СТЕНОГРАМА N 47

Опубліковано 15 12 1994

                     ЗАСІДАННЯ  СОРОК  СЬОМЕ

     с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и  15  г р у д н я   1994 р о к у

                          10.00 година

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України  МОРОЗ  О.О.

 

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні народні депутати та

 інші учасники засідання Верховної Ради!

      Прошу депутатів приготуватися до реєстрації.

      Включіть, будь ласка, систему!

      Зареєстровано    310   чолоків.   Ранкове   засідання

 оголошується  відкритим.

      До розгляду пропонується питання про державний реєстр

 фізичних  осіб,  платників  податків та інших обов'язкових

 платежів.  Пропонується на це відвести принаймні півгодини

 часу.

      Далі - про утворення тимчасової Контрольної  Комісії,

  за  рішенням Президії, до 10 хвилин. Про проект Положення

 Закону   "Про   Національну  Раду  з  питань  телебачення,

 радіомовлення" та її складу - до 30 хвилин.

      Про  проект  Закону  України  "Про  внесення  змін  і

 доповнень   до   кодексу   України   "Про  адміністративні

 правопорушення    Кримінального   кодексу   України   щодо

 порушення прав охоронни праці в другому читанні, приблизно

 20 хвилин. Питання адміністративно-територіального устрою,

 до   5  хвилин.  І  півгодини  на  різне  за  наполяганням я 
 я                              - 2 - я 

 депутатів,  які  не мали змоги скористатись своїм правом в

 попередні дні.

      Крім  того о 15. оо відбудеться зустріч Президента із

 Президією  Верховної  Ради і керівниками Фракцій. Ми вчора

 провели з цього приводу консульткції із членами Президії і

 керівниками Фракцій і з Президентом. Тому домовились таким

 чином, щоб була ефективна продуктивна робота депутати свої

 позиції  повинні  виставити  керівникам Фракцій і комісій,

 але  на засіданні у зустрічі братимуть участь тільки члени

 Президії і голови відповідних груп і Фракцій.

      Якщо  немає  заперечень, давайте приступимо до роботи

 над розглядом  цих питань.

      Немає заперечень. Тому слово надається Ілліну Віталію

 Никифоровичу  -начальнику  головної  державної податкової

 інспекції, заступнику Міністра фінансів  України.

 

      ІЛЛІН  В.  Н.  Шшановні  народні  депутати,  шановний

 Голово! На ваш розгляд вноситься проект Закону України про

 державний  реєстр  фізичних  осіб  -платників  податків та

 інших  обов'язкових платежів. Прийняття Закону України про

 державний  реєстр  фізичних  осіб  -платників  податків та

 інших  обов'язкових  платежів зумовлено необхідністю вести

 повний  облік  доходів  фізичних осіб, як громадян України

 так   і   іноземних   громадян,   на  яких  відповідно  до

 законодавства   України   покладено  обов'язки  сплачувати

 податки та інші обов'язкові платежі. я 
 я                              - 3 - я 

      Реформування економіки України, її перехід на ринкові

 відносини  перетворює  фізичну особу на одного із основних

 суб'єктів  оподаткування  і  призводить  до  постійного  і

 значного збільшення їх числа.

      Сьогодні  кількість  фізичних осіб платників податків

 обчислюється   більш   як   22  мільйонів  чоловік.  Облік

 платників   нарахування   податків   та   контроль  за  їх

 своєчасною  сплатою потребує використання єдиної державної

 системи ідентифікаційних номерів фізичних осіб.

      Прі  розробці  проекту Закону було вивчено зарубіжний

 досвід   створення  та  введення  систем  ідентифікаційних

 номерів  платників податків, який  свідчить, що присвоєння

 таких  номерів  фізичним особам платників податків повинно

 проводитись  централізовано.  Зважаючи  на  те,  що  жодна

 державна    служба    в    Україні    ще   немає   системи

 ідентифікаційних   номерів  фізичних  осіб,  а  справляння

 податків  с  платників  конче потребує фукціонування такої

 системи, у проекті Закону передбачено створення державного

 реєстру   фіхичних   осіб   платників  податків  та  інших

 обов'язкових   платежів   Головою   Державною   Податковою

 інспекцією України.

      Державний  реєстр -це автоматизований банк данних для

 забезпечення  єдиного державного обліку фізичних осіб, які

 зобов'язані  сплачувати  податки, збори і інші обов'язкові

 платежі  до  бюджетів  та  внески  до  державний  цільових

 пунктів   у   порядку   і   на   умовах,  зо  визначається я 
 я                              - 4 - я 

 законодавствчими актами України.

      Функціонувати   державний   реєстер   фізичних   осіб

 платників  податків та інших обов"язкових платежів, буде у

 головній  дердавній  податковій  інспекції.  Вся база буде

 створена  на  базі головного комп"ютера головної державної

 податкової інспекції.

      Основне   його   завдання,  полягатиме  у  присвоєнні

 кожному платникові індифікаційного номера, який однозначно

 визначить  фізичну  особу,  а  потім згідно з цим номером,

 будуть   концентруватись   всі   дані   про  виплати,  які

 отримуються  цією  особою  і  по  сокупному  доходу за рік

 провадиться перерахунок прибуткового податку.

      Цей  індифікаційний  номер  буде  використовуватись в

 усіх  державних податкових інспекціях для обліку платника,

 а  також  у  системі обробки інформації. Його унікальність

 забезпечить  ефективне використання електронних засобів зв

 "язку,   для   одержання   і   передачі   інформації,  між

 автоматизованими  робочими  місцями  державних  податкових

 інспекцій,  та  тих  структур,  які  надають  інформацію в

 державні  податкові  інспекції,  що значно зменшить обсяги

 ручних операцій по обробці інформацій.

      Централізоване  присвоєння індифікаційного номера, не

 тільки  допоможе  досягти  однозначності,  унікальності  у

 визначені   особи,  але  стане  основою  створення  єдиної

 технологічної  схеми  управління  потоками  інформації  та

 обліку  надходжень  до  бюджетів,  спростить  процедури по я 
 я                              - 5 - я 

 взаємодії  органів державної податкової служби в Україні і

 платників податків та інших обов"язкових платежів.

      Створення  такої  системи  поставить  Україну  в  ряд

 держав  с сучасною розвинутою технологією збору та обробки

 інформації  про доходи платників податків, в якому регіоні

 України вони не були отримані.

      Джерела  формування  інформаційного  фонду державного

 реєстру  фізичних  осіб  платників  податку  та інших обов

 "язкових  платежів  є  дані,  які  згідно з своєю функцією

 мають  державні  податкові  інфспекції  низової  ланки від

 платників  податків,  а  також  підприємствах  установах в

 організаціях в усіх фондах власності, виконавчих комітетах

 місцевих    рад   народних   депутатів,   інших   структур

 управління.

      Платник податкіив повинен стати на обліку у державній

 податковій  інспекції  за місцем проживання або діяльності

 податкової  інспекції. Громадянин отримує ідентифікаційний

 номер,  який   буде  зарєестровано  у  державному  реєстрі

 фізичних  осіб  платників  податків, та інших обов"язкових

 платежів і буде користуватися цим ідентифікаційним номером

 на протязі всього свого життя.

      Слід  визначити  що  у  разі  зміни  фізичною  особою

 прізвище  або  інших  даних цей номер залишиться незмінним

 ідентифікаційний  номер з державного реєстру фізичних осіб

 може  бути використаний в інформаційних системах державних

 органів статистики, охорони здоров"я, соціального захисту, я 
 я                              - 6 - я 

 пенсійного  фонду і стати у подальше основою для створення

 державного  регістру  населення  україни.  Зосереджую вашу

 увагу  також  на  тому  що надання інформації з державного

 реєстру  фізичних  осіб  платників  податку  та інших обов

 "язкових  платежів  іншим  державним  службам  проводиться

 суворим дотриманням вимог закону про інформацію.

      Проектом  цього  закону  передбачено відповідальність

 державних порядкових інспекцій щодо захісту прав громадян,

 згідно   з   чинним   Законодавством   України,   а  також

 відповідальність  платників податків та інщих обов'язкових

 платежів,  які  своєчасно не подають інформацію в Державну

 податкову  інспекцію  при  зміні  даних,  зареєстрованих у

 Державному  реєстрі або про отримання доходів не за місцем

 основної роботи.

      Поданий  Проект  Закону відпрацьовано з Міністерством

 фінансів,    Міністерством    статистики,    Міністерством

 внутрішніх  справ,  Міністерством  (..........)  пенсійним

 фондо    та    іншими   зацікавненими   Міністерствами   і

 відомствами.

      Це  відповідає  чинному  Законодавству України і його

 прийняття  дасть можливість удосконалити роботи податкової

 служби нашої держави.

      Пропонується  прийняти цей Проект в першому читанні з

 тим, щоб у другому читанні врахувати ваші зауваження, якщо

 вони  будуть,  і  застосовувати,  так  сказать,  практичні

 заходи по підготовці створенню Державного реєстру. я 
 я                              - 7 - я 

      Цей  Закон  пропонується  ввести з 1 січня 1996 року.

 Тобто,  рік  дається  на  те,  щоб провести всі підготовчі

 роботи по створенню Державного реєстру.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам,  Віктокторе Никифоричу. Скажіть,

 будь  ласка, як, на ваш погляд, чи дозволяє Проект охопити

 коло   питань,   передбачених  Законом  "Про  дикларування

 доходів громадян". Оскіль це одне із дискусійних питань .

 

 

 

      _______________  Так,  Олександр  Олександрович,  цей

 проект  дозволяє  перевірити  ті декларації, які подаються

 громадянами  щодо  повноти  відображення в цих деклораціях

 доходів отриманих на території України.

 

      ГОЛОВА.   Іншими   словами  можна  сказати,  якщо  ми

 приймаємо  цей  Закон  і  вводимо  його,  то тоді відпадає

 потреба в розробці Закону "Про декларацію доходів".

 

      _______________   Ні,   декларацію   все   одно  буде

 подаватись   платниками.   Але  у  нас  уже  буде  базовий

 матеріал, тобто буде накопичуватись у головному компьюторі

 матеріал  на  кожного  платника, який повинен в декларації

 своєї рукою записати, які доходи він  отримав. я 
 я                              - 8 - я 

 

      ГОЛОВА.    Будь    ласка,    запитання   до   Віктора

 Никіфоровича.   З   місць   запишиться,   будь  ласка,  на

 запитання.

      Слово  має  Павло  Мовчан.  Опублікуйте,  будь ласка,

 список. Прошу.

 

      МОВЧАН.  Шановний  Олександре Олександровичу, шановні

 колеги, я хотів би, щоб ми повернулися до вчорашнього дня,

 в  зв"язку  з  тим,  що  Закони  "Про оподаткування" -це є

 найважливішими  законами над якими працюють всі Праламенти

 не в тому режимі, якій нам запропонований.

      Ми  біжимо,  розриваючи  стрічки  на  грудях і нібито

 встановлюємо рекорди. Вчорашнє обговорення показало, після

 того,  що зробилося уже виникло море питань. Я не хотів би

 щоб  сьогоднішнє обговорення теж було у такому скороченому

 режимі.  І  тому,  Олександре  Олександровичу,  у  мене не

 запитання  до  доповідача,  скільки  пропозиція.  Бюджет і

 Закони "Про оподаткуванння" - це є найважливішими законами.

 І  тому  я  не  розумію,  чому ми за скороченим режимом...

 Взагалі,   що   нам   -півтора   року  відведено  в  цьому

 парламенті, то давайте, може, визначимося із своїм власним

 терміном  перебування  туту, щоб не зосереджувати увагу на

 тих важливих моментах, відповідно яким ми сворюємо лазівки

 для  розкрадання  держави... Ви пригадуєте, в якому режимі

 ми  працювали  в  минулому  складі і чому Україна в такому я 
 я                              - 9 - я 

 стані!

      Саме  тому  я  пропонував  би,  щоб на подібні закони

 відводився  належний  час.  Наприклад,  учора. От в шостій

 статті   про   оподаткування   підприємств   є,  закладена

 небезпека   для   цілої   України.  Я  хотів  би,  щоб  ми

 поверталися  до цього і розглядали в комплексі всі закони,

 узгодивши,   але  винісши  на  попереднє  обговорення,  на

 комісії,   на   парламент  концепцію  самого  підходу  про

 оподаткування.  І тому я хотів би, щоб ми не ___________ в

 чомусь іншому і зосереджували увагу саме на цьому пункті.

      Я  хотів  би, щоб шановний доповідач так само говорив

 про  те,  що  яка  загальна  концепція?  Я  не  знаю думки

 Комісії, Суслова - ми її вчора не почули. Ми не почули ряд

 слушних  зауважень,  які були тут, в парламенті відповідно

 до  вчорашнього  проекту...  І  так само я переконаний, що

 сьогодні ми не торкнемся цього...

      Дякую!

 

      ГОЛОВА.  Це запитання  - до  мене,  тому  я  на нього

 відповідаю.    Вельмишановний    Павле   Михайловичу,   ми

 розглядаєм   абсолютно  конкретне  питання  про  державний

 реєстр   платників   податків.  Відносно  зауваження  щодо

 розгляду  вчорашнього  питання... Я вважаю ваші пропозиції

 слушними,  але сьогодні ми ж не припинили розгляд питання!

 Я  орієнтовно сказав: часу потрібно стільки приблизно, але

 якщо  виявиться,  що  потрібно  більше  -будемо детальніше я 
 я                             - 10 - я 

 розглядать.

      Думка  інших  комісій  передбачена навіть в процедурі

 розгляду,   адже   тут   буде   ще   співдоповідь  комісії

 профільної.  Тому  я  просив би задавати конкретні питання

 доповідачу.  Закон  невеликий, але надзвичайно важливий дл

 стабілізації  фінансової  системи  України,  для зміцнення

 бюджету  і  наведенню  порядку в кінці кінців в фінансовій

 сфері.  Тому  задавайте  запитання Віктору Никифоровичу, а

 зауваження  ваші приймаються як інформація до роздумів.

      Прошу.

 

      КІРІНОВ.  Шановний  Олександр  Олександрович, шановні

 народні  депутати,  шановний доповідачу! У менескорше буде

 не  запитання,  а  пропозиція.  Справа  в тому, що вчора я

 прагнув  запропонувати  і  не  зміг,  не  встиг, тому хочу

 чказати  сьогодні.  Справа  в  тому6  що в нашій державі є

 товариство сліпих, і, як ми знаємо, йде оподаткування всіх

 підприємств,  які  повинні  платить  податки.  В мене така

 пропозиція:  справа  в  тому,  що  вчора  я  мав розмову з

 головою  Товариства  сліпих  України Більшаном Владиславом

 Миколаєвичем.  І  він  просить  від імені всіх сліпих, від

 імені  цього товариство, щоб їх, на це товариство і на іці

 підприємства  і  організації,  які  працюють  в Україні не

 накладати  податки.  Справа  в  тому, що протягом 60 років

 Товариство сліпих створювало структуру свого товариства за

 власні  кошти.  Якщо  накласти тепер податки, то практично я 
 я                             - 11 - я 

 тисячі   людей,   які   мають  ось  таке  каліцтво  можуть

 залишитись за бортом. А як ми знаємо, що лише робота рятує

 цих людей. І, звичайно, не можна ні в якому разі порівняти

 ту  роботу, яку виконують сліпі і ту роботу, яку виконують

 здорові люди. Тому повторюю, що пропозиція полягає в тому,

 щоби  не  накладати  податки  на  всі підприємства на яких

 працюють сліпі.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Я знову звертаюся до депутатів. Розглядається

 абсолютно  конкретний  Закон  з  дещо  іншої  площини  про

 державний  реєстр  громадян  України по податкуванню, про

 державний  реєст  фізичних осіб -платників податків. Тому

 ваша  пропозиція  стосується  розглянутого  вчора  проекту

 Закону   про  оподаткування  підприємств.  Із  Владиславом

 Миколайовичем,  головою  Товариства  Сліпих України у мене

 теж були контакти свого часу, і я вважаю, що ці пропозиції

 слушні, але ці пропозиції несіть від себе, чи від комісії,

 в попередній проект, який ми розглядали вчора, і в другому

 читанні  вони  будуть  безперечно враховані, адже депутати

 так  само,  як  і ви, розуміють значення такої поправки чи

 такого оточення.

      А  сьогодні  задавайте запитання Віктору Нікіфоровичу

 (..........),  доповіднику з питання "Про державний реєстр

 фізичних осіб - платників податків".

      Альошин. я 
 я                             - 12 - я 

 

      АЛЬОШИН В.М.

 

      Шановний  доповідачу,  шановні  колеги! Ми на комісії

 розглядали   цей   проект   Закону,  які  одностайно  його

 підтримали,  і  я  думаю, що ми це зробимо і в цьому залі.

 Однак  у  мене  є  одне  запитання,  яке  торкається наших

 звичних  традицій.  Ви у виступі сказали, що для того, щоб

 отримати   ідентифікаційний  номер,  необхідно  щоб  кожен

 платник  податків  звернувся до податкових служб. Скажіть,

 будь  ласка,  чи  податкова наша служба здатна забезпечити

 незвичний  для  наших людей рівень ну, скажімо так, рівень

 бюрократизму,  чи  це  буде звичний для наших людей рівень

 бюрократизму,  тобто  чи  будуть  люди  знову  відстоювати

 якихось  чергах,  коли  це  вже остаточно припече. Чи буде

 запропонований якийсь нормальний механізм, знову ж таки чи

 будуть  тіж самі інваліди звертатись до податкової служби,

 чи будуть люди змущені їхати з сел і та кдалі.

      Хотілось,  щоб  це все було враховано і ми зробили цей

 реєстр нормально, цивілізовано і зручно для людей.

 

      __________Дуже  таке  хороше  запитання.  Ми  над ним

 думаєм,  як зробити так, щоб не створювати черг. Ми думаем

 запросити  ці  дані  і  взяти  ці  дані  на підприємствах,

 установах,   в   організаціях,   з  тим,  щоб  максимально

 скоротити  хождіння  людей  і  відволікання  часу людей на я 
 я                             - 13 - я 

 перебування  десь  в  податковій інспекції і отримання тих

 номерів.

      Я думаю, що робота наша буде організована таким чином

 щоб  максимально скоротити явку безпосеребню явку громадян

 до  податкових  інспекцій, будемо організовувати цю роботу

 через місця роботи підприємства через організації.

      Повинен  сказати  що це ну така нома робота для нас і

 для  оподатківців і в цілому на Україні. Такого реєстру не

 було,  але  створення  цього реєстру край необхідно воно є

 майже  в  усіх  країнах  світу,  які  десь  трошки  вперед

 просунулися  ніж ми в контролі за доходами своїх громадян.

 Створення  його  дасть  нам  можливість краще контролювати

 доходи  громадян,  краще  обраховувати податок у сукупному

 доході.

      А  що  стосується  створення  умов,  то я би запросив

 вашої  згоди  на  те, щоб рік нам дали на проведення всієї

 підготовчої  роботи.  І за цей рік ми створимо цей реєстр,

 як найменше турбуючи населення України.

 

      ГОЛОВА. Шибко.

 

      ШИБКО

 

      Шановний  Вікторе  Никифоровичу! Я хотів би запитати,

 чи   є   сьогодні  технічні  можливості,  щоб  забезпечити

 виконання  цього Закону. Чи є в нас кошти? І скільки треба я 
 я                             - 14 - я 

 коштів  для  того, щоб виконати, щоб у нас не вийшло знову

 касові апарати, які сьогодні стоять і ні як не працюють. І

 це моя особиста думка, я гадаю, що цей пакет законів треба

 в  першому читанні приймати без якогось там обговорення. Є

 сьгодні  форма, ми можемо опрацювати в комісіях, ми можемо

 на  друге читання наробити всі пропозиції, які тоді будуть

 прийняті в другому читанні.

 

      _______________  Дякую за питання. Що стосується чи є

 технічна   можливість.   Ми  завершуємо  зараз  роботу  по

 створенні  єдиної  сітки  комп"ютерної  мережі  податкових

 органів.  Я  назву  цирфу,  десь  у  нас біля 4 тисяч комп

 "ютерів   на   780   податкових   інспекцій,   придбано  і

 завершується  робота  по  введенню  в  дію  головного комп

 "ютера,  який забезпечить створення бази данних і роботу з

 цією  базою.  Тобто,  на  сьогоднішній день, для того, щоб

 провести цю роботу у нас технічні можливості є.

      На  подальше  нам  потребується  якісь  кошти, але ці

 кошти  але ці кошти будуть в межах тих, які передбачаються

 на  утримання  податкової  інспекції  і які ми формуємо за

 рахунок 30 процентних відрахувань від донарахованих сум.

 

      ГОЛОВА.  Тобто мова йде про те, що збільшення  штатів

 не передбачається.

      Запитання  дає Чивюк, Миколаєвська область.

 я 
 я                             - 15 - я 

      ЧИВЮК. Депутат Чивюк, Микоалєвська область.

 

      Я  звертаю  увагу  колег на те, що знову ми приймаємо

 якісь   Закон   без   економічного  обгрунтування.  І  мій

 попередник  задавав  конкретне питання. А все ж таки в яку

 суму буде оцінена ця робота?

 

      _______________   Я   відповідаю,  що  на  цю  роботу

 сьогодні нам  не потрібні ніякі додаткові...

 

      _______________  Чому не має пояснювальної записки до

 цього   проекту   Закону?   І   останнє,   в   статті   11

 передбачається    відповідальність    осіб,   які   будуть

 ухиляьтись  від  подання  інформації  про  свої податки. І

 дається   така   норма,   що   тільки   дол   них   будуть

 застосовуватися  адмінистративна  відповідальність.  Як ви

 вважаєте можливо просто залишити відповідальність. Тому що

 якщо  це буде постійно і можливо нам треба буде посилювати

 рамки відповідальності, і можливо за деякі порушення цього

 закону  треба  більш  жосткі  міри  і  до  того,  що  буде

 кримінальна відповідальність. Як ви на це дивитесь?

 

      _______________   Я  згоден  з  вами  треба  посилити

 відповідаольність  як  з  боку  платників  так  і  з  боку

 податкових  інспекцій за дотримання комерційної таємниці і

 не  розголошення  цих  даних.  Це  ми  зробимо  до другого я 
 я                             - 16 - я 

 читання.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Семенюк.

 

      СЕМЕНЮК. 159 виборчий округ, депутат Семенюк.

 

      Звичайно  закон  потрібно приймати і він не обхідний,

 але  у  мене  до  вас  таке запитання. Безпорядок в країні

 починається  від  безпорядку  в законодавстві. Працюючи на

 виробництві  ми бачимл/о, що у нас біля 30 законопроектів,

 і   вірніше,  законів,  які  є  по  податковій  інспекції,

 протирічять  одні  одному.  Як  ви  дивитесь  на  те,  щоб

 створити єдиний податковий Кодекс, в якому відобразити всі

 ці зауваження і всі узагальнити протиріччя, які виникли до

 прийняття цього закону і які маються в попередніх законах,

 щоб можна було проаналізувати всі ці закони.

 

      _____________ Дякую за запитання. І, відверто кажучи,

 ми  вже  приступили  до того, щоб працювати над створенням

 податкового Кодексу. Але для того, щоб створити податковий

 Кодекс треба прийняти пакет законів про оподаткування, а в

 Кодекс  ввійцдуть  закону  по оподаткуванню, тлумачення по

 окремих   статтях  цих  законів,  інструкції,  які  будуть

 видаватись під ці закони і цей Кодекс буде затворджуватись

 Верховною  Радою України. Таку роботу треба проводить, але

 я  повинен сказати, що її за місяць, за два, за півроку не я 
 я                             - 17 - я 

 проведеш. На це потрібен час.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  В кого ще?

 

      Михайло  КОСІВ, 279.

 

      Вікторе  Андрійовичу,  я,  коли  читав  цей закон, то

 згадував  собі  ті розповіді, від враження, які мають наші

 люди,  відвідуючи  зарубіжні  держави. Там, розумієте, про

 кожного,  на  основі  тих  записів, які ви нам пропонуєте,

 можно абсолютно точно встановити його матеріальний рівень,

 його  спроможність  і  так  далі. І я, правду кажучі, мене

 завидки брали, що і в нас так колись буде.

      Отже,  я підтримую цей Закон, ці питання, які я хотів

 задати про технічну можливість уже були задані і ви на них

 відповідали і тому я вношу пропозицію.

      Як  на  мене,  то  я  би  проголосував  за  цей Закон

 відразу,  остаточно  і  пропонував би його прийняти у тому

 варіанті,  який ви запропонували. Але, все ж таки, можливо

 не  будемо  порушувати  традицію,  чи процедуру і приймемо

 його  сьогодні  у першому читанні за скороченою процедурою

 обговорення. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам. Немировський.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ. я 
 я                             - 18 - я 

      309 избирательный округ, Немировский.

      Даный   Закон  рассмотрен  Комисией  с  финансовой  и

 банковской  деятельностью. Принят единогласно на комисии и

 имеет  большое  значение  для совершенствования применения

 налогового   Законодательства   и   формирования  бюджета.

 Поэтому,  мы  предлагаем  его  принять  в первом чтении. В

 первом чтении.

 

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Довгань!  Довгань  відмовляється від

 слова, я так зрозумів... Терецький!

 

      ТЕРЕЦЬКИЙ В.М.

      (    виборчий округ).

      Уважаемый Виктор Никитович!

      На  рабочей  группе  мы  рассматривали этот Закон и в

 статье   10  "Права  державних  податкових  інспекцій"  мы

 акцентировали  внимание на дачу информации "... державного

 реєстру   фізичних   осіб,  платників  податків  та  інших

 обов'язкових платежів іншим державним органам".

      Я  предлагаю второй пункт выразить более четче именно

 по ответственности за дачу информации.

 

      ___________  Я  згоден  з  вами,  і  ми цю пропозицію

 приймаємо. В другому читанні буде внесена поправка.

 я 
 я                             - 19 - я 

      ГОЛОВА. Ясно. Свято!

 

      СВЯТО В.

      (416 виборчий окру, Хмельниччина).

      Шановний Олександре Олександровичу, шановні депутати,

 доповідачу!

      Приняття  цього  Закону  (вірніше, законопроекту) має

 дуже   важливе  значення  для  нового  законодавства,  для

 формування  бюджету.  Але,  згідно  тому,  що  ви сказали,

 введення його планується з 1 січня 1996 року. З точки зору

 нагальності  прийняття  цього  Закону,  варто  було б його

 прийняти  раніше.  І  чому  я так ставлю питання? Тому, що

 нагальним  є  прийняття  Закону  про  декларування доходів

 фізичних осіб, зокрема нас народниз депутатів.

      І,  виходячи   з   цього, цікавить  питання, як  буде

 реалізовуватися  механізм  декларування  доходів  фізичних

 осіб  в  цьому  проміжку,  на  протязі 1995 року, тобто до

 прийняття  Закону про державний реєстр.

      Дякую за увагу.

 

      __________  Щодо  декларування доходів за 94 рік і за

 95  рік.  Скажімо,  в  94  році  податкові  служби України

 отримали 2 міліони 700 тисяч декларацій від осіб, які мали

 доходи  за  місцем  основної роботи. Робота ця проводилась

 через отримання відомостей від підприємств організацій, та

 установ  про виплачені суми доходів громадянам. Ці доходи, я 
 я                             - 20 - я 

 ці  відомості  накопичувались  в  подактових  інспекціях і

 потім  робились перерахунки. Це, ну так сказати, кустарний

 спосіб   проведення   перерахунків  по  сукупному  доходу.

 Прийняття  цього  державного  закону  про державний реєстр

 дозволить  нам  механізувати  цю  роботу.  І де платник не

 отримав   доходи  вони  будуть  концентруватися  по  місцю

 проживання  громадянина  і в сукупний доход включатися. Що

 стосуеться   на   95   рік  то  на  прийдеться  робити  ще

 перерахунок  по  сукупному  доходу  так як ми зробили в 94

 році.

 

      ГОЛОВА. Анісімов.

 

      АНІСІМОВ. 178 избирательный горд Запорожье. Анисимов.

 У  меня  два вопроса к вам. Ну уже здесь говорили усиления

 ответственности  за скрытие доходов но я виже что механизм

 надо  усилить  еже  тем,  если  человек,  который скрывает

 доходы  и  будет  обнаружен,  наверно, надо установить еще

 один  из  факторов  запрещающий на определенный промежуток

 времени  выдавать  ему  реестр.  Это  заставит,  наверное,

 субкект задуматься над тем, что он делает.

      И  второе. На сколько должна быть увелычена налоговая

 инспекция   для  того,  чтобы   держать  под  контролем  и

 осуществлять  все  те  законы,  которые  будуть полномочны

 выполнять лично они?

 я 
 я                             - 21 - я 

 

      ___________.  Я  начну  со  второго  вопроса.  Первый

 вопрос  -это запрещает выдавать реестр. Этот реестр никому

 никто  не  будет  выдавать. Просто человек будет включен в

 реестр,  понимаэте?  Он будет включен как физическое лицо,

 которе получает доходы или может получать доходы. Он будет

 включен,  так  что  выдавать  реестр  или нет -это не мера

 будет   наказания,   а   просто   он   будет   уходить  от

 налогообложения если он не будет включен в этот реестр.

      Наверное,  другие  должны  быть  методы, так сказать,

 ответственности за уклонение от реестрации и представления

 декларации.   Что   касается  увеличения  численности,  то

 Кабинетом  Министров  предусмотрено на 1995 год увеличение

 численности  налоговых служб на 8 тысяч человек. Нам этого

 будет  вполне достаточно, мы больше ничего просит не будем

 и  та  чысленность, которая есть, и мы даже думаем, что мы

 не  используем  то  право, которе дал Кабинет Министров по

 увеличению  чысленности  в  следующем  году  и закроем эту

 работу.

 

      ГОЛОВА. Дякую.

 

      ___________.  Не полностью используем, я не правильно

 сказал.

 

      ГОЛОВА.  Кравчук.  Ни  Гаманюк.  Уже вияснив для себе я 
 я                             - 22 - я 

 Гаманюк питання, чи ні ще? 84 округ.

 

      ___________.

 

      Моє питання співпадає з питанням депутата Анісімова Я

 пропоную   прийняти   в   першому  читанні  за  скороченим

 Регламентом.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Дякую. Самойлик.

 

      САМОЙЛИК

 

      Я також приєднуюсь до попереднього колеги, і пропоную

 прийняти в першому читанні.

 

      ГОЛОВА. Дякую. Павловський.

 

      406  виборчий округ, народний депутат ПАВЛОВСЬКИЙ, м.

 Хмельницьк

 

      Шановний Віктор Никифорович!

      Як ви дивитеся на таку пропозицію, щоб у статті 2, де

 загальні  положення,  добавити ще таку фразу, що створення

 державного   реєстру  буде  сприяти  розвитку  з  власного

 виробництва    технічних    засобів    та    математичного

 забезпечення.  Я  про  це  говорютому,  що  зараз  є  така я 
 я                             - 23 - я 

 тенденція,  а  в  нас  питання  інформатизації суспільства

 зростає,  закупляти всі без виключення засоби за кордоном,

 і  в  тому  числі, математичне забезпечення залишаючи нашу

 промисловість  і сильніші в Європі кібернитичні центри без

 роботи.

      Тому  я хотів би, щоб це було записано, для того, щоб

 змінити    ті    тенденції,    які    в   деяких   галузях

 спостерігаються. Дякую за увагу.

 

      _______________  Я  підтримую вашу пропозицію, думаю,

 що вона може бути записана в цей Закон.

 

      ГОЛОВА.  Хоча  взагалі то вона із іншою галузі права.

 Тому 315, останнє запитання, будь ласка.

 

      СУШКО. Народный депутат Сушко, 315 округ.

 

      Уважаемый  Александр Александрович, у меня не столько

 вопрос, сколько  просьба, обращение.

      После  вчерашнего  обсуждения,  ну  не обсуждения а в

 первом  чтении  принятия  Закона  "О налоги на прибыль", я

 член  рабочей  группы  по разработке этих законов. И к нам

 есть такое обращение, что мы мол не даем для обговаривания

 время и грозятся завалить закон во втором чтении. Я прошу,

 чтоб  Президиум учел это и все законы "По налогообложению"

 давали выгоыворится в первом чтении. я 
 я                             - 24 - я 

      Во-первых,  мы  учтем  при  доработке, я прошу это, а

 колег прошу по тому закону вчерашнему не грозится а подать

 нам свои письменные замечания и мы уже доработаем, Спасибо

 за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дуже  правильна  пропозиція, тим більше вона

 стимулює   активну  роботу  комісії.  Треба  ж  у  комісії

 всебічно   розглядати   проекти   відповідні  і  давати  в

 профильну   комісію  для  другого  читання.  Дякую  Віктор

 Никиферович, сідайте на місце.

      Від   комісії   просив   слово   Рябченко   Олександр

 Володимирович.

 

      РЯБЧЕНКО О. В. Уважаемые депутаты, я от комиссии и от

 рабочих  групп.  Закон  досточно  простой  понятный  и  не

 обходимый. Из того, что рабочая группа расматривала я хочу

 отметить  одни положительные моменты. Для его внедрения не

 нужно  дополнительного  финансирования производить, то что

 запланировано эти деньги уйдут на реализацию закона.

      И  во  втором  чтении  мы  хотим ввести ужесточение в

 некоторые  статьи.  Мы  считаем,  что  информация, которая

 будет   собрана   в  госудапрственном  реестре  не  должна

 служить,  к  ней  не  должно  быть  простого  доступа. Эта

 информация  на  уровне  государственной тайны и она должна

 выдаваться   только   органам,   которые   в   действующем

 законодательстве  имеют  право  эту  информацию  получать. я 
 я                             - 25 - я 

 Дожна быть ужесточена ответственность н алоговой инспекции

 за  выдачу  информации  и  ответственность  плательщика за

 внесение налога в бюджет.

      Мы  считаем, что в первом чтении его можно принимать.

 Если  ваши предложения поступят, то мы их во втором чтении

 все обязательно учтем.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую, сідайте, будь ласка.

      Чи  не  проти  ви  того  в  принципі,  щоб до другого

 читання  розглянути  питання  про час, про термін введення

 цього   закону   на  пропозицію  Михайла  косіва  і  інших

 депутатів.   Мова  йде  не  про  те,  щоб  на  рік  давати

 відсрочку, якщо є технічна можливість ввести його раніше.

      Давайте  ми,  хай  робоча  група  попрацює  над  цією

 пропозицією.

      Хто  хоче  висловитись з цього приводу, запішіться на

 виступ.

      Опублікуйте, будь ласка. Дякую.

      Слово  має  депутат  Кияк...  Осташ, вважаю, що треба

 голосувати... Чивюк.

 

       ЧИВЮК

 

      ЧИВЮК.   Микола   Чивюк   Миколаївська  область,  292

 виборчий округ. Я хотів би щоб ми прийняли закон в першому

 читанні  і  не  ізвлекали  час щоб ми письмово виконали цю я 
 я                             - 26 - я 

 пропозицію  і внесли. Я хотів би конкретно звернути увагу,

 що  стосуеться  посиленню  відповідальності  за  порушення

 цього  закону.  Я хотів би щоб ми хто буде вносити факти і

 приймали  зміни  до існуючого кримінального кодексу та так

 би    мовити    відповідальності    за    адміністративною

 відплвідальністю  за  порушення  і  приймали  цей  закон в

 другому  читанні  зразу  з  змінами  в  існуючий  кодекс і

 кримінальний і за це адміністративне порушення.

      Щоб  цей закон діяв, щоб був не мертво народженний. Я

 таку пропозицію вношу.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую Карнелюк.

      Приєднуеться до цієї пропозиції, Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ. На наступному тижні ми прийняли в другому  читанні.

 

      ГОЛОВА. Ясно.

      Малевський.

 

      МАЛЕВСЬКИЙ. 404 Херсонаська область Малевський.

      Я   вважаю   що   сроки  обязательно  надо  розібрати

 розібратися  і  десь  до  в разі в першому кварталі повнні

 ввести  в  січні  цього  року.  По сроках нужно прискорити

 розглядання цього питання.

 я 
 я                             - 27 - я 

      ГОЛОВА. Ясно спасибі.

      Карандокова.

 

      КАРАНДОКОВА.  Вважаю  що ці депутати мають віднестися

 до  цих законів які виносяться робочою комісією на розгляд

 Верховної   Ради   мають   прийматися  у  першому  читанні

 викликаючи  такого  бажання  обговорювати їх працювати над

 ними люди які маюїть компетенцію в цих питаннях і я думаю,

 можно  їм довірити рішення цих питань. І треба приймати ці

 Закони,  тому  що,  якщо  ми будемо в кінці своєї сесії ще

 довго  колотитися в залі, я думаю, що толку з нашої роботи

 не буде.

      Дуже попрошу всіх депутатів уважно знайомитися з цими

 документами і підпримувати робочу групу.

 

      ГОЛОВА.  Все  правильно.  Треба довіряти, але треба і

 свою думку мати. Має слово  ____________

 

      ____________

 

      69  виборчий  округ,  Волинська  область. Я підтримую

 прийняття   Закону  в  першому  читанні  і  за  скороченим

 варіантом,  але  в  мене  є такі пропозиції і конкретно до

 нашої   Міністерства   фінансів  і  податкової  інспекції,

 зокрема до пана Ільїна.

      У   нас  дуже  багато  є  моментів,  коли  нечіткість я 
 я                             - 28 - я 

 доведення   механізму,   впровадження   того   чи   іншого

 Законодавчого  акту  призводить  до  помилок  на місцях. І

 хотілося  б, щоб як у нас тут приймаються Закон, щоб, все-

 таки,  механізм  його  впровадження  ми теж обговорювали в

 Верховній  Раді. І щоб якомога швидше ті документи були на

 місці  -тоді  легше  і чіткіше буде працювати. На сьогодні

 найважче  нашій бухгалтерській службі господарств, тому що

 там  стільки  різних  інструкцій  і путаниць... І то -таке

 прохання від тих спеціалістів, яким сьогодні непросто: щоб

 були  дуже  чіткі  інструкції  по  виконанню  тих чи інших

 принятих нами законодавчих актів.

 

      ГОЛОВА.  Дякую!  Отже,  депутати, котрі записались на

 виступ,  пропонували одне (і в запитаннях це теж звучало):

 схвалити  в  першому читанні проект Закону "Про реєстрацію

 фізичних осіб-платників податків...".

      Інших  пропозицій  не  поступало.  Тому  я  ставлю на

 голосування  цю  пропозицію.  Проект  документу у вас є на

 руках. Ставлю на голосування!

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 

      "ЗА" - 279. Рішення прийнято.

      Слухається  питання  про тимчасову Контрольну Комісію я 
 я                             - 29 - я 

 для   з'ясування   обставин  випуску  та  обігу  державних

 товарних    облігацій    матеріальних   ресурсів   України

 відповідно  до  Указу  Президента N 141/94 від 7. 04. 94р.

 Квятковський просив слова. Будь ласка!

 

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ

 

      Шановний  Голово,  шановні  депутати!  За  ті дні, що

 пройшли  з  дня  заяви  чотирьох фракцій і групи депутатів

 стосовно   державних   товарних   облігацій і матеріальних

 ресурсів  України  з'явилися  нові  факти і свідоцтва, які

 вимагають   негайне  створення  парламентської  тимчасової

 комісії щодо з'ясування всіх обставин цієї справи.

      Відповідний проект постанови по цьому питанню є у вас

 на  руках. По-перше, хотів би зазначити, що представниками

 Українського  Кредитного  фонду  підтверджено,  що  бланки

 облігацій,  ксерокопії  яких тут були показані, справжні і

 не підроблені.

      По-друге,  як  ви  знаєте,  вчора був оголошений Указ

 Президента  з  цього  питання. Звернемося до самих указів.

 Найперше   питання,   що  виникає  при  їх  аналізі,  чому

 Президент  взяв  на  себе  право  самочинно розроряджатися

 майном  держави.  Адже  це  право  тільки  Верховної  Ради

 України,  і  всі  розмови,  що  це  не так, спрощується 17

 пунктом  відповідного положення, а саме: "Держава гарантує я 
 я                             - 30 - я 

 виконання  зобов'язань,  що  виникають  з  умов випуску та

 обігу облігацій", підписано Президентом.

      Пункт    3    положення:   "Кожна   серія   облігацій

 забеспечується майном та майновими правами юридичних осіб,

 а   також   фізичних   осіб   -суб'єктів  підприємгницької

 діяльності". Чому це державні гарантії розповсюджуються на

 фізичних  осіб?  Всі розмови про те, що за ці облігації не

 було сплачено жодного долара, виглядають щонайменше дивно,

 адже   пункт  восьмий  гороворить  про  те,  що  облігація

 продається  емітенту  -особі, яка виявила бажання придбати

 облігацію   за   договором  купівлі-продажу  після  повної

 попередньої  оплати номінальної вартості облігації. Ще раз

 повторюю,  після  повної  попередньої  оплати  номінальної

 вартості облігації.

      Тільки  припустимо,  що  ці  облігації  не  сплачені,

 вибачте,   то  навіщо  був  створений  фонд,  який  губить

 державні  облігації,  кожна вартістю 25 мільйонів доларів.

 Та  ще  й доручати йому функції енетента, то так можна всю

 Україну загубити, якщо не загубили.

      Як опинилися ці облігації за кордоном у володарів без

 їх  оплати.  Стверджується,  що ці облігації пропонувалися

 тільки  під  заставу.  А застава без продажу -це класичний

 приклад  на ринку цінних паперів. Механізм дуже простий, і

 про це депутати повинні знати. Створюються підставні фірми

 у  власності  яких нібито перебувають облігації. Облігації

 цими  фірмами  не  сплачуються.  Далі,  ці підставні фірми я 
 я                             - 31 - я 

 беруть  банківський  кредит  під  заставу  цих несплачених

 облігацій. Тобто облігації передаються банкам.

      Кредит  може зникнути, може зникнути підставна фірма,

 і  банк,  як  новий  власник державних товарних облігацій,

 матеріальних  ресурсів  України,  пред"являє  їх до сплати

 нашій   державі.  Україна  не  одержавши  жодного  долара,

 повинна сплатити з урахуванням процентів біля 14 мільярдів

 доларів.

      Мабуть  усім  ясно,  що  за  таких  умов цього Указу,

 випуск    державних    цінних    паперів,   носить   чисто

 спекулятивний  характер.  Але  вибачте, до яких пір, чиїсь

 спекуляції будуть проводитися за рахунок держави.

      Подальші  питання.  Аналізуючи  Укази і положення про

 український  кредитний  фонд,  бачу,  що це фактично банк.

 Причому,  банк  який  працює  з валюти. Ні банківської, ні

 валютної ліцензії Український фонд не має. А ми дивуємось,

 чому у нас у фінансовій сфері безвладдя.

      Далі,  читаємо  положення:  "До  Ради  фондів входять

 керівники  мМіністерства  фінансів  України,  Міністерства

 економіки України та Національного банку України. Контроль

 за  діяльністю  фонду  здійснює Національний банк України,

 Міністерство  фінансів України". Чому ці державні установи

 проігнорували  виконання  Указу Президента? Чи не тому, що

 все  в  цих  Указах  шито білими нитками, Адже до цеї пори

 Ради  фонду  немає і ніякого контролю з боку Національного

 банку чи Міністерства фінансів не ведеться. я 
 я                             - 32 - я 

      Шановні  депутати,  а чи не забагато питань для того,

 щоб  ці облігації мали назву -державні і були забезпеченні

 державними гарантіями.

      Дехто  намагається  зараз  цю  справу  представити як

 політичну.  Ви  знаєте  дуже  модно  свою  нездатність  до

 нормальної  законотворчої  роботи  прикривати політикою. А

 знедоленому народу України ці провини законотворчої роботи

 вилізають боком і цілковитим (..........). Дякую за увагу.

 Якщо будуть питання я відповім.

 

      ГОЛОВА.  Чи  є запитання до доповідача. Дорошевський,

 будь  ласка.

      Говоріть,  говоріть.  Включить  у  другу  нішу,  свою

 картку  вставте.  В  сусідню  нішу  вставте  свою картку і

 натисніть кнопку, і говоріть.

 

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яворівський все чує, все  в порядку...

 

      _____________Я  просил  бы  ответить на такой вопрос:

 почему,  скажем,  до  настоящего  времени  такой серьезный

 вопрос,   который  касался,  кстати,  одно,  так сказать,

 направлений   пополнения   нашей   казны   был   вне  поля

 деятельности  как  прошлого  парламента,  так  и  структур

 управления. Первое. я 
 я                             - 33 - я 

      И  второе, Вот этот рынок ценных бумаг, который будет

 сейчас   охранняться  государством,  он  явно  будет,  так

 сказать,  находиться в большой конкуренции и давлением вот

 тех комиссий и структур, которая выпускает лавину бумаг, в

 том  числе и трастовые компании. И как вот наши державный,

 так сказать, этот рынок будет выдерживать этот натиск.

      И третье. Вот тот интеллектуальный потенциал, который

 ы  имеем,  который  сейчас нещадно разбазаривается, лучшие

 наши  умы  увозят за кордон, вот эта мера как-то остановит

 утечку  интеллектуальных рессурсов, поможем ли мы оставить

 их у нас,  в нашем государстве?

 

       ГОЛОВА.  Я  прошу  оскільки  ви  не  були  в  складі

 минулого  парламенту і , можливо, не знаєте....

 

      _____________Ні, я знаю це питання...

 

       ГОЛОВА.  Ну, будь ласка.

 

 

      ГОЛОВА. Ну будь ласка.

 

      __________  Я  хотів  би відповісти, по-перше минулий

 парламент   негайно   вкрутився  в  цю  справу  по-першому

 варіанту указу, і наклав вето.

      Я  гадаю  якщо ви уважно слухали першу заяву по цьому я 
 я                             - 34 - я 

 пифтанню  то саме те що повторний указ був виданий в такий

 час  коли  попердня минула рада вже не працювала а ми ще і

 не  приступили  до цього тому це так і трапиломя, по-друге

 по  ринку  по  трастах і ви знаете потрібен був якийсь час

 щоб  підготувати  якусь  частину депутатів цього скликання

 для  того щоб вони зрозуміли що таке ринок цінних паперів.

 Це  настільки  складна справ, що якщо наприклад я з самого

 початку  став  про це розмовляти то тут би ніхто нічого не

 зрозумів вже є дуже велика частина депутатів які вже в цій

 справі  навчилися,  ще  таке  зараз  я підготував повністю

 закінченні  два  проекти  законодавчих  актів перше це про

 комісію  по  цінним  паперам, фондовим біржам, яка вже цей

 акт   не   походжені   є  і  сьогодні  закінченні  про  по

 порядкуванні  діяльності  на  фінансових  та інвестиційних

 ринках.  Крім  того  я  закінчую  роботу  над дуже великим

 законопроектом. "Про фінансові трасти".

       Це  надзвичайно   велика  сфера  діяльності  і вона,

 фактично, в нас не врегульована.

      І, по поводу того, що наші мозги тікають. Ви знаєте,

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА. Ясно.

 

      ____________  Да,  в  нас дуже мало залишилося людей,

 які   розуміються  в,  скажім  так,  справжніх  механізмах

 ринкової  економіки.  І нам потрібно зробити все для того, я 
 я                             - 35 - я 

 щоб...

 

      ГОЛОВА.  Значить,  я  прошу уваги. Шановні депутати і

 шановний  доповідач. Ну, по-перше депутати добре розуміють

 ті  питання,  про  які ви говорите і, мені здається, якісь

 узагальнення робити просто не треба.

      Треба  конкретно  відповісти  на  запитаня,  яке  дав

 депутат.  Все.  Записалося  в нас для запитань багато дуже

 депутатів.

      Я,  якщо ви не заперечуєте, я б запропонував би -мова

 йде  про  створення  комісії.  Так же? Вона розбереться, а

 потім проінформує. Що тут ще потрібно говорити?!

      Ну,   перший  у  списку  - Павловський.  Будь  ласка,

 Павловський!

      Опублікуйте список тих, хто задають запитання!

      Це не  той  - це на виступ. А ті, хто... Давайте так:

 запишемося, хто хоче задати запитання, якщо є потреба. Хоч

 я  пропонував  би...  Хай  він сяде на місце, ми затвердим

 список, і на тому - кінець. Так?!

      (Шум в залі).

      Голосувать?

      Давайте!    Хто    за   затвердження   запропонованих

 кандидатур в склад Комісії? За Постановою! Проект у вас на

 руках.

      Ну, давайте проголосуємо, а тоді вже висловимося.

 я 
 я                             - 36 - я 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 

      Рішення прийнято.

      Сідайте, будь ласка, на місце. Питання вичерпано.

      Про  проект  Положення "Про Національну Раду з питань

 телебачення,   радіомовлення   та  її  складу"  слово  має

 Аксененко   Сергій  Іванович,  голова  підкомісії  Комісії

 законодавчого забезпечення свободи слова і засобів масової

 інформації. Прошу!

 

      АКСЕНЕНКО С.І.

      (    виборчий округ)

      Уважаемый Александр Александрович, уважаемые народные

 депутаты!

      Экономические  и политические инзменения, происшедшие

 на   Украине,  не  могли  не  отразиться  на  такой  сфере

 деятельности,  как  телевидение  и радиовещание. Изменения

 эти  коснулись  структуры  государственного  телевидения и

 радиовещания, содержания программ и, что особенно важно, в

 Украине, как ни в одной из республик на территории бывшего

 Союза,    появились    сотни    негосударственных   теле-и

 радиокомпаний,    ведущих    вещание   на   45   миллионов

 телезнителей и 20 миллионов радислушателей республики.

      Шыроко  действует  у  нас  и  не украинские компании. я 
 я                             - 37 - я 

 Кроме  Останкино  на перевом канале с охватом 95 процентов

 наседения,   приграничные   районы   принимают   польские,

 венгерские   и   нимецкие   трансляции.   Граждане  нашего

 госудаства   получили   возможность  смотреть  от  четырех

 программ в сельской местности, до 10 в крупных городах.

      Кроме  того  надо  учитывать такую важную особенность

 сферы   телевидения   и   радиовещания,  как  ограниченное

 количество  ресурсов  частот.  В  результате  чего  сейчас

 ведется  довольно  жесткая борьба за телеэфир Украины.

      Все  эти  изменения  требуют  от  государства  нового

 подхода к аудиовизуальным средствам массовой  информации.

      Верховный Совет Украины прошлого созыва принял первый

 среди  стран Восточной Европы и Азии Закон о телевидении и

 радиовещанию,    отвечаючий   всем   требованиям   мировых

 стандартов.   Однако  воплощение  Закона  на  практике  не

 совершенно.

      Статья   5   этого  Закона  предусматривает  создание

 Национального    Совета    по   вопросам   телевидения   и

 радиовещания, вневедомственного органан, который действует

 в   соответствии   с  Положением  о  Национальном  Совете,

 утвержаемым   Верховным   Советом   Украины.   Тоесть  это

 Положение,  которе  нам  сегодня нужно утвердить, оно было

 роздано   на   руки  7  декабря.  Следить  за  исполнением

 законодательства   в   Украине   в   сфере  телевидения  и

 радиовещания, как государственные та и не государственными

 теле-радиокомпаниями. я 
 я                             - 38 - я 

      Структура подобного рода действует во многих развитых

 областях  аудиовизуальных  средств  массовой  информации в

 странах   мира.  В  Соединенных  Штатах  -это  Федеральная

 Комиссии, во Франции и Британии -это Национальный совет, в

 Италии -национальная комиссия.

      Основными    задачами    национального    совета   по

 телевидению   и   радиовещанию   являются:   разработка  и

 практическое  воплощение  в жизнь государственной политики

 области   аудивизуальных   средств   массовой  информации.

 Координация  разработки  единной  концепции развития теле-

 радиоинформационного  пространства  Украины,  контроль  за

 соблюдением    теле-и    радиоорганизациями    всех   форм

 собственности,  законодательства  в  области телевидение и

 радиовещения и условия лицензии.

      Выдача  теле-радиоорганизациям  на  конкурсной основе

 лицензий  на  право  использования каналов вещания и время

 вещания. Контроль за рациональным использованием рессурсов

 частот,   определения   право  формирования  и  сохранения

 временного архива теле- радиопередач.

      Хочется  особенно  почеркнуть, что Национальный совет

 ни  в коей мере не является органов управления телевидения

 и     радио.    Это    орган    регулирующий    соблюдения

 законодательства,   не   имеющий   ничего   общего   ни  с

 государственным    комитетом    по    теле-радио,   ни   с

 Министерством      телерадио,      концепция      создания

 разрабатывается  другой  вопрос,  ни  с  другими подобными я 
 я                             - 39 - я 

 ведомствами.  Я  хочу  это особенно подчеркнуть, так как в

 этом   вопросе   часто   случается   путаница.  Это  орган

 регулирующий  взаимоотношения всех субкектов телевидения и

 радиовещения, но не управляющий ими.

      И  часто мы на Верховном Совете получаем информацию о

 нарушении      законодательства     теми     или     иными

 телерадиокомпаниями.  О необкективном освещении событий, о

 том,  что  прерываются  передачи, незаконно занимают эфир,

 идут  программы, которые по своему уровню не соответствуют

 нравственным   нормам.   За   всем   этим  должен  следить

 Национальный совет.

      Хочется  отметить  и  тот  факт,  что  телевидение  и

 радиовещение   является   самым  массовый  и  влиятельным,

 особенно   в   условиях   дороговизны  газет  и  журналов,

 средством  информации массовой коммуникации. Телеэфир -это

 национальное  богатство государства, и телевидение и радио

 должно  служить  народу  Украины.  А  в нас до сих пор нет

 единной  концепции  развития  телеэфира.  Нам  в  наследие

 досталось,  скажем прямо, провинциальное телевидение, и мы

 еще очень мало сделали, чтобы вывести его на более высокий

 уровень.  Наш  телерадиоэфир  занимают  все, кому не лень.

 Через  него  ведеться  обработка населения в целях, скажем

 так,  служащих  интересам государства, не редка пропоганда

 порнографии  и  насилия.  Наш  эфир превращаеться в свалку

 самой   худшей   телерадиопродукции  западных  государств.

 Многие     западные     телерадиокомпании    за    ведение я 
 я                             - 40 - я 

 (...........) ведут трансляцию на самом низком техническом

 уровне, на нулевом професиональном и интелектуальном.

      Вся  их  деятельность  состоит  в том, что непрерывно

 крутят  дешевые  фильмы вперемежку с рекламой. Втоже время

 высокохудожественные  некомерческие  телепередачи не могут

 пробиться к зрителю.

      Да   и   реклама   у  нас  не  соответствует  мировым

 стандартам не редка скрытая реклама даже в новостях УТ.

      Процветает   телепиратство   нелецензированный  показ

 фильмов к нам уже настороженно относяться в мире.

      Приведу показательный пример один кинорежисер будучив

 США  спросил  бизнесмена  неужели вас не волнует то что из

 ряда  вон выходящие безпорядки в ефире. Ему ответили пусть

 ваш  рынок насытиться дешевым кино зрительпривыкнет к нему

 и  не  сможет  без него. Вот тогда мы и потребуем денег за

 лицензию.

      А  вот  обратный  пример из Франции любая иностранная

 кинолента  облагаеться налогом в 70 процентов от стоимости

 ленты  и  налогэтот  целевой  и  идет  на  развитие кино и

 телевидения. А рейтинг многих наших отечественных компаний

 непрерывно  падает  и создание национального совета должно

 решыть многие из этих проблем.

      Остановлюсь   немного  на  структуре  и  положения  в

 национальном  совете.  По  сути  это  разширеная  5 статья

 закона  Украины  о  телевидении  и  радиовещании  с учетом

 требований  по  национальныму  советиу  в других статьях и я 
 я                             - 41 - я 

 если  идти  по  структуре  то  в первых главах где описано

 общее  положение  о  функциях  и  задачах,  прошу обратить

 внимание  на  пункт  который  возлагает национальный совет

 обязанности      по      контррлю      за      исполнением

 телерадиоорганизаций в заокнодательстве Украины.

      Я  хочу подчеркнуть что речь вовсе не идет о цензуре,

 о  вседозволенности на телеекране тоже быть не должно.

      Еще  стоит обратить внимание на пунк, касаемый выдачи

 лицензий.   С   учетом  того,  что  на  один  канал  могут

 претендовать   множество  телерадиоорганизаций  в  вопросе

 выдачи  лицензий  может  быть много субкективизму. Поэтому

 пункт   о   лицензиях   предусматривает   консультацию   з

 законодательной властью, потому что по закону Национальный

 совет підпорядковується Верховній Раді України. И что этот

 субкективизм   уменшит   отсюда   положение   о   комиссии

 Верховного  Совета,  с  которым  должена консультироваться

 Национальна  Рада,  потому  что  врядли у всего Верховного

 Совета будет время чтобы заниматься такими вопросами.

      Еще  стоит  обратить  внимание на самый демократичный

 способ создания Национального Совета двумя ветвями власти.

 Тоесть    этот    орган    должен    быть    действительно

 государственным, а не ведомственным. Четыри кандидатуры от

 Президента  и  четыри от Председателя Верховного Совета. И

 орган  этот не должен зависить от сиеминутной политической

 коньюктуры.

      И   завершается  структура  положений  распределением я 
 я                             - 42 - я 

 функций  условием  работы с советом. Несколько слов о том,

 как  готовился  проект.  Он  был  обсужден  на  форумах  и

 собраниях   представителей   телевидения   и  радиовещания

 Украины,  согласован  со всеми заинтересоваными сторонами.

 Были   учтены   предложения   со   стороны   Администрации

 Президента. Тоесть проект в себя впитал многое.

      Нельзя  не  остановиться  и  на том, что мы уже имеем

 опыт  работы  нациионального Совета с 21 апреля 1994 года,

 действующий  на  основании  Указа  Президента "О временном

 положении  Национальном  совете  по вопросам телевидения и

 радиовещания" от 3 июня 1994 года.

      Не  достаточно юредические обоснования и (..........)

 привели  нас к конфликтоной ситуации во время предвыборной

 компании и потом (..........)  Национального Совета.

      В  заключение  хочется сказать следующее. Положение в

 Национальном Совете, утверждение Национального Совета ждут

 представители  телевидения  и  радиовещания Украины.  Ведь

 без  него  не  возможно создание новых компаний. Уже давно

 надо  было  перелицензировать старые, в некоторых регионах

 сложились конфликтные ситуации и решать  их некому.

      Я  очень  прошу  депутатов  не  оставить  бесхозным и

 брошенным  на произвол судьбы наши национальные богатства,

 наш  эфир,  принять  активное участие в обсуждении проекта

 положения, обагатить  его новыми мыслями и утвердить.

      Спасибо.

 

 я                             - 43 - я 

       ГОЛОВА.  Дякую вам.

      Запитання до доповідача є?

      Запишіться, будь ласка.

      Опублікуйте   список.   Скільки   часу  відведемо  на

 запитання? 15 хвилин досить?

      Просять 20 хвилин, хто за це, проголосуйте.

      "За"            "проти"

      Рішення  прийнято.  Питання  процедурне,  будь ласка,

 Раєнко.

 

       РАЄНКО,   423   Уманський  виборчий  округ,  Фракція

 "Комуністи   України".

      Я  не  думаю,  що  представники  радіо  і телебачення

 будуть  в  великому  захваті  від  створення,  відповідно,

 Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

      Вони  хочить  бути  абсолютно незалежними. Через то я

 висловлюю цю думку.

      Справа  в  тому,  так  же і згадати питання, справа в

 тома,  що  ми  приймали  в  першому читанні уже Закон "Про

 інформаційні  агенства",  я  виступав  по  цьому  питанню,

 критикував засоби масової інформації, про оту порнографію,

 яку, яка заполонила телеекрани. І, по свіжому факту, вчора

 ввечері,  коли  вже гомосексуалістів в натуральному виразі

 показують  по  телебаченню, пропагуючи культ насильства і,

 взагалі,  аморальність,  всяку  аморальність  цеє, і всяке

 людське відношення до цього. я 
 я                             - 44 - я 

      Фактично  ігнорується  навіть те, що в Верховній Раді

 розглядається такі питання. (..........) зато й кажуть, що

 питання  про  національну  Раду  теж не буде мати великого

 успіху.

      В  зв'язке  з  тим запитання. Ви зразу відмежувалися,

 доповідачу, про те, що ніякого практично контролю не буде,

 а  буде  чисто  якийсь  такий,  ну,  функції дуже мягкі. Я

 вважаю,  що  функції Національної ради повинні бути трошкі

 жосткішими.   Якщо   порушується  Законодавство,  то  Рада

 повинна мати відповідно і певний вплив на тих, хто порушує

 ці Законодавства.

      Як ви дивитесь на постановку цього питання?

      Дякую за увагу!

 

      ___________ Я могу вас успокоить: влияние будет очень

 жестким, потому  что Национальная Рада может выдать - може

 не    выдать    лицензию.    Кроме   того,   контроль   не

 предусматривает  создание цензуры, то есть вмешательство в

 творчество.  Но  если  нарушаются  общечеловеческие  нормы

 нравственные,  то  здесь,  конечно,  контроль  будет самым

 жестким.  Я  просто  отмежевался от того, что Национальная

 Рада - это  не  орган,  который  занимается  цензурой.  Но

 контроль   над   нравственным   содержанием  передач,  над

 правливостью  передач, над техническим качеством -он будет

 действительно самым жестким.

 я 
 я                             - 45 - я 

      ГОЛОВА. Лященко.

 

      ЛЯЩЕНКО

      (104 виборчий округ).

      Во  втором  разделе  первая статья: Национальная Рада

 финансируется с державного бюджета Украины окремым рядком.

 Вы  посчитали,  во  что  это  обойдется  Украине? И почему

 председатель,   согласно   вашего   положения,  выбирается

 пожизненно? Или как... Если он переизбирается, то когда?

      Спасибо!

 

      ___________   Дело   в  том,  что  Национальная  Рада

 утверждается  на  время  создания  и  действия  Верховного

 Совета  и на время действия Президента Украины, то есть на

 4  года.  И  поэтому  каждые 4 года будет изменение. И для

 того,   чтобы   выработать   какую-то  более-менее  четкую

 политику и  проводить, я думаю, что срок в 4 года - это...

 он  небольшой  и  не  маленькый,  он  как раз оптимальный.

 Потому  что  и Президент избирается на 4 года, и  депутаты

 тоже на тот же срок...

      Что  касается финансирования, то я скажу, что затраты

 здесь  будут  значительно меньшими, чем убыток, который мы

 несем  от того, что ее нет. Потому что, если в Соединенных

 Штатах  аппарат Национальной Рады предусматривает 2 тысячи

 человек,  то  у  нас  максимум будет 70 человек. Это самый

 максимум, потому что нужно следить все-таки, и очень много я 
 я                             - 46 - я 

 у нас нерегиональных, региональных телекомпаний, и поэтому

 это - аппарат  минимальный,  и я скажу, что затраты тут не

 идут ни в какое сравнение с полезностью этого органа.

 

      ГОЛОВА. Степанов!

 

      СТЕПАНОВ

      (257___________    виборчий округ).

      Уважаемый докладчик!

      Я хотел бы поставить два вопроса.

      Первый. Почему, если мы создаем вот Национальну Раду,

 почему  б  нам  сразу  не  позаботиться  о ее авторитете и

 принять не Постановление, а Закон о Национальной Раде? Это

 первое.

      И  во-вторых,  меня  не  удовлетворил  ваш  ответ  на

 предыдущий  вопрос.  Какие  санкции  будут применены к тем

 теле-радиокомпаниям,  которые  дают в эфир... к тем людям,

 которые  будут  призывать  к массовым беспорядкам, которые

 тиражируют  насилие,  порнографию  и  так  далее?  С одной

 стороны,   вы  говорите:  жестко  будет,  вот...  Но  ведь

 непонятно,  что  же  именно! Какие конкретно санкции будет

 иметь возможность применить эта Рада?

 

      ___________Первое - предупреждение, если очень легкое

 нарушение. Второе  - штраф.Третье - приостанавливают право

 на  лицензию,  то  еть  вещание,  лишают лицензии, то есть я 
 я                             - 47 - я 

 фактически закрывают телекомпанию. Вот такие санкции.

 А первый вопрос какой был там?

 

      ГОЛОВА. Лавриненко.

      ____________. А это долго обсуждалось, но дело в том,

 что  есть  Закон о телевидении и радиовещании, который уже

 предусматривает  вот  5  статья,  что  "Національна Ради є

 позавідомчим  державним  органом,  який  діє відповідно до

 положення  про  Національну  Раду". Мы думали, очень долго

 дискутировали, стоит ли Положение или Закон, но во-первых,

 Национальную  Раду  нужно создать как можно быстрее, Закон

 бы   проходил   очень  долго.  Во-вторых,  есть  Законо  о

 телевидении  и  радиовещании,  5 статья которого полностью

 посвещена  Национальной  Раде  и  чень четко определяет ее

 функции.    По-этому   дополнительно   утверждается   лишь

 Положение,     чтобы,    так    сказать,    более    менее

 регламентировать практическую деятельность.

      Мы,  тоже  у  нас  были  споры и решыли, что все-таки

 Положение  в  этом  слысле  само  выгодно,  тем  более  мы

 выполняем статью 5 Закона о телевидении.

 

      ГОЛОВА.  Я  гадаю,  що  в цьому випаду ми могли діяти

 таким  чином:  ми  можемо сьогодні затвердити Положення, а

 почне  працювати  Національна Рада і комісія наша буде теж

 спостерігати за її роботою, адже вона створюється рішенням

 Верховної  Ради,  і колі потреба буде виникати в посиленні я 
 я                             - 48 - я 

 функцій  чи  можливостей цієї Національної Ради, ми можемо

 із  Положення  зробити  Закон. Але треба сьогодні створити

 Національну  Раде,  бо  затягнуто її створення теж, на мій

 погляд,  не  випадково.  Тому  я  просив  би, щоб ми з цим

 питання вирішили сьогодні остаточно.

      Будь ласка, Лавриненко.

 

      ЛАВРИНЕНКО

 

 

      ЛАВРИНЕНКО.Уважаемый докладчик, Лавриненко 345 округ

 социалистическая фракция.

      Безусловно   что  национальную  раду  по  телевидению

 необходимо создавать и у меня будет несколько вопросов.

      Первое,  не  ссчитаете  ли  вы что для рекламы должно

 определяться  отдельное  время а не вклинивать его как это

 делаеться  сегодня чтобы не происходило на екране ни стого

 ни  с  сего  вдруг  зрителю  навязывают  не агитируя его а

 скорее  раздражачя и тем самым попирая права на нормальное

 восприятие информации и скажем чтобы была рубрика культура

 политика  економика  Украины  с  точки зрения политических

 партий  с  тем  чтобы  население  Украины  знало не только

 поэтому  из  уст  Черновола,  Головатого  одних  и  тех же

 односторонние позиции. Но с той или иной проблемой зритель

 знал точку зрения позиции разных людей разных политических

 партий. я 
 я                             - 49 - я 

      Спасибо.

 

      __________  Что  касаеться  рекламы, то действительно

 сейчас готовиться закон о рекламе и есть указ Президента и

 реклама  если  она  ее вклиниваеться в фильм, фильм сейчас

 прерывать никто не имеет право.

      И  то  что  у  нас  ужасные  беспорядки  творяться то

 действительно  в  этом  деле  и  национальная  рада  будет

 серьезным инструментов в наведении порячдка, что касаеться

 точки второго вопроса то здесь я абсолютно согласен потому

 что  налогоплатильщики  это уже касаеться государственного

 телевидения  налогоплатильщики  содержат  его  его со всех

 регионов,  но  когда  освещается одна точка зрения, то это

 действительно, какое-то ущемление прав.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую. Слово Осадчуку, запитання.

 

      Петро ОСАДЧУК, 206,  Демократична партія  України.

      Шановний  доповідачу,  в  мене  є  до цього положення

 більше  10  зауважень.  Я  поставлю вам з них питання лише

 кілька.

      В  нас  була Національна Рада України. Що це означає?

 Може  це  нова  Центральна  рада,?  Чому  так гучно? Слово

 "національний" в контексті, наприклад, національний театр,

 національне  видавництво  означає  те  саме, що державний.

 Мені  здається,  що  не  треба  так широко розкидатись цим я 
 я                             - 50 - я 

 словом, тим паче, що багато людей у нас в Україні це слово

 "національний" розуміють як український  виключно.

      Далі   ви  сказали,  що  Національна  Рада  не  орган

 управління.   Так,   але  навіщо  тоді  при  цьому  органі

 передбачено   створення   структур,  штатів?  І  положенні

 сказано,  що  Національна  Рада  є  позавідомчим державним

 органом.   Але   ж   передбачається   тут   саме   відомче

 функціонування. Насіть право спільно з державними органами

 видавати   підзаоннні   акти,   обов'язкові  для  місцевих

 виконавчих   структур.   Правильно,  що  Національна  рада

 повинна контролювати телебачення і радіо в плані виконання

 законів.  Але  ж  вона,  цитую, "здейснює контроль під час

 виборчих  компаній"?  Це  справа  Центрвиборчкому.  Думаю,

 таким  правом Національна рада може скористаться, вірніше,

 нею    може   скористатись   певна   політична   група   у

 передвиборній  боротьбі, яка узурпує радіо і телебачення в

 своїх цілях.

      І  останнє.  В  Положені сказано, що Національна рада

 незалежна. Дуже поширене це слово, але в тут же у Положені

 сказано, що її призначає Верховна Рада і вона звітує перед

 Верховною  Радою.  Яка  ж  це тоді, вибачте, незалежність?

 Дякую.

 

      _______________   Во-первых,   национальна.   Я   уже

 приводил  пример,  что эфир -это национальное богатство. И

 Национальный  совет  по  телевидению и радиовещанию должен я 
 я                             - 51 - я 

 защищать  эфир.  Тем  более,  что  в  США  это федеральная

 комиссия,  во  Франции  и  Британии -национальный совет, в

 Италии   -национальная  комиссия.  То  есть,  все  страны,

 которые  имеют  более-менее  развитое  телевидение, они

 понимают,  что  эфир -это национальное богатство. А мы что

 до сих пор не понимаем?

     "Національна    рада    з    питань    телебачення   і

 радіомовлення".  То есть, действительно, частот очень мало

 это    национальное   богатство,   и   она   должна   быть

 национальной. Я так считаю.

      Что   касается,   структуры,   то   для   того,   что

 осуществлять   те   функции   нужна  какая-то  минимальная

 структура. Потому что, если допустим, происходить в Одессе

 что  нибуть  на  7  канале,  и  нельзя  разобраться, или в

 Донецке,  или  еще  где  нибуть, то 8 членов Национального

 совета  просто  не смогут это контролировать сами. Поэтому

 минимальная  структура какая-то нужна, иначе она не сможет

 работать.

      Что  касается вневедомственного органа -это он был бы

 ведомственный,   если  бы  он,  допустим,  был  в  составе

 Кабинета Министров. А он неведомственный потому что видите

 ли,  его  утверждает  Национальный совет, Верховный Совет,

 его  кандидатуру  вносит Президент, контролирует Верховный

 Совет.  То  есть,  самые  высшие  государственные  органы,

 обеспечивают действительно, его вневедомственность. Потому

 что  по  другому  тут  уже  ни как нельзя. Выше Верховного я 
 я                             - 52 - я 

 Совета у нас ничего нет и Президента.

      И  что  касается во время выборных кампаний, то как и

 Центризберком,  так  Национальная  Рада  все  таки  кто то

 должен  наблюдать  за  тем,  как  распределяется эффект. А

 демократический   процесс  содания  Национальной  Рады  он

 обеспечивает все таки не зависимость ее.

 

      ГОЛОВА. Мішура.

 

      МІШУРА.  Шановний  доповідачу,  225,  Валерій Мішура,

 Кіровоград, фракція комуністів.

      Я  підтримую  Осадчука,  в  тому,  що не потрібно нам

 експлуатувати   слово   "незалежність"   у   різних   його

 (..........).

      Але   кожна   людина  має  свої  політичні  і  ідейні

 вподобання.  І  якщо  це  просто людина -це одна справа, а

 якщо   це  журналіст  і  має  доступ  до  засобів  масової

 інформації,   то   йде   нав"язування   певної  політичної

 орієнтації.

      Значить,  на  засобів демократичних країнах продукція

 засобів  масової  інформації розподіляється приблизно так.

 90 процентів -це інформація, факти і лише 10 процентів -це

 коментарі.  У  нас  навпаки.  Як  ви  вважаєте, оцей склад

 Національної  ради,  який нам запропонований, чи зможе він

 зробити так, щоб ми дійшли до світових стандартів у подачі

 інформації на рідіо і телебаченні, щоб не викликати зайвих я 
 я                             - 53 - я 

 так сказать листів, які приходять до нас у комісію. Дякую.

 

      _______________Что  касается  нашей журналиститки, то

 действительно  у  нас происходит так, что человек, который

 сумел  выйти  каким  то  образом,  работая  на  эфире,  он

 пользуясь   тем,   навязывает   свою  точку  зрения,  хотя

 впринципе не имеет права коментировать.

      Что  касается,  если  уже  переходить к составу, то я

 считаю,   что   состав   здесь   подобран   професионально

 правильно,  но  когда  мы  обсуждали  этот вопрос, конечно

 хотелось  чтобы  были  представители и не государственного

 телевидения,  представители  так сказать другой сферы этой

 деятельности.    Но    кандидатуры   все   таки   вносятся

 Председателем  Верховного  Совета и Президентом. И поэтому

 вопрос  о  кандидатурах  и  о составе -это так сказать уже

 другой вопрос.

 

      ГОЛОВА. Боженко.

 

      БОЖЕНКО. Боженко, Николаевская область.

 

      У  меня  чисто  Сергей  Иванович  к  вам  технический

 вопрос. Дело в том, что согласно закону и положению, у нас

 8   человек   в   Национальной   Раде:   четыри   из   них

 президентских, четыри Верховной Рады.

      Предположим  мнения  разделяются, как мы (..........) я 
 я                             - 54 - я 

 вопрос   решается?   Ну,   любой,  (..........)  лицензии,

 (..........)   лицензии,   голоса   разделились.   Есть  в

 принципе,   согласно   третего   положения,   чтоб   право

 головуючего Национальной Рады было решающим.

 

      _______________  Спасибо за вопрос, у нас на комиссии

 действительно  точки  зрения по этому вопросу разделились,

 потому  что, если Председатель будет назначен из одного из

 списков,  то  получается,  что  та  или  иная ветвь власти

 перевешивает.

      И   поэтому   тут  есть  два  варианта.  Либо  внести

 предложение,     чтобы     действительно     решал     это

 председательствующий.  Либо  как  кардиналовый  закрывать,

 пока  не  решат,  чтоб  сидели. Я думаю, что соответсвенно

 Верховный  Совет  должен  либо  сейчас  решить  это,  либо

 Национальна  Рада  уже  потом  в  процессе  работы  как то

 опеределится   и   прийдет.   Мое   личное   мнение,   что

 Председатель  должен  все  таки иметь решающий голс в этом

 случае, но это мое личное мнение.

 

      ГОЛОВА. Бриг.

 

      БРИГ.  Депутат  Бриг  Запорожская  область. Олександр

 Олександрович   не   давно   вскольз   сказал  о  том  что

 затягивание   решения  вопроса  о  создании  национального

 совета  по радио и телевидению не случайно но мне все-таки я 
 я                             - 55 - я 

 хотелось бы услышать от вас в чем все-таки причина что так

 долго  не  решался  этот  вопрос и ьгде он должен бул быть

 решен уже давно по решению Верховного Совета.

 

      __________   Причина   в   том   что  кандидатуры  от

 Президента  были  поданы  буквально  вчера и кроме того те

 кандидатуры которые мы обсуждали в комисии по крайней мере

 против  них  была очень большое противодействие скажем так

 по  председателю  телералиосоюза  Центровского  который по

 началу роходил в списках потом велись очень долгие споры и

 только вчера были окончательно решены кандидатуры.

 

      ГОЛОВА.Дрогоморецький.

 

      ДРОГОМОРЕЦЬКИЙ.  Для  нс  действительно можно сказать

 сегодня.  Дрогоморецькый  Одесса.  Для  нас  можно сказать

 действительно  что те люды важнейшие из искусств, хотел бы

 обратить  ваше  внимание  вот  на  чем сейчас идет активно

 захват  канала  частотных  в  различных областях различныз

 телерадиокомпаниях.

      Поетому   возникает  откровенное  противоречие  между

 государственными  и негосударственными структурами. В этой

 ситуации   есть   вопрос  такого  рода,  почему  в  списке

 представленном три представителя гос. телевидения и нет ни

 одного  представителя  негосудасртвенного  телевидения это

 во-первых. я 
 я                             - 56 - я 

      Во-вторых.  Не  считаете  ли  вы нужным, чтобы в этой

 Национальной  Раде  по  телебаченню  был  и  представитель

 Верховного  Совета,  непосредственно  депутат? Потому, что

 если посмотреть по списку, представленного Президентом, то

 там представитель президентской структуры есть.

 

      ___________.  Спасибо  за  вопрос. И тогда я уже все-

 таки  остановлюсь  на  том, что действительно было принято

 решение  многих не государственных телекомпаний о том, что

 они  рекомендуют  председателя Украинского теле-радиосоюза

 Владимира    Андреевича   Цендровского   в   состав   этой

 Национальной Рады. И здесь был бы какой-то баланс соблюден

 между   государственными   и   не   государственными.   Но

 кандидатура  эта выпала, буквально, уже на самом последнем

 этапе,   хотя   по   Закону   кандидатуры   вносит  только

 Председатель Верховного Совета и Президент, и мы уже можем

 их   принять  либо  отклонить,  хотя  повторю  сам  состав

 подобран оптимально кроме этого вот пункта.

      Ну  что  касается  представителей от депутатов, у нас

 было, действительно, такое мнение, но все-таки решыли, что

 нужно    подбирать    специалистов   технических.   Но   с

 админитрации Президента(..........)

 

      МОСТИЦЬКиЙ.

      67 виборчий округ, Мостицький.

      Я,  звичайно,  погоджуюсь  з  тим,  що сьогодні треба я 
 я                             - 57 - я 

 приймати  Положення  про  Національну Раду і її склад, щоб

 вона  якомога  скоріше  приступила  до  роботи. Але я хочу

 висловити побоювання, які можуть стати перешкодою на шляху

 роботи цієї Ради.

      Ну,  по-перше.  Вже  з самих запитань видно, що певні

 політичні сили будуть старатися використати цю Національну

 Раду   в  своїх  інтересах,  в  пропаганді  своїх  ідей  і

 політичних поглядів.

      От  як  ви  бачете  можливості, щоб не допустити, щоб

 Національна  Рада  стала:  перше - знаряддям в руках певних

 політичних сил.

      Друге.  Очевидно,  що  після  того,  як буде створена

 Національна   Рада,  посиплються  багато  скарг  з  різних

 регіонів  на  дії  тих  чи  інших місцевих телерадіомовних

 компаній,  тому що, як ви знаєте, в ряді областей, зокрема

 в Криму, місцеві телерадіомовні компанії перекравають УТ-1

 і  не  дають  можливість  цих,  телеглядачам  цих регіонів

 бачити передачі з Києва.

      Чи  є  сьогодні  у вас бачення, яким чином Національна

 Рада  може  навести порядок, щоб комерційні і некомерційні

 регіональні    телеструктури   не   перекривали   Державне

 телебачення України?

 

      ____________  Что  касается  политического оружия, то

 действительно,  хотя  функции  ее определенно ограничены в

 возможности,  но,  действительно,  опасность  такая  может я 
 я                             - 58 - я 

 существовать   гипопатически,  поэтому  мы  приложили  все

 усилия,  чтобы  действительно  вошли  люди  в Национальный

 Совет  политически нейтральные, действительно специалисты.

 И,  кроме  того,  конечно,  чтобы  был какой-то дисбаланс,

 чтобы  небыло представителей единой кокой-то точки зрения.

 Этого,  по-моему,  окончательно  соблюсти  не удалось. Но,

 что  касается  политики,  то  я  могу  вас  заверить,  что

 политически   нейтральный   политический   Совет   у   нас

 получается.

      Что  касается  вопроса  о  Крыме,  о том, что местные

 радиостанции  перекрывают  государственные, то это больной

 вопрос,  у  нас в комиссии очень много таких замечаний, но

 мы   не  можем  на  них  отреагировать  чисто  технически,

 поэтомуНациональный совет должен решить, и я уверен, решит

 именно  эти проблемы.

 

       ГОЛОВА.    Будь ласка, сідайте.

      Ще  хто  хоче  виступити  з  приводу положення, прошу

 запишіться   на   виступ.  А,  вже  записані,  опублікуйте

 виступи.

      Степанов.  Прохання висловлюватись стичло, лаконічно.

 Ми працюємо в режимі  3 хвилини.

 

      СТЕПАНОВ, 257,(..........)

      Уважаемый  Председатель, уважаемые депутаты, вопрос,

 котрый  мы  обсуждаем, давно назрел, потому что отсутствие я 
 я                             - 59 - я 

 государственного   органа,   который   будет  осуществлять

 контроль       за       соблюдением       законодательства

 телерадиокомпаниями ощущается очень остро.

      Чегодня  телеэкран  -это,  действительно,  назойливая

 реклама, низкопробные поделки зарубежных киностудий, часто

 необкективный   показ   советского   периода  истории,  и,

 действительно,  как  уже  было  сказано, иные политические

 деятели  у нас, на теле и радио чувствуют себя хозяевами в

 ущерб другим.

      С  большинством  предложений  предлагаемого проекта я

 могу согласиться. Но  есть несколько замечаний.

      Первое.  Я  не  верю  в  альтруизм, и то, что пять из

 восьми членов Рады будут работать на общественных началах,

 польза  от  этого  будет немного. Не знаю, это подгонялось

 заранее,  кандидатуры,  под эту Раду, или как это сделано,

 но если это государственный орган, то его работники должны

 работать на профессиональной основе. Тем более, что работы

 ей   хватит,   а   составление   государственного  реестра

 телерадиопрограм  до  оказания  консультации  гражданам  и

 юридическим  лицам так, как это написано в проекте.

      Далее. Я не понимаю, зачем, если в статье 11 указано,

 что  члены  Национальной  рады  являются  государственными

 служащими,  то  в статье 10 зачем писать, что они не могут

 заниматься  предпринимательской деятельностью или занимать

 иные   должности   в   государственных  организациях.  Как

 известно,  в  соответствии  с  Законом  о  государственной я 
 я                             - 60 - я 

 службе,  государственным  служащим запрещена как работа по

 совместительству, так и коммерческая деятельность. Поэтому

 эти статьи нужно обкединить и откорректировать.

      И  я  согласен  с мнением нашего председателя, что со

 временем,  конечно,  нужно  будет  принять  закон  об этой

 Национальной  Раде,  потому  что  это положение, оно может

 быть  отработано,  оно  может  себя показать вот в той или

 иной степени. Но скорее всего, такой закон нужен, а проект

 я предлагаю принять в первом чтении.

 

      ГОЛОВА.Слово має депутат Ратушний.

      Він не готовий виступати Дігтеренко.

 

      ДІГТЕРЕНКО.  Виборчий  округ 420 Золотоноша Черкаська

 область Григорій Дегтеренко.

      Шановний голове, шановні колеги.

      слово  для  виступу  я  взяв  тому,  що все-таки хочу

 висловити ставлення до строщеного підходу на той сарказм з

 яким  недавно  підійшли до розгляду питання щодо посилання

 відповідальносчті за разповсюдження порнографії пропаганди

 4культу насильства і жорстокості.

      Думаю  що  з  нами щось діється, коли в державі як...

 все  іде  на  вихування  люидні совесті а на вимирання, на

 формування  Булгаковських  шарикових. і не аби яке місце я

 дивлюсь  в  цій  справі  займає наше телебачення психологи

 стверджують    що   навіть   попередня   жорстокість   яка я 
 я                             - 61 - я 

 культивується  постійно  на телеекрані май такий же аспект

 як  і  наркотики.  Ось  чому на мій погляд розгляд питання

 щодо   національної  ради  України  з  питань  телебачення

 радіомовлення  має  аспекти державної правової і моральній.

      Тому дозвольте свої міркування саме в цих площинах.

      Перша.    Державна    актуальність    питання,    без

 перебільшення  скажу,  що якщо Рада дійсно зробить поворот

 на  здійснення  державної  політики  в галузі телебаченя і

 радіомовлення,   то  це  є  розчищення  шляху  української

 державності.

      Враховуючи  менталітет  нації, виплеск потужного духу

 народу  в  державотворенні  можливий, якщо підемо по шляху

 неприйняття    будь-якого    перегляду   моральних   норм,

 утвердження в суспільстві дисципліни честі, непримиримості

 до зради будь-якого роду. Нериторичним сьогодні є питання:

 якої України ми хочемо? І видатний історик України Михайло

 Грушевський  відповідав - дати  щось  дійсно  цінне своєму

 народові,  і  це  цінне  було  назване. Ідеєю національної

 згоди   і   гармонії.   Отже,  гармонії,  а  не  розпусти,

 насильства, жорстокості.

      І друга площина. Вважаю, що положення про Національну

 Раду  не  виписане  функціонально,  має  неточності. Варто

 проект  Положення  перевести  з набору пунктів у державно-

 правовий  документ.  Необхідно чітко виписати статус Ради,

 загальні  положення,  основні  функції  і права-обов'язки,

 організацію  діяльності.  Зокрема,  розділ  1, пункт 4, де я 
 я                             - 62 - я 

 вказується:  "Основні  функції  Ради - сприяти  реалізації

 державної  політики".  Так сприяти чи впливати? Думаю, що

 вплив на реалізацію державної політики є більш точнішим.

      Розділ 1, пункт 3: "Рада у своїй діяльності незалежна

 і  керується  Конституцією,  Законом  України, Постановами

 Верховної  Ради  тощо".  Постає  питання:  то  в чому ж її

 незалежність?! І від кого?

      Пункт  чотири  визначає  функціі  Ради. Пункт шість -

 права  Ради,  а  що  визначає  пункт  п'ять?  Де визначені

 обов'язки Ради?

      Розділ  2  пункт  сім  вказує,  що  "рішення  Ради  є

 обов'язковим для органів державної влади, місцевих Рад", а

 для   галузі   телебачення   і   радіомовлення  є  рішення

 обов'язковим?   Мабудь,   для   них  також  це  рішення  є

 обов'язковим.

      Варто  вказати, яку відповідальність несуть ці органи

 за невиконання рішень Ради.

      Розділ   2   пункт   тринадцять  голосить:"  Будь-яке

 втручання в діяльність Національної Ради не допускається".

 Неузгоджується  розділ  3,  пункт  три  і  цей  розділ, де

 вказується,  зо  Рада  керується  Конституцією,  законами,

 постановами  Верховної  Ради,  а  якщо вона їх порущує, не

 виконує,  то  хто  ж може здійснювати вплив на Національну

 Раду?

      І  останнє. Розділ 2 пункт 1 вказується: "Національна

 Рада  фінансується з держбюджету". В той же час фінансової я 
 я                             - 63 - я 

 експертизи  ми  не  маємо,  тоді варто цю статтю дати, щоб

 вона була врахована у бюджет на 1995 рік.

      Взагалом  Положення  варто  доопрацювати,  склад Ради

 затвердити  і до роботи.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  дотримуватися  регламенту,  Мовчан

 слово має.

 

      МОВЧАН.

 

      Шановний  Олександр  Олександровичу,  шановні колеги!

 Справа  інформаціоного простору і, зокрема, телевізійного,

 надзвичайно,  важлива  і  це було сьогодні зазначено у тіх

 запитаннях, які адресувалися до доповідача. Зрозуміла річ,

 що  потрібен  цей координаційний центр, який би здійснював

 загальну  ідеологічну, можна сазати, політику в державі. І

 він  такий був створений Указом Президента у квітні місяці

 цього року.

      З незрозумілих мені причин, я так само як і ви незнаю

 досі  мотивів,  чому  цей  Указ  був  скасований,  але  не

 зрозуміло   за   якими   принципами  була  реформована  та

 Національна  Рада з питань телебачення. Ми почули сьогодні

 від  комісії  і  я  переконаний,  що  це буде таємницею за

 кількома печатками.

      Водночас, ми стали свідками того, що у нас утворилася я 
 я                             - 64 - я 

 ще  одна  інституція  -це  Міністерство інформації. І мені

 здається, що доцільніше було б, ті кошти, які закладаються

 сьогодні відповідно до цього Положення, а вони не малі для

 здійснення  дуже суттєвих функцій, тому що тут йдеться про

 ліцензування,    контроль   за   електронічними   засобами

 інформації,  за іншими. Тобто дуже великий комплекс робіт.

 І  мені  здається,  що  це  буде  якась тавтологія у наших

 державних   структурах.  Те,  що  мало  б  здійснювати  те

 міністерство,  яке  покликане забезпечувати всю діяльність

 інформаційного простору.

      Ми  сторюємо  ще  одну  інституцію чи субстанцію, яка

 буде нав"язувати нам свою політику. І це небезпечно, вкрай

 небезпечно.  Я  не  буду говорити про те, що ми можемо або

 стати   свідками   того,   як   буде  змагатися  Олександр

 Олександрович  із  Леонідом  Даниловичем у кількості своїх

 передач  і  свого  часу,  бо  мені  цікаво було бачити, як

 відкривається  одна ще залізниця і подвиг Павки Корчагіна,

 до  Таращі,  був показаний в різних часах. Але я хотів би,

 щоб  дійсно,  цей  орган  був  незалежним  ні  від Леоніда

 Даниловича,  і  не залежним від Олександра Олександровича.

 Як  це  його  здійснити?  Якщо ми подумаємо про те, що той

 список,  який  сьогодні нам запропонований, з незрозумілих

 причин,  з  незрозумілих  мотивів,  без обговорення нібито

 якраз    ми    делегували    свої    функції,   Олександре

 Олександровичу,  що  це  від  його  імені  формується  цей

 список,   ми   його   повноваження  прекрасно  знаємо.  Це я 
 я                             - 65 - я 

 прерогатива  комісії,  і  нашої  комісії.  І відповідно до

 Регламенту   повинно  бути  представництво  рівне  до  тих

 фракцій  і  груп, які є. І саме цими критеріями керуватися

 складом.

      Я  хотів би зупинитися на кількох іменах, які я добре

 знаю.  Ось  ми будемо після того як приймемо це Положення,

 відразу  розглядати  Постанову  Верховної  Ради  про склад

 Національної   Ради.   І   що   я  бачу?  Петренко  Віктор

 Михайлович,   який   продав  телеефір  в  Дніпропетровську

 комерційним різним структурам, гребе купони -це відомо.

      А  моральна  особа,  я не кажу про Кудіна, який був з

 комуністами, комуніст з фашистами фашист, з націоналістами

 націоналіст, і він так само тут. Я перепрошую. Але я хотів

 би дати критерії, за яким вибираються ці люди.

 

      ГОЛОВА. Виключіть трибуну.

      У вас термін вичерпаний.

      Сідайте будь ласка.

      Я прошу сідайте на місце.

      Я  ще  раз  звертаюсь до всіх депутатів присутніх тут

 і звикання   з   прийняттям   цього  документу  дорго  буде

 коштувати  державі  тому  що сьогодні розтягуеться частоти

 ефір  і  тому  не  випадково  в  склад цієй включено якраз

 представники  найперше  державного телебачення спеціалісти

 які будуть відстоювати інтереси держави.

      А  говорити, ну давати особисті характеристикі тим чи я 
 я                             - 66 - я 

 іншим,  я  все  такі  утримався  б,  тим  паче  з  трибуни

 Верховної  Ради.  Бо  якщо  це  так,  то  як  же  може, ви

 посилаєтесь  на  ту  чи  іншу  людину,  вона добросовістно

 працювала   і  має  відповідну  підготовку  одна  і  інша.

 Делегувалася  на  роботу за кордон, тривалий час працювала

 теж  там,  має прекрасні відгуки, багато публікацій і тому

 подібне. Так не можна робити просто.

 

      (Шум в залі)

 

      Думка  думкою,  але  характеристикі  людям  не  треба

 давати.

      Прошу Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ. 220 виборчий округ, Безсмертний.

 

      Шановні  народні  депутатв і шановний Голово, питання

 Національної  Ради  є  питанням складним і проблематичним.

 Проблематичним  навіть  від  існування  і  до функції цієї

 Ради,  а  також  і  до  самого  нормотворчого  акту,  яким

 забезпечується діяльністьь Національної Ради.

      Якщо  це закон, то він мусить бути вершиною айзбергу,

 який регулює питання діяльності ради, якщо це Положення то

 вона до  деталей повино описувати ціж самі функції.

      Якщо  ми маємо сьогодні перед собою, що це за проект?

 Цей проект не тільки не передбачає формулюванння термінів, я 
 я                             - 67 - я 

 а терміни ці будуть занадто складні, в їх означенні роботі

 Національної   Ради.   Від   терміну  про  свободу  слова,

 закінчуючи технологічними термінами.

      До  мети  діяльності  цієї  організації, чи вона буде

 регулювати  технологічну  політику  в галузі телебачення і

 радіомовлення,  чи  вона  буде  втручатися  в  те  ж  саме

 конституційне  поле,  яке  гарантує  свободи слова кожному

 громадянину.

      Наступне.   Вже  другий  пункт  цього  Положення  він

 вступає  в  протиріччя  сам  же з собою. Зверніть увагу на

 першу   його   частину.   Метою   реалізації  та  контролю

 додержання   законодавчтва  до  друге  участі  в  розробці

 здійснення    державної    політики.   Чим   відрізняється

 законодавство    від    державної    політики   в   галузі

 радіомовлення  і телебачення?

      Наступне.   Окремі   пункит  сформульовані  настільки

 незрозуміло,  як  то  єсть  пункт  21,  що вони потребують

 окремого формулювання.

      Наступне.  Проблематичним  є  і пункт, яким регулюють

 існування  самої  Національної  ради всередині. Формування

 заступників,  скільки  їх  має  бути,  які їх повинні бути

 функціональні   обов'яки,  на  яких  засадах  вони  мусять

 працювати і які їх обов'язки по певних функціях.

      Наступне.  Нині занадто модним стало надавати статусу

 державного  службовця  всім  абсолютно.  Уявімо  собі,  що

 заступниками  буде  сім  із восьми членів, один голова, то я 
 я                             - 68 - я 

 вони  всі  мають стати державними службовцями? Сьогодні ми

 маємо   цілу  моду  на  запровадження  статусу  державного

 слудбовця.

      Далі.  Це  Положення також має недосконалість в самій

 структурі.  Звернімо  увагу:  точно  не росписано механізм

 утворення  Національної  ради.  Чому  вона має формуватись

 саме  одноособово  від  Президента і Голови? Адже ми маємо

 регламент,   який  передбачає  чітку  регламентацію  цього

 питання саме  на пропорційній основі.

      Наступне.  Це  Положення вимагає цілого ряду окремого

 розділу.   Скажімо6   чи   можуть  функції  описуватись  в

 загальних  положеннях?  Це  має  бути окремий розділ. Це ж

 саме  стосується  розділу про Національну раду, її права і

 обов'язки її членів.

      Такий  же  розділ  необхідно  утворити  при  описанні

 повноважень членів Національної  ради.

      Далі.  Якщо  це Національна рада діє, то вона повинна

 мати  сиій якийсь секретаріат, про що нічого не говориться

 в цьому положенні, адже голова і його заступник, які діють

 на  професійній основі не самі безпосередньо розробляють і

 втілюють  ті  проекти  і  ті  положення,  які  вони будуть

 приймати.

      Наступне.    Це    найскладніше    питання    -бюджет

 Національної  ради. Як він повинен забезпечуватись, як він

 повинен  формуватись,  а  потім  використовуватись.  Ну, і

 найскладнішим,  мабуть,  це  взаємодія Національної ради з я 
 я                             - 69 - я 

 органами місцевої влади самоврядування.

      Дякую за увагу.

 

       ГОЛОВА.  Дякую і вам. Осадчук.

 

      ОСАДЧУК, 206,  Демократична партія  України.

      Шановний  Олександр  Олександрович,  шановні  народні

 депутати!  Немає  сумніву,  що нам треба, нарешті прийняти

 Положення  чи  Закон, який би дозволив створити структуру,

 котра  могла  б  на  якихось  правових  незалежних засадах

 здійснювати контроль за роботою телебачення і радіо.

      Я  собі  уявляю,  що  головним завданням Національної

 ради  України  з  питань  телебачення  і  радіомовлення  є

 робота,   спрямована  на  контроль  як  державних,  так  і

 комерційних  каналів телебачення і радіомовлення.

      Контроль    саме    в   аспекті   виконання   чинного

 Законодавства.

      Потрібен  контроль  за  використанням ефіру, потрібна

 оборона  інформаційного  простору  України  від,  вибачте,

 інформаційної  агресії  сусідніх  держав,  яка триває, від

 дезінформації.  І, очевидно, одне із найголовніших завдань

 такої  структури  сьогодні -це захист моралі. Не допускати

 пропаганди  насильства,  міжнаціональної  і  міжрелігійної

 ворожнечі.  Але  чому  ми пропонуємо в положенні створення

 структури,  яка  буде  приймати законні акти, яка,  навіть

 передбачається,   буде   готувати  Законопроекти  в  своїй я 
 я                             - 70 - я 

 галузі,  де вона ніби-то є позагалузевою якоюсь неурядовою

 структурою.

      Положення  не  притендує, чи вірніше, якраз притендує

 от  іще на роль Закону. Не може цього бути. Воно настільки

 суперечливе, що насправді ще не є навіть чіткім Положенням

 пророботу  Національної Ради з питань телебачення і радіо.

 І  тим  паче, воно не є Законом і оці всі суперечності, цю

 термінологічну плутанину труба усунути.

      Я    не    випадково    питав   про   значеня   слова

 "національний".  Я  знаю,  що це національне багатство наш

 ефір,  але  не  можна так легко розкидатися цим словом тим

 паче,  коли в кореневій суті його є якийсь такий слисл, ще

 не  багатьом  він  до кінця зрозумілий. Це може бути якась

 координаційна  наглядова Рада і так далі. Зараз уже дійшло

 до  того,  що,  навіть, видавництва в областях претендують

 назватися  національними  видавництвами. Будьмо обережні в

 використанні  таких  вагомих  слів. І що особливо важливо,

 коли  будуть  доопрацьовувати  цей  документ,  требу чітко

 розписати   взаїмодії   цієї  новоствореної  структури  із

 існуючим  уже  керівництвом  телебачення і радіо. Там же є

 президент  з  заступниками,  з новоствореним Міністреством

 інформації,  які  в  них взаємовідносини? Хто над ким, хто

 кому  помагає,  хто  кого  контролює?  Нічого цього немає.

 Створення  такої  координаційної структури чи Національної

 Ради,   як   тут  називається,  воно  тільки  заплутує  цю

 ситуацію. я 
 я                             - 71 - я 

      І  що  до представлення. Справді, Президент має право

 представляти  свою  групу  туди  у  Національну  Раду. Він

 обраний  всім  народом.  Голова  Верховної Ради, очевидно,

 немає  цього  права. Повинна предсталяти Верховна Рада, за

 процедурою.   Ці   кандидатури  мають  бути  обговорені  в

 комісіях, і уже тут ми приходим до спільної думки.

      Спасибі  за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам. Слово надається депутату Лященко

 від "Єдності".

 

      ЛЯЩЕНКО.

      94 округ, город Никополь, Лященко.

      Уважаемые  коллеги!  Я  сейчас  выступаю не только от

 себя,  не  только  от "Едности", но, наверное, представляю

 интересы  не  одного  десятка телекомпаний Украины. О том,

 что   сегодня  вопрос  поднят  о  Национальной  Раде,  его

 поднимать уже давным-давно подымать нужно было, и согласно

 Закона  о  радиотелевидении он должен был..., Национальная

 Рада  должна  бала  сформирована еще в начале года. Но она

 была  расформирована,  распущена  и сегодня, поскольку нам

 этот   вопрос   вынесли,   мы   его   должны  рассмотреть.

 Национальная Рада должна быть.

      Но какие ее полномочия (и те, которые нам предложили,

 и  те,  какие  они  записаны в Законе) -они приблизительно

 одинаковые.  Я  считаю,  что  в  этом  положении абсолютно я 
 я                             - 72 - я 

 должны  быть  конкретизированы  их  полномочия, потому что

 основная   функция  Национальной  Рады  -это  должно  быть

 развитие   государственного   телевидения.   Я   еще   раз

 подчеркиваю:  государственного! И если Национальная Рада в

 этом  положении вроде бы за все будет хвататься, поймите -

 толку не будет! И не зря мои коллеги говорят, что там где-

 то в Крыму или еще где-то выключают государственные каналы

 и  кто-то  хочет вклиниваться -этого не должно быть! Это и

 есть  первая  функция  Национальной  Рады:  здесь  навести

 лицензирование,  допустить  максимум  редакции,  допустить

 максимум компаний именно на УТ-1, УТ-2, УТ-3. Здесь должен

 быть, вестись жесточайший контроль.

      Что  касается  коммерческих  каналов... Не подумайте,

 что  сегодня  кто хочет, тот и вещает. Такого нет! Сегодня

 есть  законодательство  (тот  же  самый  Закон  "О радио и

 телевидении",  где  достаточно  четко  определяет  сегодня

 функции всех каналов, функции всех компаний, всех студий).

 Сегодня  мы  уже  с  вами  приняли  Закон о порнографии, о

 насилии, о жестокости. Второе дело, что эти законыв, как и

 все  у  нас,  не исполняются... Это отдельный разговор! Но

 если  сегодня  в Национальную Раду приедут эти тысячи... Я

 вам  говорю:  тысячи  людей  приедут  получить лицензии...

 Представьте,  что  там  будет!... А я вам могу рассказать,

 что  это будет... Слово "лицензия" и слово "потребление" -

 это  всегда  рядом, и мы через год будем делать, обязывать

 Генеральную  прокуратуру,  чтобы  она  разбиралась с этими я 
 я                             - 73 - я 

 лицензиями. Здесь надо подумать!...

      Сегодня    в    каждой    области    есть   областной

 телерадиокомитет,  и согласно закона должны пойти получить

 регистрационные  свидетельства  и  если кто-то говорит что

 сегодня  эфир  растаскивауют и эфир растащить не возможно.

 сегодня он пренодлежит государству и он будет принадлежать

 завтра  тоже,  потому,  что все радио передающие средства,

 они  находяться  у  государственном  ведение. Сегоднея это

 государственная  предприятия  а  компании  только арендуют

 время,   а   надзор  за  использовангием  частот  ведет  в

 государстве   государственная   инспекция  електросвязи  и

 никаких  подразделений  в  национальной раде там не должно

 быть    сегодня    все   это   в   государстве   абсолютно

 регулируеться.

      Второй  еще  один из вопросов говорят о том что много

 желают сегодня вещать много компнаий хочет быть но сегодня

 национальная  рада  должна  разработать концепцию развития

 телевидения на много дет вперед и если есть много желающих

 вести  свои передачи а это багатенькие структуры это будут

 банковские  страховые,  или богатые комерческие структуры,

 то  заствить  чтобы  они  средства  прывлечь их средства в

 развитие  инфраструктуры  телевидения  и  поверьте если мы

 выйдем  на  принципиально  на  новый  уровень  там каналом

 хватит  всем. Просто никто не хочет туда вкладывать деньги

 получаеться.  Так  вот  сегодня  здесь надо предучсмотреть

 механизм  чтобы  туда  вкладывали деньги и получали оттуда я 
 я                             - 74 - я 

 получали  там  каналы  и  имели  возможность  вещать. А те

 каналы  которые  сегодня  есть  а  их  не  очень  то много

 действительно  не  много  физика  не позворляет это должно

 идти  в  жесточайшей государственной каналы, в жесточайшем

 контролем национальной рады.

      И  еще  я вам хочу сказать что в том в этом положении

 котором предложылы его в таком виде принимать  нельзя.

      Его  нужно  доработать  почему  его нужно доработать,

 Вспомните  каждый из вас шел на выборы, все вы говорили мы

 сократим  чиновнечий аппарт. А сегодня мы готовим еще одно

 Министерство.  Оно согласно некоторых пунктов уже берет на

 себя функции в Постановлении.

      Извинтие,   есть   Кабинет   Министров,   есть  Указы

 Президента, есть наши законодательные акты. Но если это на

 себя берет Национальная Рада, кто же они тогда.

 

      ГОЛОВА.  Я дуже прошу дотримуйтесь регламенту, ви вже

 півтори хвилини перебрали. Дякую, сідайте, будь ласка.

      Слово  надається  Філіпчуку, за ним виступає Мусяка і

 (..........) .

 

      ФІЛІПЧУК.   Шановні   депутати,  положення  необхідно

 приймати,  але  недосконалість  є  очевидною. А  необхідно

 тому,   що   наш   простір  фактично  дуже  активно  зараз

 роздержавлюється.  інам  слідзахищати  його  сьогодні  від

 агресії, від інформаційного буму і від дезінформації. я 
 я                             - 75 - я 

      І  Україну  сьогодні  топчуть  хто  як може, і хто як

 хоче.   І  зокрема  ми  ще  за  це  платимо  17  мільярдів

 карбованців  ми  платимо  лише  Останкіно  що місяця, що є

 справді анахронізмом у світовій практиці.

      Фрмується простір як в межах України так і за межамиф

 України,     який    сьогодні    є    антиукраїнський    і

 антинаціональний,  не  зважаючи на те, що назва нашої Ради

 буде називатися Національною Радою.

      Тому  я  пропную  у  функціях  де є пункт 5, записати

 конкретно  "захист  інформаційного  простору від передачі,

 які суперечать національним інтересам України.

      Друге,  гадаю  дуже  проблематичним  є  термін, пункт

 третій,  що  він цей орган є незалежний. Оскільки він може

 бути  незалежний  лише  від політичної коньюктури, тому що

 фінансуються,    формються   і   визначаються   державними

 структурами.

      Одже  це  їхня прегератива і ясно що він не можу бути

 повністю  незалежний,  як  і  "Урядовий  кур"єр"  і "Голос

 України" і обласна преса і тим паче наша района преса.

      Третя  позиція  Національна  Рада  її  рішення є обов

 "язковим.   Справді,   ця  позиція  є  жорстка,  сильна  й

 потрібна.  Але  тут  обов"язковим  для  органів державної,

 місцевої влади і Рад. А де сьогодні ї Крим?

      Я звісно, хочу сказати, що явище автономії, можливо є

 тимчасове,  але  поки  що  воно є реальне, конституційне і

 тому  давайте  запишемо  саме  з  цього приводу, щоб ми не я 
 я                             - 76 - я 

 посилали  потім  узгоджувальні  комісії  по  відношенню до

 того,   що  діється  в  Криму,  на  рівні  антиукраїнської

 пропаганди, яка йде по наростаючій.

      Четверта   позиція.   Конкурсний   варіант  ліцензії,

 канали, 4 розділ. Україна стала практично ареною, зокрема,

 в  цьому  прикладі,  месіонерів. І радіо, і телебачення, і

 аудиторії,  зали  студентські  сьогодні  стали віддаватися

 людям,  які  мають  кошти, які виконують далеко не духовні

 свої  справи,  які  виконують їх не нашою мовою, і власне,

 мають чужі інтереси.

      І  ми  спостерігаємо  досить пасивно, разом з тим, ми

 упосліджуємо   своє   ставлення,   як   по  відношенню  до

 української  православної церкви, так і до інших конфесій,

 які стоять на державних позиціях.

      П"ята  позиція. Проблеми і функції Національної Ради.

 Я  би  хотів  сказати,  що  ми  не  лише  простір  повинні

 формувати  в  середині України, а й за межами. Пригадаймо,

 що   мав  Президент  напередодні  візиту  в  Канаду,  і  в

 Сполучені  Штати  Америки,  коли  програма  так  звана, 60

 хвилин,  антиукраїнська,  де  хотіли  показати Україну, як

 антидемократичну  і  практично, не можна було захистити ні

 Україну, ні Президента, нікому.

      Тому   я   би   вважав,  що  функція  сьогодні  даної

 Національної  Ради  -це  є функція національно оберігаючої

 політики не лише в середині, але й за межами.

      Я  закінчую, Олександр Олександрович, я хотів би, щоб я 
 я                             - 77 - я 

 Національна  Рада  на  кінець  конструктивно визначилась з

 точки  зору  україно-державомовного  простору,  і  не була

 подібна   до  політики  Дмитра  Лебедя,  який  був  другим

 секретарем  ЦК  КПУ України в 1921-1923 році, який заявив,

 що  українська  мова  то є мова села, російська мова -то є

 мова міста, а отже ми, робимо партійний висновок, що треба

 захищати  мову і культуру російську, а не українську. Якщо

 ми  власне  не  визначимося в цьому плані, то ми отримаємо

 назву   даної   Ради,   як   антинародна,  бекендорфудська

 корпорація.  Я би хотів, щоб ми знали про це, і думали всі

 незалежно від політичних поглядів.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я вас дуже прошу, дотримуйтеся Регламенту. І

 прошу всіх виступаючих, щоб не думали, що я коментую. Якщо

 хтось,  у  якомусь році сказав якусь дурницю, то навіщо її

 пропагувати, не потрібно, хто б він не був. Я прошу вас.

      Має  слово  Мусіяка. Останній виступ і будем приймати

 рішення. Прошу дуже, вкладіться в регламент.

 

      МУСІЯКА.

      Шановні  народні депутати! Я хочу звернути вашу увагу

 на  те, що цей нормативний акт, який ми зараз обговорюємо,

 має, мабуть, бути зовсім іншим по своїй юридичній природі.

 Тому  що  ми  приймаємо  як  вищий  законодавчий орган або

 Закони,  або  Постанови.  А  тут  ми  раптом розглядаємо і я 
 я                             - 78 - я 

 вивчаємо, на предмет прийняття, Положення.

      Це  може  бути  Закон, це може бути Постанова, але, я

 все-таки  вважаю, що нам необхідно цей матеріал розмістити

 в  Законі  "Про  телебачення  і  радіомовлення" як окремий

 розділ "Про Національну Раду" і викласти оці всі положення

 статтями оцього розділу. І все буде нормально і органічно.

      Далі,  цілі діяльності, які тут викладені, тут є такі

 положення,  які  зовсім  не  прийнятні.  Національній Раді

 придаються  такі  права,  які їй зовсім не природні. Мета,

 реалізація   та   контроль  за  додержанням  Законодавства

 України   в   галузі  телебачення  і  радіомовлення.  Оцей

 контроль повинні виконувати спеціальні органи, перш за все

 Прокуратура,   контроль   за   виконанням,   за   тим,  як

 виконується    законодавство    в   якійсь   галузі,   або

 додержується  законодавство.  Тому  це  треба вилучити вні

 всякого сумніву.

      Далі.  Національна  ради, пункт 3, в своїй діяльності

 незалежна   і   керується  тільки  Конституцією,  законами

 України  і  так  далі. Дивіться, незалежна, але далі, вона

 підкоряється     Указам     Президента,    розпорядженням,

 розпорядженням  і  Постановам  Кабінету  міністрів,  ну, і

 постановам  Верховної  Ради.  Все  це  написано.  Оце  вам

 незалежність.

      Інакше  кажучи,  виписати  незалежністьповинно  таким

 чином,  щоб  вона дійсно була позавідомчою, як це в пункті

 першому  сказано.  Інакше  кажучи,  відомчий  вплив тут не я 
 я                             - 79 - я 

 повинен бути.

      і  дуже  тісно  з  цим пов'язане і питання формування

 цієї  Національної  ради.  Раз позавідомча, то тут повинне

 бути   витримане   дійсно   співвідношення  в  цих  різних

 представників  телебачення,  радіомовлення в цій раді. А у

 нас  тут  дуже,  якщо ми подивимось на цей склад, який нам

 запропонований,   великий   крен   до  представників  саме

 державних засобів масової інформації. І не тільки засобів,

 а перш за все, керівних органів державних.

      І  тому  я хотів би звернути вашу увагу на те, що при

 затвердженні   складу  оцієї  Ради,  ми  все-таки  повинні

 виходити  з того, що вона, цей склад повине обговорюватись

 персонально  все-таки на комісії, відповідній комісію. Тут

 необхідно витримати якраз оці всі співвідношення про які я

 говорив.  А  то  у  нас  виходить,  що, дійсно, незалежні,

 скажімо  так, не державні засоби масової індормації зовсім

 тут не представлені.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Шановні депутати! Я пропонував би це питання

 розлянути  в  двох  частинах,  тобто  перша частина та, що

 стосується  Положення,  друга  частина  та,  що стосується

 складу Національної Ради.

      Я прошу уваги. Петре Іллічу, будь ласка, послухайте.

      У виступах і в запитаннях було багато пропозицій щодо

 того,  щоб  бело  не  Положення,  а  Закон  і  Закон треба я 
 я                             - 80 - я 

 розглядати серьозно. Тому є тут кілька обставин.

      Перша  обставина,  я  прошу  уваги.  Перша  обставина

 стосується  того,  що ми повинні сьогодні дати змогу взяти

 під  контроль  питання розподілу частот і каналів. Якщо це

 не  буде  зроблено  сьогодні, то днями завершується термін

 укладання  угод  і  ми вже бачимо сьогодні, що, навіть, на

 тому каналі, який працює, ніби-то, як державне телебачення

 Українське,   так   працюють  не  державні  структури,  не

 державні  організації,  які створені і працюють сьогодні в

 ефірі.

      Ми   бачимо   сьогодні   як   порушується  Закон  про

 телебачення,    коли    замість    авторських   матеріалів

 публікуються  дешеві  кінофільми,  про що сьогодні говорив

 доповідач   і  немає  того  співідношення  між  авторською

 роботою і чисто комерційною діяльностю.

      Тому  на  мій  погляд можно було сьогодні таким чином

 вдіяти,  заствердити  тимчасове положення і дати доручення

 комісії скажем до 1 лютого чи до 1 березня розробити закон

 про національну раду з питань радіомовлення і телебачення,

 а потім розглянути питання про склад національної ради.

      Тобто  якщо  ми  справді  не хочемо засунути голову в

 песок  і  дивитися  ячк  розтягуеться  сьогодні можливості

 держави  в  плані  інформації  то  ми  можемо завалити цей

 проект,  але якщо ми хочем будем відповідально відноситись

 до  цієї  справи  то ми повинні підтримати о такий варіант

 тобто пропонуеться тимчасове положення. я 
 я                             - 81 - я 

      Хто за це прошу прголосувати. зараз я дам вам слово.

 

      Рішення прийнято.

 

      Яворівський, будь ласка.

 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

      (виборчий  округ,  Світловодськ,  Демократична партія

 України).

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   я   з   тих

 депутатів,  які  до  вас,  може, найменше сікаються... Але

 який  сенс у тому, що ви мені дали зараз слово після того,

 коли ми проголосували?! І все-таки я використаю свій час.

      Ситуація набагато складніша, ніж ми думаємо. З одного

 боку - дуже велика  частина  радіо- і телевізійних, так би

 мовити,  організацій,  які  сьогодні  є  в  наших виборчих

 округах,   вони   сьогодні,   власне   кажучи,   на  рівні

 безправному  і  виходять в ефір, власне кажучи, як пірати.

 Треба  це  узаконити.  З одного боку. Але, шановні колеги,

 коли  ми  приймали  Закон наш про телебачення, ніхто з нас

 навіть  не  запідозрював, що буде Міністерство інформації!

 Президент,   не  запитавши  нас,  взагалі  нікого,  раптом

 свторює    ще    одну    інституцію,   тобто   створюється

 Міністерство.   І  наша  стаття  в  тому  Законі  сьогодні

 повисла...  І  повірте  мені, Олександре Олександровичу, я я 
 я                             - 82 - я 

 розумію,  що  залишаються останні дні до розпродажі, як ви

 сказали,  значить,  нашого ефіру... Але та зараз Рада, яку

 ми  приймемо,  вона що, за кілька днів стане професійною і

 розбереться  в  цьому  велетенському хаосі?! Та ніколи! Ми

 знову  наробімо  дурниць...  Через  те  я  вважаю,  що  ми

 сьогодні....  Ну, не даймося так, як та попередня Верховна

 Рада   діяти   вічно   під   настрій,  вічно  під  чиїмось

 натиском... Ми ж державні люди! Для чого цей комісаріат ми

 створюєм?  Є  Президент телерадіокомпанії, є міністр у нас

 зв'язку...  Може, доручити їм (вони - професіонали) швидко

 розібратися в цій ситуації? Вони більше користі принесуть.

 А  нам - з'ясувати чи потрібна така інституція, і яка вона

 повинна..  Ми  створюємо  ще  одну надбудову над цим нашим

 нещасним  радіо  і телебаченням. Давайте, може, думати, як

 зробити   його   кращим.   А  ми  над  ним  чиновників  ще

 надбудовуєм. І голосуєм бездумно за це!

      Дякую!

 

      ГОЛОВА. Корнелюк! З процедури Корнелюк попросив слово

 раніше,  він  записувався  на виступ, потім відмовився від

 слова. Корнелюк, да.

 

 

      КОРНЕЛЮК

      (    виборчий округ).

      Шановний  Олександре Олександровичу, шановні колеги і я 
 я                             - 83 - я 

 народні депутати!

      Я  хочу  висловити  протест  і  хотів  би,  щоб Петро

 Володимирович   Шейко   з  Комісії  з  питань  етики  його

 зафіксував  по  поводу  заяви  шановного Петра Михайловича

 Мовчана  про  те,  що Петренко Віктор Михайлович підтримав

 фашистів  і таке інше. Я не знаю цієї людини, но такого не

 може  бути!  Всі  це  чули. Треба припинити, покласти край

 оцим звинуваченням з Верховної Ради!

      Дякую!

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВА.  Є потреби ще з мотивів голосування? Значить,

 одну   хвилиночку!  Одну  хвилинку!  Сядьте,  будь  ласка,

 сядьте!...

 

      (Шум у залі)

      Одну хвилинку, сядьте, будь ласка, опускайте руку.

      Ми   затвердили   тимчасове  положення.  Оголошується

 перерва на півгодини. я                             - 84 - я 

                       ПІСЛЯ   ПЕРЕВИ

 

      ГОЛОВА. Шановні депутати, прошу сісти на місця.

      Я  прошу  лідерів  фракції і груп хто проводить зараз

 засідання, припеніть засідання і зайдіть до залу.

      Я  прошу  уваги,  ми  до перерви затвердили тимчасове

 положення  є пропозиція додатково дати доручення Комісії з

 питань гласності, розробити проект Закону "Про Національну

 Раду  з  питань  телебачення і радіомовлення" в строк до 1

 березня    наступного   року.   Немає   заперечень?   Інша

 пропозиція? Будь ласка, Соболєв. Включіть Соболєва.

 

      СОБОЛЄВ, Запоріжжя, депутатська група "Реформи".

      Від  нашої депутатської групи була пропозиція, щоб не

 плодити  чергові  законодавчі  акти, включити це як окремі

 статті  закону вже існуючого про радіо і телебачення. і це

 як  окремі статті будуть саме ті положення, які включені в

 даний законопроект.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  очевидно,  можна  і так розглядати,

 давайте,  коли  в  процесі підготовки самого законопроекту

 вони можуть у вигляді поправок зробити і буде точніше.

      Отже, хто за те, щоб дати доручення комісії, щоб вона

 підготувала  проект  законодавчого  акту, так скажемо, про

 функціонування   Національної  ради.  Або  доповнення  або

 (..........)   проект   законодавчого   акту.  Хто  за  цю я 
 я                             - 85 - я 

 пропозицію, прошу проголосувати.

      "За"  "проти" Рішення прийнято.

      Тепер  відносно  складу  Націнальної  Ради.  Я поясню

 тільки  ситуацію.  Справді,  я  в даному випадку керувався

 тимчасовим   положенням,  яке  передбачало  такий  порядок

 формування  складу Національної Ради, і виходив, найперше,

 із  того,  що  треба  щоб  в складі Національної Ради були

 люди   представлені   професійно   підготовлені.  Тому  ви

 зверніть  увагу  на склад, який вноситься від імені Голови

 Верховної  Ради. Ці кандидатури обговорювалися на комісії,

 там  розгодження  були  по  одній  тільки кандидатурі. Які

 можуть  бути сумніви відносно того, що це не професіонали,

 коли   мова   йде   про   проектора  Інституту  підвищення

 кваліфікації   працівників   телефачення,   і  він  же  не

 представляє  чисто  державну структуру. Він фахівець більш

 широкого плану, я б так сказав.

      Погорілко   -юрист,  доктор  юридичних  наук.

      Яремчу-людина,    яка   безпосередньо   питання,   що

 стосується  з  державними частотами, каналами. Він в цьому

 матеріалі весь час находиться, це його, по суті, професія.

      Петренко  знає  ситуацію  на  обласному рівні, а ми ж

 повинні впливати не тількі на  рівень загальнодежавний.

      Я   просив   би,   враховуючи   подані   кандидатури,

 затвердити склад Національної Ради с кількістю восьми осіб

 і  тій  кількості,  і  персонально  за тим варіантом, який

 запропонований Головою Верховної Ради і Президентом. я 
 я                             - 86 - я 

      Поставте на голосування.

 

 

      ЗА-

 

      Рішення  прийнято.  Дякую вам тепер я думаю ми можемо

 дати  доручення  Раді  буквально завтра провести засідання

 визначитися  із  своїми  функціями  і  найперше вникнути в

 питання  розподілу  каналів і частот на наступний рік, щоб

 ми неопинилися в державі, яка немає свого своєї можливості

 здійснювати державну інформацію.

      Про  проект  Закону  про внесення змін і доповнень до

 Кодексу   України  про  адміністративні  правопорушення  і

 Кримінального Кодексу України щодо порушень правил охорони

 праці  -доповідач Шатковський Олег Богданович член комісії

 з питань законності і правопрядку , прошу вас.

 

      ШМАТКОВСЬКИЙ О.Б.

 

      Шановний Головуючий! Шановні народні депутати!

      На  ваш розгляд в другому читанні пропонується проект

 Закону  України  про  внесення змін і доповнень до Кодексу

 Законів  про адміністративні правопорушення і кримінальний

 Кодекс України.

      Перше  читання  його  проходило  в  липні  цього року

 прийняття   цього  законопроекту  обумовлено  необхдіністю я 
 я                             - 87 - я 

 проведення   чинного   законодавства   в  відповідність  з

 вимогами  міжнародної  організації  праці Законами України

 про охорону праці, про колективні договори і угоди Кодексу

 Законів    про    працю   України.   А   також   посилення

 відповідальносчті суб"єктів трудових відносин за порушення

 актів  законодавства  про  працю  та  про охорону праці. В

 даному   законопроекті   уницікується  відповідальність  в

 порівнянні  з  діючою  заробітною платою водиться юридичні

 гарантії  шляхом  відведення  до  розгляду судами порушень

 передбачених  зокрема  статтями  41  колексу  України  про

 адміністративні   правопорушення.   Я   свідомий  того  що

 профспілкові сили не погоджуються сьогодні з позиціями які

 відводять    їм   в   сфреі   охорони   праці   дотримання

 законодавства  про працю це є справедливі я думаю вимоги і

 їх  необхідно відстоювати, але на жаль верніше не нажаль а

 є   дійсні   про   те  даний  законопроект  немає  ніякого

 відношення  до цього і направленний на застосування дієвих

 засобів     впливу     адміністративного     кримінального

 законодавства  на  діючи  нині  взаємовідносини  суб"єктів

 трудових  відносин.  При  будь якій їх зміні в дальшійшому

 він   все  одно  залишиться  дієвим  лише  необхідно  буде

 здійнсювати,    зменшувати    його    зміст   відповідними

 доповненнями.

      Відсутність  на сьогодні таких змін негативно впливає

 на   правоохоронну   систему   в  галузі  праці  позбавляє

 можливості вагомо впливати на його порушнеків. я 
 я                             - 88 - я 

      В  законопроекті  узгодженні  і  підписаний  комісією

 соціальної    політики   і   праці,   юридичним   відділом

 Секретаріату  і комісію яку я представляю.

      Я   пропоную  його  прийняти  розгляднути  в  другому

 читанні  і прийняти.

 

      ГОЛОВА.  Давайте.  На  руках  у  вас єсть порівняльна

 таблиця, тому єсть пропозиція так, по-порядку, починаючи з

 первої сторінки.

      По  першому  пункту,  будь  ласка. Є запитання? Немає

 запитань.

 

      ____________  По першому пункту було запитання Стояна

 з приводу того, як...

 

      ГОЛОВА. Ну не нада. Якшо немає тут, я ж бачу Стоян не

 настоює.  Стоян  же  не....  То  я  ж і питаю, Стоян по 41

 статті. Будь ласка.

 

 

      СТОЯН.  Олександр  Стоян,  62  виборчий округ, Голова

 федерації профспілок України.

      Я   настоюю  на  тому,  щоб  статтю  41  (..........)

 виключити    з    закону.   Оскільки   законодавством   не

 передбачено,  яка  частина  доходу,  підприємств, установ,

 організацій  має спрямовуватясь на оплату праці. я 
 я                             - 89 - я 

      Наведені  порівняльні  таблиці,  аргументи проти цієї

 пропозиції  є  хибними.  Стаття  13  Декрету  "Про опалату

 праці"  не  є  нормою  прямої  дії.  Регулювання  Кабінету

 Міністрів,  фонду  споживання  не  означає, що регулюється

 також  частка  доходу,  що  спрямовується на оплату праці,

 оскільки  фонд  споживання  включає і кошти, спрямовані на

 оплату  праці.  Інші  кошти, що спрямовуються на вирішення

 соціальних питань.

      По   друге,   хочу  сказати,  що  ми  зараз  під  час

 переговорів   з  Урядом  по  вимогам,  які  були  висунуті

 в  зв"язку  з підвищенням цін домовилися, що взагалі після

 Нового  року  і  на  це  нас запевнив Пензеник, буде знято

 обмеження  по фонду споживання. Тобто, якщо ця буде стаття

 прийнята,  то  це  буде  йти в протиріччя  із  тим,  що ми

 домовилися  і  взагалі в протиріччя з програмою Президента

 про те, щоб все такі дати ініциативу підприємствам.

      Тому  я  наполягаю,  щоб  цю статтю виключити з цього

 Кодексу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, дайте відповідь Олег Богданович.

 

      _______________  Олександр Миколайович, ви знаєте, що

 цей  Декрет  існує вже буквально третій рік, ніхто його не

 відміняв і він на даний період існує.

      Сьогодні   на   мою   думку   і   з  моїх  практичних

 спостережень  використовують  оцей,  як ми кажемо, потолок я 
 я                             - 90 - я 

 використань  з  заробітної  плати,  в  основному  -в своїх

 інтересах  директори  і адміністрація. Бідний люд і робоча

 сила, так сказати, просто не користується цим. І сьогодні,

 за  рахунок  оцього,  воно  й  впливає,  так  сказати,  на

 загальний фонд оплати праці. Це є раз.

      По-друге, я наголошував про те, що даний законопроект

 виходить  з  діючої  на  сьогоднішній  день  норм.  Декрет

 Кабінету   Міністрів  N  2392  від  1992  року  може  бути

 відмінений. В зв'язку з його зміною, відповідно, і відпаде

 необхідність  цієї  статті.  Але на сьогоднішній день це є

 реалії   і   дальше   залишати   це  без  якихось  ричагів

 адміністративного  впливу  ми не можем, тому що йде, як то

 кажуть,  зловживання.  І на сьогоднішній день нема ніякого

 впливу  будь-яких, так сказати, систем права на припинення

 цього. Тому я настоюю, і Комісія настоює на...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов.

 

      АНІСІМОВ

      (178 виборчий округ, місто Запоріжжя).

      Значит,  я  поддерживаю высказанное в настоящее время

 товарищем  Стояном,  что  так мотивировать, как вы сегодня

 начали мотивировать, нельзя. Есть определенное соотношение

 между   заработной   платой   и   людьми,  работающими  на

 предприятии,  и  его руководителем. Поэтому ссылка с ваших

 наблюдений,   без   подтверждения   фактов   -это   просто я 
 я                             - 91 - я 

 дискриминация  руководящих  органов. Декрет на сегодняшний

 день  действует, и эти все ссылки на то, что мы вернемся к

 нему,  не  убрав  данные  статьи,  просто  будет входить в

 противоречие  с  законодательством  нашим.  Поэтому я тоже

 поддерживаю(..........)  и  прошу  народных  депутатов эту

 статью  исключить  как  ту,  которая будет противоречить и

 дальше  рассматриваемого  нами  дополнениями  к  закону по

 изменению этого декрета.

      Спасибо за внимание.

 

      _____________Шановні  депутати,  на сьогоднішній день

 протиріччя  є  тільки,  як  то кажуть, діючим декретом, із

 цим,  о  в  адміністративному кодексі немає ніяких засобів

 впливу   на   це.   От  в  чому  протиріччя.  Нема  ніяких

 заперечень. Якщо тільки буде відмінений цей декрет, який є

 на  сьогоднішній  день, відпаде необхідність у тій статті.

 Але  на  сьогоднішній  день залишати такий пробіл є просто

 нерозумним.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат  Бездоган, потім Яворівський.

      Включіть  Яворівського, а Юрій Олексійович, він займе

 своє місце...

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ,    Свідловодськ,   Демократична   партія

 України.

      Шановні  депутати,  нас тут небагато, але я думаю, що я 
 я                             - 92 - я 

 це найкращі залишились, я хотів би, наша головна проблема,

 над якою ми зараз б'ємось, це, звичайно, низька купівельна

 спроможність  нашого населення. Тобто, відрив між цінами і

 заробітною  платою.  Через  те я би дуеж вас просто просив

 би,  ми можемо, Олександре миколайовичу, ми можемо зробити

 так:  зняти,  звичайно,  цю  статтю,  тому  що  посилка на

 декрет...  Ми  приймаємо  закон,  який повинен працювати з

 якимось певним з випередженням. Ми можемо, навіть, у нашій

 Постанові,  Олександре  Миколайовичу, задати одну позицію,

 скажімо, -скасувати декрет. Закон набагато вище, це цілком

 зрозуміло.   І  давайте  розв'яжемо  цю  проблему  і  дамо

 можливість.  Звичайно,  зловживання  є,  ми  це  прекрасно

 знаємо.  Який  би ми закон не приймали, навіть, ідеальний,

 всеодно  хтось  його  обходить  і  таке  інше.  Але  треба

 оріентуватися  на  масив нашого народу і обов'язково треба

 це  відмінити.  Ставити якісь ліміти сьогодні на заробітну

 плату,  я  думаю,  це  не  розумно,  не  гуманно,  ми,  як

 депутати,  не  маємо  права  цього  робити.  Я закликаю цю

 статтю  зняти,  а  у  Постанову  внести позицію, що декрет

 Кабінету  Мінітснів  від  такого-то числа відмінити, і хай

 діє наш закон.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Буздуган, будь ласка.

      Юрій Олексійович! Ви не ту кнопку нажимаєте.

 я 
 я                             - 93 - я 

      БУЗДУГАН

 

      Шановні  колеги!  Я  хочу  виступити  від комісії, як

 голова комісії соціальної  політики та праці.

      В  мене  є  аргументи  двох планів. По-перше, коли ми

 затверджували   програму   Президента,   основні  напрямки

 програми  Президента,  в частині "соціальна політика" йшла

 мова  про відміну регулювання фонду оплати праці. Вчора цю

 позицію   знову  підтвердив  перший  Віце-прем'єр  України

      Пинзеник, що з нового року ця позиція буде відмінена.

 Приймати на 2 тижні закон я не знаю на скільки це варто.

      Другий  аспект  про  який вже говорили мої колеги. Це

 про платеспроможність населення.

      Зараз  доля  заробітної  плати в національному доході

 скадає 9, 6 відсотка. Ну для порівняння я хочу сказати, що

 3 роки тому вона рівняла 6 відсотків.

 

      ГОЛОВА.Юрій Олексійович. У вас виступ чи запитанне.

 

      __________ Ні я по цій позиції.

 

      ГОЛОВА. Ну будь ласка, давайте.

 

      __________   Добре   комісія   позиція  комісії  така

 відмінити статтю 41-1.

 я 
 я                             - 94 - я 

      __________ Я думаю тут про

 

      ГОЛОВА. Чітко ясно ще

 

      __________  Раціональне зерно чи можна її так сказати

 ввести  на  період  дії  цього  декрету припинення декрету

 припиняеться  дія  цього, тобто відповідно постанови можно

 буде таке доповнення.

      Але залишити пробілом на сьогоднішній день існуюче це

 не ерунда.

 

      ГОЛОВА. Значить ще  є запитання немає.

      Значить   я   хотів  поставити  тоді  на  голосування

 пропозицію  яку  вніс депутат Стоян в першому читанні вона

 тут  зафіксована і підтримали депутати Анісімов, Бездуган,

 Яворивський. Цю пропозицію щоб статтю 41 зняти хто за дану

 пропозицію прошу проголосувати.

      Будь ласка включить систему.

      Друге читанне, яке обговорення.

 

     (Шум в залі)

 

      Значить.  Я прошу. Я бачу. Ну не нада ж підсказувать.

 Значить, я думаю, шановні колеги, ну не можна такого.... Я

 вчора  за  це говорив. Присутні в залі -а не голосують. Що

 таке?  71.  Диви, ну хіба таке.... Або тути вже, ябо туди. я 
 я                             - 95 - я 

 Або до центристів.

      Я  хочу  поставить  на переголосовку. Я... Давайте ми

 мабуть  поіменно  проголосуємо.  Хто  за  те, щоб поіменно

 проголосувать?

      Будь  ласка.  І  запросіть,  будь ласка, людей в зал.

 Прошу, включить систему.

 

      "За"

 

      Рішення прийнято.

      А тепер давайте так дружно проголосуєм. Поіменно. Хто

 за  те,  щоб  відмінить  41  статтю, ту пропозицію. Прошу,

 включіть систему.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 41.

 

      41.1.Система не спрацювала одну хвилиночку.

      Не спрацювала система не було звукового оформлення.

 

 

      ЗА-

 

      Рішення прийнято.

      41.2.Немає зауваження.

 я 
 я                             - 96 - я 

      _______________Всі пропозиції, які були враховані.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.41.3. Я вибачаюся 41.2. Депутат Шейко має пропозицію.

 

      ШЕЙКО.

 

      Шановний доповідачу !

      Я  в  принципі погоджуюся з ідеологією статті 41. 2 і

 далі   відносно   відповідальності   посадових   осіб   за

 недотримання вимог цього Закону.

      Але  я  не зовсім погоджуюся з мірою відповідальності

 за  порушення  цього  Закону йде мова проте про накладення

 штрафів.  І  в цій статті і подалі йде посилання на розмір

 мінімальної  заробітної плати ви знаєте, що сьогодні у нас

 в  системі оплати праці поняття мінімальна -не визначені і

 було, була пропозиція Голови комісії з соціальної політики

 і  праці мого колеги Буздугана в тому, щоб в законодавстві

 не  передбачати  норми  з посиланням на мінімальний розмір

 заробітної  плати,  а  послатися на норму неоподаткованого

 мінімального рівня.

      Як  ви дивитеся на цю пропозицію з таким розрахунком,

 щоб  змінити  статтю  41-2 в цьому плані і подальші статті

 цього закону.

 

      _______________  Ви  знаєте  про те, що в 1992 році у

 проекті  Закону України "Про колективні угоди і договори". я 
 я                             - 97 - я 

 Закон,  який  був  принятий  і  відповідно стаття 18 цього

 закону   передбачає   відповідальність   імено  у  вигляді

 заробітної  плати,  до 100 мінімальних розмірів заробітної

 плати.

      Я  з  вами  згідний,  якщо  воно  припустим меньше чи

 більше,  щоб  якимось чином корегувати. Но на сьогоднішній

 день,  якщо  робити  такі  зміни  треба  починати  з цього

 закону, а не ще Кримінальний Кодекс і адмінистративний вже

 є похідним від цього закону. Розумієте, якщо починати такі

 зміни  треба починати з цього закону.

      Я  розумію,  що  це актуальне питання на сьогоднішній

 день,  але  ми  вже  тут  як  то  кажуть пов"язані з іншим

 законом.  Я  думаю, що можна було б сьогодні тільки шляхом

 зміни кратності мінімуму. Але норму ту треба залишити.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Вернигора, за ним Буздуган.

 

      ВЕРНИГОРА.  332  Хорольській  виборчий  округ, голова

 Полтавської обласної Ради профспілок.

      Шановний    доповідачу,   складання   протоколу   про

 адміністративні  правопорушення, передбаченні статтями 41-

 2,  41-3,  4  віднесені  проектом  стаття 8 до компетенції

 органів Міністерства праці,  але ж такі органи не створені

 ще. Тому може так статися, що ще півроку (а саме сьогодні,

 коли  йде  підведення  підсумків  переговорів, невиконання

 колективних  договорів,  настає  пора  перевірок, то хто ж я 
 я                             - 98 - я 

 може   тепер   притягти  до  відрповідальності  осіб,  які

 винні___________?)...  І  як це кореспондується із нормами

 Закону з запропонованим проектом?

 

      ___________ Шановний депутате!

      Я  би  хотів  вас  просто в зв'язку з цим звернути до

 Постанови  Верховної  Ради,  яку будем приймати, до пункту

 третього.  Там  якраз  сказано  про  те,  що  до створення

 Державної   Інспекції   Міністерства  праці  надати  право

 розгляду справи про адміністративні порушення і накладення

 адміністративних  стягнень  за порушення законодавства про

 працю  правовим  інспекторам  праці  профспілок. Тобто, це

 питання врегульоване, враховуючи сьогоднішню ситуацію, яка

 є. Це є в Постанові конкретно. До створення...!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Буздуган, будь ласка!

 

      БУЗДУГАН

      (    виборчий округ)

      Дякую! Шановні колеги!

      Я  хочу повернутися до того, що говорив колега Шейко.

 Дійсно,  була  така  пропозиція,  щоб  відходити від таких

 величин,  як  "мінімальна  заробтна плата" і переходити на

 таку  величину, як "неоподаткований мінімум". Тому я прошу

 проголосувати  просто  один  раз, щоб всюди в тексті цього

 Закону  зробити таку заміну. Зрозуміло, що це треба робити я 
 я                             - 99 - я 

 не  тільки  в  цьому Законі, але робити зміну одночасно до

 50  законів  зараз неможливо. Оскільки ми вже працюємо над

 цим законом, є пропозиція зробити таку зміну.

 

      _____________Шановний  депутат(..........),  це  все-

 таки  порушення  процедури.  По-друге,  ви  самі  особисто

 підписали  цей  законопроект  і  таких  зауважень у вас не

 було.  І  сьогодні  в  цих  пропозиціях ми також не бачимо

 цієї..  Якщо  ми сьогодні почнемо всю цю ломку, розумієте,

 ми  ніколи  ні  до чого нормального не дійдемо, знову буде

 залишатись  пробіл  у  праві,  що  дасть можливість тільки

 зловживти.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Павленко.

      Чи нема Павленка?

      Я  думаю,  що  ми  часто  порушуємо питання порушення

 регламенту.  в  регламенті записано, що пленарні засідання

 на  сесії  проводяться  в залі засідань, а не в коридорах.

 Тому  я  просив  би  запросити  цих  людей, тільки що була

 перерва.   Ви  подивіться,  скільки  депутатів  ходять  по

 коридорах  і вважають, що вони знаходяться в цьому залі. А

 потім    ми    так   і   голосуємо   -роглядаємо   важливі

 законопроекти, внесення змін про порушення оплати праці. І

 ми  когось  тоді  звинувачуємо.  Тому  я  прошу оголосить,

 запросить   людей   до   залу,   інакше   що,   пофамильно

 оголошувать?  Дехто дійсно так і робить, що весь пленарний я 
 я                             - 100 - я 

 час  проводить  там  по  коридору, і вважається, що він на

 сесії Верховної Ради приймає участь.

      Які ще є зауваження до статті 41-2? Немає. Стаття 41-

 3, немає. 41-4, немає.

 

      ГОЛОС ВІД МІКРОФОНУ. не розбірливо

      Ну давайте ви проголосуєм тоді за (..........). Прошу

 включіть систему.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Тепер тут у нас іде 41, 93... 188, будь ласка. Стаття

 188.

 

      ___________.  188-4  "Невиконання законних Державного

 комітету  України  по  нагляду за охороною праці". Не було

 зауважень ніяких.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема зауважень? Васильєв, депутат Васильєв

 

 

      ВАСИЛЬЕВ.   Уважаемый   Олег   Богданович  расскажите

 пожалуйста какая необходимость в ведении нескольких статей

 за одни и те же правонарушения имеються в виду стаття 188-

 4  188-5  188-6  ведь  речь  в  них  идет  о не выполнении

 законных требований контролирующих органов и каждая статья я 
 я                             - 101 - я 

 называеться....  не  проще  ли  обьединить  в  одну статью

 указать  что  эта статья предусматривает именно выполнение

 конкретных требований внесеных такими такими-то органами и

 этот перечень на мой взгляд и должен быть исчерпывающий, а

 через эту и другими органами государственного контроля.

 

      __________  Шановний  депутате,  справа  в  тому що є

 стаття  260  кодексу  законів про працю де яка називаеться

 державний нагляд за охороною праці.

      і  перечислюються  конкретно  4  значить  органи  які

 безпосередньо   здійснюють   цей   нагляд   починаючи  від

 державного  комітету  по  охороні праці, включаючи комітет

 ядерної   радіаційної   безпеки   і   пожежної  санітарної

 епідіміологічної служби.

      Відповідно    йде   і   розмежування   щодо   значить

 відповідальності   цими  конкретно  органами  тому  йде  і

 розмежування таке.

      Тут іде про органи які вчиняють і накладають штрафу.

 Порушення може бути різне там не оговорюється, навіть, про

 порушення.  Різне  може порушення, але накладення органами

 відповідно  до  статті 260. Ті органи, які тут перечислені

 відповідно вноситься і в адміністративний (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема тут.

 

      ____________  Я  єдине прошу. Тут є технічна помилка. я 
 я                             - 102 - я 

 188  з  значком  6,  де  технічно  неправильно  зазначено.

 Написано:   невиконання   законних  вимог  службових  осіб

 Державної  інспекції  і  праці, Міністерства праці України

 щодо   усунення   перешкод   Законодавства  "Про -замість

 охорону  (треба  це слово виключити), просто -"Про працю".

 Законодавство "Про працю", а не про охорону праці.

      Я прошу це  мати на увазі. Технічна помилка.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 188.5.

 

      _______________ Не виконання законних вимог ....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Немає.

      188.6

 

      _______________ Зауважень тоже не було.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не було.

      Є, да 188.6.

      _______________Так.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Вернигора, будь ласка.

 

      ВЕРНИГОРА. 332, Хорольський виборчий округ .

 я 
 я                             - 103 - я 

      Ми  ж  пропонували  письмово доповнення вам до статті

 188 добавити і позначкою 7.

      В  зв'язку  з  вашою  відповіддю на моє перше питання

 тоді треба доповняти, що створення перешкод для здійснення

 громадського  контролю  за  додержанням  законодавства  за

 охорону  праці,  представниками  профспілок  саме тягне за

 собою  накладання  на  службових  осіб штраф в розмірі -до

 десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

 

      _______________Ну,   я   вибачаюся   цього   немає  в

 законопроекті,  який  представлений вам і мені не попадало

 на  руки.  З  голосу  це  приймати  я не знаю це було б не

 законно і порушення цього.Я ще раз наголошую .

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Воно письмово вносилося.

 

      _______________Немає такого.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну в таблиці його в порівняльній немає.

 

      _______________  Я  ще раз наголошую, шановні депутат

 Вернигора  все-таки цієї постанови яка на період існування

 профспілкових   значить  інспекторів  це  їм  дозволяється

 всеодно я вам ще раз, я звертаю до пункту 3 постанови, яка

 вводить цей Закон в дію.Тому недоцільно.

 я 
 я                             - 104 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування в цілому статтю

 188, 4, 5, 6. Будь ласка, включить систему.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Стаття 41, 93, 94, 95, 231, 232. 41, будь ласка. Нема

 зауважень.

      -ще   були  зауваження  Олександра  Стояна,  якщо  ви

 підтриимаєте його.

      93,  шоста сторінка єсть. По 41 Васильєв, будь ласка.

 Стаття 41 сторінка 5.

 

      ВАСИЛЬЄВ. Что касается статьи 41, Олег Багданович, не

 (..........)  перенести субкекта, который указан в санкции

 этой   статьи  в  диспозицию.  Ведь  речь  идет  только  о

 служебных  лицах предприятий и учереждений, организаций не

 зависимо  от  форм  собственности,  и  громадян  власників

 підприємств. Перенести из "Санкции" статьи в "Диспозицию".

 Ведь  санкции  статьи здесь не разделяют по категории лиц.

 Скажем,  просто  граждане...  Должностные лица, служебные,

 которые  занимают  определенные  должности...  А речь идет

 только  об  одной  категории -руководители предприятий. То

 есть  эта  норма  будет  звучать так: "... порушення вимог

 актів   законодавства   тпро   працю   службовими  особами

 підприємств...  "  і  так далее. И потом уже санкции, меры я 
 я                             - 105 - я 

 наказания такая...

 

      ___________   Ну,  тим  самим,  я  думаю,  ми  тільки

 запутаєм  тих  суб'єктів  відповідальності... Воно не буде

 розумно!  Я  вважаю,  що  тут  цілком  правильно визначені

 службові   особи   державних   підприємств;   крім  цього,

 враховані  громадяни-власники  підприємств і, таким чином,

 повністю  це коло вичерпано. А там, куди його перекидати -

 воно ж такого суттєвого значення не буде мати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  будем  вважать,  що  з  голосу... Ми

 приймаєм, конечно, до уваги, але голосувать не будем.

      Значить, по 41-й, я так розумію, немає?

      По 93-й? Немає!

      По 94-й? Немає!

      По 95-1? Немає!

      По 231-й?

 

      ___________ Враховано тут всіх, хто...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховано все, да?

      По 232-й? Єсть!

      Давайте тоді проголосуємо до 232-ї. Прошу включить систему.

      ЗА -

      рішення  прийнято.

      Депутат Яворівський, будь ласка. я 
 я                             - 106 - я 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ, Світловодськ Кіровоградської області.

      Я  хосу  повернути і колег своїх і доповідача до цієї

 статті.  Ну,  перше.  Хотілось  би,  щоб  ми  потім вже не

 повертались,  звичайно,  до цього закону. Тут формулювання

 звучить  так:"  Органи держатомнагляду України розглядають

 справи   про   адміністративні   порушення,   пов'язані  з

 порушенням  правил".  Ми  щойно прийняли в першому читанні

 наш  ядерний  закон,  як  ми  його називаємо. Через те я б

 запропонував,  це  не  поправка на слух, орагни державного

 нагляду  України  розглядають  справи  про адміністративні

 правопорушення..."  і  далі пішло за текстом, не закладати

 Держатомнагляд, бо невідомо, чи згідно того законодавства,

 скажімо, він в нас залишиться. Це раз.

      І друге. Хочу теж порадитись просто з вами, бо ми вже

 приймемо  і після цього буде пізно. Вдумайтеся: справа йде

 про порушення на ядерних станціях, а не, скажімо, там десь

 на  хлібозаводі  і  таке  інше.  І  от  цей штраф, який ви

 виставили,  15  мінімальних  розмірів заробітної плати, це

 щесь  біля  2 мільйонів на сьогоднішній день, чи є це, так

 би   мовити,  на  такому  небезпечному  об'єкті,  а  після

 Чорнобиля  ми  знаємо,  що  це  таке, чи не занадто м'яко,

 ліберально, а то і смміховинно виглядає це покарання?

 

      ___________. Що ви пропонуєте?

 я 
 я                             - 107 - я 

      ___________.  Я пропоную збільшити його, щоб чя сума,

 принаймні, не була відчутнішою.

 

      ___________.  Я називав, що згідно...

 

      ___________.  Ну  п'ятнадцять мінімальних зарплат -це

 два   мільйоні   сьогодні,  двадцять  доларів,  світ  буде

 сміятись    (..........).   Одну   секундочку,   дозвольте

 мені(..........).  За  порушення  на ядерній станції, а ми

 знаєм до чого це може прівести, двадцять доларів штрафу ми

 дамо директору чи ще комусь.

 

      ___________.  Це вважається, що вони більше получають

 чім...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  (..........)  не  нада сперечаться, надо

 було  тоді, коли ви в першому читанні, вносить пропозиції,

 а не з голосу.

 

      ___________.  Я  ще  раз  наголошую  вам  про  те, що

 (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження, безперечно слушне.

 

      ___________.  Так  слушне,  але  в  нас  є 260 стаття

 Кодексу  Законів про працю, де чітко визначені оці органи, я 
 я                             - 108 - я 

 які  здійснюють  нагляд,  в  тому  числі Державний комітет

 України з ядерної та радіаційної безпеки.

      Поки  не  будеть  внесені  зміни,  ми  не маємо право

 просто вийти за якийсь інший...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  статтю  232  на  голосування.

 Включіть, будь ласка, систему.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Я  прошу  ще  раз запросить із коридорів людей, 43 не

 голосує -це тих кого немає. Не може такого буть, щоб 43 не

 голосувало.

      Стаття 57, будь ласка. Є зауваження?

 

      ___________.  Там  є зміни. Раніше були роміри там до

 50 карбованців (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну  не надо, якщо нема зауважень, щоб ми

 час...

      Стаття  221.  Немає. 230 поставлю на голосування 57 і

 21 будь ласка включить систему.

 

      Рішення прийнято.

 

      Будь ласка зауваження Стоян. я 
 я                             - 109 - я 

 

      СТОЯН.   230   зауваження,   значить   я  вважаю,  що

 передчасно  приймати цю статтю тому що ця стаття позбавляє

 правових  інспекторів  профспілок  розглядати  справи  про

 адміністартивні  правопорушення.  Якби  зараз держава мала

 такі правову інспекцію то вона могла праювати, вже півтора

 року  тут  точеться  розмова  про те що держава створювала

 правових   інспекторів,   але  вона  їх  немає  можливості

 створити,  по-перше  тому  що  немає кадрів це перш за все

 немає   юристів   кваліфікованих,   по-друге   хіба  можна

 створювати  правову  інспекцію  коли  держава має державна

 власність  90  відсотків, тобто правова інспекція державна

 буде   створювати   державний   контроль  я  думаю  це  не

 відповідає  конвенції, тут є посилання на конвенцію МОП 71

 але  хочу  сказати  що  ця  конвенція  МОП не ратіфікована

 Україною тому я вважаю, що тут треба статтю зняти зараз ми

 маемо  в  профспілках  правову  інспекцію  вона  не погано

 працює вона відпрацьована система і я вважаю що передчасно

 мати цю систему не створивши іншу ми маємо вже досить коли

 створена  система  інших  інспекторів державних по охороні

 праці  і  ця  державна система охорони праці не привела до

 зменшення травматизму але поки до збільшення, це забрало в

 профспілок,  але  позитивних наслідків немає. Тому я прошу

 колег  народних депутатів підтримати мене. І цю 230 статтю

 зняти. Дякую.

 я 
 я                             - 110 - я 

      _______________  Шановні  депутати,  звичайно  тут не

 проста ситуація, але я вважаю, що під тим законопроектом і

 особливо  постановою,  яка  до  нього  є,  вирішується  ця

 проблема в слідуючому порядку.

      По-перше,  259 статтею Кодексу Законів "Про працю", а

 вона не суперечить ніякому випадку статті 6 "Конвенції МОП

 в  1947  року",  припиняється  дія  технічних  інспекторів

 профспілок.

      Це  нема  заперечень  міжнародному  праву  ніякому. Я

 розумію, що ви відстоюєте одну профспілку сьогодні. Але на

 сьогоднішній день вже є 15 профспілок, які зареєстровані в

 Україні.  Скажить  будь ласка, кому з них відати перевагу,

 для  того,  щоб дійсно задовольнити ті потреби. Не відасте

 сьогодні нікому. Це є раз.

      По друге, це я вважаю нормальне явище, і знову ж такі

 із  посиланням  на  існуючу  конвенцію  МОП про те, що цей

 контроль  повиннні  здійснювати  не  громадські  органи, а

 здійсювати  державний  орган, який буде створений. На жаль

 його  сьогодні  не  має.  Але  це справа  часу. До першого

 березня   цього  року  дано  вказівку,  відповідно  раніше

 діючими   законами  і  постановами, про  створення  такого

 органу. В  зв"язку  з тим я вважаю гумано підійдено, і так

 сказати не порушено, і ні в якому разі не зневажено діючих

 на  сьогодні профспілок оцією статтею третьою Постанови, в

 якій  сказано  про те, що до створення державної інспекції

 праці  Міністерства  праці України надати право розглядати я 
 я                             - 111 - я 

 справи  про  адміністративні  правопорушення  і  так  далі

 іменно  правим  інспекторам праці про доцільне профспілок.

 Навіть накладати штраф.

      Я вважаю цим є вичерпано.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть будь ласка ще Стояну.

 

      СТОЯН

 

      Шановний доповідачу!

      Немає  значення,  яка профспілка здійснює нагляд тому

 що  вкладається  договір  колективний  і трудовий колектив

 надає право тій чи іншій  профспілці - це по-перше.

      По-друге.  Генеральні  тарифні  угоди  підписують всі

 профспікові об'єднання України ми розберемося, як нам буде

 між собою.

      А  те, що зараз ліквідувати правову інспекцію в цьому

 правовому  безпределє  і  правопорушенню -це пробачте мене

 передчасно створіть спочатку державну правову інспекцію, а

 потім  нам  не  треба  це  державна  функція ми віддамо із

 задоволенням .

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  не  спорити. Ваша позиція. Ваша

 позиція зрозуміла.

      Депутат Кочерга будь ласка.

 я 
 я                             - 112 - я 

      КОЧЕРГА.

 

      Уважаемый доповидач!

      247 избирательный округ КОЧЕРГА.

 

      Я  полностью  поддерживаю  товарища  Стояна по даному

 вопросу  ведь  у  нас  получается  так,  что  пока  значит

 государственные  у  нас  в  основном форма собственности и

 получается  государственный  комитет  или  государственная

 правовая инспекция контролирует государственные предприятия.

      Я  понимаю  когда  частные  орендные  предприятия тут

 точка ясна но когда сегоня сам себя будет государство само

 себя контролировать извините пожалуйста какой хаос вопроса

 труда и в правовом порядке у нас творится на предприятиях,

      Александр   Николаевич,  я  прошу  вас  поставиты  на

 голосування    и   поддержать   предложение   председателя

 Федерации профсоюзов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Болдерев. Депутат Болдерев.

 

      БОЛДЕРЕВ.  Уважаемые.  Уважаемый докладчык, уважаемый

 председатель, уважаемые депутаты!

      Я  должен  вам  сказать,  что  процесс противостояния

 между  новыми  и  старыми  профсоюзами  уже,  в  общем-то,

 закончился.  Сегодня  гораздо  больше противоречий между у

 всех  профсоюзов  с  работодателем, чем у профсоюзом между я 
 я                             - 113 - я 

 собой.

      Они  уже успели понять, что защищают интересы одних и

 тех же людей.

      Поэтому,   я  думаю,  что  этот  аргумент  докладчика

 абсолютно  не состоятелен и я предлагаю всем депутатам при

 голосовании  поддержать  предложение  депутата Стояна. Да,

 действительно,  сегодня такая инспекция в рамках профсоюза

 еще нужна.

      Спасибо за внимание!

 

      ___________  Значить,  я  відповідаю,  що ніхто її на

 сьогоднішній  день  не  відміняє.  І  в  зв'язку  з тим, у

 Постанові  чітко  записано, що на період її дії, на період

 того,  значить,  випадку,  коли не буде створена, значить,

 нова  інспекція  Міністерства праці, воно діє. У нас немає

 ніяких  суперечностей  з  вами з приводу того! Але якщо ми

 сьогодні  зробимо,  просто не приймемо цю статтю 230-у, ми

 залишимо   ___________   законодавтсво!   Тобто,  не  буде

 контролю  адміністративного,  кримінального  законодавства

 над діючою сьогодні ситуацією. Все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Буздуган.

 

      БУЗДУГАН.

      (    виборчий округ).

      Колеги! я 
 я                             - 114 - я 

      Я  не  буду  наводити  прикладів - я  хочу  висловити

 позиція  Комісії з питань соціальної політики та праці. Ми

 підтримуємо   позицію  депутата  Стояна  і  закликаємо  не

 голосувати за отаку поправку.

      Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Целих!

 

      ЦЕЛИХ

      (    виборчий округ).

      Я вже вияснив. Питання вже вияснено попереднім...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить,  я  тоді ставлю на голосування.

 Більше нема... А, депутат Носов!

 

      НОСОВ

      (    виборчий округ).

      Шановні депутати!

      Це  дуже  погано,  коли держава передає свою державні

 функції   (зокрема  -  накладання   штрафів)   шромадській

 організації...  Це  поганий  прецендент,  і  я  думаю,  що

 доповідач  пропонує  вірну  норму:  що  поки  не  створена

 Державна Інспекція, то будуть діять профспілкові.

      Я  не  хочу  нагадувати,  з  якої  історії  це  йде -

 передання  державних  функцій громадським організаціям. Це

 робив, в таких Піночети робили, там Франко робив, Мусоліні я 
 я                             - 115 - я 

 робив,  в  нас  таке  було.  Від  цього  треба  відходити.

 Громадськи  організації  мають  діяти  відповідно до свого

 законону.  Саме  мене  смущає накладання штрафів. Це чисто

 державна  функція.  Подавати  до  суду -будь ласка, тобто,

 інший спосіб оспорювання - будь ласка.

      Дякую за увагу.

 

      _____________ Дякую за підтримку.

      Звичайно,  я  ще раз нагадую про те, що це міжнародна

 норма,  яку,  кажуть,  нам  постійно  тикають,  що  ми  не

 дотримуємось  і  так дальше. На сьогоднішній день, дійсно,

 нема   такого  механізму  сьогодні  навіть  зроблено,  щоб

 проводити  правильно і з дотриманням норм всяких правових,

 накладення штрафу іменно громадськими організаціями, якими

 є профспілки.

      тому  я  прошу,  все  ж  таки,  підтримати пропозицію

 комісії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, достатньо.

      Внесено дві пропозиції -від комісії і депутат Стоян в

 письмовій  формі  вніс,  воно  відзначено  в  вас,  в  цих

 таблицях.

      Я  ставлю по порядку пропозицію від комісії по статті

 230. Будь ласка, включіть систему, голосуємо.

      Депутат   Сидоренко   і  Парасунька,  я  вас  попрошу

 визначитись... я 
 я                             - 116 - я 

      "За"

      Рішення прийнято, спасибі, ваші голоси допомогли.

      Хто  за те щоб прийнять в цілому. Включить будь ласка

 систему в цілому всі.

 

      Я  вибачаюсь  шановні  колеги  стаття  135. Да да 135

 стаття вона є зауваження по статті 135. Нема зауважень вже

 проголосували.

      Тепер я пропоную проголосувать за постанову.

      З голосу ми не будем .Бездуган будь ласка.

 

      БЕЗДУГАН. Шановні колеги дійсно пропозиція про заміну

 мінімальної  заробітної плати позиції на не оподаткованний

 мінімум  була  внесена  запізні,  але вона була внесена до

 засідання і тому у відповідності до статті 6, 5 регламенту

 я прошу поставити її на голосування.

      Шановні  колеги  мені здається просто несерьезно такі

 питання це настільки зачипає різні галузи законодавства що

 це не можливо сьогодні так  з голосу голосувати.

      Це буквально 6 законопроектів , законів  діючих які

 

      ГОЛОВА.  Олег Богданович давайте часу нетратить в нас

 ще  есть  ряд  питань  а потім різное ми хочем. Давайте ми

 будем з голосу  домовились і воно порегламенту положено.

      Яворивський будь ласка.

 я 
 я                             - 117 - я 

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.

      Яворівський, Світловодськ, Кіровоградчина.

      Я   пропоную,  Олександр  Миколайовичу,  оскільки  ми

 прийняли  і  проголосували за те, щоби вилучити 41 статтю,

 якщо  я  не  помиляюся,  через те треба уточнити у другому

 пункті  "Кабінету  Міністрів України до 1 квітня 1995 року

 прівести  рішення  та  Декрет..."  і  там  треба від якого

 числа  він  і  номер цього Декрету "... у відповідність" і

 все.  І тоді ми відразу вичерпаєм те, про що ми говорили -

 щоби закон не бовтався під ногами в цього закону.

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви маєте на увазі: у проекті Постанови.

      ___________.  Так, так Постанови, другий пункт.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Но  ви вносили. Я прошу проголосувать за

 Постанову.   Будь   ласка,   включіть   систему,   із  тим

 доповненням, який вніс депутат Яворівський.

      За Постанову.

 

      "за"

      Прийнято.

      Спасибі, сідайте, будь ласка.

      Значить,   шановні   колегі!   Я  хотів  ще  раз  вас

 попросити,  в  нас  осталося  два невеличких питання перед

 тим,  як  перейти  до  "різного".  Пропозиції   Рівенської

 обласної  Ради  про  утворення Димидівського району. Після я 
 я                             - 118 - я 

 того,  як  ми  з  вами не проголосували, ми провели ще раз

 розмову з керівництвом, і керівництво все-таки просить, що

 ми   підтримали   їхню  пропозицію  і  прийняли  постанову

 Верховної Ради.

      Ставлю на голосування.(Шум в залі)

      Я пам'ятаю, тоді вносили пропозицію рівенчани, що там

 ви  читали  16,  5 тисяч всього населення, що це за район?

 Ставим її на голосування?

 

      ГОЛОСИ З ЗАЛУ. (не  розбірливо)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, депутата Корнелюка

 

      КОРНЕЛЮК.

 

      Дякую.    Шановний    Олександре   Миколайовичу!   Я,

 абсолютно,   немаю   нічого   проти  створення  ще  однієї

 адмінітративно-територіальної    одиниці   в   Рівненській

 області,  але  якщо там проживає 16 тисяч населення, то ці

 люди   мають   знати,  що  нічого  крім  лишнього  апарату

 чиновництва  посадять  чим 16 тисячам, це нічого не дасть.

 Це  треба знову створювати, починаючи від районних властей

 і  всіх, абсолютно, районних структур. Ми маємо такий хліб

 у   Волинській  області,  створивши  Шацький  район.  Саме

 створення  району  для  людей  нічого  не дало, і не можна

 приймати нові райони, де всего навсього 16 тисяч чоловік - я 
 я                             - 119 - я 

 це лише селище велике, а не район.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Будь   ласка,   послухаємо   рівенчан.

 Поровський Микола Іванович.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.

      Микола Поровський.

      Шановні колеги і депутати! Демидівка і ці села, які в

 проекті   рішення  включені  в  створення  нового  району,

 знаходяться  на  території  мого  виборчого  округу.  Мені

 надходять численні телеграми...

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу  до  увагі, Іван Олександрович,

 голосувать будем.

 

      ПОРОВСЬКИЙ.    Надійшло,   надійшла   телеграма   від

 будівельних  організацій, де  просять  негайно переглянути

 рішення Верховної Ради про створення Демидівського району.

 Надходять  телеграми  із  СПТУ  Демидівського  -"вимагаємо

 терміново  розглянути питання, надіємось на вашу підтримку

 при   вирішення   в   Верховній   Раді  питання  створення

 Демидівського району".

      Я  гадаю,  не дивлячись на те, що це буде потребувати

 певних  затрат  на  утворення  району, є волевияв понад 60

 відсотків  жителів  району і, гадаю, що треба прислухатися

 до   волевияву  людей  і  підтримати  рішення  Рівельської я 
 я                             - 120 - я 

 обласної ради про створення Демидівського району. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Омельчук, будь ласка. За ним Жулінський.

      Депутат Омельчук.

 

      ОМЕЛЬЧУК.

 

      Шановні  депутати, шановний головуючий! Справді такий

 район  існував,  але  він  був  створений сільрад сьогодні

 Нунівського і Родивирівського району і справді...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  вибачаюсь.  Депутате,  я  вибачаюсь.

 Шановникі, ну давайте ж послухаєм. То сказали з Волинської

 області, зараз пропозицію вносять Рівенчани, де стосується

 їхньої області, будь ласка.

 

      _______________Район  такий  існував, але його в свій

 час    розформували.    Частину    сільрад   відійшло   до

 Радевілівського  району.  Якщо сьогодні створювати  район,

 то  сьогодні доцільно переглядати і адміністративні межи і

 Радевілівського і (..........)  районів.

      Але  сьогодні  для  утворення  цього  району потрібно

 додаткові,   це   вже   підраховано   біля   19  мільярдів

 карбованців.  Такі  гроши  сьогодні у Рівненської обласної

 ради   не   має.   Нещодавно   тут   була  делегація,  яка

 неоджнозначно  висловилася  проти  утворення цього району. я 
 я                             - 121 - я 

 Крім  того,  при  утворенні  цього  району  планується під

 адміністративні   споруди  забрати  частину  культосвітніх

 закладів.  І  ми  проти  утворення  сьогодні цього району.

 Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Депутат   Жулинський.   І   на   цьому

 закінчуємо, тому що дві пропозиції, що ми будем час гаять.

 

      ЖУЛИНСЬКИЙ.  Я хотів би сказати, що питання утворення

 цього району це не є нове питання. Вже багато років про це

 йде   мова,   проведений  референдум.  Вже  говори  Микола

 Хоровський, що більше 60 відсотків за нього проголосувало.

      І справа в іншому, що цей район має свою традицію, це

 був   Демідовський   район,   потім,  коли  почалася  така

 тенденція  чи  компанія  по  створенню крупних районів, ми

 багато  що в цьому втратили. Я думаю, що це треба все такі

 підтримати і не боятися  цього нового районоутворення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Значить,  дві пропозиції. Одна

 пропозиція  за  те,  щоб  створитиі  обласна  Рада  на цій

 позиції стоїть і проект Постанови у вас розданий.

      Інша  пропозиція  -не створювать, як недоцільність, і

 по  територіюї,  і по поштах, і по народонаселенню, і тому

 інше.

      Тому  я  ставлю на голосування проект Постанови, який

 внесений обласною Радою. я 
 я                             - 122 - я 

      Будь ласка, включіть систему! Я прошу голосувати!

 

      ЗА -

      Рішення не прийнято.

      І  друге,  таке  коротеньке  по Дніпропетровську... Я

 зрозумів,  що  той  раз, мабуть, не всі зрозуміли... За 53

 гектари,  щоб  вирівняти  межі  двох областей. Я ставлю на

 голосування.

      Хто  за  дану  пропозицію  двох  обласних Рад - прошу

 проголосувати. Включіть систему!

      Іван  Олександрович!  Іван  Олександрович! Заєць Іван

 Олександрович! Голосуйте!

 

      (Шум в залі).

 

      ЗА -

       Я  хотів би дать од Кіровоградської області депутату

 Яворівському. Будь ласка!

      Так  ви  ж глушите! Не почув!... Заєць глушить всіх -

 ніхто не чує, як балакають...

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ

      (виборчий    округ,   Світловодськ,   Кіровоградської

 області).

      Шановні колеги!

      Обід зараз, зараз, буквально ще 2 хвилин - і вже все, я 
 я                             - 123 - я 

 й  приступаємо.  Давайте  проголосуємо  за це рішення! Тут

 ніяких  чиновників  зайвих  не  буде. Я розумію певний наш

 опір! Просто дві області (це вже давно -Дніпропетровщина і

 Кіровоградська),  вони  вже давно це питання вирішили. Ну,

 тут   нема   жодного  інтересу.  Давайте  проголосуємо  -і

 обідать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  Давайте  зважимо  на пропозицію

 депутати  Яворівського,  ще  раз поставимо на голосування.

 Будь  ласка, включіть систему. Щоб підтримати рішення двох

 обласних Рад.

      "За"      "проти"      Рішення прийнято, спасибі.

      Тепер переходимо до різного. Слово надається депутату

 Тодорову, 185 виборчий округ, будь ласка.

      Висвітіть , будь  ласка, список.

 

      ТОДОРОВ, 185.

 

      Я  хочу  обратиться к первому вице-премьеру Пинзенеку

 Виктору Михайловичу.

      В  определении  уровня зарплаты учителей и работников

 бюджетной  сферы  нет  никакой  системы и стабильности. Их

 зарплата   настолько   низкая,   что   сейчас  детей  учат

 десятикласники.  Если  завтра  нас  будут  лечить, скажем,

 цыгане,  то послезавтра нас с вами половина здесь не будет

 живых. я 
 я                             - 124 - я 

      Я  хосу  задать  два  коротких вопроса. Первый: когда

 наступит   стабилизация   в   оплате   учителей,   врачей,

 работников  бюджетной  сферы и своевременность ее выплаты?

 Известно,    что   за   месяц-полтора   инфляция   скедает

 ползарплаты,  такой  низкой,  которая там в учителей там и

 получать нечего.

      Второе.  Сейчас  на  Украине  открылося около двухсот

 препринимательских   не   государственных  институтов  где

 обучение  платное  да  не  за карбованы, а за доллары. Как

 известно   в   проекте  Закона  "О  приватизации"  обьекты

 образования   не   подлежат   приватизации   как   обьекты

 государственной важности.

      Кроме  того  эти  карликовые  институты  не  имеют не

 только  свои  учебные материальные научные базы библиотек,

 лабораторий но даже не имееют и аудиторий.

      Однако   в   Министерстве   образования   есть  такой

 Невеселко,  который  выдает  этим  иниститутам лицензии на

 выпуск специалистов аттестация, акредитации и хотя учебные

 планы программы не выполняются.

      Кроме  того  они  эти карликовые институты базируются

 около  государственных  иниститутов  и переманывают лучших

 предподавательские    кадры   разваливая   государственные

 учебные заведения.

      Конкретный  пример  в Бердянске рядом з пединститутом

 основался   институт   предпринимательства,   который   не

 затратил  не  копейки на подготовку высококвалифицированых я 
 я                             - 125 - я 

 кадров  не  дал не одной квартиры, не заплатил зарплаты но

 они могут заплатить зарплату в два раза большую.

      Таким  образом переманили 53 -профессоров, кандидатов

 наук оголив тем самым пединститут.

      В  этой  связи  у  меня возникает вопрос, как все это

 разценить если это разценивать как попытку развала системы

 образования  в  Украине  то  какие  меры  следует при этом

 принять,  чтобы  избежать  развала, мое выступление прошу,

 считать депутатским запросом и прошу дать ответ. Спасыбо.

 

      ГОЛОВА. Депутат Степанов, але я просив би вас шановні

 колеги давайте до 3 хвилин 14 записалось щоб ми встигли.

      Будь ласка.

 

      СТЕПАНОВ. 257 избирательный округ.

      Значит  уважаемый председатель уважаемые депутаты. На

 ряду  шахт  Донбасса,  если  не на большинстве нарушаеться

 закон   об  охране  труда  часто  и  своевременно  выплаты

 верменного  пособия  по  заболеванию селекоза. В частности

 такое  положение  сложилось  на  обьединении Стахановуголь

 откуда мне как депутату идет поток жалоб.

      Как  правило  страдают  пенсионеры  которые  не могут

 получить  единовремиенное  пособие,  по  5-6  месяцев  эта

 ситуация  пользуеться  работныкы бухгалтерии которые за ее

 выдачу    требуют    третию    или   пятую   часть   этого

 единовременного     пособия.     Как    говорят    шахтеры я 
 я                             - 126 - я 

 треединовременно    пособия    50    милионов   приходится

 отстегивать на   лапу по 10 лимонов.

      Финансовое  проложение угольной промышленности сейчас

 действительно  тяжелое  ее  не  хватает  средств н решение

 этого  вопроса,  уже  обыденным  являеться  уже  стала  не

 выплата  зароботной  платы но с чем нельзя согласиться при

 любых  условиях  эта  с  тем  что  задержываеться  выплаты

 единовременных   пособий   по   утрате   трудоспособности,

 факьтически это оплата за утраченое здоровье.

      Я  полагаю,  что Верховный Совет может дать поручение

 Кабинету   Министров  изыскать  средства  на  эти  цели  и

 проследить  за  тем,  чтобы  они  дошшли  по назначению. И

 второе   ряд   моих  избирателей  поднимает  вопрос  когда

 Укркоопсоюз  расчитаеться  с  сдатчиками мяса, которое они

 сдавали в 91-92 годах под легковые автомобили, так Валенко

 Владислав  Трофимович жительгорода земогорье, сдал 4 тонны

 275 килограмм мяса, но автомобиль Жигули так и не получил.

      В свое время Кабинет Министров издал по этому вопросу

 ряд  постановлений и поэтому государство не может остаться

 в   стороне  от  этого  вопроса.  Поэтому  надо  или  дать

 протокольное   поручение   Кабинетц  Министров  или  прошу

 считать  это  моим  депутатским  запросом в адрес кабинета

 Министров.

 

       ГОЛОВА. Депутат Бриз за ним Омельчук.

 я 
 я                             - 127 - я 

      БРИЗ. Запорожская область.

      Уважаемые   колеги.  Мне  не  хотелось  бы  открывать

 америку  и  говорить о вещах которые вы все хорошо знаете,

 но  мною получчено с моего избирательного округа обращение

 Президиума  райкома  профсоюза работников АПК приазовского

 района Запорожской области обращение адресовано Верховному

 Совету  Украины  Кабинету  Министров  Украины  и народному

 депутату Украины.

      Я  зачитаю  только  основные на мой взгляд моменты из

 этого   обращения   не  померно  высокие  налоги  не  дают

 возможности    расширять    производство   в   том   числе

 сельськохозяйственные.      Несоотвествие      цен      на

 сельськохозяйственную  и  промышленную продукцию привело к

 тому,  что  сокращаються  производство  отдельных отраслей

 сельського  хозяйства,  становяться  убыточными идет сброс

 поголовья  скота.  Многие  хозяйства  не имеют возможности

 приобрести  новую технику, минеральные удобрения, средства

 химической  защиты  растений,  горюче-смазочные материалы,

 спецодежду. Все это отрицательно сказывается на финансовом

 состоянии  хозяйств,  что  влечет  за  собой  задержки  по

 взаиморасчетам,   выдаче   заработной  платы  и  погашению

 кредитов,  выплате  обязательных  страховых  и  пенсионных

 платежей.  Непомерно  высокие процентные ставки на кредиты

 все больше ставят хозяйство в зависимость от банков.

     Хочу, уважаемые товарищи, добавить от себя - создается

 впечатление,   что  ведется  целенапрвленая,  сознательная я 
 я                             - 128 - я 

 политика  на дискредитацию колхозов, совхозов (где они еще

 сохранились)     и    коллективных    сельскохозяйственных

 предприятий,  чтобы, обвинив их в неспособности работать в

 условиях  рынка, развалить, превратив коллективную землю в

 предмет купли-продажи; делая ставку на фермеров, которые в

 нынешних условиях еще долго не смогут стать на ноги.

      В   этом  обращении  содержатся  конкретные  меры  по

 соцаильной  защите  труженников  села.  Я  зачитаю  только

 основные  из  них: льготное краткосрочное кредитование под

 сезонный разрыв между затратыми и поступлениями средств от

 реализации;  гарантированные  поставки  селу  материально-

 технических  средств; установление единого налога - налога

 на землю; отмена налога на добавленную стоимость. на хлею,

 молоко,   мясную  и  овощную  продукцию;  решение  проблем

 взаимоплатежей между производителями.

      Уважаемый  Александр Николаевич, я предлагаю от имени

 Верховного  Совета  поручить  Кабинету  Министров в пакете

 экономических     законов,     которые    разрабатываются,

 предусмотреть  Закон  "Про  державний  захист  і  сприяння

 розвитку  колгоспів  та  КСП". У нас есть законы, декреты,

 постановления,   указы,   которые   защищают  коммерческие

 структуры,  предпринимателей, фермеров, но наши кормильцы,

 которых  стягивают  удавки -ценовая, кредитная, налоговая.

 Они  кормят нас и еще как-то живут. И они со дня в день, с

 каждым днем становяться все более беззащитными.

      Прошу поручить это Кабинету Министров. я 
 я                             - 129 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Омельчук,  за ним Глухівський.

 

      ОМЕЛЬЧУК.    шановні   народні   депутати,   шановний

 головуючий!   відповідно   до   постанови  колишньої  Ради

 міністрів  СРСР  і  ВЦСПС  від  20  серпня  1987 років про

 внесення  доборовільного страхування додаткової пенсії для

 робітників,  службовців  і колгоспників, громадяни України

 сплачували  Укрдержстраху,  тепер  національна  акціонерна

 страхова  компанія "Оранта" договірну суму внесків з метою

 отримання  додаткової пенсії по старості. Частина громадян

 сплатила  повну  суму  внесків  до  1  січня  1991  року і

 отримувала  додаткову пенсію в сумі 50 карбованців. Таку ж

 суму  додаткової пенсії вони отримують і до сього часу, бо

 ніхто   не  проводив  її  індексацію  в  відповідності  до

 інфляційних процесів, які проходять в нашому суспільстві.

      Тому  прошу  доручити  Кабінету Міністрів вирішити цю

 проблему   індексації   додаткових  коштів  в  максимально

 короткий термін.

      І  друге.  Значна  кількість наших співвітчизників до

 проголошення  незалежності  України  працювали на об'єктах

 промисловості  поза  межами  колишнього  СРСР.  Зокрема, в

 Монголії. Вже понад три роки як Україна незалежна держава,

 однак  до  цього  часу  з цими людьми Національний банк не

 розрахувався.   Впродовж   тривалого   часу   їхні  гроші, я 
 я                             - 130 - я 

 зароблені  чесною  працею,  використовуються невідомоким і

 для чого.

      Неодноразові  звертання  до  відповідних  банківських

 структур  не  вирішили справи по-суті. Більш того, від цих

 структур  на  свої звернення вони чують чисто грабіжницькі

 пропозиції.  Наприклад,  обміняти  свої  інвалютні вклади,

 інвалюбтні карбованці один до одного до купона.

      Це  значить, що за роки своєї праці ці люди не смогли

 до сьогодні і купити одної хлібини.

      Тому,   прошу   також  доручити  Національному  банку

 України  нагайно  провести  розрахунки  з такими особами в

 максимально короткий термін.

      Це  прошу  вважати  депутатським  запитом. І останнє.

 Частина  наших  пенсіонерів,  людей  які  пропрацювали все

 трудове  життя в шкідливих умовах, не мають сьогодні змоги

 отримати  звання  ветерана  праці  лиш  через те, що їм не

 вистачає  декілька  років  загального трудового стажу (для

 чоловіків -40, для жінок -30 відповідно).

      Я  подав  відповідні  пропозиції  до  Комісії і прошу

 переглянути також це питання з тим, щоби присвоювати таким

 людям  звання  ветерана  праці і прошу хоть цим підтримати

 цих людей в цей складний для нас час. Дякую за увагу.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Глухівський, за ним Коньов.

 я 
 я                             - 131 - я 

      ГЛУХІВСЬКИЙ. Шановний пане Головуючий, шановні колеги

 народні  депутати,  у  попередніх виступах у різному я вже

 двічи  торкався  питань социального захисту політв"язнів і

 репресованих в Україні.

     Зараз я знову торкнуся цієї теми. Повірте, для галичан

 це  болюча ран, яка ще не зажила. Адже тільки на Львівщині

 у  39-70  роках  більшовицьким  тоталітарним  режимом були

 репресовані  більше  ніж  500  тисяч жителів. Це практично

 кожний  п"ятий  житель  області,  з них понад 250 тисяч ще

 сьогодні живі.

      Зараз  я хочу звернути вашу увагу ще до двох питань з

 цієї  теми.  Про  них говорилося 10 грудня цього року на п

 "ятому зборі Всеукраїнського товариства політичних в"язнів

 і репресованих у Дніпропетровську.

      Перше це про малолітніх політичних в"язнів, дітей від

 12 до 18 років, що відбували покарання у згаданих роках, у

 так  званих малолітніх особливих таборах гулагу. Так, були

 такі,  зокрема  табір  номер  385/3  у  Зубово-Полянському

 районі  Мордовії.  А  поруч  за свідченнями в"язнів політв

 "язнів  знаходися  табір з вагітними жінками полтв"язнями.

 Там  діти народжувалися і утримувалися разом з матерями до

 трьохрічного  віку,  а  згодом  передавалвися  насильно до

 дитячих   будинків   для   комуністичного   виховання.  Це

 (..........)   питання   дітей,  що  знаходилися  разом  з

 батьками  в  заслані  і  спецпоселнні.  І інших дітей, які

 потерпіли від політичних репресій. я 
 я                             - 132 - я 

      Прийнятий  у  квітні  1991  року, і змінений у травні

 (..........)  1992  року  Закон  України "Про реабілітацію

 жертв політичних реперсій на Україні" обійшов цю категорію

 жертв  репресій  і  вони  зилишилися без буть яких пільг і

 гарантій.   Це  велика  не  справедливість,  ми  маємо  її

 відмінити.

      Я  звертаюся  до  Міністертсва  социального захисту і

 відповідної  комісії  Верховної  Ради,  щоб вони розробили

 (..........)  формули,  Верховній Раді прийняти доповнення

 до  Закону  "Про реабілітацію жертв політичних репресій на

 Україні.   Щодо   малолітніх?   жертв   репресії   я  хочу

 запроонувати, щоб до цього Закону ще додати одну статтю, а

 саме  стаття  4  прім  потермілі  від  політичних репресій

 визнати,  перше,  не  повноліттніх  в'язнів  від 123 до 14

 років,  які утримувалися в малолітніх особливих таборах та

 політичних в'язнів.

      Друге.   Дітей,   що   находилися  разом  з  батьками

 репресованими за політичними мотивами в місцях позбавлення

 волі  в  засланні  вивезені  і  батьки  яких  були  згодом

 реабілітовані .

      Третє.   Дітей,   що   народилися   у   в'язницях   і

 утримувалися   до   трирічного   віку   разом  з  матерями

 політичними  в'язнями  в спеціальних таборам і батьки яких

 були згодом реабілітовані.

      Четверте.  Дітей, що народилися в засланні вивезені і

 поселені і батьки їх були згодом реабілітовані. я 
 я                             - 133 - я 

      П'яте.  Дітей,  що  залишилися  в  повнолітньому  без

 опкіки  одного  чи  двох  батьків, які були репресовані за

 політичними мотивами і згодом реабілітовані.

      Шосте.  Дітей  батьки  яких  як політичні в'язні були

 розстріляні чи померли в місцях позбавлення волі, а згодом

 реабілітовані.

      Всім  хто  згідно  цієї статті визнанений потерпілими

 від  політичних  репресій  необхідно  надати  ті  шпилі  і

 гарантії,   які  надаються  малолітнім  в'язням  фашиських

 таборів  згідно Закону України про статус ветеранів війни.

 Це  стаття  7  та  пункт  3 та стаття 13. Хочу сказати, що

 Російська  Федерація  яка  для  багатьох  в  цьому  залі є

 взірцем  тому я надіюся на їх підтримку давно подібний акт

 уже  зробили  її державна дума 23 липня 1993 року прийняла

 Закон  "О  внесении и зминений и дополнений в Закон СССР о

 реабилитации  жертв политической репрессии", і цим законом

 прийняла  статтю  2  прім,  яка  визнала  потерпілими  від

 політичних репресій дітей політв'язнів.

      Друге  питання,  до  якого хочу привернути вашу увагу

 пов'язане  з  тим,  що згідно згаданого Закону України про

 реабілітацію жертв політичних репресій...

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, я думаю.

 

      ___________.   Пів   хвилани,  п'ять  хвилин,  згідно

 регламенту, п'ять хвилин дається. я 
 я                             - 134 - я 

 ...реабілітованим  проводиться виплата компенсацій за роки

 ув'язнення  у розмірі однієї мінімальної зарплати -це нині

 60 тисяч за кодний місяць, але не більше як 75 мінімальних

 зарплат.  Одночасно  за  конфісковане  майно  ув'язненим і

 (..........)   дається   компенсація   в   розмірі  до  65

 мінімальний   зарплат.  Причому,  у  св'язку  з  інфляцією

 застосовувався  ще  коефіцієнт  1,  8. Постановою Кабінету

 Міністрів  ь725  цей  коефіцієнт  відміненій, очевидно, як

 явно замалий. Однак нового не призначено. У зв'язку з тим,

 як  мені  повідомили  у  Комісії  з питань поновлення прав

 реабілітованих   Львівської   обласної   Ради,  зупинилася

 виплата   компенсацій   реабілітованим.   Отже   знову  по

 відношенню  до  них  продовжуються  репресії.  Тому  вкрай

 необхідно терміно встановити новий коєфіцієнт індексації і

 продовжити  виплату компенсації. Треба прийняти коефіціент

 не  менше  ніж 13, тобто за основу при виплаті компенсацій

 взяти  не  нинішню  мінімальну зарплату, а неоподаткований

 мінімум 780 тисяч.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.   Депутат   Пронюк,   за   ним

 Чернявський.

      Пронюк.

 

      ПРОНЮК.

 я 
 я                             - 135 - я 

      Шановна  Президія,  шановні  колеги!  Я  займу  в вас

 небагато  часу,  бо  я  маю  продовжити ту тему, яку щойно

 почав  мій  колега  пан  Глухівський.  Справді  на  нашому

 п'ятому  з'їзді  Всеукраїнського товариства політв'язнів і

 репресованих,   який   щойно   відбувся   у   (..........)

 Дніпропетровську, було прйнято кілька документів, і тому я

 хочу  знову  звернутися  до  Уряду, і прошу розглядати мій

 виступ як запит, про те що Уряд нічого не зробив із жовтня

 і   не  вніс  свої  зміни  до  Постанови  про  виплати  за

 конфісковане  майно  і  компенсацію  за  час ув'язення. Ці

 комісії  Рад, які працюють, вони припинили всі виплати. Ми

 наводили  довідни  і  виявляється,  що  ці  зміни ще скоро

 будуть  внесені.  Тому  я прошу і наполягаю, щоб воно було

 зроблено якнайшвидше, бо ця категорія людей вимагає уваги.

      Я  так  само  маю  сказати,  що потрібно змінити своє

 ставлення  в наших урядових колах до цієї категорії людей.

 Я маю звернути увагу на те, що наш з'їзд, власне, майже не

 висвітлювався,   незважаючи   на  наші  офіційні  заяви  у

 державному   радіо,  всеукраїнському,  і  телебаченні.  Ці

 питання   просто   обминалися,   хоча   матеріали  до  них

 подавалися. І тому необхідно врешті-решт не ігнорувати цих

 людей (а їх - сотні тисяч!), які мають заслуги перед нашою

 Батьківщиною, які зробили все, щоби наблизити День Свободи

 для  неї, а разом з тим йде повна ігнорація цієї категорії

 людей і її інтересів.

      Я  так само хотів би, завершуючи цей виступ, сказати, я 
 я                             - 136 - я 

 що  серед  інших  постанов, документів з'їзду, 5-го з'їзду

 Всеукраїнського   Товариства   в'язнів  і  репресованих  є

 звернення  до  народу України про консолідацію народу, і є

 заява  про  події  у  Чечні,  яка  закликає... Оскільки ми

 зустрічалися  (ув'язнені)  із тими, хто боровся за свободу

 Чечні,  і  ми  знаєм  ціну свободи, тому ми закликаємо всю

 нашу  громадськість  і всіх, хто нас чує, зробити все, щоб

 не   допустити  кровопролиття  у  Чечні  і  захистити  цей

 малочисельний народ. Руки геть від Чечні!

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Вмісто Чернявського Лавриненко,

 за ним буде Зарудний.

 

      ЛАВРИНЕНКО.  Уважаемый  Александр  Николаевич! У меня

 очень короткое будет выступление.

      В  связи  с тем, что у нас наблюдается энергетический

 голод  и  в  ряде районов график отключения электроэнергии

 попадает  на позднее время, то есть, на сумеречное, темное

 время,  в частности, мои избиратели из Путивля позвонили и

 попросили,  чтобы  не  допускало  наше правительство таких

 внезапных  действий,  которые вильно отражаются на бытовых

 условиях  людей.  Например,  с  6  до 9 часов там отключен

 свет, люди возвращаются с работы, дети из школы, не говоря

 о  том, что на улицах не предусмотрено аварийное освещение

 тех,  скажем,  керосиновых  ламп  нету в продаже. Никто не я 
 я                             - 137 - я 

 предусмотрел,  не   предупредил  население  о  том,  и  не

 обеспечил  ни  свечками, ни керосином, ни лампами. Поэтому

 необходимо  дать  такое  задание, чтобы прежде чем вводить

 какой-то  режим,  надо  максимально  обеспечить нормальную

 жизнедеятельность людей.

      Второе.  На  этой встрече с избирателями мне задавали

 люди  много  вопросов  и  просили также передать чтобы как

 можно  быстрее  вели  карточки  на  обеспечения  населения

 средствами,    моющими   средствами.   Потому   что   мыло

 хозяйственное  нигде  вы  не  найдете,  и  даже  на базаре

 простой гражданин получающийь пенсию или зароботною плату,

 а  вы  знаете  сегодня  мизерная  они не могут приобрестии

 поетом  вместо  холеры  у  нас сегодня появиться, а он уже

 поячвляеться педикульоз, и все связаное с этим.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Шановні   колеги.   Давайте  порадимся  час

 регламенту  вичерпаний  ранішне  засідання  але в нас ще є

 11 депутатів записанних на виступ.

      Есть пропозиція одну хвилиночку, есть пропозиція все-

 таки  мабуть  давайте  щоб  всі  зробили свої заяви і тоді

 завершим  роботу.  Есть пропозиція продовжить роботу ще на

 20 хвилин.

      Хто  за  те  щоб на 20 хвилин продовжить роботу прошу

 проголосувати. Я прошу проголосувати всіх.

 я 
 я                             - 138 - я 

      Да активно ви хорошо.

 

      Перед  тим  як закрить засідання ранкове і перейти до

 роботи  в  комісіях  я  хотів  би  попросить  вас  шановні

 депутати,  сейчас  зареєструемся  візьміть  будь ласка тий

 розпорядок  роботи  нашої  на  тиждень і подивиться по тих

 питаннях  які на завтра необхідно розглянути, їх не багато

 8  я  хотів би щоб попрацювали в комісіях активно для того

 щоб  тут ми як кажуть не багато втрачали часу на запитання

 і відповіді.

      На  цьому робота сесії сьогодні завершує в пленарному

 режимі. Працюємо в комісіях.Завтра у 10 годині тут.