ЗАСІДАННЯ   ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

12  жовтня   2004 року, 10.00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ЛИТВИН В.М.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

10:05:16

Зареєструвалися 392 народних депутати. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні колеги, сьогодні день народження народного депутата України Степана Ільковича Хмари. Давайте привітаємо його і побажаємо всіляких гараздів.

Шановні народні депутати, відповідно до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України сьогодні на ранковому засіданні проводиться День уряду України.

На виконання постанови Верховної Ради України від 23 вересня 2004 року предметом нашого розгляду буде інформація уряду про виконання постанови Верховної Ради України від 18 березня 2004 року про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку 2003 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2004 року. Доповідачем уряд визначив міністра України у справах сім'ї, дітей та молоді. Довідкові матеріали вам роздано.

Пропонується, шановні колеги, такий регламент проведення нашого ранкового засідання. Для інформування народних депутатів від уряду - до 15 хвилин. Відповіді на запитання, які надійшли на адресу уряду від комітетів, депутатських фракцій і груп, позафракційних народних депутатів письмові - до 30 хвилин. Відповіді членів уряду на усні запитання народних депутатів - до години. Для обговорення визначеної теми від Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культуру, спорту і туризму надати час  до 10 хвилин, для виступів народних депутатів України до 40 хвилин (по три хвилини). Немає заперечень? Тоді переходимо до... Що, що? Шановні колеги, є пропозиція, щоб усні запитання до 30 хвилин. Давайте таким чином: ми зараз домовимся до 30 хвилин. Якщо будуть ще бажаючі, ми продовжимо тоді. Давайте, шановні колеги, будемо працювати. Скільки у нас буде запитань, на всі ми отримаємо відповіді. Пропозиція комітету - 60 хвилин. Я думаю, що, шановні колеги, уряду нема чого ховати, ми ж спільно працюємо, так будемо відповідати, раді Бога. Правильно?

Мельничук Михайло Васильович, будь ласка, пропозиції.

 

10:08:01

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Шановний Володимире Михайловичу, скоротити, дійсно, відповіді на усні запитання і збільшити час для виступів депутатів, що якщо брати 40 хвилин, це, ну, 12 депутатів - 13 виступлять. А там записи дуже... Я би вніс пропозицію, щоб хоча б до 50 хвилин збільшити виступити депутатів.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, ці пропозиції внесено профільним комітетом, внесено у відповідності до Положення про День уряду. Якщо у нас буде бажання продовжувати обговорення, нікого ніхто обмежувати не буде. Ми обговоримо цю важливу нагальну для нас проблему. Я думаю, з цим погоджуються і представники уряду.

Запрошується до виступу з інформацією Кабінету Міністрів України міністр у справах сім'ї, дітей та молоді Довженко Валентина Іванівна.

 

ДОВЖЕНКО В.І.

Шановний пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати!

Першим законом незалежної України була ратифікація Конвенції ООН про права дитини у вересні 1991 року, яка визначає пріоритетне право дитини на відпочинок і дозвілля, користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров'я.

Організоване оздоровлення та відпочинок дітей в період канікул забезпечує  поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість, запобігає їх бездоглядності,  дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дитини. Тому, запропоноване для розгляду на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради  питання є надзвичайно актуальним.

Необхідно зауважити, що постійна увага до зазначеної проблеми Президента України, народних депутатів України, уряду та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування сприяло забезпеченню  оздоровчими послугами більшої кількості  дітей, підвищенню їх якості, в певні  мірі відновленню діяльності мережі дитячих оздоровчих закладів.

Влітку цього року  було оздоровлено, за оперативними даними обласних державних адміністрацій,  2 млн. 548 тис. дітей шкільного віку, що складає 42,9 відсотки   проти 34 у 2003 році та 27 у 2002 році.

Робота по оздоровленню дітей продовжується. Так у вересні діяло біля ста оздоровчих закладів, в яких оздоровлено майже 20 тис. дітей, більше 7 тис. дітей зараз перебуває на оздоровленні  в дитячих санаторіях та дитячих оздоровницях цілорічної дії. В  цілому, на літню оздоровчу кампанію, було мобілізовано в цьому році більше 560 млн. гривень, в тому числі, 147 млн. гривень з державного бюджету.

Робота щодо збільшення бюджетних асигнувань була проведена більшістю місцевих органів виконавчої влади та місцевому самоврядуванню. Якщо на початку бюджетного року в місцевих бюджетах всіх рівнів на оздоровлення дітей було передбачено тільки 116 млн. гривень, то станом на 1 жовтня профінансовано на оздоровчі заходи 126 млн. гривень, а в минулому році це було 88.

Додатково органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, залучено 196 млн. гривень проти 156 в минулому році.

Активно працювали по залученню позабюджетних коштів виконавчої влади Донецької, Дніпропетровської, Луганської, Закарпатської, Миколаївської, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва. Значно збільшили обсяги бюджетного фінансування раніше відсталі в цьому питанні регіони в порівнянні з минулими роками такі, як Львівська, Чернігівська, Вінницька, Закарпатська області.

В результаті кращі показники щодо оздоровлення дітей мають: Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Хмельницька, Вінницька, Рівненська, Закарпатська області та місто Київ, - вони мають показники вище середнього по Україні. Завдяки чітко поставленим завданням в Програмі дій уряду щодо оздоровлення дітей місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в більшості регіонів змогли забезпечити якісну підготовку та своєчасний початок оздоровчої кампанії. Так, станом на 10 червня 2003 року діяло 10,3 тисячі оздоровчих закладів, станом на 10 червня 2004 року - 12 тисяч закладів, в тому числі 70 відсотків в стаціонарно-оздоровчій мережі. Всього влітку цього року функціонувало 19,4 тисячі дитячих оздоровчих закладів, з яких 896 позаміських та санаторного типу, в минулому році це було 876, і 17 тисяч 344 пришкільних табори і табори праці і відпочинку, а також 954 профільних.

Збільшення кількості діючих оздоровчих закладів відбулося за рахунок відновлення діяльності закладів санаторного типу та позаміських в Криму, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Миколаївській та ряді інших областей, організації роботи оздоровчих таборів за інтересами дітей та збільшення числа дитячих оздоровчих закладів з денним перебуванням, що функціонували на базі загальноосвітніх шкіл.

Робота центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування була спрямована, перш за все, на збереження мережі цих закладів, на відновлення роботи недіючих стаціонарних закладів. З цією метою, як визнаєте, в минулому році була проведена інвентаризація всієї мережі, виявлено ряд закладів, які довготривалий час не діяли, встановлені причини.

Місцеві органи виконавчої влади вжили заходів щодо приведення їх в дію або - разі неможливості - виведення їх із мережі. Позитивним є факт відновлення роботи 26 позаміських оздоровчих дитячих закладів, що тривалий час не використовувалися, а також відкриття новозбудованого оздоровчого закладу "Оберіг" у Волинській області.

З метою збереження існуючої мережі дитячих оздоровчих закладів прийнято розпорядження Кабінету Міністрів в цьому році "Про деякі питання діяльності дитячих оздоровчих закладів", яке унеможливило перепрофілювання, використання не за призначенням, ліквідацію оздоровчих закладів державної та комунальної форм власності.

Підготовлено проект закону України про внесення  змін до деяких законів України щодо дитячих оздоровчих закладів з метою збереження профілю дитячих оздоровчих закладів при банкрутстві власника, зокрема до  закону про порядок погашення зобов'язань  платника податків перед бюджетами та державними цільовими фондами і до закону України про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Впродовж цього літа активно працювали органи освіти по організації роботи пришкільних оздоровчих таборів. Поряд зі значним ростом кількості таких закладів покращалася і якість оздоровчих послуг. Влітку діяли 420 таборів праці і відпочинку. Зменшення кількості таких закладів в порівнянні з минулим роком пояснюється змінами в статистичній звітності і в підходах до вимог оздоровлення  дітей в цих таборах. Враховувалася  діяльність тільки тих таборів, які забезпечили цілодобове перебування в них дітей. Увага державних та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування насамперед була зосереджена на забезпеченні оздоровлення дітей, які потребують найбільшої уваги та турботи з боку держави. Таким чином, оздоровлено більше, ніж 83 відсотки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, значно зросла кількість дітей-інвалідів, які оздоровлені, це майже 43 відсотки, 65,2 відсотка  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, більше 70 відсотків дітей працівників правоохоронних органів та військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Краще була організована робота з оздоровлення  дітей таких кризових категорій в Автономній Республіці Крим, Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Сумській областях і місті Севастополі.

Для обдарованих та талановитих дітей, лідерів  дитячих громадських організацій в кожній області були організовані спеціолізовані зміни в дитячих оздоровчих закладах.

В міжнародному  дитячому центрі "Артек" впродовж 11 оздоровчих змін  цього року оздоровлено понад 10 тисяч дітей, в першу чергу соціально вразливих категорій, проведено ряд тематичних змін, в яких взяли участь талановиті та обдаровані діти, переможці конкурсів, олімпіад в Україні, Близького да далекого зарубіжжя. В цілому в цьому році в "Артеці" мали змогу відпочити діти з 32 держав світу. Вперше в НДЦ "Артек" проведено міжнародний фестиваль "Змінимо світ на краще!", в якому взяли участь діти з 21 держави світу під патронатом ЮНЕСКО.

Вчора виконавча рада ЮНЕСКО підтримала пропозицію країни щодо визнання Міжнародного дитячого центру "Артек" з наступного року, а це буде рік 80-річчя "Артеку" базовим для  реалізації дитячих і молодіжних програм ЮНЕСКО. У всіх регіонах України проводилася робота спрямована на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей дивіантною поведінкою. Дітей, які перебувають у стані бездоглядності впродовж літа поточного року було оздоровлено 32 тисячі таких дітей. Позитивний досвід  такої роботи є в  Автономній Республіці Крим, Херсонській , Луганській, Донецькій, Київській областях. Також працювали вперше в цьому  році  спеціалізовані оздоровчі заклади для  оздоровлення ВІЛ-інфікованих дітей з батьками.

Особливе занепокоєння на початку сезону викликало оздоровлення дітей потерпілих внаслідок Чорнобильської аварії. Ця категорія дітей в основному оздоровлювалася у санаторних закладах і традиційно до початку літа вже було оздоровлено більше 10 відсотка дітей цієї категорії. Проте у поточному році введення централізованої тендерної закупівлі путівок у відповідності із Законом  України "Про державний бюджет" на  оздоровлення цих дітей привело  до певних проблем, які були вирішені  за участю Прем'єр-міністра України. Станом на 1 жовтня цього року  охоплено оздоровленням майже 159 тисяч дітей потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, це практично скільки, як і у минулому році.

Україна, як мирна держава, однією з перших прийняла на оздоровлення дітей, які проживають в зонах військового конфлікту, мається на увазі  дітей з Республіки Ірак та  дітей і батьків потерпілих внаслідок трагедії в місті Беслан Російської Федерації.

За ініціативи та підтримки громадських організацій, в першу чергу, молодіжних, дитячих, жіночих, різноманітних фондів було організовано понад 240 профільних та тематичних оздоровчих змін. Позитивні результати були досягнуті завдяки спільним діям Верховної Ради України майже, майже 70 народних депутатів активно співпрацювали з міністерствами по реалізації програми оздоровлення дітей, Кабінету Міністрів України,  центральних і місцевих органів виконавчої влади та місяцевого самоврядування, Фонду соціального страхування тимчасової втрати  працездатності, Федерації профспілок України та, як  я вже відмітила, багаточисельних громадських організацій.

Значне сприяння в успішному проведенні оздоровчої кампанії надано Міністерством транспорту і зв'язку. За пільговими тарифами в літній період за груповими замовленням перевезено понад  900 тисяч дітей соціально-незахищених категорій на оздоровлення, з яких 850 тисяч залізничним транспортом.

Міністерство внутрішніх справ забезпечило охорону правопорядку  в місцях відпочинку та оздоровлення дітей. За кожним дитячим оздоровчим закладом закріплено було працівників підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

Міністерство освіти і науки та його структурні підрозділи направили для роботи в оздоровчі заклади  і підготували, безперечно, 18 тисяч студентів педагогічних вузів та педагогічних працівників. Міністерством охорони здоров'я, Державним комітетом з питань  технічного регулювання та споживчої політики, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи та їх регіональні підрозділи здійснювали заходи  щодо забезпечення санітарно-технічних, протипожежних норм, прав споживачів та контролювали їх дотримання. Державний комітет статистики удосконалив статистичну звітність з питань оздоровлення, Мін сім'я, діти, молодь за дорученням Кабінету Міністрів здійснювало  координацію діяльності міністерств, відомств, місцевих органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування щодо  організації оздоровлення дітей. З цією метою діяв міжвідомчий  штаб, який організував оперативну  інформацію та вживалися заходи до покращання стану організацій оздоровлення дітей.

Однак треба відмітити, що впродовж оздоровчої кампанії 2004 року мали місце   і ряд недоліків. Перш за все, це несвоєчасне відкриття дитячих оздоровчих закладів (67 таких стаціонарних були несвоєчасно відкриті  в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Львівській та Одеській областях). В цьому році знову  в деяких областях були відкриті заклади без погодження з Державною санітарно-епідеміологічною службою (таких випадків було 92, це Тернопільська, Одеська, Харківська,  області). Санітарно-епідеміологічною службою винесено 158 попереджувальних постанов про заборону відкриття  таборів, головним чином пришкільних (Черкаська, Львівська, Волинська,  Вінницька області). За порушення санітарного законодавства на відповідальних осіб  накладено 28 тисяч штрафів і відсторонено від роботи 1174 посадові особи, до слідчих органів направлені 18 справ. Працівниками Держспоживстандарту України перевірено організацію харчування майже у 700 дитячих оздоровчих закладах, де  були виявлені цілий ряд порушень технології приготування їжі, відпуску готової продукції і її якості. Були проведені перевірки організацій оздоровлення дітей в Автономній Республіці Крим, в Запорізькій, Одеській, Волинській областях, у ході яких виявлені  порушення вимог законодавства про відкриття дитячих оздоровчих закладів з питань охорони  життя і здоров'я  дітей, підбору та комплектації кадрів, організації виховної роботи та інше.

Результати перевірок розглядалися на засіданні міжвідомчого штабу з питань оздоровлення та відпочинку дітей, оперативних нарадах керівників органів місцевої виконавчої влади вживалися заходи до їх негайного усунення. Саме недоліки в організації оздоровчої роботи стали  причинами трьох нещасних випадків, що призвели до загибелі дітей у  дитячих оздоровчих закладах, Херсонської області, Автономної Республіки Крим та Донецької області.

В цілому оздоровча кампанія 2004 року була більш організованої, цілеспрямованою, вона  виявила цілий ряд невикористаних резервів, як на місцевому, так і на державному рівнях, які будуть враховані під час підготовки до дитячого оздоровчого сезону 2005 року. З цією метою найближчим часом ми забезпечимо завершення роботи над проектом Закону про організацію оздоровлення та відпочинку дітей, яким будуть визначені державні гарантії реалізації права дитини на оздоровлення та відпочинок, законодавчо захищена мережа закладів дитячого оздоровлення від руйнації та зміни профілю діяльності.

Передбачено проектом Державного бюджету на 2005 рік  збільшення асигнувань для максимального охоплення оздоровлення дітей шкільного віку, у першу чергу з числа соціально незахищених категорій населення. Ми продовжимо роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по збереженню і розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, будемо вирішувати питання комплектації кваліфікованими кадрами дитячих оздоровчих закладів, забезпечимо цілорічне оздоровлення та відпочинок дітей у всіх регіонах України за рахунок збільшення кількості цілорічно діючих дитячих оздоровчих закладів.

Уже зараз уряд України розпочинає  підготовку  до оздоровчого сезону 2005 року, в якому основне наше завдання - це забезпечити якісне  оздоровлення не менше ніж 50 відсотків дітей шкільного віку.

Спасибі за увагу.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, доповідь міністра завершено. Переходимо до запитань. Валентина Іванівна, може ми домовимося таким чином: півгодини на письмові запитання, а потім на усні, якщо так. Будь ласка, письмові запитання, у порядку їх надходження письмових запитань. А письмові... А депутатів прошу записатися на усні запитання. Прошу записатися. На табло прізвища народних депутатів, щоб бачили, прошу дати.

Всього 26 народних депутатів записалися на запитання. Так, будь ласка.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Депутатська фракція Компартії України запитує і констатує, що останнім часом значна частина дитячих оздоровчих закладів в Україні використовується не за цільовим призначенням, тобто зміцнює свій оздоровчий профіль. Дитячі оздоровчі установи, які існували роками за сприянням державної виконавчої влади відчужуються комерційними структурами, поширюються факти розпродажу відомчих дитячих оздоровчих таборів. Які заходи вживає уряд для збереження мережі дитячих оздоровчих закладів?

Ви знаєте, що ми у минулому році на виконання вашої постанови проінвентаризували всі дитячі оздоровчі заклади санаторного типу і позаміські. Їх у нас згідно із результатами інвентаризації 1100. Із них 446 - державної комунальної власності, 522 - це табори як власність трудових колективів. На 14 у нас збільшилася кількість таборів приватної власності, їх зараз у нас 27. І 15 - табори або заклади - власність інших держав. Не функціонують 114 поки що таборів.

Ви знаєте, що в цьому році за рахунок співпраці з місцевими органами влади нам вдалося із тих 114 26 таборів все-таки ввести в дію, відновити їх, і один збудувати новий. З метою збереження мережі дитячих оздоровчих закладів уряд 17 березня цього року прийняв постанову, якою затвердив перелік 446 дитячих оздоровчих закладів комунальної та державної власності, по відношенню до яких заборонено перепрофілювання, ліквідація або використання не за призначення.

Щодо змін форм власності, то аналіз показав, що, я уже вам говорила, вдвічі збільшилася кількість тих дитячих оздоровчих закладів, які стали приватними. Таким чином змінилася форма власності, але не змінився вид діяльності. Однак, аналізуючи ситуацію, ми прийшли до висновку, що необхідно внести зміни до законодавства і заборонити розраховуватися дитячими оздоровчими таборами, коли підприємство збанкрутіло або коли підприємство є неплатоспроможним.

Даний проект закону уже розглянутий на урядових комітетах, і ближчим часом ми його передамо до Верховної Ради. Будемо дуже просити вас його підтримати з тим, щоб оці 522 табори, які сьогодні є власністю трудових колективів, щоб їх не розпродали.

Депутатська фракція Соціалістичної партії України: скільки було і залишилось колишніх піонерських таборів? Яка їх доля і роль в організації відпочинку дітей?

Я уже сказала, що у нас на початок 1990 року діяло в державі більше 900 таборів. Інвентаризація показала 1100, 896 уже працювало. Наше завдання - в наступні роки відновити діяльність тих, які сьогодні ще живі, які не знаходяться на забруднених територіях.

Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації: яка кількість дитячих таборів змінила форму власності?

Я уже сказала. За останні чотири роки 14 таборів, які були в комунальній або державній власності, стали приватними, но змінили вид діяльності.

Наступне запитання. Комітет з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства: яких заходів вжито урядом та місцевими органами виконавчої влади для збереження стаціонарної мережі державних, комунальних і відомчих дитячих оздоровчих закладів?

Я уже сказала, що уряд прийняв дві постанови: одну, згідно з якою затвердив перелік дитячих оздоровчих закладів комунальної і державної власності. До речі, зараз уряд готує зміни і доповнення до цього положення, тому що виявився ще ряд таборів, в основному комунальної власності, які перебрали на себе від підприємств, місцеві органи влади, і вони хочуть, щоб ці дитячі оздоровчі заклади теж були введені до переліку. А також уряд затвердив перелік санаторно-курортних дитячих оздоровчих закладів, які теж забороняється перепрофільовувати і ліквідовувати.

Наступне питання. Депутатська фракція Соціалістичної партії України: скільки було оздоровлено сільських дітей?

Ви знаєте, що продовжує в системі Міністерства агропромислової політики, аграрної політики функціонувати таке об'єднання, як "Сільгоспоздоровниця". До його складу входить 107 дитячих оздоровчих закладів, і протягом року там оздоровлено більше 70 тис. дітей із сільської місцевості. Діти сільської місцевості, безперечно, оздоровлювалися і в усіх інших таборах. Но ми не ведемо таку статистику, ми не ділимо дітей із міста, із села, з промислових підприємств, де батьки  працюють і на селі.

Ви знаєте, що  при внесені змін до бюджету були передбачені додаткові кошти міністерства аграрної політики для оздоровлення дітей замість 2,5 мільйонів 4 мільйони і проект бюджету на наступний рік передбачає 5 млн. для того, щоб збільшувати кількість дітей, яких оздоровлює  сільгоспоздоровниця.

Наступне  питання. Знову фракція Соціалістичної партії України. Скільки і де діяли табори відпочинку дітей за місцем проживання: на Дніпрі, на Десні, на Дністрі на Сулі і так далі.

Шановні колеги, я вже сказала, що  896 дитячих оздоровчих закладів позаміських, або санаторного типу діяли в цьому році - це на 26 більше, ніж попереднього року і переважна більшість з них розташована на різноманітних річках України в хороших природних умовах.

Які кошти і для  відпочинку якого контингенту дітей виділили наші уславлені меценати?

В цьому році із 565 мільйонів гривень, які було мобілізовано для організації  літнього оздоровлення дітей - 197 мільйонів були кошти бізнесменів, підприємців різних підприємств і це більше ніж на 40 мільйонів в порівняні з попереднім роком.

І, я думаю, що серед  цих людей, які віддавали кошти, і серед підприємств, які віддавали кошти для оздоровлення дітей були і меценати, і бізнесмени, і середнього і великого рівня.

Комітет з питань молодіжної політики і фізичної культури, спорту і туризму. Яким чином здійснюється контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на організацію проведення дитячої оздоровчої кампанії влітку 2004 року.

Контроль за використанням коштів здійснюється Головним контрольно-ревізійним управлінням. Зразу ж, починаючи з першого вересня, Головне контрольно-ревізійне управління заїхало в усі обласні управління у справах сім'ї та молоді, освіти, чорнобильське управління - і ведеться дуже скрупульозна перевірка  використання коштів. На сьогоднішній день грубих порушень щодо нецільового використання коштів на оздоровлення дітей не виявлено.

Наступне питання Комітету молодіжної політики, спорту і туризму. "Яким чином Кабінет Міністрів буде вирішувати проблеми зваженої цінової політики щодо здешевлення вартості путівок для оздоровлення і відпочинку дітей, в тому числі стосовно сплати податку на додану вартість, сплати податку на доходи фізичних осіб і сплати земельного податку дитячим оздоровчим закладам?".

Ну, по-перше, я б хотіла подякувати Верховну Раду за те, що під час внесення змін до бюджету були внесені зміни, які дали можливість, починаючи з першого червня, продавати і реалізовувати путівки в дитячі оздоровчі заклади без податку на ПДВ. Така ж норма закладена і в проекті бюджету 2005 року.

По-друге, у нас не було, згідно із діючим законодавством у нас в цьому році  не було випадків, за інформацією Державної податкової адміністрації, випадків стягнення податку з дитячих оздоровчих закладів, мається на увазі плати за землю. І в проекті бюджету на 2005 рік також не передбачено призупинення тієї чи іншої дії статті закону щодо податку на додану вартість чи щодо земельного податку.

Стосовно податку із доходів фізичних осіб, то групою народних депутатів розроблений такий проект закону. Ми його розглядали в урядовому комітеті. І будемо підтримувати такий проект закону.

Наступне, знову ж питання від Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. "Яка позиція уряду щодо визначення статусу та організації діяльності дитячого центру "Молода гвардія" в Одесі?".

Ви знаєте, що на сьогодні статус цього дитячого оздоровчого закладу наступний: він є власністю Національної ради дитячих організацій України. І як би ми не хотіли можливо змінювати  власника, однак немає у нас на це таких повноважень. Що ми в цьому році зробили, виходячи з тих запитань, які ви задавали весною?

По-перше, ми переконали керівництво дитячого центру "Молода гвардія" взяти участь в тендері для організації оздоровлення дітей, вони взяли участь, виграли у нас тендер. Там оздоровилися діти соціально  вразливих категорій. В першу чергу, діти-сироти і діти з дитячих будинків сімейного типу. На це було виділено їм 1 мільйон 100 тисяч гривень. Зараз ще 200 тисяч гривень ми виділяємо і там буде продовжуватися оздоровлення дітей. Таким чином, така  діяльність привела до того, що ліквідовані борги, в першу чергу заробітної плати в цьому закладі.

Наступне. Якщо буде воля керівництва Національної ради дитячих організацій України, то держава візьме цей... безперечно візьме у власність цей заклад і його треба дуже і дуже багато грошей вкладати для того, щоб  його реформувати. В крайньому разі ми будемо продовжувати підтримувати цей заклад.

Наступне. Комітет з питань соціальної політики та праці. "Як урядом виконуються рекомендації постанови Верховної Ради України щодо розробки і внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про оздоровлення та відпочинок дітей?".

Я хочу вас поінформувати, шановні народні депутати, що  8 вересня цього року уряд затвердив концепцію проекту закону про організацію оздоровлення і відпочинок дітей. На даний час проект закону, згідно з цією концепцією, вже розроблено. Він пройшов розгляд у відповідних міністерствах, а також на минулому тижні розглядався на великій нараді... семінарі-нараді директорів дитячих оздоровчих закладів. Певні зміни і доповнення внесені в нього. Найближчим часом ми його доопрацьовуємо, передаємо на розгляд Кабінету  Міністрів і в листопаді місяці, у відповідності з програмою, передаємо до Верховної Ради України.

Наступне питання.  Знову ж таки Комітету соціальної політики і праці. "Чому урядом другий рік не виконуються рекомендації постанов Верховної Ради про встановлення державного замовлення на оздоровлення дітей пільгових категорій?"

Шановні народні депутати! Уряд діє у відповідності з своєю  постановою 1997 року, яка, по суті справи,  встановлює державне замовлення. Тому що в цій постанові визначено пільгові категорії. Ми маємо кількість дітей цих пільгових категорій, ми доводимо  програмою, Державною програмою реалізації оздоровлення і відповідними  постановами і розпорядженнями  уряду такі завдання до місцевих органів влади і це дає можливість  з року в рік збільшувати кількість дітей пільгових категорій, які оздоровлюються.

Нормативні акти з цього приводу буде розроблено зразу після прийняття Закону України про  організацію та відпочинок оздоровлення дітей.

Наступне питання Комітету соціальної політики і праці. Як відомо, в Законі "Про Державний бюджет України на 2004 рік" була призупинена дія пільги з оподаткування дитячих путівок на додатну вартість. Потім 16 червня це було відновлено.   Факт такий має місце. Дійсно, в Законі  про бюджет було призупинена ця дія пільги про податок на додану вартість із путівок, 1 квітня уряд  вніс відповідні пропозиції до Верховної Ради. До речі, група депутатів теж виступили з таким законопроектом. І 16 червня  Верховна  Рада і уряд дійшли спільної думки, і було прийнято відповідне рішення. У проекті бюджету на 2005 рік не передбачено обмеження дії цієї статті.

Наступне запитання Комітету соціальної політики. Як виконувалася впродовж цілорічного оздоровчого сезону вимога Постанова  Верховної Ради України  щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного, технічного, протипожежного обстеження дитячих оздоровчих закладів без стягнення плати за ці послуги? Хочу  вам сказати, що на початку року на виконання постанови  Верховної Ради санітарно-епідеміологічна служба, органи державного пожежного  нагляду інші  органи державні, які здійснюють контрольні функції прийняли постанови,  у відповідності з якими  дані послуги надавалися дитячим оздоровчим закладам безкоштовно.

Чи планує уряд на законодавчому рівні вирішити проблему кадрового забезпечення оздоровчої роботи з дітьми і збільшити рівень заробітної плати працівникам оздоровчих закладів.

Шановні друзі, ви знаєте, що в переважній більшості робота дитячих оздоровчих закладів - це є сезонна робота  і в основному Міністерство  освіти і науки готує до цієї роботи  і студентів, і педагогів. Середня  заробітна плата педагогічних працівників, безперечно, в залежності і від форми власності, вона різна. Сама  мінімальна заробітна  плата складає 250 гривень. В проекті Закону України, який  ми вже  розробили, передбачається розробка цілої низки  підзаконних актів,  в тому числі щодо кадрового забезпечення, підготовки кваліфікованих фахівців і щодо покращання умов оплати педагогів і вихователів, які працюють з дітьми  в основному влітку.

Які  заходи передбачаються вжити урядом по вдосконаленню процедури проведення тендерів торгів на придбання дитячих путівок за бюджетні кошти, забезпеченню їх прозорості?

Ви  знаєте, що у нас є відповідне  чинне законодавство і у відповідності з чинним законодавством всі  центральні органи виконавчої влади, які мають  в своїх бюджетах кошти, вони проводять тендерні торги або самостійно, або  у відповідності з законодавством  передають ці функції своїм  обласним відділенням. ЩО стосується Міністерства у справах сім'ї, дітей  та молоді,  то 1, 9 мільйони гривень було на  централізованому тендері розіграно  і вийшли переможцями такі дитячі оздоровчі заклади, як "Дружба" і "Салют" в Криму, як "Рассвет" в Одеській області і  "Молода гвардія", а більше 12 мільйонів нами було передано, як і іншими міністерствами до обласних управлінь, проведені тендери абсолютно прозоро. І ми разом із контрольно-ревізійними управліннями здійснюємо перевірку  використання цих коштів.

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства наступне питання задає. Що зроблено органами виконавчої влади для надання пільг дитячим оздоровчим закладам щодо  комунально-побутового обслуговування та електропостачання?

Шановні колеги, ви знаєте, що у відповідності із Постановою уряду, номер 323,  від квітня 1997 року місцеві органи влади можуть надавати пільги дитячим оздоровчим закладам щодо  оплати  за комунальні послуги, придбання продуктів харчування, оплати місцевих податків і зборів. І  уряд тут, виходячи із нашого законодавства, може органам місцевого самоврядування рекомендувати це робити. І ми намагалися, щоб до наших рекомендацій дослухалися місцеві органи влади. Для цього ми проводили велику індивідуальну роботу з ними, починаючи з індивідуальних співбесід заступниками голів обласних державних адміністрацій, заступниками мерів. І в цьому році переважна більшість місцевих органів влади встановлювала такі пільги. Не погано це і на обласному рівні було вирішено: у Чернівецькій, Чернігівській, вибачаюся, у Чернівецькій, у Черкаській, у Запорізькій, в Івано-Франківській областях. З прийняттям Закону про організацію оздоровлення відпочинку дітей  місцеві органи влади треба буде уже не вмовляти, а вони будуть зобов'язані виконувати  закон, а центральні органи виконавчої влади і  Верховна Рада будуть контролювати забезпечення виконання цього закону.

Наступне питання. Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи запитує. Чи не вважає уряд за доцільне відкриття реабілітаційних відділень у дитячих оздоровницях для забезпечення етапного лікування, а саме по формулі "стаціонар-санаторій" для дітей з  найбільш розповсюдженою дитячою патологією?

Я хочу вам сказати, що, по-перше, уряд схвалив Концепцію розвитку санаторно-курортної галузі на 2005-2015 років, який передбачив цілорічне лікування та реабілітацію дітей інвалідів та дітей з хронічними захворюваннями в спеціалізованих санаторно-курортних закладах. За такою схемою, про яку говорять народні депутати, а саме стаціонар санаторій, проводиться у нас лікування дітей, хворих на туберкульоз і частини осмотичних захворювань.

У 2004 році для дітей раннього віку з органічними ураженнями щитовидної, нервової системи відкрито реабілітаційне відділення на базі головного дитячого санаторію "Хаджибей". Головний спеціалізований санаторій "Орлятко" приймає дітей після хірургічного лікування патологій опорно-рухового апарату. І така, це абсолютно слушна пропозиція, такий вид послуг лікування, відновлення, оздоровлення і відпочинок буде продовжуватися реалізовуватися.

Наступне питання цього ж комітету. Чи передбачається створення мережі дитячих ендокринологічних санаторіїв, насамперед діабетичних та захворюваннями щитовидної залози.

Шановні народні депутати, мережа спеціалізованих ендокринологічних санаторіїв діє в системі Укрпрофоздоровниці. Там за останні роки створено цілий ряд реабілітаційних відділень матері і дитини, які приймають на лікування дітей, хворих на цукровий діабет та із захворюваннями щитовидної залози. На превеликий жаль, за роки незалежності України нові санаторії, дитячі санаторно-курортні заклади ендокринологічної не будувалися.

Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства ставить наступне запитання. Як було організовано оздоровлення та відпочинок дітей інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей сиріт, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, а також дітей загиблих шахтарів? І які заходи вживаються урядом для забезпечення їх лікування та оздоровлення в санаторіях впродовж всього року?

Я уже вам відповіла, що у нас біля 84 відсотків дітей, із всіх дітей сиріт біля 84 відсотків - це практично всі діти сироти шкільного віку у цьому році були оздоровлені. У нас порівняно із 34 відсотками оздоровлення дітей інвалідів у минулому році, в цьому році  43 відсотки оздоровлено. У нас значно збільшилася кількість дітей оздоровлених із багатодітних сімей - більше 65 відсотків. Діти загиблих шахтарів - 58 відсотків. Це практично всі діти шкільного віку. І також це стосується і дітей загиблих військовослужбовців і міліціонерів. Також діти названих категорій, безперечно, і оздоровлювалися, і лікувалися в санаторно-курортних закладах Міністерства охорони здоров'я.

Стосовно лікування, оздоровлення в санаторіях впродовж усього року. Продовжують працювати 49 дитячих оздоровчих закладів. Ви пам'ятаєте, що два роки тому у нас було 17 дитячих оздоровчих закладів, які цілорічно працювали, а зараз на виконання державної програми оздоровлення дітей у нас 49 таких працює. Це ще недостатньо. Згідно з програмою уряду повинно було не менше 60-ти. І продовжують працювати дитячі санаторно-курортні заклади.

Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму ставить запитання: скільки спеціалізованих дитячих санаторно-курортних закладів було приватизовано, перепрофільовано протягом 2003-2004 років?

За даними Держкомстату протягом 2003-2004 років не було перепрофільовано і не було змінено власності ні одного із 180 закладів санаторно-курортних дитячих оздоровчих закладів. Я уже вам сказала, що уряд прийняв концепцію розвитку санаторно-курортної галузі на період 2005-2015 року, яка передбачає і збереження, і подальший розвиток мережі дитячих санаторіїв і курортів.

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи ставить запитання про те, які заходи вжиті урядом щодо організації цілорічного оздоровлення дітей та оздоровлення дітей з батьками?

Я уже сказала, що за останні роки, за останні два роки у нас втричі збільшилася кількість таких закладів оздоровчих, які працюють і зараз, це 48, і серед них - це заклади в Донецькій області, в Київській, Луганській, Сумській. Ну, там ми оздоровили в таких закладах круглорічних майже 60000 дітей однак, безперечно, це надзвичайно мало і це те завдання, над яким уряд буде працювати разом із місцевою владою і центральними органами виконавчої влади.

Наступне запитання. Суть його заключається в тому, що який орган виконавчої влади, починаючи з 2005 року,  буде забезпечувати організацію оздоровлення, закупівлі путівок розробляти їх і нести відповідальність за результати стосовно чорнобильських дітей. Це буде той    центральний орган виконавчої влади у положенні про якого будуть закріплені ці повноваження, або міністерства, або державний комітет, який зараз створюється.

Наступне. Просимо в інформації до Дня уряду зосередити увагу на аналізі ефективності, недоліках і перевагах централізованої закупівлі   путівок для оздоровлення чорнобильців.

Ви знаєте, що дійсно, статтею   49 Закону "Про бюджет України на 2004 рік" була передбачена вперше централізована закупівля  путівок для оздоровлення чорнобильців.

Окрім того, ви знаєте, що в проекті бюджету на початок року було передбачено значно менше коштів. Відсутність досвіду і значно менші кошти привели до того, що ми дійсно, протягом цього року оздоровили значно більше чорнобильських дітей порівняно з  минулим роком і тоді, ви знаєте, що це питання було  розглянуто у прем'єр-міністра, були внесені зміни і доповнення і  стосовно фінансів, і стосовно  форм закупівлі путівок до відповідного законодавства і ви це підтримали і  частину коштів було передано і направлено в регіони і це дало можливість значно активізувати залучення місцевої бази дитячих оздоровчих закладів  і  протягом літа ефективно використовуючи і   фінанси і базу матеріально-технічну, вийти на показник цього року. Тут треба дуже глибоко проаналізувати дві форми закупівлі і виходити із доцільності і ефективності, в першу чергу, використання бази і економного витрачання коштів.

Комітет з питань науки і освіти задає наступне запитання: "Що передбачається для прискорення прийняття розпорядчих документів про організацію фінансування оздоровлення дітей на поточний рік, з тим щоб частина коштів починала надходити ще в підготовчий період?". Я думаю, що ту може бути відповідь єдина: це своєчасне прийняття Закону про Державний бюджет 2005 року. Якщо це буде зроблено вами, тоді уряд і місцеві органи влади все зроблять для того, щоб в наступному році ті прикрі помилки, які були допущені в цьому році: несвоєчасне відкриття більше ніж 60 оздоровчих закладів - буде ліквідовано.

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнародних відносин запитує: "Які заходи передбачаються урядом щодо вчасного фінансування оздоровлення дітей влітку 2005 року, забезпечення соціальних гарантій і цільової державної допомоги на посилення медичного компоненту в системі дитячих оздоровчих заходів?".

Шановні народні депутати, по-перше, я хочу повідомити вам, що в проекті бюджету на 2005 рік, який переданий, направлений до Верховної Ради, який вами прийнятий до розгляду, передбачено значне збільшення коштів на організацію оздоровлення дітей, в тому числі на виконання вашої постанови вперше бюджеті Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді в окремий  рядок виділено і в два рази більше коштів передбачено: 30 мільйонів гривень. Міністерству освіти і науки майже на 8 мільйонів гривень в проекті бюджеті передбачено більше коштів для організації оздоровлення дітей із шкіл-інтернатів. Наступне: Мінагрополітики - передбачено теж більше коштів, 5 мільйонів. І Міністерству охорони здоров'я на лікування дітей з соматичними захворюваннями передбачено майже, не майже, а 47 мільйонів гривень, - це також значно більше. Це те, що пропонує уряд. І ми дуже будемо просити вас, щоб ви це підтримали.

Наступне. Запитання Комітету з питань соціальної політики та праці. "Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" передбачено сплату податку  за путівки для дітей, отримані їхніми батьками від роботодавців.

Постанова Верховної Ради України. Пропонувалася уряду внести до 1 квітня цього року  пропозиції щодо відміни цієї норми закону.

Народними депутатами Надрагою та Мельником було подано проект закону про внесення змін до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

Я хочу повідомити вам, що уряд підтримує проект закону народних депутатів Надраги і  Мельника. Безперечно, головне завдання держави - це стимулювати сім'ю, вкладати кошти в оздоровлення своїх дітей і надавати пільги сім'ям. Спасибі за увагу. У мене відповіді на запитання  письмові всі.

 

ГОЛОВА.  Шановні колеги, на письмові запитання відповіді надано. На табло прізвища народних депутатів, що записалися на запитання усні безпосередньо із сесійної зали.

Удовенко Геннадій Йосипович, будь ласка, фракція "Наша Україна".

 

10:53:25

УДОВЕНКО Г.Й.

Шановна Валентина Іванівна, дякую вам за  вашу змістовну доповідь, цікаву доповідь. Багато конкретних прикладів наведено що робиться.

Взагалі своїм колегам народним депутатам хотів би сказати як член колегії цього міністерства у справах сім'ї і молоді, що міністерство і міністр  - люди дуже активні, ініціативні і працюють з нами, з Верховною Радою у різноманітних сферах. Запитання стосується. що можна зробити для того, щоб покращити оздоровлення безпритульних дітей і дітей, які перебувають в інтернатах?

Ви частково про це  сказали, коли говорили ....... тієї сумнозвісної "Молодої гвардії", яка дійсно перебуває в складних умовах і люди там  боряться. Що можна в цьому плані зробити, покращити? Дякую.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Я вам уже говорила про те, що ми в цьому році мабуть вперше провели  організоване оздоровлення 32 тисяч дітей, які перебували у нас в притулках і в Центрах соціально-психологічної реабілітації. Це практично ми зобов'язали місцеві органи влади тих дітей, які знаходяться  у притулках, всіх вивести до оздоровчих закладів і оздоровити. І також за кошти, які виділені у держаному бюджеті Міністерству  освіти і науки, практично всі діти шкільного із шкіл-інтернатів теж оздоровлені.

Інша справа, і ми цим будемо займати обов'язково  у наступному році, ми зараз переходимо до такої профілактичної роботи з тим, щоб менше  дітей було на вулицях, до речі, яких останнім часом зменшилася кількість, ми зараз почали працювати більш предметно із неблагополучними сім'ями, з яких саме діти йдуть на вулицю. І тому ми вже створили банк даних, у нас є така програма, у нас більше  130 тисяч дітей, які проживають у кризових категоріях у неблагополучних сім'ях, внесені до банку даних, ми будемо з ними працювати з тим, щоб  наступного року кожній цій дитині дати можливість відпочити, оздоровитися і соціально, психологічно реабілітуватися. І, безперечно, для цього потрібні кошти, то ми будемо просити вас підтримати ті пропозиції, які  уряд вніс.  І  підтримати, безперечно, закон, який ми подамо у Верховну Раду у листопаді місяці.

І  хочу відмітити, що на виконання вашої постанови, Верховної Ради,  в цьому році вперше  було передбачено окремий рядок на  організацію оздоровлення дітей для місцевих органів влади. І практично більшість областей на рівні районів, на рівні міст передбачила хоч невеличкі кошти, і  таким чином це дало можливість, в першу чергу, оздоровити тих дітей, які проживають у кризових ситуаціях.

 

ГОЛОВА. Хара, фракція "Регіони України". Василь Григорович, будь ласка, ваше запитання.

 

10:56:31

ХАРА В.Г.

Уважаемая Валентина Ивановна! Постановление Верховной Рады, за которое вы сейчас отчитываетесь, предусматривало целый комплекс мер к оздоровлению детей летом 2004 года. К сожалению, приходится констатировать, что наиболее важные  рекомендации, а именно, разработать и реализовать комплекс мероприятий для обеспечения.......... и проведения кампании с учетом недостатков предыдущего периода, востановить налоговую льготу на детскую путевку, установить государственных заказ на оздоровление льготных категорий детей, увеличить количество  работающих лагерей у 2004 году,  изыскать дополнительные финансовые  средства на 2004 год, не выполнены. Вопрос заключается в следующем.

Что помешало вашему ведомству  и в целом Кабинету Министров, потому что не только ваше  министерство   несет ответственность за реализацию этого постановления, выполнить  постановление  Верховной Рады своевременно и в полном объеме? Спасибо.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Шановний Василь Григорович! Безперечно, межі вдосконалення, мабуть, немає. Але я хочу на ваше запитання дати наступну відповідь.

Перше. Організаційні заходи. Ще в грудні 2004 року на виконання відповідних постанов Верховної Ради за  дорученням Прем`єр-міністра України віце-Прем`єр-міністр України Дмитро Володимирович Табачник провів велику нараду  за участю керівників місцевих органів влади, маю на увазі заступників голів  обласних державних адміністрацій, і керівників відповідних структур, в яких найбільше підпорядковано дитячих оздоровчих закладів, маю на увазі  і Укрпрофоздоровницю, маю на увазі Федерацію профспілок, маю на увазі і Сільгоспоздоровницю. І, мабуть, це дало... і наступні наради, а також нова форма роботи така, як індивідуальні співбесіди із заступниками голів  обласних державних адміністрацій і доведення  їм завдання конкретного дали можливість все-таки в цьому році оздоровити порівняно з минулим роком значно більше дітей. Ви пам'ятаєте минулий рік, це 2 мільйони  149 тисяч, за оперативними даними із областей в цьому році, це 2 мільйони 548 тисяч дітей. Це спільна наша робота Верховної Ради місцевих органів влади, громадськості.

Наступне, щодо податкової пільги. Було  таке, що на початку введення Закону про бюджет 2004 року податкової пільги на ПДВ було, но потім знову ж таки зійшлися тут думки і позиції і уряду, і народних депутатів, які подали відповідні проекти закону. І з 1 червня такий, з 1 липня, я вибачаюся, вірніше,  з 17 червня такий податок почав діяти. Враховуючи всі недоречності у проекті бюджету, поданому у Верховну Раду на 2005 рік, немає обмежень дій статей по землі, по податку на додану вартість.

Стосовно додаткових средств, то я вам сказали, що ми у цьому році мобілізували разом з вами 565 мільйонів гривень, по пам'яті у минулому році це було десь приблизно  480 мільйонів. Більше коштів у Державному бюджеті, більше коштів у місцевих бюджетах  це на виконання вашої постанови про окремий рядок  про оздоровлення дітей у бюджетах місцевих органів влади, і більше підприємства,  бізнесмени  та інші люди, які мають гроші, було зібрано.

Безперечно, ні я особисто, ні мої колеги міністри, ні уряд не задоволені  іще тим, як реалізується Програма оздоровлення дітей. Ми виконали, поставили на програму уряду завдання:  було 40 відсотків, оздоровили 43 відсотки дітей, наступного року будемо разом активно працювати і оздоровимо дітей більше і якісніше.

 

ГОЛОВА. Сергій Іванович Дорогунцов, фракція комуністів, будь ласка.

 

11:00:45

ДОРОГУНЦОВ С.І.

Шановна Валентина Іванівна, скажіть, будь ласка, де ви берете дітей для розширення оздоровлення їх, адже у нас, крім останніх двох років, йшов  безперервний процес скорочення народжуваності? Це  перше питання.

Далі. Який норматив харчування у наших дитячих закладах оздоровчих?

І третє. Скільки або у що батькам обходяться діти, які там три тижні перебувають у таборах?  І яка динаміка цих витрат?

І нарешті, я хочу, щоб ви знали, що у програмі нашого кандидата у Президенти Петра Миколайовича  Симоненка передбачене докорінне поліпшення всієї справи оздоровлення дітей у нашій державі. Спасибі.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Спасибі Сергій Іванович. Спасибі  фракції комуністів, у першу чергу, Катерині Семенівні і Петру Миколайовичу за співпрацю у питаннях оздоровлення дітей. І слава Богу, що ми тут не ділимося по фракціях і не ділимося по партіях, а разом організовуємо цю справу. По-перше.

По-друге. У нас біля шести мільйонів дітей шкільного віку. І нам ще є на чим працювати і працювати, і працювати. А оздоровили трішки більше 2 мільйонів 500 тисяч.

І я хочу наголосити, що 2 мільйони 545 тисяч оздоровлених у цьому році дітей - це діти, які оздоровлені, організовано за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів, Фонду соціального страхування та позабюджетних коштів. Ми зібрали 565 мільйонів гривень. Батьківська плата на оздоровлення 2 мільйонів 545 тисяч дітей склала 14 відсотків. Безперечно оздоровлювали дітей ще батьки і, купуючи путівку і за 100 відсотків. Так що середня плата батьків в оздоровленні цієї кількості дітей склала 14 відсотків.

Стосовно нормативів харчування. Вони у нас у цьому році трішки збільшилися, хоча вони абсолютно не достатні. Але забезпечувалося якісне харчування тим, що практично переважна більшість місцевих органів влади приймала рішення про здешевлення тих продуктів харчування, які направлялися в дитячі оздоровчі заклади десь приблизно на 15 відсотків. І з прийняттям закону буде розроблений цілий ряд нормативних документів, які будуть передбачати кадрове забезпечення, пільгове забезпечення, харчування і інші питання.

 

ГОЛОВА. Тамара Прошкуратова, фракція Соціал-демократичної партії України об'єднаної.

 

11:03:46

ПРОШКУРАТОВА Т.С.

Валентино Іванівно, як правило, по оздоровчих таборах працюють студенти педагогічних вузів, які там проходять педагогічну практику. І вони, як правило,  не мають спеціальної підготовки для роботи з дітьми. І тому у мене питання, як вирішується проблема кадрового забезпечення роботи оздоровчих закладів?

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ви знаєте, у цьому році, мабуть, вперше ми дуже тісно співпрацювали, наше Міністерство із Міністерством освіти і науки. І завчасно в переважній більшості областей були організовані спеціальні курси підготовчі. Десь протягом до десяти днів підбирали разом з вузами студентів, і вони проходили таку практику. І така форма роботи буде продовжуватися. І в 2005 році ми будемо починати це завчасно. Ми це почали в квітні-місяці, ми будемо починати це завчасно. Це і для студентів хорошо. Ну, і ви знаєте, що прирівняли заробітну плату вихователів в дитячих оздоровчих закладах до заробітної плати педагогів.

 

ГОЛОВА. Микола Нощенко, фракція "Трудова Україна".

 

11:04:57

НОЩЕНКО М.П.

Нощенко Микола Петрович, "Трудова Україна", 160 виборчих округ, Глухівщина. 

Шановна Валентина Іванівна! Глибокий аналіз оздоровчої роботи, участь в ньому міністерств і відомств, ви дали аналіз. Результати оздоровлення свідчать про послідовну турботу уряду, уряду Януковича за оздоровлення нашого наступного покоління, оздоровлення дітей. Проте при опрацюванні бюджетів 2003, 4-го і проекту 5-го року я, наприклад, звернув увагу на розпорошеність коштів на цю справу по різних головних розпорядниках коштів. Це, в першу чергу, Міністерство аграрної політики, Міністерство силових структур, Міністерство праці і соціальної політики. Да і сам "Артек", про який ви сьогодні так говорили, не фінансується через ваше Міністерство.

У мене запитання: як вам вдається координувати цей процес, впливати на рівність. прозорість розподілу, коли мільярди коштів йдуть через страхові фонди і таке інше? Будь ласка...

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ви знаєте, що на виконання вашої постанови дійсно в цьому році визначений єдиний центральний орган виконавчої влади, який здійснює координацію. При Кабінеті Міністрів створена відповідна міжвідомча комісія, головою якої є віце-прем'єр-міністр Дмитро Володимирович Табачник, та я є заступником. Ми створили міжвідомчий оперативний штаб і постійно контролювати, координували цю діяльність, постійно були на зв'язках з місцевими органами влади і, до речі, ми постійно  співпрацюємо з Комітетом Верховної Ради з питань фізичної культури,  спорту і туризму, починаючи з проведення виїзних засідань   комітету перед початком оздоровчої кампанії і, таким чином, постійний контакт, постійна робота і підвищення відповідальності працівників всіх міністерств дає можливість поліпшувати роботу, і, безперечно, під контролем Верховної Ради.

 

ГОЛОВА. Катерина Тимофіївна Ващук, депутатська фракція Народної  аграрної партії.

 

11:07:27

ВАЩУК К.Т.

Шановна Валентино Іванівно,  в мене таке запитання. Дійсно, зараз  Міністерство робить чимало і все це відчувається і видно, і ми вам щиро вдячні за всі ініціативи і ту велику роботу. Але у нас випадає велика категорія дітей сільського населення. Коли взяти всіх оздоровлених дітей, то відсоток дітей   сільських регіонів такий маленький, що його  навіть соромно зараз називати.

Ще там,  де є великі підприємства, воно якось іде. А там, де немає, де залишились люди господарювати поодинці, там не оздоровлюються ні діти селян, ні сільських медиків, ні сільських вчителів. Взагалі ця категорія найменш охоплена оздоровленням.

Я думаю, що пора зробити спеціальний якийсь розділ у вашій програмі оздоровлення дітей, який би ...

 

ДОВЖЕНКО В.І. Катерино Тимофіївно, шановні колеги, дозвольте мені відповісти на це запитання, оскільки я на цій трибуні.

Дійсно, разом, мабуть, і уряд, і Верховна Рада, можливо недостатньо уваги в попередні роки приділяли в цілому такому важливому питанню, як оздоровлення дітей і, в тому числі, сільських дітей. Я вже інформувала вас, що в спеціалізованих закладах сільської оздоровниці оздоровлено більше       70 тисяч дітей, і їх дуже багато оздоровлено в інших закладах, але в нас немає такої статистики. І я погоджуюся з Катериною Тимофіївною про те, що нам треба більше уваги приділяти сільським дітям. Ми подумаємо, як на наступний рік все-таки звернути увагу, і в тому числі через передбачення в проектах бюджетів сільських і селищних рад хоч невеличких, але коштів для оздоровлення сільських дітей. І, ви знаєте, в цьому році уже у Вінницькій області, в Одеській області не було ні одної сільської ради, де не було б хоча б п’ять, 10 тисяч не було б не передбачено коштів для оздоровлення. Деякі почали відновлювати табори, деякі почали організовувати на базі закладів соціальних в селах самі такі, денного перебування заклади. Дійсно, на наступний рік ми повинні значно більше уваги сільським дітям приділити. Я з цим згодна, ми будемо це робити.

 

ГОЛОВА. Віталій Шибко, фракція Соціалістичної партії України.

 

11:10:11

ШИБКО В.Я.

Дякую, Володимире Михайловичу. Шибко, фракція Соціалістичної партії України, Дніпропетровськ.

Шановна Валентина Іванівна, скажіть, будь ласка, чи ваше міністерство контролює або приймає якусь участь у тому, щоб відслідковувати, як наші діти відпочивають за кордоном, скільки їх? І які ви залучаєте до цього закордонні фундації або фонди? Яких більше: з Заходу чи Сходу? Як вони допомагають: чи грошима, чи ще якимись можливостями, для того щоб теж приймати участь у цьому процесі? Дякую вам.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ви знаєте, я говорила, що більше 240 різноманітних профільних таборів було відкрито громадськими організаціями. Як правило, це за кошти різноманітних організацій, і в тому числі міжнародних. І тут різні організації є: і з Заходу, і зі Сходу.

Ви знаєте, що Україні діє порядок оздоровлення дітей за кордоном. На даний момент за дорученням Прем'єр-міністра України ми розробляємо нову редакцію цього порядку вивезення дітей за кордон для оздоровлення, з тим щоб, ну, раз на нас поклали всі координуючі органи, з тим щоб органи управління і відділи сім'ї і молоді були відповідальні, давали дозвіл  туристичним  агенціям, іншим, які займаються організацією оздоровлення дітей за кордоном давали дозвіл і щоб мали можливість контролювати і унеможливлювати всілякі недоліки. Ми точно скільки дітей оздоровлено за кордоном будемо мати цифру після 15 листопада, це державна статистика, я просто не маю права називати цифри, точно не знаючи їх.

 

ГОЛОВА. Олег Білорус, фракція Блоку Юлії Тимошенко.

 

11:12:14

БІЛОРУС О.Г.

Дякую. Прошу передати слово  сьогоднішньому імениннику, великому другу українських дітей Хмарі Степану Ільковичу.

 

ГОЛОВА. Слово має іменинник Степан Ількович Хмара, якого ми вже привітали з днем народження сьогодні і ще раз вітаємо. Будь ласка.

 

11:12:28

ХМАРА С.І.

Дякую. Шановна Валентина Іванівна, скажіть, будь ласка, скільки  оздоровлено дітей-сиріт. І скажіть, будь ласка, як будете називати цифру, чи  це настільки вона дійсна чи може так, як вийшло ось з дитиною Дихтяровою, де міністерство дає таку відповідь.

"Міністерство України у справах сім'ї та дітей розглянуло ваше клопотання і виділило путівку Дихтярьовій на лікування в Євпаторії з 8 по 28 серпня. Козлову (Козлова - це опікунка) поінформовано."

То я вам заявляю, що це все брех........

 

ДОВЖЕНКО В.І. Так, шановний Степане Юхимовичу, ну по-перше, у нас в державі 96 тисяч  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти сироти, які перебувають в школах-інтернатах, які перебувають в дитячих будинках сімейного  типу, прийомних сім'ях і переважна більшість дітей-сиріт із сімей опікунів оздоровлена, я вам називала цифру.

Стосовно Дихтярової я розберуся після, підійдете, я розберусь після закінчення засідання. Мені відомо, що путівка виділена. Розберемося. Якщо це не так... Розберемося!

Ми отримали від більше, ніж від 70 депутатів різноманітні запити, прохання на оздоровлення дітей і переважну більшість, переважну більшість  ми задовольнили. Розберемося з цією дитиною.

 

ГОЛОВА. Василь Надрага, депутатська група "Союз".

 

11:14:21

НАДРАГА В.І.

Уважаемая Валентина Ивановна!  В развитие этой темы, которую затронул мой коллега. Идя на этот День правительства, мои коллеги по депутатской группе "Союз" хотели  попросить, чтобы я высказал слова благодарности вам и вашему министерству. Потому  что на наше предложение и просьбы, а у нас  в основном это депутаты-мажоритарщики,  ваше министерство откликнулись, и  мы получили  в этом году то, чего не было до этого. Впервые  были оздоровлены за счет государственного бюджета дети-инвалиды, дети погибших шахтеров, дети пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, дети-сироты.

Во вопрос может быть  в развитие этой темы. Какова ситуация видится на 2005 год, потому что 30 миллионов заложенных в бюджете этого года , это нормально, но это только начало, во всяком случае так мы с коллегами это воспринимаем. Я бы хотел узнать позицию министерства, как увидеть развитие ситуации по детям  вот этих социально-незащищенных  категорий на 2005 год. Спасибо.

 

ДОВЖЕНКО В.І.  Василю Івановичу, я говорила про те, що  уряд, розробляючи проект бюджету на 2005 рік,  передбачив на оздоровлення дітей по всіх відповідних міністерствах збільшення: майже в два рази по чорнобильцям, два рази  по нас,  значно по Міністерству охорони здоров'я. Але це перший етап. І , як правило, безперечно, цих коштів не вистачає. І для того, щоб значно збільшити кількість дітей, які  зможуть бути оздоровлені у наступному році, щоб у нас круглорічно всі санаторії курорти дитячі працювали, безперечно, треба більше грошей, і це право Верховної Ради, як і те, що стали ми більше заробляти зараз, у нас з'явилися резерви, і з'явилася можливість  використовувати на соціальну сферу більше грошей.

Якщо по дітям-сиротам, по дітям з дивіантню поведінкою, то нам по розрахункам треба 50 мільйонів.

 

ГОЛОВА.  Олег Петров, фракція Народно-демократичної парті України та промисловців і підприємців України.

 

11:16:21

ПЕТРОВ О.В.

Шановна Валентина Іванівна!  Я  хотів  привернути увагу.  Ви знаєте, у нас у кулуарах і від ваших колег з уряду, і народних депутати такий вислів: потрібен чи не потрібен день уряду. Я що хочу підкреслити? В березні  цього року і Президент України видав розпорядження про організацію літнього відпочинку, Верховна Рада  розглядала це питання. Були  підняті  дуже  великі проблематичні питання, це, перш за все, ПДВ, визначені строки і таке інше. Я хочу вам  підкреслити, що це питання ПДВ сьогодні турбувало усіх і більшість  сьогодні таборів, баз відпочинку із-за цього питання ні одної дитини сьогодні не знайшли у себе..............Тому у мене питання: чи є у Міністерстві   реальних механізм контролю всіх цих рішень, які виходять дуже правильні, але , на жаль, і я вважаю, це і виконавчі, і законодавчі органи, не доходять до кінця цих рішень і тому страждають конкретні люди?

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ви знаєте, що стосовно ПДВ, ми уже обговорювали це питання. В березні місяці Верховна Рада прийняла  рішення  рекомендувати внести зміни до бюджету і 1 квітня ці зміни були внесені, і ви 16 червня проголосували, спасибі, підтримали. Це перше.

Друге. В міністерстві, як і в інших центральних органів виконавчої влади, є певні повноваження.

Третє. Для того, щоб було менше проблем, безперечно, потрібно прийняття закону. Ми його в жовтні місяця на засіданні уряду розглянемо і передамо в листопаді місяці, згідно із планом роботи, до Верховної Ради. І  переважна... І тоді дуже багато  проблем будуть унормовані,  визначені законодавчо, а закон треба  виконувати.

 

ГОЛОВА. Борис Беспалий, фракція  "Наша Україна".

 

11:18:19

БЕСПАЛИЙ Б.Я.

Борис Беспалий, блок Віктора Ющенка "Наша Україна", місто Київ.

Шановна  Валентина Іванівна, відповідаючи на  запитання колеги Надраги, ви сказали, що з'явилися резерви. Хотілося б дізнатися, які саме доповнення, наскільки ви пропонуєте збільшити на оздоровлення дітей бюджетні витрати  в зв'язку з тим, що з'явилися резерви. Я маю  на увазі по відношенню до першого читання. Якщо є резерви, то, мабуть, можна і додавати.

І друге запитання таке. Здорова дитина, то щастя звичайно. Але, що планує міністерство, щоб кожна з таких вразливих категорій, як сироти, інваліди, діти з фізичними і психічними вадами і окрема проблема безпритульні обов'язково і щорічно отримували можливості для оздоровлення? Тому що це питання не місцевих бюджетів, такі категорії є питання якраз державного бюджету.

 

ДОВЖЕНКО В.І. У 2003 році у бюджеті міністерства було 4 мільйона  на оздоровлення дітей, в основному тих категорій, про які ви говорите. У 2004 році  на початку було 4, з внесенням змін - 15 мільйонів, проект бюджету на 2005 рік - 30 мільйонів. Це, безперечно, дасть можливість дітей з  дивіантною поведінкою, які проходять реабілітацію у наших закладах, а також велику частину дітей із сімей опікунів, велику частину дітей із неблагополучних сімей оздоровити. Я  говорила про резерви, які мали місце у  2004 році у зв'язку із збільшенням надходжень до бюджету, із поліпшенням економічної ситуації.

 

ГОЛОВА. Сергій Петрович Гмиря, фракція комуністів.

 

11:20:18

ГМИРЯ С.П.

Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна, у меня вопросы, связанные с предоставленной вами статистикой. Вот я смотрю оперативную информацию об  оздоровлении детей льготных категорий. Вот такая категория как одаренные дети: в Житомирской области 41 тысяча таких детей, в Кировоградской области 1200. Я немножко удивлен подобной статистикой. Получается, хотя Житомирская область в три раза меньший процент дала обеспечения путевками этих детей, в 10 раз фактически больше детей там оздоровили этой категории, чем в Кировоградской. Ну, что в 40 раз глупее область или как это понимать?

И второй вопрос статистический же. Вот дети из многодетных и малообеспеченных семей. Сумская область, всего 3182, обеспечено 30 тысяч 500 с лишним. То есть в десять с лишним раз. Я не совсем не понимаю, кто же получал эти путевки? Спасибо.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Стосовно оздоровлення дітей талановитих і обдарованих. Як ви розумієте, це у нас зобов'язання для місцевих органів влади є оздоровлення дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів, дітей чорнобильських, дітей, які, називаємо їх, з дивіантною поведінкою, це обов'язок. І тут у нас, як ви подивитеся по статистиці, практично показник такий, практично в усіх областях однаковий.

Наступне. Діти наступні - це діти із малозабезпечених сімей, у першу чергу, безперечно, це багатодітні сім'ї. Тому ми за наступний показник питаємо. І треба підтримувати і обдарованих дітей, тому що там треба використати літо для того, щоб творчі здібності розвивати. І якщо там різні показники, я подивлюся на них, то це говорить про різне відношення місцевих органів влади до цих питань. Ми після розгляду на засіданні Верховної Ради будемо збирати десь протягом наступного місяця велику нараду з представниками обласних державних адміністрацій і аналізувати всі цифри, і всі ті факти, про які ви говорите.

 

ГОЛОВА. Ігор Михайлович Шурма, будь ласка. Микола Шершун, фракція Народної аграрної партії

 

11:23:04

ШЕРШУН М.Х.

У минулому для літнього оздоровлення шкільної молоді була створена потужна мережа так званих піонерських таборів, які мали в своєму розпорядженні досить солідні бази для відпочинку та лікування дітей. Серед них було немало тих, які створювалися як міжколгоспні та міжгосподарські заклади. У ході реформування цих підприємств їх майно не розпайовано, оскільки об'єкти соціальної сфери розпаюванню не підлягали. Звідси питання: в якому стані сьогодні знаходиться матеріальна база цих оздоровчих закладів? Кому належить їх майно? Скільки з них перепрофільовано і для яких цілей і в якій мірі цей ресурс використовується для оздоровлення сільських дітей?

 

ДОВЖЕНКО В.І. Я вам уже сказала, що 107 дитячих оздоровчих закладів, які належать до "Сільгоспоздоровниці" і "Сільгоспоздоровниця" координує їхню діяльність, вони не призупинили свою діяльність, вони не перепрофілювалися, і вони працюють. Безперечно, абсолютно з вами згодна, що є частина, раніше ми називали "міжколгоспні," да, оздоровчі заклади, і вони отам сидять в отих 114 оздоровчих закладах позаміського типу або санаторного типу, які ми ще сьогодні не відновили, які сьогодні ще не повернули до оздоровлення дітей.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко, фракція Соціалістичної партії України.

 

11:24:40

НІКОЛАЄНКО С.М.

Ніколаєнко, фракція соціалістів, Херсонщина.

Шановна Валентина Іванівна! Я не буду, хоча я і представник опозиції, але не буду применшувати значення роботи, яка проводиться урядом. Але я глибоко переконаний сьогодні, що уряд дуже багато блефує, поскільки, дивіться, ми говоримо про оздоровлення. В профтехосвіті сьогодні навчається 500 тис. дітей. В минулому році на одного учня виділили ви на один день 25 копійок харчування на добу. В цьому році в переможному бюджеті, про який уже писали навіть на хрестах, 38 копійок на одну добу. То нам потім оздоровлювати надо буде учня, після того, як він навчиться профтехосвіті, мінімум ще десь років п'ять.

І я можу назвати інше. От я буваю сьогодні, не виплачують на дітей пособіє і так далі. Чому? Ми зарахували в доходи, доходи від землі, яка ніколи не родить на тій же самій Херсонщині. Із-за цієї землі, що людям дали, ніхто ж допомогу на дітей не отримує. Діти голодують. Як ці питання буде уряд розгляду?

 

ДОВЖЕНКО В.І. Стосовно державної допомоги сім'ям з дітьми. Я вам від імені уряду інформую, що починаючи з 2003 року ліквідовані всі заборгованості по виплатам державної допомоги сім'ям з дітьми у відповідності з тим законом, з новою редакцією, яку ви прийняли, і почала діяти з 1 січня 2002 року. І, на сьогоднішній день,  у нас немає заборгованості по виплатам сім'ям з дітьми - це перше.

Друге. Якщо в 2000 році в державному бюджеті  на виконання Закону про державну допомогу сім'ям з дітьми було передбачено 397 млн. гривень, то в бюджеті 2004 року на державну допомогу сім'ям з дітьми, передбачено  майже 1 млрд. 700 млн. гривень  і фінансування протягом восьми місяців, приблизно 1 млрд. 200 млн. гривень профінансовано на державну допомогу  сім'ям з дітьми.

В проекті бюджету на 2005 рік на державну допомогу сім'ям з дітьми, а це і харчування,  і все інше, передбачено більше 2 млрд. гривень.

 

ГОЛОВА. Георгій Манчуленко, фракція "Наша Україна".

 

11:26:58

МАНЧУЛЕНКО Г.М.

Георгій Манчуленко, 203-й округ, Українська народна партія, блок   Віктора Ющенка.

Валентино Іванівно, мені здається, що зберігається не зовсім правильна  тенденція, коли ті діти, які дійсно заслуговують оздоролвлення, не  мають змоги зробити це в повному об'ємі. А є багато випадків, коли діти більш заможних батьків, хоча вони теж мають оздоровлюватися, якраз користуються тими правами, які мали б використовувати пільгові категорії.

От подивіться по Чернівецькій області: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування - оздоровлено 80 відсотків. Діти-інваліди - менше половини. Діти, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, тут взагалі десь всього 40 відсотків.  Діти з багатодітних і малозабезпечених сімей - відсотків 60 оздоровлено.

Загалом по Україні 42,9 відсотка   оздоровлено дітей і  це ненормальна тенденція і її треба виправляти, тому що це ж наше майбутнє. Дякую.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Я абсолютно з вами згодна, що треба, щоб кожна дитина мала не тільки право, а мала і можливість оздоровитися - це перше.

Друге.  Якщо в 2000 році у нас було оздоровлено 1 млн. дітей, а в  2004 оздоровлено 2 млн. 545 тис., то на це треба ж взяти кошти, треба їх заробити і оздоровити таку кількість дітей. Тому будемо разом працювати, краще працювати, будемо приймати закони,   які захищають, реально захищають інтереси дітей, будемо більше дітей оздоровлювати і вони будуть мати кращий стан здоров'я. В Чернівецькій області, до речі, в цьому році значно краще відбулося оздоровлення і значно більше дітей, в першу чергу із багатодітних сімей, там дуже багато багатодітних сімей, в тому числі із багатодітних сімей оздоровлено дітей більше.

 

ГОЛОВА. Зарема Катушева, фракція комуністів.

 

11:29:03

КАТУШЕВА З.Г.

Фракция коммунистов.

Уважаемая Валентина Ивановна, в этих сложных условиях мы еще раз убеждаемся, что самый сложный участок возглавляют наши мужественные женщины. Я от имени крымчан хотела бы поблагодарить вас и прекрасных................. Крымского республиканского комитета по делам семьи и молодежи, Самойлик Катерину Семеновну за ту огромную работу, которую вы проделываете. Благодаря вамсоциально незащищенная прослойка наших детей - в этом году 40,2 процента, - отдохнули в детских лагерях. Но, к сожалению, мы вынуждены признавать, что этого все-таки недостаточно. Проблема будет решена  только тогда, когда будут оздоровлены все 100 процентов, мы можем говорить о 100 процентах.

Я, к сожалению, хотела бы обратить ваш факт на то, что у нас все-таки перепрофилируются детские оздоровительные лагеря. Во лагерь "Иссары" в городе Ялте.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Я могу сказать, что я разберусь с этим фактом. Конечно, у нас есть такие факты. Поэтому Кабинет Министров и принял постановление, которым запретил коммунальные и государственные. А теперь мы внесем изменения и дополнения к соответствующим законам, будем очень просить вас поддержать, чтобы на рассчитывались за долги при банкротстве, не рассчитывались лагерями.

 

ГОЛОВА. Василь Калінчук, фракція Народної аграрної партії.

 

11:30:45

КАЛІНЧУК В.А.

 

ГОЛОВА. Іван Бокий, будь ласка. Немає?

Юрій Кармазін, будь ласка.

 

11:31:06

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Я прошу надати слово  Петру Порошенку, голові партії "Солідарність" нашого блоку. Дякую.

 

ГОЛОВА.  Петро Порошенко, будь ласка.

 

11:31:22

ПОРОШЕНКО П.О.

Дякую. Шановна Валентина Іванівна, я би хотів задати таке  запитання. В проекті  бюджету 2004 року, який був підписаний Віктором Януковичем, дійсно і ми про це сьогодні вже говорили в залі, видатки по оздоровленню дітей були обкладені податком на додану вартість. Півроку діяла ця норма. Фракція "Наша Україна" категорично... Блоку Віктора Ющенка категорично заперечувала і саме тому не голосувала за цей закон. Там стоять підписи Прем'єр-міністра, там стоять голоси депутатів членів більшості. Лише перед виборами ця норма була скасована.

Не кажеться вам, що це є просто  передвиборчий  трюк. Чим керувався уряд, коли приймав таке рішення?

 

ДОВЖЕНКО В.І. Шановний пане Порошенко, ну, по-перше, ви знаєте, що з цього приводу ми з вами вели... почали вести  дискусію ще тоді, коли про вибори не говорили. Це початок цього року як і кінець минулого року. І кінець-кінцем з цього питання знайшли спільну мову. Якщо ми будемо знаходити і надалі спільну мову по всіх питаннях, які стосуються поліпшення становища дітей, то я впевнена в тому, що ми зробимо  краще життя для наших дітей.

 

ГОЛОВА. Так, Олександр Баранівський. Не бачу. Микола Шульга. А, є. Вибачте, вибачте. Олександр Баранівський, фракція  Соціалістичної партії України. Вибачте.

 

11:32:56

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Дякую. Фракція соціалістів, Олександр Баранівський.

Шановна Валентина Іванівна, як ви відноситесь до того, що безпосередньо із  вашою участю проводяться відповідні молодіжні, так сказать, я б сказав би, акції в учбових закладах - те, що не так давно відбулося в Житомирі і практично де йде конкретна робота по підтримці одного з кандидатів у Президенти. Ви являєтесь посадовою особою,  законом це чітко заборонено і питання в тому заключається, якщо ми будемо так з молоддю, будемо говорити, так і від влади виховувати, хто ж виросте з них? Чи це будуть  законослухняні люди, які будуть поважати  державу Україна, символи держави, чи вони будуть  орієнтуватися на те, що вони будуть мати зневагу до влади, як сьогодні має більшість  населення суспільства,  суспільство як відноситься до влади, тому що вони розуміють , що роблять представники влади не те, що треба. Як будуть до цього відноситися? Дякую.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Якщо це стосується  Житомирського державного педагогічного університету, в якому  я дійсно була, тому що ми за ініціативою ректора Сауха через Житомирське  обласне управління у справах сім'ї та молоді підтримали реалізацію одного із соціальних проектів. І ми все робимо для того, щоб протягом найближчих років  кожний вищий навчальний заклад мав студентську соціальну службу, кожний вищий навчальний заклад мав студентський центр зайнятості, де б можна було  і надавати соціальні послуги студентам, і займатися вторинною зайнятістю студентів, і займатися  їх майбутнім працевлаштуванням.

І я абсолютно  знаю, пам'ятаю, що я говорила студентам. Там зібрався актів і я говорила їм про те,  як реалізується політика економічна, соціальна, сімейна, дитяча, молодіжна. І у нас було спілкування пов'язане з реалізацією державної політики, у тому числі роботою Верховної Ради, роботою уряду, місцевих органів виконавчої влади.

Я дуже  хорошо знаю Закон про вибори і ніколи його не порушувала.

 

ГОЛОВА. Микола Шульга, фракція комуністів.

 

11:35:27

ШУЛЬГА М.О.

Микола Шульга, фракція комуністів.

Шановна Валентина Іванівна! Будь ласка, скажіть, хто, яке відомство формує виховні програми для літніх таборів. адже там йде  не тільки оздоровча робота, але і виховна. Ми зараз більше зосередилися на таких питаннях матеріальних. А що стосується виховної роботи, хто формує? Ми з вами живемо в умовах плюралізму і  на яких в таких умовах на яких засадах світоглядних, естетичних, етичних формуються ці програми? І останній аспект, власне, одного і того же запитання: чи є контроль  за програмами виховними тих оздоровчих таборів, які формуються громадськими організаціями? Спасибі.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ви знаєте, ми живемо з вами в плюралістичному суспільстві і ми маємо свободу слова, і ви знаєте, безперечно, треба,  щоб ми разом з вами, і Верховна Рада, уряд, місцеві органи влади, розробляли програми, закони, реалізовували їх і таким чином впливали на  формування  світоглядних позицій і на виховання молодих людей - саме для цього  ми з вами  розробили разом з депутатами і проект Закону про національне патріотичне виховання молоді, який  ми розглянули в першому читанні.

Стосовно виховних програм. Ми вже  другий рік поспіль разом із  Міністерством освіти і науки,  разом з Інститутом педагогіки розробляємо такі методичні рекомендації, потім розповсюджуємо їх по областях,  області збирають  директорів  дитячих оздоровчих закладів і проводимо з ними семінари з тим, щоб вони використовували в  своїй практичній діяльності це.

Стосовно громадських. Ми теж саме робимо і з громадськими організаціями. До речі, у нас десь приблизно більше 10 громадських організацій, в тому числі дитячих і молодіжних,  виграли в минулому році конкурс на отримання  фінансової підтримки на оздоровлення дітей. Це дуже багато різних громадських організацій.

Ми з ними, безперечно, проводимо роботу, допомагаємо, сприяємо, контролюємо, як вони це роблять, і приймаємо від них творчі їхні звіти. Ну, я далека від думки про те, що  ми все зробили. Це початок роботи.

 

ГОЛОВА. Валентина Семенюк... Леонід Вернигора, будь ласка, фракція Соціалістичної партії України.

 

11:38:20

ВЕРНИГОРА Л.М.

Леонід Вернигора, фракція Соціалістичної партії України.

Валентина Іванівна, ми з вами не в перше дискутуємо, підраховуємо. Ну, така наша доля, ми займаємося  цими питаннями. Мені хочеться вам трішки поспівчувати. Чому? Якщо ви і надалі будете займати цю посаду, обіймати цю посаду, то дуже вам не вигідно подавати оцю таку високо темпову статистику, щось 27 відсотків поза той рік, 34, 42. Нам доведеться з вами давати завдання нашим, як Міністерство сім'ї і молоді, давати молодим сім'ям завдання. щоб дітей же збільшилось, бо нікого ж  буде вже оздоровлювати.

І друге. Все-таки із 143 мільйонів, ви кажете це державні кошти, а я хотів би  їх якось розмежувати. Тому що тут дуже левова частина є коштів соціального страхування, де це є внески  застрахованих осіб, тобто батьківські теж кошти, це не державні позабюджетні кошти, ви знаєте, так, і тут є трьох місячне утримання ветеранських або дітей-сирів...

 

ГОЛОВА. Дякую.

 

ДОВЖЕНКО В.І. Ну, по-перше. Ну, я не знаю, як нас з вами можуть задовольняти начебто високі темпи, якщо у нас тільки 43 відсотки дітей  організовано оздоровлено. Як би ми говорили про те, що вже 99, тоді ми могли б заспокоїтися незалежно від  того, хто які місця займає зараз і буде у майбутньому займати.

По-друге. Якщо вас хвилює, де взяти дітей, щоб їх  і далі оздоровлювати, то я хочу вам повідомити про те, що у першому півріччі цього року у нашій державі народилося на 20 тисяч  більше, 195 було тисяч у минулому році, у цьому році 215 тисяч дітей, це на 10 відсотків більше, і така тенденція збережеться.

По-третє. Я на цій трибуні не для того, щоб рапортувати про високі цифри, а для того, щоб доповісти про те, як центральні та місцеві органи виконавчої влади разом із громадськістю і разом із дуже багатьма народними депутатами забезпечують виконання постанови Верховної Ради та Державної програми щодо організації оздоровлення і відпочинку дітей. А кожний сприймає звіт по-своєму.

 

ГОЛОВА. Дякую, Валентино Іванівно. Всі, хто хотів поставити питання, таку можливість отримали. Сідайте, будь ласка, перепочиньте, бо уже тут півтори години на трибуні.

Я запрошую до виступу голову Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму Катерину Семенівну Самойлик.

 

11:41:42

САМОЙЛИК К.С.

Дякую. Шановні колеги, члени Кабінету Міністрів України. Проведення Дня уряду із зазначеного питання зумовлено тим, що протягом останніх років зберігається стала тенденція до погіршення стану здоров'я дітей. Насамперед це пояснюється соціально-економічними, екологічними негативними факторами і призводить до зниження імунітету, розвитку хронічних захворювань та загострення проблем дитячої інвалідності.

Протягом останніх років на державному рівні здійснюється ряд заходів, спрямованих на організацію, оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку під час літніх канікул. Ще до позитивного також слід віднести те, що у бюджетах усіх рівнів передбачаються кошти для забезпечення цієї діяльності і з кожним роком обсяги фінансування зростають.

Ви пам'ятаєте, як приймався Державний бюджет України і на поточний рік майже одноголосно, майже всіма фракціями, забувши профінансувати оздоровлення дітей аграріїв, не передбачивши жодної копійки на ці цілі і зменшивши на 42 мільйона гривень на оздоровлення дітей, які постраждали від Чорнобильської аварії. Так що питання ми повинні задавати і уряду, але ми повинні задавати і собі, чому ми пропустили такий Державний бюджет України. І лише дякуючи місцевим бюджетам, нам вдалося вирівнити ситуацію і ці категорії дітей також оздоровлювалися. Але не зважаючи на це поки що не вдається забезпечити оздоровлення всіх дітей, які цього потребують.

Зрозуміло, що ліквідувати дефіцит коштів, докорінно поліпшити матеріально-технічну базу в галузі оздоровлення за короткий проміжок часу неможливо. Тому і маємо, що тільки 42 відсотки дітей шкільного віку оздоровлювалися влітку цього року. Але викликають подив і цілий ряд запитань.

За інформацією уряду створена досить солідна нормативно-правова база забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей та виконання у повному обсязі завдань щодо вирішення цієї проблеми.

І в той час на початку кожного оздоровчого сезону виникає безліч проблем щодо організаційного і фінансового забезпечення процесу оздоровлення дітей. Зокрема наведу такий приклад. Незважаючи на те, що народні депутати України настійно рекомендували уряду запровадити економічні механізми щодо здешевлення вартості дитячих путівок, уряд натомість наполіг, щоб в Законі України про Держбюджет на 2004 рік була призупинена дія пільг з оподаткування цих путівок податком на додану вартість. В результаті вартість путівок значно зростає. Фактично робота багатьох дитячих закладів у першу зміну була зірвана.

Водночас Постановою Верховної Ради України було рекомендовано відновити цю пільгу, і врешті-решт Кабмін надіслав відповідні пропозиції, але занадто пізно. І ця пільга почала діяти лише в липні. Це після того, як переважна більшість путівок на весь літній сезон була уже реалізована.

Також не зрозуміло, чому всупереч рекомендації Верховної Ради України не було внесено зміни до чинного законодавства щодо відміну сплати податків за путівки для дітей, які їхні батьки отримали від роботодавців? Чи можна пояснити те, що Міністерство з питань надзвичайних ситуацій провело тендер на закупівлю путівок щодо оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. А в результаті процес їхнього оздоровлення розпочався лише в травні, якщо в попередні роки з січня-місяця.

А тепер про недоліки уже хронічно повторюються щорічно, а саме: знову мали місце непоодинокі факти  несвоєчасного відкриття дитячих оздровчих закладів. Серед лідерів  у цьому попереду далеко не самі бідні бласті: Дніпропетровська,  Донецька, Харківська, Одеська, Львівська, Автономна Республіка Крим - всього 67 закладів.

Наступне. Хто дозволив відкривати дитячі оздоровчі заклади без погодження з відповідною державною санітарною службою. Це стосується Тернопільської, Одеської, Харківської обалстей - всього майже 100 дитячих закладів.

А що відбувається з харчуванням наших дітей? За даними відповідних служб перевірялася організація харчування майже в 700 дитячих оздоровчих закладах і в 90-та відсотках з них виявлені порушеня. Недовкладання продуктів  у страви, порушення технологій  приготування їжі, низька якість продукції, порції відпускалися меншої ваги, продукти закуповувалися через посередників за цінами значно вищими від середніх по Україні.

Виникає закономірне питання: заклади відкриваються для оздровлення дітей, чи для збагачення керівників цих закладів?

Для того, щоб і без того знедолених дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, сиріт, чорнобильців обдирати.

Вже традиційною стала проблема якісного кадрового   забезпечення оздоровчого процесу. Лише вибіркові перевірки влітку цього року виявили факти неповного укомплектування кваліфікованими  кадрами, скорочення штатного розкладу, слабкої організації виховної роботи, а все це призводить до нещасних випадків. Залишається без відповіді питання щодо організації діє... контролю за  недопущенням зміни профілю  в ході приватизації, в тому числі, спеціалізованих закладів і ефективного використання бюджетних коштів.

Я хотіла б привести лише один приклад. Харківський завод  "Кондеціонер" мав на Херсонщині прекрасний табір, який працював з травня по жовтень протягом багатьох років. Під час приватизації   відбулося відчуження соціальної сфери  і табір було передано Херсонському регіональному фонду держмайна. Той,  в свою  чергу, передав табір  сумнівній фірмі з підставними особами і тепер там цілорічно  проживають іноземні  громадяни з Голандії - члени релігійної громади "Макаріши" і оздоровчий заклад, який розрахований   на 500 чоловік, там проживає 20 чоловік. І звернення і до Генпрокуратури, і до Фонду держмайна закінчується відписками. І, чесно кажучи, саме щодо подібних недоліків хотілося сьогодні почути конкретні відповіді: хто поніс відповідальність за такі неподобства.

Цих та багатьох інших проблем можна було б запобігти, якби вони були своєчасно врегульовані відповідним законом, про необхідність розробки якого не раз наголошувалося у цій залі.

Вважаємо, що тільки на законодавчому рівні можна визначити економічний механізм реалізації ресурсного потенціалу галузі оздоровлення, запровадити обов'язкове страхування здоров'я і життя дітей на період оздоровлення, комплексне оновлення і зміцнення всієї інфраструктури, вирішити ряд інших питань.

Тільки законодавчо можна розробити і затвердити стратегію розвитку галузі в оздоровленні і відпочинку не тільки влітку, а й цілорічно. Адже не можна вважати за нормальний той факт, що розвиток мережі дитячих оздоровчих закладів відбувається переважно за рахунок збільшення кількості таборів з денним перебуванням при навчальних закладах, де влітку цього року оздоровилося понад 62 відсотки всіх дітей. Це начебто вихід при куцому бюджетному фінансуванні, але чи є це прикладом повноцінного оздоровлення? Дешеве не завжди є раціональним.

Підсумовуючи викладене, ми пропонуємо уряду прискорити роботу щодо внесення до Верховної Ради відповідного законопроекту, і розробити на його основі якісно нову загальнодержавну програму оздоровлення і відпочинку дітей в Україні. Це, по-перше.

По-друге, звертаю увагу на те, що ми завчасно проводимо День уряду із зазначеного питання, в жовтні місяці, під кінець року, з метою, щоб, не втрачаючи дорогоцінний час, за той період, що залишився до початку нового оздоровчого сезону, відповідні органи виконавчої влади могли не тільки врахувати всі недоліки, а й вжити дійсно дійових заходів для організації повноцінного оздоровлення і відпочинку наших дітей влітку наступного року.

І хочу звернутися до колег, до тих, хто сьогодні знаходиться в залі. До тих, хто зараз в округах працює на вибори Президента  того чи іншого. Хочу звернутися до вас. Сьогодні  задавали дуже багато питань  міністру. Не знімаючи вину з міністерства, з уряду, хочу, щоб ми також при проведенні День урядів запитували з себе чому ми прийняли такий бюджет, який більшість дітей... дякуючи якому більшість дітей не змогли оздоровитися. А голосували, ще раз підкреслюю, майже одноголосно, майже всі фракції. За виключенням тільки однієї фракції, фракції, яку я представляю -  да, комуністичної партії України. І тому перед тим як задавати питання, спитаймо з себе чи все ми зробили для того, щоб дійсно оздоровлення проводилося на державному рівні. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Дякую вам, Катерина Семенівна. Шановні колеги, інформацію і співінформацію ми заслухали, переходимо до обговорення.

Можливо давайте таким чином порадимося, шановні колеги. У нас записалися виступаючі. Ми домовилися 40 хвилин на  обговорення. Десь так воно фактично у нас і вийде. Можливо ми б не робили перерву, а провели б зараз обговорення, якби не заперечував Валентин Григорович проти цього. А потім визначилися щодо наших дальших дій. Немає заперечень?

Переходимо до виступів. Прошу висвітити прізвища народних депутатів, що записалися. Василь Надрага запрошується до виступу. Вибачте, Володимир Пузаков запрошується до виступу. Підготуватися Надразі.

 

11:52:08

ПУЗАКОВ В.Т.

Дякую. Володимир Пузаков, фракція Комуністичної  партії України, Кіровоградщина.

Впродовж останніх років в Україні зберігається тенденція, на жаль, до погіршення  стану здоров'я дітей. Серед дітей залишається високим рівень інвалідності. Не турбує владу і те, що 90 відсотків соціальних сиріт поповнюють  кримінальний світ. Хотілося б почути  правду, скільки ж  оздоровлено цих соціальних сиріт. Тільки на Кіровоградщині їх біля 2 тисяч і з року в рік живуть вони на теплотрасах та в підвальних приміщеннях, хоч, правда, їх скоро збираються оздоровлювати (в кавичках), адже розробляють відповідну програму, на реалізацію якої потрібно 100 тисяч  гривень. В області біля двох тисяч дітей-інвалідів, понад 24 тисячі дітей з багатодітних сімей та більше 5 тисяч дітей-чорнобильців. На оздоровлення їх бюджетів районів та  міст було передбачено аж 443 тисячі гривень. А чи змогли оздоровитися діти  на ці кошти? Звичайно ні. Хоч у звітах місцевих властей оздоровилися всі на 100 відсотків. Да, у  звітах оздоровлюють всіх дітей, але на яву, пани правителі, оздоровлюєтеся тільки ви і ваші діти.

Як можна оздоровити дітей, коли в області замість 32 стаціонарних оздоровчих таборів радянського часу сьогодні діє дев'ять. А в оздоровчому таборі "Бригантина", що на Кіровоградщині, не оздоровлено ні однієї дитини-чорнобильця. Така  ж картина і  по  всіх дев'яти оздоровчих таборах області. Хоча діти-чорнобильці повинні оздоровлюватися і в оздоровчих таборах, і в санаторіях. Та про які санаторії може йти мова, коли батьки-ліквідатори роками стоять на отримання путівки для дитини до санаторію. Сором такій державі, де  з 47-мільйонним населенням  оздоровлюється 32 тисячі юних громадян тоді, як у  Білорусії з 9-мільйонним населенням оздоровлюється 212 тисяч дітей. Тобто є над чим подумати владі.

І, на превеликий жаль, недоліки оздоровчої кампанії минулого року не враховуються в цьому році, а знову ж, на жаль,  повторюються. Але на противагу вам,  антинародні правителі,  ми комуністи не стоїмо осторонь дитячих проблем. Наприклад, за клопотанням, дійсно, народного кандидата у Президенти України Симоненка Петра Миколайовича було оздоровлено безкоштовно групу дітей-чорнобильців, які перебували на лікуванні у санаторії на березі Азовського моря. І тому  то навіть діти України  закликають всіх чесних людей  віддати в день  виборів свій голос за вірного сина народу Петра  Миколайовича Симоненка, який в країні дасть  щасливе і достойне життя дітям...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Надрага, підготуватися Харі.

 

11:55:31

НАДРАГА В.І.

Василий Надрага, депутатская группа "Союз", Луганская область.

Сегодня  мы можем оценивать ситуацию так, как нам хочется, или так, как  она существует. Если так, как есть, то приведу  несколько цифр. По той же Луганской области в 2004 году было оздоровлено 43 тысячи 834 ребенка, что на  20 тысяч больше, что соответственно в 2003 году. И если в 2003 году работало 838 детских лагерей, то в текущем году  работало  уже 1078. И поэтому  когда сегодня мы оцениваем ситуацию, я думаю, мы можем ее оценить по двум составляющим. Какова тенденция? Тенденция положительная. Какова ситуация в  части охвата детей? Вот здесь есть, над чем работать и абсолютно согласен со всеми, кто говорил, что есть над  чем работать и исполнительной власти в лице Кабинета Министров и министерства профильного, и, соответственно, нашей Верховной Раде как органу, который в первую очередь влияет на формирование финансовой составляющей  этих процессов.

Я вам должен сказать, что на  организацию детского  оздоровления  бюджетов всех уровней было выделено только по Луганской области без малого 9 миллионов гривень. Много или мало? Я думаю, что это не плохо, если  мы будем опять же сравнивать, что делалось в предыдущие годы. В целом же, может быть, где-то отвлекаясь от основной темы своего выступления, скажу так: мы сегодня можем  говорить о позитивном, в том числе в такой интересной составляющей, как взаимоотношение Верховной Рады с исполнительной властью, в данном случае можно говорить о нормальной деловой работе  с одной стороны министерства, с другой стороны профильного комитета, потому что позитивные  вещи, которые получаются у нас в  этом зале связаны с тем, что мы где-то понимаем один одного. Мы, я имею в виду Верховная Рада или соответствующий комитет, если быть точным, и соответственное министерство. Я думаю, что это есть пример,  о котором есть смысл подумать и другим профильным  комитетам связанным  на те или иные темы. Но все-таки  возвращаясь к проблематике. Итак, проблема. Сегодня остается проблемой - это освобождение от уплаты земельного налога детских санаторно-курортных оздоровительных учреждений, входящих в реестр Кабинета Министров.

Я думаю, что здесь проблема заключается в том, что необходимо  разработать и согласовать соответствующими инстанциями упрощенный механизм регистрации получения разрешения на  осуществления профильной деятельности детскими оздоровительными учреждениями, не только те, которые входят в реестр, но и все, кто сегодня занимается оздоровлением детей, которые сегодня должны получать другие льготы, включая и налог на землю.

Второе. Я думаю, что мы должны окончательно раз и навсегда закрыть тему  отмены НДС, налога на добавленную стоимость детских путевок.

И еще я хотел сказать,  что мы, сегодня эти предложения заложены в бюджет, и я думаю, что мы должны это поддержать.

И последнее. Говоря о том, что мы должны сделать, глубоко убежден, что мы должны пойти и закрыть тему, связанную с тем, что сегодня  за счет детских оздоровительных учреждений закрывают долги предприятиям. Поэтому предложение о изменении в бюджет, которые здесь звучали, на мой взгляд, являются необходимыми.

В целом же глубоко убежден, что мы должны сохранить положительную динамику в оздоровлении детей и четко понимать, совместными усилиями мы можем и должны сделать все, чтобы...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Хара, за ним - Шершун.

 

11:58:49

ХАРА В.Г.

Уважаемые коллеги, нужно признать, что за последние два года Верховна Рада, Кабинет Министров Украины сделали, стали уделять все больше внимания вопросам летнего оздоровления, что позволило  приостановить развал системы существующий и  изменить отношение государственных региональных  организаций к одной из самых важных деяний государства.

В немалой степени этому способствует и Премьер-министр Украины Виктор Федорович Янукович, который будучи губернатором Донецкой области, лично занимался этими вопросами и не понаслышке знает о важности и эффективности летнего оздоровления детей.

Однако, к сожалению, мы не можем на сегодняшний день сказать, что у нас в Украине действует целостная система летнего оздоровления, что в полной мере на местах выполняется решение  Верховной Рады и Кабинета Министров, что все уровни власти одинаково ответственно относятся к этому важнейшему государственному делу.

К сожалению,  до сих пор отсутствует серьезная государственная политика в этой отрасли, нет Закона об оздоровлении и отдыхе детей, нет соответствующей нормативной базы, например, социальных стандартов в этой отрасли, инструкции по  организации питания, документы о порядке контроля за деятельностью лагерей, инструкции или какого-то другого документа, определяющего уровень зарплаты работников, условия и режим работы. Нет системы и четкого механизма ответственности руководителей всех уровней за неудовлетворительную работу по организации оздоровления. Мы уже говорили о том факте отмены льгот на налоги на детские путевки, но на сегодняшний день никто за это наказание не понес. И мы два раза в июне текущего года меньше оздоровили, чем в июне прошлого года.

Или другой пример. По данным Федерации профсоюзов Украины в Херсонской области детские оздоровительные лагеря не только не были освобождены от местных налогов и сборов, но и в нарушение решений Верховной Рады и постановления Кабмина за услуги брали деньги в учреждений, которые содержатся за счет государственных и местных бюджетов. Это увеличило расходы каждого лагеря от 50 до 70 тысяч гривен. Кто авторы этой подлости, и какие наказания он понес? Мы кстати за аббревиатуру КМ, точнее Кабинета Министров, видим только Премьера и вице-премъеров, а по сути за этим определением стоят определенные ведомства и руководители государственным.

В связи с вышеизложенным предлагаю Кабинет Министров в полном объеме все-таки выполнить постановление от 18 марта 2004 года. Мои замечания критические считать приложением по сути обсуждаемого вопроса. И предложить Кабинету Министру, Министерству по делам семьи, областным государственным администрациям проводить свою работу по оздоровлению детей в еще большем контакте с Федерацией профсоюзов Украины, ее региональным объединениям. Так как это главные носители опыта работы с детьми.

И нельзя сбрасывать со счетов и работу с общественными организациями. А их у нас две - ассоциация "Лелека" и ассоциация при Федерации профсоюза Украины, которое профессионально занимается вопросами оздоровления детей. И в конце концов нужно в те решения, которые принимает Верховная Рада, полностью выполнять и в определенные сроки. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Шершун. За ним - Катушева.

 

12:02:05

ШЕРШУН М.Х.

Микола Шершун, фракція Народної аграрної партії України.

Шановний головуючий, шановні народні депутати, члени уряду. Безперечно, що від попередніх слухань з цього питання є позитивні зрушення в організації оздоровлення дітей. Але фракція Народної аграрної партії стурбована низкою ще існуючих проблем.

Перше. Покращання ситуації відбулося за рахунок оздоровлення дітей на місцевій базі. Але сьогодні відбувається планомірне знищення місцевих профільних закладів, більшість яких знаходиться у сільській місцевості. Адже ще жодного разу централізовано не виділялися кошти на їх підготовку до оздоровчого сезону. А готовність баз така, що тільки пожежники у цьому році призупинили експлуатацію понад 700 об'єктів, будівель, споруд оздоровчого призначення.

На нашу думку, якщо є державна програма оздоровлення, то держава повинна і фінансувати підготовку всіх закладів до оздоровчого сезону. Фракція пропонує уряду розробити в Держбюджеті кошти і передбачити в Держбюджеті і розробити механізм фінансування хоча б тих закладів, які оздоровлюють дітей соціально незахищених категорій, передусім сиріт, чорнобильців.

Друге. Сьогодні постає реальна загроза зупинки роботи дитячих санаторно-оздоровчих закладів, які є поза системою охорони здоров'я, бо усі інші заклади, які саме оздоровлюють, а не лікують дітей, не потрапило у Постанову за номером 701, що звільняє їх від сплати ПДВ. Але заклади ці є неприбутковими, бо тільки вони реалізували ще до появи згаданої Постанови, то сплатити податок з власних коштів не зможуть. Значить, зупиняться, оздоровлювати дітей буде ніде.

Проблема не вирішується достатньо довгий час, хоча я особисто звертався до урядовців, реакція поки що нульова.

Шановна Валентина Іванівна, хотів би сказати, що і непомітно зацікавленості, такої серйозної зацікавленості вирішити проблему цю і з боку Міністерства у справах сім'ї та молоді. Тому закликаємо уряд привести справи у відповідність до державної програми оздоровлення дітей.

І останнє. Фракція зауважила, що тільки основних розпорядників оздоровчими коштами є сім. Вважаємо, що розпорошення фінансів сприяє зловживанням, призводить до безвідповідальності. Адже, наприклад, Міністерство з надзвичайних ситуацій не передбачило достатніх видатків за цією статтею, затягнуло з тендерами, внаслідок чого було втрачено чотири місяці і багато постраждалих дітей не було оздоровлено.

Я це не ставлю в вину ні  міністерству, ні особисто  міністру, бо їхньої вини тут майже немає. Винен той, хто придумав цю схему.

Фракція народної аграрної партії пропонує уряду забезпечити концентрацію оздоровчих коштів одному з профільних міністерств, щоб було чітко зрозуміло хто конкретно оздоровлює дітей і несе за це ...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово має народний депутат Катушева, за нею Соломатін.

 

12:05:21

КАТУШЕВА З.Г.

Фракция коммунистов, Катушева, Крым.

В уникальности крымской земли, как в климатическом плане, так и существующей оздоровительной базы для отдыха и детей и взрослых нет необходимости убеждать присутствующих и этот факт не подлежит сомнению.

Но вот умеем ли мы правильно использовать возможности, которые подарила нам сама природа, к сожалению, огромный вопрос.

Если в советское время не было проблем у родителей с отправкой детей в пионерские лагеря и санатории, путевки каждый обязательно получал в профкоме  за символическую и почти смехотворную цену, или  бесплатно, то теперь это очень дорогое удовольствие не по карману большинству родителей Украины.

Если в советское время укреплялась материально-техническая база, оснащались детские здравницы, увеличивалось их количество и качество, то, на сегодняшний день, мы вынуждены констатировать, что уже замахнулись на самое святое - детские оздоровительные учреждения. Меняют собственника, и меняю профиль деятельности.

Так 7 июня был продан одному из строительных кооперативов детский лагерь  "Исары" в городе Ялте. Это ... кощунства на очереди и другие здравницы. Детское учреждение "Комарово" в Форосе грозит такая же участь. К сожалению, проблема перепрофилирования  детских учреждений существует и она не может не беспокоить.

Опыт работы по организации оздоровления детей и подростков в 2004 году показывает, что ряд проблем требует решения на государственном уровне.

Необходимо усовершенствование законодательной и нормативно-праововой базы  назрела необходимость принятия закона по организации оздоровления детей. Не может не беспокоить и отсутствие механизма стимулирования субъектов хозяйственной деятельности, содержащих оздоровительные учреждения.

В процессе формирования Государственного бюджета Украины средства на оздоровление детей льготных категорий необходимо предусматривать в расходной части местных бюджетов во расчетов межбюджетных трансфертов.

Необходимо также освобождение от стоимости детских оздоровительных путевок на уплату льгот на добавочную стоимость. В этом году, к сожалению, это было сделано только с первого июня. С учетом природных климатических условий Крыму необходимо выделять средства Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности для организации лагерей дневного пребывания детей.

Есть необходимость предусматривать выделение средств из Государственного бюджета для круглогодичного оздоровления детей. Я уверена, что с победой нашего народного кандидата...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Соломатін. За ним Прошкуратова.

 

12:08:42

СОЛОМАТІН Ю.П.

Юрій Соломатін, фракція комуністів, секретар Комітету з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Шановні народні депутати, представники уряду, шановні радіослухачі! Щорічно на дні уряду ми розглядаємо питання про організацію оздоровлення дітей, і зокрема представники нашого комітету і нашої фракції звертають увагу на оздоровлення дітей-чорнобильців, ті, які постраждали. Щорічно ми з вами чуємо про наміри уряду збільшити кількість оздоровлення дітей. І я хочу запропонувати, щоб ми ось на цьому розгляді і подивилися, проаналізували, як це робиться насправді.

Наведу цифри по кількості оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У 1998 році було оздоровлено 482 тисячі дітей, через три роки, у 2001 році, 346, у 2002 році 283 тисячі, у минулому році - вже 246 тисяч. Тобто, за останні 5 років кількість оздоровлених дітей щорічно  зменшувалася приблизно на 50 тисяч, а відповідно до загального  обліку і відповідно до  чорнобильського закону, щороку має отримувати оздоровлення  близько  900 тисяч  дітей.

На останньому Дні уряду з цього питання  нас запевнювали, що завдяки впровадженню нового механізму управління ситуація  має покращитися, але, на жаль, так не сталося і саме про це говорив  мій колега Шершун Микола Харитонович в своєму виступі і я  тому частину цю свого виступу скорочую.

На 11 жовтня за рахунок  коштів Державного бюджету було оздоровлено 73 тисячі дітей. Шановні! Куди ми  йдемо?

І на цей же самий  час в 2003 році було оздоровлено  відповідно 158 тисяч дітей. Тому хочу підкреслити, що на оздоровлення останні 3 роки Державним бюджетом передбачалися ті самі суми, вони повторювалися з року в рік, 155 мільйонів гривень. Але на сьогодні вже зрозуміло, що сума ця недостатня, бо певна її частина використовується не лише на закупівлю путівок, але і на перевезення дітей, а також на деякі компенсаційні витрати, пов'язані з невикористаними путівками. Тому я на заключення хочу сказати таке. Чорнобильський бюджет, на жаль,  щороку складається у таких  видатках,  які не забезпечують  виконання  чорнобильського закону і виконувати цей  чорнобильський закон можна лише за однієї умови - коли Президентом України стане комуніст, кандидат в Президенти України Петро Симоненко, тоді і чорнобильські справи ми будемо вирішувати.....

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово має народний депутат Прошкуратова. За нею Шурма.

 

12:12:03

ПРОШКУРАТОВА Т.С.

Шановні колеги, фракція СДПУ(о) вважає, що минуле літо - це своєрідна точка відліку нової політики держави щодо дітей - майбутнього України. Програмою дій уряду на 2004 рік: послідовність, ефективність, відповідальність поставлено завдання перед органами виконавчої влади забезпечити не менше 40 відсотків оздоровлення дітей. Ми схвалюємо традиції проведення профільних, тематичних змін для обдарованої молоді, талановитих діточок, спортсменів, відмінників навчання. Особливо відмічаємо, як позитив у діяльності уряду, зокрема, Міністерства сім'ї і молоді, систему оздоровлення дітей пільгових категорій: сиріт, чорнобильців, позбавлених батьківської опіки.

Добре, що за дорученням Прем'єр-міністра України була створена міжвідомча робоча група по опрацюванню механізму здійснення  тендерних закупівель путівок на оздоровлення  дітей за кошти  державного бюджету, але, на жаль,  такі путівки прийшли із запізненням.

І також, на жаль, в деяких оздоровчих таборах, які виграли тендер, мали місце нещасні випадки. Серед їх причин - безвідповідальне ставлення персоналу цих  закладів до своїх обов'язків. Мали місце і серйозні недоліки в організації харчування дітей, і були випадки, коли дітей через це забирали додому.

Є пропозиція від батьків, від місцевих органів влади звернути більшу увагу на колись, так звані, заміські чи міжколгоспні табори, адже по багатьох регіонах вони є, і дати можливість більшій категорії дітей оздоровитися за місцем проживання, адже по селах це, як правило, діти  із малозабезпечених родин, є ........соціальних родин, які  не попадають у список пільгової категорії. То хоч у таборі замість сочної картоплі  дитина матиме  кусочок м'яса.

Ми гадаємо, що   потребує державного втручання і підготовка керівництва  педагогічних кадрів у цій сфері. Вихователі, а це, як правило, студенти педвузів. які проходять практику, часто є  не підготовленими для роботи з дітьми .

Я з власного досвіду знаю, адже у минулому була артеківською вожатою, потім начальником піонерського табору, що  веселе дозвілля, зайнятість дітей в оздоровчому закладі для них важить більше, ніж інші фактори.

Фракція СДПУ(о) вважає, що вже  на часі прийняття Закону України про відпочинок і оздоровлення дітей. Прийняття зазначеного документу дасть змогу створити єдине законодавче  поле в Україні, врегулювати діючі нормативно-правові акти щодо цього питання.

І, підсумовуючи, ми зазначаємо, що кількість дітей забезпечених літнім відпочинком з кожнім роком збільшується, так як зростає якість відпочинку, хоча проблем і недоліків ніхто не відкидає. Це наслідок консолідації зусиль, органів державного управління різних рівнів на розв'язання проблем щодо захисту прав дітей. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шурма, за ним Ніколаєнко.

 

12:15:09

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма, фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної),

Депутатська фракція Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) в черговий раз наголошує на важливості проблеми оздоровлення дітей і вважає, що це питання повинно стати одним із пріоритетних напрямків державної політики. Це принципова  позиція фракції і ми будемо домагатися  всіма доступними засобами її реалізації.

Серйозним кроком на шляху ефективного вирішення питання ми вважаємо прийняття Державної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2008 року. Про своєчасну... про своєчасність документу свідчать і  названі сьогодні факти щодо підсумку оздоровлення 2004 року. Запровадження  розпису конкретних дій у напрямку  оздоровлення дітей дозволило вийти на нові, дійсно вагомі, показники навіть  у порівнянні з минулим роком: 42,9 проти 34,2 відсотків оздоровлених дітей шкільного  віку.

 Наступник кроком повинно  бути законотворча робота. Перше. Внести  зміни до Закону України "Про банкрутство", де вказати про заборону  передачі за  борги підприємства відомчих дитячих оздоровчих закладів, у яких, як правило, оздоровлюються діти соціально вразливих категорій. Такі заклади доцільно передавати  органам державної виконавчої влади для відновлення їх діяльності  як дитячих  оздоровчих таборів, які функціонуватимуть за бюджетні кошти. Наступним кроком має стати  прийняття Закону України "Про  відпочинок на оздоровлення дітей", про що говорила  попередня виступаюча.

На необхідності цього закону фракція наголошувала і минулого Дня уряду. На жаль, і досі цей закон існує у вигляді проекту, що ще допрацьовується і, очевидно, буде колись поданий на розгляд Кабінету Міністрів.

З приводу закону депутатська фракція СДПУ(о) займає наступну позицію: потрібно максимально організувати роботу по його прийняттю, адже вартість закону надзвичайно висока - це здоров'я українських дітей. Та й економічні проблеми, пов'язані з оздоровленням дітей на основі закону вирішувались безпланово і більш ефективно.

В законі всі ці моменти можна узгодити раз і назавжди і тим самим максимально спростити щорічну процедуру організації оздоровлення дітей. В цілому депутатська фракція Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) хоче відзначити значні зусилля нинішнього уряду по організації та особливо проведень оздоровчої кампанії дітей у 2004 році і пропонує інформацію уряду про виконання Постанови Верховної Ради України про підсумки проведення оздоровлення дітей влітку 2003 року та про заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2004 року прийняти до відома. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Станіслав Ніколаєнко має право на виступ на шість хвилин в зв'язку з тим, що Шибко Віталій передає свій виступ. Далі Баранівський.

 

12:18:20

НІКОЛАЄНКО С.М.

Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, шановні члени уряду!

Фракція Соціалістичної партії України.

Я хочу подякувати Віталію Шибку, професору, який в залі тут делегував мені слово. Вважаю, що нема найціннішого нічого в Україні, як наші діти, наше майбутнє. Але якщо досить уважно подивитися слід на наші бюджети, на рішення, які ми приймаємо часто-густо ми забуваємо про наших дітей. Ми можемо оплатити всі державні витрати. ми можемо направити кошти на потреби уряду, Адміністрації Президента, міжнародні якісь справи, але виділити достатні кошти в бюджетах місцевих і державних на підтримку дітей, на це зась!

Я хочу сказати відверто від імені фракції Соціалістичної партії України, що, дійсно, останнім часом щось там дійсно, робиться, і активно Валентина Іванівна працює як міністр сім'ї і молоді. Але я хотів би сказати, що Соціалістична партія України при всіх голосуваннях завжди активно підтримує всі програми, спрямовані на підтримку дитинства. Мало того, я хотів би сказати от Валентині Іванівни, щоб вона знала, що за ініціативи Олександра Мороза і Віталія Шибка, які наші делегати в Соцінтерні, ми  щомісяця також групи дітей оздоровлюємо у Європі з малозабезпечених сімей для того, щоб вони паралельно  могли познайомитися іще із закордонною ситуацією.

Але я дещо з іншого боку від імені соціалістичної фракції хочу подивитися на питання оздоровлення, спробую це зробити. Хотів би задати таке сакраментальне запитання: а де ж втрачають здоров'я наші діти, щоб вони потім могли оздоровитися? Давайте подивимося, де втрачають діти наші здоров'я, і якщо ми зможемо перекрити ці  канали, то певно і тоді вони будуть здоровшими.

Дивіться, охоплення  дошкіллям сьогодні в Україні   десь в межах 50 відсотків. А є такі області, де охоплення складає менше 30 відсотків, скажімо, як у Рівному. Я  у зв'язку з цим запитую, як  харчуються у наших сім'ях сьогодні багатьох діти, особливо  у сільській місцевості?  Я скажу, що набагато нижче всіх установлених норм і багато з них бідує. Нам потрібно сьогодні довести охоплення дошкіллям до 70-80 відсотків. Таке завдання ставить і Олександр Мороз у своїй програмі.

Друге. Сім'я. Я вже говорив Валентині Іванівні  запитання. Ми сьогодні, коли визначаємо державну соціальну допомогу для сімей, включаємо з ініціативи  Міністерства праці доходи, сукупні доходи, доходи від землі, від земельних паїв. І як наслідок, скажімо, у мене в окрузі на Херсонщині, це ж те саме  в Криму, Миколаєві, на Одещині, Дніпропетровщині, ніхто практично з тих людей, яким кучма нав'язав цю землю,  вони не знають, що з нею робити, це біда велика, вони всі втрачають право отримувати державну соціальну допомогу. І сьогодні практично і дитячі вони не отримують часто-густо. У кожному листі, який я отримую 3, 4, 5 листів на день не можу оформити державну соціальну допомогу. Земля  5 років  підряд не родила, а за цієї землі мені ніхто не надає ніякої допомоги, діти голодують.

Наступне. Школи. У нас було традиційно, ми всі пам'ятаємо, що за часів війни кормили якось дітей в школах і профтехучилищах, і таке інше. Хоч якось, але кормили. Кілька років підряд ми не кормимо взагалі наших дітей. У цьому році уряд, слава Богу, запропонував перші-четверті класи кормити дітей. І у нас сьогодні невипадково більша половина дітей, які йдуть до Збройних сил, вони хворі на кишково-шлункові захворювання і таке інше. Але навіть те, що пропонується 1,3 гривень на дитину, не вирішить проблему. Я вже говорив за профтехосвіту. Володимире Михайловичу, я звертаюся і до Бюджетного комітету, і до уряду. Як це так, 25 копійок в позаминулому році, добу на робітника, який 55 відсотків навчального часу, це фізична робота в ПТУ, ми йому 25 копійок виділяємо на добу. У минулому році, слава Богу, уряд добавив аж 27 копійок. У цьому році буде 38 копійок. А ну давайте прохарчуйте, хто за такі кошти?

Я вважаю, що нам потрібно кардинально на це звернути увагу. 500 тисяч дітей голодують. Технікуми і вузи. Половина їдалень сьогодні закрито. Система, яка займалася підготовкою харчів, здешевленням цього всього, її ж немає. Хто займається сьогодні харчуванням студентів і таке? Навіть в аграрних деяких університетах і в технікумах їдалень немає. У нас сьогодні 55 відсотків навчання студента - це плата батьків за навчання. Ми прийняли закон на підтримку вищої освіти, я звертаюся, до Дмитра Володимировича, я знаю, що він ніби і не проти був, але навіщо з ініціативи уряду ви двічі вотуєте цей закон? Де ми дали пільги по сплаті земельного податку для бази відпочинку студентських і таке інше, де ми дали додатково вузам до 500 мільйонів заробити на здешевлення навчання.

Спорт. Ну виділили ми кілька сот мільйонів на Олімпійські ігри і добре зробили. Але ж в цьому році аж 10 мільйонів гривень виділили на весь спорт учнівський і студентський, 10 мільйонів гривень. По одній гривні на школяра. Я був в Білій Церкві і дивився Всеукраїнські спортивні шкільні ігри з легкої атлетики. По десять чоловік єлє-єлє з кожної області приїхали змагатися.

Я вважаю, що нам потрібно все зробити для того, щоб діти наші не втрачали здоров'я, щоб діти наші були здорові і тоді непотрібно буде багато шуму із-за оздоровлення. Потрібно оздоровлювати і потрібно, щоб діти не втрачали здоров'я.  І, я вважаю, що Олександр Олександрович  Мороз, який стане президентом,  зробить все, щоб так і було.

 

ГОЛОВА. Олександр Баранівський, фракція Соціалістичної партії України. Підготуватися Михайлу Мельничуку.

 

12:24:33

БАРАНІВСЬКИЙ О.П.

Фракція соціалістів, Олександр Баранівський.

Шановні колеги,  шановні наші виборці. Звіт, який ми прослухали, що стосується оздоровлення дітей, він звучить оптимістично. Але що     ми маємо сьогодні реально питання охорони дитинства.

Я зараз досить широко займаюся питанням Закону про дітей війни і зустрічаючись з цими людьми, чуєш їхні величезні проблеми і те, що їм прийшлося пережити. Але що сьогодні діти переживають нинішні, то я думаю, що це буде для багатьох поколінь тема для вивчення.

Сьогодні вже дають дані, що близько  140 тис. дітей в Україні безпритульних. При тому, частина з них  навіть не знають ні свого  прізвища,  ні імені, а вже користуються,   як по жаргону їхньому, відповідними "клікухами" і це в той час, коли не було війн, не було ніяких таких великих потрясінь, а  є сьогодні нинішня влада.

Сьогодні процвітає малолітня проституція, малолітня наркоманія, малолітній бандитизм, малолітній алкоголізм. Я з жахом думаю про те, що буде в суспільстві, коли ці діти виростуть, стануть дорослими  і що вони принесуть у суспільство, що тоді чекає нас, що чекає тих, хто буде жити після нас.

Батьки сьогодні  вигнані, заробітки шукають за кордоном. Це даються дані від  семи до десяти мільйонів. Діти кинуті напризволяще і в цьому теж вина влади, що не створюючи робочі місця, не даючи людині заробити тут, вони вимушені  кидати тут найдорожче без всякого догляду своїх дітей, а доглядають за кордоном чужих. Мабуть можна було б прийняти рішення, щоб не відпускати двох батьків зразу за кордон  на заробітки, якщо є малолітні діти. Один виїхав, а хтось повинен ще дивитися і за дітьми.

А згадаємо таке. Під час громадянської війни,  коли дійсно була розруха, кругом була смерть, тоді знаходили все-таки можливість, як піклуватися про дітей. Згадаємо давайте навіть під час війни: виховували дітей у полках, виховували у військових підрозділах. Це під час війни. А що сьогодні? Підрозділі міліції, податкової, СБУ, військові підрозділи, прокуратура, скажімо, облвно, райвно, школи, технікуми, інститути - та по одній дитині закріпити за цими закладами - і вже б ми не мали сьогодні цих бомжів, які ходять по вулиці. Тому, звичайно, звіт як звіт, прозвітовано, що пролікували. Якщо в нас таке буде ставлення до дітей, то прийде час, що потрібно буде лікувати все наше суспільство. Дякую.

 

ГОЛОВА. Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України. Підготуватися Юрію Кармазіну.

 

12:27:36

МЕЛЬНИЧУК М.В.

Михайло Мельничук, фракція Соціалістичної партії України, Чернівецька область, Всеукраїнська спілка власників земельних та майнових паїв.

Безумовно, що сьогодні ми послухали звіт. Слід зауважити, що все-таки порівняно з тим, що було 10 років, і сьогодні - зрушення є в позитивному напрямку. Але якщо порівняти сьогоднішній стан оздоровлення дітей, взяти у порівнянні до 1988 року, з прикладом 15 років назад, то ми дуже відстали в цьому напрямку.

Я хотів би лише декілька ремарок зробити з приводу відпочинку дітей. Все-таки є запитання: можливо, знайдеться в державі така людина, яка сьогодні задасть собі ціль - зробити ревізію тих таборів відпочинку, які були у власності колишніх колгоспів, підприємств, які вже не працюють. Майно господарств розпайовано. В розпайовку не ввійшла соціальна сфера, а туди і табори. Яка їх доля зараз?

Прикладом по Чернівецькій області, я міг би навести немало прикладів, куди вони ділися, хто сьогодні там є господарем. А що робиться взагалі по державі? Я хотів би звернутися з цього приводу до віце-прем'єра Табачника. Подивіться, будь ласка, можливо, ви знайдете час, дасте доручення відповідним органам. Хай зроблять ревізію і таку доповідну записку аби ви мали на столі, ви побачите що робиться в цьому напрямку. Там же ж ціла система відпочинку дітей, особливо дітей... селянських дітей, будем так говорити.

Слідуюче питання. Чи не рахуємо ми тих дітей, що вони теж відпочивали, які влітку ходили до школи аби допомагати  чи господарствам, чи  фермерам, приходили туди з своєю їжею. А ми рахували. Це все-таки набирається десятки тисяч дітей. Ми говоримо про те, що вони відпочивали, що ми організували їм відпочинок, оздоровлення. Але це не є так.

І третє. В Чернівецькій області в Новоселицькому районі (я вже з трибуни виступав неодноразово в парламенті) є дитячий санаторій в Щербанцях, є джерело, яким лікують у дітей  анемію. Сьогодні екологічна ситуація у країні говорить про те, що діти вражуються цією хворобою і ні в кого не доходять руки аби розпочало роботу потужно, як і раніше працював цей санаторій. І тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч дітей можливо оздоровити у нас на Україні в Новоселицькому районі, Чернівецької області. Для цього багато не треба. Сотні тисяч, допустим,  300-400 тисяч гривень і працює санаторій. Я вважаю, що це потрібно зробити. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Юрій Кармазін, фракція "Наша Україна". Підготуватися Вернигорі.

 

12:30:57

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни, "Солідарність" виборчого блоку Віктора Ющенка "Наша Україна".

Шановні народні депутати! Про те як уряд Віктора Януковича відноситься до справи оздоровлення дітей свідчить той факт, що, в порушення положення про День уряду, Прем'єр-міністр України відсутній в залі і, судячи за все, не виступить в кінці цього  засідання із заключним словом.

Ми бачили як  реально цей уряд відносився до  фінансування потреб дітей. Скільки наглості і нахабства  набратися, щоб запропонувати парламенту позбавити дітей пільг на дитяче оздоровлення, на навчання студентів, на дитяче харчування, все це було у бюджеті на 2004 рік, і все це ми з вами виправили, шановні народні депутати, хоча тут сьогодні залишилося тільки  27 чоловік у залі Верховної Ради. Очевидно, на неповагу уряду відповідаємо і таким же самим. А де, чому немає Прем'єр-міністра, а йому немає часу.

От уявіть собі, шановні народні депутати,  шановні наші виборці, де ж візьметься той час, коли Прем'єру треба підписати 17 мільйонів вітань громадянам України з днем народження. За які кошти? Я показую вам їх. Ось дійшли,  добралися до Івано-Франківської області Снятинського району, добралися до  інших районів в тій же Івано-Франківській області, до інших областей. Оце все, бачите, все підписано  Прем'єр-міністром Януковичем. От так турбується кожного привітати з днем народження.

Тому і те, що сьогодні говориться про оздоровлення, це  теж є кругом напівправда. Тому що той же Артек, вартість 2,5 тисячі путівочка, 2,5 тисячі путівочка. та й може оздоровлюватися тільки  тисяча 500 чоловік. У комерційних банках взяли зараз кошти для чого? Для того, щоб потім  покласти у  боргову яму і потім все це приватизувати.

Шановні народні депутати! Я  глибоко поважаю пані Довженко, але, будь ласка, не кажіть більше, що урядовці не можуть вирішити питання розробки нормативних документів, а зможуть тільки після прийняття Закону про відпочинок і оздоровлення дітей. І деякі  депутати кажуть: да, от такий закон потрібен. Цей закон абсолютно непотрібен. Це мені нагадує про Закон про молоко і молокопродукти, а потім про молочне харчування немовлят. Питання оподаткування вирішується в інших законах.

І, нарешті. Вчора було  кинуто тінь на весь парламент Верховної Ради, на його  голову Литвина  безглуздою заявою заступника голови Служби безпеки Дріжчаного про те. що ніби-то відмивалися у Верховній Раді кошти. Так от, такого підприємство "Ділове співробітництво" ліквідоване ще 4 грудня....

 

ГОЛОВА. Дякую. Дякую. Вернигора. Дякую. Хорошо. Всьому свій час. Вернигора, фракція Соціалістичної партії України. Підготуватися Петрову, будь ласка.

 

12:34:24

ВЕРНИГОРА Л.М.

Шановні виборці! Шановні колеги! Звісно за тих часів, і Валентино Іванівна, ви б робили звіт, напевне, починали б словами, що відшуміло, відспівало гамірне піонерське літо. Зараз теж можна сказати, що пройшло літо, за яке ми могли б оздоровити всіх дітей та, на жаль, як ви сказали. Та час підбивати підсумки. І все ж спала спека, припиняться дощі і прийде мороз. Така закономірність. Так. І  якщо мій колега Володимир Пузаков як перший виступаючий закликав віддати голоси за вірного сина України, то  я пропоную і закликаю вас віддати свої голоси за чуйного, мудрого, дбайливого батька Олександра Мороза, за програмою якого діти не 15-18 днів будуть оздоровлюватися, бо у нас кожна друга дитина хвора, а будуть здорові  весь рік, все дитинство вони будуть здорові. Тож я  хочу закликати вас підтримати і виступ Ніколаєнка, і виступ Мельничука, і Івана  Васильовича Сподаренка,  і Шибка,  і Баранівського, що, дійсно, треба голосувати за дбайливого батька всіх дітей Олександра Мороза.

Горезвісна Земельна  реформа, яка вщент зруйнувала соціально-економічний уклад нашого села, найбольніше вдарила по дітям. Ви пам'ятаєте, що не було жодної школи, не було жодного колгоспу, де б в селі ця дітвора на свіжому повітрі та  ще й відпочивала, оздоровлювалася та ще й  заробляла там якісь копійки собі на штани для школи. Де сьогодні поділись ці оздоровчі заклади і як вони враховуються, обліковуються в оті мільйони, що ви говорите Валентина Іванівна? Немає ніяких пришкільних, позашкільних, приколгоспних, прифермерських і таке інше оздоровчих, ніяких баз, зменшуються позаміські табори, які називалися піонерські. Тому я вам сказав, що темпи, з якими ми нібито збільшуємо оздоровлення дітей, це дуті темпи. Я хотів би іще попередити, що держава, як не прикро, з кожного року все менше дає коштів на оздоровлення. Може, правда, оцей бюджет, що буде  у двічі більший, то у двічі більше дасте коштів. А сьогодні коштів немає. Ви просто враховуєте усе фінансування шкільної  і позашкільної обов'язкової роботи на літні місяці. І виходить так, що ніби це дітей оздоровлюємо.

Тому я хотів би, щоб ми з вами подумали, чому дитяча путівка сьогодні наближається до люксової вартості у санаторії для дорослих? Ви розумієте, що  оті ПДВ, оті тендери, оті всі побори, які беруть навіть водолази, навіть ті міношукачі, все це  лягає на собівартість путівки. Ви розумієте, скільки б ми оздоровили дітей...

 

ГОЛОВА. Дякую. Олег Петров, фракція НДП та промисловців і підприємців, останній виступаючий.

 

12:37:44

ПЕТРОВ О.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги.

Спершу репліка, яка, я хочу підкреслити, хто не уважно слухав, то в цьому питанні, особливо у нашому профільному комітеті немає розбіжностей сьогодні ні на фракції, ні на політичні сили. Тому діти сьогодні - це, дійсно, та категорія, яку не треба сьогодні закликати, хто краще, хто гірше працює сьогодні. Життя воно така штука цікава, воно розставить крапки, і всі ми зрозуміємо,  хто кращий Президент, хто гірший. А взагалі питання, яке ми сьогодні розглядаємо, надзвичайно важливе. Адже як би, як би банально це не звучало, діти - це наше майбутнє, а здорові діти - це здорове майбутнє нашої країни, повноцінне пенсійне забезпечення кожного з нас. Отже, навіть ці меркантильні причини, ми повинні ставитись до питання відпочинку та оздоровлення дітей як до складової національної безпеки. Тим паче, що ситуація зі здоров'ям дітей складається, якщо не катастрофічно, то дуже загрозливо.

Наведу один приклад, який стосується мого Соснинського виборчого округу. Так у Соснинському районі у минулому році за результатами диспансерного обстеження визнано хворими 63,3 відсотків дітей. І такі показники характерні для інших шести районів округу. Оздоровлювалися протягом року лише 26,6 відсотків дітей. Якщо врахувати, що 82 відсотки із них оздоровлювалися у місцевих пансіонатах та пришкільних таборах і з денним перебуванням, то незадовільний стан із відпочинком та оздоровленням дітей є більш, ніж очевидним.

Які проблеми? Причому проблема практично не розв'язується попри уваги до неї з боку і Президента України, і Верховної Ради, і Кабінету Міністрів. Отже, ж запропоновані механізми, як то внесення питань до Дня уряду, ухвалення парламентом відповідної постанови, розпорядження Президента і Кабінету Міністрів не дали позитивного результату. Врахуємо і те, що насамперед оздоровлюються діти інваліди, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, і ті, що залишилися без догляду, а також інші соціально-вразливі категорії. Це, безумовно, правильно. Але не можна забувати, що це лише незначна частка усіх дітей, яким можна і потрібно оздоровлюватися включно і за рахунок батьків.

А крім того, за даними уряду навіть і тут далеко не все гаразд. Жодна із соціально-вразливих категорій дітей не оздоровлена навіть на 90 відсотків. І дітей інвалідів оздоровлено лише на 12,6 відсотків. Особливо насторожує, що останнім часом оздоровлюється надзвичайно мала частка дітей, постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Тут Валентина Іванівна вже казала, і по статті 49, і інші питання законодавчі, нам треба сьогодні це врахувати. І особливо врахувати питання з ПДВ. ПДВ з дитячих путівок та ще і з придбаних коштів Державного чи місцевого бюджетів не потрібно сьогодні брати, і це ми всі розуміємо. І те, що сталося у цьому році, воно, на жаль, дуже затягнулося в цих питаннях. Тому я вважаю, що це не по-господарськи, треба це врегулювати. Вважаю, що Верховна Рада і уряд повинні в Державному бюджеті на 2005 рік передбачити кардинальне збільшення видатків на оздоровлення і лікування дітей задля збільшення кількості...

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, розгляд питання завершено. Дуже просто, час вичерпаний.

Ні, я попрошу вас, якщо ви таким тоном будете розмовляти, я нічого вам не дам. Не диктуйте мені умови, сядьте, будь ласка. Ви по-людські підійдуть і скажіть. Я ще раз хочу сказати, не диктуйте умови мені. З ким ви домовилися? Будь ласка, виступайте, але я ще раз говорю, не виступайте з позицій, поки ще ви не перемогли. Давайте ведіть себе толерантно у Верховній Раді. Я ще раз прошу, виступайте, будь ласка.

 

12:41:33

ОСТАШ І.І.

Шановні колеги, народні депутати! Ігор Осташ, фракція блоку Віктора Ющенко "Наша Україна".

Ми сьогодні зібралися не для того, щоб співати дифірамби деяким кандидатам в Президенти, а ми зібралися для того, щоб реально оцінити стан справ з оздоровленням наших дітей. Я тут цілком погоджуюся із Катериною Самойлик, яка дійсно говорила про те, що ми цього року зробили не крок вперед, а зробили реально крок назад у цій справі, незважаючи дійсно на активні зусилля міністра пані Довженко.

Дійсно, уряд Януковича запропонував такий бюджет, який також і призвів до цього кроку назад. І хотів би сказати пані Катерині Самойлик, що за цей бюджет голосували не тільки комуністи, за цей бюджет не голосувала "Наша Україна", за цей бюджет не голосувала фракція БЮТ. І я тут абсолютно з вами погоджуюся.

На жаль, сталося так, що ціни за путівки настільки серйозно зросли, що практично десь 30 відсотків дітей могли за цей рахунок бути оздоровлені. Але не вдалося це зробити.

До цього часу ще деякі санаторії борються за те, щоб отримати пільгу з ПДВ. Я передам пані міністру списку цих санаторіїв, тому що дійсно тут є вибірковий підхід податкової і не можна до кінця завершити справу оздоровлення деяким санаторіям.

Хотів би також сказати, що треба зважати на те, що дітей треба віддавати в спеціалізовані санаторії. Скажімо, чорнобильців треба оздоровлювати в Трускавці, в Моршині, де є всі умови для цього, а не на півдні України. На жаль, має місце інша практика.

Також хотів би відзначити, що дійсно за бортом оздоровлення залишаються безпритульні діти. І це дуже серйозно. Нарешті хотів би сказати про те, що наші дитячі заклади оздоровчі, на жаль, приватизуються. Ми маємо ненормальну ситуацію  в державі, коли наші  олігархи і наші люди, які користуються наближенням  чи роботою в  Адміністрації Президента, приватизують незаконно  у   прекрасних куточках:  в Карпатах, в Криму, в заповідних зонах ділянки, де будують чотирьох-п'яти поверхові дачі  для себе.  І, в той же час, ми маємо дійсно плачевний стан із дитячими оздоровчими закладами.  До речі,  в Росії вже почали здорову практику, коли бульдозер валить незаконно  побудовані дачі, будиночки, хатинки.

Я думаю,  що в Україні нетреба цього валити, а   думаю, що треба зробити інший крок  і треба просто віддати ці будинки нашим дітям і, я думаю, що  це буде історична справедливість.

Хотів би сказати, що у нас ще є шанс, можливо за підсумками сьогоднішнього Дня уряду,  запропонувати проект постанови, щоб бодай частково виправити всі ці недоліки, які ми мали на цей рік в результаті дійсно недолугої політики уряду в оздоровленні наших дітей. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВА. Мокроусова немає. Андрій Шкіль, будь ласка, останній виступаючий.

 

12:44:50

ШКІЛЬ А.В.

Я хотів би погодитися з колегами виступаючими,  які характеризували ту дійсно страшну картину, яка  склалася із оздоровленням дітей, з їхнім здоров'ям і  просто з життям дітей  з утворенням величезної кількості безпритульних дітей. А безпритульні діти - це справді велика загроза для майбутнього нашої країни і давайте над цим також  думати, що хто буде оздоровлювати їх. І взагалі складається враження, що в останні роки  ведуться   планомірні бойові дії.

Ну, напевно, наслідком цих бойових дій нинішнього режиму, нинішньої влади проти власного народу і є результат того, що є така велика кількість безпритульних. Бо які ще інші причини можуть трапитися і які інші причини можуть вигнати таку величезну кількість дітей для того, щоб жебракувати на вулиці. Вірити в те, що вони таким чином хочуть заробити собі на життя - це, меншою мірою, цинічно. І вважати, що проблеми, які утворилися за цей величезний період, можна вирішити в один день, в один момент, чи якимись поправками до існуючих законів.

На превеликий жаль, неможна. Можна вірити, але  зробити це буде дуже складно. Тому що в даний момент і міністерства, і  решта відомств, які відповідають за оздоровлення дітей, вони гасять пожежу, вони не вирішують питання, вони тільки займаються гасінням пожеж, які виникають в тому чи іншому напрямку: і в напрямку і приватизації оздоровниць дитячих, і приватизаційних процесів, які торкаються земель, де ці оздоровниці в майбутньому можна було б побудувати, тому що є і певні  кліматичні умови, які вимагають оздоровлення дітей, хворих туберкульозом, хворих іншими хворобами дихальних шляхів. І це все, на превеликий жаль, ці землі, найкращі, зараз бездумно, абсолютно з повним знанням нинішньої влади приватизовуються без того, щоб в подальшому використовуватися...

Тому я наголошу на тому, що сьогодні є найбільша проблема в оздоровленні дітей - це те, що держава цими процесами займається спорадично, тому що на державному рівні можна раз і назавжди вирішити проблему і безпритульних дітей, і хворих дітей, але для цього треба це треба захотіти.

На жаль, на сьогоднішній день діти - це останнє питання в переліку необхідних. Діти не голосують, відповідно, а безпритульні тим паче. Вони не є електоральним таким привабливим полем для тих кандидатів в президенти чи будь-яких інших кандидуючих осіб, які б могли його задіяти. Це навіть не пенсіонери. Їм навіть в передвиборчих перегонах нинішнього Прем'єр-міністра немає місця: ні грошей, ні інших пільг, ні будь-чого іншого. Бо робити таке от "потьомкінське село" - "Артек" - ну, це дуже мало. Повірте, "Артек" не вирішить жодних проблем. Це добре, що він є, але жодних проблем він не вирішить. Вирішить постійне, планомірне, систематичне оздоровлення дітей і урядові програми з цього приводу.

Тому я сподіваюся, що, справді, треба хоча би щось зробити, для того щоб, принаймні, зараз трохи збавити вогонь цієї пожежі, цієї небезпеки. І тому я думаю, Верховна Рада і наша фракція підтримає законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВА. Шановні колеги, всі, хто записався своєчасно і навіть дещо пізніше, отримали можливість виступити. Отже, в нас є всі підстави підвести підсумки. Може, Валентина Іванівна, у вас якісь підсумкові будуть враження? Будь ласка, дуже коротко...

 

ДОВЖЕНКО В.І. Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати. Уряд врахує всі ваші критичні зауваження та ділові конкретні пропозиції, для того щоб в наступному році збільшити кількість дітей, які будуть оздоровлені і значно підвищити якість. Спасибі.

 

ГОЛОВА. Будемо завершувати.

Шановні колеги, ми розглянули надзвичайно болюче питання. Оскільки це стосується безпосередньо нас, у нас усіх є діти або  онуки, за  великим рахунком це стосується сьогодення і головне - майбутнього України: якими виростуть наші діти, яке буде їх здоров'я фізичне і, головне і не менш важливе, моральне. І чи будемо ми мати майбутнє, чи будемо ми мати молодь, дітей, які повинні взяти ту справу, яку сьогодні робить український народ, яку робимо ми всі для того, щоб продовжити її на якісно новому рівні в недалекому майбутньому.

Я думаю, об'єктивним треба бути, а це означає, що  ми повинні  сказати що зроблено, і я думаю, той  позитив, який ми  маємо, це спільна робота наша, це спільний результат і водночас ті недоліки, які ми маємо, це наше спільне недопрацювання. І нам очевидно про це... на це потрібно  звернути увагу особливо зараз при формуванні і прийнятті бюджету на наступний рік. Потрібно сказати, що минулого року,  Валентина Іванівна, бюджет було прийнято як ніколи своєчасно. Але те, що ми спільними зусиллями не змогли добитися більш-менш  пристойної цифри на оздоровлення дітей, це, я думаю, мінус і Верховній Раді, і уряду. Я думаю, резерви при бажанні ми могли вишукати, і ми це маємо зробити на наступний рік.

Щодо того хто голосував чи не голосував за бюджет, нам треба такий бюджет разом створити, щоб всі з відчуттям виконаного обов'язку за бюджет голосували. Це аномальне явище, коли всі відмовляються від того  бюджету, який потрібний країні. Але нам потрібно хоч один раз порахувати і зробити для себе статистику, яка б показала що потрібно країні для  того, щоб вона могла розвиватися. А після того визначити які у нас є реальні можливості. І починати зближувати наші позиції. І вийти на більш-менш прийнятну цифру. Україні потрібен бюджет не виживання, не існування в сірості, а потрібен бюджет зростання. Я переконаний, що  для цього у нас є всі підстави, бо економіка, як свідчить статистика, зростає. Треба це перетворити нам у конкретній статті бюджету, насамперед, у ті статті, які стосуються сьогодення і майбутнього України.

Водночас я просив би і наші комітети, і відповідні структури урядові напрацювати проект Постанови про організацію оздоровлення дітей на 2005 рік з тим, щоб ми його могли прийняти якомога швидше, я не тоді, коли вже процес оздоровлення треба здійснювати, і щоб ми заклали ті показники, ті позиції, які реально відбивають наші українські потреби.

Я дякую за участь у Дні уряду. Наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок 19-го. Всьому свій час. Дякую за роботу.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку