ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ СЬОМЕ   

Сесійна зала Верховної Ради України

11 квітня  2012 року, 10 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку,  шановні  народні  депутати,    запрошені та гості Верховної Ради України! Прошу, шановні колеги, підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему „Рада”.

 

10:00:52

Зареєструвалися картками в сесійній залі 413 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошу відкритим.

Шановні колеги, сьогодні день народження народного депутата України Тищенка Олега Івановича, у нього ювілей – 70 років. Прошу  привітати колегу. (Оплески) 

 Шановні народні депутати, сьогодні великий день, як ви знаєте,  Чистий  четвер. Я переконаний, що всі  ви сповнені чистих, гуманних і  добрих почуттів, налаштовані на конструктивну, продуктивну і доброзичливу роботу і відповідні взаємини у сесійній залі. Тому, шановні колеги,  нам потрібно з вами

Було прийняти рішення, щоб вечірнє засідання Верховної Ради України  ми могли  продовжувати до розгляду питань, визначених розкладом на  четвер – оцей святій день, ну, і вечір і ніч, якщо потрібно. Ставлю на голосування  цю пропозицію про продовження вечірнього засідання  Верховної Ради України  до завершення розгляду питань, визначених розкладом  на четвер. Прошу голосувати. Прошу підтримати.

 

10:02:30

За-247

Дякую, рішення прийнято.

Шановні народні депутати, оголошується до розгляду  питання про призначення голови Рахункової палати.

Шановні колеги, відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади та звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати. Згідно зі статтею 10 Закону України "Про Рахункову палату" було внесено мною подання про призначення Магути Романа Миколайовича на посаду голови Рахункової палати.

Комітет пропонує такий регламент розгляду цього питання: відвести для доповіді представнику Комітету з питань бюджету до 2 хвилин, надати час для того, щоб кандидат на посаду голови Рахункової палати міг викласти своє бачення роботи Рахункової палати до 5 хвилин, відповіді на запитання, якщо такі будуть, до 5 хвилин, і якщо буде бажання і потреба виступити від фракцій, то надати на виступи від фракцій до 3 хвилин, потім запросити голову Лічильної комісії, який оприлюднить порядок проведення голосування. Голосування пропонується здійснити з 12 до 13 години, на цей час зробивши відповідно перерву, а далі продовжити роботу відповідно до нашого плану.

Нагадую, шановні колеги, що відповідно до статті 208 Регламенту Верховної Ради та статті 10 Закону України "Про Рахункову палату" Верховна Рада України призначає голову Рахункової палати таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.

Тому, якщо немає заперечень, шановні колеги, то я запрошу Владислава Лук'янова, першого заступника голови Комітету з питань бюджету, оприлюднити рішення комітету з цього приводу. Будь ласка.

 

10:04:59

ЛУК’ЯНОВ В.В.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні народні депутати і запрошені! Відповідно до пункту 16 статті 85 Конституції України на розгляд парламенту внесено питання про призначення Магути Романа Миколайовича на посаду голови Рахункової палати.

Голова Верховної Ради 4 квітня направив до Комітету з питань бюджету для розгляду відомості про подану кандидатуру, передбачені частиною другою статті 205 Регламенту Верховної Ради України.

Статтею 10 Закону України "Про Рахункову палату" встановлено, що голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою України терміном на 7 років. Головою Рахункової палати може бути громадянин України, який має вищу економічну або юридичну освіту, досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю, економіки, фінансів, права, а також підтвердив свої професійні знання під час обговорення його кандидатури.

Керуючись частиною п’ятою статті 18 Закону "Про комітети Верховної Ради України" та частиною третьою статті 208 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 10 квітня попередньо розглянув зазначене питання та ухвалив рішення: кандидатура Магути Романа Миколайовича на посаду голови Рахункової палати відповідає вимогам статті 10 Закону "Про Рахункову палату".

На завершення слід звернути увагу, що відповідно до частини сьомої статті 208 Регламенту Верховної Ради України голосування щодо призначення на посаду голови Рахункової палати здійснюється таємно шляхом подачі бюлетенів. За результатами…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон. Завершуйте, будь ласка.

 

ЛУК’ЯНОВ В.В. За результатами голосування оформляється відповідна постанова Верховної Ради. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам також. Сідайте, будь ласка.

Я запрошую Магуту Романа Миколайовича на трибуну. Будь ласка.

 

МАГУТА Р.М.

Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати! Рахункова палата є незалежним інститутом парламентського контролю за публічними фінансами.

Стратегічним завданням, на мою думку, вбачається розвиток на конституційному рівні, так і в практичній діяльності Рахункової палати принципу її незалежності. Насамперед йдеться про розширення конституційних повноважень Рахункової палати як незалежного державного органу фінансового контролю. Це вбачається необхідним внести зміни в Конституцію до статті 98 в частині повернення Рахунковій палаті функцій контролю за доходами державного бюджету таким чином, аби відновити редакцію статті 98, за якою контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням здійснювала Рахункова палата. На практиці це означає надання права Рахунковій палаті здійснювати повноцінний аудит державних коштів. Саме ця функція притаманна в діяльності переважної більшості рахункових палат країн Європи і СНД.

З метою вдосконалення правових засад діяльності Рахункової палати, виходячи з конституційних засад, нагальним є розробка та прийняття нової редакції Закону про Рахункову палату, який має системно врегулювати  повноваження Рахункової палати в сфері публічного контролю за рухом державних коштів. Надзвичайно актуальним є зміцнення ролі Рахункової палати в створенні єдиної системи фінансового контролю в Україні. На часі реформування такої системи, де Рахункова палата має бути координаційним, провідним і єдиним інститутом парламентського контролю, забезпечувати повний та прозорий контроль в сфері публічних фінансів.

Вкрай важливим на сьогодні є чітке розмежування внутрішнього контрольно-ревізійного та зовнішнього контролю Рахункової палати таким чином, щоб зменшити навантаження та тиск на об’єкт контролю, суттєве зменшення кількості контролюючих органів в державі.

Що стосується інституційного розвитку Рахункової палати, то тут треба потрібно зробити, на мій погляд, цілу низку кроків. На базі добутого досвіду Рахункової палати оптимізувати структуру та професійний потенціал Рахункової палати, здійснити підбірку фахівців аудиторів з досвідом сучасної міжнародної школи аудиту, запровадження в практику роботи Рахункової палати європейських і світових стандартів аудиту, підвищення ролі та престижу контролерів аудиторів і забезпечення принципу незалежності Рахункової палати як за формою, так і за змістом.

Потребує також належного унормування питання взаємовідносин Рахункової палати і парламентських комітетів, особливо в частині подальшого вдосконалення бюджетного законодавства. І я як майбутній кандидат маю намір плідно працювати з  бюджетним комітетом в цій сфері.

Також забезпечити позапартійність в реалізації Рахункової палати своїх повноважень. При цьому я в повній мірі усвідомлюю, що Рахункова палата є дієвим інститутом парламентського контролю і повинна діяти від імені всього українського парламенту.

Що стосується актуалізації завдання Рахункової палати, також потрібно буде забезпечити на рівні територіальних структур Рахункової палати прозорий і ефективний контроль за використанням коштів. Дякую, у мене все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам також, Романе Миколайовичу.

Шановні колеги, є запитання до кандидата? Будь ласка запишіться. Прошу записуватись.

Так, прізвища. Орест Муц, фракція Партії регіонів.

 

10:12:44

МУЦ О.П.

Шановний Романе Миколайовичу, від імені тернопільської громади я хочу подякувати… Романе Миколайовичу, тут я, тут. Романе Миколайовичу!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ліворуч, ліворуч.

 

МУЦ О.П. Я хотів би від Тернопольщини подякувати, Тернопільщина завжди була, є і буде барометром демократії і кращих людей, і кращі люди працюють в уряді, працювали при всіх президентах. Мені приємно, що першу таку велику посаду державну виходець з Тернопільщини займає. Успіхів вам! І щоб ви знали, що завжди ми можемо вам плече підставити. Дякую.

 

МАГУТА Р.М. Дякую за довіру.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Владислав Лук'янов, фракція Партії регіонів.

 

10:13:29

ЛУК’ЯНОВ В.В.

Шановний Романе Миколайовичу, я хотів сказати, що у нас склалася добра традиція співпраці бюджетного комітету і Рахункової палати. На засідання колегії Рахункової палати, як правило, запрошували представників Верховної Ради, народних депутатів і представників бюджетного комітету. Ця співпраця була конструктивна і вона допомагала приймати конструктивні, і позитивні рішення. Більш того, ця робота сприяла прозорості як бюджетного процесу так і контролю за виконанням бюджету. Тому в мене була і пропозиція, і запитання.

Як ви бачили б на майбутнє продовження цієї співпраці, підтримку цих добрих традицій, які склалися, які дійсно дозволяють працювати більш…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ваша відповідь, Романе Миколайовичу.

 

МАГУТА Р.М. Я повністю згоден з вами і буду підтримувати ті традиції, і напрацювання, і будемо приймати безпосередню участь в бюджетному комітеті по вирішенню нагальних потреб.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Чечетов, фракція Партії регіонів.

 

10:14:54

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Уважаемый Роман Николаевич, мы посмотрели вашу биографию, действительно, вы прошли все ступени работы в банках, причем в банках работали на серьезных должностях, связанных с КРУ, с анализом финансовой деятельности. И рекомендации с прошлых мест работы говорят о том, что  вы серьезный, в меру консервативный человек, что немаловажно  для будущей должности. Я еще раз повторяю, здесь не нужен радикал, а нужен нормальный, умеренный  консерватор, человек, который оценивает ситуацию с позиции государства.

Нам бы хотелось, чтобы вы и дальше в таком же ритме и, стоя на таких позициях, работали на важнейшей государственной должности, я надеюсь, на которой мы сегодня вас изберем. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, будь ласка, з цього приводу у вас є що відповідати? Це побажання тоді, добре.

Євген Кирильчук, фракція…

 

МАГУТА Р.М. Шановні депутати, дійсно, я в собі відчуваю  сили і досвід тої роботи, який в мене був, як в банківській системи за контролем, також витрачання коштів бюджету місцевого банку, державного, точніше, і комерційних банків. Тому, я думаю, що зможу приділити великі зусилля і зробити таким чином, щоб Рахункова палата була дієвим органом контролю Верховної Ради України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Євген Кирильчук, фракція "БЮТ - "Батьківщина".

 

10:16:42

КИРИЛЬЧУК Є.І.

Прошу передати слово моєму колезі Подгорному.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подгорний, будь ласка.

 

10:16:49

ПОДГОРНИЙ С.П.

Подгорний, фракція "Блоку Юлії Тимошенко – "Батьківщина". Романе Миколайовичу, сьогодні, мабуть, вже  зрозуміло виборцям, чому  в державному бюджеті таке збільшення фінансування Генеральної прокуратури. Основна стаття  видатків – це, мабуть, фінансування необмежених зарубіжних відряджень першого заступника Генпрокурора господина Кузьміна.

До вас таке питання. Як  ви плануєте в разі обрання вас головою Рахункової палати контролювати виконання видатків Генеральною прокуратурою, і чи ви вважаєте от таке необмежене фінансування цих закордонних відряджень, де Кузьмін паплюжить нашу країну, паплюжить нашу опозицію,  дійсно об'єктивним. Дякую за запитання.

 

 МАГУТА Р.М. Сьогодні, ще ви не проголосували за мене, як  буде рішення. Але можу сказати одне, що на посаді Голови Верховної… голови  Рахункової палати, вибачаюсь…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Отак, бачите? Внось кандидатуру…

 

МАГУТА Р.М. Вибачаюсь. Голови Рахункової палати я буду працювати згідно з Конституцією України, Законом  про Рахункову палату, і будемо контролювати видатки згідно Закону про Рахункову палату.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Анатолій Матвієнко.

 

 МАГУТА Р.М.  Значення Рахункової палати. Зроблю все, щоб підняти її статус і, дійсно, дійсність, правильність, незаангажованість прийняття рішень.  

 

10:18:31

МАТВІЄНКО А.С.

"Українська платформа", "Собор", блок "Наша Україна – Народна самооборона".

Романе Миколайовичу, я хочу звернутися до вас з проханням, чи будете ви контролювати і в тому числі  і державні банки? Я прошу, слухайте запитання! Чи будете ви контролювати, в тому числі і видатки державних банків? І ви героїчна людина, поскільки з зарплати 2 мільйони 864 тисячі в рік ви переходите на зовсім скромну зарплату голови Рахункової плати.  Скажіть, будь ласка, як може державний банк при такій скруті і  при таких проблемах, а це приблизно 85 лікарів можна було б профінансувати, зарплата сьогодні заступника 2 мільйони 864 тисячі. І чи не варто контролювати  Рахунковою палатою такі видатки? Дякую.

 

МАГУТА Р.М. Я як громадянин України заповнив сумлінно  декларацію, де вказав всі свої доходи, в тому числі заробітну плату, бонус. З суми, яку я отримав, були сплачені податки в повному об'ємі. Я думаю, що  так би поступила люба особа, яка претендує на посаду кандидата Рахункової палати.       

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так. Дякую. Романе Миколайовичу, дякую. Час завершений, сідайте, будь ласка.

Шановні народні депутати, час завершений. Шановні народні депутати, хто бажає виступити від фракції, будь ласка, запишіться. Від фракції. Хто бажає від фракції, запишіться, будь ласка.

Так, прошу прізвища. Валерій Камчатний, будь ласка. Потім – Корж, "БЮТ - "Батьківщина".

 

10:20:35

КАМЧАТНИЙ В.Г.

Шановні колеги, нарешті сьогодні ми підійшли до розгляду такого надзвичайно важливого питання, яким є обрання Голови Рахункової палати. А по суті, до розблокування роботи цього важливого і потрібного органу парламентського контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Як відомо, ця посада залишалася вакантна з липня минулого року. Разом з тим, це питання – питання використання бюджетних ресурсів воно постійно турбує українську громадськість. І воно не перестає підривати довіру до державних інституцій, внаслідок тих спекуляцій, які виникають на цій темі.

Тому сьогодні дуже важливий крок зроблений в цьому напрямку  і ми знаємо, що відповідно до чинного законодавства на Рахункову палату покладено досить серйозні контрольні функції. Її треба використовувати не тільки як інструмент впливу, а як інструмент об'єктивної і справедливої оцінки державної бюджетної та фінансової політики.

Наша фракція "Реформи заради майбутнього" переконана, що Рахунковою  палатою повинен керувати професіонал та людина з бездоганною репутацією. Ця кандидатура повинна бути обрана не просто більшістю голосів, а повинна отримати підтримку переконливої частини депутатів в парламентській залі.

Цей консенсус стане запорукою довіри до керівника цього необхідного органу. А довіра і політична нейтральність будуть ключовими факторами його професійного успіху.

Саме така позиція цього органу, тобто позиція законності, плановості, об'єктивності, незалежності, гласності вона приведе до деполітизації бюджетного процесу, зупинить ті спекуляції, які є навколо теми бюджетних ресурсів, підтвердить довіру до рішень Верховної Ради, до бюджетних рішень Верховної Ради.

Наша фракція "Реформи заради майбутнього" закликає колег в обох парламентських таборах, як справа, так і зліва, усвідомити важливість ефективної роботи цього органу і відкрито визначитись з вибором гідної кандидатури. Ми переконані і в тому, що запропонована сьогодні кандидатура Романа Магути повністю відповідає цим переліченим критеріям. Підтримуємо його всіма голосами і закликаємо зробити це наших колег. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "БЮТ – "Батьківщина" виступатиме Ганущак, будь ласка. Потім – Олег Зарубінський.

 

10:23:21

ГАНУЩАК Ю.І.

Насамперед риторичне питання. Відповідно до Закону "Про запобігання корупції" стаття 11, кандидат на таку посаду повинен пройти спецперевірку. По документах, які ми отримали, цього немає. Це означає, що людину не перевіряли.

Тепер по суті цієї кандидатури. Хто такий Голова Рахункової палати? Це людина, яка має професійно показати, в першу чергу опозиції, те, що публічні фінанси витрачаються так як належно. Тому в усіх цивілізованих країнах така кандидатура висувається виключно зі сторони опозиції. Тому, всі сім років ті, хто будуть в опозиції, в першу чергу ми, до кінця не будемо довіряти жодному слову такої людини.

Друге – професійні якості. Людина ні дня не працювала в державній службі, раз. Тому вже не відповідає тим критеріям, які поставлені до цієї кандидатури.

Друге. Вона ні дня не працювала в публічних фінансах. Фінансова система, публічні фінанси, – це дуже консервативна система і добір кадрів там іде дуже ретельно. Начальником простого управління фінансів може бути людина, яка щонайменше 5 років пропрацювала на посаді такій, поточній. У нас – нуль, ні одного дня. Згадайте, навіть Арбузов для того, щоб очолити Національний банк, пройшов досить серйозну перевірку і стажування в Національному банку. І це при тому, що комерційні банки безпосередньо працюють і з регулятором. І тому він знав як працювати із Національним банком хоча би опосередковано.  Ми цього тут не маємо. Кому ми довіряємо свої гроші?

Третє. Що це таке Рахункова палата і які ставляться надалі вимоги до роботи в ній? Це в першу чергу аналітична робота, це аудит, це те, що нам потрібно показати, ми, Верховна Рада, маємо знати як мають розвиватися надалі побічні фінанси. Що ми маємо по тому, що нам роздали? Чи є в нього якісь дослідження, якісь роботи у цій області? Нуль. Чи є в нього винаходи, чи є наукові звання? Нуль. Чи може він представляти Україну на міждержавних, на міждержавному рівні? Ні. Він не знає навіть елементарної, знання іноземних мов.

Тому ми можемо сказати, нам пропонується абсолютно пересічний мільйонер непересічного міста Донецька. Повна кланова річ. Що ми бачимо? Сірість і надалі буде управляти Україною. Тому ми не можемо голосувати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, доводжу до вашого відома, що всі кандидати на посаду, які отримувати повинні згоду Верховної Ради України або призначаються Верховною Радою України, відповідно до відповідного Закону по протидії корупції проходять спеціальну перевірку. Не був винятком і Магута Роман Миколайович. Якщо хтось, когось цікавлять ці матеріали, будь ласка, в управління кадрів і подивіться ці матеріали. Ми без цієї навіть з формальної точки зору процедури не могли б розглядати це питання.

Будь ласка, шановні колеги, спокійно. Будь ласка, Олег Зарубінський. Ми сьогодні ж домовилися, який день сьогодні, а ви починаєте демонструвати злість.

 

10:27:27

ЗАРУБІНСЬКИЙ О.О.

Олег Зарубінський, фракція Народної Партії. Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, я хотів би побудувати свій виступ на коментарях з приводу  тих пропозицій, які лунали під час презентації, пропозицій щодо роботи Рахункової палати в України.

Що стосується пропозиції щодо суттєвого  зменшення контролюючих органів у державі. Очевидно, це є веління часу, і комусь це подобається чи не подобається, а по цьому шляху треба йти. Однак, коли ми говоримо про скорочення  в кількісному плані контролюючих органів, очевидно,  на перше місце тоді треба поставити  якість контролю. І у даному випадку  пропозиція, яка лунала від претендента щодо того, щоб повернути повноваження Рахункові палаті щодо публічного контролю не тільки над використанням, але і на надходженням державних коштів, вона є не новою, але вона є такою, яка лунала достатньо  багато років. Очевидно, до  цього потрібно повернутися, адже публічний контроль, сфера публічного контролю за державними  фінансами має передбачати не тільки використання, але і надходження коштів: скільки, яким чином, на скільки прозоро, наскільки правильно, наскільки  коректно з законодавчої точки зору.

Наступний момент. Взагалі питання про публічний контроль за рухом державних фінансів, державних коштів – це є питання, які відрізняє розвинуті цивілізовані  економіки, розвинуті  цивілізовані суспільства і ті, які такими не є.  І тому, я думаю, що, якщо буде обраний  претендент, кандидат, який презентував свою  позицію, він має зосередити на цьому питанні  ключову увагу, тобто публічність, прозорість, можливість контролю, у тому числі і за діяльністю Рахункової палати з боку громадянського суспільства, з боку суспільства в цілому, – це є веління часу, як модно  зараз казати, це як тренд часу.

З чим  я хотів би  не погодитися або відкоригувати   виступ  кандидата. Було сказано, що треба підтримувати стосунки і посилювати співпрацю з комітетами бюджетного спрямування Верховної Ради України. Це неправильно. Рахункова палата  має співпрацювати і активно працювати зі всіма комітетами Верховної Ради України, бо кожен комітет відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради" має контрольну функцію в цій царині, в тому коридорі, який їй доручений чинним законодавством.

Фракція Народної Партії довіряє Голові Верховної Ради щодо запропонованої кандидатури і буде підтримувати цю кандидатуру. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Кирилович Кінах, фракція Партії регіонів. Наступним буде виступати Кирило Куликов від фракції.

 

10:30:33

КІНАХ А.К.

Шановні народні депутати! Безумовно, ми сьогодні розглядаємо питання високого державного значення. Рахункова палата – це конституційний орган, основне завдання якого контролювати на прозорому публічному рівні виконання державного бюджету на принципах об’єктивності, законності, публічності і незалежності.

Користуючись можливістю, я хотів би щиро подякувати від нас всіх Симоненка Валентина Костянтиновича, який очолював Рахункову палату України практично 14 років і приклав дуже багато зусиль по створенню потужного конституційного державного органу. І завдяки його зусиллям, зусиллям колективу Рахункової палати вона користується сьогодні і дуже серйозним міжнародним авторитетом.

Магута Роман Миколайович – дуже серйозна і послідовна людина, і я просив би на це звернути увагу. Магута Роман Миколайович пройшов дуже серйозний професійний шлях знизу, має великий досвід в питаннях фінансової системи, системи державного управління, контролю. І що має принципове значення, що було підтверджено в ході його виступу і відповідей, людина, яка дистанційована від політичної конкуренції і має волю, бажання, досвід спрямувати зусилля на виконання принципово важливих функцій голови Рахункової палати, в першу чергу виходячи з пріоритетів держави, інтересів суспільства і законів України.

Декілька побажань. Для нас сьогодні має дуже принципове значення підсилити спільний контроль, в тому числі спираючись на взаємодію Рахункової палати і Верховної Ради України по питаннях контролю виконання загальнодержавних стратегічних програм. Це для нас має принципове значення. Дуже серйозне питанняі це буде в центрі, я впевнений, нашої уваги – державного внутрішнього, зовнішнього боргу. Безумовно, взаємодія з Національним банком, Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з вищезазначеного, ми вважаємо, що Магута Роман Миколайович готовий виконувати відповідальні функції голови Рахункової палати. Фракція Партії регіонів буде підтримувати цю кандидатуру і закликає всіх, незалежно від політичного кольору, у Верховній Раді зробити аналогічно. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кирило Куликов, фракція „Наша Україна – Народна самооборона”. Будь ласка.

 

10:33:47

КУЛИКОВ К.Б.

Дуже дякую, колеги. Кирило Куликов, фракція „Наша Україна – Народна самооборона”, голова підкомітету по контролю за діяльністю Рахункової палати та виконанням Державного бюджету України. Це моє безпосереднє завдання в цій Верховній Раді – робота з Рахунковою палатою.

Не було жодної, колеги, Рахункової палати, на якій я б не був присутній. Я хочу ще раз висловити, і я вдячний колезі Кінаху за подяку пану Симоненку, тому що це була, дійсно, постать, це було, дійсно, явище, це був найкомпетентніший фахівець в цій галузі.

У мене немає ніяких особистих претензій до кандидата, нічого особистого я не маю. Але, читаючи біографію кандидата, мені здається, що в Україні скінчилися люди, тому що кожна робота: ревізор – Донецьк, головний бухгалтер – Донецьк, голова правління – Донецьк, начальник – Донецьк, все – Донецьк. Більше у нас людей немає в Україні? Більше немає кому працювати? А, є Макіївка і Єнакієве, перепрошую.

Інша позиція, коли з цієї трибуни виступав і голова Уряду, і міністр юстиції, було чітко сказано, що Рахункова палата це є посада опозиції. Тому що бюджет повинен контролювати представник опозиції, і тому ми будемо працювати. Чому, як завжди, ці позиції були змінені? Яким чином, шановний пан, ви будете контролювати державні видатки всіх людей, які є вихідцями з міста Донецьк? Яким чином ми будемо контролювати Національний банк? Яким чином ми будемо приймати рішення, які приймала тут Тимчасова слідча комісія з діяльності Національного банку? Яким чином вчора на бюджетному комітеті ми прийняли рішення…  Я перепрошую, може ви мене не чуєте, тому що мені з вами працювати, якщо вас оберуть. Яким чином вчора було прийнято на бюджетному комітеті рішення віддати борги Черновецького, які він брав у банку "Хрещатик" під 47 відсотків річних, 47, 500 мільйонів, і вчора не знайшли 200 мільйонів для армії? Тому що наші повітряні сили мають лише 12 літаків, але ми повинні віддавати кредити Черновецького. Яким чином ми так працюємо яким чином жодного зауваження Рахункової палати не було враховано при складанні бюджету? Яким чином три роки поспіль не заслуховуються звіти Рахункової палати про виконання бюджету? Немає такого органу в державі, як Рахункова палата! Ніхто її не чує і не хоче почути! І тому велика повага Симоненку за те, що він мав особисту позицію, окрему від будь-якої політики, вона була чесною. Дуже дякую, колеги.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алла Александровська, фракція Компартії.

З місця, да? Мікрофон, будь ласка. Мікрофон, будь ласка.

 

10:37:02

АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О.

Александровская, фракция  коммунистов, город Харьков. Я хочу высказать нашу позицию, позицию нашей фракции в отношении нового назначения на должность руководителя Счетной палаты. Мы считаем, что Счетная палата Украины состоялась как действительный орган контролирующий расходование бюджетных средств.

Нам бы хотелось, чтобы Рахункова палата, может быть, выдавала,  выдавала больше рекомендаций правительству, потому что мы видим, что, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства масса проблем, связанных с тем, что фактически никто не контролирует себестоимость тех услуг, которые оказываются в этой сфере, и эти услуги раздуты, очень большие деньги изымаются из карманов потребителей. Поэтому, я думаю, что у Счетной палаты очень много работы. Хотя тот опыт, который накоплен специалистами этого очень уважаемого контрольного органа, говорит о способности Счетной палаты решать самые сложные проблемы.

Да, действительно, есть недостаток и в том, что не прислушивается правоохранительная система к тем рекомендациям, которые выдает за частую Счетная палата. Я думаю, что это мы должны преодолевать вместе, мы, Верховная Рада Украины, которая  заинтересована в том, чтобы была серьезная, действенная система контроля и, конечно, руководство Счетной палаты Украины.

Поэтому я хочу пожелать нашему сподвижнику в сфере управления государственными финансами Счетной палате Украиныпожелать успехов и выразить надежду, что новое руководство сможет сделать работу Счетной палаты еще более эффективной, еще более действенной. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все? Дякую.

Шановні колеги, обговорення питання завершено. З приводу того, що приходять люди з одного регіону, я просив би у нас бути тут об’єктивними. Якщо ми говоримо про нашого кандидата, то сказати, що він народився в селищі Ільїч, Мактааральського району, Чимкенської області. Це по-перше.

А, по-друге. Тривалий час жив і навчався на Тернопільщині, потім працював на Донеччині, вже більше 5 років живе і працює в місті Києві. Так що в цьому плані треба бути об’єктивними. Це перше.

І друге. Шановні колеги, коли стверджує один із виступаючих, що це посада, яка має належати представникам опозиції, то будьте спокійні, влада готується до опозиції. Все буде нормально після виборів. Всі ж налаштовані на те, що буде після виборів інша розстановка сил у Верховній Раді. Значить треба сприйняти це як даність.

Але головне, шановні колеги, прийміть усвідомлений вибір. Мені здається, коли я вносив і пропонував цю кандидатуру, що вона рівновіддалена від політиків і політичних сил. І ви бачите, що кандидат на цю посаду не Цицерон, а це означає, що він не буде займатися політикою, а буде займатися роботою. Там головне проводити аудит. І зверніть увагу, про що сказав Магута Роман. Про те, що треба повернути право Верховної Ради України в особі Рахункової палати контролювати доходи для того, щоб можна було об’єктивно контролювати видатки.

Шановні колеги, тепер я запрошую до виступу голови Лічильної комісії Миколу Харитоновича Шершуна. Прошу уважно послухати голову Лічильної комісії.

 

10:40:59

ШЕРШУН М.Х.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Ми зараз проведемо організаційне засідання перше для його організації, для проведення таємного голосування про призначення на посаду голови Рахункової палати. Необхідно його провести це засідання, перше засідання Лічильної комісії Верховної Ради України.

Прошу членів Лічильної комісії Верховної Ради України зібратися через 5 хвилин в залі номер 5 в кулуарах третього поверху над сесійною залою.

Я ще раз собі дозволю нагадати склад Лічильної комісії Верховної Ради України шостого скликання: Шершун, В’язівський, Шаго, Барвіненко, Бірюк, Кондратенко, Гацько, Гордієнко, Гримчак, Калюжний, Касянюк, Козуб, Комар, Маньковський, Наконечний, Олійник Віктор, Прокопчук Юрій, Стоян Олександр, Сухий Ярослав, Ткач Роман. Дякую. Прошу зібратися через 5 хвилин.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би членів Лічильної комісії провести засідання.

Шановні народні депутати дві фракції: фракція "БЮТ – "Батьківщина" і фракція "Наша Україна – Народна самооборона" – відповідно до Регламенту вимагають оголосити перерву на 30 хвилин. Ми провели в робочому порядку консультацію, домовилися, що ми проведемо засідання Погоджувальної ради протягом 15 хвилин. Після того буде відповідна інформація для Верховної Ради  України.

Тому, шановні колеги, оголошується перерва на вимогу двох фракцій на 15 хвилин до 11 години. Керівникам депутатських фракцій і груп прошу зібратися в кабінеті Голови Верховної Ради України.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України А.І.МАРТИНЮК

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, прошу заходити до сесійної зали.

Завершилось засідання Погоджувальної ради. Ми домовились, зараз послухаємо заяви від фракцій, які брали перерву і продовжимо нашу роботу.

Будь ласка, хто? Забзалюк, прошу.

 

11:08:58

ЗАБЗАЛЮК Р.О.

Шановні громадяни! Заява і заява Генпрокурора Пшонки та його першого  заступника Кузьміна про нібито причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгенія Щербаня та безпідставні, надумані обвинувачення її в інших злочинах – це спроба сховати справжніх замовників, а відповідальність перекласти на лідера опозиції для її дискредитації. Намагання звинуватити Юлію Тимошенко у цих справах –  брутальна провокація. Це "політичне кіллерство" влади, яке здійснює Віктор Янукович по відношенню до Юлії Тимошенко.

Тому опозиційними фракціями було зібрано 150 підписів про початок процедури висловлення недовіри Генеральному прокурору. Ми вимагаємо поставити чинне питання на розгляд парламенту. Ми також вимагаємо, щоб Віктор Пшонка виступив зі звітом перед Верховною Радою і дав вичерпні відповіді народним депутатам: на яких підставах, без будь-якого слідства та доказів  він та його  перший заступник обвинувачують Юлію Тимошенко.

Водночас наша фракція ініціює створення тимчасової слідчої комісії для з'ясування обставин вбивства народних депутатів Євгенія Щербаня, Євгена Кушнарьова, а також інших  масових вбивств відомих політиків та бізнесменів, які відбувалися протягом 1995-1998 років у Донецькій області.  Саме в цей час прокурором у Донецькій області був Віктор  Пшонка, і саме в цей час  відбулись наведені масові вбивства. Головний свідок у вбивстві Євгенія Щербаня Олександр Кушнір був вбитий  у слідчому ізоляторі Донецька. Сьогодні останній із свідків, який   відбуває пожиттєве ув'язнення, раптом переведений до Лук'янівського СІЗО у Києві. Чи не з метою остаточної ліквідації замітання слідів справжніх замовників вбивства Євгенія Щербаня та інших злочинів?

Очевидно нинішній Генпрокурор особисто повинен нести відповідальність за страшні вбивства, які відбувалися у Донецькій області в середині 90-х років і які до цього часу не розкриті. І він також повинен понести відповідальність за безпідставні обвинувачення Юлії Тимошенко, які він і його перший заступник дозволяють собі публічно виголошувати.

Тому фракція "БЮТ - "Батьківщина"  вимагає звіту Генерального прокурора у Верховній Раді і розгляду питання про його відставку. (Оплески)

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми провели засідання Погоджувальної ради. Обговорили ініціативу, з якою виступили дві фракції, і домовилися, що… не домовилися, а просто прийшли до очевидного факту, що процедури відповідні прописані у Регламенті. Це питання складне і відповідальне, треба діяти відповідно до позицій, які викладені з цього приводу в Регламенті верховної Ради України, які, як відомо, є законом. І я вдячний за те, що в нас в цьому плані було таке одностайне розуміння цієї проблеми.

Шановні колеги, ми з вами домовилися про те, що ми працюємо сьогодні до завершення розгляду питань визначений розкладом. Була також пропозиція про те, щоб ми, можливо, домовилися перерву скоротити із, одну хвилинку, з 14-ї до 15-ї зробити перерву,  а потім з 15-ї години продовжити роботу. Ну, питань багато. Тому ви подумайте, будь ласка, з цього приводу. Коли будете готові, я… Будь ласка, Сергій Сас. Будь ласка. Одну хвилинку. Зараз приготуйтесь до голосування.

 

11:12:49

САС С.В.

Дякую. Депутат Сас, "БЮТ - "Батьківщина". Володимире Михайловичу, ну, перестаньте знущатися над Регламентом. Я розумію, що справ багато. Але, Володимир Михайлович, я звертався до вас особисто двічі до Адама Івановича, вчора ви пообіцяли, що ви виконаєте положення пункту другого частини першої статті 27 і на кінець оприлюдните, хто в залі відсутній з поважних причин. За своєю ініціативою, ви сказали, що оприлюдните і тих, хто відсутній в залі без поважних причин. Розумієте, ну, скільки можна говорити про ці всі речі?! Ви знаєте, тут актуальним є таке прислів'я українське: "Чим більше котика ти гладиш, тим більше хвіст він підніма". Так не можна знущатися над народними депутатами своїми колегами. Виконайте ваш обов'язок і оголосіть, хто відсутній і вилучіть картки! Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  Шановні працівники секретаріату, я прошу, будь ласка, подайте мені всі відомості, бо народний депутат має абсолютну логіку, щоб я мав можливість оголосити відповідні прізвища.

Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція про те, щоб ми перерву зробили… Шановні колеги, пропозиція така, щоб перерву зробити з 15 до 16 години, а з 14 до 15 працювати. Тобто ми працюємо до 15 години, а потім година перерви, оскільки в нас вечірнє засідання починається о 16 годині. Зрозуміло? Тому прохання, ранкове засідання продовжити до 15 години. А щодо вечірнього засідання, ми вже рішення прийняли з вами. І перерву ми робимо тільки на голосування із 12 до 13 години.

От ці пропозиції я ставлю на голосування, прошу підтримати.

 

11:15:16

За-215

(Шум у залі) Я думаю, що тут треба думати.

Я ставлю на голосування повернутись до даної пропозиції.

 

11:15:43

За-256

Повернулися.

Я ставлю на голосування цю пропозицію. Давайте, голосуйте, будь ласка, фронда не потрібна.

 

11:16:04

За-257

Рішення прийнято. Дякую за порозуміння.

Шановні колеги, продовжуємо розгляд КПК. Зараз ми маємо розглядати статтю 96. Доповідач – перший заступник голови комітету Володимир Олійник, будь ласка.

 

ОЛІЙНИК В.М. Поправка Савченка відхилена.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги. Так, Савченко не наполягає? Ківалов, наступна? Ні. Прокопчук Юрій, мікрофон, будь ласка. Це 1297 поправка.

 

11:16:51

ПРОКОПЧУК Ю.В.

В даній поправці пропонується частину другу статті 96 викласти в такій редакції: "Для доведення недостовірності показань свідка сторона має право надати достовірні, належні і допустимі докази". Я хотів би знову прив'язати до тих подій, які зараз відбуваються навколо імені Юлії Тимошенко. Коли, вибачте, скоро буде доводитися нашою Генеральною прокуратурою і іншими правоохоронними органами, що в 1242 році Київ був зруйнований не Батиєм, а нащадками чи предками Юлії Тимошенко. Ми зараз дійдемо до терактів в Америці і знову там буде те саме, тому що зараз все, що відбувається в країні, носить недостовірні дані. Все робиться для того, щоб остаточно, остаточно, ще раз повторюю це, Юлію Тимошенко як лідера опозиції вивести з політичної гри. Більше того, йдеться не тільки про те, щоб вивести з гри, а стоїть загроза життю. І сьогодні...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування поправка 1297.

 

11:18:21

За-63

Поправка не підтримана.

Поправка 1300, Юрій Одарченко. Комітет пропонує визначатись у сесійній залі. Будь ласка, ваша аргументація.

 

11:18:41

ОДАРЧЕНКО Ю.В.

Ви знаєте, доповідач казав, що не приймаються поправки  тому, що є якась концепція, яку  затвердив Президент. 

Друзі, от зараз ця поправка дублює норми, які є у кодексах майже всіх країн світу: і в Російській Федерації, і у Сполучених Штатах, і в європейських країнах. Її суть  зводиться до того, що свідка  можна запитати не лише про обставини справи та  його особисту репутацію, але і про його  відносини зі сторонами  справи. Завдяки цій інформації сторони можуть намагатися спростувати  покази свідків, посилаючись  на його необ'єктивність чи особистий  інтерес.

Покази ворога навіть у середніх віках можна було ставити під сумнів. То невже ми у сучасній Україні будемо писати  гірший  документ, ніж у XII сторіччі? Якщо це  стратегія чи концепція нашого Президента, то заявляйте про це у черговий раз.

Я прошу підтримати мою поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1300.

 

11:20:05

За-53

Поправка 1299.

Поправка 1300 не приймається.

Мікрофон Арсенія Яценюка, будь ласка.

 

11:20:16

ЯЦЕНЮК А.П.

Шановні колеги, третій день поспіль у стінах парламенту проходить великий  фарс, який називається: "Прийняття Кримінально-процесуального закону". Дійшло до повного абсурду, коли вже не сотні, а тисячі   поправок, які покращують захист прав громадян, а не покращують захист прав прокурорів, міліціонерів і слідчих, просто відхиляються провладною більшістю. На жаль, це стало реальною практикою, коли парламент відмовляється у вигляді більшості і Партії регіонів не просто вести діалог, а дослухатися до неймовірно розумних і раціональних пропозицій опозиції.

Окремо хотів би зупинитися на 1299 поправці, яка передбачає введення інституту опитування осіб з боку захисту. Це стандартна система в англосаксонській і американській, в англосаксонській системі права, яка дає можливість як доказ отримати опитування свідків з боку захисту. Ця модель вилучається з кодексу і ми пропонуємо її включити, як …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, шановні колеги, ставиться на голосування поправка 1299.

 

11:21:45

За-52

Поправка не підтримана.

Шановні колеги, ставиться на голосування стаття 96. Прошу голосувати. Шановні колеги, я прошу вас, там нараду не проводьте, голосуйте, будь ласка, давайте, голосування ж іде.

 

11:22:09

За-261

Статтю прийнято.

Шановні колеги, поправки 1302 і 1309, вони мають аутентичний характер. Комітет прийняв рішення визначитися щодо них шляхом голосування. Сергій Сас, будь ласка, з приводу цієї поправки.

 

11:22:36

САС С.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. Депутат Сас, "БЮТ – "Батьківщина". Шановні колеги, ну, автор права законодавчої ініціативи, Президент України запропонував певне таке концептуальне ноу-хау, запропонувавши нову юридичну категорію, ще до цього часу не бачену, показання з чужих слів. Це в простонародді називається просто "стукачество", розумієте? Я думаю, що найближчим часом, якщо ця стаття буде прийнята, то нашого Президента можна буде номінувати на здобуття Нобелівської премії в галузі фізики, тому що в нас стук, буде доказано, що стук розповсюджується швидше, ніж звук, в Україні.

І ще одна, менш така радикальна, версія цієї статті. Це система ОБС впроваджується (ОБС – одна баба сказала, хто не знає), впроваджується в кримінальне провадження. Я пропоную цю статтю виключити. Це позорище, якого ще українська юриспруденція не знала. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Швець Віктор. Потім – Юрій Прокопчук. Тут давайте прислухаємося, шановні колеги, ну, абсолютна логіка: показання з чужих слів – ну, це абсурд!

 

11:23:46

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Володимире Михайловичу, ви знаєте, щоб довести до абсурду все, що ми тут робимо, необхідно, мабуть, прийняти ще показання з чужих слів. Ви уявіть собі, про що йде мова. До сьогоднішнього дня ми виходимо з того, що показання свідка є… Що таке "показання свідка" і хто такий "свідок"? Це та людина, яка бачила безпосередньо обставини вчинення правопорушення, яка сама була присутня на тому, яка, може, бачила, що якісь дії вчинялись. Тобто мова йде про те, що особа могла підтвердити на стадії досудового слідства і суду ті обставини, які вона безпосередньо сама бачила. І в цьому цінність і достовірність цих показів.

Якщо ми зараз підемо по тому шляху, як запропонували, "з чужих слів", – це  буде суб’єктивне враження особи, яка "чула дзвін, та не знає, де він". Так же само можна тоді доповнити кодекс необхідністю показання померлих. Шановні колеги, я прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Прокопчук, будь ласка.

 

11:25:00

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Юрій Прокопчук, „Блок Юлії Тимошенко”, "Батьківщина". Я в продовження того, тому що 9 депутатів подали такі пропозиції. Їх набагато більше, просто ті, які винесені сюди.

Про що йдеться? Я хотів би зараз уже звернутися до всіх українських громадян. Що якщо оця стаття буде "благословлена", 97-а, значить, з завтрашнього дня або з моменту підписання. Да здравствует 1937-й, 1939-й рік!

Я нагадаю і про те, що багато свідків, які давали свідчення під тиском слідчих, прокурорів, на суді у Юлії Тимошенко, у Юрія Луценка, в залі судового засідання, потім від тих свідчень відмовлялися. А зараз ті свідчення, які будуть написані на туалетному папері з незрозумілими підписами, тобто анонімки, будуть прийматися до розгляду. Що ви робите? Подумайте, це чекає і вас, на вас уже, подивіться, в Інтернет стільки написано,  що потім ці повідомлення стануть в основу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

ОЛІЙНИК В.М. Подібна норма існує в багатьох країнах європейських, європейські експерти підтримали таке тлумачення. Але ви абсолютно неправильно робите наголос, ніяка анонімка, це свідчення людини, яка чула від іншої людини, яка може бути оцінена тільки в сувокупності з іншими доказами. Але коли ви собі протирічите, бо далі є пропозиція від опозиції, змінити редакцію. Тому це протиріччя, але це норма європейська.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Мойсик, будь ласка.

 

11:26:49

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Володимире Михайловичу, мої, моя поправка йшла раніше за часом, так що, будь ласка, подивіться.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

 

МОЙСИК В.Р. Я абсолютно підтримую колег з фракції "Блоку Юлії Тимошенко". То навіть якщо брати цю концепцію кодексу, яку затвердив Президент, то вдумайтесь, ви збороняєте користуватися показами живої людини, яка давала свідчення на слідстві і прийшла в суд, і  поміняла покази, то це не можна використовувати. А покази з чужих слів, як сказав колега Сас, "одна бабця сказала", це абсолютно… Де ви це видрали? З якого кодексу, якої держави?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А де ваша поправка? В вас же поправки немає. Будь ласка, Валерій Бевз, оскільки це…

 

11:27:37

БЕВЗ В.А.

Шановні колеги, у праві, у праві має бути тільки одне поняття: покази особи і все. А тому колега Сас абсолютно правий. З чужих слів, з своїх слів, з тещі слів, з дядька слів – є просто покази, і цим маємо обмежуватись. І поправку народного депутата Саса, я вважаю, треба підтримувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

ОЛІЙНИК В.М. Шановні колеги! Подібна норма діє і зараз, але ми її урегульовуємо відповідною статтею. Про що йде мова? Якщо, наприклад, скоєний злочин, і людина помирає, і говорить неочевидцю, що її вбила певна особа, то це з чужих слів додатково буде проходити перевірка версії, і вона буде тільки доказом визнаватися в совокупності з іншими. Це сьогодні діє. Просто ми її внормовуємо в окремій статті і впорядковуємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз переходимо до голосування. Я тільки одне скажу. Аргументація і пояснення правильне. І  посилання на інші країни абсолютно правильне. Але там роками не привчали людей доносити один на одного, і ви прекрасно розумієте, що ми отримаємо в нашому суспільстві, коли проходить процес зміни цінностей, зміни орієнтації, зміни всього іншого. Ми ж доходимо до абсурду.

Шановні колеги, давайте вже в цьому ражі ми трохи зупинимося і приймемо  нормальне рішення. Ну це абсурд. Завтра прийде хтось комусь передасть, що щось говорили на трамвайній зупинці.

 

ОЛІЙНИК В.М. І нічого це не буде…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, так нічого, я текст прочитав уважно.

Але я ставлю на голосування, шановні колеги, про підтримку поправок 1302, 1309, в яких пропонується статтю 97 виключити. Прошу голосувати.

 

11:29:54

За-136

Рішення не прийнято.

На яке підтвердження, шановні колеги?  Якого підтвердження? Це коли поправка врахована, тоді голосується на підтвердження, а це поправка не врахована, шановні колеги.

Шановні колеги! Потім будемо голосувати статтю. Якщо не пройде, тоді повернемося до поправки.

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів – 1, "БЮТ – "Батьківщина" – 63, "Наша Україна - Народна самооборона" – 18, комуністів – 25, Народна Партія – 19, "Реформи заради майбутнього" –  3, позафракційні – 7.

Юрій Одарченко. 1310 поправка.

 

11:30:37

ОДАРЧЕНКО Ю.В.

Володимире Михайловичу, дякуємо за таку вашу позицію, але було прохання, коли за статтю будуть ставити це питання за те, щоб її підтримали голосуванням, щоб ваша фракція і фракція комуністів згадала, що за цю статтю не потрібно голосувати.

Друзі, я хочу вам нагадати оті виступи Рената Кузьміна, які були в п’ятницю. Він посилався на якісь свідчення свідків, яких вже повбивали по справі Брагіна, Щербаня і інших. Зараз ви це все намагаєтесь закріпити такі свідчення законом. Це є ганьба. Колеги, в чинному кодексі передбачено, що показання, що з їх слів, є недопустимими. Але автори проекту і кодексу пропонують їх дозволити. Тобто, будь-хто може прийти в суд і сказати, я чув як Іванов розповів, що Петров вбивця і це буде сприйнято як доказ вини Петрова, я прошу думати про це. При цьому Іванов не буде нести відповідальність.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

ОЛІЙНИК В.М. Шановні колеги, ви якось між собою визначтесь, перед цим ви казали не можна приймати, а зараз ви вносите свою редакцію цієї статті. Де логіка?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1310.

 

11:32:20

За-55

Поправку не підтримано.

Поправка 1311. Нам треба визначитися щодо неї шляхом голосування. Я ставлю на голосування пропозицію про підтримку поправки 1311.

 

11:32:45

За-3

Поправка не підтримана.

Поправка Зубика  312. Наполягає? Ні.

Мойсик, 1313-а і 1314-а. Мікрофон.

 

11:32:55

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!".  Дозвольте по двох поправках одразу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу.

 

11:34:06

МОЙСИК В.Р.

Шановні колеги, у Павла Прокоповича Глазового є така гумореска "Свідчення в суді". Так ось, сусід розказує судді, що, каже, бились сусіди, і один другого вдарив обухом сокири по голові. А суддя каже: "Так ти ж на слідстві казав, що ти був у хліві, коли вони билися". Так я, каже, дійсно, був у хліві. А з чого висновок, що сокирою по голові? Звук такий, немов торохнув по чомусь пустому. Чуєте? От такі докази нам пропонується зараз взяти до уваги.

Що торкається поправки і, Володимире Миколайовичу, як доповідачу, і я просив виключити. Але раз ви це не зробили, то я хочу зробити по-людськи, добре. Із цієї статті хоч трошки по-людськи.

В Америці є  поняття "основний доказ" і "супровідний". То якщо так, як я пропоную в себе у двох поправках, зробити його "супровідним",  а не "доказом". Тобто покази з чужих слів є додатковими доказами, якщо вони визнаються…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

МОЙСИК В.Р. Якщо вони визнаються сторонами і підтверджені основним доказом. Але  не робіть: одна бабця сказала.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Ставиться на голосування  поправки 1313  і  1314.

 

11:34:31

За-53

Поправка не приймається.

1315-а. Наполягають? Ні.

1316-а. Андрій Шкіль наполягає? Ні.

1318 поправка, врахована. Є  до неї застереження?

 

ОЛІЙНИК В.М. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Йдемо далі.

Мойсик, 1320-а. Мікрофон, будь ласка.

 

11:34:57

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик партія "За Україну!". Володимире Миколайовичу, тоді немає логіки. Я пропоную частину сьому виключити. А про що йде мова? Пишете: в будь-якому разі не можуть бути визнані допустимим доказом показання з чужих слів, якщо вони давалися прокурору, слідчому, оперативному працівникові і так далі.  То за вашою логікою, навпаки,  нехай вони визнаються, бо він перший його опитав, а  той помер, не сказав нічого, розумієте?   Доводьте абсурд до логічного  завершення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування поправка  1320.

 

11:35:47

За-45

Поправка не підтримана

Шановні колеги,  поправка 1321 врахована. Є застереження до неї? Немає.

Так, поправка  1324. Володимир Мойсик, мікрофон будь ласка.

   

11:36:02

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик Партія "За Україну". Знову ж до доповідача  і до вас, шановні колеги з більшості. Хочу зробити, щоб і проти вас не використовувалися показання чужих слів. І от дві редакції, на двох сторінках я написав,  за яких умов це можна було б робити, як  виняток, коли є основні докази, а цей міг би бути супровідним. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставиться на голосування поправка 1324.

 

11:36:45

За-41

Поправка не прийнята.

1325 поправка, Юрій Одарченко, мікрофон.

 

11:36:52

ОДАРЧЕНКО Ю.В.

Володимире Михайловичу, прохання  до вас як до головуючого, як до академіка, вченого, щоб ми цю статтю взагалі не підтримували і не голосували. Ну це, по суті, навіть з точки зору розвитку суспільства, ми робимо абсолютно ганебні речі. Володимире Михайловичу, якщо, ну от ви не були  на  суді над Тимошенко,  допитали всього-на-всього два свідки від неї, інші 30 – від обвинувачення, 90 відсотків показів там було зі слів. І зараз це робиться  для того, щоб закріпити цю норму закону для того, щоб  прикрити ті злочини, які вже відбувалися і робити  в майбутньому подібні справи.

Колеги, завтра кожен з вас може бути обвинувачений показами з чужих слів. Я вас прошу одуматися і не голосувати за цю статтю взагалі.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

ОЛІЙНИК В.М. Шановний колего, ви протирічите самому ж собі. Ви внесли поправку 1310, де виклали нову редакцію цієї статті. Тому я ще раз кажу, ми діємо відповідно до Регламенту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1325.

 

11:38:23

За-49

Поправку не прийнято.

Стаття 97 ставиться на голосування. Прошу, визначайтесь. Стаття 97.

 

11:38:45

За-248

Так. 1326 стаття… і 1327-а. Вони ідентичні, нам треба визначитись голосуванням.

Еліна Шишкіна, будь ласка, мікрофон.

 

11:39:10

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, так, ці дві поправки ідентичні, тому буду говорити про них я. Мені цікаво, яким чином ця поправка не відповідає філософії проекту Кримінально-процесуального кодексу? Я вам хочу нагадати, шановний доповідачу і шановні юристи, які тут присутні, що відповідно до Указу Президента України Ющенка 2008 року, яким було затверджено Концепцію реформування кримінальної юстиції в Україні, на основі якої і було розроблено цей проект, визнання фактичних обставин справи, відомостей, речей і документів доказами – це була виключна компетенція суду. Ви перекроїли все це і зробили визнання доказів вже на стадії досудового розслідування, і що їх вже визнають і слідчі, і прокурор.

Тому я ще раз наполягаю на своїй правці і говорю про те, що докази повинні визнаватися лише в суді. До того вони є речами, вони є документами, вони є відомостями і вони є фактичними обставинами у справі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, ставляться на голосування  поправки 1326, 1327 для їх підтримки.

 

11:40:30

За-50

Поправки не підтримані.

1328 – Віктор Швець, мікрофон.

 

11:40:36

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати!  Перш ніж сказати про цю поправку, я хотів би вас, Володимир Михайлович, попросить, щоб ви переказали доповідачу, щоб він, коли буде перерва, щоб він знайшов відповідну норму Кримінально-процесуального кодексу, де чітко буде визначено, на якій мові буде вестись кримінальне судочинство в Україні. Тому що людей ці цікавить. Можливо там якась інша буде мова, щоб люди встигли запастися словниками, вивчали якісь інші мови. Тому що, вдумайтесь, Кримінально-процесуальний кодекс не дає відповіді, на якій мові буде вестись кримінальне судочинство. Це перше.

Друге, що стосується цієї правки. Я повністю підтримую те, що сказала моя колега Шишкіна. І  хочу сказати, що ця глава повинна називатись "Речі і документи", а стаття повинна називатись не "Речові докази", а "Речі". Після того, як суд зробить відповідні оцінки, після цього вони стають доказами, а наперед вони не можуть бути доказами. Дякую за увагу і прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1328.

 

11:41:58

За-49

Поправку не підтримано.

Поправка 1329 – визначитись шляхом голосування. Роман Зварич, мікрофон.

 

11:42:08

ЗВАРИЧ Р.М.

Шановні колеги, помимо того, що, на мою думку, цей кодекс носить загальний прогресивний характер, є окремі диспозиції в цьому проекті, які яскраво перекреслюють всі прогресивні наробки в цьому проекті. Зокрема це стосується, так як цей проект, так як цей кодекс трактує поняття "доказ". Це є саме ключова позиція. Я не можу зрозуміти, чому не були проголосовані пропозиції від опозиції, щоби відрізнити поняття, як це його називали колись римляни "prima facie" доказ, тобто основний доказ від супровідного доказу. Не може бути супровідний доказ на тому самому рівні, що основний, тобто "prima facie" доказ. На превеликий жаль, цей кодекс цього не робить, і тому ми маємо велику небезпеку, що всі прогресивні наробки можуть бути перекреслені в цьому кодексі. Я вас прошу все ж таки прислухатися до пропозиції опозиції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1329 для її підтримки.

 

11:43:33

За-42

Поправка не підтримана.

Поправка 1330 ставиться на голосування для підтримки.

 

11:43:54

За-15

Поправка не підтримана.

Поправка 1331, Еліна Шишкіна, будь ласка, мікрофон.

 

11:44:00

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, в який раз мені вам треба повторювати те, що цей проект був розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії, верховенства права на основі Концепції реформування кримінальної юстиції, яка була затверджена Указом Президента Ющенка у 2008 році, якою було затверджено, що докази мають визнаватися доказами лише в суді. Це має бути виключно компетенція суду.

Ви перекроїли все це, ви зробили докази на стадії досудового слідства. Для вас відповідно ніякі європейські стандарти, які ви так декларуєте, що вони закладені в цьому кодексі, не мають жодного значення. Тому цією правкою я ще раз пропоную, щоби було встановлено, що речі і документи є доказами лише в суді. Я також цією правкою пропоную визначити, що  конкретно є річчю, що конкретно є документом. Прошу підтримати і наполягаю на своїй правці.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1331.

 

11:45:10

За-51

Поправка не підтримується.

Володимир Мойсик. Мікрофон. Поправка 1332.

 

11:45:16

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія „За Україну”. Повністю підтримую колег  Шишкіну, Швеця. Це складні правові матерії, Володимире Михайловичу. Колеги з Партії регіонів за два дні не виступив ні один, зверніть увагу, ні один. Вони не вникають,   вони не чули нічого про кодекс, але  голосують, дай їм Бог здоров'я.

То ось про що йде мова. Доказами  речі, документи стають у суді, тому що цією концепцією проекту Кримінально-процесуального кодексу прокурор зі своїм мішком документів, а слідчій із своїм мішком ідуть до суду, кожний окремо, і тільки  там вони мають стати доказами. Але раз ви написали, що тут  на слідстві, то вдумайтесь, що ви написали ще: "Речовими доказами є  тільки знаряддя злочину". То де ви таке вичитали, скажіть? А засоби вчинення злочину, предмети злочину, гроші, картини, дачі і таке інше – це  все є речами і предметами. То раз назву не хочете змінювати, то по суті  подивіться.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1332.

 

11:46:44

За-51

Поправка не підтримана.

Поправка 1333 врахована. Є застереження?  Є тоді я ставлю на  голосування, прошу уваги, про підтримку поправки  1333, про підтвердження поправки 1333.

 

11:47:18

За-257

Поправка прийнято.

Поправка 1334 врахована частково. Я ставлю на голосування про її підтвердження.

 

11:47:42

За-5

Поправка не підтримана.

Ставиться на голосування стаття 98. Прошу голосувати.

 

11:48:07

За-265

Статтю прийнято.

Поправка 1335. Лілія Григорович, наполягаєте на ній? Ні.

1336-а, Арсеній Яценюк. Будь ласка. Не наполягає.

Поправка 1339, Сергій Сас.

 

11:48:39

САС С.В.

Дякую. Сергій Сас, "БЮТ – "Батьківщина". Шановні колеги, пропонується пункт 2 частини другої виключити. Мова йде про те, щоб матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких дала Верховна Рада. Я стверджую, що ця конструкція юридична є абсолютно неконкретизована, невизначена, абсурдна за юридичною конструкцією і не несе жодного навантаження.

Якщо такі речі будуть проходити в даному законопроекті, то я абсолютно не буду здивований, що завтра Юлію Володимирівну Тимошенко звинуватять у підпалі рейхстагу разом з Георгієм Димитровим або визнають лідером сомалійських піратів. Шановні, припиніть ці всі речі!

Володимире Михайловичу, і поки в мене є 3 секунди часу, відкрийте, будь ласка, Регламент, 120 статтю і подивіться, що там написано. Я потім вам нагадаю, що там написано.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я почув.

Ставиться на голосування поправка 1339.

 

11:50:09

За-42

Поправку не прийнято.

Володимире Миколайовичу, шановні колеги, я прошу вас, давайте зараз ми послухаємо, чим нас порадує голова Лічильної комісії, а потім продовжимо далі нашу роботу. Немає заперечень?

Будь ласка, Шершун Микола Харитонович.

 

11:50:40

ШЕРШУН М.Х.

Шановний головуючий, шановні колеги! Відбулося засідання Лічильної комісії Верховної Ради України. Із 20 членів Лічильної комісії на засіданні були присутні 15, тобто засідання комісії є повноважним.

Лічильна комісія Верховної Ради України на своєму засіданні затвердила таку форму бюлетеня для таємного голосування. Бюлетень виготовлений на білому папері у формі прямокутником з написом чорного кольору. Бюлетень для таємного голосування буде видаватись Лічильною комісією тільки після пред’явлення посвідчення народного депутата України, про що неодноразово я наголошував.

Шановні народні депутати, дозвольте вам нагадати, що відповідно до третьої частини статті 39 Регламенту Верховної Ради України голосування проводиться таємним голосуванням шляхом проставляння в бюлетені позначки, яка засвідчує волевиявлення народного депутата України.

У бюлетень для таємного голосування про призначення на посаду голови Рахункової палати була внесена одна кандидатура: Магути Романа Миколайовича. Якщо ви підтримуєте внесену кандидатуру, то робите позначку будь-яку в квадратику, що розташований навпроти його прізвища. Якщо не підтримуєте кандидата, то позначку робите в квадраті, що розташований нижче.

Нагадую також, що необхідно робити лише одну позначку відповідно до вашого волевиявлення. В іншому випадку бюлетень буде вважатися недійсним.

І тепер головне. Голосування буде проводитися з 12 до 13 години, ні на хвилину раніше, ні на хвилину пізніше: з 12 до 13 години в кулуарах другого поверху біля столів реєстрації народних  депутатів України. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, Юрій Прокопчук.

Прошу уваги! Зараз нам треба затвердити буде бюлетень.

 

11:52:44

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Шановний Володимире Михайловичу, є велике прохання подати відомості в Лічильну комісію щодо наявності депутатів, ті, які сьогодні перебувають безпосередньо на робочих місцях, і ті, хто знаходяться в відрядженнях, там за кордоном, хворіють і таке інше, таке інше. Щоб ми мали цю картину перед початком голосування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На цю пропозицію я ставлю до відома, шановні колеги, що голосують тільки живі народні… Одну хвилинку! Які запитання? Тільки живі народні депутати при наявності документа, який посвідчує особу. Тому тут нема проблеми жодної.

Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію про затвердження бюлетеня для голосування щодо призначення голови Рахункової палати. Прошу голосувати.

 

11:53:54

За-266

Рішення прийнято.

Шановні народні депутати, у нас залишилось 5 хвилин до 12-ї. Це для того, щоб вишикуватись в чергу, підійти до столів реєстрації, тому…, а о 12 годині розпочнеться голосування.

Оголошується перерва до 13 години.

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Прошу займати місця будемо продовжувати засідання. Ми зараз повинні розглянути питання щодо призначення та звільнення суддів.

Перед цим оголошення. Шановні колеги, о 14 годині на третьому поверсі Верховної Ради  України відбудеться презентація Хмельницької області: її можливості у сфері культури, духовності. Ця презентація організована Хмельницькою обласною радою. Я просив би шановних народних депутатів відвідати цей захід для того, щоб відпочити душею і доторкнутися до наших духовних джерел.

Шановні народні депутати, оголошую до розгляду питання про обрання та звільнення суддів. Доповідач – голова Вищої кваліфікаційної комісії Ігор Леонович Самсін.

Будь ласка, Ігоре Леоновичу.

 

САМСІН І.Л.

Шановний Голово Верховної Ради! Шановні народні депутати! Згідно частини третьої статті 76 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснила перевірку дотримання кандидатами на посади судді безстроково вимог статті 127 Конституції України, статей 53, 64 цього закону. А також розглянула звернення громадян, громадських організацій, підприємств, установ всіх форм власності, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо діяльності кандидатів на посади суддів, які надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України станом на час розгляду комісією питання про надання їм рекомендацій для обрання на посаду суддів безстроково.

Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 85, частини 1 статті 128 Конституції України, статті 78 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" вношу подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та прийняті нею рішення про рекомендування кандидатів для обрання на посади суддів безстроково.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проект постанови 10319.

 

САМСІН І.Л. Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів:

Вищого адміністративного суду України Донця Олександра Євгеновича, Логвиненка Андрія Олександровича, Мороза Валентина Федоровича;

Львівського апеляційного адміністративного суду Клюбу Василя Васильовича;

Севастопольського апеляційного адміністративного суду Кобаля Михайла Івановича.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10319). Прошу голосувати.

 

13:02:39

За-237

Рішення прийнято.

Проект Постанови 10319-1.

 

САМСІН І.Л. Обрати суддів, раніше обраних безстроково, на посади суддів.

Київського апеляційного адміністративного суду Оксененка Олега Миколайовича.

Що стосується судді Мєзєнцева Євгена Ігоровича, то до Вищої кваліфікаційної комісії і до вас повинні були надійти заяви. Прошу зняти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, надійшла і до Вищої кваліфкомісії, і до Верховної Ради України заява Мєзєнцева Євгена Ігоровича, який просить не розглядати його питання у зв’язку з сімейними обставинами. Він не може брати участь в засіданні Верховної Ради. Тому пропозиція така: ми відкладаємо розгляд його питання, коли сімейні обставини зясуються, тоді розглянемо це питання.

Я ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10319-1), виключивши з проекту прізвище Мєзєнцева Євгена Ігоровича. Прошу голосувати.

 

13:04:01

За-253

Рішення прийнято.

Проект Постанови 10319-2.

 

САМСІН І.Л. Обрати на посади суддів безстроково. Вінницького апеляційного адміністративного суду Гонтарука Віктора Миколайовича, Сапальову Тетяну Валентинівну, Сторчака Володимира Юрійовича.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання суддів (реєстраційний номер 10319-2).

 

13:04:46

За-251

Рішення прийнято.

Проект постанови 10319-3.

 

САМСІН І.Л.  Обрати Лотову Юлію Василівну на посаду судді господарського суду міста Севастополя безстроково.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про обрання судді (реєстраційний номер 10319-3).

 

13:05:22

За-253

Прийнято постанову. Так, дякую вам також.

Зараз, шановні колеги, давайте ми розглянемо питання про звільнення суддів, і потім будемо вітати вже тоді суддів.

Я запрошую до виступу голову Вищої ради юстиції Колесниченка Вадима Миколайовича. Володимира Миколайовича, я перепрошую.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Дякую. Вітаю вас! Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Проект Постанови номер 10186. Так?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 10186. Будь ласка.

 

КОЛЕСНІЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції на своєму засіданні 21 лютого цього року відповідно до  пункту 9 частини п’ятої статті 126, статті 131 Конституції України, статей 100, 109 Закону України  "Про судоустрій і статус суддів" та статті 31 Закону про Вищу раду юстиції розглянула матеріали про звільнення суддів з посад за загальним станом та прийняла рішення про внесення відповідного подання до  Верховної Ради України. У суддів з’ясовано їх дійсне волевиявлення, стороннього впливу не було, прийняли рішення добровільно.

Вища рада юстиції пропонує в зв’язку з поданням заяви про відставку звільнити з посад суддів:

апеляційного суду Львівської області Зубарєву Катерину Петрівну;

апеляційного суду Полтавської області Хрипченко Ларису Григорівну.

Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на  голосування…

Будь ласка, Юрій Одарченко. Зніміть голосування.

 

13:06:56

ОДАРЧЕНКО Ю.В.

Скажіть, будь ласка, нам відомо з матеріалів, на основі яких призначався Кірєєв в Печерський суд, ми бачили, що ніякого конкурсу не було, що ніякого екзамену, ніяких іспитів він не проходив. Тобто по суті він призначений на основі одного-єдиного документа – це його  заява  на Президента України  Януковича.

Чи збираєтесь ви як Вища рада юстиції  реагувати на те, щоб звільнити цього суддю як незаконно призначеного?  Чи збираєтесь ви розслідувати це питання для того, щоб українському суспільству доповісти, що суддя Кірєєв був нелегітимним суддею,  що була  помилка при його призначенні.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Дякую. Я можу пояснити про те, що це питання відноситься до відання Вищої кваліфікаційної комісії і Адміністрації  Президента щодо переведення судді по горизонталі. А що стосується його прийняття  на посаду, коли він був вперше призначений, то  порушень з боку Вищої ради юстиції не було.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради  України про звільнення суддів   (реєстраційний номер 10186). Прошу голосувати.    

 

13:08:27

За-257

Рішення прийнято.

Проект постанови 10186-1.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України пропонують звільнити Волвенка Олександра Івановича  з посади судді  Генічеського районного суду Херсонської області, в зв'язку з порушенням ним присяги  судді. Суддя присутній?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, будь ласка, тим більше, що  є тут листи і звернення.  Якщо є запитання, шановні колеги,  будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Я можу сказати за що. В зв'язку з порушенням  ним присяги судді, а саме: за порушення трудової дисципліни, прогули, виходи у відпустки без погодження  з керівництвом суду, відмову приймати  до розгляду судові справи, створення конфліктної обстановки в суді, несумлінне ставлення  до посадових обов'язків,  неповне декларування  доходів   та зобов’язання фінансового характеру.

Слід зазначити про те, що в цьому суді  ми сьогодні вносимо пропозицію відносно 3 суддів.  Суд фактично паралізований внаслідок дій, незаконних дій цих суддів, які фактично саботують роботу в суді. Ця проблема має тривалий характер. З 2007 року всі органи суддівського самоврядування зробили свої висновки щодо того, що судді порушують Присягу і намагалися поставити питання про звільнення.

Вища рада юстиції неодноразово розглядала це питання. Але ми сьогодні бачимо, що в інтерес продовження здійснення правосуддя доступу громадян до правосуддя в цьому суді іншого шляху, як звільнення цих суддів немає. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Стретович, якщо є питання до судді або до доповідача. Будь ласка, мікрофон. Ну, так… А, картки вашої немає. Яку картку вам дати? Марущенко, будь ласка.

 

СТРЕТОВИЧ В.М.

Володимир Стретович, Християнсько-Демократичний Союз. Володимире Михайловичу, ви були свідком і всі мої колеги, як ми тут в парламенті довго протягували Іванищука суддю. І ось троє суддів з одного суду, вдумайтесь, троє суддів з одного суду звинувачуються в тому, що вони просилися у відпустку, а голова обласного суду, який є безпосереднім керівником, їм цю відпустку не давав. Вони самостійно, судді, що мають право на відпустку, пішли в цю відпустку і в результаті всі троє підпали під помсту Іваніщука. Іваніщука 27 лютого затримали  на хабарі у 100 тисяч доларів.

Я тут вбачаю політичний підтекст і дуже просив би колег, не поспішати відносно цих суддів. Тому що три судді одночасно з одного суду, як пояснювали вони мені на особистому прийомі. Вони просто відмовилися виконувати вказівки Іванищука. І таким чином він руками Вищої юстиції, державної інституції зводить з ними рахунки.

Я пропонував би розглянути це питання окремо. Ще раз доручити Вищій раді юстиції і послухати безпосередньо суддів, що вони скажуть біля мікрофону. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так от судді біля мікрофону. Будь ласка, Олександр Іванович Волвенко. Будь ласка, викладіть свою позицію.

 

ВОЛВЕНКО О.І.

Уважаемые народные депутаты, обвинения в отношении меня и моих коллег оно полностью сфальсифицировано, как месть за то, что я отказался выполнять преступные приказы председателя апелляционного суда Херсонской области Иванищука и председателя Генического  районного суда Херсонской области Калимбета.

После того, как я отказался выполнять эти преступные приказы, направленные на издевательства над гражданами Украины Иванищук с помощью своих подчиненных тайно создавали, фальсифицировали доносы в отношении меня и моих коллег. И эти доносы без всякой проверки использовались для расправы над честными судьями, которые фактически мешают Иванищуку и Калимбету.

За все время работы, я занимаюсь юридической практикой 20 лет, 16 год я работаю судьей в Геническом районном суде. В отношение меня не было каких-либо жалоб от граждан за нарушение их прав. Я не отступал никогда от нарушения законов, но, Слава Богу, я не выполнил ни одного приказа преступного Иванищука, за это я сейчас стою перед вами. И, пожалуйста, в ваших руках моя судьба, однако я не выполнял этих преступных приказов ни Иванищука, ни Калимбета, я их выполнять и впредь не буду.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка, ви слухали…

Мойсик.

 

13:13:18

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, Партія "За Україну!". Шановний Володимире Михайловичу! Шановні колеги! Пане суддя, ну, я просив би вас говорити українською мовою. Я тримаю Конституцію, і до вас  і до Президента є вимога знати мову. Це, я хотів на ваш захист виступити, але ви мені не сподобалися з першого слова.

Але про що веде  до голови Вищої ради юстиції. Ось у Конституції є 9 підстав для звільнення судді з посади. Ну, я не знаю, чи прогул може вписуватись у ці рамки Конституції, це якесь щось інше, зовсім. Якщо причиною є прогул, то суддя не може бути звільнений за прогул, розумієте. Робоче місце судді там, де голова судді знаходиться.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Дякую. Я хочу зазначити, що про те, що відмова судді здійснювати правосуддя і є порушенням присяги. Тому, коли ми говорили про порушення, які допускалися цим суддею, ми, щоби вам було всім зрозуміло і громадян теж. 

Ми говорили про всі порушення, які допущені суддями і що стало наслідком ось такої ситуації. Що стосується діяльності Іванищука, то хочу зазначити, що до компетенції голови апеляційного суду питання надання відпустки не відноситься, це компетенція голови суду. І голова суду повинен бути, у відповідності з затвердженим графіком зробити все для того, щоби суд діяв і люди реалізовували своє конституційне право на відпустку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Бевз, будь ласка.

 

13:14:51

БЕВЗ В.А.

Шановний Володимире Михайловичу, шановні колеги, складається враження, що на стабільність роботи даного суду більше впливають особисті амбіції кожного судді і міжособистісні стосунки між ними. Тому я вважаю, що пропозиція і рішення Вищої ради юстиції є єдино вірним і вважаю, що її треба підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Інших немає зауважень? Шановні колеги, тоді я ставлю на голосування першою пропозицію від Вищої ради юстиції про прийняття Постанови Верховної Ради 10186-1 про звільнення судді.

 

13:15:52

За-253

Рішення прийнято.

Тепер проект постанови 10186-2.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України пропонує звільнити Шкіндера Олександра Анатолійовича з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області з аналогічних підстав.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання до судді?

Будь ласка, говоріть.

 

ШКІНДЕР О.А.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Зараз прозвучала пропозиція, що тут мають місце особисті амбіції. Ніяких особистих амбіцій тут немає. Ми 8 років працюємо в умовах репресій і зловживань. Ми 8 років звертаємося в держані установи, ми 8 років звертаємося в суди і заявляємо про відкриті  злочини, які кояться проти нас. Рішення Вищої Ради юстиції воно базується на відвертих фальсифікаціях, які  Іванищук і його підлеглий Калімбет витворили для того, щоб позбавитись нас, як чесних суддів.

За 20  років я не мав жодного зауваження,  жодної скарги, жодного разу не притягувався до  відповідальності. Якщо ви вважаєте, що суддям, які не беруть хабарі, які не оббирають громадян, які  не виконують злочинні накази, не місце у судовій систему, будь ласка, – це  ваше рішення. Але про це все буде відомо не лише в Україні, а і за межами її, оскільки наші справи, де судова влада нам як громадянам  перешкоджає захистити свої права, вони вже слухаються у Європейському суді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я прошу вас, не займайтеся шантажем. Ви висловили свою позицію, не займайтеся шантажем. Що це за шантаж, що буде відомо. Це ваше право, але  шантажувати не треба. Правильно каже, але не треба шантажувати.

Я  ставлю на голосування пропозицію про прийняття  Постанови Верховної Ради України про звільнення судді  10186-2.

 

13:18:27

За-254

Постанову прийнято.

Наступний проект постанови 10186-3.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища Рада юстиції відповідно до пункту 5 частини  п'ятої статті 126 Конституції України пропонує звільнити Стребкова Юрія Олексійовича з посади судді Генічеського районного суду Херсонської області у аналогічних підстав, які були  тільки що оголошені.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юрію Олексійовичу, будь ласка. Є. будь ласка,  що ви можете сказати з приводу?

 

СТРЕБКОВ Ю.О. 

Шановний Голово, шановні народні депутати, я прошу обратить ваше внимание на то, что я хочу повторить, что данные все факты  сфальсифицированы, они не проверялись никем. В отношении нас не было никогда жалоб ни одного гражданина Украины о нарушении   их прав. Мы не притягивались никогда ни к какому виду ответственности. Мы не нарушали ни Конституцию, ни закон. Никакой тут вопрос ни о каких отпусках не идет. Речь идет только о том, что это на бумаге только написана фальсификация об этих отпусках. Все было в соответствии с законом. Это просто месть за то, что мы не выполняли преступные приказы в тот период, в который мы работали, до сегодняшнего дня.

И, пользуясь случаем, раз это последний раз, я просто прошу, если это возможно, выразить благодарность тем тысячам людей, которые вышли, поддержали нас в городе Геническе и в Геническом районе от этой расправы над честными людьми. Это тысячи людей вышли после решения Высшей рады юстиции. Они знают, что мы – честные люди и мы такими в истории останемся. И сегодня в Чистый Четверг я хочу это еще раз сказать, если вы не верите нам, я прошу публично с использованием любых институций проверить эти факты. И вы сами убедитесь, что мы – честные люди. Мы отказались брать взятки, поэтому только в этом причина, и никогда этого не будем делать. Поэтому я вас прошу обратить на это внимание. Это будет в истории всегда, наше поведение. Мы будем честными людьми всегда вне какого решения. Я прошу вас обратить внимание! Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стретович, будь ласка, мікрофон.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Володимире Михайловичу, я хочу пояснити з цього приводу. Хочу зазначити, що…

 

13:20:41

СТРЕТОВИЧ В.М.

Володимир Стретович, Християнсько-Демократичний Союз. Шановні колеги, депутати! Якщо ви уважно читали подання, то вони всі три написані абсолютно однотипно наче під копірку, наче всі троє змовились, були в одній організованій групі, однаково не ходили на роботу. Все це показує, що просто влада суддівська розраховується з тими, хто не виконав наказу. Невже вам приклад Іванищука, хабарника, який попався на гарячому, не є підставою тому, щоб перевірити ще раз ці факти?

Сьогодні вранці четверо з Генічеська виборців дзвонять мені: "Захистіть наших суддів! Вони ні в чому не винні!" Туди поставили спеціального суддю Калімбета, щоб з ними розправитися. От одні запротестували, в результаті їх чохом. Біда в тому, що рішення Верховної Ради не прийме суд, тому що Верховної Ради рішення не оспорюється. І вони, по суті, залишаться безробітними. Хай це залишається на вашій совісті. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій Подгорний. Одну хвилиночку, зараз виступлять, тоді. Сергій Подгорний.

 

ПОДГОРНИЙ С.П.

Шановні виборці! Подгорний, фракція "Блоку Юлії Тимошенко – "Батьківщина". У мене таке враження, що от те, що зараз відбувається, –  це  урок від влади тим суддям, які сьогодні призначені. Якщо ви будете вести себе не так, як влада каже, то ваша участь – це участь цих трьох суддів.

Я перепрошую, доповідач, назвіть один факт по кожному судді з прізвищем, хто подавав скаргу, по якій справі.

І, шановний суддя, я прошу вас: назвіть один факт конкретно, який злочинний наказ, на вашу думку, вам віддали, а ви його не виконали. Тоді все буде зрозуміло. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ще хто наполягає на виступі? Я не бачу.

Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Хочу зазначити про те, що за дорученням голови Верховного Суду у 2007 році, коли був Онопенко Василь Васильович, була проведена перевірка, яка встановила системні порушення суддями Генічеського районного суду Херсонської області Стребковим, Шкіндером, Волвенком вимог чинного законодавства та присяги судді. Потім Рада суддів визначилася з таким самим…

У 2008 році – таке саме. У 2008 році – кваліфікаційна комісія Запорізького окружного… У 2010 році – знову кваліфікаційна комісія. Вища рада юстиції розглядала декілька разів ці питання. Ми відхиляли пропозиції кваліфікаційної комісії, органу суддівського самоврядування. І тільки після того, як було вичерпана можливість залагодження там постійно діючого конфлікту, прийнято було рішення про те, що в інтересах громадян, в інтересах тих, хто звертається до суду, іншого шляху немає, як звільнити суддів, які не підкоряються законним вимогам і не виконують присягу судді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Будь ласка.

 

СТРЕБКОВ Ю.О.  Уважаемые народные депутаты, я еще раз обращаю внимание: ни один гражданин не жаловался на нас. Это все заявления подчиненных лиц, работающих в судах под руководством Калембета и Иванищука. Простые граждане не обращались ни с одной жалобой на наши действия. Они, наоборот, вышли на демонстрации, собирали тысячи подписей, плакали после решения Высшей рады юстиции. Это неправда, наши вопросы не рассматривались на Высшей раде юстиции. Процедура не была соблюдена, вопрос не рассматривался, мы не могли правами воспользоваться. Нам нам даже не дают, единственным в Украине, обратиться в суд и защитить права. Вы ж понимаете, что твориться? Мы лишены права в суд обратиться с иском, не дают нам, у нас лежат иски, а другие отталкивают. Информацию мы не можем фальшивую даже спростувати. Нам говорят прямо: Верховный Суд сказал, что такое в Украине не предусмотрено, именно для нас троих. Понимаете? Вот в чем вопрос, этого не было исследования.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати…

 

СТРЕБКОВ Ю.О. Насчет приказов, это были приказы по вынесению неправосудных решений по делам. Например, назвать, дело само назвать? Я могу назвать. Одно дело, которое ко мне был приказ, я за себя сейчас говорю. Это дело – гражданское дело о возмещении ущерба, Разумный, такой истец есть, ему требовал Иванищук лично, чтобы я обобрал другого гражданина и забрал имущество все в пользу этого гражданина. Я отказался это делать и рассмотрел по закону. И ко мне никаких претензий даже стороны не предъявили, потому что они знали, что я рассматриваю дела только по закону и справедливо. Люди ко мне даже самоотводы мне не заявляли…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Шановні депутати, уявіть ситуацію. До судді приходить взяткодавець, приносить хабара, він відмовляється. А він повинен був зробити в установленому законом порядку, повідомити правоохоронні органи і почати кримінальне переслідування відносно тої особи, яка дає йому хабар. Ми десятки разів розглядали ці питання на Вищій раді юстиції… (Шум у залі)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так, будь ласка, я прошу вас всіх заспокоїтись! Вже всі виступили. Я ставлю на голосування постанову, а ви… проект постанови, ви приймайте рішення.

Ставиться на голосування проект Постанови для прийняття як постанови про звільнення судді (реєстраційний номер 10186-3).

 

13:26:31

За-237

Рішення прийнято.

Будь ласка. У мене не працює комп’ютер, то дивіться самі, будь ласка. Дайте по фракціях. Я прошу вас. Зараз запрацював.

Оголошую: Партія регіонів – 179, "БЮТ – "Батьківщина" – 0, "Наша Україна – Народна самооборона" – 2, комуністів – 25, Народна Партія – 19, "Реформи заради майбутнього" – 2, позапартійні – 10. Все. Я вас прошу заспокойтеся.

Будь ласка, проект постанови 10186-4.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції пропонує звільнити Даценко Любов Іванівну з посади судді господарського суду Запорізької області у зв’язку з досягненням 65 років. Прошу проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття постанови Верховної Ради  України про… Зніміть з голосування.

Будь ласка, як прізвище? Веліжанський. Ви так часто ходите на роботу, що я і не знаю вас. Будь ласка.

 

13:27:46

ВЕЛІЖАНСЬКИЙ С.К.

Дякую. У мене запитання до голови Вищої ради юстиції, скажіть будь ласка і якщо можна наведіть приклад хоча б один, скільки ж судів заявило про хабарі, які їм пропонували? В нашій країні за останні п’ять років чи за останній рік, може. Якщо є такі приклади, наведіть, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Я такими цифрами не володію, але такі заяви є.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття постанови Верховної Ради  про звільнення судді (реєстраційний номер 10186-4).

 

13:28:43

За-258

Рішення прийнято.

10186-5, проект, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції пропонує звільнити Золотарьову Віру Костянтинівну з посади судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська у зв’язку з поданням заяви про відставку. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття постанови Верховної Ради і про звільнення судді (реєстраційний номер 10186-5).

 

13:29:22

За-248

Рішення прийнято.

Проект Постанови 10186-6.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Вища рада юстиції пропонує звільнити з посад суддів Донецького апеляційного адміністративного суду Горбенко Катерину Панасівну –  у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Єнакіївського міського суду Донецької області Шульженко Людмилу Борисівну –  у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Чмель  Олену Леонідівну  у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

Бучацького районного суду Тернопільської області Шваюк Галину Василівну  у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Господарського суду міста Києва Катрич Валентину Сергіївну - у зв’язку з поданням заяви про відставку. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Подгорний мікрофон.

 

13:30:14

ПОДГОРНИЙ С.П.

Депутат Подгорний, фракція "Блоку Юлії Тимошенко – "Батьківщина". Шановний Володимире Михайловичу, присутні ці судді в залі чи ні? Якщо присутні, хотілося б почути тих суддів, які подали заяву про відставку. Яка причина, з якої причини вони подають у відставку? Особливо це цікаво по тих суддів, які працюють в Донецькій області. Чи не ті судді, які могли б пролити світло на ті справи, по яких проходили, умовно кажучи, представники організованих приступних угрупувань? Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, це коли питання йде про призначення судді це обов’язково присутній, коли про звільнення, якщо він виявляє таке бажання. Тому тут я не бачу проблеми.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Це як правило особи, які досягли граничного віку 65 років і мають право на вихід у відставку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради України (реєстраційний номер 10186-6) про звільнення суддів.

 

13:31:34

За-248

Рішення прийнято.

10186-7 проект, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції, керуючись пунктом  6 частини п’ятої статті 126 Конституції України,  статтею 106 Закону України "Про  судоустрій і статус суддів",  статтями 27, 32 Закону України  "Про Вищу раду юстиції, пропонує звільнити: Андрєєва Павла Федоровича з посади судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо нього. Скоїв злочин, передбачений статтею 368 Кримінального кодексу України – одержання хабара. Засуджений до 5 років позбавлення волі. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В кого питання? Будь ласка, Андрій Кожем'якін.

Андрій Кожем'якін сам скаже, я ж думаю…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

13:32:25

КОЖЕМ’ЯКІН А.А.

Я не встиг просто підняти руку. Володимире Михайловичу, я хочу сказати для всіх  присутніх, що тільки що, 30 хвилин назад, в Італії, в Римі, було звільнено нашого колегу, керівника партійної організації у Харківській області  пана Авакова. І ми дякуємо італійському суду, феміді правосуддя, який, дійсно, може  показати приклад, для українських судів і суддів, як треба дійсно, об’єктивно, справедливо розбиратися в цих справах.

Тому ще раз хотів би наголосити, що 365 стаття, за якою переслідують і пана Авакова, і за статтею, якою осудили Юлію Тимошенко, Іващенка, Луценка, – це сталінська стаття і стаття, яка використовується владою для політичних репресій. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради про звільнення судді (реєстраційний номер  10186-7).

 

13:33:39

За-252

Рішення прийнято.

Проект постанови 10186-8, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Суддя, вперше розглядається це питання на Верховній Раді, суддя не з'явився, просить відкласти слухання справи. Прошу підтримати відкладення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Є відповідна телеграма: "На засідання, призначене на 12 квітня, прибути не зможу, знаходжусь на стаціонарному лікуванні  в Коростенській міській лікарні."

Я пропоную  підтримати пропозицію голови вищої ради юстиції і відкласти розгляд питання.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М.  Перший раз. Це однофамільці були. Це особа, яка зловживає спиртними напоями.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Стретович.

 

13:34:29

СТРЕТОВИЧ В.М.

Володимир Стретович, Християнсько-Демократичний Союз. Коростенщина –  це моя Батьківщина. І якщо в першому випадку громадяни звертались  за те, щоб захистити  суддів, то тут  зворотне  звернення. Оскільки, за  їхніми словами, Рафальський вже давно перестав бути суддею, він дискредитував високе  звання судді не тільки  своїми рішеннями  в суді, а своєю поведінкою  навколо суду.  Тому це питання  він просто симулює, він просто не являється на засідання, але я думаю,  "скільки   клубочку не витись, все-одно, кінець прийде".

І, звичайно, якщо він знаходиться на лікарняному і Вища рада юстиції підтверджує, що він зараз знаходиться в лікарні, то недалекий той час, коли ми розглянемо це питання по суті, просто Трудове законодавство  не дозволяє нам його звільнити.  Але цей суддя  якраз заслуговує  звільнення за ті вчинки, що він чинить безпосередньо  в місці проживання,  і в місці  виконання своїх функціональних обов'язків. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, давайте підемо відповідно до… Ну, будь ласка, Сергій Подгорний, мікрофон. 

 

13:35:30

ПОДГОРНИЙ С.П.

Подгорний,  "Блок Юлії Тимошенко - "Батьківщина".   Шановні колеги, у нас вже були випадки, коли ми розглядали питання за відсутністю суддів  і звільняли, тим більше, якщо це дуже об'єктивно. Тим більше,   Володимире Михайловичу, ви тільки що  сказали на моє запитання, що про призначення  присутність судді обов'язкова, а про звільнення, не обов'язкова. Тому я не розумію, чому ми не  можемо зараз проголосувати, якщо тільки що ми  голосували за відсутністю суддів про їх  звільнення

Тому я дуже прошу проголосувати саме зараз.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, я просив би у такій постановці питання не вбачати якусь там підступність і таке інше. Ми просто, якщо людина хоче прибути і дає повідомлення, то ми тоді це питання відкладаємо в розгляді. Я в даному   разі зачитав вам документ,  зараз  ще раз послухаємо позицію голови Вищої ради юстиції і як що, будемо голосувати. Будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Справа в тому, що у нас є відповідне рішення Вищого адміністративного суду з цього приводу. І з першого разу, коли розглядаються і поважні причини неявки судді,  це порушення його права на прийняття участі, і потягнуло скасування рішення Верховної Ради. Тому би я просив би, давайте ми внесемо на слідуюче засідання і розглянемо по суті. Ми своє рішення не змінимо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція зрозуміла. Ну. що ми ще з цього приводу будемо говорити? Будь ласка, Ганущак. Зараз, одну хвилинку.

 

13:36:52

ГАНУЩАК Ю.І.

Панове, треба дивитися на те, що це є публічна особа – суддя. У нас такі випадки не один раз ідуть, що людина там десь щось закінчує, йому потрібно декілька тижнів, щоб закінчила, а потім собі пішов у відставку. А для цього. Ви знаєте, на такому пості в будь-яку лікарню в любий момент пожизни можна влаштуватися і далі тягнути, тягнути.

Тут треба здійснювати правосуддя. Якщо потрібно внести зміни у законодавство, відповідно до яких публічні особи звільняються із посади рішенням отаким, не залежно від того, є вони, не є, хворіють, не хворіють. Давайте пропозиції, ми готові підтримати. Але це не нормальне абсолютно явище, що людина фізично не може здійснювати уже давно правосуддя, від неї залежить дійсно ситуація на відповідній території, а ми не можемо прийняти рішення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Михайло Чечетов.

 

13:37:54

ЧЕЧЕТОВ М.В.

Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги,  я не знаю, какими принципами руководствуется оппозиция, но большинство руководствуется европейскими, демократическими принципами. И, исходя из высших гуманных соображений, мы предлагаем поддержать предложение о перенесении рассмотрения. Я думаю, это будет по-европейски, это будет демократично и по-человечески правильно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, ще раз ставлю до вашого відома, те, про що сказав Голова Вищої ради юстиції. Якщо вирішується питання про звільнення судді так би мовити за статтею, і якщо він не був присутній при цьому, виявив бажання, то суд уже встановив, що він поновлює таких людей на роботі. Якщо вам потрібен процес, то давайте про це скажемо. Або просто поговорити, не бачив, не знав, не чув цього судді. А поговорити, аби поговорити -  таке право є. Або давайте приймемо, потім його відмінять.

Тому я пропоную підтримати пропозицію голови Вищої ради юстиції. Відкласти. Другий раз не з'явиться – прийняти рішення і все. Відкладаємо.

Проект Постанови 10186-9, будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України пропонує звільнити Тищука Миколу Федоровича з посади судді Оболонського районного суду міста Києва у зв’язку з порушенням ним присяги судді, а саме за незаконне застосування заходів забезпечення позовів, задоволення штучних позовних заяв військових пенсіонерів про перерахунок пенсій, тобто позовних заяв, які не подавались до суду, і стягнення з державного бюджету України значних грошових сум.

Рішення судді були виконані Київським обласним військовим комісаріатом, в результаті чого державі було завдано збитків в особливо великих розмірах. Це говорить про те, що стягувалася, встановлювалася пенсія особам, які права на це не мали. Порушена кримінальна справа відносно цих подій і проводиться розслідування, зараз уже в суді, щодо постановлення завідомо незаконного рішення. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є запитання? будь ласка, Веліжанов. Веліжанський, я перепрошую.

 

13:40:09

ВЕЛІЖАНСЬКИЙ С.К.

Сергій Веліжанський, фракція "БЮТ - "Батьківщина". Скажіть, будь ласка, а його нема сьогодні, того судді?

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Є. Ось він.

 

ВЕЛІЖАНСЬКИЙ С.К. А, є. Я перепрошую. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є запитання до судді? У вас є потреба, щоб висловити свою точку зору? Будь ласка.

 

ТИЩУК М.Ф.

Можна включити? Значить 21 лютого Вища рада юстиції прийняла рішення про винесення подання перед Верховною Радою. Це рішення я оскаржив до Вищого адміністративного суду. Сьогодні ця справа розглядалася і коли судді дізналися, що сьогодні засідання Верховної Ради з мого питання, оголосили 15 хвилин на першу перерву для того, щоб я зміг сьогодні прийняти, тут бути присутнім. Оголосили перерву на 19 квітня.

Тому в мене прохання відкласти розгляд справи, не справи, а цього питання, цього подання до того як винесе Вищий адміністративний суд рішення. Тоді все стане на свої місця.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З приводу чого ви апелюєте? Якщо рішення нема, з приводу чого ви апелюєте? На рішення Вищої ради юстиції?

 

ТИЩУК М.Ф. Так. Рішення Вищої ради юстиції я оскаржив до Вищого адміністративного суду. Сьогодні було  засідання. 15 хвилин на першу Вищий адміністративний суд   у складі 5 суддів оголосили перерву до  19 квітня.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Подгорний.

 

13:42:03

ПОДГОРНИЙ С.П.

Подгорний, фракція "Блоку Юлії Тимошенко – "Батьківщина". У мене  питання такого змісту. Якщо я правильно зрозумів,  то цей  суддя приймав рішення про перерахунок на збільшення. Скажіть, будь ласка, хто визначив, що це зроблено невірно? Який орган?

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Я хочу вам зазначити про те, що рішення  було в апеляційному касаційному оскарженні, встановлено достовірно про те, що були виписані  виконавчі листи,  і рішення по них не приймалися. Суддя видав  фактично пенсію особам, які на це права не мали. От і все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Боднар, будь ласка.

 

13:43:01

БОДНАР О.Б.

Ольга Боднар, "Блок Юлії Тимошенко", партія "Батьківщина. Скажіть, будь ласка,  скільки таких було справ і яким категоріям населення, хто звертався до вас за  перерахунком пенсій у судовому порядку?

 

ТИЩУК М.Ф. Справ було дуже багато, десь більше 600. Ці рішення ніхто не скасовував. Там получилось непорозуміння стосовно цих рішень. Ці рішення не  підлягали виконанню. Як вони   виконались, я до того відношення не маю. Ця справа тягнеться з 2005 року, закривалася, але ж згодом знову окремо відкривалася і тягнулась аж до 21 лютого цього року.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пропозиція Вищої  ради юстиції.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Я хочу зазначити про те, що Вища рада юстиції проводила перевірку. Ми знайомилися з оригіналами рішення і копіями виконавчих документів. Достовірно встановлено, що особи, які не мали права на отримання пенсії, на підставі рішень, які були постановлені суддею, отримали незаконно пенсію, когось позбавили, а комусь надали.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так ваша пропозиція яка: розглядати питання чи відкласти?

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Пропозиція розглядати. І саме звернення до суду не є підставою для відкладення розгляду по суті Верховною Радою, і це передбачено Адміністративним кодексом.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пропозиція про прийняття Постанови Верховної Ради України про звільнення судді. Досить уже, досить! "Про звільнення судді" (10186-9).

Ну, прошу, не зловживайте, будь ласка. Та причому тут подвійні стандарти? 5 чоловік виступило і подвійні стандарти. Володимире Миколайовичу, побійтесь Бога і думайте, що говорите. Я прошу вас, заспокойтеся.

 

13:45:04

За-224

Рішення не прийнято.

Розгляд питання переноситься на наступний пленарний тиждень.

Проект Постанови (10186-10). Будь ласка.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. Вища рада юстиції пропонує звільнити з посад суддів:

апеляційного суду Київської області Каленченко Ніну Олександрівну  у зв’язку з поданням заяви Президент о відставку;

апеляційного суду міста Києва Мацелюха Петра Семеновича у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Ялтинського міського суду Автономної Республіки Крим Савранську Тетяну Іванівну у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Любомльського районного суду Волинської області Дороша Петра Івановича у зв’язку з поданням заяви про відставку;

Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Бейка Михайла Андрійовича у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Володимир Романович Мойсик.

 

13:46:01

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!" Володимире Михайловичу, є до вас запитання. Попереднього суддю ставилось на голосування про звільнення, так, подання і не набрало голосів. То чому воно переноситься? Відмовлено.

 

КОЛЕСНИЧЕНКО В.М. А тому що законом передбачено про те, що ми вносимо повторно на розгляд.

 

МОЙСИК В.Р. А, то вносьте, будь ласка, але це подання вже розглянуте, так?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми рішення не прийняли. От Вища рада юстиції хай розглядає ще раз це питання.

Шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію про прийняття Постанови Верховної Ради України про звільнення суддів (реєстраційний номер 10186-10). Прошу голосувати.

 

13:46:58

За-254

Рішення прийнято. Дякую.

Шановні народні депутати, дозвольте від вашого імені привітати суддів, яких ми обрали на посади безстроково, а також подякувати суддям, які чесно відпрацювали визначені терміни і тепер з об’єктивних обставин щодо них ми прийняли рішення про їх відставку, і побажати їм здоров’я і успіхів.

Шановні народні депутати, Володимир Миколайович Олійник, будь ласка. А, я перепрошую! Давайте заслухаємо Лічильну комісію ще.

Будь ласка, голову Лічильної комісії будемо слухати. Прошу уваги!

 

13:47:54

ШЕРШУН М.Х.

Шановний головуючий, шановні колеги, дозвольте вам оголосити протокол номер 2 засідання Лічильної комісії Верховної Ради України 12 квітня 2012 року.

Присутні: голова Лічильної комісії, заступник, секретар, члени Лічильної комісії.

Слухали: про підсумки таємного голосування про призначення на посаду голови Рахункової палати.

У бюлетень для таємного голосування про призначення на посаду голови Рахункової палати була включена кандидатура Магути Романа Миколайовича. На підставі результатів таємного голосування Лічильна комісія встановила.

Перше. Кількість народних депутатів України, повноваження яких визнані, 450. Кількість народних депутатів України, які одержали бюлетені для таємного голосування, 260. Кількість народних депутатів України, які взяли участь у голосуванні, 257. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними – нуль.

Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата – Магута Роман Миколайович. Кількість голосів, поданих за кандидата, – 243. Кількість голосів, поданих проти кандидата – 14.

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, статті 10 Закону України про Рахункову палату та глави сьомої Закону України про Регламент Верховної Ради України, Лічильна комісія вирішила, вважати призначеним на посаду голови Рахункової палати Магуту Романа Миколайовича. Підписи є голови Лічильної комісії, заступника, секретаря і членів Лічильної комісії.

Є, разом з тим, окрема думка депутата В'язнівського. Значить, під час проходження голосування наш колега Симоненко був без посвідчення. Комісія, зібравшись, прийняла рішення: дозволити голосувати на підставі довідки з управління кадрів. Довідка така присутня. Дякую.   

(Шум у залі)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати,  доповів голова Лічильної комісії. Всі заспокойтесь. Давайте привітаємо з призначенням на посаду голови Рахункової палати Магути Романа Миколайовича. Всі ваші особисті, особливі думки, будь ласка, в письмовому вигляді, і протокол буде.

Їх не було оформлено в письмовому вигляді. Оформите, я прошу вас. (Шум у залі)  

Переходимо до… Рішення Верховної Ради про призначення на посаду голови Рахункової палати Магути Романа Миколайовича буде оформлено відповідно до Регламенту відповідною постановою.

Продовжуємо розгляд КПК. Будь ласка.

У нас 1340 поправка, не наполягають.

Далі. 1345-а, Сергій Сас, будь ласка.

 

13:51:45

САС С.В.

Дякую, Володимире Михайловичу. Шановні колеги, як відомо, у доказовій системі є три кита: покази свідків, речові докази і документи. В певній мірі до цієї категорії можна ще долучити експертні висновки.

Що пропонується в даній статті зробити? В даній статті вноситься певна плутанина в доказово-правову діяльність, тобто процесуальні документи пропонуються сплутати з документами, які дають інформацію про злочин. В результаті це все дає шалені умови для всіляких зловживань, тому, шановні колеги, я пропоную той пункт, який починається "матеріали" і до слова "докази" вилучити із тексту даної статті. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування поправка 1345 для її підтримки.

 

13:53:11

За-92

Поправка не підтримана.

Будь ласка, Адаме Івановичу.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України А.І.МАРТИНЮК

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1346-а, Савченко, не наполягає.

1347-а, Ківалов, ні.

Прокопчук 1348-а.

Просто Сас добре агітував, тому так і підтримали.

 

13:53:30

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Юрій Прокопчук, "Батьківщина". Насамперед користуючись нагодою хочу привітати своїх колега авіаторів з всесвітнім днем авіації і космонавтики, і днем ракетобудівної галузі.

Що стосується поправки.    Ми вже прийняли, точніше, ви прийняли те, що в нас речовим доказом можуть бути анонімки, доноси, стимулювали стукачество так зване в Україні, що і буде робиться, до речі, для того, щоб розвалити остаточно українське суспільство. І зараз те, що лягає в основу, знову ж таки, дублікат документа, документ, виготовлений таким же способом, як і оригінал, може бути визнаний судом як оригінал документа. Ми знаємо, як пачки таких дублікатів під виглядом оригіналів заносилися до Печерського суду, які абсолютно нічого не мали до справи над розправою з Юлії Тимошенко, але тим не менше визнавалися речовими доказами.

Тому цього робити не можна ні в якому разі. Я пропоную цю статтю взагалі виключити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

10349-а. Аналогічна.

50-а. Швець. Наполягає на аргументації? Прошу, Швець.

 

13:54:45

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, я хотів би дещо доповнити аргументацію мого колеги. Мова йде про те, що проект Кримінально-процесуального кодексу пропонує прирівняти оригінал документу до його дубліката, а точніше сказати, надати суду право, щоб суд, під час будь-якої справи визнавав дублікат якогось документу оригіналом. Розумієте, це абсолютно неправильно. Тому я вважаю, що ці положення закону повинні бути вилучені із проекту Кримінально-процесуального кодексу.

Я вам скажу більше того, ви знаєте, ми можемо дійти до того, що надати суду право, щоб суд встановив факт, що людина є жива незважаючи на те, що вона померла. От в чому суть цих наших правок. Я хочу ще раз нагадати, що наші правки направлені лише на одне, щоб покращити якість цього надзвичайно важливого документа. Належним чином захистити права і свободи наших людей. Саме тому я прошу вилучити зазначене положення закону із проекту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 1348-а, 1349-а і 1350-а поправки. Прошу визначатися.

 

13:56:15

За-41

Не підтримано.

1351-а і 1352-а – аналогічні. Будь ласка, Швець. Мікрофон.

Віктор Дмитрович Швець, ваш мікрофон увімкнуто. 1352-а.

 

13:56:23

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановні колеги, я просто підтримую зазначену правку. Я думаю, що там наскільки все очевидно, додаткова мотивація абсолютно не потрібна. Прошу вилучити 5 пункт із…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1351-а і 1352-а ставиться на голосування. Прошу визначатися.

 

13:57:11

За-19

Не підтримано.

1355-а. Мойсик наполягаєте? Ні.

Так, Ківалов.

Таким чином ми можемо проголосувати 99 статтю.

Мойсик, будь ласка, не спіть, 1355-а.

 

13:57:30

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Я прокинувся, Адаме  Івановичу.

1355-а… стаття.  Йде мова про що? Коли сторони представляють суду,  у  кожного… мішок документів, а  є випадки, коли всі документи важко доставити до суду або досліджувати, то проект дозволяє компонувати, узагальнювати, робити витяги з тих документів. Але може виникнути потреба, щоб їх всіх досліджувати. То тут записано, що тільки на  вимогу суду сторони мають надати повні документи.

То ми кажемо, тут суд ні причому. На вимогу сторони якоїсь чи обвинувачення, чи захисту. Суд безсторонній. Вони вимагають документи.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  1355-а на голосування. Прошу  визначатися.

 

13:58:32

За-27

Не підтримано.

Так, 1357-а. Швець.

 

13:58:40

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! Однією з таких тез, яка дуже часто лунає в ЗМІ,   коли представляли цей проект Кримінального процесуального кодексу, зводилось до того, що цей кодекс надзвичайно прогресивний, оскільки  він в максимальній мірі надає можливість і рівність учасникам судового  процесу.

І моя правка, якраз і направлена на те, щоб учасникам судового процесу  надати дійсно різні  можливості. Вона зводиться до того,  що  сторона зобов'язана надати іншій стороні можливість оглянути, або скопіювати оригінали документів, зміст  яких доводиться  в передбаченому цією статтею порядку. Тобто мова йде про те, що  і прокурор,  і захист, повинні один одному надавати  відповідні документи, які можуть бути в суді використані  як докази. І які можуть, або підтверджувати обвинувачення, або навпаки, його спростовувати.  Це абсолютно на …

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1357 ставиться на голосування.

 

14:00:05

За-21

Не підтримано.

Голосується стаття 99. Прошу голосувати.

 

14:00:24

За-248

Підтримано.

1359 поправка, Шишкіна.

 

14:00:30

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, я не втомлюся  вам повторювати  кожного разу, що фактичні обставини, речі, відомості, документи, повинні бути, визнаватися  доказами лише в суді. Це ніяка не компетенція ніякого слідчого, ні прокурора, ні якоїсь іншої сторони, це виключно  повноваження суду і це одна з моїх правок, багатьох. Яка спрямована на усунення   цієї поганої норми для того, щоб  докази були доказами лише в суді, для того, щоб до цього вони  були речами. Це ще одна моя поправка із циклу багатьох і наступні будуть сході, і   я буду на них, на кожній, наполягати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   1359 ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:01:25

За-20

Не підтримана.

Мойсик, 1360-а. Будь ласка, мікрофон.

 

14:01:29

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Шановний Адаме Івановичу, йде мова про те, що сторони кримінального провадження, а в основному сторона обвинувачення має право вилучати докази, документи, речі. То на практиці буває так, що тонами з підприємства вивозять документацію і комп'ютери, паралізовують роботу підприємства. А найгірше – потім можуть не дочекатися тих речей, не відшукати їх.

То пропонується в мене додати до тексту, який  є правильним, щоби про вилучення речей давалася розписка слідчим, прокурор і про тримання володільцем також давалася розписка. Ось суть пропозиції, яка не є політичною.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1360-а ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:02:29

За-28

Не підтримана.

Так, наступні в на с1362-а і 1363-я – вони споріднені. Шишкіна, будь ласка.

 

14:02:41

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги,  це знову одна з моїх правок, що стосується доказів і речей. Я ще раз повторюю, що не може бути речовий доказ на стадії досудового слідства. Він повинен бути річчю. Ще раз повторюю, це одне з важливих питань в теорії доказування. Прошу підтримати мою правку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1362-а і 1363-я ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:03:16

За-23

Не підтримана.

1364-а – Стретович, 1365-а – Шишкіна,  аналогічні. Шишкіна, будь ласка.

 

14:03:23

ШИШКІНА Е.В.

Аргументація така сама, як і по попередніх двох правках. Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 1364-а, 1365-а. Прошу визначатися.

 

14:03:48

За-20

Не підтримано.

1366-а, 1367-а, 1368-а – тотожні. Будь ласка, Стретович.

 

14:04:03

СТРЕТОВИЧ В.М.

Стретович, Християнсько-Демократичний Союз. Шановні колеги, шановний доповідачу! Адже зрозуміло те, що аргументація Шишкіної і моя, яка наведена в порівняльній таблиці, вона абсолютно аксіоматична, тому що доказ стає доказом тільки коли суд визнає таким. А до того, це речі, що підлягають огляду (оцінці). І скрізь по тексту треба поміняти. Я це кажу для стенограми. Коли почнуть редактори править, хай дискусію влаштують з цього приводу, ну правники знають, що доказом він стає лише тоді, коли він буде визнаний таким, річ, яка була надана для огляду. А тут скрізь по тексту йде "речовий доказ", "вещественное доказательство" на російській мові. Але це неправильно, треба писати: "Річ, яка надається для огляду і наводиться стороною для ознайомлення". Він і не може бути визнаним таким, тому його треба повертати його власнику, як ми просимо в попередній редакції. Однак ви не хочете чути те, що говорять правники, професіонали своєї справи. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1368-а – Шишкіна, будь ласка, бо вони тотожні.

 

14:05:03

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, повністю підтримую попереднього виступаючого. І ще раз нагадую: докази повинні бути доказами лише в суді. Ви залишаєте стару, нині діючу практику оцінювання доказів на стадії досудового розслідування. Про які нові зміни, про яку нову філософію кримінального процесу йдеться?! Шановний доповідач, будь ласка, наведіть мені ваші аргументи! Я жодного разу їх ще не почула.

І ще одне, будь ласка. В поправці 1369, наступна, яка врахована, я хочу послухати ваші аргументи, тому що ми будемо вимагати ставити її на підтвердження.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1366-а і 1368-а ставляться на голосування, прошу визначатись.

 

14:05:57

За-45

Я поставив, минувши 1367-у, тому що ті дві тотожні.

А тепер 1367-а – Сас, будь ласка.

 

14:06:06

САС С.В.

Дякую. Сергій Сас, "БЮТ - "Батьківщина". Шкода, звичайно, що не була підтримана абсолютно фахова поправка Володимира Романовича Мойсика. Я пропоную частину четверту доповнити словами "у випадку приховування, втрати або знищення стороною кримінального провадження отриманого речового доказу або документу, який є важливим доказом для встановлення істини, наступає кримінальна відповідальність". Шановні колеги, подібне явище має, має масовий характер. Люди страждають від цього. Тому що навіть слідчі допускають такі, подібні речі. Ви розумієте? Слідчий МВС, в якого 30 справ, змушений деколи робити отакі подібні речі, але це повинно бути карним.

Володимире… А тепер до вас. Коли ж все-таки, Адаме Івановичу, скажуть нам, хто в залі присутній? Від Партії регіонів в залі 32 чоловіка зараз і ви приймаєте цей важливий революційний законопроект. Для повноти театру абсурдів поставте за Чечетовим будку…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На мій погляд, більше депутатів. 1367-а ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:07:35

За-18

Не підтримана.

1369-а врахована. Наполягали на її підтвердженні. Ставлю 1369 поправку на підтвердження. Прошу голосувати.

 

14:07:58

За-258

Підтверджена.

1370-а і 1371-а тотожні. Будь ласка, Шишкіна.

 

14:08:08

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, якщо мені доведеться 100 разів повторити вам про те, що речі, відомості, документи, фактичні обставини стають доказами лише в суді, принаймні мають ставати ними за так званою новою філософією кримінального процесу, то я це зроблю, я буду 100 разів вам наголошувати на це і, можливо, на 101-й до когось з вас дійде, особливо до пана Портнова і юристів з Банкової.  Тому я не втомлюся ще раз повторювати, що речі повинні бути доказами лише в суді. Їх потрібно  замінити по всьому тексту кодексу, про що правильно говорили попередні виступаючі. Всі слова "речовий доказ", речові докази у будь-яких відмінках  слід замінити на слово "речі" – це  буде відповідати новій концепції кримінального процесу, тій новій, про яку ви стверджуєте.

І наступну правку я прошу  ставити на підтвердження і прошу, щоб шановний доповідач пояснив, чому він  правки опозиції не враховує, а  цю конкретну правку він врахував. Поясніть, будь ласка, ваші мотиви.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо голосувати, але я хотів би зауважити, не доповідач враховує або не  враховує, враховує комітет.

1370-а і 1371-а ставляться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:09:30

За-51

Не підтримана.

1371 поправка врахована. Ставиться на підтвердження. Прошу визначатись, голосувати.

 

14:09:51

За-257

Підтримана.

1373-я. Мойсик, будь ласка.

 

14:09:58

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія „За Україну!”.  Хочу звернутися до Еліни Шишкіної. Шановна колего, ось так само, як сьогодні відбувається у  залі Верховної Ради, ще у гіршому варіанті  був розгляд цього законопроекту на комітеті. Вісім чи сім чоловік сховалися, за дві години главами пройшли по  кодексу, повраховували багато чого, багато чого не визначилися і дали отой мотлох у зал Верховної Ради.

Я хотів би, якщо опозиція не зовсім розуміє кодекс, то є прекрасні юристи у Парії регіонів. Я б хотів, щоб суспільство почуло дискусію правову, іде прийняття іншої Конституції. Шановні колеги, що вам роти позатуляли?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1373 поправка ставиться на голосування. Пропонується  визначитись голосуванням. Прошу визначатись.

 

14:11:07

За-13

Не підтримано.

1374-а, Одарченко. Не наполягає.

1375-а і 1376-а – тотожні. Будь ласка, Шишкіна.

 

14:11:21

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, я і на цій поправці буду наполягати, тому що я вважаю, що до повноважень слідчого не повинно входити, наприклад, повернення документу сторонам. Це пункти 2-4, які передбачені цією статтею. Тому я пропоную, щоби ці повноваження належали виключно прокурору. І прошу підтримати мою правку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Правки: 1375, 1376 ставляться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:11:59

За-24

Не підтримано.

Правки: 1377, 1378 – тотожні. Будь ласка, Шишкіна.

 

14:12:07

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, я ще раз, я не знаю, вкотре вже, можливо, це всоте, можливо, втисячне, не знаю, не пам’ятаю, повторюю: "речові докази" термін потрібно замінити на термін: "речі". Це буде відповідати в доказуванні в кримінальному процесі і тій новій філософії КПК, яку ви прагнете так закласти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, ставиться 1377-а, 1378-а на голосування.

 

14:12:47

За-42

Не підтримано.

1379-а і 1380-а – тотожні. Будь ласка, Шишкіна. ……, добре. Потім, Володимире Миколайовичу.

 

14:12:55

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, я ще раз повторюю, докази повинні визнаватися доказами лише в суді. До моменту судового розгляду вони всі є речами, відомостями, документами, обставинами фактичними у справі, не більше і не менше. Це звичайна європейська практика. Навіщо ви закладаєте в нову філософію цього проекту старий радянський рудимент? Будь ласка, доповідач від комітету, поясніть, будь ласка, яка була аргументація комітету на засіданнях відхиляти такі правки. Вони насправді  покращували би ваш кодекс. Поясніть, будь ласка. Надайте слово вашим юристам. Я цілком підтримую Мойсика Володимира Романовича: повинна бути дискусія. Ви дискусію в суспільстві фахово-юридично між опозицією і між владою не робите.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Стретович.

 

14:13:51

СТРЕТОВИЧ В.М.

Стретович, Християнсько-Демократичний Союз. Я, власне, хотів звернутися до свого подвійного тезки, щоб аргументувати, чому так тупо не враховується абсолютно доцільна поправка.

Подивіться праву колонку. У 9 пункті говориться питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду. Та вони не всі стають доказами, є речі, які повертаються назад, суд їх не приймає як доказ і повертає абсолютно. Але чомусь вони тут уже доказом фігурують, розумієте? І ми ламаємо списи, тратимо дорогоцінний час, вимагаємо це, адже легше погодитися в цій ситуації – і це буде абсолютно правильно для тексту, для всього. Ні, тупо стоїмо, тому що опозиція пропонує. Ну, куди ми таким чином прийдемо?! Можливо, треба встати і піти, бо Біблія каже, що "не кидайте намисто перед свинями – вони залишаться свинями і намисто з’їдять". Це не мої слова. А складається враження, що так і відбувається. Я це нарочито кажу сьогодні, в Чистий четвер. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один Володимир Миколайович відповідає другому Володимиру Миколайовичу. Будь ласка.

 

ОЛІЙНИК В.М. Шановний Володимире Миколайовичу, і експерти робочої групи, і комітет попросив визначитися Верховну Раду. Будь ласка, зверніться до своїх колег, але тих голосів 41, 28 не достатньо, щоб прийняти це рішення. Ви ж мобілізуйте своїх прибічників – і ставте на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1379-а, 1380-а ставляться на голосування. Прошу визначатися.

 

14:15:33

За-25

Так, шановні колеги, візьміть додаткову таблицю. Поправка 39-а. Вона врахована. Немає заперечень? Це Швеця і Олійника. Так, врахована.

Поправка 1382 і 1383 – вони тотожні. Знову ж таки, це йдеться про речі і речові докази. Ну, прошу, Шишкіна.

 

14:16:01

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, шановний доповідачу! Ми-то мобілізуємо наших колег, а от ви, будь ласка, мобілізуйте ваших. Наші голосують за наші поправки, а чому ваші нас не підтримують? Можливо, тому що це була безпосередньо ваша пряма вказівка? Ми чудово знаємо про ту таблицю, яка є у вашого керуючого, за помахом руки якого всі голосують. Тому я ще раз повторюю по суті правки, докази повинні визнаватися доказами лише в суді, до того вони є речами. Як ви цього не розумієте? І чому ви не враховуєте нормальні правки від опозиції, які б покращували і поліпшували ваш кодекс? Можливо, тому що елементарно ви закладаєте туди бомби під… повільної дії, які потім будете використовувати проти нас? Але не думайте, що вони і проти вас не будуть використані. Поміркуйте про це, будь ласка, і беріть вашу, за вашу долю вашу відповідальність на себе.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1382-а, 1383-я ставляться на голосування. Прошу визначатися. Я підтримую.

 

14:17:13

За-20

Не підтримано. Так, тоді ставимо 100 статтю на голосування. Прошу голосувати.  Сота. Давайте дружно всі проголосуємо, бо ще більше п'ятисот – залишилось.

 

14:17:38

За-247

Прийнято.

Мойсик, 1387-а.

 

14:17:46

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія  "За Україну!". Шановний Адаме Івановичу, абсолютно вірно пишуть, що таке є висновок експерта. Володимир Михайлович, подивіться ви те ж, ну, хіба слідчий суддя може експертизи призначати? Скажіть. Чи суд? Цього нема в проекті, сторони, сторона обвинувачення за державний кошт призначає експертизу. А стороні захисту ви написали: на договірних умовах, ось. А при чому суд і слідчий суддя до експертизи, скажіть?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, голосується 1387 стаття… поправка. На підтвердження, да, бо вона врахована редакційно.

 

14:18:36

За-23

Не підтримано.

Сас, 1388-а.

 

14:18:42

САС С.В.

Дякую. Депутат Сас, "БЮТ – "Батьківщина". Шановні колеги, я пропоную частину першу, статті 101 виключити так як, з точки зору доказового права, висновком є резолютивна частина. Тобто, сам висновок, а не опис проведеного дослідження.

Шановні колеги, невже це незрозуміло? Мабуть той, хто це писав, ще на першому курсі юрфаку скурив кримінальне право в туалеті. Не можна такі речі писати, шановні.

Володимире Михайловичу, я вам серйозно кажу, ви пояснення якісь дасте? Ми прийшли від опозиції, говоримо, пропонуємо. Де дискусія з вашого боку? Адам Іванович, я в черговий раз вас питаю, чому не оголошено хто відсутній в залі відповідно до 27 статті? 40 чоловік від Партії регіонів в залі голосують за 226 чоловік. Припиніть цей бедлам, скільки це може відбуватися? Що ви махаєте, не кажіть мені, що там їх більше, порахуйте.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не мій обов’язок.

1388-а ставиться на голосування.

 

14:20:07

За-27

Не підтримано.

Наступна 1392-а і 1393-я відхилені. Мойсик, Швець.

Мойсик, будь ласка, наполягаєте?

 

14:20:25

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Шановний Адаме Івановичу, абсолютно текст, який є в редакції у правій колонці, відповідає тому тексту, який я пропоную, тільки вони пишуть "висновок повинен ґрунтуватися на відомостях". А я кажу, що висновок має ґрунтуватися на обставинах і експерт має знати обставини, а не тільки ті відомості, які кажуть.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Швець.

 

14:20:57

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу! Шановні народні депутати! Я всім нам ще раз хотів нагадати про те, що ми приймаємо цей Кримінально-процесуальний кодекс не для опозиції і не для більшості, ми його приймаємо для українського суспільства. І після його прийняття кожна людина дасть нам оцінку, хто і як працював над цим кодексом.

Головне наше завдання – створити такий закон, який надійно захищав би права і свободи громадян, щоб не було такого беззаконня, яке твориться в нашій державі.

А що стосується цієї правки. Я думаю, що це є абсолютно очевидні речі: експерт не може, висновки експертів не можуть ґрунтуватися на відомостях, експертні висновки повинні грунтуватися саме на обставинах. Це ж абсолютно зрозуміло і нормальною мовою написано.

Я прошу, шановні колеги, давайте вступати в якусь, дійсно, фахову дискусію, чого ми починаємо якусь політизацію цього процесу? Якщо  ви не згодні з нашими правками, скажіть чому. Не можна ж так, знаєте, так некрасиво вести  себе.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1392-а, 1393-я ставляться на голосування. Прошу визначатися.

 

14:22:22

За-20

Не підтримано.

І, шановні колеги, у нас там 1389-а, 1390-а, 1391-а враховані частково. Вони усі тотожні. Треба  нам  проголосувати на підтвердження. Прошу визначатися.

 

14:22:50

За-10

Не підтримано.

1398-а. Прокопчук.

 

14:22:58

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Попередні виступаючі вже сказали про те, що у нас проводиться експертиза за гроші, й слідство очевидно буде за гроші, вирок суду, як відомо, – теж за гроші. Прямо згадується відома фраза із фільму "Вори в законі" , коли адвокат каже: "Как я их сегодня сделал". А вор в законе каже: "Ты их сделал сегодня, потому что  я их сделал  вчера".

Ви знаєте, коли в доказову  базу приводяться так, як це в частині третій статті 101: докази, що були дані для проведення  дослідження. Дослідження чого?  Якихось аналізів фізіологічних відходів організму чи  чого? Тому я якраз прошу уточнити, що це мають бути  дані,  які містяться  в матеріалах кримінального провадження. Тоді це буде правильно  і  повно.  Прошу врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  1398 ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:24:10

За-19

Не підтримано.

Поправка 1400 і поправка 40 в додатковій таблиці – вони тотожні. Будь ласка, Мойсик.

 

14:24:17

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Адаме Івановичу, шановні  колеги, про що йде мова. У правій колонці, як текст закону, пропонується: "Висновок експерта не може ґрунтуватись на доказах, які  визнані, або можуть бути визнані судом недопустимими". Ось ми знову підходимо до тез Еліни Шишкіної. То експерт має щось визнавати доказами і оцінювати те наперед, на чому грунтувати  свій висновок?  Як же він може знати, коли суд визнає якийсь доказ недійсним, він сьогодні проводить експертизу для слідчого, для прокурора. Розумієте, от ми впираємося в теорію доказів і доказування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, подивіться 40 поправку додаткової таблиці, вона врахована, а тут  відхилена. Тому я пропоную проголосувати за врахування і 1400 поправки, і 40 поправки додаткової таблиці. Прошу голосувати. Мойсик нас переконав, голосуємо.

 

14:25:41

За-264

По фракціях, будь ласка. Партія регіонів  - 183, "Батьківщина" – 5,  "Наша Україна" – 5,   комуністів – 22, Народна Партія – 19, Реформи – 19, позафракційні – 11.

Прокопчук – 1405-а.

 

14:26:02

ПРОКОПЧУК Ю.В.

Юрій Прокопчук, "Батьківщина". Що стосується самих висновків експерта, да, який не може ґрунтуватися на доказах, які визнані або можуть визнані судом недопустимими. От це те ж саме, як знову з фільмом буду говорити, от Попандопало, да, свого часу, коли ділили там ящичок оцей от, казали: "Это тебе, это мне, мне, поять мне". Одне іде, інший найде.

Так от, що закладено в цій частині п'ятій статті 101. Її потрібно взагалі виключити – і це моя пропозиція. Тому що, наводжу приклад. Навіть та експертиза, яку будуть проводити за гроші, бо згідно цього кодексу зобов'язані, вона не буде визнана як така, яка буде. Це буде для громадян. Інші експертизи написані, намальовані, як то кажуть, на коліні, будуть братися як доказ.

І приводжу паралель з відомою ж знову  справи – з незаконного засудження Тимошенко і всього судилища, яке бачив весь світ. Коли компанія  "Ернст & Янг" зробила фінансовий аудит, який чомусь не був взятий, а там було все якраз розказано і роз'яснено, бо це був доказ того, що…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, шановні колеги, значить, тут поправки: 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407 і 1408 – тотожні.

Швець, будь ласка, 1407 поправка. Зараз будемо голосувати.

 

14:27:27

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, декілька годин тому назад ми дуже так плідно займалися питанням: призначення і звільнення суддів. Мені видається, що було б  абсолютно правильно от в норми Кримінально-процесуального кодексу закласти таку норму, якою передбачено, що судді, прокурори, слідчі, тобто ті процесуальні фігури кримінального процесу, які мають відношення до позбавлення волі людини, щоб вони хоча б дві години провели в тих камерах, куди вони мають намір направити людину, яка буде попередньо відбувати там фактично покарання. І це мало б надзвичайно важливий ефект.

А що стосується моєї правки, я на стадії підготовки цього законопроекту пропонував вилучити цю норму закону. І мені видавалося, що це було правильно. Але комітет її не підтримав, вірніше, експертна група. Тому ми з Володимиром Миколайовичем внесли іншу поправку, яку ви проголосували. Я з такою редакцією правки цієї частини Кримінально-процесуального кодексу погоджуюсь. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1401-а, 1402-а, 1403-я, 1404-а, 1405-а, 1406-а, 1407-а і 1408-а ставляться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:28:57

За-11

Не підтримано.

1409-а – треба визначитись шляхом голосування, прошу визначатись.

 

14:29:17

За-3

Не підтримано.

1410-а – Мойсик – також шляхом голосування. Прошу, мікрофон.

 

14:29:24

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, Партія "За Україну!". Адаме Івановичу, подивіться: "Висновок експерта надається у письмовій формі, (це права колонка) але кожна сторона…" При чому тут "але"? Це означає це "але", що може бути і не у письмовій формі. А зміст статті у тому, що висновок письмовий на клопотання будь-якої сторони, чи обвинувачення, чи захисту, суд може запросити експерта для дачі роз'яснень. При чому там "але"?

Я дав свою редакцію: "Висновок експерта викладається письмово. За клопотанням будь-якої сторони суд має викликати експерта для допиту". А при чому "але"?

 

ОЛІЙНИК В.М. Доречне "але", письмовий висновок…

 

МОЙСИК В.Р. "Але" тут не підходить.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1410-а ставиться на голосування, визначаємось.

 

14:30:24

За-37

Не підтримано.

1413-а – Мойсик, врахована. На підтвердження ставиться, 1413-а.

 

14:30:50

За-6

Не підтримана.

Одарченко, 1414-а. Не наполягає.

Так, 1417 його. Не наполягає.

Так, ми маємо підстави проголосувати 101 статтю. Прошу голосувати. Мойсик, голосуйте, ваша поправка врахована.

 

14:31:25

За-265

1422, Грицак. Врахована. На підтвердження ставиться на голосування.

 

14:31:48

За-0

Не підтверджено.

Мойсик, 1423. Будь ласка, мікрофон. Визначитись голосуванням.

 

14:31:54

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Адаме Івановичу, третя і п'ята мої поправки ідуть через одну. Вони мають за мету покращення тексту технологічно, так що прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1423-я ставиться на голосування на предмет визначення. Прошу.

 

14:32:23

За-8

Не підтримано.

Одарченко, 1424. Не наполягає.

Мойсик, 1425. Відхилено. Не наполягає.

Так, Прутнік. Відхилено.

Так, Ківалов, 1431-а. Визначитись шляхом голосування. Прошу визначатись.

 

14:33:03

За-0

Ставимо 102 статтю на голосування. За.

 

14:33:24

За-265

Підтримана.

І ставиться на голосування 4 глава. Прошу проголосувати.

 

14:33:44

За-266

Григорович, 1432…

1433-я. Будь ласка, Мойсик.

 

14:33:56

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія „За Україну!”. Адаме Івановичу, треба у цій статті системно викласти форми фіксування актів кримінального провадження. Назвали тільки чотири чи п'ять: протокол, запис технічний, запис судового   засідання і знову запис технічний і протокол. Але у  кодексі на різних стадіях кримінального провадження  є повідомлення, наприклад, про підозру, доручення, клопотання, реєстр матеріалів справи, постанова, обвинувальний акт, ухвала, вирок і таке інше. Про те, що це є акти, які    фіксують стадії кримінального провадження, чому не пишеться і не хочуть враховувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на  голосування 1433 поправку. Прошу голосувати.

 

14:34:57

За-26

Не підтримана.

1434 врахована.

1435-а, 1436-а, 1437-а, 1438-а, 1439-а тотожні, вони враховані. Прошу… 1439-а відхилена, да. По 1438-у прошу визначитись на підтвердження.

 

14:35:41

За-2

Хоча дивіться, 1438-а, ось всі ці, що ми проголосували, точно ж такі, як 1439-а. Там врахували, тут відхилили, тобто це помилка.

Стаття 103 ставиться на голосування.

Зніміть голосування.

Шановні колеги, ми пройшли всі поправки 103 статті, тому я ставлю на голосування…

Будь ласка, Швець. Будь ласка.

 

14:36:28

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, я просто хочу вам нагадати, що поправочка 1434, вона не була поставлена на підтвердження, по-перше, і ми її не обговорювали. А мова йде от про що. Ви візьміть, у вас там під рукою же лежить таблиця, подивіться: 1435-а, 1436-а, 1437-а, 1438-а – вони всі абсолютно одинакові. Просто комітет їх відхилив, поправки цих народних депутатів, а народних депутатів: Пилипенко і Писаренко, які абсолютно аналогічні, підтримав. Тому я прошу зараз, щоб комітет пояснив, чому Пилипенко і Писаренко, підтримується така ж поправочка, а Бондик, Ківалов, не підтримується. Це дуже важливо, це все ж колеги із одної фракції, щоб було зрозуміло нам, представникам опозиції.

І ще раз хотів би нагадати, шановні колеги, поверніть голови і подивіться, який там плакат ззаду написаний. Він стосується кожного з нас. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! 1434-у, Вікторе Дмитровичу, я не ставив на голосування, тому що я сказав, що вона врахована, ніхто не наполягав. Зараз ви наполягаєте, тому повернемося.

Але тут зараз ми давайте розберемося і ви дивіться в таблицю. Тут скрізь написано, поправка Писаренка: "носії інформації" і далі "носії інформації, на яких", тобто множина. У правій же ж чомусь колонці, яка є основною редакцію, написано : "носій інформації, на якому…". Так множина чи однина?

Будь ласка, Володимире Миколайовичу.

 

ОЛІЙНИК В.М. Є пропозиція повернутися і проголосувати на підтримку – це 34-а. А далі подивитися: якщо вона співпадає, редакція, то немає заперечень, щоб її врахувати, але там, де є множина, безперечно, знову поставити на голосування.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ще раз повторюю. На жаль, у правій частині однина, тому зараз, якщо ми голосуємо з вами 1434-у і всі наступні, тотожні до цього, там множина, тоді в правій колонці буде не "носій", а "носії", бо ясно, що там їх множинне число.

Тому я ставлю на підтвердження 1434, 1435, 1436… Ну, ви розумієте, там "носіїв", "носії"… Там різні слова. Давайте ми проголосуємо так, що ця редакція буде звучати таким чином: "Носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії". Скрізь, де є по тексту це речення, саме в такій редакції ми голосуємо. Прошу голосувати 1434-у та інші.

 

14:39:53

За-262

Тут, якщо дивитись, то 1435-а – так, 1436-а – так, вірніше, в 1436-ій "носіїв інформації", не "носії", а "носіїв", значить, буде "носії". 1437-а – "носії". 1438-а – "носії". І 1439-а – також "носії". Тобто ми з вами голосуємо 103 статтю із тої редакції, ще раз наголошую, із редакції другої частини, мабуть, це буде: "носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії".

Прошу проголосувати. І дякую, Віктор Дмитрович, за пильність. Голосуємо.

 

14:40:46

За-260

Прийнято.

Так, 104-та. А? 103-ю, ми 260 проголосували 103-ю. 104 стаття, у нас Прокопчук не наполягає 1442-га.

Швець, 1443-я, будь ласка.

 

14:41:09

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановні народні депутати, я впевнений в тому, що переважна більшість народних депутатів України дуже часто буває в парламентах зарубіжних країн і бачить, яким чином побудований законодавчий процес у цих країнах. І всі чудово, всі були часто свідками таких подій, коли приймаються закони в тих країнах, де ми з вами бували. Я думаю, що ви можете підтвердити, що, наприклад, в такому парламенті країни як Великобританія або в Сполучених Штатах Америки закони, навіть якщо це зміни до одного, стосуються одної чи двох статей, буває місяцями дебатують. У нас приймається такий колосальної важності системний документ і в нас відсутня дискусія.

А що стосується поправки, я вважаю, що у випадку фіксування процесуальних дій під час досудового слідства, мені видається, що цей процес фіксування повинен обов'язково бути зазанчен…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, дякую.

Хоча я нову звертаю увагу, це вже на комітет. Ось дивіться 1441-ша, 1442-га і 1443-я – це тотожні поправки. По 41-й, по 42-й комітет відхиляє поправки, а по 43-й поправку Швеця – визначатися з залом, тому зараз ми і визначаємося 1443-я з залом. Але звертаю увагу на певні погрішності. Прошу голосувати. 1443-я визначаємося.

 

14:43:05

За-7

Не підтримана.

1445-а Кармазіна, визначитись шляхом голосування. Ставлю на голосування, 1445-а.

 

14:43:26

За-1

Не підтримана.

1447-а, врахована.

Швець,  1453-я відхилена.

 

14:43:45

ШВЕЦЬ В.Д.

Я не наполягаю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте.

1456-а, врахована. Вона ж така як і 1455-а. Яку? Шановні колеги! 1455-а і 1456-а вони тотожні, вони враховані. Немає?

Ставлю  104 стаття на голосування, прошу голосувати. "За" або хто як може.

 

14:44:41

За-256

До 105 у нас немає зауважень. 105-у голосуємо статтю, прошу голосувати.

 

14:45:06

За-258

Голосуємо 106 статтю.

 

14:45:27

За-255

1461-а, Швець, будь ласка.

 

14:45:36

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати, мова йде про фіксування за допомогою технічних засобів кримінального впровадження в суді під час судового впровадження. Відповідно до зазначеної статті це є обов’язковим. Але, якщо на судове засідання не з'явилися учасники цього процесу, то в цьому випадку фіксування є необов’язковим. Я вважаю, що це є колосальна проблема і помилка. Навпаки особи на судове засідання можуть з будь-яких, в тому числі з поважних причин, не з'явиться і їх права повинні бути належним чином захищені. Сам по собі факт фіксації цих процесуальних дій, в яких відсутні учасники процесу, є таким вагомим засобам в забезпеченні їх прав незважаючи на те, що вони відсутні. Тому я наполягаю на тому, щоб фіксація була забезпечена, в тому числі, якщо ці учасники процесу не присутні під час проведення цих процесуальних дій. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

ОЛІЙНИК В.М. Вікторе Дмитровичу, з великою повагою до вас. В той же час, чому не було підтримано? Тому що ви не сформували цю поправку, ви висловили побажання і мету, але не сформували саму поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Швець.

 

14:46:59

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Володимире Миколайовичу, ви точно знаєте про що йде мова, це висновки директорату правосуддя наших європейських друзів, тому саме в такому вигляді, як експерти Ради Європи, внесли свою пропозицію, саме таким чином ми з ними так домовилися, що ми включили її в таблицю. Це означало, що ми під час прийняття цього кодексу повинні вже тут, у Верховній Раді, остаточно сформулювати цю позицію. Вона зводиться, Володимир Миколайович, до дуже простої речі, другу частину цього речення, вірніше друге речення диспозиції цієї статті, там де слово не фіксується, словосполучення не вилучити і тоді все залишається на місці. Або друге речення вилучити і залишивши обов’язково йде фіксація, і таким чином ми виконаємо прохання наших європейських колег. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1461-а ставиться на голосування.

 

14:48:14

За-6

1462-а, 1463-я –  тотожні. Визначитись шляхом голосування.

Ставлю на голосування ці дві поправки.

 

14:48:36

За-7

107 стаття ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

14:48:55

За-251

Дякую.

Не розхолоджуйтесь. 108 стаття ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

14:49:14

За-257

Добре.

Ще мобілізуйтесь. 109 стаття  ставиться на голосування.

 

14:49:34

За-257

1470-а Мойсика, врахована. Будь ласка, мікрофон.

 

14:49:48

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Адаме Івановичу, я коли давав зауваження, це 1433 поправка.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Яка?

 

МОЙСИК В.Р. Ну була 1433-я –  акти, якими фіксується  кримінальне провадження. То казав, що там є не всі  переліки.

Володимире Миколайовичу, будь ласка, ви подивіться. Тобто рішення слідчого прокурора приймається у формі постанови. Тільки, бачите. А я вам кажу, що  допит свідка – протоколом, і ви залишаєте протокол. Затримання підозрюваного – протоколом, протокол залишається.    Огляд оформляється протоколом…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!

Шановні колеги, я думаю, Володимир Романович нас переконав. 1470-а врахована, 1471-а  враховані.

Так, Мойсик, 1473-я,  відхилена. Не наполягаєте?

 

14:50:53

МОЙСИК В.Р.

А цю як, ця врахована?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та врахована, а цю ви не наполягаєте. Дякую.

Так, дивимось 41 поправку додаткової таблиці. Вона врахована. Немає заперечень? Швець, Олійник. Так, врахована.

1475-а врахована частково. На підтвердження ставлю.

 

14:51:31

За-2

 Не підтримано.

1476-а,  врахована.

1477-а,  врахована.

Так, 110 стаття ставиться на голосування. Прошу голосувати.

1477-а,  Бевза.

 

14:51:59

За-254

Прийнято.

І глава 5 голосується. Прошу голосувати

 

14:52:20

За-263

Так, 111 стаття ставиться на голосування. Прошу голосувати.

 

14:52:44

За-260

Підтримана.

1481-а, врахована, Ківалова. На підтвердження. 1481-а на підтвердження.

 

14:53:07

За-4

Не підтверджена.

Ставиться 112-а на голосування. Прошу підтримати.

 

14:53:25

За-260

Підтримано.

І  6 глава на голосування. Прошу голосувати.

 

14:53:43

За-263

7 глава 113 стаття.  Хороше співпадіння.

Так, 1483-я – врахована. На підтвердження? Ставлю на підтвердження 1483-ю. Прошу голосувати.

 

14:54:17

За-260

Врахована.

Так, додаткова таблиця 42 поправка. Вона врахована. На підтвердження. Прошу, 42-у на підтвердження ставимо додаткової таблиці. Прошу визначатися.

 

14:54:43

За-15

Не підтримана.

Мойсик – 1484-а.

 

ОЛІЙНИК В.М. Треба підтримати, бо вона йде…

 

14:54:49

МОЙСИК В.Р.

Володимир Мойсик, партія "За Україну!". Шановний Адаме Івановичу, Володимире Миколайовичу, подивіться, будь ласка, в праву колонку. Процесуальні строки – це ті, які встановлені законом. Але право їх змінювати в межах закону має прокурор, суддя, слідчий суддя. Сам слідчий зобов'язаний дотримуватися строків встановлених законом. Він не може їх змінювати. А ви пишете, що або відповідно до закону змінені слідчим, слово "слідчий" підлягає вилученню.

 

ОЛІЙНИК В.М. Різні редакції…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1484-а ставиться на голосування. Прошу визначатися.

 

14:55:42

За-12

Не підтримано.

1486-а – Швець.

 

14:55:49

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, шановні народні депутати! Тут написано, що правка моя відхилена, насправді вона частково задоволена. І суть моєї правки зводилась до того, що процесуальні строки можуть встановлюватися не тільки прокурором (судом), а можуть встановлюватися в тому числі і слідчим, і слідчим суддею. Таким чином я виходжу з того, що це саме про те, що велась мова в моїх правках.

Єдине, чого не задоволено з цієї правки, це те, процесуальні строки встановлюють проміжки часу. Я вважаю, що це є помилка. Дякую за увагу.

 

ОЛІЙНИК В.М. Вікторе Дмитровичу, Вікторе Дмитровичу, ми її дійсно… Вікторе Дмитровичу!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Частково врахували.

 

ОЛІЙНИК В.М. Ми її дійсно врахували, але ви подивіться, ви давали іншу інтерпретацію. Наприклад: "строки проведення ревізій" або "це не завжди проміжки часу". Тобто ви не виклали чітко цю, але ми її врахували.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Дмитрович задоволений, що частково враховано. Так, дякую.

Так, Шишкіна – 1489-а.

 

14:56:57

ШИШКІНА Е.В.

Шановні колеги, ну, от ви підтримали правку 1483, якою не залишили прокурору право встановлювати строки і проміжки часу, так, в межах, які називаються процесуальними строками, а ви ще розширили ці повноваження, надали їх слідчому. Я повторюю, що я подавала правки, які не були задоволені, 2 дні тому, які передавали право вирішувати будь-які питання щодо процесуальних строків виключно слідчому судді. Я прихильник такого підходу, що це компетенція суду. Це не компетенція ані прокурора, ані слідчого. Я чудово розумію, що зараз зал не підтримає мою правку, якою я пропонувала позбавити таких повноважень і прокурора. Але оскільки ви вже не просто залишили йому повноваження, а ще і надали такі ж повноваження слідчому, я просто не можу зрозуміти, про які тоді якісь європейські стандарти, про яку нову філософію проекту КПК може йтися,  якщо щодо процесуальних строків у нас це повноваження не виключено з суду, а і також інших посадових осіб? Прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1489-а ставиться на голосування. Прошу визначатись.

 

14:58:23

За-18

Не підтримана.

1494-а – визначитись шляхом голосування, Забарський. Прошу визначатись.

 

14:58:44

За-4

Не підтримана.

1497-а врахована.

Стаття 113 ставиться на голосування. Прошу підтримати.

 

14:59:09

За-257

 

ОЛІЙНИК В.М. 43-я додаткова таблиця.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, 114 стаття, у нас 43 поправка у додатковій таблиці. Викласти 114 статтю в новій редакції. Вона врахована. Немає заперечень?

 

ОЛІЙНИК В.М. Немає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить 114 стаття голосується в новій редакції як вона викладена у поправці 43. Прошу голосувати. Швець, голосуйте, ваша поправка. Дякую.

 

14:59:54

За-262

Прийнято.

Так, 115-а. 1500 поправка врахована. Так. Зараз, зараз, зараз.

1502-а… 1501-а. 

Будь ласка, Швець. 1501-а.

 

15:00:32

ШВЕЦЬ В.Д.

Шановний Адаме Івановичу, мова йде про обчислення процесуальних строків. Я хочу звернути вашу увагу на те,  що попередня правка 1500 Пилипенка і Писаренка була   врахована, і зал це підтвердив, а вона зводилася до того, що строки можуть  зазначати вказівку і на подію. На саме і була направлена моя правка. Подивіться останнє речення  в цій правці, але зазначено, що вона відхилена.  Тому я просто  для стенограми  хочу зазначити, що моя правка частково була  задоволена, а зараз я прошу, щоб ми оголосили перерву. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги,  оце ми проголосували, зійшлися ми на тому, що 114 статтю проголосували, і на цьому зупинимося. Тому що там у таблиці, дивіться, вже 115-а, но знову порівняння до 114-ї, ми її проголосували. Тобто  за перерву ми  розберемося технічно, що тут  вклалося.

Дякую за плідну працю. Ранкове засідання  Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині почнемо вечірнє до переможного завершення.

 

 

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку