ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГЕ

        Сесійний зал Верховної Ради України

        21 листопада 2002 року, 16.00 година

   Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради
           України ВАСИЛЬЄВ Г.А.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги, сідайте, будь ласка, будемо
готуватися до реєстрації. Прошу, включіть систему "Рада".

   16:02:28

   Зареєструвалося -369

   В залі зареєстровано  369  народних  депутатів,  вечірнє
засідання оголошується відкритим. Кожен за себе буде голосувати.

   Будь ласка, мікрофон Матвєєва з процедури.

   16:02:55

   МАТВЄЄВ В.Г.

   Дякую. Шановний Геннадій Андрійович, шановні колеги!

   Я взяв слово з питання дотримання Регламенту Верховної Ради.
Коли перед дуже важливим, а я це підкреслював, голосуванням
проекту щодо надання згоди на призначення Прем'єр-міністра України
я поінформував про заяви, які надійшли від ряду наших колег
стосовно  попередження можливих порушень при здійсненні цієї
процедури, частина народних депутатів, частина народних депутатів
не хотіла про це навіть і слухати. А головуючий на засіданні, який
був зобов'язаний здійснити заходи щодо вилучення електронних
карток, відсутніх на ранковому засіданні народних депутатів, цього
не зробила.

   В результаті я хочу поінформувати вас, шановні колеги, що
електронні картки чотирьох народних депутатів, які були відсутні
на ранковому засіданні, спрацювали "за" при визначенні їх за
призначення Прем'єр-міністра. Це народні депутати Гуреєв, Чікал,
Сятиня і Петров. Це я роблю для того, що ми надалі все-таки
дотримувалися вимог Регламенту і діяли за ним. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

   Ігор Олегович, будь ласка, на трибуну. Продовжуємо розгляд
питання щодо бюджету на слідуючий, 2003-ій рік. Перед оголошенням
перерви  ми записалися на запитання до доповідача, міністра
фінансів. Висвітіть, будь ласка. Сушкевич. Наступний - Демьохін.
До 10 хвилин відводиться.

   16:05:16

   СУШКЕВИЧ В.М.

   Дякую. Народний депутат Сушкевич, фракція "Трудова Україна",
промисловців і підприємців.

   Шановний Ігоре Олеговичу, я знаю, скільки зусиль ви поклали
на те, щоб реально забезпечити фінансову стабільність у нашій
державі. І з повагою ставлюся до цього. Але скажіть мені, будь
ласка, як же все-таки трапилося так, що вперше за останні 5 років
напередодні європейського року вирішення проблем інвалідності,
напередодні  Міжнародного дня інвалідів всі видатки, шановні
колеги, я прошу звернути увагу, всі видатки  на  вирішення
соціальних  проблем  інвалідів зменшені в проекті Державного
бюджету? А всі пропозиції нашого комітету, Комітету з питань
ветеранів, інвалідів і пенсіонерів були, ну, відхилені і урядом, і
Бюджетним комітетом. Дякую.

   ЮШКО І.О. Дякую за запитання.

   Я, шановні народні депутати,  хотів  нагадати  буквально
декілька цифр по динаміці бюджетного процесу, яка відбувалася в
останні роки.

   Факт надходжень до загального фонду Державного бюджету у 2001
році 29 мільярдів гривень. У поточному році за оптимістичним
сценарієм ми розраховуємо на надходження податкових платежів і
інших надходжень до Державного бюджету 34 мільярди гривень. На
наступний рік проект загального фонду Державного бюджету подано
урядом 38,6. У той же час на поточний рік по загальному фонду було
заплановано 42 мільярди видатків. В умовах того, що на наступний
рік ми плануємо 38,6, усвідомлюючи, що 42 - це не тільки поточний
рік, але і наступний рік є таке завдання, яке неможливо виконати.
Загальне зменшення плану по асигнуванню, я підкреслюю, плану
близько 4,5 мільярдів гривень, трохи менше. У цих умовах практично
по всіх головних розпорядниках бюджетних коштів відбувається
зниження планових показників. Але я  хочу  окремо  особисто
наголосити:  по жодній із програм по факту виконання 2001,
відповідно 2002 і план, який ми все ж таки вважаємо, що він буде
виконаний у 2003 році ніякого зменшення не відбувається. У тому
числі і по тій програмі, що ви сказали, по факту буде тільки
збільшення по видатках.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Демьохін, наступний - Ключковський.

   16:08:10

   ДЕМЬОХІН В.А.

   Уважаемый Игорь Олегович, хотелось бы задать два вопроса.

   Первое. Может быть мы принимаем слишком объемные документы,
например, такие, как Бюджетный кодекс. И вот вы говорили о
нарушении законодательства. В соответствии с 42- ой статьей
Бюджетного кодекса вы должны были на второе чтение представить без
исключения все высновки и пропозиції, которые мы голосовали на
первом чтении. И изменения могли быть в текстовой части только в
случае, если вы представите аргументированные пояснения, а если
говорить о цифровых показателях, то исключительно только  в
случаях, когда более, чем на 2 процента изменились прогнозные
показатели экономического и социального развития.

   Мы увидели только 20 процентов тех предложений и выводов,
которые мы голосовали на первом чтении. Это первый вопрос.

   И второй вопрос касается социальной направленности нашего
проекта бюджета. Я говорю исключительно в данном случае о статье
57 Закона об образовании. Он касается ряда добавок. Также никак не
учтен. И такое ощущение складывается, что мы имеем некий третий
проект бюджета, который полностью противоречит Бюджетному кодексу.
Спасибо за внимание.

   ЮШКО І.О. Дякую за запитання.

   Ви абсолютно праві. Відповідно до статті 42 уряд під час
підготовки до другого читання уряд працює з пропозиціями та
дорученнями Верховної  Ради.  Відповідно  повна  таблиця,  я
підкреслюю, повна таблиця по всіх більш ніж ста пропозиціях, які
були проголосовані Верховною Радою, передано  до  бюджетного
комітету , де підкреслено, що приймається урядом, і з вмотивованою
відповіддю, якщо уряд не підтримує певні пропозиції

   В своїй доповіді з цієї трибуни сьогодні я не міг  з
врахуванням браку часу висвітлити більш, ніж сто питань, тому я
зупинився на найбільш чутливих з точки зору балансу чи ресурсу
бюджету, і відповідні матеріали повністю маються в бюджетному
комітеті.

   Я готовий відразу після сьогоднішнього сесійного засідання
надати особисто ті матеріали, які були передані до бюджетного
комітету.

   Що стосується другої частини запитання по статті 57. Я
доповідав це під час розгляду Бюджетної резолюції, під час першого
читання і абсолютно свідомо вам готовий довести, що абзаци
восьмий, дев'ятий та десятий, де йдеться про надбавки статті 57-ої
Закону про освіту вводяться в наступному році у повному обсязі.

   Єдине положення закону про освіту, яке не враховується в
проекті закону про Державний бюджет, це вимога, щоб середня
заробітна плата у освітян була на рівні середньої заробітної плати
і промисловості. Це дійсно неможливо з урахуванням того ресурсу,
який ми маємо в наступному році.

   Я вас запевняю, що все решта положень статті 57 закону "Про
освіту" враховані в проекті бюджету. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ключковський   Юрій  Богданович.  Наступний
Дорогунцов.

   16:12:06

   КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

   Юрій Ключковський, фракція  "НашаУкраїна",  Народний  Рух
України.

   Шановний пане міністре! Я сподіваюся, що, незважаючи на
сьогоднішнє ранкове голосування, я можу до вас так звертатися. Я
хотів би попросити вас прокоментувати ті положення запропонованого
урядом проекту бюджету, які стосуються надзвичайно важливої галузі
- освіти. Ви тільки що трошки про неї сказали. Але 2 дні тому тут
під стінами Верховної Ради стояла маса інтелігенції української,
українського учителя, які сьогодні перебувають на межі виживання.
Завдяки всім вашим і нашим спільно заходам сьогодні зарплата
вчителя оцінюється так само як зарплата прибиральниці. Тільки що
він не може працювати в кількох місцях.

   Я розумію, що сьогодні підняти цю зарплату  на  рівень
середньої в промисловості може й неможливо, але невже уряд й далі
хоче її залишати на рівні мінімальної в країні? Чому тоді,
поясніть,  пріоритет  уряду  -  це  підвищення  зарплати  в
правоохоронних органах, а не в освіті. Чи може пріоритет уряду
сьогодні - це боротьба з власним народом, а не підвищення рівня
освіченості народу?

   ЮШКО І.О. Дякую за запитання. Якщо дозволите, в  своїй
відповіді  я  буду  керуватися  цифрами, трохи менше мабуть
політичними емоціями. Але я хотів би нагадати також декілька цифр,
які, на мій погляд, є, з одного боку, достатньо важливими. З
іншого боку, вони відповідають тій фактичній динаміці,  яка
відбувалася в нашій державі.

   Я хочу нагадати наступне. 31 грудня минулого року у нас
мінімальна заробітна плата була ще на рівні 118 чи менше 118
гривень. З 1 січня - 118 гривень, з 1 липня - 165, фактично ми
кожні півроку піднімали мінімальну заробітну плату в півтора рази.
Те що ми сьогодні обговорювали і було прийнято в першому читанні
чи підтримано за основу, це ще одна спроба підняти мінімальну
зарплату ще через півроку ще в півтори рази. Я не можу критикувати
це як тенденцію таку. Я єдине, що хотів би, щоби ми реально
дивилися на ті можливості, які нам дає економіка на сьогоднішній
день. Я не буду говорити, що все гаразд чи то в освіті, чи то в
науці, чи в медицині, чи в інших не менше важливих бюджетних
сферах.

   Я був би нещирий і не маю права на це говорити з цієї
трибуни, але я підкреслюю одне, якщо ми дійсно хочемо, щоби була
підвищена заробітна плата в бюджетній сфері і, в першу чергу, в
тому числі у освітян, ми маємо взятися за роботу і перш за все
виправляти ті перекоси, пільги не завжди визначені, особливо по
промисловості для того, щоби збільшити надходження до державного
бюджету.

   Я абсолютно щирий у своїй відповіді і це єдине, що я можу
сказати на ваше запитання.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, більш стисло відповідайте. Дорогунцов
вже оголошений мною.

   16:15:32

   ДОРОГУНЦОВ С.І.

   Шановний Ігоре Олеговичу, я тутечки. Перше питання. Скажіть,
будь ласка, як може держава європейська з населенням 48 мільйонів
чоловік і з потужним в минулому потенціалом мати бюджет менше 9
мільярдів доларів, 49 мільярдів гривень? Я не уявляю собі де ж
дівається наше багатство! Давайте порівняємо на душу населення у
будьякій європейській країні і у нас. Це перше. Просто скажіть
свою думку, вини вашої я тут не бачу.

   Друге. На науку передбачено давати щорічно 1,7 процента ВВП,
а дають кожного року і в цьому році не виключення - 0,3. Ви що,
хочете, не ви, а я маю на увазі наші вожді...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Відповідайте, будь ласка.

   ДОРОГУНЦОВ С.І. ...в'їхати в майбутнє світле от з таким
фінансуванням на науку?

   І останнє - констатація. У нас рядовий депутат, а я такий,
ніякого впливу на бюджет не має.

   ЮШКО І.О. Дякую, дякую за питання.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже стисло відповідайте.

   ЮШКО І.О. На вимогу головуючого - дійсно дуже стисло. Якщо ви
спитали мою особисту думку, я думаю, що розміри нашого державного
бюджету не відповідають масштабам економіки. Це моя власна думка.
Для цього є достатньо причин і одна з головних причин, на мій
погляд, це, власне, те податкове законодавство, яке дозволяє
втікати в тінь або не сплачувати податки в повному обсязі. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сідайте, будь ласка, час вичерпано.

   Слово надається голові Комітету з питань бюджету Порошенку
Петру Олексійовичу. Давайте визначимося у регламенті. Скільки
потрібно часу, Петре Олексійовичу? Скільки часу потрібно вам?
Петро Олексійович!

   16:18:06

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановні...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки часу потрібно?

   ПОРОШЕНКО П.О. Я би просив 15 хвилин, так, як міністр
фінансів доповідав, тобто регламент міністра фінансів був 15
хвилин. Я постараюся скоротити і встигнути в 10, але на всякий
випадок.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Виставте регламент на табло.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановні народні депутати! Шановний голово!
Отримавши від Кабінету Міністрів України доопрацьований на друге
читання проект закону України про державний бюджет на 2003 рік,
Комітет Верховної Ради з питань бюджету проробив значний обсяг
роботи, суттєво змінивши прогнозні бюджетні показники, які були
запропоновані урядом на  друге  читання.  В  чому  полягала
необхідність таких змін? Перше. З 245 пропозицій до проекту
закону, що був поданий в першому читанні, і ті 245 пропозицій
містились в бюджетних висновках Верховної Ради України, урядом до
другого читання було враховано лише третю  частину.  А  із
сформульованих 105 доручень Кабінет Міністрів не виконав 65. Уряд
не надав належної аргументації щодо того, чому він не врахував
значну частину бюджетних висновків Верховної Ради України щодо
збільшення доходної частини, а окремі з  них  були  просто
проігноровано без жодних коментарів.

   Проект, поданий  Кабінетом  Міністрів  до Верховної Ради
України, не пройшов належної процедури погодження в уряді, і
взагалі  я  вважаю,  що  ця  процедура  потребує  суттєвого
вдосконалення. Справа в тім, що цей проект фактично не візується
міністрами,  і  ми внаслідок цього, позиції міністерств, що
озвучувались на засіданнях Комітету з питань бюджету, дуже часто
не співпадали з підходами, які були сформульовані в урядовому
законопроекті.

   Відповідно до Бюджетного кодексу Кабінет Міністрів України
повинен був врахувати положення, схвалені Верховною Радою України,
у формі бюджетних висновків або проекту бюджету, поданого урядом
на перше читання.

   Шановні колеги, доповідаються висновки бюджетного комітету з
проекту бюджету на 2003 рік, я прошу уваги! Шановні колеги,
прохання - займіть місця в залі. Прохання - займіть місця в залі,
будь ласка. Ще раз, шановні колеги, відповідно до процедури уряд
повинен був на друге читання подати або варіант, який був поданий
на перше читання, або враховані висновки і пропозиції бюджетного
комітету. Однак на друге читання ця вимога бюджетного кодексу
порушена, внаслідок чого в проекті з'являються абсолютно нові
цифри, статті та підходи.

   При розгляді проекту бюджету на
2003 рік у другому читанні бюджетний  комітет  пропонуватиме
Верховній Раді затвердити текстові статті бюджету.... Увага, за що
ми будемо голосувати, якщо підтримаємо пропозиції бюджетного
комітету.

   Перше, ми будемо голосувати текстові статті, які формують
доходи та баланс бюджету. В першій статті формується доходна,
затверджується число видаткової бази і дефіцит або профіцит.

   Далі, друге, голосується додаток перший, який складає доходи
Державного бюджету України на 2003 рік.

   Додаток другий, фінансування Державного бюджету на 2003 рік.

   І додаток четвертий, показники міжбюджетних  трансфертів,
дотацій і вирівнювання та коштів, що передаються до Державного
бюджету між Державним і місцевим бюджетами на 2003 рік.

   І особливо наголошую на тому, що всі видаткові статті,
додаток 3, яким визначаються видатки Державного бюджету на 2003
рік, за пропозиціями бюджету перенесені на третє читання, після
того, як буде затверджений баланс бюджету.

   Характеризуючи в цілому проект Держбюджету на 2003 рік у
версії комітету з питань бюджету, хочу відзначити, що  він
відрізняється від поданого урядом на друге читання наступним.

   Перше, бюджет став більш соціальним. Друге, значно покращено
становище місцевих бюджетів, що  особливо  важливо  народним
депутатам-мажоритарникам. Третє, підтверджено принципову позицію
Верховної Ради про необхідність виділення окремо коштів  на
капіталовкладення.

   Шановні колеги,  і четверте - це врахування додаткового
ресурсу в доходній частині, здійснення без зниження її реальності
та обгрунтованості.

   Отже, пропонується  встановити  доходи Державного бюджету
України на 2003 рік в сумі 54 мільярда 766 мільйонів гривень.
Нагадую вам, що уряд пропонував на друге читання 49 мільярдів 36
мільйонів гривень. В тому числі, шановні колеги, доходи Загального
фонду Держбюджету України в сумі 41 мільярд 415 мільйонів, що
відрізняється від урядової пропозиції, де звучало 38 мільярдів 585
мільйонів на суму по Загальному фонду 2 мільярда 815 гривень.
Порівняйте ту цифру, що звучала в засобах масової інформації, де
стверджували, що ми нереально завищили доходи до 8 мільярдів.

   Отже, реальне завищення доходів по Загальному фонду складає
трохи більше 2 мільярдів 800 мільйонів гривень. Також доходи
Спеціального фонду Держбюджету в сумі 13 мільярдів 351 мільйон
замість урядового 10 мільярдів 450 мільйонів гривень.

   Видатки Державного бюджету на
2003 рік  ми  запропонували  також в прив'язці до профіциту
Державного бюджету України на 2003 рік в сумі 567 мільйонів 890
тисяч гривень, в тому числі профіцит Загального фонду на суму 658
мільйонів 109 тисяч гривень та дефіцит Спеціального фонду на суму
90 мільйонів 219 тисяч гривень.

   Прийнято рішення про зарахування доходів від приватизації в
сумі 2 мільярда 101 мільйон до доходів Держбюджету. При цьому 600
мільйонів  до Загального фонду, який буде спрямовуватися на
погашення та обслуговування державного боргу, саме вони і формують
вказаний профіцит, і 1 мільярд 501 мільйон до Спеціального фонду
із подальшим розподілом на третьому читанні - увага, шановні
колеги! - на капітальні видатки, на лізинг, на підтримку малого
підприємництва, будівництва житла для молодих сімей тощо.

   Варто зазначити, що комітету не вдалося досягнути згоди з
урядом щодо зарахування надходжень від приватизації до доходної
частини бюджету, як це напряму передбачено
   статтею 29-ою  Бюджетного кодексу України, статтею 14-ою
Бюджетного кодексу України та статтею 8-ою Закону України про
державний і внутрішній борг. При цьому уряд, на жаль, не спромігся
послатися на жодну конкретну статтю чинного законодавства на
підтримку своєї позиції, хоча у пояснювальній записці до проекту
бюджету на 2003 рік уряд напряму стверджує вимоги, посилається на
вимоги Бюджетного кодексу

   На думку комітету, зарахування надходжень від приватизації до
доходної частини є абсолютно виправданим також і з огляду на їхню
економічну природу, враховуючи, що в наслідок ризикованості та
несистемності характеру  надходжень  від  приватизації,  вони
принципово не спрямовуються на поточні видатки.

   Рішення про саме таке врахування надходжень від приватизації
було ухвалено всіма членами бюджетного комітету консенсусом.
Комітет ухвалив рішення про те, що державний борг у 2003 році не
перевищить його рівень по факту на 31 грудня 2002 року. Граничний
розмір державного внутрішнього боргу станом на 31 грудня буде
складати 12 мільярдів 780 мільйонів гривень та 1 мільярд 317
мільйонів доларів США, при цьому зовнішнього боргу - 7 мільярдів
993 мільйона доларів Сполучених Штатів Америки.

   У якості інструментів погашення та обслуговування  боргу
пропонуються державні запозичення та профіцит Державного бюджету.
Комітет ухвалив рішення не враховувати у прогнозних граничних
обсягах державного боргу надходження від кредитних угод, які не
ратифіковані Верховною Радою. Шановні колеги,  це  є  також
принципова позиція, яка обговорювалася на комітеті. Ми вважаємо,
що конституційна функція Верховної Ради, де  Верховна  Рада
затверджує граничний обсяг державного боргу України, ми не можемо
давати індульгенцію уряду заздалегідь без ретельного аналізу
програм, які мають бути ратифіковані Верховною Радою.

   Тепер хотілося б окремо зупинитися на доходній частині.

   Шановні колеги!  Номінальне  збільшення  доходної частини
Державного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів в
порівнянні з запропонованими урядом на друге читання показниками
склала 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. При цьому потрібно мати
на увазі, що обсяги реального додаткового доходного ресурсу
бюджету, який комітет пропонує на друге читання, складає в межах 3
мільярди 600 мільйонів. Різниця між номінальним збільшенням та
реальнім ресурсом складається з надходжень від приватизації та
коштів 626 мільйонів гривень прибуткового податку з громадян,
скасування пільг  за  професійною  ознакою  з  передбаченням
обов'язкової компенсації всіх тих коштів через загальний фонд
Державного бюджету.

   Головний внесок у збільшенні доходної частини бюджету зробили
наступні статті.

   Перше. Це є податок на додану вартість.

   Шановні колеги! Комітетом прийнято рішення про оподаткування
за нульовою ставкою податку на додану вартість операцій з продажу
природного газу імпортованого в Україну.

   Уряд стверджує, що внаслідок цього не виникає додаткового
ресурсу. Це правда. Але при цьому ми суттєво на суму 1 мільярд 675
мільйонів гривень повинні були б зменшити податкову недоїмку, яку
уряд свідомо вже зараз запланував її зростання на 2003 рік.

   Уявіть собі, НАК ще не працює, а йому вже видана податкова
індульгенція на суму 1 мільярд 675 мільйонів.

   За розробленою і запропонованою бюджетним комітетом схемою
цей податок взагалі не уде заходити в НАК і буде стягуватися
органами стягнення Державної податкової адміністрації в суб'єктах
господарювання. При цьому забезпечений механізм гарантуючий не
зростання цін на природний газ.

   Разом з  тим  ми  дали  певний  зазор  на  погіршення
адміністрування податку. Це є ще одне підтвердження реальності,
обгрунтованості розрахунків бюджетного комітету.

   Ми, незважаючи на листа, який ми маємо з боку податкової
адміністрації, про те, що покращання системи примусового стягнення
податків дасть можливість в 2003 році стягнути суму більше 1
мільярда  гривень  недоїмки,  врахували  лише  покращання
адміністрування по НАКу Нафтогаз України. І сума 1 мільярд 240
мільйонів гривень є абсолютно реальна . Більше того, вона є
консервативна і вона створює додаткові стимули для роботи з
податковою недоїмкою органів стягнення.

   Друге. З огляду на додатковий ресурс надходження від податку
на  додану  вартість  комітет погодився з урядовою позицією
можливості направлення на погашення суми невідшкодованого податку
на додану вартість терміном ... сумою в 1 мільярд гривень. При
цьому, комітет наполягатиме на тому, щоб уряд розробив прозорий
механізм  відшкодування , коли не окремим фірмам буде уряд
відшкодовувати податок на додану вартість, а буде розроблений
механізм, коли всі без виключення будуть мати право претендувати
на рівну пропорційну суму податків в 2003 році.

   Другий аргумент - це є вилучення частини прибутку державних
підприємств. В доходній частині закладено 1 мільярд гривень.

   Шановні колеги! Уявіть собі, що держава як власник має майно,
з якого вона протягом тривалого часу взагалі, крім податків не
отримує ні копійки. Це є ваше право - Верховної Ради - визначати
які пріоритети в наступному році щодо видаткової частини бюджету і
куди  витрачати державі кошти як власнику: або на розвиток
підприємства, або на інвестиції, або на вирішення  негайних
соціальних програм і потреб. І бюджетний комітет, виходячи з
цього,  запланував  менше  10  відсотків  від  загального
задекларованого  обсягу  прибутку  державних  підприємств  на
зарахування до доходної частини Державного бюджету з послідовним
перерозподілом, згідно затвердженого закону "Про Державний бюджет
на 2003 рік".

