БЮЛЕТЕНЬ N 76

Опубліковано 23. 12. 1997

 

ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ШОСТЕ

 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

У к р а ї н и.  23  г р у д н я  1997  р о к у.

16 г о д и н а.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу   депутатів   підготуватися   до    реєстрації. Проводиться поіменна реєстрація.

 

     Зареєструвалися 322   народних  депутати.  Вечірнє  засідання оголошується відкритим.

 

     Перед тим як почати засідання,  я хочу ще раз  звернутися  до керівників фракцій і представників депутацій від областей, зокрема київської депутації,  фракції "Єдність" та інших. Не забувайте про те,  що  сесія  ще  не  закінчилася і всі питання,  які потребують вирішення, треба вирішувати. Тому порадьтеся між собою, яким чином діяти, якщо треба вирішувати якісь питання, пов'язані з виконанням депутатських обов'язків в окрузі тощо.  Усе це можна  врегулювати, але не так, щоб усі члени фракцій весь час працювали хтозна-де.

 

     І ще  одне.  Я знову звертаюся до вас із проханням зважати на професійну підготовку питань комітетами.  Наприклад,  сьогоднішній випадок,  коли депутат перший раз узяв чи взяла документ, поспіхом його прочитала і давай коментувати й робити висновки,  які ніяк не стосуються  документа.  І все тільки заради того,  щоб потрапити в ефір.

 

     Я прошу дуже серйозно поставитися до  цього.  Треба  довіряти своїм  колегам,  тому  що  всім колективом писати проект закону не можна, його можна тільки вдосконалити або погодити чи не погодити.

 

     Розглядається питання про внесення змін до Закону про податок на додану вартість. Юрій Михайлович Карасик. Будь ласка.

 

     КАРАСИК Ю.М.,    міністр    агропромислового    комплексу   і продовольства  України  (Черкаський  виборчий   округ,   Черкаська область).  Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні  народні депутати!  Кабінет Міністрів вносить на ваш розгляд проект  Закону України  про внесення змін до Закону України про податок на додану вартість.  Проект  розглянуто  на  засіданні  Кабінету  Міністрів, погоджено  з комітетами з питань АПК,  з питань бюджету,  з питань фінансів і банківської діяльності. Зроблено відповідні розрахунки, які роздано народним депутатам.

 

     Мета проекту  закону  -  через  податкову політику підтримати вітчизняне тваринництво.

 

     Зміни до закону складаються з двох доповнень.

 

     Перше. Вводиться нульова ставка податку на додану вартість на продане   сільськогосподарськими   товаровиробниками   всіх   форм власності і господарювання молоко та м'ясо в живій вазі.

 

     І друге.  Податок  на  додану  вартість,  який  сплачують  до бюджету  переробні  підприємства,  що реалізують молоко та молочну продукцію,  м'ясо  та  м'ясопродукти,  спрямовується  виключно  на виплату  дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продане ними молоко та м'ясо в живій вазі.  Порядок нарахування та  виплат дотацій встановлюється Кабінетом Міністрів.

 

     Прошу шановних депутатів підтримати цей законопроект.

 

     Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради

 

     України ТКАЧЕНКО О.М.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!  Минулого  тижня ми обговорювали цей проект закону за участю  представників  Кабінету  Міністрів  - віце-прем'єра Тігіпка,  міністра фінансів,  міністра економіки - і дійшли спільного  висновку  з  Комітетом  з  питань  АПК,  що  цей документ потрібно прийняти.

 

     Тому я   прошу   підтримати  його  і  не  гаяти  часу.  Немає заперечень?

 

     Ставлю на голосування цей проект закону. Будь ласка.

 

     "За" - 224.

 

     Ставлю на голосування ще раз. Голосуємо в цілому.

 

     "За" - 243. Спасибі.

 

     Якщо комусь якісь питання незрозумілі,  то, будь ласка, треба ходити  на  засідання  Комітету  з  питань  АПК  і там вирішувати. Спасибі, Юрію Михайловичу.

 

     -----------

 

     Слухається проект  Закону  України  про  якість  та   безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини.

 

     Доповідає Семенюк  Валентина  Петрівна,  секретар  Комітету з питань агропромислового комплексу. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  секретар Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   агропромислового   комплексу,   земельних   ресурсів   та соціального   розвитку   села   (Андрушівський   виборчий   округ, Житомирська  область).  Шановні  колеги  народні депутати!  На ваш розгляд вноситься проект Закону про  якість  та  безпеку  харчових продуктів та продовольчої сировини (друге читання). З порівняльної таблиці,  яка є у вас на  руках,  видно,  що  майже  95  відсотків поданих пропозицій враховано. Ми дуже вдячні всім колегам народним депутатам,  які  внесли  пропозиції,  вдячні  за  співпрацю  іншим комітетам.

 

     Хочу вибачитися   перед  депутатом  Цушком.  Його  пропозиції враховані,  але прізвище з технічних причин було пропущено.  Ми  з ним це погодили.

 

     Комітет з   питань   агропромислового   комплексу   разом   з представниками інших  комітетів  розглянув  даний  законопроект  і просить підтримати його в другому читанні.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо  розглядати за процедурою другого читання. До назви і преамбули є зауваження? Немає.

 

     Розділ І  "Загальні  положення".  Стаття  1  "Терміни  та  їх визначення". Є зауваження?

 

     Будь ласка, депутате Штепа. Поправка до статті 1.

 

     ШТЕПА Н.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань соціальної політики  та  праці  (Сімферопольський виборчий округ, Автономна Республіка Крим). Поправка 24.

 

     Комитет по  вопросам  социальной политики и труда предложил в статье   1   дополнительно   определить   термины:    "неякісний", "небезпечний",   "фальсифікований   харчовий"   продукт,  "харчова цінність".

 

     Комитет отклонил это предложение без какого-либо обоснования, хотя  нужно  обязательно  разграничить эти понятия.  Это не только предложения нашего комитета.  Законом о  защите  прав  потребителя предполагается  разная степень штрафных санкций.  И для того чтобы определять их согласно закону,  нужно  четкое  разграничение  всех этих терминов.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Дякую за запитання. Хотіла б сказати, що Комітет з  питань  агропромислового  комплексу  разом   з   представниками Комітету  з  питань  екологічної  політики  детально розглянув усі пропозиції.  Ваша пропозиція відбита в статті 4  законопроекту,  з урахуванням  ідеології  закону,  затвердженої при першому читанні. Смисл термінів статті 4 полягає ось  у  чому:  те,  що  продукт  є недоброякісним,  небезпечним  чи фальсифікованим,  визначається за певними ознаками чи обставинами.  Фактично вся ідеологія закладена в статті 4, і ваша пропозиція, повторюю, там відбита.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Я  еще  раз  повторяю,  несмотря  на  то  что  вы об ясняете,  в статье 4 не дается четкого разграничения  продуктов по этим качествам.  Если этот закон будет принят в такой редакции: то невозможно будет накладывать штрафные санкции согласно Закону о защите  прав  потребителя.  Не  принимать  такую  поправку  просто нельзя.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановна Наталіє Петрівно!  У статті  4  "Вимоги щодо  запобігання ввезенню,  виготовленню,  продажу,  використанню недоброякісних,   небезпечних   або    фальсифікованих    харчових продуктів,  продовольчої сировини та супутніх товарів" визначено і відповідно  розписано,   які   продукти   є   фальсифікованими   і небезпечними.

 

     Виходчи з  цього ми вважаємо,  що вашу пропозицію враховано в статті 4.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Петрівна погодилася? Не погодилася.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет не підтримує цю пропозицію.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування  поправку  депутата  Штепи. Будь ласка.

 

     "За" - 74.

 

     Поправка не набирає голосів.

 

     Зауваження до  статті  2 "Законодавство України про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Олександре Олександровичу, до статті 2 поправок не було. Можна проголосувати назву, преамбулу, статті 1 і 2.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   назву,   преамбулу,  статті  1  і  2  на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 184.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Комітет  просить  підтримати,  шановні  колеги. Проголосуйте, будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу активніше голосувати. Голосуймо.

 

     "За" - 204.

 

     Я прошу, шановні колеги, зосередитися й проголосувати.

 

     "За" - 243. Приймається.

 

     Стаття 3 "Основні засади державної політики щодо забезпечення якості та безпеки харчових  продуктів  і  продовольчої  сировини". Будь ласка.

 

     Депутат Штепа.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка  31.  Мы  предлагаем  в четвертом абзаце статьи 3 после слов "виробництвом,  транспортуванням, зберіганням" дописать: "достовірністю реклами".

 

     В этой  статье  речь идет о контроле государства на всех этих этапах.  Сегодня в государстве никто не несет  ответственности  за достоверность рекламы пищевых продуктов на телевидении, на радио и так далее. Поэтому я прошу депутатов поддержать поправку.

 

     И еще, Александр Николаевич. Я не знаю, почему молчит Комитет по  вопросам  здравоохранения.  У  меня  на руках есть обращение в Верховный  Совет  Украины  от  Комитета  по  вопросам   социальной политики, в частности, ко мне подходила депутат Григорович. Дело в том,  что этот документ практически не готов для  рассмотрения  во втором  чтении.  Многие  очень  серьезные  предложения Комитета по вопросам здравоохранения не учтены.

 

     Поскольку нет Григорович,  пусть  кто-то  из  этого  комитета подтвердит, так это или нет.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  просив  би,  щоб  кожний депутат відповідав за свій комітет.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановні колеги народні депутати!  Робоча група, яка  працювала  над законопроектом,  минулого вівторка розіслала у всі комітети запрошення на участь у  засіданні.  Усі  представники від комітетів були присутні при обговоренні цього питання. Це може підтвердити Катерина Тимофіївна з Комітету у закордонних  справах. Були представники з Комітету з питань екологічної політики.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Петрівно,  не треба виправдовуватися. Я ще раз кажу,  той,  хто дуже вболіває, працює над документом, а не тут висловлює своє незадоволення.

 

     Якби депутат  Григорович цікавилася,  то була б на пленарному засіданні. А ви за неї розписуєтеся.

 

     Будь ласка, Катерино Тимофіївно.

 

     ВАЩУК К.Т.,  член   Комітету   Верховної   Ради   України   у закордонних справах і зв'язках з СНД (Горохівський виборчий округ, Волинська область).  Шановні колеги!  Це дуже важливий закон. Чому Міністерство охорони здоров'я виступає проти нього?

 

     Усім вам  відома постанова N 222,  якою дозволено завезення в Україну понад 400 різних хімічних добавок як у  складі  продуктів, так  і  окремо.  Це робить екологічно небезпечними,  зокрема й для здоров'я дітей,  дуже багато продуктів.  От,  наприклад,  останній факт.   Державний   комітет   по   стандартизації,  метрології  та сертифікації  заборонив  реалізацію  рисової  каші  для   дитячого харчування, виготовленої в Голландії фірмою "Нестле".

 

     Закон, проект якого ми зараз обговорюємо, має стати на захист безпеки харчових продуктів,  які ми отримуємо. Він опрацьований не тільки  в  комітеті,  а  й  у  всіх  фракціях,  які  були  в  тому зацікавлені.  Тож  тут  просто  мають  місце  відомчі  інтереси  - перетягування  між міністерствами права давати висновки про якість продукції.

 

     Я вважаю,  що ця функція повинна належати Державному комітету по стандартизації, метрології та сертифікації.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Маю   сказати,  що  міністр  охорони  здоров'я  і виконуючий обов'язки  голови  Комітету  Верховної  Ради  з  питань охорони  здоров'я  справді  вносили  пропозицію,  щоб цей документ доопрацювати й остаточно розглянути його в другому читанні десь  у першій половині січня.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Олександре Миколайовичу,  я перепрошую. Коли ми тут обговорювали питання про стан охорони здоров'я в  Україні,  на цій  трибуні  стояв  міністр  охорони  здоров'я,  якому  я ставила запитання:  чи скасовано постанову N 222  щодо  добавок,  про  які говорила  Катерина Тимофіївна?  Він мені відповів (стенограма є) - так,  скасовано. Але, даруйте, я перевірила в Міністерстві юстиції всі  відповідні документи - ця постанова діє,  продовжують травити наших людей.  Відтягувати прийняття  цього  закону  не  можна.  Це перше.

 

     Друге. Справді,  це відомчі інтереси.  Один кричущий факт.  У нашій промисловості використовується  понад  400  добавок  (раніше використовувалося 23),  а в Росії - тільки 225. Давайте подумаємо, що їдять наші діти й дорослі і чи довго ми будемо й  далі  травити їх цими добавками?

 

     Тому я  прошу,  давайте  постатейно розглядати законопроект у другому читанні, як цього вимагає Регламент.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До статті 3 є зауваження?  Ставлю на  голосування пропозицію Наталії Петрівни Штепи.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет не підтримує.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 92.

 

     Одну хвилинку. Валентино Петрівно, прошу.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Щодо реклами,  Наталіє Петрівно,  хочу дати вам таке пояснення.  Якщо створювати лабораторії для визначення якості продуктів  харчування  ще  й на телебаченні,  то це треба буде 220 акредитованих лабораторій на всіх студіях.  Ця норма не суперечить Закону про рекламу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталіє Петрівно,  ще раз повторіть,  будь ласка, свою поправку.

 

     ШТЕПА Н.П.  Уважаемые товарищи депутаты!  Я не  против  этого закона, я хочу усилить государственный контроль, предусмотреть тут еще  и  ответственность  за  достоверность  рекламы  продуктов   - "сникерсов"  и  так далее,  - которые завозятся в нашу страну.  На телевидении рекламируют непригодные продукты,  и никто не несет за это ответственности. При чем здесь лаборатории? Это дополнительная ответственность тех, кто рекламирует на телевидении некачественные продукты, и все.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Наталіє Петрівно, я погоджувала цю пропозицію з Віктором Івановичем Понеділком. Ця норма є в Законі про рекламу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз ставлю на  голосування  поправку,  внесену депутатом Штепою. Будь ласка, підтримайте.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 127.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю   на   гоосування   статтю  3  в  редакції комітету. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуйте.

 

     "За" - 249. Прийнято.

 

     Депутат Жеребецький. Будь ласка.

 

     ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Є.П.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  у закордонних  справах  і  зв'язках з СНД (Червоноградський виборчий округ,  Львівська область).  Шановні колеги!  Я вважаю, що депутат Штепа має рацію.  Зараз на телебаченні широко рекламується те, про що згадувала пані  Ващук.  Оця  "Нестле"  містить  стронцію  майже гранично допустиму норму, а цинку - у три рази більше норми.

 

     Продаж заборонили,  а рекламувати продовжують, бо телевізійна компанія  вже  отримала   гроші.   І   ніхто   за   це   не   несе відповідальності.

 

     Ясна річ,  до цієї поправки потрібне юридичне доповнення, яку саме відповідальність нестиме, скажімо, телекомпанія за неправдиву інформацію.  Та я вважаю, що цю поправку обов'язково треба внести. Бо це  ж  типово:  у  дитячому  харчуванні  виявлено  цинк,  а  по телебаченню воно рекламується.

 

     Давайте проголосуємо цю пропозицію ще раз, я вас прошу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Понеділко Віктор Іванович. Будь ласка.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.,   голова   Комітету  Верховної  Ради  України законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів   масової інформації    (Орджонікідзевський   виборчий   округ,   Запорізька область). Дякую. Шановні депутати! У пропозиціях і колеги Штепи, і колеги  Жеребецького є сенс.  Але в Законі про рекламу передбачена відповідальність  за  недобросовісну  рекламу.  Тому  я  не  бачу, відверто  кажучи,  необхідності  ще раз виписувати те саме в цьому законі.  Навіть якщо ми так і зробимо, телебачення як рекламувало, так  і  рекламуватиме  оту  клятущу продукцію.  А відповідальність повинна  нести  згідно  з  законом  фірма,  яка  рекламує   власну продукцію.  І  Державний комітет у справах захисту прав споживачів якраз і повинен це відстежувати.  Інша річ,  що цей комітет нічого не робить у цьому напрямі.  Та в такому разі треба, мабуть, уже до відповідних органів звертатися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Стаття 4. Зауваження до неї є?

 

     Депутат Штепа. Будь ласка. Назвіть номер поправки.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка 56. Мы предложили в подпункте 6 написать "режими   виробництва".   Иначе   выпадает  технологический  режим общественного питания.  Эта поправка просто улучшит  закон,  никак его не ухудшит.

 

     СЕМЕНЮК В.П.   Шановна   Наталіє  Петрівно!  Вашу  пропозицію враховано, тільки трохи в іншому вигляді. Прочитайте пункт 6, і ви в цьому переконаєтеся.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте, Наталіє Петрівно!

 

     Ставлю на  голосування  поправку  56  Наталії Петрівни Штепи. Будь ласка.  Це  поправка  не  тільки  її,  а  Комітету  з  питань соціальної політики та праці.

 

     "За" - 151.

 

     Ставлю на голосування статтю 5 у цілому...  Вибачте, статтю 4 в цілому в редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Шановні колеги, комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     "За" - 250. Приймається.

 

     Стаття 6. Зауваження до статті 6 є?

 

     Депутат Штепа. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Стаття 5.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Називайте номер поправки.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка 68.  Мы предложили  из  первого  абзаца: "Забороняється для промислового виготовлення харчових продуктів" - исключить  слово   "промислового".   Если   мы   оставляем   слово "промислового",   тогда  из  поля  действия  этой  нормы  выпадает общепит, поскольку это не промышленное производство. Если же слово "промислового" снять,  то тогда эти требования распространяются на все способы изготовления пищевых  продуктов.  Эту  поправку  нужно обязательно поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентина Петрівна погоджується.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Олександре  Миколайовичу,  стаття 6 називається "Вимоги щодо  запобігання  використанню  небезпечної  продовольчої сировини,   супутніх  матеріалів  та  технологій  їх  виготовлення (обробки,  переробки)".  Слово "промислового" зазначено  в  пункті "а".  Тут  написано:  "Забороняється для промислового виготовлення харчових  продуктів  використовувати..."  і  далі  йде  пояснення, зокрема щодо документів,  які для цього подаються.  Отже, додавати це слово немає ніякого сенсу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні.  Мається   на   увазі   розширити,   щоб   це стосувалося  не лише промислового виготовлення харчових продуктів, а й виготовлення,  як раніше  казали,  на  "підсобних  промислах", тобто в допоміжних галузях, які виготовляють ці продукти.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Олександре  Миколайовичу,  це  стаття загальна, вона стосується і громадського харчування. Лише далі по тексту йде слово "промислового". Усе це погоджено з юридичним управлінням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте? Ставлю на голосування поправку 68 від Комітету з питань соціальної політики. Будь ласка.

 

     "За" - 167.

 

     Я просив би,  шановні колеги,  прислуховуватися і  до  однієї сторони,  і  до  другої,  а  не  голосувати  механічно.  Ставлю на голосування статтю 6 у редакції комітету. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет просить підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 250. Приймається.

 

     Стаття 7 "Вимоги до маркування  харчових  продуктів".  Які  є зауваження?

 

     Депутат Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Комитет  по  вопросам социальной политики и труда предлагает в статье 7 (пункт 1) после  слов  "на  митну  територію України"  дописать "продаж і використання".  То есть мы предлагаем запретить также продажу и использование таких  импортных  товаров. Ведь после принятия этого закона сразу возникнет вопрос,  как быть с теми товарами, которые не маркированы, но завезены до начала его действия. А если мы внесем такое дополнение, то и эти товары будут попадать под действие этого закона. Это первое.

 

     И второе.  В этом же пункте  мы  предлагаем  исключить  слово "фасованих", чтобы маркировались не только фасованные товары, но и те,  которые поступают в крупной таре,  например в мешках, бочках. На такой таре обязательно должна быть марка качества,  где и когда изготовлено, какой продукт...

 

     Уважаемые депутаты,  прислушайтесь!  Я  ведь   предлагаю   не ухудшить закон, а наоборот, расширить его действие на все товары - как фасованные, так и не фасованные. Это надо поддержать.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Гадаю, це треба підтримати.

 

     Ставлю на голосування статтю 7 з цією поправкою.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Вона врахована. Прошу, підтримайте.

 

     "За" - 218.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз голосуємо. Будь ласка.

 

     "За" - 252. Прийнято.

 

     Стаття 8 "Вимоги до реклами харчових продуктів".

 

     Будь ласка, Наталіє Петрівно.

 

     ШТЕПА Н.П.  Я прошу прощения. Еще пропущена поправка к статье 4.  Мы  предложили  включить  не  только  энергетическую  ценность товара, но и пищевую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Потім повернемося до статті 4.

 

     До статті 8 є зауваження? Немає.

 

     До статті 9? Немає.

 

     Ставлю на голосування статті 8 і 9 в редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Прошу підтримати, шановні колеги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуймо.

 

     "За" - 235. Прийнято.

 

     Розділ III.  Стаття 10.  Є зауваження?  Немає. Стаття 11? Теж немає зауважень.

 

     Стаття 12? Немає зауважень. Стаття 13? Немає. До статті 14 є зауваження.

 

     Ставлю на голосування статті 10-13.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуймо.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Стаття 14. Наталіє Петрівно, будь ласка, ваші зауваження.

 

     ШТЕПА Н.П.  Мы предлагаем из первого абзаца исключить  слова: "соціально  уповноваженим  центральним  органам виконавчої влади в галузі стандартизації,  метрології та сертифікації".  В  следующем абзаце  это  повторяется  слово  в  слово.  Посмотрите внимательно текст.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановна Наталіє Петрівно,  у наступному  абзаці розшифровується    мета   і   процедура   реєстрації   відповідних документів.  Це стосується того головного спірного питання  -  про передачу  повноважень  щодо  реєстрації  всіх продуктів харчування Міністерству охорони здоров'я.

 

     Стаття в цій редакції враховує  ту  пропозицію,  про  яку  ми говорили  перед  цим,  вона пов'язується зі статтею 6,  яку ми вже проголосували.  І  зауважень  до  неї  не  було  ніяких.  Я  прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  поправку Наталії Петрівни на голосування. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет не підтримує.

 

     "За" - 129.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  статтю  14  в   редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Шановні колеги, я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуйте, будь ласка.

 

     "За" - 251. Прийнято.

 

     До статті 15 є зауваження?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Уже враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Петрівна Штепа. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П. Дело в том, что статья 15, в   частности   абзац   "Обов'язкова   сертифікація   харчових продуктів"...  и так далее противоречит статье 11. Мы предложили в статье  11  дописать:  "согласно  перечню  продуктов,   подлежащих обязательной сертификации". Нашу поправку к статье 11 отклонили, а здесь изложили ее в несколько иной редакции,  и теперь статьи 11 и 15 противоречат друг другу. Вот в чем дело.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша пропозиція?

 

     ШТЕПА Н.П.  Обязательно  проголосовать нашу поправку к статье 11, и тогда она будет согласовываться со статьей 15.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановна Наталіє Петрівно! Документ опрацьований у юридичному управлінні Верховної Ради, зауважень щодо цієї статті немає, вона виписана відповідно до міжнародних норм.

 

     Ви знаєте, що Україна є членом Ради Європи, і згідно з указом Президента  правові  документи  повинні  відповідати  європейським документам.  Україна також є членом  ООН,  входить  у  Міжнародний ветеринарний конгрес і Конгрес захисту рослин, і ця норма виписана згідно з законами про ветеринарну медицину,  про захист  рослин  і про   забезпечення   санітарного   та   епідемічного  благополуччя населення. Ця норма повністю відповідає усім вимогам, тому я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  поправку,  внесену  депутатом Штепою,  на голосування. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет не підтримує.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,  я прошу,  заспокойтеся.  У  залі дуже шумно.

 

     "За" - 162.

 

     Не набирає   голосів.  Ставлю  на  голосування  статтю  15  в редакції комітету. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Шановні колеги, я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     "За" - 233. Приймається.

 

     Стаття 16. Є зауваження?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Усі подані зауваження враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю  на  голосування  статтю  16  в   редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Комітет просить підтримати, шановні колеги.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуймо.

 

     "За" - 256. Приймається.

 

     Стаття 17. Депутат Штепа. Ваше зауваження. Будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка 173.  Половину наших предложений комитет учел,  но мы предлагаем в статье 17 перечень  документов,  которые дают  право  на  ввоз  на  таможенную  территорию  Украины пищевых продуктов, продовольственного сырья, дополнить еще такими словами: "документа,   що   підтверджує  належну  якість".  Почему  комитет отклонил, непонятно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, комітет теж за якість.

 

     Ставлю статтю 17 на голосування з цією поправкою. Будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Олександре Миколайовичу, цю пропозицію не можна ставити на голосування.  З'являється документ,  який юридично ніде не визначається.

 

     У статті  6,  яка  вже  проголосована,  вказано,   які   саме документи  подаються  для  того,  щоб  визначати  безпеку і якість продукту харчування.  Цю норму проголосували.  Я прошу  підтримати Комітет  з  питань агропромислового комплексу і тих,  хто працював над цим законопроектом.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У статті 6 про якість ідеться?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Так, я можу зачитати, якщо потрібно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зачитайте, будь ласка.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Для того тут дається  перелік  документів,  які сьогодні  вимагаються:  це безпосередньо сертифікат відповідності, державний  реєстр  або  висновок  державної  санітарно-гігієнічної експертизи,   ветеринарний   дозвіл   для  харчових  продуктів  та продовольчої   сировини   тваринного   походження   і   аналогічно рослинного походження.

 

     Усе це  чітко  виписано.  Якщо зараз читати всю статтю 6,  то треба хвилин п'ять-вісім.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  ні,  Валентино  Петрівно,   не   поспішайте. Ідеться про якість продукції.  Тут не треба йти один проти одного. Я, наприклад, продивився всю статтю 6 від початку до кінця та щось не бачу, щоб тут ішла мова про якість.

 

     СЕМЕНЮК В.П. У статті 6 повністю виписано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Юрію Григоровичу.

 

     РУБАН Ю.Г.,   перший  заступник  голови  Державного  комітету України по стандартизації,  метрології та сертифікації. Якщо закон визнає, що документ фірми, яка завозить продукцію, є підставою для визнання цієї продукції доброякісною,  то  таким  чином  ми  даємо величезні  пільги  для  імпортерів.  Річ  у  тім,  що  імпортована продукція,  яка  ввозиться   в   Україну,   повинна   перевірятися українськими  державними  органами.  Ми  не  можемо вірити якомусь загадковому документу про підтвердження якості продукції,  що його дає нам імпортер. Прошу зрозуміти мене правильно.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Тому не можна цю норму підтримувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.   Ставлю  на  голосування  статтю  17  в редакції комітету.

 

     "За" - 257. Прийнято.

 

     Стаття 18 "Органи, які здійснюють державний контроль і нагляд за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини".

 

     Будь ласка, Наталіє Петрівно. Поправка до статті 18.

 

     ШТЕПА Н.П. Поправка 177. У статті 18 після слів "містах Києві та Севастополі" пропонується  дописати "у межах компетенції".  Чому так? Щоб різні органи, які здійснюють контроль,  - чи то держстандарт,  чи то головний санітарний лікар, чи  то  держспоживзахист  -  не  дублювали  один одного.  Чтобы не нахлестывались их полномочия. У межах компетенції кожного органу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Петрівно.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Можна погодитися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, погоджено. До статті 19?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Усі зауваження враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Статті 18 і 19 голосуються.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Наталіє Петрівно, ми вашу пропозицію враховуємо. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З урахуванням поправки до статті 18. Будь ласка.

 

     "За" - 244. Прийнято.

 

     Стаття "Обов'язки виробників, продавців (постачальників)".

 

     Будь ласка, Наталіє Петрівно.

 

     ШТЕПА Н.П. По всему тексту, и в частности в статье 20, дается отсылка к нормативным документам,  а нужно обязательно дописать "і актів".   Потому  что  к  нормативным  документам  относятся  даже инструкции Кабинета Министров,  положения, а к нормативным актам - текущее законодательство, в том числе и этот закон.

 

     Поэтому прошу  после  слов "нормативних" обязательно дописать еще слова "і актів".

 

     СЕМЕНЮК В.С.  Шановна Наталіє Петрівно,  далі чітко  написано про  компенсацію  шкоди відповідно до законодавства України.  Якщо дописати про акт, то виходить, що діятиме та постанова N 222.

 

     Ми ставили питання про  перегляд  кількості  добавок,  які  в Україні  незаконно  допущені  для використання.  Я вас дуже прошу, цього сьогодні підтримувати не можна.  Нам треба чітко знати,  які харчові  добавки  використовуються,  яка  їхня  властивість  і  як сьогодні це використовується.

 

     Цю норму обговорено,  і зауважень юридичного управління  щодо неї не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Ставлю на голосування поправку депутата Штепи.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Вона врахована далі в тексті,  тільки в  другій половині. Я прошу підтримати пропозицію комітету.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо поправку депутата Штепи.

 

     "За" - 74.

 

     Ставлю на голосування статтю 20 в редакції комітету.

 

     "За" - 242. Прийнято.

 

     Стаття 21 "Відповідальність за порушення вимог цього закону". Є зауваження?

 

     СЕМЕНЮК В.П. Пропозиції, які подавалися, враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  зауваження?  Наталіє  Петрівно,  будь   ласка. Поправка до статті 21.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка  193:  "Назву  розділу  V  після слів "з обігу, використання" доповнити "відкликання від споживачів" і далі за текстом.

 

     Дело в  том,  что согласно пункту 5 статьи 16 Закона о защите прав потребителей в случае выявления "небезпечного товару виробник чи  той,  хто його реалізував,  повинен відкликати у споживача цей недоброякісний або небезпечний для життя людини продукт".  Тому ці слова тільки посилять норми цього закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Логічно.

 

     СЕМЕНЮК В.П.   Наталіє   Петрівно!  Шановні  колеги!  Поняття "відкликання від споживача" немає в чинному законодавстві,  і воно не може бути реалізоване безпосередньо щодо харчових продуктів.  В інших країнах,  наприклад, у Сполучених Штатах, у Канаді, ця норма застосовується щодо автомобілів, комп'ютерної техніки.

 

     Я можу  навести  лише один приклад.  Сьогодні на ринку стоять кілька кіосків,  де продають цукерки однакового сорту,  однакового фасування. Скажіть мені, будь ласка, як довести, у якому кіоску ти купив,  якщо вони продаються на вагу?  Це  просто  мертвий  запис, виконати це практично неможливо.  Інша річ, що Державний комітет у справах захисту прав споживачів повинен  виконувати  покладену  на нього  функцію  -  відповідно  працювати,  захищати  людей,  а  не блокувати прийняття цього закону.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино Петрівно, безперечно, це мудро, проте я не думаю, що пропозиція Наталії Петрівни зашкодить.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Зробити це практично неможливо. Це буде правова колізія.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це зовсім  інша  річ.  Проте  якщо  людина  купує товар, то вона знає, де його купує.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Олександре Миколайовичу! Відповідно до...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не  будемо  сперечатися.  Ставлю поправку Наталії Петрівни на голосування.  Будь ласка.  А то ми з вами удвох завели суперечку. Несолідно виходить.

 

     "За" - 199.

 

     Ставлю на голосування статтю в редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Шановні колеги! Прошу підтримати!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття  21 у редакції комітету.  Голосуйте,  будь ласка.

 

     "За" - 241. Приймається.

 

     Стаття 22 "Вилучення з обігу,  використання,  утилізація  або знищення  харчових  продуктів,  продовольчої  сировини  і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим вимогам".

 

     СЕМЕНЮК В.П. Олександре Миколайовичу, я прошу вибачення перед депутатами. На сторінці 67...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ще до сторінки 67 не дійшли.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Це та ж сама стаття.

 

     На сторінці 67 у кінці першого абзацу написано:  "визначеному Кабінетом Міністрів".  Прошу записати: "визначеному законодавством України",  щоб  не  давати  право  Кабінету   Міністрів   видавати підзаконні акти.

 

     Усі пропозиції, які вносилися, враховані й погоджені.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До статті 22? Будь ласка, Наталіє Петрівно.

 

     ШТЕПА Н.П.  Я все-таки хочу вернуться к поправке 193,  где мы требуем: "відкликання від споживачів товару".

 

     Валентина Петровна неправильно информирует избирателей,  всех депутатов,  что  нет  такой нормы.  Есть Закон Украины "про захист прав споживачів",  где в пункте 5 статьи 16 четко записано:  "Якщо причини,   що   завдають   шкоди,  усунути  неможливо,  виготівник зобов'язаний зняти такі товари з виробництва,  вилучити з обороту, відкликати від споживачів".

 

     Валентина Петровна  говорит,  что  нет механизма "відкликання від споживачів цих небезпечних для життя товарів".

 

     Мы с вами принимали положение об использовании кассовых книг, кассовых  аппаратов.  Сегодня  каждому  покупателю  в обязательном порядке выдается кассовый чек,  на котором указана цена продуктов, которые  он покупает.  В практике защиты прав потребителя это,  по сути,  единственный документ,  с которым покупатель может прийти и потребовать   не  только  возмещения  морального  и  материального ущерба,  но и поставить вопрос  об  отзыве  из  потребления  таких опасных для жизни товаров.

 

     Поэтому я   просила   бы   вас  все-таки  переголосовать  эту поправку. Она только усиливает закон.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Повернемося до неї.

 

     До статті 22 є зауваження? Усе враховано.

 

     Ставлю на голосування статтю 22.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується стаття 22.

 

     "За" - 224.

 

     Депутат Хмара не встиг проголосувати. Голосуємо.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     Стаття 23  "Міжнародне  співробітництво  України  у сфері дії законодавства   про   якість   і   безпеку   харчових   продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів".

 

     СЕМЕНЮК В.П. Усі зауваження враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  статтю  23 в редакції комітету.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Колеги, прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 249. Прийнято.

 

     Стаття 24 "Міжнародні договори України".

 

     СЕМЕНЮК В.П. Зауваження, які були, усі враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ставлю на голосування статтю 24.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Шановні колеги, я прошу підтримати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     "Прикінцеві положення".

 

     СЕМЕНЮК В.П. Зауважень не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування "Прикінцеві положення".

 

     "За" - 243. Прийнято.

 

     Повертаємося до статті 4, як домовилися.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Ми статтю 4 проголосували.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, проголосували, але є прохання...

 

     СЕМЕНЮК В.П. Ми все проголосували!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе  проголосували,  правильно,  але...   Наталіє Петрівно,  у  вас  були  якісь претензії до статті 4?  Будь ласка, депутате Штепа.

 

     ШТЕПА Н.П.  Поправка 81: "Підпункт четвертий викласти у такій редакції:  "4) харчову та енергетичну цінність (для продуктів,  що їх мають)". "Енергетичну цінність" - це залишили, а "харчову"...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку! Це яка стаття?

 

     ШТЕПА Н.П.  Александр Николаевич,  это поправка к  статье  7. Почему я настаивала,  чтобы было обязательно записано и "харчову"? Потому что энергетическая ценность - это только калорийность пищи, а пищевая ценность - это наличие углеводов,  жиров,  витаминов, то есть "харчову" обязательно надо записать. Комитет это исключил, не об яснив...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви маєте на увазі калорійність?

 

     ШТЕПА Н.П.  Калорийность  учтена,  а качественный состав нет! Пищевая ценность определяется  качественным  составом  -  наличием углеводов,  жиров,  белков,  витаминов  в  самом продукте.  Одного определения  калорийности   продукта   для   человека,   которому, например,  вредны  углеводы,  жиры или белки,  не- достаточно,  он должен знать его качественный состав.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Поняття   харчової   цінності   є   не   зовсім визначеним, спірним навіть для науковців. Тому його визначити щодо кожного продукту харчування неможливо.  Я прошу надати слово  Юрію Григоровичу  Рубану,  може,  він  краще  пояснить.  Я  цю  позицію опрацьовувала в інституті, і ніяких зауважень не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь   ласка,   Юрій   Григорович    Рубан    від Держстандарту.

 

     РУБАН Ю.Г.  Я  хочу  лише  уточнити.  Я повністю погоджуюся з Валентиною Петрівною Семенюк. Річ у тім, що енергетична цінність - це  чіткий  показник,  який  можна  вказати  на упаковці харчового продукту, - це кількість кілокалорій.

 

     Що стосується поняття,  про  яке  каже  пані  Штепа,  то  ним позначається  склад  продукту,  але  це зовсім інше питання.  Якщо говорити  про  харчову  цінність  продуктів  харчування,  то   як, скажімо, визначити харчову цінність горілки чи ще чогось. Тобто це поняття, я б сказав, суто якісне.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Це  виписується  в  рецептах,  в  технологічних картах.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Валентино    Петрівно,    почекайте,    дайте   ж висловитися.  Я  думаю,  що,  безперечно,   калорійність   кожного продукту,   як  було  сказано,  повинна  бути  розписана  на  його упаковці, а з чого він складається, не варто розписувати.

 

     Ми цю статтю проголосували, питань немає.

 

     До статті 21, будь ласка, повертаємося.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  До неї не  було  ніяких  зауважень.  Олександре Миколайовичу, всі статті проголосовані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну  хвилинку.  Стаття  21  "Відповідальність за порушення вимог цього закону". Наталіє Петрівно, будь ласка.

 

     ШТЕПА Н.П.  Мы  предлагали   дополнение:   "відкликання   від споживача".  Это касается и статьи 22. Есть Закон "про захист прав споживачів". Но защитить потребителя мы должны и этим законом...

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Наталіє Петрівно,  у законі,  який ви  назвали, чітко  виписані функції Державного комітету у справах захисту прав споживачів.  Виписувати це повторно в цьому законі немає сенсу.  І відкликати продукти харчування, якщо вони ідентичні і продаються в різних точках, неможливо.

 

     Ми проголосували всі пропозиції,  і я вас дуже прошу: давайте ставити законопроект на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Я просив би,  шановні колеги, не поспішати, це закон не такий простий.

 

     Будь ласка, Ліліє Степанівно.

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної  Ради України   з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства (Снятинський виборчий округ,  Івано-Франківська область).  Шановні колеги!  Я  вас дуже прошу уважно прислухатися до моєї пропозиції, оскільки я говорю, власне, тільки про процедуру.

 

     Йдеться про авторитет нашого парламенту,  щоб ми зараз  якось випадково не проігнорували своє рішення.

 

     Тричі ми  слухали  на  Дні  уряду  питання  про  стан справ у системі охорони здоров'я і медичній галузі в  Україні.  І  саме  в постанові  від  17  грудня  ми  рекомендували  Кабінету  Міністрів терміново утворити тимчасову  спеціальну  міжвідомчу  комісію  для вивчення   стану  справ  з  організацією  контролю  за  якістю  та безпечністю  харчових  продуктів  і   продовольчої   сировини   та підготовки  відповідних законодавчих пропозицій щодо вдосконалення цього контролю.  Я дивилася законодавство на  цю  тему,  яке  є  у світі,  в  тому  числі  відповідний закон Російської Федерації.  У ближніх і дальніх  сусідів  першим  наглядає  за  якістю  харчових продуктів Міністерство охорони здоров'я.  Я вважаю,  що профільний комітет так само має наглядати,  але його позиція третя,  четверта або  навіть  п'ята.  Передовсім  ми  повинні  подбати про здоров'я нації, народу. А це може зробити тільки той, хто за це відповідає. Нехай же "сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ліліє Степанівно, яка ваша пропозиція?

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С. У мене є звернення, підписане і Буздуганом, і Стретовичем,  і  Коршинським,  і  Писаренком,  щоб   ми   все-таки врахували  всі  пропозиції,  передусім  Комітету  з питань охорони здоров'я.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ліліє  Степанівно,  ви  можете  сказати,  що   не враховано?

 

     ГРИГОРОВИЧ Л.С.   Не   врахована   рекомендація,  записана  в постанові Верховної Ради,  яку ми  прийняли  17  грудня,  стосовно організації  контролю  за  якістю  харчових  продуктів.  У  даному законопроекті не узгоджені  позиції  членів  комісії,  про  які  я казала. Я прошу узгодити.

 

     СЕМЕНЮК В.П.   Шановні   колеги  народні  депутати!  Шановний Олександре Миколайовичу! Ми пройшли процедуру другого читання. Всі міжвідомчі    питання    вирішувалися    в   Кабінеті   Міністрів. Законопроект,  який  ми  прийняли  в  першому  читанні,  підписали міністр охорони здоров'я, міністр охорони навколишнього природного середовища,  міністр у справах  захисту  населення  від  наслідків аварії  на  Чорнобильській  АЕС.  Усі  організаційні та всі спірні питання вирішувалися в Кабінеті Міністрів.  Створювати  міжвідомчу комісію відповідно до Регламенту ми не можемо. Всі пропозиції, які подавалися депутатами,  комітетами, ми проголосували постатейно, і зал уже визначився. Давайте голосувати проект закону в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

 

     Депутат Жеребецький. І будемо ставити на голосування.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Його пропозиції не було!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Є.П.  Шановний  Олександре Миколайовичу!  Шановні колеги!  Мені менш за все хочеться  дискутувати  з  шановною  пані Лілією Григорович, бо ми ж нібито однакових політичних переконань. Але я хочу нагадати шановним  членам  Комітету  з  питань  охорони здоров'я,  як  Міністерство  охорони здоров'я захищало українських дітей і український народ у  1986  році,  коли  рвонув  Чорнобиль. Треба вам це нагадувати?

 

     Я би  так  само  хотів нагадати шановній Лілії Григорович оту постанову N  222,  яку  підписала,  до  речі,  заступник  міністра охорони  здоров'я  пані  Некрасова.  Чи  тільки  мотивами  охорони здоров'я наших дітей керуються,  коли завозиться  дитяча  каша,  в якій  вміст  цинку  в три рази більший норми,  а вміст стронцію на грані? І це робить Міністерство охорони здоров'я.

 

     Шановні колеги,  ми розглянули цей законопроект за процедурою другого читання, не порушуючи Регламенту. Я пропоную проголосувати в другому читанні, а тоді в третьому. А потім Міністерство охорони здоров'я,  якщо  вважатиме,  що  щось не так,  нехай вносить через депутатів із Комітету з питань охорони  здоров'я  в  установленому Регламентом порядку поправки до цього закону.

 

     Дякую вам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   колеги,   перед   тим   як  ставити  на голосування проект закону в цілому, я хочу... (Шум у залі).

 

     Одну хвилину,  не шуміть.  Депутате Яблонський,  ну,  ви ж не більше за депутата Григорович знаєтеся на медицині...

 

     Справа ось   у   чому.   Звичайно,  було  б  доречно,  щоб  і Міністерство  охорони  здоров'я,  і  комітет,  про  який  говорить депутат  Григорович,  до  другого  читання  погодили  між собою ці розбіжності, а не виявляли їх уже в сесійному залі.

 

     Ми з вами згідно  з  Регламентом  пройшли  процедуру  другого читання і нічого не порушили. Усі зауваження і поправки, які були, ми ставили на голосування... (Шум у залі).

 

     Депутат Павловський. Будь ласка.

 

     ПАВЛОВСЬКИЙ М.А.,  голова Комітету Верховної Ради  України  з питань  ядерної  політики та ядерної безпеки (Центральний виборчий округ,  Хмельницька область).  Шановні колеги! Я б не наполягав на питанні про якість продукції,  якби заступник голови Держстандарту не сказав,  що горілка не має калорій.  Справа в  тому,  що  це  - найкалорійніший продукт.  І це не єдиний параметр. Тому я пропоную все-таки врахувати пропозицію Наталії Петрівни і  статті  7  і  12 перенести на третє читання. Якість харчового продукту повинна бути відображена. Це не тільки калорії.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Шановні колеги  народні  депутати!  Сьогодні  в цьому  залі  стоїть  питання  не стільки про вдосконалення проекту закону,  скільки про те,  щоб його заблокувати.  Щоб і далі  діяла постанова N222.  Я прошу вас:  давайте проголосуємо.  Якщо щось не подобається  міністру  -  нехай  звертається  до  Президента  щодо накладення вето. Але давайте працювати так, як вимагає Регламент.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Ставлю  на  голосування  пропозицію про прийняття проекту закону в цілому.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Я прошу,  підтримайте,  шановні колеги  (Шум  у залі).

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   прошу   не  шуміти.  Голосуйте,  будь  ласка, визначайтеся.

 

     "За" - 270. Прийнято.

 

     СЕМЕНЮК В.П. Я вам усім дякую.

 

     ----------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі вам.

 

     Слухається проект  Постанови  Верховної  Ради   України   про затвердження концепцій телевізійної програми і радіопрограми "Твій вибір" для інформування населення про нове  виборче  законодавство та  хід  виборчої  кампанії  і  виборів у березні 1998 року (друге читання). Доповідає Понеділко Віктор Іванович. Прошу.

 

     ПОНЕДІЛКО В.І.  Шановні колеги! Шановний головуючий! Комітет, виконуючи   ваше   доручення,   попрацював  з  усіма  структурами, проаналізував  зауваження  і  пропозиції,   висловлені   під   час попереднього  обговорення,  зокрема  народними  депутатами Данчею, Шандрюком, Марченком, Єльяшкевичем, Круциком.

 

     Фактично ці  зауваження  і  пропозиції  зводяться   до   двох моментів:  перше - надати можливість широкого висвітлення виборчої кампанії в регіонах у мажоритарних округах і друге  -  врегулювати діяльність   засобів   масової   інформації  під  час  виборів  не постановою, а окремим законом.

 

     З приводу першого  моменту  можу  сказати,  що  ми  доповнили проект  постанови  пунктом  п'ятим,  в якому доручили Національній раді  визначити  тимчасову  сітку  мовлення   обласних   державних телерадіокомпаній,  щоб вони могли виходити в ефір у певний час на одному із загальнонаціональних каналів,  щоб  максимально  охопити територію всіх виборчих округів, які є в області. Відповідні зміни до Закону про вибори з цього приводу вже внесені.

 

     В одній  з  пропозицій  під  час   попереднього   обговорення прозвучало,  щоб  аналогічні  програми  виходили  і  на  обласному телебаченні.  Проте нав'язувати їм форму виходу ми,  звичайно,  не можемо. Це вже справа журналістської майстерності. А от можливість виходу таких передач ми цією постановою надаємо.

 

     З приводу створення згадуваного закону.  Інформую вас,  що  в комітеті вже розроблено такий проект, і ми запропонуємо його вашій увазі.  Він стосується  всіх  засобів  масової  інформації.  А  от конкретне питання,  яке ми розглядаємо сьогодні, можна врегулювати цією постановою, що я і закликаю вас зробити.

 

     Мабуть, дехто звернув  увагу,  що  змінилася  назва  проекту: "Твій вибір" замість "Вибори-1998". Це пояснюється просто: поки ми розглядали документ,  назву "Вибори1998" уже було  використано  на телебаченні.

 

     Зважаючи на  те,  що  часу  до початку передвиборної агітації залишилося дуже мало, пропоную прийняти проект постанови в цілому.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До Віктора Івановича є запитання? Немає.

 

     Я ставлю на голосування цей проект постанови. Будь ласка.

 

     "За" - 199.

 

     Запитання якісь є?

 

     Депутат Павленко не встиг  проголосувати,  кримські  депутати також не встигли,  Ніна Іванівна їх заговорила.  Ще раз голосуємо. Будь ласка.

 

     "За" - 219.

 

     Депутате Парасунько, у вас запитання є? Ні. Тоді, будь ласка, голосуємо.

 

     "За" - 230. Прийнято.

 

     -------------

 

     Шановні колеги!   Слухається   проект   Закону   України  про професійно-технічну освіту (друге читання).  Доповідає Селіфонтьєв Сергій Іванович. Будь ласка.

 

     СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  науки  та  народної  освіти  (Горняцький  виборчий  округ, Дніпропетровська    область).    Шановні    колеги!   Законопроект підготовлено до другого читання. Я не буду вам нагадувати, в якому стані профтехосвіта, ви всі чудово знаєте, тому що кожен другий із вас звертався із запитами і до уряду,  і до Президента стосовно її жалюгідного стану.

 

     Цей закон повинен захистити нашу профтехосвіту,  повинен дати можливість готувати й відновлювати нашого робітника,  який  єдиний нас із вами годує і забезпечує економічний розвиток нашої держави.

 

     У процесі  розгляду  і  підготовки  цього  проекту  закону до другого читання було проведено 37 засідань. Висловлено дуже багато зауважень.  Враховано 376 поправок.  Навіть поправки, які одержано після закінчення терміну надходження,  були розглянуті і  включені до порівняльної таблиці.  Ми дуже дякуємо депутатам,  які готували цей документ і внесли багато пропозицій.  Це  -  Шибко,  Пшенична, Коропенко,  Красняков,  Куз'єв, Шаров, Глухівський, Круцик, Кожин, Бережний,  Дроботов,  Черепков та інші. Я думаю, що цей закон буде працювати на користь професійно-технічної освіти нашої держави.

 

     Ми можемо  приступити  до  постатейного розгляду.  Єдине,  що потрібно  ще   зробити,   це   редакційно   поправити,   тобто   у словосполученні  "первинну професійну підготовку" слово "первинну" вилучити,  і врахувати доповнення Ніколаєнка.  Оце  і  все.  Решту можна голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Черепков.  З  процедури  розгляду даного законопроекту.

 

     ЧЕРЕПКОВ В.Ф.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради України  з  питань молоді,  спорту і туризму (Артемівський міський виборчий округ, Донецька область). Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемые  народные депутаты!  В зале более 70 народных депутатов, которые имеют отношение  к  образованию.  Состоялось  37  "круглых столов"  в  ходе  рассмотрения  этого  законопроекта.  Учтены  все предложения.  Очень добротно отработан законопроект.  Поэтому есть предложение проголосовать за него в целом.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  залі  до освіти всі мають відношення,  тому що азбуку вчили!

 

     А якщо вчили азбуку, то читати вміють!..

 

     Депутат Кочерга. Будь ласка.

 

     КОЧЕРГА В.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  екологічної  політики (Довгинцівський виборчий округ,    Дніпропетровська    область).    Шановний     Олександре Миколайовичу!  Шановні народні депутати!  Не 70 депутатів причетні до профтехосвіти,  а я вважаю,  що  всі  100  відсотків,  тому  що профтехосвіта готує спеціалістів для всього народного господарства

- і для сільського господарства,  і для хімічної промисловості,  і для  металургійної,  і  для  інших  галузей.  Цей  закон настільки важливий,  що  його  значення,  мабуть,  важко  переоцінити.  Наші підприємства  завтра  можуть  опинитися в такому становищі,  що не буде кому на них працювати.

 

     Уже сьогодні немає кому працювати.  Фахівців треба  готувати. Тому  я  пропоную  без  обговорення  прийняти  цей  законопроект у цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є інші думки?  Немає.  Я  ставлю  на  голосування пропозицію прийняти в другому читанні цей законопроект у цілому.

 

     "За" - 264. Прийнято.

 

     СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.  Дякую  вам за підтримку і розуміння.  Треба буде тільки в "Прикінцеві положення" додати два пункти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі,  Сергію Івановичу,  за добру  підготовку документа.

 

     СЕЛІФОНТЬЄВ С.І. Шановні депутати! Шановні колеги! Я хочу вам подякувати за ваше ставлення до цього закону і запевнити,  що  наш комітет завжди так готував проекти законів,  щоб вони не викликали такої суперечки, як інші. Дякую ще раз вам.

 

     --------------

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.  Шановні  колеги!  Вам  роздано   проект Закону  України  про  внесення  доповнення  до  Закону України про податок на додану  вартість.  Будь  ласка,  візьміть  у  руки  цей документ. Депутат Ямковий. Будь ласка.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  (Тростянецький  виборчий   округ,   Вінницька   область). Документом,  який  вам  роздано,  передбачено  внести  в пункт 6.2 Закону про податок на додану вартість  доповнення  такого  змісту: "Поставка   (закладання)   матеріальних  цінностей  до  державного резерву України,  їх відпуск та  запозичення,  надання  послуг  по зберіганню   матеріальних  цінностей  державного  резерву  України підприємствами,   установами,    організаціями    (відповідальними зберігачами), незалежно від форм власності, підпорядкування".

 

     Пропонується нульова ставка ПДВ.  Чому?  В проекті Закону про Державний  бюджет  на  1998  рік  від  Держкомрезерву  передбачені надходження  в сумі 900 мільйонів гривень.  Це правильно,  але щоб отримати  цих  900  мільйонів,  комітет  змушений   буде   продати безповоротно  матеріальні  цінності  держрезерву  на  суму  1075,2 мільйона гривень,  у тому числі 180 мільйонів  податку  на  додану вартість.

 

     І ще   приклад   наведу.  Були  відпущені  нафтопродукти  під збирання врожаю підприємствам, щоб вони потім розрахувалися цукром і зерном.  То неможливо провести розрахунки, не заплативши податок на додану вартість.  А цих грошей,  на жаль,  у бюджеті немає і не буде.

 

     Потрібно реалізувати   продукцію   і   поповнювати  державний бюджет,  щоб направити потім кошти на соціальні  потреби.  Тому  є прохання  підтримати  пропозицію  про  нульову  ставку ПДВ.  Тобто доповнити  пункт  6.2  Закону  про  податок  на  додану   вартість підпунктом, який я прочитав.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання  є  до  депутата Ямкового?  Запишіться, будь ласка. П'ять хвилин на запитання.

 

     Депутат Жовтяк. За ним - депутат Чупахін.

 

     ЖОВТЯК Є.Д.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної   Ради України    з    питань    фінансів    і   банківської   діяльності (Києво-Святошинський виборчий округ,  Київська  область).  У  мене запитання  до головуючого:  чому на порушення Регламенту вноситься на розгляд Верховної Ради питання,  яке,  по-перше,  не внесено до порядку денного,  а подруге,  не пройшло обговорення в профільному комітеті?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стосовно  внесення  до  порядку  денного  депутат Жовтяк  має  рацію.  Я просто не знав,  що питання не внесено,  що сьогодні  вранці  не  проголосували.  Документ  роздали,  але   не проголосували  про  внесення  до порядку денного,  тобто Олександр Олександрович ставив на голосування, але не підтримали.

 

     Тому я ставлю на  голосування  пропозицію  про  включення  до порядку денного цього питання.

 

     "За" - 150.

 

     Будь ласка, від комітету депутат Кужель.

 

     КУЖЕЛЬ О.В., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством (Ленінський   виборчий   округ,   Запорізька  область).  Уважаемый Александр Николаевич! Уважаемые народные депутаты! Этот закон надо принять  очень  срочно,  до  утверждения бюджета.  Закон нужен для того,  чтобы не возникала  ситуация,  с  которой  мы  сталкиваемся сегодня   по   снабжению   электростанций  углем,  по  обоснованию необходимого резерва продуктов питания и так далее. Какой смысл за бюджетные  средства покупать продукцию на заготовку резерва с НДС, чтобы потом в этот же бюджет его компенсировать.  То есть все, что закупается в госрезерв, должно закупаться без НДС, потому что этот налог включается в бюджет.  Речь идет только о том,  чтобы  сумма, определенная    нами    в   бюджете   на   формирование   резерва, использовалась полностью на заготовку продукции.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз ставлю  на  голосування  пропозицію  про включення цього питання до порядку денного.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Шановні  депутати,  Комітет  з  питань  бюджету погодив це.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Бобриньов, не шуми, ти ж не на кораблі...

 

     Голосуйте.

 

     "За" - 167.

 

     Питання не вноситься до порядку денного.

 

     ----------

 

     Слухається проект Закону України про  додаткові  заходи  щодо покриття дефіциту державного бюджету.

 

     ЯМКОВИЙ І.О.  Шановні  депутати,  ми завтра будемо розглядати проект бюджету, і ви зрозумієте, що 180 мільйонів бюджетних коштів немає і не буде.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте.

 

     Доповідає Суслов Віктор Іванович. Будь ласка.

 

     СУСЛОВ В.І., міністр економіки України (Люботинський виборчий округ,  Харківська  область).  Уважаемые  народные  депутаты!  Мне предложено вместо министра финансов докладывать проект Закона "про додаткові заходи щодо покриття  дефіциту  державного  бюджету".  Я прекрасно  понимаю,  что  это  вопрос политический,  и он связан с дальнейшим увеличением реализации облигаций внутреннего  займа.  Я понимаю,  насколько  трудно  сейчас будет принять по этому вопросу окончательное решение,  особенно в связи с тем, что предполагается вовлечь  в  процесс  реализации  этих ценных бумаг и население.  Я думаю,  что   мы   сможем   принять   правильное   решение,   если предварительно   заслушаем  информацию,  которую  уже  затребовала Верховная Рада о ситуации на рынке  ценных  бумаг.  Только  оценив общее состояние дел,  общий об ем обязательств, процентные ставки, сколько мы  должны  выплачивать,  мы  сможем  сознательно  принять решение  о  возможности  освобождения,  в частности и граждан,  от налогообложения доходов по ценным бумагам,  сможем принять решение о  целесообразности  таким  образом  увеличения  об ема реализации ценных бумаг.  Сейчас я сомневаюсь в том,  что мы  сможем  принять решение.

 

     Поэтому я  бы  просил  рассмотрение этого проекта перенести и заслушать его сразу же после получения информации от  Министерства финансов о состоянии рынка ценных бумаг.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України

 

     МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати! Пропозиція зрозуміла. У даному разі ми орієнтуємося не так  на  пропозицію  уряду,  як  на  пропозицію міністра.  Ми не можемо без наявності всіх даних,  про які ставили питання депутати у своїх запитах, давати оцінку таким пропозиціям. Урешті все закінчиться тим, що ми цю фінансову піраміду перенесемо тепер на плечі населення.  Це небезпечно.  Тому,  очевидно,  треба зважити на всі обставини, щоб потім прийняти правильне рішення.

 

     Однак щоб  не  було потім якихось претензій,  що ми не хотіли розглянути це  питання,  то  можна  зробити  так.  Ось  є  варіант документа,  який  Президент  просить  прийняти.  Я  ставлю його на голосування, а ви визначайтеся. Щоб процедурно обійти цей фрагмент роботи.

 

     Отже, ставиться  на голосування цей проект у першому читанні. Будь ласка.

 

     "За" - 115.

 

     Ця пропозиція не підтримується.

 

     Ставлю на голосування пропозицію про те,  щоб розглянути  цей проект  після  надання  Кабінетом  Міністрів і Національним банком повної інформації про обіг цінних паперів, зокрема облігацій. Будь ласка.

 

     "За" - 249. Прийнято.

 

     Спасибі, Вікторе Івановичу.

 

     -----------

 

     Розглядається проект  Закону  України  про державну підтримку суднобудівної промисловості  України.  Проект  народного  депутата Ємельянова   роздано  вам  18  листопада.  Це  повторний  розгляд, нагадую.  Доповідає Володимир  Михайлович  Ємельянов  -  заступник голови  Комітету з питань базових галузей та соціальноекономічного розвитку регіонів. Прошу уваги.

 

     ЄМЕЛЬЯНОВ В.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань базових галузей та соціальноекономічного розвитку регіонів  (Заводський  виборчий  округ,   Миколаївська   область). Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги! На ваш розгляд вноситься повторно проект Закону України  про  державну  підтримку суднобудівної   промисловості  України.  Цей  закон  має  на  меті створення умов для  залучення  іноземних  інвестицій,  збереження, розвитку   та   ефективного   використання   створеного   високого виробничого,   науково-технічного   та   експортного    потенціалу суднобудівної  промисловості,  а  також  забезпечення  економічних інтересів держави в нарощуванні  обсягів  виробництва  українських підприємств суднобудівної промисловості.

 

     Суднобудування - це багатопрофільний комплекс, у складі якого понад 80 підприємств,  у тому числі  9  суднобудівних  заводів,  6 підприємств  суднового  машинобудування,  11 підприємств морського приладобудування, 27 науково-дослідних інститутів та КБ.

 

     Загальна чисельність  працюючих  тільки  в   цій   галузі   в поточному році становила понад 82 тисячі чоловік.

 

     Здійснюючи конверсію  виробництва шляхом освоєння нових типів суден,  заводи в основному працюють на експорт. Протягом 1992-1996 років   побудовано  та  передано  замовникам  99  суден  загальною вартістю 895 мільйонів доларів США, більшість з них (90 відсотків) на експорт.

 

     Загальна сума  контрактів  на  сьогодні  становить  понад 660 мільйонів доларів США.  Обсяг  виробництва  в  галузі  за  дев'ять місяців  1997  року  порівняно  з  аналогічним  періодом 1996 року становить усього 52 відсотки. На експорт поставлено тільки 5 суден контрактною вартістю 73 мільйони доларів.

 

     Аналіз роботи  галузі  за  останні  роки  показує,  що частка довгострокових кредитів  комерційних  банків  становить  тільки  5 відсотків у загальному обсязі кредитних ресурсів.

 

     У підприємств  бракує обігових коштів і немає реальних джерел їх поповнення, що призвело до значного спаду виробництва. Потребує вирішення питання довгострокового кредитування галузі за ставками, прийнятими у світовій практиці.

 

     Суднобудівна промисловість  через  свої  особливості  (велика фондоємкість, тривалі цикли побудови суден і окупності капітальних вкладень, велика кількість постачальників та контрагентів) не може існувати  й розвиватися без постійної дійової державної підтримки. Аналіз фінансового стану суднобудівних підприємств це підтверджує. Іноземні  замовники суден,  як правило,  авансують до 40 відсотків контрактних цін у будівництво суден до їх здачі.  При цьому заводу необхідно  надати  замовникам  банківську  чи  урядову гарантію на авансові платежі поставки комплектуючого обладнання.

 

     Цього механізму в державі немає. Це спричиняє втрату вигідних контрактів  і як наслідок - незавантаженість виробництва.  Остання призводить до незбалансованості  завантаженості  основних  засобів виробництва  і  чисельності  працюючих  на суднозаводах,  зниження продуктивності праці та звільнення працівників.

 

     Якщо держава хоче  зберегти  суднобудівну  промисловість,  то треба  все  зробити,  щоб  максимально  завантажити підприємства і зберегти  висококваліфікованих   робітників,   інженерно-технічний персонал, конструкторів та науковців.

 

     Необхідність визнання   суднобудування  пріоритетною  галуззю економіки  України  обумовлена  насамперед  значними   експортними можливостями    суднобудівних    підприємств    щодо   будівництва різноманітних типів суден на рівні світових стандартів.

 

     За останні  п'ять  років  суднобудівними   підприємствами   в результаті  будівництва  суден  на  експорт спрямовано в економіку України...

 

     ГОЛОВА. Я прошу вибачити. Володимире Михайловичу, ви минулого разу  дуже  переконливо все це доповіли,  і відбулося обговорення. Вам дали доручення,  і ви його виконали на сьогодні,  то, може, не варто вдруге переконувати в тому самому людей?

 

     ЄМЕЛЬЯНОВ В.М.  Олександре  Олександровичу!  Я  хотів  би  ще кілька слів сказати про те,  що дасть впровадження  цього  закону. Тільки державним підприємством Чорноморським суднобудівним заводом буде підписано контракт на 160 мільйонів доларів. Це - будівництво 16 балкерів. Буде робота для 3 тисяч працівників протягом чотирьох років.  Буде виплачено  заробітної  плати  18  мільйонів  гривень, відраховано  до бюджету 13 мільйонів гривень тільки суднобудівними підприємствами.   Наші   металургійні    підприємства    отримають замовлення  на  понад  48 тисяч тонн низьколегованих суднобудівних сталей,  а це також заробітна плата металургів і  відрахування  до бюджету.   Отримають   замовлення   деревообробна   промисловість, машинобудування.  Більш  як  тисяча  українських   підприємств   є контрагентами  суднобудівних  заводів.  І якщо суднобудівна галузь буде працювати хоча б на 70 відсотків потужності, то буде робота у більш  як  300 тисяч робітників,  науковців та інженернотехнічного персоналу.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Спасибі.  Шановні депутати! Минулого разу ми ретельно обговорили  цей проект.  Треба сказати,  що тоді і перед розглядом цього питання,  і після того до  нас  часто  і  багато  зверталося представників галузі,  з Миколаєва зокрема.  До речі, вони і зараз присутні.  Я дивлюся,  он сидить Анатолій Сергійович  Пятак,  він, здається, прописався в Києві...

 

     Яким чином нам діяти в даному випадку? Все-таки підтримати цю пропозицію,    оскільки    додаткових    бюджетних    витрат    не потребуватиметься,  а руки самим підприємствам,  колективам будуть розв'язані,  вони зможуть укладати угоди,  тобто інвестувати  своє виробництво.  Все  залежить  тільки  від  якості проробки проектів угод,  від того,  наскільки відповідальним  буде  підхід  до  цієї справи.

 

     Міністр фінансів виступав у нас,  коли був перший розгляд,  і підтримав цю схему,  яка вам пропонується. Якщо ви не заперечуєте, я поставлю на голосування цей проект. Немає заперечень?

 

     ЄМЕЛЬЯНОВ В.М.   Шановні   колеги!   Прошу   підтримати   цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Ставлю проект закону на голосування в першому читанні поки що. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 246. Прийнято.

 

     Була пропозиція доповідача відразу й остаточно прийняти,  щоб удруге не повертатися до цього питання.  Немає заперечень?  Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 238. Прийнято.

 

     Спасибі. Я  хотів  би,  щоб  цей  закон  було втілено в життя передусім випуском  і  виходом  на  стапелі  нових  кораблів,  які потрібні будуть. Усього доброго.

 

     -------------

 

     Проект Закону  України  про  внесення  доповнення  до  Закону України про державне регулювання виробництва  і  торгівлі  спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами. Доповідає Гончарук Володимир Якович - заступник міністра агропромислового комплексу. Будь ласка, коротко.

 

     ГОНЧАРУК В.Я.,  заступник міністра агропромислового комплексу України.  Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні   народні депутати!  Відповідно  до  Закону України про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом  етиловим,  коньячним  і  плодовим, алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами  розмір  плати  за ліцензію  на  виробництво  алкогольної  продукції  становить   500 неоподатковуваних  мінімумів,  до  того ж ця плата не залежить від обсягів  переробки  сировини.  Кожне  підприємство,  якому   треба отримати  ліцензію,  незалежно  від того,  скільки воно переробляє сировини - 100 тисяч чи 100 тонн,  має внести  однакову  плату  за ліцензію - 8500 гривень. Більшість малих переробних підприємств не в змозі внести таку плату  і  вимушені  припинити  роботу,  значна кількість урожаю просто пропадає, частину його вимушені перевозити на  великі  відстані.  Безумовно,  це  не  стимулює   вітчизняного виробника  і  призводить  до  значних  втрат  сировинних ресурсів, зменшення обсягів виробництва і відповідно - скорочення надходжень до бюджету.

 

     Для виправлення  становища  розроблено  проект Закону України про внесення змін і  доповнень  до  Закону  України  про  державне регулювання  виробництва і торгівлі спиртом етиловим,  коньячним і плодовим,  алкогольними напоями та тютюновими виробами.  У проекті пропонується  підприємствам,  що  переробляють  менше одніє тисячі тонн винограду або плодово-ягідної  сировини,  зменшити  плату  за ліцензію з 500 до 120 неоподатковуваних мінімумів,  або відповідно з 8500 до 2040 гривень.

 

     Проект закону   погоджено   з   усіма    міністерствами    та відомствами. Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Настільки   конкретна   і  переконлива  аргументація, документи також у вас є, що, гадаю, немає чого обговорювати.

 

     Якщо є запитання, будь ласка.

 

     Тобто спрощується   процес   ліцензування   і   дозволу    на виготовлення цієї продукції.

 

     Ставлю на  голосування  цей  проект  у першому читанні.  Будь ласка.

 

     "За" - 233.

 

     Підтримується.

 

     Була пропозиція  остаточно  проголосувати  цей  законопроект, який складається з однієї статті. Немає заперечень?

 

     Ставлю на голосування.

 

     "За" - 240.

 

     Спасибі.

 

     Дякуємо Володимиру  Яковичу  і  Ользі Миколаївні Пшеничній за добру підготовку документа.

 

     ---------------

 

     Розглядається Закон України про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з пропозиціями Президента.  Доповідає Кіяшко Сергій Миколайович. Будь ласка.

 

     КІЯШКО С.М., заступник голови Комітету Верховної Ради України з  питань  прав  людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних відносин  (Ворошиловський  виборчий  округ,   Донецька   область). Уважаемые   коллеги!   Принятый   нами   Закон  об  Уполномоченном Верховного Совета Украины по правам человека был подан на  подпись Президенту  и  возвращен  с  замечаниями.  Общее  число  замечаний Президента - 15. Наш Комитет внимательно рассмотрел их и полностью учел 12 замечаний. Три замечания у комитета не нашли поддержки.

 

     Я хотел  бы  сразу обратить ваше внимание и сказать несколько слов о тех замечаниях, которые мы учли.

 

     Первое замечание  касается  статьи  2   "сфера   застосування закону". Мы согласились с предложением Президента ограничить сферу применения этого закона:  "Сферою застосування закону є відносини, що  виникають  при  реалізації  прав і свобод громадянина лише між громадянином  України,  незалежно  від  місця  його   перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України,  та  органами   державної   влади,   органами   місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами".  То есть мы исключили об единения граждан, преприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности.

 

     Второе замечание     касается     образовательного     уровня Уполномоченного  по  правам  человека.  Президент  настаивает   на требовании,  чтобы  Уполномоченный  по правам человека имел высшее юридическое образование. Я хочу напомнить уважаемым депутатам, что этот  вопрос обсуждался нами и 246 голосами мы тогда проголосовали за то, что Уполномоченному по правам человека не обязательно иметь юридическое образование.

 

     На заседании   комитета   это   предложение  Президента  было единогласно отклонено по таким мотивам.  Если  исходить  из  такой практики,  то тогда и каждый народный депутат, который участвует в принятии  закона,  должен  быть  юристом.  И  Президент,   который подписывает эти законы,  тоже должен быть юристом. А вы, наверное, все читали Библию и знаете,  что даже Иисус Христос не требовал от Моисея быть юристом, чтобы проповедовать законы.

 

     Более того, я хотел бы подчеркнуть, что юридическая наука как правовая наука вышла в свое время из философии.  Человек,  который обладает  общими  политическими  знаниями и будет стоять на защите прав человека и  закона,  обязательно  возьмет  себе  в  помощники юриста  и  будет  защищать  закон  так,  как  положено.  С  учетом сказанного наш комитет единогласно отклонил это замечание.

 

     Большая часть замечаний Президента,  как я уже  сказал,  нами учтена, и при постатейном рассмотрении мы выскажем свое мнение.

 

     Мы частично учли предложение Президента к пункту 5 статьи 13.

 

     В пункте  5  статьи  13 зафиксировано,  что Уполномоченный по правам человека имеет право "на ознайомлення з документами, у тому числі  і  секретними  (таємними),  та  отримання їх копій" во всех структурах  власти,  управления,  прокуратуры,  судах.   Президент предлагает    исключить   слова   "включаючи   документи   органів оперативнорозшукової діяльності" и слова "у  тому  числі  секретні (таємні)".

 

     Мы в комитете посоветовались и решили исключить слова "у тому числі і секретні (таємні)" из конца фразы после слов: "справи, які знаходяться   в  судах",  согласившись,  что  в  судах  не  бывает секретных либо тайных дел.  А так как Уполномоченный  имеет  право знакомиться  со  всеми  документами,  а  не  только судебными,  мы переносим эти слова на начало фразы и  тем  самым  снимаем  данный вопрос.

 

     Вызывает у нас определенные споры, и до сегодня мы к согласию не пришли,  право Уполномоченного на ознакомление  с  документами, включая "документи органів оперативнорозшукової діяльності". Когда мы на заседании комитета рассматривали этот вопрос, анализировали, то  высказывалось мнение,  что в принципе Уполномоченный должен со всеми документами  ознакамливаться,  в  том  числе  и  с  имеющими отношение   к  механизму  определения  содержания  следствия.  Но, посоветовавшись   со   специалистами,   пришли   к   выводу,   что нежелательно согласно Гражданскому процессуальному кодексу,  чтобы Уполномоченный по правам человека на  этапе,  допустим,  следствия брал  документы  органов  оперативнорозыскной  деятельности.  Есть информация, для доступа к которой установлен закрытый режим, в том числе  и  для  Уполномоченного  по правам человека.  В то же время доступ к информации,  связанной  со  служебной  и  государственной тайной,  определен  законодательством.  Поэтому  мы  частично учли замечание Президента к абзацу 2 пункта 5 статьи 13.

 

     В правой колонке сравнительной таблицы записан текст, который принят   комитетом  после  рассмотрения  замечаний  Президента.  Я предлагаю,  Александр  Александрович,  перейти  к  голосованию  по конкретным статьям.

 

     ГОЛОВА. Та я давно чекаю, коли ви внесете таку пропозицію.

 

     Позицію Президента  обстоює  Роман Петрович Безсмертний.  Він хоче висловитись, так? Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  постійний представник Президента України у Верховній  Раді  України  (Макарівський  виборчий округ,  Київська область).  Шановний Олександре Олександровичу!  Шановні колеги!  Я хочу   сказати  лише  з  приводу  другого  зауваження  про  вимогу обов'язковості юридичної освіти. У мене була розмова з Президентом саме на цю тему. Цю пропозицію можна не голосувати.

 

     ГОЛОВА. Спасибі. Добре.

 

     Перше зауваження   на  сторінці  2  враховане  комітетом.  Ви бачите,  як редакційно змінився текст статті 2 "Сфера застосування закону". Я прошу підтримати цю пропозицію шляхом голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет поддерживает.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, проголосуйте, підтримаймо Президента!

 

     "За" - 225.

 

     Ніно Іванівно! Ви ж голосуйте, будь ласка. Едуарде Івановичу, не заважайте Ніні Іванівні.

 

     Будь ласка, йде голосування.

 

     "За" - 258. Прийнято.

 

     Стаття 5. Роман Петрович сказав, що Президент не наполягає на голосуванні.  Але щоб не було потім ніяких процедурних нюансів,  я поставлю на голосування,  і  за  згодою  Романа  Петровича  ми  цю пропозицію не підтримаємо, добре?

 

     Ставлю на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет не поддерживает.

 

     ГОЛОВА. Будь  ласка,  проголосуємо,  щоб  була просто чистота процедури.

 

     "За" - 116.

 

     Спасибі.

 

     Зауваження до статті 8,  щоб у  частині  першій  цієї  статті вилучити слово "іншого", підтримується комітетом.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію. Підтримайте, будь ласка.

 

     "За" - 253. Прийнято.

 

     Частину другу  статті  8  Президент пропонує викласти в такій редакції:  "Уповноважений не може бути членом будь-якої політичної партії". Ця пропозиція комітетом відхилена.

 

     КІЯШКО С.М.   Почему   комитет   отклонил   это  предложение? Президент предложил,  чтобы  Уполномоченный  не  мог  быть  только членом    любой    политической   партии,   исключив   "громадську організацію, яка ставить за мету політичні цілі".

 

     Мы проанализировали в комитете и определили,  что у нас  есть общественные организации, которые ставят "за мету політичні цілі". Мы считаем, что Уполномоченный не должен быть ни членом партии, ни членом   общественной   организации,   которая  "ставить  за  мету політичні цілі".  Поэтому предлагаем сохранить  принятую  редакцию этой части статьи 8.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, говоріть, Романе Петровичу.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!  Справа в  тому,  що  згідно  із  Законом  про  об'єднання громадян  політичні  цілі  можуть  ставити  лише політичні партії. Громадські організації,  які є теж об'єднаннями громадян, не мають права  ставити  політичні  цілі.  І такі громадські організації не можуть бути зареєстровані в Україні.  Для  того  щоб  не  виникало колізій  між  чинними  правовими  нормами,  я вас прошу підтримати пропозицію Президента.

 

     Дякую.

 

     КІЯШКО С.М.  Позицию  комитета  я   определил.   Мы   изучали законодательство...

 

     ГОЛОВА. Є   потреба   обговорювати  це  питання?  Що  скажуть науковці з цього приводу?  Будь ласка. Тут можна було б зважити на те,  що в нас є,  скажімо,  земляцтва,  які ставлять цілі,  але чи можуть вони їх досягти в межах Конституції, то інша справа.

 

     КІЯШКО С.М.  Профсоюзы создали свою партию,  и  она  является общественной организацией.

 

     ГОЛОВА. Запишіться, хто хотів би висловитися. Два - за, два - проти. Ще коротше: один - за, один - проти.

 

     Депутат Попеску. Будь ласка.

 

     ПОПЕСКУ І.В.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин (Глобицький виборчий  округ,  Чернівецька область).  МДГ.  Дякую. Шановні колеги! Справа в тому, що в статті 36 Конституції записано,  що  громадяни  України  мають  право  на свободу  об'єднання  у  політичні партії та громадські організації для здійснення і  захисту  своїх  прав  і  свобод  та  задоволення політичних, економічних та інших інтересів.

 

     Виходячі з норми Конституції,  яка має вищу силу,  ніж закон, громадяни,  які  є  членами  громадських  об'єднань,  мають  право задовольняти свої політичні інтереси.  Отже,  те,  що запропонував наш комітет, слід підтримати.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Що скаже Моісеєнко Володимир Миколайович?

 

     МОІСЕЄНКО В.М., член Комітету Верховної Ради України з питань державного    будівництва,   діяльності   рад   і   самоврядування (МакіївськийГірницький виборчий округ,  Донецька область). Фракция коммунистов. Всеукраинский союз рабочих.

 

     Я хотел  бы напомнить Роману Петровичу Бессмертному (мы с ним иногда дискутируем на заседаниях комитета), что любая общественная организация,    охватывающая    своими    интересами   подавляющее большинство или какую-то часть населения Украины,  не  может  быть лишена определенной политической окраски.

 

     Возьмем, к   примеру,   профсоюзы.  Если  профсоюзы  отстояли кандидатуру  своего  антинародного  представителя  -  Стояна,   то естественно,  что  в  любом случае (в любом случае!) они сохранили свое политическое лицо.  Такие  примеры  можно  привести  по  ряду других  общественных  организаций.  Поэтому  говорить  о том,  что Президент прав, я не стал бы...

 

     А с тем,  что человек,  занимающий  пост  Уполномоченного  по правам  человека  не  должен  принадлежать к каким-то политическим партиям  или  руководствоваться  в  своей  деятельности  решениями политических партий,  я полностью согласен. Ведь сегодня мы сплошь и рядом сталкиваемся с фактами, когда люди, вступившие в должности в  целом ряде регионов и казавшиеся об ективными (или претендующие на какую-то об ективность), получив указание от своей политической организации, тут же начинали нарушать законодательство.

 

     Самым ярким   примером   является   председатель   Львовского горсовета,  который должен  был  руководствоваться  законом  и  не должен  был  принадлежать к какой-либо партии,  но,  тем не менее, выполнил указание любой ценой пресечь  7  ноября  действия  людей, вышедших   под   красным   знаменем   отметить   80-летие  Великой Октябрьской революции.

 

     Аналогичная ситуация  у  нас  и  с  теми  фигурами,  которые, провозглашая   себя   беспартийными,   на  самом  деле  преследуют определенные политические цели.  Мы  не  должны  назначить  такого человека   на   должность   уполномоченного  по  правам  человека. Вспомните такой пример.  Когда шло  обсуждение  кандидатур  членов Центральной   избирательной   комиссии,   Горынь,   бывший  голова Львовской  облрады  был  представлен  как   беспартийный.   Роману Петровичу  просто  некуда  было  деваться,  когда  члены  комиссии сказали:  ну,  это же смешно, говорить, что Горынь - беспартийный, даже  если он десять раз напишет,  что он беспартийный!..  Поэтому нам надо  предусмотреть  какой-то  механизм,  который  бы  реально гарантировал возможность избрания внепартийного кандидата.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Спасибі  і вам,  Володимире Миколайовичу.  Думаю,  що тепер депутати підтримають  пропозицію  комітету.  Роман  Петрович хоче ще раз висловитися? Будь ласка.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановні колеги! Дозвольте дати відповідь на поставлені запитання.  Шановний Іване Васильовичу (я звертаюсь  до колеги Попеску)...

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку!

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Конституція  визначає права громадян,  а не права й обов'язки посадових осіб. Якщо кандидат, який претендує на цю  посаду,  належить  до  якоїсь  партії,  то  після  обрання він однозначно  має  стати  позапартійним.  Це  реалізація  статті  36 Конституції в даному прикладі.

 

     Стосовно другого механізму. Будьяка норма, яка діє в правовій системі  України,  трактується  не  тільки  прямо,  а  ще  і   від зворотного,   Олександре   Олександровичу.  Якщо  в  цьому  законі написано,  що представник  громадської  організації,  яка  ставить політичні  цілі,  не може бути уповноваженим з прав людини,  то це означає,  що ми цим законом стверджуємо, що громадські організації в Україні можуть ставити такі цілі. Насправді закон про об'єднання громадян  забороняє  таку  мету  і  в  статутах  тих   громадських організацій,  які  реєструються,  не може бути норми про політичну діяльність.

 

     ГОЛОВА. Романе Петровичу,  я вам зовсім не суперечу і вважаю, що  ця  норма  не  може бути предметом для суперечки (Шум у залі). Одну  хвилинку!  Ну,  чому,  поговорити  треба?   Так,   Володимир Миколайович  переконливо висловив свою позицію,  вона збігається з вашою в даному разі (шум у залі).

 

     Значить, ваша  збігається  з  пропозицією  Президента.  Треба підтримати її. Все. Дякую.

 

     Я прошу, заспокойтеся!.. (Шум у залі).

 

     Так, так.  Але  він  представник  Президента.  Будь ласка,  я ставлю   на   голосування   пропозицію,    внесену    Президентом: "Уповноважений  з  прав  людини  не  може  бути  членом  будь-якої політичної партії". Мені здається, цього досить.

 

     Підтримайте, будь ласка,  це все буде  правильно.  Ставлю  цю пропозицію на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет не поддерживает это предложение.

 

     "За" - 210.

 

     ГОЛОВА. Депутат    Іванов    з   Харкова   просить   ще   раз проголосувати. Голосуємо ще раз. Будь ласка.

 

     "За" - 206.

 

     Шановні колеги,  я вас не буду більше переконувати,  але хочу тільки сказати:  уповноважений з прав людини - це одна  людина,  і його кандидатуру розглянуть з усіх боків перед тим,  як призначити

- чи він входить в яку організацію,  що він  думає,  що  його  дід думав.  Це ж проходить через сесійний зал!  І тут ніякої небезпеки немає.  Не треба, щоб він був членом партії, хоча б формально. Всі ми люди...  Якщо він виходить на такий рівень,  то звичайно ж, він має якісь політичні погляди (Шум у залі).

 

     Ставлю ще  раз  на  голосування  цю  пропозицію.  Як   хочете голосуйте. Йде голосування.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     Усе-таки Президента поважають у нас.

 

     Наступні три пропозиції враховані на сторінках 5 та 6. Заперечень немає?

 

     Ставлю на голосування ці три  пропозиції,  які  підтримуються комітетом.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 253.

 

     ГОЛОВА. Підтримано.

 

     На сторінці 8 перша поправка до статті 13: слова "керівниками органів  державної  влади"  замінити  словами  "керівниками  інших державних органів". Дуже правильна пропозиція. Заперечень немає.

 

     Ставлю цю поправку на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет поддерживает.

 

     "За" - 273.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     У пункті 5 Президент пропонує вилучити слова: "включаючи документи органів оперативно-розшукової діяльності". Це щодо прав уповноваженого.

 

     Будь ласка, Романе Петровичу.

 

     КІЯШКО С.М. Думаю, можно поддержать предложение Президента.

 

     ГОЛОВА. Хвилинку. Романе Петровичу, говоріть.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.      Шановні      колеги!      Закон     про оперативно-розшукову діяльність чітко визначає перелік  суб'єктів, які  можуть витребувати ці документи.  Тому я вас прошу підтримати пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування   пропозицію    Президента. Матеріали  оперативно-розшукової  діяльності  ніхто  не  має права розголошувати...

 

     "За" - 250. Прийнято.

 

     Частково врахована наступна поправка про  вилучення  слів  "у тому  числі  і  секретні (таємні)".  Воно ж кореспондується з цим. Слово депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!  Справа в тому, що такої категорії, як таємні або секретні документи  в  законодавстві  України  немає  взагалі.   Згадуються документи для службового користування,  інші документи.  Але такої категорії документів у законодавстві України не передбачено.  Тому я   вас   прошу   підтримати   пропозицію   Президента.   Є  різні інструкції...

 

     ГОЛОВА. Підтримаймо.  Немає  ні  документів,   ні   таємниць. Голосуймо,  підтримаймо цю пропозицію.  Будь ласка.  Так, Григорію Дмитровичу?

 

     КІЯШКО С.М. Комитет не поддерживает это предложение.

 

     ГОЛОВА. Йде голосування.  Цю пропозицію  комітетом  враховано частково.

 

     "За" - 169.

 

     КІЯШКО С.М. Остается прежняя редакция.

 

     ГОЛОВА. Ну,  гаразд.  Частково враховано і поправку до абзацу другого  пункту  5,  де  Президент   пропонував   вилучити   слово "службовою".

 

     КІЯШКО С.М.   Предлагается   такая   редакция:   "Доступ   до інформації,  пов'язаної  із  службовою  та  державною  таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавчими актами України".

 

     ГОЛОВА. Думаю,  що так записати можна. Не заперечуєте? Ставлю це на голосування. Прошу підтримати.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Іде голосування.

 

     "За" - 261. Прийнято.

 

     Враховані і наступні два зауваження  Президента  на  сторінці 10.  Вони не викликають заперечень ні в комітету,  ні в депутатів. Так само,  як і одна поправка на сторінці  13  та  також  одна  на сторінці 14.

 

     Отже, ставлю  на  голосування три перші поправки,  бо остання стосується терміну.

 

     Йде голосування.  Голосуються три поправки на сторінках 10 та 13.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     "За" - 271.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Тепер розділ VI "Прикінцеві положення". Кабінету Міністрів до 1 лютого 1998 року..." Проти цього  терміну  немає  заперечень?  Я ставлю це на голосування. Йде голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     "За" - 269.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Закон в   цілому   з   прийнятими   зауваженнями   ставлю  на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 272.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Спасибі. Сідайте.

 

     КІЯШКО С.М.  От  имени  комитета  благодарю  всех  депутатов, которые участвовали в принятии этого закона.

 

     --------------

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Шановні, одну  хвилиночку!  У  вас  на руках проект постанови Верховної   ради   про   направлення   на   доопрацювання   деяких законопроектів,  поданих  на розгляд Верховної Ради України.  Я не буду доповідати з цього  приводу.  Це  питання  обговорювалося  на нараді  голів  комітетів  і  фракцій,  ці пропозиції опрацьовані з усіма комітетами і фракціями,  є відповідні висновки. Є пропозиція підтримати цей проект постанови.

 

     Є зауваження?  Запишіться  на запитання.  Опублікуйте список. Депутат Недригайло.

 

     НЕДРИГАЙЛО В.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  законності  і  правопорядку (Новоазовський виборчий округ, Донецька область). Прошу передати слово Миколі Івановичу Дондику.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ДОНДИК М.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   культури   і  духовності  (Володарський  виборчий  округ, Донецька область).  Александр Александрович,  Комитет по  вопросам культуры  и  духовности поддерживает данный проект.  Мы предлагаем включить сюда проекты законов "про внесення змін  і  доповнень  до Закону  України  про  музеї  та  музейну  справу  та до Закону про бібліотеки  і  бібліотечну  справу".  Они   подготовлены.   Просим поддержать.

 

     ГОЛОВА. А де вони тут записані?

 

     ДОНДИК М.І. Там их еще нет. Мы просим внести дополнительно.

 

     ГОЛОВА. Ви не зрозуміли.  Це ті законопроекти, які знімаються з розгляду і направляються на доопрацювання.

 

     ДОНДИК М.І.  Нет,  у нас те,  которые будут рассматриваться в первом чтении. Тогда прошу прощения.

 

     ГОЛОВА. Я   зрозумів...   Немає   більше   заперечень?  Можна голосувати цей проект постанови?  Ставлю на голосування цей проект постанови за основу. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 243. Прийнято.

 

     У цілому можна голосувати?  Ставлю на голосування постанову в цілому.

 

     "За" - 254. Прийнято. Спасибі.

 

     Шановні депутати!  Ми завершили розгляд питань сьогоднішнього порядку  денного.  Як  ми домовлялися з самого ранку (а вчора була така згода голів комітетів і фракцій, щоб провести нараду)...

 

     Одну хвилиночку! Вибачте, я помилився. Ми не проголосували ще два  проекти  постанови.  От  бачте,  тут  є  ще  перелік проектів законодавчих актів,  підготовлених на виконання доручень Верховної Ради  у  зв'язку з необхідністю приведення чинного законодавства у відповідність з прийнятими законами  України.  Перелік  цей  також погоджений  з  головами  комітетів  і  фракцій.  Щодо  нього треба прийняти постанову, проект якої є.

 

     І третій проект постанови - про проекти  деяких  законодавчих актів  з  питань  галузевого  розвитку  та  гуманітарних  проблем. Перелік цих актів також додається.

 

     Ставлю на   голосування   проект   постанови   про    проекти законодавчих актів,  підготовлених на виконання доручень Верховної Ради у зв'язку з необхідністю приведення чинного  законодавства  у відповідність з прийнятими законами України. Йдеться, по суті, про текстологічне доопрацювання документів. Ставлю проект постанови на голосування за основу. Будь ласка. Треба голосувати за.

 

     "За" - 240.

 

     Ставлю на голосування постанову в цілому.

 

     "За" - 248. Прийнято.

 

     проект постанови  про  проекти  деяких  законодавчих  актів з питань галузевого розвитку та гуманітарних проблем. Щоб ці проекти не були втрачені,  щоб наступний склад Верховної Ради міг над ними працювати, треба прийняти цю постанову. Немає заперечень?

 

     Ці документи доопрацьовані так,  як слід, щодо цього сумнівів немає.  Просто  зараз  Верховна Рада не має часу на їх розгляд,  а втрачати цю роботу не варто.

 

     Ставлю на голосування проект постанови за основу.

 

     "За" - 255.

 

     Прошу проголосувати цю постанову в цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 255. Прийнято. Спасибі.

 

     тепер по суті справи,  задля якої нам треба було б зібратись. Я  просив  би  на  пропозицію  депутатів  зробити перерву на п'ять

-десять хвилин. Перекуріть.

 

     Оголошується перерва до 18.30.  Потім залишаться  депутати  і запрошені на цю нараду члени Кабінету Міністрів.

 

     "За" - 206.

 

     Шановні колеги,  я вас не буду більше переконувати,  але хочу тільки сказати:  уповноважений з прав людини - це одна  людина,  і його кандидатуру розглянуть з усіх боків перед тим,  як призначити

- чи він входить в яку організацію,  що він  думає,  що  його  дід думав.  Це ж проходить через сесійний зал!  І тут ніякої небезпеки немає.  Не треба, щоб він був членом партії, хоча б формально. Всі ми люди...  Якщо він виходить на такий рівень,  то звичайно ж, він має якісь політичні погляди (Шум у залі).

 

     Ставлю ще  раз  на  голосування  цю  пропозицію.  Як   хочете голосуйте. Йде голосування.

 

     "За" - 240. Прийнято.

 

     Усе-таки Президента поважають у нас.

 

     Наступні три пропозиції враховані на сторінках 5 та 6. Заперечень немає?

 

     Ставлю на голосування ці три  пропозиції,  які  підтримуються комітетом.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 253.

 

     ГОЛОВА. Підтримано.

 

     На сторінці 8 перша поправка до статті 13: слова "керівниками органів  державної  влади"  замінити  словами  "керівниками  інших державних органів". Дуже правильна пропозиція. Заперечень немає.

 

     Ставлю цю поправку на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет поддерживает.

 

     "За" - 273.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     У пункті 5 Президент пропонує вилучити слова: "включаючи документи органів оперативно-розшукової діяльності". Це щодо прав уповноваженого.

 

     Будь ласка, Романе Петровичу.

 

     КІЯШКО С.М. Думаю, можно поддержать предложение Президента.

 

     ГОЛОВА. Хвилинку. Романе Петровичу, говоріть.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.      Шановні      колеги!      Закон     про оперативно-розшукову діяльність чітко визначає перелік  суб'єктів, які  можуть витребувати ці документи.  Тому я вас прошу підтримати пропозицію Президента.

 

     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування   пропозицію    Президента. Матеріали  оперативно-розшукової  діяльності  ніхто  не  має права розголошувати...

 

     "За" - 250. Прийнято.

 

     Частково врахована наступна поправка про  вилучення  слів  "у тому  числі  і  секретні (таємні)".  Воно ж кореспондується з цим. Слово депутату Безсмертному.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!  Справа в тому, що такої категорії, як таємні або секретні документи  в  законодавстві  України  немає  взагалі.   Згадуються документи для службового користування,  інші документи.  Але такої категорії документів у законодавстві України не передбачено.  Тому я   вас   прошу   підтримати   пропозицію   Президента.   Є  різні інструкції...

 

     ГОЛОВА. Підтримаймо.  Немає  ні  документів,   ні   таємниць. Голосуймо,  підтримаймо цю пропозицію.  Будь ласка.  Так, Григорію Дмитровичу?

 

     КІЯШКО С.М. Комитет не поддерживает это предложение.

 

     ГОЛОВА. Йде голосування.  Цю пропозицію  комітетом  враховано частково.

 

     "За" - 169.

 

     КІЯШКО С.М. Остается прежняя редакция.

 

     ГОЛОВА. Ну,  гаразд.  Частково враховано і поправку до абзацу другого  пункту  5,  де  Президент   пропонував   вилучити   слово "службовою".

 

     КІЯШКО С.М.   Предлагается   такая   редакция:   "Доступ   до інформації,  пов'язаної  із  службовою  та  державною  таємницями, здійснюється в порядку, визначеному законодавчими актами України".

 

     ГОЛОВА. Думаю,  що так записати можна. Не заперечуєте? Ставлю це на голосування. Прошу підтримати.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     ГОЛОВА. Іде голосування.

 

     "За" - 261. Прийнято.

 

     Враховані і наступні два зауваження  Президента  на  сторінці 10.  Вони не викликають заперечень ні в комітету,  ні в депутатів. Так само,  як і одна поправка на сторінці  13  та  також  одна  на сторінці 14.

 

     Отже, ставлю  на  голосування три перші поправки,  бо остання стосується терміну.

 

     Йде голосування.  Голосуються три поправки на сторінках 10 та 13.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     "За" - 271.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Тепер розділ VI "Прикінцеві положення". Кабінету Міністрів до 1 лютого 1998 року..." Проти цього  терміну  немає  заперечень?  Я ставлю це на голосування. Йде голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Просьба поддержать.

 

     "За" - 269.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Закон в   цілому   з   прийнятими   зауваженнями   ставлю  на голосування.

 

     КІЯШКО С.М. Комитет просит поддержать.

 

     "За" - 272.

 

     ГОЛОВА. Прийнято.

 

     Спасибі. Сідайте.

 

     КІЯШКО С.М.  От  имени  комитета  благодарю  всех  депутатов, которые участвовали в принятии этого закона.

 

     --------------

 

     ГОЛОВА. Спасибі.

 

     Шановні, одну  хвилиночку!  У  вас  на руках проект постанови Верховної   ради   про   направлення   на   доопрацювання   деяких законопроектів,  поданих  на розгляд Верховної Ради України.  Я не буду доповідати з цього  приводу.  Це  питання  обговорювалося  на нараді  голів  комітетів  і  фракцій,  ці пропозиції опрацьовані з усіма комітетами і фракціями,  є відповідні висновки. Є пропозиція підтримати цей проект постанови.

 

     Є зауваження?  Запишіться  на запитання.  Опублікуйте список. Депутат Недригайло.

 

     НЕДРИГАЙЛО В.М.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань  законності  і  правопорядку (Новоазовський виборчий округ, Донецька область). Прошу передати слово Миколі Івановичу Дондику.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ДОНДИК М.І.,  секретар  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань   культури   і  духовності  (Володарський  виборчий  округ, Донецька область).  Александр Александрович,  Комитет по  вопросам культуры  и  духовности поддерживает данный проект.  Мы предлагаем включить сюда проекты законов "про внесення змін  і  доповнень  до Закону  України  про  музеї  та  музейну  справу  та до Закону про бібліотеки  і  бібліотечну  справу".  Они   подготовлены.   Просим поддержать.

 

     ГОЛОВА. А де вони тут записані?

 

     ДОНДИК М.І. Там их еще нет. Мы просим внести дополнительно.

 

     ГОЛОВА. Ви не зрозуміли.  Це ті законопроекти, які знімаються з розгляду і направляються на доопрацювання.

 

     ДОНДИК М.І.  Нет,  у нас те,  которые будут рассматриваться в первом чтении. Тогда прошу прощения.

 

     ГОЛОВА. Я   зрозумів...   Немає   більше   заперечень?  Можна голосувати цей проект постанови?  Ставлю на голосування цей проект постанови за основу. Будь ласка, підтримайте.

 

     "За" - 243. Прийнято.

 

     У цілому можна голосувати?  Ставлю на голосування постанову в цілому.

 

     "За" - 254. Прийнято. Спасибі.

 

     Шановні депутати!  Ми завершили розгляд питань сьогоднішнього порядку  денного.  Як  ми домовлялися з самого ранку (а вчора була така згода голів комітетів і фракцій, щоб провести нараду)...

 

     Одну хвилиночку! Вибачте, я помилився. Ми не проголосували ще два  проекти  постанови.  От  бачте,  тут  є  ще  перелік проектів законодавчих актів,  підготовлених на виконання доручень Верховної Ради  у  зв'язку з необхідністю приведення чинного законодавства у відповідність з прийнятими законами  України.  Перелік  цей  також погоджений  з  головами  комітетів  і  фракцій.  Щодо  нього треба прийняти постанову, проект якої є.

 

     І третій проект постанови - про проекти  деяких  законодавчих актів  з  питань  галузевого  розвитку  та  гуманітарних  проблем. Перелік цих актів також додається.

 

     Ставлю на   голосування   проект   постанови   про    проекти законодавчих актів,  підготовлених на виконання доручень Верховної Ради у зв'язку з необхідністю приведення чинного  законодавства  у відповідність з прийнятими законами України. Йдеться, по суті, про текстологічне доопрацювання документів. Ставлю проект постанови на голосування за основу. Будь ласка. Треба голосувати за.

 

     "За" - 240.

 

     Ставлю на голосування постанову в цілому.

 

     "За" - 248. Прийнято.

 

     проект постанови  про  проекти  деяких  законодавчих  актів з питань галузевого розвитку та гуманітарних проблем. Щоб ці проекти не були втрачені,  щоб наступний склад Верховної Ради міг над ними працювати, треба прийняти цю постанову. Немає заперечень?

 

     Ці документи доопрацьовані так,  як слід, щодо цього сумнівів немає.  Просто  зараз  Верховна Рада не має часу на їх розгляд,  а втрачати цю роботу не варто.

 

     Ставлю на голосування проект постанови за основу.

 

     "За" - 255.

 

     Прошу проголосувати цю постанову в цілому. Будь ласка.

 

     "За" - 255. Прийнято. Спасибі.

 

     тепер по суті справи,  задля якої нам треба було б зібратись. Я  просив  би  на  пропозицію  депутатів  зробити перерву на п'ять

-десять хвилин. Перекуріть.

 

     Оголошується перерва до 18.30.  Потім залишаться  депутати  і запрошені на цю нараду члени Кабінету Міністрів.