СТЕНОГРАМА N 96

Опубліковано 11. 07. 1995

 

               ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТО ШОСТЕ

   с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

      У к р а ї н и  11  л и п н я  1995  р о к у

                      15.00 година

 

      Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

      МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Проводиться  поіменна реєстрація, прошу

 приготуватися.

      Будь ласка увімкніть систему.

 

      ЙДЕ РЕЄСТРАЦІЯ

 

      ГОЛОВА.  318,  враховуючи  Георгія Едуардовича і

 Олександра  Миколайовича,  які  зараз підійдуть, ну з

 Костюченком  уже  буде  320, він один за двох. Так? Я

 розумію, йдіть на трибуну.

      Вечірнє    засідання   оголошується   відкритим,

 продовжується   розгляд   Закону  "про   боротьбу   з

 корупцією", так він здається, про корупцію.

 

      ____________. Так.

 

      ГОЛОВА. Про боротьбу з корупцією.

      Ми пройшли статтю 7, до статті 8 зауваження були

відхилені  Шеховцова,  а то до 9, до статті 8 не було

 зауважень. До 8.

 

      ____________. Я маю зауваження. Письмових зауважень.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка в мене є.

 

      ____________.  А я хочу поставить на голосование

 предложение Верховного суда Украины 68 поправка.

 

      ГОЛОВА.  В 68-му? А, пропозиція Верховного суду?

 Будь ласка.

 

      ___________.   Значит,   здесь   записано   так:

 "Спеціальні   вимоги   і   обмеження  щодо  державних

 службовців  в  статі  6-8  повинні  бути  встановлені

 Законом  "Про  державну  службу";  щодо  інших  осіб,

 уповноважених   на  виконання  державних  функцій,  -

 законами про їх статус".

 

      ГОЛОВА.  Так, ваша пропозиція?

 

      ___________.    Я    предлагаю    поставить   на

 голосование  предложение Верховного суда, поскольку в я 
 я                           - 3 - я 

 восьмой  статье  речь  идет  вплоть  до  того,  что и

 освобождать от занимаемой должности............ того,

 другого    -это    должны    соответствующие   законы

 определять.  То  есть,  на  мой  взгляд,  заслуживает

 внимания предложение Верховного суда: соответствующие

 нормативные акты должны определять.

 

      ГОЛОВА.  Ми  сьому  статю не проголосували, так?

 Вірніше, ми не набрали потрібну кількість голосів. Ця

 поправка  стосується  шостої  і восьмої статті, тобто

 шостої,  сьомої  і  восьмої. Таким чином, ця поправка

 йде  до  восьмої статті. Я зрозумів. Але тут мова про

 те, що, власне кажучи, якщо врахуєм ми цю пропозицію,

 68-му  поправку,  номер 68, то тоді це означає, що ми

 повинні   вводити   цей   Закон   (якщо  навіть  його

 проголосуємо   в  повному...  так  би  мовити,  із...

 результативно),  то  тоді  ми маємо право вводити цей

 Закон  тільки  після  введення  відполвідних змін або

 уточнень   у   діючий   Закон.   Так,  як,  до  речі,

 пропонували  цілий  ряд груп і комісій, і на Президії

 вносилась  коли  ця пропозиція, теж воно... вона мала

 місце.  Тому  -до  восьмої статті іде пропозиція 68-ї

 поправки,  але  в  даному  випадку її просто в тексті

 вставити  не можна, а можна тільки розглядати під час я 
 я                           - 4 - я 

 прийняття  постанови про введення Закону. Я просив би

 вашої  згоди  на  те,  що ми можем там записати норму

 відповідну  про  час  введення  Закону після введення

 відповідних  поправок  до  таких  то законів. Тоді це

 буде  грамотно і юридично точно. Не так? Тоді вносьте

 пропозицію, як реагувати на цю статтю у цій нормі.

      Васильєв прошу ще раз.

 

      ВАСИЛЬЄВ.  В  68  поправке  Верховного суда речь

 идет  о  том, что в соответствующих нормативных актах

 должны    быть    предусмотрены    специальные   меры

 ответственности,   то   есть   не  в  этом  законе  о

 коррупции,  а  в  других законодательных актах, в том

 числе  о государственной службе., в Законе "О статусе

 депутата и так далее".

      Следуя  из  того,  что  вносит  Верховный Совет,

 статьи  6,  7  и  8  подлежат  исключению из закона о

 статусе  там,  где  речь  идет  об ответственности за

 указанные    действия,    и    включение   этих   мер

 ответственности  в  соответствующий  закон, Александр

 Александрович.

 

       ГОЛОВА. Ну, я розумію, іншими словами ми так не

 можемо голосувати, так? Це обговорення йде до першого я 
 я                           - 5 - я 

 читання. А в даному випадку ми можемо ставити питання

 так,  про те, що статтю 6, 7, 8, а в даному випадку 8

 статтю  реба  відправити на доопрацювання, враховуючи

 необхідність внесення змін до інших законів.

      Або  інший  варіант,  приймати  сьогодні,  але в

 постанові  про  введення  передбачити, що вводиться в

 дію  цей  закон  після  відповідних  поправок  до тих

 законів.

      Так чи ні?

      Н  а  третє  читання. Але тоді я розумію, то вже

 можна редакційно, тоді можна третє читання весь закон

 виносити.

      Будь ласка, Григорій Омелянович.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.

       Олександр  Олександрович,  в першому читанні ми

 концептуально  прийняли  цей  закон,  це закон прямої

 дії.    І    в    цьому   законі   буде   передбачена

 відповідальність    посадових   осіб   за   порушення

 спеціальних  обмежень,  які  встановлюються  відносно

 посадових осіб.

      Тобто,  при  першому  читанні ми вже вирішили це

 питання,    що   в   цей   закон   буде   передбачена

 відповідальність  як  за  корупційні  дії,  так  і за я 
 я                           - 6 - я 

 обмеження.

      Я    не    проти    того,   шановний   Олександр

 Олександрович, якщо в постанові ще буде сказано, що і

 внести  відповідні  дії до.... В нас получиться масло

 масляне, ви розумієте,  повторення буде.

      І тому давайте виходити з того, як концептуально

 прийняли в першому читанні, щоб іменно в цьому законі

 була передбачена відповідальність посадових осіб. Те,

 що  мається  на  увазі статті 7, 6 і 8, якраз в цьому

 законі.

 

      ГОЛОВА.   Юристи  теоретики  і  практики,  Закон

 прямої дії може мати відсилки до іншого Закону .

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО. Ні.

 

      ГОЛОВА.  Не  може,  будь ласка, Моцпан, яка ваша

 пропозиція.

 

      МОЦПАН.  146  избирательный округ.Моцпан.

 

      Уважаемый   Александр  Александрович,  уважаемые

 депутаты, давайте не будем кривить душой и каждый для

 себе  осознаем.  7 и 8 статья это соль этого закона в я 
 я                           - 7 - я 

 борьбе  с  коррупцией,  я  абсолютно  согласен с теми

 пояснениями,   которые   дал   председатель  комиссии

 Григорий  Емельянович.  По поводу того, что это Закон

 прямого  действия  и  зачем  нам  еще какие-то законы

 вводить  изменения,  оттягивать действия этого Закона

 минимум  на полгода, а то и больше. Это Закон прямого

 действия.

      И   эти  ограничения  касаются  должностных  лиц

 государственного   ранга,  государственных  служащих,

 народных  депутатов.  Здесь речь не идет об уголовной

 ответственности,  кого-то  сажать  и так далее. Здесь

 штраф  и  освобождение  от  должности.  Я  считаю  на

 сегодняшний   день   при   размахе   коррупции  среди

 государственных  служащих  -это  наиболее эффективная

 мера:  предупреждение  коррупции, борьбы с коррупцией

 как таковой.

      Я, уважаемые депутаты, убедительно вас прошу. Не

 случайно  это  поставлено  на  поименное голосование.

 если  мы  сейчас  отбрасываем  7,  8 статью Закона "О

 борьбе  с  коррупцией",  значить мы тогда признаемся,

 что  мы  не  хотим вообще вести борьбу с коррупцией в

 государстве.

      Спасибо за внимание.

 я 
 я                           - 8 - я 

      ГОЛОВА.   Я   зрозумів.  По-перше,  давайте  без

 емоцій.   Ми  йдемо  про  юридичну  техніку,  власне,

 застосування  цього Закону. Тому пропозиції практиків

 в  даному  випадку  цілком слушні. Але до 8 статті не

 було  доповнень,  тому  вона ставиться в редакції від

 комісії  на  голосування. Все голосування проводиться

 поіменно. Прошу.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Стаття  дев'ята.  "Відповідальність за порушення

 вимог фінансового контролю". Ніхто не наполягає? Одну

 хвилину.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г.  О.  Три всього проти, три всього

 проти,  ви  розумієте,  а  108  не  голосувало. Треба

 переголосувати.

 

      ГОЛОВА. Потім повернемося ще раз.

      Восьма стаття чи дв'ята стаття, будь ласка.

      Шеховцов не наполягає на його поправці? Ні.

      До 10-ої статті є зауваження? Немає.

      До  11-ої  статті:  "Відповідальність  за умисне

 невиконання  своїх службових обов'язків по боротьбі з я 
 я                           - 9 - я 

 корупцією"? Немає.

      12-та: "Порядок адміністративного впровадження у

 справи  про корупцію, діяння або інші правопорушення,

 пов'язані з корупцією"? Немає.

      Стаття   13.   Це   вже  четвертий  розділ  іде:

 "Відшкодування збитків". Немає.

      14-а:   "Скасування   неправомірних  нормативно-

 правових   актів   та   рішень,  прийнятих  внаслідок

 корупційних діянь". Немає.

      15-та: "Поновлення прав та відшкодування збитків

 фізичним та юридичним особам".

      19-та: "Прокурорський нагляд". Немає.

      Стаття 9-19 включно ставиться на голосування.

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Рішення прийнято.

      У  нас лишилися непроголосованими сьома і восьма

 стаття   у   зв'язку   з   потребою   привести  їх  у

 відповідність із іншими...

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Сьома тільки.

 

      ГОЛОВА.  Сьома і восьма стаття. В зв'язку з тими я 
 я                           - 10 - я 

 пропозиціями   голосованими,   до   речі,   і   перша

 пропозиція  Васильєва  набрала  198  голосів,  а  уже

 проголосовано   в  цілому  193,  якщо  не  помиляюся,

 відносно   необхідності   приведення   цих   норм   у

 відповідність  із  нормами  Закону,  я  прошу  вас із

 нормами   закону  "Про  державну  службу  ",  "Статус

 депутата"  і  іншими  Законами. Як будемо вирішувати,

 будемо  відправляти цей Закон, ці дві статті на третє

 читання,  чи ще раз переголосуємо. Одну хвилиночку, я

 не  вас зараз запитую Григорій Омельянович, а запитую

 зал.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО . Ще раз проголосувати.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Білас.

 

      БІЛАС 278  виборчий округ.

 

      Шановний    Голово!   Шановні   колеги   народні

 депутати!

      Є дуже велике прохання безпосередньо, ну є два і

 від  нашої  комісії  переголосувати  ті статті 7 і 8.

 Справа   в   тому,   що  7  стаття,  являється....  у

 запропонованому  законопроекті.  І ця стаття її норми я 
 я                           - 11 - я 

 носять    виключно   профілактичний   характер.   Які

 запобігають випадкам корупції. Спасибі.

 

      ГОЛОВА.  Ще  які пропозиції. Старовойтова. Ну це

 ви  всі з одної комісії. Давайте вже з других комісій

 послухаємо .

 

      СТАРОВОЙТОВА.

 

      Уважаемый Александр Александрович!

      Я   хотела  бы  обратить  внимание  на  то,  что

 Васильев  Геннадий Андреевич, он во все не предлагает

 привести   в   соответствие   этот   закон  с  другим

 законодательством.  Он предлагает не принимать в этой

 статье  так  сказать вот нормы, а разбросать по всему

 законодательству,   мы  ж  заранее  в  первом  чтении

 договорились,   что   это  будет  комплексный  Закон,

 который будет легко исполнять и  проверять.

      Поэтому  так сказать это будет двойное изменение

 в законодательстве если мы будем привязывать к другим

 законодательным  актам.  Давайте  проголосуем за этот

 Закон   в   принципе  никто  не  противоречит  против

 унесений вот таких именно изменений.

 я 
 я                           - 12 - я 

 

      ГОЛОВА.   Васильєв   не   пропонував   змінювать

 концепцію,    він   пропонував...   він   підтрумував

 пропозицію Верховного Суду. От і все.

      Із інших Комісій є ще пропозиції по процедурі?

      Будь ласка,  Головатий.

      Не  своєю  карткою  голосуєте  мабуть.  Уточніть

 номер округа.

      Треба   частіше   ходити   на   засідання,  тоді

 будуть... там уже павуки заснували  гніздо.

      Візміть    від...    іншу    картку.   Ткаченко.

 Зареєструйте Ткаченка, будь ласка. Він...

 

 

      ГОЛОВАТИЙ С.П.

      Чути? Так?

 

      ГОЛОВА. А, будь ласка.

 

      ГОЛОВАТИЙ  С.  П.  Шановні  народні  депутати! Я

 вважаю в цій ситуації що вносити зміни чи приводити у

 відповідність   Закон,   який   примається   до...  у

 відповідність   з   діючим   законодавством   -це,  в

 принципі,   пропозиція   алогічна.   Тому  що  завжди я 
 я                           - 13 - я 

 відбувається  навпаки.  Пізніше  прийнятий  Закон і в

 теорії  права,  він  якраз  приймається  на  те,  щоб

 змінити  існуючий  правовий  режим.  І  під нього має

 приводитися  у відповідність уже діюче законодавство.

 І  в  теорії  права  існує  така  аксіома -що пізніше

 прийнята  норма, ну якщо не скасовує, раніше прийняту

 норму, то в будь якому випадку зобов'язує законодавця

 привести   у   відповідність   своє   правове,   свою

 нормативно  правову базу у відповідність до прийнятої

 норми.

      Тому  статті 7 і 8 якщо вони є новелами у нашому

 праві,  якщо  вони  скеровані  на те, щоб врегулювати

 стосунки,  як норми прямої дії, то я вважав би, що їх

 треба  приймати,  тому  що  вони  у  своїй сукупності

 становлять   великий   об'єм   того  матеріалу,  який

 регулюється  законом.  І без цих двох статей закон не

 буде  працювати  в  повному  обсязі, а якщо є потреба

 привести  у  відповідність  інше законодавство, то це

 має бути записано у постанові про введення.

      Тому я вважав би все-таки, що цей закон має бути

 прийнятий у повному обсязі, включно з 7 і 8 статтями,

 як то і було запропоновано комісією.

      Тому  пропоную  голосувати  за  закон  в цілому,

 включно  з  8  і  7  статтями,  але  у  постанові про я 
 я                           - 14 - я 

 введення    відповідно    зобов'язати    провести   у

 відповідність  діюче  законодавство  до цього закону.

 Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Справа в тому, що там є і Конституційна

 норма  про  припинення  повноважень  депутатів,  тому

 питання  це  серйозне  і ми не можемо законом простим

 вносити зміни до Конституції.

      Тут  треба  чітко,  юридично  чітко визначитися.

 Карпов прошу.

      Карпов, потім Костицький.

 

      ____________.  Шановні  колеги  я тільки зачитаю

 статтю, оскільки я розумію, що далеко не всі мають її

 перед   собою,  а  висновки  ви  зробите  відповідні.

 Вчинення  корупційних діянь передбачених цим законом,

 народними   депутатами  України,  народним  депутатом

 Автономної  Республіки  Крим,  депутатом  або головою

 місцевої  Ради  народних  депутатів,  тягне  за собою

 адміністративно,     автоматично,     адміністративну

 відповідальність  у  вигляді  штрафу  від  25  до  50

 мінімальних  розмірів  заробітної плати, і дострокове

 припинення депутатських повноважень, або звільнення з

 виборної  посади.  Рішення  про дострокове припинення я 
 я                           - 15 - я 

 депутатських  повноважень,  або звільнення з виборної

 посади  приймається  відповідною  радою на пленарному

 засіданні".  І  дальше.  Тут внутрішнє протиріччя по-

 перше,  а  по-друге, в якому співвідношенні з Законом

 про статус народного депутата знаходиться ця стаття?

 

      ГОЛОВА. Тобто, була пропозиція все-таки слушною,

 мені  здається,  про...  про  додаткову роботу ще над

 цими  двома  статтями,  тому що ми повинні виходити з

 того, що закон повинен бути безджоганним, тим більше,

 що це Закон прямої дії.

      Костицький  просив  слова. І давайте завершувати

 на цьому...

 

      КОСТИЦЬКИЙ М.В., 201 виборчий округ.

      Закон,  який  ми  розглядаємо сьогодні в другому

 читанні,  був  предметом  обговорення  на  Комісії  з

 правової  політики  і  судово-правової  реформи.  Мої

 пропозиції  Комісія підтримала, і я бачу, що сьогодні

 Григорій  Омелянович,  доповідаючи  і  опираючись  на

 текст  законопроекту, доповідає, власне, той варіант,

 який ми підтримували: підняти рівень адміністративної

 відповідальності  за  діяння,  які  цей Закон повинен

 попереджувати і встановлювати відповідальність. я 
 я                           - 16 - я 

      Однак! Автоматично, з огляду на те, що в кодексі

 "Прол   адміністративні   правопорушення"   записано:

 максимальні   розміри  штрафу,  який  накладається  в

 адміністративному   порядку,  мусить  бути  (так,  як

 сказав  Сергій  Головатий) передбаченим в Постанові і

 мусить  бути  (коли  Закон  буде  йти  в  остаточному

 читанні)     доповнення     до    чинних    кодексів:

 Кримінального,     кодексу    "Про    адміністративні

 правопорушення",  Кримінально-процесуального.  Я можу

 підтримати   колегу   Карпова  про  те,  що  визнання

 корупційними   дій  відносно  народного  депутата  із

 огляду  на  саме  визначення корупційних дій потребує

 серйозного доопрацювання, хоча ви... ми проголосували

 за те, що визнається корупційними діями (я на Комісії

 говорив  і  перший  раз, і другий раз, коли був після

 першого  читання  поданий законопроект) -тут потрібні

 уточнення.

      І  тому  в частині другій статті 7, яка сьогодні

 розглядається, я вважав би за потрібне утриматись від

 голосування.  За  статтю  1  голосуємо,  за  8 статтю

 голосуємо  позитивно,  а  статтю  2  статті  7  треба

 доопрацювати  і на третьому читанні винести в чистому

 вигляді.

      Так же  , уточнивши корупційні дії. я 
 я                           - 17 - я 

 

      ГОЛОВА.    Іншими   словами,   шановні   народні

 депутати,  ніхто  не  сумнівається  в тому, що ми цей

 закон приймемо, але треба абсолютно точно виписати 7,

 8  статтю.  Тому  є  пропозиція  прийняти постанову в

 такому,  прийняти в другому читанні цей проект закону

 і  доручити  комісії  Омельченка  підготувати його до

 третього читання. Комісії Омельченка і Стретовича.

      Нема заперечень? Ставлю на голосування...

      Визначення  корупційних  дій  чіткіше,  і  7,  8

 стаття. Ставлю на голосування.

      За

      Рішення  прийнято.

       Дякую.

      Ви не  стомились, Григорій Омелянович?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО.  Ні.

       Тут     коротеньке     запитання,     Олександр

 Олександрович.

 

       ГОЛОВА.   Про  проект  постанови?  А,  з  цього

 приводу? Ні, то вже ми прийняли.

      А, ось воно є, про проект постанови про внесення

 змін   до   постанови   Верховної  Ради  України  про я 
 я                           - 18 - я 

 затвердження  положення  про  порядок комплектування,

 матеріально-технічне,    військове,    фінансове   та

 соціально-побутове      забезпечення      спеціальних

 підрозділів  по  боротьбі з організованою злочинністю

 Міністерства  внутрішніх справ  України".

      Я  вчора  мав  розмову  з  міністром  внутрішніх

 справ, він просив підтимати цей проект, він короткий.

      Є запитання до  нього?

 

       ___________. Лише одна фраза. Це було узгоджено

 з  усіма  комісіями, і аналогічну постанову Верховної

 Ради  ми прийняли відносно спеціальних підрозділів по

 боротьбі  з  корупцією  Служби безпеки України, а це,

 так  сказать,  просто  затяглося  і  для Міністерства

 внутрішніх справ. Тому прошу поставити на голосування

 і не гаяти часу.

      Ставлю   на  голосування.  Проект  Постанови  за

 основу.

 

      "за"

 

      Є які  зміни?

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. Немає. я 
 я                           - 19 - я 

 

      ГОЛОВА. Вцілому ставлю на голосування.

 

      "за"

 

      Спасибі, сідайте, будь ласка.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г. О. Олександр Олександрович, в мене

 запитання. Ми встигнемо на п'ятницю в першій половині

 дня   оці   дві   статті   винести..............   на

 канікули....

 

      ГОЛОВА.  Якщо  будете над іншими законопроектами

 працювати  тут  акуратно,  щоб  і  інші,  тоді будем,

 безперечно, розглядати окреме ці питання.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО  Г. О. Олександре Олександровичу, дві

 статті.............  щоб  у п'ятницю, так сказать, ми

 розглянули....

 

      ГОЛОВА. Готуйте.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО    Г.    О.   Давайте   на   п'ятницю

 проголосуєм. я 
 я                           - 20 - я 

 

      ГОЛОВА. Я прошу вас.

      (Шум в залі)

      Поставимо   на  голосування,  якщо  буде  все  в

 порядку.

 

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О. На п'ятницю, зранку.

 

      ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка.

      Про   проект   положення   про  порядок  надання

 народним   депутатам   службових  жилих  приміщень  і

 користування ними та Закону України про внесення змін

 і доповнень до деяких законодавчих актів України.

      (Шум в залі)

      Відразу?

      (Шум в залі)

      Є  потреба  слухати?  Мусіяка  доповідав  вже  з

 приводу цього. Всі зауваження внесені. Всі.

      (Шум в залі)

      А? Ви будете запитувать ще окремо?

      (Шум в залі)

      Я  прошу  вас.  Можна  ставить  на  голосування?

 Ставлю   на   голосування   про   затвердження  цього

 Положення. я 
 я                           - 21 - я 

 

      "за"

 

      ГОЛОВА. Хтось не зрозумів щось?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      В мене таке враження, що ті, хто живуть у Києві,

 не розуміють значення цієї постанови.

      Тому хто за те, щоб поіменно голосувати?

 

      "за"

 

      ГОЛОВА.  Рішення прийнято. Поіменно голосується,

 тому що...

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      З процедури? Номер який ваш? Почекайте. Чапюк. А

 потім ви.

 

      ЧАПЮК Р.С.

 

      Дякую.

      Я  розумію  так,  шановні  колеги,  якщо не буде

 прийнята  ця  постанова,  то неможливий буде розподіл

 службових  квартир,  тому інакше давати їх неможливо,

 інакше  треба  згідно житлового Кодексу здавати житло я 
 я                           - 22 - я 

 на  місцях,  а тоді одержувати в Києві. Треба кінчати

 той  порядок,  що був в попередньому складі, що взяв,

 звиняйте, на хапок.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, номер? 59-ий.

 

      КОНДРАТЮК А.О.

      Кондратюк, 55-ий.

      Я  вносив пропозицію в 10-ій статті слова "члени

 сім'ї  народного  депутата,  які  проживають  разом з

 ним," упустить.

 

      ГОЛОВА. Це ми можемо потім за основу прийняти, а

 потім...

      Ратушний, будь ласка.

 

      РАТУШНИЙ М.Я.

 

      Шановні  колеги,  там є пропозиція моя. Вона йде

 від  Комісії по боротьбі з організованою злочинністю.

 Це питання завжди привертає дуже велику увагу до себе

 з  боку  виборців  і  громадськості цілком природньо,

 тому   що   наші   попередники  вирішували-вирішували я 
 я                           - 23 - я 

 питання  своїм  житлом  і  до вирішували так, що вони

 пішли, а житло лишилося за ними.

      Тому  я  пропоную,  щоб це питання розглядалося,

 щоб  не  було  ніякої...  і розглядалося у відкритому

 режимі з трансляцією на  по радіо.

 

      ГОЛОВА.  Михало Ярославович, тоді коли ви читали

 лекцію  в  Канаді, воно розглядалося тут у відкритому

 ефірі  з  усім  повним  обговоренням.  Всі зауваження

 значить внесені сюди.

      Я  тут  вам  не  вдокір вам кажу ви розумієте, а

 просто  популіризуючи, так би мовити вашу діяльність.

 Корнелюк. Тому я прошу Корнелюк.

 

      КОРНЕЛЮК. Дякую. 72  виборчий округ.

 

      Шановний   Олександр   Олександровичу!   Шановні

 колеги народні депутати!

      Мене  наприклад  цікавить  виключно одна сторона

 фінансова,  всі  ми  коли йшли у Верховну Раду, ну де

 хто  і.... на грудях і казав, що є три основних таких

 передвиборних  обіцянки,  це стабілізація економічна,

 боротьба  з  корупцією  і  так  далі.  І  боротьба  з

 роздування штату там апаратів і витрачанням коштів на я 
 я                           - 24 - я 

 утримання  державного  апарату, я хотів би, щоб хтось

 підрахував,  що  квартири ці готові фактично з травня

 місяця,  через  те,  що  ми  тут вовтузимося вибачте,

 травень,  червень  і липень. Держава платить з кишені

 наших  виборців за готельне проживання і там, куди це

 годиться.   І  не  треба  тут  дурити  когось,  треба

 прийняти,   як   службове  житло  і  хто  хоче  нехай

 посиляється,  а  хто  не  хоче нехай не посиляється і

 припинити всі ці бойки.

 

      ГОЛОВА. Значить я ще тоді пояснюю ситуацію таким

 чином,   ну  Василь  Миронович,  правильно  говорить,

 тільки  що  там  зв'язано  було ще з тим, що потрібно

 було провести комплектацію квартир.

      Віднесення  житлового  фонду  до  службового  це

 входить  в  компетенцію  Голови  Верховної Ради, я це

 розпорядження    підпишу,    але    положенням    про

 користування  цим  житлом,  я  можу розпорядитися, чи

 вірніше  ви  можете розпорядитися тоді коли воно буде

 прийнято,  тому ми повинні затвердити це положення.

      І  тому  -я  ще  раз  прошу  вас -я зобов'язаний

 ставити    це    питання    на    голосування.   Воно

 обговорювалося  вже  всебічно.

      За основу можна ставити? я 
 я                           - 25 - я 

      Будь  ласка,  слово.  Будь  ласка,  він...  якби

 він...   Вибачте  мені.  Ви  по  Києву  балотувалися?

 (..........),  якби  ви там сиділи, я б вас бачив би

 весь  час. А сів за цим... за окопом і піднімає руку.

 Жеребецький,  прошу.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ  Є.П.

      Шановні колеги! 270 округ, Жеребецький.

      Я  не  голосував, я думаю, що частина депутатів,

 які  потребують квартири, теж не голосують. Власне з-

 за пункту 3.

      То  ж подивіться. Жиле приміщення включається до

 складу  службових  і виключаєте із складу за рішенням

 управління  справами Верховної Ради.

      Ну  ясно,  що  можна...  як  їх можна включати і

 виключати.

      Подивіться   вгорі.   Тут   є  абсолютно  слушна

 пропозиція    Стешенка   Комісії   -жиле   приміщення

 включається  до  складу  службових  і виключається із

 складу  за  рішенням Верховної Ради України. Пропоную

 це поставити  . Тоді можна голосувати за це.

 

      ГОЛОВА.  Так. Тому я пропоную ще раз. За основу,

 а  потім уточнення буде. Так? Ставлю проект Положення я 
 я                           - 26 - я 

 за основу.  Голосується поіменно. Будьте уважні.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Тепер відносно поправок. Вашу пропозицію я зараз

 поставлю  на  голосування. Тільки я просив би, щоб ми

 раз  за разом на Верховну Раду не виносили цих питань

 і...  Прошу  уваги,  будь  ласка....  І статусом... і

 положенням про функції голови Верховної Ради сьогодні

 це  передбачено,  то ми заберемо у правління справами

 це питання, адже вирішення відбувається буквально раз

 на  3-5 років і приймемо таке рішення. Якщо ви хочете

 на  Верховну  Раду  все  це  брати,  то,  будь ласка,

 беріть,  але  тоді  виявиться  так, що десь в якомусь

 будинку  треба  дати службове житло прибиральниці, із

 фонду Верховної Ради, треба буде виносити це питання,

 про  те,  що  виноситься  ця  кімната  чи квартира до

 службового житла, ще Жеребецькому дайте слово.

 

 

      ____________.  Я  хочу  звернути  увагу,  що всі

 квартири, які ми зараз приймемо, то це буде власність

 Верховної Ради. І прибиральниць, як ви кажетео, можна я 
 я                           - 27 - я 

 взяти цілком в службове житло. Це перше.

      І друге. Олександре Олександровичу, мені на моїй

 репутації  дуже  залежить,  і  мова йде про репутацію

 Верховної  Ради,  щоб ці квартири десь там потихеньку

 не  розподілилися  так,  як  це  в минулому скликанні

 було,   що   зараз   кінця  не  можемо  вивести,  або

 пропозиція  така,  якщо  збирається  певна  кількість

 квартир,  які  треба  вивести з статусу службових, то

 вони пакетом винесуться на засідання Верховної Ради і

 депутати вирішать чи це варто робити.

 

      ГОЛОВА.     Тобто     пропонується    пропозиція

 Жеребецького  і Стешенка. Жиле приміщення включається

 до  складу  службових  і виключається із їх складу за

 рішенням,   далі   писати   Верховної  Ради  України,

 пропустити словами Управління Справами.

      Мусіяка  прошу,  погодженим з Комісією Верховної

 Ради з питань Регламенту і депутатської етики...

 

      ____________.   Шановні   народні  депутати,  ця

 пропозиція  вимаглає  внести  зміни  в  два пункти, в

 третьому   пункті   після   слів   "жиле   приміщення

 включається  до  складу службових" треба викреслети і

 виключається  із  складу  службових.  Залишається  за я 
 я                           - 28 - я 

 рішенням    Управління   Справами   Верховної   Ради.

 ОДночасно пункт 4...

 

      ГОЛОВА.  Почекайте,  ви тут неясно щось сказали.

 Повторіть.

 

      ____________.  В  пункті 3 виключається слова, і

 виключається  із їх складу. Тому що пункт 3 у нас він

 присвячується  цим положенням про включення до складу

 службового  житла,  а  службовий  до  виключення,  ви

 розумієте  це  не  можна  в  одному  пункті,  тому ми

 розносимо,  виносимо  з  3  пункту  вправо управління

 виключати,  а право виключати в 4 пункті залишаємо за

 Верховною Радою, це буде  звучати так. 4 пункт...

 

      ГОЛОВА.  Ні,  ні,  вибачте,  одну хвилиночку! Ви

 подивіться   ще   раз:  третій  пункт  -це  право,  а

 четвертий  пункт-порядок  застосування права. В якому

 випадку...,  подивіться  уважно  ще раз! Право надано

 тому..  включати-виключати,  а от тоді поясеюється, в

 яких випадках це робиться - це четвертий пункт.

 

      ___________. Коли б ми складали це положення, то

 ми  мали на увазі оце, що я вам говорю... Якщо ви так я 
 я                           - 29 - я 

 його  зараз  трактуєте,  давайте будемо розуміти так,

 але  я  вам  говорю,  що  ми мали на увазі, розносили

 пункт третій включення, а пункт четвертий -виключення

 із складу.

 

      ГОЛОВА.  Ні, ні. Тоді зовсім інша редакція буде.

 Тобто,   пропонується   поки  що  в  третьому  пункті

 пропустити слова "управління справами". Так?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Нема   заперечень?   Ставлю  на  голосування  -у

 третьому    пункті    виключити   слова   "управління

 справами". Будь ласка.

 

      Йде голосування:

 

      "За" -

 

      Далі.  Які ще пропозиції? Будь ласка, номер? 78-

 й. 88-1! А, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА В.П., 88 виборчий округ.

      Шановний Олександре Олександровичу!

      У мене є тут зауваження такого плану: що якщо ми

 подивимось це положення і додаток номер 2 "Договір по я 
 я                           - 30 - я 

 найму   службового   житлового   приміщення  народним

 депутатам", то тут є деякі розбіжності між положенням

 і  Договором.  Я просив би, щоб це привели у порядок,

 щоб воно одне другому не заперечувало.

 

      ГОЛОВА.  Пропонуйте, як ставить..

 

      КОЧЕРГА  В.  П. Ну як ставить? Це треба читати і

 Положення,  і  Договір...  Тут  є  такі  статті,  які

 стосуються...  от  тут,  наприклад:  24 пункт "Наймач

 службового   житлового  приміщення  користується  цим

 приміщенням  безкоштовно".  У  Договорі  написано, що

 наймач  зобов'язується  у  встановлені строки вносити

 плату за комунальні послуги.

 

      ___________.  Цього вже нема! Цього вже нема. Це

 все  приведено  у  відповідність  з Положенням в оцій

 останній редакції.

 

      КОЧЕРГА  В. П. Це старий? Якщо старий, то я тоді

 вибачаюсь...

 

       ___________.    Це    все   вже   приведено   у

 відповідність. я 
 я                           - 31 - я 

 

      ГОЛОВА.  Ще  пропозиції.

 

       ___________.  Є ще одна пропозиція: в пункті 10

 пропонується   таке   доповнення,   останню   частину

 доповнити    таким    положенням:"Виписка   з   місця

 постійного  проживання  народного  депутата  і членів

 його сім'ї необов'язкова".

      Мається  на  увазі,  що  народний  депутат  може

 стояти  десь  на черзі по одержанню житла, і коли він

 виписуєтсья по місцю постійного проживання, тому йому

 потім великі там є перепони до одержання  житла.

      І   я  консультувався  з  нашими  представниками

 внутрішніх  справ, вони сказали, що це все нормально.

 Так що...

 

      ГОЛОВА.   Будь ласка, прочитайте  чітко і я ...

 

       ___________. Читаю ще раз, частина 2 пункту 10:

 "Виписка  з  місця  постійного  проживання  народного

 депутата і членів його сім'ї необов'язкова".

 

      ГОЛОВА.  Ставлю на голосування.

      За я 
 я                           - 32 - я 

      Рішення прийнято.

       Карпов.

 

       ___________.  Тепер,  ну,  ми  вже  ставили  на

 голосування вашу пропозицію, на жаль, вона не пройшла

 тоді,  пам'ятаєте, да?

 

        КАРПОВ.

      уважаемые  коллеги,  я воспользуюсь методическим

 приемом Виктора Лавреньтьевича, он сказал, мы тут кое-

 что  имели  в  виду,  когда  составляли,  так  я хочу

 спросить,  что  вы  и  кого  вы имели в виду, когда в

 пункте  11  записали:  "Службове  жиле приміщення має

 бути розташовано поблизу будинків Верховної Ради ".

      Я   взагалі  розумію,  що  Харківський  район  і

 Осокорки  значно  ближче  до будинків Верховної Ради,

 чим  до  міста  Харкова,  але поясніть мені, так, щоб

 навіть  я  пойняв,  що  таке  поблизу?  І  навіщо  це

 пишеться? Ну, ми ж знаємо, що воно не поблизу, беремо

 і  записуємо  поблизу.  Так  поясніть,  щоб  навіть я

 пойняв.

 

       ___________.  Це ви мене питаєте?

 я 
 я                           - 33 - я 

      КАРПОВ.  Ну,  ви  ж  писали,  відповідайте. Тоді

 скажіть , хто писав і кого він мав у  виду?

 

      ___________. Олександр Миколайович, я уже те, що

 мав  ввиду,  розсказав  тоді, коли не було Олексанлра

 Олександровіча,  тому,  я думаю, в його присутності я

 знову  може  розсказати, що ми мали ввиду і кого мали

 ввиду.

      118  стаття  житлового  Кодексу  дає  визначення

 поняття  службового  житла.  А  це поняття виходить з

 того,  що воно повинно знаходитися поблизу роботи або

 прямо  на  роботі  живе  та  людина,  яка  займається

 службове житло. Я думаю, що при Верховній Раді тут ми

 не будемо знаходитися, але чому ми це записали? Тому,

 що  якщо  не  визодити  з  того,  що житло не повинно

 знаходиться  по  близу роботи, то тоді це не службове

 житло,  і  Положення  не  треба називати про службове

 житло, а взагалі про житло. А якщо взагалі про житло,

 то  тоді  загальні  положення  про  одержання   житла

 повинні розповсюджувати.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Лаврентійович,  будь  ласка,

 шановні  депутати, заспокойтеся. Тут може бути і одна

 трактовка  і інша. Поблизу -це, наприклад, ближче ніж я 
 я                           - 34 - я 

 у  Москві.  Ні,  ні  у  Москві 60 кілометрів службове

 житло  від  Верховної  Ради.  Так що тут така справа.

 Поблизу  -це може бути в межах міста. Але оскільки ця

 норма  регулюється  чинним  законодавством,  то можна

 було  б  слова "має бути розташоване поблизу будинків

 Верховної Ради" пропустить просто. Щоб ми не були, не

 мали...

      (Шум в залі)

      Ставлю   пропозицію...   Карпов   наполягає   на

 голосуванні?    Ставлю    пропозицію    Карпова    на

 голосування.

 

      "за"

 

      Ясно.

 

      ___________.   Я   тільки   не   зрозумів,   яка

 пропозиція.

 

      ГОЛОВА. Прошу, не пройшла пропозиція, Мішура.

 

      МІШУРА

 

      Олександр    Олександрович!    Ми    тільки   що я 
 я                           - 35 - я 

 проголосували   оцю  поправку,  що  виписка  з  місця

 постійного  проживання  не  потрібна.  В мене виникає

 таке  питання.  Чи приймуть на роботу, скажем, членів

 моєї  сім'ї,  якщо  у  мене  тут  не  буде  прописки?

 А.............

 

      ГОЛОВА.   А  це  депутата  стосується,  депутата

 стосується. А депутата приймуть.

      Жеребецький.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Є.П.

      Шановні колеги, 270-ий округ, Жеребецький.

      Я  хочу  звернтути всіх вашу увагу на статтю 24:

 "Наймач службового жилого приміщення користується цим

 приміщенням  безкоштовно". Ви розумієте, це навіть не

 дискусійна стаття.

      Річ в тому, що, ви пам'ятаєте, скільки в нас тут

 було  дискусій  по підвищенню тарифів за уплату житла

 іт.  д.  і  т. д. Зарплата в нас, ну, будем говорити,

 достойна і дозволяє нам оплачувати приміщення.

      Я,   чесно   кажучи,  не  уявляю  собі  себе  на

 зустрічах із виборцями, коли мене спитають, скільки я

 плачу за житло і яка в мене платня. Це, по-перше.

      (ШУМ У ЗАЛІ) я 
 я                           - 36 - я 

      Секундочку, секундочку. Це, по-перше.

      Друге.  Хтось  мені  скаже, що от деякі депутати

 мають  житло  в  себе на місці постійного проживання,

 вони  там оплачують. Ніхто не боронить цьому депутату

 здати  це  житло комусь, хай хтось оплачує, а платити

 тут  за  повну  вартість.  І  я впевнений, що частина

 депутатів  так і зроблять. І в цій ситуації депутати,

 які  мають  постійне  житло  в  місті  Києві,  будуть

 платити  за  житло, а депутат, який здав там житло, а

 тут    користується    безкоштовно,   знаходиться   в

 привілейованій ситуації.

      І,  накінець,  ще  одна,  ще  один  момент прошу

 врахувати.

      Зараз  всі  претендують  на  4  кімнати,  на  5,

 дописують  кого  хочеш,  тому  що  це  не регулюється

 платнею.  Якщо  це буде регулюватися, то кожний з нас

 подумає:  треба  йому  брати апортаменти додаткові чи

 ні.

      Тому  пропозиція  така:  статтю  24 зняти. І хай

 кожний  за  своє  житло  платить  так,  як і усі наші

 громадяни.  Трансляції нема, прошу не сприймати це як

 популізм.

      (ШУМ У ЗАЛІ)

 я 
 я                           - 37 - я 

      ГОЛОВА. Я прошу уваги.

      Шановні  депутати, будь ласка, не піднімайте тих

 питань,  які  обговорювалися в першому читанні чи при

 розгляді цього питання тепер.

      І,    будь   ласка,   не   використовуйте   слів

 "апартаменти"  і все інше, п'ятикімнатні, яких жодної

 немає там, ви орієнтуєтеся про що ви говорите, навіщо

 ви піднімаєте, потім за готель платить хто із вас.

      Не виникає питання (Шум в залі) .

      Ставлю   на  голосування  в  цілому,  ставлю  на

 голосування в цілому.

 

      ЙДЕ  ГОЛОСУВАННЯ  ЗА  -Рішення  прийнято.  Тепер

 поправки  до закону в зв'язку з цим положенням. Прошу

 Володимр,   Віктор   Лаврентійович.   Я   коли  слово

 Лаврентій так мені здається по-іншому треба.

 

      ___________.  Шановні  колеги,  перед вами є цей

 текст,  я  не  буду  його  вам зачитувати, але тільки

 скажу  про  те,  що  ці зміни і доповнення до діючого

 законодавства  необхідно  зробити  для того, щоб ми з

 корегували цю постанову, щоб не обходила протиріччя з

 іншим  законодавством.  І в статті 40 зверніть увагу,

 там  не  вірно  підкореговано. Не знімається з обліку я 
 я                           - 38 - я 

 осіб  треба, а там особи написано, що мають потребу в

 поліпшенні  і  так  далі  і  їх  члени  сім'ї  і самі

 депутати,  я  пропоную  проголосувати  за  ці зміни і

 доповнення  .

 

      ГОЛОВА.  Є заперечення, Свято у вас заперечення,

 будь ласка Свято включіть.

 

      СВЯТО. Дякую.  416 виборчий округ.

 

      Я  хотів  би  доповнення,  яке не вніс, відносно

 статті  5  ми на цю тему говорили вже, а саме останнє

 речення,  але  потребують поліпшення житлових умов та

 перебувають  на квартирному обліку. Тобто зупинитися,

 але  потребують  поліпшення житлових умов, квартирний

 облік   і   плюс  поліпшення  умов  це  дві  речі  не

 сувмістні. Дякую за увагу, пункт 5.

 

      ГОЛОВА.    Я    вас    дуже   прошу.   Положення

 проголосовано в повному обсязі.  Остаточно.

      Розглядається...   Почекайте.  Ну  я  відповідаю

 депутату.  Розглядається  Закон України "Про внесення

 змін   і   доповнень  до  деяких  законодавчих  актів

 України" в зв'язку з введенням нинішнього Положення. я 
 я                           - 39 - я 

      У вас зауваження? То я прошу.  Єрмак.

 

      ЄРМАК А.В.

      193 виборчий округ , Анатолій Єрмак.

      У  мене є пропозиція така. За службове житло -за

 проживання  в ньому -оплати ми прийняли не проводить,

 але  за електроенергію і за певні комунальні послуги

 треба  платити.  Адже  ж  всі  платять.  Платять.  Чи

 депутат  сам буде жити... за електроенергію, якщо він

 не  живе  в  себе  в  області,  він  не  плате.  А за

 електроенергію   всім треба платити.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

 

      ГОЛОВА.  Давайте  ми  внесемо  краще поправки до

 Закону  "Про  статус  депутата",  де  дамо йому меншу

 зарплату  з урахуванням комунальних платежів. А... ну

 ви  розумієте,  оскільки  на...  службове  приміщення

 знаходиться  на  балансі  установи чи організації, де

 працює   та   чи   інша  людина,  то  ця  установа  і

 організація   утримує   це  житло.  В  тому  числі  і

 комунальні платежі робить.

      (ШУМ В ЗАЛІ)

      Добре,   не   буде   платити.  Так.  То  питання

 стосується  Положення.  Я  до Закону питаю. Зауважень я 
 я                           - 40 - я 

 нема. Да? Голосується проект Закону про внесення змін

 і  доповнень  до  деяких законодавчих актів України в

 першому  читанні.  Ставлю на голосування.

 

      "За" -

 

 

      Є ще зміни якісь ? Доповнення? Уточнення? Нема?

      Голосується  в  другому  читанні  і  вцілому  як

 Закон.  Ставлю на голосування.

 

      "ЗА" -

 

      ГОЛОВА.  Оскільки  в  законі  записана норма про

 введення,  то  окремої постанови ми не приймаємо, всі

 документи проголосували, дякую за роботу.

 

      Відразу  зроблю  оголошення.  Комісія  з  питань

 депутатської  етики разом з комісією, яку ми створили

 ще   улітку   минулого  року  внесла  пропозицію  про

 розподіл житла, власне кажучи на жеребковій основі, і

 завтра Петро Володимирович оголосить вам порядок цієї

 процедури,  у  кінозалі  можна  буде  у  перерві  там

 обідній взяти там собі квартиру. я 
 я                           - 41 - я 

      Будь ласка. І вам , прошу.

      Я   не   зрозумію  про  що  ви  говорите,  дайте

 Жеребецькому слово, з процедури.

 

      ____________.  Я  хочу  звернути  увагу, що коли

 засідала  комісія  в  кінозалі, там почалося пленарне

 засідання,  частина  людей  вийшла, не могла приймати

 участь, тому ті, що сидять тут, може й не знають, про

 порядок  розподілу  житла, це сесія повинна вирішити,

 прийняти  короткі рішення тай по цьому. Комісія так і

 не  вирішила,  ті  що  сиділи  там,  представники від

 обласних  депутацій  не вирішили, чи це жеребкування,

 чи  це  яким  чином,  там є одне серйозне протиріччя,

 згідно  цієї  постанови  про  розподіл  житла, яке ми

 прийняли,  там  ніяких  пільг  не  надається,  ніякої

 дискримінації,  а  тут я чув, що є якість пропозиції.

 Тому  завтра  це  поставити на голосування, хай Шейко

 виголосить і приймемо рішення.

 

 

      ГОЛОВА.   Євген   Петрович,   уважно   почитайте

 Конституційний договір, і Закон "Про статус народного

 депутата"  -там  є  функції  Верховної  Ради.  У  них

 віднесено   розподіл   квартир,  тим  більше,  що  це

     

                         - 42 - я 

 стосується менше двохсот депутатів, а решта, може, не

 зацікавлена  і  взагалі  не буде брати участь у цьому

 обговоренні.    Положення   ми   повинні   затвердити

 Верховною   Радою,   а   решта   -то  громадські  вже

 організації   або   своєрідне   самоуправління  -воно

 визначає, яким чином іде розподіл. Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сядьте, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Про  проект  Закону України "Про внесення змін і

 доповнень   до   Декрету   Кабінету   Міністрів  "Про

 державний  нагляд  за  доджержанням стандартів, норм,

 правил   та  відповідальність  за  їх  порушення",  у

 другому   читанні,   Охрименко   Костянтин...  є?....

 Олександрович.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А,  я прошу... Голова підкомісії -я зрозумів, що

 з Кабінета Мінсітрів хтось...-базових галузей, прошу.

     

      ОХРИМЕНКО К.О.

      Уважаемые коллеги!

      Около   месяца   назад  мы  приняли  документ  о

 внесении  изменений  и  дополнений к Декрету Кабинета

 Министров    Украины   "Про   державний   нагляд   за я 
 я                           - 43 - я 

 додержанням    стандартів,    норм    і   правил   та

 відповідальність  за  їх  порушення". В первом чтении

 этот документ был принят.

      К  нам,  в  Комиссию,  в  общем-то,  и  во время

 обсуждения  в  первом чтении были высказаны некоторые

 замечания. Эти замечания мы обработали и буквально на

 прошлой  неделе  вы получили сравнительную таблицу, в

 которой,  в  общем-то, и отражены эти все замечания и

 позиции нашей Комиссии.

      Если   нужно  дальше  комментировать,  Александр

 Александрович...?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Значит,  что  здесь  мы  считаем  важным? ПРежде

 всего,  вносится по предложению Кабинета Минситров (и

 Комиссия  с  этим согласилась) вносится новый раздел,

 который  предусматривает социальную... вернее, защиту

 юридическую,   правовую  защиту  работников,  которые

 заняты в этой сфере деятельности.

      Статья  10  "Охорона  особистих  і майнових прав

 службових   осіб   Держстандарту   України   та  його

 територіальних  органів".

       Этот   момент  и  учли  мы  пожелания  депутата

 Кожушка,  который при обсуждениии этого законопроекта

 в  первом  чтении,  вообщем-то,  выразил  дельную, мы я 
 я                           - 44 - я 

 считаем   мысь,   о  том,  тчо  необходимо  осторожно

 подходить   к  тем  моментам,  где  предусматривается

 расход   денежных   средств   при  утвержденном  уже,

 вообщем-то, бюджете.

      Поэтому  в  самом  постановлении, если мы примем

 этот  документ во втором чтении и в целом, а комиссия

 выходит  с  таким  предложением, если такая постанова

 будет  принята,  мы  здесь регламентируем те вопросы,

 которые  в  какой-то  степени  относятся  к  денежным

 средствам  и  расходованию  бюджета,  ввадится  нашей

 постановой  з першого сичня 1996 року.

      Если нужно по...

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  ну, неможливо так вести

 засідання.

     

       ___________.   Поэтому  в  4  последней  правой

 колонке  вообщем-то  редакция,  которая  узгоджена  в

 комиссии   и  предложения  бюджетной  комиссии  здесь

 учтены   отдельных  депутатов,  выносится  на  сторое

 чтение...

     

      ГОЛОВА.  Тобто, мова йде про те, що всі, власне,

 поправки  враховані,  і  є  можливість  проголосувати я 
 я                           - 45 - я 

 законопроект  в  другому  читанні.  Є  заперечення  в

 когось?  І в тому числі  і у авторів поправок?

      Я  ставлю  на голосування у другому читанні весь

 цей   проект   змін,   весь   цей   закон  ставлю  на

 голосування.  В цілому, я ще раз  підтркреслюю.

       За

       Рішення  прийнято. Там є постанова про введення

 в дію закону. Ставиться за основу проект.

      Вводиться з 1 січня 1991 року.

      За

      Рішення

      

      Які доповнення будуть? Вцілому можна голосувати?

 Ставлю на голосування вцілому.

     

      "за"

      Рішення прийнято. Дякую.

      Про  проект Закону України про ратифікацію Угоди

 "Про  співробітництво  в  галузі трудової міграції та

 соціального   захисту   трудящих-мігрантів".  Сорокін

 Анатолій  Полікарпович  доповідає  -перший  заступник

 Міністра праці.

      Будь ласка.

       я 
 я                           - 46 - я 

      СОРОКІН А.П.

     

      Шановний    Олександр   Олександрович!   Шановні

 народні  депутати!  На  ваш  розгляд подається проект

 Закону  про  ратифікацію  Угоди між країнами СНД "Про

 спіробітництво   в   галузі   трудової   міграції  та

 соціального захисту трудящих-мігрантів".

      Угода  про  таке  співробітництво була підписана

 главами  Урядів  країн  СНД  15  квітня в 1994 році в

 Москві.  Необхідність  цієї  підготовки до підписання

 була викликана, з одного боку, тісними  економічними,

 громадськими, демографічними та іншими стосунками, що

 клалися  в  межах  колишнього Союзу, і в той чи іншій

 мірі  зберіглися  після  його розпаду, а з другого, з

 преходом  країн СНД до ринкових економік та оновлення

 їх взаємовідносин на нових засадах.

      В   цій   Угоді  окреслені  загальні  підходи  у

 вирішенні  питань  врегулювання  трудової міграції та

 забезпечення  соціального  захисту  громадян кожної з

 країн,  які  працюють  чи  працюватимуть на території

 інших  країн.  Так  її  положеня  обумовлене: порядок

 оформлення  трудової  діяльності  трудящих-мігрантів,

 порядок  регулювання їх в'їзду, перебування та виїзду

 з  території  України,  працевлаштування, соціального я 
 я                           - 47 - я 

 страхування,    відшкодування    шкоди,    заподіяної

 каліцтвом,   процесійними  захворюваннями  та  іншими

 ушкодженними  здоров'я, пов'язаними з виконанням ними

 трудових обов'язків і таке інше.

      Враховуючи  економічний  стан  України,  явне та

 скрите  безробіття, помітну зовнішню трудову міграцію

 з викликаним бажанням знайти більш оплачувану роботу,

 Україна  зацікавлена в реалізації такої угоди. Про це

 свідчать такі цифри: за останні півтора роки тільки в

 Росії  одержали  дозвіл на працевлаштування більше 80

 тисяч  громадян  України,  а  всього працюють близько

 мільйона чоловік.

      Зазначена угода не тільки не заперечує укладання

 цієї  проблми  двосторонніх  угод між країнами СНД, а

 навпаки є для них своєрідною підставою.

      Україна   уклала   такі   угоди   з   Російською

 Федерацією, Республікою Молдова, Вірменія. Найближчим

 часом  планується  до  підписання  міжурядова угода з

 Республікою Білорусь.

      Укладена  вже  угода з Литовською Республікою та

 підготовлені проекти угод з Латвійською та Естонською

 Республіками  також  були  закладені основні підходи,

 які   містять   в   свобі   угоди   криїн   СНД   про

 співробітництво   в   галузі   трудової  міграції  та я 
 я                           - 48 - я 

 соціального захисту трудящих-мігрантів.

     

      ГОЛОВА.    Чи    є    запитання    до   Анатолія

 Полікарповича?  Є  проект  постанови  про ратифікацію

 цієї    угоди,   ставиться,   закон,   вірніше,   про

 ратифікацію.

      Ставлю  на  голосування,  прошу. Голосуйте, будь

 ласка.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. У когось заперечення є якісь?

      Олександр    Миколайович,    йдіть    голосуйте.

 Оголосіть, будь ласка, ще раз. Запросіть до залу тих,

 хто   думав,  що  це  буде  дві  години  розглядатись

 питання.

      Олександр   Володимирович,  сідайте,  голосувать

 будете. Він тут сидить, він, ось він.

      Григорій  Омельянович,  ви  свою  картку взяли з

 собою? Так.

      Приготувались. Будь ласка, голосується закон про

 ратифікацію  у варіанті, який вам розданий. Ставлю на

 голосування. Будь ласка, будь ласка, не заважайте там

 поле діяльності. я 
 я                           - 49 - я 

     

      ЗА -

      Рішення

      Дякую. Сідайте , будь ласка.

      І  мені. Так, я прошу ті питання, що віднесені у

 нас   за   межу   наявності   часу.  Про  відновлення

 колишнього найменування населеного пункту Косівського

 району  Івано-Франківської області. Відновити колишнє

 найменування  населеного  пункту,  в  які об'єдналися

 села  Гірське  та  Долішнє  Косівського району Івано-

 Франківської   області   в   село   Спас.  Ставлю  на

 голосування,  я  прошу підтримати. Це новий населений

 пункт, який утворився при об'єднанні двох.

     

      ЗА -

      Рішення прийнято.

     

      Про  зміну  меж  міста  Волочиська  Хмельницької

 області,    включити    в   межі   міста   Волочиська

 Хмельницької   області,   землі  Волочиського  району

 загальною площеню 470 гектарів це фактично оформлення

 того   процесу,   який   відбувався   тут,  Свято  ми

 підтримуємо вашу пропозицію. Ставлю на голосування, я

 прошу підтримати. я 
 я                           - 50 - я 

     

      ЗА -

      Рішення прийнято.

      Про  зміну  меж міста Гайсин Вінницької області,

 включити  меж  міст  Гайсин Вінницької області земель

 Гайсинського  району  площею 1061 гектар. Мова йде не

 про  те,  де  хто  лякається,  що це може продуктивні

 землі  чисті  приєднуються.  Це  населені  пункт,  як

 об'єднуються  тепер  в  межі одного міста вводяться і

 потім  це  не  така  велика  площа для великого міста

 Гайсин, я ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Дякую.

      Тепер... Про віднесення міста Осрога Рівненської

 області  до...  Це  проголосовано. Вже я підписав цей

 документ. Да.

      Про   призначення   виборів  народних  депутатів

 України у виборчих округах, де вибори були відкладені

 на  1  рік,  відповідно  до  Постанови Верховної Ради

 України  від 7 грудня  1994 року.

      У   вас   є  проект  Постанови.  Вчора  Президія

 розглядла це питання. Тобто, мова йде про призначення я 
 я                           - 51 - я 

 на 10 грудня виборів. Строк передбачено відповідно до

 законодавства.  Голосується  цей  проект Постанови за

 основу. Будь ласка, підтримайте...

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Які  доповнення  будуть? Доповнення? Будь ласка,

 Омельченко - доповнення.

     

      ОМЕЛЬЧЕНКО Г.О.

      Шановний   Олександр   Олександрович  і  шановні

 колеги-депутати!   Я   хотів,  щоб  ми  тут  за  вами

 обговорили  таку  ситуацію. Адже в нас велика частина

 народних   депутатів  до  цього  часу  працює  не  на

 постійній   основі.  Ще  раз  одне.  Я  не  знаю,  чи

 поступила   вже  офіційна  інформація  з  Генеральної

 Пркуратури   про   те,   що   Звягільський  являється

 громадянином  Ізраїлю з 1993 року і на його виборчому

 округу також треба проводити вибори. Я для того кажу,

 що    Законом   передбачено.   Там   4   місяці   оце

 проведення...  щоб  не  попалось  так... не трапилося

 так, що вирішим питання на тих участках, які працюють

 на  двух...  в Верховній Раді і виконавчій структурі, я 
 я                           - 52 - я 

 щоб  одночасно  провести  ці  вибори. Оці питання щоб

 узгодити, Олександр Олександровичу.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги, шановні депутати, будь

 ласка,   Іздрель,  як  визнаєте,  не  входить  в  наш

 виборчий  округ.  Тому  зауваження  слушне,  але якщо

 будуть   звільнятися   округи,  то  ми  тоді  окремим

 рішенням  на  цю ж дату призначемо... да не забудемо,

 господи ви ж нагадаєте. Правильно?

      Є   пропозиція  в  цілому  прийняти  цей  проект

 Постанови. Ставлю на голосування. Будь ласка.

     

      "за" -

     

      Рішення прийнято.

      Прошу уваги. У вас роздано ще у травні місяці за

 пропозицією   комісії  Стротовича  і  є  пояснювальна

 записка  про  внесення  змін  до статті 71 Цивільного

 Кодексу  України, де визначається уточнення до статті

 3 Закону "Про власність".

      І  мова  йде  про  таке. Закон України, я ще раз

 нагадую   і  присутнім  тут  журналістам,  статею  71

 Цивільного  Кодексу України викласти у такій редакції

 стаття   71:   загальний   строк  позовної  давності, я 
 я                           - 53 - я 

 загальний  строк  для захисту права за позивом особи,

 право  якої порушено, позовна давність встановлюється

 в  три  роки.  Це  пов'язано з процесами приватизації

 найперше.  І  під  час  розгляди цих питань вносились

 такі пропозиції.

      Тому  заперечень  ні в кого не викликало. Юристи

 наші  проаналізували  цей  документ. І тому ставиться

 цей  проект  Закону  у першому читанні такого змісту.

 Ставлю  на  голосування.  Оскільки  це  зміни можна в

 цілому  ставить, якщо нема зауважень. В цілому ставлю

 на голосування, в цілому.

     

      "за" -

     

      ГОЛОВА.  Рішення  прийнято,  дякую.  І  тепер ті

 питання,  які  ви  вже починали розглядати, але ще не

 завершений,   про  проект  постанови  Верховної  Ради

 України  про  згоду  до  притягнень  до  кримінальної

 відповідальності   колишнього  депутата  Сузонівської

 сільської  Ради  народних депутатів, Кіровоградського

 району,   Кіровоградської   області   Романенко,  тут

 аргументація   є  і  є  проект  постанови,  він  дуже

 короткий, дати згоду. Немає заперчень?

      У вас є ? будь ласка Брит. я 
 я                           - 54 - я 

     

     

      ____________. Уважаемые коллеги, я не знаю этого

 человека, никогда с ним не встречался и не знаком, но

 меня   настораживает   такой  факт,  сельский  Совет,

 районный     Совет,    обласной    Совет    отклоняют

 представление    прокуратуры,   значит   они   чем-то

 мотивировали,  это  свое  отклонение, они знают этого

 человека   лучше  чем  мы,  а  мы  заочно  собираемся

 принимать  решение,  я считаю, что мы морально просто

 не  имеем  права  этого делать, сдесь в представлении

 говорится   о   том,  что  три  эти  совета  не  дали

 мотивировки  своего отклонения этого представления, я

  в  это  не  верю,  я  считаю,  что нужно прежде, чем

 принимать   решение,  потребовать  от  обласного  или

 районного  Совета  чтобы  они дали разкяснение почему

 они  отклонили  разкяснение прокуратуры. Я боюсь, что

 здесь речь идет о какой- то расправе над человеком.

     

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги, у вас є аргументація, де

 написано  за що, мова йде про велику взятку, яку взяв

 цей  чоловік,  і попереднє слідство попередило, що це

 так, але оскільки він був депутатом, то його не можна

 притягнути до відповідальності, треба дати згоду. я 
 я                           - 55 - я 

      Валентина  Олександрівна, будь ласка, не кричіть

 на  мене,  будь  ласка  не  я  вносив  цю пропозицію,

 комісія   розглядала,   йдіть   на  трибуну.  ВАлерій

 Олександрович   про   притягнення   до   кримінальної

 відповідальності  депутата, про згоду на притягнення,

 Романенка  Михайла  Івановича,  депутата сільради, ви

 підписали  це подання. Комісія вносила цю пропозицію!

 За поданням прокуратури.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Там є.

     

      ___________. Уважаемые народные депутаты!

      Мы   рассматривали   на  Комиссии  этот  вопрос,

 приглашали  заместителя  прокурора  области,  который

 подробно   доложил   Комиссии   в   отношении   этого

 инцидента.   С  точки  зрения  Уголовного  права  там

 действительно   есть   отчетливый   и  полный  состав

 уголовного   преступления,   и  не  вызывало  никаких

 сомнений. Мы задавали этот вопрос в отношении того, а

 почему  не  давали?  Действительно,  значит, районный

 и  областной  Совет не давали согласия по причинам...

 ну,  своим  собственным,  чтобы не дать в обиду этого

 депутата. Но там никаких...

      (Шум у залі, окремі вигуки) я 
 я                           - 56 - я 

      Что? Не дали, не дали -совершенно справедливо...

 Да, совершенно справедливо - не дали...

      Но    я    считаю,   что   этот   вопрос   нужно

 проголосовать, потому что сомнений никаких нет.

     

      ГОЛОВА.   Так,  є...  одну  хвилинку!...  Є  дві

 пропозиції.  Перша пропозиція, яку вносить Комісія, -

 дати згоду; а ждруга - додатково вивчити це питання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  ви  ж  не розглядали це питання! Почекайте,

 Комісія ... теж така сама, як і ваша. Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ставлю  на  голосування.  Хто за те, щоб дати

 згоду на притягнення до відповідальності?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Персональне питання поіменно не голосується!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сідайте. Сядьте, будь ласка.

     

      Йде голосування:

     

      "За" -

     

      Ставиться   пропозиція  така:  доручити  Комісії я 
 я                           - 57 - я 

 Євдокимова  додатково  вивчити  це  питання,  а потім

 внести його на розгляд Верховної Ради.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А?  Та  ні, депутатів сільських Рад ми не будемо

 сюди ставити. Колишніх депутатів сільських Рад, які...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      З Кіровоградської області є хто?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка, йдіть сюди, на трибуну...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

             (Шум у залі)

     

      Будь ласка.

     

       ___________.  Шановні  депутати,  я саме з того

 округу,  з  якого  цей депутат Сизонівської сільської

 Ради,   приймав   участь   в  роботі  обласної,  коли

 розглядалось   итання,  і  районної6  Кировоградської

 районної  Ради.  Не  тільки  районна, іа і обласна, і

 сільська  Рада  майже  одностайно  вирішили не давати

 згодяи на  п притягнення цього чоловіка.

      Питання  там дійсно не визначено до кінця, через

 то визивало  в депутатів сумнів. я 
 я                           - 58 - я 

      Є  відповідні звернення ради веттеранів районів,

 і сільських жителів про те, що ця особа не повинна.

      Це    обласна    сльськогосподарська    станція,

 директора  вже  там  зняли  з  роботи. А за цим ще до

 цього часу якось тягнуться оці хвости.

      Тому  я  хотів  би вас запросити, що якщо ми вже

 проголосували,  то  по  нашому  Регламенту  не  треба

 нічого вивчати, а це питання знімається.

      Дякую вам.

     

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.  Я прошу, заспокойтесь.

      Я прошу всіх, шановні народні депутати, оскільки

 я розумію, що питання викликає певний сумнів, я прошу ...

 

             (Шум у залі)

     

      ГОЛОВА.  Носов, будь ласка.

      Сядьте.

     

      НОСОВ

     

      Шановні   депутати!   В   Законі   "Про   статус я 
 я                           - 59 - я 

 депутата", правда депутата Верховної Ради указано 2/3

 голосів,  і голосування здійснюється поіменно. А щодо

 депутатів  місцевої Ради, Закон "Про статут народного

 депутата  України"  не визначив 2/3 голосів. Це треба

 дивитися  в  Закон "Про статус місцевого депутата", я

 не пам'ятаю чи 2/3, чи ні, а голосування здійснюється

 поіменно.  Це  стаття  Регламенту  9. 6. 5    частина

 четверта.

     

      ГОЛОВА.   Хвилиночку.   Тип  паче,  будь  ласка,

 комісія,  яка.........  вивчіть  і процедуру розгляду

 цього  питання, тоді внесе... Одну хвилинку. От ви...

 давайте, вам одне - голосувать.

      (Шум в залі)

      Тому   я   прошу,  вивчите,  а  потім  доповісте

 Верховній Раді. Все.

      Говорун, будь ласка.

      Не  все, тому що поіменно в Регламенті записано.

 Будем  голосувать  поіменно,  змінем  -змінем. Але не

 сьогодні. будь ласка.

     

      ГОВОРУН

      Шановні  народні  депутати!  Ми  сьогодні з вами

 зранку   розглядали   питання   стосовно  боротьби  з я 
 я                           - 60 - я 

 корупцією.  Я  звертаю  вашу увагу: майже два роки не

 можуть правоохоронні органи притягнути  цю  особу  до

 відповідальності  за хабарництво, через приналежність

 до депутаського корпусу.

      Що   стосується   розгляду   сьогодні   питання.

 Олександр  Олександрович! Ми завжди були так, повинен

 представник  прокуратури  чи  це буде генеральний, чи

 виконуючий,  повинен  підтримати клопотання своє і от

 тут  доповісти.  Ми  повинні представника прокуратури

 заслухати.  Це  якраз і передбачається статею 9. 6. 1

 нашого   Регламенту.   Клопотання  порушені  органами

 попереднього   слідства   повинні   бути   підтримати

 генеральним  прокурором  України.  Я  прошу перенести

 слухання  цього питання і запропонувати, щоб доповідь

 зробив предстаник прокуратури.

     

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  прошу.  Ви  прочитали норму

 правильно,   а   сказали   про   процедуру.   Там  не

 передбачано,  що  прокурор  повинен  сюди  приходити.

 Підтримка  визначена,  на  це  посилалась  комісія. Я

 оскільки,  ви  бачите,  не  з'ясовані обставини, даєм

 доручення   комісії   Ємельянова   і  окремо  ще  раз

 розглянемо це питання. Нема запитань?

      Все, ясно. Дякую. я 
 я                           - 61 - я 

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ви   наполягаєте   на   голосуванні?  Ставлю  на

 голосування    цю    пропозиції:   доручити   Комісії

 Ємельянова   з  урахуванням  обставин,  Євдокимова  з

 урахуванням   змісту   і  процедурою  розгляду  цього

 питання  вивчити  його  і внести додатково на розгляд

 Верховної Ради.

      Ставлю на голосування.

     

      "за"

     

      ГОЛОВА. Анатолій Миколайович, правильно?

      (ШУМ У ЗАЛІ)

      Ну, так так і робиться, ви ж бачите.

      Так,  ще одне останнє питання. Я просив би вашої

 згоди.  У  нас  там  є  ще до перерви навіть час, щоб

 розглянути це питання.

      А, ну, таке ж подання і друге стосується іншого.

 Будь ласка.

      Закон      "Про      упорядкування      розмірів

 адміністративних   штрафів  за  порушення  паспортних

 правил  та  віднесення розгляду цих питань до відання

 органів внутрішніх справ".

      Ви   суть   цього   питання   знаєте.   Відносно я 
 я                           - 62 - я 

 упорядкування  мова  йде про заміни слів "мінімальних

 розмірів    заробітньої   плати"   словами   "до   15

 мінімальних  розмірів,",  там,  ну і до кількості, то

 відповідно до якої статті.

      Тобто   приведення   у   відповідність  із  тими

 нормами, які ми ввели вже майже в усі закони, які тут

 проходили.

      От,   власне   кажучи,   всі   зміни,   які  тут

 пропонуються. Але закон на одну сторінку виходить, бо

 він стосується десь п'яти позицій. Тому потрібно його

 проголосувати.

      Є  заперечення?  Я  ставлю  цей  проект закону в

 цілому на голосування.

     

      ЗА -

     

      Прошу підтримати, щоб не вертатися до нього, він

 на   завтра  винесений  в  основний  порядок.  Дякую,

 рішення прийнто.

      Тепер,  шановні  депутати,  завтра  як ви знаєте

 слухається  кілька  складних  питань,  я по ранковому

 засіданню  о  10  годині ранку в якому за попередньою

 домовленістю   повинен  брати  участь  Президент  -це

 слухання  з  питань  про дотримання України конвенції я 
 я                           - 63 - я 

 про    права   жінок,   парламентське   слухання   із

 запрошенням   зарубіжних   гостей,   спеціалістів   і

 представників    громадських    жіночих   організацій

 України,  буде  слухатися  це  питання.  Потім  з  16

 години, день Кабінету Міністрів -це те, що ми ввели у

 порядок  нашої  роботи.  А  поміж  ними слухатиметься

 Закон "Про зміни до бюджету".

      Надзвичайно  питання  важливе,  я  просив би вас

 користуючись   можливістю   сьогодні   попрацювати  в

 комісіях ще. Візьміть цей проект Закону "Про зміни до

 бюджету"  пройдіться  по  їх  статтях  і  можливо  ви

 схилетеся  до  того, що, будь ласка, не кричіть, будь

 ласка,  якщо  у  вас  є запитання підніміть руку, або

 іншим  способом  скажіть,  що ви хочете висловитися з

 цього приводу.

      Микола  Янович,  Азаров  пішов готуватися, він з

 Міністерством  фінансів, мова йде ось про що зараз ми

 сам  проект  вам організуємо і роздадуть, будь ласка,

 попрацюйте,   проект,   який   вчора  розглядався  на

 Президії.

      Візьміть один екземпляр запустіть його в тираж і

 роздайте  депутатам  при виході візьмете на столах. Я

 прошу   Секретаріат   організуйте  цю  справу.  Вчора

 розмова  була  на  Президії про те, щоб ці зміни, хоч я 
 я                           - 64 - я 

 Законом  "Про  бюджет"  передбачено,  що сама Комісія

 може вносити зміни і доповнення, пропозиції щодо змін

 і  доповнень,  одначе  ми це питання погодили вчора з

 Президентом і Кабінетом Міністрів і вони внесуть його

 в  порядку,  як  вносяться  просто  бюджет. Тобто, за

 підписом Президента.

      Ви   одержите   це   подання,   а   самі   цифри

 почекаєте...  ну  10-12  хвилин.  Розмножать  зараз і

 візмете  біля  столів  самі  цифри. Щоб ви могли ними

 скористатися.

      От  приблизно  весь  той  перелік питань, які ми

 повинні  були  сьогодні.

      У вас є запитання  якісь? Будь ласка, Корнелюк.

      Є  ще такий варіант.... Я дам вам слово зараз. Є

 ще  такий  варіант.  Всі  голови  Комісії  мають  цей

 документ.  І  було  б  корисно,  якби  ви  в Комісіях

 пройшли  його.  В Комісіях. То, власне кажучи, ви вже

 озброєні   цим документом. Будь ласка.

     

      КОРНЕЛЮК В.М.

      Дякую.    Шановний    Олександр   Олександрович!

 Оскільки  день Уряду це проводиться вперше, ну було б

 добре,   якби   зараз   більш   широко  сказали  саму

 процедуру  -як  це  буде.  Доповідь прем'єр-міністра? я 
 я                           - 65 - я 

 Запитання-відповіді?   Чи  просто  виступлять  окремі

 міністри  і натому  завершиться ця...

     

      ГОЛОВА.  Буде  так.  Попереднє  погоджено  такий

 порядок.  Буде присутній Кабінет Міністрів. Принаймні

 з  тих питань відповідальні, яякі за це відповідають.

 І буде присутній прем'єр-міністр.

      Інформацію з 4 питань, як було встановлено вами,

 крім  2  тих, які вчора Президія розглядала вважаю не

 потрібно розглядати завтра. Чи не можна розглядати за

 браком  часу  навіть.  Відповідні  міністри  зроблять

 інфорамції і дадуть відповіді на запитання депутатів.

 А  потім  можна  буде  задати  запитання  до прем'єр-

 міністра стосовно цих питань або які виникнуть в ході

 цих... цього дня.

      Ні  Програми завтра ще не буде. То інше питання.

 Це не до дня Кабінету Міністрів.

      Найда, що хотів  запитать. Георгій Іванович.

     

      НАЙДА Г.І.

      396 округ, Херсон, фракция коммунистов, Найда.

      Александр  Александрович,  мы написали целый ряд

 депутатских  запросов Кабинету Министров. Особенно по

 оплате тарифов за жилищно-коммунильные услуги. До сих я 
 я                           - 66 - я 

 пор мы же не знаем сами, как люди наши должны платить

 февраль,  март  и апрель. Никто из Кабинета Министров

 нам  не  разкяснил. Если Кабинет Министров не ответит

 на  эти  наши  депутатские запросы, то будет понятно,

 потому  что  они  не  входят  в перечень тех, которые

 написаны нам на день встречи с Кабинетом Министров.

      Поэтому  хотелось бы, чтобы уже... мы с Евгением

 Кириловичем  перговорили,  чтоб  люди  были  готовы и

 отвечали.   Потому   что  сегодня  нашим  избирателям

 понасчитывали по 7 по 10 миллионов за февраль, март и

 апрель  доплачивать.  При такой огромной пенсии как у

 нас  один миллион, то мы сегодня можем прямо сказать,

 что наши люди обречены. Это первое.

      И    второй    вопрос.    Уважаемый    Александр

 Александрович,    сегодня    российское   телевидение

 передало,  что  вчера  Российская  дума  расмотрела о

 зберегательных  вкладах.  Они индексируют 5 тысяч раз

 свои   вклады.   Это   получается  на  тысячу  рублей

 вложенных   5   миллионов.   У  нас  Указ  Президента

 предусматривает  у  2  тысячи  двести раз и то только

 срочные  вклады  и  вклады на детей. Это получается в

 нас  тоже  на  тех  тысячу  рублей тоже два миллиона,

 чуть-чуть   меньше.   А   если  взять  эквивалент  по

 российским  деньгам,  то  мы  должны  получить  на те я 
 я                           - 67 - я 

 тысячи рублей своих 150 миллионов карбованцев.

      Сегодня  бесприрывно  звонят  наши избиратели. И

 вот  это  надо,  чтоб как -то было расмотрено хотя бы

 как то поритетно. Я понимаю, что мы беднее России, но

 не  сталько  же  бедней.  Надо,  чтоб  Звягильский  с

 Плоткиным оттуда помогли нам с Нью-Йорка. Но как то ж

 надо  работать,  ка  кто  жить  же  надо нашим людям.

 Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Григорій  Іванович,  це питання задасте

 завтра  прем'єр-міністру.  А  крім  того, питання про

 підготовку  пенсійного  законодавства і законодавства

 про  компенсацію  заощаджень завтра буде доповідатьна

 трибуні міністр. Йому задасте це питання.

      Шановні  депутати,  якщо  ви дасте згоду зняти з

 четверга   одне  питання  і  зараз  розглянути  його.

 Питання,  в якому враховані всі зауваження. Це проект

 Закону  України,  це  друге  читання  проекту  Закону

 України  про  внесення  змін  і  доповнень  до деяких

 законодавчих   актів.   Про,   у   зв'язку  з  митним

 законодавством,   всі  зауваження  враховані,  згодні

 його в цілому прийняти, чи будемо окремо розглядати в

 четвер, не заперечуєте?

      Тоді в цілому цей законопроект в другому читанні я 
 я                           - 68 - я 

 ставиться на голосування. Будь ласка.

      Ви   його  опрацювали  всі  в  комісіях,  бо  на

 Президії   це   було  видно  з  дискусії.  Ставлю  на

 голосування в цілому.

     

      "ЗА" -

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Ще раз повторюю, у вас у кожній

 комісії є проект закону про внесення змін до бюджету,

 будь ласка йдіть працюйте над ним, хто хоче почекайте

 ще  10 хвилин одержите на руки, цей екземпляр, завтра

 засідання   розпочненться  о  10  годині  і  слухання

 важливого питання, про виконання конвенції ООН. Прошу

 до завтра.