СТЕНОГРАМА N 43

Опубліковано 09 12 1994

                     ЗАСІДАННЯ  СОРОК ТРЕТЄ

     с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

        У к р а ї н и  9  г р у д н я   1994 р о к у

                          10.00 година

 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

      Доброго  ранку,  шановні  народні депутати, журналісти і

 гості Верховної Ради!

      Я прошу депутатів підготуватися ло реєстрації.

      Прошу включити систему "Рада".

      Шановні   депутати,   ранкове   засідання   оголошується

 відкритим.  Сьогодні  в  нашому  засіданні бере участь висока

 делегація  з  Республіки  Болгарія на чолі з Президентом цієї

 держави Желю Желєвим.

      (Оплески).

      В  знак  поваги до нашого близького сусіда, з яким у нас

 ніколи не було (і я вірю - ніколи не буде) ніяких конфліктів,

 і в знак поваги з приводу його приїзду сьогодні до нас надамо

 йому слово на трибуні Верховної Ради України. Прошу вас.

      (Оплески).

 

      _____________Уважаемый  господин Президент, уважаемый

 председатель  Верховной  Рады,  Уважаемые  депутаты, дамы и

 господа.

      Чотири  роки  тому  з  цієї трибу ни була проголошена

 декларація   про   державний   суверенітет  України,  була

 проголошена  самостійність  Української  держава з єдиною і я 
 я                              - 2 - я 

 недоторканою територією.

      5   грудня  1991  року  Республіка  Болгарія  визнала

 незалежність  України. У такий спосіб вона засвідчила свою

 повагу  дружній  сусідній  країні  в  шість  разів більшій

 населення та територією від неї самої.

      Ми  заявила  також  і  готовність підтримувати дружні

 відносини  як  це личить  двум слов'янським народам, котрі

 пов'язані    між   собою   спільною   культурно-релігійною

 традицією   і  підтримували  один  одного  у  боротьбі  за

 національне визволення.

      Я   з   особливим   задоволенням  прийняв  запрошення

 виступити   перед   Українською  Радою  під  час   першого

 офіційного  візиту  болгарського  державного  керівника  в

 Республіку  Україна.  Для мене ця можливість велика честь,

 честь,  яка   перед   усім   залежить  від  доброго  імені

 Болгарії тут.

      Є  багато  причин  для  подібної взаємної симпатії та

 близості.  Вони  підсилюються  в  момент  нашого спільного

 прагнення до демократії і сучасної ринкової економіки.

      Ніхто не може усвідомити труднощі переходу краще тих,

 хто   їх  відчуває  на  собі,  котрі  взялися  розбудувати

 громадянське   суспільство,   укріпити  його  демократичні

 інститути,  реформувати  суспільне  і  господарське  життя

 країни.  Виклики  великі,  у  зв'язку  з чим вибраний шлях

 повинен  дотримуватися  рішуче  і  категорично,  як  писав

 Микола  Бердяєв: "Декмократія є та форма суспільного ладу, я 
 я                              - 3 - я 

 котра найбільше відповідає гріховній людській природі, але

 і дає їй найбільшу можливість проявитися.

      Парламент,  як Верховний законодавчий інститут завжди

 має   свою  вирішальну  роль  у  сучасній  представницькій

 демократії,  але  вона особливо є важливою для країн котрі

 здійснюють   перехід   до   тоталітарного   суспільства  і

 централізованний   планової  економіки  до  суспільства  с

 демократіею   та  ринковим  господарством  лише  парламент

 повинен  виковати  закони  на основі яких буде здійсненний

 перехід  як  у  політичній  області  в  області державного

 будівництва так і вчисто економічній сфері.

      Інколи парламентові закидають що він перетворюється в

 арену  політичної  боротьби за бмість того щоб бути храмом

 демократіі  яким  є  його  початкова призначення ці докори

 завжди є виваженими.

      Істина  лежить  в  тому, що він повинен бути і храмом

 демократії  і  ареною  політичної боротьби, оскільки він є

 першим   державним   інститутом, яку  доповнюють  вииборці

 громадського  суспільствав  після  багатопартійнх виборів.

 Вони  представляють  різні  соціальні групи, клас і страти

 суспільства  їх  протирічні  інтереси  не можуть не знайти

 свій  вираз  на  трибуні  у  парламенті, питання полягає в

 балансі  цих двох функцій так що ніколи політична боротьба

 в  парламенті не повинна доводити до його блокування та до

 неможливості  та  неспроможності сприймати Закони рішення.

 Тобто виконувати свою головну функцію. я 
 я                              - 4 - я 

      Для  країн  перехідного  періоду  особливо важливим є

 баланс   відношень   (..........)  державними  інститутами

 парламент   Президент,   Уряд,  судова  системи.  Очевидно

 потрібен  час  аби  ці інститути могли звикнути поважати і

 зберігати  принцип  розділення  влади  і разом з тим могли

 працювати синфронно, щоб забезпечити суспільству розумне і

 результативне управління.

      Стає   небезпечно,   коли   один   інститут   починає

 привласнювати   собі   повноваження  інших.  Це  завжди  є

 небезпечно,  але у перехідний період особливо, оскільки це

 може  привести  до  війни  між інститутами влади, котра за

 певних обставин переноситься на громадське суспільство.

      На  протязі  кількох  останніх місяців світові засоби

 масової  інформації повні схвальних оцінок Верховної Ради.

 Можливо  найточними  були слова (..........) (..........):

 "Накінець  Україна  взялась  за  серьйозні,  хоча й болючі

 економічні реформи" - кінець цитати. Я б хотів приєднатися

 до  поваги, котра випливає із прийняття рішучих заходів по

 заглибленню  та  прискоренню економічних реформ в Україні,

 по   проведенню   приватизаційного   процесу,   котрим  ви

 передбачаєте  охопити  по  можливості  найбільший периметр

 економіки.  Україна намагається оволодіти інфляцією, котра

 у минулому році була найбільш високою у світі.

      Ясно   є,   що   існує   необхідна   політична   воля  і

 відповідальність,  і  лише  вони  у  змозі довести довести до

 успіху і гарантувати внутрішню стабільність вашої країни. я 
 я                              - 5 - я 

      В  економічний  стабілізації  України  зацікавлена  ціла

 Європа.  У  торгівельній  та  зовнішньоекономічній  стратегіі

 Болгарії  Україна  завжди  займала суттєве місце  як важливий

 ринок,  як  економічний  партнер, чиї постачання та транзитні

 перевозки  впливають на наш енергійний баланс та багато інших

 секторів нашого господарства.

      Не  менш рішучі та плодотворні є і рішення великого і

 вашого  парламенту,  котрі  стосуються зовнішньої політики

 України   і  її  національної  бузпеки.  Три  дні  тому  у

 Будапешті  53  країни-учасниці  наради ж питань безпеки та

 співробітництва  в  Європі  оцінили по достоїнству рішення

 української  Ради  від 16 листопада цього року, прийнятого

 майже  одноголосно,  в  силу  якого Україна приєдналась до

 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

      Ми поважаємо вибраний вами шлях -шукати джерело своєї

 національної  безпеки  не  в  ядерних  арсеналах  а  через

 міжнародно-правові   гарантії,   через  співробітництво  і

 партнерство з Євромеським Союзом НАТО та СНД. У той же час

 прийняття  європейських  стандартів  і  норм  поведінки  є

 важливою гарантією демократичного процесу в кожній східно-

 європейській країні. Це повною мірою стосується і України.

      Я  б  хотів  використати  цю можливість, щоб виразити

 свою  високу оцінку зусиллям України зробити свій внесок в

 регулюванні  південного  конфлікту,  у  тому числі і через

 надсилання  своїх  "синіх  беретів".  Ця криза у південно-

 східній   частині  Європи,  крім  того,  ще  принесла  нам я 
 я                              - 6 - я 

 величезні  збитки  у зв'язку з південним ембарго і таїть у

 собі непередачені наслідки.

      Шановні  панове дупутати! Неодноразово були згадувані

 і  глибокі   корені  дружніх  зв'язків  між  болгарами  та

 українцями,  які  дотуються ще з часів нашого долучення до

 європейської  та  християнської  цивілізації. У цьому році

 Україна  вперше  святкувала 24 травня -день, коли Болгарія

 по  традиції  вславлює  справу  Святих  братів  Кирила  та

 Мефодія.

      У  1751  році  і  в в 1763 році, коли Болгарія все ще

 знаходилась під османським ігом, виходять два маніфести, в

 силу  який  в українських землях отримують притулок кілька

 хвиль    тисяч    болгарських   біженців.   Ці   документи

 передбачають,   що   переселенці   з  тієї  сторони  Дунаю

 отримають  по  60  десятин  землі  на сім'ю, оскільки вони

 відомі, як турботливі хазяїва і гарні землероби.

      У  1871  році  посхальні звони оповіщають пропоновану

 самостійність  болгарської  екзархії  лише  кілька місяців

 тому   є   освядчена  болгарська  ценрква  в  Болгаріі,  в

 Болграде.  В Болграде збирались кошти для загону ботів під

 час  квітневого  повстання  в  Болгарії, у Болграді вперше

 замарив  трьохкольоровий  прапор,  котрий сьогодні є нашим

 національним прапором.

      болгарської  гімназію вишли відомі особи болгарського

 національного   визволення   і  будівники  болгарії  після

 визволення. Серед прем"єр-міністр малінов, і Дмитр Греков. я 
 я                              - 7 - я 

      Думаю  ви  розумієте  чому  для Болгарії, Болград має

 особливе  значення є джередом патріотичного заходу для нас

 і  бажанням  щоб  болгарська мова, болгарська душевність і

 сьогодні знаходила місце у публічному просторі України.

      Бо  біля  330 тисяч болгар в Україні є живим зв"язком

 між нами.

      Після Парламентської ратифікації другого березня 1994

 року  увійшов  у  силу  договір  "Про  дружні  стосунки та

 співробітництво  між  Республікою  Болгарія та Республікою

 Україна.  При схваленні ішхих важливих угод, десять з яких

 були  підписані  вчора,  знову  стало  очевидним,  що наші

 двухсторонні  відносини спираються на широку Праламентську

 підтримку,  що  за  них заступаються різні політичні сили,

 представлені у Верховній Раді.

      Я  розраховую  на цю підтримку і від імен і Республіки

 Болгарії дякую за неї і дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановний пане Президент, шановні гості з

 Болгарії,  дозвольте  вам  подякувати  за  хороші слова на

 адресу  нашої  Верховної  Ради.  І  можливо,  користуючись

 нагодою,  висловити  думку з приводу того, що коли ми самі

 не  задоволені  своєю  роботою,  то  може  це  й добре, бо

 надзвичайно   складний  предмет  нашої  діяльності,  нашої

 роботи  все  ж  таки  на  віддалі  сприймається краще, ніж

 зблизька.  Тому  я  думаю,  що у ваших словах висловлена і

 надія, і впевненість у тому, що співробітництво між нашими я 
 я                              - 8 - я 

 країнами  буде  йти  на  користь  і Україні, і Болгарії. І

 сьогодні  можна  було б багато прекрасних слів сказати про

 наше  минуле  співробітництво,  про  нашу спільну історію,

 починаючи   із  її  древніх  часів,  із  часів  зародження

 слов'янської  культури  і нашої писемності слов'янської, і

 ця  дружба утверджувалася, починаючи... ще до героїв Шипки

 і  після  того.  І  я  гадаю,  що  у  нас  ніколи  не було

 конфліктів  між  українським  і  болгарським народом і при

 нашій  допомозі,  якщо ми будем розумно вести політику, то

 тільки на користь підуть нашим країним взаємини, які мають

 глибокі історичні корені.

 Велике  вам спасибі ще раз за виступ ваш, за ваші слова на

 адресу  Верховної  Ради  і в цілому нашої України. Ми щиро

 бажаємо  скоріше  і  вам, і собі подолати ті труднощі, які

 склалися  впродовж  останніх  років і вийти на нові рубежі

 економічного і соціального розвитку в наших країнах.

      Велике вам спасибі!

      (Оплески).

 

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   народні  депутати!  Я  прошу

 заспокоїтись.  Нам  треба  звами  опріділитись  в  порядку

 денному нашої  роботи.

      Всім вам роздані на руки примірний перелік тих питань

 з  урахуванням  скороченого  регламенту,  якого ми повинні

 дотримуватись  сьогодні в своїй роботі. Я хотів би, щоб ми я 
 я                              - 9 - я 

 порадились,  і  вважаючи  те,  що  ми  вже  використали 34

 хвилини  нашого  часу пленарного засідання, опріділитись в

 тих  питаннях,  які нас сьогодні потрібно розглянути до 14

 години   включно  з  урахуванням  того,  що  о  15  годині

 відбудеться  засідання  Президії по тих питаннях, які ми з

 вами  опріділили два дні тому назад, щоб заслухати Кабінет

 міністрів і в вівторок вийти на розгляд сесії по тих трьох

 питаннях,  по яких повинен Кабінет Міністрів поінформувати

 Верховну Раду і  дати відповідні довідкові матеріали.

      Тому пропонується розглянути по тому переліку, який у

 вас  єсть  на  руках, тобто продовжити розгляд вчорашнього

 Закону,    а   точніше   проекту   Кодексу   торговельного

 мореплавства  України  в другому читанні. Потім розглянути

 про  обласний  суд Автономної Республіки Крим, про обрання

 суддів  Верховного  Суду  Автономної  Республіки  Крим  та

 деяких  обласних  і  військових судів, та про звільнення з

 посади  Голови  військового  суду  центрального регіону. І

 розглянути   питання   про   проект  Закону  України  "Про

 використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

      Якщо  вразувати  тий  Регламент і тий час, який у нас

 залишився до 14 години, якщо ми з вами, дійсно, попрацюємо

 в  такому  жосткому   Регламенті,  то безперечно ці чотири

 питання можна нам було б сьогодні до 14 години розглянути.

 Тому  я  просив  би,  щоб ми не гаяли час на розминку, а з

 вашого  дозволу  проголосувати, розпочати з питання, те на

 якому  ми  вчора,  на  тій ноті, на якій закінчили розгляд я 
 я                             - 10 - я 

 Кодексу про мореплавство.

      (Шум в залі)

      Немає  інших  думок?  Я ставлю на голосування. Хто за

 таку   пропозицію,  прошу  проголосувати.  Прошу  включить

 систему.  Давайте працбвать будем.

 

      За

 

      Набрали, значить

 

 

 

      ГОЛОВА.  Процедурне рішення, так же? Не зрозуміли, за

 що голосували: за те, щоб розглянути сьогодні ті питання і

 в тій послідовності, які запропонуав Олександр Миколайович

 без  розминки, бо дуже мало часу. А в три години засідання

 Президії.

      Я прошу ще раз проголосувати. Я прошу: підтримайте цю

 пропозицію. Хто за?

 

      "за"

 

      Що, не зрозуміло знову?

      Треба  говорить  не по вчорашньому, а по новому. Що ж

 ми будемо говорить?

      Шановний  Богдане Васильовичу, справа в тому, що коли я 
 я                             - 11 - я 

 ви  з  місця кричите, то ніхто не чує. Ні, то ви сядьте, я

 вам дам слово -і тоді скажете все, що треба.

      Давайте,  хто  хоче висловитися, 10 хвилин відведемо.

 Хто  хоче  висловитися,  запишіться. 10 хвилин будь ласка,

 Яценко має слово.

 

      ЯЦЕНКО.  дякую.  Шановні  колегі  шановний  Олександр

 Олександрович. Я хотів би підкреслити один момент питанняч

 які  можуть  буть  внесені  наявність  часу,  ну Олександр

 Миколайович, зачитав тут що вони входять.

      Це  закон  про  використання  ядерної  та  радіаційну

 безпеку. Вже не один раз повторюються намагання підійти до

 цього  питання комісія з питань Чорнобильської катастрофи,

 ми  домовилися  з  Олегом  олексійовичом  на  засіданні  є

 відповідне  рішенняПрезидії  Верховної  Ради  що доповідні

 члени з цього питання виступають в комісіях, Павловський з

 комісії  з  чорнобильської катастрофи. І ще раз підкреслюю

 не  один  раз  апарат  Верховної Ради чи с їх подачі члени

 комісії з питань чорнобильської катастрофи, ми домовилисья

 є співдоповідь голови чорнобильської комісії.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   володимир   Михайлович,   документи   ж

 підписані вами двома, і так розумію повинно бути.

 

      __________ Подивиться . я 
 я                             - 12 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні я бачу. Справа в тому що у порядку

 дня окремо винесено так як ви кажете.

      У  порядку  дня  так що тут немає проблем я думаю, що

 тут  абсолютно  рівно  представлені обидві комісії. А мова

 йде  про  те,  що  ми  затримали віце-Прем"єра сьогодні не

 пустили  його  у  відрядження,  щоб це питання розглянути.

 Тому  я  думаю,  що тут абсолютно ви правильно кажете, але

 воно  так  і в порядку дня на сьогодні відображено так, як

 ви говорите.

      Осадчук.

 

      ОСАДЧУК П.

 

      Шановний  Олександр  Олександровичу!  Шановні народні

 депутати!

      Я  думаю  добре,  що  цей  порядок дня не включений в

 проблемні суперечливі питання, які могли б викликати різні

 точки зору і з рештою протистояння.

      І  те, що ми говорили вчора і позавчора треба справді

 ще  раз  виважити  і  включити в порядок денний наступного

 тижня, а запропоновані питання я пропоную проголосувати .

      Крім того ми у вівторок чи в середу знгову пропустили

 різне  у нас дуже багато накопилося проблем. Які пов"язані

 з  невідкладими  значить  розв"язками  я  би просив почати

 сьогодні  роботу  з тим, що все-таки півгодини відвести на я 
 я                             - 13 - я 

 різне.

      І  останнє,  мені  здається,  ми  б могли запровадити

 такий  порядок  надалі.  Обговорювати  у  кінці  тиждня ті

 питання,   порядок  дений  на  наступний  тиждень.  І  не

 тратитити у  вівторок  по  півтори години на розмінку, яка

 розмагнічує, яка викликає якісь емоції, що потім заважають

 працювати.  Як  би ми запровадили такий порядок у п"ятницю

 (..........)  всі  питання  наступного дня. Це б було мені

 здається  краще  для нашої конструктивної роботи. Дякую за

 увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Далі слово має Шевченко.

 

      ШЕВЧЕНКО. Шевченко, 213  Фастівський  округ.

      Багато  в  чому  я  приєднуюсь до попреднього колеги,

 який виступав. Однак, шановний головуючий, хочу наголосити

 на  тому,  я  розумію, чому  депутати  не проголосували за

 прйняття  порядка  деного.  Тому  що  він  багато  в  чому

 змінений, проти того, що пропонувалося тиждневим графіком.

 У мене особисто є притензії, щодо двох пунктів.

      Перше, про обрання народних депутатів України членами

 постійних комісій Верховної Ради. І друге, там трошки далі

 питання,  про  національну  Раду.  Ми  маємо випадок, коли

 виносяться  серьйозні  питання,  за  тверженням серьйозних

 посадових  осіб.  Однак, ми маємо в залі розданих списків,

 про  кого  йдеться. І можемо наперед скласти якоїсь думки. я 
 я                             - 14 - я 

 Принаймні  я  не  знайшов  такого списку, щодо питання про

 обрання депутатів членами постійних комісій.

      Національна   Рада  там  інший  випадок,  я  не  буду

 акцентувати,  але от щодо членів постійних комісій, у мене

 є   підозра  що  це  йдеться  про  той  список,  який  вже

 виносився.   І   він  справедливо  був  відхилений  нашими

 депутатами,  поскільки  до цього питання застосовувся суто

 політичний   підхід.   У  нас  залишилось  не  так  багато

 депутатів,  які  не  розійшлися по комісіях, і ось вочевид

 намагання  намагання  включити по одному-два депутати в ті

 комісії,  де  склався  паритет  для  того, щоб підготувати

 якусь перевагу сил в тих комісіях.

      Пропоную:   це  питання  зараз  відкласти.  Закінчуються

 вибори, комісії працюють, депутатам ніхто не заважає ходити в

 ті  комісії, але всіх депутатів, включаючи тих, у окрузі яких

 зараз  закінчуються вибори, внести одним списком, обрати і на

 тому  поставити  крапку на цьому питанні, яке, на жаль, ввесь

 час нас заводить у якісь політичні дебати.

      Дякую!

 

      ГОЛОВА. Кочерга.

 

      КОЧЕРГА

      (122 виборчий округ, фракція комуністів України).

      Александр Александрович, уважаемые коллеги!

      Мы  вчера  не  рассмотрели  один  из  важнейших вопросов я 
 я                             - 15 - я 

 повестки дня. Это - проект Закона "О местных Советах народных

 депутатов".  Поэтому  непонятно,  почему  сегодня не включили

 этот вопрос в повестку дня...

      Я предлагаю поставить на голосование этот вопрос.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Заварзін.

 

      ЗАВАРЗІН

      (129 виборчий округ, "Комуністи України").

      Во-первых,  Александр  Александрович, уважаемые коллеги,

 мы   должны   работать  по  утвержденному  нами  графику.  На

 сегодняшний  день  (вот  берем  и сопоставляем два распорядка

 дня),  значит,  полностью  сегодняшнее  заседание  отходит от

 того,  что  мы  должны  рассматривать.  Почему  мы  постоянно

 нарушаем Регламент Верховного Совета?! Это во-первых.

      Во-вторых,    здесь   же   остались   ряд   важнейших

 экономических  вопросов,  например, по земельной реформе и

 так далее. Мы их снова отодвигаем на какое-то время, снова

 загоняем себя в угол и в дальнейшем мы все дальше и дальше

 будем увязать в этих вопросах.

      И  еще.  Я поддерживаю Кочергу виктора Герасимовича в

 том,  что  Закон о місцевих Радах необходимо рассматривать.

 Буквально  вчера  я  разговаривал с председателями Советов

 моих  двух  городов,  где  я избирался, и они настоятельно

 требуют, чтобы этот закон быстрее принимался нами. Это уже я 
 я                             - 16 - я 

 требования  с  мест,  понимаете?  а  мы  все тянем, тянем,

 тянем, не знаю куда.

      И  последнее.  Каждый  месяц  первая  и третья неделя

 месяца  с  16  до  18  на  заведаниях Верховного Совета мы

 должны  заслушивать должностных лиц нашей державы. А у нас

 на  сегодняшний день это не выполняется. Я прошу Александр

 Александрович, на будущее  давайте это дело практиковать.

      Спасибо з внимание.

 

       ГОЛОВА.  Чукмасов.

 

      ЧУКМАСОВ.    Уважаемый    Александр    Александрович,

 депутаты!  Мы  рассматриваем сегодня повестку дня и я все-

 таки  настаиваю,  чтобы  сегодня  был  отчет правительства

 сегодня здесь в зале по поводу отсутствия поставок газа на

 Украину.  Сегодня мтоят такие комбинаты как Криворожсталь,

 Днепродзержинский медкомбинат, металлургические заводы. Мы

 обсуждаем  какие-то  мистические  законы  о  приватизации,

 законы  о налогообложении, но брать этих налогах не с кого

 поскольку производство не стоит.

      Я  настаиваю,  настаиваю  то,  чтобы  этот  отчет был

 сегодня  и  на  Президиуме,  какой-то  кулуарный,  а  чтоб

 Правительство   сегодня   до  конца  работы  нашей  сессии

 доложыло  здесь,  что  было  предпринято  в  Москве, какие

 действия поскольку та информация, котой владею я не совсем

 утешительна на сегодня. Спасибо. я 
 я                             - 17 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово Дорошевському.

 

      ДОРОШЕВСЬКИЙ.

      Дорошевский,   Республика  Крым,  34  округ,  фракция

 "Коммунисты Украины".

      Уважаемый   Презыдием!   Уважаемые  коллеги  народные

 депутаты!

      Я  хотел бы обратить ваше внимание, что в общем блоке

 вопросов,  который  мы  рассматриваем,  мы все-таки должны

 четко  определить: чем вызвано вот то сложное политическое

 противостояние,  которое  мешает нам норомальной работе. А

 веди  секрет  очень  прост. Ведь тот за кого мы голосовали

 наш  Президент практически перевернул программу и поставил

 нас,   столкнув   с   нашими  коллегами  для  того,  чтобы

 разбираться  в  тех  проблемах  которые  ясны.  Да  мы  за

 реформы,  да  мы  за  радикализм  в економике, но мы не за

 насильственное,  загнание   нас в  капитализм, которое нам

 никто  не  поручал.  По-этому то,  что  мы  здесь пытаемся

 локально  решать  -это  просто детали общего процесса. По-

 этому  я  прошу,  когда  будем рассматривать Постановление

 733, когда (..........) наконец принесет, чтоб обязательно

 бул  Презыдент  Кучма  и  пусть  нам  он  ответить, как он

 собирается   реализовывать  ту  программу,  в  которую  мы

 поверили и поддержали.

      И  второе.  Я поддеживаю своих коллег Закон о местном я 
 я                             - 18 - я 

 самоуправлении  должен  быть принят как можно скорее. Идет

 прямо  давление  на  местах  на  руководителей городских и

 областных  Рад с целью их обработки и заставить это делать

 его  силком.  И  поэтому  посмотрите: подписаный документ,

 который  нам  дали Президенту, ведь подписали руководители

 обласных  Рад  без  решения обласных советов. Вы извините,

 где  же  демократия,  где  же действительная власть. Какое

 имел  право  руководитель  области  подписывать,  не  имея

 решения областного или городского Совета?

      Я  хочу сказать, что силовое давление, и загнать нас,

 как стадо, туда, как хотят, мы просто этого не позволим. Я

 думаю, это не позволит народ Украины.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Дякую  вам.  У  нас ще одна пропозиція. Будь

 ласка, слово має Мясковський.

 

      МЯСКОВСЬКИЙ.

 

      310, Великомихайлівський округ, Мясковський, Одещина.

      В   мене  2  питання.  По-перше,  я  хочу  підтримати

 депутата  Кочергу  про  те,  що  не  зрозуміло,  як випало

 питання  про місцеві Ради народних депутатів, яке сьогодні

 опвинно попасти в перелік питань.

      І  друге  питання. Я думаю, що ми не можемо допустити

 те,  що  почалася  травля,  я би сказав, Верховної Ради із я 
 я                             - 19 - я 

 боку  президентської  команди. Вчорашній його виступ перед

 головами  місцевих  Рад,  міських  Ради,  показує,  що  це

 травля.  І  ця практика продовжується. І мені здається, що

 треба   було   б  Верховній  Раді  звернути  на  це  увагу

 Президента.

      І,  по-третє. Указ Президента України про невідкладні

 заходи   щодо   прискорення   земельної  реформи  у  сфері

 сільськогосподарського  виробництва. Його треба розглядати

 сьогодні. Ми його пропустили, і не зрозуміло, чому це так.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА. Дякую вам. Коротенькі відповіді на ці питання.

      Відносно пропозиції Володимира Михайловича Яценко.

      Ми  домовилися  про  те  що вияснилися обставини цієї

 колізії  дві  комісії одночасно вносять проект закону вони

 над  ним  працювали  і  тому  тут немає проблем. А чому ми

 поставили  це  питанне  крімтого  що  воно  теж  викликане

 потребою   часу,   бо   всі  держави  котрі  мають  чдерну

 енергетику  коритсуються  законом, а внас цих законів нема

 це  затрудняе у входження в різні міжнародні інститути пов

 "язані  з  ядерною  енергією. Так що чи сьогодні чи завтра

 його  треба  розглядати  і він включений у порядок дня був

 раніше, у перелік цих питань що потрібно розглянути на цій

 сесії  і ми виходячи з такої потреби вчора ввечері до мене

 звернувся  віце-прем"єр Кошмаров і радився чи йому їхати в

 відрядження  чи все-таки бути на засіданні я попросив його я 
 я                             - 20 - я 

 залишитися в Київі щоб це питанне розглянути.

      Відносно  пропозиції Осадчука щодо різного давайте ми

 будемо   скоріше   працювати   відразу   після  закінчення

 передбаченних  питань  на  пів години чи навіть на більше,

 розпочнемо різне, але я хотів би підкреслити що сьогодні у

 15  буде  засіданне  Президії  розширене  і  тому  частина

 депутатів має бути, має готуватися  до нього.

      Відносно  затвердження порядку дня у п"ятницю, слушна

 дуже  пропозиція  у  вас  на  руках є на наступний тиждень

 перелік питань що потребують розгляду на наступному тижні,

 нема значить буде тираж уже зроблено.

      Я власне завжди наполягав на тому щоб саме так робити

 і  було справді прекрасно, якби ми у вівторок не витрачали

 часу  на  такі  затвердження з іншого боку можете довіряти

 Президії  і керівникам фракції, які ці питання розглядають

 на засіданнях Президії теж.

      Відносно  пролпозиції Шевченка, щодо обрання комісії,

 Національну  Раду  і  комісії. Ну Віталій Федорович я бачу

 зараз  уже  вияснив  для  себе  ці  питання,  то  я мабуть

 відповідати не буду.

      Справа  в  тому,  що  у  нас  йде  мова  не про склад

 наглядової  Ради,  а про положення про наглядову Раду його

 треба   затвердити.  А  склад  ми  затвердимо  очевидно  у

 вівторок  не  пізніше, тому що далі це питання відтягувати

 не  можна  особливо  коли  ви  почитаєте і хто почитав уже

 положення  про  цю  Раду то побачить, що треба скріше його я 
 я                             - 21 - я 

 приймати .

      Відносно  Закону  "Про  місцеві  Ради".  Я свідомо не

 називаю  і  Олександр  Миколайович  не  назва  свідомо  це

 питання   тому,   що  питання  яке  ми  повинні  завершити

 розглядом  про  торгове  мореплавство  Кодекс.  Ми  так чи

 інакше   скоріше   ніж   за   дві  години  не  управимося.

 Розпочинати  закон,  який ми точно не розглянемо сьогодні,

 бо часу не вистачить, мабуть не раціонально. А те, що його

 потрібно розглянути, я ніякого сумніву в тому не маю. І ми

 його будемо на наступному тиждні обов"язково розглядати.

      Тому я трохи далі скажу про цю процедуру, я думаю, що

 ви  з  нею  погодитеся.  Те  ж  саме,  пропозиція депутата

 Заварзіна,  відносно  того,  що  ми  відійшли від порядку.

 Справа  в  тому,  що  ми  цей порядок, як ви пам"ятаєте, в

 понеділок  не затвердили. І домовилися про те, що в наборі

 тих  питань,  що  є  ми  будем  розглядати  кожне, значить

 затвержуючи,  вносячи до порядку дня.

      Але  сьогодні  перейшли  із  попердніх днів цілий ряд

 питань,  тому ця зміна відбулася. Відносно питання, що пов

 "язане  з  земельною  реформою, ви пригадуєте, що н а тому

 тиждні,  я  запропонував  такий порядок. Комісія розглядає

 детально Указ Президента, робить свої зауваження, і з цими

 зауваженнями  я  підписую  лист до Президента. І він своїм

 Указом при можливості зупиняє дії тих норм, які суперечать

 законодавству.

      Так  вот  справа  в тому, що я о тринадцятій тридцять я 
 я                             - 22 - я 

 сьогодні   зустрічаюсь   з  Президентом.  Зауваження  такі

 підготовані,  лист  мій підписаний. Це питання і ряд цілих

 інших  питань, пов"язаних із внесеним проектом Закону "Про

 владу"  і іншими будем обговорювати сьогодні. Я вас про це

 все  детально проінформую. Якщо не буде з його боку кроків

 відповідних  чинної  Конституції  чи  Закону,  то  тоді ми

 самостійно розглянемо це питання.

      А  сьогодні  треба  реалізувати цю можливість, щоб хтось

 часом  не  подумав,  що ми вступаємо у конфлікт і хочемо того

 конфлікту.

      Закон  про  місцеві  Ради - те  ж  саме.  Я уже на нього

 відповідав.

      Заслуховувати звіти  керівників держави - дуже правильна

 пропозиція  і  давайте  ми  будемо  нею  керуватися. Зокрема,

 відносно пропозиції Чукмасова - звіт про ситуацію щодо газу...

 Ну,  попередньо  можна  так  сказати:  як  говорить Олександр

 Михайлович  Кожушко,  так  як раніше "процес пішов", так "газ

 пішов"... Але, мабуть, в обсягах, які вас не задовольняють, і

 виборців, і особливо - підприємців не задовольняють. Прем'єр-

 міністр  зараз  в  Москві  і  підписує з цього приводу угоду.

 Сьогодні  о  15-ій  годині, на Президії, з участю телебачення

 (поскільки  це  питання буде хвилювати людей) ми і це питання

 теж...  цього  питання  торкнемося. А у вівторок, безперечно,

 інформація  Кабінету Міністрів з комплексу питань і по 733-ій

 Постанові, про що говорив депутат Дорошевський, і тих питань,

 які сьогодні будуть розглядуваться на Президії, буде зроблена я 
 я                             - 23 - я 

 інформація  Прем'єр-міністра,  там  же  буде  інформація  вже

 об'єктивна щодо ситуації з енергоносіями.

      Відносно  Закону  про Ради. Я справді... було зауваження

 депутата  Дорошевського  щодо  того,  як  можна без думки Рад

 розглядати  такий Закон. Я підписав листа обласним Радам, щоб

 вони  разом  із  місцевими Радами розглянули проект Закону

 про владу, висновки свої висловили терміново і передали їх

 Верховній  Раді,  щоб  ми при розгляді цього питання могли

 послатись і на думку місцевих органів влади.

      Пропозицію   Мясковського   я   на   перше  відповів,

 відносно,  як він сказав, ну, гоніння з боку Президента, я

 б сказав, що від Президента я гоніння такого не бачу, а що

 є  тертя з боку структур, котрі стоять за Президентом чи в

 його  команді,  це  є,  мабуть. Люди спостерігають це і не

 тільки   депутати.  Але  мені  здається,  що  багато  буде

 залежати  від  того,  як  ми порозуміємось, як ми будемо і

 далі  працювати  відповідно  до  тої  тристоронньої заяви,

 котру  ми  зробили  в  липні місяці. Я більш ніз певен, що

 Президент буде шукати контактів з нами і я з свого боку, я

 думаю,  що  і  ви  теж  будете шукати таких контактів, і я

 гадаю6  о ті непорозуміння, які десь виникали при розгляді

 тих  чи  інших законопроектів чи Указів, вони будуть зняті

 шляхом  загальної нашої спільної роботи.

      Тому  я  ще  раз  кажу, я о 13. 30 з ним зустрічаюсь,

 думаю,  що  ми  вирішимо  ті  питання,  які  потребує, які

 сьогодні стали нагальними. я 
 я                             - 24 - я 

      Тому  я  ще  раз  просив би вашої згоди розглянути ті

 питання,  які  вам зачитав сьогодні Олександр Миколайович.

 Власне  кажучи,  перше  питання  ми  можемо  сьогодні  без

 голосування розглядати, бо воно є продовженням вчорашнього

 засідання .

      (Шум у залі)

      Ви записуйтесь і будемо....

      (Шум у залі)

 

      ГОЛОВА.  Якби  ви були в списках, безперечно, дав би.

 Погляньте... Ви 12-ий. Але перед тим ще погляньте: із тих,

 що  залишилися  -Марченко, Петренко, Алєксєєнко, Черенков,

 Криський  і т. д. Всі будуть наполягати. У перерві давайте

 ви підійдете і я вам поясню.

      Я   прошу  ці  питання  включити  в  порядок  дня  на

 сьогодні,  ті  питання, які зачитав Олександр Миколайович.

 Прошу проголосувати. Підтримайте, будь ласка.

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято.  Володимир Максимович, на трибуну,

 будь ласка.

      Стаття 86-а, до неї є зауваження? Ббудь ласка, Найда.

 

      НАЙДА.

 я 
 я                             - 25 - я 

 

      396 округ фракція комуністів України херсон Найда.

      У    86-й   статьездесь   очень   чного   учтено   мы

 предусматриваем    что    капитан    порта    осуществляет

 государственный   надзор   за  сореплавство,  единственный

 вопрос  который не согласовали мы до конца что инспекция и

 капитан  порта входит в сосотав порта. Нельзя единое целое

 предприятие   разбивать   и  вставлять  словом  мост.  Это

 обсуждали мы уже не единожды тем более на конференции всех

 портовиков   в   присутствии  зам.  министра  руководителя

 департамента,  был  согласован  этот  вопрос.  Что капитан

 порта  и  инспекция  входит в состав порта он осуществляет

 государственый  надзор назначаеться государством но входит

 в  состав порта, прошу народные депутаты пожалуйста учтите

 этот момент.

      Порту  это  единственное  предприятие морской отрасли

 которые не развалилилсь и дают прибыль.

      Не надо их разваливать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Будь ласка ще раз повторіть свою пропозицію.

 

      __________ Исключить словом можно.

      Написано в моем предложении которое учтено.

      мое  предложение  почему то вставили слово можно. А у

 меня было без слова может. Поэтому слово может исключить и

 дальше все враховано и можно принимать статьи. я 
 я                             - 26 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Дмитрович будь ласка.

 

      __________Мы  вчера  договорились о том что 73 статья

 будет голосоваться отдельно после рассмотрения 92, 116 это

 все  в одном комплексе вопросов. Если порт проголосует как

 государственное  предприятие  тогда  можна  согласиться  с

 таким  предложением  но  если  такого не произойдет и порт

 может   быть  любой  формы  собственности.  Тогда  функции

 надзора  и  разбора  морских  аварий  в  руках  у частного

 предприятия совсем не бут смотреться.

      ГОЛОВА.  Тобто ви пропонуєте залишити в редакції, яка

 йде від міністерств від комісії.

      Яворівський  будь  ласка ви записалися, ні в мене тут

 на моніторі, що ви записалися,Манчуленко.

 

      Георгій  МАНЧУЛЕНКО,  435 виборчий округ. Чернівецька

 область .

 

      Шановий Олександр Олександровичу! Шановний доповідачу!

      В  статті  86,  вказано, що капітан морського рибного

 порту   підпорядкований  державному  комітету  України  по

 рибному господарству і рибній промисловості.

      Але ми вся знаємо, що Указом Президента такий комітет

 ліквідовано,  а  створено  Міністерство України по рибному

 господарству і рибній промисловості. я 
 я                             - 27 - я 

      Тому   я   би   просив  внести  відповідні  зміни  це

 стосується також і статті 87 де йде посилання знову ж таки

 на  згаданий  державний комітет і всіх інших статей, які в

 яких йде посилання на згаданий державний комітет, який уже

 не існує.

      ГОЛОВА.   Я  звертаюся  ще  раз  до  Манчуленка  ваша

 пропозиція  в  цій  статті  чи  вона  збігається  з  такою

 пропозицією яку вносив з такою пропозицією іншого депутата.

      Немає,будь ласка , Володимир Максимович.

 

 

      ____________

 

      Совершенно  справедливое  замечение.  Дело в том, что

 при сдаче сравнительные таблицы, это было 15 числа, еще не

 было  Указа  Президента  о  создании  Министерства рыбного

 хозяйства.  Безусловно  же,  после  этого  Указа  везде по

 тексту   Кодекса   нужно  будет  внести  изменения  вместо

 "Государственного  комитета  по рыбному хозяйству и рыбной

 промышленности"  записать "Минитерство рыбного хозяйства".

 Совершенно справедливое замечание.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  мова  йде про те, що треба редакційно

 поправыты  цю статтю. І в інших стаття, маючи на увазі, що

 ми  і  в інших статтях тех відзначимо таку правку, зробимо

 таку правку. я 
 я                             - 28 - я 

      Тому ставить наголос. Найда протестує. Будь ласка, ще

 раз Найду включіть.

 

      НАЙДА.

      Нет,  Олександр Олександрович, я не протестую. Просто

 нужно согласиться с предложением Владимира Максимовича. Мы

 пропустили  73  статью,  когда вернемся и рассмотрим. И он

 согласен,  что  в  государственных  морских  портах  слово

 "может"  можна  исключить.  И  если  мы  приймем  73,  где

 написано,  что только государственные морские порта, а это

 мнение  однозначно  по  Украине,  и  работников отрасли, и

 Кабинета   Министров,   и  всех  то  тогда  слово  "может"

 исключаем.  По-этому, как мы приймем решение: или вернемся

 после  73  статьи  и  проголосуем  86,  или  сейчас просто

 оговорим, что  если мы приймем 73 - государственные порты,

 то  тогда слово  "может"  исключаем, можно проголосовать и

 идти дальше.

 

      ГОЛОВА.  Григорій Іиванович! 73 стаття в редакції вам

 запропонованій   в   правій  колонці  означає  те,  що  ви

 говорите  по  суті? Так же? Я просив би депутатів. Давайте

 ми  все-таки зараз проголосуємо 73 статтю так, як вона тут

 записана.

      ___________. Э  не, не, не. Сейчас нельзя. После...

      ГОЛОВА. Не можна?

      ___________. Только после 92 и 116. я 
 я                             - 29 - я 

      ГОЛОВА.  Ну давайте так. Тоді, 86 можна голосувать?

      ___________.   Можна,   при  условии,  что  потом  вы

 разрешите ...

 

      ГОЛОВА. Значить, приймається при умові такій. Я прошу

 проголосувати 86 статтю в правій колонці. Хто за це, прошу

 проголосувать. Із редакційною правкою Машиленка.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      До 87 статті є зауваження?

      88-ої? До 88-ої, будь ласка, Запорожець.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.

 

       Уважаемый Александр Александрович, уважаемые депутаты!

      Запорожец, 286-ой, Николаев.

 

      ГОЛОВА.  Я  вибачаюсь перед вами. Ббудь ласка, хто за

 87 без зауважень, проголосуйте.

      87-а без зауважень.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято. я 
 я                             - 30 - я 

      88-а, Запорожець, будь ласка.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.

 

      Уважаемый    Александр    Александрович,    уважаемые

 депутаты,  в  статье 88, которая трактует функции капитана

 морского  порта,  идет  речь  о  том, что капитан морского

 порта  осуществляет руководство лоцманской службой. Вместе

 с   тем,   основная  функция  капитана  морского  порта  -

 осуществление   надзора,   в  частности  за  безопасностью

 мореплавания.  Получается,  что  люди  или служба, которые

 выполняют   функции   безопасного  мореплавания,  является

 подчиненной  тому,  который  осуществляет  надзор  за этим

 делом.  То  есть  фактически начальник осуществляет надзор

 над   своим  подчиненным,  как  это  вообщем  то  в  любой

 ситуациии   начальник   цеха   над  своим  работником  или

 бригадиром.  Надзор  за безопасностью должен осуществлятся

 за  теми,  кто  находится  не  в  прямой подчиненности или

 прямого участия в этом процессе.

      Поэтому   предложение   такое,   что   вместо   слова

 "керівництво" написать "нагляд  та контроль". Спасиба.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Дмитрович, будь ласка.

 

      _______________   В   принципе   понятно,   что   это

 предложение,   исходит   не   от  того,  кто  осуществляет я 
 я                             - 31 - я 

 надзорные  функции,  кто  руководит, а от того, что чейчас

 буквально  через несколько статей через две или три, будет

 расматриваться вопрос о лоцманском обеспечении.

      Конечно  же,  если  лоцманское  обеспечение останется

 исключительно  государственным, тогда этот вариан т статьи

 будет единственно правильным. если будет принято решение о

 том,  что  лоцманское  обеспечение  может  осуществлятся и

 предпринемателями  других  форм  собственности,  то  тогда

 конечно эта статья получит.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимере  Дмитровичу, якщо ми запишимо

 так:  "  керівництво,  нагляд  та  контроль". Це не змінює

 функції по суті. Як ви дивитесь?

 

      _______________ Внести то и другое вместе.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Керівництво  на  першому  місті.  Немає

 заперечень.  У  авторів  немає  заперечень.  Хто  із такою

 редакційною  правкою хоче... прошу визначитися щодо такого

 тексту   статті   із  редакційною  правкою,  запропнованою

 депутатом Запорожцем, прошу.

      Стаття 88.

      Йде голосування:

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ - я 
 я                             - 32 - я 

      Рішення прийнято.

      89-та стаття, є зауваження? Нема.

      У  вас  є?  До  89-тої...  номер який ваш? округу? 425-й

 округ, Пасько.

 

      ПАСЬКО С.О.

      (425  Звенигородський виборчий округ Черкаської області,

 секретар Комісії з питань охорони здоров'я).

      Шановний Олександр Олександрович! Шановні депутати?

      Комісія  з питань охорони здоров'я наполягає на внесенні

 невеличкої,  але  дуже важливої поправки до статті 91-ї. Цієї

 статті немає...

 

      ГОЛОВА.  Почекайте!  До 91-ї ми ще не дійшли! Ми поки що

 89-у статтю розглядаєм...

 

      ПАСЬКО  С.  О.  Там  немає  91-ї статті, а є аж 92-га. І

 зараз  проголосуєм  по 92-й і буде плохо. Цієї статті немає в

 порівняльній  таблиці,  але,  на  наш  погляд,  вона  не може

 чекати,  поки ми підготуємо та приймемо доповнення до Кодексу

 від Комісії з питань охорони здоров'я -її легко відкорегувати

 зараз.

      Ця стаття звучить так...

 

      ГОЛОВА. Вибачте мені! Про яку ви статтю зараз говорите?

 я 
 я                             - 33 - я 

      ПАСЬКО С.О. Про 91-шу! Якої нема!

 

      ГОЛОВА. Ми 89-ту розглядаєм!

 

      ПАСЬКО  С.  Л.  До  неї  ж  нема  зауважень,  Олександре

 Олександровичу!

 

      ГОЛОВА.  А,  ну  так  почекайте,  я  ж запитав. Це у вас

 немає, а може в когось є...

      89 немає?

      90-а є зауваження? Тоже ні. А до 91-ї у вас є, так?

      Тому 89-та, 90-а прошу проголосувати.

      Йде голосування:

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      91 стаття, будь ласка, Пасько.

 

      ПАСЬКО.  Вона  звучить  так: "Капітан морського порту

 може відмовити у видачі дозволу  на вихід з порту у разі:

      а)  непридатності  судна до плавання, порушення вимог

 про  його навантаження, постачаття, комплектування екіпажу

 і  наявності інших надоліків, що становить загрозу безпеці

 плавання  або  здоров'я людей, які пребувають на судні або

 загрозу    заподіяння   шкоди   навколишньому   природному

 середовищу і так далі. я 
 я                             - 34 - я 

      Комісія  вважає,  що  слово  "може" в першому реченні

 частини  другої  статті  91  необхідно  замінить  на слово

 "повинен",  оскільки  не  можна давати можливість капітану

 порту  нехтувати  цими  важливими  порушеннями  і приймати

 рішення на свій розсуд, коли судно, наприклад, не придатне

 до  плавання,  і  вийшовши  з  порут, одразу потоне, або є

 недоліки,  що  станослять  загрозу  безпеці  плавання  або

 здоров'ю   людей,   чи   коли  є  рішення  митних  органів

 санітарно-карантинної  служби  тощо.  Кодекс повинен чітко

 регламентувати  поведінку капітана порту, а не давати йому

 можливість   для   зловживання.   Прошу  проголосувати  це

 зауваження комісії.

      Дякую за увагу.

 

       ГОЛОВА.  Володимире Дмитровичу, що скажете?

 

      _____________    Вполне    справедливое    замечание,

 практически полностью отвечае сейчас последним требованиям

 и  Международной  морской  организации,  котрая  возлагает

 особую  ответственность  на  службу  капитана порта в лане

 надзору за безопасностью....

 

       ГОЛОВА.   Подякуємо  Сергію  Олександровичу  за,  на

 російській  мові,  бдительность,  і проголоуємо 91 статтю.

 Прошу проголосувати....За пильність

 я 
 я                             - 35 - я 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      Стаття 92: "Організація морської лоцманської служби".

 Є зауваження? Запорожець.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.

 

      Уважаемый   Александр   Александрович   и   уважаемые

 депутаты,  дело  в  том, что поправки, целый ряд поправок,

 начиная со статьи 92 и целый ряд дальше, они, так сказать,

 связаны  с  решением  одного  принципиального  вопроса.  И

 учитывая,  что  в  свое  время  у меня не было возможности

 полновесно  изложить  агрументацию  по  этим  предложениям

 комиссий,   я  просил  бы  мне  по  совокупности  внесеных

 поправок дать возможность выступить хотя бы 5-7 минут.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте,  у  вас  є поки що 3 хвилини, а

 потім додамо вам ще. Говоріть.

 

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.

 

      Хорошо.  Рассматривая  предложения  по  этой  статье,

 готовя   поправку,  надо  было  исходить  из  целого  ряда

 принципиальных вопросов: прежде всего правовые, социально-

 экономические,-и оценить последствия, как это будет влиять я                             - 36 - я 

 на   судьбу   того   или   иного   вопроса,  связанного  с

 мореплаванием.

      Прежде     всего     поправовой     части.     Готовя

 законодательство  в сфере, которая в нашем государстве еще

 не      была      отрегулирована     своим     собственным

 законодательством, нужно было опираться, во-первых, на то,

 чтобы      была     согласованость     с     международным

 законодательством и нормами, которые приняты сейчас и куда

 Украина   входит.   То  есть,  нужно  было  вписываться  в

 международные  конвенции,  соглашения  и  т.  д., основным

 разделом   являеться   конвенция   международной   морской

 организации.  Значит  в  этой части предусматриваеться что

 лоцманская  служба  являеться видом деятельности в котором

 могут   существовать   как   государственные   так   и  не

 государственные  формы  обслуживания.  Дальше аналогии что

 существует   в   других   госудратсвах   сопредельних  или

 отдаленных,   у  вас  на  руках  уважаемые  депутаты  есть

 справочный   материал   вы  видете,  что  и  во  множестве

 отдаленных государств и в сопредельных в частности в Росии

 предусматриваеться у вас на руках справочка есть в морском

 кодексе росийськой федерации предусматриваеться, что могут

 осуществляться   лоцманскую  деятельность  государственные

 служащие  морского  порта  и  также работникик независимой

 организацией,    созданной    для    осуществления   такой

 деятельности.   Прычем   обращаю   ваше   внимание,  здесь

 предусмотрено,  что  гражданин  предприниматель,  то  есть я 
 я                             - 37 - я 

 частник,  на что акцентировал внимание уважаемый докладчик

 то  есть  исключаеться,  совершенно аналогично имеет место

 той  поправки  которую  я внес от имени депутатской групы,

 речь    идет   об   организации   независимой   лоцманской

 организации а не отдельшых учасников лоцмана.

      Дальше   внося   законодательное   нормы   по  общему

 законодательству.  Что  же  мы  имеем  в  данной  ситуации

 предложенной  комисии. Мы имеем во-первых нарушение статьи

 три  закона  об  предпринимательстве,  мы  имеем нарушение

 статьи  8  и  9  закона  о  транспорте который, мы недавно

 прнняли.  Мы имеем не только это так сказать нарушение. Да

 имеем   заключение   антимонопольного   комитета,  который

 устанавливает,    что    на    этот    вид    деятельности

 государственного    монополия   не   предусмотрено   нашим

 законодательством.

      Это с точки зрения не противоречивости. Теперь так же

 нужно    смотреть    на    прицедентность    принцып    не

 прецендетности.  У  вас  на  руках уважаемые депутаты есть

 справочные   материалы   в   которых   приведено   решение

 Арбитражного Суда Одесского областного по поводу того, что

 признается  законность  регистрации  общества  "Лоцманов",

 общество предусматривающее оказания лоцманских услуг.

      Значит  далее  прецедентность  у  нас в самой Украине

 существует  организация  "Речфлот", которая акцеонирована,

 которая  не  является  уже  в  чистом виде государственной

 организацией там действует лоцмана так сказать действующая я 
 я                             - 38 - я 

 на  речных  трасах  маршрута, которая уже в этом смысле не

 является государственными лоцманами.

      Ситуация   складывается   очень   интересная.  Значит

 приводя  сюда  река  море  лоцман  морской  либо речь идет

 только  о  морских  ломцанах  должен быть заменен в случае

 если  он остается государственным, заменен лоцманом ну уже

 другого вида или типа.

      Значит  вот  такая  складывается  ситуация. Теперь по

 поводу   аргументации,   которая   приводится  комисией  и

 уважаемым докладчиком.

      Докладчик  в  первую  очередь опирает на то, что этот

 вид    деятельности    не    может   рассматриватся,   как

 предпринимательская  деятельность. А является средством...

 безопасности  мореплавания.  Нечто  в роде байки и такой и

 других средств обеспечения безопасности мореплаванья.

      Вот  живые  люди  в таком качестве предусматриваются.

 Кроме того значит аргумент, что это не предпринимательская

 деятельность    опровергается    самими    же   уважаемыми

 представителями   этой   сферы   в  ответе  зам.  министра

 Артеменка   по  этому  поводу  четко  сформулировано,  что

 главной  причиной  отказа  от  учета  предложеной поправки

 является  то,  что  приносит лоцманский збор большую сумму

 валютного дохода.

      А  любая  деятельность  самостоятельная инициативная,

 которая     приносит     доход    согласна    Закону    "О

 предпринимательстве  "  является видом предпринимательской я 
 я                             - 39 - я 

 деятельности .

      Таким образом исключить оказания лоцманских услуг, из

 вида    предпринимательской   деятельности   и   здействия

 законодательства  о предпринимательстве и антимонопольного

 законодательства таким образом не удастса.

      И  на  конец.  В документах международной организации

 эта  деятельность  признается,  как оказание услуг и таким

 образом      опять     попадает     под     индивидуальную

 предпринимательскую деятельность.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ____________И на конець я завершаю о последствиях.

      Значит    вы    опять    из   справочных   материалом

 информационных  которые  вам  роздавали  наверное знаете в

 каком кризисном положение находится эта служба.

      И  сохранение этого вида деятельности как монопольный

 приведет  к  окон  чательному  ее развалу и исчезновение в

 Украине   и   тем   самым   нанесет   ущерб  и  морским  и

 экономическим интересам Украины.

      Поэтому  принимая  решение  по этому поводу уважаемые

 депутаты подумайте о судьбе дальнейшей Украины.

 

 

      ГОЛОВА.   Значить, я  ще  раз  прошу  всіх  депутатів

 висловлюватись  лаконічно.  Ми  в  порядку виключення дали я 
 я                             - 40 - я 

 депутату  Запорожцю  слово, більше він витратив часу, ніже

 це  передбачено  Регламентом,  але  більше  до такої форми

 повертатися  не  будемо. У нас ще 300 статей помножте на 7

 хвилин  і  побочите  скільки  днів  ми будемо розглядати у

 другому читанні цей Закон.

      Володимир   Дмитрович,   коротко  відповідайте,  будь

 ласка.

 

      ___________.   Спасибо.  Первое  с  чем  не  согласны

 разработчики   -не   существует   конвенции  международной

 морской   организации,   которая  гласит,  что  лоцманство

 является предпринимательской деятельностью.

      Второе.   Когда   говорили  о  средствах  обеспечения

 безопасности  мореплавания, считаем совершенно некоректным

 сравнение  с нечто вроде бакена или маяка. Об этои речь не

 шла.  Как средство обеспечения безопасности существует еще

 и   санитарно-карантинный   надзор.  Тяжело  сказать,  что

 опасней  для  государства Украины, о котором вы сейчас там

 беспокоитесь,   или   завести   какую-нибудь заразу,  или,

 предположем,  расколоть танкер   груженный зжиженным газом

 где-нибудь  на  канале.  Но  почему-то никому не прыйдет в

 голову  делать  санитарно-карантинную  службу частной. По-

 этому  комиссия  все-таки  остается  на  позыциях, что это

 именно  средство   обеспечения безопасности мореплавания в

 первую очередь.

      Ссылка на международный опыт тоже в некоторой степени я 
 я                             - 41 - я 

 не  корректен, хоты, в общем-то, втатистики хватает. Да, в

 России  разрешылы  частную  лоцманскую  проводку. Но слава

 тебе   господи,  что  мы  не  порвали  связи  и  прекрасно

 информированы  о  том, что происходит сегодня в российских

 морских  торговых портах. Очень жалею о том, что разрешылы

 лоцманскую  проводку  частной, потому что пролбем возникло

 гараздо  больше.  Государственные лоцмана сейчас, конечно,

 прывлеченные  возможностью  гораздо  более  высоких, в том

 числе    валбтных    заработков,   начинают   уходить   из

 государственной   службы,   возникают  проблемы  правового

 регулирования, возникают проблемы правового регулирования,

 возникают  проблемы  активного  влияния  на всю лоцманскую

 службу  и  многое  другое,  вплоть  до подтасовок на борту

 судна,  какой из лоцманов будет обслуживать судно -частный

 или государственный.

 

      ГОЛОВА.   Давайте   підійдемо   із   такої,   мабуть,

 концепції:  держава  незалежною  є  до  тих пір, поки вона

 здійснює  контроль над ключовими об'єктами, які гарантують

 їй таку незалежність і самостійність, в тому числі і порти

 в цьому відношенні не можуть бути виключені. Це одне.

      Потім давайте так. Ми ж не піднімаєм сьогодні питання

 про   переведення   на  приватний  режим,  скажімо,  авіа-

 диспетчерських  слуюб. А ц приблизно те ж саме, тільки має

 свою  специфіку.  Тому  я  пропоную,  якщо  доповнення  до

 зауваження  Запорожця  більше  немає, ставити 92 статтю на я 
 я                             - 42 - я 

 голосування в редакції від Комісії. Прошу проголосувати.

 

      "за"

 

      Рішення  прийнято.  І  маючи на увазі, що ми до цього

 питання не повертаємося.

      93-я.   Нема   зауважень.   До   93-ої,  будь  ласка,

 Святий.(?)  Святий я сказав, будь ласка, включіть його. Це

 116  округ.  Я  прошу  не  агітувати один одного, агітуйте

 кнопками.

 

 

      __________  Спасибі. Шановний Олександр Олександрович

 шановний доповідачу, я звертаю увагу на статью 93 громадян

 державних морських лоцманів, державними морскимі лоцманамі

 можуть  бути  громадяни  України,  трактовка  може  бути є

 неоднозначна можуть бути а можуть і не бути.

      А  тому  пропоную  є  громадянами  України  являються

 громадянами України лоцмани.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте  тут все ясно і так. Може бути а

 де сказано, що може бути не громадчнином України.

 

      __________ Державними морськими лоцманами можуть бути

 громадяни України які додать нема. я 
 я                             - 43 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  в законі про презвидента написали що

 бПрезидентом може бути громадянин України.

      Ну добре пишем є громадян України немає заперечень.

      Хто   за  цю  пропозицію  прошу  голосувати  разом  з

 редакцією цієї статі.

 

      94-те є зауваження вибачте, вибачайте.

 

      Хто    за   редакцію   без   такої   поправки   прошу

 проголосувати,  вірніше  якщо  ми  не  проголосували  тоді

 залишаеться  перша редакція, в другому читанні.

      Залишаеться в попередній редакції.

      94 та статья нема.

 95,  96.  97.  99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

 108.  109.  Із  102 по 109 включно, прошу проголосувати. Я

 вибачаюсь, із 94 по 109 прошу проголосувать.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Глава  4,  служба регулювання руху суден. 110 стаття.

 111.  112.  113.  114.  115.  Голосується  110-115.  Прошу

 проголосувати.

 

 

 ЗА - я 
 я                             - 44 - я 

 ПРОТИ -

 УТРИМАЛОСЬ -

      Глава 5 "Морське агентування": 116-а стаття, 117-а?

      До 116-ї? 116-а, Найда, будь ласка, включіть.

 

      НАЙДА

 

      (396 виборчий округ)

      Статья  116-я  вызвала  очень  большие споры. И здесь, у

 морских   портов,   и  поза  его территорией  - кругом  могут

 действовать,  работать  агентские и другие компании. Так, как

 это   предусмотрено  предыдущими  статтьями.  Тем  не  менее,

 Комиссия  без  такого  широкого  обсуждения  приняла поправку

 народного   депутата   Кармазина  о  том,  что  агентирование

 осуществляют   только  государственные  организации.  Это  не

 безопасность мореплавания, это не государственные дела - кого

 отвезти в  театр,  кого  отвезти  в больницу - вот вся работа

 агента,  которую  делает на сегодняшний день! И мы, по-моему,

 если провозгласили лозунг "Идти к рынку!" - к рынку надо идти.

 Совещания,  которые проводились в отрасли; совещания, которые

 проводились  под руководством вице-премьера Питина, по-моему,

 ясно   было  доказано,  что  этим  видом  деятельности  могут

 заниматься все: как частные, так и государственны компании. И

 доказывать, кто из них лучше! Это тот вариант, когда мы можем

 посмотреть, можно ли рыночные отношения внедрять!

 я 
 я                             - 45 - я 

      ГОЛОВА.   Володимир  Дмитрович,  будь  ласка!  Володимир

 Дмитрович, говоріть!

 

      ___________ Значит, уважаемые народны депутаты!

      Вопрос  действительно  очень  большой, очень сложный. И,

 наверное,  нельзя в рассуждениях об этом вопрос ограничиться,

 скажем, проблемами: кто отвезет капитана иностранного судна в

 театр или в поликлинику или еще что-то.

      Ведь   кроме   того,   что   агентирование   как  вид

 деятельности     является     чрезвычайно    рентабельным,

 высокоприбыльная деятельность, которую в условиях действия

 Закона  об  иностранных инвестициях еще и освобождается от

 налогов на 5 лет.

      Если  это  не вызывает ни у кого сомнения, в условиях

 нынешнего  состояния  бюджета  и экономики государства -то

 ради  Бога,  пожалуйста.  Но  есть  и  сторая сторона этой

 проблемы.  Она  принципиальна вот в каком отношении, мы об

 этом  говорили  вчера,  повторимся  еще  раз,  что Украине

 достался  морской  потенциал,  значительно  превышающий ее

 собственные  отребности  для обеспечения внешней торговли,

 внешнеторговых   перевозок   морем.  Он  сбалансированнный

 потенциал,   провозные   способности  флота  соответствуют

 пропускным  способностям  порта,  мощностям судноремонтных

 заводов,  баз  технического  обслуживания  флота.  Учебные

 заведения морские, рассчитанные на подготавку достаточного

 количесства  специалистов  для флота и для берега, морское я 
 я                             - 46 - я 

 обеспечение   рассчитано   на   (..........)  моряков,  на

 подготовку   их,   значит,   и  поддержание  в  нормальном

 состоянии и многое другое.

      Решением  Верховного  Совета  от  января  этого  года

 Кабинет  Министров  был  обязан  подготовить  национальную

 программу жизнеобеспечения и развития морского транспорта.

 В  основе  этой  прогораммы  может  быть  только  одно это

 государственный    протекционизм    в   отношении   своего

 судоходства,  защита  грузовой  базы, или другими словами,

 создание   привилегированных   условий   для  национальных

 судовладельцев.  Эта мера в крайней степени не популярна в

 мире.  В  чистых  рыночных отношения считается, что это не

 спортивное  поведение  -попытки государства защищать своих

 предпринимателей.

      И  уже быть совсем откровенным: немоного государств в

 мире, которые сегодня практикуют такие меры. Но в их числе

 Китай, в их Индия, в их числе Египет и ряд других, которые,

 скажем так, не менее рыночно ориентированы, чем мы с вами,

 а  можеть  быть,  даже уровню жизни чуть-чуть и повыше. Но

 тем  не  менее  государства  считают  возможным  сохранять

 государственный  контроль за агенстской деятельностью, как

 за деятельностью, которая являестя фактическим посредником

 между   грузом   и   судном,   между  грузоотправителем  и

 судовладельцем.  Поэтому  сегодня, представляя нейтральную

 позицию,  не  настаивая ни на том либо другом направлении,

 Верховному   Совету   прийдется   принять   решение:  либо я 
 я                             - 47 - я 

 оставляем  чисто  рыночные  отношения  и совершенно равные

 условия  для  конкуренции  и  судовладельцев,  и агентских

 кампаний,  либо  государство  сохраняет  за  собой право и

 возможность  регулировать  эти  отношения  в  защиту своих

 национальных предпринимателей.

      И  последнее,  о  чем  нужно  проинформировать  всех.

 Параллельно с разработкой Кодекса, с дебатами и в Кабинете

 Министров,   и   в   Министерстве   транспорта  по  поводу

 Постановления 27 Кабинета Министров шел процесс разработки

 и  согласования  соглашения  между  Украиной и Европейским

 сообществом о сотрудничестве, дружбе (сложное название), в

 том  числе  раздел  "Сотрудничество в области транспорта".

 Все  это  дело, согласование прошло в четыре этапа. Первые

 три  этапа,  три  раунда  переговоров  -это  соглашение  в

 отношение  морского  транспорта  оговариваю  только  права

 судоходных  компаний на територии украины на теритароии ЕС

 и его членов соответственно.

      На  последнем  4  етапе  меморандуме  переговоров без

 согласования  с  Министерством  транспорта  эта фраза, эта

 статья была заменена статьой о правах агенских компаний на

 територии Украины Европейского сообщества.

      Это  соглашение  было  подписано  это соглашение была

 ратифицировано  Верховным  Советом,  оно  получило сегодня

 законную  силу  которая  на международное соглашение право

 превулирует над национальным законодаьтельством.

      Вот  на  сегодня  вся  информация  и  вам приходиться я 
 я                             - 48 - я 

 принимать решение в этих условиях.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир  Дмитрович.  Григорій Іванович

 найда  підніс  договір  між  Україною  І ес тсатья 30 якою

 свідчиіть  пр  те  що  ми  там  нібито  повинні  працювати

 контактно в цих у чьому відношенні, скажіть будь ласка тут

 немає суперечностей.

 

      __________Есть  очень  серьезные противоречия которые

 состаят  в том, потому что сегодня исходя из условий этого

 соглашения  мы не можем создавать какие-либо препятствия к

 деятельности   агенской   компаниив   любой   форме  этого

 соглашения но и более того в сотвествии с этим соглашением

 мы  не  имеем право рассматривать ни каких законодательных

 актов  своих собственных без предварительного согласования

 с европейским сообществом.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тоді  що  означає  що  нам  треба міняти

 редакцію цієї статі.

 

      __________  Во  всяком случае обсудить ситуацию может

 есть еще замечания народных депутатов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Запорожець. Дрогоморецький.

 

      ДРОГОМОРЕЦЬКЫЙ.    Уважаемые    товарищи,   уважаемые я 
 я                             - 49 - я 

 депутаты. Я хочу обратить ваше внимание, что мы попадаем в

 очень  инетерсную  ситуацию, которая характеризуется одной

 фразой.  "Зло  всегда  рядится  в  добро, ибо добру другие

 одежды  ни к чему." Послушайте, нас убеждают в том, что из

 за  дефицита  валюты  надо  вводить  монополию государства

 Аргентины. Я кстати, хочу вас поправить Владимир Дмитрич в

 Китае  5 кампаний агентских. И этот процесс пошел, сегодня

 только  одна  страна в мире, которая имееет монополию -это

 Северная Корея.

      Так вот я хочу заметить, что государственная кампания

 платит 22 процента на доход, что не государственная, то же

 самое.  Я  подчеркиваю,  не государственная, потому что те

 кампании,  которые  называют  частные,  платят  больше чем

 государственные  компании Инфлот. Подавляющая масса из них

 имеют   соучредителями   государственные  структуры:  фонд

 Державного майна и порты.

      Дальше,   в   этих   условиях   они   отчисляют  этим

 государственным  структурам, как учредителям, а те платият

 налоги.    Следующее,    мы    имеем    дело   с   новыми,

 производственными   и   новыми   хозяйственными   формами.

 Численость  сотрудников этих компаний достигает 20, 30, 40

 до 100 человек, притом  это (..........)  компании.

       Как  же  так,  приватизируя  предприятие, где тысячи

 человек  работают,  мы  отказываем  в  праве  на  жизнь не

 государственным  малым  хозяйственным  формам.  И  понятно

 кстати почему. я 
 я                             - 50 - я 

      Представте    ситуацию,   когда   отстреливаются   не

 государственные  структуры,  валюта  оказывается  только у

 инфлота.  Но,  кстати,  предупреждаю, инфлот по приказу 88

 года   еще   союзного,   186   номер,   оказывает   строго

 определенную номенклатуру услуг, когда не гомсударственные

 компании  и  кстати  там есть и колективная союственность,

 оказывают   плюс   к  этому  услуги.  Тем  самым  расширяя

 предложения  для валютного рынка, получают больше валютных

 доходов и больше отчисляют государству.

      Есть  еще  один момент, который  вводит в заблуждение

 Парламент.  Ведь  восемь  ииностраных  компаний  даже  при

 ликвидации  негосударственных  структур  останутся потому,

 что на 10 лет есть гарантия иностранных инвестиций. Что же

 мы  делаем?  Уничтожаем  национального  предприянимателя в

 угоду  кому  -иностранному  предпринимателю.  Он будет все

 равно  конкурентноспособным,  потому  что  работает  лучше

 государственной структуры.

      Еще  один  момент.  Разве  мы  зделаем  добро инфлоту

 государственной  агентской  структуре,  если  создадым ему

 тепличные условия? Так он никогда вне конкуренции работать

 по настоящему не будет.

      И   последняя   фраза.  Любая  монополия  приводит  к

 загниванию.  Абсолютная  монополия  приводит к абсолютному

 загниванию.  Мы  получаем  меньше  валюта  на  Украину, мы

 получаем налоговых отчислений, мы только теряем, а за этим

 всем  стоят  интересы  сугубо  ведомственные,  потому  что я 
 я                             - 51 - я 

 Инфлот  подчинен  Минтрансу и обеспечивает все его поездки

 за рубеж. Вот в чем суть впроса.

 

      ГОЛОВА.  Сергій  Дмитрович, ви дуже палко виступали і

 переконливо,  але  було  б добре якби ви так виступили при

 першому  читанні.  Тому,  що  зауважень не від вас, не від

 інших , хто сьогодні наполягає на цьому, немає в тексті.

      (Шум в залі)

      Вибачте,   я   прошу  уваги.  Поправка  вноситься  не

 обов'язково  під  час  першого читання. Вона може носитись

 підж час розгляду комісії. Кармазін, будь ласка.

 

      КАРМАЗІН.

      299 округ, Кармазін.

      Я  перепошую,  я на руссокм языке выступлю, поскольку

 наши  избиратели  одещины  ждут  сейчас рассмотрения этого

 вопроса. Я хочу, чтоб страна знала своих "героев".

      ГОЛОВА.   Я  дуже  вас  прошу,  Юрій  Антонович,  без

 політичних підтекстів.

      КАРМАЗІН.  Не,  не.  Я  никаких политических вещей не

 говорю. Я безпартийный.

      Так вот. С января месяца не выполняется Постановление

 Кабинета  Министров, всего Кабинета Министров, которе было

 издано  в  соответствии  с  решением Верховного Совета. На

 каком   основании,   кто   приостановил   выполнение?   До

 сегоднешнего дня оплате за лицензии, надо было по 80 тысяч я 
 я                             - 52 - я 

 800  тысяч  долларов.  До  этого  месяца  ничего  никто не

 выполняется   это   постановление.  единолично  все  время

 отсовывалось,  отсовывалось  решение  все  время ходоками,

 котрых тоже сегодня водят и в эти кабинеты.

      Дальше.  сейчас сказали о соглашении с ЕЭС. Верховный

 совет  просто  обманули.  И мы должны сегодня рассмотреть,

 как  в  следующий  раз  недопустить, чтобы нас обманывали.

 Тогда   нам   представили  только  первый  листочек  этого

 соглашения.  Сейчас  Костюченко доложил, что было 4 раунда

 переговоров, и только на четвертом подменили статью и даже

 без  ведома  министерства  транспорта.  Не является би это

 страшным для государства?

      И  следующее.  Мы  говорим,  Северная  Корея,  китай,

 маленькие  государства.  Да  дай  Бог нам хотя бы через 10

 лет, чтобы у нас было столько грузов или столько кораблей,

 сколько  производит  сегодня Северная Корея. Она на втором

 месте  в  мире  по производству. А по грузам Китай намного

 превосходит.

      И  сегодня, если мы говорим о том, что нам не нужны в

 казне  деньги, это чистый доход, который мог быть получен,

 только   сейчас   потерян.   Насчитывается   по  подсчетам

 специалистов  до  15  миллионов  долларов,  а  мы не имеем

 возможности  заплатить даже за членство в ООН сегодня, так

 давайте  посмотрим,  кому  это  выгодно?  Или  пусть будет

 государственным  сегодня,  тем более, что это есть в мире,

 или нам просто выкручивают руки и мы сегодня подкармливаем я 
 я                             - 53 - я 

 чужие   экономики.   Давайте   же   посмотрим,   Александр

 Александрович,  кому выгодно это сегодня? Я утверждаю, что

 надо  сегодня  принимать  однозначно  в  нынешних условиях

 экономику.  Только  это! И я прошу, чтобы протокольно дали

 поручение   разобраться,   почему   Каьинет  Министров  не

 выполнял  Постановление?  В угоду каким деловым кругам это

 делалось?  С  января  месяца!....  Я  не знаю иного такого

 аналога,  который  был  бы  еще...  Чтобы  не  выполнялось

 Постановление!...

      Спасибо!

 

      ГОЛОВА. Я ... Голова Комісії, будь ласка, Кожушко.

 

      КОЖУШКО

 

      Уважаемые коллеги!

      Мы   на   Комиссии   этот   вопрос   очень   внимательно

 рассматривали.  И,  в  действительности,  не пришли к единому

 соглашению.  Я  хочу  (и  наберусь смелости) вам сказать, что

 среди  моряков,  которые здесь выступают, выступают от имени:

 кто  живет в  Одессе  - тот  моряк. У нас единственный моряк,

 который  25 лет  работает в пароходстве - специалист, который

 стоит  на  трибуне  и  вы  видите,  как  он  квалифицированно

 отвечает.

      Суть  вопроса заключается в том, что различные трактовки

 идут  о...  Что  такое агентирование? Так я хочу вам сказать, я 
 я                             - 54 - я 

 что   он  может  только  сказать:  агент  -это  глаза  и  уши

 судовладельца  в  порту.  И так случилось, уважаемые коллеги,

 что морская страна, как Украина, 100% контейнеровозов которой

 возили, охватывала нашими судами.

      В  настоящее  время  75%  всех  контейнеров перевозит

 израильская  фирма,  15%-американская, 5% -датская, только

 4%  перевозится  контейнероами грузов наших. А мы фрахтуем

 суда и везут другие суда. Каждый заход судна в порт дает в

 доход  -3 миллиона долларов. Каждое судно (а их у нас 600)

 приносит  стране,  должно  приносить 18 миллионов долларов

 каждое судно. Поэтому подумайте о нашем бюджете, который -

 у  нас дырка 200 триллионов карбованцев. Я выступаю только

 с  той  позиции,  что мы дложны, наши суда бороться за то,

 чтобы они возили грузы, а не ходили по 3 года в неизвестно

 в каком направлении. И прошу вас: лобирование в парламенте

 нельзя  допускать. Я просил бы вас проголосовать за правую

 колонку 116 статьи.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА. СєврЮков. Останній виступ.

 

      СЕВРЮКОВ.

 

      Севрюков, 297-ой, Одесса.

      Уважаемый  Председательствующий,  уважаемые  коллеги,

 краткая прыстория. я 
 я                             - 55 - я 

      До  принятия  Кодекса о торговом мореплавании Украины

 мы  пользумся  Кодексом СССР бывшего морского. В 1993 году

 на  запрос  департамента морского речного транспорта южно-

 украинская    транспортная   прокуратура   ответила,   что

 созданные  компании  тогда  в основном это были совместные

 предприятия   противоречат  законодательству.  Прокуратура

 орган надзирательства.

      Сейчас, в чем суть проблемы которая развернулась одна

 пятая  часть  агентских  компаний это компании со мешанным

 капиталом  которые  на  сегоднишний день имеют контрольный

 пакет,    обслуживание    иностранного   флота   и   имеют

 преимущества  сейчас уже и перед государственной агентской

 компанией и перед нашим новым малым бизнесом. поэтому если

 сейчас  мы примем редакцию в левую, та чтов левой колонке,

 то  вместе с нашим новым бизнесом зарождающемся мы оставим

 наши  совместные  предприятия,  которые  благодаря  умному

 закону в кавычках об инвестициях а валюта уходит за рубеж.

 То  что касаеться соглашения которое мы ратифицировали это

 лишний  раз  свидетельствует  о  том  что Верховный Совет,

 Президиум   не   организовует  должным  органам  отработку

 материала  когда депутатам раздаеться одна страница, а все

 остальное читайте в комисии, а в комисии не найдеш ничего,

 надо  более серьезно относиться к затратным документам как

 международные   договора.   и   я   предлагаю   еще   одно

 протокольное   поручение   органам   нашей  прокуратуры  и

 антимонопольному    комитету,   который   дает   все-время я 
 я                             - 56 - я 

 каментарии еще раз дать оценку на основании чего нарушение

 какого    законодательства    были    созданы   совместные

 предприятия  по агитированию. Спасибо за внимание.

 

 

      ГОЛОВА.  Ми  маємо  колізію.  Хоч вона за Регламентом

 власне  кажучи  не  існує  тому  що  частина  депутатів не

 скористалася своїм правом вчасно.

      Ми  мало  досить часу на розгляд цього питання. Проте

 суть  колізії  полягає в тому, що частина депутатів вважає

 можливим   агентуванням   суден  проводити  не  державними

 організаціями.   А   розробники  Закону  вважають,  що  на

 нинішній  період  треба  залишити  це  право  за  державою

 виключно.

      Тому   я   думаю,  ми  давайте  в  принципі  спочатку

 визначимося,  а  потім  будемо голосувати по тексту. Тобто

 так, як пропонують розробники проекту.

      Агентування   морських   суден   буде   здійснюватися

 виключно державними структурами, що підтевердили цілий ряд

 депутати,  які  сьогодні  вже висловлювалися. А інші мають

 протилежну думку.

      Тому  я  ставлю в принципі, одну хвилиночку, Григорій

 Іванович .

      Я вибачаюсь, ну все зрозуміло, ну 15 хвилин витратили

 н  а  цю  статтю. Я ще раз хочу сказати Григорій Іванович,

 хвилиночку я ще раз хочу сказати. я 
 я                             - 57 - я 

      Я  посилався на статтю 30 угоди між Україною і ЄС ми,

 приводу  пояснення,  існує колізія. Тому вийти з неї треба

 тільки   одним   шляхом   голосуванням,.   як   би  ми  не

 переконували   один  одного  всеодно  так  буде,  як  буде

 проголосовано.

      Включіть ще раз Найду,  бо він голосніше всіх наполягає

 

      НАЙДА 390

 

      Уважаемые депутаты!

      Разработчик  основного кодекса торгового мореплаванья

 юрист самый главный юрист Министерства транспорта.

      Но он же поехал буквально неделю назад в Брюссель при

 обсуждении  этой угоды вынужден был признать не правильные

 действия   Министерства   транспорта   и  при  запысано  в

 протоколе,  который подписан между Европейским сообществом

 и   Министерством   транспорта   о   прекращении  действия

 Постановления  Кабинета  Министров номер 97. Подумайте, во

 что  мы  можем  войти,  если проголосуем за то, чтобы были

 только    государственные?    Мы    просто   антинародную,

 антигосудаственную   сделаем.  Ни  в  коем  случае  нельзя

 допустить, чтобы была монополия.

 

       ГОЛОВА.   Григорію   Івановичу,  в  Брюселі  тревогу

 викликала  не  монополія, бо я там теж був і в єврокомісії

 ми про це говорили. Мова йде про тарифи з агентування, які я 
 я                             - 58 - я 

 ен  влазять,  вибачте мені, ні в які рамки. А треба робити

 так,  як  це робиться в світі. Тобто, вони повинні бути не

 такими,  що не дають змоги провести це агентування. Але це

 інша справа.

      Климкуш, будь ласка.

 

      КЛИМКУШ, 172 виборчий округ , Закарпаття.

 

      Шановні   колеги  народні  депутати!  Дозвольте  мені

 ввести  вам деяку інформацію із досвіду попередньої роботи

 в  Міністерстві  транспорту  що  стосувалось  якраз, цього

 питання. Це надзвичайно складне питання, але дуже важливе.

 Тому  що  дійсно  ця  діяльність  є  рентабельноїю, рівень

 рентабельності  досягає  деколи тисячі відсотків, сягає за

 тисячу відсотків.

       Зрозумівшу  це, було створено цілий ряд підприємств,

 спільних  підприємств,  де  засновниками  виступили  часто

 близькі  і  родичі  керівництва портів, і ці підприємства,

 вони  не  підпадають під оподаткування. Таким чином всі ці

 кошти,  валюта, вона виходила за межі держави. Ми в рамках

 попереднього  законодавства  не моли можливості ніяк на це

 впливати,   тому  то  і  було  прийнято  рішення  Кабінету

 Міністрів   за   нашим   поданням  про  ліцензування  цієї

 діяльності.  Але,  як справедливо сказав депутат Кармазін,

 ліцензію  на  протязі  цілого року не сплачувалися. Більше

 того,  лицензії на (..........) угоду лицензування питання я 
 я                             - 59 - я 

 вирішували  майже рік. Вісім місяців я добивався того, щоб

 це  питання  було  прийнято, воно також пекитувалося. Тому

 безперечно    (..........)    (..........)   сьогодні   ми

 зацікавлені в тому, щоб валюта ця потрапляла до залу.

      З   іншого   боку   орентування   -це  є  можливісттю

 (..........)  і пекитування нашого флоту. (..........)

      Тому   я  пропонував,  враховуючи  останні  обставини

 дійсно   при   зустрічі   з   представниками  європейської

 (..........),  декілька  разів  це питання підіймалося і у

 всіх державах світу цим займається не тільки державні, але

 й і альтернативні кампанії. Тому було б справедливо, як на

 мене   вирішити   таке   питання,   що   аукцінування  -це

 діяльність, яку можуть виконувати і державні і не державні

 організації,   але   вона   підлягає  строгому  державному

 регулюванню  і  лицензуванню. Тому що на сьогодні не маєть

 вони  ні  лицензій,  коли  вони будуть мати ліцензії, вони

 будуть  підконтрольні,  вони  будуть  платити кошти в нашу

 державу і будуть платити податки в нашу державу.

      Таким  чином,  ми вийдем із цієї колізії і не станемо

 державою,   яка   все  абсолютно  заборонить.  Але  будемо

 забезпечувати   державне  регулювання  і  ліцензування.  Я

 просив  би прийняти такий варіант. Я думаю, що він влаштує

 всі сторони.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто  ми  із однієї колізії маємо тепер

 дві.  Я  прошу уваги. Тут все ясно, ну навіщо ви агітуєте, я 
 я                             - 60 - я 

 будем визначатись голосуванням.

      По-перше...  я прошу уваги, щоб чітко було зрозуміло, за

 що ми голосуємо! Спочатку - за принцип:

      держава здійснює агентування;

      другий принцип - і недержавні структури;

      і третій принцип -і  недержавні, із ліцензуванням з боку

 держави.

      Так! Зрозуміло всім, так?

      Тому  перший  ставиться  принцип: залишити агентування в

 руках держави. Хто за це - прошу проголосувати!

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      170! Ми шляхом рейтингу визначимося!

 

      І  недержавні  структури  мають право ліцензувати. Прошу

 проголосувати!

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      81! 170, 81.

 

      Третій  варіант  такий:  і  недержавні з ліцензуванням з

 боку держави.

      А?  Та  ні,  вибачте, це не те, про що ви говорите! Будь

 ласка, визначайтесь! я 
 я                             - 61 - я 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

      Отже, шляхом рейтингового голосування ми визначилися,

 що  перевагу  має  сьогодні підхід державний. Тому, щоб не

 було  в  нас  суперечок,  я  прошу пробачення, щоб не було

 суперечок,   давайте   ми  шляхом  поіменного  голосування

 визначимося, як ми будемо (..........).

      Хто за те, щоб поіменно проголосувати цю статтю?

 

      За

 

      Ставиться   на  голосування  стаття  в  редакції  від

 комісії,  права  колонка.  Прошу  голосувати.  Мається  на

 увазі "державне регулювання". Поіменно голосується.

 

      За

      Рішення не прийнято.

      Тоді залишається ліва колонка.

      (Шум в залі)

      Але,  одну  хвиланочку.  Григорій  Іванович! З вашого

 дозволу,  я  почитаю,  що тут написано. "У морському порту

 або   поза   його  територією,  як  постійні  представники

 судовласника,   діють   агентські  організації - "Морський

 агент",   які   за   договором  морського  агентування  за

 вигонароду   зобов'язуються   надавати  послуги  в  галузі я 
 я                             - 62 - я 

 торгівельного  мореплавства.  Плата  за послуги агентських

 організацій    всіх    форм    власності    встановлюється

 Міністерством   транспотру   України   за   погодженням  з

 Міністерством  економіки  України.  При виконанні договору

 морського  агентування  морський  агент,  що діє від імені

 судновласника,   може   також   діяти   на  користь  іншої

 договірної  сторони,  якщо  вона його на те уповноважила і

 якщо  судновласник  з  цим  згоден.  Агентування морського

 флоту  здійснюють  суб'єкти підприємницької діяльності, що

 мають   ліцензію,   одержану   відповідного   до   чинного

 Законодавства України."

      Це  правильно?  Ну  так  нема чого голосувать, ми вже

 проголосували її в першому читанні.

      Голосувати  ще  цю? Давайте: хто за цю редакцію прошу

 проголосувати.

 

      "за"

 

      Рішення не прийнято.

      З мотивів голосування - Голова Комісії Кожушко, 145 округ.

 

      КОЖУШКО.

 

        Уважаемые  коллеги, я еще к вам обращаюсь один раз.

 Вы  видите,  что  вследствии того, что три года существует

 независимая   Украина   и   никаких  законов  по  морскому я 
 я                             - 63 - я 

 мореплаванию  вообще  не  было, у нас возле каждого порта,

 возле  каждого пароходства создалось очень много кампаний,

 которые  лоббируют  и  здесь  этот  важнейший  вопрос чтоб

 государство   получало   валюту   чтоб   пенсионеры  моглы

 обеспечить  государство пенсионеров. Я прошу проголосуйте,

 чтобы деньги поступали в государственную статью.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу, одеситів не вести дискусії по-

 одеські. Будь ласка заспокойтесь.

      Олександр  Михайлович  сядьте будь ласка скажіть це в

 мікрофон. Олександр михайлович я прошу вас. Ну по-перше ми

 всіх  хто агінутють жуліки але є і такі, тому так у різних

 видах   діяльності  є.  Поскільки  виникла  таки  серьозна

 дискусія я  прошу вашої уваги.

      Ні  навіть Найді не дам слово хоч він і спейіаліст по

 морського права.

      Я  хочу  звернутися  і  ще  раз з проханням поскільки

 принциповий  момент  ту розглядаеться зважити думки різних

 сторін  ми  шляхом  рейтінгового  голосування  накільки  я

 зрозумів  зупинилися  на  правій  колнці  держава  повинна

 агітувати контролювання.

      Так.  Я  хочу вам зачитати ще лист від моряків з цьго

 приводу  які  передали  зараз  своє  побажиння я мушу його

 озвучити   поскільки  це  стосується  він  конкретно  цієї

 статті. Одну хвилиночку! Зараз!

      Давайте ми поки що проголосуємо наступні статті, а потім я 
 я                             - 64 - я 

 вернемося до цієї.

      Я прошу уваги!

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВА. Я вибачаюся - 12.01 - перерва на півгодини!

 я                             - 65 - я 

                       ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Я прошу всіх зайняти свої місця!

      Шум у залі.

      Говоріть, Яворівський.

      Прошу, сідайте. Говоріть, говоріть.

 

     ЯВОРІВСЬКИЙ. Шановний  Олександр Олександрович шановні

 народні  депутати!  Ми  будемо продовжувати, мабуть, зараз

 роботу,  я  хочу зробити з процедури коротесеньку заяву до

 Шейка,  голови  нашої  комісії  по регламенту і Олександра

 Олександровича  Мороза.  В чому суть справи? Наш регламент

 дуже  чітко  регламентує,  я  зачитаю: " Під час засідання

 Верховної  Ради  особи,  які  не є народними депутатами не

 повинні  знаходитись  в  місті  розміщення  депутатів,  за

 винятком,   які   супроводжують   депутатівінвалідів".  Це

 зрозуміло.   Олександр  Олександрович,  мабуть,  за  нашої

 спиною, але наша Верховна Рада, по-моєму, перетворюється в

 Голівуд. Під час обідньої перерви тут відьулись кінозйомки

 нібито з дозволу Оександра Миколайовича Ткаченка, хоч це і

 не  його компетенція. Було відзнято матеріал про кандидата

 в  народні  депутати  Вітренка.  Я вважаю, що це абсолютно

 виходить  за  будь-які  рамки.  Цього  робити  ні  в якому

 випадку не потрібно. За її участю тут! Що це відбувається,

 це ж все-таки Верховна Рада, ми навіть не допускаємо наших

 помічників  сюди!  І це дуже правильно, дуже справедливо! я 
 я                             - 66 - я 

      Я   вважаю,   що   це  просто  дуже  грубе  порушення

 напередодні  просто  виборів  цього...  Залишити  це  поза

 увагою  я  не  маю  права  і  роблю офіційний запит голові

 комісії  Шийкові  розібратись  в  цій  ситуації, бо інакше

 му  тут  заполітизувались  настільки,  що  далі, по-моємо,

 взагалі, жодного питання не зможемо розглянути.

      Дякую.

 

       ГОЛОВА.  У сесійному залі ви маєте на увазі?

 

      _____________А хто дозволяв?

      А  що  викажете  Ткаченко,  та  Ткаченко тільки що на

 засіданні комісії був...

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  ще  раз  вашої  уваги.  І прошу не

 популяризувати  в  даному  випадку  кандидата  в  депутати

 Вітренко.  Не  треба  популяризувати.  Я  думаю,  що у неї

 вистачить аргументі в без такої реклами.

 

      (Шум в залі)

      ___________. Я на засіданні комісії бул.

      ГОЛОВА. Петро Володимирович! Уточніть, будь ласка.

      (Шум в залі)

      ГОЛОВА.  Я  прошу  сідайте  всі  на місце. Сідайте на я 
 я                             - 67 - я 

 місце.  Заспокойтель. Давайте шляхом дискусій на Верховній

 Раді не будемо робити рекламу тому  чи  іншому кандитату.

      Прошу вас.

      Я  за  вашої  згоди  ще  раз поставлю на голосування,

 поіменне   голосування   статтю  116,  так,  яка  визначає

 принципи  агентування.  Оскільки  розійшлися  голоси,  всі

 розуміють,   що  це  корінне  питання  цього  розділу.  Ми

 домовилися  з  вами так і шляхом рейтинговогго голосування

 ми  визначили, зійшлись на цифрі 176, здається, про те, що

 треба,  щоб це право було залишено за державою, особливо в

 наш  складний  час,  коли  розтягується багатства, коли не

 йдуть  валютні надходження і т. д. Тому прохання було таке

 від Комісії: залишити в редакції правої колонки. Так було.

 І шляхом рейтінгового голосування ми вийшли на цю цифру, і

 Олександр  Михайлович  перед  цим  також  сказав, особливо

 посилаючись  на те, що ми будемо днями розглядати бюджет і

 його  валютну  частину,  і  в тому числі будемо розглядати

 джерела надходження до цієї частини.

      Тому  я  ще  раз  праву  колонку  ставлю  на поіменне

 голосування, так як ми з вами і домовилися, у редакції від

 Комісії. Текст у вас перед очима. Прошу вашої уваги, прошу

 зосередитися, голосуйте.

 

      "за"

 

      Рішення не прийнято. Тоді працює ліва колонка. я 
 я                             - 68 - я 

      117 стаття. Зауважень немає.

      118-а - немає.

      119 - немає.

      118, 119 ставиться на голосування.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято.

      120-а, 121-а, 122-а, 123-а, 124-а

  122,4, 123 значіт 120 ,122 включно ставиться на голосування.

 

      Рішення прийнято.

 

      124 Пасько десь там.

      Будь ласка включить.

 

      А Пономаренко я вибачаюсь, Черкаська область, я вибачаюсь.

 

      ПОНОМАРЕНКО.   Олександр   Олександрович   Черекащина

 продовжує пильнувать.

      Другий абзац пункт статті 123 якщо майно, що затонуло

 становить безпосередньо загрозу безпеці судоплавства життю

 і  здоров"ю  людей,  забруднення навколишнього вередовища,

 власник   майна   що   затонув   не   піднімає  в  ттермін

 установленний  портом згідно з цієї статтею порт має право

 за рахунок власника затонулого майна і так далі по тексту. я 
 я                             - 69 - я 

 я  що має місто безпосередньо загроза безпеці судоплавста,

 то  мова  повинна  йти  не  про право а про обов"язок тому

 пропоную  редакцію капітан морського порту зобов"язаний за

 рахунок власника затонулого майна вжити необхідних заходів

 до його негайного підняття і далі по тексту.

      Дякую за увагу.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. По 124 э ще зауваження ? Немає.

      По  125?  Немає. По 126, 127. По 123 проголосували. А

 ви нагадали ну так не можна, ну проголосували по 123 статті.

      Я ще раз  говорю по 127 немає

 128,  129,  130,  131,  132, 133, 134, 135, 136, 137, 138.

 139.  140.  141.  142.  143. 144. 145. 146. 147. 148. 149.

 150.  151.  152.  153.  154. 155. 156. 157. 158. 159. 160.

 161.  Ставлю  на голосування. Хто за те, щоб проголосувать

 до 160 включно, прошу проголосувати. Включить, будь ласка,

 систему.

 

      За -

      Рішення прийнято.

 Нажміть, будь ласка кнопочку. Депутат Роєнко, будь ласка!

 

      РОЄНКО

 

 я 
 я                             - 70 - я 

      (323___________виборчий округ).

      Дайте роз'яснення ось тут: "... не вважається порушенням

 договору  морського  перевезення  вантажу будь-яке відхилення

 судна  від наміченого шляху з метою врятування на морі людей,

 суден і вантажів, а також інше розумне відхилення..." А також

 інше розумне відхилення - що воно означає? Бажано його зняти.

 

      ___________ Розумне мається на увазі.

 

      РОЄНКО    Ну, да. Що воно означає - "розумне"?

 

      ___________ Отклонение от шторма.

 

      РОЄНКО  То  чи  не  карще  було  б  вказати це?! Та інше

 розумне відхилення... А якщо це - прийняття контабанди! То це

 розумно чи не не розумно?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  давайте  не  будем.... Це любе поняття

 можна  ставить  під  сумнів. Або так -або так... Так, щоб час

 загаять?!... Я вважаю, що погодимся з цією формуліровкою?

      162-га, будь ласка?

      163-тя? 164-та? 165-та? 167-ма? 168-ма? 169-та? 170та?

 171-ша?  172-га? 173-тя? 174-та? 175-та? 176-та? 177-ма? 178-

 ма? 179-та? 180-та? 181-ша?

 

 14,  15, 16, 17, 18, 19, 220, 221, 22, 23, 24, 25, 26, 27, я 
 я                             - 71 - я 

 28,  29,  230,  231,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 240,

 241, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 250, 252, 52, 53, 54,

 55,  6,  7,  8,  9, 260, 261.

      Перша,  друга,  третя, четверта, п'ята, шоста, сьома,

 восьма, дев'ята, 280-а, 281-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-

 а,  8-а,  9-а, 290-а, 291-а, 2-а, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а,

 8-а, 9-а, стаття 300-а, 301-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-

 а,  8-а,  9-а, 310-а, 311-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а,

 8-а, 9-а, 320-а, 321-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а,

 9  -а,  330-а, 331, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 341, 341, 342, 3,

 4,  5,  6, 7, 8, 9, 350, 351, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 360,

 361,  2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 370, 371, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

 8,  9,  380,  381,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 390, 391, 392,

 393,  394. Ставлю на голосування всі статті включно до 394

 прошу включити систему.

 

      за

 

      Рішення прийнято.

 

      Ставлю на голосування в цілому .

      ____________73

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  73 повертаємося до неї.

      Включіть депутат Найда,вносить прозицію.

      Я вибачаюся ви письмово вносили пропозицію. я 
 я                             - 72 - я 

      ____________ Вот она есть

      ____________Александр     Николаевич,    просто    мы

 пропустили вчера вы помните. За нее надо проголосовать там

 все утчено и все сделано правильно.

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить  я  ставлю  на голосування праву

 сторону, будь ласка включіть систему.73 стаття права колонка

 

 

      За -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Значить, я ставлю на голосування в цілому Кодекс "Про

 торговельне мореплавство України", прошу включить систему.

 

      За -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Значить,  голові  комісії,  можна, з міста ви хотіли.

 Будь ласка, включить 145 депутат Кужель.

 

      КУЖЕЛЬ. Уважаемые колеги, когда мы принимали Закон "О

 транспорте"    было   допущено    неообходимость   сделать

 редакционные  уточнения.  Это  касается сатьи 23 и 31, где

 написано  о  землях,  которые  выделяются  транспорте. Его

 написано  бесплатно  и  без  оподаткунь.  Это противоречит

 действующему законодательству, поэтому просьба

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь! Я думав, що у вас якісь єсть... я 
 я                             - 73 - я 

 добре слово сказать тим розробникам, а нам потрібно Постанову

 ж  прийнять...  Тому...  Ми  Постанову  не приймаєм, але ми в

 цілому...  Значить,  я  думав,  що ви просто скажете по цьому

 поводу. Тому я хочу поставить на голосування, щоб ми прийняли

 Постанову... На руках у вас Постноава єсть... Зачитувать нема

 потреби? Нема!

      Ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти Постанову

 Верховної Ради по даному питанню - прошу голосувати.

      Включіть, будь ласка, систему!

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 

      Постанова прийнята, спасибі!

      Все?  Ми  це  питання закінчили. По цьому? Назвіть, будь

 ласка! 297-й, будь ласка, включіть!

 

      СЕВРЮКОВ

      (297 виборчий округ)

      Уважаемый председательствующий, уважаемые депутаты!

      Очень  хорошо, что приняты два закона - это позволит нам

 нормативную  базу  в  области транспорта двигать. Однако, два

 момента.

      До  сих пор не выполнено Постановление Верховного Совета

 о совершенствовании структуры управления морским транспортом! я 
 я                             - 74 - я 

 Полгода Кабинет Министров решения не принимает!

      И  второй  вопрос.  Уже  в течение полугода нет министра

 транспорта!   В   течение   полугода  даже  нет  исполняющего

 обязанности министра  транспорта! Только - первый заместитель

 министра...  Поэтому,  в  связи  с  этим,  вы сами понимаете:

 сейчас  законы надо претворять в жизнь, а руководителя нет

 целого  комплекса  транспортного.  Просьба  дать поручение

 Кабинету  Министров,  во-первых,  выполнить  Постановление

 Верховного    Советьа    о   совершенствовании   структуры

 управления  в  морской  отрасли.  И второй вопрос, наконец

 решить  вопрос  с  кадрами.  То  есть,  утвердить министра

 транспорта.

      И  маленькая  справка,  уважаемые  коллеги, в связи с

 болезнью  вчера не мог сказать, по техничекому надзору. На

 сегодняшний  день  технический  надзор  за  речными судами

 украинскими  осущесвляет организация Укргоснадзор. То, что

 касается  украинского  морского  регистра  судоходства, он

 создан.    Однако    сейчас   идет   его   организационное

 становление.  Это для справки. Спасибо.

 

       ГОЛОВА.  Приймається  ваша  пропозиція.  Я думаю, по

 міністру транспорту буде вирішувать Президент, а доручення

 Кабінету  міністрів відповідне ми дамо.

      Будь ласка, ще.

      303, будь ласка, включіть.

 я 
 я                             - 75 - я 

      303, ХЛАБЕНКО, Одесса.

 

      Уважаемый  Александр  Николаевич,  мной 17 числа были

 переданы замечания и предложения к первой редакции Кодекса

 торгового    мореплавания    в    комиссию   по   вопросам

 топливноэнергетического   комплекса,  транспорта  и  связи

 господину   Сергиенко   Виталию   Петровичу.   Однако,   к

 сожалению,  эти  замечания  и предложения свыше тридцати в

 новой  редакции  не учтены. не учтены потребности создания

 правовой  базы  для  медицинского обеспечения безопасности

 мореплавания,   охраны   жизни   и   здоровья   моряков  и

 пассажиров,   карантинной   зациты  территории  Украины  и

 обеспечения    санитарно-эпидемилогического   благополучия

 населения.  Кодекс  имеет огромное международное значение.

 Однако  он  также  не  учитывает  важных  законодалтельных

 международных актов и конвенции по вопросам медицинского

 санитарно-эпидемиологического   обеспечения   безопасности

 мореплавания.  Кодекс отрван от человека и моряка, который

 круглосуточно   работает   в  экстремальных  ситуациях  на

 плавредствах и испытывает комполекс отрицательных рейсовых

 и  судовых  факторов. Игнорировать предложение медыцины, я

 считаю,  не  корректно  и  недопустимо.  Учитывая важность

 вышеомеченного, вношу предложение: разработать подзаконный

 документ к Кодексу "Медицинское обеспечение и безопасности

 торгового   мореплавания".   Мы   готовы   подготовить   и

 представить  на  рассмотрение  этот  подзаконный документ. я 
 я                             - 76 - я 

 Благодарю за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Я  думаю, що депутат Шевченко уважно слухав.

 Да?   Комісія   ці   документи   прийме   і  дійсно  треба

 доопрацювать. По цьому питанню вносилась пропозиція вчора,

 коли ми розглядали Кодекс, який  сьогодні прийняли.

      Будь ласка, включіть депутата Кожушко.

 

      КОЖУШКО.

      Я  продолжу то, что говорил, я прошу в частині другій

 статті  23  в такой редакции "До сладу земель залтзничного

 транспорту  входять  землі,  що прилягають до залізничного

 полотна  є  смугою  відведення залізниць і віддаються їм в

 користування відповідно до чинного Законодавства".

      Частину  четверту  статті 35 в такой редакции "Землі,

 що   находяться  під  автомобільними  дорогами  загального

 користування   і   їх   спорудження,   надаються  дорожним

 організаціям   у   користування   відповідно   до  чинного

 Законодавства".

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приймаєть.  Будь  ласка, який? 259, будь

 ласка, включіть.

 

      ДОНЧЕНКО.

 я 
 я                             - 77 - я 

       259(..........)    избирательный   округ,   Донченко

 фракция коммунистов.

      Уважаемые депутаты, вы сегодня получили дополнительно

 поправку  к  статье  18  Закона  о  транспорте, касающейся

 вопроса  забастовки  на  транспорте.  Сейчас тут Александр

 Михайлович  очень  правильно  сказал о тех двух положениях

 Закона,  которые  не  попали в законодательное поле. То же

 самое  касается и действующей страктовки статьи 18: она не

 попадает  в  международную  конвенцию МОД, а допбровольным

 премирением  и арбитраже. Я могу сейчас зачитать дословно,

 что   звучит  в  статье  7  -это  рекомендации.  22  номер

 рекомендаций.  Рекомендация  МОД.  "Ни  одно  из положений

 настоящей   рекомендации   не   может  истолковывать,  как

 ограничение  в  каком  бы  то  ни  было отношении права на

 забастовку". То есть наш Закон о транспорте статья 18 не

 попадает  в  эту статью МОД. Я бы просил сегодня, чтобы мы

 не  возвращались через 2, 3, 4, 5 дней к 18 статьепо новой

 по  транспорту,  проголосовать  за  ту  редакцию,  которая

 сегодня роздана вам.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Депутат  Кожушко,  будь ласка,

 145-ий.

 

      КОЖУШКО.

 я 
 я                             - 78 - я 

       Я  еще  раз  повторяю: Комиссия не рассматривала. Но

 то,  что  говорит  уважаемый  депутат, у нас есть статья в

 законе  я  ее  номер  не помню где записано четко что если

 Украина   вступает  в  Международный  сообщество  и  даное

 положение    применено    договором    иным   вступает   в

 международное положение, такая статья есть так что если мы

 вступили автоматически выполняеться международный договор.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю давайте комісії погодьте а потім

 не  будем тут так голосно тут спорить. Які ще є зауваження

 далі  поправки.  Немає  є  да, будь ласка включить депутат

 Найда, потом Малчунін.

 

      НАЙДА. 396 округ Найда.

      Уважаемые депутаты внесеная правка она вынужденная мы

 с   вами   проголосовали   что  земли  железной  дороги  и

 автомобильных дорог даються им бесплатно, тепер нас просто

 нашу  комисию вынуждают, чтобы сегодня государство которое

 выделяет  деньги на строительство автомобильных дорог и на

 содержание, на содержание железных дорог выделяет средства

 своих  же  государственных  надо  будет  государство будет

 платить  для железных, аввтомобильных дорог чтоб заплатить

 налог. Ну какая-то логика должна быть в наших действиях.

      В  тот раз мы проголосовали правильно и нечего сейчас

 эти   правки   вносить   нас  вынуждает  просто  Александр

 Михайлович не се сказал, он постеснялся. я 
 я                             - 79 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю шановні колеги, до вашого відома

 я  тільки  дам  справку  таку,  у нас із 34 міліонів орної

 землі 41, 2 сільгоспугідь -5 мільйонів не оподатковується,

 а  якщо  земля  сьогоні хочемо щоб вона була товаром і так

 записано  у Указі то я думаю, що якщо товар ціни немає, то

 він уже не товар.

      Тому  давайте  ми не будемо, депутат Манчуленко, будь

 ласка .

 

      ГЕОРГІЙ  МАНЧУЛЕНКО  435 Заставніцький виборчий округ

 Чернівецька область.

 

      Шановний Олександре Миколайовичу!

      Я  хотів  би звернути вашу увагу на такий факт, що до

 нинішнього  часу на території Чернівецької області частина

 залізниці підпорядкована Молдавській залізній дорозі, якщо

 ми  залишемо  таку норму, як тут було записано без оплати,

 без оподаткування .

      То  ми  будемо  виглядати дуже цікаво. Коли практично

 землі   будемо   надавати  безоплатне  користування  іншій

 державі це відносно поправок до статті 23 і 31.

      Щодо  поправкі  статті  18  то  я  погоджуюся  з цією

 пропозицією, але вношу таку на ваш розгляд пропозицію, щоб

 доручити  комісії,  яку очолює Кожушко розібратися із цією

 поправкою . я 
 я                             - 80 - я 

      Скажімо  на наступний тиждень у середу винести так би

 мовити  своє  рішення від комісії і відносно цієї поправки

 щодо припинення роботи страйку на підприємствах транспорту .

      Дякую.

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.  Значить  є  ще,  підтримаємо,

 ставлю на голосування ці поправки будь ласка включіть систему.

 

      ЗА -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      А  тепер,  так,  як  ми  з  ранку  з вами домовились,

 розглянути  слідуюче  питання  порядку деного про обласний

 суд   автономної   Республіки   Крим.  Доповідач  Стефанюк

 Володимир  Сергійович,  перший заступник голови Верховного

 Суду України, будь ласка.

 

      СТЕФАНЮК   В.   С.  Шановний  Олександр  Миколайович,

 шановні  народні  депутати, необхідність обговорення цього

 питання   обумовлюється  змінами,  що  були  внесеними  до

 Конституції  України,  Законами від 24 лютого і 21 вересня

 1994 року; та недоцільностю проведення дострокових виборів

 і  сутність  цієї  судовиї  ланки,  так як і повноваження,

 практично  не  змінилися.  То  єсть  (..........)  і потом

 виникає   питання,   передбачається  тільки  переіменувати

 обласний  суд  автономної  Республіки Крим у Верховний Суд

 автномної  Республіки  Крим.  А посади голови, заступників

 голови  і  суддів  обласного  суду переіменувати на посади я 
 я                             - 81 - я 

 голови   і   його   заступників,  суддів  Верховного  Суду

 автономної  Республіки  Крим, з визначенням повноважень їх

 танародних засідателів.

      Проект    Постанови    вам    розданий,   прошу   вас

 підтримувати.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодимся? Підтримаєм. Ставлю на голосування

 пропозицію,   внесену  Стефанюком.  Постанови  проект  у  вас

 розданий. Будь ласка, включіть систему!

 

      ЗА -

      ПРОТИ -

      УТРИМАЛОСЬ -

 

      Не    зрозуміли?    Значить    не    підтримується?   Не

 підтримується! І запитань не було по даному питанню, да?!

      (Шум в залі).

      Я думаю... Одну хвилиночку!

 

      СТЕФАНЮК

      Шановні депутати!

      Справа  в тому, що згідно Конституції діє Верховний Суд.

 А обласний суд - як такого - немає. Тому треба зараз проводити

 вибори!  А нема потреби, тому що повноваження не змінилися, і

 стоїть  потреба, щоб просто перейменування зробити: обласного я 
 я                             - 82 - я 

 суду перейменування посад.

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є запитання? Чи нема запитань? Є! Нема? 85-й

 включіть, будь ласка!

 

      КАРПЕНКО

      (85  ___________виборчий округ, Дніпропетровська фракція

 комуністів).

      Шановні депутати, шановний головуючий!

      Я тільки... тут незрозуміло: ми робимо ті кроки, які нам

 не потрібно робити. Що я маю на увазі?

      Десь  місяць  тому  переіменували,  що це є Автономна

 Республіка  Крим.  А  судді  залишились  обласними. Я, по-

 перше, прошу, щоб доцільно проголосувати за цей проект, що

 вноситься,  і  питання.  А прокурор, обласний залишається?

 Він  не  має права зараз, те, що було в Криму6 і дай Боже,

 щоб   все   було   нормально.   Але  ж  прокурор  обласний

 залишається. То це питання до Міністерства юстиції.

 

       ГОЛОВА.  До  Генеральної  Прокуратури,  це  не  наша

 компетенція.

 

      _____________   Ні,   я   розумію,   але  я  озвучую,

 Олександре   Миколайович,   все-таки  депутатський  запит.

 Прокурор  області  з  правами області. А ми п роголосували я 
 я                             - 83 - я 

 місяць тому, що це автономна республіка. То давайте будемо

 уже,  як  казав  Президент,  толдерантними  туди і дальше,

 дальше.

 

      _____________  В  Конституції не передбачено, в нас в

 Коституції  України  не передбачено, що там Генеральний чи

 там який Прокурор криму, а те, що Верховний суд Астономної

 Республіки -це передбачено. Тому треба привести все в стан

 відповідності з діючою  Конституцією.

 

      _____________    Я    не    говорю   за   Генеральную

 прокуратуру(..........)(..........)(..........)

 

 

       ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.

      Включіт, будь ласка, депутат Манчуленко.

 

 

      МАНЧУЛЕНКО,  435.

 

      Шановний Олександр Миколайовичу, шановний доповідачу.

 Дійсно,  ми  внесли  певні зміни до Конституції, Осносного

 Закону  України, але ми також знаємо і ту ситуацію, яка на

 сьогднішній  день  є  в Криму. І ми скасували ряд Постанов

 Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, які суперечать

 законодавству  України.  Але  ми знаємо і також про те, що я 
 я                             - 84 - я 

 кримська влада вимагає, щоб Конституцію України привести у

 відповідність із Конституцією Криму на сьогоднішній  день.

 Мені здається, що ми йдемо логічно до такого висновку, що,

 можливо,  автономію в Криму не те що недоцільно, а взагалі

 не потрібно. То чи варто на сьогоднішній день опереджувати

 події і виносити це питання на розгляд. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Депутат Кармазін.

 

      КАРМАЗІН.

      299 округ, Кармазін.

 

      ___________. Олексадндр Миколайович, я дам відповідь.

      ГОЛОВА. Володимир Скргійович, будь ласка.

      ___________.  Я  на  це  дам  відповідь.  Тут неможна

 ставити   целісообразно   чи   ні.  Доцільно.  Тому  що  є

 Конституція,  суд повинен діяти кожний день, і він повинен

 відповідати. В противному разі треба вибирати новий суд, а

 немає    в    цьому    доцільності.   Треба   провести   з

 відповідністю.  Да  нічого, як будуть проведені відповідні

 зміни,  ми зможем його перейменувати так, як відповідно до

 тієї  нової  Конституції,  а  зараз  треба  провести,  зоб

 Законодавство наше Українське і Конституція співпадали.

 

      ГОЛОВА. Депутат Кармазін, будь ласка.

 я 
 я                             - 85 - я 

      КАРМАЗІН.

      Шановні народні депутати!

      Я  вас  дуже прошу, давайте ми вже, ну, що хочемо від

 Кримської   Автономної   Республіки?   Щоб  вона  поважала

 Конституцію  України і щоб вона привела Законодавство своє

 у відповідність. Якщо ми цього хочемо і це чесно, так воно

 і повинно бути, то чому ж ми самі тоді не  поважаємо  свою

 Конституцію.  Ми  давно  повинні  були  це зробити, але не

 зробили  цього.  Тому, я вас прошу, може хтось не зрозумів

 за  що саме йшла мова. Не йде зараз зміна, то потім буде в

 цьому  залі ви всі будете вирішувати, що далі робити, якщо

 не  виконає  Верховна  Рада  Криму  своїх...  не приведе у

 відповідність своїх Конститції та законів.

      А сьогодні йде про те, що фактично Верховний Суд, але

 називається   так  і  вже  той  проект,  який  зараз є,  він

 розумний, він виважений, він відповідає діючій Конституції

 України.   Давайте   ми   її  будемо  поважати  і  служити

 Конституції.   Нас   по   ній   обрали.  Я  закликаю  всіх

 проголосувати  зараз  і  не ставити тут проблему на голому

 місті.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   думаю,   що   ми  вислухали  голову

 Тимчасової  комісії  по Криму. Давайте ми юриста і уважимо

 і  ті пропозиції, які внесені, мабуть, останню пропозицію,

 яку  вніс  депутат  Кармазін.  Я прошу ще раз поставити на я 
 я                             - 86 - я 

 голосування. Включіть ,будь ласка, систему.

 

      "за"

 

      Рішення прийнято, спасибі.

      Будь  ласка,  по  другому питанню: про обрання суддів

 Верховного  Суду  Автономної  Республіки  Крим  та  деяких

 обласних  і  військових  судів  та про звільнення з посади

 Голови Військового Суду центрального регіону. Будь ласка.

 

      _______________

 

      Шановні  народні  депутати,  відповідно до статті 150

 Конституції  України  статті  9  Закону України про статус

 суддів  вам  сьогодні  належить  обрати 11 суддів, обласних

 суддів, голову  Військового  Суду  Центрального регіону та

 двох заступників військових суддів регіонів.

      Всі   кандидатури   -це   досвідчені   юристи,  мають

 відповідний   стаж   судової  роботи,  всі,  без  винятку,

 характеризуються   тільки   позитивно,   їх   до   обрання

 рекомендують  Вища  коаліційна  комісія  суддів України та

 кваліфікаційна комісія суддів обласних судів.

      Комісія  Верховної  Ради  України  з  питань правової

 політики  та  судово-правововї реформи дійшла висновку про

 можливість  обрання  цих  кандидатів  на  відпівдну судові

 посади  крім  того  у  відповідності  до  статті 15 Закону я 
 я                             - 87 - я 

 України  про статус судів он належить вирішити питання про

 припинення    повноважень    голови    військового    суду

 центрального  регіону  богатирьова  василя  Івановича у зв

 "язку з виїздом за межі України.

      Проекти я вам роздан і прошу розглянути підтримати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Будуть запитання.Підтримаєм.

      По  будь ласка.

      Одну хвилиночку.

 

      __________  там він Богатирев звільнився поїхав і там

 працює міністерство юстиції Російській Федерації. Там його

 близькі.

 

      __________ 202 Рогатинський виборчий округ депутат Крусель.

      Шановний  доповідачу, у нас діє закон про судочинство

 є  закон  про статус суддів є положення про кваліфакаційні

 комісії.  Я  розумію,  що  ці  кандидатури проходили старі

 кваліфакаційні  комісії. Чому нам не поставити питання про

 затвердженя  представництва  в кваліфікаційній комісії від

 Верховної Ради а тоді вже приступати хай би ці кандидатури

 проходиличерез нові кваліфікаційні комісії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      __________  Значить  я  відповідаю  що ці кандидатури я 
 я                             - 88 - я 

 пройшли   через  нові  кваліфікаційні  комісії  вона  була

 недокомплектована  зараз вирішуеться питанне, але це діють

 і  вища  кваліфікаційна  комісія  і кваліфікаційні комісії

 обласних  судів  вони  нові  вибрані  вища  кваліфікаційна

 другим з"їздом судів обрана і тільки так так конституційно

 створенний  і вони діють, тому тут не можна говорити що це

 старі кваліфіфкаційні комісії.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще  запитання?  Немає  більше. Ставлю на

 голосування  постанову  Верховної  Ради про обрання суддів

 Верховного  Суду  Автономної  Республіки  Крим  та  деяких

 обласних і військових судів.

      Автономна  Республіка  Крим  у вас є на руках? Є і по

 остальних  областях  ставлю  на  голосування.  Будь  ласка

 включіть систему. Хто за дану постанову?

 

      ЗА -

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      ____________Про звільнення...

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Значить  про  звільнення з посади Голови

 військового суду центрального регіону Багатирьова, будь ласка.

      Запитання є? Немає. Зауважень немає ставлю на голосування.

      Хто за дану постанову прошу проголосувати. Включіть систему.

 

      ЗА- я 
 я                             - 89 - я 

 

      Рішення прийнято. Спасибі сідайте будь ласка.

      Шановні  колеги,  у  вас  на  руках  є.  Нам потрібно

 провести  ратифікацію двох проектів Закону "По ратифікації

 консульскої    конвенсії    між   України   социалістичної

 республіки  В"єтнам  і  народною  республікою  Корейською.

 Будем    розглядать.    Будь   ласка,   Ліпатов   Валентин

 Миколайович, заступник Міністра закордоних справ.

      Зразу  голосуєм.  Тоді  ставлю на голосування. Хто за

 те,  щоб  ратифікувати проект Закону України "Консульської

 конвенсії між України сіциалістичної республікою В"єтнам".

 Прошу проголосувати.

 

      За -

      Рішення прийнято.

      Про    проект   Закону   України   "Про   ратифікацію

 консульскої  конвенсії між Україної і Корейською  народною

 демократичною  республікою".  Ставлю  на голосування. Будь

 ласка, включить систему.

 

      За -

      Рішення  прийнято.  Спасибі  Валентин  Миколайович за

 плідну роботу. Сідайте.

      Значить,  у  нас  з  урахуванням,  ще  була   внесена

 пропозиція,  щоб  ми відвели на "різне", але у нас ще одне

 питання,  за яке ми з вами голосували рано, щоб розглянути я 
 я                             - 90 - я 

 проект  Закону  про  використання  ядерної  енергетики  та

 радіаційну безпеку.

 

      (Шум в залі).

 

      Давайте  порадимся,  тому  що, безперечно, для розшгляду

 цього питання  часу,  мабуть,  у  нас не хватить... Тоді - на

 різне.   Значить,   давайте,   ми,   можливо,   щоб  з  місця

 Павловський...  Скільки  він  часу  попросив  би для розгляду

 питання?

      Включіть,   будь   ласка,   голову   Комісії,   депутата

 Павловського.

 

      ПАВЛОВСЬКИЙ

      Для розгляду цього питання потрібно півтори години.

 

      (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Півтори  години!  Значить, що будем робить?

 Перенесем?  На  слідуючий  тиждень,  на вівторок. Хто за дану

 пропозицію - прошу проголосувати.

      У слідуючий вівторок!

      Сьогодні?   Хто  за  те,  щоб  по  скороченій  процедурі

 сьогодні розглянуть - прошу проголосувать. Прошу проголосувать,

 щоб розглянуть по скороченій програмі.

 я 
 я                             - 91 - я 

       ЗА -

       ПРОТИ -

       УТРИМАЛОСЬ -

 

      На вівторок! Питань немає.

      Тоді той час, який залишився, ми відведемо на різне.

      Кияшко? будь ласка.

 

      КИЯШКО.   Уважаемый  Александр  Николаевич,  здесь  в

 повестке  дня у нас стоит очень простой вопрос про порядок

 приведения   в   действие  статьи  5  Закона  Украины  про

 громадянство   Украины   касательно   военнослужащих.   Он

 рассмотрен,  я  доложил  бы,  в  течение  трех минут мы бы

 проголосовали.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я думаю, давайте  ми підтримаємо. Є

       пропозиція розглянути.

      Слово    надається    Сергію   Миколайовичу   Кияшко,

 заступнику голови комісії з питань  прав людини.

 

       КИЯШКО.

 

      Уважаемые  коллеги, 14 липня цього року Верховна Рада

 прийняла  Закон  Украины  про  внесение изменения к Закону

 Украины  про гражданство Украины. Каким было Постановление

 о  том,  что  военнослужащим  выдается  поспорт гражданина я 
 я                             - 92 - я 

 Украёны. Кабинет министров обратился к Верховному Совету о

 введение  в  действие  данного  законопроекта и предлагает

 введение  этого  в  действие с первого января 1995 года, а

 также отменить пункт 20 с положения про паспорт гражданина

 Укараины,  которым  устанавливается норма про обязательную

 сдачу  для  военкомата  или военной части паспорт в случае

 призыва на военную службу либо призыва на сборы. Поэтому у

 вас  есть  постаносление  про  порядок застосування статьи

 Закону    України    про    громадянство    України   щодо

 військовослужбовців".   В  двух  пунктах:  установити,  що

 частина  перша  статті  5  Закону про громадянство України

 щодо(..........)  воєннослужбовців  застосуються з 1 січня

 1995, а також визнати таким, що втратив чинність з 1 січня

 1995  року  пункт  20  "Положення  про паспорт громадянина

 України",  затвердженого Постановою Верховної Ради України

 від 2 вересня 1993 року; "Про внесення змін і доповнень до

 положення  про паспорт громадянина України", затвердженого

 Постановою   Верховної   Ради  України  "Про  затвердження

 положень  про паспорт громадянина України та свідоцтва про

 народження".

      Прошу поставить на голосование и проголосовать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Ббудь    ласка,    включіть,   депутат

 Поровський.

 

      ПОРОВСЬКИЙ. я 
 я                             - 93 - я 

 

      Микола Поровський.

      Скажіть,     будь     ласка,     надання     паспорту

 військовослужбовцям  -це  стосується  виключно  офіцерів і

 прапорщиків,   чи  так  само  військовослужбовців  дійсної

 служби, призвані на службу будуть із паспортами?

 

      _______________  Согласно  тому  Закону,  который  мы

 принимали,   это   касаетсяч   только  сержантов,  солдат,

 офицеров,   прапорщиков   в  действующей  армии,  то  есть

 постоянно срока (..........)

 

      ПОРОВСЬКИЙ.  Тоді  скажіть, будь ласка, чи не буде це

 сприяти  тому,  що  дизертири,  які  трапляються  в  нас в

 Збройних  Силах,  із  паспортом  будуть взагалі невловимі.

 Вони  будуть  подорожувати по всій Україюні, на всіх видах

 транспорту,  перебувати  в  різних містах. І чи це не буде

 сприяти  тому,  що людина, яка буде мати паспорт на руках,

 буде взагалі невловима в випаджку дизертирства із Збройних

 Сил?

 

 

      __________Значит  мы  рассматриваем  этот  вопрос и в

 комиси  и  на сессии Верховного совета когда анализировали

 прбблему  должен  ли наш офицер или прапорщык иметь только

 военную   книжку  либо  как  все  граждане  Украины  иметь я 
 я                             - 94 - я 

 паспорт, чтобы иметь прописку планы на жылье и так далее и

 так  далее.  И  мы  приняли  постановление,  что офицеры и

 вообще  те  котороые  находяться на професиональной службе

 воинской  они  имеют  право  носить помиом военнной книжки

 паспорт.   А  этим  постановлением  мы  только  воводим  в

 дейцствие то постановление которое мы приняли раньше.

      Только  военнослужащие. Которые професионально служат

 в Вооруженных силах.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Недригайло будь ласка.

 

      НЕДРИГАЙЛО.  Шановний  доповідач,  вже  один раз була

 допущена  помилка  там про комерційні банки розмовляли про

 зброю  і  приймали  документи,  зараз  я хочу запитати а з

 Міністерством  внутрішніх  справ  цей документ узгодженний

 там ....не допуститит якісь недоречки.Дякую.

 

      __________  Со  всеми Министерствами в том числе и по

 внутренним делам согласовано.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще  є  запитання.  Нема.  є  пропозиція

 прийняти  дану постанову с цими поправками. Прошу включить

 систему, голосуєм.

 

      Рішення прийнято Спасибі.

 я 
 я                             - 95 - я 

      Шановні  колеги! Давайте порадимося є таке питання ще

 невелике,   я   дам   Чернявський,  про  обрання  народних

 депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради

 у вас на руках є я можу зачитати , зачитати? Я зачитаю.

      Постанова Верховної Ради України про обрання народних

 депутатів України членами постійних комісій.

      Верховна Рада України постановляє:

      -Обрати  народних  депутатів  України -Бабича Валерія

 Григоровича  членом  постійної  комісії  Верховної  Ради з

 питань   економічної   політики   та  управління  народним

 господарством.

      ВАСИЛЬЄВА   Геннадія   Андрійовича  членом  постійної

 комісії  Верховної  Ради  України  з  питань  законності і

 правопорядку.

      ЗАГОРОДНЬОГО  Григорія  Дмитровича  членом  постійної

 комісії  Верховної  Ради України з питань Агропромислового

 комплексу земельних ресурсів та соціального розвитку села.

      ДЕГТЯРЕНКО   Григорія   Юхимовича   членом  постійної

 Комісії   Верховної  Ради  України  з  питань  фінансів  і

 банківської дільності .

      КАВУНА  Василь  Михайловича  членом постійної комісії

 Верховної Ради України з питань Агропромислового комплексу

 земельних ресурсів та соціального розвитку села.

      МАГДУ   Івана   Івановича  членом  постійної  комісії

 Верховної  Ради  України  з  питань фінансів і банківської

 діяльності. я 
 я                             - 96 - я 

      ОЛЬХОВСЬКОГО   Бориса   Івановича   членом  постійної

 комісії  Верховної  Ради України в закордонних справах і в

 зв"язках з СНД

      ЧЕМЕРИСА  Володимира  Володимировича членом постійної

 комісії  Верховної Ради України з питань базової галузі та

 соціальноекономічного розвитку регіонів.

      По  порядку,  я  прошу  включити  систему.  З мотивів

 включить, будь ласка, депутата Шайка.

 

      ШАЙКО. Шановний Олександр Миколайович, шановні колеги

 депутати,  нам зараз запропонований список, який ми вже не

 затвердили  один  раз,  точ  в  точ,  як  кажуть. До нашої

 комісії  депутат  Бортнік і депутат Семенчук подали заяви,

 півтора  тиждні тому. Я їх належним чином оформив і віддав

 в   Секретаріат.   Чомусь  ці  два  призвища  сьогодні  не

 прозвучало в повідомленні Олександра Миколайовича.

      Я  все  такі  просив  би  зважити  на пропозицію, яка

 сьогодні  вже звучала в залі. Не ставити на голосування це

 питання  зараз.  А  все  такі  відпрацювати  як  раз і тих

 депутатів, що зараз поповнили депутатський корпус, а потім

 проголосувати всіх одним списком. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  не  собираюсь  коментувати  пояснення

 депутат  Шейка,  але  я думаю, що давайте ми подумаєм хіба

 можна  так,  якщо  хтось  повинен  сьогодні працювать і ще

 когось  чекать.  Я  не думаю, що ми можем сьогодні заоднро я 
 я                             - 97 - я 

 проголосувать. Не обов"язково за всіх.

      213,  будь  ласка,  включить.  Депутат Шевченко, будь

 ласка.

 

      ШЕВЧЕНКО.

 

 (Шум в залі).

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги! Не чути! Депутат Шевченко,

 надо  на  своєму  місці  буть!  Включіть депутата Зайця Івана

 Олександровича!

 

      (Шум в залі).

 

      ЗАЄЦЬ І.О. Шановні депутати, шановний головуючий!

      Я  підтримую цю пропозицію, яка поступила від Шейка от з

 яких  міркувань. Ви пам'ятаєте, що ми позавчора проголосували

 і  наклали  мораторій  на проведення виборів на цілий рік. Це

 перше.  Це означає, що буквально через тиждень ми будемо мати

 на  цілий рік постійний склад Верховної Ради. Залишилося лише

 провести  вибори  в  одному  окрузі. І таким чином ми справді

 будемо  мати  те  коло людей, з якого треба... ну, яких треба

 розкидати  (будемо  так говорити) по постійних комісіях. Тому

 питання  йде  не  про  затяжку  на півроку чи на інші речі, а

 питання йде про те, щоб раз і назавжди вирішити цей список.

      Що стосується цього списку, то я мушу вам сказати, що по я 
 я                             - 98 - я 

 багатьох  комісіях  навіть  не  вирішували питання про тих чи

 інших людей. Зокрема, взяти Комісії в закордонних справах -ми

 не слухали цього питання, нам просто знову дають людей. У нас

 уже є 23 чоловіки, буде 24 чоловіки. Ми будемо мати справу, в

 одних  комісіях...  знову ж таки, це робиться для того... для

 якихось  політичних  міркувань...  В інших комісіях, таких як

 Шейко там, в екології -людей є дуже мало. Тому я би просив би

 прислухатися  до  такої  пропозиції: прийде останній  депутат

 (ось  буквально  через тиждень), ми будемо мати повний склад,

 розглянемо   ці   комісії,   ці  прізвища  по  комісіях  і

 (..........)  списком  проголосуємо. І щоб не було ніякого

 політичного  підтексту  у  цих  всіх  рішеннях.  Не  треба

 змінювати той баланс6 який склався у нас у Верховній Раді.

 дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кожний,  як  кажуть,  з  своєї  позиції,

 правий.  В тому числі, Іван Олександрович теж правий, якщо

 виходять з його міркувань.

      270 виборчий округ.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ, 270 виборчий  округ.

      Шановний  головуючий,  шановні депутати, я хотів би з

 мотивів  те сказати з цього приводу. Річ в тому, що цей же

 список  ми  минулого  разу не проголосували. Але є ще один

 момент.  Річ в тому, що у нас деякі комісії роздуті -27-28

 чоловік, а деякі комісії просто на грані вимирання... я 
 я                             - 99 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Нащо повторяти те, що вже сказано.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.  Тому пропозиція така: список остаточний

 до  кінця  наступного тижня оформити, депутати, які тут є,

 щоб  розібрались  по  комісіях,  комісії  це переглянули і

 винесли  остаточний список на засідання Верховної Ради. Бо

 я  знаю точно, що деякі члени нашої Фракції, вони подавали

 заявки  в Секретаріат, що вони йдуть в ту чи іншу комісію,

 вони  в  цей  список  не  включені.  Тому  я  пропоную  не

 голосувати за цей список і  відкласти це.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція зняти з розгляду дане питання.

      (Шум у залі)

      Тоді давайте....Ну, не надо поправлять.

      Перше  було  за те, щоб проголосувати, і друге за те,

 щоб зняти з голосування. Тому я по порядку і ставлю.

      Хто  за  те,  щоб  прийняти  дану  Постанову  і  всіх

 депутатів,  які  подали  заяви  в дані комісії затвердити?

 Прошу проголосувати. Включіть, будь ласка, систему.

 

      За

 

      Рішення не прийнято.

      Таким чином питання знімається.

      (Шум в залі) я 
 я                             - 100 - я 

      Носову по процедурі дайте, будь ласка, слово.

 

      НОСОВ.

      Шановні депутати!

      Регламент   передбачає,   що   коли   є  відступ  від

 пропорційного  представництва  внутрі комісії, то має бути

 спільне  рішення узгоджуваної Ради депутатських груп. Коли

 таке  рішення  спільне  буде,  то  у  нас не буде виникати

 суперечок внутрі залу. І тому, коли будуть наступного разу

 виносить, ви, будь ласка, зачитайте це спільне рішення.

      Крім того, Регламент передбачає можливість обмінятися

 місцями  в  комісіях  один раз на рік. Можна цю можливість

 використовувати  за  домовленістю.  Так  що досить гнучкий

 механізм є, тільки треба вміти ним користуватися. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Значить,  шановні колеги! Ми з

 вами  домовились  розглянути  питання,  а  потім  відвести

 півгодини  на  різне. Тому я прошу... с процедкри включіть

 депутат Чернявський, Суми.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ.

 

 

      Дякую,  Олександр Миколайович, я звертаюсь до вас, і,

 шановні  колеги, просив би підтримати. Знаючи, що сьогодні

 о  15-ій  годині  буде  засідання  Президії,  я  знаю,  що я                             - 101 - я 

 надзвичайно  тяжке  становище  склалося  на  Сумщині, але,

 напевне,  і в інших регіонах з питанням завезення пального

 в    окремих    господарствах,   навіть   не   в   окремих

 господарствах,  а  регіонах, доходить до того, що нема чим

 відвезти  м'ясо,  молоко  і інші так необхідні продукти. Я

 вже  не  говорю  за  те,  що  на  фермах  немає яким чином

 підвезти  корми  дохудоби.  Тому  просив  би,  щоб  ви  це

 розглянули  там  на  засіданні Президії і потім в вівторок

 нам повідомили.

      І  інше  питання.  Сьогодні  фінансовий стан багатьох

 господарств  такий,  що  ми  підвищили  заробітну  плату в

 бюджетних  організаціях,  а  в колгоспах або в колективних

 господарствах немає яким чином заплатит вже кілька місяців

 заробітну  плату.  Я  просив  би,  щоб  і  це питання було

 розглянуте,  який чином: чи виділенням кредитів, чи іншим,

 чи  шляхом  компенсації  тих  втрат,  що  ми  понесли  від

 прийняття 733 Постанови.

      Дякую вам за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, одну хвилинку, я повинен записать.

 Таким  чином  ми  перейшли  до різного. Ще дам одного 82 і

 переходвмо до різного. Будь ласка включить.

 

      __________  Шановні  колеги  Олександр Миколайович ми

 вже  в  котре відкладаемо питанне яке сьогодні є у порядку

 денному  це  проект положень закону про національну раду з я 
 я                             - 102 - я 

 питань  телебачення  радіомовлення  та їх склад. Не знаємо

 чому це так робиться. Тому я запитаю есть тут у нас голова

 хай  він  відповість.  чому  це так. Ми сьогодні ізвлекалі

 стільки  часу  то  я  пропоную  сьогодня  не переходити до

 різного  а  розглянути  питанне  про  перелік  питань  для

 розгляду  на пленарних засіданнях на наступний тиждень є в

 нас  сьогодні  20  хвили  і  ми  ці 20 хвилин зекономимо в

 вівторок. і розглянути питанне це.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питанне  хороше це. Всім роздано на руки

 перелік да. Я думаю розгляд питання на Національну Раду по

 радіо   і   телебаченню.   Значить  щшановні  колеги  воно

 уточняеться  з  боку  Верховної  Ради  дійсно  кандидатури

 підібрані 4 особи.

      З  боку  президента  йде  уточнення  я  думаю  що  на

 слідующому  тижні  ми  це питанне обов"язково розглянемо і

 завтердим цю Національну Раду.

      Це  перше.  По-друге  щоб  нам сьогодні розглянути як

 були   на   ранішньому  засіданні  внесено  пропозиція  на

 попередній  тиждень  розглянити  порядок денний роботи вам

 розданний   на  руки  порядок  денний.  будем  розглядатть

 порядок  денний.  Будем  розглядать  порядок дений? Хто за

 дану   прпозицію  прошу  проголосувать.  Прядок  дений  на

 слідуючий тиждень роботи в пленарному режимі і в комісіях.

 

      За - я 
 я                             - 103 - я 

      Рішення прийнято.

      Давайте тоді по порядку. Перше, що я хотів би сказати

 вам,  що  ті  питання,  які  ми не встигли на цьому тиждні

 розглянути, ми їх переносим, тут питань не буде.

      А тепер давайте по тому переліку, який тут єсть. Будь

 ласка,  я  включу  систему,  запишемся  і ми тоді... Прошу

 включить систему на запис. Спасибі. Висвітіть, будь ласка.

      Депутат Донченко, будь ласка, за ним буде Довгань.

 

      ДОНЧЕНКО.  Донченко,  259  Старовинский избирательный

 округ,  фракция коммунистов.

      Александр  Николаевич,  я  ознакомился  внимательно с

 этим переликом и не вижу здесь вопроса, связаного с Указом

 Президента  "О  земле".  Он  у нас стоял в повестке дня на

 этой  неделе,  точно  так  же  как Закон "Про місцеві Ради

 народних  депутатів",  но  Закон про мисцеви Рады стоит, а

 того нет... И еще один вопрос.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  Я  вибачаюсь,  щоб зразу... Ви,

 мабуть,  виходили?  Давав пояснення по цьому поводу Олександр

 Мороз,  що  сьогодні...  Зараз  ідуть  зустріч  Президента  і

 підписаний  лист за пропозицією аграрної Комісії про внесення

 уточнень  по  пунктах  2,  3,  4,  і  6...  Я думаю, що ми на

 слідуючому тижні...

 

      ЗАЄЦЬ я 
 я                             - 104 - я 

      Александр Николаевич!

      Пусть это так и будет! Пусть они вносят! Если...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не надо уточнять! Ми час гаєм!

 

      ЗАЄЦЬ

      И  второй  вопрос.  Сейчас  только,  когда рассматривали

 Закон  о транспорте, приняли решение, что в среду рассмотреть

 и  вот  эту  18-ю  статью.  Я  бы  просил  ее тоже включить в

 перелик...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хорошо.  Довгань. Депутат Довгань, за ним -

 Аксьоненко. Будь ласка!

 

      ДОВГАНЬ

 

      Шановний Олександр Миколайович!

      Я  вважаю,  що  все-таки  питання  про  землю,  про Указ

 Президента,  який  стосується  землі,  ми  повинні включити у

 порядок  денний  і  розглянути  його  в спокійній обстановці,

 вислухати  усі  сторони,  запросити  сюди Кабінет Міністрів і

 представників  Президента,  щоб все-таки поставить крапку над

 цим важливим питанням для нашої держави. Все.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  зрозумів. Я думаю... Депутат Аксбоненко,

 за ним - Ніколаєнко. я 
 я                             - 105 - я 

 

 

      АКСЕЕНКО, 254.

 

 

      Я  бы хотел коснуться того вопроса, который уже стоял

 на   сегодня,   вопрос   на  Національній  Раді  з  питань

 телебачення  і  радіомовлення.  Дело  в  том,  что в нашей

 комиссии  накопилось  очень  много  жалоб от телекомпании,

 новые  телекомпании  не могут регистрироваться из-за того,

 что  до  сих  пор  не  подано  4  кандидатуры  со  стороны

 Президента.

      И  хотел  бы  воспользоваться  этим микрофоном, чтобы

 напомнить  соответствующим  структурам, чтобы на следующую

 неделю мы могли этот  вопрос уже решить.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніколаєнко, за ним Суслов.

 

 

      НІКОЛАЄНКО

 

      402 округ  Іванівський, Херсонщина, Ніколоєнко.

      я підтримую пропозицію депутата Довганя щодо розгляду

 питання  про  Указ  Президента  про  прискорення земельної

 реформи  і  обов'язково в спокійній, нормальній обстановці

 розглянути. А також прошу Олександр Ол ександрович, і я 
 я                             - 106 - я 

 звертаюсь   сьогодні   до  Кабінету  міністрів:  внести  і

 розглянути     питання     чи    інформацію    про    стан

 енергозабезпечення   електроенергією,   паливом   в  наших

 округах.

      Сьогодні      на      Херсонцині,      зокрема,     в

 (..........)(..........)(..........)  інших  районах до 10

 годин  на  день  відключають  електороенергію.  У  мене 12

 телеграм.  Тому я прошу звернути на це увагу.

      Є  там  розумні  пропозиції,  як навести порядок, але

 Одесенерго  сьогодні  веде себе неправильно, так не можна.

 Тому я прошу розглянути це питання негайно, чи просто дати

 доручення,  чи  як  депутатський  запит, але розглянути це

 питання на самому серьйозному рівні. Перегоріли всі содяні

 насоси,  не  працюють котельні, це просто крах. Дві години

 надень   говорять   по  лінії  по  графіку  відключати6  а

 відключають на 10.

      Дякую.

 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ..   Значить,   поступив   запит  по  цьому

 питанню,  яке  ви підняли, він лежить. Я в обідній перерив

 говорив  з Міністром енергетики, в понеділок ми розглянемо

 це питання, і думаєм, що проінформуєм депутатів. Тут єсть,

 підписано цілий ряд депутатів по цьому питанню.

      Будь ласка,  депутат Суслов, за ним Пономаренко.

 я 
 я                             - 107 - я 

      СУСЛОВ.

      Уважаемые   народные  депутаты!  Уважаемый  Александр

 Николаевич!

      Я  прошу отдельно сейчас поставить вопрос о включении

 в   состав   Комиссии  з  питань  фінансів  і  банківською

 діяльності  депутатов  Дехтяренко  и  Магды. Это депутаты,

 которые  два  месяца  не  пропускають  ни одного заседания

 комисии,  работают  и  в  то  же время сложилась ситуация,

 когда   отдельные  фракции  провели  своих,  так  сказать,

 многократно  перевысив  квоту. Данные депутаты идут в счет

 квоты  своих  фракций,  их принятие блокируется, непонятно

 почему,   я  прошу  депутатов  все-таки  проголосовать  за

 включение  народных  депутатов Дехтяренко и Магды в состав

 нашей комисии. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Віктор   Іванович,   безперечно,   ваша

 пропозиція  слушна,  я  вас  би  і  підтримував, чисто по-

 людськи,  но була внесена пропозиція, ми проголосували, що

 уже  після  обрання  на  тому  окрузі,  який  у  нас  один

 залишився,  тоді  повністю  розглянути всіх тих депутатів,

 хто  не  входить  в ту чи іншу комісію і винести однам, як

 кажуть,  однією постановою. Тому мають сьогодні виривать з

 контексту одну, дві кандид... чи два депутати, немає такої

 необхідності, більше того -це приймать постанову практично

 з голосу. Хоча ці фамілії там, дійсно, єсть.

      Пономаренко депутат, будь ласка. я 
 я                             - 108 - я 

 

 

      ПОНОМАРЕНКО.

 

      Шановний   Голово,   шановні   народні

 депутати,  виборці  з  Смілянщини,  з  якими я зустрічався

 минулого  тижня,  просили  підняти кілька життєво важливих

 питань.

      Перше.  Ми  прийняли  нещодавно  Постанову  про  стан

 підготовки  паливно-енергетичного  комплексу  до  роботи в

 осінньо-зимовий   період.  Постанова  потрібна,  але  вона

 спрацює  в майбутньому, в перспективі. А що ж сьогодні, як

 людям пережити оцю страшну зиму, яка насувається на нас?

      За  даними  Смілянської  районної Ради жителям району

 завезено   лише   близько   60%  твердого  палива.  Цілком

 зрозуміло,  що  в  числі  тих  40%, хто не отримав палива,

 здебільшого   пенсіонери,   неімущі  люди,  які  не  могли

 отримать  це  паливо. То чи маємо ми право закривати на це

 очі?  З  цієї  ж  причини сьогодні ледь працюють котельні.

 Тому   температура   в   житлових  будинках,  студентських

 гуртоджитках, школах далека від оптимальної. А зима тільки

 починається. Що ж буде далі?

      Ми  сьогодні розглядаємо, розвиваємо енергетиків, а я

 зустрічався  з  міністром  енергетики  і  він  заявив,  що

 абсолютно  немає  зараз  запасів пального для забезпечення

 роботи  електростанцій.  Тому  пропоную  в  найближчий час я 
 я                             - 109 - я 

 знову  розглянути  питання  забезпечення населення твердим

 паливом  та  електростанції  мазутом  і вугіллям, а Голові

 дати  відповідні  доручення  сьогодні  ж,  не  гаючи часу,

 вирішувати це питання.

      Ще  одне  болюче  для селян питання, просили підняти.

 Сьогодні полиці сільських магазинів майже скрізь абсолютно

 порожні.  І  селяни  просять відповісти, чому так сталося?

 Працюють,  як і працювали, платять ціни вищі, ніж в місті,

 оплачують    паї,    а    товарів   навіть   найпростіших,

 найнеобхідніших немає. Чому при всіх негараздах магазини в

 містах   все-таки  наповнені  товарами?  Хай  дорого,  хай

 багатьом  не  по  кишені,  але товар є. А люди з села, які

 своєю  працею годують всю державу, самі не можуть придбати

 гребінця чи навіть відра.

      І  до  міста  поїхати  не  можуть  через  край погане

 місцеве  транспорте  сполучення. Як відомо забезпечення на

 селі торгівлі займається тільки споживча кооперація, але з

 ряду   причин   як   об"єктивних  так  і  суб'єктивних  ця

 організація  ледь  животіє?  тут  є  проблеми з кадрами, з

 оподаткуванням,  з фінансуванням, оплатою праці і так далі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу...

 

      ____________Селянам наприклад не зрозуміло чому деякі

 оптові бази отримали вказівки на кінець року вийти на нулі.

      А що з Нового року життя припиняється? я 
 я                             - 110 - я 

      А чому не виконуїться Указ Президента про відміну для

 споживчої  кооперації  передоплати і право на розрахунок з

 реалізації  люди з села просять допомоги і я пропоную дати

 доручення  відповідним  службам  і  заслухати на одному із

 засідань  питання про роботу споживчої кооперації, а також

 розробити  заходи  для  забезпечення  села товарами першої

 необхідності . Дякую за увагу.

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Сінченко за нім Заварзін.

 

      СІНЧЕНКО.

      (Шум в залі)

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть депутата Чуруту.

 

      ЧАРУТА

 

      Уважаемый Александр Николаевич!

      Согласно  Регламенту  и  статьи  2.  5. 2 пункт 5 там

 говорится о том, что в конце недели, в последнем заседании

 без  обсуждения  и  без  принятия  и  без  голосования,  в

 повестку  дня  вносится  вопрос  о включенни отсутствующих

 депутатов.

      Я просил бы вас зделать это сейчас. Первое. И второе,

 я вношу предложение сейчас провести поименную регистрацию.

 Потому  что  мы  видим  сколько  нас  присутствует, значит

 Вячеслава Максимовича Черновола я не вижу, Яворивського не

 вижу и так далее. я 
 я                             - 111 - я 

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Харашо  не будем ми коментувать, ми коли

 закінчеться  час  регламенту і ми тоді... Депутат Заварзін,

 будь ласка.

 

      ЗАВАРЗІН.  Пожайлуста,  включите  122 округ, депутата

 Кочергу.

 

      (Шум в залі)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу до уваги.

 

      (Шум в залі)

 

      Шановні  депутат  ми сесію не завершили і я ппрошу до

 уваги.   Притензію   правильно   пред"явив   депутат.  Він

 знаходиться на сесії, не нада в шутку переводить.

      Будь ласка, 122 округ.

 

      КОЧЕРГА. 122 избирательный округ, кочерга, коммунисты

 Украины.

      Уважаемые  товарищи,  на  вторник намечено расмотреть

 информацию  правительства  по  трем вопросам, про механізм

 ціноутворення,  про  виплату  заробітної плати в бюджетной

 сфере,  а  також  пр ход выконання ришень щодо компенсації

 сільськогосподарської виробникам, предосталвение Кабинетом я 
 я                             - 112 - я 

 Министров  номер 733 было сделано протокольное поручение о

 том  чтобы  Кабинет  Министров рассматрел вопрос об отмене

 предварительной     платы     между     предприятием     и

 госуадарственными.

      Я  хотел  бы  чтобы  и  поетому  вопросу мы заслушали

 информацию Кабинета Министров.

      Дело в том что сейчас как вы знаете мы приближаемся к

 Новому году. Люды хоть как-то должны подготовиться к этому

 празднику,  но полки магазинов пусты и это вызвано тем что

 в  связи  с  повышением цен у торгующих предприятий прежде

 всегогосударственной     торговли    и    потребительськой

 кооперации  нет  средств  на  приобретение товаров поетому

 хотелось  бы  чтобы хотя бы в этой части кабинет Министров

 принял положительное решение.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Спасібо.

      Питанне  дуже  правильне його задавав депутат Кузьмін

 значіт  Кабінет Міністров працює я вам прямо скажу над цим

 питаннем. думаю що в вівторок ми дамо відповідь.

      Значить депутат Щупакин. Будь ласка

 

      ЩУПАКИН. Александр Николаевич, согласно статье 114 -а

 пункт  5  конституции  Украины Президент Украины подает на

 рассмотрение   Верховного  совета  ежегодное  доклады  про

 состочние    економики    Украины    и    про    состояние

 внутриполитической    и   внешнеполитической   деятельноси я 
 я                             - 113 - я 

 Президента,  поскольку  вот  заканчиваеться  нам  работать

 осатлось  не  так  уж  мало,  вношу  предложение Президиум

 Верховного   Совета  обратиться  к  Президенту  Украины  с

 предложением   выступить   на  Верховном  Совете  с  такой

 программой. В противном случае мы выйдем в 95-ый год опять

 без  программы  практических действий. Тот доклад, который

 мы  слушали  и  был  роздан нам в октябре месяце, никак не

 может рассматриваться как практическая программа действий.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Корнелюк, за ним - Чапюк. Дякую.

 

      КОРНЕЛЮК

      Шановний  Олександре  Миколайовичу!  Я прошу, щоб під

 час   розгляду  питання  інформацію  уряду  по  цих  трьох

 злободенних   питаннях  були  короткі,  але  ясні  роздані

 письмові  роздруковані  матеріали  всім депутатам -тоді ми

 менше  будем  затягувати  часу  і  по  суті розглянемо, що

 вирішено,  що  коли  має  бути  вирішено  і  що  не  можна

 вирішити. Щоб ми тут потім не товкли воду в ступі.

      Слідуюче  питання.  Є  Указ Президента про підготовку

 законопроектів, що стосується на виконання його програмної

 доповіді тут, в парламенті. Завершується рік. Це якраз час

 формування   бюджету  і  прийняття  законів  про  податок,

 оподаткування;  про  ціноутворення  і  так  далі,  і  тому

 подібне. Нічого цього сьогодні в депутатів на руках немає,

 проектів.  А  вони  ж усі мають пройти ще через відповідні я 
 я                             - 114 - я 

 комісії!  Це  знов пройде січень, а може лютий і березень-

 місяць, і ми нічого не приймем!

      Я просив би, щоб це питання теж було узгоджене!

      Дякую!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Чапюк, за ним - Осташ.

 

      ЧАПЮК В.

      (71 виборчий округ, Волинська область).

 

      В  липні  місяці  цього  року  акціонерно-комерційним

 банком      України      був      наданий      колективним

 сільгоспідприємством  пільговий  короткотерміновий  кредит

 під   30   процентів  річних  для  придбання  матеріальних

 ресурсів  під  урожай  1995 року. Було обіцяно відстрочити

 погашення  даних кредитів. Однак в силу введення Постанови

 733  господарства позбаслені коштів. (..........) В той же

 час  1  грудня  в  зв'язку  з  настанням терміну погашення

 даних   кредитів  їх  винесено  на  (..........)  під  360

 процентів річних. Необхідно, щоб Уряд при інформації також

 дав  на цю тему роз'яснення, а ще краще прийняв відповідне

 рішення.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Осташ. Кендзьор за ним.

 я 
 я                             - 115 - я 

      ОСТАШ.  Шановні  народні депутати! Вже цього тижня на

 вівторок   ми   мали   заплановане   питання  про  виплату

 заробітної  плати а також індексацію працівникам бюджетної

 сфери,   викладачам   вищої   школи,  працівникам  освіти,

 медицини  і  культури.  Але  на  жаль цілий тиждень уже ці

 бюджетні працівники чекають від нас якоїсь інформації і її

 не  отримують.  Я  вважаю,  що  це  питання  треба  першим

 розглянути  у  вівторок  серед тих, які поставлені в цьому

 списку.

      Далі.  Заплановано  також на наступний тиждень проект

 Закоун  про  місцеві  Ради народних депутатів. Я думаю, що

 його  наступного  тиждня розглядати недоцільно, тому що ми

 знаємо,  о  внесений  законопроект  Президентом Закону про

 владу  і  місцеве  самоврядування,  а  це все ж таки закон

 Конституційний,  і  тому  я  вважаю,  що  краще починати з

 конституційного  закону.

      Далі  щодо  пропозицій депутата Суслова включити двох

 членів  в комісію. Ми повинні знову ж таки, я б дуже хотів

 би, щоб наступного тіджня такі речі не повторювались.

 Ми  знову  порушили Регламент. Знову винесено список, який

 ніким  не  затверджено. Немає відповідальної комісії, воно

 не  прошло  через  комісії,  абсолютно безіменне і, так би

 мовити, документ і не зрозуміло за яким принципом Президія

 включила... (..........)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми  зняли  це  питання і не потрібно час я 
 я                             - 116 - я 

 гаяти.

 

      ___________.   (..........)   І   останнє.   я  хотів

 запропонувати  депутатові  Чуруті  вибачитися перед своїми

 виборцями і іншими громадянами України, перед Чорноволом і

 Яворівським. Я думаю, ще це не етично і не коректно. Дякую

 за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Кензьор, будь ласка.

 

      КЕНЗЬОР.

      Ярослав Кензьор, Сокаль, Львівщина.

      Шановний   Олександре  Миколайовичу!  Шановні  колеги

 народні депутати!

      Я передбачаю, що на настпному тижні у нас у сесійному

 залі  буде  велика  трата часу під час дискусії: який же ж

 проект   Закону  про  владу  в  першу  чергу розглядати чи

 варіант комісії Стешенко, чи варіант Президента.

      І тому я пропонував би для того, щоб ми уже вийшли на

 якусь  чітку  позицію  або  сьогодні  визначитися,  що всі

 розробники  варіанту Закону Президента і комісіі Верховної

 Ради   узгодять   між  собою  може  якийсь  третій,  такий

 посередній  варіант  цього  Закону,  повинен  появитися на

 Верховну  Раду. Іншого підходу я не бачу. Аже які критерії

 визначати, які дадуть перевагу тому, чи іншому варіантові.

 А  Закон  є надзвичайно важливий і до цього ми повинні вже я 
 я                             - 117 - я 

 підійти у якійсь парламентській злагоді. Це раз.

      Далі.  Я вважаю, що треба у порядок денний наступного

 тижня обов'язково повернутися до розгляду питання ситуації

 у Криму, адже, шановні колеги народні депутати, ви бачите,

 наскільки безцеремонно Верховна Рада Криму ігнорує рішення

 Верховної   Ради  України.  Всі  наші  351-і  попередження

 абсолютно  не беруться до уваги. Знову загравання із Думою

 Росії,   знову   питання  подвійного  громадянства,  знову

 представництво   Кримського   парламенту,   як  суверенної

 Республіки в Думі Росії і т.д.

      Так  що  обов'язково вважаю необхідо вийти на розгляд

 цього  питання,  і  вже,  так  би  мовити,  раз і назавжди

 принципово вирішити питання із Кримською Верховною Радою.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Шановні  колеги,  час  Регламенту  ми  вичерпали,  ми

 уважно вислухали всі зауваження і пропозиції 13 депутатів,

 які  внесли їх. Я думаю, що ми обов'язково, відпрацьовуючи

 цей перелік питань, який вам роздано на слідуючий тиждень,

 врахуємо  ті  пропозиції  і  зауваження  і в понеділок при

 розгляді  на  Президії,  за участю членів Президії, членів

 голів фракцій ми обов'язково, як кажуть, уточнимо.

      І  винесемо  уже  в  слідуючий  вівторок  на пленарне

 засідання  такий  порядок  денний,  який би враховував всі

 пропозиції,  які ви внесли. Але ще раз я говорю повинні ми я 
 я                             - 118 - я 

 враховувати думку Президії, і членів фракції .

      Я хотів би депутат Чорновіл, подав Головуючому запит,

 прошу  на  основі  пункту  3.  8. 2 розглянути спростувати

 перед   сесію  всіма  радіослухачами  заяву  депутата  про

 відсутність депутат Чорновола на сесії.

      Я  думаю,  що  депутат  Чорновіл  на  сесії  був  і є

 сьогодні  тому ми спростовуємо це питання, а зараз я хотів

 би, щоб ми зареєструвалися поіменно.

      Будь   ласка   включіть   систему.  Включіть  систему

 поіменно голосуємо.

      Реєструємося.

      Йде реєстрація депутатів.

      Значить списки ми вам в понеділок всім дамо. Спасибі

      На  цьому  роботу  сесія  завершила.  До  вівторка  в

 понеділок о 16 годині Президія.