Засідання 05 (вечірнє)

Опубліковано 06. 10. 2009

ЗАСІДАННЯ П’ЯТЕ  

Сесійний зал Верховної Ради України

6 жовтня 2009 року, 16:00 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України В.М.ЛИТВИН 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації.

Прошу підготуватися до реєстрації, шановні колеги!

Увімкніть систему „Рада”.

16:00:07

Зареєструвалися в сесійній залі 405 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошує відкритим.

Шановні колеги, ми зараз переходимо до розгляду питань, які стосуються: перше - це аналізу виконання державного бюджету за 2008 рік, тобто Звіт про виконання бюджету за 2008 рік, як того вимагає від нас закон і Бюджетний кодекс.   Потім – інформація Кабінету Міністрів  про  виконання   Державного  бюджету  України  за перше півріччя 2009 року. Після того, коли ми розглянемо ці два питання, питання наступне – це інформація Ради Національного банку про Основні засади  грошово-кредитної політики і після того представлення проекту Закону про Державний бюджет України  на 2010 рік. І ми тут радились, шановні колеги, можливо, ви б пристали на таку пропозицію. Як би ми  заслухали  одночасно Звіт про виконання Державного бюджету на 2008 рік і одночасно інформацію Кабінету Міністрів про  виконання Державного бюджету за 2009 рік, потім відповідно співдоповідь Голови Рахункової палати і обговорили  ці два питання, бо вони між собою по суті справи пов’язані, але  рішення прийняли, як того вимагає Бюджетний кодекс, окремо. Яка ваша думка?

І тоді  у нас була б можливість, щоб сьогодні розглянути принаймні питання щодо Звіту про виконання бюджету на  2008 рік  і інформацію Кабінету Міністрів  про виконання бюджету на 2009 рік.  Завтра ми  б почали розгляд питання  уже стосовно  представлення бюджету.

Будь ласка, Олександр Пеклушенко.

 

16:03:41

ПЕКЛУШЕНКО О.М. Александр Пеклушенко, фракция регионов.

Владимир Михайлович, я думаю, что для всех очевидно ответить  на вопрос: какая  у нас  задача, рассмотреть быстро, тогда   нужно предложить  и принять  эту предложенную форму. Если рассмотреть качественно – это два абсолютно разных вопроса. Да, они перетекают один в другой. Но по первому вопросу 2008 года есть постановы, их нужно обсудить, нужно обязательно заслушать. Поэтому мы категорически возражаем против того, чтобы смешивать эти два вопроса в кучу. Я прошу по всей процедуре  рассмотреть 2008 год отдельно и 2009.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, раз ця пропозиція, яку я сказав, не підтримується, давайте  будемо іти відповідно до Регламенту. Стаття 162, яка  вимагає розгляду звіту  за повним...  повною процедурою. Тоді працюєм у такий спосіб. Пропонується, шановні колеги, такий регламент розгляду цього питання: доповідь виконуючого обов’язки  міністра фінансів України – до 15 хвилин, відповіді на запитання – до 10 хвилин, співдоповідь голови Комітету з питань бюджету – до 10 хвилин, співдоповідь голови Рахункової палати – до 10 хвилин, виступи від депутатських фракцій, комітетів, народних депутатів   по  3 хвилини на виступ – 45 хвилин, загалом – годину 30. Немає  заперечень?

Переходимо до розгляду питання. До доповіді запрошується  Мярковський Анатолій Іванович.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Шановний Володимире Михайловичу! Шановні народні депутати! Відповідно до вимог статті  62 Бюджетного кодексу України уряд представляє  звіт про виконання Державного бюджету  за 2008 рік. Державний бюджет на 2008 рік розроблявся на основі прогнозів макроекономічних показників, що передбачав зростання реального ВВП  на той час на 6,8 відсотків при номінальному його показнику – 959,2 мільярда гривень. Однак через фінансово-економічну кризу  падіння виробництва та обсягів зовнішньої  торгівлі у четвертому кварталі 2008 року реальний ВВП за рік зріс лише на 2,1 відсотка, а номінальне значення показника ВВП  виявилося меншим за прогнозний на 9, 3 мільярда гривень і склало 949,9 мільярдів гривень.

Зростання ВВП у 2008 році  спостерігалося у тих видах економічної діяльності, які мають меншу частку податків у структурі доданої вартості, зокрема у сільському господарстві та інших видах економічної діяльності. Через погіршення  зовнішньоекономічної кон’юнктури  та стрімке зростання валютного курсу у четвертому кварталі 2008 року  відбулося   значне падіння експорту та  імпорту порівняно з третім кварталом 2008 року: експорту – на 36,5 відсотків, імпорту – на 29,9  відсотків. Стискання економіки, яке відбулося у четвертому кварталі 2008 року,  привело до зростання збитків підприємств у 2008 році, зокрема у порівнянні із 2007 роком – в  3,9 разів. Попри  негативний вплив фінансово-економічної кризи, уряду України вдалося в 2008 році мобілізувати до Державного бюджету на 16,3 мільярдів гривень більше, ніж передбачено законом, який був затверджений у грудні 2007 року. Касові видатки Державного бюджету за 2008 рік становили 241,5 мільярдів гривень, а дефіцит – 12,5 мільярдів гривень, або 1,3 відсотка ВВП при плані 25 мільярдів гривень, або 2,6 відсотка ВВП.

Планове завдання за доходами Загального фонду Державного бюджету з урахуванням необхідних змін було переконане у минулому році на 2,8 відсотків. Надійшло понад план 5,1 мільярдів гривень. До Загального фонду Державного бюджету надійшло 185,9 мільярдів гривень, або майже 50 відсотків проти минулого року, або на 59,8 мільярдів гривень більше. До Спецфонду у 2008 році надійшло 45,9 мільярдів гривень, що майже відповідає рівню надходжень, які затверджені у грудні 2007 року.

Надходження по адміністраторах, зокрема Державної податкової адміністрації, склали 78,7 мільярдів гривень, або 102,5 відсотків плану. Державна митна служба забезпечила практично стовідсоткове виконання, невеликий недобір був – 0,7 відсотка. Сума надходжень склала 88,4 мільярда гривень. Проте необхідно зазначити, що в минулому році надходження коштів, що адмініструються Державною митною службою, зросли в порівнянні з 2007 роком в 1,8 разів. Надходження загальної суми ПДВ до Державного бюджету становили 92,1 мільярд гривень, або на 32,7 та на 55,1 відсотка більше, ніж у 2007 році.

За 2008 рік надходження податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів до Загального фонду становили 45 мільярдів гривень, або на 8,5 мільярда гривень та на 23,2 відсотка більше ніж у 2007 році.

Надходження ПДВ із ввезених товарів також зросли у порівнянні з 2007 роком в 1,9 рази.

Однак планові завдання Загального фонду на 2008 рік як з ПДВ з вироблених в Україні товарів, так і з ПДВ ввезених, не значно, але були недовиконані.

95,9 і 98,8 відсотки відповідно, що пояснюється погіршенням економічної ситуації у кінці минулого року, в тому числі зменшення імпорту.

У 2008 році обсяг бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами становив 34,4 мільярдів гривень або в 1,8 разів та на 15, 5 мільярдів більше порівняно з 2007 роком.

По певним податкам відбулися невиконання по доходним джерелам і, зокрема, я вже називав ПДВ, головним чином це те, що у  2004 році різко скоротився імпорт товарів, а також експорт товарів. В цілому, якби не відбувалася, не відбулося значне скорочення експорту й імпорту в умовах фінансово-економічної кризи, ми очікували додатково надходження у минулому році за четвертий квартал плюс 8 мільярдів гривень. Тобто перевиконання могло б скласти 13 мільярдів гривень проти затвердженого плану.

Також одним із недоліків минулого року було те, що приймалися заходи по  блокуванню приватизаційних процесів і, зокрема надходження від продажу земельних ділянок не на сільгосппризначення, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, надійшло лише 462,6 мільйонів гривень при  плані 4 мільярди 150 мільйонів гривень. І в цілому минулому році нам прийшлося корегувати протягом бюджету через рішення Верховної Ради зменшення надходжень від приватизації державного майна.

Що стосується видатків, то за 2008 рік  вони виконанні касово у сумі 241,5 мільярдів гривень. Незважаючи на те, що певні видатки не були здійсненні з об’єктивних причин, рівень виконання видаткової частини  складає 95,4 відсотки. Касові видатки державного бюджету склали проти 2007 року  на 67,2 мільярди гривень більше або на 38,6 відсотків.

У структурі видатків державного бюджету за економічною класифікацією серед основних видів видатків поточного характеру слід виділити значне зростання використання коштів в порівнянні з позаминулим роком на поточні трансферти населенню,  збільшилися на 78,9 відсотків або доведено до 51 мільярда гривень.

Видатки на продукти харчування, їх обсяг зріс в 1,5 разів проти 2007 року.

Видатки на проведення досліджень і розробок, а - це наукова і освітня діяльність -  виросли на 37,8 відсотків в порівнянні з позаминулим роком.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ зросли на 33,4 відсотки або до 32,9 мільярдів гривень.

За загальним фондом державного бюджету у 2008 році було відкрито асигнувань на проведення видатків у сумі 194,4 мільярди гривень, що відповідає 97,3 відсотків плану звітного періоду.

Що стосується касових видатків, то в цілому із загального фонду було використано коштів 193,3 мільярди гривень. При цьому касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету проведено стовідсотково, в тому числі забезпечено перерахування стовідсотково дотацій вирівнювання місцевих бюджетів. Як результат -  стовідсоткове фінансування соціальної сфери в минулому році, повністю були виплачені за 2008 рік виплати, які стосуються пенсій, заробітних плат, соціальних допомог, стипендій. Таким чином на 1 січня 2009 року з цих виплат в бюджетній сфері заборгованість не існує.

Що стосується динаміки змін видатків соціального характеру за 2008 рік, то слід сказати, що в 2008 році розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати підвищувалися протягом року,  відповідно збільшувалися і соціальні допомоги населенню, грошове утримання військовослужбовців і пенсійні виплати.

Середньомісячна мінімальна заробітна плата у 2008 році становила 532,5 гривні і її приріст проти 2007 року склав 23,8 відсотків.

Крім того, була вишукана можливість у минулому році прискорити введення в повному обсязі єдиної тарифної сітки з вересня 2008 року, а не з 1 листопада, як планувалося раніше. Це дало змогу підвищити розміри посадових окладів працівників бюджетної сфери у вересні та жовтні в середньому майже на 10 відсотків, порівняно з раніше передбаченими умовами.

Водночас, в 2008 році було здійснено рішучі кроки до повернення громадянам їх знецінених грошових заощаджень. За підсумками 2008 року касові видатки на зазначені цілі склали 6,1 мільярд гривень, тоді як в 2007 році відповідні видатки становили лише 506 мільйонів.

На кінець 2008 року мінімальна пенсійна виплата становила 544 гривні, що більш як на 30 відсотків перевищує аналогічний показник на кінець 2007 року. Середній розмір пенсії наприкінці 2008 року уже становив близько 900 гривень, що в 1,5 разів більше, ніж цей показник складав у грудні 2007 року.

З метою поліпшення демографічної ситуації в Україні було збільшено в минулому році  розмір соціальних гарантій у зв’язку із народженням дитини і  повністю ці видатки профінансовано.

У 2008 році також видатки на грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу збільшено в порівнянні з 2007 роком в середньому на 25 відсотків. Це дало змогу забезпечити зростання виплат у середньому: старшим офіцерам до 3 350 гривень, молодшим офіцерам – до 2 430 гривень і військовослужбовцям за контрактами – до 1 350 гривень.

Капітальні видатки державного бюджету в минулому році були профінансовані на рівні 2007 року, або 25,6 мільярдів гривень.

У 2008 році тривала тенденція до скорочення частки видатків на обслуговування державного боргу у структурі видаткової частини державного бюджету до 1,6 відсотків, проти 1,9 відсотків у 2007 році, оскільки відбувалося відповідне економічне зростання і, звичайно, не було необхідності здійснювати значні запозичення.

Видатки на охорону здоровя в цілому за 2008 рік зросли на 16,5 відсотків в порівнянні з минулим роком, видатки на духовний і фізичний розвиток зросли на 46,8 відсотків, на освіту за 2008 рік проти 2007-го зросли на 42,3 відсотки. Таким чином, на соціальне забезпечення, хотів би зупинитися на цій цифрі, видатки зросли, фактичні видатки, в 1,7 разів. Таким чином, ми забезпечили повну відповідність основним принципам бюджетної політики 2008 року, зокрема, щодо соціальної складової бюджету.

У 2008 році також багато приділялось уваги фінансуванню видатків, повязаних з економічною діяльністю, і такі кошти були збільшені у порівнянні  з позаминулим роком у 1,3 рази, або на 8,9 мільярдів гривень. Найбільше зростання склали видатки на паливно-енергетичний комплекс, у тому числі, на нафтогазову галузь, на будівництво, сільське господарство.

Порівняно з 2007 роком обсяг перерахованих трансфертів Державного бюджету до місцевих бюджетів збільшився на 14,2 мільярдів гривень або на 31,5 відсотків.

Що стосується дефіциту бюджету за 2008 рік, хотів би ще раз акцентувати увагу на тому, що фактична сума дефіциту склала 12,5 мільярдів гривень або 1,3 відсотків до ВВП при річному плані 28,8 мільярдів гривень, майже 3 відсотки. Значить, це пояснюється тим, що у минулому році забезпечено перевиконання надходжень по загальному фонду, я вже називав цю цифру – 5,1 мільярд гривень, і певна економія коштів, яка повязана, з одного боку, із зменшенням видатків на обслуговування боргів, це 1,1 мільярд гривень, а також раціональним і ефективним використанням коштів за відповідними напрямами.

Залишки  готівкових коштів на рахунках казначейства, включаючи валютні кошти, на кінець 2008 року залишилися у сумі 13,2 мільярди гривень. Це дало змогу повністю розпочати фінансування видатків 2009 року і забезпечувати стабільність у бюджетній сфері.

Державний борг на 1 січня 20099  року складав у гривнях 130,7 мільярдів гривень або у перерахунку на долари – 17 мільярдів доларів.

По відношенню державного боргу до ВВП на кінець 2008 року відсоток складав 13,8 та державний та гарантований борг до ВВП складав 20 відсотків, що є прийнятним з точки зору фінансової безпеки.

Хотів би сказати на завершення, що розгляд звіту про виконання Державного бюджету за 2008 рік було проведено у бюджетному комітеті. Є позитивне рішення бюджетного комітету. І я хотів би з урахуванням цього рішення підтримати його і запропонувати схвалити зазначений звіт. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доповідь завершено.

Прошу записатися на запитання. Провадиться запис.

Михайло Васильович Чечетов, будь ласка, ваше запитання.

 

16:20:37

ЧЕЧЕТОВ М.В. Уважаемый Анатолий Иванович, я с глубоким уважением отношусь к вам как к человеку и как к специалисту, профессионалу. Но скажите, пожалуйста, почему вот так произошло? Ну, можно сказать, что промахнулись с составлением бюджета на концовку восьмого года. И почему нельзя было скорректировать, допустим, концовку восьмого года и потом на основании этого нормально сделать бюджет девятого года с тем, чтобы сам бюджет и концовка прошлого года, и бюджет этого года, он шел в соответствие с ходом экономического развития процессов в Украине, а не так, чтобы экономика пошла в одну сторону, а бюджетный процесс совершенно пошел в другую сторону, и эти процессы были неадекватны друг другу?

Почему вот упорно правительтельство занимает свою позицию,  не корректируя бюджет с учетом экономических  реалий.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Дякую за запитання. Я хотів би, шановні народні депутати, вам доповісти, що минулого року урядом було запропоновано або підтримано шість корекцій бюджету 2008 року. Всі ці корекції йшли на плюс, всі до однієї корекції. І ви пам’ятаєте, що в  кінці 2008 року ми переглянули показники того бюджету,  який на 2009 рік був поданий 15 вересня. Суттєво було скорочено ці показники відповідно до реалій розвитку економіки. На той час, це був грудень, всі великі макропрогнозисти, макроекономісти не давали таких значних темпів падіння реального росту економіки. І відповідно до того уявлення розвитку ситуації 2009 року було підготовлено і схвалено Верховною Радою бюджет на 2009 рік.

На сьогоднішній день у нас є всі інструменти, які забезпечують повністю фінансування 100 відсотків за  дев’ять місяців видаткової частини Державного бюджету 2009 року. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Янович Азаров, фракція Партії регіонів.

 

16:23:02

АЗАРОВ М.Я. Анатолий Иванович, я понимаю, конечно, что вы говорите о том, что надо говорить для правительства. Но тем не менее, конечно никакая титаническая работа правительства, а прежде всего инфляция в два раза выше заложенная в бюджете 2008 года, перечисления Национального банка в последний банковский день 2008 года 3,5 миллиардов гривен и так далее, обусловила, скажем, более или менее бюджета там на уровне 96 процентов, то есть вы 6,5 миллиардов так все-таки недополучили. Но вопрос мой заключается не в этом, вопрос заключается вот в чем. Почему все-таки не были профинансированы социальные видатки на 1 миллиард 669 миллионов? Для  финансирования освіти на 800 миллионов не выполнено программы и так далее? То есть то, что казалось бы, что должно быть предметом первого внимания правительства не было профинансировано.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Дякую, Микола Яновичу.

По доходах я сказав і ви підтвердили, що дійсно доходи бюджету 2008 року стовідсотково виконані, а по доходах по загальному фонду ми получили понад план 5,1 мільярдів гривень.

Я назвав також в доповіді, що один з ризиків і проблем бюджету 2009 року пов’язані з тим, що було фактично заблоковано проведення приватизації  як об’єктів державної власності, так і землі разом з цими об’єктами. І в нас в спецфонді були надходження 4 мільярди 150 мільйонів гривень від продажу цієї землі, надійшло 462 мільйони гривень. Звичайно, що ці доходи спеціального фонду були розписані по видатках, в тому числі певні видатки, які стосувалися соціальної складової, на жаль, вони не виконані, ви знаєте про ці причини. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ірина Акімова, фракція Партії регіонів.

 

16:25:08

АКІМОВА І.М. Уважаемый Анатолий Иванович, бюджет 2008 года во второй половине года выполнялся в условиях кризиса, которое не хотело замечать правительство Тимошенко. В это время все абсолютно страны и развитые, и трансформационные заявили о необходимости снижать налоговое давление на бизнес. У нас же произошло совершенно обратное, более чем в полтора раза выросла задолженность по НДС и соответственно, практически, в два раза выросли авансовые платежи. То есть от предприятий, находящихся в кризисе, забрали все что могли, результаты мы тоже знаем, это падение промышленного производства, падение строительства и ВВП на уровне выше, чем в других странах. Каким образом тогда мы можем сегодня поддерживать выполнение бюджета 2008 года, если правительство продолжило аналогичную практику в девятом году и собирается ее продолжать, судя по проекту бюджета, в десятом году, как вы оцениваете это? Спасибо.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Дякую за запитання. Ми зараз розглядаємо звіт про виконання бюджету 2008 року, звичайно, що я вважаю, що це перед кризою був найбільш вдалий період, де змогли ми забезпечити і перевиконання доходної частини бюджету, і фінансування видатків, і навіть зменшення розміру дефіциту, який був запланований в бюджеті  на  2008 рік у  два рази проти запланованого показника. Звичайно, на 2009, і це буде окрема інформація з цього питання, ми вживаємо всі заходи для того, щоб забезпечити видаткову частину бюджету, тому що це  є основа соціальної стабільності у державі.  На сьогоднішній день за 9 місяців ми таке завдання виконали і відповідно до вимог, які визначені у Законі про Державний бюджет. Там є відповідні статті, які дають можливість запозичувати кошти у разі недонадходження показників доходів бюджету. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Катерина Ващук, фракція „Блоку Литвина”.

 

16:27:24

ВАЩУК К.Т. Шановний доповідачу,  знаю вас як одного з найкращих ведучих фінансистів України. Але хотіла б почути відповідь, як так сталося, що  прогнози ведучих науковців Академії наук, ведучих фінансистів, економістів, які є у нашій державі, якось  були проігноровані  прогнози, які  ну б попереджували  оту  кризу, яку чекає на Україну. І через це з моєї точки зору  було здійснено ряд помилок, зокрема  можна було б серйозніше віднестися  до фінансування аграрного сектору, який би забезпечував стабільність у цьому році. Ви знаєте, що цей сектор, не дивлячись на все, все-таки старається триматись. А ми  цього не зробили і відкладали  фінансування  на останні місяці року, коли їх…

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Дякую. Я зрозумів ваше запитання. Ви знаєте, у минулому році, у 2008, ми внесли  ряд поправок до Закону про бюджет, яким суттєво збільшили  фінансування агропромислового  комплексу, зокрема ми добавили грошей на аграрний фонд для того, щоб закупити, пам’ятаєте, в кінці минулого року закупити надлишки зерна і цукру  в аграріїв.  Я думаю, що такий наш механізм, який  дав  можливість  ці кошти фактично капіталізувати, тобто не потратити на, значить, інші заходи поточні, а перевести їх в активи, дав можливість нам у цьому році здійснювати інтервенційні операції на аграрному ринку.

Крім того, що стосується по фінансуванню АПК. Ви знаєте, що в цьому році за пропозицією також вашої фракції були прийняті ряд змін до податкового законодавства, якими послаблено було фіскальний тиск на агропромисловий комплекс. Тому я думаю, що в цих складних умовах урядом було зроблено максимально для того, щоб село і сільгоспвиробник утримався на плаву і забезпечив відповідне зростання ВВП. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Карпук, фракція "Наша Україна-Народна Самооборона".

 

16:29:52

КАРПУК В.Г. Володимир Карпук, „Наша Україна”,  депутатська група „За Україну!”.

Вельмишановний Анатолію Івановичу! Плановими показниками зростання ВВП на 2008 рік було передбачено його ріст на 6,5 відсотків. Реально виконано ріст ВВП на 2,2 відсотки. І ви пов’язуєте падіння ВВП саме з кризою,  яка була в четвертому кварталі. Однак, формуючи бюджет на 2009 рік, ви виходили з того, що повинні бути оптимістичні показники і  зростання на 0,4 відсотки. Які були передумови економічні для того, щоб формувати за результатами бюджету, виконання бюджету на  2008 рік  й такі показники на 2009 рі, принаймні попередні?

І наступне. Ви сказали, що зростання витрат на охорону  здоров’я – на 16,8 відсотків. Однак у відсотках до ВВП – це 3,2 відсотків, що менше ніж в показниках 2007 року, коли було 3,4 відсотків. І, насамперед, за рахунок недофінансування державних програм. Дякую.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Дякую. Я уже  в своєму виступі говорив про те, що в минулому році ми переглянули показники бюджету, який був поданий 15 вересня. Ми суттєво скоротили його в плані надходжень і використання коштів проти прийнятого в грудні. І, звичайно, в грудні 2007 року ніхто із наших макроекономістів не давав і не прогнозував таких різких скорочень або такого довгого періоду виходу світової економіки із кризи. Тому, звичайно, на той час були показники реального падіння від песимістичних, там, 3 відсотків до оптимістичних 0,4 відсотків. Звичайно, на той період було вибрано сценарій, що криза завершиться в першому півріччі, і таким чином ми до кінця 2009 року зможемо відновити економіку.

На жаль, темпи падіння виявилися більшими і ми, не зважаючи на те, що падіння відбулося в розмірах більших ніж планувалося, ми забезпечуємо фінансування соціальної сфери...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолію Івановичу, час вичерпаний. Сідайте, будь ласка.

З співдоповіддю виступатиме зараз  голова Комітету з питань бюджету  Микола Іванович Деркач.

Наступним буде виступати голова Рахункової палати.

 

16:32:41

ДЕРКАЧ М.І. Уважаемый, Владимир Михайлович, шановні народні депутати, відповідно до статті 85 Конституції України та статті 62 Бюджетного кодексу Верховна Рада має розглянути звіт Кабінету Міністрів про виконання Закону „Про Державний бюджет на 2008 рік” та прийняття рішення щодо нього.

Комітет з питань бюджету на своєму засіданні 9 вересня за участю представників Рахункової палати та Міністерства фінансів розглянув цей звіт.

У процесі розгляду звіту комітет звернув увагу на наступне. Основні макропоказники економічно-соціального розвитку за підсумки 2008 року суттєво відрізняються від відповідних прогнозних показників, що були враховані у розрахунках державного бюджету при його затвердженні.

Зокрема - реальне зростання валового внутрішнього продукту за рік становила 2,1 відсотка при прогнозі 6,8 відсотки. Індекс споживчих цін при прогнозному рівні 109,6 відсотка та у липні 2008 року уточненому до рівня 115,9 відсотка становив 122,3 відсотка.

Значне відхилення фактичних макропоказників від прогнозних свідчить про відсутність системи якісного макроекономічного прогнозування та відсутність його тісного взаємозв’язку з бюджетним плануванням.

Об’єктивно слід відмітити, що на погіршення макроекономічної ситуації в Україні протягом останніх місяців минулого року також вплинуло розгортання світової фінансової кризи у 2008 році. Для того, щоб наміри уряду щодо переходу на середньострокове бюджетне планування не залишилося просто намірами необхідно забезпечити складання прогнозних макропоказників  на 2010 рік і середньострокову перспективу з  урахуванням реального стану розвитку економіки в поточному році.

Доходи державного бюджету за 2008 рік становили 231,7 мільярдів гривень або 99,9 відсотка затверджених зі змінами показників.

 Виконання доходів загального фонду забезпечено насамперед за  рахунок понадпланових надходжень податку на прибуток підприємств, надходжень від перевищення доходів над витратами Національного банку, ввізного мита, рентної плати за нафту. Однак, не виконано плану по надходженню податку на додану вартість, платежів за користування надрами, рентної плати за газовий конденсат, вилучення частини прибутку державних підприємств та дивідендів щодо державної частки господарських товариств ввізному миту, акцизного збору.

Як і протягом останніх років спостерігається значне відхилення у виконанні плану доходів спеціального фонду, що свідчить про недосконале планування. Так, як і позаторік,  у минулому році в результаті недоотримання коштів від продажу земельних ділянок не сількогосподарського призначення  під об’єктами приватизації не проведено видатки спеціального фонду на реформування і розвиток житлово-комунального господарства, забезпечення житлом працівників соціально-культурної сфери на селі, придбання автомобілю швидкої допомоги для сіл та  інші соціально значущі  видатки інвестиційного спрямування.

Крім того, не розроблено порядок та відповідно не проведено розрахунки на виконання  статті 33 Закону щодо забезпечення оплати громадянами комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок  часткової компенсації втрат від знищення грошових заощаджень загалом на 2 мільярда гривень.

Отже, з метою визначення реальних обсягів видатків спеціального фонду державного бюджету потрібно переглянути методологію планування окремих видів доходів спеціального фонду.

Збільшення податкової заборгованості відбулося переважно за рахунок відстрочення  та розстрочення  податкових зобов’язань. Тому слід доручити Кабінету Міністрів забезпечити скорочення податкової заборгованості з одночасною забороною списання недоїмки за податками і зборами, відстрочення та розстрочення їх сплати.

Ще одним потенційним джерелом наповнення  бюджету є надані пільги в оподаткуванні, втрати бюджету від яких у минулому році становили 34,5  мільярда гривень в основному за рахунок податку на додану вартість ввізного мита, податку на прибуток  підприємств.

За підсумками виконання  Державного бюджету за 2008 рік   дефіцит становив 12,5 мільярда гривень або 1, 3 відсотка валового внутрішнього продукту, у тому числі по загальному фонду – 9,7 мільярда  гривень при затвердженому в обсязі 21,5 мільярда гривень  та по спеціальному – 2,8 мільярда гривень. 

У минулому році, як і у двох попередніх, не виконано  план надходжень від приватизації державного майна. Протягом 2008 року державні запозичення  здійснені загалом у сумі 33,3 мільярда або 183 відсотка затвердженого обсягу. Понад планове здійснення державних запозичень  відбулося  відповідно до статей 84 прим.1, 84 прим.2 і 84 прим.3  закону для збільшення статутного капіталу  державних банків та створення стабілізаційного фонду.

Слід відмітити, що шляхом цільового розміщення  державних цінних паперів на  створення стабілізаційного фонду, у минулому році загалом  залучено 5,9 мільярда гривень. Однак витрати із стабілізаційного фонду,  який вперше запроваджено в 2008 році у складі Спеціального фонду державного бюджету не проводилися. За рахунок випуску довгострокових облігацій внутрішньої державної позики у сумі 17,5 мільярда гривень відбулося збільшення статутного капіталу Ощадбанку та Укрексімбанку, яке відображено у розділі „Фінансування”, що реально вплинуло на зменшення загального показника дефіциту державного бюджету. При цьому у розділі „Видатки” згідно з бюджетними призначеннями на цю мету використано 300 мільйонів гривень.

Тому потрібно забезпечити розробку чітких критеріїв віднесення до видатків бюджету або фінансування бюджету витрат на формування або збільшення статутних капіталів субєктів господарювання, включаючи придбання відповідних цінних паперів.

У минулому році зберігалася тенденція щодо низького рівня виконання зовнішніх позик для впровадження проектів розвитку: 75 відсотків планового показника. Тому при плануванні таких позик має враховуватися обєктивний стан укладання та ратифікації відповідних угод, а уряд зобовязаний встановити постійний контроль і моніторинг належної реалізації проектів головними розпорядниками коштів.

Обсяг державного боргу на кінець 2008 року становив 130,7 мільярда гривень, або 13,8 відсотка валового внутрішнього продукту. Збільшився за минулий рік майже в 2 рази та перевищив затверджений граничний розмір на 41,6 мільярда гривень. Таке перевищення відбулося на підставі наданого законом права на здійснення понадпланових державних запозичень, а також спричинено значною девальвацією офіційного курсу гривні до іноземних валют на кінець минулого року.

Слід мати на увазі, що стрімке зростання державного боргу за минулий рік є свідченням можливості загроз щодо виконання боргових зобовязань у майбутньому. За 2008 рік на фінансування Загального фонду державного бюджету залучено 5,6 мільярда гривень залишків бюджетних коштів, а по спеціальному фонду залишки навпаки зросли на суму понад 5 мільярдів гривень.

Проблемним залишається питання обліку у розділі „Фінансування” інших розрахунків, які безпосередньо  впливають на визначення обсягу залишків бюджетних коштів. На кінець 2008 року вони становили  по загальному фонду  2 мільярди гривень та в основному  відображали курсову різницю у зв'язку  з переоцінкою державного боргу.

За 2008 рік  до державного бюджету надійшло 749 мільйона  гривень від повернення кредитів або 48 відсотків затверджених  показників. Для поліпшення  стану розрахунків з  державним бюджетом пропонується вжити  дієвих заходів щодо  вдосконалення порядку погашення простроченої заборгованості  перед  державним бюджетом за такими кредитами.

Видатки державного бюджету на  2008 рік становили 241,5 мільярда гривень або  95,4 відсотка бюджетних призначень, з них по загальному фонду  -  193,3 мільярда гривень  або 96,6 відсотка бюджетних призначень. Захищені статті видатків  за економічною структурою проведені  загалом  в обсязі  144,7 мільярда гривень або  98,5 відсотка  бюджетних асигнувань та становили 74,9 відсотка видатків загального фонду.

Щорічні численні звернення до Комітету з питань бюджету щодо погодження перерозподілу бюджетних призначень свідчать про низьку якість бюджетного планування головними розпорядниками коштами. Відсутність у матеріалах звіту уряду комплексного аналізу стану досягнення   результатів виконання бюджетних програм не дає змоги належно оцінити ефективність використання  бюджетних коштів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дайте можливість завершити, будь ласка.

 

ДЕРКАЧ М.І. … на цільовий метод бюджету… бюджетування. Тому комітет прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді  України  надати  уряду відповідне доручення.

У минулому році погіршилася платіжна дисципліна розпорядників коштів, про що свідчить зокрема зростання у 2,6 рази кредиторської заборгованості щодо видатків загального фонду. Також значно збільшилася кредиторська і дебіторська заборгованість щодо кредитування загального  фонду в основному стосовно операцій аграрного фонду. Субвенції із державного бюджету проведені в обсязі 28,7 мільярду гривень, або  88,7  відсотку бюджетних призначень. Основними причинами перерахування не в повному обсязі субвенцій стало невиконання плану відповідних доходів спеціального фонду державного бюджету, зволікання з прийняттям порядків використання ряду субвенцій та їх пообєктного розподілу, нерівномірність перерахування окремих субвенцій протягом року, а також відсутність  відповідних зобовязань місцевих бюджетів.

Комітет звернув увагу на відсутність затвердженої методики обчислення обсягів субвенцій та обґрунтованих розрахунків на них*** при  формуванні показників державного бюджету.

Шановні народні депутати, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді прийняти за основу  та в цілому проект Постанови Верховної Ради за номером 4422-д.  Прошу підтримати. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, оскільки є особлива думка  в частини членів комітету, які внесли альтернативний проект постанови, то, можливо, таким…

Валентин Костянтинович, зачекайте одну хвилиночку. То може таким чином ми поступимо, щоб не переривати, 5 хвилин для викладу альтернативної точки зору, з якою виступить член комітету Пеклушенко Олександр, а після того ми заслухаємо співдоповідь голови Рахункової палати? Нема заперечень? Дякую.

 

16:45:09

ПЕКЛУШЕНКО О.М.

Уважаемые коллеги, уважаемые избиратели, не прошло 9 месяцев, как мы приступили к рассмотрению итогов работы правительства по бюджету 2008 года. Отчет Кабинета Министров по исполнению государственного бюджета 2008 года есть очень важным и действенным инструментом в борьбе  с экономическим кризисом, который масштабно сегодня уничтожает страну. Но, учитывая те негативные тенденции, которые были, мы могли бы, используя этот негативный опыт внести изменения в бюджет 2009 и в концепцию бюджета 2010.

Если говорить о конкретных проблемах бюджета 2008 года, то они начались, как и в бюджете 2009 года, при рассмотрении его в 2007 году. В Украине, к сожалению, укоренилась аксиома, что лучше плохой бюджет, чем никакого. С этим можно было бы согласиться, если бы утвержденный в 2007 году бюджет был плохим или очень плохим. Но он, к сожалению, не дотягивал ни по одному из этих параметров. Из следствия мы имеем выводы и реальное положение дел, которое ставит сегодня Украину с учетом того, как закончен бюджет 2008 года в реальную ситуацию банкротства.

В частности, по итогам прошлого 2008 года реальный рост ВВП составил 2,1 процента, или, практически, в 400 процентов меньше, чем запланировало правительство. Я обращаюсь к вам, Анатолий Иванович, великому специалисту: как можно  было себе поставить удовлетворительную оценку, если вы на 400 процентов ошиблись в таком главном и важнейшем показателе?

То же самое касается и вопроса роста потребительских цен. При ваших запланированных показателях 9,6, опять же на 200 процентов просчитались. О чем вы говорите? То, что в цивилизованной стране может быть погрешностью 5-10 процентами, у вас идет 200-300-400 процентов.

Уменьшение государственной поддержки наиболее незащищенных слоев категорий граждан, снижение уровня жизни населения, высокая потребительская инфляция, которая была характерна для вашей работы в 2008 году бюджетом... минимальной заработной платы, так прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц реально снизился, фактически, на 15 процентов. Выплаты, которые получали от государства наиболее незащищенные слои населения, не обеспечивали минимальный уровень социальной защиты.

Кроме того, в связи с задержкой единой тарифной сетки, ее поэтапным внедрением ежемесячно каждый работник бюджетной сферы в 2008 году недополучил 20 процентов своей заработной платы. Это благодаря такой замечательной работе этого замечательного правительства.

В целом, реальные доходы населения оказались ниже показателя предыдущего года на 5 процентов. Этого нет ни в одной цивилизованной стране. Реальная заработная плата стала наихудшим показателем за последние 8 лет.

Сумма, не возмещенная плательщиком налога на добавленную стоимость, выросла с 5 миллиардов до 14. Уважаемые промышленники, это деньги, забранные из ваших оборотных средств. Это деньги, забранные из тех премий и тех возможностей повышения заработной платы, о которых мы говорили.

Здесь уже говорилось о том, что мы неоднократно слышим, что Национальный банк плох, что правительство не имеет никаких рычагов влияния. Наверное, за красивые глаза был перечислен транш почти в 4 миллиарда в последние дни. За счет фактора инфляции бюджетные поступления, если увеличились, то это увеличились за счет кошелька наших избирателей.

Рост государственного долга сверх предельных объемов, установленный законом, государственный долг, начиная с 2008 года, вырос на 90 процентов. Такого показателя нет в условиях кризиса ни в одной стране. Внешний долг вырос на 60 процентов, внутренний долг вырос в 2,5 раза.

Здесь есть очень много содержательных примеров, касающихся пересмотра бюджетных программ. Для финансирования образования не доплачено 1 миллиард, предусмотренный Государственным бюджетом; жилищные вопросы – 1,9; жилищно-коммунальные – 675. Скажите, какие еще недостатки должны быть в работе правительства, чтобы оно покаялось?

В моем предложенном законопроекте есть два основных пункта. Первый пункт, который взывает к тому, чтобы признать…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, завершуйте.

 

ПЕКЛУШЕНКО О.М.  Два пункта. Первый пункт. Признать работу правительства неудовлетворительной. Второй пункт. Все материалы направить в Генеральную прокуратуру. Бо вона того варта.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується голова Рахункової палати Симоненко Валентин Костянтинович. Будь ласка.

 

СИМОНЕНКО В.К. Уважаемый Владимир Михайлович! Уважаемые коллеги! Для начала я напомню, что в соответствии с действующими законодательствами еще в мае текущего года коллегия Счетной палаты рассмотрела и направила вам экспертизу, итоги экспертизы выполнения бюджета 2008 года. Прошло шесть месяцев с этого момента и никаких замечаний, возражений по выводам экспертизы нам не поступило.

Итак, исполнение Государственного бюджета в прошлом году осуществлялось в условиях системного замедления темпов экономического развития, неадекватного реагирования правительства на вызов и тенденции, происходящие в отечественной и мировой экономики, что привело к невыполнению практически всех макроэкономических и бюджетных показателей, учтенных при утверждении государственного бюджета.

Впервые за десять лет объемы промышленного производства в 2008 году снизились. Фактически прирост реального валового внутреннего продукта оказался в 3,3 раза меньше прогнозных  показателей, учтенных при рассмотрении расчета доходов бюджета.

В результате свыше 10 миллиардов гривен запланированных доходов в бюджет не  поступило. Правительством не было оценены внешние риски и в первую очередь резкое сокращение спроса на основные экспортные товары. В итоге дефицит текущего года платежного баланса составил на конец  года около 13 миллиардов гривен, долларов. Или в 2,4 раза больше чем в предыдущем году. Опять, впервые за десять лет образовалась отрицательное сальдо платежного баланса в сумме больше 3 миллиардов, что стало, по нашему мнению,  основным фактором  падения курса гривны.

Инфляция в прошлом году составила 22,3 процента и превысила практически в два раза показатель, учтенный при формировании бюджета 2008 года, и в 1,3 раза предыдущего года.

Правительство не  смогло выработать адекватную вызовам времени экономическую политику и  обеспечить выполнения госбюджета. В целом план доходов государственного бюджета в прошлом не выполнен на 6,9 миллиарда, а  перевыполнение общего фонда, о котором так  много и красочно отчиталось правительство, достигнуто в основном за счет невозмещения 14 миллиардов гривен налога на добавленную стоимость, наличие 8,6 миллиардов гривен переплат, 3,5 миллиарда гривен авансовых, так называемых незаконных платежей Национального банка.

Платежная дисциплина ухудшилась при условии списания, вдумайтесь, 5 миллиардов гривен, налоговая задолженность субъектов хозяйственной деятельности, проведение клиринговых расчетов на 2,2 миллиарда гривен, налоговый долг не уменьшился, а вырос, и превысил к 9 миллиардов гривен. Расходы государственного бюджета прошлого года не выполнены и не проведены в сумме на 22 миллиарда гривен, не выполнены плановые назначения по расходам общего фонда. Но самое главное, практически все средства общего фонда, а это не много - не мало, 180 миллиардов гривен направлены на текущие употребления, на проедание. При этом правительство умудрилось проигнорировать решение Конституционного Суда Украины о восстановлении льгот и гарантий отдельных граждан, нарушив конституционные права и свободы человека, как минимум, 5,3 миллионов граждан нашей страны.

Отсутствие целенаправленной бюджетной политики, непрофессиональные действия финансовых служб главных распорядителей бюджетных средств привели к неудовлетворительному управлению бюджетными ресурсами. Кредиторская задолженность росла как на дрожжах и составила 6 миллиардов гривен, дебиторская также не отставала и достигла 5 миллиардов гривен. Впервые за последние пять лет не выполнен даже утвержденный законом показатель доходов специального фонда более чем на 5 миллиардов гривен.

Проблема специального фонда в действующем правовом поле позволяет осуществлять формирование и использование практически вне контроля парламента. Так за прошлый год, утвержденный законом, сумма доходов специального фонда самостоятельно увеличено бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств на 7 миллиардов гривен. При этом из-за непоследовательной бюджетной политики правительства неуклонно возрастала доля общегосударственных налогов и доходов, которые закладывались в специальный фонд и без ведома парламента распределялось. Массовый вывод  государственных налоговых сборов из общего фонда сужает базу для проведения общегосударственных расходов, ограничивает поле для бюджетных маневров и создает почву для коррупции. Возьмем, к примеру, средства, поступающие на счет специальных фондов и ведомств в виде оплаты юридических лиц и граждан за административные услуги, оказанные чиновниками. Мы проверяли ряд министерств. И вот, по нашим данным, такие правоохранительные органы как: МВД, Государственная налоговая администрация, таможенные органы – в год выдают около  полутора миллиона документов разрешительного характера, плата за которые составляет больше 160 миллионов гривен. Эти средства в основном поступают в специальный фонд.

Например, в МВД плата  за административные услуги разрешительной системы ГАИ стандартно ….….. и все это освещено решениями правительства.

Стандарты представления таких услуг на сегодня в государстве отсутствуют. Стоимость их во многих случаях завышена в два, три, в четыре раза, поскольку в нее включается заработная плата чиновников, которые получают из общего  государственного фонда.

Таким образом, громадные суммы бюджетных средств, а в прошлом году это около 46 миллиардов гривен или пятая часть всего государственного бюджета остается вне парламентского контроля: распределяете не вы, а распределяет исполнительная власть.

Вопрос законодательного урегулирования этой проблемы уже перезрел, но, к сожалению, эта проблема остается вне поля зрения правительства, как и в 2009 году,  так и в новом проекте бюджета на 2010 год.          

Невыполнение доходной части бюджета, недополучение поступлений от приватизации в течении года уменьшило остатки средств на единые казначейские счета. Так, на 1.09.09 по общему… остаток составил всего лишь 2,2 миллиарда гривен. Здесь Николай Янович говорил, почему 3,5 миллиарда перевели в последний день за 2 часа до закрытия лавки? Да потому чтобы, если б не перевели незаконно этих 3,5 миллиарда, на едином   казначейском счете был бы просто не ноль, а минус.  А в то же время обеспечения очередных социальных выплат в том же самом январе необходимо было составить 6,2 миллиарда.

К сожалению, такая тенденция стала нормой. Непоследовательная экономическая политика правительства в прошлом году привела к резкому падению жизненного уровня населения. В частности, при номинальном росте минимальной заработной платы реальная сократилось на 3,9 процента, а прожиточный минимум на 13,8. В целом прирост реальных доходов населения уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 5,2 процента. Но, что ж самое неприятное в этом случае – показатель уровня бедности в 2008 году стремительно рос и достиг 27 процентов. А в сельской местности уровень бедности зашкаливал за 38 процентов, перекрыв соответствующие показатели 2000 года, когда начиналась реализация государственной  комплексной программы преодоления бедности. Да. Доработались мы в борьбе за бедность!

И последнее на, что хотелось бы обратить внимание, уважаемые народные депутаты.  Оценивая итоги исполнения Государственного бюджета Украины в 2008 году, первопричина наростания негативных процессов угрожающего экономического положения страны и разбалансировки государственных финансов кроется, прежде всего, в отсутствии стратегии развития, в нерешенных системных проблем в экономике. И мировой финансовый кризис стал лишь катализатором и обострил эти проблемы, но не породил их.

Правительство с его непрофессиональным подходом к оценке реального положения в экономике и государственных финансов с попыткой,  цитирую, «не пустить кризис на порог», не смог минимизировать потери в экономике и финансовом секторе  и встретил кризис не  закрытыми дверями, а с распростертыми объятиями по принципу: кризис все спишет.  Спасибо. У меня все.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України О.В.ЛАВРИНОВИЧ

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую,  Валентин Костянтинович.

Будь ласка, Валентин Костянтинович, на трибуну. Валентин Костянтинович! Є питання до голови Рахункової палати? Будь ласка, запишіться. Сухий Ярослав  Михайлович, будь ласка.

 

17:01:21

СУХИЙ Я.М. Дякую. Ярослав Сухий, Запоріжжя, Партія регіонів.

Шановний Валентин Костянтинович,  ну, в принципі, я неодноразово підкреслював, що добре, що є Рахункова палата, хоч по крайній мірі  неупереджено, об’єктивно з економічною риторикою, а без політичного   екстазу ми можемо почути правдиві речі.

Скажіть, будь ласка, чи я правильно зрозумів. Прогнозовані макропоказники виявилися фальшиві. Після того почалися всякого роду викрутаси і авантюризм уряду: замороження зарплат, ріст податкового тиску, замороження фінансування загальнодержавних програм і головне кричуща несправедливість, ваша точка зору, оця кричуща несправедливість міжбюджетних трансфертів. Ваше ставлення, як голови Рахункової палати до так званого інституту додаткових вилучень.

 Наприклад, в Запорізькій області де зараз бракує коштів на будівництво мостів додатково вилучається вже сотні мільйонів гривень. Що можна зробити, як можна з цим поборотися з цими так званими додатковими вилученнями з бюджету?

 

СИМОНЕНКО В.К. Но прежде всего, макроэкономические  показатели не выдуманные, они, будем казаты,  абсолютно в оприории нереальные как на 2008 год, на 2009 год и на 2010 год. Основные принципы управления сформулировано так: руководить – значить предвидеть.  Значит люди, которые давали  макроэкономические показатели не смогли предвидеть те процессы и риски, которые у них будут в следующем году на это период.

А что касается вашего, как говорится, второго вопроса, то  не нужно себя тешить какой-то, как говорится, что мы заберем, мы  12 тысяч  бюджета  замкнем на  Верховный  Совет, нет не на Верховный Совет, на Министерство  финансов, Кабинет Министров. Сегодня  практически все местные бюджеты никакой…  средств местных бюджетов на развитие нет. Бюджеты, местные бюджеты превратились в кассы по выплате заработной  платы бюджетникам и все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Матвієнко Анатолій Костянтинович передає  право  на  питання  народному депутату Ляшко. Олег  Валерійович, будь ласка.

 

17:03:50

ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, „Блок Юлії Тимошенко”.

Шановний  Валентинович Костянтинович, ви абсолютно правильно сказали, що у місцевих бюджетах немає грошей. Якраз   для вирішення цієї  проблеми за ініціативою уряду  і був прийнятий  новий Бюджетний кодекс, який  значно зміцнює фінансову базу місцевого самоврядування, але на  сьогодні заветований Президентом. Тому коли ви кажете, що місцеві бюджети не мають грошей, то ви кажіть з чиєї вини  вони  не мають грошей.  Це перше.

І друге. От прослухали вашу доповідь, да. Читаєш звіти, які  надає Рахункова палата до бюджетного комітету, професійні нормальні звіти. Виходить  голова Рахункової палати  і це заангажована політична доповідь, яка не має  жодних економічних обставин. Чи не тому, що вам досить уже тривалий час тому  виповнилося уже  65 років і вже пора було б піти на пенсію, а ви й досі  займаєте цю посаду. Дякую.

 

СИМОНЕНКО В.К. Що я вам скажу, не шановний  народний депутат, що я вам скажу. Моя доповідь, мой доклад – это концентрация того, что написано в  этой книге, которую я вам  дал, в этом документе, который я вам роздал. Я за любую названую  цифру отвечаю. Более того, оно доказана расчетами  и аналитикой, приведенной в этой книге. Читайте.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гордієнко Сергій Володимирович.

 

17:05:29

ГОРДІЄНКО С.В.

Сергій Гордієнко, фракція комуністичної партії України, Полтавщина.

Шановний Валентин Костянтинович, найбільшою бідою у нас в Україні є те, що ми 18 років не займаємося організацією виробництва економіки, і ми ніколи не чули у цих залах, закінчуючи  аж сільською радою, про план соціального-економічного розвитку, як ми будем… А ми тільки чуємо, як ділить бюджет – це найбільша біда.

Але моє питання до вас таке. У минулому році я звертався до вас із депутатським запитом, що у 2008 році у листопаді місяці із державного бюджету   незаконно розпорядженням Кабінету Міністрів   виділилася значна сума коштів на добудову першої черги  пам’ятника жертв Голодомору. Ви сказали,  за  підсумками ви все розглянете на колегії і передасте у Генеральну прокуратуру України. Чи це було зроблено і чого ми про це нічого, ніде ми нічого не чули?

 

СИМОНЕНКО В.К. Это было сделано, более того, было рассмотрено на комитете в Верховном Совете. Все документы, которые нужны были, и комитет стопроцентно поддержал наши выводы и рекомендовал, и мы передали это все Генеральной прокуратуре. Нет вопросов у вас?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ландик   Валентин Іванович, будь ласка.

 

17:07:01

ЛАНДИК В.І. Прошу передать слово Пеклушенко.

 

ПЕКЛУШЕНКО О.М. Уважаемый Валентин Константинович,  несмотря на ваш молодой  возраст и прекрасную физическую форму, я сегодня  вынужден констатировать, что единственный объективный  орган, который  дает хоть какую-то аналитику, – это  орган возглавляемый вами. Спасибо вам.

Что касается моего вопроса, он будет конкретно по 4 миллиардам в 2008 году, которые выделила Верховная Рада на проблему западных областей – підтоплення. Только благодаря вам мы получили хоть какую-то критическую аналитику. К сожалению, Кабинет Министров в комиссию направил только обобщенный опыт их работы. Как вы относитесь к моему предложению, с тем чтобы этот вопрос был рассмотрен в Верховном Совете и вы выступили по фактам хищений и злоупотреблений при освоении данной суммы?

 

СИМОНЕНКО В.К. Вы понимаете, вопрос, как говорится, архиактуален. Ведь мы идем по замкнутому кругу. Все отчитались, похлопали в ладоши, потратили несколько десятков миллиардов гривен, а на 01.01.2009 года не было освоено, не было введено 3 тысячи 302 объекта, которые должны быть введены в 2008 году.

Теперь включайте телевизор – и вы посмотрите, что все опять повторяется сначала: опять объезжают села, опять составляются планы, опять находятся миллиарды на, как говорится, на то, что должно было бы быть построено еще в 2008 году.

Что касается вашего предложения, то мы всегда открыты для любых, как говорится, любых ваших вопросов. Материалы у нас есть. Кстати говоря, мы его, я сегодня передал его и в специальную комиссию. Если вы найдете нужным, я с удовольствием выступлю и проинформирую вас по всем этим вопросам.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Валентин Костянтинович. Сідайте, будь ласка.

Прошу, будь ласка, записуємося на обговорення звіту Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету 2008 року.

Акімова Ірина Михайлівна, прошу, будь ласка.

 

17:10:16

АКІМОВА І.М.

Уважаемые коллеги, мы выслушали сейчас очень много цифр от заместителя министра финансов, которые пытались нас убедить в том, что бюджет 2008 года выполнен замечательно.

Подвести итог выполнению бюджета  2008 года можно несколькими фразами. Он изначально был нереальным, он шел, его выполнение шло в нарушение закона и в частности решения Конституционного Суда о возврате, финансировании социальных, некоторых социальных благ.

Он привел к существенному уменьшению реальных жизненных стандартов. Я имею в виду и реальную минимальную заработную плату, и реального минимального прожиточного уровня. Он привел к резкому росту налогового бремени для бизнеса. И мы знаем, чем это  закончилось в 2009 году.

Этот бюджет начал активную политику наращивания государственного долга бесконтрольно и неэффективно. Он привел к тому, что многие социальные программы недофинансировались. Это и здравоохранение, и образование и назвать выполнение бюджета 2008 года успешным было бы не просто неправильным, это было бы преступным.

Сейчас, когда мы будем голосовать за то, признать ли выполнение удовлетворительным или нет, мы будем  голосовать одновременно и за нашу поддержку или неподдержку бюджетного процесса 2009 и 2010 года. Все, что было в восьмом году, точно также наблюдается и в девятом году: это давление на бизнес, это невыполнение социальных стандартов, это нарушение закона, это ручной режим, это рост государственного долга. Вот почему я призываю вас внимательно подумать, нажимая кнопку. Если будет продолжаться такая бюджетная политика, если мы  дадим ей возможность перейти в  2010 год, Украина этого не выдержит.

Вот поэтому я предлагаю голосовать против принятия отчета  правительства о выполнении бюджета 2008 года и признать его неудовлетворительным. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Александровська Алла Олександрівна, будь ласка.

 

17:12:41

АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О. Уважаемые коллеги! За множеством цифр, цитируемых в постановлении правительства, которые звучат сейчас в зале, нашим гражданам трудно понять, в чем же причина ухудшения их жизни. Ведь звучит, что доходы общего фонда Госбюджета перевыполнены аж на 5 миллиардов 69 миллионов. Для людей это… ну, сумасшедшие цифры, когда они получают 800 гривен заработную плату. И  кажется, пять миллиардов перевыполнено, где же эти деньги, почему плохо живем?

Однако, нам с вами удивляться нечего, ведь это превышение является результатом «интенсивной», в кавычках, работы Нацбанка, который, как известно, трудно отнести к крупным производителям материальных ценностей, если к ним, конечно, не относить денежные купюры. Конечно, перевыполнение обеспечено также сбором авансов в налоговый период и за счет невозврата налога на добавленную стоимость. Но самое главное, в 2008 году Госбюджет не выполнен по расходам а именно вот это ощущают в своей обыденной жизни наши граждане. И если общий процент неисполнения расхода составляет 91,7 процента, то в наибольшей степени недофинансированными оказались: жилищно-коммунальное хозяйство (всего лишь в целом 39,7 процента профинансировано, выполнен бюджет по расходам); на 91,8 процентов выполнено финансирование духовного  и физического развития тех статей бюджета, которые относятся к этой сфере деятельности; на 92,4 процента профинансирован расход на здравоохранение. Точно так же не очень благополучно с образованием.

Стоит ли говорить, что это напрямую ощущают наши граждане? Ведь рост тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, увеличение доли платных услуг в сфере образования, здравоохранения – ведь это все неизбежно, потому что из бюджета недофинансируется соответствующие статьи расходов. Поэтому естественно учреждения этой сферы, особенно жилищно-коммунального хозяйства, начинает искать свои доходы в карманах жителей, поднимая тарифы и поднимая цены за свои услуги.

К сожалению, не среагировало правительство на решение Конституционного Суда от 22 мая 2008 года по восстановлению льгот и гарантий отдельным категориям граждан, хотя мы неоднократно к этому вопросу возвращались в зале Верховной Рады.

В условиях развития кризиса в мировой финансовой системе правительство должно было бы более серьезно контролировать эффективность использования имеющихся финансовых средств, получаемых кредитов. Однако, анализ использования средств резервного фонда говорит об обратном. Я не буду повторять, вы все, наверное, ознакомились с правкой Счетной палаты, которая показывает какие средства направлялись не на те цели и какие нарушения нормативных актов были допущены. В частности, нарушены многие нормативные акты Кабинетом Министров по выделению средств из резервного фонда, которые не могут нас не беспокоить. 60 миллионов Украинскому институту национальной памяти на сооружение мемориала памяти жертв Голодомора в Украине. Это к тому, что в июле правительство уже  выделило 133…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алла Олександрівна, будь ласка, завершуйте.

 

АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О. Да. Были выделены деньги и  также в виде  субвенции из Госбюджета бюджету города Киева была выделено тоже 80 миллионов. Короче говоря стихийное бедствие в западных областях Украины ничему нас не научило, большие средства, которые мы с вами  выделили на преодоление этого стихийного бедствия оказались мертвыми, работы до конца не профинансированы, многие работы не завершены, а деньги как вы понимаете не терпят такого к себе отношения, либо нужно потратить 100 процентно на  два объекта, но выполнить их  и тогда эти объекты работали. К сожалению, я уже не  говорю о том, что на заседании бюджетного комитета неоднократно мы перенаправляли деньги в рамках одних распорядникив коштів, это  говорит и о недостатках в планировании бюджета.

Я надеюсь, очень бы хотелось, чтобы все эти недостатки были прекращены и в следующем году мы столкнулись совсем с другой работой правительства. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аржевітін Станіслав Михайлович.

 

АЛЕКСАНДРОВСЬКА А.О. Я прошу простить, но вы понимаете из моего доклада, естественно следует - оценку правительства ставим неудовлетворительную.

 

17:17:05

АРЖЕВІТІН С.М. Шановні колеги! Я хотів би сказати виключно щодо зрізу, що відбувається в Закарпатській області, як реалізується бюджет на цій складній території. Всі критичні програми, які були визначені окремими постановами Кабінету Міністрів України, фактично виконані на 30 і трошки більше відсотків. Це такі програми, як проведення протизсувних заходів відповідно до комплексної програми, затвердженою постановою Кабінету Міністрів. Це окрема постанова щодо відселення громадян із зон активних зсувних процесів, це фінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні ріка Тиса, це завершення відновлювальних робіт на об’єктах комунальної власності Закарпатської області, які зазнали руйнування внаслідок стихійного лиха в минулому році. Я вже не говорю про будівництво газопроводів в тих селах, які знаходяться в районах національних парків, це такі села, як село Колочаво, Межигірського району, це газорозподільна станція Перечин в селі Турі Ремети, де залишилось 900 тисяч гривень виділити для того, щоб підпалити цей вогник. Між іншим, 18 років люди цих сіл чекають завершення газопроводів. Я не хотів би говорити про інші програми, які не виконані, але мені здається, що якщо бюджет і 2009 року буде так виконуватися, то мені здається, керівникам з Кабінету Міністрів не варто їздити в санаторії Сваляви, в санаторії Солотвино, Шаяни і таке інше, вас закарпатці там не будуть чекати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондаренко Володимир Дмитрович.

 

17:19:07

БОНДАРЕНКО В.Д. Володимир Бондаренко, „Блок Юлії Тимошенко”.

Шановні друзі, тут прозвучало стільки цифр, що найвидатніші економісти, а тут їх в залі дуже багато, вже очевидно заплутались в них.

Я хотів би повернутися до здорового глузду і логіки розвитку подій, в тому числі в бюджетному процесі. Давайте розпочнемо з того, чим відрізняється цей бюджет від попередніх? Це перший в історії України бюджет який формувався в умовах кризи. І реалізувався в умовах кризи. Будь-якого досвіду в формуванні реалізації таких бюджетів у нас не було. І поки що, на жаль, немає. Тому що ми не стараємось проаналізувати те, як діяти, в тому числі і оперувати бюджетом в умовах кризи, а стараємося всіляко його деструктувати, порвати на шматки і скритикувати. 

Так я хочу вам нагадати, що найвидатніші економісти світу, знову ж таки, до цього часу не розуміють ті тенденції, які є в розвитку кризи, і до чого вони приведуть і що буде вже завтра? Сьогодні можна сказати, що було вчора. Ми мали бюджет, який реалізувався, і успішно реалізувався і немає жодного зриву, практично, жодного серйозного бюджетного покажчика, не дивлячись на те, що падіння економіки, об’єктивно зумовлене світовою кризою, було занадто серйозним.

Хочу звернути вашу увагу, що  така критика була неконструктивною, починалася вона від самого початку формування бюджету і цим займалися, як всілякі „шлапаки” з Адміністрації Президента, так і колишні віце-прем’єр-міністри, і колишні міністри фінансів, а також, ціла група пенсіонерів із Рахункової палати. Не дивлячись на їхню критику все-таки ми бачимо, що  бюджет виконується.

Запитайте будь-якого вчителя, чи не отримував він зарплату чи отримував? Всі отримали. Запитайте будь-якого пенсіонера, будь-кого з них чи був зрив хоч один раз забезпечення пенсійного? Запитайте в студента чи пропустили його стипендію і не надали йому як це робилося в попередні роки? Всі вони, безумовно, можливо, не розуміють глибини тих процесів які йдуть, в тому числі у Верховній Раді  і в суспільстві, коли тут йде блокування свідомо, щоб не були ухвалені закони і постанови, які підтримали економічну політику уряду. Так от сьогодні ті, хто сьогодні критикує це – свідомо робили кроки на те, щоб завадити урядові реалізувати бюджет. Але він реалізується. І бюджет сьогоднішній можна критикувати, але треба визнати, що він виконувався в Україні в умовах кризи нормально.

Я хотів би звернути також увагу на те, що вперше в Україні закачано газу в сховище понад 26 мільярдів кубічних метрів. Вперше ми не трусимося не від холоду, а від того, що буде наша сусідка робити в газових питаннях. Вперше ми урожай зібрали без зайвого крику і боротьби за урожай. І багато чого іншого зробили. Тому давайте визнаємо, що уряд працював в страшних умовах деструкції з боку опозиції і з боку президентської Адміністрації, і витримав цей процес, і бюджет треба визнати виконаним нормально.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Гордієнко, будь ласка.

 

17:22:30

ГОРДІЄНКО С.В. Шановний головуючий, шановні громадяни України!

Бюджет України – це завжди є проблемою для народу України і для наших виборців. Я хотів би розпочати свій виступ із того, що уже 18 років ніхто ні в парламентській залі Верховної Ради, ні в сесійних залах обласних і районних радах не говорить про програми соціально-економічного розвитку ні країни, ні регіонів, ні районів, ні сільських, ні селищних рад. Ніхто не говорить про організацію виробництва, а якщо немає виробництва, то нема і наповнення ні сільського, ні районного, ні обласного бюджету.

Я хотів би сказати те, що цим ми наповнюємо бюджет. За 18 років так званих реформ, а фактично – руйнування національної економіки, ми сьогодні віддали… держава позбулася всього того, що наповнюєсаме чим наповнюється бюджет. Сьогодні воно перейшло у приватні руки і працює на сімї, клани і угрупування, а не на державу і український народ.

Я як полтавчанин наводжу вам цей приклад, бо ніхто сьогодні не каже у державі про Полтавщину, яка є найбільшою нафто- і газовидобувною  областю України, де видобуваються великі національні багатства. Але ніхто саме сьогодні не каже ні мені, ні громадянам України, ні моїм рідним полтавцям про те, скільки нафти і газу видобувається, скільки свердловин і кому вони належать, по якій ціні і куди реалізовується ця сировина і куди     воно надходить?  І так із нашими ресурсами у всіх регіонах України, а звідки ж буде той бюджет, якщо він буде працювати не на країну, не на народ, а  сімї і клани?!

 Я хотів би сказати  про те, що як виконується бюджет. І дещо нагадати, і нам, і виборцям України про державний бюджет 2008 року. Це самий видатний бюджет уряду, який тут сьогодні говоре, що це самий кращий уряд за всі часи.  Саме в цьому бюджеті, йшовши на вибори під гаслами соціальними було зупинено дію  102 статей соціальних у бюджеті 2008 року. У цьому бюджеті багато недофінансовано, особливо  в агропромисловому комплексі, не виконано і не профінансовано багато  бюджетних статей. Я хотів би  привернути увагу усіх вас до того, як раціонально використовується навіть те, що надбано.  Я не  даром задавав питання Голові Рахункової палати. Розпорядженням уряду  у  листопаді…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка.

 

ГОРДІЄНКО С.В. … у листопаді  2008 року було  розпорядженням Кабінету Міністрів  виділена величезна сума коштів із резервного фонду Державного  бюджету України  на добудову першої  черги пам’ятнику жертв голодомору. Хіба це  були найнеобхідніші і найневідкладніші видатки, ті  видатки, яких не можна  було передбачити у  державному  бюджеті, а проводити  його фінансування із резервного фонду, який саме резервується для того, щоб  фінансувати саме те, що не можна  передбачити. Це сьогодні таким чином  є величезне порушення закону України, Конституції України. До цього я привертав  увагу і  Генеральної прокуратури, і Рахункової палати. І сьогодні  цей факт я просив би вважати моїм депутатським запитом   про притягнення посадовців Кабінету Міністрів   за те, що були саме  допущені  ці  зловживання. За таких умов фракція Комуністичної партії України не буде підтримувати звіту про виконання  Державного бюджету 2008 року.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Азаров Микола Янович, будь ласка.

 

17:27:25

АЗАРОВ М.Я. Уважаемые народные депутаты! Вот тут передо мной выступал народный депутат Бондаренко, он тут рассказывал, что уникальный бюджет, рекордный бюджет. Я хочу сказать только одно в начале, что бюджет 2008 года заложил основу для полномасштабного кризиса в экономике Украины, к большому сожалению.

Давайте вспомним, ни в умовах ниякой кризы формировался бюджет 2008 года, господин Бондаренко, освежите свою память. А он формировался в благополучных условиях роста экономики за 2007 год – 8 процентов ВВП. И остатки на счетах казначейства, которые  получила Тимошенко, были 24  миллиарда гривен. Запасы газа, к вашему сведению, были  более 30 миллиардов кубов газа. Я мог бы еще много   других цифр приводить в отличие от вашей абсолютно  пустопорожней брехни.

Но хочу сказать главное, что именно бюджет, пересмотр бюджета  2008 года, который  был осуществлен Тимошенко весной, как раз и подорвал основы  финансово-экономической стабильности. В нем именно надо искать причины всех бед, которые поразили экономику Украины.

В июле уже 2008 года обвалилось строительство, темпы экономического роста перевернулись и стали падать. А в сентябре мы получили уже абсолютные цифры спада. Это правда, которая вам очень не нравится.

Бюджет беспрецедентный 2008 года еще и потому, что мы впервые заняли 40 миллиардов гривен, правительство, выпустив облигации. До этого правительство занимало, в лучшем случае, 4 – 5 миллиардов в год, а здесь мы впервые заняли 40. А уже в этом году, в 2009-м, заняли 80. А на следующий год вы планируете занять 120. Это путь в никуда.

Поэтому, конечно, я призываю ответственных депутатов, у кого есть хоть пара извилин в голове и не окончательно потеряна совесть, отвергнуть этот бюджет, принять постанову, которую внес Пеклушенко, и тем самым показать, что так действовать нельзя. Спасибо за внимание.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Попов Олександр Павлович.

 

ПОПОВ О.П. Уважаемые коллеги, если кто-то сегодня говорит о том, что всемирный мировой кризис причастен к проблемам, которые мы, к сожалению, имеем, причем с тенденцией обострения в жилищно-коммунальной сфере, пожалуйста, не верьте этому, это, как минимум, самообман. На самом деле, кризис, который возник, он привел к тому, что цены на мировом рынке на природный газ резко упали. И по этой причине мы, в принципе, могли бы ожидать даже снижение цен на жилищно-коммунальные услуги.

Но именно в 2008 году мы получили совершенно другую тенденцию. Тарифы увеличились больше, чем на 30 процентов, это плюс 3 миллиарда гривен из кармана населения, как результат той политики, именно бюджетно-экономической политики, которая была принята и утверждена бюджетом на 2008 год.

Я уже тогда называл бюджет этого года некрологом для отрасли жилищно-коммунального хозяйства. И это истинная правда, потому что именно в 2008 году все позитивные тенденции, достигнутые на год раньше, были повернуты в совершенно  противоположном направлении.

За этот период времени один миллиард 600 убытков получила сфера жилищно-коммунального хозяйства. За этот период времени в 10 раз возросла задолженность по заработной плате работникам этой сферы.

Уважаемые коллеги, мы слышали в отчетах, что больше, чем на 60 миллиардов были увеличены доходы бюджета 2008 года. На  сферу ЖКХ запланировано было в 2 раза меньше, а выполнение по факту оказалось  в 4 раза меньше, чем в 2007 году.

Вот в этом, уважаемые коллеги, и есть причина всех тех проблем, которые обостряются на сегодняшний день в этой сфере, в том числе, и в социальной защите населения, связанной с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги. К сожалению, это тенденция резко проявляется и в девятом году. Как вы думаете, сколько мы имеем финансирование на отрасль? Ноль гривен. Как вы думаете, сколько мы закладываем в проекте бюджета на следующий год на ЖКХ? Тоже ноль гривен.

О какой можно говорить модели решения проблем отрасли, если все государственные программы свернуты и не реализуются? Это полная утопия – ожидать какого-то позитива. И в этом  виновата политика, которая проводится правительством.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чечетов Михайло Васильович.

 

17:33:48

ЧЕЧЕТОВ М.В. Шановний Олександр Володимирович, шановні народні депутати! Незбалансованість Закону України „Про Державний бюджет на  2008 рік” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, неспроможність уряду забезпечити належну організацію виконання бюджету 2008 року та неефективне використання обмежених бюджетних ресурсів призвело до загострення соціально-економічної ситуації в державі, значного зростання інфляційних показників, падіння рівня життя населення і зниження рівня їх соціального захисту, підвищення податкового тиску на бізнес та розгортання інших кризових явищ в економіці.

Така ситуація стала наслідком незадовільної реалізації урядом бюджетної політики у  2008 році. Зокрема, перше, непідтвердження основних показників економічного та соціального розвитку України, які враховувалися при формуванні проекту Державного бюджету України на 2008 рік.

Друге, зменшення державної підтримки найбільш незахищених категорій громадян та зниження рівня населення.

Третє, обмеження пільг та гарантій окремим категоріям громадян.

Разом з тим, уряд не виконав зазначене рішення Конституційного Суду України щодо відновлення пільг та гарантій окремим категорія громадян, а  постанову від 8.05.2008 №530 „Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян” запровадив обмеження соціальних гарантій, що призвело до звуження змісту та обсягу конституційних та інших законодавчих гарантій прав і свобод людини і громадянина.

Четверте. Виконання дохідної частини бюджету  відбувалося шляхом підвищення податкового тиску на платників податків, вимивання обігових коштів підприємств, зростання заборгованості держави перед платниками податків за рахунок вчасного невідшкодування ПДВ та росту переплат, дії інфляційного та емісійного податків.

Враховуючи наведено та зважаючи на загострення проблем в бюджетній сфері, поглиблення їх впливу на економічну динаміку і подальше зниження рівня життя громадян при відсутності належного реагування з боку Кабінету Міністрів доцільно, перше, роботу Кабінету Міністрів України щодо виконання Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” визнати незадовільною. Звіт про виконання Закону „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” не затверджувати.

Друге. Визнати, що незважаючи на погіршання рівня життя громадян, подальше згортання економічної активності в базових галузях реального сектору економіки, погіршання проблем у бюджетній сфері Кабінет Міністрів у поточному році не вживаю адекватних комплексних антикризових заходів з недопущення та мінімізації можливих збитків від фінансово-економічної кризи. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ляпіна Ксенія Михайлівна, будь ласка.

 

17:36:59

ЛЯПІНА К.М. Ксенія Ляпіна, група „За Україну!”.

Безумовно, що бюджет 2008 року, який ми зараз обговорюємо, заклав ті тенденції, які потім ми спостерігали в бюджеті 2009 року. Ці тенденції щодо дохідної частини бюджету, на жаль, можна назвати двома категоріями. Перша категорія, це зростання державного боргу, яке в 2009 році стало просто неконтрольованим і друга тенденція, це авансова сплата податків, фактично вичавлювання останніх коштів з бізнесу, неповернення ПДВ. Саме в такий спосіб у четвертому кварталі 2008 року вже працював уряд і виконував бюджет.

На жаль, також ми бачимо тенденції, які закладені у видатковій частині бюджету і вони також є дуже негативними, це нефінансування базових програм, які є вкрай важливими, про програму житлово-комунального господарства, тут вже багато говорилось. Але я нагадаю інші програми, вони є, наприклад, в медичній галузі. Ви знаєте, що практично недофінансована програма по боротьбі з туберкульозом. І ми знаємо, що в четвертому кварталі 2008 року вже почалися процеси, коли в нас почалася девальвація національної валюти, ми знаємо, що на жаль переважна кількість ліків, які необхідні для закупівля для боротьби із туберкульозом, це імпортні ліки. Ми мали колосальне зростання цін і ми мали недовиконання цієї програми, ми мали недовиконання і інших програм, це тільки по медичній галузі, в той же час ми вже з вересня бачили тенденції, які нас дуже турбували. Так, наприклад, в цьому залі дуже дружно у вересні проголосували закон про підвищення престижності шахтарської  праці. З одного боку, ми всі розуміємо, що шахтарі у складних умовах працюють, їх треба підтримати, з іншого боку, ми всі вже знали, що коштів бюджетних вже нема. Ми вже бачили, що криза вибила вікна і ввійшла в Україну, хоч її там хтось не хотів запускати. І в цей момент ми проголосували закон, який фактично на чотири мільярди збільшив видатки Пенсійного фонду, не маючи дохідної частини.

Я вважаю, що це була величезна помилка, коли  політичні сили пішли на кроки популіські, на жаль, ця тенденція, і я тут хочу сказати, що тут немає правих і винних, тому що і БЮТ і  Партія регіонів дружно голосували за цей закон. А тепер не  варто критикувати один одного, це початок розвалу бюджету. І він продовжився в 2009 році.

Хочу звернути увагу на те, що вихід з цієї ситуації треба шукати. Треба припинити роздачу окремих  подарунків окремим категоріям тим чи іншим, навіть соціальним категоріям. Треба йти шляхом, який йдуть всі країни. Ми можемо підвищувати мінімальні  соціальні стандарти, за що наша, до речі, наша група „За Україні!” і проголосувала, і ці стандарти є справедливі однакові для всіх і вони…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Завершуйте, будь ласка, Ксенія Михайлівна.

 

ЛЯПІНА К.М. І вони  відповідним чином підвищують рівень життя, але не можна займатись роздачею слонів в бюджетах як 2009, так і 2010 року. Це на майбутнє висновок. Я вважаю, що не задовільна робота в галузі формування і виконання бюджету як за  8-й,  так і 9-й рік. Дуже дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Заключне слово заступник міністра фінансів Анатолій Іванович Мярковський. Секундочку, я вибачаюсь. Згадувалось прізвище Володимира Івановича Бондаренко, будь ласка, репліка одна хвилина.

 

17:40:52

БОНДАРЕНКО В.Д. Шановні друзі, я може б і не виступав більше, але хочу взяти репліку. І звертаюся до тих, у кого більше ніж дві звилини в голові, бо тут звинуватили частину, що у когось менше. Можливо, менше в тих, хто не зміг вивчити українську мову, перебуваючи на найвищих державних посадах. Це перше.

Друге. Хочу зазначити, той газ, який був у сховищах тоді, і той, який є зараз, різний газ. Той належав Фірташу, а цей належить українській державі. Авіаційна галузь, яку очолював кум вашого вождя, розвалена була до ручки. Сьогодні вона піднімається. І сьогодні витрачено урядом величезні кошти на це.

І ще нагадаю видатному економістові, що є ще один економічний аналіз чому зростав ВВП тоді, коли ви керували. Є сьогодні таке поняття  як внутрішнє споживання електроенергії, воно завжди пов’язане з ростом виробництва. Так от у вас споживання електроенергії залишалося стабільним, а ви писали собі за рахунок маніпуляцій зростання ВВП. Ще в прокуратурі доведеться за це відповідати хто робив ці маніпуляції. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Іванович Мярковський, будь ласка, заключне слово.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Шановні народні депутати, ми прослухали повністю всі зауваження і критичні позиції, що стосуються бюджету 2008 року. І я вже доповідав, що цей бюджет, звіт про виконання було заслухано і розглянуто на Комітеті з питань бюджету. І Комітет з питань бюджету прийняв рішення затвердити звіт Кабінету Міністрів про виконання бюджету. Тому позиція уряду: підтримати це рішення бюджетного комітету і внести на розгляд Верховної Ради проект  постанови який підготовлений Кабінетом Міністрів   про затвердження Звіту про виконання бюджету за 2008 рік з урахуванням тих пропозицій, які були записані в рішенні Бюджетного комітету.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолій Іванович.

Заключне слово -  Деркач Микола Іванович, будь ласка. Відмовляєтесь, немає потреби.

Шановні колеги, таким чином обговорення завершено. Ми маємо з вами три проекти постанови.

Один проект постанови надісланий Кабінетом Міністрів України. З того, що зараз сказав Анатолій Іванович я розумію, що ви уповноважені урядом відкликати цей проект. Я вас правильно зрозумів?

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Ну, ми підтримуємо проект рішення бюджетного комітету.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я тоді вам ставлю питання. 29 квітня 2009 року ви скерували до Верховної Ради проект Постанови про звіт про виконання Державного бюджету України за 2008 рік. Ви цей проект, який надісланий, зареєстрований за №4422 відкликаєте чи ні?

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Ні, не відкликаємо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не відкликаєте. Дякую, дякую. Таким чином у нас є три проекти постанови. Один – внесений Кабінетом Міністрів, два – внесені народними депутатами України. Ми розпочнемо голосування з проекту постанови внесеного Кабінетом Міністрів України.

Я ставлю на голосування проект Постанови про звіт про виконання Державного бюджету України за 2008 рік, внесений урядом України (№4422). Прошу визначатися.

 

17:44:39

За-170

Рішення не прийнято.

Ставиться на голосування проект Постанови  про звіт  про виконання Закону України „Про Державний бюджет України за 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, внесених народними депутатами  Деркачем, Кирильчуком, Куліковим та іншими.

Прошу визначатися, будь ласка.

 

17:45:17

За-175

Рішення не прийнято.

Шановні колеги, у всіх є матеріали, які роздавались кожному народному депутату і містять  в себе 10 сторінок. Прошу, будь ласка, читайте уважно і робіть висновки.

Ставлю на голосування проект Постанови про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України за 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"  внесені народними депутатами Пеклушенко, Макєєнком, Бурлаковим. Прошу визначатися.

 

17:46:07

За-176

Рішення не прийнято.

Таким чином, шановні колеги,  Верховна Рада України не ухвалила жодного рішення по звіту Кабінету Міністрів України про виконання  бюджету за 2008 рік.

Переходимо до наступного питання порядку денного, інформація Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2009 року. Доповідає заступник міністра фінансів Мярковський Анатолій Іванович. Прошу, будь ласка.

 

МЯРКОВСЬКИЙ А.І. Шановні народні депутати,  уряд інформує відповідно до рішення Верховної Ради про виконання Державного бюджету за перше півріччя 2009 року. Слід зазначити, що державний бюджет формувався в умовах світової фінансової економічної кризи, скорочення промислового виробництва, наростаючої кризи у банківській системі і в цілому погіршення платіжного  балансу, а також різкого падіння курсу національної валюти.

Бюджет 2009 року разом з тим виконує  певну стабілізуючу функцію, чого не спостерігалося у бюджетах попередніх років, зокрема ми уже в грудні минулого року знали, що нам потрібно значні ресурси спрямовувати на підтримку реального сектору економіки і було створено стабілізаційний фонд відповідно  до  законів України. Обсяг видатків стаб.фонду 20 мільярдів гривень. Також було передбачено у бюджеті 2009 року 44 мільярди  гривень  на  рекапіталізацію банківської системи. Збільшено  також основні соціальні виплати громадянам, які  були, функціонували у 2008 році. Завдяки вжитим заходам уряду по стабілізації роботи основних секторів економіки  та стимулювання  внутрішнього попиту вдалося зламати  негативні тенденції, що  намічалися наприкінці 2008 та початку 2009 року. У промисловості закріпилась стійка тенденція до зростання майже у всіх видав діяльності. Помісячне зростання обсягів промвиробництва вперше було зафіксовано в лютому на 5,4 та у березні на 8,3 відсотків і продовжувалось у травні, червні і також продовжується протягом останній місяців,  зокрема зростання демонструють, як галузі, що переважно орієнтовані на внутрішній ринок, так  і на експорт.

Продовження реалізації антиінфляційних заходів  сприяло уповільненню зростання  індексу споживчих цін у першому півріччі, з початку року індекси споживчих цін зросли на  8,6 відсотків – це у першому півріччі – проти  15,5 за аналогічний період 2008 року, а за вісім місяців вони склали 8,2 відсотки.

У 2009 році  продовжувалися певні тенденції щодо  звуження зовнішньоекономічної діяльності. Так  експорт і імпорт товарів  у  порівнянні з аналогічним періодом  минулого року скоротився на 46 і імпорт – на 51,3 відсотки. Позитивним при цьому є  скорочення від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі – за 6 місяців лише 500 мільйонів  доларів, а вже у другому кварталі ця сума склала, практично вийшли до позитивного значення, ну, мінус 52 мільйона доларів, що є найменшим квартальним показником з другого кварталу в 2005 році.

У другому кварталі поточного року приріст прямих іноземних інвестицій в Україні збільшився майже у 3 рази у порівнянні з першим кварталом поточного року та за підсумками становив 2,4 мільярда доларів США, що свідчить про відновлення довіри іноземних інвесторів до України. Загальний обсяг іноземних інвестицій склад 38 мільярдів доларів США.

Незважаючи на світову фінансову кризу, державний бюджет виконується. До державний бюджету за 6 місяців надійшло коштів у сумі 101,1 мільярд гривень, у тому числі до Загального фонду – 72 майже мільярди гривень, або майже 100 відсотків плану звітного періоду.

Попри складну економічну ситуацію, у січні-червні планові показники Загального фонду державний бюджету були виконані за наступними джерелами: податок на прибуток – 101,2 відсотки, податок з вироблених в Україні товарів – 104,7 відсотків, акциз з вироблених в Україні товарів – 110,5 відсотків, рента за природний газ, що видобувається в Україні, - 176,4 відсотки, ввізне мито – 117,3 відсотки, плата за оренду цілісних майнових комплексів – 140 відсотків, надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, а також  перевиконано. Крім того, не зважаючи на скорочення спочатку року імпорту товарів, надходження коштів до бюджету від податків і зборів, які залежать від імпорту, збільшилося набагато більшими темпами, ніж  відповідне, вірніше, зменшувалося менше, ніж було зменшення імпорту. За перше півріччя видаткова частина державного бюджету була виконана в обсязі 110,7 мільярдів гривень.

Незважаючи на такі складні макроекономічні умови та скорочення доходів державного бюджету, видатки бюджету проводилися на рівні вищому, ніж у минулому році, обсяг видатків протягом аналогічного періоду 2008 року зріст на 7,6 відсотків.

За перше півріччя за загальним фондом державного бюджету виділено асигнувань у сумі 88 мільярдів гривень, за перше півріччя фінансування державного бюджету здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань, помісячний розпис по видаткам складений в пропорції одна двонадцята річної суми.

Першочергово кошти виділялися  на заробітну плату з нарахуваннями, грошове забезпечення пенсій, стипендій та інші соціальні виплати. На захищені статті в цілому було спрямовано за звітний період 82 мільярди гривень, або 99 відсотків плану. Зокрема, стовідсотково профінансовані видатки на такі статті, як оплата праці працівників бюджетних установ, медикаменти, перевязувальні матеріали, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, трансферти Пенсійному фонду, чорнобильські соціальні виплати, забезпечення окремих категорій населення технічними засобами реабілітації, видатками на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівня акредитації та фундаментальні та прикладні дослідження.

Касові видатки загального фонду Державного бюджету за перше півріччя дорівнювали 85,3 мільярди гривень. Порівняно план звітного періоду за загальним фондом виконано  на рівні 96,8 відсотків, що перевищує аналогічний показник минулого року, коли виконання за півроку склало 95 відсотків.

Касові видатки соціального спрямування дорівнювали 46,2 мільярди гривень і більше минулого періоду на 5,5 відсотків.

Крім  того… тобто результат такої роботи дав можливість повністю розрахуватися із заробітною платою, виплатити відпускні перед літніми канікулами усім працівникам бюджетної сфери і не мати заборгованості по соціальним виплатам.

У 2009 році урядом попри складну ситуацію продовжується фінансування збільшених розмірів допомоги по догляду  за дитиною по досягненню нею трирічного віку. Зараз у 2009 році цей розмір складає 75 відсотків прожиткового мінімуму, у той час, коли у минулому році він складав 50 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатної особи. А також збільшено розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, до 2 прожиткових мінімумів, у минулому році він складав 1 прожитковий мінімум.

Крім того, у цьому році було запроваджено щоквартальне підвищення мінімальної пенсійної виплати і мінімальної зарплати. Відповідно до зазначеного рівня мінімальної пенсійної виплати вона склала з 1 квітня 544 гривні, з 1 липня – 558,2 гривні, а з 1 жовтня дорівнює 572,4 гривні.

Крім того, відповідно до бюджетного законодавства урядом вживаються заходи для збалансування показників Пенсійного фонду, і надаються на основі норм бюджету 2009 року трансферти, а також позички на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду, які пов’язані із сезонністю надходжень платежів.

Крім того, хотів би сказати, по показнику дефіциту Державного бюджету за півроку,  він склав 10,6 мільярдів гривень. Що становить 34 відсотки від затвердженого річного показника. За загальним фондом Державного бюджету дефіцит становив 14,1 мільярд гривень проти запланованого в цей період дефіциту 16,1 мільярд гривень  відповідно до розпису бюджету.

Видатки на погашення державного боргу по Державному бюджету становили 4,1 мільярд гривень, по загальному фонду – 3,3, обсяг погашення внутрішнього боргу за загальним фондом Державного бюджету дорівнює 2  мільярди гривень, погашення зовнішнього боргу здійснено в сумі 2,1 мільярди гривень.

Видатки по виплаті процентів і погашення основної суми  боргу в першому півріччі і по дев’яти місяцям здійснені у повному обсязі без затримок.

Що стосується видатків по капіталізації банків, то слід зазначити, що у цьому році проведено такі заходи по трьом банкам, по „Ексім-банку” 1 мільярд гривень, банк „Київ” – 3,6, „Укргазбанк” – 3,1 і  „Родовід-банк” – 2,8 мільярди гривень.

Крім того в цьому році надійшло від  приватизації державного майна 0,5 мільярдів гривень всі знають, яка проблема відбувається в цьому  плані, тому звичайно це є один із недоліків  організації …….. роботи. Залишки коштів на рахунках державного казначейства склали на 1 липня 17,1 мільярдів гривень і зросли на 6,9 протягом року. Таким чином виконання бюджету здійснюється в керованому режимі і урядом здійснюються всі заходи для того, щоб забезпечити стовідсоткове виконання видатків в цілому по рокові. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Анатолій Іванович.

Шановні колеги, записуємось на запитання до заступника міністра. Шановні колеги, ми здійснили запис на питання, в нас зараз до завершення пленарного дня залишилась одна хвилина. У зв’язку з  цим питання Анатолію Івановичу ми зможемо поставити завтра на ранковому засіданні, так само як і послухати співдоповідь голови Рахункової палати з цього питання.

На цьому вечірнє пленарне засідання оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку розпочнеться ранкове пленарне засідання.