   Можна окремо зупинятися на інших видах податків, Регламент
цього не дозволяє зробити, але просто повірте, що в бюджетному
комітеті, де працюють 39 народних депутатів, які представляють всі
без виключення фракції, нам вдалося уникнути політизації, вдалося
уникнути дуже суперечливих дискусій консенсусом прийняти рішення
про реальність доходних показників. При цьому, я наполягаю на
цьому, дві третини урядових пропозицій були враховані Бюджетним
комітетом.

   Буквально декілька слів про місцеві бюджети. Шановні колеги,
місцевим бюджетам запропоновано збільшити ресурс на 1 мільярд 614
мільйонів гривень і це є єдині видатки, які ми затверджуємо, якщо
ви приймете версію бюджетного комітету. Відповідно до Бюджетного
кодексу сьогодні ми маємо затвердити додаток 4, де ми вказуємо,
яка сума буде перерахована бюджетним комітетом.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчуйте, будь ласка.

   ПОРОШЕНКО П.О. Я прошу  вас,  кожен  народний  депутат,
подивиться своє місто, місто, з якого ви обрані, подивиться
наскільки прозоро бюджетний комітет розподілив ресурс і я запевняю
вас, що вам буде дуже легко звітувати, коли ви приїдете на свої
виборчі округи.

   Окремо можу зупинитися на процедурі голосування. Або  в
урядовому варіанті, або в нашому варіанті, але ми в будь-якому
разі повинні голосувати, бажано голосувати весь проект постанови в
цілому без постатейного читання, тому що постатейне читання може
суттєво погіршити баланс бюджету,  якщо  одна  стаття  буде
підтримана,  одна  - ні. Але принаймні вимога, на якій ми
наполягаємо, це є голосування пакетом у випадку постатейного
голосування статті 1 і статті 56 для збереження балансу.

   Я ще  раз  закликаю вас сьогодні підтримати висновки і
пропозиції. Це не окремий урядовий проект, це висновки...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

   ПОРОШЕНКО П.О. І пропозиції бюджетного комітету у випадку,
якщо  не буде підтримано урядовий проект, який, знову таки
пригортаю вашу увагу, буде ставитися на голосуванням першим. Дякую
за увагу.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Запишіться, будь ласка, на запитання. Запишіться.
Висвітіть, будь ласка. Карнаух Микола, наступний - Євдокимов. 10
хвилин відведіть на запитання.

   16:35:27

   КАРНАУХ М.В.

   Микола Карнаух, 152 виборчий округ, фракція Соціалістичної
партії України.

   Шановний Петре Олексійовичу! Ми схвалили висновки бюджетного
комітету, що стосуються частини 5 статті 37. Там було записано, що
прибутковий податок з  громадян,  які  працюють  у  філіях,
підрозділах, на дільницях, що розташовані на територіях сіл,
селищ, міст, справляється, зараховується в  місцевий  бюджет
відповідний пропорційно кількості працюючих. На жаль, безпідставно
ця норма вилучена. Дайте, будь ласка, пояснення.

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую. Це питання дійсно  піднімалося  і
порушувалося всіма без виключення представниками регіонів при
заслуховуванні проекту бюджету на перше читання. Ми подали це,
проголосували у висновках. Як вибачите, уряд відкинув і не
врахував цю пропозицію Верховної Ради. Логіка бюджетного комітету
була наступною. Ми затверджуємо 37 статтю і окремо в порівняльній
таблиці, яка вам роздана, врегулюємо це питання на третьому
читанні окремою статтею, де буде виписаний порядок зарахування
надходжень від цього податку. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Євдокимов, наступний - Ландик.

   16:36:44

   ЄВДОКИМОВ В.О. Євдокимов, фракція СДПУ(о).

   Прошу передати слово народному депутату Воюшу.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон Воюша.

   16:36:57

   ВОЮШ В.Д.

   Шановний Петре Олексійовичу! Статья 3. Мы проголосовали на
заседании бюджетного комитета и она не вошла в сравнительную
таблицу. "Встановити, що нафто-, газодобувні підприємства, - мы
проголосовали, - крім ДАТ ЧНГ - Чорноморнафтогаз". Я считаю, что
это техническая ошибка и необходимо внести изменения сейчас при
голосовании за наш проект.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановний Володимире Дмитровичу, я дякую вам за
це запитання. Дійсно, при розшифровці стенограми, я це кажу також
для нашої стенограми Верховної Ради, вилучено було доповнення, яке
голосувалось на бюджетному комітеті, крім "Чорноморнафтогаза"
стосовно рентних платежів. Я прошу для стенограми, коли ми будемо
ставити на голосування пропозицію бюджетного комітету, що ми
будемо  голосувати  з поправкою, яку зараз озвучив шановний
Володимир Дмитрович Воюш.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ландик Валентин Іванович. Наступний Зубов.

   16:38:11

   ЛАНДИК В.І.

   Шановний Петро Олексійовичу, ми дуже уважно вивчили варіант
ваш, який пропонує комісія, і наша фракція, дійсно, його буде
підтримувати. Але я хочу вам задати питання. Зрозумійте правильно,
ми сьогодні проголосували за нового Прем`єра. Чи коректно оце буде
сьогодні проголосувати за бюджет і, як кажуть, передати на третє
читання.  А,  може,  все-таки дати тиждень і в той четвер
проголосувати за цей бюджет. Будь ласка, дайте відповідь на це
запитання.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановний Валентине Івановичу, по-перше, я
дякую вам за позицію щодо підтримки висновків бюджетного комітету.
Ми дуже цінуємо вашу думку і думку фракції. По-друге, ми також
робили наші висновки і пропозиції з  урахуванням  можливого
результативного голосування за Прем`єр-міністра. Саме з цієї
логіки будь-які видаткові частини, тобто яким чином розподіляти
гроші? Які пріоритети вибере для себе новий уряд? Тобто або
пріоритет інвестиційної  політики,  або  паливно-енергетичної,
аграрної або інших? І саме тому жодної видаткової частини ви в
проекті бюджету не знайдете. Це буде, дійсно, узгоджуватися на
третьому читанні. Ми сподіваємося із залученням Прем`єрміністра
або відповідної особи, яку він призначить на це. Разом з тим,
доходна частина, вона є абсолютно аполітичною, або вони є, реальні
доходи, або їх немає. Дякую вам.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Зубов Валентин Сергійович. Наступний  Супрун.
Включіть мікрофон Зубова.

   16:39:45

   ЗУБОВ В.С.

   Валентин Зубов, фракция "Батьківщина".

   Уважаемый Петр Алексеевич, вы, как и я, не первый год
народный депутат. Вы чудесно знаете, что каждый год при обсуждении
бюджета, мы сталикваемся с одними и теми же проблемами. То есть,
не хватает денег, масса проблем, которые надо раскрыть. Вчера на
заседании Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны
мы столкнулись с тем, что Министерство финансов по-прежнему
урезает все необходимые расходы на оборону. Вы понимаете, при
таком подходе вообще само существование государства ставится под
вопрос.

   Оппозиция уже  много  раз предлагала найти дополнительно
средства не из доходной части, а за счет перераспределения тех
средств, которые есть, за счет, первое, сокращение Администрации
Президента в два раза, за счет сокращения расходов на ДПА в три
раза, это 4-5-6 миллиардов рублей. Это хватит нам и бюджетникам, и
врачам, и медикам, и всем остальным. Это первый вопрос.

   И второй вопрос, я коротко. Скажите, бюджетный комитет хотя
бы раз за последние 10 лет анализировал, как выполняется вообще
бюджет? Мы планируем, составляем, голосуем за бюджет, но ни разу
не подводили итогов, как он выполняется. Это дает основания
утверждать, что у нас сегодня 70 процентов бюджета находится в
тени. Как вы оцениваете эти факты?

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую вам, шановний колего, за запитання.

   Я, дійсно,  підтримую  вашу  позицію  щодо недостатності
фінансування Збройних Сил України. Це не лише позиція бюджетного
комітету, це питання неодноразово розглядалося на Раді нацбезпеки
і оборони, і ця позиція також там знаходила підтримку.

   Але я привертаю вашу увагу, що сьогодні ми за видаткові
статті бюджету, за видатки Держбюджету, не голосуємо.

   В проекті,  у  висновках  бюджетного комітету, який був
проголосований Верховною Радою в першому читанні, передбачається
суттєве покращання фінансування міністерства оборони, в тому числі
вперше була врахована, наприклад, заборгованість кредиторська за
попередні роки, яка суттєво покращує адміністрування цими коштами,
які виділяються з Державного бюджету.

   Відносно відповіді на ваше друге  запитання,  можу  вам
нагадати, що лише за мою практику керівництвом з питань бюджету,
бюджетний комітет тричі повертався до факту, до аналізу виконання
бюджету поточного року і робив відповідні слухання по виконанню
бюджету в 2001 році. Обидва рази бюджетний комітет пропонував
виставити уряду оцінку "незадовільно" за виконання бюджету, маючи
за це дуже серйозні підстави.

   Більше того, в нашому  проекті  постанови  пропонувалось
притягти до відповідальності, в тому числі до кримінальної, за
нецільове використання, численні факти нецільового використання
бюджетних коштів, які були доведені висновками Рахункової палати,
Контрольноревізійного управління і аналітичної служби Бюджетного
комітету. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Супрун Людмила Павлівна.

   16:43:04

   СУПРУН Л.П.

   Людмила Супрун, фракція НДП.

   Безперечно, робота над бюджетом дуже складною у нас була. І я
закликаю зараз депутатів підтримати той варіант постанови, який
дав Бюджетний комітет. Однак хочу звернути увагу, що по деяких
статтях у нас можуть бути уточнення. Або ми це приймемо зараз, під
час другого читання, і ці статті уточнимо на третьому читанні.

   Мова йде про статтю 47-му відносно виведення фондів, які не
експлуатуються, з метою оподаткування з-під амортизації.

   Потім. У статті 48-ій, яка регламентує заборону проведення
реструктуризації або списання заборгованості, статті 51-ій, яка
практично повторює окремі статті інших законів, але є деякі
неточності. Зараз ми перевірили: є такі неточності. І пункту 38-го
статті 56-ої щодо призупинення окремих норм Закону України про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами стосовно незастосування штрафних
санкцій.

   То я би просила, Петро Олексійович, щоб по оцих параметрах ми
могли доопрацювати на третьому читанні, бо, дійсно, є у нас
невеличкі проблеми. Якщо погоджуєтеся, то, будь ласка, щоб це було
в стенограмі, треба це озвучити.

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую, дякую, шановна Людмила Павлівна. Дякую
за заклик до залу підтримати проект висновків і пропозицій, які
пропонуються Бюджетним комітетом.

   Стосовно статті, я думаю, що не 47- ої, а 7-ої статті, яка
пропонувалася  у  Комітеті  з питань фінансів і банківської
діяльності, вона надійшла пізніше до комітету. І ми можемо
погодитись з думкою наших колег і перенести ці статті до третього
читання.

   Відносно статті 56-ої, тут у нас була жорстка домовленість з
урядом. Я би хотів, щоб міністр фінансів прокоментував можливість
віднесення на третє читання пункту 38-го статті 56- ої  і
погодитися з цим, якщо це не вплине на формування доходної частини
бюджету. Тому що тут відносно 56-ої статті у нас була жорстка
вимога голосувати консенсусом. Також я хотів би, я не знаю, чи
дійде черга до народного депутата Сушкевича,  а  також  до
представників ще двох фракцій, які приєдналися до пропозиції
колеги Сушкевича, де він просив перенести на третє читання статтю
44, проголосовану. Ми також з цим можемо погодитися, якщо це буде
фактично ультимативна вимога двох фракцій. Я тоді, Геннадій
Андрійович, якщо регламент вичерпано, можливо слово Сушкевичу,
дайте, будь ласка.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро Олексійович, сідайте, будь ласка.

   ПОРОШЕНКО П.О. Для стенограми Сушкевичу, якщо можна, дайте
слово.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  так,  так,  сідайте. Включіть мікрофон
Сушкевича.

   16:46:09

   СУШКЕВИЧ В.М.

   Дякую. Я звертаю увагу шановних колег відносно того, що
напередодні дня інвалідів, Петро Олексійович, послухайте, будь
ласка. Відносно того, що напередодні дня інвалідів 31 стаття має
на увазі про те, щоб були захищеною статтею стаття "соціальний
захист і реабілітація інвалідів", просто у перелік внести цю
статтю, це дуже просто, тому що у минулому році на 39 відсотків ми
профінансували інвалідів вперше, такого не  було.  Я  прошу
проголосувати, щоб ця стаття була просто захищена. Наша фракція
"Трудова України", "Промисловців і підприємців" не буде голосувати
за проект у другому читанні. Я сподіваюся на підтримку комуністів
з цього приводу.

   І друге. Петро Олексійович, у минулому році Міністерство
фінансів мене обмануло по дітям-інвалідам. Я прошу не обманювати і
зал, і мене по дітям-інвалідам. Три роки не виконується Закон по
дітям-інвалідам. У минулому році мені сказали: у третьому читанні
ми добавимо по трансферам те, що торкається замість 80 більше. Але
ми зараз п'ятий додаток проголосуємо, і потім кажуть, все, поїзд
поїхав, трансферти проголосовані і неможна голосувати 44 статтю.
Ви розумієте, по процедурі. І це обман. Я прошу 44 статтю, яка
торкається підвищення по дітям-інвалідам, на 10 гривень підвищити,
щоб це було 100 гривень гарантований прожитковий мінімум. Це
коштує 10 мільйонів, шановні колеги, діти-інваліди. Оці дві статті
: 44-ту проголосуйте напередодні дня інвалідів. Я звертаюся до
залу і звертаюся до шановного Петра Олексійовича. Ви голова
бюджетного комітету, представляєте "Нашу Україну".

   Вперше ваш комітет знижує видатки по інвалідам. Я прошу
проголосувати ці статті.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчуйте.

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую.

   Шановні колеги! Я не можу з голосу ставити на голосування
ресурсну статтю. Я запропонував 44-ту статтю перенести на третє
читання, обрахувати її. Якщо ресурс складає 18 мільйонів, ми
можемо абсолютно легко додати до четвертого додатку ці кошти. Тому
прохання.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановній, час на запитання вичерпано. Сідайте,
Петре Олексійовичу.

   Юшко Ігор  Олегович,  я  прошу сюди на трибуну. Будемо
голосувати.

   Згідно Бюджетного кодексу ми повинні  спочатку  з  вами
голосувати пропозиції, які нам надає уряд. Тому давайте таки
чином.

   Сідайте, будь ласка.

   Що стосується розгляду бюджету, то тут діє не Регламент, а
Бюджетний кодекс. Таким чином, згідно Бюджетного кодексу ми
повинні голосувати пропозиції уряду. Своє  відношення  треба
висловити голосуванням. Сідайте і голосуйте.

   Так, пішли по закону. Ігор Олегович, давайте, пропонуйте. Що
уряд пропонує? Доходна, розхідна частини. Дефіцит, профіцит.

   ЮШКО І.О. Дякую, Геннадій Андрійович.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. І постатейно.

   ЮШКО І.О. Шановні народні депутати! Я хотів просто освіжити в
пам'яті  2  положення,  надзвичайно  важливих положення, які
стосуються процедури другого читання. Це стаття 43, частина 2, 3
абзац, де сказано дуже чітко: "Друге читання проекту закону "Про
Державний бюджет України" передбачає, в першу чергу, затвердження
загального обсягу дефіциту або профіциту, доходів і видатків
Державного бюджету України з подальшим постатейним голосуванням
проекту закону"...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор  Олегович!  Ми  нагадали як записано в
Бюджетному кодексі. Півхвилини. Не треба на це витрачати час.

   ЮШКО І.О. З постатейним голосуванням проекту закону "Про
Державний бюджет України", поданого Кабінету Міністрів на друге
читання. Відповідно до Бюджетного кодексу. Інші цифри, ніж ті, які
подані Кабінетом Міністрів голосуватися в сесійній залі на другому
читанні не можуть. І я перепрошую ще півхвилини, я хотів би
нагадати також. Стаття 40, положення наступне: не допускається
внесення пропозицій щодо змін до прогнозу податкових надходжень,
крім випадку, коли за висновками комітету Верховної Ради з питань
бюджету за Міністерство фінансів та Рахункової палати виявлені
неточності в їх розрахунку.

   Ми маємо зовсім іншу ситуацію. Тому я пропоную поставити на
голосування статтю 1 в редакції, поданій Кабінетом Міністрів, в
якій установлюється доходи Державного бюджету України на 2003 рік
в сумі 49 мільярдів 36 мільйонів 466 тисяч 700 гривень, у тому
числі: доходи загального фонду Державного бюджету України в
сумі...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Слухайте уважно!

   ЮШКО І.О. ...38 мільярдів 585 мільйонів 874 тисячі 400
гривень та доходи спеціального фонду державного бюджету України в
сумі 10 мільярдів 450 мільйонів 592 тисячі 300 гривень згідно із
додатком 1 цього закону. Крім того затвердити видатки...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні, видатки ми потім підійдемо до цього.
Видатки, ми підійдемо до цього. Я знаю, що це одна стаття.

   Таким чином ставиться на голосування запропонована урядом
стаття 1: доходи бюджету в розмірі 49 мільярдів 36 мільйонів 466.7
тисячі. Включіть систему, голосуємо. Визначайтеся.

   16:53:50

   За-6

   (О п л е с к и)

   Заспокойтеся, будь ласка, заспокойтеся.  Порошенко  Петро
Олексійович.

   16:54:06

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановний Геннадію Андрійовичу, по процедурі по
Бюджетному кодексу ми повинні були поставити на голосування
урядовий проект, поданий до другого читання. У випадку, якщо він
не набирає голоси, поставте, будь ласка,  проект  постанови
бюджетного комітету, де висловлені висновки і пропозиції, які
підтримані або в урядовому варіанті, або висновки і пропозиції
першого читання. Якщо цей проект постанови набирає необхідну
кількість голосів, це означає, що бюджет прийнятий в другому
читанні. Це не є проект альтернативний бюджетного комітету, як
стверджує Ігор Олегович, це є висновки бюджетного  комітету
відносно голосування статей, які схвалені бюджетним комітетом. І
тому прохання не переходити до постатейного голосування, а то ми
можемо порушити баланс. Прохання поставити саме в цьому варіанті
на голосування. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Баланс у нас  уже  відомий.  Що  стосується
голосування, ми хотіли визначитися, як в цілому по податках
відношення цього залу. Ми ставимо на голосування в цілому проект,
який ви надали на друге читання? Ми не можемо так. Ми не можемо.
Нам слід чи голосувати зараз урядовий, чи переходити до комітету.
Давайте таким чином. Добре. Всі отримали проект закону про бюджет
на друге читання. Не будемо тоді визначатися що стосується окремих
статей.  Взагалі  голосуємо? Так, ставте на голосування. На
голосування урядовий проект.

   16:56:12

   За-5

   Сідайте, будь ласка.

   На трибуну запрошується голова Комітету з питань бюджету
Порошенко Петро Олексійович.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановні колеги! Шановний головуючий! Я дякую
вам за принципову позицію за оцінку урядового проекту, який був
поданий до другого читання. Зараз я прошу головуючого поставити на
голосування проект постанови 2000П-5, де ми чітко визначили
редакцію бюджетного комітету статті 1, 2, 4, так далі по тексту за
вилученням статті 44, на третє читання, в якій ми врахуємо
збільшення фінансування інвалідів. Можливості для цього є, але це
переніс на третє читання, стаття ресурсна, тому прохання щоб ми її
голосували лише після обговорення в бюджетному комітеті. Також для
стенограми я кажу, що на третє читання також відповідно до проекту
постанови переносяться статті 7, 47, 48, 51 та пункт 38 статті
56-ої.

   Ще раз, за проханням Валентина Івановича Ландика оголошую:
збільшення  доходної частини, воно є абсолютно реальним. По
загальному фонду Державного бюджету збільшення доходної частини
відбувається лише на 2 млрд. 875 млн. Лише таке збільшення. Ні 6,
ні 5 млрд. По загальному фонду Держбюджету, як я  сказав,
збільшується так. На третє читання, ми сказали для стенограми.
31-а - перелік захищених статтею за вимогою фракції "Трудова
Україна" також на третє читання.

   В цьому проекті... 56-а? Ні, не оголошувалась. Я вибачаюсь. В
цьому вигляді прохання поставити на голосування проект постанови,
внесений членами бюджетного комітету за номером 2000/п-5. Прохання
підтримати.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку. Петро Олексійович, давайте чітко
дотримуватись Регламенту і закону про бюджет, де сказано: друге
читання проекту закону про Державний бюджет України передбачає в
першу чергу затвердження загального обсягу дефіциту, профіциту,
доходів, видатків Державного  бюджету  України  з  подальшим
постатейним голосуванням проекту закону про Державний бюджет.

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую

   Шановні колеги, спосіб голосування
- або постатейно, або якщо визначаєте, що всі ці статті ми можемо
проголосувати в цілому, це є право сесійного залу.

   Я прошу бюджетний комітет, точніше, бюджетний комітет за
своїм рішенням просить поставити на голосування проект постанови,
де ми передбачаємо перелік статей в чіткій відповідності до
Бюджетного кодексу, перелік статей, який ми просимо Верховну Раду
підтримати в другому читанні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Петро Олексійович, ще раз наголошую, я поставлю
на голосування тільки так, як це записано в Бюджетному кодексі.

   (Ш у м у з а л і)

   Немає заперечень. Терьохін, будь ласка. Потім Асадчев.

   17:00:29

   ТЕРЬОХІН С.А.

   Шановний Геннадій Андрійович, шановні народні депутати!

   Не зважаючи на те, що написано в Бюджетному кодексі або в
Регламенті Верховної Ради, ми з вами маємо прийняти рішення ad
hoc, абсолютно всі про це знають, по якому прийняти іншу процедуру
голосування у зв'язку з обставинами, що склалися такі обставини:
або ми валимо взагалі цей бюджет, якщо будемо голосувати його
постатейно,  або  приймаємо  рішення про підтримку постанови
бюджетного комітету з вилученням на третє читання тих статей, які
були озвучені Петром Порошенко і працюємо на третє читання,
плідно, нормально, вишукуючи нові доходні джерела бюджету.

   Тому дуже просили б не педалювати сьогодні це голосування, і
прийняти рішення ad hoc про голосування, так, як запропоновано
бюджетним комітетом. Дякую за увагу.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку. Асадчев, будь ласка.

   17:01:43

   АСАДЧЕВ В.М.

   Шановний Геннадій Андрійович!

   Геннадій Андрійович, я до вас звертаюсь.

   Закон про бюджет має свою специфіку, його голосувати по
статтям просто не можливо, бо ми можемо проголосувати одну статтю
ресурсно і не проголосувати другу, і тоді весь бюджет про
розвалиться, тому що бюджет це є баланс. Враховуючи це, Комітет з
питань бюджету і зробив постанову балансну, вона фактично є як
постатейна,  тобто  частина,  що  ми пропонуємо доходна, це
збалансована на друге читання, всі інші статті витратні - на третє
читання. Це є баланс. Як тільки ми зараз почнемо це голосувати
окремими частинами, ми просто розвалимо повністю весь бюджет.

   Тому є прохання: підписали постанову всі члени Бюджетного
комітету,  працювали  наполегливо, поставити цю постанову на
голосування і проголосувати. Повірте мені, що це буде на користь
справи. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, мікрофон Філенко. Мікрофон Філенко
включіть, будь ласка.

   17:03:01

   ФІЛЕНКО В.П.

   Володимир Філенко, "Наша Україна".

   Я пропоную  підтримати  пропозицію,  озвучену  Сергієм
Терьохіним.  У  нас  немає, дійсно, іншого виходу. Геннадій
Андрійович, ставте, будь ласка, на ad hoc. І пропоную перейти до
процедури голосування.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую.

   Шуфрич, будь ласка. І закінчуємо, будемо голосувати. Мікрофон
Шуфрича включіть, будь ласка.

   17:03:28

   ШУФРИЧ Н.І.

   Шановні колеги. Шуфрич, фракція СДПУ(о).

   Давайте поважати все ж таки Бюджетний кодекс, де чітко
виписано, що спочатку голосується перша стаття. Якщо вона не
проголосована, то ми не можемо продовжувати голосувати і маємо
вважати, що в другому читанні ми не прийняли законопроект, і
повертаємо його на доопрацювання.

   Дякую. Прошу діяти згідно Бюджетного кодексу та Регламенту. Я
наполягаю на цьому.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчуємо  обговорення.  Якщо  ми  діємо по
закону...

   Семенюк мікрофон.

   17:04:17

   СЕМЕНЮК В.П.

   Семенюк, фракція Соціалістичної партії.

   Шановні колеги, відповідно до рішення Конституційного Суду,
приймаючи бюджет, ми не маємо права обмежувати права громадян, які
визначені законодавством України.

   У статті 56 пропонується зупинити закони, зокрема по освіті,
по всіх соціальних гарантіях ветеранам Великої Вітчизняної війни.

   Тому, зважаючи на рішення Конституційного Суду, я прошу
вилучити статтю 56-ть. Ми  не  можемо  сьогодні  зменшувати
фінансування по заробітній платі вчителям, медикам, ветеринарним
працівникам. Ми сьогодні не можемо обмежувати те, що не виділяємо
кошти на харчування дітям у школах. Тому я прошу цю статтю 56-ть
вилучити на третє читання. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Коновалюк Валерій Ілліч і закінчуємо.

   17:05:13

   КОНОВАЛЮК В.І.

   Дякую. Шановний Геннадію Андрійовичу! Шановні колеги! Дійсно,
проект внесений бюджетним комітетом відповідає вимогам Бюджетного
кодексу. Але ми розуміємо, що сьогодні відбулося у Верховній Раді.
Ми затвердили Прем'єр-міністр України, який повинен віднестися до
другого  читання,  до  бюджету  з  точки  зору  корегування
макроекономічних  показників,  структури  бюджету. Це урядова
політика на наступний рік, це програма соціально-економічного
розвитку.

   Тому я вважаю, щоб не гаяти марно час, давайте ми до цього
віднесемося з порозумінням і  дамо  можливість  або  новому
Прем'єр-міністру висловити свою думку з приводу цього бюджету, але
дамо йому доопрацювати тиждень, щоб ми мали, дійсно, більш якісний
бюджет.

   На цьому  наполягає фракція. І ми вважаємо, щоб дійсно
бюджетний комітет працював плідно, але були суттєві розбіжності з
позицією уряду. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Черняк Володимир Кирилович.

   Одну хвилинку.

   17:06:24

   ЧЕРНЯК В.К.

   Шановні колеги! Бюджет - це суто парламентське питання, не
урядове, а парламентське. І тому незалежно від того, що помінявся
Прем'єр,  ми  продовжуємо бюджетний процес. Нагадую вам, що
переривати процес шкідливо для здоров'я наших виборців. І не треба
реагувати на ці речі. Ми даємо Бюджетну резолюцію уряду, уряд
реагує на неї, ми даємо пропозиції. Бюджет -  це  питання
парламентське. І давайте будемо виконувати свою парламентську
функцію. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні, таким чином, щоб ми могли проголосувати
запропоновану  постанову  в цілому, ми повинні проголосувати
спочатку процедуру ad hoc, тобто щоб ми могли відійти від
Регламенту,  те, що запропонував депутат Терьохін. Так буде
законно. Таким чином, ставимо на голосування процедуру ad hoc.
Прошу включити систему "Рада".

   ПОРОШЕНКО П.О. Бюджетний комітет просить підтримати, це дасть
можливість нам проголосувати цю постанову. Прохання підтримати
рішення ad hoc, яке змінює процедуру постанови і дасть нам
можливість проголосувати в цілому.

   17:07:45

   За-222

   ГОЛОВУЮЧИЙ. 222. Рішення не прийнято.

   (Ш у м у з а л і).

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте допоможемо Кармазіну Юрію Анатолійовичу,
бо він дуже голосно кричить. Хай мікрофон включать, щоб він
покричав в мікрофон.

   17:08:14

   КАРМАЗІН Ю.А. Дякую, Геннадію Андрійовичу, насправді, треба
вам допомагати, бо ви не бачите, що людина півгодини тримає руку.

   Юрій Кармазін,  "Наша  Україна",  "Солідарність",  Партія
захисників Вітчизни.

   Шановні народні депутати! Ми зараз побачили критичний рівень
довіри до міністра фінансів та до уряду в цілому, до тієї роботи,
яку він зробив, - це 5 голосів. Давайте чітко усвідомлювати, не
тормозити бюджетний процес. Я зараз свідомо не голосував і ряд
депутатів поруч зі мною не голосували через те, що треба було
поставити одне застереження: треба було виключити не тільки те, що
запропонувала Семенюк, а я пропоную, відстоював в Конституційному
Суді цю норму і це рішення, і маю честь від того і маю
задоволення, а там написано, що не можна зупиняти також гарантії і
пільги  військовослужбовцям, працівникам міліції і тим, кому
передбачено чинним законодавством. Тому і ту статтю ми зупиняємо і
без цього всі голосуємо, дякую, за проект, який підготував
Порошенко. І треба подякувати бюджетному комітету, що вони і вдень
і в ніч працювали, а уряд сьогодні хоче...

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановні колеги, депутат Кармазін не зрозумів,
що ми зараз голосували. Ми зараз голосували процедурне рішення,
яке дозволяє нам для цього конкретного випадку змінити процедуру
голосування другого читанні бюджету і  проголосувати  проект
постанови, запропонований бюджетним комітетом.

   Шановний головуючий,  Геннадій  Андрійович,  прохання  з
врахуванням останнього роз'яснення ще раз поставити на голосування
проект постанови ad hoc про зміну процедури голосування.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз ставлю на голосування процедуру ad hoc,
тобто відход від регламенту. Голосуйте, будь ласка.

   ПОРОШЕНКО П.О.  Бюджетний  комітет  підтримує.  Прохання
підтримати.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Визначайтеся.

   17:10:25

   За-264

   По фракціях висвітліть, будь ласка.

   Таким чином,  ставиться на голосування проект постанови,
запропонований комітетом профільним з питань бюджету.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановні колеги, для стенограми ще раз. За
вилученням статей 7, 44, 48, 51 та пункту 38-ої статті 56-ої.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ж з 56-ої.

   ПОРОШЕНКО П.О. Да, з 56-ої, тому що це ресурсна стаття. І 31
стаття,  визначаючи  перелік  захищених  статей.  56  стаття
залишається, це є ресурсна стаття. Ми не можемо її голосувати
без...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилинку. Будь ласка, мікрофон  Семенюк
включіть.

   17:11:41

   СЕМЕНЮК В.П.

   Я вас попрошу все-таки, Петре Олексійовичу, ми пропонували 56
статтю, як у розріз Конституції ми мусимо вилучити. Є рішення
Конституційного  Суду, тому давайте все-таки включимо, іначе
фракція соціалістів не буде голосувати за те, щоб приймати даний
проект бюджету.

   Вилучіть, будь ласка, 56 статтю.

   ПОРОШЕНКО П.О. Шановна пані Валентина! У мене є пропозиція.
56 стаття - стаття ресурсна, ми її не можемо вилучати. Але у
випадку наявності додаткового ресурсу ми можемо виділити додаткові
кошти , профінансувати ті гарантії, пільги, які внесені в 56
статтю і на третьому читанні їх частину відмінити.

   Прохання - на цьому компромісу погодитися.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ясно. Всім все зрозуміло? Ставимо на голосування
проект, запропонований комітетом. Увімкніть систему.

   ПОРОШЕНКО П.О. Прошу підтримати, шановні колеги. Прохання
підтримати.

   17:12:52

   За-272

   ПОРОШЕНКО П.О. Дякую вам.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Висвітліть по фракціях.

   Слово надається Червонію. Будь ласка.

   17:13:32

   ЧЕРВОНІЙ В.М.

   Червоній, "Наша Україна". Шановні колеги! Шановні депутати!
25 жовтня група народних депутатів: Каленник,  Зарубінський,
Мовчан, Юхновський, Олійник, Драч - звернулися до Голови Верховної
Ради з пропозицією провести парламентські слухання щодо вшанувань
пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років.

   Я глибоко переконаний, що серед присутніх в залі народних
депутатів немає жодного родича, які би не постраждали  від
найбільшого геноциду в історії цивілізації. А тому я просив би
сьогодні, от зараз, оскільки ця постанова внесена сьогодні в зал в
порядок денний включити і проголосувати постанову Верховної Ради
про проведення парламентських слухань 12 лютого наступного року.

   Я просив би поставити на голосування мою пропозицію і, з
огляду на те, що вже керівники навіть іноземних держав звертаються
до українського народу із співчуттями про цю страшну трагедію в
історії нашого народу. Прошу підтримати пропозицію ряду народних
депутатів різних фракцій.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми обговорювали це  питання.
Пропонується проект постанови 2432 включити до порядку денного про
проведення парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв
голодомору. Прошу проголосувати. Включіть систему.

   17:15:29

   За-229

   229, рішення прийнято. По фракціях, будь ласка.

   Включіть мікрофон Терьохіна.

   17:15:50

   ТЕРЬОХІН С.А.

   Шановний Геннадію  Андрійовичу, шановні народні депутати,
велике прохання від Комітету з питань фінансів та банківської
діяльності в зв'язку з тим, що ми продовжили ведення бюджетного
процесу, зараз буквально за 5 хвилин розглянути повторно постанову
про прийняття в першому читанні Закону "Про оподаткування доходів
фізичних громадян". Ми приречені до кінця цього року змінити
оподаткування зарплат наших людей і дати додатковий ресурс до
бюджету. Я просив би буквально 5 хвилин виділити на це питання.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, Головуючий може відходити, може.
Ми всі зацікавлені з вами... Шановні, ми з вами повинні розглянути
питання, що стосуються наповнення бюджету - проекти законів. Ми
той раз голосували, не вистачило голосів. Тому пропонується ще раз
проголосувати. Будь ласка, Сергію Анатолійовичу.

   17:17:33

   ТЕРЬОХІН С.А.

   Шановні народні депутати, я зачитую постанову, яку Комітет з
питань фінансів уклінно просить вас підтримати. Верховна Рада
постановляє: 1) прийняти за основу проект закону України "Про
податок на доходи фізичних осіб", реєстраційний номер 1111,
доопрацьований Комітетом Верховної Ради з питань фінансів і
банківської діяльності відповідно до постанови Верховної Ради від
11 липня 2002 року; 2) Комітету Верховної Ради з питань фінансів і
банківської діяльності доопрацювати зазначений законопроект на
друге читання з урахуванням зауважень суб'єктів права законодавчої
ініціативи в частині, що не суперечить прийнятій за основу
концепції оподаткування доходів громадян"; 3) Комітету Верховної
Ради з питань фінансів опрацювати пропозиції всіх суб'єктів
законодавчої ініціативи щодо доцільності, дуже уважно прошу,
введення перехідного періоду для збільшення розміру податкових
пільг неоподаткованого мінімуму на доходи громадян, поетапного
введення статей, які стосуються оподаткування доходів, отриманих
від продажу нерухомого майна, процентів та дивідендів, а також
встановлення єдиної фіксованої ставки податку на доходи фізичних
осіб строком до трьох років. Крім того, за домовленістю з аграрним
комітетом пропонується третій пункт доповнити "із урахуванням
особливостей оподаткування в аграрному секторі".

   З такими доповненнями ми  дуже  просимо  підтримати  цю
постанову, розв'язати нам руки. Ми хочемо до кінця року прийняти
новий закон. Дякую за увагу.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо?

   Включіть, будь ласка, систему, голосуємо.

   ТЕРЬОХІН С.А. Просимо підтримати. Комітет просить підтримати.

   17:19:21

   За-282

   Дякую дуже.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка,  Матвєєва  мікрофон  Валентина
Григоровича.

   17:19:32

   МАТВЄЄВ В.Г.

   Я дякую, Геннадій Андрійович.

   Я хочу звернути вашу увагу як головуючого на цьому вечірньому
засіданні.

   Шановний Геннадій Андрійович, до  яких  пір  ми  будемо
порушувати Регламент Верховної Ради? Хіба можна отак от підходити
до розгляду питань порядку денного, який розданий  народним
депутатам до початку ранкового засідання?

   Я цитую вам статтю 3.1.7 Регламенту, який говорить, пункт
перший: на початку першого засідання кожного  робочого  дня
головуючий на засіданні оголошує порядок денний на весь день
роботи. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх
включено до порядку денного засідання.

   Давайте уже  наприкінець,  мабуть,  закінчимо  порушення
основного закону життєдіяльності Верховної Ради, яким є Регламент.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентине Григоровичу, що стосується Регламенту,
я дуже хорошо його знаю.

   Перше, це питання ми голосували вже декілька тижнів тому. Не
вистачило голосів, і тому депутати запропонували ще раз поставити
на голосування і сьогодні голосувати. Ми з вами проголосували в
другому читанні проект закону про бюджет на слідуючий рік. Логічно
випливає з цього проголосувати і той закон, який впливає на
доходну частину.

   Так в чому ж тут порушення, коли пропонували  депутати
прийняти? Скажіть, будь ласка. Переходимо до розгляду іншого
питання.

   (Ш у м у з а л і)

   Наступне питання - 1156-1, проект Закону про запобігання та
протидію легалізації відмивання надходжень, одержаних злочинним
шляхом. Доповідає перший заступник голови Комітет з  питань
фінансів і банківської діяльності Капустін Віктор Володимирович.
Будь ласка.

   17:22:00

   КАПУСТІН В.В.

   Дякую.

   Шановні народні  депутати,  я  думаю,  що  зараз  немає
необхідності  детально  обговорювати  цей  законопроект.  Він
обговорювався вже багато разів, він обговорювався на групах, на
фракціях, він обговорювався на комітетах і так далі і так далі.
Він фактично вже засмальцьований під нашими пильними поглядами.

   Головне, що я хотів сказати зараз, зводиться до наступного. З
часу минулого обговорення, 3 тижні тому, надійшло кілька десятків
нових зауважень і нових пропозицій від народних депутатів. Вони
всі були розглянуті, були розглянуті на комітеті, і фактично 70
відсотків з них були прийняті.

   Учора збиралася Погоджувальна рада з представників фракцій,
тих фракцій, які побажали прийти на цю Погоджувальну раду, хоча
запрошувалися всі. І була опрацьована наступна пропозиція, яку я
вам зараз доповім. Ця пропозиція полягає ось у чому. Прийняти
запропонований законопроект, цей законопроект, у другому читанні і
перенести на третє читання деякі статті, які викликають дискусії.
Це наступні статті, я зараз вам їх скажу, будь ласка, уважно, якщо
можна.

   Це преамбула і стаття перша цього законопроект, де йдеться
предикатний злочин. Ці статті пропонується перенести на третє
читання.

   Далі. Стаття сьома. Це право суб'єкта фінансового моніторингу
відмовитися від здійснення операцій. Є пропозиція перенести статтю
сьому на третє читання після обговорення.

   Це стаття  десята,  до якої пропонується внести перелік
центральних органів виконавчої влади, які мають право здійснювати
фінансовий моніторинг.

   І, врешті-решт, це статті одинадцята
- п'ятнадцята, де зазначені суми і де зазначені ознаки фінансових
операцій,  сумнівних  фінансових операцій, по яких необхідно
здійснювати фінансовий моніторинг.

   Тому остаточно пропонується прийняти цей законопроект  у
другому читанні за вилученням цих статей для того, щоб обговорити
їх на третьому читанні. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.  Одну  хвилинку.  Включіть  мікрофон
Асадчева.

   17:24:18

   АСАДЧЕВ В.М.

   Дякую. Шановний Геннадій Андрійович, у мене прохання по
попередній постанові закону 1111-Д дати також доручення Комітету з
питань бюджету спільно з Комітетом з банківської діяльності
доопрацювати, оскільки це пов'язано з доходною частиною.

   Що стосується Закону про запобігання та легалізацію, є велике
прохання його відхилити, тому що практично ми зараз напрацювали
зовсім новий законопроект, який повністю відповідає тій концепції,
яку підписала Україна. А цей закон повинен бути відхилений. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон Ключковського.

   Сідайте, будь ласка. Сідайте. Вікторе Володимировичу,

   Слово Ключковському Юрію Богдановичу, будь ласка. Включіть
мікрофон.

   17:26:48

   КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

   Шановний пане головуючий!

   Юрій Ключковський, "Наша Україна", Народний Рух України.

   Я звертаю вашу увагу, що я маю право на регламенту доповідь
як  автор  постанови  про  неприйнятність. Ця постанова має
доповідатися перед голосуванням, має бути обговорена за скороченою
процедурою: два - проти, два - за і після того проголосована. Лише
після того можна розглядати по суті законопроект.

   Тепер я прошу виставити мені регламент, який належиться мені
по регламенту Верховної Ради.

   Шановні колеги! Я прошу звернути увагу на документ під назвою
1156-П2 про неприйнятність проекту Закону України про запобігання
та протидію легалізації відмивання надходжень одержаних злочинним
шляхом. Справа в тому, що запропонований вам законопроект кілька
разів  грубо  порушує  Конституцію  України. Він порушує ті
конституційні права, які за нашою ж Конституцією жодним законом не
можуть бути обмежені. Це означає, що можливо він відпрацьований у
фінансовому відношенні, але у правовому він є безграмотним.

   Я можу зараз навести  кілька  аргументів.  Я  не  буду
перечитувати всього, що є в обгрунтуванні. Але зверніть увагу, за
цим законопроектом суб'єктами первинного фінансового моніторингу
стають абсолютно всі без винятку фінансові установи, в тому числі
і приватні, а це означає, що всі відділення ощадбанку будуть
такими, а також сюди включені всі відділення зв'язку, пошти, які
здійснюють грошові перекази. Таким чином кожна  пошта  буде
здійснювати,  кожен  приватний банк, кожна приватна страхова
компанія буде за  цим  законопроектом  здійснювати  державні
повноваження, здійснювати контроль, при чому за свій власний кошт,
та ще й при цьому на розгляд самого того працівника приватної
установи, у якого може з'явитися сумнів щодо того, чи ваші
перерахування коштів не є відмиванням доходів.

   Такий рівень мисленні правового є недопустимий в жодній
правовій державі. Таких вимог не ставлять перед нами жодні
міжнародні організації. Це спроба створити колосальний механізм
фінансового  правоохоронної  структури гірший від теперішньої
прокуратури, значно гірший і від податкової адміністрації.

   Я не пропоную скасувати зовсім цей законопроект, але я просто
вважаю, що Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
видно погано прочитав Конституцію України. І тому я пропоную
передати на доопрацювання в комітет з правової політики, який
краще  знає  Конституцію  і  може  не  допустити  порушення
конституційних прав громадян, де і таємниця на інформацію щодо вас
самих багато інших доносів передбачається, і  передбачається
порушення основного права громадян - не робити те, чого вони не
хочуть, якщо це не передбачено Конституцією. Тому я пропоную
передати цей законопроект на доопрацювання в Комітет з питань
правової політики.

   Я ще раз хочу нагадати, відповідно до  Регламенту,  ця
пропозиція голосується першою.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую. Мікрофон Терьохіну, будь ласка.

   17:30:22

   ТЕРЬОХІН С.А.

   Шановні народні депутати! Поперше, від імені Комітету з
питань фінансів, банківської діяльності я хотів би вам всім
нагадати, що у нас була робоча група з залученням Міністерства
юстиції, депутатів з правового комітету, депутатів з бюджетного
комітету і інших зацікавлених тоді осіб. А коли я чую пана
Ключковського, у мене приходить 2 думки.

   перша, це про те, що - я навмисне сказав його прізвище, щоб
була реакція - перше, це про те, що, знаєте, був у нас такий
депутат Степенко, який починав з сільського господарства, а
закінчував міжнародною економікою. У нас новий з'явився депутат,
який знає все.

   Друге я б хотів би сказати, що, якщо ми не приймемо цей
закон, ми зробимо зле не Україні на зовнішньому ринку, а просто
залишимо бандитів, який зараз цей депутат захищає безкарних таких,
як сьогодні є. Тому мені дуже дивно це чути, я б хотів щоби всі ми
підтримали цей закон, перенесли спірні статті на третє читання і
ввели його до кінця року. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо  на голосування питання? Таким чином
ставиться на голосування... Мікрофон Ключковського, будь ласка.

   17:32:03

   КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Юрій Ключковський, "Наша Україна", Народний
Рух України.

   Я думаю, що пан Сергій Терьохін продемонстрував виключне
багатство думки аж дві. Мені дуже шкода, що в число цих думок не
входить...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Не називайте один одного.

   КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. ... турбота про дотримання Конституції
України. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Не треба ображати один одного.

   ______________. Шановні друзі, я
думаю, що не варто дискутувати ще щодо цього закону, бо вже ясно,
його вже обговорювали багато разів. Я ще раз повторюю пропозицію.
Остаточна  пропозиція  - прийняти його у другому читанні з
перенесенням на третє читання наступних статей: преамбули, 1, 7 і
10-15.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте таким чином. Ключковський наполягає на
тому, щоби ми проголосували питання про неприйнятність.  За
Регламентом це так. Тому перше ставимо питання проект постанови
про  неприйнятність.  Включіть  систему,  голосуємо.  Про
неприйнятність.

   17:33:18

   За-58

   Рішення не прийнято. А зараз ставлю на голосування пропозицію
комітету. Будь ласка, включіть систему. Прошу голосувати.

   17:33:38

   За-294

   Рішення прийнято. Сідайте, будь ласка.

   КАПУСТІН В.В. Шановні друзі, я вам дуже дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрію Анатолійовичу, ми ще будемо голосувати і у
третьому читанні. Будь ласка, в комітет і працюйте і поправки ваші
теж. Пішли далі.

   (Ш у м у з а л і).

   Сідайте, будь ласка. Працюйте в комітеті.

   Шановні колеги, три фракції наполягають на тому, щоб ми
проголосували  проект  постанови  2408  про  рекомендації
парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво
України з НАТО. Голосуємо? Ввімкніть систему.

   17:35:53

   За-263

   Рішення прийнято.

   З процедури мікрофон Мішури.

   17:38:07

   МІШУРА В.Д. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги
депутати, я взяв слово з процедури.  Дякую  вам,  Геннадій
Андрійович. Значить, я абсолютно впевнений в тому, що Геннадій
Андрійович Васильєв дуже добре знає Регламент. Але потрібно не
лише знати Регламент, а треба і виконувати його.

   Я голова Лічильної комісії, і перед кожним відповідальним
голосуванням заглядаю у Регламент. Виявляється, у Регламенті
записано, стаття 5.1.4, що кандидатура на посаду Прем'єрміністра
голосується шляхом подачі бюлетенів шляхом таємного голосування.

   Я підходимо до Геннадія Андрійовича вранці, він каже, ну, ми
ж голосували раніше зовсім по-іншому, ми голосували картками. А
треба було поставити ad hoc і вирішити це питання.

   Я це говорю на захист голови Регламентного комітету, якому ви
сказали, що ви дуже добре знаєте Регламент.

   Оскільки ви порушуєте Регламент через кожні 5 хвилин, я прошу
поставити на голосування мою пропозицію - відсторонити зараз від
ведення сесії Верховної Ради пана Васильєва Геннадія Андрійовича.
Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, яка пропозиція, я поставлю
на голосування. Повторіть, будь ласка. Включіть мікрофон Мішурі.

   17:40:13

   МІШУРА В.Д.

   Пропозиція була поставити на голосування питання відсторонити
сьогодні від ведення сесії Васильєва Геннадія Андрійовича.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень.

   Ставиться на  голосування  пропозиція  депутата  Мішури
відсторонити від ведення сесії Васильєва.

   17:40:47

   За-89

   Пішли далі за текстом.

   Проект закону, не треба цього, не треба цього. Проект Закону
про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу. Друге читання.
Доповідає заступник голови Комітету  з  питань  європейської
інтеграції Зварич Роман Михайлович.

   17:41:24

   ЗВАРИЧ Р.М.

   Шановний Геннадій Андрійович, шановні колеги. Перед тим, як я
приступлю до розгляду цього питання, я хочу нас усіх привітати, бо
це вперше в історії молодої Української держави, де єдиний
законодавчий орган у попередньому рішенні, що нами було прийнято,
висловився в користь членства України в НАТО. Я думаю, що з цього
приводу слід все ж таки нас усіх привітати.

   Тепер щодо законопроекту, який вноситься на ваш розгляд, за
номером 1191. Він поданий Президентом України і ним визначений як
невідкладний. Цей проект розглядався Верховною Радою України у
вересні цього року і був прийнятий у першому читанні. Ми мали
також його розглянути уже в режимі і другого читання три тижні
тому, минулого четверга, коли передбачено голосування проектів
законів. Але, якщо ви пам'ятаєте, на наполягання членів комітету
ми попросили відкласти це питання на сьогодні. Причина полягала в
тому, що поступили деякі зауваження фахівців з міжнародного права
щодо цього законопроекту.

   Тоді також  ми  отримали, тобто члени комітету отримали
протокольне доручення від Голови Верховної Ради, яке не викликало
жодних заперечень у сесійному залі, про те, щоби максимально
врахувати зауваження фахівців з міжнародного права, що ми і
зробили.

   Проект готовий до вашого розгляду. Ми готові приступити до
режиму другого читання. Але я хочу тільки сказати, що всі
пропозиції народних депутатів України, в тому числі пропозиції
Комітету з питань охорони здоров'я, були враховані. Не враховано,
за рішенням комітету, 4 пропозиції поправок, які не носять
суттєвий характер, хоча якщо буде наполягання автора цих поправок,
це народний депутат Павловський, то, звичайно, комітет не буде
заперечувати регламентні норми про розгляд цих поправок.

   Геннадію Андрійовичу, я практично завершив свій  виступ.
Рішення комітету є рекомендувати Верховній Раді України схвалити
цей законопроект, внесений Президентом, ним визначений як не
відкладний, у другому читанні і в цілому як закон.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Таким  чином, пропонується у другому читанні
проголосувати проект Закону "Про Концепцію (слухайте уважно)
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу".

   До першої статті... А ви ж слухайте, що я кажу. До першої
статті перша поправка врахована, Михайле Антоновичу.

   ЗВАРИЧ Р.М. Геннадію Андрійовичу, там є чотири поправки, які
не враховані, вони є усі, були подані  народним  депутатом
Павловським. Якщо ваша ласка, я би просив би, щоб ви просто
другу...

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Другу  поправку  відхилено.  Павловський,  ви
наполягаєте?  Наполягаєте.  Голосуємо. Відмініть, будь ласка.
Включіть мікрофон Павловського. До однієї хвилини.

   17:45:11

   ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

   Я дякую. Шановні товариші, якщо відхилити мої пропозиції, це
буде закон меншовартості. Ми повинні мати гідність державну. Моя
поправка стосується того, щоб добавити, що ми інтегруємося,
враховуємо закон Європейського Союзу з врахуванням національних
інтересів. Комітет врахування національних інтересів відкидає.
Кому потрібен такий закон? А в цілому я хочу по цій пропозиції...

   Тому я думаю, вона не суперечить нічому. Ми хочемо просто,
щоб враховувалися національні інтереси. Я наполягаю, щоб цю
поправку проголосувати.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле Антоновичу, ви маєте на увагу другу,
тертю поправки? І третю, мабуть, теж?

   ЗВАРИЧ Р.М. Ні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

   Прошу включити систему, що  стосується  поправки  другої
Павловського.

   ЗВАРИЧ Р.М. Комітет визначився проти.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Комітет проти.

   17:46:28

   За-124

   Рішення не прийнято.

   Третя поправка Павловського також відхилена. Ви наполягаєте?

   Включіть мікрофон Павловського.

   17:46:42

   ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

   Шановні колеги! Наступна поправка стосується того, що в цій
статті перераховані законопроекти Європейського союзу. Ми не
можемо в українському законі затверджувати чужі закони - закони
Європейського союзу. Тому це нонсенс юридичний. Їх просто треба
виключити. А якщо будуть нові якісь. Тому треба просто виключити
перелік цих законопроектів.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви наполягаєте?

   ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Наполягаю.

   ЗВАРИЧ Р.М. Михайло Антоновичу, тут не законопроекти. Це є
нормативні акти Європейського союзу, які маємо ми врахувати у
адаптаційній  нашій  діяльності.  Комітет  визначився  проти
категорично щодо цієї поправки.

   17:47:41

   За-32

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

   Пішли далі. П'ята поправка Павловського. Ви наполягаєте,
Михайле Антоновичу, так чи ні? Наполягає, так?

   Включіть мікрофон.

   17:47:59

   ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.

   Шановні колеги! Я розумію, що поправки голосувати дуже важно,
коли комітет не відстоює національні інтереси, тоді чий це комітет
- це таке питання.

   Але дивіться, що там написано. Нормально буде, якщо ми
враховуємо  ці  законопроекти,  а  там  вставляється  слово
"обов'язково". Це значить, ніякої специфіки, нічого ми врахувати
не можемо. Тому я пропоную слово "обов'язково" вилучити, а
залишити лише, що "враховувати". Без "обов'язково". Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

   ЗВАРИЧ Р.М. Комітет проти, бо це слово потрібне для того,
щоби забезпечити нашу приявнять в Європейському союзі.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначитися.

   17:48:50

   За-40

   Рішення не прийнято.

   9-а поправка Павловського Михайла Антоновича. Ви наполягаєте?
Включіть, будь ласка, Павловського. Ну навіщо тягнути  час,
скажіть, будь ласка.

   Що це за ..........позиція?

   17:49:07

   ПАВЛОВСЬКИЙ М.А. Я дякую. Шановні товариші! Я хочу зробити
докір нашому Науково-експертному відділу, який не читає закони ті,
які представляє Президент. Ви тільки вслухайтесь що написано в цій
статті! "Прочес адаптації має охоплювати всі сфери законодавства,
але пріоритети не повинні бути постійними - це перше - а мають
визначатися на певний період, і корегуватися,  залежно  від
ситуації." Період - це час. Треба поставити не "період", а "етап".

   І друге. "Корегуватися, залежно від ситуації" вилучити, в
законах такі терміни взагалі не пишуть. Тому треба поставити
питання про наш Юридичний відділ. Куди він дивиться?

   А тепер зверніть увагу, йде діалог.

   Павловський -  за національні інтереси. За чиї інтереси
Зварич? От запитайте його. Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Включіть систему.

   ЗВАРИЧ Р.М. Комітет проти.

   17:50:20

   За-37

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування у другому читанні проект
закону.

   ЗВАРИЧ Р.М. Комітет просить підтримати.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

   17:50:49

   За-291

   Комітет просить проаналізувати за цей закон в цілому.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, увімкніть систему "Рада".

   17:51:13

   За-297

   ЗВАРИЧ Р.М. Я вам подякував.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Проект Закону (0943) про внесення змін до Закону
України "Про охорону праці" (повторне друге читання). Доповідає:
Хара Василь Георгійович, будь ласка.

   17:51:44

   ХАРА В.Г.

   Уважаемые коллеги,  11  июля  текущего  года мы с вами
рассматривали во втором чтении данный законопроект. Мы рассмотрели
все  предложения,  особенно те, которые не учтены народными
депутатами полностью.

   Единственное, почему перенесли на повторное второе чтение,
некоторые  народные  депутаты,  в  тому  числе  Матвиенков,
засомневались, что мы могли бы, мол, пропустить, потому что
поздновато дали материалы, пропустить какие-то важные моменты в
этом законопроекте.

   Комитет направил в начале сентября во все комитеты, во все
фракции письма, народным депутатам Майко и Матвиенкову, которые
выступали с критическими замечаниями, письма с просьбой дать
предложения.  Все  предложения,  которые поступили в комитет
рассмотрены. Принципиальных предложений, которые бы в  корне
тронули ту или иную позицию по законопроекту, не поступило. Всего
за весь период рассмотрения во втором чтении поступило 129
предложений, 101 - учтено.

   Хочу обратить  ваше внимание на две технические ошибки,
которые не попали, они были приняты нашим комитетом, но не попали
в таблицу. Это на странице 3, помните, ставили вы вопрос о том,
что если начал какие-то работы работодатель, но у него нет
разрешения, то сразу следовала акция отъема у него, так сказать,
разрешительного удостоверения на функционирование. И поэтому мы в
этот пункт добавили, но он механически пропущен, поэтому я хотел
бы вот этот полный абзац на 33 странице добавляется, что "вживає
заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у
встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця
роботодавець не вживає належних заходів з усунення виявлених
недоліків". Это то предложение, которое звучало здесь в зале при
рассмотрении 11 июля.

   И еще одно. Помните, это, помоему, народный депутат Беспалый
говорил,  что  создание  советов  з  питань  обеспечения
жизнедеятельности  нужно, чтобы уточнить, чтобы это было на
общественных началах. Поэтому в абзаце 3 на странице 48 после
слова "підрозділи з охорони праці" добавляется "а також на
громадських засадах - ради з питань безпечної життєдіяльності
населення", потому что фактически такие советы созданы еще в 1994
году и они функционируют, просто они не определены в законе.
Других  предложений  и  замечаний к даному законопроекту не
поступило. Еще раз повторяю, на прошедшем заседании 11 июля все
замечания и предложения были рассмотрены и проголосованы, поэтому
я просил бы вас поддержать его и принять как закон.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Пішли по статтях. Перша поправка. Враховано.
Враховано. Враховано.

   ХАРА В.Г. Геннадий Андреевич, если можно, я буду помогать. 7
страница, там три поправки.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 22, 7 сторінка. Акопян. Наполягає?

   ХАРА В.Г. Спасибо.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Заєць.  23  поправка.  Наполягає?   Іване
Олександровичу. Ні.

   Стоян, 24-та, наполягає?

   ХАРА В.Г. Нет, он снял.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.

   ХАРА В.Г. Дальше 11 страница.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 37-а? Шаров Ігор Федорович наполягає? Ні.

   ХАРА В.Г. Тем более, тут пункт изменен редакционно. 12
страница.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Стоян? Беспалий,
39-та, наполягає?

   ХАРА В.Г. Ні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Акопян?  Ні.  Шаров  Ігор  Федорович,  40-а,
наполягає?

   ГОЛОС З МІСЦЯ. Ні.

   ХАРА В.Г. Ні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Беспалий. 41-а? Стоян, 42-а?

   ХАРА В.Г. Ні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Не наполягають.

   ХАРА В.Г. 15 страница.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Акопян, 50-та, наполягає?

   ХАРА В.Г. Ні. 19 страница.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. 53-я, Гавриш Степан Богданович? Не наполягає.
54-та, Беспалий? Не наполягає.

   ХАРА В.Г. 20 страница.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. 20-та, Гавриш Степан Богданович? Не наполягає.
59- та, Ландик Валентин Іванович? Не наполягає.

   ХАРА В.Г. 27-ая.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Беспалий, 27-а, наполягає? Ні. Стоян?

   ХАРА В.Г. Ні.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. 70-та, Беспалий? Не наполягає. 71-а? 71-а чи
70-а, Беспалий? Включіть мікрофон Беспалого Бориса Яковича.

   17:57:17

   БЕСПАЛИЙ Б.Я.

   Борис Беспалий, "Наша Україна", місто Київ.

   Шановні колеги, я тут прошу уваги, особливо роботодавців. Цей
закон взагалі непогані встановлює умови для захисту охорони праці
найманих працівників, але тут є одна така небезпечна норма, коли
роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий
медичних  огляд  працівників.  Це  йдеться  і  про невеликі
підприємства, оглядів позачергових може бути досить багато.

   За умов, коли в Україні, я вчора мав нагоду про це говорити,
кожен, хто створив робоче місце корисне - це вже герой, два робочі
місця - двічі герой і так далі. Ми зацікавлені в створенні робочих
місць, і покладаємо на роботодавців такий непосильний тягар.

   Тому я прошу виключити норму, цю норму, яка зобов'язує
роботодавців за свій кошт здійснювати позачерговий, непередбачений
законами, тобто медичний огляд працівників. Прошу це підтримати,
це стаття 17.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть систему,  ставиться  на  голосування
поправка Беспалого Бориса Яковича.

   ХАРА В.Г.  Здесь  речь идет о периодических медицинских
осмотрах.

   17:58:40

   За-80

   Спасибо.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення не прийнято.

   73-я, Гавриш Степан Богданович не наполягає.

   75-а, не наполягає Гавриш Степан Богданович.

   Стоян Олександр Михайлович, 77-а, не наполягає.

   ХАРА В.Г. 37-а.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Беспалий, 86-а поправка. Не наполягає.

   ХАРА В.Г. 45-ая.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Беспалий, 41-а.
96-а поправка? Не наполягає.

   99-а? Не наполягає.

   101-а? Не наполягає. 103-я? 104-а?

   Борис Якович Беспалий, 103-я поправка. Мікрофон, включіть,
будь ласка.

   Я продовжую засідання на 15 хвилин.

   17:59:58

   БЕСПАЛИЙ Б.Я.

   103-я поправка. Я просто хочу уточнити. Я з доповіді так
зрозумів, що вона фактично врахована і випала з технічних умов.
Тому я якраз дякую тут комітет за підтримку.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилено, 116-а. Гавриш не наполягає.

   Таким чином, ми обговорили ті поправки, які не враховані.

   Ставимо на голосування.

   ХАРА В.Г. Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Очень нужный
закон.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. У другому читанні проект Закону про охорону
праці.

   Прошу голосувати.

   18:01:08

   За-271

   271. Прошу проголосувати у цілому як закон.

   ХАРА В.Г. Геннадий Андреевич, просьба проголосовать его как
закон. Уважаемые коллеги, прошу поддержать. Притензий к проекту
нет.

   18:01:31

   За-302

   Спасибо. Всегда бы так.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

   0974, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
зв'язок" (друге читання). Доповідає перший заступние  голови
Комітету  з питань будівництва, транспорту і зв'язку Довгий
Станіслав Олексійович. Будь ласка, швидше.

   18:02:03

   ДОВГИЙ С.О. Шановний головуючий, шановні народні депутати.
Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і
зв'язку двічі на своїх засіданнях розглядав даний законопроект і
визначався голосуванням по кожній із поправок і статей. Як видно
із порівняльної таблиці частина поправок було відилено, частина
прийнято.

   Водночас, хочу  відмітити, що згідно висновків Головного
юридичного управління, згідно до положень даного законопроекту
щодо заборони підприємствам і об'єднанням зв'язку встановлювати
плату за вхідні телефонні сигнали для всіх видів телефонного
в'язку  є  порушенням  Конституції  України та втручанням в
господарську  діяльність  суб'єктів  господарювання.  Так,  у
відповідності з рішенням Конституційного Суду від 2 березня 1999
року, а також від 10 лютого 2000 року безпосереднє регулювання цін
і тарифів порушує принципи поділу державної влади. Запровадження
почасових лічильників для  абонент  пов'язано  з  вирішенням
технічних, юридичних, економічних і адміністративних питань. Що
стосується  встановлення  лічильників,  то  за  попередніми
розрахунками лише на їх придбання необхідно 500 мільйонів доларів,
саме ці витрати ляжуть на плечі користувачів. Крім того, Головним
юридичним управлінням прийнято рішення про недоцільнісь його
ухвалення.

   Зважаючи на викладене вважаю, що прийняття законопроекту в
запропонованому вигляді є недоцільним. Дякую за увагу.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Що комітет, Станіславе Олексійовичу? Не йдіть,
будь ласка, будьте на трибуні. Так що комітет? Яка думка його?

   ДОВГИЙ С.О. Комітет розглянув це питання і... (Ш у м у з а л
і)

   Ще раз повторюю. Це питання комітет розглядав постатейно. В
порівняльній таблиці всім роздано і чітко написано які статті,
поправки відхилено, які підтримано.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді скажіть, будь ласка, ви наполягаєте як
ініціатор на першій і другій поправці? Ні? Не наполягаєте?

   ДОВГИЙ С.О. Я наполягаю.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте. То поставимо на голосування. Ставимо
на голосування поправку першу. Протлумачте, будь ласка.

   ДОВГИЙ С.О. Поправка 1. Доповнити статтю 1 частиною такого
змісту:  "Абонентські  пристрої,  пристрої,  призначені  для
користування послугами електрозв'язку, що знаходяться у власності
чи користуванні абонентів, які мають сертифікат відповідності, в
даний відповідно до законодавства України".

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  Ставимо  на голосування. Включіть
систему.

   18:05:35

   За-88

   Рішення не прийнято. Інша поправка.

   ДОВГИЙ С.О. Поправка друга. Слова "плату за вхідні телефонні
сигнали для усіх видів телефонного зв'язку" замінити словами
"плату для абонента, що одержує послуги електрозв'язку за вхідним
телефонним  викликом на ті види послуг, які визначені зако
одавством України".

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо. Включіть систему.

   18:06:16

   За-96

   Рішення не прийнято. Інших відхилених немає.

   ДОВГИЙ С.О. Так, більше відхилених немає.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування у другому читанні. Включіть
мікрофон Бондаренка, будь ласка.

   18:06:35

   БОНДАРЕНКО В.Д. Володимир Бондаренко, "Наша Україна". Шановні
друзі! Мені було дивно чути доповідь шановного пана Довгого, який
повністю  перекрутив  рішення комітету. Комітет, розглядаючи,
прийняв першу поправку, котра стосується, не першу, першу статтю,
котра стосується заборони стягнення плати за хідний телефонний
сигнал. Інші поправки, які вносив Довгий, комітет розглядав і
сьогодні зал по ним визначився, тому я прошу підтримати поданий
законопроект, і це буде правильне рішення, тому що Україна є
єдиною країною, де із нас стягують плату за т , що хтось нам
подзвонив. Це абсолютно ненормально. Розумієте? Єдина країна. Я
розумію відомчі інітереси пана Довгого, але в кінці-кінців ми ж
повинні ставати правовою державою і захищать права споживачів.
Дякую.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Кожен може визначатися шляхом голосування.
Ставимо на голосування у другому читанні проект закону про
зв'язок, про внесення змін до закону про зв'язок. Включіть
систему.

   18:07:48

   За-237

   Рішення прийнято. (О п л е с к и) Голосуємо в цілому як
закон.

   18:08:08

   За-246

   Рішення прийнято. Сідайте, будь ласка. Ми проголосували в
цілому як закон. Проект закону про внесення змін де деяких законів
України щодо виплати одноразової допомоги в разі смерті (загибелі)
осіб, які мали особливі заслуги перед Батьківщиною. Друге читання.
Цибенко Петро Степанович.

   18:08:57

   ЦИБЕНКО П.С.  Шановні колеги, мабуть, моя доповідь буде
найкоротшою. Вона зводиться до того, що ні в процесі обговорення
цього  закону,  ні  після надходження його до комітету для
опрацювання до другого читання поправок, змін не надійшло. Комітет
розглянув і вносить пропозицію прийняти його в другому читанні і в
цілому.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, включіть систему. Проект закону про
внесення змін до деяких законів України щодо виплати одноразової
допомоги в разі смерті загибелі осіб, які мали особливі заслуги
перед Батьківщиною. Голосуємо.

   18:09:50

   За-307

   Рішення прийнято. 1160, проект Закону про внесення змін до
статті 22-ої Закону України про основи соціальної захищеності
інвалідів України... Попередній голосуємо в цілому як закон.

   18:10:21

   За-313

   Рішення прийнято.

   1160. Проект Закону про внесення змін до статті 22-ої Закону
України "Про основу соціальнозахищеності інвалідів". Доповідає
Сушкевич з місця. Включіть мікрофон Сушкевича.

   18:10:39

   СУШКЕВИЧ В.М. Дякую. Шановні колеги, я прошу до уваги.
Коротенько добавка до статті 22-ої Закону України "Про основу
соціальнозахищеності інвалідів". Пропонується встановити переважне
право на зарахування до вищих і середніх спеціальних навчальних
закладів та виплачувати стипендію не тільки для інвалідів, але і
для дітей, у яких обидва батьки інваліди. Ну, це дуже важкі сім'ї.
І у мене пропозиція, щоб ми прийняли цю статтю, це доповнення у
цей закон напередодні дня інвалідів. Прошу проголосувати. Прошу пі
тримати.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі поправки враховані. Включіть, будь ласка,
мікрофон  Ніколаєнка  Станіславе  Миколайовичу.

   18:11:30

   НІКОЛАЄНКО С.М. Ніколаєнко, фракція Соціалістичної партії
України. Я думаю, що поправку, яку внесли, зокрема, Валерій,
потрібно підтримати. Єдине, що мені здається, що йти просто
шляхом, що у кодному законі пільги надавати, ми, певно, якось
мусимо чи в Закон про освіту записати, чи в інші законодавчі акти.
Ви зрозуміли мене. А в цілому я пропоную підтримати для того, щоб
у інвалідів були пільги при вступі до вищих навчальних закладів.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Прошу голосувати.

   18:12:20

   За-311

   Рішення прийнято.

   В цілому, як закон.

   18:12:39

   За-315

   Рішення прийнято.

   1045. Проект закону про порядок виділення в натуріземельних
часток, паїв та їх обмін. Голова Комітету з питань аграрної
політики Томич. Це питання ми обговорювали.

   18:13:09

   ТОМИЧ І.Ф. Шановний Геннадій Андрійович! Шановні колеги!
Комітет підтримує законопроект 2026. Прошу проголосувати за нього.

   ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте таким чином.  1045  урядовий
надійшов, ми обговорювали той і інший. По порядку ставимо.
Тобто, ви пропонуєте депутатський  поставити?  2026  на
голосування ставиться.

   18:13:41

   За-162

   Рішення не прийнято.

   1045. Проект закону про порядоквиділення в натурі земельних
ділянок. Ставиться на голосування проект закону 1045 - урядовий.

   18:14:04

   За-113

   Рішення не прийнято.

   Пішли далі. На повторне читання. 1192 - проект закону про
внесення  змін  про  фіксований  сільхозподаток  (щодо
відшкодування пільгових пенсій). 1192. (Ш у м у з а л і)
1192. Час вичерпано.

   Я вечірнє засідання оголошую закритим. Завтра о 10 годині -
пленарні.
Повернутись до публікацій

Версія для друку