СТЕНОГРАМА N 55

Опубліковано 27 12 1994

                 ЗАСІДАННЯ  П'ЯТДЕСЯТ  П'ЯТЕ

     c е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

       У к р а ї н и   27   г р у д н я   1994 р о к у

                        10.00 година

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  народні  депутати,

 журналісти і гості Верховної Ради!

      Я прошу депутатів підготуватися до реєстрації.

      Увімкніть, будь ласка, систему!

      В залі зареєстровано 335 депутатів. Ранкове засідання

 оголошується відкритим!

      Шановні  народні  депутати!  На  запрошення Верховної

 Ради   України  з  офіційним  візитом  в  Києві  перебуває

 делегація  Народної  Республіки Бєларусь на чолі з Головою

 Верховної Ради Мечиславом Івановичем Грибом.

 

      (О п л е с к и )

 

      Мені   здається,  можна  сказати,  що  реакція  на  це

 повідомлення  відтворює  почуття  наше  до  наших близьких

 сусідів,  до  братів  наших  словян білорусів і я звеликим

 задовлення  хотів би надати слово для на нашій трибуні для

 керівника  делегації  Вячеслава  Івановича,  ласкаво прошу

 (оплески)

 

      ГРИБ  М.І. я 
 я                              - 2 - я 

 

      ВИСТУП ЙДЕ НА БІЛОРУСЬКІЙ МОВІ.

 

 

      (О п л е с к и)

 

      ГОЛОВА.  Шановний  Мечиславе Івановичу, шановні гості

 із  Білорусії,  я  думаю,  що  ми не просто мову розуміли

 через  ваші  слова:  ми  розуміли  один  одного через наші

 серця.  І  це, мабуть, добре всі знають, всі українці, всі

 ті,  що  живуть  на  Україні  люди.  В нас справді спільна

 історія,  нам ніколи в житті в історії нашій не доводилося

 щось   ділити   між   собою.   І   тому,   я   гадаю,   що

 міжпарламентські  стосунки  уже  запізнилися, і ми повинні

 компенсувати  це запізнення інтенсивною роботою надалі між

 нашими   комісіями,   між   керівництвом   парламентів   у

 підготовці законодавства, яке потрібно для кожної із наших

 економік  і  для  наших  спільних справ, бо нам так багато

 потрібно    підвести   правової   тканини   під   взаємини

 економічні.  Ми  про  це  вже  говорили  сьогодні вранці з

 Мечиславом Івановичем, і очевидно, сьогодні, завтра робота

 парламентської  делегації  Білорусії  тут  буде теж, присв

 "ячена   знаходженню  тих  спільних  точок,  які  потрібно

 узгодити найперше в правовому відношенні.

      Я  думаю,  що  за час перебування у Києві, наші друзі,

 брати-білоруси   переконаються   в   тому,   що  ставлення я 
 я                              - 3 - я 

 українців до білорусів, як було, так і залишається і вічно

 буде завжди добрим, братерським і однією із складових, або

 запорукою   такого   співробітництва   надалі,   і  такого

 розуміння,  буде наше спілкування і наша спільна праця, на

 благо наших держав і народів.

      Ще  раз  вітаємо  сердечно  вас,  і бажаємо успіхів у

 вашій праці.

 

      (О п л е с к и )

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  народні  депутати,  продовжуємо

 роботу.  На  порядок  денний дозвольте зачитати, які у нас

 сьогодні  питання,  які  погодженні  з вами і погодженні в

 тому  плані,  що  в  нас  перехідні  питання з попередньої

 неділі,   і   вчора  вони  були  узгодженні  на  засіданні

 Президіії.

      Про  проект  Закону  "Про  державну  владу  і місцеве

 самоврядування" після доопрацювання. Інформація Уряду щодо

 співідношення   підвищення   роздрібних  цін  на  споживчі

 товари,  зростання заробітної плати у сфері виробництва та

 бюджетної сфери у жовтні-листопаді 1994 року.

      Інформація   Уряду   про   підтримку,   про   відміну

 предоплати  в  розрахунках з підприємствами, про Постанову

 Кабінету  Міністрів  України від 21 грудня 1994 року -855, я 
 я                              - 4 - я 

 про  розміри  надбавок до посадових окладів працівників за

 дипломатичними  рангами  України,  персональні  званння та

 ранги  державних  службовців.  Про  старухування цивільної

 відповідальності   власників   транспортних  засобів,  про

 проект  Закону  України  "Про вненсення змін до закону про

 статус  народного  депутата  України". І про проект Закону

 України "Про визнання деяких законодавчих актів" такими що

 втратили  чиність  в  зв"язку  з прийняттям Закону України

 "Про статус народного депутата".

      Є пропозиція, скільки ми відведем на розминку, хвилин

 двадцять. Двадцять хвилин достатньо?

      Я  ставлю  на  голосування.  Хто  за те, щоб відвести

 двадцять хвилин прошу проголосувати!

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято.

      Включіть систему і запишіться, будь ласка.

      Достатньо. Будь ласка, висвітіть! Я думаю, достатньо.

 ___________спочатку.  Депутат  Стоян,  за ним Райковський.

 Будь ласка!

 

      СТОЯН О.М.

      (62   виборчий  округ,  Голова  Федерації  профспілок

 України).

      Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Шановні  народні я 
 я                              - 5 - я 

 депутати!

      Ось  у  мене в руках інформація Голові Верховної Ради

 Морозу  Олександру Олександровичу. Ця інформація підписана

 Прем'єр-міністром  Масолом. В цій інформації констатується

 про те, що за останні місяці значно погіршилась ситуація у

 виробництві,  в  соціальному  захисті,  і  робиться  такий

 висновок.   Слід   зауважити,   що   відмічено  погіршення

 соціально-економічної   ситуації,   багато  в  чому  стало

 можливим   в   результаті   того,   що   частина  важливих

 екологічних  питань не були важлимвим чиномо розроблені. Я

 хотів  би все-таки, щоб ми звернулися до цієї інформації і

 послухали   Прем'єр-Міністра   хто   таакий  винен  в  тій

 ситуації, яка сьогодні склалася і чому.?

      Питання соціально-економічна  спрямована  на  розвиток

 реформи  Президента  не  було  розроблені  не просто якась

 митуація факту, що значно погіршилася, а хто повинен, якщо

 є  персонально,  значить  персонально. Якщо в цілому, то в

 цілому Уряд, не можна просто дати інформацію на правити на

 для  прийняття  до  відома,  а  треба  розглядати  причини

 погіршення стану в виробництві соціального захисту, тому я

 наполягаю.  Або  окремим  питанням,  або  питання  коли ми

 будемо   слухати   інформацію   Уряду  про  співвідношення

 підвищення роздрібних цін і соціальних виплат послухати це

 питання, причина погіршення ситуації, хто повинен в цьому.

 Дякую.

 я 
 я                              - 6 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Райковський, за ним Кияк.

 

      РАЙКОВСЬКИЙ.Передаю слово 384.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Райковський. Будь ласка.

 

      384 Владимир ПУСТОВОЙТОВСЬКЫЙ Харьковская область.

 

      Уважаемые Президидиум! Уважаемые коллеги!

      На  повестку  дня сегодняшней сессии выносится проект

 закона,   который   по   замыслу  авторов  должен  основой

 концепции  власти,  новой  Конституции  Украины.  Учитывая

 важность  этого  документа, желая избежать ошибок, которые

 могут  повлечь  за собой впоследствии большие неприятности

 народу  Украины,  я  предлагаю  дать  один  час времени на

 изучение  доработанного  документа,  через  час продолжить

 заседание,  представить слово докладчику, дать 30-40 минут

 на  вопросы  и  ответы,  после  чего дальнейшее обсуждение

 приостановить и работать над остальными вопросами повестки

 дня.

      После  выезда  в  округа  мы  сумеем  обсудить проект

 Закона  с  депутатами местных органов власти, руководством

 районов   и   регионов,   опереться   на   мнение  широкой

 депутатской   ответственности  и  из  избирателей.  Тогда,

 приступив  к  обсуждению  предлагаемого документа в начале

 третьей сессии мы сможем учесть имеющзийся спектр мнений и я 
 я                              - 7 - я 

 взвешенно  принять в первом чтении документ, имеющий столь

 важные последствия.

      Прошу поставить мое предложение на голосование.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кияк, будь ласка.

 

      431, Чернівці, Тарас Кияк, "Державність". Дякую.

      Використовую можливість сказати те, чого мені не дали

 сказати  в  суботу.  А в суботу я хотів найперше привітати

 усіх католиків мого округу, області та України зі святом.

      Далі,  друге.  Пропоную  поставити  такі  питання про

 нульовий  варіант,  я  маю  на  увазі  "Согласшение  между

 Украиной и Россией", про наші взаємні борги, ознайомившись

 з   текстом,   я  переконався,  що  поставити  це  питання

 обов'язково доречно.

      Далі.   Ми   домовлялися,  що  поставимо  питання  по

 підсумки  роботи  другої  сесії.  Слід поставити. Пропоную

 сьогодні   теж   завершити   день   "різним",   і   знову,

 користуючись  нагодою,  маю  ще  час,  я  хотів застерегти

 сьогодні  в  потенційному обговоренні аналогічного питання

 Закону  про влади, не вдаватися до автомазитизму. Я маю на

 увазі   вислови,  які   нас  дискредитують  у  присутності

 президентської  влади,  Президента,  радіоаудіторії.  Я не

 буду   (..............)   депутата  Ратушного,  але  бажаю

 (............)   нашого   спікера,   котрий   сказав,   що я 
 я                              - 8 - я 

 нормальний  спікер може бути лише за нормальних депутатів.

 Це  ображає,  зрештою,  отих  не  менше 200 тисяч громадян

 округу  Ратушного.  Давайте не будемо вважати, що на все є

 дві думки, моя і Примакова.

      Далі ще одне. Я теж протестую проти літературознавчих

 притензій   декого  з  депутатів,  які  образили  депутата

 Яворівського.   Я   не  переконаний,  що  депутат  Душейко

 прочитав  хоч  один  із  його  творів,  але так зневажливо

 ставитися   до   депутата   не   потрібно.  Пропоную  йому

 вибачитися   перед   депутатом,  а  депутату  Яворівському

 зробити   новорічний  дарунок:  подарувати  один  із  його

 творів.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Кириченко, за ним Пименова.

 

      КИРИЧЕНКО.

 

 

      Шановний   Олександр  Миколайович!  Я  передаю  слово

 народному депутату Масенко, 330 виборчий округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      330 Ожицький, Полтавщина, Олександр МАСЕНКО

 я 
 я                              - 9 - я 

      Шановний Олександр Миколайович! Шановні депутати!

      Я   прошу   вислухати   мене  до  кінця,  і  в  межах

 відведеного мені часу.

      Мій  сьогоднішній  виступ, викликаний тією ситуацією,

 що склалася в цього залі, стосовно політичних пристрастей,

 так  звані  "демократи",  я  говорю  так  звані,  тому  що

 дійсними  демократами вони ніколи не були, та й вони добре

 самі  це  розуміють,  постійно  ведуть мову про припинення

 політичних баталій у сесійному залі.

      Говорячи  так,  вони  роблять  це  з метою формування

 суспільної  думки, щодо ініціаторів політичних інцендентів

 у  сесійному  залі. До цих маніпуляцій з боку "демократів"

 ми  вже звикли, думаю, що і більшість громадян України вже

 маючи те уявлення хто є хто.

      Але   в   зв"язку   з  виступом  23  грудня  депутата

 Кендзьора,  стосовно радянської символіки, яка знаходиться

 тут у сесійному залі, і на будівлях Верховної Ради, я все-

 таки  хотів  звернути  увагу  і  виборців  на те, хто ж це

 ініціює   політичні   конфлікти.   Дивно,  що  в  депутата

 Кендзьора,  вистачає  совісті вести про це мову, ще у тому

 плані,  що нинішня державна символіка України, нав"язана в

 силовому порядку, не маючи на те згоди більшості депутатів

 Верховної Ради минулого скликання і народу України з чисто

 людських  етичних  міркувань  не  можна  ігнорувати  думку

 мільйонів жителів України, яким символ "Серпа і молота" є

 близьким... я 
 я                             - 10 - я 

      Олександре  Миколайовичу, я в межах свого регламенту.

 Іншим  ви  це  дозволяли,  а  мені  не  дозволяєте. Так як

 Кендзьору  і  його однодумцям ріже серп і б"є молот, так і

 для  десятка мільйонів українців (..........) отой тризуб,

 який  також  нагадує  один із видів сільськогосподарського

 інвентаря.

      Я  добре  розумію,  що можливо не варто сьогодні було

 підіймати  це  питання. Але так як депутат Кендзьор підняв

 це питання, то він повинен одержати на нього і відповідь.

      Хочу  щоб  добродію Кендзьору і подібним йому в кінці

 кінціав стало зрозуміло, що (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну хвилиночку, Моісєєнко, давайте ми в

 різному розглянем це питання.

 

      (Шум в залі)

 

      -Олександр  Миколайович,  що стосується повістки дня.

 Олександр   Миколайович,  я  вношу  пропозицію  внести  на

 розгляд  питання  про  Указ  Президента  "Про  конпенсацію

 громадянам   України   втрат   від   знецінення   грошових

 заощаджень".   Так   як   багато  виборців  не  задоволені

 вирішенням  того  питання  в  тому  варіанті, в якому воно

 пропонується. Тобто порядком видання ваучерів. Потрібно це

 питання  вирішити  так  як треба. І я настоюю на тому, щоб

 було   розглянуто   питання   про   Указ  Президента  "Про я 
 я                             - 11 - я 

 невідкладні заходи проведення Земельної реформи".

      Дякую за увагу!

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу  до  уваги!  Піменова,  за  нею

 Єлляшевич.

 

      ПІМЕНОВА Н.П.

      (42 Сімферопольський виборчий округ, Республіка Крим,

 член Комуністичної партії Криму).

      23  декабря  1994 года сессия Верховного Совета Крыма

 приянла  Декларацию  о денонсации Беловежского соглашения.

 Принимая во внимание...

      (Оплески).

      ...Я  прошу  меня  никому  не  перебивать,  уважаемые

 товарищи  депутаты!  Принимая во внимание катастрофические

 последствия  разрушения единой страны, основываясь на воле

 народа,  которое  выражено  на  Всесоюзном  Референдуме 17

 марта  1991  года и Всекрымском Референдуме 20 января 1991

 года,  учитывая настоятельную экономическую и политическую

 необходимость  самой  тесной интеграции стран содружества,

 Верховный   Совет   Республики  Крым  в  своей  Декларации

 обратился к высшим органам законодательной власти Украины,

 Беларусси,  России  с  призывом  денонсировать Беловежские

 соглашения   и   приступить   к   работе   по  созданию  к я 
 я                             - 12 - я 

 взаимоприемлемой    формы    обкединения    республик    в

 экономический,  политический  и  военный  союз,  вплоть до

 восстановления единогосударственности.

      Сегодня  только  слепой  не  может видеть и глухой не

 может   слышать,   что  народы  бывшего  Советского  Союза

 стремятся  к  обкединению.  И сегодня это обкединение идет

 снизу.

      Второе.   Сегодняшнее   присутствия   в   зале высокая

 делегация Республики Белоруссии свидетельствует о том, что

 пусть    не    многих(..........)   ближайших   соратников

 востановлению  разрушеного  хозяйства  белоруссы  пришли к

 тому,  что мы единственные близкие соседи с которымы нужно

 востанавливать эти связи.

      Поэтому  я  настаиваю  на  вчключение  в повестку дня

 рассмотрение и решение принятое Верховным Советом Крыма.

      Второе.  Я  поддерживаю  предложение Пустовойтенко, о

 том,  что  в  таком  спешномл  порядке,  котором нас опять

 втягивают   рассмотрении  Закона  "О  власти".,  допустить

 нельзя   и  нужно  его  рассмотреть  сегодня  и  перенести

 окончательно на рассмотрении после работы в округах.

      Нельзя вспешном порядке решать важнейшие политические

 вопросы,   и   последние   принятый   Указ  Президента  об

 индексации денежных вкладов населения (..........) желания

 самых  граждан  и  принят  вопреки  интересам  -этот  Указ

 является  очередным  обманом  народа  и извените за грубое

 слово  заберет  и  выгребит  последние  копейки тех людей, я 
 я                             - 13 - я 

 которые  втечении  многих лет собирали по 2 тысячи рублей.

 Спасибо за внимание. (Оплески).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Єльясевич , за ним Яблонський.

 

      ЄЛЯСЕВИЧ.

 

      Шановний Головуючий! шановні народні депутати!

      Ну  перш за все я хочу сказати, що 22 числа ми з вами

 допустили велику помилку. Цебто підозрюючи того, що в селі

 є  злодій  розстріляли все село разом з дітьми жінками -це

 коли  ми слухали питання про вилучення земель, при підохрі

 в  одному  випадку,  що  там  може  бути  щось  не то, ми,

 відверто кажучи, зарубали все це питання. А це значить, що

 багато підприємств зупинилося, будівництво зупиняється, на

 прикладі  навіть  свого Яворівського кар'єру я добре знаю,

 що  будівництво  Львова  промисловості  лише  йде  з цього

 кар'єру,  і  житло,  і  все інше. Землі давно закінчились,

 півроку мусолиться це питання. Я прошу того депутата, який

 мав  сумнів  по  свому округу, якщо він вивчив це питання,

 скаже  стан  справ.  Якщо не вивчив, хай він вивчає. А всі

 інші  пункти  нам  треба проголосувати негайно. Люди й так

 без  роботи, люди не мають впевненості у завтрашньому дні.

 Давайте  їм  дамо  надію, що будуть працювати хоч в новому

 році.

 я 
 я                             - 14 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

      Олександре  Миколайовичу, шановні колеги

 депутати,  ми  напередодні  набільших  християнських свят:

 Нового  року і Різдства. В цей час всі люди оглядаються на

 пройденний  шлях  і  думають, як далі жити. І дуже великим

 десонансом  виглядає,  коли  в нашому залі напередодні цих

 свят звучать антидержавні заклики, коли ми людей будоражим

 людей  замість  того,  щоб  зосереджувати людей над мирною

 працею,  над  підняттям  економіки, над злагодою. Подумає,

 про  що ми говоримо, до чого ми людей закликаємо подібними

 виступами,   як   це   зробили   (..........)(..........).

 Можливо,  сьогодні  ми  скажемо про денонсацію Біловізьких

 угод,  а завтра й розпустимо Організацію Об'єднаних Націй.

 Адже  так  можна багато до чого договоритися. Ми -державні

 мужі, ми повинні думати, що ми говоримо.

      Друге.  В  нашому  порядку  денному на цих два стоїть

 "Про   обговорення  Указу  Президента  відносно  земельної

 реформи".              В             зв'язку             з

 цим(..........)(..........)(..........) дуже і дуже багато

 різних  хвилювань,  кривотолків  і  т.  д.  Частина  наших

 депутатів   також   виступають   в   пресі,   на  жаль,  з

 притирічивими  поясненнями,  що  людей  хвилює, а саме: одні

 говорять,  хто  має  право  на  приватизацію,  колгоспники

 мають,  а  працівники  радгоспів  не мають; чи мають право я 
 я                             - 15 - я 

 вчителі, чи мають право медики і т. д. Ми повинні до цього

 питання  розсудливо  підійти, і таким чином, щоби всі, які

 живуть  в  селі, працювали на це село і мали надію на своє

 майбутнє.

      Третє,  що  я  хотів би сказати. Всіх нас, мабуть, не

 обійшла  без  хвилювання  заява  мера Москви Лужкова, який

 зробив    безпрецендентну   заяву,   ще   раз   приєднавши

 Севастополь  до  території  Росії,  і  показавши  себе  як

 персоною  нон-грата на Україні. Я вважаю, що наша Верховна

 Рада   з   цього   приводу  повинна  прийняти  рішення,  і

 заборонити безвізовий в'їзд на територію України посадових

 осіб  з  інших  держав, тим більше якщо ці особи заявляють

 антидержавні  виступи.  З  цього  приводу  ще Шевченко 150

 років сказав, коли вже й тоді в Російьскій імперії подібні

 слова  звучали:"Кажуть,  бачуть, що все таке було наше, що

 ми  тільки позичали (..........) і полякам, може і правда.

 Нехай  так і буде. Так сміються з України стороні люди, це

 ще  150  років  тому Шевченко дав ясну відповідь на ці всі

 проімперські зазіхання на Україну. Невже ми не дамо відсіч

 тим  всім,  які  стараються  порушити  нашу  територіальну

 цілісність,   будемо   їх   як  гостей  приймати,  а  вони

 приїжджають  не як друзі, а як вороги. Роблять свою "чорну

 справу" на нашій Україні. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Мовчан.

 я 
 я                             - 16 - я 

      МОВЧАН

 

      Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги!

      Я  не  можу  не  зазначити  того  прикрого  факту, що

 замість  того,  щоб обговорювати сьогодні ті проблеми, які

 стоять  перед державою і передовсім економічні, ми знову в

 черговий  раз  вступаємо  в  політичні  дебати,  що  дають

 підстави  кваліфікувати  нашу  роботу,  як дію політичного

 клубу,   а   не   законодавчого  органу.  Що  є  абсолютно

 підставами  і  справедливими  Президента,  розпустити  або

 звернутися до народу з проблемою референдуму.

      Я  перепрошую,  така  недоцільність,  мені  здається,

 виглядає  абсурдною, вислухавши двох депутатів, Піменову і

 Масенка.

      Щодо  Криму,  маленьку  зроблю  ремарку. Ви прекрасно

 розумієте,  що  Крим  сьогодні на дотації. І там все майно

 розкрадене.  І  замість  того,  щоб вирішувати ці проблеми

 сьогодні  ми впускаємося в чергові політичні авантюри, про

 індексацію Біловізької Пущі і таке інше.

      Я повертаюся до порядку денного про те, що ви забули.

      Ми  формуємо  роботу  двох  днів.  І  я  тоу пропоную

 сьогодні   невідкладно   перенести   із  завтрашнього  дня

 обговорення   проект,   це   друге  читання,  Закону  "Про

 оподаткування  прибутку  підприємств, так само, як і Закон

 "Про добавлену вартість".

      Якщо  ми  хочемо  допомогти  сьогодні  України, і щою я 
 я                             - 17 - я 

 промисловість  запрацювала, сьогодні необхідно зробити, ці

 прийняти всі закони. Сьогодні, я пропоную.

      Далі,  я  хотів  би  щоб ми обов"язково на кінці року

 неодміно  повернулися  до  того  питання, яке тут постійно

 зависало  в  повітрі  -це  про будівництво терміналу. І до

 речі   визначити   тут  всі  параметри  цього  об"єкту,  і

 відповідальність  хто несе і чия сторона відповідає, і хто

 гальмує реалізацію цього проекту.

      Далі,  необхідно безперечно мати  сьогодні інформацію

 про  ту  широкомаштабну угоду, яка готується за закрититми

 дверима,  і  ми  її  не  маємо  як Парламент, який повинен

 здійснювати контроль між Росією і Україної.

      Я  вважаю,  що  така і нформація вкрай не обхідна так

 само  на  тлі  тих виступів, які відбувалися у Севастополі

 мера міста (..........) (..........). Мені здається, що це

 так    само   провакативна   лінія,   яка   покликана   на

 безстабілізацію  ситуації в Україні.

      І  тому  і територіальні притензії і всі посули що до

 допомоги,  ми  знаємо  уже три роки допомагують Криму і до

 якого стану довели цей Крим.

      Я хотів би сказати про таке, що нам треба, Олександре

 Олександровичу,  все такі застосувати механізм відкликання

 депутатів,   які   не  можуть  конструктивно  працювати  в

 Праламенті,  позбавити їх імунітету депутатського, тому що

 це  депутат...  мені  здається,  комуністичний  психоз. І,

 Олександре  Миколайовичу,  це передовсім до вас! Ви давали я 
 я                             - 18 - я 

 можливість  висловлюватися і зворохоблювати зал. Припинемо

 ці акції!

      Дякую!

 

      ГОЛОВА. Алексєєв, останній виступ.

 

      АЛЕКСЄЄВ В.

      (    виборчий округ, місто Харків).

      Пользуясь  предоставленным  мне внеменем, я зачитываю

 обращение,    которое    приняла    вчера    Комиссия   по

 законодательному  обеспечению  свободы  слова  и  средства

 массовой информации. Читаю на языке оригинала.

      Голові   Верховної  Ради  Морозу  О.  О.,  Президенту

 України Кучмі Л.Д. і Прем'єр-міністру Украюни Масолу В.Ф.

      Звернення.

      "Останні роки  неухильно  зменшуються  тиражі газет і

 журналів,   меншає   кількість  передплатників  друкованих

 видань,  втрачають  глядачів  кінотеатри,  мережа яких теж

 зменшується.  Це  пов'язано  з погіршенням як економічних,

 так   і  соціальних  умов  нашого  життя.  В  той  же  час

 телебачення  і  радіомовлення  залашились фактично єдиними

 дійсно   масовими   джерелами   інформації  для  мільйонів

 громадян  України.  Скорочення  обсягів їх мовлення значно

 погіршить   задоволення   інформаційних   потреб  громадян

 України, їх і без того обмежений побутовий комфорт.

      Ми  вважаємо,  що  економії споживання електроенергії я 
 я                             - 19 - я 

 треба  досягти за рахунок скорочення тевтологічних витрат,

 а не примусовим скороченням побутового енергопостачання. А

 тим   більш,  зменшенням  надходження  споживачам  програм

 телебачення  і  радіомовлення. Це є порушенням прав людини

 на інформацію.

      Ми  звертаємось  до  керівників  держави  з проханням

 захистити  громадян  від  інформаційного голоду, запобігти

 небажаним   наслідкам  суто  відомчого  підходу  у  справі

 вирішення проблем енергозбереження."

      Такие  обращения  отправлены  Президенту Кучме Л. М.,

 Премьер-министру Масолу В.Ф., а Александру Александровичу

 я вручаю лично.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам.  Я  прошу пробачення, Володимире

 Миколайовичу. Ми використали час відведений для...

      (Шум у залі)

 Я  прошу вашої згоди, ну, ми тоді давайте від фракцій. Ну,

 ми ніколи під час такої розминки не використовували право.

      (Шум у залі)

      Я вас ще раз прошу... Тоді,  Володимире Миколайовичу,

 тоді всі будуть фракції наполягати. Ми будемо говорити про

 порядок дня, тоді коли час вийде.

      (Шум у залі)

      Ну, чому ж ви не використали свій час?

      (Шум у залі)

      Ну,  тоді, будь ласка, від фракцій. я 
 я                             - 20 - я 

      По три хвилини прошу.

      (Шум у залі)

 

      МОИСЕЕНКО

 

      Товарищи!  Моисеенко,  фракция  "Коммунисты Украины",

 выступаю от фракции.

      Уважаемые   депутаты   и  избиратели!  Нас  депутатов

 коммунистов  удивляет  спешка  и  поверхностный  подход  с

 которым  нам  предлагают принять Закон, который фактически

 меняет    государственную    власть,    основы    общества

 общественно-политического  строя.  Устанавливает диктатуру

 буржуазии, узаканивает безконтрольный грабеж.

      Судите  сами.  На  прошлой  неделе в пятницу депутаты

 услышали  доклад  Президента по этому поводу. И всем сьало

 ясно,   что   Закон   о   власти   нарушает  все  принципы

 народовластия    и    демократии.   Фактически   устраняет

 разделение властей и прочее.

      Верховный  Совет  пошел на встречу Президенту, создал

 комиссию  по  согласованию  позиций  между  Президентом  и

 Верховным  Советом.  И  это  был  большой  компромис, явно

 превышающий  полномочия  Презыдента,  как лица обладающего

 законодательной   инициативой.   Закон   не   принят   был

 Вепрховным  Советом, значит его должен дорабатывать автор,

 как  не  подготовленный,  а  не навязывать его прием всеми

 правдами и не правдами. я 
 я                             - 21 - я 

      Нам  говорят,  что спешка вызвана тем, что Президенту

 не хватает власти и, поэтому он не может управлять сегодня

 страной. Это не правда. При обсуждении Закона мои товарищи

 готовы  наглядно  это доказать. На самом деле приследуется

 другая цель -уничтожить советскую власть и подчинить срану

 диктатуре  чиновничьего аппарата, назначаемого буржуазией.

 А как удобнее всего одурачить человека? Не дай ему времени

 опомниться и разобраться. Вот и получается, только сегодня

 во  вторник  мы  с  нарушением  всех  процедур, регламента

 получили  жтот обкемный документ на рассмотрение. Хотя нам

 его  обещали  выдать  прошлую субботу, ради этого депутаты

 бросив  все  работали  в  выходной  день  не дали. Обещали

 выдать в понедельник не дали. А теперь когда вы нам выдали

 сегодня  за  полчаса  назад и говорите:"Умри но прими", не

 обдумав и не в звесив -это преступление.

      Мы коммунисты хотим напомнить, что наши избератели не

 поручали   нам   от  их  имени  принимать  не  продуманные

 скорополительные решения.

      Поэтому  Регламент  наш  предусматривает  16  дней на

 изучение  и  рассмотрение  в  том  числе  после  Совета из

 изберателями  на  местах  Законов  связанных  с изменением

 Конституции,  а  здесь  речь  идет  об  изменении более 70

 статей.

      Народ  говорит,  спешка хороша только при ловле блох.

 Поэтому  фаркция "Коммунистов" предлагает скорополительных

 решений  не  принимать.  Горячки  без оснований не пороть, я 
 я                             - 22 - я 

 глубоко     изучить    порученный    нами    законопроект,

 согласительной  комиссии  подготовленный посоветоваться со

 своими  изберателями,  обсудить  Закон  на  сессиях  гор и

 райСоветах  то  есть  власть  на  местах.  Есть сведенья о

 фракции,  что  она  не  поддерживается  и  просим  всех не

 спекулировать   на  отсутствие  законодательной  базы  для

 системы государственной власти.

      Предлагаем  перенести  рассмотрение на январь месяц с

 15 января.Спасибо за внимание.

 

       ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      Олександр ЛАВРИНОВИЧ , Фракція "Народного Руху України"

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати!

      Ми   сьогодні   стали   свідками   того,  як  фракції

 комуністів  рапотом  не  сподобалася можливість узгодженої

 роботи  в  цьому  залі,  і  перетворення  цього зібрання в

 плідно працюючий парламент.

      Ми  почали  шукати спільну мову, і приймати узгоджені

 рішення  про  економічні  проблеми. Сьогодні, демонстрація

 бажання  того реваншу за втрату, яку комуністи понесли три

 роки  тому,  зводить  нанівець  всі  ці  зусилля.  І  хоче

 перетворити  наш  парламент  з  Верховної  Ради,  яка буде

 приймати  закони  для  вирішення  суспільних  проблем,  на

 безперспективний  політичний клуб, який для народу України я 
 я                             - 23 - я 

 взагалі не потрібний.

      Тому  хочу  сказати,  що ті люди, які дозволяють собі

 глум  над державними символами, яким безперешкодно дається

 можливітьс  це  робити,  вони не мають права носити високе

 звання члена парламенту держави Україна.

      І  те,  що  стосується повернень до існуючого статусу

 кво в системі державно-партійної системи, забудьте панове.

 Цей час минув і ніколи не повернеться.

      І сьогодні, коли ви собі дозволяєте заклики до цього,

 то  ви  тільки гальмуєте можливості вирішення тих проблем,

 які  стоять  сьогодні  перед  українською державою. І коли

 піднімається  питання  про  денансацію  Біловезької угоди,

 потрібно  сказати,  що  очевидно  назрів уже той час, коли

 потрібно  робити  наступний  крок  у  вирішенні проблеми з

 органами  державної  влади автономної Республіки Крим, яка

 зухвало  нехтує  законодавство  України  і  зухвало нехтує

 всіма  рішеннями,  які  приймаються  центральною  владою у

 державі Україна.

      Ми  пропонуємо  працювати над вирішенням тих проблем,

 які  сьогодні  є найголовнішими. І тому сьогодні прийти до

 другого   читання   Закону   "Про  оподаткування  прибутку

 підприємств"  і розглянути ті готові законопроекти, які ми

 сьогодні  маємо,  для вирішення найголовніших проблем, які

 стоять перед нашою державою.

      А   ті  люди,  які  сьогодні  піднімають  прапори  не

 існуючої  держави,  і  дозволяють собі виходити на трибуну я 
 я                             - 24 - я 

 Верховної  Ради  з  тими  ознаками,  які  прийшли до нас з

 учорашнього  дня,  депутат,  який  дозволяє собі нехтувати

 державними символами, повинен давати собі відповідь на те,

 кого   він  тут  представляє,  і  в  якій  державі  він  є

 парламентарем. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я просив би вас припинити обговорення. Ні, я

 запропонував, а якщо ви проти, то будь ласка.

      Я сказав, будь ласка, говоріть. Прошу.

 

      Александр  ЕЛЕШКЕВИЧ,  г.  Херсон,  депутатская група

 "Реформы"

 

      Уважаемые коллегы!

      От  имени  своей депутатской группы "Реформы", я хочу

 заявить  следующее.  Да,  безусловно,  очень  важен проект

 Закона  "Про  державну  владу  і  місцеве самоврядування",

 который подал Президент и сейчас работает над этим законом

 согласительная комиссия.

      Но  мы прекрасно знаем, что согласительная комиссия к

 согласию  еще  не  пришла.  И  только  сегодня, сейчас, мы

 получили документ, который еще не успели оценить.

      Поэтому  этоот  вопрос  необходимо  перенести. В тоже

 время   мы   в   очередной  раз  настаиваем,  что  сегодня

 необходимо  начать  нашу  работу  с  расомтрения во втором

 чтении Закона "О налогообложении прибыли предприятий". Это я 
 я                             - 25 - я 

 важнейший  закон,  который  позволит  всем предприятиям на

 Украине    начать    новый    год   с   новой   концепцией

 налогообложения.  А  завтра  расмотреть  во  втором чтении

 Закон  "О  налогообложении добавленной стоимости".

      И  очень  прошу от себя лично и от депутатской группы

 подержать  это.  наши избератели очень ждут результативных

 действий  от  Верховного  Совета Украины. Если мы к Новому

 году  не  приймем  этих  два  важнейших законопректа, то к

 сожалению, как это уже не однократно звучало на Президиуме

 Верховного  Совета Украины, в новый год предприятия войдут

 со старыми грабительскими налогами. Спасобо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто розумніший той припинить обговорення,

 мається на увазі той не буде брати слова, бо ми витрачаємо

 час   в   пусту   зараз.   Немає   потреби  абсолютно  для

 обговорення, все зрозуміло.

      Я просив би розумнішу фракцію припинити цю процедуру,

 внести  попропозицію  щодо  цього. Я поставив би навіть на

 голосування цю процедуру.

      Я  прошу  вас  давайте  припинемо,  ми  нічого тут не

 забуваємо.  Олександр  Миколайович, я вас прошу. Ну, ясно,

 будь ласка.

      (Шум в залі).

 

      ___________

      Уважаемые коллеги! я 
 я                             - 26 - я 

      Я   поддерживаю   того,   кто   выступал   первым  от

 коммунистов.  Только  с  развитием.  Он сказал, что спешка

 нужна в одном случае - в народе говорят, что спешка бывает

 в  трех случаях... Не надо спешки ни в одном, ни в другом,

 ни  в  третьем случае! Я -політичне протистояння відкидаю,

 звертаюся до організаційних питань.

      Як   тільки   ми  з  вами  починаємо  порушувати  наш

 Регламент,  ми  заганяємо себе в глухий кут, з якого потім

 вихід один - стінка на стінку, стіна на стіну іде.

      Пропозиції, які з цього випливають.

      Перше.    Президент    був   суб'єктом   законодавчої

 ініціативи.  Була  створена  погоджувальна комісія, яка не

 може  бути суб'єктом законодавчої ініціативи хоча би тому,

 що  в  її  склад  включені  не  депутати  Верховної  Ради.

 Проблема  на  сьогодні виглядає таким чином: той документ,

 який  нам  роздали  (а  мені  це  відомо,  і  представники

 Президента це підтвердять -вони його побачили тільки після

 того,  як  я їм його дав...)... Хто виносить цей документ?

 Яка  погоджувальна рада? Яка її частина? Таким чином, ми з

 вами  знаходимось в становищі, коли невідомо, хто пропонує

 документ, яким чином за нього голосувати чи в першому чи в

 півдругому читання? Звідси пропозиція: сьогодні і завтра у

 порядок денний це питання не включать, працювать. На другу

 сесію  винести,  пройти  нормально  по  Регламенту  те, що

 потрібно,   а   на  сьогоді  і  на  завтра  у  нас  є  чим

 займатися... я 
 я                             - 27 - я 

 

      (О п л е с к и).

 

      ГОЛОВА.  Досить уже. Я прошу вас, Ігор Рафаїлович, ви

 ж мудра людина. Ну давайте не будемо обговорювать, вже все

 використано.  Прошу,  прошу, Ігор Рафаїюлович говоріть від

 "Державності".

      Я прошу присутніх тут зрідка депутатів помовчать поки

 що, поки говорить ваш колега.

      _______________

 

      Шановний  Олександр  Олександрович, шановні депутати,

 ми  вкінці-кінців повинні почати конструктивно працювати в

 парламенті.  Парламент  має  стати  основною  законодавчою

 силою  у  цій  державі.  І ми всіляко повинні прямувати до

 цього. До того часу ми не маємо ні податків, ні бюджету, а

 зараз  йде Закон про владу. То, що ми сьгодні одержали, ми

 ще  навіть  того  не  вивчили.  І  тому зразу виносити, не

 вивчивши того, що перед нами є, неможливо.

      Голови  шести  фракцій  домовились між собою взяти на

 себе  ініціативу:  написати Закон, запропонувати цей Закон

 Президентові,  запропонувати  цей  Закон  Голові Верховної

 Ради  і  почати  працювати  тут,  у  парламенті. Без такої

 ініціативи  парламент  не  зможе  існувати. І тому я прошу

 підтримати  нас  в  тому, що зараз Закон не розглядати. Ми

 повинні   узгоджений  Закон  внести  Президентові,  внести я 
 я                             - 28 - я 

 Голові  Верховної Ради, ми просимо до нас приєднатися інші

 парламентські   групи   для   того,  щоб  парламент  почав

 працювати.

 

      ГОЛОВА.  Можна  далі працювати? За процедурою... Одну

 хвилиночку,  йдіть  сюди.  Можна  приступати  до  розгляду

 питань.   Антон   Денисович,  я  прошу  вас.  Найрозумніша

 фракція, все-таки давайте... Антон Денисович, дозвольте.

      Читаю  пункт  2,  5,  4 Регламенту. Шановні депутати,

 заспокойтеся.

      "Розклад  засідань Верховної Ради для розгляду питань

 порядку    денного   приймається   Верховною   Радою   без

 обговорення,   за  пропозицією  Президії  Верховної  Ради,

 погодженою   з  погоджувальною  радою  депутатських  груп,

 фракцій,  -що  було  вчора  зроблено, -Рішення приймається

 більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

 

      НОСОВ . Я пропоную поіменно.

 

       ГОЛОВА.  Я  пропоную  поіменно припинити обговорення

 порядку дня (Шум у залі).

      Ні, я поставлю на голосування, а потім, як хочете.

      (Шум у залі).

      Я  прошу  уваги,  Антон  Денисович,  говоріть  будемо

 завершувати.

 я 
 я                             - 29 - я 

      БУТЕЙКО 70 депутатська група"Центр".

 

      Шановні колеги! Шановний Олександре Олександровичу!

 

      Наша   депутатська   група   просила   би  Голову  не

 визначати,  яка  група  є  розумнішою,  а яка іншою -це не

 передбачено правилами нашої процедури.

      Наступне.  Я хотів би зауважити, що депутатська група

 "Центр"  розглядає  питання  про Закон, Закон "Про владу і

 місцеве  самоврядування",  який  внесений  Президентом, як

 намагання   одержати  важливий  інструмент  для  реформ  і

 підтримує цю ідею.

      наша  депутатська  група  знаходиться  певною мірою у

 привілейованому  становищі,  тому  що наш член, член нашої

 депутатського групи працює в узгоджувальній комісії і ми є

 поінформовані про результати роботи ціїє групи.

      Тому  на  зібранні  сьогодні в ранці ми були готовими

 підтримати   запропонований  Президентом  і  узгоджувальню

 групою  текст,  як  основу для прийняття в першому читані,

 але  ви  знаєте,  що  наша група завжди виступає з позицій

 права  і  ми  повністю  розуміємо  ці думки і почуття, які

 висловлені  були  іншими депутатськими групами в св'язку з

 тим,  що вони не мали змоги знайомитись із цим документом.

 Тому  у  мене є також запитання. Завжди, коли на вноситься

 на розщгляд якийсь документо, то він вноситься від когось.

 У  даному  випадку нам порівняльна таблиця передана і нема я 
 я                             - 30 - я 

 написано, хто її вносить -це є порушенням тих вимог нашого

 регламенту.  І  я  хотів  би  підтримати  ті пропозиції, і

 виносились  раніше  нашими колегами, і ми будемо працювати

 конструктивно, щоби найти вихід із ситуації.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Є ще бажаючі виступити? Будь ласка.

      Віктор  (...........) Меркушов.

 

      МЕРКУШОВ

      8 округ, Меркушов, "Едність".

      Ми вважаемо, що до сьогоднішнього порядку денного, що

 проект  Закону про державну владу і місцеве самоврядування

 включати  сьогодні  не  доцільно.  По тим же мотивам, що і

 були  сьогодні  виступи  інших  депутатів.  Мені б дуже не

 хотілося,  і  я думаю, що депутати підтримають, коли ми це

 питання  знову  не  підготовлене висунемо на розгляд нашої

 Ради, знову не приймено ніякого рішення і знову це питання

 перетворимо  в  щось непонятне для всіх, і перш за все для

 наших  виборців.  Тому  я  пропоную сьогодні це питання не

 включати сьогодні до порядку  денного.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.   Все?   Дякую.   Ми   вже  висловили  все  з

 процедурним,   все.  Є  пропозиція  припинити  обговорення

 процедури. Прошу  проголосувати. я 
 я                             - 31 - я 

      (Шум у залі)

      А? Від позапартійних Носов просить, будь ласка.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні   депутати!  Я  фактично  хочу  виступити  по

 процедурі, не треба кричати і слухайте уважно. Є стаття 6.

 5.  3. в Регламенті, яка передбачає розгляд законопроектів

 в першому читанні.

      Одним з питань при розгляді є розгляд його структури,

 побудови.  І  ми  можемо  сьогодні  запросто розглянути це

 питання.  Тобто  питання  про  неприйнятість,  поставленен

 на  минудлому  засіданні. В якому вигляді ці положення, що

 запропонував  Президент  подати. Ми нічого там не міняємо,

 все що він запропонував  можна подати від першої по 55, чи

 56 статтю. Або як зміни і доповнення до чиної Конституції.

 Це питання ми можемо розглянути, дати доручення комісії. А

 датийого  в  вигляді,  як  зміни  і  доповнення  до  чиної

 Конституції,  бо  іншого  Конституція  не передбачає. Мало

 кому  що  в  голову западе, я хочу в такій формі, я хочу в

 іншій. Є Конституція і дотримуйся її. Це питання ми можемо

 вирішити.  Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все, ми дали змогу висловитися всім, хто

 хотів  з цього приводу. Голосувати не має потреби, тому що

 ми визначилися відповідно до регламенту. я 
 я                             - 32 - я 

      Я  хотів би всіх вас попросити спочатку заспокоїтися.

 І  особливо  мені  було  не  зрозуміло  чому збурення таке

 сталося,  я  зараз  буди  іти  по запим, які вів Олександр

 Миколайович,  я  думаю,  що  ми  встановимо істину з цього

 приводу.

      Я  гадаю,  що  у нас було вже досить причин для того,

 щоб  висловити свої політичні позиції там чи десь інше, чи

 в цьому залі Верховної Ради. Для того я думаю можна б було

 використати  інший  час,  а  не займати час відведений для

 розгляду  законодавчіх  актів  чи  їх проектів. Я хотів би

 вашої  уваги  на  вирішення  такого питання. Чи на розгляд

 такого питання.

      Ви  знаєте,  що  в  останні  дні  поставлено крапку у

 розшуках   членів  екіпажу  корабли  чи  судна  "Сальвадор

 Альєнде".  Оскільки  ми  в  останні  дні не збиралися і до

 частного  якісь  висновки  чи  навіть  реагування  з цього

 приводу ми робити не могли, є пропозиція (у зв'язку з тим,

 що справа остаточно закрита і зрозуміло, що люди загинули)

 вшанувати пам'ять про них хвилиною мовчання.

      Прошу сідати.

      Я  гадаю,  що  відповідні  господарські  структури  -

 урядові і  органи влади на місцях - зроблять все необхідне

 для  того,  щоб  члени сімей екіпажу якимось чином відчули

 турботу  держави  про  свій стан, про свою долю; і це, хоч

 найменшою  мірою, могло б компенсувати ту біль від втрати,

 яка сталася внаслідок стихії, і внаслідок того лиха. я 
 я                             - 33 - я 

      Тепер  відносно тих питань, які ставили тут депутати.

 Депутат  Стоян,  якщо  якесь  буде уточнення, можливо я не

 точно  буду  говорити,  ви тоді поправите. Інформація Прем

 "єра,    відносно    поліпшення   ситуації   в   народному

 господарстві.

      У  нас  є  документ від Кабінету Міністрів і він буде

 розданий,  якщо  не  розданий.  Уже  розданий. Будь ласка,

 подивіться  втішного,  безперечно,  тут  мало що є, але ви

 тільки   сьогодні  ознайомитесь  з  цим  матеріалом.  Якщо

 потрібні  будуть,  якісь  додаткові питання, давайте ми їх

 сформулюємо поставимо Прем"єр-міністрові, на них він зможе

 відповісти.  Але так відразу, ви самі розумієте прекрасно,

 це  всерівно що зараз вам дати відповідь про ситуацію, про

 підготовку якихось положень з боку профспілок.

      Будь ласка, уточніть. Стояна включіть.

 

      СТОЯН

 

      По-перше,  я  мав  мову ось про що. Тут є інформація,

 досить  змістовна інформація Уряду про те, що зараз значно

 погіршилась  соціально-економічна  ситуація.  Особливо  за

 останні  два  місяці.  І  робиться  висновок,  що це стало

 завдяки  тому,  що  не  відпрацьовані документи соціально-

 економічні і таке інше. І просять нас інформувати.

      То  я  поставив  питання, почитавши цю інформацію нам

 треба  спитати  з  Уряду,  хто  винен  в  тому, що не були я 
 я                             - 34 - я  

 напрацьовані   документи.   Хто  винен  в  тому,  що  була

 погіршена  ситуація?  І  який  вихід  Уряд  бачить, щоб ця

 ситуація    покращилась?   Тобто,   відповідно   до   цієї

 інформація,  не  просто констатація погіршилась і цифри, й

 факти, а які причини погіршення. І як уряд бачить вихід із

 цієї  ситуації?  Ось  яке  в мене було питання. Його можна

 було  окремо  включити  або  сюди,  коли  ми  зараз будемо

 слухати  інформацію,  друге  питання, щодо цін і ситуації.

 Ось моя пропозиція.

 

      ГОЛОВА.  Олександре  Миколайовичу,  очевидно, під час

 розгляду  того  питання,  на  яке ви посилаєтесь, можливо,

 можна   уточнити  потрібно  вам  інформацію.  Але  я  хочу

 сказати,  що я зверну увагу теж на цю позицію у інформації

 Кабінету   Міністрів.  Мені  здається,  що  ті  працівники

 Кабінету   Міністрів,   які   готували   це  матеріал,  не

 проінформували  досить  прем'єр-міністра. Очевидно, він не

 знав  про те, що, власне кажучи, єдиний закон економічного

 профілю,  який сьогодні поданий у Верховну Раду, він тут і

 готувався.  Потім  давався  у  Кабінет Міністрів. Це Закон

 "Про  оподаткування  прибутку  підприємств",  і тепер буде

 розглядатися   в   другому   читанні.   Інших,   на  жаль,

 законопроектів,  котрі стосуються цієї проблеми, уряд поки

 що  не  подавав,  і,  очевидно,  про  це не проіформований

 прем'єр-міністр.  Тому,  я  думаю,  а  ми  з цього приводу

 підписали   відповідний   лист   вчора   на  Президії,  ми я 
 я                             - 35 - я 

 опублікуємо  перелік  тих  законопроектів,  які  треба і в

 чергу,  і  в який час приймати. Представники Адміністрації

 Президента  теж  погодили  цей список. Я думаю, що це буде

 сприяти прискореному розгляду тих законопроектів.

      Пустовойтовський   так  пропонує  Проект  Закону " Про

 державну   владу",   я   так  зрозумів,  теж  у  нього  не

 голосувати,  а...  Я  хочу  пояснити,  бо  тут  багато хто

 виступав  з цього приводу. І Лавринович, Карпов, і інші. Я

 і  Моісеєнко, ми розглядаємо проект Закону, запропонований

 Президентом  він у вас є на руках, який своєчасно розданий

 ви з ним ознайомилися.

      Далі.  Для аргументації, а не як предмет розгляду вам

 дається  документ де зафіксовані узгоджені позиції комісії

 робочої   і  узгоджувальної  комісії,  і  воно  є  частина

 пропозицій,  які  давалися саме депутатами. Тому ви можете

 не зважати на ці дві колонки ви можете використовувати, як

 аргментацію  і  не  більше. А мова йде про те, що ми йдемо

 чітко за процедурою.

      Якщо   незрозуміло  скажемо  Олександру  Миколайовичу

 Карпову хто вносив то я  повторюю Президент вносить.

      І  те,  що  така процедура розгладалася справді вчора

 пізно  на засіданні Президії, запропонували члени Президії

 дати  цю  аргументацію  і ми повинні продовжувати роботу в

 цьому  напрямку і повинні визначатися. Щодо і процедури, і

 наслідків розгляду. Оскільки висловлювався сумнів частиною

 узгоджувальної  комісією від Президента про те, що вони не я 
 я                             - 36 - я 

 готові   відносно   тексту   цього   зробити   якісь  свої

 зауваження. Давайте 12.30 - підійдемо до цього питання.

      Відносно  того,  як вносити його чи не вносити його в

 порядок  дня  -це  питання винесене голосуванням Верховної

 Ради.  І  на  суботу,  і на вівторок сьогодні ми перенесли

 шляхом   голосування.   Тому  вилучити  це  питання  можна

 більшістю  голосів,. якщо будете на полягати я поставлю на

 голосування.  Підстав  я  таких абсолютно не бачу. Тобто я

      просив  би  Регламент  читать  або  до  кінчя, або не

 вичитувать  з  нього  певні  частини.  Бо виходить так, що

 книжка велика, а кожен читає те, що вигідно йому під даний

 момент.

      Про який? Нульовий?

      Пропозицуія  депутата,  яка  про нульовий варіант. Не

 готові зараз ставити це питання на обговорення. Тому що це

 передбачає   відповідну   процедуру.   Доручення  Кабінету

 Міністрів  дане з цього приводу. І нфолрмацію ви одержите,

 документи  будуть  у вас на руках, а потім у відповідно до

 процедури, якщо це питання стосується ратифікації, ми його

 обговоримо  в комісіях, даємо доручення, в даному випадку,

 Борису  Олійнику  -голові  Комісії  з  питань  закордонних

 справ, Борису Іллічу відносно угоди про нульовий варіант і

 інші  документи  підписані  у  Москві.  Ми  їх розглянемо,

 комісія  внесе  через  Президію,  як  потрібно,  і  будемо

 розглядати  потім  на  сесії.  А  зараз просто сказати про

 важливість  цього заходу, я гадаю, і не зробити відповідні я 
 я                             - 37 - я 

 кроки  немає  сенсу. І тому я просто немаю підстав і немаю

 права за регламентом ставити це на голосування.

      Відносно   підсумків   другої   сесії,   ви  одержите

 матеріали  з  цього  приводу завтра. "Різне" сьогодні буде

 час відведемо, це передбачено в середу.

      Хтось від виборчи образив Яворівського, так написано.

 Хай вибачиться, нехай вибачиться.

      Масенко, відносно пристрастей політичних, їх не треба

 в залі, я  згоден з вами.

      Про  грошові  заощадження. Неготовий цей законопроект

 сьогодні. Розглядати сьогодні не можемо.

      Піменова  проінформувала  про  ситуацію в Криму і про

 дію  Верховної  Ради  Криму.  Ми до позиції Верховної Ради

 Криму  ми  ще  підійдемо,  будемо  розглядати  і, я думаю,

 крапки там розставимо такі, що будуть помітні. Поставити в

 повістку  дня  питання  (це  для  розгляду на сесії) немає

 підстав - нам  треба  документ  і  потрібна  процедура для

 розгляду  цього  питання.  Будь  ласка,  давайте.  У нас є

 Комісія   створена,   яка   розглядає   постійно  кримські

 проблеми,  очолює  її  Олександр Миколайович, контролює її

 роботу  Олександр Миколайович. Я думаю, що ми дамо їй таке

 доручення. Готуйте матеріали. І в тому числі, з посиланням

 на таке рішення.

      Про індексацію вкладів я вже говорив. Указ Президента.

      Єлляшевич. Про виділення земель. Давайте, я розумію -

 це Ярослав Михайлович відносно Яворівського кр'єру... Якщо я 
 я                             - 38 - я 

 є окрема потреба у тій постанові, котру ми уже затвердили,

 але випав цей об'єкт - будь ласка, через Даниленка Анатолія

 Степановича   вносьте  цю  пропозицію  на  розгляд,  будем

 затверджувать.

      Пропозиція  Яблонського.  Протиріччя  щодо  Указу про

 землю.  Є  різні  публікації...  Так вони йдуть вже п'ятий

 рік,  ці  різні публікації! Давайте, у нас в порядку є дня

 на   завтра.   Зробить  інформацію  Комісія,  що  в  цьому

 відношенні  напрацьовано.  Можливо, це зніме протиріччя, і

 тоді вже будуть депутати знать, яка тут позиція і Комісії,

 і Президента, і Верховної Ради.

      Лужков  приєднав  Севастополь  до  Росії.  Інформація

 поступила  вчора  із телебачення. Ну, я думаю, що Верховна

 Рада  України  не може відповідати за те, що деякі мужі не

 мають  глузду,  коли говорять про такі речі. І тому, немає

 ніякої  потреби  обговорювати  це питання тут. Скільки вже

 було всіляких заяв з цього приводу. Я гадаю, що ви знаєте,

 що   є  російська  така,  я  скористаюся  мовою  сусідньої

 держави: "На каждый чих -неназдравствуешся".

      Ви  знаєте,  що є багато всяких висловів, і рішень, і

 навіщо цим забивати собі голову. Треба робити свою справу,

 треба будувати державу і економіку.

      Павло  Мовчан, знову в черговий раз політичні дебати.

 Так  не  беріть  у  них  участь,  і все буде в порядку. Це

 стосується  кожного  тут  присутнього. Я в даному випадку,

 просто як постановка його питання. я 
 я                             - 39 - я 

      Відносно   денонсації.   Я   згоден,  що  це  питання

 абсолютно  не до речі. В кожного питання є своя процедура,

 будь ласка, пропускайте через комісії, включайте в порядок

 дня,  голосування  пройде,  а  потім  будемо розглядати. З

 ініціативним  правом Комісії у закордонних справах. А коли

 цього  немає,  тоді  ні  про що говорити, тоді це справді,

 викликає претензії у депутатів, як політизація парламенту.

      Закони  про оподаткування підприємств. Вчора Президія

 дуже уважно розглядала ці питання. Дуже уважно. І зійшлася

 на  тому, що за поляганням Кабінету Міністрів, внесенні ще

 додаткові  правки  в цей Закон. Ви одержали широку таблицю

 із цими поправками, враховуючи їх, можна розглядати тільки

 завтра,   це   прохання   комісії,   котра   готувала  цей

 законопроект.  Тому  це  не намір головуючого або що, якщо

 комісія   готова  сьогодні  доповідати,  будем  доповідати

 сьогодні.

      Закон  "Про  податок  на  добавлену вартість", ще раз

 підкреслюю  теж Президія розгядала це питання. В зв"язку з

 тим,  що  Кабінет  Міністрів  в п"ятницю на своїй президії

 розглядав  цей  законопроект  і вніс норми, які суперечать

 цьому  законопроекту.  Прем"єр-міністр попросив розглядати

 його після того, як будуть прийняті і ці доповнення.

      Тому   якщо   завтра   ми   розглянемо   Закон   "Про

 оподаткування  прибутку"  ми  можемо після того розглядати

 Закон "Про податок на добавлену вартість".

      Про  широкомаштабну  угоду,  ну  ясно будемо згідно з я 
 я                             - 40 - я 

 процедурою розглядати. Парламент контролює і відповідає за

 здійснення  і  вироблення  зовнішньої політики, і ця угода

 якраз іде  в розвиток цієї функції Верховної Ради.

      Наша   комісія   повина  безперечно  брати  участь  у

 розробці  законопректу,  але  функція Парламенту, або роль

 Праламенту зводиться до ратифікації, або ратифікує, або не

 ратифікує. Оцінку ми будемо давати тоді коли угода ця буде

 підготована.  Вона  ще  не готова і тому тут власне кажучи

 предмету для розгляду Верховної Ради ніякого не має.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.     Пропозиції     Моісеєнка     відносно

 поспішності  -це  не поспішність, це процедура передбачена

 нашим  регламентом.  Ми  абсолютно  не  поспішаємо. Ви цей

 документ  я  ще  раз  підкреслюю  одержали свроєчасно, два

 тижні  тому.  Відріжте від нього праву частину і вважайте,

 що ви працюєте в режимі Регламенту.

      Лавринович,  яка  фракція,  що  фракція комуністів не

 сподобалася  узгодження,  Олександре  Володимировичу  мені

 здається, що ви поспішно робите висновки. Вчора я міг би з

 такою  самою з таким же правом посилаючись на обговорення,

 на  Президії сказати, що ви того не хочете., тепер я бачу,

 що  ви  хочете. Я думаю., що і комуністи після обговорення

 визначать  свою позицію вони на те маю право і дорікати їм

 з цього приводу немає ніяких підстав.

      Ну,  відносно  пропозиції Карпова я вже сказав. Решта

 виступів  в  основному  наполягають  на конструктивності в я 
 я                             - 41 - я 

 роботі.  Отже  заперечень  немає. Тому в мене є пропозиція

 така, що комісія узгоджувальна затверджена Верховною Радою

 працює зараз над текстом о 12. 30 зможе зробити відповідну

 інформацію,  а зарз приступити до розгляду тих питань, які

 передбачені у вас Регламентом на сьогодні.

      (Шум у залі)

      Значить  я  прошу  уваги.  Я  справді,  якісь  нюанси

 дискусії   на   той  час  поки  я  проводжував  білоруську

 делегацію не вловив, але мені так здається, що сьогодні ми

 повинні   проголосувати  зараз  перелік  тих  питань,  які

 винесені   на   сьогодні,  на  завтра  для  роботи.  Прошу

 проголосувати.

 

      "за"

 

 

 

      Який  Закон?  Одну  секундочку, я не... Я прошу, одну

 секундочку,  заспокойтеся.  І  ще  одне. Оскільки надійшло

 багато  пропозицій  різного  плану  щодо порядку дня, щодо

 процедури  розгляду  питань,  я  ще  раз поставлю зараз на

 голосування це питання. На зараз, а трохи пізніше. Я прошу

 вас, фракції, на 10 хвилин зараз зберіться, поговоріть між

 собою. Я оголошую (за Регламентом передбачене право в мене

 таке  є)  на  10  хвилин  перерву.  Будь  ласка,  о 11. 35

 збираємся тут. я                             - 42 - я 

                       ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВА. Прошу сідати на місця.

      Шановні депутати!

      Зараз   ми   приступимо  до  розгляду  питань,  котрі

 передбачені  нинішній  затвердженим  уже  порядком  дня на

 сьогодні.

      Я  тимчасом  прошу керівників фракцій і груп зайти до

 мене в Кабінет, а ви будете продовжувати роботу.

 

 

      _______________ Скільки мені хвилин дають?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки ви просите?

 

      _______________ До десяти.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. До 10 хвилин виставте, будь ласка.

 

      _______________

 

      Шановні  депутати,  відповідно  до  Указу  Президента

 України  від  15  січня  цього  року  Кабінетом  Міністрів

 України   була   розроблена   постанова   й  прийнята  про

 затвердження  положення "Про порядок і умови обов'язкового я 
 я                             - 43 - я 

 страхування,    цивільної    відповідальності    власників

 транспортних  засобів".  Що  це  застрахування.  Це  не  є

 страхування  автомобілів,  машин  і т. д. Це є страхування

 відповідальності  кожного водія за те, що він може вчинити

 певну  шкоду  або  заподіяти  смерть і ушкодження здоров'ю

 людини. Тобто застрахованими є...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  вибачаюся, Ігор Валентинович. Шановні

 народні  депутати,  прохання  сісти, зайняти свої місця. І

 давайте  слухати,  ми  продовжуємо  роботу. Голови фракцій

 пішли працювати. Будь ласка.

 

      _______________

      Застрахованими  є всі громадяни України, які не мають

 транспортних  засобів.  А  страхувальником  є ті, хто його

 мають,  цей транспортний засіб, як фізичні, так і юридичні

 особи.  І  у  випадку,  коли  водій  наїде  на  людину або

 пошкодить  майно,  відповідно  до  цієї Постанови страхова

 кампанія  виплачує  постраждалому страхову суму в межах 60

 мільйонів  карбованців.  Тобто,  кожен хто має автомобіль,

 повинен   застрахуватися   внізши   платіж   до  страхової

 компанії,  а це якщо автомобіль "Жигулі" 300 тисяч купонів

 на  рік. Якщо автомобіль "Запорожець" 228 тисяч купонів на

 рік. Якщо "Волга" 450 тисяч купонів на рік.

      Можна  застрахуватись  на  місяць, навіть на 15 днів.

 Тобто,  коли  не  використовується  транспортний  засіб, а я 
 я                             - 44 - я 

 машина в гаражі, то страхуватись не треба.

      Наприклад,  на  15  днів,  це  42 тисячі карбованців.

 Тобто,  якщо  водій  застрахувався,  заплативши на рік 300

 тисяч  купонів, то якщо він наїде на чиєсь майно, тобто на

 іншу  машину, або призведе до пошкодження здоров"я людини,

 або  не  дай  Бог,  трагічний  випадок, не він, а страхова

 компанія  виплачує потерпілому суму в розмірі 60 мільйонів

 купонів, або менше, якщо це інвалід.

      Таким  чином,  ця  Постанова  і  цей  вид страхування

 виконує певну соціальну роль. Ми всі, хто не маємо власних

 транспортних  засібів є застраховані, що нам не треба буде

 судитись,  ходити  виясняти  це  з  водієм,  як  зараз  це

 робиться,  а  ми  на протязі десяти днів, повинні одержати

 від  страхової  компанії суму. Також захищений і водій, бо

 не він буде виплачувати тепер, а страхова кампанія.

      Цей  вид  страхування  введений  у всіх цивілізованих

 країнах  світу  і є обов"язковим. В країнах СНД його ввела

 вже Молдова, там до речі платіж 14 доларів, а не 300 тисяч

 купонів.  Російська  дума  розглядає  його зараз в другому

 читанні.  Цей  вид  страхування  має також ще й міжнародне

 значення.

      На  сьогоднішній день водії України платять приблязно

 42   мільйони   доларів  полякам,  румунам,  виїзджаючи  з

 України. Бо Україна не ввела ще досі цей вид страхування і

 не входить в систему зеленої картки. Якщо ми введем, в нас

 приймають  зелену  картку  і  ми  автоматично,  наш  поліс я 
 я                             - 45 - я 

 визнається у всьому цивілізованому світі.

      Що  викликає  проблему і чому це питання зараз набуло

 такого   розголосу?  Проблему  викликає  пункт  20-й  цієї

 Постанови,  де  сказано,  що  страховики  і страхувальники

 мають   право   за   взаємною   згодою  укладати  договора

 обов'язкового страхування на суму більшу, ніж 60 мільйонів

 (у  даному  випадку)  карбованців.  Для чого цей пункт був

 введений  (і це теж міжнародна практика)? Якщо я тільки що

 купив  машину  і є поганим водієм, і я знаю, що я так буду

 вести  цю  машину,  що,  якщо  спричиню аварію, то розіб'ю

 майно більше, ніж 60 мільйонів... І тому все, що більше 60

 мільйонів,  мені  прийдеться  платити самому, з кишені. То

 тому  я  маю  право  вибору,  а  саме: заплатити страховій

 компаніїв  3  рази  більше (900 тисяч купонів чи мільйон),

 але  вона  тоді виплачує вже не 60 мільйонів, а 180. Але я

 підкреслюю, що цей пункт - за згодою тільки сторін.

      Що  ж відбувавється на практиці на сьогоднішній день?

 Директора багатьох підприємств, коли підписують договори з

 страховою компанією, то вони, за взаємною як би то згодою,

 підвищують суму, збільшують платіж, підписують договори, а

 потім  профспілки,  народ каже, що ми по багато місяців не

 отримуєм зарплату, а директор підписав на суму, більше ніж

 оці  тарифи  мінімальні.  І  пишуть, звичайно, і в уряд, і

 Президентові, і у Верховну Раду.

      Тобто  згода  збоку  керівника була. Він отримав ще й

 премію  за  сприяння  цьому  ділу,  а  народ в якійсь мірі я 
 я                             - 46 - я 

 страждає.

      Крім  того  стархові компанії, а це отримали ліцензію

 найбільші  страхові  компанії в Україні всього 42 компанії

 на  сьгоднішній  день  реально  мають  право це виконувати

 найбільші.  Вони  теж  своєю рекламою ставлять питання так

 агітуючи,  щоб  збільшити  страхову  суму,  тому  виникла,

 виникло це питання люди пишуть, але ми повинні зважити хто

 є  бідніший.  Той хто має машину, чи той хто немає. Бо той

 хто  має  заплатить 300 тисяч купонів. Той хто не має буде

 судитися,  якщо  не буде цього виду страхування, а так він

 хоч 60 мільйонів отримає відповідно до цієї постанови.

      Є пропозіція від комісії, яка комісії по транспорту і

  паливно-енергетичному  комплексі,  яка  звичайно  знайшла

 недоліки в роботі нашого комітету, який створений рік тому

 і   налічує   30  чоловік,  що  ми  звичайно  ці  договора

 контролюємо погано. Тобто незавди бачимо чи є там згода чи

 немає  згоди,  є  пропозиція комісії перенести термін цієї

 постанови на 3 місяці, щоб регулювати багато питань. Разом

 з тим багато питань уже врегульовано.

      На  сьогоднішній  день  на  Україні  створено моторне транспортне бюро його функціями ну цеї постанови визначено,

 що  воно платить, якщо втік водій, якщо машина є вкраденою

 то  тоді  потерпілий  теж  не шукає де взяти ці гроші, він

 безпосередньо  звертається  до  моторно-транспортного бюро

 України.  Є  вже єдиний поліс. От такий полів повинен мати

 кожен  водій  з 1 січня, якщо ми не перенесем цей термі. В я 
 я                             - 47 - я 

 цьому  полісі  вказано  все неолбхідне для того, щоб можни

 було  знайти страхову компанію, яка буде відшкодовувати ці

 збитки.   Проводиться  деяка  інша  робота,  зокрема,  ну,

 прийнята  Постанова  Кабінету Міністрів України щодо того,

 що  кожен  водій  має в своєму посвідченню мати цей поліс.

 Але на розгляд Верховної Ради найбжчим часом буде передано

 зміні  до Закону про дорожній рух та Заклон "Про міліцію",

 де  буде  передбачено, що штрафи будуть братись тільки з 1

 березня,  навіть,  з  1 квітня, я вибачаюсь. Тобто, ну, ми

 таку  ситуацію  запрограмували,  що  1  квартал міліціонер

 тільки  попереджає  водія, що ти повинен мати поліс, а с 1

 квітня,  ну,  якщо шановні депутати приймуть цей Закон, то

 тоді уже будуть брати і штрафи відповідні.

      Виникало  питання  на  комісії  також  щодо  того, що

 компанії  приватні штрафують. Нажаль, на сьогоднішній день

 відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України державних

 компаній  у  нас немає, є тільки компанії, де засновники є

 державні  підприємства, організації, а ці компанії повинні

 відповідати  Закону  "  Про  гоподарські  товариства".

      Але комітет вніс уже пропозиції Кабінету Міністру і в

 найближчий  час  Верховна  Рада  буде  розглядати зміни до

      Декрету,  де  ми  передбачили такий пункт, що держава

 має  право  сама засновувати страхові кампанії. Тобто, щоб

 були і приватні, і державні. Але, на жаль, на сьогоднішній

 день цього в законодавстві немає.

      Щодо бюджету, виникало питання... я 
 я                             - 48 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Час! Ну завершуйте, завершуйте.

 

      _______________ Одну хвилину.

      Виникали питання, чому не платять до бюджету страхові

 кампанії.  Справа  в тім, що Закон "Про податок на доходи"

 (лютий  1992  року)  звільнене обов'язкове страхування від

 спрлати  податку.  Але  зараз,  завтра  будете розглядати,

 мабуть,   Закон,   де   передбачено,  що  тільки  державне

 обов'язкове  страхування  по  самим  відповідальним  видам

 звільняється    від    податків,    а    цей    вид   буде

 оподатковуватись, так що от така робота проводиться.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Ігор  Валентинович.  Запитання

 будуть?  Будь ласка. Скільки ми відведемо часу? 10 хвилин?

 Включіть,  будь  ласка,  запишіться,  систему.  Достатньо.

 Висвітіть,  будь ласка. Спасибі. Депутат Чупахін, за ним -

 Мельник. Будь ласка.

 

      ЧУПАХІН.

 

      Чупахин, 381 -ый, Харьковская область.

      В мой адрес обращаются избиратели с таки вопросом. На

 местах   зачастую   указывается   только   одна  страховая

 компания,   которая   будет  будет  проводить  страхование я 
 я                             - 49 - я 

 транспортных средств.

      Предусмотрено   ли,   что   страхование  транспортных

 средств   возможно   любой   компании  на  Украине,  а  не

 обязательно  в той местности, в которой проживает владелец

 транспортного средства?

      Спасибо.

 

      ____________ Дякую за запитання. Я вибачаюсь, може не

 чув першу половину, бо перший раз на цій трибуні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви візьміть, будь ласка, наушники.

 

      ____________   Згідно  цієї  Постанови,  страховиком,

 тобто   страховою   компанією,   яка   виконує   цей   вид

 страхування -є та компанія, яка отримала ліцензію в нашому

 Комітеті  саме  на  це  вид  страхування.  І  є  вимоги до

 ліцензії. Я кажу, що тільки найбільші компанії отримали.

      Серед  них  всі  відомі вам, це і "Оранта", і "Гарант

 авто"  -це  найбільші компанії в цій галузі, "Саламандра",

 "Авто"  і  так  далі.  Тобто, найбільші компанії. В мене є

 перелік,  якщо  хто  хоче,  я  можу  ознайомити їх. Але ці

 компанії публікуються в пресі.

      На  сьогоднішній день, уже одну компанію ми позбавили

 ліцензії, оскільки такі виявились, що цей 20 пункт в місті

 Краматорську,  порушувався. Тобто директор йшов на зговір,

 а народ про це не знав. Мається на увазі, Рада ветеранів і я 
 я                             - 50 - я 

 профспілки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Мельник. За ним Роєнко.

 

      253 избирательный округ, по согласованию с Мельником,

 ЧЕРЕНКОВ, Беловодский

 

      Я  хотел  бы  обратится  к  коллегам  с  одной только

 просьбой.  Многие  наши  избиратели  обращаются  к  нам по

 аналогичным  вопросам,  и предлагают такой вариант. До тех

 пор,  пока не будет государственного страхования, ввести в

 действие   такое   состояние  при  котором  оно  не  будет

 обязательным.  Пока не будет государственного страхования.

 Это  будет  права граждан, потому что всем компаниям, а мы

 их бачым в том числе и российские, когда они розваливаются

 никто ни зач то не отвечает.

      Тем  более,  что  (..........)  говорят  сейчас,  что

 пришел  и получил эти 60 миллионов. Это будет очень трудно

 получить  эти  60  миллионов,  тем  более в зависимости от

 причененого увечия, вреда и тем более.

      Поэтому  мое  предложение такое к депутатам, колегам,

 что  бы  мы  проголосовали  за  то,  чтоб  это было только

 добровольно.  Это будут деньги государственной компании. А

 эти  деньги  они  там  исчесляются более триллиона рублей,

 карбованцев,  пусть  они  идут в доход государства... Не в

 доход  государства,  но,  по  крайней мере, государство их я 
 я                             - 51 - я 

 использует.

      Спасибо!

 

      ___________  Я  згоден  з  вами,  що  якби була у нас

 державна   компанія,  то  тут  було  б  набагато  простіше

 контролювати,   але   я   хочу  все-таки  так,  як  трошки

 спеціаліст  ___________сказати,  що потягнути на себе одна

 компанія такий обсяг відповідальності не може. Це потрібен

 бути  великий  статутний  фонд,  активи,  резерви  великі.

 Тобто,  якщо вже створювати державну, то треба її наситити

 величезним  статутним фондом, щоб вона могла виконувати ці

 зобов'язання.  Бо  якщо  це буде маленька просто, створена

 Постановою,  вона  не  зможе  це  робити  в силу існуючого

 механізму страхування.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Роєнко, за ним Кочерга.

 

      РОЄНКО

      (    виборчий округ)

      Ви мене не переконали в тому. Я, в принципі, сьогодні

 не готовий застрахуватися у вашій компанії. Чому?

      По-перше.   Що   чому   це  викликана  обов'язковість

 страхування?  Адже  це,  мені  здається,  є порушення прав

 людини!  Хочу  я страхуватись чи не хочу я страхуватися...

 Разом  з  цим,  виникає якась підозра, сумнів, що страхова

 компанія    не   обкладається   податком.   Одночасно   ви я 
 я                             - 52 - я 

 заперечуєте  про  те,  щоб  була  тільки державна страхова

 компанія,  а паралельно ще й повинні працювати і приватні.

 То  тоді  ми  цих  грошей  просто не знайдемо! І куди вони

 будуть  іти  ми просто не проконтролюємо. У нас уже багато

 єсть  таких компаній, які, практично, мають монополію і не

 можна  проконтролювати,  куди  ці  кошти йдуть. Тому ви не

 переконали ні мене, я думаю, що ви не переконали виборців.

 Тому я прошу ще раз відповісти на це питання.

 

      ___________  Добре.  Я  хочу  сказати, що я ніколи не

 проти  державних  страхових  компаній.  Повторюю,  що  від

 Комітету  внесена  пропозиція саме відтворити цей механізм

 створення  державних  компаній,  яких,  на  жаль,  нема  в

 Декреті.

      Друге.  Чому це обо'язкове і права людини? Значить ну

 тут  це  може  підтвердити  і  депутати,  які були в інших

 країнах,  що  воно  обов'язкове  в  всій  Європі і система

 заленої  картки  дії  це  міжнародна система, а що до прав

 людини  то ми повинні розглядати права люди, яка ходить по

 вулиці і яка їздить. Тому у нас є види деякі, обо'язкового

 страхування,   які   захищають   ту  людину,  яка  не  має

 автомобіля,  але  може  попасти  під  колеса.  Що стосовно

 податків то завтра це питання вирішиться, я надіюся бо тут

 повністю  ми  підтримуємо,  є  пункт  в  тому Закні, що ви

 завтра   будете   розглядати,   щодо   звільнення  вірніше

 обкладання податками цього виду страхування. я 
 я                             - 53 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кочерга за ним Радько.

 

      КОЧЕРГА.Город Кривой Рог 88 изибирательный округ.

 

      Уважаемый докладчик!

      В  своем  выступлении вы сказали, что многие граждане

 выезджают  за  рубеж  на  автомобилях  и  на этом мы терям

 деньги.  Очевдино  на  страхование  этих  граждан почему в

 повестке должны оплачивать миллионы автолюбителей, которые

 за рубеж не выезджают на своих автомобилях.

      Это первый вопрос.

      И  втрой  вопрос. Почему установлена все-таки разница

 страхования в зависимости от типа аавтомобиля. Спасибо.

 

      _____________Значить   по  першому  питанню  той  хто

 виїзджає  платить  за себе, я не встиг на жаль це сказати,

 Для  тих хто віїзджає за кордон зовсім інші тарифи від 120

 до 140 доларів так що і це не наша примха або наші, так би

 мовити думки, це система міжнародного страхування і тут ми

 змушені  такі  тарифи встановити. А той, хто страхується в

 самій  України  не  виїжджаїчі,  він по копійочним таривам

 тратить.

      І по другому питанню, я вибачаюсь.

 

      ГОЛОВА. Депутат Радько, за ним Лановий. я 
 я                             - 54 - я 

 

       ___________. Я вибачаюсь, я забув питання.

 

      ГОЛОВА. Повторіть, Кочерга повторіть.

 

      КОЧЕРГА.

      Существует  разница в сумме страхования в зависимости

 и по автомобилям.

 

      ___________.  Значить  це  теж є міжнародна практика.

 Справа  в  тому,  що  в  залежності  від  виду автомобілю,

 зокрема:  легковий,  грузовий, різний ступінь пошкодження,

 як  здоров'ю  так  і майну. Ну, звичайно, якщо КАМАЗ в'їде

 кудись в забор або запорожець в'їде, але різниця невелика:

 запорожець  -228  тисяч, а автобус -540 тисяч, тобто воно,

 на нашу думку, виправдана. Але ці пропозиції надходили від

 Мінтрансу  щодо такої градації, я, звичайно, не спеціаліст

 в   видах  автомобілів,  але  Мінтранс  запропонував  отак

 врахувати таку градацію.

 

      ГОЛОВА. Радько, за ним Лановий.

 

      РАДЬКО.

 

      Радько, 351,  Сумська область.

      Ви   констатуєте,   що  розміри  страхових  платежів, я 
 я                             - 55 - я 

 завищуються  стразовими  компаніями  в  десятки  разів. Це

 заявдяки тільки тому, що насьогодні ми залишися в зв'язку,

 з  так  званим  реформуванням державних страхових органів.

 Тому  я  задаю питання. Куди і для кого підуть ці страхові

 взноси  автомобілістів? В комерційні банки для підтримання

 їхнього  такого  дуже  малого  доларового  капіталу, чи до

 державного бюджету?

      Дякую за увагу.

 

      _______________  Дякую.  Якщо  завтра  буде прийнятий

 Закон  відповідний, то до бюджету піде значна сума. Тому я

 ще раз вас хакликаю підтримати цей пункт.

      Щодо  страхових  компаній. Так, звичайно, завищення в

 стільки  раз, може, де і є подекуди, але, як правило, якщо

 є  завищення,  то  в 2-3-4 рази. В 10 разів дуже рідко, по

 нашим даним. Якщо казати, куди страхова компанія направляє

 гроші,  то  так:  50%  від  того,  що  вона  отримує, вона

 відкладає   в   резерв   страховий.   А  страховий  резерв

 розміщується   відповідно   до  інструкцій,  які  розробив

 комітет.  Там  передбачена  ціла така низка заходів. Цінні

 папери  держави, цінні папери акціонерних товариств, також

 і  банки,  нерухомість і т. д. Тобто для чого це робиться:

 що  якщо настає страховий випадок, вона повинна продати ці

 активи  і  мати  кошти  на  виплати страхових сум. Це така

 практика.  50,  і  якщо  буде  прийнято завтра законом, ми

 наполягаємо  на  тому, щоб оподатковувалось, то 30 -буде в я 
 я                             - 56 - я 

 бюджет  іти,  а  20  -на ведення справи. Тобто на зарплату

 страховим  компаніям  і  т.  д. 50% резервів вони не мають

 права  використовувати для себе, не мають права. Це є ціла

 система  законодавчих  актів,  яка забороняє проїсти їм ці

 кошти,  це  дуже грубе порушення на рівні Карного кодексу.

 Це  резерв, святе місце для страхової компанії. Якщо хтось

 це робить, то це грубе порушення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Лановий, і на цьому завершуємо.

 

      ЛАНОВИЙ

 

      Я думаю, що режим обов"язкового страхування -це норма

 міжнародна,  а не тільки наша ініціатива. І тому нам треба

 ввійти  у  правила,  які діють в світі, щодо обов"язкового

 страхування  тих,  хто  не  може себе застрахувати, ті хто

 страждають.

      Але  питання  депутатів  виникли  через  те, що в нас

 страхова  система  дуже ненадійна, і всі турбуються про цю

 систему,  і  про ефективність страхових дій. І тому в мене

 деякі запитання.

      По-перше,  чи  концептуально  ваша  структура  бачить

 необхідність  створення  перестрахових  товариств,  які  б

 консолідували  кошти  і  захищали  тих,  хто уклав угоду з

 страховою компанією, від того, що вона збанкрутіє.

      По-друге,  коли  ми  будемо  мати  законопроекти щодо я 
 я                             - 57 - я 

 такої    вже   сучасної   системи   страхування,   яка   б

 матеріальними   засобами,   забезпечила   права  тих,  хто

 застрахований,  а  не тільки юридичними чи державними обов

 "язками.  Які  в  нас  будуть  в  цій законодавчій системі

 матеріальні  активи,  як  вони  будуть  формуватися, можна

 коротко. Дякую

 

 

      _______________   Справа   в   тім,  що  комітет  був

 створений рік тому і на 30 чоловік, які там працюють також

 крім  перевірок покладено завдання розвиток законодавства.

 І   на  сьогоднішній  день  внесено.  Уже  пройшов  рівень

 Кабінету  Міністрів,  і  внайближчій  час  буде внесено на

 Верховну   Раду   Закон   "Про   зміни   до  Декрету",  де

 піднімається      питання      поставленні     Володимиром

 Тимофійовичом.

      Зокрема,     система     перестарухування.    Система

 перестрахування -це дійсно є надійною підтримкою страхових

 кампаній.  І на сьогоднішній день, на жаль, при тому, що є

 в  декреті  5  тисяч  доларів США статутний фонд, ніхто цю

 надійність   не   забезпечить.   І  я  прошу  на  майдутнє

 підтримати  депутатів,  наші пропозиції щодо не маньше 100

 тисяч  доларів  США статутний фонд для страхової кампанії.

 Воно вам буде внесено в найближчий час, і ми за це б"ємось

 уже  рік.

      Це  перша підтримка, так би мовити активів. Друге, ми я 
 я                             - 58 - я 

 дуже  просимо  теж  підтримати  в  наших змінах до Декрету

 такий  пункт, що не меньше ніж 50 процентів чистих активів

 страхової  кампанії  повино  бути  в  стархових коштах при

 заснуванні.

      На сьогоднішній день ми маємо приклад, коли по закону

 у   нас  відсудила  страхова  кампанія  право  відкритись,

 вносячи  в  статутний фонд бивень мамонта, і суд визнав її

 права.  От  такий  Декрет!  Ми не хотіли її реєструвати, а

 згідно  діючого законодавства бивень мамонта оціненний в 5

 тисяч   доларів   США,   дозволив   їй  зареєструватись  і

 працювати.  Буквально казали оце моя частина, оце моя, оце

 моя.

      Тому  найближчим  часом  зміни до Декрету, а вони вже

 прохродять   опрацювання   в   комісії  Віктора  Івановича

 Суслова,  будуть  внесені  вам і там будуть досить жорсткі

 заходи.

      Щодо   створення   перестраховиків,  то  тут  є  дуже

 серьйозні  ідеї  а  саме:  об"єднання  західних  стархових

 кампаній   для  заснування  величезного  перестраховочного

 центру на Україні.  І ми таку роботу зараз проводимо.

      От приїзджає в середині січня представникі стархового

 ринку  Франції,  Бельгії  і  Англії,  щоб  обговорювати це

 питання.  І я запрошую народних депутатів на те, щоб взяти

 участь в цій конференції.

 

 я 
 я                             - 59 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте, будь ласка, слово для

 співдоповіді   надається   Кожушко  Олександр  Михайловичу

 Голові комісії.

 

      КОЖУШКО.

 

      Уважаемые коллеги!

      Я  хотел бы, чтобы вы все-таки послушали. Вопрос этот

 не    простой   потому,   что   обизательное   страхование

 гражданской   ответственности  собственников  транспортных

 средств  еще  не  появившись  оно  только  с  1 января уже

 породило не мало обьективных и субьективных трудностей.

      К обьективным можна отнести блок вопросов связанных с

 совершенством      действующим      положением.      Явная

 недостаточность  положения в порядке условий обязательного

 страхования.  Отсутствие  положения страхования владельцев

 транспортых    средств   зареестрированых   за   границей.

 Отсутствие  механизма  и контроля за выполнением положения

 обязательном  страховании  и  так далее. Еще до вступления

 положение  в  действие  интенсивно  я  повторяю интенсивно

 начался  процес,  заключение  договоров  по  обизательному

 страхованию  гражданской  ответственности между страховыми

 компаниями   и   транспортными  организациями  владельцами

 личного транспорта .

      Сразу  возникло  множество  вопросов  порожденных  не

 продуманными  спешными  действиями  страховщиков., которые я 
 я                             - 60 - я 

 стремлением  отхватить  большую  часть  еще  не  спеченого

 пирога  называемого  гражданской ответственностью забыли о

 тарифах,    соблюдение    законности,    коректности,    и

 порядочности  и  как  говорят  у  нас, "не так сталося, як

 гадалося."   Комиссия  по  вопросам  топливной  ретиции  в

 комплексе транспорта и связи с участием народных депутатов

 Украины    Кузнецова,    Фонова,    Шеховцова,   а   также

 представителя  комитета  по  делам  надзора  за  страховой

 деятельностью    Яковенка,    представители   Министерства

 внутренних    дел,   транспорта,   Фонд   государственного

 имущества, генерального директора Украинской строительской

 страховой  компании "Интерполис" Набокин, рассмотрела этот

 вопрос.  И  вот  что  оказывается:  на встречах в трудовых

 коллективах на личных премах народных депутатов в комиссия

 Верховного  Совета обращаются избиратели с многочисленными

 жалобами,    связанными    с   нарушениями   обязательного

 страхования.

      На заседании Комиссии мы заслушали отчет председателя

 по  делам  надзора  за  страховой деятельностью Яковенко о

 фактах  нарушения,  злоупотреблений. А он тут так выступил

 здесь, как-будто ничего не было. В выявленных при проверке

 страховых    компаний    по    обязательному   страхованию

 собственников   транспортных  средств  города  Краматорска

 Донецкой  области  установлено,  что у каждого в обращении

 трудовых  коллективов факты подтвердились. Вы вслушайтесь,

 что там было. я 
 я                             - 61 - я 

      Были  заключены  договора  обязательного  страхования

 между  краматрской филией акционерного товарищества "Аско-

 Донбас-Северный"   и   предприятием   "Тяжстрой"   на   14

 транспортных  средств  со  страховой  суммой 200 миллионов

 карбованцев каждый. А мы разговор здесь вели о 200 тысяч.

      Предприятия   "КАТЕП"   052810   на  52  транспортных

 единицы,  со  страховой  суммой  120 миллионов карбованцев

 каждый.   Предприятие   "РСКА   Незабедка"  также  по  120

 миллионов  карбованцев  на  каждую  из  трех  единиц.  Что

 является превышением в десятки раз установленных размеров.

      Во встрече с трудовых коллективом "Энергомаспецсталь"

 и  Новокраматорских  строительных  заводов, были высказаны

 жалобы,  что  чинимые  требования  страховщиков  заключать

 договора, обязательно страхования на минимальную сумму, им

 было отказано.

      За  завышение страхования сумм, Комитетом по надзору,

 как  нам  доложили,  за страховую деятельность остановлено

 этой   фирме,  однако,  это  только  было  проверена  одна

 страховая  компания,  и то по требованию комиссии. Даже 40

 человек,  есть  в этом комитете, за год можно хотя бы одну

 компанию проверить, что же делается в этой компании.

      Исходя из базы подвижного состава по автотранспортном

 обкединении  "Донецкавтотранс" расчетный размер страхового

 взноса   за   1995   год   составит  около  10  миллиардов

 карбованцев.   Страховые   платежи   юридических   лиц,  в

 соответствии  с  положением, должны относится, я повторяю, я 
 я                             - 62 - я 

 на  себестоимость продукции, работ и услуг. А это приводит

 к  повышению  розничных  цен,  то есть затраты, понесенные

 юридическими   лицами  в  результате  дорожно-транспортных

 происшествий, будут покрыты для застрахованного нарушителя

 за счет потребителя.

      Используя    законодательные    базы    Украины   для

 привлечения   крупных   автотранспортных   организаций   к

 страхованию   в   своей   страховой  компании  страховщики

 пытаются  (и  не  безуспешно,  я повторяю!) заинтересовать

 лично  руководителя  таких  предприятий, обещая им выплату

 агентского вознаграждения.

      Имеют место факты...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Михайлович!

 

      КОЖУШКО О.М. Я заканчиваю!

      Имеют место факты, когда органы исполнительной власти

 явно прибегают к дествующему законодательству.

      Особо   хочу  сказать  о  страховании  пассажиров  на

 железнодорожном   транспорте.   Установлено,   что   из-за

 отсуствия  четких  обязательств  страхование пассажиров на

 железнодорожном  транспорте,  слабо  ограниченный  учет  и

 контроль  за  использованием  средств  за 10 месяцев сумма

 страхового сбора составила 103 миллиарда карбованцев. И ни

 одному  пассажиру  не  выплачена  ни  одна  страховка! Год

 действует законодателство. Куда деньги положены - вы  сами я 
 я                             - 63 - я 

 знаете...  Я  могу  привести,  в  Харькове  как  страховая

 компания    действует.   Поэтому   обращаюсь   к   органам

 исполнительной  власти, к Комитету по надзору за страховой

 деятельностью.   Хочется   воскликнуть:   пора   и  власть

 употребить!  Однако данный Комитет, как я сказал, ни одной

 проверки не сделал...

      Учитывая вышеуказанное и не вмешываясь в деятельность

 исполнительнось   исполнительной   власти,  наша  комиссия

 рекомендует Кабинету Министров Украины:

      Первое.    Перенесты   срок   введения   в   действие

 Постановление  Кабинета  Министров  от 7 июня 1994 года за

 ь372     "О     обязательном    страховании    гражданской

 ответственности    собственных   странспортных   средств".

 Установить,    что    обязательное    страхование   должно

 производиться  государственными  страховымы  компаниямы, а

 добровольное и комерческими страховыми компаниями.

      Мы    учитываем,    что     срахование    гражданской

 ответственности    собственных     средств   должно   быть

 добровольным, а не обязательным. Рассмотреть предложения о

 льготном  страховании  инвалидов  и   пенсионеров  за счет

 привлечения средств страховых компаний.

      Рассмотреть  комитету  вопрос  о  изкятии  лицензии у

 нарушителей   страховых   компаний,   которые  основаны  с

 участием иностранного капитала. Вместе з заинтерисованнымы

 министерствами  и  ведомствами  срочно  провести работы по

 разкяснению  социального значения даного вида страхования. я 
 я                             - 64 - я 

      И  последнее. Рекомендуем Кабинету Министров, а также

 Комиссии  по вопросам финасовой и банковской дестельности,

 а  также  Комисии  по вопросам бюджета, учитывая различные

 виды  страхования,  проанализировать  их,  а  также работу

 страховых компаний и внести все необходимые предложения на

 рассмотрение Верховного Совета.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Спасибі.  Від  Комісії  з питань банковської

 діяльності слово надається депутату Квятковському.

      Сідайте, будь ласка.

 

      ___________. Пожалуста вопросы.

 

      ГОЛОВА. Сідайте, сідайте.

 

      ___________.  Вопрос есть. Я немогу ей не ответить, я

 хочу ей ответить.

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Александр Михыйлович, спасибо.

      Квятковський, пожалуйста.

      (Шум в залі)

      А ми вам слово давали.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ. я 
 я                             - 65 - я 

 

      Я  хотів  би зазначити, що питання набагато скудніше,

 ніж комусь тут вважається.

      По-перше. Хочу акцентувати на тому, що зараз мова йде

 про  страхування  не  транспортних  засобів,  а  цивільної

 відповідальності     за    нанесення    шкоди    власником

 транспортного  засобу  іншій  особі. І ми повинні, перш за

 все,  про  це  думати.  Якщо  зараз  ми  це  вилучимо  від

 обов'язкового страхування то ми зараз доведемо до того, що

 всі наїзди будуть повністю без відповідальні.

      Одну  хвилиночку.  Тепер,  що  стосується  державного

 страхування .

      Я   гадаю,   що   всі  тут  присутні  пострадали  від

 Держстраху.   Що   там  лишилося  нічого,  потрібно  чітко

 усвідомлювати  те,  що  ми повинні дати змогу проводити ці

 операції   на   рівних   умовах,  як  державним  страховим

 коампаніям, так і іншим.

      Ще одне. Якщо організу потрібна вода для пиття і якщо

 ця  вода  забруднилася,  то  це  не означає, що цю воду не

 потрібно пити її потрібно очистити.

      Тобто   потрібно   прийняти,   такі   закони,  які  б

 недопускали шахрайських дій на ринку страхового  бізнесу.

      Це саме головне, давайте проаналізуємо, є нас довідка

 про те, які страхові суми були сплачені за нанесені втрати

 немає, а ми це хочемо зовсім відмінити.

      Я  вважаю,  що дивлячись по настрою за це, питання не я 
 я                             - 66 - я 

 готове  - це дуже відповідальне питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Ми будемо обговорювати?

 

      ІЗ ЗАЛУ.Да.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто записався, будь ласка висвітіть.

 

      5,  скільки  ми  відведемо часу, щоб виступили всі 5,

 по три хвилини, будь ласка Степенко, за ним Болдарєв.

 

 

      СТЕПЕНКО.

 

 

      Шановні колеги, шановний Головуючий, шановні гості!

      Ми   сьогодні  розглядаємо  питання  про  страхування

 цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

 І чергова турбота за наш багатостраждальний народ. Знаєте,

 раніше  за  народ  турбувалася  одна партія, і жилось йому

 погано.  Сьогодні  турбується 38 партій, страхові компанії

 "Оранта", "Олбі", різні там іще, їх не вимовиш, якщо утром

 рано  сказать.  А  народу  гірше  й  гірше.  І  ви  тільки

 подумайте,  яка мотивація сьгодні от виступаючого тут. Він

 каже: "Надо проявить турботу. Якщо хтось на когось наїхав,

 на  якесь майно, так зразу компанія заплате. Бігом, бистро я 
 я                             - 67 - я 

 неси, значить торбу за грошима, і все буде хорошо".

      Тепер.  Друге.  Кажуть (два рази було підкреслено): в

 цивілізхованім  світі.  Тоді  трошки  уменшили  рейтинг: в

 цивілізованій  Європі. Ви мені скажіть, де в цивілізованій

 Європі  немає  бензину,  де  немає  запасних  частин, де в

 цивілізованій Європі немає обслуговування автомобілів? Ну,

 що  це,  як  не  знущання  із  нашого народу? Кажуть: як є

 автомобіль -це багата людина. Та, люди добрі, схаменіться!

 Пенсіонери,  ті,  кому  ми не виплачуємо заробітної плати,

 ті,  кому  не  платимо пенсії, вчителі, лікарі, ті, в кого

 забрали   землю  в  пригороді,  ті,  в  кого  є  транспорт

 службовий,  а цим усім людям віддали за 30 кілометрів, щоб

 він  раз  з'їздив  на  грядки.  Ми  зараз  камжемо: давай,

 страхуй  автомобіль,  і будем поповнювати за рахунок цього

 казну. Ну хіба це не абсурд?

      Я  ввважаю,  що таку Постанову, не те що приймати, її

 навіть   було   виносити  сюди  страшно.  Давайте  ще  раз

 подивимося. Плати податків на кінські сили, плати податків

 за дороги, плати податків за техогляд. Техогляд ви знаєте,

 що  треба обов"язково проходити кожен рік, а зараз кажуть,

 що через два. Тепер ще й обов"язкове страхування.

      Ну   чому   я,   якщо   маю   автомобіль,  я  повинен

 страхуватися  обов"язково?  Якщо  я бажаю, ви зробіть такі

 умови,  щоб  я  біг  у  цю  страхову  компанію і казав, що

 застрахуйте мене, спасіть, якщо буде якийсь випадок. А так

 при  нашій  цивілізації, коли в 10, в 20 разів завищуються я 
 я                             - 68 - я 

 ставки,  і  сьогодні агітувати, що це буде ще одна турбота

 за народ, я вважаю, що це просто знущання всього народу.

      Тому  прошу вас, шановні колеги, шановні люди, ви всі

 тут розумні, і я думаю, ви вірно проголосуєте і пошлете цю

 справу туді, куди потрібно. Дякую.

 

      /О П Л Е С К И/

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Болдарєв. За ним Гармаш.

 

      БОЛДАРЄВ

 

      Уважаемый Председательствующий! Уважаемые коллеги!

      Я  думаю,  что  к  сожалению,  нам  в  очередной  раз

 приходится   исправлять   ошибки   исполнительной  власти,

 которая  приняла,  кстати,  еще  предыдущей исполнительной

 власти,   которая  приняла  это  решение  без  достаточной

 юридической проработки.

      Однако,  как справедливо заметил коллега Квятковский,

 речь  идет  о  страховании  ответственность. То есть, речь

 идет  о том, чтобы человек который попал в катастрофу, мог

 получить от компании деньги, для того, чтобы оплатить свою

 ответственность.

      Поэтому,  мне  кажется,  предыдущий оратор, несколько

 перепутал события, о чем идет речь.

      Я не буду отвлекать ваше внимание, и призываю к этому я 
 я                             - 69 - я 

 последующий   ораторов,  а  вношу  следующее  предложение.

 Постановление это принять, но исключить из него пункт "а"

 второй   части.  И  прошу  мое  предложение  поставить  на

 голосование при...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Гармаш, за  ним Омеліч.

 

      ГАРМАШ.  Народный  депутат  375  избирательный округ,

 город Харьков, Гармаш.

      Я  две  позиции  за  очень  короткое время. Первое, я

 поддерживаю  то,  что  было  сказано первым выступающим по

 этому закону.

      У  нас удивительное свойство у наших законодателей, в

 первой  части  обязать  народ  платить,  и не взять второе

 обязательство, то кто будет страховать в случае его гибели

 или   другие   несчастные   случаи,   заставить  выплатить

 полностью то, что он обязан по договору.

      Вот  сегодня  мы говорим и законодатель написал норма

 обязательно.  Да,  в  бюджет  деньги  надо.  Но  извените,

 государственное  страхование отсутсвует, зато есть частное

 страхование.  И  как  государство  заставит  частную фирму

 уплатить   потерпевшему,   либо  водителю,  благодаря  той

 (..........)  дороги,  которая  была не посыпана вовремя и

 так далее. Кто за это понесет ответсвеность? Где это?

      Дальше,  в  зависимости сумма какая, кто оговорил эту

 ситуацию  и  сроки.  А  если эта компания розорится. У нас я 
 я                             - 70 - я 

 масса  избирателей  жалуются,  что  их  заставили  вот так

 зарегестрироваться,  а  потом  извените  не  к  кому  идти

 жаловаться.

      Я  предлагаю  уравновесить  эти  вещи, раз мы обязаны

 водителю  застраховать  машину,  давайте  обяжем  то лицо,

 которое  ведет  страхование  в  полном  обкеме  возвращать

 деньги.  Тогда  будет  нормально.  А  так не получается...

 Поэтому, если будет такой механизм -я за это решение; есди

 нет -я против. Призываю вас тоже так же проголосовать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Омеліч. За ним Гарбар. Будь ласка!

 

      ОМЕЛІЧ В.С.

      (100      Верхньодніпровський     виборчий     округ,

 Дніпропетровська область).

      Шановний Олександре Миколайовичу! Шановні колеги!

      Тут  перед нами виступав шановний доповідач, який нам

 розказав  про  те,  які перспективи у нас виникають в тому

 випадку,  якщо нас зіб'є транспортний засіб, в разі нашого

 страхування.  Розказав  про  все, даже про мамонтів, як це

 здорово   страхують   їх   за   кордоном,  але  не  сказав

 головного - не  привів  нам  аналізу  і цифр для того, щоб

 переконать  хочби  народних депутатів у тому, що цей засіб

 обов'язковий,  що  він  буде  захищати  в даному випадку і

 водія,  і  потерпілого. Тому хотілося було б почути, яка ж

 кількість транспортних таких випадків, які були створені у я 
 я                             - 71 - я 

 минулому  році, вірніше, в цьому році, і скільки виплачено

 страхових  сум  за цей час потерпілим. І потім співставити

 це  і сказати, які є можлиовсті, які надальше покращать цю

 ситуацію.

      Але  я хотів зупинитись зовсім на іншому питанні. Що,

 розглядаючи  це  питання,  не  можна  було не подумати про

 слабо захищені верстви населення. Уже на сьогоднішній день

 скалалася  така  ситуація,  що пенсіонери, інваліди, маючи

 свій  транспортний  засіб,  не можуть із-за ціни на пальне

 виїхати  із свого двору. Тому ця ситуація, яка складається

 зараз  із штрафами, які будуть накладатися на цих людей не

 за  страхування транспортний засіб вони будуть виплачувати

 1   мільйон   200  тисяч  карбованців  де  візьме  скажуть

 пенсіонер, або інвалід ці кошти.

      Тому   ми   вимушуємо   їх  зовсім  припинити,  якісь

 користування   своїм   транспортом.  Тому  мабуть  було  б

 доцільно, щоб було визначено і названі нам сумми, сьогодні

 при   доповіді,  які  будуть  виплачуватися  обов'язкового

 державному страхуванню, комерційному страхуванню і можливо

 пільги    будуть    створені   для   пенсіонерів   і   для

 слабозахищених верств населення.

      Тому  я  вважаю.,  що  сьогодні в доповіді Олександра

 Кожушко сказано правильно, що цю постанову треба припинити

 строком  не  менше.,  як  на  три  місяці,  для  того, щоб

 розібратися   з   цим   питанням,   потім  її  винести  на

 обговорення  Верховної  Ради  і  прийняти уже з урахування я 
 я                             - 72 - я 

 всіх  тих  прийнятих  якраз  заходів і зміни цього Закону,

 вірніше  зміни  пунктів  постанов і самих умов страхування

 для  того, щоб ми змогли прийняти правильне рішення. Дякую

 за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Грабар.

 

      ГРАБАР. 176 виборчий округ.

 

      Шановні народні депутати!

      Я   відразу   хотів   би   вас  запросити  віднестися

 відповідально  до  цього питання бо нам необхдіно виходити

 на  той  рівень  цивілізації,  який  дійсно  існує в інших

 країнах.   форма   обов'язкового   страхування   цівільної

 відповідальності  власників  транспортних  засобів інснує,

 практично,  у  всіх  державах,  і ми з вами під будь-якими

 благовидними  прикладами,  які  з  відси  звучать,  з  цих

 трибун,   лозунгали   не   зможем  від  цього  врешті-решт

 відмовитись.  Я  закликаю  вас голосувати за цю Постанову,

 але пропоную внести в неї деякі зміни.

      По-перше.   Мені   не   зрозуміло,   як  людині,  яка

 займається  правовими  питаннями,  чому  Кабінет Міністрів

 дозволяє  собі  в  тому  Положенні  встановлючати фактичну

 адміністративну  відповідальність  -система штрафів, за те,

 що громадяни не пройдуть обов'язкове страхування цивільної

 відповідальності,  будучи власниками транспортних засобів. я 
 я                             - 73 - я 

 Тому,  виходячи  з  цього, а також виходячи з необхідності

 реалізації  цієї  ідея,  я  просив би, щоб ми з вами зараз

 проголосували за те, що ми введем це шляхом  внесення змін

 та доповнень у Цивільний кодекс України.

      Страхування  -  це   один   з   видів   господарської

 діяльності.  Ви,  мабудь,  всі  знаєте,  що  в  Цивільному

 кодексі  є  такий  розділ,  як "Договір страхування", який

 передбачає,  частково, можливе стразування майна. Але мова

 в  нашому  випадку,  обов'язкового  страхування. Тому теба

 було  б  підготувати  проект  Закону  про  внесення змін у

 Цивільний  кодекс,  яким  не  указом Президента, а законом

 Верховної  Ради,  яка прийме внести ці зміни в цей кодекс.

      Тому я пропоную:

      пункт   другий   викласти  в  такій  редакції  в  цій

 Постанові:"  Ввважати  за  потрібне прийняти Закон України

 про  внесення змін та доповнень у Цивільний кодекс України

 про   запровадження  обов'язкового  страхування  цивільної

 відповідальності  власників  транспортних  засобів".

      Тоді  пункт  другий,  там де  рекомендувати  Кабінету

 Міністрів,  стане  пунктом  третім.  Слово "рекомендувати"

 зняти  і  записати пункт а) в такій редакції: "Призупинити

 термін  введення  в  дію Постанови..." і далі по тексту. І

 додатково ввести пункт другий доручального характеру, буде

 звучати   так:   "Кабінету   Міністрів   України  разом  з

 постійними    комісіями    Верховної   Ради   України   по

 законодавству  та  правопорядку  та  постійній  комісії  з я 
 я                             - 74 - я 

 паливно-енергетичного  комплексу,  транспорту та зв'язку в

 двохмісячний  термін  подати  Верховній  Раді  на  розгляд

 проект  такого  Закону".  Далі, пункт в) залишається пункт

 бувший б), а пункт третій стає четвертим.

      І  останнє  застереження.  Я  хотів  би,  щоб ті, хто

 виступають  проти того, що якоби держава, держстрах в свій

 час  обманув  наших  людей, що зараз невідомо які приватні

 структури  страхуванням займаються, теж обманюють людей, є

 прості  методи  в  тому  проекті Закону, який ми з вами би

 прийняли,   внісши   зміни   в   Цивільний  кодекс,  можна

 встановити  різні  запобіжники. Один з них, наприклад, для

 цього  виду діяльності передбачається законом, що страхова

 організація,    яка   здійснює   цей   вид   обов'язкового

 страхування,  має резервний страховий фонд, нижче якого не

 можна  опускаться,  і  кошти  з  цього  фонду не може вона

 використовувати   для  інших  цілей,  крім  цілей  виплати

 компенсацій в цих випадках.

      Дякую, прошу проголосувати мої пропозиції.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, спасибі.

 

      НОВИКОВ.

 

      Новиков,  209  избирательный  округ.  Я хочу обратить

 ваше   внимание,  я  вышел  только  для  того,  чтоб  дать

 небольшую  юридическую  просто  справку,  чтобы  вы просто я 
 я                             - 75 - я 

 понимали,  откуда  этот  вопрос  возник.  Уже  здесь  идет

 большая путаница у выступающих.

      Дело   в   том,   что   в  Гражданском  кодексе  есть

 предусмотрена  ответственность,  статья  такая: "владельца

 источника  повышенной  опасности".  И  к таковы источникам

 относится  и  транспорт.  И  у  нас, как всегда, толком не

 посмотрев   первоисточник,   начали   вводить   вопрос   о

 страховании только владельцев транспортных средств. Почему

 этот вопрос неправильно поставлен? Потому что к источникам

 повышенной  опасности  относятся  не  только  транспортные

 средства.   Это  и  строительные  механизмы,  и  источники

 радиации, которые используются для измерений, и т. д. и т.

 д.  То  есть, если мы сейчас с вами сведем вопрос только к

 страхованию  индивидуальных  вот  этих  вот средств, то мы

 тогда   абсолютно   не   поднимем  вопрос  о  страховании,

 допустим...  Сейчас очень много строительных фирм, частных

 и  т. д. У них очень много механизмов. То же самое-частные

 фирмы. Очень много источников опасности, которые причиняют

 вред  иногда  куда больше, чем просто дорожно-транспортные

 происшествия.   Но   мы   эту  категорию  дел,  вообще  не

 рассматриваем,  и  только  обсуждаем вопрос о транспортных

 источниках.

      Дело  в  том,  что  этот вопрос очень важный. Почему?

 Потому   что   сейчас,   и   постановлен   он  в  общем-то

 справедливо.   Сейчас   необхидимо   обязательно   вводить

 страхование  этих источников повышенной опасности. Почему? я 
 я                             - 76 - я 

 Да,  потому что на сегодняшний момент, вот едет человек на

 автомобиле,  он  сбил кого то. По Гражданскому кодексу, не

 зависимо  от  его  виновности,  даже если он абсолютно был

 прав, он будет возвмещать человеку инвалидность всю жизнь,

 платить.  Но у него иногда этих средств нет. Или просто он

 работает  не  определенно где, вы знаете, у нас есть такие

 предприниматели,  которые  не  фиксируют  своих доходов. И

 человек   лишается   единственного   источника,   он  стал

 инвалидом,  и  уже  возместить  никак  этого не может, ему

 никто теперь не поможет.

      Поэтому,  этот  Закон крайне необходим. В тоже время,

 бывает  иногда,  что  человек  не  умышленно,  даже дал по

 доверенности  автомобиль, и сбили кого то, он должен будет

 платить,  а  он  даже  не  сидел  за  рулем. Поэтому, надо

 обязательно  это страхование. Потому что мы ставим людей и

 ту  и  ту  сторону в очень тяжелое положение. Поэтому этот

 Закон  нужен, только нужно его ставить шире. А обязательно

 в  страховании источником повышенной опасности, владельцев

 источников   повышенной   опасности.  Только  так  ставить

 вопрос.  А  то,  что  нам  сейчас  дали Постановление, оно

 просто   не   подходит,   это   только   один   из   видов

 ответственности.

      Поэтому,  я  предлагаю  просто Постановление принять,

 поручить   Кабинету   Министров   или  нашей  Комиссии  по

 траспорту  и  так далее, разработать законопроект. Который

 бы разкяснял статью этого Гражданского кодекса. Потому что я 
 я                             - 77 - я 

 раньше,  особо вопрос не стоял, потому что были стабильные

 доходы,  люди  работали, имели стабильную зарплату. Сейчас

 этого  нет.  И  поэтому  вопрос  о страховании стоит очень

 остро.

      Прошу   вас,  рассмотреть  именно  в  таком  подходе,

 расширить этот вопрос. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Просять  з  місця, 253, внести

 поправку в проект Постанови.

 

      ____________

 

      Уважаемые  коллеги!  Я  хотел  бы,  чтобы вы обратили

 внимание  на  пункт  2,  и вместо слова "рекомендовать" мы

 написали "обязать".

      Далее все оставим по тексту. И в конце дополнение "до

 создания  государственных страховых компания". Практически

 это  разрешит  вопрос отсрочки терминов, особенно введение

 даного Постановления Кабинета Министров с одной стороны. С

 другой  стороны,  Кабинет  Министров будет заинтерисован в

 получении  дополнителный  срок,  который можна в частности

 использовать  на эти средства и на разрешение других задач

 в государстве.

      Поэтому   вот   слово   во   втором   пункте   вместо

 "рекомендоавть  и  обязать",  потому  что рекомендательный

 характер  может  выполняться,  а  может  не выполняться. И я 
 я                             - 78 - я 

 дальше все полностью по тексту, за исключение дополнения в

 конце  "до  создания  державних страховых компаний". Прошу

 поставить данное предложение на голосование.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. 15, будь ласка, округ.

 

      ОРОБЕЦЬ Ю.М. 15 промисловий округ.

 

      Шановні  депутати, шановний Головуючий, на привеликий

 жаль  ніхто  з  доповідувачів  не звернув увагу на 6 пункт

 Постанови  Кабінету  Міністрів,  який підписаний Юхимом Зв

 "ягільським.

      Суми сплачені страхувальніком-громадянином за умовами

 цього  страхування зменьшують сукупний оподаткований доход

 громадян за поточний рік. Одже цією Постановю зменьшується

 взагалі державний бюджет.

      Таким чином  ця  Постанова  є не конституційною. Крім

 того,   якщо   говорити,  то  зобов"язується  страхувальна

 кампанія  "Оранта"  для  утримання  цього податку. І, крім

 того,  я  дивився  матеріали  "Оранти"  і  там виходить що

 основним  завданням  є  перерахунок  грошей для зарубіжних

 вкладчиків).  Таким  чином  знімаються гроші з бюджету і є

 прямі  можливості  зловживання цих грошей, перекачувати за

 кордон.  І  прошу  з  цим  розібратися.  Це  мій  офіційно

 депутатський запит.

 я 
 я                             - 79 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Для  заключення?  Будь  ласка.

 Голова Комісії.

 

      ___________  Я  просил бы вас учесть то, что вы все в

 течение  недели (учитывая, что этот Указ вступает в силу с

 1  января) просили разобраться, проинформировать. За 4 дня

 все  то,  что  можно  было проанализировать, мы не смогли.

 Потому что мы только могли проанализировать работу одного-

 двух пидпрыэмств и сделать вам соответствующую информацию.

 Поэтому  я  имел  разгоовор  с  Премьер-министром, об этом

 информировал  на  Президиуме Кабинета Министров и, как мне

 говорил  Виталий  Андреевич,  что  он  рассмотрит и с 1-го

 числа  перенесет  (так,  как  мы записали здесь), а за это

 время   разобраться   с   этими  всеми  вопросами  и  дать

 документы,  те,  которые  не  допускали  бы нарушений тех,

 которые,   к   сожалению,  есть.  Поэтому  я  не  возражаю

 корректировать  Постанову,  которую  мы вам даем, но в ней

 записано, что "... взять до відома, перенести термін ввода

 в  дію  Постанови  Кабінету Міністрів України від 7 червня

 1994  року N372" и следующий пункт: " проанализуваты диючи

 виды  страхования,  роботи  страхових  компаній  та внести

 необхідні пропозиції на розгляд Верховної Ради України.

      І  учитывая,  что  это  налоговая значит система -это

 работа  комиссий  по  налогам банков и бюджета и я просил,

 чтобы  они взяли и довели это как говорится с точки зрения

 фининсов и до конца. я 
 я                             - 80 - я 

      Другого  я не вижу сейчас. Остановить потому, что это

 не  начинало  действовать  этот  сам,  посмотрите по этому

 вопросу и просил бы поддержать это.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасыби. Шановні депутати! І в запитання

 і в виступах внесено велика кількість доповнень і поправок

 до даного проекту, який вам розданий.

      Тому  враховуючи  всі  ці  зауваження мабуть сьогодні

 його  з голосу його редагувати тут не будемо. Є пропозіція

 доручити   трьом   комісіям,   комісії  Суслова,  Азарова,

 Кожушко,    з   урахуванням   цих   пропозицій   зауважень

 доопрацювати    і    завтра   на   вранішньому   засіданні

 проголосувати за той проект постанови, який буде винесений

 доопрацьованому вигляді немає заперечень.

      Немає. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

      Про  проект  Закону  про внесення змін до Закону "Про

 статус   народних   депутатів"  поки  що  працюють  у  нас

 керівники  фракцій,  давайте  це питання розглянемо, слово

 надається  Лавриненко  Миколі  Федоровичу. Члену комісій з

 питань правової політики і судоправової реформи.

 

      ЛАВРИНЕНКО М.Ф. я                             - 81 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас перерва була я думаю, що ми так, ми

 не так втомилися сьогодні.

      (Шум в залі)

      Працюєм, будь ласка.

 

      ___________.

 

      Шановні товариші! В цьому залі поступали пропозиції і

 надходили  опозиції  до  нашої  Комісії  з питань правової

 політаки,   а   також  до  інших  комісій.  Ці  пропозиції

 стосуються  Закону  про статус народного депутата України,

 вони   були  на  нашій  комісії  вивчені,  узагальнені,  і

 Комісія  з  питань  правової  політики, судової і правової

 реформи,  розглянувши  проект  Закону про внесення змін до

 Закону  України  "Про статус народного депутата  України",

 виносить   на   ваш   розсуд   проект.   Цей  Законопроект

 підготовлений на основі саме пропозицій, які надходили від

 депутатів,  а  також вивчення практики застосування Закону

 "Про   статус   народного   депутата   України".  Проектом

 передбачається   внести  ряд  змін  до  цього  Закону,  що

 стосується точнення і досконалення деяких його положень.

      Зокрема,  у  статті  27,  присвяченій  недоторканості

 народного  депутата  України,  пропонується  зазначити, що

 однією   з   умов   притягнення   його   до   кримінальної

 відповідальності,  а   решта  або  застосування  до  нього я 
 я                             - 82 - я 

 адміністративного   стягнення,  може  бути  його  письмова

 згода.

      У  статті  32  передбачається  скоротити  с  п'яти до

 одного   року   термін,   протягом  якого  депутата  після

 закінчення  його  повноважень  не  може  бути  звільнено з

 роботи,  служби,  понижено  в  посаді або званні без згоди

 Верховної Ради України.

      Згідно  з проектом передбачається звузити у статті 42

 Закону  відповідальність за незаконний вплив у частині, що

 стосується   лише   близьких  родичів  депутата,  а  саме:

 подружжя, батьки і діти.

      Аналогічна  зміна  пропонується  ввести  до статті 43

 Закону.

      Комісія  схвалила  зазначений проект Закону і вносить

 його на розгляд Верховної Ради України.

      У мене все.

 

      ГОЛОВА.  Все  у вас? Запитання есть? Запишіться будь,

 ласка,  10  хвилин  відведем.  Достатньо,  висвітіть, будь

 ласка.

      Заварзін.Заварзін, будь ласка.

 

      ЗАВАРЗІН

      129   Красноармейский,   Донецк,   Заварзин,  фракция

 коммунистов.

      Во-первых,   вот   здесь  у  меня  такой  вопрос.  По я 
 я                             - 83 - я 

 изменинию  статьи...  Сейчас  я  четко найду. По изменению

 статьи  о  том, что любая админитрация, любого предприятия

 может   (статья   32),   может  уволить  бывшего  депутата

 Верховного   Совета   через  год.  Дело  в  том,  что  при

 сегодняшней  безработице,  вы  можете  просидеть  год,  не

 устроившись   на   работу,  и  потом  вас  просто-напросто

 проигнорируют. Как вы на это смотрите? Это во-первых.

      И  во-вторых.  По...  Ладно,  спасибо, вторую не буду

 задавать.

 

 

      _______________

 

       Зрозумів  ваше  питання.  Я  з  вам  згоден. Комісія

 виходила, коли визначала замість 5 років 1 рік з тих умов,

 в  яких  зараз  знаходиться  наша  країна. Я маю на увазі,

 економічні умови.

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Лупаков, за ним - Чурута.

 

      ЛУПАКОВ.

 

      Лупаков, 433 Вижнецький виборчий округ.

      Шановний доповідачу, на вашій Комісії розглядалося чи

 питання  взагалі  про  відміну  27  статті,  що стосується

 недоторканості  народного  депутата?  І чому це питання не я 
 я                             - 84 - я 

 розглядалося  на  вашій  Комісії? Чому і на якій підставі,

 вкінці-то-кінців  народні  депутати повинні захищатися від

 своїх  же  тих  людей,  які їх обирали? До речі, депутати-

 військовослужбовці вже виступили проти зняття цієї статті.

 Чи  не доречно взагалі цю статтю відмінити нам. Наприклад,

 я   офіційно   заявляю  зараз,  що  я  знімаю  з  себе  цю

 недоторканість. Я про це казав своїм депутатам, виборцям.

      Друге питання. Стаття 35. Поясніть, будь ласка, що це

 таке:  помічник консультанта. І чим воно введено, які його

 функції, яким законом вони передбачені, які його права. До

 речі,  в  нас  повноваження  референта,  якщо  ви  знаєте,

 введені  ще  за  бувших часів Радянської Верховної Ради до

 сіх пір теж не перероблені. Прошу відповісти.

 

      _______________     Що     стосується    депутатської

 недоторканості  то  в  комісії ці питання обговорювалися і

 позицій  багато. Тому це буде вирішуватись питання в цьому

 залі, а не в комісії, по-перше.

      По-друге,  моя  точка зору відносно недоторканості, я

 вважаю,  що  в тому плані відповідальності депутата повина

 бути  такою  як  і всіх громадянин. Тобто відповідальність

 перед  законом  усіх  громадян  України  рівна. І багато з

 депутатів,  що  сидять  у цьому залі йшли на вибори саме з

 цим   гаслом.  А  що  стосується  окремих  депутатів,  хто

 пропонує  комусь  відмовитись, чи сам відмовився то справа

 його. Але на жаль часто буває так, що той хто пропонує сам я 
 я                             - 85 - я 

 сьогодні ходить з пістолетом.

      Друге  питання  відносно  помічників і консультантів.

 Наша  комісія  виходила  з того, що треба дифернсувати цей

 термін, референти і консультанти. Саме з якої потреби, по-

 перше,   само  слово  референти  не  всім  нашим  виборцям

 зрозуміле  як  слово  іноземного походження. Помічники -це

 більш  зрозуміло.  Але тут ще і друге слово -консультанти.

 Справа  в  тому,  що  помічник, дійсно, необхідний кожному

 депутату   для  здійснення  його  повноважень:  роботи  на

 місцях,  з  виборцями,  з  різними  службами  і таке інше.

 Консультант  потрібен  (це як окрема людина) для того, щоб

 надати  фахівці  (саме фахівці) при розробці... при участі

 народного  депутата  в розробці тих чи інших законів. Тому

 він  може  брати  на  певний  час  собі  консультантів. Ми

 пропонуємо   саме   таку   зміну   -щоб   був  помічник  і

 консультант. А на який час ви візьмете собі консультанта -

 на 1 раз, на постійно -то вже справа депутата.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чурута, за ним Кириченко.

 

      ЧУРУТА М.І.

      (251 Стаханівський виборчий округ).

      У  меня  вопрос  будет  следующий.  Коль мы коснулись

 изменений...

 я 
 я                             - 86 - я 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ближче до мікрофону! Будь ласка.

 

      ЧУРУТА М. І. Коль мы коснулись изменений и дополнений

 к  Закону  о  статусе  народного  депутата,  у  меня к вам

 вопрос:  а  почему  вы  не  хотите изменить и дополнить те

 статьи,  которые говорят о том, что одни депутаты работают

 на  постоянной  основе,  а  вторые  совмещают  эту работу?

 Почему  сразу  не  изменить и эту статью?! Почему ее здесь

 нет?

 

      ___________ Тут щось погано чути...

      Как  я понял ваш вопрос, вы спрашиваете... Вы хотите,

 чтоб было и на постоянной основе, и те, которые... депутаты

 совмещают.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Щоб не було ніяких виключень.

      Будь ласка ще раз дайте слово Чаруті.

 

      ЧАРУТА.  Я  как  раз  хочу,  чтобы  там  было четко и

 однозначно   написано,   что   все  депутаты  работают  на

 постоянной  основе.  Вот,  что  я хочу. Почему этой статьи

 здесь нет?

      Коль  мы  уже  изменяем  этот Закон добавления вносим

 значит нужно и эту статью включать.

 

      _____________ То очем вы говорите уже внесено. я 
 я                             - 87 - я 

      Уже принято Верховным Советом.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кириченко, за  ним Ємельянов

 

 

      КИРИЧЕНКО. 329 виборчий округ Полтавська область .

 

      Шановний Олександр Миколайович!

      Ну  я  вважаю, по-перше оскільки закінчується сесія у

 нас  цілий  пакет  економічних  законів  то,  про  зміни і

 доповнення до даного законопроекту ми б могли розглянути і

 на третій сесії - це перше.

      Ну,  по скільки даний законопроект розглядається то я

 вважаю,  що  ми  приймаючи  певні  зміни  вносячи до цього

 законопроекту  повинні передбачати, щоб вони виконувалися,

 от  попередній  доповідач  задавав  запитання  Закон  "Про

 статус народного депутату не виконується тому що зміни про

 роботу  на постійній основі були нами внесені у закон "про

 статус народного депутата України " Сьогодні цього частина

 депутатів цього не виконують .

      В мене до вас конкретне запитання в зв'язку з цим. Чи

 є   законопроект   у   вашій   комісії   про  внесення  до

 кримінального  і адміністративного Кодексу на той випадок,

 якщо  ми сьогодні вносимо і затверджуємо в новй в редакції

 статті   42   відповідальність   за(..........)  народного

 депутата  та  членів  його  сім'ї  і  родичів  і статтю 43 я 
 я                             - 88 - я 

 відповідальність за посягання на честь, гідність народного

 депутата  України".  Тому що це б по логіці повинно було б

 розглядатися в пакеті.

      І  друге,  що  стосується  статті 32, коли буде вашою

 комісією  внесено  положення на розгляд Верховної Ради про

 помічників і консультанів народного депутата України.

      Дякую.

 

      ____________  Спасибі.  В  нашій  комісії розроблений

 такий  проект  Закону  "Про  внесення  змін  відповідно до

 статусу  народного  депутата" в Адміністративний кодекс та

 кримінальне законодавство. Це є розроблено.

      І  є в нашій комісії розроблений проект положення про

 помічників   та  консультантів  народного  депутата,  воно

 готове до внесення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ємильянов, будь ласка.

 

      За  дозволом  депутата  Ємильянова, депутат Єрмак, 93

 виборчий округ

 

      ЄРМАК

 

      Шановний доповідачу!

      У  мене  таке  запитання. Комісією з питань боротьби з

 організованною  злочинністю  і  корупцією, був розроблений я 
 я                             - 89 - я 

 законопроект  про  зняття  депутатської  недоторканості, в

 якому викладені були суттєві зміни і доповнення до статусу

 народного депутата.

      На   сьогоднішній  день,  в  законопроекті,  який  ви

 пропонуєте,  чомусь  не враховані жодна із пропозицій. І в

 мене   взагалі   виникає   запитання:   чому  тричі,  коли

 ігнорували    цей    законопроект   про   зняття   статусу

 недоторканості  народного  депутата, чому він не винесений

 був.  І чому ваша комісія не врахувала ті несуттєві зміни,

 які в ньому закладені?

      Дякую за відповідь.

 

      _______________  Дякую  вам.  Те, про що ви говорите,

 розглядалося  в  нашій Комісії, але це більш відповідно до

 Комісії  якраз з Регламенту та депутатської етики. І ми не

 проти  розглядати  його  після  того,  як ця Комісія внесе

 якраз свої пропозиції.

      Що стосується інших ваших пропозицій, я вважаю, що ми

 могли  б  прийняти  цей  законопроект у першому читанні, а

 потім вивчити ваші пропозиції згідно Регламенту.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  час  вичерпали.  Сідайте, будь

 ласка. Від Комісії по етиці слово надається голові Комісії

 Шейко Петру Володимировичу.

 

      ШЕЙКО П.В. я 
 я                             - 90 - я 

 

      Шановна  Президія,  шановні колеги-депутати, Верховна

 Рада в свій час доручила нашій Комісії разом з Комісією по

 правовій   політиці   і  судово-правовій  реформі  зробити

 доповнення  до  Закону  "Про статус народного депутата" на

 основі  тих  зауважень  і  пропозицій, які були висловлені

 протягом  двох  сесій  народними депутатами України. Ми ці

 пропозиції  зараз  готуємо.  Уже  частина  цих  матеріалів

 пройшла  розгляд  на  Президії  Верховної Ради, і ми маємо

 намір внести сесії на розгляд даний документ.

      Раптом  сьогодні  нам  роздаються  на  реєстрації два

 матеріали,  які  ми  зараз раптом почали обговорювати. Для

 нашої  комісії це абсолютно нова постановка питання і я не

 знаю  звідки  ці  матеріали  сьогодні  попали  до  нас  на

 обговорення.

      Якщо   говорити  про  цей  законопроект,  який  зараз

 доповідав  депутат  Лавріненко, у нас дуже багато до нього

 зауважень, при тому зауваження абсолютно консептуальні.

      По-перше,  от  зараз депутат Ярмак говорив про те, що

 не враховані пропозиції комісії по боротьбі з злочиністю і

 корупцією.  Не  враховано дуже багато матералів, які уже в

 нашій  комісії  прошли  обговорення. І я повторюю вони вже

 пройшли обговорення і на Президії Верховної Ради.

      Ну,  мені,  наприклад,  не зрозуміло абсолютно чому в

 статті   3,   де   мова   йде  про  дострокове  припинення

 повноважень народного депутата, не враховано те, що ми вже я 
 я                             - 91 - я 

 обговорювали  в  цьому залі, тобто ті дві норми, складенні

 повноважень  народними  депутатами,  які  не  працюють  на

 професійній  основі,  пропускають  відповідні пленарні дні

 засідань. Тут цих норм немає.

      Знову  ми  залишаємо  відсутність абсолютно правового

 поля  і  правової  норми  складення  повноважень народними

 депутатами в цих випадках. Тобто залишаємо нішу для різних

 тлумачень  законодавства,  частині  складення  дострокових

 повноважень  народних депутатів України.

      І  третя стаття абсолютно не відповідає сьогодні тому

 стану,  який  склався  у  нас  в  Параламенті,  ну скажімо

 відносно до професійної роботи в Парламенті.

      Відносно  статті 32, ми особливо в комісії розглядали

 ці  матеріали. Це стосується якраз питань захисту трудових

 прав народного депутата України. По 32 статті ми серьйозно

 скорегували  другу частину і частину 16-ту. І цей матеріал

 ми  буквально  на  початку  третьої  сесії  подамо  вам на

 розгляд. В правій колонці запропонованого законопроекту ці

 матеріали не находять свого втілення.

      Тепер  є і в лівій навіть колонці матеріали, які не є

 нормою   дії   нинішнього   Закону  про  статус  народного

 депутата.  От  на сторінці, наприклад, третій перший абзац

 зліва,  він  викладений  у  Законі  про  статус  народного

 депутата  в "... діючій редакції..." (тут говориться), але

 він  не  є  таким,  як  показаний  у  першому абзаці лівої

 колонки. я 
 я                             - 92 - я 

      Ну,   тут  знято  ряд  норм  діючих,  які  погіршують

 редакцію   даного   законопроекту.  Не  враховано  те,  що

 пропонував  депутата  Носов  відносно  роботи  референтів-

 консультантів і помічників. І ви знаєте, що зараз будем ми

 розглядати  з  вами Положення про референта-консультанта і

 Положення про постійні комісії, які теж є нормою, частиною

 норм цього законопроекту.

      Ми  вважаємо,  що,  оскільки  була порушена процедура

 винесення  цих документів на розгляд Верховної Ради... По-

 перше,  ці  матеріали  не розглядались в комісіях, вони не

 розглядались на Президії Верховної Ради, тому ми не можемо

 сьогодні приймати ці документи навіть в першому читанні.

      Комісія наша пропонує зняти їх сьогодні з обговорення

 і  дати  доручення  (так,  як продублювати, в кінці кінців

 доручення  нашої  Комісії  і  Комісії  з  питань  правової

 політики   і  судово-правової  реформи)  доопрацювати  всі

 зауваження  народних  депутатів  і  винести  їх на розгляд

 третьї сесії.

      Дякую за увагу.

 

 

      ГОЛОВА. Не будем обговорювати?

      (Шум в залі)

      Не будем. Значить ...

      (Шум в залі)

      По процедурі? я 
 я                             - 93 - я 

      Я   поставлю  на  голосування,  хто  за  те,  щоб  не

 обговорювать?

      (Шум в залі)

      Я прошу включить систему.

      (Шум в залі)

      Я  вибачаюсь, хто за те, щоб обговорювать? За те, щоб

 обговорювать.

 

      "за"

 

      З процедури? Носов. Депутат Носов, будь ласка.

 

      НОСОВ.

 

      Шановні  депутати!  Зараз  немає  сенсу валить його з

 першого  читання  цей  Законопроект.  Якихось  принципових

 розходжень  немає. Можни прийняти в першому читанні. Потім

 всі  ви  і  комісії  подасте  до  всього Законопроекту, до

 всього  Закону  чинно поправки, зведуться вони всі, в тому

 числі і мої там не враховані і інші, до одної порівняльної

 таблиці, і ми подивимось, потім постатейно проголосуєм.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Спасибі. Грабар.

 

      ГРАБАР. я 
 я                             - 94 - я 

 

      176 (..........) виборчий округ, Микола Грабар.

      Шановний  головуючий!  Шановні  народні  депутати!  Я

 прошу  сбьогодні  цей проект Закону не приймати ніяк, ні в

 першому  читанні.  Я  поясню чому. Це з мотивів. Тому що я

 вважаю,  що  ми  в  цьому  залі, ми парламентарі - народні

 депутати, продовжуємо посипати собі голову пеплом і в таки

 спосіб,  в  тому  числі  і  частково поступового зменшення

 нашого  статусу,  ми  послаблюємо  нашу законодавчу владу.

 Подивіться,  оці  спроби  зняти дпутатську недоторканість.

 Якщо депутат займає активну позицію в умовах цієї жорсткої

 політичної  боротьбі,  якщо  ви  в  окрузі  в себе активно

 працюєте,   добираєтесь  до  корумпованого  чиновника,  до

 корумпованого  начальника  міліції,  прокурора, судді і т.

 ін.,  то  стоїть  зініцювати  проти вас в будь-який момент

 хуліганку,   два  свідки,  і  вас  позбавляють  на  місці,

 заарештовують  і  т. ін. Давайте задумаємось. Я за те, щоб

 не  було  депутатської недоторканості, за те, щоб були всі

 рівні перед законом. Але нині не той час. Це перше.

      Друге.  Я  просив би, щоб ви всі зважили на те, як до

 нас  відносяться  в  державі, як відносяться в округах і в

 виконавчих  структурах.  Мною  неодноразово послано багато

 звернень,    депутатських   запитів,   відповідей   немає,

 порушуються  строки.  То  чому  наші  шановні  комісії  не

 працюють  над  зміною  статті  19,  зміною  статті  12, не

 встановлюють   відповідальність   аж  до  кримінальної  за я 
 я                             - 95 - я 

 неповагу  до  депутата,  за невиконаннями ними Закону "Про

 статус"  в  частині  строків надання відповідей, в частині

 усунення  порушень  законів  і  т.  ін. Чого ж немає? А ми

 хочемо  лише  односторонньо  послаблювати нашу законодавчу

 владу. Я категорично проти, прошу зняти...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Степенко.

 

      СТЕПЕНКО.

 

      Олександр Миколайович, я дякую.

      Шановні   колеги,  мені  зовсім  не  зрозуміло,  чому

 розробник  регламенту сьогодні пропонує прийняти у першому

 читанні, як ми сьогодні утром одержали.

      Тепер   щодо  недоторканості  народних  депутатів.  Я

 думаю,  не  потрібно  над цим піднімати курс акції тим хто

 або  німий, ніколи не виступав ні проти кого, або тих, хто

 дійсно ходить в оточенні деяких людей.

      Я  вважаю,  ніякої  недоторканості немає. Перша сесія

 прийняла  рішення  і  Закон  "Про  притягнення депутата до

 відповідальності",   яким   передбачено,   якщо  не  дала,

 наприклад,  сільська  Рада, дає районна. Не дала районна -

 обласна.  Не  дала  обласна  -хай дає Верховна Рада. І тут

 єдине тільки, немає бажання правоохоронних органів навести

 належний  порядок.  А  я  тут  повністю  депутата  Грабара

 підтримую. Той хто боровся з корупцією і хабарництвом, той я 
 я                             - 96 - я 

 на  собі  відчува,  що  скомпроментують  на другий день, і

 нікому, нічого ти не докажеш.

      І  друге. Олександр Миколайович, я вас дуже прошу, ми

 приймали рішення приїхати сюди і працювати 27, 28. Давайте

 подивимося на повістку дня, давайте, дійсно, розглядати ті

 питання,  заради яких ми сюди приїхали. Давайте послухаємо

 інформацію   Уряду.  Якщо  в  чомусь  не  готове,  давайте

 серйозно  обдумаємо,  які  ми два, три питання розглянемо,

 щоб  дійсно, цей час, який ми тут потратимо, він потрібен,

 розумієте.  Але  щоб ми дійсно, розглядали ті питання, які

 вкрай сьогодні необхідні.

      Я розумію, що питання складні, може не підготовлені...

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  хотів би, шановні депутати,

 одне  сказати, що ці питання, ми з вами їх планували, коли

 готувалися до другої сесії. І сьогодні піднімати, що їх не

 виносив  ніхто,  їх  не  готував,  так не можна. Працювала

 комісія,  в  комісії воно погоджено з головою комісії. Від

 комісії  виступив  депутат,  і звинувачувати так не можна.

 Тому  ми  ведемо  розмову,  нібито  одні  хочуть,  інші не

 хочуть.  Ми  з  вами  затвердили  порядок  денний на другу

 сесію. І ці всі питання входили туди, і ми їх розглядаємо.

      Тому поступило дві пропозиції. Ми не можемо відхиляти

 те, над чи працювала комісія за нашим з вами дорученням.

      Комісія  внесла  пропозицію,  щоб  даний законопроект я 
 я                             - 97 - я 

 прийняти  в першому читанні і я це поставлю на голосування

 прошу включити систему, комісія Стретовича, було оголошено.

 

      ЗА-

 

      Рішення не прийнято.

 

      Значить  тоді пропозиція Шейко він знімає воно йде як

 кажуть,  значить другий законопроект, а він взаємозвязаний

 значить.,    про   проектзакону   "Про   визнання   деяких

 законодавчих  актів України такими, що втратили чинність в

 зв'язку   з   прийняттям   Закону  "про  статус  народного

 депутата" ми мабуть тут тоже знімемо, щоб їх тоді в пакеті

 на  третій  сесії  розглянути,  не  заперечуєте  ставлю на

 голосування.

 

      Включіть будь ласка систему.

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

 

 

 

      Значить  давайте  ми  перерву зробимо на 20 хвилин. А

 потім порадимося. я 
 я                             - 98 - я 

 

      Перерва на 20 хвилин

      ГОЛОВА.   вийшла   маленька   неузгодженість,  бо  ми

 домовлялися справді у цю пору оголосити перерву. Але перед

 тим  треба зробити таке оголошення. О чотирнадцятої годині

 розпочнеться засідання конституційної комісії, тому я буду

 з Президентом там на засіданні конституційної комісії.

      Ми тількіщо провели засідання голів фракції і груп, і

 домовилися  про  такий  порядок  роботи сьогодні. Зараз ви

 підете  на  перерву аж до 16 години. Але фракції збируться

 на  пораду  тоді,  коли визначаться голови. Коли краще вам

 буде, може всі разом... Ну скажімо о п"ятнадцятій годині.

      А  я із Президентом тим часом домовлюся про процедуру

 внесення  цього законопроекту на сьогоднішній розгляд. І о

 16  годині ми проведемо засідання і визначимося що до долі

 цього законопроекту.

      Хто  з  керівників  фракції  хоче зробити оголошення,

 будь ласка.