другої черги до першої, який набрав лише 199 голосів.

Опрацьовано та внесено  до Верховної Ради України законопроект про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. Цим законопроектом передбачається компенсація втрати частини належних працівникові від підприємств боржника коштів за рахунок гарантійної установи. Прийняття Верховною Радою України зазначених законопроектів з урахуванням уже  прийнятих останнім часом законів з цих питань дозволить прискорити вирішення проблеми. З даного приводу сподіваюся на ваше розуміння та підтримку, шановні народні депутати.

Опрацьовується також питання щодо збільшення питомої ваги витрат у загальних витратах на виробництво та у ВВП, питання підвищення ціни робочої сили. Завдання уряду на практиці здійснити перехід від дешевої до  дорогої робочої сили. І у першу чергу  через значне підвищення середньої заробітної плати.

Уряд і у подальшій роботі зосередить  зусилля на створення відповідних економічних передумов для розширеного відтворення робочої сили, зростання  заробітної плати у найближчі два роки не менше, ніж у два рази, у три-вісім разів - у найближчі чотири роки. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую вам  також за доповідь Михайло Миколайовичу. Давайте півгодини на письмові запитання, вони у вас є, будь ласка. А потім перейдемо на... Шановні колеги, у нас, я тільки що оголошував, 30 хвилин на письмові і годину на усні запитання від народних депутатів.  Я знаю. Давайте запишіться на запитання, будь ласка. Значить, тоді годину тридцять письмові і усні запитання. Ми об'єднуємо.  На табло прізвища народних депутатів, що записалися.

Ігор Рафаїлович Юхновський, ваше  запитання, спочатку усне, потім письмове.

 

10:24:01

ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

Шановний  Михайле Миколайовичу, Юхновський, "Наша Україна".

Я хотів у вас запитати таке. Підприємства України взагалі діляться на три категорії. Перше - підприємства, які працюють успішно, які є прибутковими. Підприємства, які є збитковими. І цілий ряд приватних підприємств, відносно яких ми маємо дуже слабкі відомості відносно і заробітної плати, відносно виплати заробітної плати і таке інше. Це перше питання. Як ви збираєте інформацію стосовно положення заробітної плати у цих трьох категоріях підприємств?

Друге питання. Існує величезний тіньовий сектор виплати заробітної плати. Як Міністерство праці інформується відносно тіньового розміру заробітної плати?

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую за запитання. Шановні народні депутати України. Ви знаєте, що уряд так само, як і Верховна Рада у своїй діяльності використовує офіційні статистичні дані, які надаються Державним комітетом статистики України. Також нами запроваджено ще півтора роки тому щоденний моніторинг по заборгованості із заробітної плати, який ми ведемо по регіонах України.

Запитання у вас слушне. Тому що і ми цю інформацію повністю маємо і відслідковуємо. Якщо в Україні налічується 600 тисяч підприємств усіх форм власності, то державна статистика веде облік близько 100 тисяч підприємств.

Що стосується інших підприємств, то сьогодні існує у нас чотири фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування. Пенсійний фонд, Фонд по тимчасовій втраті працездатності, Фонд по нещасному випадку на виробництві, а також Фонд по безробіттю, які ведуть повний облік реальної і в режимі реального часу заборгованості по заробітній платі, який є і основою для тих завдань, які уряд ставить перед регіонами України.

І те, що я вам сказав, що на сьогодні заборгованість по заробітній платі складає близько 540 мільйонів гривень. Це якраз дані щоденного моніторингу, і які звірені з обласними державними адміністраціями за станом на перше листопада 2004 року.

Необхідною умовою для того, щоб ми виконали обов'язок, який взяв перед собою Уряд України, який поставив перед нами Президент України Леонід Данилович Кучма - ліквідація заборгованості по заробітній платі в поточному році, передбачає її повну ліквідацію.

Ми також пішли по двох шляхах: перший шлях, який сьогодні виконує уряд, - це своєчасна і повна виплата заробітної плати при її суттєвому зростанні, друге - це погашення заборгованості по заробітній платі на діючих підприємствах. І третє завдання, яке, в принципі, є дуже складним - це ліквідація по заборгованості і заробітної плати на підприємствах, які ліквідовано, які знаходяться в стадії банкрутства або визнано банкрутами. Оце питання, які сьогодні стоять. І я вже говорив про той законопроект, який знаходиться в Верховній Раді України. І я думаю, що запитання ще будуть, і ми більш докладно поговоримо, щоб я не використовував весь час на відповідь вашого запитання.

Тобто усі завдання, які ми поставили, вони будуть виконані. Більше того, і так в трьох словах, що зараз робить уряд. Ви знаєте, що лишилося буквально два місяці, поки ми ще будемо знати, що таке, або згадувати, що таке заборгованість по заробітній платі. Зараз головне для нас - це суттєве підвищення заробітної плати для всіх працівників України. Це - створення нових робочих місць, це - ліквідація безробіття і багато інших питань. Це - виведення заробітної плати із тіні. І я думаю, що ми ще докладніше поговоримо в наступних запитаннях. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так, письмове, будь ласка.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання: депутатська фракція Народної аграрної партії. Заборгованість із виплати заробітної плати у сільському господарстві по діючих підприємствах станом на перше вересня 2004 року зменшилася з початку року майже на чверть. Частково, мабуть, це - результат змін, внесених Верховною Радою України до бюджету цього року, який передбачає направлення частини коштів від приватизації на погашення таких боргів перед працівниками збанкрутілих і ліквідованих підприємств.

По-перше, нас цікавить, скільки реально направлено на це коштів? І друге, згаданими змінами до бюджету не враховано всіх проблем. Поза увагою залишилися працівники сільськогосподарських підприємств, які припинили свою роботу без процедури банкрутства, але, фактично, теж ліквідовані. І таких, на жаль, немало.

Фракція  Народної аграрної партії України внесла законопроект номер 6249, яким запропонувало врегулювати цю проблему. То ж чи можемо ми розраховувати в цьому на підтримку уряду?

Шановні народні депутати України!

За даними Держкомстату на 1 жовтня 2004 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам сільськогосподарських підприємств становить 95 мільйонів гривень, і порівняно з початком року вона зменшилася не на чверть, як вказано в запитанні, а вона зменшилася на 141 мільйон гривень.

Міністерство аграрної політики України також оформило запит на одержання безвідсоткової позички на суму  22 мільйонів гривень, які зроблено відповідно до 109 статті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет".

Працює у нас комісія при міністерстві праці та соціальної політики України, міжвідомча комісія та працює така ж аналогічна міжвідомча комісія при міністерстві аграрної політики. На сьогодні вже виділено коштів по підприємствах державної форми власності, які існують у підпорядкуванні Міністерства аграрної політики - 17 мільйонів гривень, по підприємствам, які збанкрутіли та ліквідовані, виділено 99,1 мільйона гривень, з них 80 мільйонів гривень вже за даної інформації на вчора надійшли на рахунки в установах банків, відкриті для працівників цих підприємств.

Уряд підтримує законопроект України про внесення змін до закону України для того, щоб ми взяли на себе обов'язок повної ліквідації заборгованості по заробітній платі на підприємствах, які збанкрутіли, підприємствах АПК, які ліквідовані без права наступництва, і я рахую, що це є боргом держави. І ми підтримує народних депутатів України, це не така велика сума коштів, але треба завершити цю, дуже важливу, соціальну роботу і в подальшому зробити все можливе, для того щоб спрямувати зусилля уряду, спрямувати зусилля народних депутатів України на підвищення заробітної плати працівникам сільського господарства. Ви знаєте, середня заробітна плата на сьогодні складає 289 гривень - і вона не влаштовує сьогодні ні уряд, ні громадян України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Олександр Стоян, фракція "Регіони України". Будь ласка, ваше запитання.

 

10:32:06

СТОЯН О.М.

Олександр Стоян, голова Федерації профспілок України.

Шановний Михайле Миколайовичу, я написав письмове запитання, але хочу озвучити: раптом ви його не зачитаєте.

Сьогодні, коли ми затверджуємо бюджет, обов'язково треба затвердити новий розмір мінімальної заробітної плати. І це завжди викликає гострі дискусії, непорозуміння, різні пропозиції.

Чи не вважаєте ви за доцільне, як це робиться в багатьох країнах, щоб розмір мінімальної заробітної плати формували на тристоронній основі шляхом переговорів: уряд, роботодавці і профспілки? І тільки після цього аргументовано, з викладками, з розрахунками в бюджеті подавали на затвердження Верховної Ради. Це перше. Яка ваша думка на перспективу?

Друге питання. Ви знаєте, що сьогодні є борги по заробітні платі. Ви назвали 540 мільйонів. За розрахунками Федерації профспілок України, трохи більше: 700 мільйонів гривень. І я хотів би сказати, що ми підписали генеральну угоду з урядом Януковича на 2004-2005 рік, і там є положення, в цій генеральній угоді, що уряд зобов'язується сприяти погашенню заборгованості по заробітній платі...

 

ГОЛОВА. Будь ласка, відповідайте на запитання.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Дякую за запитання.

Шановні народні депутати України, ви знаєте, я скажу вам відверто і щиро, що ми робили аналіз по інших країнах світу, де уряди країн світу, там, де існує заборгованість по заробітній платі, взяли на себе зобов'язання по її ліквідації. Скажу вам відверто і щиро: практично тільки уряд України взяв на себе таке зобов'язання. Всюди заборгованість по заробітній платі вирішується шляхом переговорів між роботодавцем та профспілковими організаціями закладається в колективних договорах і також закладається в галузевих  договорах і це питання воно проходить тільки моніторинг державною інспекцією праці.

Щодо встановлення мінімальної заробітної плати. Також ми робили аналіз по  інших країнах світу. Так от,  передумовою встановлення мінімальної заробітної плати на той чи інший рік всюди в усіх країнах світу є переговорний процес між соціальними партнерами, між профспілковими організаціями та власниками. Не між профспілковими організаціями  та урядом і не між  Верховною Радою та урядом України, бо сьогодні уряд України є роботодавцем тільки для 30 відсотків громадян України, які працюють в бюджетній сфері і які працюють на підприємствах державної форми власності. На 70 відсотків  громадян України на сьогодні працюють в недержавному секторі економіки. Тому і саме тому, коли ми підписували генеральну угоду на поточний рік, ми робили все можливе для того, щоб залучити для цього процесу якомога більше тих власників недержавних, на яких по великому рахунку у нас же Закон України про  підприємства  говорить, що  ні уряд, ні інші органи та організації не мають права втручатися в господарську діяльність підприємств. Тобто, те, що ми робимо зараз по заборгованості по  заробітній платі, це ми виконуємо більше свій моральний обов'язок, частково порушуючи закон України, коли ми викликаємо керівників підприємств на комісії. які у нас діють в кожному районі,  в кожній області, в кожному населеному пункті. Але треба, давайте ми вже закінчимо цей процес в 2004 році і те, що сказав Олександр Миколайович, в 2004 році. І тенденції показують, ми ліквідуємо заборгованість по заробітній платі для працівників усіх  підприємств і  організацій України усіх форм власності. І з наступного року, я думаю, що ми зробимо все можливе,  щоб перейти на цивілізовані засади вирішення цих питань: і встановлення мінімальної заробітної плати. І ви знаєте, в  2005 році ми плануємо введення  єдиної тарифної сітки, і це у нас записано в  генеральній угоді, і підвищення заробітної плати. Давайте ми зараз не будемо говорити і обговорювати те, що було. Нормально і цивілізовано. Давайте забудемо те, що було. Давайте зробимо так, щоб громадяни   України отримали достойну заробітну плату так, як це робиться в цивілізованих західних країнах Європи та світу. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Письмове, будь ласка, запитання.

 

ПАПІЄВ М.М. Депутатська фракція Комуністичної партії України. Політика  уряду сьогодні проводиться так, що заробітна плата не створює мотивації для праці, навіть не забезпечує відтворення елементарних фізіологічних потреб людини. Частка  витрат на оплату праці у структурі собівартості виробництва продукції становить в Україні близько 13 відсотків тоді, як у країнах Західної Європи вона сягає 60 відсотків. Оскільки Україні так хочеться стати членом Європейського Союзу, то що сьогодні заважає підвищити рівень заробітної до європейського стандарту оплати праці?

Шановні народні депутати України! Рівень заробітної плати в Україні ще далеко не  досягає рівня заробітної плати в цивілізованих країнах Західної Європи.  Разом з тим я вірю в те, що ми зробимо  все можливе, а в цьому напрямку є декілька принципів, які визначені у світовій економічній науці, і  не треба вигадувати сьогодні колесо.

Давайте подивимося, що є першоосновою для рівня заробітної плати.

Перше, і це визнали у тому числі і ідеологи марксизму-ленінізму:  Карл Маркс "Капітал", де  чітко  ясно встановлено, що першоосновою для підвищення заробітної плати є продуктивність плати. Так от, шановні народні депутати України,  я взяв аналіз продуктивності праці в  Україні та в інших країнах світу. Якщо  взяти продуктивність праці в Україні і статистичні дані 2000 року і взяти її за одиницю, то в Росії продуктивність праці по відношенню до України складає 2,12 відсотка, у Сполучених Штатах Америки - 9,3 відсотка, у Німеччині - 6,28 відсотка, Франції - 7,66 і так далі. В Україні, якщо за одиницю взяти, то це співвідношення продуктивності праці в інших країнах світу і України, добре, давайте подивимося інший показник, показник того, який внутрішній валовий продукт у нас виробляється на душу населення  в Україна та в інших країнах світу. Якщо в Україні, за даними статистики,  виробляється 980 доларів Сполучених Штатів Америки на одну особу внутрішнього валового продукту, то  в Росії 2420, в Польщі 3910, Франції - 20 000, в Фінляндії - 20 000, Сполучених Штатів Америки - 30 000 доларів Сполучених Штатів Америки на душу населення . Крім цього, давайте будемо  коректно порівнювати рівні заробітної плати з тими рівнями заробітної плати, які існують в  західній Європі та Сполучених Штатах Америки. Треба порівнювати не абсолютні величини. Треба порівнювати співвідношення середньої заробітної плати, а також мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму цих країн тоді, бо сьогодні, якщо подивитись структуру витрат та  нашої споживчої  корзини громадян України, то є величезна різниця, навіть в квартирній платі. У нас дешевша квартирна плата в десятки разів, ніж в країнах Західної Європи. Якщо взяти харчування, у нас харчування, і це не є секретом дешевше ніж в країнах Західної Європи. Якщо взяти енергетичні оплати - у нас вони дешевше. Крім цього в країнах Західної Європи сьогодні не існує такої системи як система субсидій та пільг. А у нас системою субсидій та пільг захищені самі, саме захищені громадяни, малозабезпечені України, тому  що обмежена сплата за житлово-комунальні послуги 20% відсотками сукупного доходу сім'ї. Давайте разом працювати в цьому напрямку І головне - працювати над підвищенням продуктивності праці. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так, Михайло Миколайович, дуже тут багато бажаючих поставити запитання, я просив би, якщо можна,  лаконічніше, будь ласка, Мороз Анатолій, Фракція комуністів, Ваше запитання?

 

10:41:20

МОРОЗ А.М.

Анатолій Мороз, 83-ій виборчій округ, Фракція комуністів. Шановний Михайло Миколайович, у мене таке питання: зрозуміло всім, що статтею 109 Закону України про внесення змін до Закону України  про Державний бюджет України на 2004 рік, а також статтею 26 Закону України про Державний бюджет на 2004 рік передбачено, що кошти, які надходять від приватизації направляються на повернення підприємствам державної форми власності для погашення заборгованості заробітної плати на 1 січня 2004 року. Я зустрічався з першим віце-прем'єром Азаровим Миколою Яновичем, помічником, ви знаєте про таке підприємство у Токмаку Запорізької області "Південдизельмаш", у якому 70 відсотків акцій належать державі. І ось все упирається сьогодні у те, що це державне чи не державне. Як ви вважаєте,  70 відсотків акцій, повинна держава допомагати чи не повинна. Дякую за увагу.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую за запитання.

Шановні народні депутати, справа у тому, що  статтею  109 прим. 3 Закону України про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет на 2004 рік" чітко і ясно встановлено, що ці кошти спрямовуються на підприємства державної форми власності у вигляді бюджетних позичок. Так от ми взяли... Парадокс у тому, що коли  виписувалася ця стаття, виписувалася із змінами, внесеними народними  депутатами України, ми зробили і подивилися взагалі у всіх законах України тлумачення, що таке державна форма власності. Так ви знаєте у жодному законі України немає такого терміну, як "державна форма власності".  І от коли ми взяли роз’яснення з цього  приводу, то у роз'ясненні, які надало Міністерство економіки, Фонд державного майна України, Міністерство юстиції,  було сказано, що це підприємства, які повністю є державною формою власності, тобто  їх власником є держава. Ми  запитання наступне задали: акціонерні товариства, у яких навіть, от у нас є акціонерні товариства,  у яких  100 відсотків акцій належать державі, але вони не підпали під цю статтю, не говорячи вже про ті підприємства, у яких  державна частка  в акціях складає 70 відсотків, як у вашому запитанні. Саме тому, якщо подивитися мій виступ, то я у виступі сказав, що ми абсолютно підтримуємо ініційований народними депутатами України проект Закону України про те, щоб ця стаття 109 прим. 3 була чітко виписана, і щоб усі підприємства, де частка держави складає більше   50 відсотків плюс одна акцій. А також усі акціонерні, тобто корпоративні підприємства, яких акції держави складають більше 50 відсотків плюс одна акція, щоб вони підпали під дію цієї статті, і щоб ми погасили заборгованість по цій заробітній платі. Бо це заборгованість, яка склалася, от наш аналіз: у 1998, 1999, у 2000 роках. Тобто давайте ми раз і назавжди вирішимо це питання. І це є обов'язок держави. Більше того, держава - це не тільки уряд та Кабінет Міністрів. Держава є різні органи державні органи влади, і виконавчі, і законодавчі. Давайте спільно з вами використаємо свою цю можливість. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Письмове запитання, будь ласка.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання. Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів. Єдина тарифна сітка, затверджена ще у 2002 році Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 1298. Однак термін введення в дію зазначеної постанови урядом неодноразово переноситься. Чинні на сьогодні міжпосадові, міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці працівників в бюджетній сфері є значно нижчими від зазначених єдиною тарифною сіткою. До цього часу урядом також не затверджено мінімальний розмір посадового окладу тарифної ставки. У зв'язку з цим питання. Коли наступить термін запровадження єдиної тарифної сітки?

Шановні народні депутати України, як я вже сказав раніше, і постараюся коротко відповідати на ці запитання. Нами передбачено, і це викладено в Генеральній угоді, яку підписали сторона власників та профспілкові організації України, профспілки України, передбачено введення єдиної тарифної сітки у 2005 році.

Що таке взагалі єдина тарифна сітка, і мені хотілося б це більше сказати не народним депутатам України, а тим слухачам, нашим громадянам. Єдина тарифна сітка встановлює. Перше. Розмір першого тарифного розряду. Я дякую народним депутатам України, які підтримали уряд у тому, щоб розмір першого тарифного розряду у нас був на рівні встановленої законодавчо мінімальної заробітної плати. Це перше. Друге. Далі  в єдиній тарифній сітці йдуть коефіцієнти і коефіцієнти до першого тарифного розряду, до розміру 4,51 відсотка. Коефіцієнт 4,51.

На сьогодні якщо взяти ці розміри мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері і розміри максимальних ставок заробітної плати, то вони складають 3,6. Тому саме ми стоїмо на тому, щоб ввести єдину тарифну сітку. Але прохання у мене до народних депутатів України: давайте ми в цьому питанні будемо рухатись не так, як коли доганяють поїзд. Перше що: ми сьогодні поставили перед собою мову поетапного наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму. Підвищуючи мінімальну заробітну плату, ви ж дивіться, що відбувається. Підвищується одночасно і прожитковий мінімум. І при цьому приймаються не ті проекти законів, які ініціюються урядом, а ті проекти законів, які в порушення законодавства України приймаються з голосу.

Ітак, підвищується прожитковий мінімум, підвищуємо заробітну плату, і далі, далі виходить так, що ми постійно доганяємо. Давайте один раз домовимося і введемо єдину тарифну сітку, спроможемося це зробити в 2005 році і далі будемо діяти узгоджено. А так виходить: ми винайшли п'ять мільярдів коштів, зараз Верховною Радою України прийняти закон, і він знаходиться на підписі Президента України про вилучення з тарифної частки цих і інших складових. І виходить, нам треба ще до п'яти мільярдів для введення єдиної тарифної сітки шукати ще 10 млрд. Зараз прийме Верховна Рада інший закон, нам треба буде шукати не 10, а 20 млрд.

Давайте ми якось діяти узгоджено. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Я хотів би попросити шановного колегу не критикувати Верховну Раду, і коли говоримо про узгодженість, треба було прийти на засідання Верховної Ради, коли вона приймала цей закон, а не виконувати команду про те, щоб не ходить на Верховну Раду. І давайте не давайте оцінки Верховній Раді.

Будь ласка, ви відповідайте на запитання, відповідайте коротко і конкретно. Не давайте оцінок Верховній Раді, ще раз вас прошу! Так, Прошкуратова Тамара, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). (Ш у м   у   з а л і)

 Так, Сухий, фракція "Трудової України", будь ласка.

 

10:49:09

СУХИЙ Я.М.

Дякую.  Ярослав Сухий, місто Запоріжжя, фракція політичної партії "Трудова Україна".

Шановний Михайло Миколайович, я пригадую, як під час Дня уряду приблизно з таким порядком денним у березні 2001 року ми говорили, в основному, про те, що погашення заборгованостей із виплат зарплати стоїть на місті, гальмує, і його необхідно прискорити, розробляли заходи.

Зараз на перший план виходить проблематика більш високого рівня, проблематика підвищення розміру заробітної плати.

Я хочу запитати у вас як у члена уряду, чи вважаєте ви, що в народно-господарському комплексі України достатньо запасу позитивної динаміки розвитку, аби зробити процес підвищення розміру номінальної заробітної плати, а отже, соціальних виплат - пенсій, стипендій не оборотними. Це перше питання.

І друге питання, те, що турбує, сьогодні ви сказали одним реченням, більш детально, будь ласка, єдина тарифна сітка - це те, що турбує сьогодні  бюджетників, те, з чим нам доводиться зустрічатися на округах, у виборчих округах з виборцями - єдина тарифна сітка.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую.  Шановні народні депутати України!

Я тут погоджуюся з усіма народними депутатами України про те, що необхідно сьогодні зосередити всі зусилля для того, щоб підвищувати, і суттєво підвищувати, не на відсотки, а в рази номінальну заробітну плату.

Взагалі-то я би більше навіть зорієнтував не на номінальну заробітну плату, а на реальну заробітну плату, тобто показник збільшення реальної заробітної плати, він крім всього іншого враховує в собі і індекс споживчих цін. Реальна заробітна плата в поточному році зросла на 24 відсотки. Це не є достатнім. Давайте ми все ж  таки будемо працювати тільки над підвищенням.

І ще одне, той обов'язок, який взяв на себе уряд по ліквідації заборгованості по заробітній платі, і за цей період діяльності на це спрямовано більше двох мільярдів гривень коштів, так от, ті ж самі два мільярди гривень можна було спрямувати на підвищення рівня заробітної плати. І ми це будемо робити, коли повністю ліквідуємо заборгованість. Крім цього, питання єдиної тарифної сітки. Воно не таке просте, як здається на перший погляд. Тому що в бюджетній  сфері ми це підписали в генеральній угоді, планується введення єдиної тарифної сітки в 2005 році. Але при цьому працівники освіти не погоджуються з введенням єдиної тарифної сітки, тому що працівники освіти сьогодні ставлять питання про повне виконання статті 57 Закону України "Про освіту" стосовно оплати праці. І в цьому питанні так, ми підтримуємо працівників освіти. І треба продовжити переговорний процес з профспілками освітян, з Федерацією профспілок України, з іншими профспілковими органами та організаціями, для того щоб ми знайшли оцю "золоту" середину по введенню єдиної тарифної сітки і по виконанню законів. Так як і працівники охорони здоров'я сьогодні ставлять питання про виконання статті 22-ї відповідного закону України про встановлення розміру заробітної плати в охороні здоров'я на рівні середнього в промисловості України.

Для того, щоб сказати, які це цифри, за даними статистики: в промисловості України у нас середній розмір заробітної плати складає 768 гривень, середній розмір заробітної плати в освіті складає 480 гривень. Тобто тут треба ще багато працювати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Письмове, будь ласка, запитання.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання. Якраз по охороні здоров'я. Комітет з питань науки і освіти. "Чому з першого січня 2005 року жодна ставка заробітної плати вчителя не досягає законодавчо встановленого рівня прожиткового мінімуму?"

Шановні народні депутати України, рівень заробітної плати працівників бюджетної сфери залежить від видаткової частини бюджету і від тих асигнувань, які приймаються у відповідному законодавстві України, в Законі про Державний бюджет України на той чи інший рік. Так, є реалії часу, є доходна частина і є видаткова частина бюджету. І коли ми приймаємо рішення рівень заробітної плати, то при цьому враховуємо можливості  Державного бюджету України.

В минулому році, якщо взяти і проаналізувати цифри, підвищена була заробітна плата працівникам  бюджетної сфери на 32 відсотки, в поточному році на 28,1 відсотка ми підвищили розміри ставок заробітної плати працівникам бюджетної сфери. З 1 січня 2005 року проектом Закону України встановлено розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні, і в подальшому ми плануємо і працюємо над введенням єдиної тарифної сітки. Якщо проаналізувати абсолютні величини, то у нас розмір прожиткового мінімуму той, який пропонувався  у  відповідному законопроекті уряду, становив  409 гривень для працездатної особи, а розмір ставки це ставки заробітної плати. тобто це  посадового окладу, вчителя вищої категорії з 1 січня 2005 року складе 398 гривень, а вчителя 1 категорії 368 гривень. Тобто, давайте ми разом попрацюємо над тим, щоб розмір ставки був не нижчий, ніж прожитковий мінімум для працездатної особи. Я тут вас підтримую, уряд спланує і зробить все необхідне і все можливе для того, щоб заробітну плату вчителі, лікарі, працівники  соціальної сфери отримували на рівні не меншому, ніж 1,5-2 тисячі гривень.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко, фракція Соціалістичної партії України.

 

10:55:45

НІКОЛАЄНКО С.М.

 Ніколаєнко, фракція Соціалістичної партії України, Херсонщина.

Шановний Михайле Миколайовичу, дуже добре, що ви почали відповідь за педагогів, бо коли я сьогодні дивлюся наш телеящик, наші електронні ці... вже цей телевізор став електронною зброєю і там весь час говорять про соціальний бюджет, то я дійсно ще раз хочу повторити, з підвищенням з наступного  року ні одна ставка вчителя не буде дотягуватися навіть вищої категорії до мінімального прожиткового рівня, це ви про це коментували.

Друге. Скажіть, будь ласка, як ми можемо сьогодні з вами говорити, що ми ... займається уряд регулюючою функцією, коли у  структурі ціни, скажімо, сільськогосподарської продукції зарплата складає сьогодні  5-8 процентів.

І третє. Ось поступила інформація зараз з Полтави від Леоніда Вернигори, що ваш заступник Галич, порушуючи закон, веде агітацію за діючого Прем'єра, ще коли не оголошені навіть вибори. Прокоментуйте і це.

 

ПАПІЄВ М.М. Ви знаєте, що, по-перше, закони України необхідно виконувати. Для того вони і приймаються для того, щоб виконувати  закони України.

Що стосується мого заступника, то він  зараз  поїхав у Полтаву і вітав полтавчан, працівників соціальної сфери, це було у суботу, він поїхав у п'ятницю, можете перевіри і подивитися, вітати працівників соціальної сфери з професійним святом. Привітання з професійним святом, вибачте мене, це не є нічкою агітацією. І  сьогодні, я гарантую вам, що всі працівники міністерства праці та соціальної політики особливо і заступники свято виконують законодавство України і ні в чому не порушують їх.

Давайте так, якщо у вас є дані про порушення. Будь ласка, законом передбачено, як вони мають   оформлятися і як  подаватися на розгляд  і Центральної виборчої комісії, і інших  органів та організацій судових, які  приймають з цього питання рішення.

Шановні народні депутати України! Питання підвищення заробітної плати  освітян є дуже важливим. З наступного року, ми над цим працюємо, і  те. що ви сказали, що зараз говориться про соціальний бюджет, так от прийняття соціального бюджету - це є майбутні орієнтири, які ми зараз ставимо. До речі, те, що вже ви знаєте,  у України не було  навіть з 1996 року, коли  прийнята була Конституція України, про те, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава у нас навіть не  було навіть концепції соціальної держави, зараз  у нас відпрацьована і погоджується з соціальними партнерами концепція соціальної держави. Концепція соціальної держави  передбачає те, що в основу основ ставиться людина, її інтереси, її  соціальні виплати і  майбутнє України - є прийняття  соціального бюджету. Той проект бюджету, який  подано на 2005 рік , він наближається до розуміння  соціального бюджету так. Бо у нас вже більше 50% видатків бюджету спрямовується на  фінансування соціальних програм. Але ж це не є достатнім, як я вже сказав. Давайте працювати разом по наповненню доходної частини бюджету, по збільшенню видаткової частини бюджету. І я же казав і кажу ще раз: у мене у самого батьки є вчителі, освітяни, які на пенсії зараз знаходяться і отримають такі же 286 гривень, 284 гривні 60 копійок пенсії. Так от необхідно, щоби заробітна плата у вчителя, у лікаря, у працівника соціальної сфери була не менше ніж 1500-2000 на даний час і в 2005 році теж. дякую за увагу, але давайте працювати  разом в цьому питанні.

 

ГОЛОВА. Письмове, будь ласка, запитання.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання. Депутатська група Центр. Народний депутат України Гаврилюк Василь Васильович: які причини виникнення заборгованості, що виникла з початку 2004 року. Так. Шановні народні депутати України, якщо подивитись дані статистики, то у нас є близько 270 мільйонів гривень  заборгованості, яка виникла у 2004 році. Це за даними статистики. Ми проаналізували, бо на сьогодні у нас відсутні були дані про те, що якісь  підприємства а організації не виплачують поточну заробітну плату. З'ясувалося, що це  стосується - виникнення заборгованості в  2004 році підприємств, які мали заборгованість минулих періодів. І що робили керівники підприємств цих. З тих коштів, які надходили обігові кошти на рахунки, вони виплачували не поточну заробітну плату, як це  передбачається законодавством, а вони погашали заборгованість по заробітній платі за 2000 рік, за 2001 рік. Чому це робилося? Тому що  по закону України, якщо погашається заборгованість по заробітній платі 2000 року і 2001 року, необхідно, щоб  одночасно працівникові найманому виплачена була і компенсація за несвоєчасність виплати заробітної плати, яка враховує в себе і  індексацію цін, і інші втрати, які має  громадянин у купівельній спроможності своїх доходів. Державною інспекцією праці на цих керівників накладено відповідні штрафні санкції, бо це є порушення діючого законодавства України. Як я вже сказав, до 1 січня 2005 року ця заборгованість вся перед працівниками найманими буде погашена. Дякую за увагу.

 

Засідання веде МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Козловський, фракція Народної аграрної партії України, запитання.

 

11:02:17

КОЗЛОВСЬКИЙ А.М.

Анатолій Козловський, фракції Народної аграрної партії України, Миколаївщина.

Шановний Михайло Миколайович, безумовно, уряд Януковича у цьому році і вообще за ці неповні два роки   багато зробив по поверненню коштів, заробітної  плати я маю на увазі, по підвищенню. Це хвала цьому уряду, що він цю роботу робить і я надіюсь, що він цю роботу  буде  і далі робити. Ми знаємо, що на селі за 9 місяців складає  середня  заробітна плата 260-280 гривень, а є регіони, де по 180 гривень. Що уряд у цьому питанні буде робити?

Друге питання. Яка кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, як вони розподіляються по  видам діяльності, і термін невидачі заробітної плати. Я знаю, що у нас на Миколаївщині завод "Бормашина", кондитерська фабрика, де по 3-по 4 роки на сьогоднішній день не виплачують заробітну плату. Тому я хотів би...

І останнє  запитання...

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України,  я почну з  другого запитання, бо якраз у мене під руками є дані статистики, які я взяв. Так от якщо взяти дані статистики, то найбільший борг у нас припадає на підприємства промисловості. Це 58 відсотків від загального боргу на підприємства промисловості. На будівництво припадає 10 відсотків, на сільське господарство - 10 відсотків. Серед видів промислової діяльності у нас найбільша частка боргу зосереджена на підприємствах з видобування кам'яного, бурого і торфу та на підприємствах з виробництва машин та устаткування. Такий стан справ він у першу чергу обумовлений тими, скажемо так, неврахуванням деяких особливостей при реформуванні економіки України, які відбулися.

І при цьому ви знаєте, що заборгованість по заробітній платі вона викликана була, от наприклад, на підприємствах вугільної галузі. Ми робили цей економічний аналіз. Викликана була тим, що неправильно були, або, скажемо так, не повністю було враховано потреби підприємств на виплату заробітної плати в ціні кінцевої продукції. Тобто дисбаланс цін, який існував у нас, що необхідно нам зробити. Нам зробити сьогодні необхідно паритет цін, і ми над цим працюємо. Тобто щоб були нормально, ринково обгрунтовані ціни. Щоби при цьому на підприємствах-монополістах був введений жорсткий державний контроль над ціноутворенням, щоби ми збільшували частку заробітної плати, питому вагу собівартості продукції.

І давайте подивимося інше по сільському господарству, і я думаю, ви мене тут підтримуєте. Продуктивність праці в сільському господарстві. По великому рахунку, якщо подивитися продуктивність праці і частку ручної праці у виробництві сільськогосподарської продукції, так в структурі собівартості якраз одна із найбільших питомих ваг у сільському господарстві - близько 20 відсотків. Треба підвищувати продуктивність праці.

Далі. Давайте подивимося. Яку частку робочого часу задіяні взагалі на виробництві працівники, які працюють у нас в системі АПК, які працюють повний робочий день, які не повний робочий день. І ми побачимо, що у нас є велике поле діяльності для покращання і умов завантаження цих людей роботою при одночасному підвищенні їм заробітної плати, тому що підвищувати заробітну плату можна тільки тоді, коли ефективно економічно працює підприємство, коли воно виробляє конкурентоздатну продукцію і коли можна буде в структурі цієї продукції значно підвищити частку і довести, як це було вже в попередньому запитанні, довести питому вагу заробітної плати в структурі внутрішньої валової продукції в Україні до рівня розвинутих європейських країн. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Письмове, будь ласка.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання. У мене тут деякі повторюються, по єдиній тарифній сітці, Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства: як планує уряд виконувати у 2005 році пункт ж) статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", згідно з яким заробітна плата медичних працівників не може бути нижчою, ніж у промисловості. Так, як я вже частково давав відповідь на це запитання, у нас передбачається становлення єдиної тарифної сітки по генеральній угоді, підписаній між урядом та професійними спілками.

Що стосується введення єдиної тарифної сітки, то ми цим кроком значно підвищимо середній розмір заробітної плати, в тому числі в установах охорони здоров'я України. І у нас співвідношення буде вже не один до 3,6, один до 4,5, а також введення мінімальної заробітної плати і відновлення співвідношень в заробітній платі, воно також наблизить до цього показника.

Я думаю, що якщо уряд разом з Верховною Радою України в 2005 році попрацює над цим питанням, то відповідно до тих положень до 2007 року, коли у нас мінімальна заробітна плата має зрівнятися з встановленим законодавчо рівнем прожиткового мінімуму для працездатної особи, якраз от введення єдиної тарифної сітки і цей комплекс заходів, він зробить все необхідне для того, щоб 22-га стаття підпункт "ж" в Україні було виконано, щоб рівень заробітної плати середньої в установах охорони здоров'я був не нижчий, ніж рівень середньої заробітної плати в промисловості України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Хмара.

 

11:09:14

ХМАРА С.І.

Шановний Адам Іванович, скільки Верховну Раду пікетують шахтарі Червонограда, над якими глумляться і знущаються, в тому числі, не виплачуючи заробітну плату у пенсії, прошу включити трансляцію на вулицю.

Шановний пане міністре, я думав від вас почути об'єктивну картину, а послухавши вас, я зробив висновок, що ви виступаєте як агітатор-пропагандист. І договорилися до того, що, мовляв, в Європі гірше ситуація з соціальним станом трудящих, ніж у нас в Україні.

Ви тут забули... ви тут агітували і говорили неправду про те, що весь час зростає невпинно зарплата, але в той же час ви нічого не сказали про те, що уряд не виконує Закон про бюджет стосовно індексації у зв'язку з інфляцією, ви нічого не сказали, що збрехав Прем'єр, коли на початку осені сказав, що...

 

ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України!

Ну, було...

Давайте так, давайте якось більш коректно давати оцінку діяльності уряду. Ви знаєте, що якщо вже говорити про уряд, то давайте вже будемо говорити про уряди і порівнювати різні періоди діяльності різних урядів. Тоді, я думаю, що ми знайдемо істину.

Що стосується індексації, то я вдячний народним депутатам України, і я рахую, що ми дуже добре попрацювали з усіма фракціями, незалежно від того, лівого спрямування чи правого спрямування, у прийнятті одного дуже важливого закону, який стосується кожного громадянина України, і це відбулося 6 лютого 2003 року, коли Верховна Рада України прийняла Закон України "Про індексацію грошових доходів населення", яким передбачено індексацію в залежності від зростання споживчих цін заробітних плат, пенсій, стипендій, соціальних допомог. І це все робиться автоматично. І якщо ви подивитеся, ви можете в кожного пенсіонера взяти розпечатку його пенсії - і побачити, що, крім підвищення пенсій, в цьому році пенсіонери України отримали ще і індексацію, і складає вона, по різних групах пенсіонерів, до 32 гривень, індексація, в залежності від зростання індексу споживчих цін. І було прийнято в тому законі рішення, що як тільки індекс перевищує 101 відсоток, автоматично індексуються усі грошові доходи населення, в тому числі індексується і заробітна плата.

Подивіться, будь ласка, у шахтарів, на яких ви посилалися, розпечатку по заробітній платі. І там буде чітко і ясно видно, який посадовий оклад, які доплати. І ви побачите там рядок: "Індексація заробітної плати". Крім цього, є рядок, і я вже казав, і я знову ж таки дякую народним депутатам України, що в співпраці уряду та конструкції частини Верховної Ради був прийнятий Закон України, і сьогодні у нас, крім того що у нас індексація по індексу споживчих цін, у нас ще і компенсація за несвоєчасність виплати заробітної плати. А 109 стаття (прим.3) вона передбачає спрямування 500 мільйонів коштів до кінця поточного року на погашення заборгованості із заробітної плати, в тому числі на підприємстві, на яке ви посилалися зараз. Я знаю одне: що документи по комісії при Міністерстві праці та соціальної політики пройшли цього підприємства, рішення прийнято, зараз в установах Ощадбанку України відкриваються поточні рахунки - і кошти по погашенню заборгованості із заробітної плати шахтарям буде перераховано. До кінця поточного року ми виконаємо закон України, указ Президента України і на підприємствах вугільної галузі повністю погасимо  заборгованість  із заробітної плати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, (там на вулиці біля 60 пікетуючих чи як їх назвати) немає заперечень, щоб ми включили трансляцію? Будь ласка, тоді ввімкніть  трансляцію. Будь ласка, письмове.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове. Так, мені прийдеться, якщо включили трансляцію, повторитися ще раз.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, повторіть останні фрази щодо...

 

ПАПІЄВ М.М. Останні фрази.

Я як міністр праці та соціальної політики доповідаю народним депутатам України про те, що є указ Президента України про погашення заборгованості із заробітної плати в поточному 2004 році. І це ганебне явище заборгованості, які наш уряд отримав від попередніх урядів, бо як я вже показував докладно на цифрах, жодної гривні збільшення заборгованості наш уряд не допустив. Але при цьому ми взяли на себе моральний обов'язок перед громадянами України, щоб виплатити всім - і шахтарям, і іншим  найманим працівникам - заробітну  плату заборговану. По шахтарям прийнято рішення Верховної Ради України про виділення 500 мільйонів гривень (стаття  109 внесених змін до Закону України про Державний бюджет). Зараз всі підприємства  проходять комісію, подають відповідні документи, і я гарантую усім працівникам вугільної галузі, що до кінця 2004 року кожному буде погашено заборгованість по заробітній платі. При цьому також буде виплачена компенсація за несвоєчасність виплати заробітної плати і буде виплачено індексація в залежності від зростання індексу споживчих цін.

Я ще раз наголошую, борг по заробітній платі працівникам вугільної галузі допущено було ще в минулі 1999, 2000 роки попередніми урядами.

Дякую за увагу.

І запитання. "Депутатська група "Центр". Які заходи  розроблено урядом щодо недопущення виникнення нової заборгованості?

Шановні народні депутати України! Ви знаєте, що для цього треба зробити декілька  кроків, крім  підвищення заробітної плати, необхідно нам все ж таки, і ми попередньо домовилися з професійними спілками України, і це є і передбачено у нас у генеральній  угоді, необхідна  ратифікація 173 конвенції Міжнародної організації праці стосовно гарантування своєчасної виплати заробітної плати.

Як я вже казав, що однією з причин того, що у нас взагалі виникла заборгованість по заробітній платі, на підприємствах, які  ліквідовано або визнано банкрутом, було те, що заборгованість завжди була у другої черзі вимог кредиторів. Тобто, якщо призначений був господарським судом арбітражний  ліквідатор, арбітражний керуючий, який  займався ліквідацією, то там спочатку йшло погашення по  заборгованості перед кредиторами і після цього вже гасилася заробітна плата. І в більшості підприємств-банкрутів поки доходили до погашення заробітної плати, то відсутнє було вже і майно, і інші активи, якими можна було би погасити. Був, так образно кажучи, арбітражний керуючий, печатка і сейф і більше нічого. Так от, саме тому урядом було прийнято рішення про те, що ми визнали це боргом держави і зараз працюємо над тим, щоби погасити цю заборгованість.

І необхідно, і зараз внесено Закон України про  оплату праці, позачерговість виплати заробітної плати і позачерговість її погашення. Необхідно, щоби  спочатку погашалася заробітна плата, погашалися внески до фондів соціального страхування, а потім вже виконувалися інші вимоги кредиторів. Дякую за дуже слушне запитання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ., Будь ласка, Надрага, запитання.

 

11:18:41

НАДРАГА В.І.

Михаил Николаевич, в развитие этой темы, которую вы сейчас озвучивали, и мы ее обсуждаем. Эта проблема обанкротившихся предприятий в части заработной платы. Скажите, пожалуйста, какой конкретно орган центральной исполнительной власти отвечает  за проблемы и решение проблем, связанных с  задолженностью по заработной плате тех, работников тех предприятий, которые объявлены банкротами. Потому что когда мы слышим формулировку: за это отвечает Кабинет Министров - это хорошо. Но меня интересует вопрос: конкретно, какое Министерство, ведомство отвечает за  то, чтобы люди, работавшие на  обанкротившихся предприятиях, получили долги по зарабтной плате. Спасибо  за ответ.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Питання дуже слушне і цікаве, тому що, як я вже говорив, що фактично, якщо подивитись закон України про  підприємство України, то  заборонено втручання держави в господарську діяльність  підприємств. По великому рахунку, якщо говорити юридично, то за заборгованість по заробітній платі не відповідає ні Уряд, ні Міністерства, тільки в  частині підприємств державної форми  власності, які знаходяться в управлінні Міністерств відповідає, в одній частині там, які  в Міністерстві промислової політики, Міністерство промислової політики, ті, які в Міністерстві економіки в управлінні знаходяться - в Міністерстві економіки. На сьогодні, от взяти, заборгованість по підприємствах, які знаходяться в управлінні міністерства промислової політики складає близько 12 мільйонів гривень для порівнянні, я вже казав,  цифри, які існують в недержавному секторі економіки. І більшість заборгованості сконцентровано  в недержавному секторі економіки. І те що Уряд взяв на себе обов'язок і разом з народними депутатами України вніс статтю 109/3, передбачивши погашення заборгованості, це, я скажу вам відверто, це наш моральний обов'язок, ми  виконуємо моральний обов'язок перед громадянами України. І те, що Президент України підписав Указ Президента , яким передбачено погашення  і ліквідація всієї заборгованості по заробітній платі на підприємствах усіх форм власності в 2004 році - це  знову ж таки, це моральний крок. Нам необхідно покінчити з цим ганебним явище - заборгованості по заробітній платі, нам необхідно спрямувати зусилля на підвищення заробітної плати і номінальної, і реальної. І, до речі,  оті два мільярда, які ми спрямували на погашення заборгованості, уявіть собі, їх можна ж було спрямувати на підвищення поточної заробітної плати. Але ми пообіцяли це перед народом України, і уряд зробить все  необхідне і можливе для того, щоб виконати і указ Президента, і свій моральний обов'язок. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, письмове.

 

ПАПІЄВ М.М.   Письмові запитання трошки вони доходять до завершення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нічого, тут бажаючих задати...

 

ПАПІЄВ М.М. Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації. Чому Кабінетом Міністрів продовжується практика продажу об'єктів соціальної сфери для розрахунків по боргових зобов'язаннях, у тому числі і по заробітній платі, адже лікарні, школи, дитячі садки є вкрай необхідними об'єктами для всіх громадян і знаходяться у державній формі власності?

Знову ж таки, це аналогічне питання, яке звучало до цього. Давайте юридично подивимося на нього. Емоції, я розумію, емоцій є у нас багато. І в Україні сьогодні Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями щодо укладання договорів купівлі-продажу об'єктів державної форми  власності. Він  не наділений сьогодні і він  не наділений був цими повноваженнями рік, два і п'ять тому. Повноваження ці покладено на Фонд державного майна України відповідно до  законодавства України. Урядом не приймалося ніяких спеціальних рішень. Ми проаналізували діяльність з грудня 2002 року, не приймалося щодо продажу лікарень, шкіл, дитячих садків. Позиція уряду полягає у тому, щоб усі заклади соціальної сфери передбачали управління громадян. Тобто необхідно, щоб вони були у комунальній власності. Необхідно сьогодні зробити все можливе, бо аналіз знову ж  таки  показує, що були раніше непоодинокі факти, це і в 2000 році, і в 2001 році, коли реалізовувалися Фондом державного майна підприємства державної форми власності, і при цьому реалізовувалися дитячі садки, школи, інші заклади соціальної сфери. По кожному з цих фактів є доручення. Необхідно провести розслідування. Якщо було порушено законодавство, а може навіть і там, де були якісь інші інтереси, необхідно передавати справи до Прокуратури, до судових органів і вертати наші установи і ті приміщення, соціальну сферу. Соціальна сфера вона визначена урядом нашим пріоритетною. Тому треба у цьому питанні продовжувати діяльність і наводити порядок. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Климпуш.

 

11:24:39

КЛИМПУШ О.Д.

Дякую. Олесь Климпуш, Рахівський виборчий округ, фракція партії "Єдина Україна".

Шановний пане міністре, у моєму виборчому окрузі значна частина населених пунктів мають статус ................ І для працівників установчо фінансується з бюджету, сьогодні передбачені законом надбавки виплачують регулярно. Але більшість людей працює і отримує зарплату в акціонерних і акціонованих приватних підприємствах, котрі не мають відповідних джерел для виплати 25 відсотків надбавки, що веде до формальної виплати і фактично до заниження рівня заробітної плати.

Згідно зі статтею шість Закону про зв'язки і статус Кабінет Міністрів повинен визначити умови праці. І, на жаль, сьогодні це не вирішено і не сформовані реальні джерела для виплати таких доплат. Що і коли буде зроблено вами, міністерством, для того, щоб закони, як ви сказали, виконувалися. Дякую.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую за запитання. Більше того, я свого часу працював у Чернівецькій області, і там є теж гірські райони, і Путильський. І для мене це відома проблема.

По працівникам бюджетної сфери, як ви сказали, це питання врегульовано урядом. І ми своєчасно усі передбачені Законом України надбавки виплачуємо.

Що стосується підприємств недержавної форми власності. То я знову ж таки звертаюся до вас. Шановні народні депутати України, давайте ми зробимо все необхідне для того, щоб все ж таки  підсилити вплив договірного процесу при укладанні колективних договорів, які відбуваються між власниками та профспілками.

От ми робили аналіз по цих підприємствах різної форми власності - і акціонерних, і приватних, і колективних. Так от, саме на цих підприємствах в більшості випадків не заключені колективні угоди, на підприємствах цих в більшості випадків не виконується законодавство України щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати. І ви правильно сказали, в гірській місцевості саме цими підприємствами не враховуються в оплату праці відповідні коефіцієнти та надбавки.

До речі, ми зараз спілкуємося і пропрацюємо, наша Державна інспекція праці, яка існує, і державні інспектори праці, ви знаєте, в кожному районі є по одному державному інспектору праці, вони працюють над цим питанням. Ми також разом працює з профспілковими органами та організаціями. Але ж давайте подивимось ті важелі, які у нас сьогодні є. Ви знаєте, що розмір адміністративного штрафу, який може накласти державний інспектор праці, складає таку суму, що керівнику підприємства легше сплатити цей штраф, бо він складає, навіть не хочу називати цю суму, - 750 гривень, до 750 гривень.

І от виходить так, що необхідно сьогодні посилити відповідальність, підвищити можливість впливу на таких керівників, які не виконують закон. І, до речі, важелі у професійних спілок теж є, і навіть штрафні санкції у них вдвічі можливості більші, ніж у державних інспекторів праці. В цьому питанні воно дуже слушне, воно соціально важливе. І в ньому ще треба продовжити роботу. Я дякую вам за слушне запитання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, письмове, якщо є.

 

ПАПІЄВ М.М. Письмове запитання. зараз, секунду.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо немає, не переживає. У нас ще 61 народний депутат бажає поставити вам запитання.

 

ПАПІЄВ М.М. Давайте... У мене тут є записки. Соломатін.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, записок не треба.

Будь ласка, тоді Гаврилюк, підготуватися Кульчинському.

Записки - це порушення положення. Треба за сім днів.

 

11:28:51

ГАВРИЛЮК В.В.

Спасибо, Адам Иванович.

Уважаемый коллеги!

Биловол Александр рвется задать вопросы. Пожалуйста, передайте...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Біловола.

 

11:29:02

БІЛОВОЛ О.М.

Шановний Михайло Миколайович!  У мене є до вас два запитання.

Перше запитання: в яких галузях економіки зосереджена найбільша частка боргів працівникам підприємств, установ та організацій? Якщо вона є, чим вона обумовлена? Це перше запитання.

Друге запитання, яка кількість працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, та як вони розподіляються за видами діяльності та термінами затримки виплати зароблених коштів?  Дякую.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую за запитання.

Як я вже сказав, що в нас є позитивні тенденції взагалі в зменшенні частки працівників, яким своєчасно не виплачується заробітна плата, а також зменшення  терміну невиплати заробітної плати.

Так от, якщо взяти абсолютні показники, то відповідно до статистичних даних в Україні на 1 жовтня 2004 року своєчасно не була виплачена заробітна плата 495000 найманих працівників, це складає 4,4 відсотки взагалі від працівників, які працюють повний робочий день і які відповідно підходять під облік і ведуться в обліку державної статистики.

Якщо подивитися далі, то, наприклад, на відповідну дату минулого року у відсотках ця чисельність складала 1,6 мільйони осіб, тобто 14 відсотків, а якщо подивитися  в 2000 році, чисельність працівників, яким своєчасно не була виплачена заробітна плата, була на рівні шести відсотків, тобто більше 50 відсотків найманих працівників у 2000 році своєчасно не отримували заробітну плату. Ми довели цей показник до 4 з половиною відсотків, але знову ж таки, і я наголошую на цьому, що необхідно, щоб взагалі відсутні були ці працівники. А якщо подивитися питому вагу, то найбільша частка їх в рибному господарстві - це 15 відсотків, в будівництві - вісім з половиною, в промисловості - сім відсотків. Тобто ми зараз працюємо разом з професійними спілками, з інспекторами праці, з громадськими інспекторами праці, для того щоб взагалі ліквідувати це явище.

Крім цього, от по рибному господарству. Є багато інших питань, які необхідно говорити відверто і щиро, і особливо на цій трибуні. Там виходить, що і найбільша питома вага працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата, і найнижчий рівень взагалі заробітної плати серед найманих працівників. А ці аналізи, які робляться нашими державними інспекторами праці, показують те, що коли починаєш звертатися до працівників, яким заборгувати, що "шановні, давайте ми допоможемо вам, давайте відстоюйте свої інтереси в суді", так жоден працівник не подав скарги до суду. І тут виникає інше запитання, і запитання, що нам треба працювати разом з вами і над питанням виведення заробітної плати із тіні, і питанням виплати заробітної плати в конвертах. Треба пояснювати людям, що той, хто сьогодні, роботодавець, виплачує заробітну плату в конверті, то він стріляє в майбутнє цієї людини, тому що коли прийде пенсійний вік і стане питання про пенсію, то громадянин змушений буде не мати пенсію, а мати державну соціальну допомогу.  Тому, шановні, давайте ми разом з вами працювати над цим питанням, роз'яснюючи людям, і давайте робити все, щоб питання оплати праці вирішувалися не тільки в питанні своєчасності, а і в збільшенні розміру, і тим, щоб при сплаті заробітної плати своєчасно вносилися необхідні  соціальні внески до фондів соціального страхування, бо у нас солідарна відповідальність поколінь. Працюючі громадяни у нас сьогодні відповідають перед пенсіонерами за виплату поточної пенсії. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Кульчинському. Підготуватися Самофалову.

 

11:34:01

КУЛЬЧИНСЬКИЙ М.Г.

Микола Кульчинський, "Наша Україна". Шановний Михайле Миколайовичу, чому з часу вступу на посаду Прем'єр-міністра Віктора Януковича уряд не зробив жодного кроку, спрямованого  на зменшення колосального розриву оплати праці між найманими робітниками та власниками чи керівниками підприємств? Скажімо, середня зарплата робітників на ГЗК міста Комсомольська 1,5 тисячі гривень, а генерального директора ГЗК пана Бодагова  - понад  60 тисяч  гривень. Адже саме на розумній збалансованості зарплат і грунтується ідея соціального  партнерства. В протилежному випадку це ніщо інше як тотальна експлуатація.

І друге питання, перегукуючись із Ніколаєнком. Справді, ваш заступник не агітував, він тільки поздоровив  соціальних робітників в суботу в Полтаві, але, коли я туди прийшов при реєстрації з усіх районних центрів людей, які приїхали на це урочисте засідання роздавалися паки агітаційної продукції за Януковича. Відповідний акт складений, зафотографований і справа передана в прокуратуру. Це........

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую за запитання. Ви знаєте, що  запитання щодо співвідношення в оплаті праці найманих працівників і керівників, особливо власників, воно є ну в більшості своїй моральним. Так, якщо проаналізувати, це не є нормальним явищем, коли працівник отримує заробітну плату, як ви сказали, в 60, а то і в 100 разів меншу, ніж власник. Але ж, відповідно до законодавства України, власник сам визначає свої питання оплати праці. А тут вже є нормальний, хороший важель - це колективний договір. Ці питання, про які ви говорите, необхідно цивілізовано вирішувати при заключенні колективного договору, де чітко і ясно інтереси  найманих працівників представляють профспілки, і де врегульовуються питання оплати праці керівника,  найманого працівника.

Крім  цього, ви знаєте, що питання співвідношення заробітної плати у найманого працівника та керівника є  актуальним не тільки для України. Я от подивився журнал "Бізнес" номер 44 від 1  листопада поточного року. Прочитайте, будь ласка, цей  журнал, де аналізуються соціальні моделі Німеччини і соціальні моделі Сполучених Штатів Америки Так от, соціальні моделі у Німеччині співвідношення тої мінімальної заробітної плати, яку отримує найманий працівник та  заробітної плати керівника, складає близько 25 співвідношення,  а в Америці 120. Тобто це запитання, яке ви говорите,  подивіться статистику. У Сполучених Штатах  Америки таке ж саме аналогічне співвідношення, хоча я рахую, що наша модель має бути ближчою до європейської моделі такої, як  існує у Швеції. У Швеції співвідношення - це близько 8, у Фінляндії теж. І нам необхідно сьогодні, підвищуючи  загальний рівень заробітної плати, зменшувати розшарування людей  за оплатою праці. Це є позиція моя, як міністра і нашого міністерства, як  головного органу питань з оплати праці. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Геннадій Самофалов, фракція "Регіони України", будь ласка. Ні? Тоді Анатолій Оржаховський, фракція комуністів.

 

11:37:55

ОРЖАХОВСЬКИЙ А.В.

Анатолій Оржаховський, фракція Комуністичної партії України, Херсонщина.

Шановний Михайле Миколайовичу! Слід віддати належне, звичайно, в лапках уряду за швидке погашення заборгованості по заробітній платі напередодні виборів і таку ж пропорцію підняття цін. Як відомо, заробітна   платня бюджетних організацій - це одне, а зарплата селян - це інше. У багатьох із них сьогодні немає ні землі, ні роботи.

Я хотів би, зважаючи на ваші попередні відповіді, почути від вас, які конкретні пропозиції сьогодні є у уряду щодо створення  нових робочих місць, хоч це на пряму і не стосується  сьогоднішнього питання Дня Уряду, але  все ж таки, якщо  не буде робочих місць, у тих людей, у кого немає землі, то не буде необхідності  тоді і виплачувати заробітну плату. І друге, скажіть, будь ласка, коли починалася  процедура виплати заробітної плати збанкрутілим госп...

 

ГОЛОВА. Так, будь ласка.

 

ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України, питання теж дуже в важливе, відповідно до програми діяльності Уряду передбачено в 200 4 році створення 840 000 нових робочих  місць. На сьогодні дані статистики, а є це  залежний орган, показують, що створено 720 000 робочих місць. Крім цього що ринок праці - це є  такий незалежний індикатор взагалі економічної ситуації. Давайте подивимося: з початку загальноукраїнський, а потім подивимося по селу. Дивиться: Уряд України Віктора Януковича почав діяльність, коли у нас рівень  безробіття був 10,1 %, до речі ми ж вели методику оцінки рівня безробіття за  методикою міжнародної організації праці, тобто це є об'єктивні показники, які сьогодні сприймаються не тільки Україною, а й Європою і всім світом. На  перше, за рік, за перший рік діяльності 2003 року у нас  на 1 % зменшився рівень безробіття - став 9,1 % і зараз, за даними статистики, подивіться, в нас рівень безробіття  зменшився і складає 8,7%. До речі, за кожен десятий, десятої долі відсоткового пункту, за кожну десяту в інших країнах світу роками борються. А у нас динаміка і тенденція достатньо позитивно. Що стосується підприємств АПК,  ви знаєте, що ще з радянських часів у нас  найменший рівень оплати праці був у сільському  господарстві, найменший рівень пенсій був в сільському господарстві. І по великому рахунку найбільший надлишок робочої сили був у сільському господарстві. Завжди село було  донором підприємств промисловості у робочій силі. І сьогодні, якщо подивитись необхідність робочих рук у сільській місцевості і ті пропозиції, які існують,  то так, треба щиро і відверто сказати, що у нас  сьогодні  пропозиції у сільській  місцевості робочих рук більше, ніж потреба. Крім цього, давайте будемо  теж  відверто і щиро говорити, я про це казав, що середня заробітна плата у нас у сільській місцевості складає  280 гривень, при цьому середня пенсія зараз, ви бачите, теж складає 311 гривень, тобто середня пенсія більше середньої заробітної плати у сільській місцевості. Так треба нам підвищувати крім цього заробітну плату. А допомога  по безробіттю у сільській місцевості, виплачується 100 гривень. Крім цього, давайте ж проаналізуємо, є деякі у нас в органах місцевого самоврядування є деякі у нас населені  пункти, у яких середня заробітна плата складає 120 і 130 гривень. Так поясніть мені, хто піде працювати у дві зміни на заробітну плату 130-150 гривень, коли допомога  по безробіттю складає 100 гривень. Так от у нас головне завдання сьогодні, я вже казав, що питання підвищення у радянські часи, у радянські часи ми пригадуємо, отут лунає запитання, давайте ж ми будемо об'єктивними. Ви ж пригадуєте, у радянські часи заробітна плата у сільській місцевості була 20 карбованців, 12 карбованців, пенсія була 8 карбованців, сьогодні пенсія у сільській місцевості складає 311 гривень. Можемо навіть поговорити, зараз модно говорити у співвідношеннях у доларах. Давайте будемо об'єктивними, я критично підхожу до тих моментів, які сьогодні існують. Бо  в основі цього всього стоїть конкретний громадянин України, інтереси його особисті і інтереси його сім'ї. Необхідно сьогодні довести рівень оплати праці до  тих показників, коли б кожна сім'я могла бути не бідною.

 

ГОЛОВА. Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної). Будь ласка,  ваше запитання.

 

11:43:34

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної.

Шановний Михайло Миколайовичу, сьогодні, коли ми обговорюємо стан виконання урядом України вимог Конституції та законів України щодо належного рівня та своєчасності виплати заробітної плати, ми засвідчуємо, що за дев'ять місяців поточного року заборгованість із заробітної плати зменшилася на 843 мільйони, тобто майже на 50 відсотків. Для мене особисто це є динамічний позитивний показник, і це є оцінка, позитивна оцінка діяльності уряду.

Але питання у мене є наступне. Під час парламентських слухань на тему "Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання" медична спільнота і в тому числі фракція об'єднаних соціал-демократів піднімала питання встановлення працівникам протитуберкульозних закладів надбавки до заробітної плати не нижче 30 відсотків від розміру посадових окладів зазначених працівників. Скажіть, будь ласка, як виконуються рекомендації парламентських слухань, схвалених відповідною постановою? Дякую.

 

ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України, щодо надбавки, то наскільки мені відомо, 30-відсоткова надбавка сьогодні врегульована. І, якщо навіть по датах сказати, то наприкінці вересня був підписаний спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я про введення в систему оплати праці і підвищення ставки заробітної плати на 30 відсотків для тих працівників охорони здоров'я, які працюють відповідно з хворими цією хворобою. Дякую.

 

ГОЛОВА. Депутат Драчевський, будь ласка. Вікторе Васильовичу, ваше запитання.

 

11:45:29

ДРАЧЕВСЬКИЙ В.В.

Прошу передати слово Ларисі Поляковій, "Трудова Україна".

 

ГОЛОВА. Лариса Полякова, будь ласка, мікрофон.

 

11:45:41

ПОЛЯКОВА Л.Є.

Уважаемый Михаил Николаевич. Скажите, пожалуйста, сегодня какая доля задолженности по заработной плате приходится на те предприятия, относительно которых реализуются процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом? Спасибо.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую.

Шановні народні депутати України! Якщо взяти статистичні дані на перше жовтня 2004 року, ця сума складає 425, близько 430 млн. гривень, ця сума. Крім цього, ви знаєте, відбулися відповідні тенденції, тобто є деякі запізнення між статистичними даними. Наприклад, статистика за станом на перше листопада появляється 25 листопада. Тобто ми зараз крім статистичних даних аналізуємо ще дані щоденного моніторингу. Так от, за жовтень на погашення цієї заборгованості спрямовано кошти, які ще статистики нема, вони ще не є в даних статистики, але в моніторингу вони вже є.

89 млн. гривень з тієї суми погашено по підприємствах АПК - 17 млн. гривень плюс до цієї суми по підприємствах державної форми власності АПК. Крім цього, 240 млн. гривень перераховано відповідно до статті 109 Конституції України. Тобто якщо говорити вже зараз за стан за даними моніторингу, то ця сума, вона трохи більше 150 млн. гривень, враховуючи те, що зараз ми говорили про той Закон України, який і уряд підтримує. і більшість народних депутатів України. У нас всі реалії є і можливості для того, щоб ліквідувати заборгованість в поточному році. І це ми визнали обов'язком держави. Дякую.

 

ГОЛОВА. Олександр Баранівський, будь ласка, фракція Соціалістичної партії.

 

11:48:01

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Фракція соціалістів, Олександр Баранівський.

Шановний доповідачу, або хтось у міністерстві з дуба упав і на голову, коли вам готували дані по зарплаті по селу. Ви так зарплату порахували по сільській місцевості, як колись рахували врожайність в минулому році, коли приписали все те, що вирощено в огородах, а потім не було, за що хліба спекти. Так ви рахуєте заробітну... Де ви її взяли, коли кожен селянин сьогодні намагається стати на біржу і отримати тих 100 гривень грошей? Це - одне питання.

Друге. Статистичні дані дають нам, що на 40 відсотків виросли доходи громадян і пенсії. Разом з тим, виросли ціни на продукти першої необхідності від 80 до 130 відсотків. То запитується в цьому випадку, зріс добробут людей чи він не зріс?

І третє питання: чи контролює міністерство порушення закону, коли небюджетне йде використання коштів на заробітну плату? Скажімо, коли чиновники, голови адміністрацій їздять на наради зараз, обласну адміністрацію, як це в Житомирі, і там проводять наради, як провести виборчу кампанію...

 

ПАПІЄВ М.М. Шановні народні депутати України!

Ну, давайте все ж таки, ну, будемо коректними, бо якраз мене закликав Голова Верховної Ради України. Давайте не будемо говорити, хто там "з дуба падає".  Є реальні і офіційні, от у мене в руках, дані державної статистичної звітності. І тільки дані державної статистичної звітності є основою тих цифра, навколо яких ми зможемо з вами говорити, які б там емоцій і в кого б вони які не були і який би рівень вихованості і інші показники як особистості.

Так от, відповідно до даних статистичної звітності, я вам читаю... До речі, Державний комітет статистики не підпорядковується уряду, щоб вам було зрозуміло.

От сільське господарство у нас, є стаття така - "сільське господарство та пов'язані з ним послуги", заробітна плата у вересні 2004 року - 344 гривні. Це що, мої дані? Це дані Державного комітету статистики.

Темпи росту заробітної плати вересня 2004 до вересня 2003 року - 140 відсотків, тобто на 40 відсотків за рік середня заробітна плата збільшилася у сільському господарстві. Це є показник.

Те, що в сільському господарстві заробітна плата недостатня, про це я теж казав. І те, що сьогодні у нас високий рівень безробіття в сільській місцевості, надлишок робочої сили в сільській місцевості, це теж є фактом. І те, що сьогодні уряд створив тільки в поточному році 740 тисяч робочих місць, на які працевлаштовані раніше не зайняті громадяни. Це теж є реалії життя. І те, що в нас рівень безробіття сьогодні за методикою Міжнародної організації праці з 10,1 зменшився до 8,7 відсотка, це теж дані державної статистики, бо цей показник теж оцінює державна статистика. Давайте будемо коректними все ж таки по відношенню один до одного. Дякую.

 

ГОЛОВА. Я також приєднуюся до цих слів міністра: давайте будемо, дійсно, коректними.

Михайло Васильович Гладій, фракція Народної аграрної партії. Будь ласка, мікрофон.

 

11:51:43

ГЛАДІЙ М.В.

Дякую. Фракція Народної аграрної партії України, Михайло Гладій.

Шановний Михайло Миколайович, скажіть, будь ласка, чи мають право на отримання грошової допомоги, тобто шість окладів, наукові працівники, які працюють в науково-дослідних, частина - у вищих навчальних закладах, при виході на пенсію у 2004 році з посади наукового працівника згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Чи ця грошова допомога відмінена чи вона діє? Дякую.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Відповідно до Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" і внесення змін до цього закону передбачена оця важлива доплата і виплата, скажем. Так от, що стосується для наукових працівників навчальних закладів, вищих навчальних закладів третього і четвертого рівня акредитації, то ця доплата передбачена, і вона передбачена і у видатках, тобто вона буде виконуватися на сто відсотків.

Дякую за запитання.

 

ГОЛОВА. Андрій Шкіль, будь ласка. Фракція Блоку Юлії Тимошенко.

 

11:53:00

ШКІЛЬ А.В.

Дякую. Шкіль Андрій, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Ну, звичайно, я також хотів би все ж таки відмітити, при всій повазі до доповідача, що це більше скидається на пропаганду діяльності уряду, а ми чудово розуміємо, що це зараз ще й суміжним є з передвиборчою пропагандою. Тому що цифри, які б не наводилися зі статистичних боків, вони все одно мають бути підкріплені реальними фактами. І я ще раз хочу наголосити, задати запитання: чи проводив аналіз уряд?  Підвищення цін в тих частинах України, де ніколи не було відмічено різкого скачка цін, тобто в сільській місцевості, коли ще в Україні сало коштувало стільки, скільки воно коштує. І це все відбувається на тлі урочистого... таких урочистих реляцій уряду про підвищення рівня життя українців.

Цього підвищення  рівня життя не відбувається з допомогою підвищення зарплатні, навіть якщо воно  і є мінімальне підвищення, тому що має підвищуватися купівельна спроможність зарплатні, має збільшуватися можливість поглиблювати свій споживацький кошик. Цього не відбувається чому?

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України! Індекс споживчих цін він постійно відслідковується. Крім цього, я вже казав про закон України про індексацію грошових доходів населення, тобто якщо індекс споживчих цін більше 101 відсотка, то відповідно індексуються всі грошові доходи населення і заробітної плати, і пенсій, і стипендій. Тобто, необхідно нам сьогодні спрямувати свої зусилля. Якщо подивитися статистику, то у нас рівень  інфляції на сьогодні складає близько 8 відсотків, а оціночний до кінця  поточного  року  11,5  відсотка. Так я от хочу сказати громадянам України, пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, працівникам бюджетної сфери, що на всю величину зростання індексу споживчих цін, відповідно до закону України, буде отримана індексація, тобто доплата до заробітної плати, доплата до пенсій, доплата до стипендій, яка збереже купівельну спроможність цих соціально важливих доходів громадян.

Шановні народні депутати України! Враховуючи те, що мій час вже завершується, я хотів би подякувати за дуже слушні запитання і наголосити ще раз на тому, уряд України і ми всі разом є реальні люди. Так хотілося би взяти там і зробити все і стати всім на той рівень, який кожен собі уявляє по доходах, по заробітній платі, по всьому.

Давайте працювати разом з вами. Рівень заробітної плати уряд сьогодні не влаштовує, ми працюємо над тим, щоб його постійно підвищувати. Але є позитивні тенденції, є позитивні темпи, є   якось надія людей покращання життя. Крім цього уряд взяв на себе  зобов'язання по ліквідації боргів  попередніх урядів по заробітній платі і зараз накінець-то ми  дійшли вже до того часу, коли можемо  чесно і відверто, дивлячись громадянам  в очі сказати. що у поточному році ми ліквідуємо заборгованість по заробітній платі. Іншим механізмом вводиться нове законодавство, активізується робота з профспілковими органами та організаціями. У бюджетній сфері, я переконаний,  що  найближчого  часу заробітні плати будуть  підвищені не на відсотки, а в рази. І  ми плануємо підвищення більше, ніж в два рази заробітних плат.

Давайте працювати разом, і я переконаний в тому, що громадяни України все-таки будуть, як я вже казав, жити у соціальній державі, і що вимога Конституції України стосовно того,  що Україна є соціальною державою, буде виконана, і що у майбутньому ми будемо приймати соціальні  бюджети, ми будемо платити заробітні плати,  ми подолаємо бідність серед  працюючих і бідність серед непрацюючих громадян України. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую, Михайле Миколайовичу.

Шановні колеги!   Час вичерпаний для доповіді і відповідей на запитання, які  були відведені міністру.

Я  хотів би скористатися нагодою і привітати  всіх нас, шановні колеги, з  Днем української писемності та мови і побажати, щоб це свято у нас було щоденно. ( О п л е с к и)

Це вкрай важливо для нас для того, щоб ми справді ствердилися, як держава і нація.

Шановні народні депутати! Давайте порадимося, може б ми  таким чином провели зараз виступи від  комітетів, співдоповіді,  потім обговорили це питання, щоб якомога більше людей виступили, і завершили  на тому з тим, щоб у нас була можливість сьогодні попрацювати у комітетах, фракціях і групах.

Чи будемо робити перерву?  ( Ш у м   у   з а л і)

Так що ми порадилися, шановні колеги, і зважаючи на вашу одностайність, я запрошую до співдоповіді голову Комітету з питань соціальної політики  та праці Хара Василя Георгійовича.

 

11:58:37

ХАРА В.Г.

Уважаемые коллеги, вопрос, который мы сегодня рассматриваем, для нас не новый и, к сожалению, имеет уже свою многолетнюю историю. С 90-х годов появилась эта болезнь и  до нынешнего года она была хронической. Максимальный уровень задолженности по заработной плате был зафиксирован в августе 99-ого года и состоял из 7 миллиардов 192 миллиона гривен. Многие правительства Украины пытались бороться с этой социальной, государственной болезнью, но лишь Правительству Виктора Федоровича Януковича удалось ее побороть. Его заслуга в значительном росте отечественной экономики, что и позволило в текущем году снизить задолженность по заработной плате, почти с 2,5 миллиардов гривен и,  по оперативным данным на 1-е ноября, до 540 миллионов гривен. Пришлось заниматься правительству Януковича, казалось бы бесперспективной,  висячей задолженностью прошлых лет, предприятия, которые  давно прекратили свою деятельность, о такой задолженности за многие годы накопилось 378 миллионов гривен, 155 из которых миллионов, приходится на предприятия сельского хозяйства и селяне, потерявшие надежду на получение своих кровно заработанных, конечно же, благодарны правительству Януковича, которое выделило на безнадежные селянские долги в текущем году агропромышленному комплексу 200 миллионов гривен, с учетом компенсации. Улучшилось положение и  с выплатой текущей заработной платы. Если в 2002 году задержки составляли 1 200 000 000 или 2,3% от фонда оплаты труда, в 2003 году - 761 000 000 или 1,3%, то с января по октябрь текущего года задержки составляли чуть больше 200 000 000 или 0,4% от фонда оплаты труда. В связи с этим следует подчеркнуть, что Кабинет Министров поддержал законопроект члена нашего Комитета Ярослава Михайловича Сухого, о внеочередном выплате заработной  платы, чего не делало ни одно правительство  до Януковича. И как следствие, Президент, наконец-то, подписал, принятый Верховной Радой, закон и теперь  больше нет законодательных причин для задержки выплаты текущей  заработной платы. Конечно же, все эти процессы не проходили без участия Парламента страны. Комитет по вопросам социальной политики, труду и Верховна Рада неоднократно рассматривали эти вопросы. В частности 15 марта 2001 года,  по результатам обсуждения на дне Правительства, было  принято постановление Верховной Рады о состоянии выполнения Закона об оплате  труда на предприятиях всех  форм собственности, которое дало толчок для Кабинета Министров.

По инициативе нашего комитета Верховная Рада приняла изменения в закон о Государственном бюджете на 2003 год, где было предписано Кабмину начать восстанавливать с первого апреля 2004 года междолжностные, межквалификационные соотношения оплаты труда работников бюджетной сферы. Это положило начало устранению деформации в оплате труда неквалифицированных и высококвалифицированных работников и восстановлению единой тарифной сетки, разрушенной в 2000 году. Совсем недавно, 20 сентября, были проведены комитетские слушания по вопросу оплаты труда работников отдельных отраслей бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки.

Суть проблемы состоит в том, что уровень зарплаты работников здравоохранения, образования и культуры не соответствует требованиям законодательства, которые устанавливают зарплату медиков, учителей на уровне не ниже средней по промышленности, а работников культуры - не ниже средней по народному хозяйству.

Правительство Януковича, как я уже говорил, с целью поддержания оптимальных соотношений в оплате труда работников бюджетной сферы в этом году дважды повышало должностные оклады, общее повышение составило 28 процентов. Но это недостаточно. Необходимо в 2005 году внедрить единую тарифную сетку, и на эти цели предусмотреть средства в Государственном бюджете. Свои предложения по размеру минимальной зарплаты и по восстановлению тарифной сетки наш комитет дал и Кабинету Министров, и Бюджетному комитету Верховной Рады.

Еще об одном вопросе, который не решается с 2000 года, и которое должно решить правительство Януковича. Об определении заработной платы как цены рабочей силы на рынке труда. Такова судьба этого правительства разгребать многолетние завалы вокруг своевременной выплаты зарплаты и надлежащего уровня оплаты труда.

Концепцией о реформировании оплаты труда еще 25 декабре 2000 года поставлена задача существенного увеличения ............. оплаты труда, себестоимости продукции и внутреннего валового продукта не ниже 50 процентов. Но ничего до прошлого года не делалось. Благодаря усилиям правительства Януковича доля зарплаты внутреннего валового продукта возросла с 45 процентов до 16,8 лишь за один год. Но это первый шаг.

И нужно понимать, что этот вопрос нужно решать, увеличивая повышение доли в операционных затратах. Чему и способствует, первое, рост объема производства. Второе, установление минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума. И третье, снижение размер налогов на добавленную стоимость. Все эти вопросы решает правительство по предложению нашего комитета. И до конца 2004 года будут разработаны дополнительные меры по реализации концепции реформирования оплаты труда. Уважаемые коллеги, наш комитет рассмотрел на своем заседание 3 ноября проект решения по сегодняшнему  Дню правительства и единогласно одобрил его...

 

ГОЛОВА.  Дайте можливість закінчити голові комітету, будь ласка, виступ.

 

ХАРА В.Г. Проект решения вам роздан, просим поддержать и не только его, этот проект, но и активные, высокорезультативные  действия по  социальным вопросам правительства Виктора Федоровича Януковича. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВА. Дякую. Демьохін Володимир Анатолійович запрошується до співдоповіді, перший заступник голови Комітету з питань економічної політики, власності та... управління народним господарством, власності та інвестицій.

 

12:04:26

ДЕМЬОХІН В.А.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні  народні депутати, шановні члени уряду.

Комітет з питань економічної політики розглянув на своєму засіданні питання про стан виконання урядом України вимог Конституції України та законів України щодо належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати. За наслідками даного засідання нашим комітетом було направлено відповідний лист до Комітету Верховної Ради України з питань  соціальної  політики та праці щодо підтримки розгляду запропонованого питання на дні уряду. Нашим комітетом при аналізі таких профільних  документів, як програма діяльності Кабінету Міністрів України, Державна програма економічного та соціального  розвитку України на відповідний рік завжди приділялася велика увага питанням належного рівня та своєчасності виплати заробітної плати. Добре усвідомлюючи, що  розгляд сьогоднішнього питання у стінах Верховної Ради України переведено із соціально-економічної площини  у політичну, все ж таки пропоную розглянути його виходячи виключно із статистичних даних, як кажуть, голих цифр, а  не політичного популізму гасел та припущень.

Давайте подивимося на дані Державного комітету статистики України щодо середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2000 році та у 2003. Я не випадково пропоную звернутися до даних саме  за ці роки, адже зараз наші погляди, як і   оцінки населення України, спрямовані на двох урядах: уряді Віктора Андрійовича Ющенка та урядів Віктора Федоровича Януковича. Всі ми пам'ятаємо, що 2000 рік - це рік прем'єрства Ющенка, а 2003 - Януковича. З точки зору економічної об'єктивності, звичайно, що доцільніше було б аналізувати діяльність уряду Януковича за наявними даними у 2004 році.

Однак, для того, щоб одразу відкинути закиди у тому, що уряд Януковича лише у 2004 році почав робити серйозні кроки на шляху вирішення гострих соціальних питань, і пропонується розглянути показники саме 2003 року. Всі детальні характеристики зображено на інформаційному табло. Зупинюся лише на основних показниках.

З 2000 по 2003 рік середня заробітна плата в галузях економіки збільшилася більше, ніж у два рази. Мінімальний розмір мінімальної плати збільшено на 56 відсотків. Середньомісячний розмір пенсійної виплати знову ж таки збільшено в два рази. Щодо заборгованості по виплаті заробітної плати даний негативний показник зменшено з 6 млрд. 399 млн. гривень у 2000 році до 2 млрд. 313 млн. - практично в три рази. Повторюся, наведені дані не враховують значного підвищення зарплат, пенсій, стипендій та інших виплат та зменшення заборгованості по виплаті заробітної плати в 2004 році. Ще більш об’єктивне враження можна отримати проаналізувавши динаміку номінальної заробітної плати в Україні за два зазначених роки.

Попереджуючи можливі закиди щодо одночасного росту цін, які нібито при Кабінеті Міністрів Януковича зростають швидше за збільшення заробітної плати та пенсій. пропоную подивитися на відповідну діаграму. Насправді зростання середньої заробітної плати при уряді Януковича випереджала у 2003 році ріст цін на 10 відсотків і це тоді, як при уряді Ющенка навпаки: у 2000 році ріст цін перевищив зростання зарплат на 29 відсотків. Виходячи з вище наведеного, Комітет з  питань економічної політики підтримує прийняття запропонованого проекту постанови Верховної Ради України про інформацію Кабінету Міністрів про стан виконання урядом України вимог Конституції України та законів України щодо належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати.

Виконання запропонованих у постанові доручень Кабінету Міністрів України, безумовно, сприятиме позитивному вирішенню піднятої на сьогоднішньому Дні уряду України проблематики.

Більш того запропоновані доручення не порушують  загальну структуру соціально орієнтованої програми діяльності Кабінету Міністрів України,  а лише сприятимуть своєчасному та повному її виконанню.  Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Так, шановні колеги, інформацію і співдоповіді виголошено.

Переходимо тепер до виступів. За усталеною практикою спочатку будуть виступи від фракцій, а тоді ми перейдемо до виступів народних депутатів.

Василь Надрага, фракція "Союз". Будь ласка, підготуватися Богдану Губському.

 

12:09:48

НАДРАГА В.І.

Уважаемые коллеги, Василий Надрага, Луганская область, депутатская группа "Союз".

Сегодня мы обсуждаем тему, которая вызывает, на самом деле, неподдельный интерес всего населения, потому что человек, работая, хочет иметь достойную жизнь. И здесь, соглашаясь с основными подходами, которые звучали и в докладе министра, и в докладе двух коллег, представляющих  различные комитеты, хочу

сказать, что, да, безусловно, главными показателями, которые сегодня нам дают оценить ситуацию, являются как фактические размеры заработной платы, так и, соответственно, тенденция по погашению задолженности. И здесь сегодня о чем сказать в позитиве, но я хотел  бы остановиться все-таки на проблеме, которая существует и которой посвящен мой законопроект.

Один из главных постулатов, которые касаются конституционных прав человека - это наличие гарантированной выплаты заработной платы, если человек отработал. Соответственно, работодатель должен отдать человеку  то, что он заработал. Данная норма гарантируется статьей 43 Конституции Украины.

Но вместе с тем мы сталкиваемся с тем, что на сегодняшний момент при ликвидации предприятий очень многие наши граждане остались без выплаченной заработной платы. И сегодня  назрела ситуация, когда решение этого вопроса необходимо путем создания специального государственного фонда с возложением этих функций на Министерство труда и его подразделений, например, на государственную службу занятости. Для этого правительству необходимо иметь соответствующую нормативную базу.

Я считаю, что данной базой является проект Закона о фонде гарантированных трудовых выплат, автором которого являюсь я со своими коллегами. Данный законопроект предполагает, что в случае, если предприятие ликвидировано, а остались задолженности по заработной плате, то в любом случае должна состояться защита прав работников на своевременное получение награды за труд, то есть должна соблюстись гарантия Конституции о том, что человек, отработав, должен получить заработную плату.

Этим законом предусматривается внесение изменений и дополнений к существующей редакции Закона Украины о возобновлении платежеспособности должника и признание его банкротом, а также Закона о системе налогообложения, касающиеся части обеспечения выплат, компенсаций, утраченной заработной платы. Задание данного законопроекта - это создать условия, при которых честная и достойная оплата работы станет гарантией благосостояния каждого человека.

Говоря об общей характеристике закона, мы должны назвать, что основные подходы, которые предлагает этот закон, вписываются в конвенцию 173 Международной организации труда и рекомендации 180 Конвенции о защите требований работников в случае неплатежеспособности предприятий, а также директива Европейского Союза, которой предусмотрены соответствующие мировой          практике апробированные механизмы возвращения заработной платы работникам в случае банкротства предприятия. Считаю, что если мы как парламент это сделаем, то мы на самом деле от политических страстей сделаем реальный шаг для погашения задолженности по заработной плате сегодня и в будущем. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Богдан Губський, фракція "Єдина Україна". Підготуватися Ярославу Сухому.

 

12:13:04

ГУБСЬКИЙ Б.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги. Ми прекрасно розуміємо, що добробут держави будь-якої, в тому числі України, визначається, в першу чергу, рівнем реальних доходів громадян. В цьому плані ми повинні відзначити, що сьогодні є справді позитивні зрушення.

Конкретні приклади. За останні два роки відбулося відчутне зростання доходів населення. Зокрема, рівень заробітної плати  - реальної, я підкреслюю -  з 2002 по 2004 рік зріс на 43 відсотки. Мінімальна заробітна плата збільшилась з 140 гривень в 2002 році  до 237 гривень нині і з 1 січня планується її підняти до 262 гривні. Середня заробітна плата збільшилась з 376 гривень в 2002 році до 620 гривень у цьому році, а на наступний заплановано її зростання ще на 20 відсотків.

Мінімальна пенсія. 2002 рік - 79 гривень, зараз - 287  гривень, а середня пенсія за цей час зросла майже в 1,5 рази і це не враховуючи останнє її підвищення. Таким чином, ми можемо констатувати, що уряд практичними діями підтвердив послідовність реалізації задекларованих принципів соціального захисту людей. І це дає підстави для оптимізму. Але разом з тим, ми розуміємо, що ці результати є лише маленький крок до справді нашого щасливого майбутнього, адже ми прекрасно знаємо, що сьогодні, на жаль,  мінімальна заробітна плата складає лише 61 відсоток від прожиткового рівня і таку заробітну плату отримують лише близько 40 відсотків працівників. Тому сьогодні якраз і головне наше завдання  це першочергове зростання заробітної плати низькооплачуваних працівників з подальшим пропорційним підвищенням заробітної плати для інших категорій робітників. І ми сьогодні маємо реальні резерви для такого зростання. Візьмемо приклад. Сполучені Штати, Європейський Союз. Частка в зарплаті в структурі ВВП у цих суб'єктах сьогодні становить близько 65 відсотків. У нас лише 46.

Далі. Собівартість продукції. У структурі собівартості продукції в Сполучених Штатах і Євросоюзі заробітна плата становить близько 30 відсотків. А у нас? Приватизували підприємства, часто за заниженими цінами, і сьогодні в собівартості продукції ми знаємо  зарплата становить лише близько  11 відсотків. Тому це мізер. І тому ми не можемо в таких умовах казати про  реальний соціальн.......

Тому це  потрібно нам змінювати. І саме тому фракція Партії "Єдина Україна" наполягає:

перше - необхідність збільшення мінімальної заробітної плати, яка повинна бути не менше,  ніж прожитковий рівень;

друге - потрібно законодавчо стимулювати підвищення частки зарплати в собівартість  продукції. Ми повинні зробити успіх  держави, успіхи конкретного пересічного українця. Це принципова позиція фракції Партії "Єдина Україна", адже ми повинні побудувати державу для людини з великої літери. Дякую.

 

ГОЛОВА. Ярослав Сухий, фракція "Трудова Україна".  Підготуватися Олександру Стояну.

 

12:16:16

СУХИЙ Я.М.

Шановні народні депутати, члени уряду! Я хочу нагадати, що під час Дня уряду з подібним порядком денним у 2001 році ми говорили в основному про шляхи ліквідації такого ганебного явища, як несвоєчасна виплата зарплати. І вже те, що ми поруч із заборгованістю обговорюємо проблематику рівня зарплати, свідчить про готовність суспільства  надати процесу реформування системи оплати праці  необоротного характеру, свідчить про  остаточний провал в Україні ідеології ринкового фундаменталізму. До речі його апологети і зараз  перебувають  у найближчому оточенні Віктора Ющенка. Це на їхній совісті багаторічне нав'язування нашому народному господарству необгрунтовано жорсткої монетарної політики, сліпе використання монетарних обмежень та вказівок світових фінансових центрів без врахування особливостей української економіки. Їхні незграбні чи зумисні діяння у 90-ті роки, спроби втілити концепцію дешевої  робочої сили поставили  близько 80 процентів населення України на межу бідності, зумовили звуження внутрішньої купівельної спроможності і згортання виробництва. Все це необхідно пам'ятати не тільки в рік президентських виборів, але  і для того, аби знати, яка драматично складна, занедбана спадщина  нерозв'язаних проблем у соціальній політиці дісталася  уряду Віктора Януковича. Це все правда, і ми це знаємо, як правда і те, що прихід до влади уряду Януковича  дав, нарешті, змогу  урядово-парламентські коаліції визначити головну ланку ланцюгу проблем  соціальної політики. Нею став пошук шляхів істотного підвищення вартості національної робочої сили - найбільшої цінності України.

Тому хочу застерегти горе-реформаторів з табору право-націоналістичної опозиції, які сьогодні рвуться до влади, їх  потворний витвір, низька ціна робочої сили - це визначальна ознака колоніальної економіки,  ...... загрожує деградації найбільш кваліфікованих структур національної робочої сили, гальмує розвиток багатосегментного купівельного спроможного попиту, без чого не буде росту виробництва, без чого не буде нашого національного ринку, національної економіки.  Низька зарплата праці нищить мотивації до високо продуктивної праці, не створює умов для розширеного відтворення робочої сили, про це вже говорили. Тому в контексті проголошеної урядом Януковича стратегії соціально розвитку країни на 10 років ми маємо можливість продовжити роботу, спрямовану на підвищення рівня зарплати. Для цього необхідно, по-перше, забезпечити політичну стабільність. По-друге, добитися зниження податкового тиску, відповідного зниження собівартості продукції, стимулювати збільшення затрат на робочу силу валових витрат виробництва. По-четверте, закріпити перші вдалі спроби Нацбанку по налагодженню цивілізованої системи кредитування.

Висока вартість робочої сили не самоціль. Це основа росту всіх соціальних виплат, це основа росту матеріального добробуту всіх верств українського народу. Найкращим здобутком нинішнього Дня уряду буде об'єднання спільних зусиль всіх гілок влади у подальшому розв'язанні назрілих проблем у найголовнішій сфері економічної діяльності - у сфері оплати праці.

 

ГОЛОВА. Олександр Миколайович Стоян, фракція "Регіони України". Підготуватися Гаврилюку Василю.

 

12:19:36

СТОЯН О.М.

Олександр Стоян, голова Федерації профспілок України. У своєму виступі хочу зупинитися на двох проблемах, які сьогодні обговорюються на Дні уряду. Перша проблема. Своєчасна виплата заробітної плати. І друга проблема. Належний рівень оплати праці. Спочатку хочу коротко нагадати історію виникнення заборгованості по заробітній платі, тому що профспілкам довелося 10 років боротися за її погашення, починаючи з 1994 року. Саме в цей рік в 1994 році уперше заборгована заробітна плата досягла критичної межі - 7 мільярдів гривень.

Змінювалися уряди, але незмінним залишався головний реформатор, який працював з 1992 по 1997 роки, Віктор Михайлович Пинзеник. Це з його ініціативи була зроблена зрівнялівка по пенсіям, це з його ініціативи уперше інфляція досягла 10 тисяч 256 тисяч відсотків. Це рекорд світовий. З його ініціативи було перейдено до межі бідності. За пропозицією його в залі була заморожена заробітна плата. Ось чому всі наступні  уряди змушені були  виправляти ті помилки, які були зроблені горе-реформатором Віктором Пинзеником. І тільки Уряду Януковича удалося зробити те, що не зроби в не один Уряд за рік збільшив, Уряд Януковича погасив заборговану заробітну плату на 70%. Але проблема залишається  і ми це  добре знаємо. Я хочу сказати, що  вирішення цієї проблеми буде  сприяти те, що  нарешті прийнято той закон, за який  я боровся 4 роки. Закон про те, щоб заробітна плата була першочерговим платежем. Тепер роботодавець повинен заплатити заробітну плату, а потім  все інше. Але є ще одна проблема, яку на превеликий жаль не підтримали колеги - народні депутати в цій залі, я також подавав Закон, про те, що  якщо  підприємство стає банкрутом, то тоді треба щоб заробітна плата виплатилася, а потім все інше. Що ж треба нам вирішити, щоб не було проблем, ну, по-перше, дійсно, я думаю, що Уряд  виконає зобов'язання, взяте по генеральній угоді перед профспілками і до 2004 року  погасить заборговану заробітну плату, по-друге ми беремо на себе відповідальність профспілки, що сьогодні  ми ніяк не можемо з приватними підприємцями укласти колективні договори, вони просто не хочу це робити. Ми будемо це робити через суд. І наступне: підняття рівня оплати праці, ми запропонували Уряду концепцію перехід від дешевої до високооплачуваної робочої сили. Це передбачає, по-перше,  наближення мінімальної заробітної плати до  прожиткового мінімуму, по-друге в собівартості продукції оплата  праці 30-40%, і по-третє введення  єдиної тарифної стки обов'язково в 2005 році. Все це передбачено в концепції, яку Уряд дав на розгляд профспілок, концепцію соціального розвитку, впевнений, що здійснення цієї концепції покладе край не тільки боргам по заробітній платі, а вийде на вирішення конституційно

 

ГОЛОВА. Василь Гаврилюк, депутатська група Центр, запрошується до виступу, підготуватись Вернигорі.

 

12:22:55

ГАВРИЛЮК В.В.

Спасибо, Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, но вы знаете, что депутатская группа Центр, всегда стоит  на объективных позициях и поэтому нельзя не отметить и сказать, что,  на наш взгляд, Министр Папиев Михаил Николаевич - это один из ярких примеров того, как из бунтаря-депутата получился отличный Министр, который старается объективно работать. Я думаю, большинство из вас это подтвердят  и знают. Но  вопрос сегодня, выполняется ли Конституция в части прав  наших граждан по достойному уровню нашей жизни? мы с вами отлично понимаем и знаем, что нет. Давайте вспомним бывшие советские времена, когда люди зарабатывали, пусть кто-то 100 гривен пенсии, пусть кто-то 300-400 рублей, но всегда была гарантирована стабильность и люди могли, действительно, получить все то, на что они рассчитывают, не только те продукты питания, на которые сегодня  уходит практически 90 процентов заработной платы. Мы знаем, что, кто-то может сказать, в сельском хозяйстве тогда вообще не платилось никаких денег, но я помню примеры, когда приезжали с севера в любую деревню, то машин в частности в той или иной деревне всегда было больше, чем сегодня может быть в целом районе. Это значит и говорится о том, что уровень жизни все-таки был на достаточно высоком уровне. А сегодня  давайте же посмотрим, какой же процент себестоимости находится в нашей заработной плате. И сколько бы мы не пытались ликвидировать так называемую заработную плату и не пытались там  говорить, что должен уряд включать админрычаги и пытаться регулировать эту  ситуацию. Но прав был министр, когда сказал,  пока будут профсоюзы карманными, пока  не будут они отстаивать интересы наших граждан, интересы своих коллективов, без конца будут задолженности, без конца люди будут страдать. Вот нужно брать самим и отстаивать свои интересы, и пусть слушают наши радиослушатели, берут своих профсоюзных лидеров, трясут их в конце концов и заставляют идти и требовать выплаты заработной платы. Нет, значит, организовывать протест, организовывать, сегодня согласно Конституции можно  проводить различные манифестации. И я хотел бы обратить внимание, что сегодняшние вопросы, они не риторические, потому что  от того, как вопрос решается с заработной платой и насколько  эта заработная плата обеспечивает социальную стабильность каждой семьи зависит в конце концов и демографическая ситуация, и зависят наши пенсии, наших родителей, вернее, пенсии, которые отпахали на нашу страну, отдали все возможное, а сегодня, к сожалению, находятся в бедственном положении. И как результат нужно хвалить не  свои проценты экономического роста ВВП, а говорить о том, взять на вооружение принцип улучшения жизни наших граждан, достойный уровень, - наша персональная обязанность. Вот когда будет так работать уряд, тогда и будут соответствующие результаты в стране. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Так, Леонід Вернигора, фракція Соціалістичної партії України. Підготуватися Косінову.

 

12:26:11

ВЕРНИГОРА Л.М.

Шановні народні депутати, шановні радіослухачі! Ясна річ, що величина заробітної плати і борги - це результат діяльності діючої влади і конкретно Кабінету Міністрів на чолі із його Прем`єр-міністром Віктором Януковичем.

От тільки що мій земляк Василь Васильович Гаврилюк сказав, що як же так: не вимагаємо, ні профспілки, ніхто від уряду підвищення нормальної заробітної плати, ліквідації боргів? Я думаю, цього ніколи не станеться, тому що і доповідач, і співдоповідачі хвалили весь час Прем`єр-міністра, а Прем`єр-міністр за те нагороджує профспілковців орденами, а ті його хвалять у своїх виступах. Тому я думаю, ніколи це не здвинеться через профспілки, а треба нам в парламенті вирішувати долю наших людей, які мають злиденну заробітну плату і ще злиденнішу пенсію.

Соціалістична партія України вже стільки років наполегливо і послідовно пропонує законопроекти про величину мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, які відповідають Конституції, на жаль, більшість у парламенті цього не підтримує, тому більшість людей страждає від таких злиднів.

Мені б хотілося сьогодні загострить вашу увагу на тому, що фантастично великий бюджет Кабінет Міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи не подав перед його поданням у Верховну Раду при 120-ти його мільярдній величині величини мінімальної зарплати, яка б відповідала вимогам Конституції, а за одне і про установлення конституційної величини пенсії.

На це запитання вперше, правда сьогодні, Кабінет Міністрів наш не звинувачує, що ми популісти, бо гроші, як ми бачимо, у державі є, і гроші, як заявляє Прем`єр-міністр. будуть і далі роздаватися подачками до пенсії, до межі малозабезпеченості. Але мене дивує інше: чому дійсно мовчать наші профспілки? Чому мовчать комітети у Верховній Раді? Чому сьогодні ми знаємо, що гроші є, і ці гроші не видаються поверненням боргами на заробітну плату. Якби заробітна плата виплачувалася, з неї сплачувалися б у Пенсійний фонд пенсійні внески, і тоді можна було б не "з руки барської" отримувати пенсію не нижче межі забезпеченості, а така, яка встановлена законом.

Я думаю, у зв'язку з тим, що не можна сьогодні звинити ЦВК, який не подав результатів по виборам, агітувати за претендента. Я і не агітую за одного з претендентів Януковича, бо не маю права, більше того, я прошу і всіх за нього не агітувати, тому що, якщо і далі ми будемо так працювати, це ж якщо перед виборами, між виборами ми не могли законодавчо закріпити ту величину мінімальної зарплати, то що ж буде після виборів?

І тому концепція уряду, яка підтримана Федерацією профспілок і іншими партнерами, я думаю, злочинна, що ми поетапно наближаємося ще до нуля. Тобто всі величини нашого прожиткового мінімуму сьогодні менше нуля...

 

ГОЛОВА. Так, Станіслав Косінов, фракція Народної аграрної партії. Наступним буде Ігор Шурма.

 

12:29:31

КОСІНОВ С.А.

Косінов, місто Харків, фракція Народної аграрної партії України.

Шановний Володимир Михайлович, шановні народні депутати і члени уряду!

Фракція Народної аграрної партії України відмічає, що урядом спільно з Верховною Радою проведена цілеспрямована робота по забезпеченню підвищення рівня заробітної плати шляхом поетапного наближення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму, своєчасної виплати та погашення заборгованості по заробітній платі за попередні роки.

Станом на 1 жовтня цього року розмір невиплачених скоротився на 12,2 відсотки. Такі ж тенденції спостерігаються протягом жовтня і початку листопада.

Однак, наявні темпи погашення не дозволяють вирішити проблему погашення заборгованості в поточному році. Слід визнати, що ця проблема стала ще більш актуальною після недавнього рішення Європейського суду з прав людини задовольнити позови декількох громадян України про погашення їм боргів по заробітній платі, а також досить істотного, за українськими мірками, відшкодування понесеної ними моральними шкоди.

Очевидно, що це може мати серйозні наслідки через неминучий ріст кількості звернень громадян України  в Європейський суд з прав людини. Невиконання рішень суду може привести до негативного ставлення до України в Європі, підірве її міжнародний імідж.

Слід підкреслити, що важливими є не тільки проблеми належного рівня та своєчасної виплати заробітної плати, а й проблеми форми її виплати.

Конвенція Міжнародної організації праці номер 95 "Про захист заробітної плати" проголошує: "У тих випадках, коли національним законодавством дозволено частково виплати заробітної плати в натурі, має бути вжито відповідних заходів, для того щоб: перше - видача натури призначалася для особистого користування працівника та його сім'ї і відповідала їхнім інтересам, і друге - видача здійснювалася за справедливою і розумною ціною".

Практика виплати заробітної плати в натуральній формі, тобто фактично тієї продукції, що виробляється на даному підприємстві, як і раніше, досить поширена в Україні, і особливо в сільському господарстві. Загальновідомою є велика кількість випадків, коли працівники замість належних їм грошей були змушені задовольнятися одержанням їх натурального еквіваленту, зокрема у вигляді продуктів сільського господарства за завищеними цінами, а надалі займатися їх продажем, щоб виручити хоча б частину їхньої вартості.

На наш погляд, держава, що ратифікувала конвенцію, при всіх складнощах економічного характеру зобов'язана вживати заходів по виправленню ситуації, що порушує вимоги міжнародного права. Повинні на рівні держави бути розроблені такі заходи, що не тільки забороняють натуральні виплати, але й визначають реальну відповідальність адміністрації підприємства у випадку їх порушення.

До цього часу залишається самою низькою заробітна плата у сільському господарстві. Незважаючи на те, що у порівнянні з 2000 роком заробітна плата у сільському господарстві зросла у 2,8 рази, за даними статистики, за січень - вересень поточного року вона склала лише 280 гривень на місяць, що становить 49 відсотків до середнього показника по галузях економіки України і 73 відсотки до прожиткового мінімуму працездатної особи.

 

ГОЛОВА. Дякую. Ігор Михайлович Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної. Підготуватися Шкілю.

 

12:32:57

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної.

Депутатська фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної завжди підтримувала всі розумні кроки всіх, без винятку, урядів, покликані на вирішення проблем із оплатою праці громадян. І все ж, спираючись на власний досвід, мусимо сказати наступне. Найбільш дієвим механізмом у цьому напрямку є плідна, тісна і, підкреслюю, реальна співпраця законодавчої та виконавчої гілок влади.

Діяльність парламентсько-урядової коаліції довела спроможність означеної моделі організації державного управління. Вважаємо, що важка і кропітка робота по вирішенню проблем, пов'язаних із заробітною платою, принесла вагомі результати, і про це свідчать наявні цифри. Лише  реальна заробітна плата за вересень-серпень минулого року зросла на 24 відсотки. Крім того, ми маємо ситуацію, коли розміри заробітної плати працівників бюджетної сфери були підвищені в минулому році 32 відсотки, в цьому році 28. Достатньо перспективним, на наше переконання, є стан справ по ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати. Крім того, ми вітаємо прийняту урядом стратегію на забезпечення  прав громадян через безумовне слідування  механізму компенсацій працівникам  втрати частини  заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати через механізм проведення індексації грошових доходів громадян, відповідно до індексу зростання споживчих цін і через посилення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про оплату праці.

Ми навмисне звернули увагу саме на ці, вважаємо, знакові показники, бо вони є підтвердженням головного  висновку. Реальні дії уряду  важливіші за популіські заяви, що нині звучать зі стану опонентів. Про їх вміння вирішувати обговорювану  сьогодні проблему, як, до речі, і інші соціальні проблеми, також говорять цифри. Не будемо аналізувати яким чином у  2000 році домоглися зростання ВВП, але навіть при його задекларованому рості Україна мала спад у розмірі реальної заробітної плати майже на відсоток. Та й любовно  випестуваний міф про виплачені пенсії розбивається вщент. Аналіз фактів, що реальна пенсія на початок 2001 року впала  більше, ніж на 10 відсотків. Опонентам слід про це пам'ятати, як і про те, що саме завдяки  їхній політиці зафіксовано рекордний ріст цін на житлово-комунальні послуги більше як 39 відсотків. Та й ріст цін на продукти харчування вражає. У 2000 році він був  втричі вищий, ніж у невдалому для сільського господарства 2003. До речі, про компенсацію населення втрат із-за росту цін тоді ніхто й не згадував. Натомість у тому ж таки  несприятливому 2003  році уряд Януковича вдався до заходів, що дозволило зберегти населення 2 мільярди  гривень.

Фракція СДПУ(о)  наголошує на реальних здобутках нинішнього уряду  у сфері оплати праці. І це дає всі підстави сподіватися, що започаткована урядом розробка додаткових заходів щодо підвищення рівня заробітної плати  до  рівня стандартів розвинених країн у найближчі роки буде успішно проведена і реалізована. Дякую.

 

ГОЛОВА. Андрій Шкіль, фракція Блоку Юлії Тимошенко. Петро Миколайович Симоненко.

 

12:36:12

ШКІЛЬ А.В.

Я  хотів би почати свій виступ, у першу чергу, з того, що коли я чую оці урочисті реляції уряду про те. що все нормально, все зроблено, все чудово, все виплачено, я не дивлюся навіть  на календар, і чітко знаю, що напередодні виборів це проста відповідь на всі ті цифри і нефактичні пояснення, які тут відбувалися.

Давайте говорити фактами. От було сказано, ще з серпня уряд звітує про  повну виплату заборгованостей по зарплаті, повна виплата, ніхто  нікому нічого не винен, всі задоволені. А чому шахтарі зараз прийшли під стіни  Верховної Ради разом з вчителями вимагати виплати заборгованості по заробітні платі і компенсацій по 57-ій статті? Чому? Невже ви вважаєте, що вони прийшли сюди з інших міркувань, окрім  просто своїх особистих, бо їм, тільки шахтарям, заборговано  500 мільйонів гривень.

Куди  подівся, я хотів би вияснити, 1 мільярд гривень, який виділений був на погашення зарплатні? Чию зарплатню погасили? Як сталося таким чином, що зараз Пенсійний фонд шукає інвесторів? Розумієте, він шукає кошти для того, щоб прокредитуватися, тому що ще  потрібно, виявляється. Хотіли перемогти у першому турі, не вдалося, тому доводиться виплачувати пенсію ще до 21 листопада. В цьому є проблема.

Бо розумієте, коли перед виборами  уряд  і урядові структури використовуються, як  механізм забезпечення перемоги кандидата, який водночас є Прем'єр-міністром, то, принаймні, не потрібно урочистих реляцій. Просто треба  прочитати  було  міністру чіткий звіт свій і все, і не давати оцінку, не давати характеристик і не робити це у такому припіднесеному тоні. Це  зроблять, тут є спеціальні чергові працівники, які вийдуть і прочитають, що "жить стало хорошо, жить стало веселее", а от найгірше жилося, біда була чорна, всі вмирали, виїжджали, коли був інший Прем'єр. І роблять натяк. У нас тих Прем`єрів було більше, ніж кожен з тих, хто зараз агітує за одного з них, може перерахувати, можемо посперечатися, що всіх Прем`єрів ніколи не згадаєте. Вас цікавить один, тому що завдання вашого Прем`єра - покрити, покрити те розкрадання, яке відбувається і відбувалося за час його каденції. Де зникає мільярд? Де зникає правда про виплати зарплатні? Чому? Я ще раз наголошу, чому сюди прийшли жителі? Вони зараз стоять під стінами парламенту, тому що ви їм заборгували, тому що заборгував уряд. Напевно тому, що Прем`єр "конкретный", і він конкретно взяв і пообіцяв, він - господар свого слова. Слово дав, а потім слово забрав, тому що, ще раз кажу, неочікуваністю для уряду було і для всіх його програм це те, що кандидат вийшов у другий тур або не переміг у першому. Тому вам доведеться ще дивитися людям в очі і...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має Симоненко, фракція комуністів. Підготуватись Пузакову.

 

12:39:32

СИМОНЕНКО П.М.

Шановні колеги, шановні радіослухачі! Розгляд цього питання ініційоване нашою фракцією, фракцією комуністів! Гострота цієї проблеми добре відома: людям вже ні за що практично жити. Але ми повинні сьогодні, аналізуючи ситуацію, розібратися і в причинах.

Одна з головних причин це те, що Україна не проводить незалежної економічної політики, а проводить її за рецептами Міжнародного валютного фонду, і так звані реформи призвели в результаті до всеохватної економічної, фінансової, політичної та і в інших сферах нашого життя кризи.

Цілеспрямована проводилася політика, нав'язана горе-реформаторами на те, щоб реалізовувалася концепція дешевої робочої сили. Це якраз і призвело до того, що нові хазяї у погоні за надприбутками приховують реальні доходи і зароблену на виробництві заробітну платню. Якщо прожитковий мінімум з 2000 року зріс на 25 процентів, то ціни практично за цей час - на 32,5 проценти зросли. Мінімальна заробітна платня складає лише дві третини від злиденного прожиткового мінімуму.

В 90-му році питома вага оплати праці у внутрішньому валовому продукті складала 47%, у 2004 році - 32%, 2005 рік планується - 29%. Ми повинні правду сказати  робітникам, в тому числі  і профспілки, хочу, щоб ви також навчилися говорити своїм членам співпорфспілок правду. Якщо сьогодні 8-ми годинний робочій день, то 7 годин робітник працює на хазяїна, а тільки 1 годину на себе сьогодні працює. В 90-му році середня місячна заробітна платня становила 247 тогда советских рублей, на таку заробітну платню можна було купити товарів і послуг на 700-800 доларів сполучених штатів Америки. До того ж робітник отримував безкоштовну освіту, охорону здоров'я,  за символічну плату платив житлово-комунальні послуги, держава покривала різницю у цінах на м'ясо, молоко, створення умов для повноцінного харчування  переважної більшості населення  і це давало результат, це і була загальновідома державна політика на підтримку інтересів робітників і селян можна багато про що сьогодні говорити, але  хочу ще раз привернути увагу  всіх присутніх тут, бо Ви як раз володієте, шановні народні депутати, цими  підприємствами, на яких ви не платите людям заробітну платню. 90% - це Ви, хазяєва цих підприємств і ви їм не платите, ви народні депутати з повноваженнями, мандатом народного депутата є злодіями і шахраями. Що треба зробити в державі? По-перше, треба посилити кримінальну відповідальність власника за виплату заробітної платні і спитати  за те, чому своєчасно не виплачуєте заробітну платню. По-друге, треба посилити відповідальність за  взаєморозрахунки в державі, а це як власника, так і держави в  цілому, бо кредиторська і дебіторська заборгованість сьогодні  перевищує 2 річних валових   внутрішніх продукта. І третє, треба проводити державну політику ціноутворення без цієї політики...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Пузаков, за ним Кармазін. Представники фракцій, груп виступили всі.

 

12:42:50

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, Фракція комуністичної партії України Кіровоградщина.

Заборгованість із заробітної плати на сьогоднішній  день є одним із найболючіших питань в Україні. Хоч над його вирішення працював не один український Уряд , але досягти значних зрушень так і не вдалося. На превеликий жаль, сьогодні ніхто не може назвати реальну цифру заборгованості, адже тягнеться вона  із дальних времен незалежності і особливо у великих розмірах від  часів знатних у лапках прем'єрів Кучми, Пустовойтенка, Кінаха та інших, коли при виплаті заробітної плати був невидимий в Україні  хаос, де 7 мільйонів робітників, тобто 47  відсотків працюючих мали заборгованість  від 4 до 6 місяців, і так цей шлейф, на жаль, тягнеться і до цього часу. Хоча сьогодні із інформації міністра  праці видно, що нинішньому уряду вдалося дещо зробити з цього питання, але треба окремим урядовцям бути не спостерігачами, а шукати реальні шляхи для ліквідації заборгованості і вести економіку таким шляхом, щоб не створювати критичну ситуацію по виплаті заробітної плати. Невже цей мільярд 800 мільйонів боргу, що  залишився на сьогодні, не можна було погасити. Тут просто сповна не використані всі можливості, адже ж як подивитись, то в Україні якраз і є ці можливості. Уряду потрібно також подумати, як за рахунок надпланових надходжень від приватизації, які в кінці вересня складали більше, як три мільярди гривень, використати їх для погашення боргу. Перш за все       за рахунок цих  надходжень треба  виділити значну суму  на погашення заборгованості підприємств агропромислового комплексу, які збанкрутували або були ліквідовані, через що виникла заборгованість. Потрібно погасити заборгованість підприємствам державної форми власності, яка    сьогодні складає 800 мільйонів гривень. Уряд при цьому повинен взяти до уваги ще один шлях погашення заборгованості, це зокрема підприємствам з державною часткою акцій. у яких є  заборгованість перед робітниками. Настав час подумати і про власного товаровиробника і зробити все, щоб підняти підприємства з колін, щоб створити робочі місця, щоб продукція  цих підприємств була потрібна за межами України та доступна і в самій Україні  і всіляко підтримувати тих керівників підприємств, які б'ються як риба  об лід шукаючи шляхи подолання заборгованості. І звичайно уряд повинен думати  не тільки, як погасити заборгованість. А і як не допустити утворення нових боргів. Пора також подумати і про повернення планової економіки у державі. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Кармазін. За ним - Мороз Анатолій.

 

12:45:59

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати, мені сумно слухати було сьогодні ті потоки неправди, які йшли з цієї трибуни. Мені сумно було слухати, як вчора, позавчора показують по всім телеканалам, що зустрічається Прем'єр-міністр з головою всіх профспілок України, і, що сьогодні голова профспілок каже, та по нашим підрахункам більше 700 мільйонів, по вашим - 500, різниця 200 мільйонів це так не суттєво для людей. А я вийшов зараз до людей, які стоять отут пікетують. І жоден з міністрів до них не вийшов. Жоден, хто із цих, хто сидить у цій ложі, не вийшов. Чому? На їхні гроші ви утримуєтеся. Вийдіть до людей хоч зараз. А вони вам скажуть. Шахтарі скажуть, що їм заборгували 427 мільйонів гривень. Це тільки шахтарям. Вони запитають вас, куди поділи 250 мільйонів гривень від того мільярда, про який вже говорив народний депутат Шкіль. Вони запитають у вас, чому ви по 57 статті не повертаєте людям гроші за рішеннями судів. Де, чому мовчить Янукович? Чому мовчить Азаров? Чому ви прикрилися цим? По Кіровоградській області тисячі таких позовів. По Одеській області три тисячі позовів. Чому ви не повертаєте? Брешете ви людям відверто все!

А тепер я по цінах. Ви кажете, ой, як ми підвищили зарплату. А я взяв зараз і подивився. Мінімальна зарплата в ЄС і порівняв з 237 в Україні. В Україні біля 35 євро, да? А у Польщі - 201. Більше, ніж в шість разів. А в Нідерландах 1249. У Люксембурзі взагалі 1369. У Великобританії - 1105. Це все в євро. Куди ж ви нас штовхаєте? Куди ви нас штовхаєте? Ось туди треба тягнутись і туди треба дивитися.

І, як кажуть в Одесі, перестаньте мне сказать. Те, що ви сьогодні говорили всю неправду. І тепер давайте подивимося. Как говорят в Одессе: надо  платить зарплату 40-50 процентов от себестоимости товара, а не 10 процентов, как это вы сегодня платите. Только таким образом можно самофинансировать национальную экономику.

Вся заработная плата составляет, в среднем 55 процентов в структуре себестоимости. Именно на эту пропорцию американцы инвестируют собственную экономику.

Где деньги спрятаны? Деньги спрятаны в ренте. Почему? Потому что на ее долю приходится не менее 75-ти процентов чистой прибыли. Вклад труда в 15 раз, а капитала в 4 раза меньше.

Таким образом...

А где рента у нас, где? Она у нескольких кланов. Четыре процента всего эти кланы занимают.   Тому, шановні, я хочу сказати, що ця велика брехня розвінчується тим, що зробим Віктор Ющенко, віддав таку телеграму: "Враховуючи заборгованість із заробітної плати працівникам вугільної промисловості, вугільній галузі дозволяється всі кошти, які..."

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Анатолій Мороз, за ним Волинець.

 

12:49:22

МОРОЗ А.М.

Анатолій Мороз, 83-й виборчий округ, фракція комуністів.

Шановний Верховну Раду, шановні колеги!

Немає необхідності сьогодні говорити про актуальність питання, яке розглядається сьогодні напередодні другого туру президентських перегонів. І що саме цікаве, ті, хто в свій час, своєю недолугою політикою реформаторства, приватизації через прихватизацію заганяв економіку нашої країни в прірву, сьогодні обіцяють народу, що в разі обрання їх Президентом вони виведуть країну на світлий шлях.

Тобто хто ж не давав вам робити це, коли у вас були можливості, хто був ініціатором, ідеологом розвалу державного сектору економіки, в результаті чого з міністерств і відомств, які керували галузями, цими секторами і контролювали

ї його діяльність, забрали і передали ці функції Фонду держмайна. Міністерства і відомства стали займатися лише політикою: Міністерство промислової політики, Міністерство аграрної політики, Міністерство з питань соціальної політики і праці. Хіба може сьогодні Фонд Держмайна впоратися з тими функціями, які звалилися на них? Вони встигають лише відслідковувати, яке підприємство дійшло до потрібної кондиції, схема банкрутства підприємств працює сьогодні в Україні чітко, і продати його з молотка.

Але останнім часом вже і це стало не модним. Давайте продавати високоприбуткові підприємства, а ви знаєте, як задумувалася приватизація, для того щоб виводити нерентабельні, збиткові підприємства, виводити їх, так сказать, з кризи. Сьогодні ж робиться навпаки. Це приклад і Миколаївський глиноземний,  ..........., "Криворіжсталь", це вже зовсім безгосподарність. Треба повернути функції господаря міністерствам і відомствам і, кінець кінцем, нехай наводять порядок у своїй галузі.

Шановні колеги, учасники дня уряду. В інформації ведеться мова в основному про успіхи у вирішенні проблем, які ми обговорюємо. І це, зрозуміло, природньо, тому що говорити про приємне, зрозуміло, що приємно. Але приємно і те, що нині діючий уряд почав усвідомлювати те, що натворили і що нарозбудовували за 13 років.

Хотілось би зупинитися на деяких аспектах проблем, які сьогодні обговорюються в цьому залі і існують в окремих галузях. В інформації говориться: "Позитивно вплинуло на посилення державного погляду та контролю за додержанням законодавства про оплату праці", - і приводяться вражаючі цифри коефіцієнта корисної дії державних інспекторів праці. Я вам скажу, можна приводити сьогодні безліч прикладів, коли, з одного боку, дійсно, ці працівники, інспектори праці контролюють, слідкують і намагаються навести порядок з питань оплати праці, але насправді виконання цих рішень практично дуже і дуже низьке. Насправді, ці штрафні санкції, накладені державними інспекторами праці, діють як писк комара, бо виплачується це не з кишені керівника чи власного підприємства, а з кишені держави, в кращому разі, за рахунок тих, що працюють на цих підприємствах. А тому про яку ефективність тут можна говорити?

Уряд відмічає, що конституційне право громадян на своєчасне отримання заробітної плати законодавчо не захищене щодо працівників збанкрутілих підприємств. З цим можна погодитися. Але кого пишуться закони? Давайте я тільки...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Волинець. За ним Масенко.

 

12:52:40

ВОЛИНЕЦЬ М.Я.

Михайло Волинець, Блок Юлії Тимошенко.

Шановні народні депутати, ми розглядаємо питання про виконання урядом законів України зі своєчасної виплати заробітної плати. А питається: а де Прем'єр-міністр Янукович, де сьогодні знаходиться міністр фінансів, де знаходиться міністр економіки? Чому сьогодні тут виставили на посмішище міністра праці? Чи він здатний відповісти сьогодні за всі ті огріхи уряду, які мають сьогодні місце? Давайте подивимося, ще 29 серпня Прем'єр-міністр Янукович заявив, що погашена повністю заборгованість по заробітній платі, а вона на той час складала більше 800 мільйонів гривень. Вона сьогодні складає майже півмільярди гривень за попередні роки і зросла в цьому році на 38  мільйонів. Уряд сьогодні показує, що заборгованість по заробітній платі складає 217 мільйонів. Яка неправда! І в цьому році було виділено майже 1 мільярд гривень  додатково на погашення заборгованості по заробітній платі шахтарям за попередні роки, але вона загашена всього на 750 мільйонів. Питається, де зникли, де ділися 250 мільйонів гривень. Це бюджетні кошти. Хто за це буде відповідати? Чи міністр праці має за це сьогодні відповідати?

Тепер під стінами парламенту Верховної Ради зараз стоять шахтарі і стоять вчителі. Шахтарі вимагають погасити  заборговану заробітну плату. Шахтарі вимагають від Януковича, від його уряду повернути відняту у них пільгу з пенсійного  питання. Біля парламенту зараз стоять машиністи електровозів метрополітену. У них також віднято пільгу з пенсійних питань і віднято це урядом Януковича.

Я ще раз питаю, чому не відповідає за це Янукович і чому  немає дійсної підзвітності.

На підприємства, які збанкрутіли, заборгованість зараз складає біля 2 мільярдів гривень. Чому сьогодні про це не говориться? А вчителям, згідно  57 статті Закону про освіту, заборгованість складає біля 5 мільярдів гривень. І служба статистики сьогодні  ці  гроші не фіксує і за них сьогодні немає мови.

Шахтарі не тільки ставлять вимоги, шахтарі змушені будуть найближчим часом поставити питання про призупинку роботи на вугільних шахтах і оголошення страйку. І та реформа, яка оголошена сьогодні урядом, вона привела  вугільну галузь до розрухи, вона привела до кризового  стану.

Я пропоную сьогодні  визнати постановою Верховної Ради  негативною оцінку діяльність і уряду з виконання законів України щодо своєчасної виплати заробітної плати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, слово має народний депутат Масенко. Прошу не збирати карточок. Нам треба ще рішення буде  приймати.

 

12:55:32

МАСЕНКО О.М.

Шановні народні депутати! Дорогі радіослухачі! Я думаю,  що для нормальної держави розгляд  такого питання, як виплата заборгованої заробітної плати, вибачте, за тавтологію, є ненормальним.

Чи де є ще таке, щоб людина ходила на роботу, працювала і не отримувала заробітної плати?  Я вже не говорю навіть про розмір заробітної плати? Мабуть такої держави у світі немає.  І там, де не забезпечується розмір мінімальної заробітної плати на рівні прожитковому, то я думаю також про що тут ще більше говорити.

Мені просто дивно слухати, коли міністр говорить, що у нас немає  фінансових можливостей. Мільярдери і мільйони є у  державі, а фінансових можливостей для того, щоб зробити нормальною заробітну  плату і її виплатити немає. Це просто дивно.

Скільки вже можна жиріти? Та всього ж на  той світ не заберете, треба  чимсь і поділитися, щось залишити ж і на цьому світі. Подумайте над цим.

Найбільше мене хвилює питання  заробітної плати і заборгованості на селі. Розвалене сільське господарство, не функціонують господарства,  не виплачується заробітна плата. І як говорить міністр, Кабінет Міністрів не несе  відповідальності за те, що не виплачується заробітна плата. А хто ж несе ту відповідальність?

Задає ось із правого боку запитання: "Чому у керівника у десять разів чи у  скільки заробітна плата?" -  А  міністр відповідає: "Так це  у відповідності із законом, такий закон прийнятий".  А хто ж приймав ці закони? Давайте  подумаємо, хто приймав ці закони. Оце ж ви кричите. По центру тут приймали, оце й справа от тут приймали ці закони. Оце вони ті, що справа  теж були у тих урядах, який критикують і зараз, і вони довели  до цієї ситуації, в якій ми перебуваємо.

Нинішні реформатори критикують,  припустимо, радянську систему за те,  що там  були збиткові підприємства. Але ж зарплата виплачувалася. Подумайте  над цим, як зробити так, щоб заробітна плата виплачувалася.

Отже, те каміння, яке ви у свій час розкидали,  доводиться  збирати зараз, а  розкидали якраз ті, хто я сказав. Я прибічникам обох претендентів на посаду Президента, які так рвуться до влади, хотів би сказати одне: хлопці, будувати собачі будки із хрони, це не державу будувати. Подумайте над цим добре, коли ви беретеся і взялися за це, що  довели до того, що не виплачується заробітна плата і отака  шалена заборгованість. І ніхто в країні не несе відповідальності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, відведений час, який  ми з вами відвели на обговорення, завершено. Будь ласка, заключне слово  міністру - 3 хвилини і будемо визначатися.

 

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, ви знаєте,  що я хотів би подякувати вам за обговорення цього питання, нехай воно пройшло трошки емоційно, бо питання це стосується громадян України, і емоції - це нормальне явище, коли вони у межах, ну, скажемо так, вихованості. Я дякую всім, хто дав конструктивні пропозиції, бо  уряд поставив перед собою завдання погасити заборгованість по заробітній платі в Україні у 2004 році, і це буде зроблено. І я просив би виступаючих, коли посилаються  на якісь дії, то  щоб вони чітко і ясно називали хронологію. Якщо зараз під Верховною Радою України стоять машиністи електропоїздів метрополітенів, то саме  у 2000 році вони зникли з категорії громадян, які працюють на підземних роботах. Ми знаємо, який уряд працював тоді, ми знаємо пільги зникли теж, ліквідовані пільги були у 2000 році, шановні, так давайте хронології притримуватись. Крім цього, коли говориться, що з мільярда гривень на заборгованість по заробітній платі дійшло тільки   750 мільйонів, шановні,  відповідно до законів України з  нарахованої заробітної плати сплачуються внески до Пенсійного фонду України, до фондів соціального страхування. Саме тому  заробітна плата, з мільярда треба сплатити 320 мільйонів до Пенсійного  фонду, а після цього з тої суми, яка нарахована, що її сплачує громадянин, прибутковий податок з громадян.

Шановні, ну є  ж закони України і давайте рахувати, правильно, які суми доходять. Кожна гривня, яка виділена Урядом, відповідно до бюджету заборгованість  по заробітній платі дійшла до конкретного громадянина і давайте ми не будемо це говорити, крім цього, давайте об'єктивно говорити, ніхто не казав, що ліквідовано заборгованість по заробітній  платі. Заборгованість на сьогодні по заробітній платі за оперативними даними складає 540 мільйонів гривень і треба зробити все, щоб ліквідувати її. А що стосується заборгованості  по збанкрутілих підприємствах і ті, які ліквідовано, давайте  теж подивимося: в який період вони  стали банкрутами? Що, під час діяльності  Уряду Віктора Януковича? І коли ліквідовані вони були? І з яких пір ця заборгованість у них  існує? давайте будемо коректними і ми ж тут прийшли не для того щоб звинуватити один одного. а просто продумати: як зробити все щоби і 540 мільйонів погасити по заробітній платі і заробітну плату в Україні підвищити в 3-5 разів і щоби вчитель і лікар отримував 1500-2000 гривень на сьогодні заробітної плати. Шановні я вам дякую за увагу, давайте працювати спільно і давайте в основу своїх дій поставимо  конкретну людину - людину праці, її інтереси, інтереси її сім'ї, інтереси її дітей. дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Михайло Миколайович. Шановні колеги, нам треба з вами прийняти постанову Верховної Ради по дню Уряду, щодо інформації Кабінету міністрів про  стан виконання Урядом України вимог Конституції України та законів України щодо належного рівня та своєчасності виплати  заробітної плати. реєстраційний номер законопроекту, який вноситься  народними депутатами, членами Комітету з питань соціальної політики  та праці 6305. Будь ласка, з мотивів, Коновалоюк з мотивів.

 

13:02:30

КОНОВАЛЮК В.І.

Дякую. Адаме Івановичу, Шановні народні депутати, шановні члени Уряду, я розумію, що дійсно ми маємо сьогодні відчути на скільки  Уряд Януковича зміг за цей час забезпечити погашення  заборгованості по заробітній платі, ту спадщину, яку він  отримав з попередніх Урядів. Я вважаю, що для нас важливим не тільки визначити подальші дії, але зрозуміти, що розгляд того ж Трудового кодексу, який ми намагаємося вже розглянути та прийняти у парламенті декілька років. Все це, що стосується кожної людини. І, щоб наші громадяни України, які зараз це чули, вони розуміли і могли порівняти, як вони жили і що отримували у 2000 році при Ющенку, у 2001 році при Кінаху. І що зараз уряд для них спромігся зробити.

Тому я запрошую підтримати постанову, яку вніс Комітет соціальної політики та праці, і Верховній Раді не запоручатися політичними оцінками, а...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування, вибачте. Юрій Анатолійович, з мотивів. Ви вже три хвилини виступали. Немає значення, ви висловили свою думку.

Я ставлю на голосування постанову, проект постанови про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання урядом України вимог Конституції України та законів України щодо належного рівня та своєчасності виплати заробітної плати. Реєстраційний номер законопроекту 6305. Прошу голосувати.

 

13:04:27

За-98

На превеликий жаль, ми ще з вами не звикли працювати у тому режимі змін до Регламенту, який ми прийняли. Зараз я покажу. По фракціях, будь ласка.

“Наша Україна" - 0, "Регіони України" - 48, фракція комуністів - 0, СДПУ(о)  - 27, "Трудова Україна" - 0, Народна аграрна партія - 16, СПУ - 0, Блок Тимошенко - 0, "Союз" - 0, "Єдина Україна" - 0, "Центр" - 0, НДП та ПППУ - 4, "Демініціативи" - 3, Позафракційні - 0.

Шановні колеги, я знову ж таки наголошую, що ми з вами не звикли працювати у тому режимі і звикли, що після Дня уряду ми колись іншим днем приймаємо постанову. Тому давайте ще раз один день зробимо виключення. Нехай комітет опрацює проект постанови і внесе на наступне пленарне засідання, тоді, коли всі розумітимуть, що наступив час голосувань, а не просто тільки розмов.

На цьому ранкове засідання Верховної Ради оголошується закритим. Наступне засідання Верховної Ради в наступний вівторок.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку