ЗАСІДАННЯ   ДВАДЦЯТЬ   ТРЕТЄ

Сесійний зал Верховної Ради України

21  жовтня   2004 року, 10.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

10:04:14

Зареєструвалося 251 народний депутат. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні колеги, дозвольте проінформувати вас про результати роботи Верховної Ради України в режимі пленарного засідання 20 жовтня. Було розглянуто сім питань порядку денного, всього вісім законопроектів. Тривалий час ми обговорювали проект Державного бюджету на 2005 рік. Ви знаєте, рішення, яке ми прийняли, доопрацювати його з урахуванням усіх пропозицій, які є, і винести на розгляд третього листопада. Прийнято два закони в цілому. П'ять законопроектів відхилено.

Шановні народні депутати, перелік питань, призначених для обговорення сьогодні, у вас є. Переходимо до розгляду. Будь ласка, Валентин Григорович Матвєєв, мікрофон. Будь ласка, Валентин Григорович.

Шановні колеги, ми домовлялися і було доручення Регламентному комітету, а також Комітету з питань правової політики розглянути заяву, яка була виголошена від імені групи фракцій, які звучало звинувачення нелегітимності Верховної Ради і рішень, які вона приймає. Було відповідне доручення Регламентного комітету розглянути і відповідно до Закону про статус народного депутата, відповідно до Конституції, а також Регламенту Верховної Ради дати заключення з цього приводу. В зв'язку з цим голова Регламентного комітету має слово. Будь ласка.

 

10:06:09

МАТВЄЄВ В.Г.

Я дякую, Володимире Михайловичу.

Шановні колеги, на виконання доручення Верховної Ради України на засіданні комітету 20 жовтня розглянуто заяву народного депутата України Гавриша Степана Богдановича, проголошену на пленарному засіданні Верховної Ради України 19 жовтня цього року.

Народний депутат України Гавриш виступ із заявою від імені керівників депутатських фракцій і груп: Богатирьової (фракція "Регіони України"), Кравчука (фракція Соціал-демократичної партії (об'єднаної)), Шарова (фракція політичної партії "Трудова Україна"), Пустовойтенка, Аніщука (фракція Народно-демократичної партії та партії промисловців та підприємців України), Гапочки (депутатська група "Союз"), Губського (фракція партії "Єдина Україна" та депутатської групи "Демократичні ініціативи").

Щодо порушених у заяві питань, які віднесені до предмету відання нашого комітету, проведеним їх вивченням встановлено наступне: зокрема, що стосується тези "Після старту президентських перегонів нормальної регламентний законотворчий процес був надійно заблокований". Практика роботи Верховної Ради України такого висновку не підтверджує.

Відповідно до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України четвертого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради 17 червня цього року за номером 1799 відбулися всі передбачені, я підкреслюю, всі передбачені календарним планом пленарні засідання і ні одне із них не було закрито достроково у зв'язку з блокуванням роботи Верховної Ради.

Станом на 20 жовтня на шостій сесії всього розглянуто проектів законів 154. Із них прийнято в цілому 34, у першому чи другому читанні - 39. Направлено на доопрацювання 22, відхилено та знять з розгляду 59.

За цей період прийнято 57 проектів постанов, окрім процедурних.

При виконанні депутатських повноважень народні депутати України активно використовували наданий їм Конституцією України та Законом України "Про статус народного депутата України" право на депутатський запит.

За час шостої сесії направлено 654 депутатських запита, що становить більше половини депутатських запитів, направлених у минулому, 2003 році, за весь період четвертої сесії.

 

ГОЛОВА. Мікрофон, будь ласка. Увімкніть мікрофон, будь ласка.

 

МАТВЄЄВ В.Г. У заяві сказано: "Юридичний аналіз свідчить про грубе порушення статті 79 Конституції, статті 1 та 8 Закону України "Про статус народного депутата України", пункту 3.8.1 Регламенту Верховної Ради України.

Комітет зазначає, що у статті... Я прошу уважно послухати... що у статті 79 Конституції України мова йде про складення присяги перед Верховною Радою України народними депутатами України перед вступом на посаду. У статті ж першій Закону України "Про статус народного депутата України", про яку говориться, встановлені загальні правові норми, які регулюють питання, хто може бути народним депутатом України, що народний депутат здійснює своє повноваження на постійній основі, при виконанні повноважень керується конституцією та  законами України, про державні гарантії здійснення депутатських повноважень і про те, що звання народного депутата України зберігається за ним довічно.

Стаття ж восьма Закону України "Про статус народного депутата України", на що посилаються заявники, встановлює норми депутатської етики.

У статті 3.8.1 Регламенту Верховної Ради України йдеться про дисципліну та етику на пленарних засіданнях Верховної Ради України та заходи, що вживаються головуючим до промовців при порушенні ними регламентних норм цієї статті.

У заяві містяться твердження про те, що в умовах хаосу, що панує у Верховній Раді, її діяльність у пленарному режимі перетворена на безглуздя, і прийняті всупереч законодавства рішення не можуть бути легітимними. Парламент не виконує своїх конституційних обов'язків, Верховна Рада не може нормально працювати в сесійній залі, реально відсутня конституційна кількість народних депутатів для прийняття законів.

При здійсненні аналізу роботи  Верховної Ради України у період шостої сесії четвертого скликання встановлено, що Верховна Рада України працювала відповідно до вимог Конституції, законів України та Регламенту Верховної Ради України, а саме: відповідно до частини першої статті 82 Конституції України Верховна Рада працювала сесійно і розпочала свою роботу у визначений частиною першою статті 83 Конституції України строк, тобто у перший вівторок вересня цього року.

Під час пленарних засідань згідно з частиною два статті 84 Конституції України рішення Верховної Ради України приймалися виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Відповідно до рішення Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 року номер 17 РП-2002 Верховна Рада правомочна приймати закони і реалізувати інші конституційно визначені повноваження за умови присутності на її пленарних засіданнях на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів України, яка згідно з Конституцією України необхідна для прийняття відповідного рішення. Що і витримувалося при проведенні пленарних засідань. Стосовно висловленої у заяві позиції. Ми, лідери депутатських груп і фракцій, від імені наших депутатських об'єднань заявляємо, що ми не можемо, не маємо морального права надалі брати участь у цьому політичному шоу. Комітет відзначає, що  Конституція України не передбачає можливості неучасті народного депутата України у голосуванні. Конституційний Суд України у рішенні від 7 липня 1998 року зазначив: виконання народним депутатом України своїх обов'язків в інтересах усіх співвітчизників випливає із змісту присяги, яку складає народний депутат України перед Верховною Радою України (частина 1 статті 79 Конституції України). У тексті присяги сформульовано, зокрема, зобов'язання народного депутата України додержуватися Конституції України та законів України. Це положення конкретизовано у пункті 4 статті 1, статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України", згідно з яким особиста участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховної Ради України, є обов'язком кожного народного депутата України.

У разі, якщо запропоноване рішення проголосувала  визначена Конституцією України більшість, воно є прийнятим, незалежно від того скільки народних депутатів України не брали участі у голосуванні. Неучасть певної кількості народних депутатів України у голосуванні не є складовою процесу прийняття рішень Верховною Радою України.

У заяві також говориться: ми також звертаємося до Верховної Ради України перенести пленарні засідання з цього тижня на період з 7 по 10 грудня, а цей тиждень визначити для роботи у комітетах, депутатських фракціях та групах.

Комітет зазначає, що, відповідно до норм Регламенту зміни до календарного плану проведення сесії Верховної Ради України здійснюються  тільки внесенням та прийняттям відповідної постанови Верховної Ради України.  Таким чином, виходячи із вищезазначеного,  комітет дійшов висновку, що головна, теза проголошена у заяві, що після початку виборів Президента України діяльність  Верховної Ради України  заблокована, не відповідає дійсності.

Комітет прийняв рішення на своєму засіданні вчора 20 жовтня поінформувати Верховну Раду з питань порушених у заяві народного депутата України Гавриша, які стосуються предмету відання Комітету з питань Регламенту, депутатської етики  та організації роботи Верховної Ради України. Дякую.

 

ГОЛОВА.  Дякую. Шановні колеги!  Я прошу вас, шановні колеги. З мотивів запишіться,  3 хвилини, будь ласка.

Дякую, Валентине Григоровичу. Я думаю, що цю інформацію треба нам опублікувати у "Голосі України" і передати у засоби масової інформації. Запишіться, будь ласка, 3 хвилини. 

Шановні колеги! До мене звернулася група народних депутатів, що біля  Верховної Ради зібралася група чорнобильців з пропозицією включити трансляцію на вулицю. Немає заперечень? Будь ласка, включіть трансляцію на вулицю. Хто записався? Червоній, будь ласка, "Наша Україна". Потім Лобода.

 

10:17:26

ЧЕРВОНІЙ В.М.

Блок Віктора Ющенка, Українська народна партія.

З заявою Гавриша і, так званою, більшістю все зрозуміло, не хочу навіть забирати часу на з'ясування цього питання.

Я хотів би, шановний, Володимире Михайловичу, сказати інше. На Погоджувальній раді 18 жовтня було прийнято рішення про включення до розкладу засідання на 21  жовтня проекту Постанови  про внесення  змін до постанови Верховної Ради України про День уряду України у листопаді цього року. Проект народного депутата Івана Бокого ( реєстраційний номер 6205). Наш Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні за участю автора розглянув цей проект і рекомендував Верховній Раді прийняти  цю постанову. Але з невідомих причин проект Постанови за номером 6205 виключено з порядку денного засідань Верховної Ради. Адаме Івановичу тому депутати нашого комітету і автор Іван Бокий хотіли б знати причини вилучення проекту Постанови.

 

ГОЛОВА. Я  прошу зараз секретаріату розібратися: чи це технічна помилка , чи це була пропозиція комітету і поінформувати нас, будь ласка.

Михайло Лобода, будь ласка, фракція комуністів.

 

10:18:47

ЛОБОДА М.В.

Прошу слово передати Дорогунцову Сергію Івановичу.

 

ГОЛОВА. Сергій Іванович Дорогунцов, фракція комуністів.

 

10:18:55

ДОРОГУНЦОВ С.І.

Володимире Михайловичу, шановні народні депутати! Я підтримую заяву, яку щойно виголосив з трибуни голова комітету Валентин Григорович... Валентин Григорович Матвєєв. І хотів би в зв'язку з цим сказати: перше, що перед будь-якими виборами, якими б вони не були  і кого б ми не обирали, інститути держави повинні функціонувати в нормальному режимі, ще  ніхто ніколи не відміняв дії парламенту на рівні  держави або законодавчих зборів на рівні певних суб'єктів. Це перше.

Друге. Я вважаю рішення ряду фракцій про неучасть в роботі Верховної Ради з їх боку  грубою помилкою...

 

ГОЛОВА. Так. Дякую. Дякую.

Віталій Шибко передає слово на виступ Валентині Семенюк, будь ласка.

 

10:20:21

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

Шановні колеги, ми вчора розглядали  питання бюджету 2005 року. Ні Прем`єр-міністр, ні представники Кабінету Міністрів не були присутні. Це говорить  про те, як вони дійсно турбуються про тих людей, яким обіцяють, що  вони будуть піднімати пенсії, зарплати і таке інше, а при цьому навіть в зал не приходять, не відстоюють свої ти позиції, які вони навіть подали. Але ми сьогодні у першу чергу не можемо не прислуховуватися до тих людей, які підійшли до нас на площу, які сьогодні... Це мається на увазі громадські організації союзу "Чорнобиль". Вони сьогодні ставлять питання про захист і гарантії, які викладені у законі про статус чорнобильців.

І я думаю, що при другому читанні, Володимире Михайловичу, ми повинні  все ж таки прийняту ту групу, делегацію людей разом із бюджетним комітетом для того, щоб ми врахували їхні  пропозиції, тому що ті люди захищали всю Україну, весь світ від страшної біди. І я думаю, що ми до цього питання повинні сьогодні прислухатися. І я попрошу і голову бюджетного комітету, і, можливо, Адам Іванович ви...

 

ГОЛОВА. Дякую. Я попрошу Адама Івановича запросити бюджетний комітет, з'ясувати цю ситуацію, якщо потрібно провести під час перерви зустріч.

Шановні колеги, оголошується  до розгляду проект Постанови про проведення парламентських слухань "Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції" (17 листопада 2004 року). Доповідач: секретар Комітету у закордонних справах Шибко Віталій Якович. Будь ласка, Віталій Якович.

 

10:22:05

ШИБКО В.Я.

Дякую, Володимире Михайловичу.

Шановні колеги, ви всі добре розумієте, що регулювання трудової міграції є актуальною державною проблемою сьогодення. Оскільки, з одного боку, трудова міграція виступає як об'єктивний процес, а з іншого, свідчить про певні соціально-економічні негаразди у нашій країні. Саме тому регуляторна політика держави щодо трудової міграції та її окремі складові мають бути мобільними та гнучкими, поєднувати інтереси держави та громадян.

Не секрет, що трудова міграція  має комплексний характер і тягне за собою низку питань у таких сферах: по-перше, це демократична ситуація та ринок робочої сили, пенсійне забезпечення, питання, пов'язані із системою освіти,  криміногенна ситуація, консульські відносини, міжнародне співробітництво як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівні.

Коли автори цього проекту постанови  народні депутати дійшли висновку про необхідність проведення парламентських слухань, то ми виходили з того, що воно потребує сьогодні обговорення на парламентському рівні і зокрема розглядання таких питань як сьогоднішні міграційні тенденції.

Як ви знаєте, сучасний ринок праці - це 29 мільйонів громадян працездатного віку, з яких 20 мільйонів гривень зайняті економічною діяльністю. По нашим даним три мільйона осіб навчаються з відривом від виробництва, а два мільйона осіб безробітні. Якраз ці безробітні, а також ті, які не вдоволені тими умовами праці, які пропонує сьогодні наша держава, вони і схильні до того, щоб мігрувати і складати трудову міграцію за кордоном. До трьох мільйонів таких наших громадян працюють за межами країни. Наведена цифра є оціночною і обгрунтовується даними, які розраховані на основі статистичної та адміністративної інформації про чисельність та економічну активність населення даними консульських установ щодо громадян України, які перебувають за кордоном, і даними суб'єкті господарської діяльності, які займаються посередництвом у працевлаштуванні громадян України за кордоном.

Також важливе питання є статистика, скільки ж дійсно на сьогоднішній день потребують міграції наших громадян. І тому питання це складається з того, який ми будемо мати ринок робочої сили, і як ми можемо на сьогоднішній день, якщо склалася об'єктивно так ситуація, захистити наших громадян, які працюють за кордоном від того свавілля, з яким вони стикаються, як в середині нашої країни щодо багатьох посередницьких фірм, так і тими негараздами, які можуть складатися з ними, коли вони працюють за кордоном.

Важливе питання, яке необхідно також розглянути під час цих парламентських слухань, є можливість обрахування тих доходів, які надходять до України від громадян, що заробляють за кордоном. Ви знаєте, що це по нашим даним приблизно 80 процентів є відрахування від того заробітку, який заробляється за кордоном до України. І на сьогоднішній день важливо нам знати, оцінювати цю цифру для того, щоб ми могли сьогодні мати повне уявлення про те, як складається наш ВВП і яка конкретна цифра валового внутрішнього продукту.

І останнє. Сьогодні в Україні діє низка нормативно-правових актів, а також міждержавних договорів, що прямо чи опосередковано пов'язані з питанням міграції. Однак немає загального механізму регулювання, який охоплював би всі складові трудової міграції. Тому парламентські слуханням мають стати всебічним  розглядом для висловлювання позицій органів державної влади, профспілок та громадських об'єднань. Ці громадські слухання заплановані як щабель до розробки Державної програми з міграції. Багато (для повідомлення моїх колег), багато держав мають ці програми, зокрема таку програму має уже така держава як Російська Федерація. Дякую за увагу.

До вашої уваги є проект постанови. Я думаю, що ви з ним ознайомлені. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу уваги! Вноситься на голосування проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань "Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції". Реєстраційний номер 6257. Прошу голосувати.

 

10:26:51

За-229

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Постанови про "День Уряду України" у грудні 2004 року (щодо ефективності управління державною власністю у статутних фондах господарських товариств, що приватизуються та товариств, створених за участю держави). Доповідач - народний депутат України Семенюк.

 

10:27:21

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

Шановні колеги, у відповідності до положення про День уряду вношу пропозицію розглянути на Дні уряду питання про заходи уряду щодо підвищення ефективності управління державною власністю в статутних фондах господарських товариств, що приватизуються та товариств, створених за участю держави.

Чому ми пропонуємо винести це питання? Ви знаєте, що до цього часу не прийняті провідні закони, не дивлячись на те, що Кабінету Міністрів ми давали доручення і Постановою Верховної Ради "Про наслідки і перспективи приватизації" відповідно були доручення Кабінету Міністрів при прийняті законопроектів, які були з нами відхилені за пропозицією Президента, зокрема вето щодо Закону про управління об’єктами державної власності.

Сьогодні, користуючись такою неврегульованістю щодо часток державного майна, які є в статутних фондах підприємств, створених за участю держави, фактично, йде відчуження державного майна. Так із 30-ти державних холдінгових компаній, яким передано майно, сьогодні, зокрема, “Укрпапірпром”, “Укрресурси”, підприємства, які стосуються поліграфічної промисловості йде відчуження самими холдінговими компаніями.

Дивіденди до бюджету від підприємств, які є часткою державного майна, майже не надходять, і ви замітили у проекті бюджету, який поданий на розгляд, він, фактично, говорить про те, що дивідендна політика у бюджеті майже нівелюється і навіть пропонується зменшити кількість наповненості бюджету і відрахування до бюджету, зокрема, дивідендів від частки державного майна.

Сьогодні назріло це питання, виходячи з того, що така проводиться приватизація поза приватизаційними законами шляхом додаткової емісії, не враховуючи навіть те, що частки державного майна є в тих підприємствах.

Сьогодні прецедент, який стався з "Укрпапірпромом", що самі холдінгові компанії провели приватизацію, кошти від приватизації не направили до Державного бюджету, а самі використовують, тобто використовуючи при цьому ті кошти, які повинні були йти до бюджету, використовуються комерційними структурами. Тому я думаю, що нам треба виходити з того, що врегулювати питання підприємств, які сьогодні готуються до приватизації, особливо це стосується підприємств, які мають стратегічне призначення. Я думаю, що уряд у грудні місяці вже буде новий, ми зможемо об'єктивно підійти до питання врегулювання державної власності і дасть можливість нам в кінці кінців навести порядок. Тим більше, що сьогодні вже Фонд державного майна вже зробив реєстр державного майна. Я думаю, що по тому дорученню, яке ми дали обласним, районним радам, вже створюються реєстри комунального майна, і нам треба як негайно врегулювати питання майнові для того, щоб не було розтягування майна незаконно.

Я прошу розглянути це питання і ...

 

ГОЛОВА. Так, дякую, Валентино Петрівна.

Позиція комітету. Станіслав Іванович Гуренко, будь ласка.

Ви тут будете, з трибуни?

Позиція Комітету з питань економічної політики і управління народним господарством, власності та інвестицій, голова комітету.

 

10:30:46

ГУРЕНКО С.І.

Гуренко, голова Комітету з питань власності, фракція Комуністичної партії України.

Питання, яке сьогодні винесено на розгляд сесійного засідання Верховної Ради воно настільки актуальне, що не потребує навіть у додаткових якихось ще аргументах. Скажімо, згадаймо хоча б учорашні дебати на екрані, який проводив кандидат від Комуністичної партії Петро Симоненко і кандидат від іншої партії. І ми всі мали змогу переконатися в тому, наскільки сильні аргументи сьогодні висунуті, зокрема, представниками Комуністичної партії України на захист державної власності. І це, дійсно, питання нагальне.

Наш комітет в основному дотримується думки про те, що треба розглянути це питання. Але не можу не сказати і про, що питання це в комітеті не розглядалося на засіданні. Не розглядалося воно з тих причин, що в нас не було доповідача, суб'єкта конституційної ініціативи. Тому ми б вважали доцільним наступне. Зважаючи на те, що питання актуальне, дати все-таки змогу представнику комітету, а саме: шановній Валентині Петрівні, - виступити на засіданні комітету, обгрунтувати свою позицію. І після цього ми приймемо рішення. А сьогодні будемо вважати, що питання обговорене, і вирішення його відкладається до фактично прийняття рішення, так, як це пропонує Комітет з питань власності. Спасибі.

 

ГОЛОВА. Дякую.

Будь ласка, запишіться три хвилини з мотивів. З мотивів, шановні колеги, це не обговорення - з мотивів. Будь ласка, запишіться. Немає чого обговорювати. Якщо не розглядав комітет, що ж обговорювати?

Яворівський Володимир, будь ласка, мікрофон.

 

10:33:11

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Віктора Ющенка.

Шановні колеги! Шановний Володимире Михайловичу! Мені здається, ми надаємо якогось такого суперзначення обговоренню питань про проведення "Дня уряду".

"День уряду" і наші слухання - все це, так би мовити, відкриття якоїсь важливої для України теми. Те, що нам сьогодні доповіла Валентина Семенюк, мені, скажімо, як депутату, як громадянину цієї держави здається просто дуже важливим і  потрібним. Через те, я глибоко шаную колегу Гуренка, але мені здається, тепер це буде передано на комітет. Комітет  буде обговорювати. Питання дуже важливе. Яка участь, як отой шматок, частка того майна, яке є в державному... як воно використовується. Хто за цим стоїть? Мені здається, треба це питання обговорити, особливо не відкладаючи його. Дякую. Я думаю, що ми  так і вчинимо.

 

ГОЛОВА. Так, Віктор Мироненко, будь ласка. Фракція комуністів.

 

10:34:17

МИРОНЕНКО В.А.

Уважаемые депутаты, я просил бы вас  обратить внимание на то, что фактически к этому вопросу нет серьезной подготовки. В соответствии с Регламентом, надо рассмотреть  на профильном комитете, в данном случае нарушается Регламент, но самое важное, Валентина Петровна, вам бы надо было искать как можно больше поддержки, чтобы было более аргументировано, потому что фактически мы какие-то вопросы рассматриваем, а результата никакого нет. Как был грабеж, так и продолжается. Вы многократно выступаете, а толку-то никакого! Я просил бы вас прийти на комитет и убедить комитет. А мы естественно, фракция коммунистов, всегда боролись против "прихватизации" и будем бороться. Только единственно, призываем социалистов, чтобы мы в этом плане сплоченно действовали, организовано, достаточно мощно и тогда толк  будет. К сожалению, у нас пока  этого нет. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Валентина Семенюк, будь ласка, мікрофон.

 

10:35:18

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція соціалістів.

Шановні колеги, якби були кворуми на засіданні комітетів, то ми б сьогодні не розглядали це питання в залі. Але якщо не приходить на засідання комітету депутати, то ми повинні це прийняти в сесійному залі.

Крім того, я вам хочу сказати, що до управління об'єктами державної власності треба давно було підходити. До речі, Петро Миколайовичу Симоненко сам у своїй програмі вам  пропонує провести інвентаризацію, виконувати інвестиційні зобов'язання. Тоді у мене до комуністів виникає питання: "Ви що вже виступаєте проти, тобто ви не хочете сьогодні підтримати  реальне питання, яке дасть можливість  в кінці кінців у грудні  розібратися, чому уряд не робить. Сьогодні йде блокування прийняття Закону про управління об'єктами державної власності. Бокується прийняття Закону про  комунальну власність. Це що вигідна мутна вода, щоб дальше її  роботи такою, якою вона сьогодні є, щоб її дальше розтягували? Чи ми в кінці кінців засунемо  свої особисті амбіції десь і проголосуємо  це питання у залі  і заслухаємо уряд, чи дальше будемо тягнути  ще?

 

ГОЛОВА. Дякую.  Репліка. Станіслав Іванович Гуренко, будь ласка. Мікрофон, будь ласка.

 

10:36:33

ГУРЕНКО С.І.

Гуренко, фракція комуністів.

Я думаю,  що тут треба  спокійно підійти до вирішення цього питання. В чому справа? Справа у тому, Валентина Петрівна,  мені не зручно говорити, але кворум  був. вас не було на комітеті. Якщо ви  вважаєте, що можна питання розглядати без вашої присутності, значить  зробіть заяву таку, що без вашої присутності розглядати, ми будемо її  розглядати. Тільки у цьому. А спекулювати, пробачте, на цьому, тим більше закидати на адресу нашого комітету, який надто політично строкатий, але притримується, я вважаю, поміркованої лінії. А про  фракцію комуністів говорити нічого, ми завжди підтримували і підтримуємо лінію на державне управління власністю. Приходьте на комітет, приймайте участь у роботі, будемо працювати. Спасибі.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Дозвольте таку пропозицію. Зараз, щоб ми не спалили питання, грубо говорячи,  бо ми поставимо на голосування (я прошу вас), рішення не буде прийнято. 

Я прошу вас. Станіславе Івановичу, давайте  не зривати той крихкий... Я прошу вас, Станіславе Івановичу. Давайте  ми його проголосуємо це питання і приймемо рішення відповідне. Давайте зробимо таким чином.  Немає заперечень? Ми його розглянемо, проголосуємо, але приймемо рішення. Я ж кажу, що давайте зараз, бо ми спалим питання, не проголосують за нього. Так давайте, щоб розглянув комітет, ми його проголосуємо, бо зараз він... не буде рішення, не буде, Валентина Петрівна! Ви ж розумієте, що рішення зараз не буде. Давайте ми його перенесемо і все. Я пропоную ж реальне...Давайте таким чином: хай розгляне комітет. Я прошу вас! І ми його проголосуємо, резервуємо місце для цього питання, домовилися? Валентина Петрівна, не буде результату! Не буде результату! І будуть звинувачувати... зараз шукають, щоб порушено було регламент, що не розглянулося питання на комітеті. Зараз інші є без комітету, от принесли щойно. Тут не буде проблеми з цим.

Так. Оголошується до розгляду проект Постанови про проведення в Верховній Раді України парламентських слухань з питання "Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращання" (у січні 2005 року). Шановні колеги! Валентина Петрівна, я ще раз пояснюю, що ми місце резервуємо для цього  питання і ми його приймемо , і  будемо розглядати - от і все. Ми резервуємо місце. Для протоколу. Будь ласка. Бо не буде рішення інакше.

 

10:39:40

КАЛІНЧУК В.А.

Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги! Калінчук, Одещина, фракція Народної аграрної партії України.

Необхідність прийняття цієї постанови викликана тим станом бурякоцукрового комплексу, який сьогодні  склався в державі, а він, будемо відвертими, незадовільний. Якщо до 1991 року цукрова промисловість була досить розвинутою галуззю в державі і  забезпечувала 13 відсотків грошових надходжень до бюджету країни, ми займали провідне місце у світі  по обсягам вирощування і виробництва, я напомню цифру: понад 5 мільйонів тон) і входили до першої шістки світових експортерів цукру, то протягом останніх років ситуація значно погіршилася. Обсяги виробництва зменшилися майже втричі, ми з вами, шановні народні депутати, кожен рік приймаємо  постанови  і закони про ввезення  цукру-сирцю з тростини, фактично стали залежними від імпорту сировини неконтрольовано закриваються заводи, різко зменшуються посівні площаді цукрових буряків, а це збільшує кількість безробітних  у галузі. По  підрахункам сьогодні вона складає майже 400 тисяч чоловік. Якщо сказати так справочно, із 192 заводів 30 призупинили повністю діяльність, 40 на черзі. Зараз працює із 192 заводів, от зараз у даний момент 110.

У 2004 році площать посіву склала у цьому році 754  тисячі гектар. Справочно, у 1985-1990 році ця площать була 14-17 мільйонів гектар. Не можна сказати, що уряд, Верховна Рада України не приділяли цьому  питанню певної уваги, приймалися деякі закони, постанови уряду. Але, на жаль, виваженої державної політики щодо розвитку галузі ринкових перетворень та реформування буряко-цукрової галузі, захисту внутрішнього ринку від  імпорту та контробанди цукру немає.

На думку члену Комітету Верховної Ради  з питань аграрної політики та земельних відносин виправити таку ситуацію можна тільки при комплексному підході. А це значить, що на рівні держави повинні буди відпрацьовані конкретні заходи, якими передбачено підготовку кадрів для  галузі  (уже кадрів не хватає), впровадження новітніх технологій вирощування і збирання цукрових буряків, починаючи від розвитку селекції насінництва цієї культури, закінчуючи  створенням матеріально-технічної бази, забезпеченням комплексу сільськогосподарських машин для вирощування цукрової сировини та сучасного обладнання для технічного оновлення цукрових заводів. Безумовно, все це потребує глибокого аналізу та обговорення обміну думками, внесення пропозицій з боку народних депутатів, фахівців та спеціалістів галузі, виробничників.

У зв'язку з цим Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин  вносить проект Постанови про  проведення у січні місяці...

 

ГОЛОВА. 30 секунд, будь ласка.

 

КАЛІНЧУК В.А. Вносимо пропозицію про проведення  парламентських слухань  "Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращання". Прошу від імені комітету і як автора, одного із авторів, підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, справа за малим стоїть, що 12 січня відповідно до календарного плану у нас повний робочий день у сесійній залі.

 

КАЛІНЧУК В.А. Будемо так говорити, в січні місяці.

 

ГОЛОВА. Так в січні після того канікули йдуть парламентські. От ми підняли тут, подивилися, у нас або треба зробити його п'ятого січня. Ви зрозуміло, що п'ятого січня який це день. Одну хвилиночку. Тут же за розкладом засідань у нас 12 - повний робочий день. П'ятого, якщо ви хочете, будь ласка, давайте будемо проводити п'ятого числа. В лютому давайте.

 

КАЛІНЧУК В.А. В лютому. В лютому.

 

ГОЛОВА. Будь ласка, якщо питання є, три хвилини, запишіться, будь ласка. Краще було б проголосувати нам. На табло прізвища народних депутатів, що записалися. Ігор Юхновський, будь ласка.

 

10:44:24

ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

Юхновський, Народна партія, блок Віктора Ющенка.

Шановні селяни, безумовно, що треба робити в лютому. П'ятого січня - це Різдво, всі люди нормально готуються до Різдва, а ми будемо тут сидіти і розглядати це питання.

Але я хотів зауважити, маючи цей час. Аналітично-консультативна рада докладно вивчила цукрову промисловість України. І я хочу з впевненістю ствердити, до тих пір, поки не буде урожаю цукрових буряків у розмірі 500 центнерів з гектара, цукрове господарство України не буде конкурентоздатна цукровою тростиною. Іншого виходу перед вами. І от, виходячи з цього, треба робити відповідну стратегію.

Я за те, щоб відповідний розгляд був, але він був у лютому місяці.

 

КАЛІНЧУК В.А. Дякую. Ми вже погодилися з вашою пропозицією.

 

ГОЛОВА. Ольга Гінзбург, будь ласка.

 

10:45:26

ГІНЗБУРГ О.П.

Спасибі, Володимире Михайловичу. Шановний Василю Антоновичу, я просто хочу якби для себе зрозуміти. Невже ви вірите от того, якщо пройдуть ці слухання, то щось ми  цим змінимо. От, хтось виновний, що немає буряків, хтось винний в тому, що не працюють сахарні заводи. Вони тут в залі, ці винні, сидять. Вони повинні встать, сказать, бо я винний. І ми всі знаємо, що треба зробити для цього. Треба просто комусь повісити відповідальність, що хтось повинен за це відповідати. А слухання будуть чи не будуть... Якщо люди безвідповідальні і воно все їм сходить з рук, то нічого з цього не вийде. Ми просто повинні завжди до своєї роботи відноситись відповідально, так як, наприклад, я відношусь.

 

КАЛІНЧУК В.А. Ольга Петрівна, я думаю, що дійсно всі повинні відноситись відповідально, але слухання проводяться для того, як ви знаєте, ми в Верховній раді не одні слухання провели, і все-таки слухання проводяться для того, щоб проблему підняти і намітити певні заходи і вивчити взагалі більш глибоко ситуацію, яка складається, і що потрібно зробити.

 

ГОЛОВА. Микола Карнаух.

 

10:46:33

КАРНАУХ М.В.

Дякую. Василю Антоновичу, ви підняли актуальну проблему. У мене в окрузі є такі виробники, які вирощують по 920 центнерів буряка з гектару. Це, зокрема, Вернигора. Але у мене є ще велика проблема: найбільший цукропереробний завод, Вохрицький завод, авансував сільгоспвиробників, зокрема і в сусідній Сумській області. Люди виростили урожай, а сьогодні голова обласної адміністрації забороняє цим виробникам здавати продукцію на завод. Люди без роботи. Назріває така небажана ситуація - соціальний вибух. Я просив би звернути увагу і вас, Володимире Михайловичу, і Прем`єр-міністра, і всіх, щоб цю ситуацію поправили, щоб на Вохрицький цукрокомбінат поступала та продукція, яка вже проавансована. Дякую.

 

КАЛІНЧУК В.А. Що можна сказати з цього питання? Ми - правова держава. Якщо договори заключені чи угоди підписані, вони повинні виконуватися. Це треба проконтролювати. Дякую вам.

 

ГОЛОВА. Так, Левко Лук'яненко, будь ласка.

 

10:47:35

ЛУК'ЯНЕНКО Л.Г.

Лук'яненко. Прошу передати слово Кирильчуку Євгену Івановичу.

 

ГОЛОВА. Євген Іванович Кирильчук.

 

10:47:45

КИРИЛЬЧУК Є.І.

Дякую, Левко Григорович.

Я, як і вся фракція, будемо підтримувати вашу пропозицію, вона невідкладна, бо вже уряд навіть в бюджет заложив завезення цукру тростинного в Україну, а це і дальше  знищить ті заводи, які ще хоч як-небудь  працюють або навіть "на ладан дишать".

Відроджувати галузь обов'язково треба, бо ми втрачаємо десятки мільярдів валової продукції і мільярди заробітної плати, і спасемо величезну кількість населення.  Цю програму треба обов'язково розробити при новому Президенті, при новому уряді, і це буде позитивний результат. Я "за" і вся фракція "за".

 

КАЛІНЧУК В.А. Дякую вам.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу уваги.

Я ставлю на голосування проект постанови про проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання законодавчого забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в України та заходи щодо його покращання у лютому 2005 року.  Прошу голосувати.

 

10:49:20

За-240

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект закону про внесення змін...

Да... Що?

А, одну хвилиночку, шановні колеги, дві фракції - "Наша України" і БЮТ звернулися відповідно до Регламенту з вимогою надати перерву. Все правильно оформлено...

Ну, одну хвилиночку, не все зразу. Давайте, зробіть заяву, і будемо далі працювати.

Я хотів би врахувати, що нам сьогодні треба ще вирішити питання про призначення суддів і багато соціальних законів, тому просив би працювати активно.

 

10:50:09

ТОМЕНКО М.В.

Шановні колеги, шановні громадяни України!

Коаліція "Сила народу", до якої входить блок Віктора Ющенка і блок Юлії Тимошенко, змушені ще раз привернути увагу до того, що сьогодні в Україні влада оголосила канікули для злочинців і розпочала політичний терор проти тих людей, які мають свою позицію і знаходяться в політичній опозиції. Сьогодні щоденно міліція арештовує студентів, активістів, активних громадян України тільки за те, що вони виступають проти кандидата від влади Віктора Януковича і мають іншу позицію.

Я хотів би, щоб ви почули, що лише за останні кілька днів в Києві заарештований і  знаходиться до сих пір в міліції активіст Української народної партії Ярослав Годинок. В Харкові заарештований Юрій Потикан, помічник Володимира Стретовича, де в нього нібито знайшли вибухівку. Складається враження, що в нас міліція вже почала ці муляжі-вибухівки на заводах виготовляти. В Сумах заарештовані Андрій Очередько і Микола Тисячник за розповсюдження офіційної, законної продукції за Ющенка. В Миколаєві - Анатолій Завіновський, прес-секретар народного депутата Юрія Ширка. В Чернігові - група студентів, за те що вони взяли участь в студентському вічі на підтримку Віктора Ющенка.

Таких прикладів щоденно все більше і більше. Якщо раніше міліція на вокзалі під час акції "Україна без Кучми" виловлювала людей за одним знаком: ті, хто говорить українською мовою, - то сьогодні міліція виловлює цих людей за іншим знаком: якщо вони кажуть, що вони проти Януковича, або якщо вони кажуть, що вони за Ющенка.

Я не знаю, що міліція планує робити з іншими мільйонами людей, які проти Януковича, де вона буде їх розміщувати. Але ми вимагаємо ще раз від керівництва Ради національної безпеки і оборони провести негайне засідання, причому з запрошенням керівництва Верховної Ради, представників наших фракцій, щоб обговорити неупереджено і об'єктивно ситуацію, яка склалася в Україні. Тому що та інформація, яка надходить до нас: і переміщення військових, і зняття баз під Києвом, - свідчить про те, що партія яструбів в оточенні Президента готує силові сценарії розвитку подій. Парламент і наша коаліція буде робити все, щоб не допустити цього. Тому ще раз кажу: ми вимагаємо надзвичайно проведення екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони. Що стосується міліції, ще раз хочу сказати: сигнали від чесних, порядних міліціонерів свідчать про те, що якщо раніше керівництво міліції хотіло тільки пиячити три дні після перемоги свого кандидата, то сьогодні воно використовує вже повний безпредєл. Київська міліція йде на першому місці, вона вже вичерпала назви тварин у своїх спецслужбах там, вона вже вирішила зробити спецслужбу "Нінзя", яка буде використовувати хімічну зброю проти мирного населення. Можливо, вони там, в Росії, в "Норд-Ості" запозичать якісь методи, щоб боротися з мирним населенням. Тому ми вимагаємо звільнення міністра Внутрішніх справ. І ще раз хочу сказати, парламент повинен зупинити і допомогти зупинити цей міліцейський і безпредел  правоохоронних структур України.

 

ГОЛОВА. Оголошується до розгляду Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни". Доповідач - голова Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Цибенко Петро Степанович. Друге читання.

 

10:53:40

ЦИБЕНКО П.С.

Шановні колеги! Доповідь таблички, яка підготовлена на друге читання, я хотів би розпочати з того, що в черговий раз подякувати Верховній Раді України, вам, шановні народні депутати, за те, що ми разом з вами ще в березні 2003 року прийняли унікальний закон. Унікальність його полягає в тому, що в березні він був прийнятий, а з 1 травня цього ж року 2003 він почав працювати. Я думаю, що це надзвичайно важливо.

Що стосується тих змін, які сьогодні відбуваються... які сьогодні пропонуються. Мова йде про три речі. По-перше, дещо збільшити розмір цих виплат. По-друге, вивести ці виплати за межі прожиткового мінімуму. Я думаю, вам зрозуміло з яких причин, оскільки останнім часом постановами Кабінету  Міністрів зрівняли всіх по рівню пенсійного  забезпечення.  І третє, дещо розширити коло осіб, які мають право на цю доплату. Мова йде, перш за все, про учасників бойових дій.

Окрім того, через положення прикінцевих елементів цього  закону ми відкриємо дорогу до виплат доплат до пенсій на підставі закону про особливі заслуги перед Україною. Тому ситуація складається на сьогодні така. Комітет провів три засідання робочої групи. Ми намагалися максимально врахувати всі пропозиції депутатів. І на сьогодні ситуація така. Із 9-ти поправок, які були подані, 6 враховані, 3 не враховані, але не враховані тому, що їх неможливо було врахувати, оскільки ми прикладали всіх зусиль для того, щоб це зробити і тому, шановні колеги, я прошу вас підтримати інвалідів Великої вітчизняної війни в річ 60-річчя перемоги., я думаю, що ми з вами зробимо  святу справу підтримки наших інвалідів напередодні 60-річчя великої перемоги. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Які застереження є?

Беспалий, будь ласка. Мікрофон. Фракція "Наша Україна".

 

10:55:51

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий,  Блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Як відомо, уряд Януковича жодної пенсії не підвищив, а встановив цільову адресну допомогу постановою 1215 від 18 вересня.  А ми ж пропонуємо , і я зачитую свою, поправку: "Встановити інвалідам  та ветеранам війни, а також іншим пенсіонерам, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пенсії на рівні не нижчі за встановлений законом прожитковий мінімум для непрацездатних осіб".

І друге. Особи, на яких поширюється дія Закону "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту", які не є пенсіонерами, але для яких виплата  за цим законом є основним джерелом існування, встановити такі виплати на рівні не нижчому, ніж встановлений законом прожитковий  мінімум для непрацездатного осіб.

Це відповідає Конституції, це  відповідає цифрі 432 гривні, яку ми з вами  підтримали. Пенсія - це не милостиня, а заслужені кошти і треба їх виплачувати, а не які-небудь...

 

ЦИБЕНКО П.С. Борисе Яковичу, я вам  дякую за  вашу репліку. Я хотів би підтвердити, що, дійсно, ви у своїй пропозиції повторили норму Конституції, і це надзвичайно важливо. Але я хотів би сказати і про інше.

Шановні колеги!  Зокрема, тут є і інші пропозиції, які не враховані, які пропонували дещо суттєво  збільшити розмір цих виплат. Я вам скажу так, що ми у комітеті готові були підтримати виплату в розмірі 1000 гривень і це було б правильно по відношенню до інваліда війни. Але ми маємо розуміти, шановні колеги, що ми  просто призведемо до того, що отримаємо вето на цей закон.

То я дуже хотів би, щоб ми  діяли в межах можливого і зробили крок назустріч нашим інвалідам, оскільки  у протилежному випадку ми просто доведемо цей закон до вето Президента, і врешті-решт ніхто нічого не отримає.

Тому я просив би вас підтримати ці зміни до Закону про  поліпшення матеріального становища інвалідів війни в тому варіанті, в якому він поданий комітетом. Дякую.

 

ГОЛОВА. Ну я поставлю! Ставиться на голосування поправка номер 6 Бориса Беспалого, сторінка 3.

 

10:58:29

За-196

Рішення не прийнято.

Позиція комітету, будь ласка.

 

ЦИБЕНКО П.С. Шановні колеги, я, власне кажучи, позицію комітету висловив. Я абсолютно переконаний, що інваліди війни того заслуговують. Але, шановні колеги,  якщо ми навіть  проголосуємо зараз цю поправку, ми маємо розуміти, що ми просто отримаємо вето Президента. І в результаті інваліди не отримують тог, що  вони можуть отримувати...отримати внаслідок прийняття цього закону.

 

ГОЛОВА. Давайте хоч  маленькими кроками, правильно говорить голова комітету, будемо рухатися. будь ласка, Беспалий.

 

10:59:13

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Шановні колеги, я щиро вдячний, як і інваліди, сподіваюсь, ти майже 200 депутатам, тим, які підтримали  цю позицію. Я звертаю увагу, що не йдеться про щось необгрунтоване. Йдеться  про встановлення цієї пенсії або іншої виплати за цим законом всього лише 432 гривні, це той прожитковий мінімум, який ми з вами  вже проголосували, тим самим ми вже визнали, що кошти на це підвищення є. І я думаю, якщо Президент на остаток свого президентства все-таки не заветує цю норму, тому що навряд чи він заветує і прожитковий мінімум, тобто це не йдеться про якусь популістську незбалансовану пропозицію Я пропоную привести  цю норму до реалістичного прожиткового мінімуму, який ми вже проголосували, а не просто він задекларований в Конституції. Тому я звертаюся до Володимира Михайловича ще раз повернутися  до розгляду цього питання і комітет все ж таки підтримати цю пропозицію.

 

ГОЛОВА. Так. Шановні колеги, ніяких мотивів, підождіть! Ми голосуємо тільки по поправках. Заспокойтеся! Я ставлю на голосування пропозицію: хто за те, щоб повернутися  до розгляду цієї поправки, повернутися до розгляду цієї поправки? Прошу голосувати.

 

11:00:40

За-235

Я ставлю на голосування поправку номер 6 Бориса Беспалого.

 

11:01:01

За-237

Поправка прийнята.

Всі поправки враховані. Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття у другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України "Про поліпшення матеріального становища інвалідів війни",  реєстраційний номер 6104. Прошу голосувати.

 

11:01:37

За-243

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Пилип Пилипович Буждиган, будь ласка, від комітету.

 

11:02:01

БУЖДИГАН П.П.

Шановні народні депутати, на ваш розгляд  вноситься законопроект "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" і внесення зміни до цього закону, реєстраційний номер 2405-20. На друге читання до цього законопроекту надійшло 4 поправки. Зокрема поправка Кармазіна, вона відхилена, тому що це питання врегульоване у статті 5-й Закону про приватизацію і Постановами Кабміну від 15.05.03 року і Постановою Кабміну   номер 1346. Поправка Матвєєва врахована. Дві поправки Гапочки: одна відхилена, тому що дані пропозиції вже розглядалися декілька разів  у даному залі в іншому законі, і вони не отримали підтримки; і Гапочка, Осика, Шуфрич - відсутні суттєві обгрунтування, тому вони відхилені.

Є пропозиція підтримати даний законопроект і прийняти у другому читанні і в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу уваги. Ставиться на голосування пропозиція комітету про прийняття у другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації". Реєстраційний номер 2405-20. Прошу голосувати.

 

11:03:39

За-242

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо експертизи. Микола Оніщук, перший заступник голови Комітету з питань правової політики, запрошується до виступу.

 

11:04:02

ОНІЩУК М.В.

Шановні колеги, шановний Володимире Михайловичу. Народний депутат Черновецький вніс пропозиції щодо внесення змін до Закону про виконавче провадження.

Цих пропозицій всього дві, і вони полягали у наступному. Перше. Це внести зміни до Закону про виконавче провадження у частині того, що майно, на яке звертається стягнення і яке виставляється на торги, повинно продаватися не по балансовій вартості, а по його оціночній вартості. Ця пропозиція комітетом врахована. Але у той спосіб, що раніше внесеними змінами до Закону про виконавче провадження ми вже її врахували. Тому тут автор законодавчої ініціативи вже задоволений, і ця пропозиція відповідно відображена, врахована.

Друга пропозиція Леоніда Михайловича полягала в тому, що у випадку, якщо майно виставляється на торги у зв'язку із проведенням виконавчого провадження за відповідним порушеним виконавчим провадженням, то у випадку, якщо воно не продано з першого разу, то щоб наступний раз, коли воно виставляється на торги, ціна цього майна, об'єкту продажу, зменшувалася на 30 відсотків. Комітет розглянув цю пропозицію і пропонує зокрема стосовно неї прийняти наступне рішення. Це...

Комітет пропонує цю пропозицію відхилити і залишити існуючу нині, я вибачаюсь, існуючу нині норму щодо продажу ціни об'єкту із знижкою на 30 відсотків. Народний депутат Черновецький пропонував рівень оцієї знижки зменшити до 10 відсотків від вартості об'єкту.

Тому комітет пропонує першу пропозицію щодо продажу ціни вартості об'єкту за його експертною оцінкою врахувати. Другу пропозицію щодо того, щоб чинну норму, коли повторне виставлення на торги майна у випадку, якщо воно було не реалізовано зменшити на 10 відсотків проти існуючої 30-відсоткової норми відхилити. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую.  Так, запитань немає. Ми голосуємо тільки оправки. Це друге читання. Мотиви має право Черновецький. Мікрофон Черновецького.

 

11:06:29

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемые народные депутаты!  Черновецкий Леонид Михайлович.

Вы знаете, о чем идет речь. Сегодня выконавча служба - это сплошные преступники, которые заниживают стоимость государственного имущества или частного и продают его, не оповещая об этом других людей. Я взял цю практику, и мой законопроект, вообще-то я его должен был докладывать, он каким-то является опасным для Министерства юстиции. Вы, пожалуйста, проголосуйте полностью. О каких мы можем говорить... Они и так берут его заниживают до предела. И какие у нас экспертные службы? Да они вам за 10 гривен любую экспертизу сделают. Так мы теряем государственное майно, так мы теряем все майно. И так обжуливают всех, кто не является в бильшости или какой-нибудь другой гадости.

Я вас, пожалуйста, призываю: проголосуйте все, что я вам предложил в полном объеме. Иначе мы будем иметь проблемы и с теми, кто честно работает, и с государственными предприятиями.

 

ГОЛОВА. Так, дякую.

Шановні колеги, прошу уваги! Ставиться на голосування пропозицію комітету про прийняття у другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче впровадження" (щодо експертизи). Реєстраційний номер 3369. Прошу голосувати.

 

11:08:12

За-243

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Шановні колеги, від комітету хто буде доповідати?

Значить, я візьму на себе цю функцію.

Прошу уваги, шановні колеги. Було подано ряд пропозицій, вони всі враховані за винятком: третя пропозиція Бориса Беспалого не врахована. Ви наполягаєте на ній, Борис Якович? Ні.

Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Реєстраційний номер 4241. Прошу голосувати.

 

11:09:25

За-155

Так, з мотивів Зварич, потім Гуренко.

 

11:09:39

ЗВАРИЧ Р.М.

Шановний Володимир Михайлович, шановні колеги!

Я хотів би пояснити позицію фракції "Наша Україна" щодо цього законопроекту.

Звичайно, принциповим для нас є питання, щоб взагалі були вчасно виплачені будь-які зарплати будь-якому робітнику, незалежно від його місця працевлаштування.

Натомість у цьому законопроекті, фактично, закладені такі норми, які відновлюють картотеку. Це є, фактично, придушення малого та середнього бізнесу, і ми з такою нормою не можемо погодитися.

Тому наша пропозиція зводиться до того, щоб відправити цей законопроект на повторне друге читання, щоб виправити ці норми.

 

ГОЛОВА. Станіслав Гуренко, будь ласка, як автор, один з авторів проекту закону.

 

11:10:27

ГУРЕНКО С.І.

Гуренко, фракція Комуністичної партії України.

Шановні колеги, шановний колего Зварич! Ну, я просив би колег переглянути ставлення до цього закону. Звичайно, в ньому, як і в багатьох наших законопроектів багато вад. Але ми зараз робимо практичний крок, для того щоб зрушити з місця питання невиплат заробітної плати.

Шановний колего Зварич, давайте ми приймемо в такому вигляді, як воно є, а потім будемо його вдосконалювати, тому що, ну, перед виборами, вже якщо на те пішло, ми вже захрясли з цим законопроектом. Давайте ми його приймемо, а тоді, якщо треба буде, ми його удосконалимо, зробимо разом цю справу. Давайте приймемо цей законопроект!

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, аргументи висловлені. Прошу уваги!

Ставиться на голосування пропозиція комітету (до речі, всі заключення є, Науково-експертного і Юридичного управління) про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Реєстраційний номер 4241. Прошу голосувати.

 

11:12:09

За-230

Закон прийнято.

Шановні колеги, ми зараз мали б розглядати проект Закону про повернення грошових заощаджень громадян України за рахунок надходження коштів від приватизації державного майна. Цей закон був розглянутий на комітеті і підготовлений до розгляду в сесійній залі. Однак Головне юридичне управління і Науково-експертне управління, яким було доручено доопрацювати, внесли ряд пропозицій, для того щоб закон був бездоганно виписаний. Комітет просить відкласти його розгляд для розгляду пропозицій, які були висловлені Науково-експертним управлінням і Головним юридичним управлінням.

Станіслав Іванович, будь ласка, Гуренко. Я зачитав  лист, який просто був.

 

11:12:59

ГУРЕНКО С.І.

Спасибі. Шановні колеги, я хотів звернутися до вас з проханням, щоб ми підтримали пропозицію, яку виносить комітет. Йдеться не про відхилення. Ще раз говорю, не про відхилення законопроекту, а про перенесення його розгляду. Давайте ми підтримаємо це рішення і просто погодимося з тим сьогодні,  щоб рішення наше з цього питання перенести на більш пізній... пізніший термін. Скажімо, десь на листопад. Щоб не приймати рішення про те, що відхилити чи  перенести на друге, третє читання. Там є певні колізії, їх можна уладнати, а питання складне і питання важливе. Я прошу підтримати пропозицію комітету і  перенести розгляд цього питання на більш пізній термін, скажімо, на листопад-грудень. Спасибі.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги,  я хочу ще раз пояснити. Закон підготовлений, але Головне юридичне управління, науково-експертне висловили ряд міркувань. Для того, щоб ми закон не... прийняли, а потім він не був заветований його треба остаточно доопрацювати. Оскільки він має важливе соціальне звучання.

Давайте підтримаємо цю пропозицію, відкладемо його розгляд. Не відхиляємо, а  відкладаємо розгляд, і  ми його розглянемо і приймемо  відповідне рішення. Нема заперечень?

Дякую.

Оголошується до розгляду Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (нова редакція). Доповідач - Микола Томенко. Будь ласка, пропозиція комітету.

 

11:14:33

ТОМЕНКО М.В.

Шановні колеги, йдеться більше про технологічну справу. Ви пам'ятаєте, ми в сесійній залі прийняли позитивне рішення і ухвалили в другому читанні. У нас була колізія або, скажімо, певна суперечність між двома статтями раніше ухваленого нами закону про радіочастотний ресурс і, відповідно, двома статтями 14 і 15 що стосується повноважень Національної ради в цій редакції, за яку ми голосували. У відповідності до доручення Верховної Ради, ми привели у відповідність статтю 14 і 15 з відповідними статтями закону про радіочастотний ресурс, що дає підстави нам сьогодні  проголосувати за дві уточнені статті і ці два уточнення призвели до того,  що ми фактично перенесли  кілька понять чи речень 24, 25 статтю, але ще раз кажу,  мова не йде про концептуальні чи змістовні речі, а мова йде про уточнення двох законодавчих актів між собою, які були прийняті протягом останніх півроку.

Тому  пропозиція комітету прийняти ці  пропозиції і ухвалити у цілому.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Ви пам'ятаєте, ми  розглядали цей закон  у другому читанні і перенесли на третє читання, щоб технічно  узгодити з положеннями Закону "Про радіочастотний ресурс". Це зроблено. Отже у нас є всі підстави  сьогодні розглянути його  для остаточного прийняття.

Тому я ставлю на голосування пропозицію комітету  про прийняття у третьому читанні і  в цілому, як закон,  проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань  телебачення і радіомовлення" (нова редакція), реєстраційний номер 3283. Прошу голосувати.

 

11:16:37

За-231

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про джерела  фінансування соціальних виплат  та пов'язаних з ними  адміністративних витрат ( друге читання).

Доповідач Альошин Валерій Борисович. А, Петро Степанович Цибенко, вибачте, я помилився.

 

11:17:01

ЦИБЕНКО П.С.

Шановні колеги! Кілька слів щодо того, про що йде мова   у змінах до  цього закону. Мова йде про те, що після прийняття Закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і запровадження страхового принципу  пенсійного забезпечення, мова йде про те, що треба чітко розмежувати, які витрати  фінансуються з Пенсійного фонду, і які з Державного бюджету або  з інших державних програм. Тому  мова йде саме про це - про виконання  технологічної функції, чітке розмежування що, з яких джерел покривається.

Із тих поправок, які були висловлені народними  депутатами, а їх було чотирнадцять,  одинадцять враховані повністю, три враховані частково, не врахована лише одна поправка. І то ця поправка стосується терміну введення цього закону. Комітет наполягає на тому, щоб закон було введено після його оприлюднення, а народні депутати пропонували... два народних депутати пропонували запроваджувати його з 1 січня 2005 року. Тому комітет, все-таки розглянувши цю пропозицію, вважає за необхідне вводити його в дію після його прийняття і оприлюднення. Інших поправок неврахованих немає. Я прошу вас, шановні колеги, підтримати цей законопроект.

 

ГОЛОВА. Так. Шановні колеги, прошу уваги!

Ставиться на  голосування пропозиція комітету про прийняття у другому читанні і в цілому як закон проект Закону про джерела фінансування соціальних виплат та пов'язаних з ними адміністративних витрат. Реєстраційний номер 2329. Прошу голосувати.

 

11:19:01

За-227

Закон прийнято. Дякую.

Оголошується до розгляду проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Постанови про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2003-2005 роки. Ми це питання  обговорювали на Погоджувальній раді і прийняли рішення одноголосно розглянути цю проблему і прийняти позитивне рішення . Будь ласка, Михайло Кузьмич Родіонов - голова підкомітету Комітету з питань науки і освіти.

 

11:19:33

РОДІОНОВ М.К.

Шановні народні депутати! Комітет  з питань науки і освіти розглянув на своєму засіданні зазначене звернення Кабінету Міністрів України та, керуючись статтею 6.2.11 Регламенту Верховної Ради України, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України: перше, підтримати пропозицію уряду та вважати проект Постанови про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2003-2005 роки, який внесено Кабінетом Міністрів України, реєстр. номер 4007 від 18.07.2003 року таким, що втратив актуальність, та відкликаним.

І друге. У  зв'язку з відкликанням зазначеного проекту постанови скасувати  рішення, затверджене Постановою Верховної Ради України від 2  березня  цього року, номер 1564, згідно з яким  завдання Національної програми інформатизації на 2003-2005 роки прийняти за основу.

Головна причина цього у тому, що ми  затверджуємо програму на роки, які вже давно минули. Тому враховуючи зобов'язання Кабінету Міністрів, що буде внесена програма на 2005 і 2007 роки, є причина все ж таки  працювати так на той рік, на якій ми, як кажуть, живемо. Підтримати, підтримати...

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, пропозиція очевидна, тому що вже закінчується 2004 рік. Тому я ставлю на голосування проект Постанови для прийняття її як Постанови про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2003-2005 роки, реєстраційний номер 4007-П. Прошу голосувати.

 

11:21:57

За-227

По фракціях, будь ласка. "Наша Україна" - 85;  регіони - 0; комуністи - 58; СДПУ(о), "Трудова  Україна" - 0; Народна аграрна - 20; СПУ - 20; Блок Тимошенко - 18; "Союз" - 1; "Єдина Україна" - 0; "Центр" - 12; НДП, промисловці і підприємці - 4; "Демініціативи" - 0; позафракційні - 9.

Ніколаєнко - мікрофон, будь ласка.

 

11:22:29

НІКОЛАЄНКО С.М.

Ніколаєнко, фракція соціалістів, голова Комітету з науки і освіти.

Шановний Володимире Михайловичу, ми абсолютно правильно зробили, що зняли з розгляду це питання, оскільки вже терміни всі пройшли. Але я просив би вас, давайте приймемо протокольне рішення, звернення до уряду, щоб вони негайно внесли програму на 2005-2008 роки, як це передбачено законом. Бо у нас  сьогодні 500 мільйонів гривень по міністерствах, відомствах на програми інформатизації є, а на загальноукраїнську, яка потрібна, не виділяється, ну п'ять-шість мільйонів, копійки. З-за цього ми сильно страждаємо, і держава потерпає збитки.

 

ГОЛОВА. Дякую. Я прошу підготувати таке доручення, звернення до уряду. Я маю на увазі Секретаріат.

Оголошується до розгляду проект Закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок терористичного акту або диверсії. Реєстраційні номери 2402, 2402-1. Доповідачі - народний депутат України Гінзбург Ольга Петрівна і народний депутат України Скомаровський Володимир Володимирович. Підготуватися від комітету Сімонову Володимиру Дмитровичу. Будь ласка.

 

11:23:44

ГІНЗБУРГ О.П.

Шановні народні депутати, шановний Володимире Михайловичу. Доповідаючи сьогоднішній закон, я хотіла б зосередитися на таких питаннях. В останній час тероризм набуває все більших загрозливих масштабів. Терористичні акти супроводжуються численними людськими жертвами, тягнуть за собою руйнування матеріальних і духовних цінностей, провокують війни, сіють ворожнечу, недовіру і ненависть між соціальними і національними групами. Добрі стосунки інколи неможливо відновити навіть протягом цілого покоління. Тому тероризм є одним з найбільш небезпечних і важко прогнозованих злодіянь в суспільстві.

Однак, якщо в минулі часи терористи вибирали в якості жертв конкретних державних чи громадських діячів, то сучасні політичні терористи не гнушаються масовими вбивствами, людські жертви перетворилися в один з найбільш дієвих засобів сучасного тероризм. Терорист - це один з найбільш небезпечних злочинів, оскільки він може дестабілізувати політичну обстановку у країні, загострити соціальні, політичні, державні, економічні протиріччя, особливо коли теракти здійснюються під час загальнодержавних виборчих кампаній. Жертвою такого терористичного акту може стати кожний, навіть той, хто не має ні найменшого відношення до конфлікту, що породив терористичний акт. Саме в Україні в останні роки були випадки політичних терористичних актів, це на прикладі минулих президентських виборів.

Враховуючи вищевикладені факти, а також відповідно статті 3, 27, 46 та 49 Конституції України пропонується проект закону, який передбачає надання громадянам, потерпілим від терористичного акту або диверсії, визначені гарантії соціального захисту, а також соціальний захист їх сімей.

Цей закон, який я пропоную до вашої уваги, визначає основні положення щодо реалізації конституційних прав громадян, які постраждали внаслідок терористичного акту або диверсії на охорону їх життя та здоров'я та гарантує соціальний захист осіб, які в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України визначені потерпілими від злочину, передбаченому статтею 258 та статтею 113 Кримінального кодексу України.

Враховуючи те, що людина і її життя, її здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначені в Україні найвищою соціальною цінністю, Верховна Рада, виконуючи цей обов'язок з утвердженням і забезпеченням прав і свобод людини повинна приймати цей закон.

Хочу звернути вашу уваги, шановні народні депутати, на те, що фінансування витрат, пов'язаних із введенням в дію цього закону здійснюється із коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України виплатами на, перше - поховання, поховання загиблих в результаті терористичного акту, друге - виплати одноразової допомоги особам, постраждали від терористичного акту або диверсії. І третє - здійснення фінансування витрат на відновлення здоров'я. Всі інші витрати здійснюються із коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки. Дякую за увагу.

 

Зсідання веде МАРТИНЮК А.І.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка, Ольга Петрівна.  

Так, у нас ще є законопроект за номером 2402-1, народний депутат Скомаровський Володимир Володимирович. Є? Тоді, будь ласка, від комітету... А ви почекайте, будь ласка. Зараз, зараз ми розберемося, хто там співавтори цього законопроекту. Там Скомаровський, Порошенко. Будь ласка, Петро Олексійович.

 

11:27:10

ПОРОШЕНКО П.О.

Шановні народні депутати, шановний пане Головуючий!

Перш за все, мені б хотілося наголосити, що дуже є велике побажання, щоб законопроект, який винесений на ваш розгляд, ніколи не був застосований на практиці. На жаль, потреба в цьому законі винеслась саме з огляду на сумні події, які трапилися минулого року в місті Вінниці, коли внаслідок терористичних актів в маршрутному таксі загинули та були тяжко поранені люди.

Я особисто мав можливість зустрітися з тими, хто постраждав внаслідок цього жахливого терористичного акту, і, дійсно, було надзвичайно важко спостерігати, яким чином доля ламала судьби людей, які злочинці, які скоїли цей злочинний терористичний акт, розлучили маму і доньку, скалічили життя десяткам людей, які внаслідок опіків просто були позбавлені можливості нормально існувати, і яким чином держава залишилася в ситуації, коли вона залишила цих людей, фактично, сам на сам із своїми проблемами, і лише, якщо хочете благодійницькі, якісь, ну, з барського плеча такі дії влади, які не підтримали в важку, жахливу хвилину людей, які постраждали, фактично, з-за бездіяльності влади.

Стаття 21 закону визначила, що особам, які постраждали в наслідок терористичного акту в разі  необхідності надається психологічна, медична, професійна реабілітація, правова  допомога, здійснюється їх працевлаштування.

Частина 3 цієї статті визначає, що порядок проведення соціальної реабілітації осіб, які постраждали, визначається Кабінетом Міністрів.

На час підписання цього законопроекту такого порядку урядом затверджено не було. Відповідна постанова була прийнята лише 28 липня, однак ця постанова ставить більше питань, ніж дає відповідей. Складається враження, що її писали лише для "галочки", лише для того, щоб виконати нашу з вами, шановні колеги, постанови, постанову Верховної Ради.

Натомість автори законопроекту розробляли проект з урахуванням конкретних пропозицій людей, які постраждали від цього теракту, і які на практиці зіткнулися з свавіллям і бездушшям чиновників. Саме тому автори законопроекту, яким передбачається, що особам, які постраждали від теракту, виплачується одноразова грошова допомога, вирішується питання соціальної, психологічної та іншої реабілітації, автори законопроекту просять підтримати його за основу. Таку ж позицію займає Комітет з питань національної безпеки та оборони, і до другого читання ми могли врахувати ті досвіди, ті напрацювання, які були б висловлені народними депутатами при підготовці до другого читання, тому що проблема у зв'язку з цим є, з реальними терористичними актами...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, від комітету, ставши на ударну вахту після 75-річчя Георгій Корнійович Крючков. Будь ласка.

 

11:30:36

КРЮЧКОВ Г.К.

Спасибі. Шановні колеги, внесені два законопроект з цієї дуже гострої проблеми. Про них автори законодавчої ініціативи доповіли. Законопроекти багато в чому співпадають і кожен має свої особливості.

Науково-експертне управління і комітет при розгляді цих законопроектів висловив багато зауважень. Вони слушні. І Науково-експертне управління пропонує повернути їх на розгляд до першого читання. Але враховуючи, що перший законопроект був внесений ще у листопаді 2002 року, другий - у грудні 2003 року, проблема дуже серйозна, потребує правового врегулювання. Комітету під силу підготувати до другого читання на основі цих двох законопроектів один проект закону і прийняти його у другому читанні.

Тому я б запропонував: прийняти обидва законопроекти у першому читанні і доручити комітету на їх основі підготувати до другого читання один законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Георгій Корнійович, сідайте, будь ласка. Запитань немає - це скорочена процедура.

Два - "за", два - "проти". Ті, хто записалися, наполягають на виступі? Будь ласка, тоді Мироненко.

 

11:32:07

МИРОНЕНКО В.А.

Пятый избирательный округ, Мироненко, фракция коммунистов.

Уважаемые соотечественники, фракция коммунистов согласна с необходимостью направить законопроекты на повторное первое чтение. Законопроект Гинзбург мы рассматривали, вызывает необходимость поддержки, и тщательной, естественно, обоих этих законопроектов, и внесение снова в Верховную Раду, ибо тема чрезвычайно актуальна.

Все мы знаем, что при социалистической направленности не было этой проблемы, она не стояла. Сейчас необходим остро закон. И нам надо подумать, помимо принятия этого закона, о корнях, причинах терроризма, чтобы мы не только думали о том, как людям помочь после того как совершится террористический акт, а чтобы мы не допускали террристические акты.

В корне основные, если понаблюдаем дореволюционн..... России, в современном мире, это классовая социальная, национальная, религиозная и вмешательство зарубежных государств.  Все это, к сожалению, у нас сейчас в Украине есть. Есть очень мощный классовый гнет олигархов, крупных капиталистов, который, несмотря на то, что вроде бы демократы у власти, но это ж не демократы. Мы понимаем, демократия - это власть народа, а сейчас народ безвластен. И когда две группировки, так  называемые демократические, рвутся, снова дерутся за президентский пост, то понятно, что в данном случае не демократию они пытаются утвердить, а сохранить власть капиталистическую, крупного капитала ы это естественно может порождать терроризм. Это страшно.

Страшно также то, что некоторые  недооценивают  отношений национального религиозного гнета. Ну и вмешательство зарубежных государств.

Мы отлично знаем, что Бен Ладана породили Соединенные Штаты Америки. А сейчас делают вид, что вроде бы гоняются по всему миру и не могут поймать этого "неуловимого Джо", порожденного "дядюшкой Семом".

Мы знаем отлично, что до того, как в Ирак вошли  интервенты и, к сожалению, к стыду нашему вошли и украинские войска, я лично с этой трибуны  говорил: "Если кто проголосует за введение  войск в Ирак, он будет виновен в гибели людей!". И, к сожалению, гибнут наши люди, а, так называемые, демократы сейчас моргают и говорят о необходимости  вывода войск из Ирака.

Сейчас вмешательство США наблюдается и в отношении Белоруссии, Украины ы доброго конечно ничего не будет. Терроризм поддерживается Соединенными Штатами и  мы должны четко сказать об этом. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, я тільки не зрозумів кому "спасибо" сказать. Тим, хто підтримує тероризм? Будь ласка, Яворівський.  За ним Беспалий.

 

11:35:14

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Ющенка, Яворівський і Жовківський райони, Україна.

Шановні колеги! Шановні виборці! Ми стоїмо з вами всіма і вся українська нація, весь український  народ перед абсолютно новим  досі нечуваним викликом. Фактично війни, як такі, ніби десь відсунулися  на другий план, натомість сьогодні у поєдинку ідей, у поєдинку держав між собою вийшли допотопна ніби-то зброя - це  тероризм. Здавалося,  ми українці десь, наша хата скраю там найостанніша, як сказав колись Борис Олійник, прекрасно сказав: " хати палити починають з краю". Дійшло це і до нас. Звичайно, цей законопроект потрібен. І мені видається десь може точнішим  проблемним у деталях той закон, який готувала група Скомаровського. Хоча є якісь цікаві дуже речі і у законопроекті Гінзбург.

Але я хотів сьогодні, маючи таку нагоду, я хотів би сказати ось про що. Ми приймаємо цей  законопроект  ніби-то на завтрашній день. Але, якщо покласти руку на серце сьогодні, то можна сказати, що в Україні фактично за цей  час, за 13 років  не було жодного привнесеного зовні терористичного акту. Все те, що ми з вами мали, всі ці акти провела влада. Тобто ми сьогодні маємо терориста номер один  в особі самої влади.  Згадайте те, що було зроблено, соціалісти, проти Мороза. Цей, так званий, терористичний акт проти Вітренко. Я нічого так не маю проти Вітренко, але  те, що  це було зроблено для того, щоб зняти Мороза з виборів, і було досягнуто, це факт. Сьогодні ми  чуємо  організований терористичний акт  на троєщинському базарі. Ви подивіться, які  жорстокі речі, коли влада сама  затіває, власне кажучи, правоохоронні органи  затівають всі ці акції. А тепер ми бачимо: весь час знаходять і скоро у портфелях депутатів будуть  знаходити вибухівку. Шановні мої, ви ж подивіться.

Тобто, цей законопроект треба прийняти.   Але я не знаю, треба просто народові сказати, бійтеся головного терориста - це та влада, яка сьогодні конає, і яка готова піти на все. Але я за те, щоби прийняти  у першому  читанні цих два законопроекти, над ними ще попрацювати і цей законопроект треба приймати. Хоча, чесно кажучи, якщо  є потерпіли люди, скажімо, чи інваліди, не приведи, господи, то вони  відразу ж потрапляють і під інше законодавство. Через те тут треба дуже добре над цим подумати. Але я прийшов сюди, щоб сказати: зупинимо основного  терориста, треба протриматися українському народові ще оцих 10 днів, вижити з цього усього, а далі буде все нормально. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Беспалий, за ним Черновецький.

 

11:38:18

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, блок Віктора Ющенка "Наша  Україна".

На жаль, проблема тероризму є і страждають конкретні і невинні люди, страждають як від терористичних актів в Україні, так є і українці, які страждають від терористичних актів в інших країнах, наприклад, під час мюзиклу "Норд-ост" в Москві, і, до речі, звертаю увагу, що до цього часу ще не з'ясовано, які там були застосовані  спецназом отруйні речовини. Між тим це питання для сучасної України є актуальним, особливо на тлі погроз головного київського міліціанта Олександра Міленіна, який погрожує застосовувати такі речовини,  що виникає занепокоєння, чи не повинен би він шукати  терористів у дзеркалі. Тому проблема, на жаль, є актуальна.

Але є інша сторона  цієї проблеми. Я беру зараз законопроект Гінзбург, стаття 2, в цілому хороший законопроект, але там сказано: підставами  для визнання статусу осіб, які постраждали внаслідок терористичного акту або диверсії, зокрема, є постанова установи, яка проводить дізнання до судового слідства. В принципі, дізнання  і досудове слідство проводить або Міністерство внутрішніх справ, або Служба безпеки України, або Генеральна прокуратура. Дані питання про терористичні акту або диверсії, це належить до підслідності СБУ. Тобто звідси випливає, що ще до суду  і без суду СБУ буде встановлювати не тільки статус жертв, це було б нормально, але  й те, чи був терористичний акт. Тобто вона отримує можливість фабрикувати так званих фальшивих терористів. І  цим, схоже, влада вже займається, вірніше, точно займається, і на сьогодні ми вже маємо політв'язня Ярослава Годунка, звільнення якого наша фракція вимагає, Юрія Потикана і так далі. Тому дуже  небезпечним є наділення Служби безпеки без суду і до суду ті або певні сумні події вже оголошувати такими, які  вже є, визнавати  терористичним актом. Цього робити жодним чином, тим більше з такою владою неможна.

Що ж стосується людей, які постраждали, то незалежно від того, чи вони постраждали від диверсії, терористичного акту, чи просто від бандитського нальоту, вони повинні належним способом бути захищеними і з медичної точки зору, і з соціальної. І тому фракція Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" буде підтримувати запропонований профільним комітетом варіант за прийняття за основу обох законопроектів з тим, щоб при підготовці до другого читання врахувати більшість норм, які у них є, а вони є, дійсно, позитивними і спрямовані на  захист невинно постраждалих людей і на захист суспільства від терористів, як у пагонах, так і  без них. Але не приймати їх одразу в цілому, тому що деякі положення, як я це продемонстрував, є дискусійними і неприйнятними.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую. Леонід Черновецький, фракція "Наша Україна".

 

11:41:27

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты.

Фракция "Наша Украина", Черновецкий, Християнско-либеральная партия Украины.

Во-первых, я хочу вам сказать, что сам законопроект по себе и идея очень благородная, но наивная, как и научный коммунизм, потому что... Я вам скажу почему. Потому что сегодня террористические акты определяются владой, которая и по вашему мнению является преступной. Я буду предлагать, чтобы этот закон мы обязательно поприветствовали, потому что товарищ Гинзбург подала  его от всей души. А во-вторых, чтобы мы внесли туда  некоторые важные моменты, о которых я скажу ниже.

Терроризм осуществляется сегодня государством  в отношении нашим... преступной властью в отношении каждого гражданина ежедневно. Посмотрите на Ющенка. Послушайте заявление Владимира  Михайловича, что его детям угрожают наркотиками и всякими другими делами. Это терроризм. А не терроризм, когда моему бомжу без наркоза режут ноги, отрезают, кладут на грудь. Уголовное дело до сих пор прокуратурой не возбуждено. Я вам покажу кассету, на которой он рассказывает моим работникам социальным о том, какой ужас он испытывает, как он просит врача: "Пожалуйста, дайте мне наркоз, мне больно". А они ему говорят: "Передай Черновецкому, всех, кого он будет в нашу больницу класть". Но сейчас, слава Богу, они боятся помаленьку уже и Верховной Рады. Всех их ждет одна и та же участь. И кладут ему его ступни на грудь.

Ваших избирателей, коммунистов, благородных людей, сегодня не лечат ни пенсионеров, никого. Это что не терроризм? Чистый терроризм. Вымогают деньги. И это то, что сегодня ежедневно делает влада. Выгоняет их из квартир. Внесите. Все, что сегодня происходит, - терроризм. Потому что Усама Бен Ладен, он смотрит на Украину и радуется от всего сердца. Такого терроризма, который существует сегодня, и я не связываю это с конкретными персоналиями, я не говорю, что в этом виноват Президент Украины или действующий Премьер-министр. Вся власть - преступная, нахальная. Все, что она делает с людьми, это что не терроризм? Пусть они за это отвечают.

Но мало того, пусть они отвечают за это материально. Потому что сегодня никто не может получить ни нужного медицинского образования, ни наш этот прожиточный минимум с ростом цен и с выживанием постоянным, с неуплатой за коммунальные услуги, выгоняют, как собак пенсионеров из квартир, суды завалены делами. Это что не терроризм? Вы с этим согласитесь.

На повторное первое чтение его в комитет вернуть. И...

 

ГОЛОВА. З мотивів Борис Ілліч Олійник, будь ласка.

 

11:44:47

ОЛІЙНИК Б.І.

Шановні колеги, я с подячністю вклоняюся розробникам закону. І з осібно Ользі Гінзбург, Крючкову, Порошенку. Оскільки маховик смерті розкрутився до такого стану, що вже Рада Європи взялася його розглядати в терміновому режимі. Я певен, що розробники дійдуть згоди з приводу понятійно-категоріального апарату і обумовлять всі його чинники. Але я хотів би з цього приводу повернутися до наболілої проблеми. Це не нав'язлива ідея, не гра на емоціях, грати на крові - непростимий гріх, просто в мені гримить тяжкий досвід безпосереднього контакту з гарячими точками, де найелементарнішу логіку заступає ніж, куля, граната, міна. І оберти конвеєра смерті наростають. І пусковий механізм знаходиться в Косово, а максимальний розгін в Іраці. І те, що він розкрутився, цей моховик на глобальному рівні і вже загрожує світовому миру, нам усім відомо. Уже навіть крайні апологети супердержави втямили, що проти Іраку вчинені неспровоковану агресію, оскільки причини, з огляду яких почалася окупація, виявилися сфальшованими. Так звана коаліція розсипається під натиском фактів, прямих фальсифікацій на наших очах.

І тому Україна попала в особливо дивне становище: вперше за всю свою осягнену історію вона "волен сноленц" опинилася в покличниках агресора. Ще раз виведу курсивом: це не просто війна, а зіткнення з цивілізацією, яка за законами предків має відомстити найменшу образу. Остерігаючись навіть необачним словом накликати лихо, я просто закликаю весь депутатських корпус відкликати наших синів додому, причому якнайскоріше. Цим ми задемонструємо мудрість і мужність державних мужів.  Дякую вам за увагу.

 

ГОЛОВА. З мотивів, будь ласка, запишіться. 3 хвилини з мотивів.

Запишіться, будь ласка. На табло прізвища народних депутатів, що записалися.  Борис Беспалий, Ольга Гінзбург.

 

11:48:11

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий,  блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні колеги!  Хід  обговорення, власне, показує що Верховна Рада висловлює обгрунтоване занепокоєння певною проблемою тероризму і те, що поширенню тероризму  в Україні, на превеликий жаль, сприяє сучасна влада. І я звертаю в цьому плані увагу на ложу Кабінету Міністрів, який просто відсутній. Мабуть, він зробив правильні висновку, що йому вже немає що робити, і розцінює себе як відставний.  Тому, я думаю, нам треба вже більше не переконувати один одного, а зосередитися на тій технології, за якою ми мали б опрацювати ці обидва доречні законопроекти.

Тому позиція фракція блоку Віктора Ющенка полягає в наступному: ми голосуємо за основу обидва законопроекти, не приймаємо в цілому жодного з них, і доручаємо профільному комітету доопрацювати ці законопроекти з тим, щоб вони могли бути введені в дію вже з Нового 2005 року.

Дякую за увагу, і думаю, що така позиція знайде розуміння і підтримку в залі.

 

ГОЛОВА. Ольга Гінзбург, будь ласка.

 

11:49:18

ГІНЗБУРГ О.П.

Дякую, Володимир Михайлович.

Дуже вдячна я всім депутатам, які зрозуміли цю проблему, з розумінням віднеслися до цієї проблеми і до мого намагання якось її висвітлити. І це дало надію людям, які чекають сьогодні цього закону, бо ви пам'ятаєте Кривий Ріг, там багато людей постраждало, деяким там одірвало ногу і ще... І ці люди сьогодні чекають цього закону.

Я ще раз дякую, і готова співпрацювати з Порошенком по ... щоб ми відпрацювали цей закон і він був один для нашої України, для наших громадян.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко передає Івану Сидоровичу Бокому право на виступ.

 

11:49:57

БОКИЙ І.С.

Шановні колеги!  Я думаю, проект закону, який ми обговорюємо, заслуговує на підтримку, але при цьому я хотів би висловити деякі застереження. Ми повинні бути свідомі того, що Україна уже втягнуто у зону міжнародного терору, втягнуто саме правлячим режимом. І саме участь України в оцій війні цивілізацій, яка розгорнулася на землі древнього Вавілону, я маю на увазі в Іраку.

І друге. Зараз один із кандидатів в Президенти, а нині діючий Прем'єр-міністр, особливо спекулює на темі подвійного громадянства. Так я хочу, щоб наші виборці розуміли, що це теж втягування України у зону міжнародного терору. Тому що, наприклад, якщо громадяни України стають громадянами Росії, то вони зобов'язані будуть служити в російській армії і виконувати всі закони Росії, які цього діла стосуються. І це теж втягування України у війну у Чечні, а це теж та зона, яка втягує Україну у зону міжнародного терору. І ми повинні добре розуміти, що за цим послідує...

 

ГОЛОВА. Обговорення законопроектів завершено. Є пропозиція про прийняття за основу двох проектів законів з дорученням комітетам їх доопрацювати і винести на друге читання. Немає застережень? Тоді прошу уваги!

Я ставлю на голосування пропозицію комітету: про прийняття за основу проектів законів 2402 (вже з мотивів ми брали), 2402-1 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок терористичного акту або диверсії". Прошу голосувати.

 

11:52:05

За-183

Зараз, одну хвилиночку! Ми зараз проголосуємо, змобілізуйтеся! От Рудьковський підказує вам.

Шановні колеги, яка різниця: на повторне перше чи перше читання? Тепер треба ж працювати.

 

11:52:17

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, фракція соціалістів.

Шановний Володимире Михайловичу, справа в тому, що ми вже, давайте вже, у нас складна ситуація, частина фракцій не голосує, але давайте вже дотримуватися Регламенту. Не можна ставити, що два закони разом ми голосуємо. Тоді давайте вже  22, які є у нас в повістці дня, разом проголосуємо. Чого ми не можемо поставити один окремо і інший? Якщо ні, то тоді взяти один за основу і другий приєднати. Нащо ми робимо з нашого Регламенту щось незрозуміле?

Я вас прошу, закон потрібний, його потрібно прийняти, тому що терор у нас стоїть уже на порозі. Якщо ми ще отримаємо і збройне протистояння під час виборчих перегонів, то це закінчиться катастрофою для держави. Закон потрібно прийняти і невідкладно, але у відповідності з Регламентом.

 

ГОЛОВА. Я хочу сказати, шановні колеги, ми ще не порушили Регламент. Коли Верховна Рада домовлялася, ми приймали відповідним чином. Я просто просив би вас не давати приводів для відповідних коментарів і всі разом поставити. Давайте будемо толерантні, не виконувати негативну цю зараз нам наносити  функцію. Шкіль, будь ласка, від імені...

 

11:53:43

ШКІЛЬ А.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. По-перше, моя... Володимире Михайловичу, я хотів наголосити тут, все ж таки звертайте увагу на нашу фракцію, бо слова ми просили з тим, щоб власне запропонувати наступним чином поступити.

Закони в принципі вони, ну я не думаю, що вони кому-небуть  нашкодили. А відповідно Верховна Рада має виходити з того: якщо не нашкодить, то в принципі можна голосувати. Але  хотілося б щоб найголовніше - чітко була встановлена межа, що це тільки перше читання, тому що  закони потребують... обидва законопроект потребують доопрацювання. Плюс до того, що у нас, Богу дякувати, тероризм якщо існує, то не в тому плані, в якому перед ним застерігають держави світової спільноти, тобто у нас в першу чергу тероризм державний, тобто влада виступає в ролі головного  генерального  терориста. Тому я думаю, для того, щоб вийти з колізії, можна поступити наступним чином - по черзі проголосувати  законопроекти і щоб не вертатися до цього питання. По черзі один, по черзі другий. І підтримати.....

 

ГОЛОВА. Які ще застереження із цього приводу? Які пропозиції? Черняк. Я хотів би сказати,  шановні народні депутати, є два терміни: тероризм і терор. Це різні речі. Будь ласка, Володимир Черняк.

 

11:55:00

ЧЕРНЯК В.К.

Володимир Черняк, фракція "Наша Україна" Віктора Ющенка.

Шановні колеги, тема надзвичайно актуальна. Проблема, яку потрібно вирішувати. І я думаю, що нам потрібно прийняти у першому читанні закон. Але, оскільки два законопроекти, то потрібно проголосувати якийсь один із них, взяти за основу, а  потім доповнити у другому читанні і з другого  законопроекту всі слушні пропозиції. Але я думаю, що  це питання треба вирішити.

Крім того, я хотів би наголосити, що, слава Богу, нашу країну тероризм оминає. Але ми маємо тероризм з боку державних органів, з боку органів внутрішніх справ, Служби безпеки. І мабуть нам треба подумати про те, як захистити наших громадян від цього терору. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую. Зараз будемо голосувати, одну хвилину. Шановні, вже все, скільки можна говорити. Будь ласка, Адам Іванович.

 

МАРТИНЮК А.І. Шановні колеги! Ті з вас, хто говорять про те, що, дійсно,  передбачено так, щоб ми голосували окремо, і один із законопроектів приймали за основу, мають  абсолютно слушну рацію. Але є одне але. У нашій практиці бували випадки, коли ми йшли на те, що приймали два законопроекти за основу,

тим більше, що, ви бачите,  є згода профільного комітету погодитися з тим, щоб обидва  законопроекти прийняти у першому  читанні за основу, і комітет бере на  себе зобов'язання до другого читання винести вже один узгоджений законопроект. Я просив би, давайте ми таке рішення підтримаємо.

 

ГОЛОВА. Гаврилюк. Що ні? Було 3 хвилини, виступили, будь ласка. Ну, не можна ж постійно.

 

11:56:47

ГАВРИЛЮК В.В.

Депутатская группа "Центр" на своем заседании приняла решение на повторное первое чтение. Но учитывая, что у Григория Корнеевича  75  лет, мы поддерживаем вариант тот, который уже  прошел, к дню рохждения Григория Корнеевича.

 

ГОЛОВА. Я ставлю на голосування, прошу уваги. Зараз поставлю по черзі законопроекти. Першим ставиться на голосування для прийняття за основу проект Закону про статус і соціальний захист  громадян, які постраждали внаслідок  терористичного акту або диверсій ( реєстраційний номер 2402). Прошу голосувати. Ну, так ми не приймемо жодного рішення тоді.

 

11:57:39

За-140

Що ви хотіли, шановні колеги? Я пропонував нормальну пропозицію. Так, зараз, одну хвилиночку. Я ставлю на голосування для прийняття за основу проект  Закону, реєстраційний номер 2402-1. Прошу голосувати.

 

11:58:09

За-110

Ну що?

Прошу уваги тепер! Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу двох проектів законів і з дорученням комітету на друге читання підготувати один узгоджений проект. Прошу голосувати. Прошу голосувати!

 

11:58:42

За-205

Рішення не прийнято. По фракціях, будь ласка. По фракціях, будь ласка:

“Наша Україна" -  72, "Регіони України" -  0, Фракція комуністів - 59, СДПУ(о)  - 0, "Трудова Україна" - 0, Народна аграрна партія - 19, СПУ - 20, Блок Тимошенко - 9, "Союз" - 1, "Єдина Україна" - 0, "Центр" - 12, НДП та ПППУ - 4, "Демініціативи"  - 0, Позафракційні - 9.

Ну я прошу вас! Повторне перше читання - це відкласти розгляд законопроекту! Коли вам потрібно, то ви  за це наполягаєте! Треба прийнято просто на першому читанні, щоб комітет міг працювати. Ні, так не потрібно. Не голосуйте!

Я ще раз ставлю на голосування про прийняття за основу проектів законів про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок терористичного акту або диверсії, реєстраційний номер 2402, 2402-1. Прошу  голосувати! Прошу голосувати!

 

12:00:01

За-214

Рішення не прийнято.

Я ставлю на голосування про направлення  на повторне перше читання двох проектів законів,  реєстраційні  номери 2402, 2402-1.

 

12:00:28

За-219

Законопроекти відхилено.

Що ви хочете? Треба встигати. Не спати потрібно.

Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин. О 12.30 ми будемо розглядати питання, пов'язане з  обранням суддів. Прошу бути у сесійній залі.

 

ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, оголошується до розгляду питання про обрання суддів. Судді присутні всі. Запросіть ще народних депутатів до сесійної зали. Василь Васильовичу, будь ласка, голова Комітету з питань правової політики.

 

12:33:25

ОНОПЕНКО В.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги. Комітет з питань правової політики розглянув подання голови Верховного суду України про обрання безстроково на посади суддів, апеляційних судів областей, які зазначені у вас у матеріалах, а також суддів місцевих судів. І розглянули кожну кандидатуру із суддів. Там, де були проблеми по деяких суддях, враховуючи ситуацію, що не повністю депутати присутні в залі, ми їх не рекомендували. А зараз винесли на ваш розгляд суддів, по яким немає зауважень. І просимо їх підтримати.

Перш за все до апеляційного суду Дніпропетровської області рекомендується обрати Лаченкову Оксану Володимирівну і Осіяна Олексія Миколайовича;

апеляційного суду Івано-Франківської області Горблянського Ярослава Дмитровича;

апеляційного суду Київської області Мережко Марину Василівну;

апеляційного суду Кіровоградської області Голованя Анатолія Мелетійовича;

місцевого Староміського районного суду міста Вінниці Венгрин Оксану Омелянівну;

місцевого Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Семопядного Валерія Олексійовича;

місцевого Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Пономаренка Георгія Івановича;

до місцевого Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєва Дмитра Арнольдовича, Чернишова Юрія Вікторовича;

до місцевого Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіну Любов Володимирівну;

місцевого Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Гавриленка Віктора Григоровича;

місцевого Лутугинського районного суду Луганської області Заботіна Віктора Вікторовича;

місцевого Заводського районного суду міста Миколаєва Павлову Жанну Петрівну;

місцевого Ренійського районного суду Одеської області Дудника Вячеслава Івановича;

місцевого Ленінського районного суду міста Полтави Андрущенка Сергія Анатолійовича;

місцевого Борівського районного суду Харківської області Гуляєву Ганну Миколаївну;

місцевого Дзержинського районного суду міста Харкова Аркатову Катерину Віталіївну;

місцевого Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області Худика Миколу Павловича;

місцевого Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Роїк Валентину Петрівну;

місцевого Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області Савенка Валерія Григоровича;

місцевого Чигиринського районного суду Черкаської області Ткаченко Світлану  Євгенівну;

місцевого Деснянського районного суду міста Києва Мальченко Оксану Валентинівну;

і місцевого Оболонського районного суду міста Києва Бистрик Ганну Миколаївну.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, запитання до голови комітету є? Немає. Тоді я прошу зараз... Запросіть ще депутатів до сесійної... Яворівський, будь ласка, мікрофон. І підготуватися до реєстрації, шановні колеги, до голосування, точніше.

 

12:36:34

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Шановний Василю Васильовичу!

Володимир Яворівський.

Ви сказали, що ми сьогодні повинні проголосувати за суддю Калузького суду. Це в Росії Калуга чи що малося на увазі?

 

ГОЛОВА. Калуського.

 

ОНОПЕНКО В.В. Калуського.

 

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О. То так і кажіть.

 

ОНОПЕНКО В.В. А у вас там написано правильно.

 

ГОЛОВА. Так, шановні колеги, які ще є запитання? Прошу підготуватися до реєстрації, до голосування, шановні колеги. Прошу підготуватися до голосування.   Давайте швидше.

Так, будь ласка, до голосування готуйтеся.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття проекту постанови Верховної Ради України про обрання суддів, реєстраційний номер 6275 як постанови.  Прошу голосувати.

 

12:38:01

За-231

Рішення прийнято.

Шановні колеги, давайте привітаємо ...

По фракціях? Зараз покажемо.  По фракціях:

“Наша Україна" -   89, "Регіони України" -  0, Фракція комуністів - 59, СДПУ(о)  - 0, "Трудова Україна" - 0, Народна аграрна партія - 20, СПУ - 15, Блок Тимошенко - 19, "Союз" - 0, "Єдина Україна" - 0, "Центр" - 13, НДП та ПППУ - 3, "Демініціативи" - 0, Позафракційні - 13.

Давайте, шановні колеги, привітаємо суддів, яких обрано на посади безстроково і побажаємо їм...

(Оплески)

... самовідданого служіння. Дякуємо вам.

Шановні колеги, прошу уваги, робота продовжується, прошу уваги.

Ми домовилися, шановні колеги, що після перерви... прошу уваги!... що після перерви ми переголосуємо два проекти законів, які ми ставили, 2402 і 2402-1, щоб направити їх... щоб прийняти їх за основу і доручити комітетам доопрацювати один узгоджений проект. Ми домовилися, що будемо голосувати.

Я ставлю на голосування цю  пропозицію: про прийняття за основу проектів законів, реєстраційні номери 2402, 2402-1  з дорученням комітетів подати на друге читання один узгоджений проект. Прошу голосувати.

 

12:40:02

За-221

Я ще раз ставлю на голосування. Не встигли - давайте встигли. Я ще раз ставлю на голосування цю пропозицію: про прийняття за основу проектів законів 2402, 2402-1, з тим щоб було внесено на друге читання єдиний узгоджений проект. Прошу голосувати.

 

12:40:40

За-241

Рішення прийнято. Дякую.

Шановні колеги, оголошення до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" (щодо учасників ринку послуг). Хто буде доповідати?

Петро Миколайович Цибенко, будь ласка. Шановні колеги, тут є всі рішення. Зараз Петро Степанович Цибенко проінформує коротко - і будемо голосувати. Прошу уваги!

 

12:41:21

ЦИБЕНКО П.С.

Я думаю, що ті з вас, хто хоча б одного разу був на засіданні Комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, мабуть, пам'ятає про те, що ми з величезною повагою, з подякою ставимося до кожної ініціативи, яка направлена на посилення соціального захисту наших знедолених людей. Але, на жаль, сьогодні три чверті людей потребують такої соціальної підтримки.

Той законопроект, який подано Анатолієм Матвієнком, він не є виключенням. Я абсолютно переконаний в тому, що людина хотіла зробити добру справу для людей. Але частина, в цьому законопроекті є частина речей, які треба підтримувати, є частина речей, які він подає, але вони вже врегульовані в інших законодавчих актах, але і є частина речей, які взагалі неприйнятні і не можуть бути підтримані на даному етапі.

Тому, зважаючи на це, комітет прийняв таке  рішення - рекомендувати автору врахувати ті зауваження, які були висловлені під час обговорення цього законопроекту на засіданні комітету і подати його на  повторне  перше читання з тим, що комітет  тоді може його підтримати. На жаль, на даному етапі в даному вигляді він не може бути підтриманий комітетом.

Я дякую. Тобто ми пропонуємо відправити цей документ  на повторне перше читання.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, так може дійсно прислухаємося до пропозиції комітету і направимо на повторне перше читання?

Будь ласка, давайте обміняємося думками. Мироненко. Потім Яворівський.

 

12:43:04

МИРОНЕНКО В.А.

5 избирательный округ, Мироненко, фракция коммунистов. Уважаемые соотечественники! Данный законопроект чрезвычайно важен ибо он касается чрезвычайно страдающей части населения, которая требует определенной защиты и заботы. Но в законопроекте есть ряд недостатков, которые необходимо исключить и поэтому мы- фракция коммунистов - поддерживаем необходимость доработки этого законопроекта. В том числе и надо учесть то, что те люди, которые занимаются благотворительной деятельностью и не связаны с государственными и коммунальными службами, а являются либо волонтерами, либо сотрудниками благотворительных фондов, предприятий и так далее они должны проходить определенный медосмотр и  так далее, чтобы не распространять заболевание, надо  учитывать и то, что все эти организации общественные и предприятия, занимающиеся благотворительной деятельностью, должны действовать в рамках законов и это только пойдет на пользу дела.

Хотел бы обратить внимание также в связи с  рассмотрением данного законопроекта на опасную направленность, на включение социальных фондов в Государственный бюджет. Чем это грозит? Думаю, каждый понимает, что дыры различные будет закрывать правительство с помощью  вот этой манипуляции, а данные работы, связанные с обеспечением вот именно помощи людям одиноким, малообеспеченым, находящимся в тяжелейшем положении, ну и   безработным и так далее не будет помощь оказываться. И проблема, допустим, с безработицей  и так сейчас очень острая. Она обостриться.  Проблема беспризорных людей, не  имеющих жилье, острая. Она также будет обостряться.

Поэтому  я бы хотел  предложить всем фракциям  ни в коем случае не поддерживать эту направленность, если  мы действительно думаем об интересах наших соотечественников.

Хотел бы также обратить внимание и  но то, что нам надо заниматься этой деятельностью, но  вместе с тем коренным образом решать вопросы, в частности, касающиеся безработицы. Ведь надо реально заниматься созданием новых рабочих мест. Для этого надо прекратить вот эту капиталистическую направленность, обеспечить планомерное  развитие  экономики и в соответствии с этим будут создаваться и рабочие  места и так далее. Именно на  этом настаивает Петр Николаевич Симоненко, как кандидат  в президенты и  надо также нам и думать о том, чтобы строилось жилье, и реально, бесплатно  предоставлялось, как это было при социализме, при коммунистах. Это опять-таки может обеспечить только  Петр Николаевич  Симоненко. А в этом необходимость существует. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Володимир  Яворівський, будь ласка. З місця, будь ласка, включіть мікрофон. Підготуватися Беспалому.

 

12:46:20

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Віктора Ющенка, Яворівський, Жовківський райони, Львівщина.

Шановні колеги! Склалася абсолютно парадоксальна ситуація, що із 7 мільйонів наших заробітчан, які є за кордоном, більша половина  їх надають соціальні послуги італійцям, іспанцям, португальцям, полякам, при чому отримують за це  жалюгідні копійки. Скажімо, у тій же Польщі українцям за ці послуги платять там якійсь мізер, а такі самі послуги, які надає поляк у німців, за це платиться у кілька разів  більше.

Через те фактично наш сьогоднішній цей ринок послуг, як ми його називаємо дуже  гучно, він абсолютно порожній. Через та тема, та ідея, яка закладена у поправці до цього закону і в сам Закон про ринок соціальних послуг просто для України дуже і дуже важливо. Одначе, проаналізувавши ті законопроекти, один який поданий одними депутатами, другими депутатами, я вам скажу, що і там, і там, звичайно, є якісь речі цікаві. Для мене особисто, і я, Володимире Михайловичу, звертаюся до вас, мені здається, тут уже прозвучала ця думка,  я би її підтримав просто, оскільки це дуже важливі ці поправки, і я переконаний, що при тому, що це два різні  законопроекти, за них тут буде важко набрати голосів, можна було би їх просто перенести на повторне перше читання. Я знаю, Володимире Михайловичу, що вам це не подобається, але, з моєї точки зору, просто іншого виходу немає. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую.

Шановні колеги,  Володимир Ісайович, ми розглядаємо один проект закону, ми розглядаємо зараз 5254, це один проект. Будь ласка, Борис Беспалий. По тому ми вже рішення  ж прийняли.

 

12:48:16

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, блок Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні колеги,  в цьому законопроекті, який внесений  Анатолієм Матвієнком, є речі, відкладати які, на наш погляд, є недоцільним. Передусім, він пропонує врегулювати, яким чином використовується на соціальну допомогу не просто кошти, а саме кошти державного чи місцевих бюджетів, тобто місцеві кошти, бюджетні, даруйте, кошти, і не можна допустити, щоб вони були... щоб вони розкрадалися. З цієї точки зору, я хотів би якраз, можливо, і не погодитися з однією тезою раніше висловленого з цієї трибуни щодо того, що краще контролюються кошти позабюджетних фондів.

Давайте візьмемо звіти такої кваліфікованої установи нашої парламентської, як Рахункова палата, і ми побачимо, що якраз позабюджетні кошти більшою мірою використовуються нецільовим чином, тим більше, що навіть на утримання самих цих позабюджетних коштів ідуть серйозні гроші і це ті гроші, які віднімаються від малозахищених верств населення. Тому я думаю, тенденція до зменшення позабюджетних фондів, це є добра тенденція, бюджет треба виконувати, контролювати і не допускати розкрадання.

Друга причина, з якої, на мій погляд, цей законопроект є  дуже актуальним. Фактично від соціальної допомоги на сьогодні усунута громадськість. В Україні діють  десятки тисяч уже  громадських організацій, значна   частина з яких має своїми статутними завданнями і реально допомагає людям. Я, наприклад, можу послатися на ті громадські організації, що  працюють у виборчому окрузі, який я маю честь представляти, це благодійні організації "Турбота", "Джерела", які працюють з такими верстами, як інваліди, люди, у яких уповільнений розумовий розвиток і дуже корисно працюють, і їм  сьогодні складно працювати.

Далі.  Цим законом я хотів звернути увагу  ще на одну таку нужденну частину суспільства, а саме самих соціальних працівників. Чи знаєте ви, дорогі друзі, що сьогодні середня зарплата соціальних працівників, я повторюю, середня, а не мінімальна, є нижче, ніж  мінімальна пенсійна виплата, яка сьогодні є. Це абсолютно ненормальне становище. Через тиждень  буде День  соціального працівника, я думаю, там будуть квіти і подарунки, але я хотів би оцю частину свого виступу адресувати як депутатський запит до Кабінету Міністрів України з вимогою привести заробітну плату соціальних працівників мінімальну не нижче прожиткового мінімуму з збереженням міжпосадових співвідношень, щоб ті, хто працюють довше і кваліфіковано отримували  більшу заробітну плату. Тому що  абсолютно не нормально, коли ті люди, які турбуються і піклуються про соціально-незахищені версти населення, самі є чи не найбіднішими і не найменш захищеними.

Я сподіваюся, що уряд прислухається  нарешті до цього зойку нужденних  людей і піде їм на зустріч. Сподіваюся, що цей проект буде підтриманий у першому...

 

ГОЛОВА. Леонід Черновецький, будь ласка.

 

12:51:41

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты, радиослушатели, те, кто нас видит.

Я хочу сказать следующее. После моих слов, я полагаю, если бы здесь находился уважаемый мною кандидат в Президенты Симоненко Петр Николаевич, он проголосует за этот закон в первом  чтении. И вот с каких причин.

Во-первых, социальные службы в Украине не працюють. Если вы не поддерживаете этот  законопроект, господа коммунисты, это будет проблема. Потому что сегодня   полно людей, которые не могут выйти из дома, которые вообще поза всякими социальными службами. Не голосуя за этот проект, вы создаете им проблему.

Второе. Не должны быть они на государственной форме собственности только находится. Там половина жуликов, они вообще не любят этих людей. Люби ближнего своего, как самого себя. И это не определяется идеологией, коммунист он или капиталист, буржуазная или какая-то другая сволочь. Это решается только один на один с Богом. И, кстати, кто слушает нашу передачу, позвоните своим близким и родным пожилым людям, это очень важно. Проведайте соседей, которые не могут выйти из дома. И сейчас помолитесь за то, чтобы мы этот законопроект приняли в первом чтении. Это очень важно.

О чем идет речь? Сегодня, например, Киевская государственная администрация во главе Омельченко за бюджетные кошты, если вы не проголосуете за этот законопроект, он будет делать ......... дальше. Покупает за 12 миллионов долларов самолет и летает на нем, когда люди умирают в округах от голода. Хватает пенсии, не может человек из дома. Посмотрите на этих социальных работников, в кого они превратились. Есть полно организаций, есть полно людей с совестью. И прежде всего это церковные организации, которые могут и должны вместе с Богом ходить и заниматься тем, что они опекают этих людей.

Пожалуйста, поддержите этот законопроект, это очень важно. Кто его не поддержит, тот проголосует за то, чтобы эти люди, которые не могут выйти из дома, оставались в таком же состоянии, в котором они и сегодня находятся. Я недавно был у одних знакомых, выхожу. Бабушка за мной бежит и говорит: "Купи мне, сынок, булку хлеба". Она умирает с голоду, она не может спуститься и пойти в магазин. Это что за социальные службы такие, которые во время выборов превращаются в проблему и для Петра Николаевича Симоненко, потому что они занимаются раздачей взяток бедным, обнищалым этим избирателям, которые потом голосуют неизвестно за кого.

Пожалуйста, за него проголосуйте. Потому что иначе вы проголосуете против справедливости. Закон справедлив. В первом чтении его нужно обязательно принимать. И не надо орать с места, надо брать слово и выступать. Это очень важно для первого секретаря. Проголосуйте! И обязательно проведайте сегодня, раз мы сегодня этот закон обсуждаем, своих соседей...

 

ГОЛОВА. Я прошу тільки одне: якщо ми хочемо, щоб приймалось рішення, то не потрібно виступати з позиції звинувачення один одного. Я вас дуже прошу. Будь ласка, голова комітету Петро Степанович Цибенко. Я прошу, заспокойтеся! Мікрофон, будь ласка.

 

12:55:05

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі, Володимире Михайловичу.

Фракція комуністів, Цибенко.

Шановні колеги, тим, хто не дуже гарно знає Регламент, я хочу нагадати, що я доповідав думку комітету профільного, а не думку фракції комуністів, до якої попередній виступаючий звертався. Це по-перше.

По-друге. Тим, у кого дуже болить душа за наших знедолених громадян, я пропоную приходити в комітет. На жаль, в ньому працює сьогодні дев'ять чоловік всього. Тому приходьте, шановний, і працюйте. І не треба нас вчити, як працювати.

Третє, про що я хотів сказати. Шановні колеги, я ще раз хочу засвідчити, що документ, проект комітетом, ідея, підтримується. Але є речі, які треба суттєво покращувати. Тому з урахуванням того обговорення, яке відбулося, я знімаю попередню позицію комітету профільного, думку, яку я доповідав. А якщо Верховна Рада прийме рішення позитивне, ми будемо допрацьовувати його...

 

ГОЛОВА. Дякую.

Шановні колеги, прошу заспокоїтися. Пропозиція профільного комітету, вона дещо розбігається з позицією науково-експертного управління. Пропозиція комітету - прийняти за основу проект закону. Тому я ставлю на голосування цю пропозицію - про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги". Реєстраційний номер 5254. Прошу голосувати. Прошу голосувати.

 

12:56:57

За-232

Рішення прийнято.

Дякую. Ну не треба. Дякую. Ну прошу вас. Ну дякую.

Шановні колеги, нас треба розглянути питання про включення до порядку денного проекти законів... проект закону... проекти законів про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Ми на Погоджувальній раді говорили про те, що ми поставимо для включення до порядку денного. Пилип Пилипович, будь ласка. Там коротко, ми тоді проголосуємо, щоб комітет міг працювати і відповідні комісії.

 

12:57:35

БУЖДИГАН П.П.

Шановні народні депутати!

До порядку денного сесії пропонується внести наступні законопроекти щодо внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", зокрема реєстраційний номер закону 6130 народного депутата Кармазіна по включення до цього закону ВАТ "Турбоатом", реєстраційний номер 6131 народного депутата Руденко по виключенню з закону ВАТ "Більшовик", реєстраційний номер 6132 народного депутата Крука і Руденка по виключенню з цього закону Керченського судноремонтного заводу та Ізмаїльського судноремонтного заводу, реєстраційний номер 6133 народного депутата Семенюк, включити до переліку в закон пакети акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ "Турбоатом" і пакети акцій, що належать державі у статутному фонді ВАТ "Одеський припортовий завод".

Пояснювальній записці до обгрунтування вищеназваних законопроектів подані. Справа за вами, народні депутати. Прошу поставити їх на голосування щодо включення у порядок денний, і я би просив, Володимир Михайлович, по кожному закону окремо. По кожному окремо.

 

ГОЛОВА. Прошу уваги. Йдеться про включення до порядку денного законів з тим, щоб можна було здійснювати їх підготовку до розгляду.

Я ставлю на голосування про включення до порядку денного проекту закону реєстраційний номер 6130 про внесення змін до закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, автор - народний депутат Кармазін. Це йдеться про "Турбоатом". Прошу голосувати.

 

12:59:33

За-227

Рішення прийнято.

Ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", реєстраційний номер 6130-1, автор - народний депутат Геннадій Руденко. Йдеться про "Більшовик". Прошу визначатися.

 

13:00:13

За-3

Рішення не прийнято. Законопроект відхилено.

Ставиться на голосування: про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", реєстраційний номер 6130-2, автори: народні депутати Крук і Руденко. Йдеться про Керченський судоремонтний завод і Ізмаїльський судоремонтний завод. Прошу визначатися.

 

13:00:59

За-2

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування: про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", реєстраційний номер 6130-3. Йдеться про "Харківтурбоатом" і Одеський припортовий завод. Прошу голосувати.

 

13:01:40

За-227

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 37 Закону України "Про державну службу" (щодо інвалідів першої і другої груп). Від комітету хто буде доповідати? Борис Якович, від комітету.

 

13:02:20

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про державну службу" (щодо інвалідів І та ІІ групи).

Комітет пропонує даний законопроект прийняти, але не приймати його  жодним чином в цілому, тому що там є питання, які потребують доопрацювання.

Крім того, комітет зобов'язав мене звернути увагу Кабінету  Міністрів України, що Кабінет  Міністрів є Кабінетом  Міністрів України, а не кабінет, як тут сказано, суб'єкт законодавчої ініціативи Кабінет  Міністрів України Янукович. Це не приватна установа. Із цією поправкою ми пропонуємо цей законопроект прийняти. Тим більше, що  інші комітети, які очолюють (Хара, Цибенко, Порошенко і Тарасюк) не заперечують прийняття цього... проти прийняття цього законопроекту.  Просимо підтримати.

 

ГОЛОВА. Які є застереження? Є потреба обговорити проект  закону? Є? Будь ласка, на табло прізвища  народних депутатів, що записалися. Два - за, два - проти.

Віктор Мироненко має право на виступ. Фракція комуністів. Підготуватися Юрію Кармазіну.

 

13:03:41

МИРОНЕНКО В.А.

5 округ, Мироненко, фракция коммунистов. Уважаемые соотечественники! Фракция коммунистов будет поддерживать этот законопроект. Вместе с тем, я хотел бы, Владимир Михайлович, попросить вас впредь  все-таки давать возможность выступать по мотивам. В данном случае вы не дали мне, только что рассматривали законопроект и вы не дали  мне возможность выступит по  мотивам. Между тем, и в данном случае вы нарушили Регламент.

Во-вторых. Уже второй раз пытаются протащить законопроекты, связанные с приватизацией судоремонтных заводов второй раз за короткий период. И я боюсь, что они протянут... бильшисть протянет эти законопроекты, тем самым нанесет  огромный ущерб, еще дополнительный ущерб людям, которые проживают в этих регионах. У меня в частности в городе Керчи фактически приватизированы почти все предприятия и только вот судоремонтный и отдельные еще работают, но после приватизации естественно они будут работать так же, как  ......., который ликвидирован и продан в виде металлолома за рубеж, нажились вот эти приватизаторы, так называемые демократы, сторонники капитализма.  Керчьрыбпром, .....поиск ликвидирован, а мы все смотрим и  ждем и спокойно  дальше голосуем и голосуем. Керченский  металлургический комбинат, судостроительный завод. Люди зарплату не получают. Сколько же можно? Я хотел бы обратиться вот к тем депутатам, которые уже второй раз внесли  законопроект о приватизации судоремонтных заводов. Вспомните, они же говорят, что они верят в Бога. Но побойтесь же Бога, если вы веруете. Вы пытаетесь крестики одевать, но это же лицемерие. Разве можно уничтожать людей и говорить о том, что вы верите в Бога, лишаете работы, лишаете средств к существованию.

Так что  я прошу вас, больше не вносите этот законопроект о приватизации судоремонтных заводов. Спасибо.

 

ГОЛОВА. Юрій Кармазін, будь ласка.  Вийшов.

Володимир Яворівський. Мікрофон, будь ласка,  Яворівського.

 

13:05:54

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Я передаю слово Черновецькому, він дуже просить.

 

ГОЛОВА. Леонід Черновецький,  будь ласка. Також немає.

Андрій Шкіль, будь ласка.

 

13:06:17

ШКІЛЬ А.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. Шановні народні депутати! Звичайно, прикро, що немає народного депутата Кармазіна тут, який, напевно, перший раз відсутній на цій трибуні обговорення законопроектів. Але  я хотів  би наголосити на тому, що на сьогоднішній день ми можемо чітко сказати, що законопроект, який запропонований сьогодні потребує нашої підтримки. Я наголошу, тому що ми можемо багато говорити  якість чи неякість законопроектів, які пропонуються, то в даній ситуації потрібна наша підтримка.

В чому може висловитися підтримка Верховної Ради? Це у першому читанні підтримати  і тоді далі дати  можливість комітету доопрацювати і  запропонувати і Верховній Раді, пізніше і ім  користувачам цього закону, тобто українському народові, якісний повноцінний документ. Тому, я думаю, що це було би абсолютно вірно зараз плюс до того, що наголошу: Верховна Рада зараз працює продуктивно і об’єктивно в кожному випадку, з кожного законопроекту і всі ті розмови про те, що  в Верховній Раді зараз не відбувається процес законотворення і законотворчості, він перекреслив все нашою продуктивною, наголошую, діяльністю. Зараз,  буквально декілька хвилин тому, я слухав засоби масової інформації і почув таку інформацію, що сесія Верховної Ради успішно блокується. От я хотів би, щоб всі, хто  нас чує зараз, зрозуміли, що жодного блокування немає. Ті люди, ті народні депутати, вони  блокують не сесію Верховної Ради, не парламент України, вони блокують своїх виборців, тому що вони не можуть відстояти ті повноваження, які їм виборці надали в даній ситуації. Тому  зараз і сьогодні я б закликав всіх тут присутніх працювати в тому режимі, в якому якісно ми почали працювати на початку цього тижня і щоб таким чином ми завершили. Тому в першому читанні я б закликав всіх тут присутніх підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВА. Леонід Черновецький, будь ласка. Останній виступаючий. З мотивів - добре, буду. Прошу народних депутатів зайти до сесійної зали.

 

13:08:26

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные  депутаты! "Наша Украина", Христианско-либеральная партия, Леонид Черновецкий.

Во-первых, я хочу извиниться, если кто-то не так понимает мою иронию иногда в выступлении, потому что я действительно уважаю коммунистов и это то, чем я отличаюсь от многих депутатов, которые делят на коммунистов, некоммунистов  и других. Это важно, потому что можно обратиться к совести, решить вопрос, это важно. И я хочу, чтобы этот закон был поддержан и в целом проголосован, потому что я вам скажу, что, Владимир Михайлович, мы же хорошо знаем, работая в одной системе в  прошлое время, что раньше державные службовцы хабарей не брали, они были в Коммунистической партии и служили народу без взяток... ну, почти без взяток, это  чистая правда. А сегодняшним  я бы единственное что на второе чтение поставил, что сегодняшним никаких пенсий вообще не давать, потому что они кроме взяток ничего другого не признают. Это вообще важная очень тема, потому что лишить их пенсий и хватит им того, что они пьют кровь украинского народа. Вот это единственное, чем занимается сегодня вся влада від місць до  самого верха. Это, действительно, злочинна влада. И я хочу обратить на это внимание. Может быть какая-то коррекция  в этом смысле нужна.

Но в целом закон этот надо проголосовать, потому что он касается прошлых службовцев, которых мы можем уважать, не смотря не на партийную приналежность, ни на что другое. А вообще я хочу сказать о том, что от нас ждут эти люди, которые прослужили  для государства, и это почетная должность служить была отечеству  в державних установах. Мы очень их сильно обидели, я знаю, что в пенсионном законодательстве, я не могу сослаться на статьи, очень много проблем, и  многие из них получают меньше пенсии не только инвалиды, надо подать немедленно законопроекты, и я полагаю, что это может принадлежать руке законодавца из левой  части парламента, касающихся державных службовцев прошлых лет. Они многие получают пенсии ниже дворников сегодняшних, это проблема большая, независимо от того, какую должность он занимал и сколько он для страны хорошего делал. Поэтому этот закон надо принять немедленно, потому что есть нечего, и так понятно. И это касается очень важной части общества людей, которые честно служили нашему  государству. Спасибо  за внимание.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, обговорення завершено.  Ні. Дякую. Ну, просто ми...

Карнаух Микола, будь ласка. І останній виступаючий, зараз переходимо до голосування. Прошу уваги. Запросіть  народних депутатів до сесійної зали.

 

13:11:51

КАРНАУХ М.В.

Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, шановні виборці.

Цей проект закону представив  нам уряд, Кабінет Міністрів України Але жодної людини немає в ложі уряду. Це є неповагою до Верховної Ради України. Тим не менше ми - люди мудрі, будемо працювати. А на неповагу до нас з боку уряду давайте висловимо недовіру такому урядові. Я пропоную висловити недовіру Прем'єр-міністру Януковичу і відправити його у відставку. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Прошу підготуватися до голосування.

Я ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття за основу проекту Закону про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про державну службу" щодо інвалідів першої, другої груп. Реєстраційний номер 5345. Прошу голосувати.

 

13:13:05

За-239

Яка? Що? Шановні колеги, ми не можемо. Це не правова норма. Шановні колеги, коли схвалена програма діяльності уряду. Давайте не будемо, ми будемо солідними давайте, шановні колеги. Я прошу вас, давайте демонструвати солідність.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість. Петро Степанович Цибенко, будь ласка. Мікрофон увімкніть.

 

13:13:48

ЦИБЕНКО П.С.

Спасибі, Володимире Михайловичу. Фракція комуністів, голова Комітет з прав пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Цибенко.

Володимире Михайловичу, я передаю прохання Валерія Михайлович Сушкевича, автора законопроекту, він зараз хворіє, про те, щоб без його присутності цей документ не розглядали, у нього є серйозні там розбіжності з комітетом щодо цього законопроекту. Тому, якщо ніхто не заперечує, я просив би цей документ зняти, оскільки трошки ситуація трошки незручна, оскільки автора немає. Він хотів би особисто взяти участь в обговоренні документу.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, є пропозиція комітету відкласти розгляд в зв'язку з об'єктивними обставинами. Нема заперечень?

 

ГОЛОС З МІСЦЯ. Нема.

 

ГОЛОВА. Дякую. Хмара, будь ласка, мікрофон. Мікрофон Степана Хмари. Так, будь ласка, говоріть.

 

13:15:03

ХМАРА С.І.

Блок Юлії Тимошенко, партія "Батьківщина".

Шановні народні депутати, цей законопроект можна приймати сьогодні в першому читанні і доопрацювати на друге читання, виправити всі там недоречності, які є. А сьогодні треба приймати в першому читанні.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, можливо, давайте таким чином: оскільки він відпрацьований, є різні точки зору. А на друге читання тоді дамо можливість Валерію Сушкевчу обгрунтувати важливість цього законопроекту. Зараз приймемо його за основу, хай комітет готує до другого читання. Нема заперечень?

 

ГОЛОС З МІСЦЯ. Нема.

 

ГОЛОВА. Тоді я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту Закону... Давайте обговоримо, будь ласка. Вибачте. Зніміть з голосування. Так, переходимо до обговорення. Володимир Пузаков, будь ласка, фракція комуністів. Вибачте. Підготуватися Мироненку.

 

13:16:01

ПУЗАКОВ В.Т.

Володимир Пузаков, фракція Комуністичної партії України, Кіровоградщина.

Внесені зміни і пропозиції до даного законопроекту сприятимуть покращанню життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями, а також поширює державні гарантії по соціальному установленню молодих громадян з інвалідністю.

В кіровоградській обласній організації УТОС налічується 1175 інвалідів І та ІІ груп по зору. Це - 70 відсотків люди похилого віку, інваліди дитинства, ветерани війни та праці.

На території області функціонують два підприємства для інвалідів сліпих - в Кіровограді та Олександрії. До ринкових умов господарювання ці підприємства самостійно утримували спеціальні реабілітаційні структури. В даний час в результаті конкурентної боротьби підприємства системи УТОС не можуть забезпечити роботою інвалідів по зору заробітною платою, митними послугами, відпочинком, житлом та іншим.

За роки незалежності України громадські організації та підприємства інвалідів УТОС втратили ряд позитивних надбань, які були набуті шляхом важкої та наполегливої праці людей, а саме значно впав рівень заробітної плати, зросла конкуренція на нерегульованому ринку, впали обсяги виробленої продукції у зв'язку зі спадом попиту на неї, неможливість освоєння нових видів продукції, неможливість утримати в належному стані соціальну сферу.

Петро Миколайович Симоненко, кандидат в Президенти України неодноразово говорив, що треба вирішити на державному рівні надання пільг для інвалідів першої та другої групи зору по оплаті за комунальні послуги та енергоносії, а сім'ї, де два і більше інваліди по зору, звільнити повністю.

Внести доповнення до постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року, узаконивши безкоштовний проїзд для супроводжуючих інваліда по зору першої групи, збільшити розмір доплати по догляду за інвалідом по зору першої групи та передбачити законом 50-відсоткову знижку по оплаті за ліки інвалідам сліпим.  Дякую.

 

ГОЛОВА. Віктор Мироненко, будь ласка, підготуватися Новаку.

 

13:18:32

МИРОНЕНКО В.А.

Пятый избирательный округ, Мироненко, фракция коммунистов.

Уважаемые соотечественники!

В любом государстве мира к инвалидам стремятся подходить внимательно, ибо у каждого государства есть выбор: либо обречь инвалидов на самостоятельное выживание - это страшная, дикая, аморальная позиция, и думаю, Украине она также не подходит, как и другим государствам; вторая возможность - это обеспечить средствами инвалидов, средствами, достаточными для более или менее нормального проживания.

Третье - обеспечить работой.  Есть ли возможность у нынешней Украины обеспечивать средствами инвалидов, не задумываясь о том, чтобы инвалиды работали. Вполне понятно, что таких средств нет.  Слава Богу, сохранилась добрая социалистическая традиция, и она не умрет, и она будет развиваться. И те, кто говорит о том, что якобы социализм, коммунизм - это уже отжило, либо не понимают, либо специально стремятся к тому, чтобы сохранить капиталистическую направленность, воровскую, приватизаторскую так называемую демократическую направленность во имя собственного обогащения или во имя того, чтобы получить со стола или с кармана олигарха - какого неважно, к какой фракции он  относится, - из кармана олигарха или из какого-то зарубежного фонда средства для великолепного проживания.

А напоминаю тем, кто сейчас усмехнулся только что и гыкнул с места, что коммунизм ведь - это самая лучшая идея в мире, ибо она предполагает право каждого человека на социальную справедливость, право каждого человека на труд, отдых, жилье, нормальную человеческую жизнь, на бесплатное, доступное всем бесплатное здравоохранение, подчеркиваю - бесплатное здравоохранение и образование. И разве можно выступать против такой идеи, против той социальной защиты населения, которая была у нас при социализме, при коммунистах?

Другой вопрос: у нас были недостатки, но, вместе с тем, мы помним, что было больше достоинств, чем недостатков, и надо было нам избавляться от тех недостатков и все доброе у мира брать. К сожалению, кто называет себя демократами, на самом деле являются сторонниками капитализма, специально ликвидировали социализм во имя собственной наживы. Я бы просил тех, кто ошибся в этом отношении, признать свою ошибку. Академик Страхов, академик, умница, благороднейший человек, он признал открыто, дважды выступал по телевидению, что надо было идти по пути социализма, союза республики, развивать социализм и не...

 

ГОЛОВА. Олександр Новак, фракція комуністів. Підготуватися... Володимир, вибачте, Новак. Підготуватися Яворівському.

 

13:21:50

НОВАК В.М.

Володимир Новак, фракція комуністів, Хмельниччина.

Шановні колеги, законопроект, який ми сьогодні розглядаємо, спрямований на  забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами  можливостей для участі в усіх  сферах життя   суспільства.

Про рівень суспільства прийнято судити по тому, як воно турбується про  своїх недієздатних членів. Якщо підходити саме з цим критерієм до оцінки рівня  турботи  держави про інвалідів в Україні, то ця робота не витримує ніякої критики. Будемо відвертими , ця сама незахищена категорія населення залишилася сам на сам зі всіма своїми бідами. В цьому жорсткому житті, де йде постійна боротьба за виживання, де  цілком здоровій і працездатній людині доводиться шукати роботу для того, щоб заробити копійку на існування, де ціни ростуть у декілька разів швидше, ніж пенсія чи зарплата,  інвалід залежить практично від всіх негативних факторів суспільного життя.

Зустрічаючись у своїй повсякденній роботі на окрузі з представниками цієї категорії населення, я постійно чую такі заяви:  "Нам не потрібні співчуття і подачки, створіть нам умови для того, щоб ми змогли працювати і самим заробляти на себе".

Автор поданого проекту якраз і намагається уточнити норми чинного законодавства щодо соціального захисту інвалідів, встановлення  законодавчих основ для посилення дієвості  існуючи та запровадження  додаткових державних гарантій зайнятості інвалідів.

Проектом передбачено відповідальність роботодавців щодо дотримання нормативів працевлаштування інвалідів, зобов'язання їх забезпечувати зайнятість інвалідів шляхом створення спеціальних робочих місць. Це дуже важливий момент. Тому що навіть визначені законом квоти по створенню  робочих місць для інвалідів не виконуються. Деякі роботодавці всілякими способами намагаються ухилитися від створення робочого місця для інваліда і навіть не несуть за це ніякої відповідальності.

В цілому, підтримуючи проект закону, хотілось би зробити свої зауваження. Цим  законом потрібно було б, на мою думку,  підвести законодавчу базу під професійну підготовку інвалідів. Дуже багато гарних відгуків доводиться сьогодні чути про роботу всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, який став провідним закладом, але він один і попасти туди дуже непросто, та й всіх проблем інвалідів в масштабах України він не вирішить.

Потрібна чітка державна  система професійної підготовки інвалідів, система, яка б давала можливість оволодівати професією на місцях. Але що тут можна сказати, якщо  ця влада, наша влада, яка існує тут, не хоче потурбуватися навіть про здорову людину. Та й де вона може потурбуватися про інваліда. Я вважаю, що цей закон надзвичайно потрібен, і я буду за нього голосувати і закликаю це зробити своїх колег проголосувати за основу. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую. Володимир Яворівський мікрофон, будь ласка.

 

 13:24:59

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, блок Віктора Ющенка, Яворівський, Жовківський райони, Львівщина.

Шановні колеги, мені дуже приємно, що ми звичайно солідарні у оцінці і в погляді на цей законопроект. Ну так сталося, мабуть ми унікальна держава в світі і навряд чи хто з нами  зможе змагатися, бо, власне кажучи, наша держава перетворилася на фабрику по розмножуванню інвалідів. Як це не гірко і не прикро  про це  говорити. Але ви навіть подивіться які от останні трагедії, останні події десь 15-20 років. Це скільки вихопив із нашого суспільства і перетворив на інвалідів тільки один Чорнобиль, через який пройшло... прийшли сотні тисяч людей, абсолютно до цього не підготовлених і ніхто про них ні на одну секунду ніколи не задумувався. І ми не знаємо де сьогодні ті  хлопці, які з даху 4-го  реактора лопатами згортали уранграфітові уламки уранграфітових стрижнів. Хто вони? Де вони? Чи можуть вони продовжувати наш український  рід?

Ще одна частина інвалідів - це від перепадів цін, від недоліковування і недоїдання. Ви подивіться, тут сьогодні  вже ця думка прозвучала, я хотів би її просто ще один раз підкреслити, що рівень...  гуманістичний рівень суспільства, рівень доброти у суспільстві і порозуміння в суспільстві означається в першу чергу ставленням до інвалідів. Ви подивіться на інші країни. Від якихось речей елементарних, де, скажімо, чи до театру, чи до магазину є можливість заїхати візком. У нас цього до сьогоднішнього дня немає. Через те сьогодні питання про те, щоб хоч трішки  полегшити життя інвалідів і  сьогодні прийняти цей законопроект з того приводу, щоби тим, хто ще може працювати, надати можливість працювати, тому що за сьогоднішніх скоробагатьків, яких ми маємо, як  правило, це люди бездуховні і негуманні. Я не узагальнюю, але насправді є це так, і взяти сьогодні інваліду на роботу навряд чи одважиться хтось, скажімо, з тих, хто вже має у власності те чи інше підприємство. Через те я переконаний, що цей законопроект  сьогодні, ми їх прийняли сьогодні  вже чимало, вони  всі потрібні, а цей носить в собі особливий, так би мовити, гуманістичний аспект, і я - за те, щоб ми його проголосували і я думаю, "Наша Україна" проголосує за цей законопроект також, як і представники  інших фракцій. Дякую.

 

ГОЛОВА. Дякую. Мікрофон Миколи Рудьковського, будь ласка. Прошу підготуватися до голосування.

 

13:27:52

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, фракція соціалістів.

Шановні народні депутати! Шановні виборці! До тих пір, поки в Україні не буде соціально зорієнтованої держави  і виконавчої влади, яка буде зацікавлена в вирішенні питань простих людей, які  не можуть самі за себе турбуватися, інваліди залишатимуться останніми у строчці фінансуванні в бюджеті. І тому ми повинні прийняти цей закон і захистити хоч якось інвалідів. Але ми повинні думати про вибори Президента. Оберемо чесну владу - матимемо турботу про інвалідів і зору, і інших. Але влада зараз відчайдушно бореться за своє збереження.

Так, в Чернігові 19 числа напали на  довірену особу Олександра Олександровича  Мороза Дмитра Іванова , редактора газети "Гарт", Кочуба Іван Іванович, заступник обласної міліції. Зараз сидять в тюрмі студенти, на завтра  організовано страйк студентський. Я  з Станіславом Ніколаєнком виїжджаю туди. Треба вмішуватися, Володимире Михайловичу.

 

ГОЛОВА. Дякую. Шановні колеги...

 

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М. Володимире Михайловичу, я вас прошу! Обов'язково, якщо зараз з боку міліції збурюється ситуація, що педагогічні колективи і студентські починають не навчатися, а виходити на вулиці, Верховна Рада повинна якось реагувати. Дайте відповідні доручення.

 

ГОЛОВА. Хорошо. Я прошу секретаріат підготувати відповідні доручення. Черняк   з мотивів, оскільки був записаний. Зараз будемо голосувати. Мікрофон Володимира Кириловича Черняка.

 

13:29:39

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги, звичайно, потрібно зробити все для того, щоб було інвалідів менше. У нас дуже багато інвалідів на виробництві, інвалідів, пов'язаних  з екологією, з хворобами і все таке інше.

Якщо будуть кращі умови життя, то інвалідів буде менше. Якщо влада буде дбати про простих людей, то буде інвалідів менше. Але, на  жаль, ситуація така, що інвалідів дуже багато. І наш священний обов'язок і виконавчої влади, і законодавчої влади полягає у тому, щоб створити належні умови їм для життя, і перш за все для тих, хто ще може працювати і хоче працювати, забезпечити зайнятість. І в першу чергу,  звичайно, у нас існує гостра проблема зайнятості, безробіття, але у першу чергу  потрібно вирішувати проблеми  зайнятості інвалідів, забезпечити їх роботою, щоб вони могли мати заробіток і гідне життя.

Тому  ми будемо голосувати за цей закон.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість  завершено. Переходимо зараз  до голосування. Прошу уваги! Голосування зараз буде.

Я ставлю на голосування про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість, реєстраційний номер 3668. Прошу голосувати.

 

13:31:39

За-228

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду, прошу уваги, проект Закону про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” (щодо дітей-інвалідів та усиновлення).   Реєстраційні номери 2522, 4258, 4258-1, 5106, 5177. Будь ласка, Рудьковський. Тільки коротко.

 

13:32:20

РУДЬКОВСЬКИЙ М.М.

Рудьковський, Соціалістична партія України.

Шановний Володимире Михайловичу, справа в тому, що уряд відсутній зараз у сесійній залі. І хотілося б по законопроектах, щоб вони висловлювали свою думку. Я думаю, що елементом впливу на уряд, щоб він почав ходити до Верховної Ради, може бути акція, яку соціалісти проводять у вівторок о 15 годині 26 числа по всій Україні, пікетуючи обласні адміністрації і Кабінет Міністрів по питанню підвищених цін і бездіяльності уряду і урядовців. Ми запрошуємо усіх - і народних депутатів, і громадян України у всіх обласних центрах, всіх киян - вийти до Кабміну, до обласних адміністрацій, висловити свою позицію щодо бездіяльності уряду у цьому питанні. 26 о 15.00. Будь ласка, приходьте і висловіть свій вотум довіри чи недовіри діючому урядові. І тоді, коли громадяни України будуть під Кабміном і під Верховною Радою...

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, мав доповідав Олександр Біловіл, він відсутній. Але документ є, рішення є. Косінов Станіслав Анатолійович, підготуватися Васюнику.

 

13:33:44

КОСІНОВ С.А.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые депутаты. Законом 4258 авторами предлагается упорядочить статьи 283 Семейного кодекса и статьи 24 Закона об охране детства. Дело в том, что данные статьи корреспондируют. Однако, в связи принятием Семейного кодекса, необходимо внести соответствующие изменения в Закон об охране детства.

Данный закон поддержан профильным комитетом. И есть замечания у Главного экспертного управления Верховной Рады. И, Владимир Михайлович, если депутаты возражать не будут, чтобы с учетом замечаний Главного управления, данный закон можно бы было принять в целом.

 

ГОЛОВА. Добре. Дякую. Сідайте, будь ласка. Васюник. Немає. Але заключення всі є. Тоді Задорожній. Немає. Михайло Лобода, будь ласка, від комітету. Позиція комітету.

 

13:34:46

ЛОБОДА М.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати! Ці п'ять законів, які поступили, комітет розглянув. До речі, хочу сказати, що закони, вони подібні. Альтернативного закону немає. І тому комітет розглянув і пропонує прийняти їх за основу і в другому читанні об'єднати всі ці п'ять законів в один закон і щоб його прийняти після другого читання.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Олександр Миколайович, ви будете свій доповідать? Шановні колеги, тут же 2525 - законопроект, автором якого є Олександр Волков. Будь ласка.

 

13:35:46

ВОЛКОВ О.М.

Шановні колеги, ви знаєте, я дуже рідко виступаю з трибуни, але цей закон справді на слуху. Я дуже прошу вас підтримайте цей закон. Ви бачите, як фракція, позафракційна фракція сьогодні голосує, підтримує вас. Менше 13, 14 ми даємо. Підтримайте цей закон. Спасибі.

 

ГОЛОВА. Дякую. Так, будемо обговорювати, да? Немає. Тоді, шановні колеги, я буду ставити зараз на голосування. Першим ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" 2522, автор - Олександр Волков, прошу голосувати   .

 

13:36:29

За-235

Рішення прийнято.

Ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства", реєстраційний номер 4258, автор - народний депутат Косінов і інші народні депутати.

 

13:37:00

За-192

А чому, шановні колеги, така в нас?...

Ну, йдемо далі. Потім повернемося. Йдемо  далі.

Ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" (щодо усиновлення дітей), реєстраційний номер 4258-1, автор - народний депутат Васюник.  Прошу голосувати.

 

13:37:40

За-223

Ще раз...  (Ш у м   у   з а л і)

Зараз проголосуємо, потім подивимося.

Ставиться на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України до статті 21 Закону України "Про охорону дитинства" щодо заборони найгірших форм дитячої праці, реєстраційний номер 5106, автор - народний депутат Косінов. Прошу голосувати.

Ми ж доповідали вже, прошу голосувати.

Голосування йде.

 

13:38:17

За-237

Прийнято.

Ставиться на  голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства", реєстраційний номер 5177, автор - народний депутат Задорожній.  Прошу голосувати.

 

13:38:46

За-108

Закон не прийнято.

Прошу уваги тепер. Шановні колеги, автор...

Ну, я все пам'ятаю. Зараз ми переголосуємо ці закони, що набрали майже необхідну кількість голосів.

Ставиться на голосування проект Закону номер 4258-1 про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" (щодо усиновлення дітей), автор - народний депутат Васюник.  Прошу голосувати.

 

13:39:28

За-244

Рішення прийнято.

Ставиться на голосування проект закону, реєстраційний номер 4258: "Про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства". Автори: народний депутат Косінов, Артеменко, Бартків. Прошу голосувати.

 

13:39:59

За-217

Рішення не прийнято.

Шановні колеги, щоб зберегти регламентну чистоту, я ще поставлю проект Олександра Задорожнього, бо ми всі переголосовували.

Я ставлю на голосування проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства", реєстраційний номер 5177. Автор - Олександр Задорожній. Прошу голосувати.

 

13:40:38

За-129

Рішення не прийнято.

Шановні колеги, так, може, ми направимо, якщо є пропозиція така, на повторне перше читання проект 4258? З мотивів, будь ласка, Валентина Семенюк. Прошу уваги!

 

13:40:57

СЕМЕНЮК В.П.

Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

Шановний Володимире Михайловичу, всі законопроекти, які були прийняті, і ті, які навіть не прийняті в першому читанні, там є зауваження і в нас, у депутатів, і у Науково-експертного відділу. Тому, я думаю, при доопрацюванні на друге читання всі ті пропозиції увійдуть. І я думаю, що ми їх обов'язково врахуємо.

І тепер я хочу звернутися до громадськості. Тут Микола Миколайович Рудьковський правильно сказав: не йде сьогодні уряд на те, щоб захищати людей, він тільки хоче одне - займатися популізмом. Я думаю, що якщо ми 26 жовтня вийдемо до Кабінету Міністрів на 15 годину і ми дійсно запитаємо його: чи буде він виконувати закони, чи буде займатися далі популізмом, їздячи по всій України і розказуючи, які вже зарплати він зробив, які вже пенсії дав, уже всім, виявляється, інвалідам і машини дав все на світі.  Я думаю, така  побрехенька  сьогодні нікому не потрібна. Але в цей час піднімаються  ціни на хліб, на паливно-мастильні матеріали, що селяни не можуть ні посіяти, ні зорати, ні зробити..........

 

ГОЛОВА. Дякую. Василь Гаврилюк, Кирильчук і потім Косінов. І будемо далі працювати, щоб не розслаблятися.

 

13:42:15

ГАВРИЛЮК В.В.

Уважаемые коллеги! Я бы все-таки, Владимир Михайлович, просил еще раз вернуться к законопроекту 4258, в котором идет речь о том, что приводится в соответствие с Семейным кодексом важные детали, где расписывается очень четко кто же имеет первоочередное право усыновления детей. Автор законопроекта является Косинов, Артеменко и Барткив Василий Павлович. Я вас прошу, давайте все-таки еще раз поставим на голосование, его проголосуем, он  необходим сегодня. Путаница сплошная и вы знаете сколько нарушений сегодня  есть в этой сфере. Давайте мы ее, эту работу, систематизируем и это зависит от нас с вами, коллеги.  Спасибо.

 

ГОЛОВА.Євген Кирильчук, будь ласка. Прийняли б за основу, а потім доопрацьову...

 

13:42:59

КИРИЛЬЧУК Є.І.

Дякую. Фракція Блоку Юлії Тимошенко, Євген Кирильчук,  партія "Батьківщина".

Володимире Михайловичу, від комітету було заявлено, що альтернативного закону немає. Всі вони ідентичні, через те  немає проблеми. Ми три  прийняли за основу, а решта  можуть спокійно  все, що розумно і толково є в тих законопроектах, приєднати до єдиного на друге читання і нема проблеми, немає потреби переголосовувати більше законопроектів. Дякую.

 

ГОЛОВА. Косінов, будь ласка. Станіслав Косінов, мікрофон, будь ласка.

 

13:43:44

КОСІНОВ С.А.

Уважаемый Владимир Михайлович, просьба - еще раз поставить закон 4258. Дело в том, что фракция социалистов немножко редакцию закона перепутала и номер законопроекта.

 

ГОЛОВА. Ратушняк, будь ласка, мікрофон.

 

13:44:05

РАТУШНЯК С.М.

Увага! Шановні депутати! Шановні радіослухачі! Сергій Ратушняк.

Перше. Поки нас лякають грузинським і сербським варіантами, у нас уже відбулося ГКЧП. Я звертаюся від  всіх громадян України.

Шановний пан Президент! Поверніться з Криму до виконання своїх обов'язків, як  гарант Конституції. Вас ізолювали від  виконання своїх прямих функціональних обов'язків. За вас укази підписуються факсиміле.

Друге. Шановним депутатам хочу зробити зауваження. На 60 мільярдів, які ви прорахували, пільг, податків і автомобілів, які озвучує громадянин, Прем'єр-міністр, а також кандидат у президенті Янукович жодного разу не сказав, що він  це буде робити з бюджету і не нападайте на нього, що він хоче  пограбувати бюджет. Я хочу  в його  захист виступити. Він не казав, що це буде з бюджету. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Я хочу тільки поінформувати, уточнення дати. Президент України перебуває у Києві на робочому місці.

Я ставлю  на голосування. Пропозиція вже соціалістів є. Про прийняття за основу проекту Закону ( реєстраційний номер 4258) про внесення змін  до Закону України про охорону дитинства. Прошу голосувати.

 

13:45:40

За-172

Рішення не прийнято.

Оголошується до розгляду проект закону про внесення змін до Закону України "Про трансплантацію органів та анатомічних матеріалів людини ( щодо вилучення органів).

Лобода Михайло Васильович. Будь ласка, мікрофон увімкніть.

Прошу, шановні колеги, нам треба ще попрацювати. Прошу терпіння.

 

13:46:02

ЛОБОДА М.В.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Автор закону Бахтєєва Тетяна Дмитрівна просить зняти  сьогодні це питання з розгляду і перенести на слідуючий.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги! Є така пропозиція. Прошу уваги. Я ставлю на голосування пропозицію комітету, яка пролунала  від імені заступника голови комітету, про перенесення розгляду проекту Закону про  внесення змін до Закону України "Про  трансплантацію органів  та анатомічних матеріалів" ( щодо вилучення органів), реєстраційний номер 3510. На  голосування ставлю через те, що є заперечення проти такої пропозиції. Прошу голосувати.

 

13:47:00

За-31

Верховна Рада не підтримала. Прошу голову комітету  доповісти проект цього закону.

 

13:47:18

ПОЛІЩУК М.Є.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Поправка  до закону по трансплантації органів і тканин передбачає  сьогоднішній закон, який діє по пересадці органів і тканин, передбачає те, що можна брати органи і тканини для пересадки у померлого при згоді рідних. Поправка ж передбачає, що не потрібно такої згоди, як тільки встановлена наявність смерті мозку або встановлена біологічна смерть, автор пропонує, що тоді можна брати органи і тканини для  трансплантації без погодження із родичами. Якщо ж  або людина, яка  не погоджується на те, щоб в неї брали тканини і органи, ця людина повинна мати при собі довідку, що вона при її смерті заперечує проти взяття органів і тканин. Комітет  більшістю голосів підтримав цей законопроект, але були... більшістю в один голос підтримав цей законопроект. Тобто  комітет виніс на розгляд Верховної Ради і для рішення Верховної Ради про прийняття чи неприйнятність поправки до закону. Я на комітеті виступав проти.

 

ГОЛОВА. Дякую. Сідайте.

Шановні колеги, прошу уваги!  В нас записалися 5 народних депутатів. Окрім того, в нас є... Одну хвилиночку... окрім того в нас є проект  закону... проект Постанови про неприйнятність. Автор Юрій Кармазін. То я думаю, спочатку треба поставити про неприйнятність. Якщо рішення не буде прийнято, тоді ми будемо  обговорити цей законопроект.  Немає  заперечень? Я ставлю на голосування проект... Я ставлю на голосування проект Постанови народного депутата України Кармазіна про неприйнятність проекту Закону про внесення змін до Закону України про трансплантацію органів та  анатомічних матеріалів людини" (щодо вилучення органів)

 

13:49:36

За-225

Заспокойтеся. Хто за те, щоб повернутися до розгляду проекту постанови з цього приводу про неприйнятність?

 

13:50:03

За-224

Обговоримо, а потім поставимо на голосування.

Так, Володимир Яворівський, будь ласка. Підготуватися Мироненку. Шановні колеги, зараз коротке обговорення і поставимо на голосування.

 

13:50:22

ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.

Володимир Яворівський, Блок Віктора Ющенка.

Шановні колеги, шановні наші виборці.

Справді, тут треба бути дуже уважним нам біля цього, обговорюючи цей законопроект. Ми перед цим прийняли кілька дуже гуманних, дуже потрібних законопроектів, які повинні зробити наше суспільство гуманнішим і добрішим. Той законопроект, який нам сьогодні запропоновано, я його читав і повірте мені, ну, мурашки йшли по тілі. Маючи сьогодні суспільство, у якому абсолютно не діють правоохоронні органи фактично, у якій маємо значну  частину закорумпованої  і непрофесійної  медицини, яка слухається, що скажуть із того кабінету, і це видно і по обговоренню ситуації, яка сталася   з нашим лідером Віктором Ющенком щодо його отруєння. Сьогодні прийняти такий законопроект ні в якому випадку неможна. Україна прославилася торгівлею дітей. Ви подивіться, скільки етапів у нас уже було: і харківська ця версія, і львівська, от Михайло Гладій прекрасно знає. Тобто  ми вже... у світі про нас говорять, як про ту державу, яка торгує дітьми. Тепер нам ще потрібно, щоб з прийняттям цього  законопроекту про нас говорили, що ми ще торгуємо органами мертвих або напівмертвих людей. У тих документах, які нам сьогодні передано, ви прочитайте ці матеріали із "Комсомольської правди", жахливий матеріал, де напівживого чоловіка, так, він бомж, там був напівп'яний, але лікарі вже вирізали йому там здається нирки для того, щоб пересадити якомусь багатому там чоловікові. І як лікарів брала міліція, московська міліціями, і вони оборонялися всіма силами, які тільки но були. Це жахливі речі.

А уявіть собі в нас сьогодні, в нашій ситуації. Завтра з України будуть вивозити через кордон органи людські. Через те я абсолютно підтримую те, що сказав голова Комітету з охорони здоров'я Поліщук. І я думаю, що совість наша і людська, я думаю, що такий законопроект могли підготувати тільки люди з цієї фракції. Я, до речі, не знаю, яка це фракція, якій, мабуть, не вистачає мізків, і вони би дуже хотіли пересадити чужі мізки собі.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, давайте поважно ставитися до всіх наших колег. Віктор Мироненко, фракція комуністів. Відмовляється. Андрій Шкіль, будь ласка. Підготуватися Черновецькому.

 

13:53:02

ШКІЛЬ А.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. Я також категорично хочу заявити, що ситуація, яка складається зараз в Україні з правоохоронною системою, із системою охорони здоров'я, є такою, що тут ми абсолютно підставово, абсолютно обгрунтовано можемо підозрювати авторів цього законопроекту у тому, що вони лобіюють звичайні вбивства заради того, щоб людей пізніше розбирали на органи.

Давайте ми візьмемо іншу картину. Квартири. Скільки було вбито пенсіонерів за те, щоб заволодіти іншою житловою площею. Скільки було не розслідувань цих справ, скільки людей пропало без вісті, вони так і зникли в надрах правоохоронної системи. То що вже говорити про те, коли, скажімо, в спайку увійдуть представники медицини і правоохоронної системи. Тому не маємо права ми давати їм підстав подібними навіть законопроектами.

Я сподіваюся, що ніколи подібні законопроекти не стануть законами. Тому що регулювати систему трансплантації органів в Україні, звичайно, але ж не в такий спосіб. Не можна тут рівнятися на країни з розвинутою демократією, із чесною системою правоохоронних органів. Ми не маємо права в цьому рівнятися на них. Ми спочатку маємо порівнятися з правоохоронною системою, щоб наша правоохоронна система відповідала світовим стандартам демократії, щоб наша медицина відповідала світовим стандартам демократії, щоб лікарі отримували гідну, належну їм зарплатню, щоб у них не було підстав навіть думати про подібні кримінальні трансплантації.

Ну, знаєте, в країні, де можливе все, де, я не знаю, якщо у кого ще ідуть мурашки по тілу, то це ще людина не адаптувалася до українських реалій. Тут можливо все і вся. Тому я дуже шкодую, що не пройшла постанова про неприйнятність. Це було би абсолютно логічно, абсолютно послідовно, і чітка позиція Верховної Ради, тому що парламентаризм зараз - останній бастіон, який захищає зараз демократію в Україні. І ми могли б дуже чітко і однозначно підтримати закон про неприйнятність для того, щоб зняти усі звинувачення і над Верховною Радою загалом і над присутніми тут парламентарями зокрема.

Тому я ще раз закликаю, Володимире Михайловичу, давайте тоді проголосуємо в той звичайний спосіб: хто за те, щоб повернутися до закону про неприйнятність, набрати, я думаю, відповідну кількість голосів і проголосувати неприйнятність. Тому я думаю, це буде чітко і зрозуміло. Я закликаю вас до цього. Дякую.

 

ГОЛОВА. Так, Леонід Черновецький, будь ласка.

 

13:55:42

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ Л.М.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые народные депутаты, радиослушатели, все, кто сегодня слушает этот ужасный закон.

"Наша Украина", Христианская либеральная партия, Черновецкий.

Я счастлив, что мы не проголосовали постановление про неприйнятность, потому что я хочу сказать следующее. Я присоединяюсь к тому, что говорил до меня господин Шкиль, что мы можем потом повернуться к нему. Но прежде всего я хочу, чтобы услышали люди, что я думаю, по этому поводу.

Во-первых, в зале остались одни герои страны, потому что мы слушаем законы и мы их принимаем. А те, кто подает эти ужасные законы про трансплантацию, да, их сегодня в зале нема. А я предлагаю, что если уж трансплантировать, то всех негодяев-чиновников, которые довели народ до такого ужаса и состояния, да, которые от начальников ЖЕКов и начальников всяких администраций вшивых, вот! Вот их трансплантировать все органы и без всякой справки! Потому что если мы примем... Нравится. Правда же, классно?

Во-вторых, я хочу сказать с полной ответственностью, что из Украины вывезено все - от металла до полезных ископаемых, все остальное. Еще не хватало, чтобы возили органы наших детей или людей... сегодня полно у нас беспризорных детей - одна треть бомжей и кого угодно. И важно, что мы примем по этому поводу решение, а те, кто подали, они смылись из парламента, и это, конечно, проблема большая. Вот их бы органы туда!

И будет и справка милиции, и все остальное, я вас уверяю.

А вот если бы мы проголосовали за этот закон, то начали бы с трансплантации, Владимир Михайлович, вашей, потому что я вам скажу, что сегодня вы - герой, потому что мы эти законы слушаем. Вот!

(Ш у м   у   з а л і)

Мы не допустим таких законов, которые позволят трансплантировать органы наших несчастных пенсионеров, тех, кто сегодня умирает один на один со своими несчастьями в квартирах. Кого угодно, и детей, которые, конечно, брошены на произвол судьбы. Чистое безобразие! А во-вторых, вернуться о том, чтобы осудить такой законопроект.

До тех пор, пока в Украине не будет моральной власти, которая имеет совесть, и сегодня народу Украины есть, из кого выбирать. Только нельзя продолжения власти, потому  что оно, действительно, уж тогда точно все трансплантирует, это я гарантирую.

Мы должны этому дать соответствующую оценку. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах ничего не трансплантировать, потому что это большая проблема.

И во-вторых, это жуткий закон, и я как будто нахожусь в фильме ужасов, участник, слушая эти ужасы. Лучше, уважаемые радиослушатели, не слушайте то, что я говорю дальше, а позвоните своим пожилым родителям и скажите, что их органы останутся при них.  И мы не допустим в парламенте ...

 

ГОЛОВА. Дякую.  Володимир Кирилович Черняк. Останній виступаючий з тих, що записалися.

 

13:59:00

ЧЕРНЯК В.К.

Шановні колеги, в стані важких роздумів я піднявся на цю трибуну.

Питання неоднозначне, делікатне і пікантне. З одного боку, лікарі-трансплантологи за те, щоб мати можливість здійснювати трансплантацію органів при настанні клінічної смерті без згоди родичів. Як правило, у 90 відсотків випадків родичі згоди не дають. І, можливо, і сама б людина померла також була б проти. Є певні бар'єри, в тому числі і психологічні, для того щоб давати таку згоду.

Тому немовби було б доцільно при настанні клінічної смерті, якщо це, дійсно , відповідає моменту настання клінічної смерті, дозволити це. Але, з іншого боку, в нас дуже багато шахраїв і злочинців, які можуть скористатися цим законом і трансплантувати органи ще при ненастанні клінічної смерті або прискорити її настання. Ось в чому небезпека полягає. Якби би мали систему безпеки відповідну і могли забезпечити безпеку тих людей, які хворі, які можуть померти, і не було б прискорення цього, тоді можна було б натиснути кнопку, якби у нас були органи відповідні, які захищають це, здоровими ці органи були, можна було б піти на це. Якби у нас була влада, яка би забезпечила цю безпеку, якби в нас були стандарти демократії і так далі, якби була нормальна країна, нормальні умови, можна було б піти. Але в цих реальних, конкретних умовах, в яких ми зараз знаходимося, ми ні в якому разі не можемо погодитися на прийняття цього закону.  Тому я буду голосувати проти прийняття. Дякую.

 

ГОЛОВА. Степан Хмара, будь ласка, з мотивів. Обговорення закінчено. Степан Хмара. Потім Ніколаєнко. Прошу уваги!

 

14:01:19

ХМАРА С.І.

Степан Хмара, Блок Юлії Тимошенко, Партія "Батьківщина".

Шановні народні депутати, шановні виборці! Це глибоко аморальний законопроект. Він стосується вже порушення загальноприйнятих норм моралі, які діють в цілому в цивілізованому світі. І шановні депутати, ті, хто вважає, що якби в нас вже було все в порядку, то можна було б приймати такий закон. Ні. І я хотів би звернутися до Леоніда Черновецького. Я проти того, щоб навіть  брати трансплантанти міністра внутрішніх справ Білоконя, ми маєм... він, правильно, гідний сидіти в тюрмі, але ми маємо право забезпечити  йому здорове утримання. І я думаю, що такі порядки у нас будуть, як буде обраний невдовзі президентом України Віктор Андрійович Ющенко.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко, будь ласка.

 

14:02:17

НІКОЛАЄНКО С.М.

Фракція Соціалістичної партії України, Ніколаєнко, Херсонщина. Наша фракція соціалістів дуже уважно сьогодні  обговорювала з участю фахівців проект закону про внесення змін про охорону дитинства. Я вибачаюсь, про трансплантацію органів та анатомічних матеріалів людини. І ми категорично проти, проти того, щоб дозвіл рідних був виключений з цього  закону. Соціалісти вважають, що взагалі те, що стосується здоров'я людини, ми повинні діяти тут по-християнські. Ми будемо голосувати проти цього.

А ставлення своє до того, що як діє наш уряд і які законопроекти вносять, ми виразимо 26 числа о 15.00 біля стін Кабінету  Міністрів, куди ми закликаємо всіх прийти жителів Києва і України. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, обговорення проекту закону завершено. Відповідно до Регламенту, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття  за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про трансплантацію органів та анатомічних матеріалів людини" (щодо вилучення органів). Реєстраційний номер  3510. (Ш у м  у  з а л і)

 

14:03:46

За-0

Прошу уваги! Проти - 100, утримались - нуль. Інші не голосували.

Таким чином, закон відхилено.

Проект закону відхилено.  Шановні колеги, проект закону відхилено.

Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.

Перерва до 16 годині. Прошу о 16  годині бути всім у залі, бо далі на розгляді важливі соціальні законопроекти.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку