ЗАСІДАННЯ П'ЯТДЕСЯТ ПЕРШЕ        

Сесійна зала Верховної Ради України

21 червня 2012 року, 10 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України  В.М.ЛИТВИН

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему "Рада".

10:01:12

Зареєструвалося в сесійній залі 417 народних депутатів.

Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Шановні народні депутати, надаю вам інформацію про результати роботи Верховної Ради України на пленарному засіданні 20 червня. Розглянуто 10 питань порядку денного. За результатами їх розгляду прийнято 4 закони та 2 постанови. 1 законопроект про внесення змін до Конституції України включено до порядку денного сесії та направлено до Конституційного Суду України. 1 законопроект  прийнято за основну. 1 законопроект повернуто на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи. 1 законопроект відхилено.

Шановні народні депутати, тепер переходимо до розгляду питань, визначених розкладом на 21 червня.

Пропонується включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо оплати праці науково-педагогічним працівникам, залученим для проведення зовнішнього незалежного оцінювання) (реєстраційний номер 10635). Ставлю на голосування цю пропозицію, прошу голосувати.

Зніміть голосування. Я, очевидно, не чітко сформулював пропозицію.

Ставиться на голосування пропозиція про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо оплати праці науково-педагогічним працівникам, залученим для проведення зовнішнього незалежного оцінювання) (реєстраційний номер 10635). Прошу голосувати.

 

10:03:23

За-283

Рішення прийнято.

Ставиться на голосування пропозиція про включення до порядку денного проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо оцінки майна (реєстраційні номери 10637, 10637-1). Прошу голосувати.

 

10:04:02

За-329

Рішення прийнято.

Я прошу комітети розглянути ці законопроекти для того, щоб ми могли визначитись з остаточним рішенням щодо цих законодавчих ініціатив.

Шановні народні депутати, оголошується до розгляду проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки (реєстраційний номер 10226). Доповідач – заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов. Будь ласка, Ігор Володимирович.

 

10:04:46

ЛИСОВ І.В.

Дякую. Шановна президія, шановні колеги, законопроект про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки (№10226) було прийнято Верховною Радою за основу 15 травня цього року та доручено комітету його доопрацювати.

До комітету надійшло 11 пропозицій від суб'єктів законодавчої влади, з яких 7 враховано і 4 комітет пропонує відхилити. Комітет пропонує прийняти цей закон в другому читанні в цілому як закон. І Головне юридичне управління даний законопроект завізувало без зауважень. Тому хотілось би, щоб ви сьогодні підтримали  точку зору комітету. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2. Юрій  Кармазін, наполягаєте на ній? Мікрофон, будь ласка.

 

10:05:47

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Партія захисників Вітчизни,  українська опозиція.

Шановний Володимире Михайловичу, я буду наполягати на цій поправці, бо суть її заключається у тому,   що я пропоную в абзаці другому частини другої після слів: "визначених програмою", доповнити новим реченням такого змісту, увага, будь ласка: "Витрати органів місцевого самоврядування,  що виникли внаслідок рішень  органів державної влади щодо передачі гуртожитків у власність територіальних громад,  компенсуються державою".  Цю пропозицію вношу у зв'язку з тим,  що утримання гуртожитків, які мають бути передані  у власність територіальних громад протягом 2012-2015 років, потребуватиме відповідних фінансових ресурсів. А тут треба нам вважати за те, що обов'язковими є вимоги частини третьої  статті 142 Конституції, згідно з якою витрати органів  місцевого самоврядування, що виникли внаслідок   рішень  органів державної влади,  компенсуються державою. Для того, щоб це положення Конституції виконати,  треба внести мою поправку. Прошу підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.

 

ЛИСОВ І.В. Шановні колеги,  фінансування програми складає мільярд 200 мільйонів  гривень, погоджено Міністерством фінансів і  регіонами про те, що йде співфінансування: половину суми іде з Державного бюджету і половину суми іде з тих місцевих бюджетів, де  зареєстровані ті чи інші гуртожитки. Так на  сьогоднішній день є 1155 гуртожитків державної форми власності, і дана  програма погоджена, як з територіями, так і Міністерством фінансів. Тому  комітет наполягає залишити у редакції  комітету цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, ставиться на голосування поправка номер 2.

 

10:07:56

За-42

Поправка не підтримана.

Наступна поправка Ковзеля, 8-а. Наполягаєте на най? 

Ні. Ковзель не наполягає.

Всі інші поправки враховані.

Так, Ігорю Володимировичу, надихайте Верховну Раду закликами.

 

ЛИСОВ І.В. Да. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, Головне юридичне управління зауважень до законопроекту не має. Комітет пропонує прийняти в другому читанні і в цілому як закон.

Ставиться на голосування ця пропозиція. Прошу голосувати щодо прийняття Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки" (реєстраційний номер 10226).

 

10:09:04

За-345

Закон прийнято. Дякую.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель. Доповідач – Олексій Плотніков, голова підкомітету Комітету з питань економічної політики.

 

10:09:27

ПЛОТНІКОВ О.В.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель (реєстраційний номер 9451), поданий Кабінетом Міністрів України, був прийнятий Верховною Радою за основу 20 березня 2012 року. Даним проектом вносяться зміни до законів України: "Про здійснення державних закупівель" та "Про наукову і науково-технічну діяльність". І його положеннями пропонується запровадити процедуру закупівлі в одного учасника для закупівлі послуг з використання науково-дослідних, науково-технічних і дослідно-конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір в установленому порядку в Кабінеті Міністрів України.

В комітет надійшло 4 пропозиції від народних депутатів. Всі вони враховані. Підготовлена до другого читання редакція даного закону також узгоджена з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації.

Отже, пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект у другому читанні та в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, всі поправки враховані.

Комітет пропонує прийняти в другому читанні і в цілому як закон. Водночас Головне юридичне управління вважає, що законопроект потребує доопрацювання, і висловило, в чому мають полягати ці доопрацювання.

Зважаючи на регламентну норму, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення державних закупівель (реєстраційний номер 9451). Прошу голосувати.

 

10:11:22

За-284

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів (реєстраційний номер 9519). Доповідач знову ж таки Олексій Віталійович Плотніков. Будь ласка, Олексій Віталійович.

 

10:11:48

ПЛОТНІКОВ О.В.

Проект Закону України про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів (реєстраційний номер 9519) поданий Кабінетом Міністрів України і прийнятий Верховною Радою України за основу 9 лютого 2012 року.

Даним проектом пропонується встановити, що закупівля послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів здійснюється шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та визначити істотні умови договори та процедури їх закупівлі.

До законопроекту надійшло 4 поправки народного депутата України Кармазіна. З них одна поправка врахована повністю, інші – відхилені.

Отже, пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти даний законопроект (9519) у другому читанні та в цілому. Ну, якщо є запитання по відхилених поправках, я також готовий дискутувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка номер 1. Юрій Кармазін, мікрофон.

 

10:12:58

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Я пропоную в цій поправці виклюбчити статтю 1 цього законопроекту, де йде мова про визначення термінів. Через те, що в відповідності до частини першої статті 2 Закону про здійснення державних закупівель, його положення застосовуються до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок держаних коштів. У частині четвертій статті 2 Закон містить виключний перелік товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється окремими законами України, у яких мають бути визначені особливості здійснення закупівлі таких товарів, робіт і послуг. Утім, не зважаючи на те, що за змістом абзацу п'ятого, частини четвертої цієї статті особливості здійснення закупівлі послуг поштового зв'язку, поштових марок, відмаркованих конвентів мають визначатися окремим законом, що і пропонується поданим проектом, на мою думку, внесена пропозиція є недоцільною, адже не встановлює принципових відмінностей при закупівлі послуг поштового зв'язку, пош….

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету.

 

ПЛОТНІКОВ О.В.  Комітет не вважає необхідним підтримати цю пропозицію, ми, на думку юристів комітету, це призводить до певної такої деградації цього закону, тому що він не буде мати відповідні атрибутивні ознаки, які повинен мати кожний закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 1 поправка.

 

10:14:43

За-22

Поправка не підтримана.

2 поправка Юрія Кармазіна. Мікрофон.

 

10:14:49

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.  Дуже жаль, що ми не підтримуємо поправки, а потім говоримо, що в нас процедури державних закупівель якісь непрозорі чи ще якісь, чи оцінка майна не така. Тому прошу уважніше дивитися на поправки. Я пропоную статтю 2 законопроекту виключити, а саме стаття, яка говорить про процедуру закупівлі послуг поштового зв'язку, поштових марок і маркованих конвертів. Всю наводити не буду, п'ять великих пунктів, вони всі записані, наведу тільки коротке обґрунтування. Пропозицію цю вношу в зв'язку з тим, що ця  стаття містить пропозицію щодо закупівлі послуг шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника. При цьому у документах, які додаються до законопроекту, не наведено обґрунтування необхідності такого підходу. Тим більше, що пропонована процедура закупівлі універсальних послуг поштового зв’язку не має  принципових відмінностей від закупівлі інших товарів та послуг, які визначені законом України…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

ПЛОТНІКОВ О.В. Ми не вважаємо необхідним підтримувати цю поправку, тому, що, звичайно, що поштові марки у нас українського походження, їх видає Міністерство зв’язку відповідно за встановленою процедурою. Тут  немає якої конкуренції, хто саме виробляє поштові марки для оплати послуг зв’язку. Тому це… ми не бачимо взагалі необхідності враховувати цю поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка номер 2.

 

10:16:41

За-37

Поправка не підтримується.

Наступна поправка, 3-я, мікрофон Юрія Кармазіна.

 

10:16:46

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Я дякую всім, хто зрозумів, що таке "закупівля послуг" чи будь-яких товарів в одного учасника. Доступна поправка стосується того, що я пропоную статтю 3 законопроекту виключити, де мова йде про договір про закупівлю послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів. І вношу цю пропозицію у зв'язку з  тим, що пропозиція щодо порядку укладення договору поштових марок… документи, які додаються до законопроекту, не мають ніяких обґрунтувань. І ця пропозиція закупівлі універсальних послуг поштового зв’язку та поштових марок і всього, немає ніяких принципових відмінностей від закупівлі інших товарів і послуг, які визначені Законом "Про здійснення державних закупівель" щодо здійснення закупівель в одного учасника.

Зважаючи на те, що статтею 15 Закону "Про поштовий зв’язок" обов'язок щодо забезпечення надання послуг на всій території та виконання введення обсягів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, думка комітету.

 

ПЛОТНІКОВ О.В. Автор цієї поправки пропонує зробити непрозорою систему закупівлі. Тобто він пропонує не прописувати що повинно міститися в  документі. Він пропонує виключити атрибути договору, тобто кількість, терміни, строк постачання, хто постачає і так далі. Тобто з точки зору того, що законодавство про державні закупівлі повинно бути прозорим, ми вважаємо, що цю поправку підтримати неможливо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування поправка номер 3.

 

10:18:43

За-21

Поправка не підтримана.

Шановні колеги, ми всі поправки розглянули. Комітет пропонує прийняти в другому читанні та в цілому як закон. Головне юридичне управління висловило ряд зауважень і зробило висновок, що законопроект потребує доопрацювання. Прошу мати це на увазі при прийнятті рішення.

А зараз я ставлю на голосування пропозицію про прийняття законопроекту  в другому читанні і в цілому як закон (реєстраційний номер 9519) – про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів. Прошу голосувати.

 

10:19:38

За-251

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" (щодо стимулюючого регулювання) (10338 реєстраційний номер). Доповідач – Юрій Воропаєв, заступник голови Комітету з питань економічної політики. Будь ласка.

 

10:20:16

ВОРОПАЄВ Ю.М.

Добрый день уважаемые коллеги! Добрый день Владимир Михайлович! Данный законопроект рассматривался на Комитете по вопросам экономической политики. Таблица вам роздана. Рассматривался он дважды. Объясняю почему. В день рассмотрения его первый раз на комитете, уже после рассмотрения комитетом поступили поправки от представителя Президента нашего коллеги Мирошниченко, которые не были учтены в таблице, поэтому комитет был вынужден еще раз дополнительно его рассмотреть и правки эти также рассмотреть.

Учитывая изложенное, я готов идти дальше по поправкам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по поправках будемо йти.

Поправка Кармазіна номер 2. Мікрофон, будь ласка.

 

10:21:04

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимире Михайловичу! Я голосував проти попереднього законопроекту як лобістського. Думаю, що на нього найдеться сили у Президента накласти вето. По цьому законопроекту, і правильно там Юридичне управління висловило свої зауваження, по цьому воно також висловило свої зауваження.

А я прошу в абзаці другому пункту 1 слова "стимулююче регулювання" замінити на слова "стимулююче цінове регулювання". І цю пропозицію вношу у зв’язку  тим, що поняття "стимулююче регулювання" визначається як державне регулювання цін, тарифів на товари суб’єктів природних монополій. Разом з тим, поняття "стимулююче регулювання" є  більш широким, включає в себе не лише регулювання цін, а і інші заходи спрямовані на підвищення якості товарів, ефективності сфери діяльності суб’єктів природних монополій, скорочення не ефективних затрат, забезпечення умов для залучення інвестицій.

Тому вважаю, що моя інтерпретація, ці мої пропозиції є слушними і прошу вас підтримати. Не розумію, чому комітет…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка номер 2.

 

10:22:31

За-22

Поправка не підтримується.

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Есть просьба, Владимир Михайлович.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, одну хвилинку, ми зараз дійдемо, а потім всі прохання. Давайте повернемося тоді.

6 поправка Кармазіна.

 

10:22:45

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Я пропоную в другому реченні абзацу 23 пункту "а" слова "рецензентами" замінити на слово "оцінювачами" і далі по тексту. Ці зміни пропоную і вношу у зв’язку з тим, що законодавством про оцінюючу діяльність не виділяє серед суб’єктів здійснення рецензування звітів про оцінку рецензента. Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійно-оцінюючу діяльність в Україні" рецензування звіту про оцінку майна може виконувати оцінювач.

Я дуже прошу до цих термінів відноситись у відповідності до законів, бо з оцінювачами ми маємо вже проблему, коли 12 фірм захопили собі монополію, поставили на вуха всю країну, заставили, монополізували ринок. І я хотів би, щоб ми дуже були акуратні з визначеннями і дуже акуратні, бо там потім користуються…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету.

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. В отношении предыдущей второй поправки господина Кармазина и шестой поправки нашего коллеги, хотел бы ваше внимание обратить на таблицу, на страницу первую. Там дается четкое определение, что такое "стимулююче регулювання" и что учитывается при этом "регулюванні", и введении государственных регулирующих цен. Учитываются не только цены на этот товар, учитывается и количество, и качество этого товара. Поэтому эту функцию не могут выполнить просто "оцінювачі", они должны быть людьми более широкого профиля.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 6 Юрія Кармазіна.

 

10:24:50

За-32

Поправка не підтримана.

Юрій Миколайович. Будь ласка, у вас були зауваження і додаткові пропозиції.

 

ВОРОПАЄВ Ю.М. Я хочу вам напомнить еще раз то, что сказал в самом начале. Комитет дважды возвращался к этому законопроекту в связи с тем, что были поданы дополнительные поправки еще. И в связи с этим, решением комитета, которое было принято во вторник предыдущий, предлагается дополнительно в этот законопроект включить такие поправки, которые предложил наш коллега Мирошниченко.

Первое. Абзаци  другий, третій пункту першого, абзац другий пункту другого,  абзаци 3,  22, 23 пункту  четвертого  розділу I законопроекту після слів "природних монополій" доповнити словами "та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії". Це перша поправка пропонується.

І друга поправка пропонується  нашим колегам,  который комитет поддержал также.  Абзац четвертий  пункту першого розділу I законопроекту після слів   "сфери діяльності" доповнити словами "суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії".

І в зв'язку з цим приймаються ці  поправки, і ми вимушені відхилити поправку третю нашого колеги Глущенка. Я прошу поставити цю пропозицію на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, поправку третю треба поставити на її підтвердження. Комітет пропонує відхилити цю поправку, але оскільки вона врахована і в таблиці  це зафіксовано, тому я  ставлю третю поправку на підтвердження. Прошу визначатись.

 

10:26:56

За-0

Поправка таким чином знімається.

Шановні народні депутати!  Шановні колеги, комітет пропонує з урахуванням доповнення, які запропоновані комітетом і які озвучив Юрій Воропаєв, прийняти  законопроект у другому читанні і в цілому як закон. Ставлю на голосування цю  пропозицію. Прошу голосувати. Реєстраційний номер  10338 –  це проект  Закону про внесення змін до Закону України   "Про природні монополії" (щодо стимулюючого регулювання).

 

10:28:18

За-232

Рішення прийнято, тобто закон схвалено.

Оголошується до розгляду проект Закону про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні  (реєстраційний номер10121). Доповідач – голова Комітету з питань  охорони здоров'я Тетяна Бахтеєва, будь ласка.   

 

10:28:49

БАХТЕЄВА Т.Д.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги,  данный законопроект  был инициирован Кабинетом Министров и 22 мая 275 народных депутатов поддержали его в первом чтении. Наш комитет подготовил его на второе чтение в сокращенные строки.

Основная  цель данного законопроекта –  это чтобы дать сегодня  возможности Глобальному фонду оказывать нам материальную, огромную, необходимую    помощь для больных туберкулезом, СПИД и ВИЧ-инфекцией. Глобальный фонд  на протяжении 7 лет выделил Украине 326  миллионов долларов.  Эти деньги очень необходимы   и на  недостаточное  финансирование отрасли, на закупки оборудования, на дополнительное медикаментозное  обеспечение. С учетом того, что Украина занимает второе место по туберкулезу в Европе и  первое место по СПИД и ВИЧ-инфекции.

И, конечно же, предлагаемый к рассмотрению законопроект направлен на освобождение Глобального фонда как финансовых средств, так и товаров, оплаченных за средства Глобального фонда от налога на  добавленную стоимость и  от таможенных сборов. Это является важным, оказалось, что ни одна страна цивилизованная,  давно уже  приняли такое  освобождение от налогов. И, конечно же, с учетом этого, для нас это является очень важным, потому что это дополнительные внебюджетные и очень необходимые средства для лечения 206 тысяч больных СПИДОМ, более 500 тысяч больных с туберкулезом.

При подготовке ко второму чтению в наш комитет было направлено 17 поправок: Кармазина – 5 поправок, Карпука – 2 поправки, Шарова -  8 поправок, Сушкевича – 1и Бахтеевой – 6 поправок. Учтены 10 поправок Юрия Анатольевича Кармазина, Шарова, 6 поправок учтены Сушкевича, Бахтеевой, отклонены всего лишь 2 поправки. Если Игорь Федорович не против,  я сейчас могу о них доложить.

Поправка 9 Игорь Федорович предлагает осуществить как закупку товаров, так оборудования, медикаментов только с предоплатой для Глобального фонда. Но это приведет  к тому, что нам оного становится цена и задержка в поставке препаратов. Поэтому, если вы не против, отклонить данную поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 9 поправка, автор наполягає? Ні. Знімає автор свою поправку.

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Поправка 12.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 12.

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Игоря Федоровича он предлагает, чтобы документы, которые будут предоставлены по данному в общем-то гуманитарной помощи не хранились, а сегодня, согласно нашего законодательства 3 года. Поэтому они будут уничтожены. Поэтому я думаю, что пусть будет 3 года – это правильно. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Дмитрівна, у вас настільки вагомі аргументи, що погоджуються з ними.

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Да, спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, всі інші поправки враховані. Так, Тетяна Дмитрівна, будемо голосувати, тоді?

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Поддержать решения комитета в целом как закон, это очень необходимый законопроект  для украинцев, которые страдают СПИД-инфекцией, ВИЧ и туберкулезом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

 

БАХТЕЄВА Т.Д. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція комітету про прийняття в другому читанні і в цілому проекту закону про виконання програм Глобального фонду для боротьби  із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні (реєстраційний номер 10121). Прошу голосувати.

 

10:33:07

За-321

Рішення прийнято.

Тобто закон схвалено. Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо перевізників-претендентів), (реєстраційний номер 9126). Доповідач – голова Комітету з питань транспорту і зв’язку Михайло Мироненко. Будь ласка.

 

10:33:34

МИРОНЕНКО М.І.

Шановні колеги! До другого читання від суб’єктів законодавчої ініціативи надійшло 5 всього поправок. Комітет з питань транспорту і зв’язку прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України чотири поправки відхилити та одну врахувати.

Поправки перша та четверта, внесені народним депутатом Сушкевичем, пропонується відхилити. Оскільки фінансове зобов’язання держави перед пасажирами з обмеженими фізичними можливостями не можуть перекладатись на перевізників. На сьогоднішній день це питання регулюються організатором перевезень. Із правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року. У вигляді зобов’язань при відкритті міських та приміських автобусних маршрутів загального користування регулярного сполучення щодо обов’язків наявності спеціально обладнаних транспортних засобів.

Поправки друга та третя, внесені народним депутатом Кармазіним, також пропонується відхилити. Оскільки відсутність інформації в Державній автомобільній інспекції про перевізників-претендентів призведе до допуску на ринок пасажирських перевезень недобросовісних та потенційно небезпечних перевізників. Також, згідно з цією інформацією, кожному претенденту-перевізнику нараховуються бали, що безпосередньо впливає на рішення конкурсних комітетів. Одна поправка народного депутата Кармазіна врахована –  5-а.

Тому комітет просить розглянути та підтримати пропозиції комітету.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, поправка 1. Автор не наполягає?

2-а. Юрій Кармазін, мікрофон.

 

10:35:27

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Шановні народні депутати! Мова йде про те, що я пропоную виключити той момент, де пропонується органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування не менш як за 9 днів до дати проведення конкурсу інформування відповідних підрозділів, вдумайтесь, Державтоінспекції про перевізників претендентів, які подали документи на конкурс. Порядок інформування затверджується Міністерством інфраструктури за погодженням з Мінтрансом. Пояснюється тим, що нема ще конкурсу, а ми вже маємо погоджувати з цим міністерством, з Державтоінспекцією.

Очевидно, що це приводить до дерегуляції. Очевидно, що це зайве колесо. Але ми його вбиваємо і кажемо, що ми спрощуємо, покращуємо чи ще якось, розумієте. Через це я пропоную цю…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 2.

 

10:36:53

За-19

Поправка не підтримується.

Тепер поправка 3.  Юрій Кармазін. Будь ласка, ще раз проаргументуйте її.

 

10:37:02

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Я також пропоную у  розділі І в законопроекті в статті 46 Закону України  "Про автомобільний транспорт" виключити. Змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частини другу і третю. А саме, що порядок інформування затверджується Міністерством інфраструктури за погодженням з Міністерством внутрішніх справ.

Взагалі горе, шановні народні депутати, з Міністерством інфраструктури. Ну, ви знаєте, яка інфраструктура і який транспорт, коли зараз у народу України практично вдвічі підвищили ціни проїзд, після прийняття вами Закону "Про залізничний  транспорт". Ви знаєте, що український народ зараз потерпає від скасування нічних потягів. Ви знаєте, що український народ потерпає зараз від того, що закупили Hyundai. Ви знаєте, що зараз відбувається з цим так званим міністерством. Тому я звертаю увагу уряду на те, що треба звернути увагу на нього і терміново вживати заходи, бо буде лихо.

Поправка стосується того, щоб не було…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 3 поправка.

 

10:38:25

За-18

Поправка не підтримана.

Шановні народні депутати, комітет пропонує прийняти в другому читанні і в цілому як закон, Головне юридичне управління висловило ряд зауважень, частину з яких, з частиною із яких не погоджується комітет.

Отже я ставлю на голосування пропозицію про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проекту Закону про внесення змін до статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо перевізників-претендентів) (реєстраційний номер 9126). Прошу голосувати.

 

10:39:13

За-254

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про аквакультуру (9571). Доповідач – голова Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій Калетнік. Будь ласка.

 

10:39:33

КАЛЕТНІК Г.М.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, окреме законодавство у сфері аквакультури сприятиме удосконаленню управління аквакультурою та збільшення виробництва рибної продукції. Це відповідає світовим тенденціям, згідно з якими аквакультура відіграє важливу роль у подоланні наслідків зменшення виробництва риби через її надмірний вилов у сфері рибальства.

Аквакультура є специфічною діяльністю і вимагає більшого втручання людини у виробництво риби та інших водних живих ресурсів у порівнянні з рибальством. Аквакультура є таким видом сільського господарства,  що базується на різних ресурсах і вимагає окремого  підходу.

Суб'єктами законодавчої ініціативи до цього важливого законопроекту було подано  75 поправок, з яких: 68 враховано, 4 поправки враховано частково та по суті і 3 відхилено. В результаті доопрацювання  законопроекту шляхом  внесення до нього  відповідних змін вдалося врегулювати   наступні важливі питання: значно спрощується порядок укладання  договорів оренди рибогосподарських  водних об'єктів, спеціалізованих  технологічних водойм, басейнів, садків з суб'єктами   аквакультури.

Друге. Законопроектом передбачено  надання рибогосподарським водним  об'єктам для ведення аквакультури  у користування на умовах оренди комплексно: водний об'єкт, земельна ділянка під водним об'єктом та гідротехнічні споруди, якщо такі є.

Особливим важливим аспектом  закону є те, що ним регламентується порядок здійснення  одного із найперспективніших різновидів аквакультури – це  марикультура та  встановлюється порядок надання в оренду акваторії внутрішніх морських вод територіального  моря та виключно морської економічної зони  України,а також прибережних ділянок суші. На сьогодні діяльність марикультури фактично відбувається за межами  правового поля.

Четверте. Проектом закону впроваджується структура аквакультури.

П'яте. Проектом закону  передбачено Кабінетом Міністрів   врегулювати суперечності у законодавстві України, а саме: невідповідність норм Земельного та Водного кодексів  України стосовно власності на водні об'єкті, встановлення правових підстав щодо надання  в оренду акваторій внутрішніх морських  вод територіального моря та виключно економічної зони України.

Доопрацьований законопроект комітет  рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому  як закон. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, переходимо до обговорення поправок.

7 поправка, Юрій Кармазін. Будь ласка, мікрофон.

 

10:42:23

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін,  українська опозиція.

Володимире Михайловичу, в опозиції спочатку  йде друга поправка, а потім цифра 7. Якщо з вашого дозволу,  почнемо  давайте з 2 поправки.

Можна? Можна, Володимире Михайловичу?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, Юрію Анатолійовичу?

 

КАРМАЗІН Ю.А. З 2 поправки, кажу, можна почати?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да, будь ласка, з 2-ї, почніть з 2-ї, да.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Я хотів би сказати, що закон надзвичайно хороший і подякувати і голові комітету Калетніку, і всім іншим, хто працював над ним. Але я маю інше визначення терміну "аквакультури" і хотів би дати його, бо вважаю, що його треба викласти в такій редакції: "Аквакультура, рибництво – це цілеспрямоване використання рибогосподарських водних об’єктів, їх частин для одержання максимальних обсягів корисної біологічної сільськогосподарської продукції: риби, молюсків, безхребетних, водоростей, інших водних…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 2 поправка. Ну, будь ласка, закінчуйте. Зніміть голосування. Будь ласка, зніміть голосування. Юрій Кармазін.

 

10:43:43

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Ця поправка, як мені каже голова комітету Калетнік, вона врахована. Я прошу, підтвердіть тоді, Григорію Миколайовичу, редакційно чи як.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка. Григорію Миколайовичу.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги! При надрукуванні, на превеликий жаль, технічно були допущені деякі помилки. І тому я хочу попросити Пшонку Артема Вікторовича, Борта Віталія, Чернія, Сідельника і вас, де по поправках відповідно 54-а, 57-а, 58-а, 67-а і ваші всі поправки, окрім трьох, були враховані і враховані частково, при друкові там немає в порівняльній таблиці. Тому ця поправка ваша врахована частково. Ваша поправка, яка не врахована, можемо її обговорити, це поправка…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте таким чином, Григорію Миколайовичу, не заплутуйте нас.  2 поправка врахована?

 

КАЛЕТНІК Г.М. Врахована.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема заперечень?

 

КАЛЕТНІК Г.М. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідемо далі.  7 поправка врахована?

 

КАЛЕТНІК Г.М. Врахована.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Врахована?

 

КАЛЕТНІК Г.М. Да.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ідемо далі.

Тоді поправка 42-а, Юрія Кармазіна. Врахована? 42-а, на 17 сторінці.

 

КАЛЕТНІК Г.М. 42 поправка на 17 сторінці. Врахована по суті в статті 4. Це те саме визначення. Врахована.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, немає заперечень? Немає.

Йдемо далі.

 

КАЛЕТНІК Г.М. Врахована по суті, врахована по суті, я сказав.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 49-а, Юрія Кармазіна. Це сторінка 30-31.

 

КАЛЕТНІК Г.М. 30 сторінка, Юрій Кармазін. Врахована частково. Врахована частково.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ладно, йдемо далі.

Поправка 53-я, Юрія Кармазіна. Тут написано, що вона… Ні, поправка 52-а – відхилена. Вона…

 

КАЛЕТНІК Г.М. 52-а відхилена. Відхилена, тому що отримання дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології передбачено лише для проведення робіт з акліматизації та переселення. Це додаткове ліцензування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон Юрія Кармазіна. Ви наполягаєте?

 

10:46:42

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Я погоджуюся до логікою голови комітету, Григорія Миколайовича Калетніка, і прошу врахувати. Практично всі поправки були розглянуті абсолютно адекватно комітетом. І тільки в протоколі треба зараз записати, щоб внести зміни в цю таблицю, бо я трішки ревностно відношуся до того, що воно неправильно записано. Дякую вам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хоча ревнувать треба дещо інше, чи декого іншого.

 

КАЛЕТНІК Г.М. 61-а.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 61 поправка.

 

КАЛЕТНІК Г.М. 61-а – з тих самих мотивів: "в контрольованих, штучно створених рибогосподарських водних об’єктах рибогосподарських технологічних особливостей". Даний порядок відповідно до компетенції затверджується центральним органом виконавчої влади, який здійснює нормативно-правове регулювання, - це Мінагрополітики.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, влаштовує вас пояснення?

 

КАРМАЗІН Ю.А. Влаштовує.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тепер поправка 65 Юрія Кармазіна, будь ласка.

 

КАЛЕТНІК Г.М. 65-а відхилена в зв'язку з тим, що розведення та вирощування чужорідних, немісцевих видів аквакультури не відноситься до акліматизації, оскільки здійснюється не в умовах природної, а штучно створених, контрольованих умовах.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Анатолійович, погоджуйте.

Так, шановні колеги, всі інші поправки враховані, з урахуванням уточнень, про які сказав голова комітету під час доповіді, ставлю на голосування пропозицію про прийняття у другому читанні та в цілому як закон проекту Закону про аквакультуру, (реєстраційний номер 9571). Прошу голосувати.

 

10:48:40

За-260

Закон прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах, (реєстраційний номер 8084). Доповідач – заступник голови Комітету з питань правосуддя Валерій Бондик. Будь ласка, Валерій Анатолійович.

 

10:49:09

БОНДИК В.А.

Шановна президія, шановні колеги, в комітеті розглянуто цей законопроект, прийнято рішення комітетом: врахувати 15 поправок, відхилено 7 поправок. Всього надійшло 22 поправки до цього законопроекту. Законопроект невеликий, він стосується підвищення ролі процесуальної незалежності експертів в судовому процесі на досудовому слідстві, стосовно, дійсно, експертів системи Міністерства юстиції, судових експертів, науково-дослідних інститутів. Тому рішенням комітету пропонували прийняти, бо це друге читання, закон в цілому. Дякую. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправки ж Юрія Анатолійовича.

Шановні голови комітетів, я вас просив би враховуйте поправки Кармазіна, в нас швидше буде йти процес і якісніше будуть закони.

Поправка номер 3 Кармазіна, відхилена. Наполягаєте на ній?

 

10:50:08

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Я пропоную в частині четвертій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу України після слів "або комплексної", через кому доповнити словами "але має проводитися без участі експерта, що виніс попередній висновок".

Зрозуміло, для чого це я роблю: нам треба… потрібно об'єктивно провести дослідження. Якщо експерт, який попередньо зробив помилку чи є якийсь інший сумнів, призначається інша експертиза, тому отут треба записати "але має проводитися без участі експерта, що зробив попередній висновок". Це зрозуміло, і я не розумію, чому ми виключаємо цю поправку.

Я просив би вас, Валерій Анатолійович, пояснити, чому ми це робимо і яка логіка, якщо ми хочемо досягти об'єктивності.

Ну, і дякую вам, Володимир Михайлович, за те, що ви радите прислухатися до моїх поправок. Тоді менше вето Президента буде. Бо я сьогодні знову відклав, що писати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, поправка номер 3 ставиться на голосування.

 

10:51:36

За-16

Не підтримують.

Поправка 4. Юрій Кармазін, мікрофон.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Юрій Кармазін.

В цій поправці я пропоную в частині сьомій статті 75 Кримінально-процесуального кодексу після слів "наданих йому об'єктів" доповнити словами "або є обґрунтовані сумніви у компетентності експерта з даного питання" в далі за текстом. Це вношу пропозицію цю у зв'язку з  метою розширення переліку причин  проведення повторної експертизи.

Шановні народні депутати, ви даремно недооцінюєте, що таке є експертизи, як вони проводяться. Кримінальні справи, які зараз розглядаються, особливо резонансні проти Юлії Тимошенко, проти Юрія Луценка, проти інших діячів опозиції показали, що таке відношення до експертів, до експертизи неправильне. Тоді ви отримаєте навіть по ксерокопіям висновки експертів. Сміються всі в світі, але тим не менше. А ви зараз не голосуєте за поправки Кармазіна. Замисліться, будь ласка, над цим. Прошу підтримати мою поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 4 поправка.

 

БОНДИК В.А. Виступ політичний, Юрію Анатолійовичу. Воно враховується. Там далі по тексту ви розумієте, що є право на комісійну експертизу, який має будь-який учасник процес. Дякую. Воно все враховано, Юрію Анатолійовичу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 4 поправка. Голосується 4 поправка.

 

10:53:17

За-19

Поправка не підтримана.

Поправка 5 Кармазіна, мікрофон.

 

10:53:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Мені дуже прикро, що немає розуміння того, що треба правильно визначати все в Кримінально-процесуальному кодексі. Очевидно це розуміння доходить тільки тоді, коли він застосовується проти людини.

Я пропоную в частині дев’ятій в статті 75 Кримінально-процесуального кодексу після слів "загальний висновок" через кому доповнити словами "у якому кожний експерт, що брав участь у проведенні експертизи, викладає висновки, що стосуються його сфери знань, а в кінці викладається підсумковий висновок усіх експертів, що брали участь у проведенні експертизи про предмет дослідження". Це пропозицію вношу з метою більшої деталізації порядку викладення інформації в експертних висновках, що дозволить неупереджено проаналізувати викладену в них інформацію і зробити об’єктивні висновки.

Шановні народні депутати, прошу підтримати цю пропозицію. Вона покращить законопроект. Дякую.

 

БОНДИК В.А. Експерт несе і відповідальність за дачу висновку. Тому це враховано вже в діючому КПК, Юрію Анатолійовичу, ви це розумієте. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 5 поправка.

 

10:54:50

За-14

Поправка не підтримується.

Поправка 10 Юрія Кармазіна.  Мікрофон, 10 поправка.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Юрій Кармазін. Мені дуже прикро, що колега Бондик погоджується, але посилається на рішення комітету, на превеликий жаль, рішення комітету іноді приймаються з політичних міркувань. Ви знаєте добре, що в комітеті 0,9 –  це представники однієї політичної сили і ця політична сила називається Партія регіонів.

Я пропоную в статті 196 в частині четвертій після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: "у випадках, передбачених  частиною першою статті 198 цього кодексу, слідчий негайно, як тільки йому стало відомо про дані експерта, повідомляє про них обвинуваченого, щоб останній міг скористатися своїм правом відводу експертові" і далі по тексту. Це роблю для того, щоб обвинувачений мав право знати, хто є експертом  і мав право заявити відвід, це реалізація конституційних прав людини і це не упередженість цього всього нічого не відбувається і що протирічить прямо рішенню Конституційного Суду…

 

БОНДИК В.А. Це право і обвинуваченого, і захисника, воно регламентується діючими законами дати відвід експерту, тому я не розумію, Юрій Анатолійович, до чого ви кажете? Це його право, концептуальне право як сторони.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 10.

 

10:56:39

За-27

Поправка не приймається.

Поправка 15, Юрія Кармазіна.

 

10:56:47

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати! На жаль, попередню поправку не зрозуміли про що мова йде. Завчасно треба буде повідомляти, хто  буде проводити експертизу, а не потім робити, що тобі в лікарні принесуть, покажуть і що вже експертиза проведена. Ви ж розумієте, про що я говорю, ви професіонал, Валерій Анатолійович. Ви добре розумієте про що йде мова, тому я говорю про прізвища експертів, це зовсім інше.

В 16 поправці мова йде про те, що частині п'ять в другому реченні слова "складається декілька висновків відповідно до позиції експертів"  замінити на слова "висновки складаються кожним експертом, який проводив дослідження відповідно до його позицій з викладенням методики дослідження і обґрунтуванням отриманих ним результатів". Це формулюю вам, як воно має бути науково, красиво викладено, а не декілька висновків відповідно, як це зараз записано в цьому тексті. Прошу підтримати таку постановку питання. Дякую.

 

БОНДИК В.А. Комітет визначився з цією поправкою.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 15 поправка Юрія Кармазіна.

 

10:58:13

За-31

Поправка не підтримується.

16 поправка. Мікрофон Кармазіну.

 

10:58:20

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська позиція, Партія захисників Вітчизни.

Шановні народні депутати, я пропоную частину шосту викласти в такій редакції. "Висновок експерта або повідомлення про неможливість надання висновку, який дається поза експертною установою, у судовому засіданні на місці події розглядається керівником установи після надходження матеріалів експертизи до установи. Про зауваження, які виникли у керівника експертної установи після ознайомлення з висновками експерта, повідомлення про неможливість надання висновку, він повідомляє особу або орган, який призначив експертизу, викладаючи у письмовому вигляді свої пояснення. Пояснення з обґрунтуванням позиції керівника експертної установи в обов’язковому порядку долучається до матеріалів справи".

Ці зміни вношу у зв’язку з тим, що потім потрібно дивитися як, що відбувалося під час проведення експертиз. І коли раптом експертна установа була відремонтована, ще щось трапилося для того, щоб не дати нормальний висновок, то це все випадки з нашого українського життя…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 16.

 

10:59:47

За-24

Поправка не підтримується.

Поправка 17. Мікрофон Юрія Кармазіна.

 

10:59:53

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.  Я, шановний Володимире  Михайловичу, 17-у зараз обґрунтував.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви 16-у, тоді перескочили…

 

КАРМАЗІН Ю.А. Справа не в цьому. Справа в тому, що ми з вами пропустили 15 поправку, ви зараз здвинулися, Володимире Михайловичу, ви оголосили 16, а потім – 17, а 15 не  обґрунтовували…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрій Анатолійович, я все оголосив, а ви замість 15 обґрунтовували поправку 16, про декілька висновків.  

 

КАРМАЗІН Ю.А. Можливо і я помилився, знаєте…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Буває.

 

КАРМАЗІН Ю.А. І на сонці бувають плями.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Буває-буває.

 

КАРМАЗІН Ю.А. А 17-у я обґрунтовував.

Що стосувалося  15, то я зараз скажу, ви все одно  відхиляєте. Я пропонував частину четверту викласти в такій редакції:  "висновок експерта або повідомлення про  неможливість розглядається керівником експертної установи і направляється особі або органу, якому призначили експертизу з обов'язковим повідомлення про те, ким саме проводилась експертиза за чиїм дорученням і в який  спосіб, тобто  методика праведення експертизи,   час і місце проведення експертизи. Ці статті пов'язані і  ці поправки пов'язані між собою.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 17 поправка.

 

БОНДИК В.А.  Справа так і є, керівник експертної установи –   посадова особа. Справа так і є.

 

11:01:18

За-20

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – 20. Поправка не підтримана.

Всі інші поправки  враховано.

Шановні народні депутати, доводжу до вашого відома, що до цього законопроекту Головне юридичне управління має зауваження, з якими далеко не погодився комітет, і  він пропонує прийняти  законопроект у другому читанні та  в цілому як закон.

Ставлю на голосування цю пропозицію, а саме: про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  експертного забезпечення правосуддя в кримінальних справах (реєстраційний номер 8084). Прошу голосувати.

 

11:02:10

За-36

Рішення не прийнято. Законопроект  відхилено.

Оголошую до розгляду проекту Закону  про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі"  (нова редакція) (7132).

Перший заступник голови Комітету  з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко має доповідь.

 

11:02:35

БОНДАРЕНКО О.А.

Шановний Голово, шановні народні депутати, 8 лютого 2012 року на своєму засіданні комітет розглянув стан підготовки до другого читання проекту  Закону України   про внесення змін до Закону України  "Про захист суспільної моралі". Однак, через цензурне спрямування законопроекту, рекомендує зняти його з розгляду як такий, що не відповідає сучасній світовій  практиці та міжнародним стандартам, а також суперечить  європейській Конвенції з прав людини.  

Окремі суспільні відносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом, складають предмет регулювання інших  законодавчих актів. Зокрема законів України "Про телебачення  і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації" та "Про видавничу справу".   Повноваження, які пропонується надати цьому  спеціальному колегіальному державному  органу, дублюють повноваження існуючих  органів державної влади.

Комітет вважає, що законодавча ініціатива є  помилковою з огляду на те, що в прагненні захистити  мораль, законопроект створює передумови для тиску  на ЗМІ, впровадження цензури,  обмежує конституційне право громадян на свободу слова та інформацію, впроваджує нові можливості для корупції, збільшує витрати Державного бюджету і значна частина його положень має просто декларативний характер.

Тому, відповідно до частини другої статті 48  та частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України, комітетом   було схвалено рішення про внесення проекту Постанови Верховної Ради України  про зняття з розгляду  проекту Закону про внесення змін до Закону України  "Про захист суспільної моралі".   Головне науково-експертне управління  теж  зазначало, що  редакцію запропонованого законопроекту не можна вважати вдалою. І за результатами  розгляду у першому читанні, законопроект доцільно  відправити на доопрацювання.

Важливо також відзначити, що  19 червня до порядку денного Верховної Ради України включено проект Закону про внесення змін до Закону України  "Про захист суспільної моралі"  (реєстраційний номер 10447). Цей законопроект внесений урядом на виконання  Указу Президента для   оптимізації системи центральних органів виконавчої влади. Законодавча новела передбачає виключення з чинного Закону України "Про захист суспільної моралі" положень, що визначають статус, засади діяльності, повноваження та функції Національної експертної комісії. Відтак все це, на погляд членів комітету, свідчить про неактуальність проекту. Тому позиція комітету зняти з розгляду законопроект. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію у вигляді проекту Постанови Верховної Ради України про зняття з розгляду проеку Закону про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" (реєстраційний номер 7132/п-1). Прошу голосувати.

 

11:05:48

За-233

Рішення прийнято.

Оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць (10042). Доповідач – заступник голови Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Валерій Бевзенко. Будь ласка, Валерій Федорович.

 

11:06:16

БЕВЗЕНКО В.Ф.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги! Стосовно законопроекту 10042 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць доопрацьований Комітетом з питань аграрної політики та земельних відносин до другого читання.

З часу прийняття законопроекту за основу від суб'єктів законодавчої ініціативи поступило, надійшло 81 поправка та пропозиція. З них пропонується врахувати 27 поправок, відхилити 54. Відхилені поправки фактично зводяться до залишення норм Земельного кодексу, які пропонують змінити законопроект  у чинній редакції.

         Крім того, пропонується відхилити пропозицію народного депутата Ганущака, який пропонує надати Верховній Раді України повноваження і становлення меж кожної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом прийняття окремих законів.

На наш погляд, врахування таких пропозицій не тільки не спростить, а суттєво ускладнить процедуру їх встановлення.

При доопрацюванні законопроекту з нього також пропонується виключити норми, які стосуються питань адміністративно-територіального устрою, залишивши в ньому лише питання, пов’язані з проведенням робіт із землеустрою, пов’язаних з внесенням до кадастру відомостей про існуючі та змінені межі адміністративно-територіальних одиниць. Всі інші питання мають бути врегульовані в законодавчих актах з питань адміністративно-територіального устрою.

Враховуючи викладене, прошу підтримати доопрацьовану редакцію та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його у другому читанні та в цілому як закон.

Зважаючи на викладене, комітет на своєму засіданні 22 травня 2012 року рекомендував Верховній Раді України прийняти даний законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Головне юридичне управління висловило до законопроекту певні зауваження, які стосуються перенесення деяких положень законопроектів з основного тексту до прикінцевих положень. Ці зауваження є слушними. І комітет погоджується з їх врахуванням.

Зважаючи на це, просимо врахувати зауваження та доручити Головному юридичному управлінню Апарату Верховної Ради України здійснити технікоюрдичне доопрацювання законопроекту. Прошу підтримати таке рішення комітету. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! Йдемо по поправках.

Поправка 2 відхилена. Автор наполягає? Ні.

3 поправка, Кармазін. Мікрофон.

 

11:09:04

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція. Пропоную залишити в чинній редакцій пункт З частини першої статті 7 "Встановлення і зміни меж сіл, селищ". Чому? Тому що викреслені в законопроекті підходи щодо розмежування повноважень представницьких органів на регіональному, районному рівні у частині встановлення та зміни меж сіл і селищ вважаю неправильними.

Адміністративно-територіальний устрій є способом територіальної організації держави, який засвідчує поділ єдиної цілісної території держави на відносно відокремлені частини адміністративно-територіальної одиниці, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади. Йдеться про те, що поняття  адміністративно-територіального устрою як конституційно-правової категорії. У зв'язку з чим порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою має визначатися спеціальним Законом України "Про територіальний устрій", необхідність прийняття якого випливає з вимог статті 92 Конституції України. Натомість тут ми вирішуємо все нормами земельного права. Це є абсолютно неправильно і неприйнятно. У мене…

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Шановні колеги, в даному випадку ця норма не заслуговує уваги, тому що у нас до 2004 року межі сіл і селищ затверджувала районна рада. Ми після цього законопроектом ускладнили ситуацію, ускладнили процес затвердження цих меж. Тому ми повернулись до старої норми, яка показала, що вона є більш спосібною, дієвою в житті. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка номер 3 Юрія Кармазіна.

 

11:11:01

За-21

Поправка не підтримується.

4 поправка. Каплієнко наполягає на ній? Мікрофон, будь ласка.

 

11:11:11

КАПЛІЄНКО В.В.

Шановні колеги, моя поправка в принципі повністю повторює поправку народного депутата Кармазіна і так зрозумів, що вона у будь-якому випадку не буде підтримана. Але, я хотів би сказати, що міняти сталу систему, яка діє на сьогоднішній день в цій сфері, в принципі неможливо. Я наполягаю на тому, щоби діюча система була збережена. Зокрема оця частина "ж" статті 7, я пропоную залишити в діючій редакції. Хоча на голосування ставити не треба, бо Кармазіна ви вже відхилили.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То ми не голосуємо її?

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Ні, не голосуємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 5 – Гуменюк. Наполягає на ній? Ні.

Поправка Ганущака, 8-а. Але ми за неї вже голосували. Ну, будь ласка, мікрофон.

 

11:12:04

ГАНУЩАК Ю.І.

Пані та панове! В чому є особливість. Питання адмінтерустрою – це питання все-таки, які належать до компетенції комітету Омельченка. А це не питання земельників. Ми грубо вмішуємося в їхню компетенцію.

По всьому закону плутаються два поняття – це "територія юрисдикції ради" або адмінтеродиниця по суті і "територія в  межах забудови населеного пункту", тобто це поселення. У нас 11 тисяч сільських рад, але 27 тисяч сільських поселень. І ці речі не тотожні. Тут по тексту кругом іде село, так, це село, а це, а це село там. Тобто в одному випадку вроде бы як поселення, а в іншому вже як адмінтеродиниця. Тому я пропоную взагалі цей закон поки що зупинити, не розглядати, тому що зараз і Кабмін, і…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, оскільки ми за цю поправку голосували, нема підстав ще раз голосувати. Але прислуховуйтесь до думки компетентних людей.

Поправка 10. Юрій Кармазін, будь ласка.

 

11:13:26

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович, ви бачите, і поправки Ганущака, і Шарова, і Дейча, і поправка Каплієнка, і Кармазіна були направлені на те, які показували, що не можна цього робити в той спосіб, який це зараз робиться, через коліно.

Моя ж поправка до пункту "ж", пропонується, щоб його залишити в чинній редакції, а саме встановлення та зміна меж сіл, селищ. Обґрунтовую це тим, що аналіз законопроекту дає підстави констатувати, що в ньому пропонується врегулювати певну частину суспільних відносин, які за своєю природою складають предмет Закону "Про адміністративно-територіальний устрій" нормами земельного права. Не є предметом Земельного кодексу країни питання встановлення і зміни меж сіл, селищ, які мають вирішувати відповідні органи.

Той факт, що у системі чинного законодавства поки що відсутній спеціальний закон, в якому мають визначатися порядок та повноваження відповідних органів, ще не значить, що це треба регулювати нормами…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 10 поправка.

 

11:14:50

За-29

Поправка не підтримана.

Отже, аналогічні поправки були, як вже сказав Юрій Кармазін, і у Каплієнка, і у  Ганущака, тому немає потреби за них голосувати.

Поправка 17, Каплієнко, будь ласка. Наполягає? Ні.

Гуменюк, Дейч. Ні.

Кармазін, 20 поправка.

 

11:15:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін,  українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Шановний Володимире Михайловичу, ви чули, скільки народних депутатів, але бачите по поправкам, скільки не погоджується з цією позиціє, – це   серйозні аналітики, які я  називав прізвища. Мова йде про пункт "д", який абсолютно не потрібно міняти, там  є  пропозиція, вірніше є норма про внесення до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозицій щодо встановлення і зміни меж  районів, міст, селищ.

Я хочу сказати, що  Земельним кодексом регулювати правовідносини, які зараз на політичному рівні  проголошується необхідність реформи   адміністративно-територіально устрою, яка має  супроводжуватись укрупненням  територіальних громад сіл та селищ. Наш колега Ганущак навіть  спеціальну кригу роздав парламентарям тут,  у  Верховній Раді, щоб просвіщалися. Вважаю, що треба врахувати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 20 поправка.

 

11:16:51

За-23

Поправка не прийнята.

Юрій Ганущак,  21, 22 поправки.

 

11:16:56

ГАНУЩАК Ю.І.

Пані та панове,  ми прийняли Конституцію. По Конституції у нас немає ієрархії  рад. Тим більше, йдеться про все-таки ті питання, які достатньо  серйозні. Ми спускаємо на нижчий рівень, на рівень району питання, яке взагалі не може бути ними компетентно вирішене. Тобто, що пропонується? Пропонується, що межі населених пунктів можуть розглядатися найбільш рівнем компетентним, це рівень обласний, тим більше, що він в процесі реформи адмінтерустрою не буде підлягати зміні. А самі межі адмінтеродиниць – це питання величезної політики, тому що на ньому задіяний бюджет і міжбюджетні відносини.

Тому я дуже вас прошу, прислухайтеся до моєї поправки. На рівень районний такі питання не можна відносити. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 21 поправка.

 

11:18:12

За-28

Поправка не прийнята.

Тепер 22 поправка. Юрій Ганущак, будь ласка.

 

11:18:23

ГАНУЩАК Ю.І.

Знову ж таки має бути певна послідовність. Що значить: входять в межі району, не входять в межі району? Є рівень, називається "обласний рівень". Значить, цей рівень має бути, дійсно… Там є люди, які можуть це робити. Там є нормальні кваліфіковані архітектори. Там є достатньо високого рівня землевпорядники. Значить, межі населених пунктів, ну, крім того, що в нас по Конституції тут по містах написали, ну, змінимо Конституцію, але населені пункти, мають ці речі вирішувати компетентні люди. На цей рівень і треба перенести. В цьому і сутність поправки. Прошу проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 22 поправка.

 

11:19:22

За-37

Поправка не врахована.

Поправка 25. Юрій Ганущак, будь ласка.

23-я.

Будь ласка, Юрій Ключковський.

 

11:19:44

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, я би просив, щоб доповідач пояснив, чому ліва колонка, пункт е), його 23 поправка, яка стосується доповнення пункту е), не відповідають правій колонці, в якій з’явився пункт "е прим.". І звідки така зміна і чи це не є фальсифікація поправок? І тому я вважаю, що 23 поправку треба поставити на підтвердження і відповідно виписати праву колонку. Тому що поправки щодо включення пункту "е прим." у середній колонці ніде немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Валерій Федорович.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Будь ласка. Поправка "є прим." – вона уточнює, це редакційне уточнення, воно ввійшло.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тут виникає колізія, виникає проблема. І Юрій Ключковський абсолютно правий. Немає появи нового рядка "е прим.", а раптом з’являється. Ви пропонуєте додати слово "територій", замінити "певного". І вона, ця поправка, не відповідає тому, що в правій колонці.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Ні, це появився новий пункт…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так звідки він міг взятися, якщо його не було в пропозиціях щодо поправок? Валерій Федорович, звідки він узявся, цей новий пункт?

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Я думаю, що це "є", що це пункт є), це не "є прим.", а це опечатка просто. Це технічна опечатка.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 23 поправка врахована комітетом. На вимогу народного депутата я ставлю на голосування про підтвердження 23 поправки. Прошу голосувати.

 

11:22:08

За-232

Поправка підтверджена.

Юрій Ганущак, поправка 25.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 24 поправка вже голосувалась і вона не дістала підтримки. Шановні колеги, відповідно до Регламенту голосувалася поправка Юрія Ганущака: пункт "е" статті 10 виключити. А ваша поправка – аналогічна, не можна голосувати десять раз одні  і ті ж самі поправки.

Юрій Ганущак, 25 поправка.

 

11:22:40

ГАНУЩАК Ю.І.

Мотивація та сама. Я можу ще раз вам її пояснити. Зараз Кабінет Міністрів у важких потугах намагається між крапельками пробігти у тих конституційних нормах, які взагалі не клеяться ніяк, тому що там теж у Конституції змішано грішне з праведним і зараз вирішується на політичному рівні: або ми приводимо ту ситуацію, яка є в країні до того, що написано в Конституції, тобто 27 тисяч поселень за одно є органами влади. Або ми слухаємося здорового глузду і тоді виписуємо так закон, який дозволяє працювати. А ми з цим, оцим законом недолугим ліземо вперед. Там працюють філігранно зараз юристи, щоби, в кінці кінців, вирішити це питання.

Я ще раз повторюю: зніміть цей закон тимчасово, зніміть, він не потрібний зараз, потім все одно міняти треба буде.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 25 поправка.

 

11:24:03

За-15

Поправка не підтримана.

Поправка 28, Юрій Кармазін, будь ласка,  мікрофон. Вона аналогічна з рядом поправок Каплієнко…

 

11:24:11

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович, в цій поправці я пропоную частину другу статті 173 залишити у чинній редакції, а саме: "Межі району, села, селища, міста, району в місті встановлюються і змінюються за проектом землеустрою, який розробляється відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Запропоновані авторами зміни погіршують сприйняття статті, зокрема щодо взаємозалежності проектів землеустрою та генеральних планів у населених пунктах.

Більше того, я звертаю вашу увагу на зауваження Головного науково-експертного управління, яке також… Головного юридичного управління, які також за підписами Мілованова треба читати. Тут прямо говориться, що окремі положення не узгоджуються з приписами Конституції. І ми беремо і все одно проштовхуємо цей законопроект.

Я погоджуюся з Юрієм Ганущаком також по іншим поправкам, але тут прошу врахувати мою поправку і прошу залишити 173-ю…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Валерій Федорович, обґрунтуйте.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Це питання не стосується питань адміністративно-територіального устрою. Це – питання, яке дозволяє нам провести роботи з землеустрою, це питання, яке пов'язано з внесенням до кадастру відомостей про… на існуючі та змінені меж адміністративно-територіальних одиниць. А всі інші питання мають бути врегульовані в законодавчих актах з питань адміністративно-територіального устрою.

Якщо ми подивимося нижче, то слідуюча врахована поправка якраз говорить за те, про що говорить Юрій Анатолійович, що після  того, як ми затвердимо межі місць, які сьогодні не попали в нас до земельного кадастру, це села і селища, це примерно 45 відсотків всіх сіл і селищ, то нижче ми побачимо, що в нас врахована поправка "проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів". Так що дивіться нижче.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, от я не можу одне зрозуміти: в ліву колонку і праву колонку вводяться певні уточнення. Було в лівій колонці на підставі генеральних планів, з'явилося з урахуванням генеральних планів.  (Шум у залі)  Одну хвилинку, а де поправка, на підставі якої поправки внесена ця зміна?  (Шум у залі)

 

БЕВЗЕНКО В.Ф.   Вона є, є, нижче є.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, да, є.

Тому зараз я поставлю на голосування 28 поправку Юрія Кармазіна.

 

11:27:35

За-31

Поправка не підтримана.

Поправка 29. Будь ласка, Юрій Ключковський, мікрофон.

 

11:27:43

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Дякую. Мені здається, що зараз продемонстрована певна некомпетентність доповідача в цих питаннях, коли він стверджує, що встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць не має відношення до адміністративно-територіального устрою. Тоді в мене питання: а які ж це межі? Це що може межі земельних ділянок в його уяві?

Але йде мова про другий абзац 29 статті. Подивіться, будь ласка, навіть на редакція, яка була прийнята в першому читанні, хоча говорить про населені пункти, які не є адмінтеродиницями, а законопроект про адмінтермежі говорить про на підставі генеральних планів. Тепер же пропонується послабити і сказати: з урахуванням генеральних планів. Тобто взагалі кажучи, можна і суперечити генеральним планам, але затверджувати межі населених пунктів. Це ж абсурд для тих, хто розуміється в цих речах.

Весь цей законопроект виписаний не компетентно. Я прошу заперечити цю поправку і відхилити її.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, поправка 29 врахована комітетом. На вимогу Юрія Ключковського я ставлю на голосування пропозицію про підтвердження цієї поправки. Прошу голосувати.

 

11:29:19

За-215

Поправка не підтримана.

Одну хвилинку, шановні колеги.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф.   Вернуться надо и переголосовать. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, повернутися можна, але питання в тому, що розумієте тут проблема з цим законом. Я поставлю на голосування, щоб повернутися.

Будь ласка, хто за те, щоб повернутися до поправки 29. Тут же  навіть з точки зору техніки навіть треба попрацювати комітету більш відповідально.

 

11:30:07

За-240

Повернулися.

Ставлю на голосування про підтвердження поправки номер 29.

 

11:30:29

За-241

Поправка підтверджена.

Поправка 30, Лук'янчук. Ні.

Ганущак, 32 поправка, мікрофон, будь ласка.

 

11:30:39

ГАНУЩАК Ю.І.

Це є в принципі найголовнішою річчю, яка відрізняє роботу земельників і роботу тих людей, які займаються адмінтерустроєм. В нормальних країнах перше приймається рішення політичного плану, розмежування між органами влади. Адмінтеродиниця – це завжди орган влади і тому це робиться точно так, як робиться делімітація кордонів, тобто на карті 1 до 500, а після цього вже йдуть земельники і роблять демаркацію. Демаркація – це виписка тих земельних ділянок, які відповідно до кадастру вже там лежать і в цьому випадку перелік цих земельних ділянок якраз і складає ті, які входять в ту межі.

В даному випадку пропонується робити все навпаки, навіщо ж земельникам збрило в голову приймати рішення про якісь кордони, які нічого не вирішують, нічого абсолютно не вирішують, але вони взялися за цю роботу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 32 поправка.

 

11:32:06

За-12

Поправка не підтримана.

Поправка 33. Ганущак мікрофон. Будь ласка.

 

11:32:12

ГАНУЩАК Ю.І.

Я  пояснюю логіку. Якщо встановлюються межі адмінтеродиниці базового рівня, то в цьому випадку межі одиниць, які нарощені, тобто, з тих, з яких складається, йдуть просто по зовнішній межі і це написано в цій поправці. Тобто, додаткових робіт, що я так і зрозумів, ціллю цього закону - це дати додаткові гроші Держкомзему. Так от додаткових робіт в цьому випадку не потрібно, оце якраз і є сутністю цієї поправки, яка є, яку я пропоную. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 33 поправку.

 

11:33:09

За-35

Поправка не підтримана.

Поправки тут враховані. Юрій Кармазін, 38 поправка. Будь ласка, мікрофон.

 

11:33:22

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Ви знаєте, я дивуюся, чим далі тим більше аргументацію ніяку ніхто не хоче сприймати. Я розумію, сприйняти можна тоді, коли знаєш про що мова йде. А в даному випадку, пропонується частину другу статті 174 залишити в чинній редакції, а саме: "рішення про встановлення зміни меж сіл, селищ приймається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними Київською чи Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад".

Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що повноваження сільських і селищних рад щодо ініціювання питання про прийняття рішення стосовно встановлення та зміни меж сіл, селищ у запропонованій автором редакції, викладені інакше ніж у статті 12 Земельного кодексу. Але внесення відповідних змін не запропоновано.

Якщо ви подивитесь висновок Головного юридичного управління, то воно якраз пропонує вам з абзацу першого частини другої статті 174

Слова  "які входять до  складу відповідного району  та… "

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 38 поправка обгрунтована, ставиться на голосування.

 

11:34:56

За-30

Поправка не підтримана.

Юрій Ключковський, по якій поправці?

 

11:35:02

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Дякую. Та по 37, 38, 39 і 40 –  вони всі стосуються одного предмета.

Я прошу звернути увагу, що  тут робиться дуже небезпечна річ. Тут приймається на рівні закону положення про те, що  у районі може не бути районної ради. Такі ситуації у нас є дві в Україні, коли два райони, один в Луганській області, один в Донецькій області управляються міськими радами. Але це виняткова ситуація, яка має бути упорядкована в разі приведення адміністративно-територіального устрою до вимог  Конституції України. Конституція такого не передбачає і ця  ситуація суперечить Конституції. Ми ж зараз будемо пробувати її узаконити, передбачити законом.

Таким чином ця норма просто неконституційна. Якщо би вона була перенесена в Перехідні положення як тимчасова, я би розумів. Але в основному тілі закону – це неприпустимо  такі речі робити.

Я тому пропоную цю поправку  37  відхилити і взагалі прийняти поправки, які пропонують поновити стару редакцію…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати! 37 поправка врахована комітетом. Юрій Ключковський  вимагає поставити  на голосування і на підтвердження. Так я розумію?

Ставиться на голосування для підтвердження поправка 37 прошу голосувати.

 

11:36:42

За-233

Поправка підтверджена.

Так далі Ганущак 42 поправка. І 43-тя.

 

11:37:13

ГАНУЩАК Ю.І.

Я знімаю її, тому що дійсно,  технічно там немає слова "адмін. тер. одиниць", це той випадок, коди десь помилка вкралась.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді 44 поправка ваша, Юрій, подивіться, будь ласка.

 

ГАНУЩАК Ю.І. Значить, в чому є  логіка? Логіка є в тому, що  ті речі, які можуть бути компетентними органами зроблені, треба передавати компетентним тобто в межах району, знову ж таки, воно має вийти  на рівень області.   Я ще раз кажу, ідеться про  межі населених пунктів.

Щодо міст обласного значення, то практично вони самі мають  змогу затверджувати всю містобудівну документацію, в тому числі, генеральні плани і межі  фактично по генеральному плану проходять. Тому я прошу саме отак і сформулювати цю   позицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 44 поправка. Голосується 44 поправка, будь ласка, визначайтесь.  

 

11:38:12

За-24

Поправка не підтримана.

Поправка 48, мікрофон Ганущака, будь ласка.

 

11:38:21

ГАНУЩАК Ю.І.

Панове, це є найголовніша поправка, яка, взагалі кажучи, має йти  дійсно в Законі про адмін. тер. устрій  і вона  описує, яким чином це має  здійснюватись. Чому вона тут внесена? Тому що, якби Земельний кодекс грубо не вліз у систему, яка має   регулюватися Законом про  адмін. тер. устрій, то можна було  б її не робити. Але оскільки він грубо вліз, то  я хоча б даю орієнтир на те, яким чином приймати рішення про встановлення меж  адмін. тер. одиниць.

Тому, щоб  отак не брали з голови і малювали як хочеш, тут описано, яким чином воно. В принципі, в нормальних країнах робиться, тобто межі завжди робляться по реперних точках і порядок оцей записаний в цьому  законопроекті. Якщо ми вже  влізли в компетенцію саме через Земельний кодекс треба його це тоді прийняти. А потім приймемо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується 48 поправка.

 

11:39:45

За-26

Поправка не підтримана.

Наступні поправки Юрія Ганущака з 52-ї аж по 56-у, які комітет не врахував. Поправка 52, будь ласка. Мікрофон Ганущака.

 

11:40:02

ГАНУЩАК Ю.І.

Ні, ну, якщо не враховуються основоположні поправки, то я так відчуваю, що і наступні поправки не враховуються. Я просто можу констатувати те, що рівень деградації Верховної Ради  збільшується з кожним скликанням, і просто логіка побудови іде в тому ракурсі, що все простіші, простіші і простіші рішення, до примітивного доходить. Я так розумію, що урбаністи в цьому випадку взагалі не мають ніяких шансів. Тому що їхню роботу заміняють тою, де можна більше вкрасти. Поки у Держкомземі можна більше вкрасти, то відповідно домінує Держкомзем. Ну, дійсно так не можна в кінці кінців робити. Ну, включіть логіку.

І ще одне. Вам же їхати назад у міста, вам треба буде пояснювати, що ви прийняли. Ну, я хочу побачити, як ви збираєтесь пояснювати оцей закон міським головам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, ви наполягаєте на голосуванні на ваших поправках чи ні? Мікрофон ввімкніть.

 

11:41:17

ГАНУЩАК Ю.І.

Щоб ще раз переконати в тому, ну, от агресивна, як кажуть, більшість, то я можу….

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть мікрофон. Я прошу вас, шановні колеги і шановні колеги, давайте не читати один одному лекцію мораль, давайте аргументуйте свої поправки і голосуйте за них. І запросіть, щоб хоча б ваші колеги вас підтримували. Ну, це смішно, коли голосує 10 людей за ваші поправки, навіть із корпоративної солідарності не голосують, а ви комусь читаєте лекції тут.

Ставиться на голосування 52 поправка  Юрія Ганущака. Прошу, підтримуйте колегу свого.

 

11:42:05

За-57

Більше вже, але недостатньо. За-57, поправка не підтримана. Так що, голосуємо всі поправки, Юрій Іванович?

 

ГАНУЩАК Ю.І. Так, я поясню окремо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 53 поправка.

 

11:42:13

ГАНУЩАК Ю.І. Я повторюю ще раз. Питання по адмінтерустрою, це питання великої політики. Чому. Тому що воно виходить на рішення, які мають прийматися після цього Мінфіном, який розраховує трансферти до кожної адмінтеродиниці. І тому це є прерогатива все-таки вищого органу, це є прерогатива наша. Саме через це пропонується формулювання: проект Закону. І адмінтеродиниці всі повинні створюватись законом.

Що стосується меж чисто міст, сіл і селищ як населених пунктів, дійсно, це можна винести по принципу субсидіарності нижче. Але, те, що стосується адмінтеродиниць, вибачайте, але це закон. І якраз про це говорить моя поправка, дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 53 поправка Юрія Ганущука.

 

11:43:25

За-43

Поправка не підтримана.

Поправка 54 Юрія Ганущака. Будь ласка.

 

11:43:30

ГАНУЩАК Ю.І.

Тут ідеться про що. Справа в тому, що місто Севастополь і місто Київ, це є особливі міста. І в цьому випадку, в цьому випадку дійсно, навіть межі суміжних ділянок мають виходити на рівень все-таки Кабінету Міністрів. І я вважаю, що це правильно. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 54.

 

11:44:13

За-30

Поправка не підтримана.

Поправка 55, Юрій Ганущак. Мікрофон, будь ласка.

 

ГАНУЩАК Ю.І. Тут та сама історія, що ідеться про суміжні ділянки територій. Тобто йдеться все-таки про прикордонні речі. І погоджувальні комісії повинні працювати. І рівень, дійсно обласний рівень, щодо сільських, селищних рад перед тим, як їх винести в проект закону, погоджувальні комісії повинні працювати на цьому рівні. Я думаю, що воно не зіпсує загального враження від цього закону, якщо приймуть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 55 поправка.

 

11:45:12

За-35

Поправка не приймається.

56 поправка. Мікрофон Юрія Ганущака.

 

11:45:19

ГАНУЩАК Ю.І.

Про що йдеться, йдеться про те, що районні ради, районний рівень є занадто слабким для проведення погоджувальних… Там мають бути спеціалісти достатньо серйозного рівня. До проведення реформи адмінтерустрою і різкого зменшення районних рад ми не можемо говорити про достатньо високий рівень. Це фактично рівень, який є в цьому відношенні, ну, скажемо так слабким, от. І тому пропонується, що всі погоджувальні комісії мають виходити все-таки на той рівень, де можна забезпечити компетентне рішення, тобто це обласний рівень. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 56.

 

11:46:21

За-26

Поправка не підтримана.

Так, поправка 57. Мікрофон Юрія Кармазіна.

 

11:46:30

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Шановний Володимир Михайлович, цей весь закон – це є приклад як не треба працювати над законами, яких законів не має  бути. Це є все суцільне порушення Конституції. Через те моя поправка стосувалася додаткових, додаткового абзацу нового, але оскільки врахована, так я бачу з таблиці, пропозиція Каплієнка 50-а про виключення статті 175 прим., то і немає цієї статті, немає, куди вносити додаткову поправку. Через це поправка, зрозуміло, я не наполягаю, бо нема куди вносити цю поправку, але ще раз, користуючись нагодою, хочу звернути вашу увагу, шановний Володимир Михайлович, що такі закони нам не потрібні. Нічого це до комплексності, до кодифікації, до систематизації законодавства спільного, те що ми робимо, не має…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді голосувати не будемо, автор не наполягає на цій поправці і мотивував чому. 58 поправка. Юрій Ганущак, мікрофон, будь ласка.

 

11:47:51

ГАНУЩАК Ю.І.

Ну, я знову ж так, як кажуть, що якщо йдеться про адмінтеродиниці, то треба проект закону давати і це, як кажуть, більш редакційно. Якщо би прийнято було би таку позицію, то ця поправка доцільна, якщо ні, ну, можливо, і не варто її розглядати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А 59 поправка?

 

11:48:18

ГАНУЩАК Ю.І.

Немає сенсу, воно вже ж пройшло…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 60 поправка також? Юрій Іванович? Ваша 60-а і 61 поправка і 62-а.

 

ГАНУЩАК Ю.І. Ну, це та сама історія. Тобто слово "закон" – це є ключовим законом. Тому якщо ви проти, то, ну, то немає сенсу розглядати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не наполягаєте?

 

ГАНУЩАК Ю.І. Я не наполягаю, бо вже немає сенсу наполягати. Позиція понятная.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Каплієнко, 63-я. Я зрозумів. Дякую. Каплієнко, 63-я. Не наполягає?

Гуменюк, 64-а.

Поправка 67-а, Лук'янчук.

Так. Далі. Поправка, Гуменюк, 79-а. Ні.

Каплієнко, 81-а. Ні.

Всі поправки ми… Шановні народні депутати, ми пройшли всі поправки до цього складного проекту закону.

Комітет пропонує прийняти у другому читанні і в цілому як закон. Головне юридичне  управління висловило ряд зауважень.

Будь ласка, Юрій Ключковський. 

Зараз будемо голосувати.

 

11:49:36

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Шановний Володимире Михайловичу, ще зараз не можемо голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чому?

 

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б. Тому що цей законопроект, ця  таблиця суперечить статті  116  Регламенту Верховної Ради України. Прошу звернути увагу  на поправки 73, 74, 75, 76, 77, 78, вони додаткові до  матеріалу, не зачепленого у редакції    першого читання. Регламент Верховної Ради не допускає внесення таких поправок.

Тому я прошу спочатку заявити для стенограми, що ці поправки з порівняльної таблиці вилучені. Тому можемо говорити далі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Справа у тім, шановні колеги, що коли Головне  юридичне управління робить таке  зауваження, що це суперечить статті 116, то законопроекту взагалі не розглядається, я відкладаю розгляд  таких законопроектів до приведення у відповідність. У даному  разі вони мені такого зауваження не подали.

Тому, будь ласка, Валерій Федорович, ваша відповідь, ваше міркування з цього приводу.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Даним законопроектом  узгоджуються лише норми, які пов'язані  з землеустроєм, з веденням земельного кадастру.   Те, що відповідно до законопроекту ми застосовуємо поняття адмінтеродиниці, те ні про що не говорить. Роботу по адмінтеродиницях  повинен розв'язати був би законопроект про адміністративно-територіальний устрій, але його до цих пір ще немає у Верховній Раді, і тому ми   не можемо розглядати  через призму майбутнього законопроекту даний законопроект.

Тому я прошу, оскіл ьки всі норми ці узгоджені і законопроект логічно  дає змогу просуватися далі у веденні Державного земельного кадастру, прошу  проголосувати за цей         законопроект.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Ключковський, потім –  Володимир Каплієнко.  Давайте у формі пропозиції. Я розумію, що закон…

 

11:51:35

КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.

Володимире Михайловичу,  я не знаю, що візувало Головне юридичне управління, однак, ми з вами депутати і ми знаємо Регламент, правда? Тут відверте порушення 116-ї. Я прошу звернути увагу, що до цього тексту не було можливості подавати поправок до другого читання, бо в першому читанні його не було.

У зв’язку з цим, а також у зв’язку з багатьма іншими речами, які тут виявилися при обговоренні, я вношу пропозицію і прошу зал підтримати прийняти закон у другому читанні і направити його на повторне друге читання для спільної підготовки двома комітетами: тим, який зараз готував, і Комітетом з питань державного будівництва і місцевого самоврядування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Володимир Каплієнко, будь ласка.

Шановні колеги, уже все, це вже обговорення.

 

11:52:21

КАПЛІЄНКО В.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. Шановні колеги! Ви знаєте, хотілось би висловитися щодо останньої правки 81 і в цілому закону. Ну, закон носить тимчасовий характер і це доведено і Головним юридичним управлінням. Він може діяти лише до прийняття основного Закону про адміністративно-територіальний поділ, а на сьогоднішній день потребує фактично внесення змін до діючої Конституції. Це є проблема. І ми підтримуємо тезу про те, що було б доцільно у разі, якщо не буде зараз він проголосований, щоб його винесли на розгляд двох комітетів. Я не знаю, яка буде доля в цього законопроекту, але не можна доручати Кабінету Міністрів впродовж 6 місяців привести законодавче поле до унормування цього закону, якщо ми залежимо від майбутнього закону, який ще й і повинен внести зміни до Конституції.

В цілому намагання слушні, для того щоб розрулити сьогоднішню ситуацію в цьому законі, але суто технічні проблеми, вони, дійсно, існують. На два комітети – це було б саме класне рішення в даному питанні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Якщо тільки пропозиція є? Будь ласка, пропозиція прозвучала, я поставлю на голосування відповідно до Регламенту.

Юрій Сербін, будь ласка. Мікрофон.

 

11:53:33

СЕРБІН Ю.С.

Я не буду оцінювати закон, хоч у мене негативна точка зору з його приводу. Я пропоную теж на повторне друге читання, як мінімум. Голосувати за нього остаточно неможливо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, таким чином, ми маємо декілька пропозицій, які вписуються в Регламент. Перше – це пропозиція комітету прийняти в другому читанні і в цілому. Хоча наголошую, є істотні зауваження Головного юридичного управління. І друга пропозиція, яка логічно витікає із зауважень юридичного управління, направити на повторне  друге. У такій послідовності… А? І доручити подивитися Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. За такою логікою будемо розглядати, приймати рішення.

Першою ставиться на голосування пропозиція профільного комітету про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проекту Закону 10042: про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов’язаних зі встановленням і зміною меж адміністративно-територіальних одиниць. Прошу голосувати.

 

11:55:08

За-228

Рішення прийнято.

По фракціях, будь ласка. Я і так чую, не кричіть. Партія регіонів – 18, "БЮТ – "Батьківщина" – 0, „Наша Україна – Народна самооборона” – 1, комуністів – 0, Народна Партія – 20, "Реформи заради майбутнього" – 12, "Позафракційні" – 11.

Дякую. Шановні колеги, така пропозиція. Давайте зараз оголосимо перерву. Залишилося декілька хвилин до перерви. Бо ми не можемо розпочати розгляд нового питання.

Оголошується перерва до 12 годин 25 хвилин.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, прошу вас займати свої місця, будемо продовжувати роботу.

Дві фракції: фракція "БЮТ – "Батьківщина" і "Наша Україна – Народна самооборона" внесли заявку про  оголошення перерви для можливості виголошення заяви. Із заявою виступить Шустік народний депутат, будь ласка.

 

12:28:27

ШУСТІК О.Ю.

Олена Шустік, "Блок  Юлії Тимошенко" – партія "Батьківщина".

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, шановні співвітчизники, 26 червня Вищій спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ повинен розглянути касацію Юлії Тимошенко на незаконний вирок у газовій справі. Немає жодних формальних і правових підстав для відкладення цього судового засідання. Нагадаю, 15 травня Вищій спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ безпідставно та незаконно переніс розгляд касації на вимогу прокуратури і на 42 відтермінував можливість Юлії Тимошенко звернутися до Європейського суду з прав людини.

Такими незаконними рішеннями Вищій спеціалізований суд демонструє, що не виконує своєї функції і підтверджує, що судова влада є наймитом Банкової і тупо виконує вказівки Януковича, який вже замість суду привселюдно визнав Юлію Тимошенко винною в просто неймовірних злочинах. Тим самим він вкотре підтвердив політичну складову ув'язнення лідера опозиції і те, що він особисто є замовником кримінального переслідування Юлії Тимошенко.

Зараз в цьому залі будуть обиратися судді безстроково, в тому числі і до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, отже, я звертаюсь і до них. Суддя вирішує людські долі, носить високе звання "ваша честь", виносить рішення ім'ям України, вступаючи на цю посаду, зобов'язується не упереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись виключно закону та не вчиняти дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади.

Шановні судді, ви присягаєте на відданість не Януковичу, ви присягаєте на вірність справедливості і закону, тоді поясніть, де у справах Юлії Тимошенко справедливість, незалежність, об'єктивність? Хто з так званих "служителів Феміди" прийняв законне рішення у цих справах: Кіреєв, Сітайло чи Садовий, який тягне хвору Юлію Тимошенко до суду? Чи, може, Міщенко, Єлфімов чи Сахно, які переносили розгляд касації? Думаю, питання риторичне. Всі вони свідомо порушили закон і присягу судді та повинні відповідати за завідомо неправосудні рішення.

26 червня історичний для українського судочинства день, і він стане  останнім іспитом для всієї судової влади. Українська об'єднана опозиція фракція "БЮТ – "Батьківщина" вимагає  неупередженого та швидкого забезпечення права Юлії Тимошенко на касаційний перегляд сфабрикованої проти неї кримінальної газової справи та справедливе рішення по ній. Юлі – волю!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, оголошується до розгляду питання про обрання та звільнення суддів. Доповідачі – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Фадєєва Ніна Миколаївна. Будь ласка, Ніна Миколаївна. А щодо звільнення суддів буде доповідати голова Вищої ради юстиції Володимир Миколайович Колесніченко. Прошу.

 

ФАДЄЄВА Н.М.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Згідно частини 3 статті 76 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснила перевірку  дотримання кандидатами на посади суддів безстроково вимог статті 127 Конституції України, статей 53, 64 цього закону, а також розглянула звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидатів на посаді суддів, які  надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України станом на час розгляду комісією питання про наданням їм рекомендацій для обрання на посаду судді безстроково.

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85, частини першої статті 128 Конституції України, статті 78 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" вношу подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прийняті нею рішення про рекомендування кандидатів для обрання на посади суддів безстроково.

До вашої уваги пропонуються наступні проекти постанов.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні народні депутати, переходимо до розгляду конкретних постанов. Проекту постанови 10643. Будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Обрати на посади суддів безстроково:

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Колесниченка Володимира Миколайовича;

апеляційного суду Івано-Франківської області Малєєва Андрія Юрійовича;

Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим Любинецького Миколу Володимировича;

Заводського районного…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Яке прізвище, одну хвилинку? Любинецького, так? Добре, позначаємо. Далі, будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області Похваліту Світлану Миколаївну;

Будьоннівського районного суду міста Донецька Сенчишина Федора Мироновича;

Житомирського районного суду Житомирської області Грубіяна Євгена Олексійовича;

Коростишівського районного суду Житомирської області Пасічного Тимофія Зіновійовича;

Франківського районного суду міста Львова Кузя Василя Ярославовича;

Зіньківського районного суду Полтавської області Должка Сергія Ростиславовича;

Білозерського районного суду Херсонської області Кусік Ірину В'ячеславівну;

Оболонського районного суду міста Києва Тітова Максима Юрійовича;

Нахімовського районного суду міста Севастополя Галькевич Олену Дмитрівну.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні народні депутати, вставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10643) із вилученням прізвища Любинецького Миколи Володимировича. Прошу голосувати.

 

12:35:19

За-262

Рішення прийнято.

Юрій Анатолійович, які у вас зауваження є до Миколи Володимировича Любинецького? Кармазін, мікрофон.

 

12:35:25

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановний Володимир Михайлович! Я ніколи Любинецького не бачив в очі, але ось переді мною, я можу вам покласти на стіл подання від 31 січня 2012 року на  ім’я Вищої кваліфкомісій, Уповноваженого Верховної Ради  з прав людини щодо недопущення обрання цього судді.

А суть справи дуже проста. В червні 2006 року, звільняючи земельну ділянку від жінки, у якої було кілька дітей, зав'язуються власникам компанії руки, прив’язують електричним кабелем до дерева, завдають тілесних ушкоджень. Після цієї наруги вона йде, ця жінка Кобелєва до Алуштинської міської ради, її не стали слухати, на знак протесту проти свавілля, бездушності посадовців застосування тортур, приниження Кобелєва викинулася з 5 поверху міськради, загинула. За фактом доведення до самогубства було засуджено директора Київської будівельної компанії, який зараз…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, завершуйте.

 

12:36:38

КАРМАЗІН Ю.А.

… засуджено було людину, це був за свідченням сусідів і відповідно до висновків судово-психіатричних посмертних експертиз з проведених у кримінальній справі, саме Любинецький причетний також і уник цієї відповідальності. У 2010 році Президент Ющенко...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую. Шановні колеги! З цього приводу? Будь ласка, Ляшко, потім –  Павленко.

 

12:37:07

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України! Хочу нагадати, що на минулому засіданні парламенту суддями були обрані: син заступника голови Конституційного Суду…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вимкніть мікрофон. Якщо у вас є якісь претензії до Любинецького Миколи Володимировича, будь ласка, і кінчайте цю агітацію. Мікрофон, будь ласка. По суті.

 

12:37:31

ЛЯШКО О.В.

Ще раз Ляшко. Шановний Володимир Михайлович! У мене претензії полягають у тому, що ми за 20 років перетворили в тому числі суддівську систему в кланову систему, де люди, українські громадяни, не можуть знайти справедливості.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми обговорюємо кандидатуру Любинецького.

 

ЛЯШКО О.В. І тому я звертаюсь до тих, хто формує суддівський корпус, оскільки рішення суддів впливають на життя мільйонів українських громадян, коли ви вносите сюди кандидатури, то ви дивіться і не вносьте їх сюди по блату. Тому що ви їх обираєте чи за гроші, чи тому, що в них батьки "блотні", а потім прості люди не можуть знайти правди у наших судах, які сьогодні перетворилися не в суди, а в кривосуддя, де не можна знайти правосуддя…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це не по темі.

Будь ласка, Едуард Павленко. Будь ласка, давайте обговорювати конкретні кандидатури. Ми не агітпроп, я прошу вас. Будь ласка.

(Шум у залі)

 

12:38:27

ПАВЛЕНКО Е.І.

Уважаемый докладчик, в прошлом году я обращался в Высшую квалификационную комиссию по поводу невозможности избрания на должность судьи Галущинского суда Николая Любинецкого. Квалификационная комиссия выезжала с проверкой в Крым и по результатам составила заключение на 20 страницах. Было установлено: Любинецким через противоправные действия, был уволен с органов прокуратуры, угрозы граждан, злоупотребление служебным положением и другие. Были опрошены жители Алушты, которые подтвердили причастность  Любинецкого к доведению до самоубийства 40-летней Наталии Кобелевой. Были установлены факты, завладение ним имущества членов кооператива "Утес" с применением угроз и шантажа.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 10 секунд.

 

ПАВЛЕНКО Е.І. Президент уволил Любинецкого из должности судьи. Как ему удалось восстановится на должность судьи, остается загадкой. Как можно такому человеку…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, пропозиція така. Запропонувати комітету разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів, повернутися до вивчення кандидатури Любинецького Миколи Володимировича і підготувати заключення на наступне засідання Верховної Ради України. Немає заперечень? Немає.

Проект постанови 10643-1. Будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М.  Обрати на посади суддів безстроково:

Київського районного суду міста Сімферополя Кагітіну Ірину Володимирівну;

Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області Степуру Андрія Анатолійовича;

Рівненського міського суду Рівненської області Діонісьєву Наталію Миколаївну;

Шевченківського районного суду Харківської області Островську Наталю Ігорівну;

Орджонікідзевського районного суду міста Харкова Зяброву Оксану Генадіївну;

Комсомольського районного суду міста Херсона Майдан Світлану Іванівну;

Соснівського районного суду міста Черкаси Орленка Володимира Васильовича;

Першотравневого районного суду міста Чернівці Войтуна Олександра Борисовича;

Донецького окружного адміністративного суду Кошкош Олену Олександрівну;

Житомирського окружного адміністративного суду Попову Оксану Гнатівну;

господарського суду Львівської області Сухович Юлію Олегівну, Цікала Андрія Ігоровича;

господарського суду Рівненської області Мамченко Юлію Андріївну, Павлюк Ірину Юріївну.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З приводу якої кандидатури?

Будь ласка, Олег Ляшко.

 

12:41:35

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово Верховної Ради, мені прикро, і я думаю,  що і мільйонам українських громадянам, так само прикро чути, що коли я  веду мову про відсутність справедливості у вітчизняному  правосудді, ви виключаєте мікрофон, мотивуючи тим, що це не по темі.

На жаль, я кажу те,  які є реалії в українському правосудді. Люди роками ходять і  не можуть знайти правди в судах. Я щодня як депутат отримую сотні звернень, де люди не можуть земельну ділянку отримати, де  люди не можуть право власності отримати, де люди не  можуть злочини розкрити? А ми щодня з вами  чи щотижня обираємо суддів, але що  від того міняється?  Чи добавляється справедливості в судовій системі? Ні. Тому що сама основа, на якій  будується українська судова система, вона є порочною, тому що  ви обираєте суддями людей, яким по 25 років і вони до кінця життя сидять, судять і багато з них беруть хабарі. І тому треба міняти судову систему в країні, треба відкликати суддів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні народні депутати, я ще раз закликаю вас, якщо є конкретні претензії, в тому числі, в частині звинувачення щодо хабарів,  давайте, конкретно називайте прізвища. Я розумію, що це передвиборний період,  всі скаженіють, вибачте мені, але давайте, я прошу вас. Я не маю конкретно вас, я сказав "всі скаженіють". Тому давайте, я прошу вас, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття  Постанови Верховної Ради України  (реєстраційний номер 10643-1)  "Про обрання  суддів". Прошу голосувати 

 

12:43:39

За-266

Рішення прийнято.

Проект Постанови  (реєстраційний номер 10643-2), будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М.   Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:

Вищого господарського суду України Палія Валентина Валерійовича;

апеляційного суду Автономної Республіки Крим Белоусова Едуарда Феліксовича, Іванченка Олексія Юлійовича, Копиляна Вадима Анатолійовича, Кордика Станіслава Васильовича, Самойлову Олену Василівну, Харченко Ірину Олександрівну;

 Шановні депутати, кандидат на посаду  судді апеляційного суду  Автономної Республіки Крим  Іванченко Олексій Юлійович не прибув на пленарне засідання Верховної Ради України  в зв'язку  із перебуванням в нарадчій кімнаті для постановлення вироку про кримінальній справі.   До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України   надійшла заява судді Солонянського районного  суду Дніпропетровської області  Іванченко з проханням перенести розгляд питання щодо його обрання  на посаду судді апеляційного суду  Автономної Республіки Крим  безстроково на наступне пленарне засідання Верховної Ради.

апеляційного суду Київської області Зіміну Вероніку Борисівну;

апеляційного суду Кіровоградської області Мельника Володимира Васильовича;

Львівського апеляційного адміністративного суду Савицьку Надію Володимирівну;

Київського апеляційного господарського суду Руденко Марину Анатоліївну;

Львівського апеляційного господарського суду Костів Тетяну Сергіївну;

Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Католікяна Михайла Олександровича;

Фрунзенського районного суду міста Харкова Сілантьєву Еліну Євгеніївну.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, одну хвилиночку, ШНЖД в Юрія Гнаткевича є застереження щодо кандидатури Белоусова Едуарда Феліксовича. Тому я пропоную вилучити його зараз з проекту постанови, потім окремо ми розглянемо це питання. І Іванченка Олексія Юлійовича, який також звернувся із заявою до Верховної Ради України у зв'язку з тим. про що сказала доповідач, що він знаходиться в нарадчій кімнаті і він просить відтермінувати розгляд питання про призначення його на посаду, про обрання його на посаду судді безстроково.

Яке прізвище, будь ласка, Олег Ляшко.

 

12:46:09

ЛЯШКО О.В. … по постанові

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема такого –  по постанові. Мова йде по прізвищам. Будь ласка, мікрофон, по яких прізвищах?

 

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко. Ми зараз розглядаємо проект Постанови щодо обрання суддів. Я з приводу документу, який розглядається у Верховній Раді і хочу сказати, ви щойно, пане Голово, зауважили, що всі скаженіють. Абсолютно правильно ви сказали. Але ви забули уточнити, скаженіє, давно вже скаженіє український народ, який не може правди і справедливості найти у своїй рідній країні. От від чого люди скаженіють. То, що політики скаженіють – то пів біди. І половина з них давно вже скажені. А…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон, будь ласка, виключіть. Я прошу вас! Шановні колеги, я прошу вас, процедура така: якщо є застереження до конкретної кандидатури, ви називаєте цю кандидатуру, ми окремо розглядаємо це питання. А критикувати загалом – це зручна позиція.

 

ЛЯШКО О.В. Не загалом, а конкретно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я пропоную з проекту постанови вилучити прізвища Белоусова Едуарда Феліксовича,  в зв'язку з зауваженням народного депутата Гнаткевича і Іванченка Олексія Юлійовича в зв'язку з його заявою.

З урахуванням цього ставлю на голосування проект Постанови Верховної Ради України для її прийняття як Постанови Про обрання суддів   (реєстраційний номер 10643-2). Прошу голосувати.

 

12:47:50

За-256

Рішення прийнято.

Мікрофон Гнаткевича, будь ласка.

 

12:47:55

ГНАТКЕВИЧ Ю.В.

Шановний Володимире Михайловичу! У мене власне не застереження, а, ну, я сказав би, така пікантна ситуація. У мене є запитання до пана Белоусова.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, до мікрофону підійдіть, Едуард Феліксович.

 

ГНАТКЕВИЧ Ю.В. Справа в тому, що, Володимире Михайловичу, я вже кілька разів у цій залі порушував питання про те, що у місті Сімферополі десь біля двох років тому засуджено мого помічника-консультанта Миколу Ларіонова до 10 років за вбивство наркодилера Шанцева, яке нібито вчинив він ще 15 років тому. На переконання моєї команди, яка була присутня на всіх судах, він його не вбивав. Тепер, на щастя, ми знаємо, хто вбив наркодилера Шанцева.

Але справа в тому, що я не можу додзвонитися до Криму зараз. Його судив суддя Ленінского районного суду, засудив Белоусов. Якщо це не той Белоусов, то я прошу вибачення перед Едуардом Феліксовичем і прошу передати тоді привіт тому Белоусову, і сказати, що ми знаємо, хто вбив Шанцева.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Едуард Феліксович, будь ласка.

 

БЕЛОУСОВ Е.Ф. Ні, не знаю. Я з 1990 року працюю в Керчинському міському суді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Проблем немає. Шановні народні депутати! Ставиться на голосування пропозиція про обрання Іванченка Олексія, я перепрошую, про обрання Белоусова Едуарда Феліксовича на посаду судді безстроково Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Прошу голосувати.

 

12:49:48

За-271

Постанову прийнято.

Проект постанови 10643-3, будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Обрати на посаду суддів безстроково: Бахчисарайського районного суду Автономної Республіки Крим Лягіну Олену Володимирівну;

Совєтського районного суду Автономної Республіки Крим Петрову Юлію Вікторівну;

Марганецького міського суду Дніпропетровської області Тананайську Юлію Андріївну;

Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко Майю Володимирівну;

Ленінського районного суду міста Донецька Шестопалову Яну Володимирівну;

Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикоша Олексія Васильовича;

Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачова Юрія Миколайовича;

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бондаренко Олесю Василівну;

Ірпінського міського суду Київської області Сингаївського Олександра Пилиповича;

Ставищенського районного суду Київської області Скороход Тетяну Нестерівну;

Кіровського районного суду міста Кіровограда Галагана Олексія Валерійовича;

Кіровського районного суду міста Кіровограда Загребу Ірину Віталіївну;

Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Янцову Оксану Анатоліївну;

Овідіопольського районного суду Одеської області Гандзія Дмитра Миколайовича;

Рівненського міського суду Рівненської області Кучину Наталію Григорівну, Рогозіна Святослава Вікторовича;

Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініча Юрія Петровича;

Дніпровського районного суду міста Києва Федосєєва Сергія Володимировича;

Львівського окружного адміністративного суду Брильовського Романа Михайловича.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10643-3), прошу голосувати.

 

12:52:07

За-265

Постанову принято.

Проект Постанови 10643-4, будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:

Вищого адміністративного суду України Борисенко Ірину Вікторівну, Вербицьку Олесю Володимирівну, Кошіля Валентина Васильовича,

Моторного Олександра Анатолійовича та до Вищого господарського суду України Данилову Мальвіну Володимирівну.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10643-4). Прошу голосувати.

 

12:52:58

За-260

Рішення прийнято.

Проект постанови 10643-5.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Обрати Лазареву Ганну Миколаївну на посаду судді Калінінського районного суду міста Горлівки Донецької області безстроково.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання судді (реєстраційний номер 10643-5). Прошу голосувати.

 

12:53:38

За-263

Постанову прийнято.

10643-6, будь ласка.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Обрати Крейбух Олену Геннадіївну, раніше обрану безстроково, на посаду судді Рівненського апеляційного господарського суду.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови про обрання судді (реєстраційний номер 10643-6). Прошу голосувати.

 

12:54:14

За-261

Постанову прийнято.

 

ФАДЄЄВА Н.М. Доповідь закінчено. Дякую за увагу і підтримку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ландік, мікрофон. Одну хвилиночку, одну хвилинку. Будь ласка.

 

12:54:33

ЛАНДІК В.І.

Спасибо. Я тоже, обращаясь к вашим словам, Владимир Михайлович, когда вы говорите: "Факты по взяткам надо называть". Так вот, пользуясь случаем, что здесь находится руководство и Высшей квалификационной комиссии, все руководство наших судей. Я хотел бы  спросить у них, как они относятся к такому решению Ровеньковского суда Луганской области от 18 июня, которая оправдала убийцу,  бывшего начальника МВС Красного Луча, милиции краснолучской, который  убил свою жену год назад, тоже следователя этой же ж милиции,  расчленил труп, внутренности по всему дому раскидал на глазах ребенка годовалого, взял   ребенка, ребенка по дороге выкинул на остановке и его оправдали позавчера, председательств……. суда Жадан  Ровеньковского суда. А осудили на год и три месяца за то, что он ребенка…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні колеги, я  запрошую до доповіді голову  Вищої ради юстиції  Колесниченка Володимира Миколайовича, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Дякую. Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати,  вашій увазі  виноситься проект Постанови 10510-1 щодо звільнення судді Ковальова Ігоря Миколайовича з посади Рівненського міського суду Рівненської області. Розглядається дане питання втретє. Надійшла телеграма від судді про те, що він знаходиться на стаціонарному   лікуванні в обласній лікарні. Телеграма завірена у встановленому порядку. Прошу визначитися вас із можливістю слухати   у відсутність судді, відносно  якого внесено подання Вищої ради юстиції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Одну хвилиночку. Це вже втретє ми  переносимо розгляд  цього питання. Але ж є рішення Вищої ради юстиції. Воно ж не зміниться, очевидно, після того, коли він вийде з лікарняного? Тому  пропозиція перша   …. голосувати це питання.     Я ставлю на голосування пропозицію.

Що обговорювати? Що ви хочете обговорювати?  Будь ласка Джоджик, будь ласка.

 

12:57:20

ДЖОДЖИК Я.І.

Ярослав Джоджик,  Українська Народна Партія.

Шановні колеги, я особисто дуже уважно ознайомився з адміністративним позовом судді Ковальова Ігоря Миколайовича на рішення Вищої ради юстиції. Хочу сказати, що Вищою кваліфікаційною комісією суддів також розглядалося це питання і вона прийняла рішення, що не тільки не вбачається не лише порушення присяги судді, що є підставою для звільнення з посади судді, а навіть ознак дисциплінарного проступку, як підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Це перше.

Друге. Вища рада юстиції розглядала декілька справ, які розглядав цей суддя. Хочу наголосити на тому, що ці справи, які розглядав цей суддя, після того, як він зупинив неправомірні дії силових структур, потім або в апеляційному порядку були підтверджені рішеннями відповідних інстанцій, або навіть не оскаржувалися. В даному випадку …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, Юрій Прокопчук.

 

12:58:35

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Юрій Прокопчук, "БЮТ – "Батьківщина", Рівненщина. Я хочу підтвердити те, що вже мій колега Ярослав Джоджик говорив. І, власне, там абсолютно щодо цього судді якраз немає навіть підстав для дисциплінарного стягнення. І людина, яка перебуває на лікарняному ліжку, очевидно, якраз із-за того, що на сьогоднішній день іде якесь таке незрозуміле вибіркове шматування. Очевидно, коли розбиралася і Вища кваліфікаційна комісія, і Рада юстиції, і хто там ще були, які комісії, які не найшли нічого, то яка підстава взагалі ставити питання щодо звільнення того судді, який добросовісно і за законом, за Конституцією виконує свої обов’язки? Тим більше, коли, дійсно, всі документи ще й підтверджені і завірені …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Ляшко. Будь ласка.

 

12:59:29

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. А я хочу вчергове звернутися до Голови Вищої ради юстиції із питанням. Коли ми в парламенті будемо розглядати подання про звільнення з посад суддів Кірєєва і Вовка, які засудили Юлію Тимошенко і Юрія Луценка? Увесь світ визнав, що це політично мотивовані справи. Я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про звільнення  політичних в’язнів: Тимошенко, Луценка, Іващенка, Філіпчука? Я питаю, коли ці люди, які…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Мікрофон!

Шановні народні депутати, давайте домовимося: коли у нас є велика кількість запитань до керівника Вищої ради юстиції, приймемо рішення, запросимо на засідання Верховної Ради, поставимо питання – отримаємо відповіді. Зараз мова йде про звільнення Ковальова Ігоря Миколайовича з посади.

Тричі це питання розглядалося, шановні колеги. Минулого разу я одноосібно запропонував відкласти розгляд цього питання. Маса було звинувачень і звернень з цього приводу.

Оскільки Вища рада юстиції внесла це подання, я ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про звільнення судді (реєстраційний номер 10510-1). Прошу голосувати.

 

13:00:58

За-246

Рішення прийнято.

Будь ласка, наступна постанова.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції… Це ви внесли до розгляду?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми звільнили Ковальова.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції. Розглядається подання по Неминущому Геннадію Леонідовичу. Щойно він був присутній, ось зліва знаходився на кріслі, зараз його немає, хтось порадив йому вийти. Тому – перше – він запрошується на засідання Вищої ради юстиції, тобто засідання Верховної Ради. Прошу визначитися по можливості розглядати без його участі. Прошу розглядати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування пропозицію Вищої ради юстиції про прийняття Постанови Верховної Ради про звільнення судді (реєстраційний номер 10647). Прошу голосувати.

 

13:02:16

За-221

Рішення не прийнято.

Одним словом тоді, таким чином, шановні колеги, готуйте питання на наступне…

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, вибачте мені, ну, мова йде про… да, 221 проголосувало. На наступний тиждень хай підготують. Шановні колеги, ну, тоді… це ж не просте якесь питання, ну, що ви? Все тоді, дякую.

Шановні народні депутати, оголошується до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, (реєстраційний номер 10043). Доповідач – Бевзенко, заступник голови комітету.

 

13:03:12

БЕВЗЕНКО В.Ф.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, на ваш розгляд виноситься, підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, (реєстраційний номер 10043). З часу прийняття законопроекту в першому читанні до комітету надійшло 144 поправки та пропозиції суб'єктів законодавчої ініціативи, з яких пропонується врахувати 46, відхилити 97.

Комітет дякує народним депутатам України, які внесли свої пропозиції до даного законопроекту. Щодо поправок народних депутатів Сідельника та Борта, що вони пропонують залишити Кабінету Міністрів України існуючі повноваження щодо розпорядження державними землями, а також уповноважити його вносити земельні ділянки до статутних фондів підприємств, зокрема Державного земельного банку. З цим погодитись не можна, оскільки  на сьогодні такої установи, як Державний земельний банк, не існує.

Крім того, врахування поправки призведе до абсурдної ситуації, коли функції з розпорядження однією і тією ж земельною ділянкою одночасно будуть надані двом органам – місцевій державній адміністрації та Кабінету Міністрів України. Слід вказати, що однією з центральних норм законопроекту, за допомогою якої планується провести розмежування за принципом всилу конкретної земельної ділянки у власність чи користування здійснюється лише після державної реєстрації права власності держави на неї за заявою відповідного органу державної влади. В той же час подання Кабінетом Міністрів України таких заяв, а також здійснення ним інших дій, пов'язаних з державною реєстрацією права власності є несумісними і статусом вищого органу виконавчої влади та є недоцільним з огляду на організаційну  складність прийняття ним рішень.

Також пропонується відхилити поправки Каплієнка, Шарова, Кармазіна, які, по суті, зводяться до залишення змінених норм Земельного кодексу України у існуючій редакції. Слід наголосити, що існуючий механізм розмежування не працює, і підстав сподіватися на зворотнє немає. Такий механізм потребує величезних фінансових ресурсів, які сьогодні краще витратити на інші цілі.

Крім того, пропонується відхилити поправки Ганущака, який пропонує надати Верховній  Раді України повноваження щодо зміни меж територій місцевих рад і введення в  земельне законодавство самого поняття такої території.

Зважаючи на викладене, комітет на своєму засіданні 22 травня рекомендував Верховній  Раді прийняти даний законопроект у другому читанні та в цілому як закон. Головне юридичне управління висловило до  законопроекту певні зауваження, які стосуються перенесення деяких положень законопроекту з основного тексту до прикінцевих положень. Ці зауваження є слушними, і комітет погоджується з їх врахуванням.

Зважаючи на це, просимо врахувати зауваження та доручити Головному юридичному управлінню Апарату Верховної  Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте будемо працювати зараз по поправках.

Поправка 1-а, Гуменюк наполягає на ній? Ні.

Каплієнко, 2-а поправка, наполягає? Ні.

Шаров, 3-я поправка. Ні.

Дейч, 4-а поправка. Ні.

Ганущак, 5-а попрака. Мікрофон.

 

13:06:44

ГАНУЩАК Ю.І.

Пані та панове, ну, це йде у руслі тієї самої ідеології, що було у попередньому проекті, який, на жаль, не підтримали. Я повторюю ще раз, що питання територій юрисдикцій, це, фактично, адмінтеродиниця, це територія юрисдикції ради. Воно повинно бути все-таки винесено на рівень Верховної  Ради України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 5-а поправка Юрія Ганущака.

 

13:07:29

За-18

Поправку не підтримано.

Поправка 6. Юрій Кармазін, будь ласка.

 

13:07:38

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни. Пункт "г" статті 6 пропоную викласти в такій редакції і даю цю редакцію. "Погодження питань, пов’язаних із припиненням права постійного користування будь-якими суттєвими змінами у використанні, вилученням, викупом та будь-якими змінами цільового призначення особливо цінних земель відповідно до закону".

Цю пропозицію я вношу в зв’язку з тим, що редакція, яка запропонована авторами законопроекту, значно звужує коло повноважень Верховної Ради, є антиконституційним і може привести до безконтрольності у галузі земельних відносин. Вважаю, що цим законом зазіхаються на права не тільки цих депутатів, а і тих, кого оберуть. Вважаю, що цим законом зазіхаються на права українського народу. З огляду на те, що скоро день Конституції, не робіть цього і підтримайте поправку Кармазіна. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 7-а, перепрошую, 6 поправка Юрія Кармазіна.

 

13:09:03

За-36

Поправка не підтримана.

Поправка 8. Мікрофон Кармазіна.

 

13:09:08

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, пропонується викласти статтю 9 в такій редакції. "Повноваження Київської, Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин. До відання Київської, Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин до їх територій належить…". І далі я даю повністю обґрунтування що належить у відповідності до Конституції.

Цю поправку вношу в зв’язку з тим, що нормою, запропонованою автором, значно звужуються повноваження Київської і Севастопольської  міських рад у галузі земельних відносин, чим порушуються їх законні права. Вважаю, що відсутні підстави для внесення запропонованих змін до статті 6 Земельного кодексу, яка визначає повноваження Верховної Ради  України у даній сфері. Ці зміни, які до повноважень парламенту відносить погодження питань, пов’язаних зі зміною цільового призначення, припинення права постійного користування, особливо цінних земель відповідно до закону не узгоджуються.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 8 поправка.

 

13:10:33

За-31

Поправка не підтримана.

Ганущак, 11 поправка.

 

13:10:41

ГАНУЩАК Ю.І.

Пані і панове! В чому є особливість? Особливість є те, що Київ і Севастополь в одну купу збивати не можна. Тому що, якщо Київ – це є один населений пункт, то Севастополь – це є конгломерат з 33 населених пунктів, який управляється, дійсно, держадміністрацію, що взагалі суперечить і хартії, купи інших законів.  Тому пропонується відділити ці речі: Севастополь окремо зробити окрему статтю і там розділити повноваження, які стосуються чи Севастополя, великого Севастополя і Севастополя маленького. Тому пропонується саме така річ.

І ще одна стосується меж території Києва, тому що ми повинні дуже чітко вказати, що ця стаття стосується території юрисдикції саме Києва. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 11 поправка.

 

13:11:57

За-23

Поправка не підтримана.

13 поправка, Юрія Ганущака.

 

13:12:04

ГАНУЩАК Ю.І.

Я повторюю ще одну річ, якщо дивитися так, як так виходить, то що ми маємо? Ми маємо у Севастополі  Інкерман, маємо Качу, маємо Балаклаву невизнану, маємо Орлине, маємо ще ряд інших, де створені, до речі, свої ради. Ми передаємо фактично до великого міста Севастополя, тобто, там де є інші ради, які не мали б розпоряджатися цими землями, ми передаємо їм ці повноваження.

Тому пропозиція є такою, що лишити поки що тільки для Києва щодо території Києва, а Севастополь розглянути абсолютно окремо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 13 поправка.

 

13:13:11

За-29

14 поправка. Юрій Ганущак. Будь ласка.

 

13:13:16

ГАНУЩАК Ю.І.

Ця поправка стосується розмежуванню повноважень в межах Севастополя між містами, от щодо Севастополя в межах забудови, міста Севастополя як міста, як населеного пункту повноваження. То в цьому випадку Інкерман буде мати свої повноваження в цих питаннях і Кача буде мати повноваження, дай Бог, Балаклаву (все-таки вона стане містом, я в цьому впевнений, бо вона давно заслуговує це велике звання), це Орлине. Знову ж таки, і в цьому випадку ми  можемо розмежувати повноваження. Тому що зараз фактично у нас стоїть питання, як ви подивитесь на карту Севастополя, там є чотири райони, райони начебто як місто, але їхня юрисдикція далеко виходить за межі міста. Тобто, такий конгломерат свого роду. І стоїть питання, а хто ж тоді дійсно ці повноваження виконує відповідно до цього закону? Тобто, кому право власності належить? Саме оцим районним радам у цьому великому Севастополі?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 14.

 

13:14:40

За-24

Поправку не підтримано.

Поправка  15, Юрій Кармазін, мікрофон.

 

13:14:45

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, Шановні народні депутати, біда нинішньої більшості в тому, що не хоче виконувати Конституцію, на якій  приймав присягу чинний Президент, правда  потім зразу перевернувся, дав команду змінити ту Конституцію. А сьогодні опозиція, яка є в залі, голосує за те, що змінити цей порядок, який  існує в країні, але  частина з них відбивається, ходять зараз по судам чи відбивають своїх товаришів, які політично репресовані.

Я пропоную зміни. Статтю   12 викласти в такій редакції.  "Повноваження сільських, селищних, міських рад в галузі земельних відносин. До їх повноважень відноситься: розпорядження і використання  земель територіальних громад,  передача земельних ділянок комунальної власності  у власність чи тимчасове використання  громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок в користування із   земель комунальної власності відповідно до цього кодексу, вилучення земельних ділянок  і земель викупу, організацій землеустрою і далі по тексту, який я запропонував і вважаю, що він розширює…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на  голосування 15 поправка.

 

13:16:09

За-36

Поправка не прийнята.

Так, Ганущак, 18 поправка. Мікрофон.

 

13:16:20

ГАНУЩАК Ю.І.

Панове, я звертаюся до більшості, тому що поки що Севастополь під вашим началом і відповідальність за те, щоб управляти цим містом так, щоб він не захерів. Тому що після того, як його віддали на 25 років, він стовідсотково приречений, бо нормальний бізнес сюди не піде. Пропонується все-таки розмежувати повноваження між тими, хто ще  може видряпатися, і оцією  великою Севастопольською радою. Подивіться, будь ласка, мій законопроект про Севастополь, який зареєстрований, який передбачає створення 5-и територіальних громад на території Севастополя. Це дає можливість диверсифікувати ризики  прийняття рішень у місті Севастополі. Ну пожалійте це місто в кінці кінців,  ну не можна все віддавати на орган, який не зможе цим займатися. Тим більше, що там піде  величезний конфлікт між легітимними, тією самою Інкерманською радою і Севастопольською, бо в Севастополі там є і міська, і крім того ще й районні ради. Тобто  конгломерат буде …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування  поправка 18 Юрія Ганущука.

 

13:17:45

За-23

Поправка не підтримана.

20 поправка, мікрофон Юрія Ганущака.

 

13:17:50

ГАНУЩАК Ю.І.

Ну, це швидше редакційна, я не знаю, чому вона не підтримана. Тому що йдеться  все-таки територією різницею ради і може так… Я хотів би почути пояснення, але якщо немає,   то не має.

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 20 поправка.

 

13:18:33

За-17

Поправка не підтримана.

Поправка  26, Юрій Кармазін,  будь ласка. 

 

13:18:40

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, шановний Володимире Михайловичу, я не знаю, чому ви не ставите  ще там ряд депутатів, які відхилені поправки?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вони відмовились.

 

КАРМАЗІН Ю.А.   А, вони відмовились? Вибачте, це їх право відмовитися.

Я пропоную в пункті А частини першої  статті 13 викласти в такій редакції: "Розпорядження землями державної власності в порядку  та в межах, визначених цим  кодексом". Цю пропозицію вношу  в зв'язку з тим, що нормою, запропонованою автором законопроекту, значно звужуються повноваження     Кабінету Міністрів України   у галузі розпорядження землями державної власності. Чим порушуються його  законні права, а розпорядження  землями державної власності буде проводитись за новими, часто корупційними і неприйнятними схемами. Це  поки що урядом керує пан Азаров, але скоро там буде нормальний прем'єр-міністр, тому я хочу, щоб  зберегли за урядом повноваження, які я зараз пропоную – розпоряджатися землями державної власності. Прошу підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування 26 поправка. Зараз повернемося до 25-ї.

 

13:20:05

За-35

Поправку не підтримано.

Я пропустив 25 поправку. Вона відхилена комітетом. Є вимога поставити її на голосування. Ставиться на голосування поправка 25 для її підтримки. Прошу голосувати.

 

13:20:36

За-237

Поправка підтримана.

Так, далі. Так, 34 поправка, Юрій Кармазін, мікрофон, будь ласка.

 

13:20:51

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. 34 поправка стосується того, що я пропоную в абзаці другому частини шостої статті 20 викласти в такій редакції: "Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів національної безпеки".

Шановні народні депутати, ви бачите, що у нас в Києві відбулося захоплення особливо цінних земель. Ви бачите, що обійшлися навіть без Верховної Ради. Ви бачите, що в цьому проекті, проти якого я протестував з перших сторінок, було також посягання на наші права.

Через це я хочу обмежити це право, коли змінювати цільове призначення виключно для будівництва об'єктів національної безпеки. Будь-які інші речі не можуть так бути прийняті. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 34.

 

13:22:15

За-20

Поправка не підтримана.

35 поправка. Юрій Кармазін, мікрофон.

 

13:22:21

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. 35 поправка, шановні народні депутати, стосується того, що я пропоную виключити частину сьому статті 20, яка зараз пропонується. Я звертаюсь до більшості. Шановна більшість! Вам все одно треба, чому я пропоную змінити і це зробити. Тому що я хочу, щоб були прозорі земельні відносини в країні. Я хочу, щоб не було того, що відбувалося раніше, коли особливо цінні землі кудись дівалися, землі рекреаційного призначення, природоохоронного.

Через це прошу виключити частину сьому статті 20. Прошу підтримати. Вона не несе політичного навантаження. Але вона розумна по своїй суті. Дякую. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 35 поправка.

 

13:23:49

За-254

Поправку підтримано.

Наступна поправка 43. Юрій Ганущак, мікрофон будь ласка.

 

13:24:01

ГАНУЩАК Ю.І.

Панове! Ми наближаємося дуже до самих головних тих позицій, які встановлюють принципи розмежування. Той принцип, який є у цивілізованих країнах, передбачає, що розмежування земель державної комунальної власності проходить за такою ознакою. Те, що не є приватною, є публічною. В межах публічної те, що прямо не відноситься до держави є комунальною. Саме через те поправка передбачає, що це юрисдикція відповідної сільської, селищної, міської ради. Тобто саме, от, в межах юрисдикції, а вона закінчується там, де починається юрисдикція іншої сільської (селищної) ради, є право якраз от оцієї ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 43 поправка.

 

13:25:20

За-28

Поправка не підтримана.

Поправка 44. Мікрофон Юрія Кармазіна.

 

13:25:26

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни.

Шановні народні депутати! Перш за все, хочу подякувати тим 254 депутатам, які підтримали 35 поправку.

А зараз хочу вам запропонувати, щоб ви підтримали мою поправку, яка стосується того, щоб абзац четвертий частини другої статті 79 прим. Земельного кодексу залишити у чинній редакції.

Нагадаю вам, що там записано. "…шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності, яке здійснюється у процесі розмежування земель державної та комунальної власності". Це кінець цитати.

Цю пропозицію вношу з тим, що чинна редакція більшою мірою доречна при врегулюванні такого питання. В той час як формування земельних ділянок шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів залишає поле для маніпулювань і зловживань, що є абсолютно неприпустимим. Через це, прошу підтримати прозорість в  цих відносинах. Дякую. Прошу підтримати!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 44 поправка.

 

13:26:50

За-21

Поправка не підтримана.

48 поправка, Юрій Ганущак.

 

13:26:56

ГАНУЩАК Ю.І.

Пані та панове, я сподіваюсь, що мене слухають  зараз міські, сільські, селищні голови і слухають мене всі, хто працюють в органах місцевого самоврядування. Це найважливіша поправка, яка стосується їхньої життєдіяльності.

Що пропонується? Тим, що зараз пропонує більшість, визначається те, що юрисдикція фактично по суті переходить тільки в межах населеного пункту. Те, що я пропоную, це юрисдикція до кінця, там, де починається наступна. Тобто межі мають співпадати, це адмінтеродиниця. Я прошу все-таки підтримувати. В противному випадку у нас летить, повністю злітає Бюджетний кодекс, тому що Бюджетний кодекс передбачає стягнення плати за землю. І плата за землю стягується в межах юрисдикції, а також оренда. Питання. Хто буде здавати в оренду?

Я до вас звертаюся, вам же їхати на округа, вам же ж треба буде обиратися. Як ви приїдете…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 48 поправка.

 

13:28:21

За-34

Поправка не підтримується.

Юрій Ганущак, 49 поправка.

 

13:28:29

ГАНУЩАК Ю.І.

Ну, в принципі, вона те саме передбачає, но я хочу закінчити таку річ. Здається  в оренду. Питання. Хто здає в оренду? Ви розумієте, за межами тоді населених пунктів у нас провисає той суб'єкт, який здає в оренду. Хто буде здавати? Держава? В чиїй особі? Райдержадміністрації. От вам і джерело корупції. Тобто це ж не є представницьким органом. Тобто його і контролювати не можна, тому що буде контролювати той, який сам же і буде здавати в оренду ці речі.

Тобто, люди, ну, схаменіться! Тому що я ще раз кажу що ви навіть ще не розумієте, за що ви голосуєте. Землі повинні бути в межах адмінтеродиниці. Оце як візьмете карту адміністративну, ідіть, купіть у кіоску, отам, де червоненькими лініями зафіксовано – оце і є межі юрисдикції, це має бути все у комунальній власності, крім того, що окремо  відведено до приватної і державної. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 49 поправку.

 

13:29:53

За-37

Поправка не підтримана.

Поправка 58. Юрій Ганущак, будь ласка. Мікрофон.

 

13:30:01

ГАНУЩАК Ю.І.

Взагалі там врахована редакційно. Якщо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні. 58-а, яка відхилена.

 

ГАНУЩАК Ю.І. А, 58-а.  58-а стосується  знову ж таки того. Я вкотре до розуму  прошу. Якщо ви вже проти  місцевого самоврядування, то хоча би інстинкт самозбереження  повинен спрацювати, тому що врешті-решт ви вийшли з населений пунктів з якихось.  Ви всі знаєте, які величезні проблеми із бюджетом в органах місцевого самоврядування, в місцевими бюджетами. Ви їх обрізаєте на корню цим діло. Ви ж тоді не маєте права носити  горде  ім'я Партії регіонів. Ну, назвіть себе якось інакше, ви себе  абсолютно дискредитували.   Проголосуйте за те, щоб дати можливість органам місцевого самоврядування отримувати якийсь доход із цих земель, а тільки так це можна зробити. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 58 поправка.

 

13:31:24

За-36

Не прийнята поправка.

59 поправка. Юрій Кармазін. Мікрофон. 

 

13:31:31

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати,   моя поправка стосується  того, що ж перебуває у державній власності, що з ним буде.  Я нагадаю  вам, що ми сьогодні розглядаємо.  Через  це я пропоную у частині другій після першого речення доповнити новим реченням  другим такого змісту: "Особливо важливі  питання  виносяться на погодження Верховної Ради України". Обґрунтовую це тим, що питання набуття і реалізації державою права на землю повинні погоджуватись з Верховною Радою України як такі, що мають особливо важливе значення для економічного розвитку країни. Якщо хочете, це суверенітет країни. Сьогодні останнє, що залишилось в країні, цінність, яка ще не продана, не розхоплена, це земля. І цей закон, я вважаю, як підготовка до того, щоб це останнє кудись розтирити.

Через це, хотів би вам запропонувати: або підтримуйте наші поправки, які ми пропонуємо, або такий закон не потрібен …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 59 поправка.

 

13:32:56

За-44

Поправку не підтримали.

Поправка 60, Юрій Ганущак. Мікрофон.

 

13:33:05

ГАНУЩАК Ю.І.

Тут іде уточнення, що є органом виконавчої влади. Тобто треба певним чином зафіксувати, тому що уповноважений орган … Ви розумієте, є 19 стаття Конституції, повноваження цим органам мають надаватися законом, оце саме той закон. Я уточняю, що це мусить бути Кабінет Міністрів, місцеві державні адміністрації, а не хто інший. Тобто не може бути якийсь незрозуміло який орган. От тому я хотів би, щоби ви зрозуміли це абсолютно адекватно. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка під номером 60.

 

13:34:02

За-24

Поправка не підтримана.

Поправка 61. Мікрофон Кармазіна.

 

13:34:08

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція, Партія захисників Вітчизни. Шановні народні депутати, я пропоную частину третю викласти в такій редакції статті 84: "До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать: землі, що використовуються або використовувалися для ведення атомної енергетики, космічної системи; землі оборони, крім земельних ділянок під об’єктами соціально-культурного, громадського, виробничого та житлового призначення; землі під об’єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об’єктами, що мають національне, загальнодержавне та міжнародне значення; землі під водними об’єктами загальнодержавного та міжнародного значення; земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, інших органів державної влади, Національної академії наук, державних галузевих академій наук. Кажу це, вношу поправки через те, що зараз уже є спроби приватизувати саме такі земельні ділянки, які саме до цього відносяться.

Тому, прошу, запишіть такий пункт, і далі по тексту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 61-а.

 

13:35:32

За-31

Поправка не підтримана.

Поправка 67-а. Юрій Кармазін, будь ласка, мікрофон.

 

13:35:48

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, мені здається, що це колективне безумство треба припиняти. Колись ми не дивилися, з якої фракції пропонує депутат поправки, і приймали їх, якщо вони були слушні, розумні, обґрунтовані.

Я пропоную статтю117 викласти в такій редакції: "Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність проводиться виключно у порядку, встановленому цим кодексом, для юридичних осіб".

Цю пропозицію роблю у зв’язку з тим, що запропонований варіант не можна вважати належним чином опрацьованим. Зокрема, в новій редакції акцентована увага на земельних ділянках, які не можуть передаватися з державної в комунальну і навпаки. Однак це автоматично не знімає питання про склад земельних ділянок, які конкретно можуть переходити в порядку передачі з однієї власності в іншу.

Також змінено підходи щодо визначення складу земель комунальної та державної власності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 67 Юрія Кармазіна.

 

13:37:13

За-36

Поправка не підтримана.

Наступна поправка 76.  Борт, Сідельник, наполягає на ній? Ні. Ну, я не ставлю.

Кармазіна, поправка 77. Будь ласка, доповідач.

 

13:37:38

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Тут…

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка? Ну давайте зараз Юрій Анатолійович хай доповідає 77-у, потім повернемося до ваших поправок. Будь ласка.

 

13:37:58

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін.  Шановні народні депутати, в зв'язку з тим, що ви повідхиляли попередні поправки наших колег, які є також слушні, я пропоную статтю 122 викласти в такій редакції: "Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Сільські, селищні, міські ради…". Саме "ради", наголошую. "…передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для громадських потреб. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування із відповідних земель спільної власності територіальних громад для громадських потреб. Районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки земель державної власності у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного  підпорядкування для всіх потреб та за межами населених пунктів для сільгоспвикористання, ведення водного господарства, будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням суспільних та життєвих потреб жителів. Обласні державні….

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 77 поправка.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину.

 

13:39:23

За-39

Поправка не підтримана.

Що з приводу 76-ї? Будь ласка, Михайло Чечетов. Будь ласка, що з приводу?

 

13:39:32

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Шановний Володимир Михайлович, шановні народні депутати! 76-а поправка була відхилена комітетом. Прохання: поставити в зал на голосування цю значущу статтю. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги! Аналізуючи законопроект в цілому, юридичне управління Верховної  Ради дало зауваження, що з огляду на вимоги Регламенту Верховної  Ради, стаття 16, невідповідність предмета правового регулювання цього законопроекту та невідповідність приписам статті 19 і 120 Конституції України, цілком обґрунтовано були відхилені поправки, що стосуються питань передачі урядом земельних ділянок до статутного капіталу Державного земельного банку. Тому ці поправки… ця поправка не може бути проголосована, вона протирічить здравому смислу і Конституції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я розумію голосування. Питання у тому, що державного земельного банку немає, і ці поправки були відповідним чином вилучені. У цій поправці йдеться про державний земельний банк, якого не існує. Це по-перше.

А по-друге, це суперечить, власне, логіці  116 статті. Ви наполягаєте, я поставлю, але давайте не приймати дурниць.

Я ставлю на голосування поправку 76, прошу визначатися. Ну, так комітет же говорить, що не можна. Ніхто ж не слухає.

 

13:41:18

За-219

Рішення не прийнято. Будь ласка, по фракціях.  (Шум у залі) Не кричіть!

Партія регіонів – 168, "БЮТ – "Батьківщина" – 0, "Наша Україна – Народна самооборона" – 2 комуністів – 0,  "Народна партія"  – 20, "Реформи заради майбутнього" – 18,   позафракційні – 11.

 Ганущак,  78 поправка.

 

13:41:46

ГАНУЩАК Ю.І.

Я взагалі просив, щоб 72-ї не ставили. Я так розумію, що її… Добре, я тоді уже успокоюся.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, будь ласка, по 72-й, що наполягати.

 

ГАНУЩАК Ю.І.  72 поправка, будь ласка, я поясню ситуацію. Справа в тім, що є принципи розмежування земель між комунальною і державною власністю, і вони визначаються іншими законами. Тому оця поправка якраз посилає на ті закони, які вказують, що відноситься до повноважень держави, що відноситься до повноважень місцевого самоврядування. Тобто це така відсилочна загальна норма.

І тому я просив би, щоб ви проголосували, тому що в противному випадку нам, дійсно, прийдеться кожний раз давати повний перелік: що відноситься до одного, а що відноситься до другого.  Я прошу її проголосувати, якщо це можливо. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 72 поправка.

 

13:42:53

За-30

Поправку не прийнято.

Зараз, одну хвилиночку. Зараз ми дійдемо до 80-ї. Зараз 78 поправка.

78 поправка. Ганущак, наполягаєте на ній?

 

13:43:04

ГАНУЩАК Ю.І.

Взагалі вона редакційний характер носить. Тобто я в принципі вважаю, що вона виписана краще, ніж те, що звучить зараз. Але я можу і не наполягати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді 79 поправка, наполягаєте на ній?

 

13:43:24

ГАНУЩАК Ю.І.

Вона іде в руслі того, що ми вже голосували. Тобто…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Я зрозумів, ви не наполягаєте.

90 поправка. Мікрофон Чечетова. Будь ласка, Михайло Васильовичу.

 

13:43:38

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги! 80 поправка она вроде бы врахована. Но если посмотреть то, что предлагалось,  и то, что враховано, это две большие разницы. Там различие.

Поэтому просьба поставить на пидтвердження и проголосовать то, что предлагалось. Потому что в том, что записано, там немножко по-другому записано.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, комітет.

 

БЕВЗЕНКО В.Ф. В даному випадку це зроблені технічні правки. Вона не міняє в принципі з цієї фабули. Тому я би не ставив її на переголосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування на вимогу народного депутата на підтвердження 80 поправки.

 

13:44:37

За-239

Поправка підтверджена.

Ми ж голосували на підтвердження поправки? Вона підтверджена.

Йдемо далі Каплієнко, Кармазін.

Кармазін, 91 поправка.

Зараз 91-а, потім –  ваша. Будь ласка, Юрій Анатолійович.

 

13:45:02

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, об'єднана опозиція українська, Партія захисників Вітчизни.

Шановні народні депутати! Я пропоную виключити частину 11 і 12, а саме: при передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємств, установ, організацій комунальної власності, одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність і навпаки. Передача будівлі, споруди, іншого об’єкту нерухомого майна державної власності у комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт передачі і навпаки.

Пропозицію вношу з тим, що така пропозиція може привести до численних зловживань. І зараз ми путаємо деякі речі при цих голосуваннях, які відбуваються, і я вважаю, що те доручення, яке дане Юридичному управлінню, воно порушує статтю, вірніше весь Регламент, ніхто не може в законі копирсатися…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 91 поправка.

 

13:46:34

За-21

Поправка не підтримана.

Володимир Каплієнко, яку поправку вашу я не врахував?

 

13:46:39

КАПЛІЄНКО В.В.

85-у, Володимир Михайлович.

Я хотів би, щоб ми залишили статтю 123 в чинній редакції Земельного кодексу. Мова йде про те, що тут ми повносили багато правок в наступних правках народних депутатів. І, зокрема, получається, що земельні ділянки державної та комунальної форм власності, які передаються в оренду, але на яких є споруди ті чи інші, фактично передаються на умовах постійного користування, трохи дивна ситуація. Я не знаю чому ми приймаємо це? Але 123 чинна редакція, в принципі, передбачає повний перелік дій, які можуть бути зроблені в цій сфері.

Прошу поставити на підтримання або не підтримання цієї правки, номер 85. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер 75 чи 85? Одну хвилиночку.

 

13:47:28

КАПЛІЄНКО В.В.

Правка номер 85.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 85 поправка комітетом відхилена. За наполяганням автора я ставлю на голосування пропозицію про підтримку цієї поправки. Прошу, визначайтесь.

 

13:48:06

За-8

Поправку не підтримано.

Поправка 93. Кармазіна. Мікрофон, будь ласка.

 

13:48:13

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція. Я пропоную викласти частину першу статті 133 в такій редакції. "У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам виключно на праві власності, а також права на них: право оренди земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) у випадку, якщо інше не передбачено законом". Кінець пропозиції.

Цю вношу пропозицію у зв’язку з тим, що запропонована редакція автором законопроекту є неприйнятною, адже у заставу зможуть передаватися земельні ділянки державної власності. А така позиція може призвести до обкрадання держави за допомогою різних корупційних схем високопосадовців.

Прошу всіх, представників всіх фракцій більшості, меншості підтримати цю пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування  93 поправка.

 

13:49:37

За-40

Рішення не прийнято.

Юрій Анатолійович, не всі слухають щось вас.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка? Зараз ми дійдемо 93-я, 94-а, Каплієнко наполягаєте на ній? Ні.  95-а.  96-а, Каплієнко. Наполягає? Каплієнко, мікрофон, будь ласка. А потім…

 

13:49:59

КАПЛІЄНКО В.В.

Шановні колеги, дивіться, ми у відповідності до  редакції чинного законопроекту вилучаємо частину  третю… з третьої по дев'яту редакції 149, яка говорить про порядок вилучення  земельних ділянок. І саме головне, починаючи від сільських, селищних, міських і Автономної Республіки Крим рад повноважень у  цій сфері і кінчаючи  Кабінетом Міністрів. Даруйте, якщо…  з нижнім прошарком ще можна якогось погодити,  а Кабінет Міністрів, чи він добровільно відходить від своїх повноважень? Даруйте мені, давайте поставимо на переголосування це питання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування стаття 96, комітет її відхилив, депутат наполягає, про підтримку поправки 96.

 

13:50:58

За-241

Поправка врахована.

Шановні колеги, але при цьому  врахуйте й ту обставину, що прем'єр-міністр повинен буде  підписувати документ на кожну земельну ділянку.  Так йдемо далі

98-а, Гуменюк. Наполягає? Ні.

Каплієнко, 99-а. Ні.

Дейч, 101-а. Ні.

Кармазін, 102-а, будь ласка.

 

13:51:23

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція. Поправка стосується того, що я пропоную частину другу статті 150 викласти в такій  редакції. До речі, правильно зараз проголосували абсолютно за поправку Каплієнка.  "Земельні ділянки абсолютно цінних земель, що перебувають у державній, або комунальній  власності, можуть вилучатися, викуповуватися для будівництва об'єктів загальнодержавного значення: доріг,  ліній  електропередач та в зв'язку трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів,  геодезичних пунктів,  житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з  їх експлуатацією, об'єктів стратегічного значення. За постановою Кабінету Міністрів    України, або за рішенням відповідної місцевої ради, якщо питання про вилучення,  викуп  земельної ділянки попередньо погоджується Верховною Радою України." 

Цю   пропозицію вношу в зв'язку  з тим, що не враховано положення чинної статті  84 Земельного кодексу, які встановлюють перелік земель, що  становлять загальнодержавний інтерес і не можуть передаватися з державної в іншу власність.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні народні депутати, ставиться на голосування 102 поправка.

 

13:52:49

За-28

Поправка не підтримана. 

Поправка 105  Юрій Ганущак.

 

13:52:56

ГАНУЩАК Ю.І.

Ганущак Юрій,  "БЮТ - "Батьківщина". Це перекликається із тим законом який був раніше тобто є абсолютне нерозуміння поняття  "міська, сільська, селищна рада як орган, який діє в межах юрисдикції" і "місто, село селище як населений пункт". В даному випадку, якщо читати, то мається на увазі, мабуть все-таки  як орган влади тобто юрисдикції. Але, насправді, це піде величезне непорозуміння на місцях. Тому, абсолютно доцільно було би написати "в межах юрисдикції міських, сільських, селищних рад", а не "сіл, селищ, міст".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування на голосування 105 поправка.

 

13:54:05

За-17

Поправку не прийнято. 

Поправка 106, Ганущак. Будь ласка.

 

13:54:13

ГАНУЩАК Ю.І.

Ну, подивіться, як звучить. От перша частина – це абсолютно незрозуміло. Каже, що межа міста, села, селища. А далі уже пишеться, що це межа все-таки юрисдикція сільської, селищної, міської ради. Але ж в першій частині, я повторюю ще раз, у нас 27 тисяч сіл. Тобто вони відносяться вроді би до першої частини, але 11 тисяч сільських рад, тобто 2-3 села в межах сільської ради. тому давайте все-таки будемо розумно підходити до цих речей  і оперувати тими самими термінами. Тобто межа сільської, селищної, міської ради,  а не межа міста, села, селища. Тому що друга частина вона якраз говорить саме про юрисдикцію. Продивіться ж уважно  дуже. Тобто за це треба би проголосувати, інакше воно не грає, воно не в'яжеться.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 106.

 

13:55:34

За-23

Поправка не підтримана.

Шановні колеги, я прошу вашої згоди, щоб ми продовжили ранкове засідання до завершення розгляду цього питання, тут небагато залишилося поправок.

108 поправка, Юрій Ганущак.

 

13:55:47

ГАНУЩАК Ю.І.

Це знову ж таки уточнення тої самої проблеми. Тобто ми маємо оперувати все-таки поняттям "адмін.тер.одиниця" і поняттям "території юрисдикції сільської, селищної і міської ради", в противному випадку в нас постійно будуть проблеми на місцях. І треба, ну, врешті-решт, треба на це звернути увагу, тому що, ну, ми будемо виглядати смішними, коли будемо давати консультації, як діяти в тому чи іншому випадку при вирішенні конкретних питань. Прошу все-таки підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 108 поправка.

 

13:56:42

За-23

Поправку не прийнято.

Поправка 112, Юрій Кармазін, мікрофон.

 

13:56:50

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін, українська опозиція. Шановні народні депутати! Ми з вами переходимо до перехідних положень. Через це я пропоную залишити пункт 10 в тій редакції, в якій зараз є, через те, що тут передбачено, що рішення про розмежування земель державної комунальної власності в  межах населених пунктів приймають відповідні сільські, селищні, міські ради за погодженням з органом виконавчої влади. А за межами населених пунктів – органами виконавчої влади, за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування.

Чітко визначено, що Кабінет Міністрів України здійснює визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, що належать до сфер управління Президента, Верховної Ради, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського, Генпрокуратури, центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук. І вважаю, що в редакції, яка запропонована автором, виключено механізм розмежування земель державної і комунальної власності та …. … органів, до відання яких віднесено цей розподіл. Що є неприпустимим з точки зору регулювання таких…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 112 поправка.

 

13:58:15

За-25

Поправка не підтримана. Поправка Кармазіна, 116-а. Наполягаєте на ній?

 

13:58:26

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін буде наполягати на всіх поправках, шановний Володимире Михайловичу, які стосуються захисту інтересів держави. Вплоть до того, що вже сьогодні уже по чотирьом пишу зауваження до Президента, щоб він накладав вето на закони, які прийняті бездумно. Витрачаю час на це.

Пропоную в Законі України "Про оренду землі" частину четверту статті 4 записати так, як вона зараз є: "Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є районні, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим та Кабінет Міністрів України в межах повноважень, визначених законом. Тому що інших повноважень немає. Прошу підтримати цю пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 116 поправка Юрія Кармазіна.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Прошу підтримати!

 

13:59:33

За-17

Поправка не підтримана.

Поправка 119. Мікрофон Кармазіна.

 

13:59:39

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Люди ідуть на обід і підтримка зменшується, шановний Володимир Михайлович. Я прошу залишитися в залі свідомих людей.

У Законі України "Про землеустрій" пункт "г" статті 25 пропоную, щоб він був у такій редакції: "Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів". Через те, що саме така постановка питань вона є набагато краще і апробованою часом. Економлю час і прошу поставити на голосування і підтримати цю пропозицію. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 119 поправка.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Прошу підтримати!

 

14:00:41

За-28

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За-28. Поправка… Я почув. Поправка не підтримана.

Поправка 123, Юрія Кармазіна.

 

14:00:52

ГАНУЩАК Ю.І.

Юрій Ганущак, "БЮТ – "Батьківщина".

Я буду…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, Юрій Ганущак.

 

ГАНУЩАК Ю.І. Так, це я. Як і Кармазін буду стояти до кінця на захисті інтересів місцевого самоврядування, тому що я бачу, що ніхто крім мене не хоче стояти на захисті цих інтересів. І Партія регіонів втратила право носити горде звання регіонів і треба писати конкретно…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте по поправці, по поправці.

 

ГАНУЩАК Ю.І. …партія конкретного регіону. Тому, ота позиція, яка є, що в межах території юрисдикції, я на ній  наполягаю і хочу, щоб ще раз підтвердили ці речі. Прошу голосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 123 поправка.

 

14:01:54

За-33

Поправка не проходить.

128 поправка. Юрій Кармазін, будь ласка.

 

14:02:01

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Пропоную виключити зміни, внесені автором законопроекту до пункту 4 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України.

Цю пропозицію вношу в зв'язку з тим, що автором пропонується внести зміни до Закону "Про внесення змін до Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України, що не узгоджується з вимогами нормопроектувальної техніки, згідно з якими зміни вносяться до закону, а не до закону про внесення змін до нього. Цього вимагає стаття 90 Регламенту Верховної Ради, в якій визначено, що законопроект може передбачати внесенні змін лише до тексту первинного законодавчого акту: закону, кодексу, а не до закону про внесення змін до цього законодавчого акту. Через це обов'язково має бути врахована ця пропозиція.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 128 поправка.

 

КАРМАЗІН Ю.А. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.

14:03:26

За-22

Поправка не підтримана.

Поправка 131. Юрій Кармазін, будь ласка.

 

14:03:31

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Поправка 131. Шановний Володимир Михайлович, до мене вже звертаються, кажуть, що я знущаюся над депутатами, на обід їх не пускаю. Але ви розумієте, що треба.

Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації"  пропоную залишити у такій редакції: "проекти землеустрою  щодо формування земель комунальної власності  територіальних громад і проекти  розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів. Відміна державної експертизи  проектів землеустрою щодо  формування земель комунальної власності  територіальних громад і проектів  розмежування земель державної та комунальної власності є неприйнятною".

Загалом варто зазначити,  що позиція  тих, хто відстоює позицію того проекту щодо виключення даних проектів з переліку  таких, щодо яких в обов'язковому порядку  має бути проведена експертиза,  виглядає як лобіювання інтересів 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 131 поправка.

 

14:04:55

За-21

Поправка не підтримана.

Поправка 134. Мікрофон Кармазіна.

 

14:05:01

КАРМАЗІН Ю.А.

Спасибі Григорію Смітюху, який долучився  до  правильного голосування. Спасибі вам.

Я пропоную у поправці цій пункт 4  частини першої статті 19 Закону України "Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим" залишити у такій редакції: "Розмежування земель  державної власності в установленому законом порядку". Вилучення даної норми    призведе до  звуження кола законних повноважень  Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, а значить  буде суперечити статті 19 Конституції України, у відповідності  до яких всі органи мають діяти  на підставі  і у межах передбачених їм повноважень.  Прошу підтримати цю пропозицію. І думаю,  що не один Смітюх підключиться до підтримки цієї пропозиції. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування 134 поправка.

 

14:06:10

За-26

Поправка не підтримана.

Поправка 139  Юрія Кармазіна. Мікрофон.

 

14:06:19

КАРМАЗІН Ю.А.

Юрій Кармазін. Шановні народні депутати, я пропоную і звертаюсь до пана Томенка зайняти своє місце, а то він чужою карткою не голосує, а своєю теж не голосує.

Я пропоную Прикінцеві положення в розділі ІІ, Прикінцеві положення, виключити частину сьому і говорю чому. А там написано: "З дня набрання чинності цим законом землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими". Нічого собі, да? Пропозиція вноситься в зв’язку з тим, що категорично виглядає твердження про кінцеву дату розмежування земель державної і комунальної власності. Адже законопроект визначає лише загальні умови, вимоги щодо вирішення відповідного питання, але ніяким чином не встановлює права власності конкретного суб’єкта, хоч як, може, не хочеться це авторам. Останній, керуючись приписами закону, має сам здійснити дії, спрямовані на фіксацію свого права власності на земельну ділянку. Це питання може …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 139 поправка.

 

14:07:44

За-22

Поправку не підтримано.

Яку? 143 поправка, вона відхилена. За наполяганням групи автора ставлю на голосування пропозицію автора про підтримку цієї поправки, про підтримку.

 

14:08:21

За-223

Поправка не підтримана.

По фракціях, будь ласка. Я прошу вас, не кричіть. Партія регіонів – 172, "БЮТ – "Батьківщина" – 0, "Наша Україна – Народна самооборона" – 1, комуністів – 0, Народна Партія – 20, "Реформи заради майбутнього" – 19, позафракційні – 11.

Шановні народні депутати, одну хвилину.

Голова комітету звертається з проханням і наполяганням від імені Кабінету Міністрів повернутися до 76 поправки.

(Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну послухайте! Давайте, щоб не нариватися на вето. Ну що кричите?! Ну, просить уряд!

Я ставлю на голосування пропозицію про повернення до 76 поправки. Про повернення.

 

14:09:32

За-239

Повернулися. За – 239.

Ставлю на голосування пропозицію про підтримку поправки 239-ї. Це не бандитизм – це робота. (Шум у залі)

 

14:09:59

За-241

Рішення прийнято.

Ставлю на голосування пропозицію комітету про прийняття в другому читанні і в цілому як закон проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності (реєстраційний номер 10043). Прошу голосувати. Прошу голосувати.

 

14:10:33

За-238

Закон прийнято. Дякую. Я прошу вас! Я прошу вас!

Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Перерва до 16 години. О 16 годині ми продовжимо роботу з розгляду питань, визначених розкладом на четвер.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку