БЮЛЕТЕНЬ N 18

Опубліковано 02. 03. 2000

 

                      ЗАСІДАННЯ ВІСІМНАДЦЯТЕ

 

        С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

         У к р а ї н и.  2  б е р е з н я  2000  р о к у.

                         10 г о д и н а.

 

     Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВА. Доброго ранку, шановні народні депутати, журналісти й гості! Прохання до народних депутатів підготуватися до реєстрації.

 

     Прошу своїх  колег  привітати  народних  депутатів Олександра Олеговича Лєщинського і Анатолія  Аркадійовича  Писаренка  з  днем народження (Оплески).

 

     Прошу увімкнути систему, а депутатів прошу зареєструватися.

 

     У залі   зареєструвалися   352   народних  депутати.  Ранкове пленарне засідання оголошується відкритим.

 

     Відповідно до Регламенту оголошую депутатські запити.

 

     Народний депутат Михайло Антонович Павловський звертається до Президента  України  стосовно  створення  при Міністерстві оборони України комітету з питань розробки  і  виготовлення  зброї.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 142.

 

     Рішення прийнято.

 

     Групи народних  депутатів (Кармазін,  Развадовський,  Сирота, Сергієнко)  -  до  Президента  України   про   порушення   порядку приватизації    Миколаївського    глиноземного    заводу.    Прошу проголосувати запит.

 

     "За" - 154.

 

     Рішення прийнято.

 

     Прошу проголосувати про направлення. Потрібно 226 голосів.

 

     "За" - 154.

 

     Рішення не приймається.

 

     Групи народних  депутатів  (Кожин  та  інші  -  всього  п'ять депутатів)  -  до  Прем'єр-міністра  України  про  невідповідність статті 62 Закону України про Державний бюджет України на 2000  рік Конституції України. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 126.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата   Івана  Кірімова  -  до  Прем'єр-міністра України  з  приводу  фінансування  завершення  ремонту  приміщення пральні в Бородянському будинку-інтернаті для людей похилого віку. Прошу підтримати.

 

     "За" - 128.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата  Михайла  Гуцола  -  до   Прем'єр-міністра України  стосовно  створення  належних  умов  для  лікування людей відомим в Україні та за її межами нейрохірургом Ігорем  Петровичем Курільцем. Прошу підтримати.

 

     "За" - 115.

 

     Рішення приймається.

 

     Михайла Антоновича Павловського - до Прем'єр-міністра України про порушення конституційних норм та вимог  чинного  законодавства стосовно  погашення  заборгованості  з виплати заробітної плати за 1997-1999  роки  працівникам  профтехучилищ  міста  Хмельницького. Прошу підтримати.

 

     "За" - 122.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата  Юрія  Костенка - до віце-прем'єр-міністра України  Михайла  Васильовича  Гладія   щодо   фактів   блокування виконання  Указу  Президента  України  про невідкладні заходи щодо прискорення  реформування  аграрного  сектора   економіки.   Прошу підтримати.

 

     "За" - 133.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата    Лева   Юлійовича   Миримського   -   до Генерального прокурора України про  систематичні  порушення  вимог чинного   законодавства   працівниками  Головного  управління  МВС України в Автономній Республіці Крим. Прошу підтримати.

 

     "За" - 119.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата  Віктора  Михайловича   Пинзеника   -   до Генерального  прокурора  України  щодо  фактів порушення житлового законодавства у Львівській області. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 125.

 

     Рішення приймається.

 

     Народного депутата Олексія Лісогорського  -  до  Генерального прокурора  України  щодо  зволікання з розслідуванням кримінальної справи за фактом перевищення  службових  повноважень  працівниками Донецько-Слов'янського    відділу    боротьби    з   організованою злочинністю. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 182.

 

     Рішення приймається.

 

     Слово депутату Кармазіну з мотивів голосування  щодо  запиту, направлення якого не було підтримано. Будь ласка.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий округ 134, Одеська область). Шановні народні депутати! Я звертаюся і до правої,  і до лівої частин залу,  тому  що  сьогодні  ми  всі стурбовані  тим,  де  знайти  кошти для наповнення бюджету.  Гроші валяються під ногами.  Ми маємо зупинити той процес, коли сьогодні заводи  викуповують за копійки.  Тому зміст нашого звернення (який ви  підтримали,  але  потім  не  проголосували   про   направлення Президенту) полягає тільки в одному.  Ми говоримо,  що встановлена зараз ціна  за  30  відсотків  акцій  Миколаївського  глиноземного заводу,  опублікована у "Відомостях приватизації",  є такою, що не відповідає вимогам чинного законодавства,  і занижена,  за  нашими підрахунками,  мінімум  на  220  мільйонів  гривень.  І продаж має відбутися вже в цьому місяці.

 

     Тому ми  просимо  вас  проголосувати  за  направлення  запиту Президенту.  Хай він знає про ситуацію і хай зрозуміє ставлення до цього процесу.  Я вас прошу,  підтримайте направлення цього запиту Президенту.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні   народні  депутати!  Цей  запит  голосувався першим.  Він підтриманий,  але для його направлення необхідно  226 голосів.  Ще  раз ставлю на голосування пропозицію про направлення запита Президенту. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 175.

 

     Рішення не приймається.

 

     Відповідно до статті 4.2.2. Регламенту Верховної Ради України інформую  про  входження  народного  депутата  України  Володимира Антоновича   Плютинського    до    складу    депутатської    групи "Солідарність".

 

     Відповідно до   норми   Регламенту   інформую  про  входження народного  депутата  Сергія  Чукмасова  до  депутатської   фракції Народно-демократичної партії.

 

     Відповідно до  норми  Регламенту інформую про вихід народного депутата  України   Криворучка   Юрія   Зеновійовича   зі   складу депутатської  фракції партії "Реформи і порядок" "Реформи-Конгрес" та  входження  його  до  складу  депутатської   фракції   "Фракція Народного руху. Перша".

 

     Шановні народні депутати!  Сьогодні ми надаємо слово для заяв від фракцій та груп.

 

     Слово надається  народному   депутату   Геннадію   Йосиповичу Удовенку. За ним буде виступати депутат Кучеренко.

 

     УДОВЕНКО Г.Й.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НРУ). Шановний Іване Степановичу!  Шановні колеги!  Укотре хочу  привернути  вашу увагу до проблем дитинства.  В Україні склалася вкрай незадовільна ситуація з фінансуванням потреб охорони дитинства  та  покращенням соціального захисту багатодітних сімей.

 

     Народний рух  України  визначив  пріоритетом своєї соціальної політики охорону дитинства,  адже демографічна ситуація в  державі надто  критична:  40  відсотків  дітей  проживають  на  екологічно забруднених  територіях,  тільки  25  відсотків  дітей  вважаються практично здоровими. Явище соціального сирітства при живих батьках стало звичним,  як і жебракування дітей. Якщо не вжити заходів для забезпечення потреб дитинства,  то через десять років Україна може вийти за рамки демографічних стандартів і стати  нацією  старих  - тільки 5 мільйонів дітей на 20 мільйонів пенсіонерів.

 

     Як фінансово  забезпечити  дію закону про охорону дитинства в Україні та дію нової редакції Закону про державну допомогу  сім'ям з   дітьми,   проект   якої   я  вніс?  Як  забезпечити  нормальне функціонування сільських шкіл і якісний рівень шкільної  освіти  в Україні?

 

     Днями міністр   освіти   і  науки  Василь  Кремень  позитивно висловився про введення  шкільного  податку  з  продажу.  Практика існування цільових податків позитивно зарекомендувала себе в інших країнах світу.

 

     Фракція Народного руху України  підтримує  введення  дитячого податку,   який   би  стягувався  з  продажу  тютюнових  і  міцних алкогольних  виробів,  шкідливої  реклами   і   концентрувався   в державному дитячому фонді.

 

     Численні благодійні   дитячі   фонди   не  вирішують  проблем дитинства.  Ситуація зі станом дитинства в  Україні  вимагає,  щоб держава  взяла  на  себе  обов'язок  захисту  дитинства і створила державний дитячий фонд, який забезпечить вихід з кризи у вирішенні проблем дитинства і шкільництва.

 

     Комітети Верховної    Ради   з   питань   охорони   здоров'я, материнства та дитинства і  з  питань  науки  та  освіти  разом  з урядом,  приватними  дитячими  фондами  повинні детально вивчити і обрахувати питання щодо детального  введення  дитячого  податку  і створення державного дитячого фонду.

 

     Фракція НРУ та фракція "РеформиКонгрес" пропонують прискорити розгляд проекту Закону про охорону дитинства  (друге  читання)  та законопроекту про державну допомогу багатодітним сім'ям.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Слово  надається  народному  депутату Олексію Кучеренку. За ним буде виступати депутат Онопенко.

 

     КУЧЕРЕНКО О.Ю.,  перший заступник голови  Комітету  Верховної Ради  України  з  питань паливно-енергетичного комплексу,  ядерної політики  та  ядерної  безпеки  (виборчий  округ  80,   Запорізька область). Заява депутатської групи "Відродження регіонів". Шановні колеги!   Соціальноекономічна   ситуація   в    Україні    вимагає максимальної   мобілізації  та  координації  зусиль  виконавчої  і законодавчої гілок  влади  в  процесі  законодавчого  забезпечення ринкових перетворень.

 

     Уряд і Верховна Рада вийшли на якісно новий рівень співпраці, і це не може не радувати всіх, хто справді вболіває за Україну, за український  народ.  Це  і є та підтримка парламенту,  без якої не можлива реалізація антикризової програми дій нового уряду.

 

     Разом з тим ми маємо визнати,  що  наявний  рівень  співпраці Кабінету  Міністрів  і  Верховної  Ради ще далекий від вимог часу. Механізми координації  дій  гілок  влади  у  сфері  законотворення вимагають постійного і суттєвого вдосконалення, і в даному питанні багато залежить саме від уряду.

 

     Нам загалом відомі (і ми їх підтримали)  програмні  установки нового   глави   уряду,   який   продемонстрував  цілісне  бачення перетворень в економічній і соціальній сферах.  Ми маємо  визнати, що  за  змістом  діяльність нового уряду кардинально відрізняється від діяльності попереднього.  Однак стиль роботи все  ж  залишився незмінним,  і  це суттєво відображається на якості і комплексності законотворення.

 

     Законодавчі ініціативи так і не набули системності, що значно ускладнює  сприйняття  і  проходження  важливих  проектів законів. Наочний приклад -  ініціативи  уряду  щодо  скасування  пільг.  Ми отримуємо велику кількість проектів законів,  якими передбачається ліквідація  пільг  за  різними  професійними  ознаками  чи  видами послуг.  Потім  кожний  з  цих  проектів розглядається окремо,  що відразу  зменшує  вірогідність  прийняття   правильного   рішення, оскільки  немає  комплексного  бачення  проблеми.  Але  ж ми маємо справу з цілою системою пільг,  успадкованою в основному  з  часів Радянського Союзу,  яка слугувала потребам партійної номенклатури. Тож і розглядати ці питання  ми  маємо  комплексно,  після  повної інвентаризації всіх пільг.

 

     Подібна ситуація  склалася,  на  жаль,  і  щодо законодавчого забезпечення реформування аграрного сектора,  паливноенергетичного комплексу, податкової системи тощо.

 

     На нашу думку,  законопроекти, які реалізують певне програмне положення уряду,  мають вноситися пакетом.  Перед внесенням пакета необхідно його представити профільним комітетам, які потім вносять законопроекти пакетом на розгляд залу.  Щодо кожного законопроекту має надаватися детальна пояснювальна записка,  яка б аргументовано доводила позицію уряду.

 

     Слід зазначити,   що   якість   супровідних   документів   до законопроектів останнім часом покращилася, але більшість з них усе ще залишаються суто формальними.

 

     На нашу  думку,  недостатньо  використовується   така   форма взаємодії,  як консультації в групах та фракціях.  Внаслідок цього досить часто важливу інформацію стосовно проектів законів депутати отримують безпосередньо на пленарних засіданнях.

 

     Депутатська група  "Відродження  регіонів"  закликає  уряд до посилення співпраці в  законодавчій  діяльності  та  до  виявлення ініціативи   у  проведенні  спільних  консультацій  та  узгодження позицій щодо основних питань економічного реформування".

 

     І останнє.  Мабуть,  не випадково ми не бачимо сьогодні в цій ложі  багатьох  представників  уряду,  не бачили їх і вчора.  Дуже хотілося б нарешті побачити їх завтра.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Учора було багато представників, віце-прем'єри. Слово надається   народному   депутату  Василю  Онопенку.  За  ним  буде виступати депутат Семенюк.

 

     ОНОПЕНКО В.В.,  голова підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  СДПУ(о)).  Голова  Української соціалдемократичної партії,  фракція "Батьківщина". Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги! Шановні судді, присутні в цьому залі! Фракція  "Батьківщина" звертає вашу увагу на вирішення надзвичайно важливої соціальної проблеми,  пов'язаної з Декретом  про  довірчі товариства,  який був прийнятий ще весною 1993 року і який породив велику соціальну проблему.

 

     У результаті дії  цього  декрету  приблизно  п'ять  мільйонів громадян України віддали останні кошти трастам, багато з яких були просто шахрайськими  угрупованнями.  І  до  цього  часу  людям  не повернули приблизно 300 мільйонів гривень.

 

     Я бачу   у  переліку  питань,  за  які  ми  сьогодні  повинні голосувати,  проект постанови Верховної Ради щодо того,  щоб зняти заборону  на  звернення стягнення на майно цих трастів за рішенням судів.  Відомо,  що свого часу Верховна Рада  заборонила  звертати стягнення  на  майно  трастів.  У  результаті  цього багато рішень судів,  які є законними і своєчасно  прийнятими,  не  виконуються. Тому  я  закликаю  всіх  вас підтримати цей проект постанови,  щоб розв'язати руки суддям.

 

     Інша проблема.  Пунктом 2 цього проекту постанови доручається Кабінету  Міністрів підготувати у місячний термін законопроект про відшкодування державою матеріальної шкоди,  заподіяної трастами. Я думаю,  що це правильна постановка питання, оскільки відповідно до статті 56 Конституції держава в  особі  відповідних  органів  несе матеріальну   і  моральну  відповідальність  за  шкоду,  заподіяну неякісними законодавчими актами.  А таким  актом,  безсумнівно,  є декрет Кабінету Міністрів від 1993 року.

 

     Але я  хотів  би  звернути вашу увагу на те,  що такий проект закону розроблений мною ще в травні минулого  року  і  поданий  на розгляд  Верховної  Ради.  Тому я прошу,  Іване Степановичу,  дати протокольне доручення про те,  щоб цей проект закону було  внесено на  розгляд Верховної Ради.  Потім ми будемо його тут доповнювати, вдосконалювати,  але цю нагальну проблему треба вирішити. Мова йде про  те,  що ми не будемо брати кошти з бюджету.  У бюджеті коштів немає.  Але є пропозиція про те,  щоб створити позабюджетний фонд, де ці кошти будуть акумулюватися.

 

     Я думаю,  що прийняття цього закону дасть можливість вирішити велику соціальну проблему. І це викличе велику довіру до Верховної Ради.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату Валентині Семенюк. За нею буде виступати депутат Костенко.

 

     СЕМЕНЮК В.П.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань аграрної   політики   та   земельних   відносин   (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  виборчий блок  СПУ  та  СелПУ). Шановні  колеги  народні  депутати!  Шановні  гості!  Вийти  на цю трибуну мене зумовив біль душі,  а саме -  ситуація  з  прийняттям останнім часом законодавчих актів пакетним голосуванням.

 

     Ми, соціалісти,  ніколи  не  стояли  осторонь  проблем  і  не використовували  гасло:  "Чим  гірше  -   тим   краще".   Відчуття реальності,   застережливість,   компроміс  є  шляхами  виходу  із складних ситуацій та запорукою успіху наших дій.

 

     Сьогодні на розгляд внесено два законодавчих акти:  зміни  до Закону  про  Антимонопольний комітет та проект Закону про природні монополії.  З   прийняттям   цих   законодавчих   актів   фактично закладається     дублювання     функцій     Кабінету    Міністрів, Антимонопольного комітету та  створення  так  званих  національних комісій   з  питань  регулювання  діяльності  суб'єктів  природних монополій при Президентові.  Ці комісії будуть регулювати: питання транспортування    нафти    і    нафтопродуктів    трубопроводами; транспортування  природного  газу,  електроенергії,  їх  розподіл; управління  залізничними  коліями,  повітряним  рухом та зв'язком, ціни і тарифи.

 

     Зрозумійте: якщо ми створимо подібні національні комісії, які будуть дублювати функції Кабінету Міністрів, галузевих міністерств та відомств і безпосередньо Міністерства економіки,  то до чого ми дійдемо  в такій ситуації?  Виникне ситуація,  коли ви,  депутати, будете голосувати  за  Кабінет  Міністрів,  за  прем'єр-міністрів, будете  давати  відповідні  доручення,  а  тим  часом  комісії при Президенті будуть безпосередньо розподіляти всі  наші  національні багатства, регулювати квоти - кому давати газ і за якою ціною. При цьому ніхто не зможе перевірити ці виконавчі органи,  тому  що  їх функції   виписані   так,   що   незрозуміло,   чи   вони   будуть госпрозрахунковими, чи бюджетними.

 

     Мої пропозиції   стосовно   того,   щоб   перелік   природних монополістів  затверджувався  безпосередньо  у Верховній Раді,  не підтримані,  як не  підтримані  і  пропозиції  щодо  рад  народних депутатів.

 

     Я хочу  звернутися  сьогодні  до  більшості,  особливо до тих трейдерів-посередників,  які будуть займатися  реалізацією  нафти, газу і електроенергії.  Прийнявши закон про природні монополії під вузьке оточення, ви після цього станете їм не потрібні, ви станете учасниками   ствердження   нового  уряду,  ви  здійсните  ще  один державний переворот.

 

     При цьому  ще  треба  враховувати  такий  жахливий  факт,  що сьогодні   вже   підготовлені   матеріали   для   передачі   наших магістральних трубопроводів фірмі "Шелл",  яка буде  безпосередньо все регулювати і квотувати.

 

     Виходячи з  цієї  ситуації,  я  хочу  запитати  представників більшості і тих,  хто цим займається:  де ви тоді будете,  де тоді буде держава? Де ви візьмете гроші на наступні вибори, і чи будете ви взагалі потрібні цим представникам?  Ми  вас  застерігаємо:  не віддавайте  це,  тому  що  від цього залежить безпека держави,  її державність.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово надається народному депутату Юрію Костенку.  За ним буде виступати депутат Журавський.

 

     КОСТЕНКО Ю.І.,   заступник  голови  Комітету  Верховної  Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та  ядерної  безпеки  (багатомандатний  загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Голово!  Шановні народні депутати! Фракція Українського  народного  руху  висловлює  стурбованість  з приводу катастрофічної ситуації, яка складається в енергетичній галузі.

 

     Спираючись на     результати      досліджень      міжвідомчої аналітично-консультативної    ради,   створеної   за   ініціативою академіка   Юхновського,   наведу   лише   декілька   цифр,    які характеризують стан енергетичної галузі.

 

     Загальна вартість  товарів  і  послуг  на  сьогодні становить близько 10 мільярдів гривень. Це те, що виробляється в енергетиці. Середня  собівартість електроенергії не перевищує 5,5 копійки за 1 кіловат-годину.  У той же час існують величезні  витрати  в  самій енергетичній галузі. Ось лише декілька цифр.

 

     Витрати на  закупівлю  нафти,  газу  і  вугілля,  що споживає енергетична галузь,  становлять 68 відсотків усіх сукупних витрат. Для  порівняння:  в ядерній енергетиці такі витрати у десять разів менші.

 

     Така ситуація з постачанням нафти і газу складалася  не  один рік.  Ви  знаєте,  багато  разів  ми  обговорювали цю проблему і у Верховній Раді. Високі ціни на нафту і газ є платою за відсутність енергетичної   політики,   пов'язаної  із  диверсифікацією  джерел постачання нафти і газу в Україну.  На жаль,  з  одного  боку,  до сьогоднішнього  дня  уряд  детально  не опрацював цю проблему і не вийшов із конкретними пропозиціями.  А з другого боку,  блокується будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди".

 

     Щодо вугільної   галузі.   Середня  собівартість  вугілля  на сьогодні становить 64 долари  за  1  тонну.  У  той  же  час  рада встановила,  що є рентабельні шахти,  собівартість вугілля на яких сягає всього-навсього 25 доларів  за  тонну.  І  якби  енергетична галузь  орієнтувалася  саме  на  це  вугілля,  то вона випускала б набагато дешевшу електроенергію.

 

     Надзвичайно великими   є   так   звані   екологічні   витрати споживання  електроенергії.  Вони  становлять  понад  44  мільярди кіловат-годин на рік на суму 1,8 мільярда доларів.  Тобто понад 24 відсотки  електроенергії  йде  на те,  щоб не трапилася екологічна катастрофа, у тому числі й на Дніпрі.

 

     Що пропонує  фракція?  Рада  запропонувала   низку   заходів, спрямованих   на   використання   в   Україні   додаткових  джерел електроенергії.  Якими можуть бути ці джерела?  У першу чергу - це використання енергії залишкових теплових потоків газових турбін на газоперекачувальних агрегатах.  І друге - це використання  енергії тиску  газу  на  станціях  пониженого  тиску.  Це  може давати 5,5 мільярда кіловат-годин додаткової електроенергії.

 

     Наша фракція  заявляє,  що  конкретні  рекомендації  стосовно виправлення    ситуації    неодноразово   доводилися   до   відома відповідальних  керівників  держави.  Але  їх  не  враховували   у державній політиці.

 

     Ми пропонуємо  провести  спеціальні  парламентські слухання з актуальних проблем  енергетики.  І  ми  також  готові  підготувати відповідні пропозиції для вирішення цієї проблеми.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово    надається    народному    депутату   Віталію Журавському. За ним буде виступати депутат Пустовойтов.

 

     ЖУРАВСЬКИЙ В.С.,  перший заступник голови Комітету  Верховної Ради України з питань культури і духовності (виборчий округ

 68, Житомирська область).  Фракція НДП, Християнсько-демократична партія  України.  Шановний  Іване Степановичу!  Шановні колеги!  У посланні Президента України до Верховної  Ради  визначено  основні напрями   реформування   економіки   держави  на  найближчі  роки. Спеціальний розділ присвячено заходам,  які  треба  здійснити  для підвищення грошової та фінансової стабілізації.

 

     Хочу підкреслити  думку про те,  що в посланні визначено,  що вирішення фінансових проблем держави,  яке базується на  зміцненні фінансів    суб'єктів    господарювання   та   фінансів   домашніх господарств, у першу чергу потребує зменшення податкового тиску.

 

     Хотілося б підкреслити ще одну думку: потрібно значно спростити процедуру стягнення податків,  необхідно зробити її максимально комфортною для платника.

 

     Сьогодні, коли вже минуло 1 березня,  нам постійно нагадують, що  треба  подати  до  податкової  служби декларацію про доходи за минулий рік.  А чому б,  наприклад,  не зробити так, щоб громадяни взагалі  не  відчували присутність податкової адміністрації,  якщо вони не мають до неї запитань?  У податкову адміністрацію протягом року  надходить  інформація  про  доходи  кожного платника податку (мається на увазі фізична особа). Є сенс удосконалити цю процедуру таким  чином,  щоб  достатньо було надіслати платнику повідомлення про загальну суму,  яку йому треба доплатити. Ось і вся процедура. Я впевнений, що навіть така дрібниця дозволила б зекономити чимало коштів і була б позитивно сприйнята нашими громадянами.

 

     Вважаю, що Податковий кодекс,  який ми маємо прийняти, має не сліпо   копіювати   наявну   податкову   систему,   а  суттєво  її вдосконалити.

 

     У посланні Президента ставиться  питання  про  вирішення  вже цього  року проблеми погашення заборгованості із виплати пенсій та про вирішення інших соціальних проблем. Законодавець у цьому плані теж мусить плідно попрацювати.

 

     Наша фракція  просить  сьогодні  проголосувати за внесення до порядку  денного  п'ятої  сесії  питання   про   розгляд   проекту Соціального  кодексу  України,  який  розроблений  мною і народним депутатом України Сергієм  Кириченком.  Прийняття  його  впорядкує безліч нормативних документів,  сотні постанов,  указів,  законів, покликаних сприяти вирішенню соціальних проблем.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Слово надається Володимиру Пустовойтову.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 33, Дніпропетровська  область).  Фракція  комуністів.  Від  імені фракції комуністів мушу заявити таке.

 

     Перше. Фракція комуністів кілька разів  ставила  питання  про притягнення  до  відповідальності  тих  народних депутатів України (зокрема Агафонова),  проти яких порушено кримінальні справи,  про що заявляли Генеральний прокурор,  голова СБУ і міністр внутрішніх справ. Але віз і нині там.

 

     Ми не  хочемо  і  не  будемо   ділити   відповідальність   за кримінальні  дії,  скоєні  окремими  народними депутатами України, через що серед  виборців  створюється  негативний  образ  народних депутатів,  і  це  є однією з форм дискредитації парламентаризму в Україні.

 

     Друге. Фракція  вкотре   засуджує   колінопреклоніння   перед представниками  НАТО.  Це  ганьба  для  народу  України!  Тому  ми заявляємо  рішучий   протест   проти   такої   зовнішньополітичної діяльності уряду і Президента!

 

     Третє. 29  лютого 2000 року в місті Кривому Розі на порушення Закону про місцеве самоврядування,  зокрема його статей 45  і  78, були ліквідовані районні ради.  Тому прошу Івана Степановича Плюща дати  протокольне   доручення   профільному   комітету   з'ясувати законність цього рішення.

 

     Четверте. У  1992-1993  роках  в  Україну  з різних республік колишнього Радянського Союзу повернулися десятки  тисяч  українців за  походженням  і  проживанням,  яких  органи  міліції приписали, поставили штамп "Громадянин  України"  і  які  після  цього  стали користуватися  всіма  правами  і  обов'язками громадян Української держави, навіть правом обирати і бути обраними.

 

     Але за  останні  два  роки,  коли  люди  стали  продавати  та обмінювати  квартири,  домагатися  права займатися підприємницькою діяльністю,  отримувати нові паспорти для себе і своїх повнолітніх дітей   тощо,   відповідні  державні  органи  перестали  визнавати громадянство України таких людей, а штамп про громадянство України почали   анульовувати   як   помилково   поставлений.   Цих  людей зобов'язують оформляти громадянство України  на  підставі  чинного законодавства,  що  спричинило  хвилю обурень і скарг цієї частини українців до різних інстанцій,  зокрема до  Президента,  Верховної Ради, Кабінету Міністрів і народних депутатів України.

 

     Особливо потерпають від таких дій люди, в яких низький рівень грошових доходів і вони не в змозі їхати до консульств,  наприклад до консульства Росії в Києві, і платити надзвичайно велику для них суму грошей за право вибуття з громадянства.

 

     Оскільки в цих порушеннях винна  держава,  зокрема  чиновники Міністерства  внутрішніх  справ  і  Міністерства  зовнішніх  справ України,  на  основі  статті  56   Конституції   України   держава зобов'язана     відшкодувати     вказані     витрати,     особливо малозабезпеченим людям.

 

     Тому ми пропонували передбачити в  бюджетах  відповідну  суму коштів  для  компенсації.  Від імені Комітету з питань прав людини було подано пропозиції Юлії  Тимошенко,  яка  очолювала  бюджетний комітет.  Я  кілька  разів  звертався  до  депутата Турчинова,  до Прем'єр-міністра Ющенка,  до Міністерства фінансів, але віз і нині там.

 

     Тому я прошу все-таки вирішити це питання.  Треба обов'язково прискорити прийняття нового закону про громадянство України.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  всі  бажаючі  від  фракцій виступили.  Я  прошу Секретаріат пропозиції щодо окремих доручень, які згадувались  у  виступах  народних  депутатів,  видрукувати  й подати до президії.

 

     ------------

 

     Розпочинаємо розгляд   питань   порядку  денного.  Слухається питання про обрання  та  звільнення  суддів.  Доповідає  заступник голови Комітету з питань правової політики Віктор Іванович Шишкін. Будь ласка.

 

     ШИШКIН В.I., заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (виборчий округ 133,  Одеська область). Шановні  депутати!  За  час  від  30  грудня  1999  року   в   нас накопичилось 8 проектів постанов,  які стосуються одного питання - обрання або звільнення суддів з посад.  Тому ми повинні ретельно й плідно попрацювати над розглядом цих проектів постанов.

 

     Деякі депутати до мене підходили й цікавилися суддями з їхніх округів або областей,  вважаючи,  що ми  запропонували  розглядати суддів по кожній області.  Але я звертаю вашу увагу, що це не так. Якщо комітет розглядав певну кількість суддів,  скажімо,  50 чи 60 суддів,  то  і  вносив  проект  постанови  відповідно до термінів, зазначених у Регламенті.  Отже,  з однієї  й  тієї  самої  області можуть  бути  особи,  які  кандидатують  на посади суддів,  у всіх восьми або в семи, або в шести проектах постанов.

 

     Тому я прошу вас бути уважними до кожного проекту  постанови, бо  ви,  так  би  мовити,  суддю від вашої області можете знайти в будь-якому проекті постанови.

 

     Iване Степановичу, враховуючи те, що в нас накопичилось понад дві сотні осіб,  які кандидатують на посади суддів, і є 8 проектів постанов,  наш комітет пропонує голосувати  так,  як  зазначено  в порядку  денному,  за  кожну постанову,  але (це як пропозиція для обговорення) проголосувати в цілому як за один проект постанови.

 

     Якщо до  когось  з  осіб,  зазначених  у  цих   проектах,   є питання...  (Шум у залі).  Я пропоную, а відхилите, так відхилите. Якщо будуть питання щодо  будь-якої  особи,  то,  будь  ласка,  її прізвище  може  бути  вилучене й за неї буде проголосовано окремо. Якщо немає питань, то можна проголосувати за 5, 6 чи 8 осіб разом.

 

     ГОЛОВА. Чи  будуть  у  депутатів  запитання  до   доповідача? Запишіться, будь ласка. Висвітіть.

 

     Депутат Задорожній. За ним - депутат Моісеєнко.

 

     ЗАДОРОЖНIЙ О.В.,  голова  Комітету  Верховної  Ради України з питань  правової  політики  (виборчий  округ  217,  місто   Київ). Шановний  Вікторе  Івановичу,  а  чи  є  у  вас  зараз  скарги від депутатів (я наголошую:  від депутатів),  подані  в  установленому порядку,  на  когось  із суддів,  питання про затвердження яких ми сьогодні розглядаємо?

 

     ШИШКІН В.I.  Скарги від депутатів були раніше.  I є відповіді Міністерства юстиції щодо тих скарг,  які раніше надходили.  Отже, якщо в нас і є скарги, то на них є відповіді Міністерства юстиції.

 

     Деякі депутати підходили й  казали,  що  вони  не  задоволені відповіддю   Міністерства  юстиції.  Це  питання,  яке  можна  тут обговорити.  Але  скарг,  стосовно  яких  не  надійшли   відповіді Міністерства юстиції як органу,  що перевіряє такі скарги,  у мене немає.

 

     Є дві скарги,  які надійшли не від депутатів Верховної  Ради. Отже,  є  окремі  скарги,  про які я скажу,  доповідаючи про кожну особу зокрема.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко. За ним - депутат Асадчев.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.,  голова підкомітету Комітету  Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (виборчий  округ  53,  Донецька  область).  Фракция Коммунистической партии Украины.  Виктор Иванович, вот я держу эти проекты постановлений в  руке.  Вы  видите,  какой  это  громадный обем.   Вы  как  юрист  прекрасно  понимаете,  что  речь  идет  о формировании самостоятельной ветви власти сверху донизу.  То  есть той власти,  которая сегодня несет главную, может быть, функцию по защите конкретных прав граждан.  А вы  предлагаете  сейчас  скопом проголосовать   эти  проекты  постановлений.  Я  с  этим  не  могу согласиться,  так  как  у  многих  депутатов   есть   вопросы   по предложенным кандидатурам.

 

     Меня, например,  интересует, почему в справке об освобождении с должности судьи Зотова указана работа в прошлом только с 41 года его жизни, а, скажем, у Александра Ивановича Янкула указана работа в должности судьи с 1974 года.  Неужели вы думаете,  что  народным депутатам   Украины   безразличен   жизненный  путь  и  дальнейшее трудоустройство судей, которые сегодня будут освобождаться?

 

     Я бы хотел,  чтобы господин  Салюк,  который  подписывает  от Минюста  эти  справки-обективки  (я  здесь  обращаюсь и к Сюзанне Романовне), как-то единообразно готовил документы. И я уверен, что нас будет интересовать и работа в прошлом, а не только в должности судьи.

 

     Спасибо.

 

     ШИШКIН В.I.  Володимире   Миколайовичу,   питання,   яке   ви порушили,   може   бути  розглянуте,  тим  паче  що  ви  правильно зауважили.  Ми не раз  на  засіданні  комітету  робили  зауваження Міністерству юстиції щодо підготовки відповідної документації.

 

     Але справа   може   й   так,  і  так  розглядатися,  тому  що Конституцією передбачене звільнення за  власним  бажанням  або  за станом  здоров'я,  проте ніде не зазначається,  що треба в довідці викладати весь трудовий шлях.

 

     Оскільки така претензія до Міністерства юстиції заслуговує на увагу,  то  ми  ще  раз  на  засіданні  нашого комітету розглянемо питання про підготовку відповідних документів і виробимо вимоги до Міністерства юстиції.

 

     ГОЛОВА. Депутат Асадчев. За ним - депутат Ніколаєнко.

 

     АСАДЧЕВ В.М.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  бюджету   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  НРУ).  Шановний Вікторе Івановичу! Я просто хочу, щоб ви підтвердили  чи  спростували,  бо  коли  минулого  разу  ми розглядали   подібне  питання,  то  голосували  за  кожного  суддю персонально.  Але все-таки Конституція такого не  вимагає,  в  ній немає  чіткої вказівки,  чи ми повинні персонально голосувати,  чи списком.  Вона просто говорить про те,  що судді обіймають  посади безстроково.   А   стаття  5.2.7  Регламенту,  до  речі,  дозволяє голосувати списком,  зокрема й через електронну систему підрахунку голосів.

 

     То я  прошу  підтвердити або спростувати,  чи буде це рішення законним, якщо ми проголосуємо списком. Чому я на цьому наполягаю? Бо може статися,  що ми начебто людей затвердимо, а потім, знаєте, ситуація політична зміниться,  як  у  нас  завжди  це  буває,  або кон'юнктура, і буде визнано, що наше рішення є нечинним.

 

     Дякую.

 

     ШИШКІН В.I.  Валерію  Михайловичу,  ви  самі  оголосили норму закону,  якою можна керуватися.  I норма,  на  яку  ви  послалися, альтернативна.  Тобто  ми  можемо  голосувати персонально за кожну особу,  а  можемо  голосувати  також  персонально,  але  за  певну кількість осіб,  тобто списком. Варіанти можливі, все залежить від того,  яке рішення прийме Верховна Рада.  Але і той, і той підходи будуть законними.

 

     ГОЛОВА. Депутат Ніколаєнко.

 

     НIКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти (виборчий округ  185,  Херсонська  область). Фракція Соціалістичної та Селянської партій "Лівий центр". Вікторе Івановичу,  два  короткі  запитання.  Перше.  Я   підтримую   вашу пропозицію  голосувати за групу суддів.  Але якщо,  скажімо,  десь стосовно когось будуть сумніви,  то може статися так,  що  по  цій групі  проголосують  проти  якогось  одного  судді.  Тоді група не проходить і потрібно буде по кожному окремо голосувати.

 

     I друге.  Поясніть мені,  чому після  затвердження  Верховною Радою  судді  ідуть  до  Адміністрації  Президента,  і там ніби ще стосовно них указ якийсь готується.  У нас же таке не  передбачено Конституцією.  Чи  на  співбесіду  ідуть  до  Президента.  Там що, приручають суддів?

 

     ШИШКІН В.I.  Я такого підтвердити не можу,  бо я  про  це  не знаю.  Але якщо справді таке відбувається,  то це порушення. Проте ми повинні з'ясувати обставини,  чи справді певна  категорія  осіб ходить  туди  (Шум  у  залі).  По телебаченню могли показати перше призначення  на  посаду  судді,  що  відповідно  до   статті   128 Конституції здійснюється за указом Президента.  Ми ж не знаємо, що показали по телебаченню.

 

     На жаль,  є прогалина в  законодавстві  і  не  відрегульовано механізм  призначення  суддів на адміністративні посади.  Я маю на увазі призначення суддів на посади  голів  судів  або  заступників голів.  На  жаль,  з  моєї точки зору,  Президент перехопив колись ініціативу у Верховної Ради і призначає своїми указами  суддів  на ці   посади.   Не  на  посади  суддів  безстроково,  а  на  посади адміністративних керівників у судах.  То,  мабуть,  ішлося про  цю категорію  осіб.  На  мою  думку,  це  також  неконституційно,  бо президентські повноваження чітко викладено в статті 106, і в нього немає  повноважень  щодо  призначення  суддів  на  адміністративні посади. Але це не означає, що всі судді, яких ми сьогодні обираємо безстроково, обов'язково в повному складі рівними шеренгами підуть до Адміністрації Президента. Я вважаю, що це перебільшення.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати!  Я нагадую вам,  що  Віктор Іванович  Шишкін  як  доповідач виклав пропозицію комітету про те, щоб проект постанови,  який він оголошує, проголосувати за основу. Потім,  якщо  в  депутатів  будуть  зауваження  до  тієї  чи іншої кандидатури,  ми надамо їм слово для аргументації, і Верховна Рада визначатиметься.

 

     Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

 

     "За" - 215.

 

     Із мотивів голосування депутат Гмиря. Будь ласка.

 

     ГМИРЯ С.П.,   голова   підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України з питань свободи слова та інформації (виборчий округ  105, Луганська  область).  Иван  Степанович,  вот  мы  проголосуем этот проект  постановления.  Но  есть  нормы,  по  которым   голосуется персонально.  То есть результатом нашего голосования будет то, что исполнять обязанности  судьи  должно  будет  постановление,  а  не судья. Мы изберем постановление, но никак не того или иного судью. Ну о чем мы говорим, Иван Степанович?

 

     Мы ж  не  можем  нарушать  процедуру  и  делать  этих   судей заложниками  ситуации  в  Верховном  Совете,  то есть политически, юридически нелегитимными. Зачем же над людьми издеваться?

 

     ГОЛОВА. Народний  депутат  Асадчев  таке   запитання   ставив доповідачеві.  Віктор Іванович прокоментував, і з'ясувалося, що це не порушення. Це норма Регламенту.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Чижа.

 

     ЧИЖ I.С.,  член Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань свободи  слова  та  інформації  (виборчий  округ 190,  Хмельницька область).  Дякую,  Iване Степановичу.  Шановні колеги! Я думаю, що грубим  порушенням  чинного законодавства є те,  що судова система досі не укомплектована.  Суди  взагалі  перебувають  під  загрозою зриву їх діяльності. Оце грубе порушення, абсолютне причому.

 

     Верховна Рада  зацікавлена  в  тому,  щоб конституційні норми (норми прямої дії) і  норми  законодавства  виконувалися.  А  суди наші,  якраз  за Конституцією,  сьогодні є основним,  коли хочете, захисним  фактором  у  нашій  державі.  Тому  ми  зобов'язані,   я переконаний,    зробити    все,   щоб   суддівський   корпус   був укомплектований. Безумовно, ми не застраховані від помилки - чи ми будемо  називати  прізвища,  чи  ми  проголосуємо  якось  інакше - оскільки ми не можемо знати всіх людей.  Але для того  передбачені інші механізми: відсторонення від посади тощо.

 

     Тому я   пропоную   все-таки   підтримати  процедуру,  уважно розглядати  кандидатури  від  конкретних  областей  і  регіонів  і висловлювати  зауваження,  якщо вони є.  А сьогодні ми зобов'язані просто сформувати суддівський корпус.  У нас і так не дуже великий порядок із організацією влади,  а судова влада взагалі залишається ніби пасинком.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Так,  два депутати виступили,  з'ясували позицію.  Ще раз ставлю на голосування пропозицію комітету,  тобто пропонується прийняти за основу, а потім розглянути зокрема. Прошу голосувати.

 

     "За" - 243.

 

     Рішення прийнято.

 

     Будь ласка, Вікторе Івановичу, оголосіть проекти постанов.

 

     ШИШКІН В.I. Першим є проект Постанови під 4208 про звільнення суддів.  Iване Степановичу, оскільки питання про звільнення суддів з посад не  потребує  процедури  обговорення,  то  такі  судді  не запрошуються   на   пленарне   засідання   Верховної   Ради.  Вони викликаються на  засідання  комітету,  якщо  в  комітеті  є  певні сумніви,   що  суддя  подавав  заяву  добровільно.  Тому  я  прошу поставити на голосування цей проект постанови,  але з  відповідною корекцією.

 

     Першим у   цьому  проекті  постанови  стоїть  прізвище  судді Драного - судді Кіровоградського обласного суду. Враховуючи те, що була  його  особиста  заява  про відставку,  а суддя Драний згодом відкликав свою заяву,  то  16  лютого  ми  на  засіданні  комітету розглянули  його заяву про відкликання попередньої заяви.  У нього були складні сімейні обставини,  але,  з'ясувавши всі  можливості, він  відкликав свою заяву.  Тому комітет вирішив вилучити з нашого подання кандидатуру Олексія Павловича Драного й залишити  його  на посаді судді.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміла позиція?  Прошу оголошений проект постанови проголосувати.  Запитання не до  доповідача.  Ми  сьогодні  тільки голосуємо.  Не зривайте, будь ласка, засідання. Зрозуміла позиція? Прошу проголосувати як постанову з вилученням кандидатури Драного.

 

     "За" - 251.

 

     Рішення прийнято.

 

     Наступний проект постанови.

 

     ШИШКІН В.I. Наступний проект Постанови

 4208-1 про обрання суддів.

 

     ГОЛОВА. Запропонований  проект  постанови за 4208-1 ставиться на голосування за основу. За основу прошу проголосувати.

 

     "За" - 238.

 

     Рішення прийнято.

 

     У кого з депутатів є зауваження щодо персоналій?

 

     Будь ласка, депутате Моісеєнко.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Иван Степанович, что вы делаете?!

 

     ГОЛОВА. Веду засідання.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович!   У   меня   есть   вопросы   по   кандидатуре   судьи Шевченковского  районного  суда  города  Львова   Лесного   и   по кандидатуре судьи Киевского городского суда Стратиенко. Как я могу задать вопросы этим людям? Я же не буду их Шишкину задавать.

 

     ШИШКIН В.I. Да они есть в зале!

 

     МОIСЕЄНКО В.М.  Поэтому я прошу их сейчас  из  общего  списка исключить, а потом мы эти кандидатуры дополнительно обсудим.

 

     ШИШКІН В.І. Нет, мы же всегда так делали, вызывали сюда

 

     МОIСЕЄНКО В.М.  Иван Степанович,  мы поднимали руки,  просили слова по процедуре,  потому  что  такая  процедура  нас  никак  не устраивает.

 

     ГОЛОВА. Це   цілком  можливо:  одного  влаштовує,  іншого  не влаштовує.  Внесена пропозиція народним депутатом Моісеєнком:  два прізвища  -  Стратієнко  і  Лєсний - вилучаються поки що з проекту постанови. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" - 64.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Депутат Гуцол. Будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В., секретар Комітету Верховної Ради України з питань прав   людини,  національних  меншин  і  міжнаціональних  відносин (багатомандатний загальнодержавний  виборчий  округ,  ПЗУ).  Iване Степановичу,  дякую.  Фракція "Батьківщина". У мене є запитання до судді Ірини  Михайлівни  Гончарової.  Я  прошу  надати  можливість поставити їй запитання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ви слухайте, не заважайте, будь ласка.

 

     ГУЦОЛ М.В.  Iване Степановичу, я прошу надати мені слово, щоб я міг поставити запитання Ірині Михайлівні Гончаровій.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  є питання?  Ви  просите  вилучити поки що зі списку чи поставити запитання?

 

     ШИШКІН В.I. Депутат Моисеенко поставил так вопрос.

 

     ГОЛОВА. Та   не   депутат  Моісеєнко,  а  депутат  Гуцол.  Ми пропозицію депутата Моісеєнка проголосували.

 

     ШИШКІН В.І.  Була пропозиція поставити запитання суддям. Ми ж їх обговорюємо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Онопенко.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Шановний  Іване Степановичу!  Шановний Вікторе Івановичу! (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  слухайте запитання  і  не  ведіть дискусії, вам же треба на них відповідати.

 

     ОНОПЕНКО В.В.  Депутат  Гуцол  поставив запитання про те,  що Гончарова розглянула  чотири  справи,  коли  завершився  строк  її повноважень  як  судді.  Я  наводив  довідку.  Гончарова розпочала чотири справи тоді,  коли термін її повноважень як  судді  не  був закінчений,   а   закінчила  їх  тоді,  коли  справді  термін  уже закінчився.  Є довідка і підтримка  з  Верховного  Суду,  а  також висновок про те, що такі рішення вважаються законними.

 

     Тому немає  зовсім  ніяких  підстав  для того,  щоб відхиляти кандидатуру Гончарової.

 

     ШИШКІН В.І.  Іване Степановичу,  якщо в когось з депутатів  є конкретне  запитання  до  певної  кандидатури,  давайте  надамо їм можливість поставити його.

 

     ГОЛОВА. Вікторе  Івановичу,  ми  проголосували   за   основу. Народний  депутат  Моісеєнко вніс пропозицію:  два прізвища суддів поки що вилучити з цього списку  для  з'ясування.  Я  поставив  на голосування, було 64 голоси. Ми не вилучаємо.

 

     Вікторе Івановичу, народний депутат Гуцол задає вам запитання конкретно стосовно Гончарової,  Онопенко від комітету з'ясовує,  а ви слухайте і коментуйте, будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І.  Так, будь ласка, я ж якраз це і прошу. Як сказав Моісеєнко? У мене є запитання до двох кандидатів. Нехай задасть ці запитання, кандидати ж присутні тут.

 

     ГОЛОВА. Моісеєнко сказав,  що він хоче двом кандидатам задати запитання, і тому вносить пропозицію їх прізвища вилучити.

 

     Вікторе Івановичу, ви слухайте, будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І. Я якраз слухаю.

 

     ГОЛОВА. Ви стосовно Гончарової можете відповісти чи ні?

 

     ШИШКІН В.І.  Будь  ласка,  повторіть,  яке  щодо   Гончарової запитання.

 

     ГОЛОВА. Я  ж  вас  прошу  слухати.  Гуцол - один,  Онопенко - другий. Вони вам задали запитання. Ми нічого не порушили.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Гуцола.

 

     ШИШКІН В.І. Онопенко якраз відповів від комітету на запитання Гуцола.

 

     ГОЛОВА. Шановний Вікторе Івановичу, слухайте.

 

     ГУЦОЛ М.В.  У мене є конкретне запитання до Ірини Михайлівни. Скажіть,  будь ласка,  чи дійсно строк ваших повноважень як  судді закінчився 16 грудня і що, не маючи повноважень на розгляд судових справ,  ви розглянули чотири цивільні справи з винесенням постанов і рішень?  І чи ці чотири цивільні справи розглянуті законно і без порушення Конституції та чинного законодавства України?

 

     І друге.  Чому одну із цих цивільних справ було повернуто  на другий розгляд? Які причини? І чи це не є судова помилка?

 

     Дякую.

 

     ШИШКІН В.І.  Іване Степановичу, це якраз те запитання, на яке повинен відповісти сам кандидат на посаду судді. Давайте запросимо сюди  цього  кандидата,  і  він відповість.  Але Онопенко частково відповів, він перевіряв це все.

 

     ГОЛОВА. Шановний Вікторе Івановичу,  скажіть,  як мені  зараз ввімкнути мікрофон Гончарової?

 

     ШИШКІН В.І. Давайте запросимо на трибуну.

 

     ГОЛОВА. Де Гончарова?

 

     ШИШКІН В.І.  Іване  Степановичу,  будь  ласка,  у  нас  же  є механізм відповіді.  Судді неодноразово відповідали  на  запитання народних депутатів.

 

     ГОЛОВА. Я  ще  раз  звертаюся до вас,  Вікторе Івановичу.  Ми прийняли  постанову  за  основу.  Щодо  кандидатур,  до   яких   є запитання, ви даєте відповідь. Якщо ви не можете відповісти або це стосується безпосередньо судді,  нехай відповідає суддя,  в даному разі - Гончарова. Але в якій формі, скажіть мені?

 

     ШИШКІН В.І. Правильно.

 

     ГОЛОВА. Де мікрофон Гончарової?

 

     ШИШКІН В.І.   Нехай  вона  або  йде  на  трибуну,  або  нехай ввімкнуть мікрофон з місця.

 

     ГОЛОВА. Ввімкніть мікрофон Гончарової.

 

     ШИШКІН В.І.  Гончарова  є  в  залі  чи  немає?   Міністерство юстиції, ви забезпечували явку?

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, я бачу, що частина народних депутатів, яка не бере участі в голосуванні, відчула, що вона може зірвати голосування.

 

     Тому я  ще  раз  звертаюся,  Вікторе  Івановичу,  до вас.  Ви сказали,  що всі судді, кандидатури яких розглядаються, присутні в залі.  А  тепер запитуєте,  є вона в залі чи немає,  і апелюєте до Міністерства юстиції...

 

     ШИШКІН В.І.  Ось іде суддя  Гончарова.  Міністерство  юстиції відповідає за явку всіх суддів.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     ГОНЧАРОВА І.М.,   суддя   Ленінського  районного  суду  міста Чернівці. Дійсно, строк моїх повноважень закінчився 16 грудня 1999 року. Після того часу мною було розглянуто чотири справи. Щодо цих питань  є  висновок  обласного  суду  і  висновок   комітету,   де говориться, що всі ці справи розглянуті мною на законних підставах (вибачте,  я хвилююся),  оскільки я їх почала розглядати ще  маючи повноваження, а закінчила вже після їх завершення.

 

     Стосовно законності  цих  рішень  висновок  позитивний - вони законні, я мала право розглядати. А інформація депутата Гуцола про те,  що  одне  з цих рішень скасоване,  є недостовірною.  Справа в колегії обласного суду ще не розглядалася,  вона  була  відкладена минулої  середи.  Верховний  Суд  також  дав  висновок про те,  що рішення є законними.

 

     ГОЛОВА. Депутате  Гуцол,   ви   маєте   цю   інформацію,   ви погоджуєтесь з нею, вона вас влаштовує? Так, добре. Дякую.

 

     У кого з депутатів ще є зауваження щодо проекту постанови?

 

     Депутат Черненко. Будь ласка.

 

     ЧЕРНЕНКО В.Г.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань охорони здоров'я,  материнства та дитинства (виборчий округ 48,   Донецька  область).  Уважаемый  Иван  Степанович!  Уважаемые коллеги депутаты!  Я вот что хочу сказать.  Так мы  доведем  здесь судей до инфаркта,  они работать не смогут.  У нас есть процедура, давайте ее придерживаться.  А у кого есть предложения,  надо  было приходить   в  комитет.  Вопрос  готовился  не  подпольно,  ничего секретно  не  делалось.  Сегодня  пытаются  сорвать   голосование, превратить процесс избрания судей в балаган.

 

     Иван Степанович,  я очень прошу ставить на голосование, иначе по всем судьям будет аналогичная ситуация.  Мы  доведем  людей  до такого состояния, что трудно даже представить, во что это выльется для их здоровья.

 

     У кого есть замечания - надо приходить в комитет, а не бегать теперь по залу и кричать. Давайте голосовать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кармазін.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Місто-герой Одеса, Партія захисників Вітчизни. Шановні народні депутати, я закликаю вас до спокою. У нас присутні 200  суддів.  Лише  до  кількох із них є запитання.  Закликаю вас: будьте справедливі.  А  для  цього  у  кожного  судді,  у  кожного комітету   є   змога  реагувати  і  бути  присутнім  на  засіданні профільного комітету.

 

     Найбільше, що ми могли б зробити,  це зараз винести за  дужки усі  питання,  особливі  думки.  Розбиратися  з  кожним  суддею по конкретній судовій справі ми  не  маємо  права.  Це  є  порушенням Конституції. Ми не можемо втручатися. Є Верховний Суд для цього, і хай він приймає рішення.  Якщо хтось із кандидатів  не  підходить, тоді ми визначимося під час голосування.

 

     Профільний комітет  рекомендував,  заперечень  не  було,  і я закликаю ставити зараз питання на голосування в цілому.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шевченко. Будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.,  секретар Комітету Верховної  Ради  України  з питань    свободи    слова    та    інформації    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановні колеги! Я хотів би заперечити  депутату  Кармазіну,  оскільки  комітет  може один раз запрошував суддю,  і депутатам важко було встежити,  щоб прийти на засідання.   Процедури  такої  не  передбачено,  хто  і  коли  має приїздити  до  Києва.  А  є  абсолютно  конкретні   запитання   до кандидатів.

 

     У мене   є  запитання  до  Кузьміна  Миколи  Васильовича,  що стосуються його попередньої  роботи  у  Новозаводському  районному суді  міста Чернігова.  Запитання стосується гарячої теми,  яка не раз обговорювалась у нас у залі, - використання суддів як елементу тиску  на  засоби  масової  інформації.  Я дуже хотів би поставити запитання  Миколі  Васильовичу,  пов'язане  з   його   попередньою практикою розгляду подібних спорів.  Але я не знаю,  в який спосіб це зробити.

 

     ГОЛОВА. Ми   щойно   надали   можливість   задати   запитання Гончаровій.  У такий же спосіб,  пане Шевченко, надаємо і вам таку можливість.

 

     Прошу кандидата у судді Кузьміна підійти до трибуни.

 

     ШИШКІН В.І.  Відповідальний від Міністерства юстиції, керуйте процесом. Де кандидат, до якого задано запитання?

 

     ГОЛОВА. Думаю,  і судді,  і депутати бачать і розуміють, у що перетворюється голосування...

 

     ШИШКІН В.І.  Іване  Степановичу,  шановні  депутати,  частина суддів на балконі, як і попередня суддя. Тому потрібен час, хоча б дві-три хвилини,  аби дійти до трибуни.  Так що ми  зачекаємо,  не підганяйте.

 

     ГОЛОВА. Депутате Шевченко,  будь ласка, сформулюйте запитання до судді Кузьміна.

 

     ШЕВЧЕНКО В.Ф.  Шановний Миколо Васильовичу,  я вас не атакую, ви просто розвійте деякі сумніви.  Запитання таке:  які у вас були найгарячіші справи,  пов'язані з  позовом  проти  засобів  масової інформації,  де  були  присутні  інтереси влади?  І чим закінчився розгляд цих позовів?

 

     КУЗЬМІН М.В.,  суддя  Новозаводського  районного  суду  міста Чернігова.  Якби  ви більш конкретно запитали по якійсь справі,  я міг би відповісти.  А так я не можу щось відповісти.  Мабуть, була лише одна справа.

 

     ГОЛОВА. Говоріть, будь ласка, у мікрофон.

 

     КУЗЬМІН М.В.  Справа була розглянута,  було винесено рішення. Щодо якої справи ви запитуєте?  Щодо цієї?  Позов було задоволено. Це  був  позов  приватної  особи  про  захист честі та гідності до редакції газети.

 

     ГОЛОВА. До Кузьміна є ще запитання? Є.

 

     Депутат Абрамов.

 

     АБРАМОВ Ф.М.,  член Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів,  ветеранів та інвалідів (виборчий округ 59,  Донецька область).  Коммунистическая партия.  Уважаемый товарищ Кузьмин! Во время  прошедших  президентских выборов,  как вам хорошо известно, местные органы и в целом  режим  творили  произвол  и  беззаконие. Сотни  тысяч  бюллетеней  было  вброшено  в  урны  за  кандидата в Президенты Кучму.

 

     Что вы конкретно сделали для того,  чтобы этого произвола  не было?

 

     КУЗЬМІН М.В. Пробачте. Під час виборів Президента в суді було організовно чергування,  в якому брав участь і я.  І за  час  мого чергування  до  мене ніхто ні з якою скаргою про порушення під час виборів не звертався.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Шановні народні депутати!  Ми з'ясували прізвища  суддів,  до яких були запитання,  одержали відповіді.  Тепер проект постанови, прийнятий нами за основу, ставиться на голосування в цілому. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 250.

 

     Рішення прийнято.

 

     З процедури  слово надається народному депутату Марченку.  За ним - депутат Буйко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій (виборчий округ

 161, Сумська область).  Фракция ПСПУ. Иван Степанович, статья 128 Конституции обязывает Верховный Совет  избирать  судей.  Регламент Верховного  Совета выделяет две категории - это принятие законов и постановлений.  Действительно,  можно принять  документ  в  целом, затем внести поправки и уже принимать его как закон.

 

     Однако персональное  избрание  не  допускает  голосования  за проект постановления, в котором есть персоналии, за основу, потому что каждая кандидатура должна быть поставлена на голосование.

 

     Я и  наша  фракция  внесли  в комитет в установленном порядке документы,  которые касаются председателя Конотопского  городского суда  Ереминой Татьяны Степановны.  Эти документы рассматривались, однако, несмотря на это, Еремину опять включили для утверждения на избрание судьей бессрочно.

 

     Я прошу,  когда  будет  рассматриваться  проект постановления 5125,  предоставить мне возможность выступить  и  аргументировать, почему  председателя  Конотопского городского суда Татьяну Еремину недопустимо избирать.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Народний депутат Буйко. За ним

- депутат Жовтіс.

 

     ШИШКІН В.І.  Иван  Степанович,  сейчас рассматривается другой проект постановления.

 

     ГОЛОВА. Це з процедури.

 

     БУЙКО Г.В.,  голова  підкомітету  Комітету   Верховної   Ради України    у   справах   пенсіонерів,   ветеранів   та   інвалідів (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, КПУ). Компартия Украины.   Иван   Степанович,   вы  действительно  государственный человек.  Я просил бы вас как Председателя Верховной Рады все-таки более жестко придерживаться регламента.

 

     Владимир Николаевич  Моисеенко  обратился с просьбой не снять кандидатуры,  а задать вопросы.  В частности,  по судье Стратиенко Людмиле  Васильевне  есть  вопрос,  почему она мигрирует из суда в прокуратуру и обратно. Это первое.

 

     И второе.  Иван Степанович, в ответ на вопросы ряда депутатов прозвучало,  что  приходите,  мол,  в  комитет.  В конечном счете, решение принимает Верховный Совет,  и вы это прекрасно понимаете и должны  поддерживать.  Поэтому  мы категорически протестуем против подобного.  Вообще,  судьям  мы  преподаем  урок   неуважительного отношения к Конституции,  к законодательству, оптом взяв и правых, и неправых и утвердив на такие важные должности.

 

     ГОЛОВА. Депутат Жовтіс, будь ласка.

 

     ЖОВТІС О.І.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (виборчий округ 138,  Одеська область).  Иван  Степанович, хотя бы представить каждого судью можно? Чтобы посмотреть человеку в лицо, в глаза. А голосовать можно и списком.

 

     ГОЛОВА. З процедури виступили три  народних  депутати.  Зараз піднесуть стенограму виступу Володимира Миколайовича Моісеєнка,  і тоді ми окремо з'ясуємо.

 

     Я ще  раз  нагадую,  що  пропозиція  полягала  в  тому,  щоб, проголосувавши проект постанови за основу, ці два прізвища зняти з розгляду,  а потім надати можливість задати запитання.  Я поставив на голосування пропозицію,  щоб зняти ці прізвища, було 64 голоси. Тому ми повинні надати можливість задати запитання.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Иван   Степанович!   Виктор   Иванович   внес предложение   проголосовать   списком  за  кандидатуры,  при  этом кандидатуры,  по которым будут вопросы,  изять  пока  из  списка, задать вопросы и дальше вернуться к голосованию.

 

     Именно опираясь на эту позицию,  которую внес Виктор Иванович и которую поддержали депутаты, я и сказал, что у меня есть вопросы по  двум  кандидатам  в судьи.  Я назвал эти фамилии и попросил на период голосования снять их с голосования для того,  чтобы  задать вопрос, а затем вернуться к процедуре, которую мы утвердили.

 

     Вы вместо этого сделали совсем другой ход:  вообще лишили нас права задавать вопросы.

 

     И еще,  Иван  Степанович,  я  вас  прошу   как   Председателя Верховного  Совета:  не  надо оскорблять депутатов,  вы преподаете сейчас серьезный урок судьям...

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати,  я  ще  раз  кожного  прошу дотримуватися регламенту.  Після хвилини я вимикатиму мікрофон.  Я ще раз звертаюся до вас:  давайте працювати в межах  регламенту  і прийнятих  Верховною Радою рішень.  Верховна Рада прийняла рішення більшістю голосів про таку процедуру розгляду. Прошу дотримуватися її.

 

     Вікторе Івановичу, оголошуйте наступних.

 

     ШИШКІН В.  І.  Іване  Степановичу,  у  мене  є пропозиція.  Я все-таки просив би надати мені додатковий час,  щоб  я  оголошував прізвища суддів - кандидатів на ту чи іншу посаду.

 

     ГОЛОВА. Добре.

 

     ШИШКІН В.І.  Проект  постанови  4253.  Рекомендується  обрати суддями України безстроково:

 

     Верховного Суду Автономної Республіки  Крим  (я  ім'я  та  по батькові   кандидатів   через   брак  часу  називати  не  буду)  - Афендікова,   Бордачова,    Лазарєву,    Неналтовську.    Стосовно Неналтовської є її заява про те, що вона знімає свою кандидатуру і не бажає, щоб її обирали суддею безстроково. Це персональна заява, надійшла вона лише позавчора, в комітеті ми її перевіряли.

 

     Далі: Арбузинського  районного  суду  Миколаївської області - Пампуру;  Баштанського  районного  суду  Миколаївської  області  - Олефіра;   Братського   районного  суду  Миколаївської  області  - Марценюка;  Вознесенського міського суду Миколаївської  області  - Козаченка;  Вознесенського  районного суду Миколаївської області - Вострікову;  Доманівського районного суду Миколаївської області  - Кателіна;   Жовтневого  районного  суду  Миколаївської  області  - Довжука;  Миколаївського районного суду  Миколаївської  області  - Персонову;  Новоодеського  районного  суду Миколаївської області - Задунайського;  Первомайського міського суду Миколаївської області

- Літвіненко,  Мельничука,  Покотілову,  Сташенка;  Первомайського районного  суду  Миколаївської   області   -   Падалку,   Сотську; Снігурівського  районного  суду Миколаївської області - Устіченка; Єланецького  районного  суду  Миколаївської  області   -   Раєвич; Южноукраїнського  міського  суду  Миколаївської області - Литвина; Заводського  районного  суду  міста  Миколаєва  -  Квашу,  Рудяка; Корабельного  районного суду міста Миколаєва - Батченка,  Циганок; Ленінського   районного   суду   міста   Миколаєва   -   Ткаченка; Центрального  районного суду міста Миколаєва - Кутову,  Мурлигіну; Ананьївського  районного   суду   Одеської   області   -   Дороша; Березівського районного суду Одеської області - Кононенко,  Курту; Білгород-Дністровського міського суду Одеської області -  Берназа; БілгородДністровського  районного суду Одеської області - Акулову; Біляївського   районного   суду   Одеської   області   -    Груцу; Ізмаїльського   міського  суду  Одеської  області  -  Пепеляшкова, Степанова,  Штанько; Ізмаїльського районного суду Одеської області

- Праведного; Котовського міського суду Одеської області - Богача, Паценюк;   Котовського   районного   суду   Одеської   області   - Драгомерецьку; Красноокнянського районного суду Одеської області - Мизу;  Любашівського районного суду Одеської області  -  Мандрика, Споришеву; Миколаївського районного суду Одеської області - Парія; Овідіопольського  районного  суду  Одеської  області  -   Курочку, Шевченка;  Роздільнянського  районного  суду  Одеської  області  - Герасимюка;  Саратського  районного  суду   Одеської   області   - Смірнову;  Тарутинського  районного суду Одеської області - Топал; Татарбунарського  районного  суду  Одеської  області  -  Бешлієву, Приймак;   Жовтневого   районного  суду  міста  Одеси  -  Гандзій, Головченка,  Пислара;  Іллічівського районного суду міста Одеси  - Граніна;  Дімітріу, Малія; Київського районного суду міста Одеси - Кураніна,  Рябко,  Сватаненка,  Смульського; Ленінського районного суду  міста Одеси - Алєксєєва;  Малиновського районного суду міста Одеси - Лічмана,  Михайлова;  Приморського  районного  суду  міста Одеси - Бачуріна, Пучкову, Савелкова; Суворовського районного суду міста  Одеси  -  Журіка,   Лавренюк,   Просонова;   Бериславського районного   суду  Херсонської  області  -  Закарян;  Білозерського районного    суду     Херсонської     області     -     Васильєву; Великоолександрівського   районного  суду  Херсонської  області  - Прокопчук; Великолепетиського районного суду Херсонської області - Литвиненко; Верхньорогачицького районного суду Херсонської області

- Сидорякіну;  Генічеського районного суду Херсонської  області  - Буженко,  Постола;  Голопристанського  районного  суду Херсонської області - Коваленка,  Післєгіну;  Горностаївського районного  суду Херсонської  області  -  Шиповалову;  Іванівського  районного суду Херсонської області  -  Крисанову;  Каланчацького  районного  суду Херсонської   області   -   Прудку;   Каховського   міського  суду Херсонської області - Захарову,  Семиженка;  Каховського районного суду  Херсонської  області - Зубіка;  Нововоронцовського районного суду Херсонської області -  Павлюченка;  Новотроїцького  районного суду  Херсонської  області  - Калімбета;  Новокаховського міського суду Херсонської області - Бауль, Цуканову; Скадовського районного суду  Херсонської  області  - Забавського;  Чаплинського районного суду Херсонської області - Томашевського;  Дніпровського районного суду  міста  Херсона  -  Стамбулу;  Комсомольського районного суду міста Херсона -  Ігнатенко,  Литвиненка;  Суворовського  районного суду міста Херсона - Званчука, Колєсніченко, Смирнова.

 

     Це весь перелік щодо проекту постанови

 4253.

 

     ГОЛОВА. Перед тим як ставити на голосування,  прошу ввімкнути мікрофон депутата Ющика - з мотивів голосування.

 

     ЮЩИК О.І.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань правової  політики  (багатомандатний  загальнодержавний   виборчий округ,  виборчий  блок СПУ та СелПУ).  Шановний Іване Степановичу! Шановні колеги!  Я хочу все-таки,  щоб  те,  що  запропонував  наш комітет  стосовно  процедури,  ми прийняли і дотримувались.  Таким чином ми зекономимо час. Йдеться про те, що не треба ставити двічі на  голосування:  за  основу,  про вилучення і так далі,  не треба зачитувати весь цей список.  У всіх є проекти постанов на руках. А в кого з народних депутатів є зауваження,  запитання до конкретної персоналії,  нехай назвуть лише прізвища.  Ми  їх  відставимо  для запитань.  А стосовно інших кандидатів (Марченко тут не має рації) списком можна голосувати.

 

     ГОЛОВА. Дякую, Олексію Івановичу.

 

     Вікторе Івановичу,  я ставлю зараз.  Я ще  раз  звертаюся  до народних   депутатів:  є  стосовно  названих  кандидатів  відводи? Підніміть руку, в кого є відвід.

 

     Депутат Снігач. Будь ласка.

 

     СНІГАЧ А.П.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (виборчий округ

 186, Херсонська область).  Іване Степановичу!  У мене є запитання до судді з Каховки Захарової. Я хотів би висловитись.

 

     ГОЛОВА. Шановні народні депутати, була раціональна пропозиція депутата Ющика. От уже є приклад. Він пропонував: якщо в депутатів є до когось із кандидатів запитання  чи  відвід,  ми  знімаємо  це прізвище.  Далі  голосуємо  проект постанови,  а цього кандидата в судді запрошуємо на трибуну,  надаємо можливість депутатам  задати йому запитання і отримати відповідь.

 

     Є ще запитання до названих кандидатів? Немає.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон депутата Сергієнка.

 

     СЕРГІЄНКО О.І., член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  (виборчий  округ 101,  Кіровоградська область).  У меня есть вопрос по работе нашей следственной  комиссии  на  Николаевском  глиноземном   заводе   к председателю   Корабельного   районного   суда   города  Николаева Батченко.

 

     ГОЛОВА. Батченко, так. Два прізвища. Ще є?

 

     Депутат Жовтіс. Будь ласка.

 

     ЖОВТІС О.І.  У  меня  вопрос  относительно   судьи   Мандрыка (Любашевский район Одесской области).

 

     ГОЛОВА. Так, Мандрик. Немає більше?

 

     За решту  кандидатур,  прізвища яких зачитав Віктор Іванович, які є в списку, прошу проголосувати. Прошу проголосувати проект як постанову в цілому.

 

     "За" - 261.

 

     Рішення прийнято.

 

     Ще раз  прошу  цих  трьох  суддів,  прізвища  яких  називали, підійти ближче,  і ми потім  надамо  можливість  поспілкуватися  з депутатами через мікрофон, я маю на увазі запитання й відповіді.

 

     Будь ласка, наступний проект постанови. Зачитувати не треба.

 

     ШИШКІН І.С.  Щодо процедури,  якраз щодо зачитування. До мене підходили два чи три депутати, які не мають на руках усіх проектів постанов.  У них є запитання до деяких суддів, але вони не знають, в якому проекті постанов ці прізвища.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  нехай цей  депутат  подивиться  у того,  хто  поруч  з ним має список.  Так,  прошу вас,  оголошуйте наступний проект постанови.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступний проект Постанови за 5123  про  обрання Скісова  Євгена  Михайловича  суддею  Алуштинського  міського суду Автономної Республіки Крим безстроково.

 

     Поясню, чому він іде окремо.  У нас у  комітеті  було  багато питань до особи,  яка раніше кандидувала на цю посаду, і ми не раз перевіряли.  Але до нас звернулася  міністр  юстиції  з  проханням терміново  розглянути  це  питання,  оскільки  цей суд перебуває в критичному становищі, пов'язаному з браком суддів.

 

     І тому вони запропонували іншу кандидатуру, яку ми розглянули на минулому засіданні комітету.

 

     ГОЛОВА. Чи  є зауваження в депутатів стосовно запропонованого проекту  постанови  і  стосовно  кандидатури  Євгена  Скісова?   Є запитання?

 

     Депутат Марченко.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.   Фракция   Прогрессивной   соцпартии.   Сейчас поставили два вопроса - относительно судьи Алуштинского городского суда  и  проекта  постановления  в  целом.  У  меня предложение по проекту постановления. Я прошу исключить из списка для голосования Еремину Татьяну Степановну.

 

     ШИШКІН В.І. Она не в этом списке.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Тогда  я  не  буду дальше выступать.  Я просто предлагаю исключить из списка Еремину Татьяну  Степановну  и  дать мне    возможность,    когда   будет   голосоваться   тот   проект постановления, выступить и обяснить свою позицию.

 

     ГОЛОВА. Добре.  Немає   більше   заперечень?   Немає.   Прошу проголосувати  запропонований проект Постанови про обрання Скісова Євгена Михайловича суддею Алуштинського міського суду в цілому.

 

     "За" - 249.

 

     Рішення прийнято.

 

     Будь ласка, наступний.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступний  проект  -  це  проект  Постанови  про звільнення  судді  Верховного  Суду  України Березовського Степана Михайловича з посади судді Верховного Суду  України  у  зв'язку  з поданням заяви про відставку.

 

     ГОЛОВА. Тут  просто треба проголосувати.  Прошу проголосувати цей проект постанови.

 

     "За" - 251.

 

     Рішення прийнято.

 

     ШИШКІН В.І.  Іване Степановичу,  надійшли ці троє суддів,  то давайте ми вже вирішимо це питання.

 

     ГОЛОВА. Наступний проект постанови.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступний  проект  Постанови за 5125 про обрання суддів: Київського міського суду...

 

     ГОЛОВА. Вікторе  Івановичу,  ми  ж  домовились.  У   кого   з депутатів є зауваження до конкретної кандидатури?

 

     Будь ласка, депутате Тищенко.

 

     ТИЩЕНКО П.В.,  член  Комітету Верховної Ради України з питань промислової    політики    і    підприємництва    (багатомандатний загальнодержавний  виборчий округ,  КПУ).  Фракция коммунистов.  Я прошу исключить пока из списка Чайченко Евгения Васильевича.

 

     ГОЛОВА. Добре. Ще є зауваження?

 

     ШИШКІН В.І. Володимир Романович про Єрьоміну сказав.

 

     ГОЛОВА. Добре. Ще є? Депутат Марамзін.

 

     МАРАМЗІН Ф.А.,  виконуючий   обов'язки   голови   підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України (виборчий округ 104,  Луганська область).  Иван Степанович,  у нас восемь проектов постановлений.  И я не знаю, в каком проекте находится кандидатура судьи  Павлова  Павла  Борисовича,  Жовтневый  районный суд города Луганска.  Я  прошу,   когда   будет   голосоваться   тот   проект постановления, где будет кандидатура этого судьи, исключить его из списка и дать мне слово для выступления.

 

     ГОЛОВА. Добре. Ще є зауваження?

 

     Депутат Райковський. Будь ласка.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України    з    питань    правової    політики    (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Иван Степанович,  я хочу заметить,  что  этот  проект  постановления  не  рассматривался на заседании  нашего   комитета   по   вопросам   правовой   реформы. Председатель комитета сам лично подписал этот проект постановления и внес его на рассмотрение Верховного Совета.

 

     А ведь по  ряду  кандидатур,  которые  есть  в  этом  проекте постановления,   в  наш  комитет  поступили  жалобы.  Часть  жалоб Верховный Суд,  Министерство юстиции уже рассмотрели  и  направили ответы.  Хотя  и  эти  ответы  мы  должны рассмотреть на заседании комитета.

 

     Жалобы поступили,  например,  на судью  Слурденко  Александра Ивановича.   Получен   факс   из   Харьковского  областного  суда, подписанный председателем областного суда,  о том,  что они его не рекомендуют на должность судьи в связи с "незадовільною" работой.

 

     Поступили в   комитет   жалобы   на  судью  Чайченко  Евгения Васильевича и судью Остапчика Сергея Васильевича.

 

     Поэтому я  считаю,  что  необходимо  было  бы  обсудить   эти кандидатуры   на  заседании  комитета,  принять  решение  и  потом рекомендовать этих товарищей...

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон голови комітету Задорожнього. Будь ласка, дайте пояснення.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Даю  пояснення  всім.  Ці кандидатури суддів були  розглянуті  на  засіданні   комітету,   були   рекомендовані комітетом, коли комітетом керував комуніст. Вони вийшли в сесійний зал,  і сесійний зал їх завалив.  Потім були призначені комісії, з приводу   всіх  кандидатур  були  надані  пояснення  Міністерством юстиції, Верховним Судом.

 

     І, користаючись тим,  що  рішення  комітету  було,  я  просто поновив підпис.  І не треба звинувачувати голову комітету, що я це зробив  без  засідання   комітету.   Рішення   комітету   по   цих кандидатурах було.

 

     ГОЛОВА. Я  ще  раз  звертаюся  до депутатів щодо зауважень по конкретних прізвищах.  Названо було три прізвища.  Ще є зауваження конкретно щодо кандидатур? Немає.

 

     Прошу проголосувати  список без цих прізвищ.  Ну,  ви не так, так по-іншому хочете зірвати. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 240.

 

     Рішення прийнято.

 

     Є кандидати в судді,  прізвища яких внесені  до  попереднього проекту постанови?..

 

     ШИШКІН В.І. Так, Мандрик є...

 

     ГОЛОВА. Депутате Жовтіс, будь ласка.

 

     ЖОВТІС О.І. У меня вопрос о деле Левенец к сельсовету. Оно не регистрировалось,  Левенец получил отвод, и дело было отправлено в Саврань, даже не оформленное как положено. Пожалуйста, ответьте на вопрос. Еще раз повторить?

 

     МАНДРИК В.О.,  голова Любашівського районного  суду  Одеської області. Я не слышу.

 

     ЖОВТІС О.І. Дело Левенец к сельсовету.

 

     МАНДРИК В.О. Левенец?

 

     ЖОВТІС О.І. Да, Левенец к сельсовету.

 

     МАНДРИК В.О. Я такого дела не рассматривал.

 

     ЖОВТІС О.І.   Одесская  область,  Любашевский  райсуд,  судья Мандрык.

 

     МАНДРИК В.О. Такое дело по существу я не рассматривал.

 

     ГОЛОВА. Так,  зрозуміла відповідь.  Дякую.  Наступний  суддя. Сюзанно Романівно,  наступний суддя.  А,  поки нікого немає.  Так, наступний проект постанови.

 

     ШИШКІН В.І. Вот идет еще один судья, доставили, даже двое.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до кандидатів у судді.  Ви бачите Сюзанну Романівну.  Сподіваюсь, ви знаєте, що це міністр юстиції. Там біля неї є мікрофон.  Прохання,  щоб ті судді,  до  яких  є  запитання, підходили до того мікрофона і відповідали. Прошу уваги.

 

     БАТЧЕНКО В.Г.,   голова  Корабельного  районного  суду  міста Миколаєва. Голова Корабельного районного суду, місто Миколаїв.

 

     ГОЛОВА. Так,  у  кого  з  депутатів  запитання  було?  Андрій Снігач. Будь ласка, увімкніть мікрофон.

 

     СНІГАЧ А.П.  Дякую.  Я  хотів  поставити  запитання землячці, судді Каховського міського суду Захаровій.

 

     Справді, кожне рішення судді пов'язане з авторитетом  судової влади.  І  от  рішення  Каховського  міського  суду  щодо визнання недійсними виборів народного депутата України по виборчому  округу 186 було скасовано Верховним Судом.

 

     Тож, шановна   землячко,   прошу   дати   відповідь  на  таке запитання:  таке рішення було прийнято вами внаслідок тиску ззовні чи внаслідок недостатньої професійної кваліфікації?

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Говоріть у мікрофон, будь ласка.

 

     ЗАХАРОВА В.В.,  суддя  Каховського  міського суду Херсонської області. Це рішення було скасовано...

 

     ГОЛОВА. Станьте ближче до мікрофона, будь ласка.

 

     СТАНІК С.Р., міністр юстиції України. Вибачте, але тут погано чути запитання.  Консультації ніякі не надаються,  шановні народні депутати.

 

     ГОЛОВА. Андрію Прокоповичу,  сформулюйте  ще  раз  запитання, будь ласка.

 

     СНІГАЧ А.П.  Дякую.  Рішення  Каховського  міського суду щодо визнання недійсними виборів народного депутата по виборчому округу 186 було скасовано Верховним Судом.  Це рішення приймала Захарова. У мене запитання: чи справді рішення було прийнято внаслідок тиску ззовні   на   суддю,   чи   внаслідок   недостатньої   професійної кваліфікації?

 

     Дякую.

 

     ЗАХАРОВА В.В.  При розгляді даної  справи  ніякого  тиску  не було.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

     ЗАХАРОВА В.В.   Действительно,   были   нарушения   во  время проведения выборов.

 

     ГОЛОВА. Депутате  Райковський,   займіть   своє   місце,   не заважайте вести засідання.

 

     Так, Вікторе Івановичу, ще одне прізвище називалось.

 

     ШИШКІН В.І. Батченко, Мандрик і Захарова. Батченко є, ось він сидить біля міністра.

 

     ГОЛОВА. У кого з депутатів до Батченка є запитання? Немає?

 

     ШИШКІН В.І. Уже немає?

 

     ГОЛОВА. Уже  немає,  відпало   запитання.   А,   в   депутата Сергієнка. Увімкніть мікрофон.

 

     СЕРГІЄНКО О.І.  У  меня  вопрос к Батченко.  Дело в том,  что решением  нашего  правительства  бывший   председатель   правления Николаевского  глиноземного  завода  был  освобожден от занимаемой должности. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело и   ведется   расследование.   Но   судья  Батченко  на  заседании Корабельного районного суда города Николаева 6 августа  1999  года отменил  решение государственных органов и восстановил в должности Мешина.  Впоследствии это решение также было ликвидировано.  Но  в чем проблема?

 

     Проблема в  том,  что когда мы проверяли деятельность завода, то выяснили,  что на основании распоряжения  бывшего  председателя правления  Мешина  по договору 341 от 27 июля 1998 года с Одесским госуниверситетом было оплачено  в  размере  14  тысяч  651  гривня обучение   Шкарлета  Ильи  Борисовича  -  сына  жены  председателя Корабельного районного суда  Батченко.  И  Батченко  на  основании этого  в  соответствии  с  пунктами 2,4 и 5 статьи 18 Гражданского процессуального кодекса Украины обязан  был  заявить  самоотвод  в рассмотрении    этого   дела,   поскольку   он   был   материально заинтересован в решении вопроса.  У меня вопрос:  как он может это все пояснить?

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     БАТЧЕНКО В.Г.  Справді,  під  моїм головуванням суд розглядав справу за позовом пана Мєшина до Національного агентства України з управління  державними  корпоративними  правами  про поновлення на роботі.  Відповідаючи на  це  запитання,  я  хочу  звернути  увагу народних  депутатів  на  те,  що  2  липня минулого року вами була прийнята   постанова   стосовно   ситуації,   яка   склалася    на Миколаївському  глиноземному заводі.  У цій постанові ви,  шановні народні депутати, зазначили, що звільнення Мєшина було проведено з грубим порушенням законодавства,  зокрема й статуту Миколаївського глиноземного  заводу,  і  рекомендували  Національному   агентству скасувати наказ про звільнення названої особи.

 

     Розглядаючи справу,  я ретельно вивчив законодавство і дійшов висновку - не того висновку,  невинний Мєшин чи винний, а того, що його було звільнено з порушенням процедури.  Тобто суд дійшов того самого висновку,  що й депутати в постанові Верховної  Ради.  Тому Мєшина було поновлено на роботі. Це рішення суду набрало чинності, діє досі і ніким не скасовано.

 

     Інша справа,  що рішення суду не виконано у зв'язку з тим, що на  сьогодні ситуація на МГЗ змінилася,  прийшло нове керівництво. Не знаю чому,  але  виконання  рішення  на  суд  не  покладено,  а державна  виконавча  служба  і колишній позивач пан Мєшин тепер не наполягають на поновленні його на роботі.

 

     ГОЛОВА. Я звертаюся до народних депутатів.  Якщо  ми  почнемо переглядати судові справи тут, то вже зайдемо далеко. Він відповів по суті так, як він вважає за необхідне. І як він приймав рішення, він відповідає по суті.

 

     Є ще  запитання  по цьому проекту постанови?  Немає.  Вікторе Івановичу,  називайте ці прізвища і будемо  голосувати  проект  як постанову в цілому.

 

     ШИШКІН В.І.  Я  називатиму прізвища суддів у тому порядку,  в якому  вони  давали  відповіді  на   запитання.   Мандрик   перший відповідав   на  запитання  депутата  Жовтіса,  тому  поставте  на голосування кандидатуру Мандрика. Жовтіс задоволений відповіддю, я так розумію, що Мандрик не розглядав цю справу.

 

     Наступний Батченко,  він  тільки  що  відповідав,  і Захарова відповідала перед Батченком.

 

     ГОЛОВА. Так,  я  прошу  проголосувати  про  обрання   суддями названих кандидатур. Ми списком голосуємо.

 

     ШИШКІН В.І.  Іване  Степановичу,  списком  не  можна,  бо  до кожного з трьох суддів має бути різний  підхід.  Треба  голосувати персонально по кожній кандидатурі.

 

     ГОЛОВА. Давайте персонально по кожній кандидатурі.

 

     ШИШКІН В.І. Тому перший Мандрик.

 

     ГОЛОВА. Прошу   підтримати  проект  постанови,  внесений  від комітету, про обрання суддею Мандрика.

 

     "За" - 119.

 

     Рішення не прийнято.

 

     Наступна кандидатура.

 

     ШИШКІН В.І.  Захарова. Депутат Снігач із Херсона звертався до землячки.

 

     ГОЛОВА. Захарова.  Ставиться  на голосування проект постанови стосовно Захарової.

 

     "За" - 162.

 

     Так, будь ласка, третя кандидатура.

 

     ШИШКІН В.І.  Третій  Батченко,  він  відповідав  останній  на запитання депутата Сергієнка.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 135.

 

     Так, усі  три  кандидатури  достатньої  кількості  голосів не набирають,  тому це вже справа  комітету  і  Міністерства  юстиції повертатись до цього питання і таке інше. Наступний проект.

 

     ШИШКІН В.І.  У нас залишається проект постанови за 5125.  Уже підійшли  кандидати  на  посаду   суддів,   стосовно   яких   були зауваження.

 

     ГОЛОВА. Проект  постанови  за  5125.  Називайте,  будь ласка, прізвища.

 

     ШИШКІН В.І. У нас були заперечення стосовно Єрьоміної.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Марченка.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Иван Степанович!  Дело в том,  что у меня  нет вопросов   к  Ереминой,  потому  что  все  обстоятельства  дела  и претензии я согласовал.  Я прошу дать мне возможность выступить  и пояснить свою позицию.

 

     Уважаемые депутаты! Вы все избирались 29 марта  народными  депутатами  Украины.  Я   прошу,   чтобы   вы представили  ту  ситуацию,  когда  вам  27  марта вручают повестку явиться в суд за два часа до начала суда.  Вы являетесь  в  суд  и просите  суд  перенести  рассмотрение  дела с тем,  чтобы получить право на защиту в лице адвоката и право пригласить свидетелей.

 

     Вы обращались бы три раза.  И вам бы трижды отказали в  праве на  защиту  в  лице  адвоката  и на привлечение свидетелей.  Такое произошло  с  Натальей  Витренко.  Суд  27  марта  принял  решение исключить из списков Наталью Витренко. Потом это решение суда было отменено.

 

     30 марта   комиссия   признает   выборы    по    Конотопскому избирательному  округу  такими,  которые  состоялись,  и  признает избрание Натальи Витренко.  Ни один оппонент, ни одна политическая партия   не   обращается   в  избирательную  окружную  комиссию  с какими-либо претензиями.  Однако 4 апреля подается  опять  исковое заявление  в  суд  и  я  17  апреля  представлял  интересы Натальи Витренко с адвокатом в Конотопском городском суде.

 

     Я кратко изложу некоторые факты.

 

     Суд начал работу...  Ну,  подождите. Вы тоже можете попасть в такую  ситуацию.  Суд начал работу в три часа дня,  а закончил - в половине четвертого  ночи.  Три  моих  ходатайства  о  том,  чтобы перенести заседание суда,  поскольку свидетелям стало плохо,  были отклонены. Суд принял решение признать недействительными выборы не только  Натальи  Витренко,  но  и  Прогрессивной  социалистической партии,  центр - город Конотоп.  Решением суда столицу  Украины  в Конотоп перенесли.  Решения суда были отменены.  А Татьяна Еремина является председателем Конотопского городского  суда.  Она  знала, что происходит, какие решения принимаются.

 

     Поэтому я  прошу  не  поддерживать  избрание Татьяны Ереминой судьей пожизненно.

 

     ГОЛОВА. Тетяна Єрьоміна. Будь ласка. Прошу уваги!

 

     ЄРЬОМІНА Т.С.,  голова Конотопського міського  суду  Сумської області.  Шановні  депутати!  По-перше,  я  пропрацювала суддею 29 років,  скоро виповниться 30 років. Тут присутні Голова Верховного Суду,  міністр  юстиції.  Вони  можуть сказати,  що ніколи не було такого,  щоб я, розглядаючи справи, виявила до когось неповагу: чи то  до свідків,  чи то до когось іншого,  а тим більше до народних депутатів.

 

     Справу, про яку говорить Володимир Романович Марченко,  я  не розглядала.  І ви ж знаєте закон.  Я як голова суду не маю права і ніколи не втручаюсь у ті  справи,  які  розглядаються.  Я  ніякого відношення  до  них  не мала.  За всі роки,  скільки я працюю,  29 років,  у мене не було жодної відміни вироку,  хоча  таких  рішень було за 29 років декілька.

 

     Робота судді - це моє життя. Я приходжу в суд - це моє життя, я більше нічого не знаю.

 

     Володимир Романович  Марченко  говорить  так.   Проте   члени Прогресивної  соціалістичної  партії  завжди  приходять до мене на прийом,  і жодної людини з них я не образила.  І вони йдуть тільки до мене і просять:  будь ласка,  прийміть, хоча це, може, й не моя дільниця.  Я дуже прошу вас,  підтримайте мене.  Якби ви знали, як мені важко.  Таке саме було в грудні місяці, і зараз знову. Я дуже вас прошу,  повірте мені,  всі сили,  які я маю, я віддам тому, що я...

 

     ГОЛОВА. Я   думаю,   що   є   всі  підстави  повірити.  Прошу підтримати.

 

     "За" - 236.

 

     Рішення прийнято (Оплески).

 

     Вікторе Івановичу, будь ласка, далі.

 

     ШИШКІН В.І.  Наступні кандидатури, які викликали заперечення, це Чайченко і Остапчик.

 

     ГОЛОВА. Народний  депутат  Тищенко має запитання до кандидата на посаду судді Чайченка. Будь ласка, увімкніть мікрофон Тищенка.

 

     ТИЩЕНКО П.В. Спасибо. Фракция коммунистов. Я хотел бы сделать замечание председателю комитета Задорожному,  что,  действительно, вот этот список по этому проекту постановления не рассматривался в комитете. Иначе бы они заметили, что есть жалобы на Чайченко. Вот, в частности,  у меня есть  материалы,  которые  подтверждают,  что судья  Чайченко  вынес  решение  всего лишь о двух годах наказания выходцу из  Грузии  Дудину  за  изнасилование  несовершеннолетней, притом в извращенной форме.  Это решение было отменено вышестоящим областным судом.

 

     Так вот  у  меня  вопрос.  Чем  же  руководствовался  Евгений Васильевич,  когда  принимал  такое  очень  либеральное  решение и оправдал,  будем говорить,  преступника,  хотя были все  основания осудить  его в соответствии с законом,  что и подтвердил областной суд. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос.

 

     ЧАЙЧЕНКО Є.В., суддя, заступник голови Харківського районного суду Харківської області.  Стосовно Дудіна,  то він не виходець із Грузії.  Це громадянин України і виходець із Харківського  району, де я працюю.

 

     За п'ять   років  роботи  у  мене  всього  чотири  відміни  з кримінальних справ, з цивільних і адміністративних - відмін зовсім немає.

 

     Я виніс вирок - два роки покарання.  Обласним судом відмінено це рішення, але не через причину якості покарання (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Запитання  ставиться   таке.   Чим   ви   керувалися, приймаючи таке рішення?

 

     ЧАЙЧЕНКО Є.В.  Статтями  323,  324 Кримінально-процесуального кодексу України (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Відповідь надана.  Шановні  народні  депутати!  Прошу проголосувати  кандидатуру  Євгена  Васильовича  Чайченка  - суддю Харківського районного суду Харківської області.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 128.

 

     Рішення не приймається.

 

     ШИШКІН В.І. Наступний - Остапчик Сергій Васильович.

 

     ГОЛОВА. Хто задає запитання судді Остапчику?

 

     Депутат Райковський.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С.  В наш  комитет  поступили  жалобы  на  вашу деятельность.  И  если  бы комитет рассматривал это представление, то,  безусловно,  ваша фамилия сюда не попала бы.  Потому  что  мы рассмотрели  бы  эти  жалобы и направили их в Министерство юстиции или еще куда. И, безусловно, сегодня я не задавал бы этот вопрос.

 

     Вопрос связан с тем,  что граждане, которые обращаются в суд, неоднократно  в  ходе суда делали вам отвод,  не доверяли слушание дел. И материалы об этом есть в комитете.

 

     ОСТАПЧИК С.В.,  суддя,  заступник  голови  Червонозаводського районного суду міста Харкова.  Шановні депутати! Справді, 2 грудня цього року до Верховної Ради надійшла  низка  скарг.  Це  були  не скарги до Верховної Ради, це були ксерокопії заяв про відводи, які були зняті з матеріалів кримінальних та цивільних справ,  що  є  в мене на розгляді.

 

     Заяви були  адресовані  голові суду,  який розглянув ці заяви відповідно  до  законодавства.  У  деяких  випадках   він   відвів кандидатуру  судді,  в  ряді випадків він не задовольнив заяви про відводи.  Такі процесуальні скарги передбачені законодавством. І в них не йшла мова про порушення з боку судді.  Відвести кандидатуру судді - це право громадянина.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу, будь ласка.

 

     ШИШКІН В.І.  Відповідь отримана.  Та вже інше -  оцінка  цієї відповіді з боку депутатського корпусу під час голосування. Ставте на голосування, Іване Степановичу.

 

     ГОЛОВА. Прошу підтримати кандидатуру,  внесену від  комітету. Прошу голосувати.

 

     "За" - 201.

 

     Рішення не приймається.

 

     Остання постанова. Щоб завершити розгляд цього питання, прошу депутатів затриматися на 3-5 хвилин. Прошу, Вікторе Івановичу.

 

     ШИШКІН В.І. Наступний проект постанови

 4312.

 

     ГОЛОВА. У  кого  з  депутатів  є  зауваження до цього проекту постанови?  (Шум у залі).  Я  ще  раз  кажу:  пропозицію  депутата Райковського розглянуто.

 

     ШИШКІН В.І. А яку ще одну? (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Депутате   Райковський,   що   ви  хочете?  Увімкніть мікрофон депутата.

 

     РАЙКОВСЬКИЙ Б.С. Иван Степанович, я называл еще одну фамилию, вы просто забыли. Вы записывайте, потому что вопрос серьезный.

 

     Я говорил  о том,  что в наш комитет поступил факс или письмо от председателя Харьковского областного суда (есть такое письмо  и в Верховном Суде Украины, Виталий Федорович подтвердит это) о том, что после того как Верховный Совет  не  утвердил  народного  судью Слурденко, председатель областного суда Брынцев написал, что они с этим согласны,  потому что в ходе проверки выявили много нарушений и  работу  судьи  Слурденко  признали неудовлетворительной.  Такие материалы есть и в комитете.

 

     Почему я говорю о том, что этот проект постановления никто не обсуждал?  Если  было  бы  заседание  комитета,  то на нем все эти вопросы рассмотрели бы.  И у консультанта  Краснокутской,  которая ведет  дело,  есть все материалы по этому вопросу.  Поэтому я хочу задать вопрос.

 

     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу, будь ласка, ваш коментар.

 

     ШИШКІН В.І.  Коментар такий.  У мене був факс,  але на іншого суддю - ось він.  Шановний колега Райковський (оскільки він раніше вів ці справи,  передав їх мені лише два  дні  тому)  лише  вранці приніс ось цей факс.

 

     ГОЛОВА. Ви    доповніть,   що   цей   проект   постанови   ми проголосували як постанову,  виключивши кандидатури трьох  суддів. Усе. Ця постанова проголосована.

 

     Я звертаюся  до  народних  депутатів.  Відповідно  до проекту постанови 4312,  який передбачає нову...  (Шум у  залі).  Чи  є  в депутатів...   (Шум   у  залі).  Ми  проголосували  ту  постанову. Розглядаємо проект постанови

 4312. Є   зауваження?  Немає.  Прошу  внесений  проект  постанови проголосувати як постанову в цілому.

 

     "За" - 240.

 

     Рішення прийнято.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

 

 

 

 (П і с л я п е р е р в и)

 

     ГОЛОВА. Я  вам  сьогодні вже давав слово.  Увімкніть мікрофон депутата Пустовойтова.

 

     ПУСТОВОЙТОВ В.С.  Іване  Степановичу!  Я  хочу  сказати  щодо затвердження суддів безстроково.  На жаль, дане питання на розгляд пленарного засідання було підготовлено,  скажемо так, недосконало. Бо  було  порушення  Регламенту.  І  мене  як  народного  депутата ображає,  коли через те, що робиться, виявляється, що наша фракція займає деструктивну позицію, а всі решта - конструктивну.

 

     Тому я   все-таки   прошу  зробити  зауваження  представникам комітету, які вносять не розглянуті питання і тим самим підривають авторитет і парламенту, і народного депутата.

 

     ГОЛОВА. Я  вам  відповідаю:  за  час  перерви  ми  якраз це і зробили.  Ми  вважаємо,  що  питання  можна  було  б  взагалі   не збурювати,   тільки   доопрацювати.  Лише  один  проект  постанови викликав серйозні зауваження народного  депутата  Райковського  та інших. Один із усіх. До інших було менше зауважень.

 

     Я хочу, щоб усі зрозуміли: сьогодні ми призначили 225 суддів, які завтра вже будуть працювати.  А якби ми зірвали цей процес, то що було б?

 

     Дякую всім,  хто  доклав  зусиль до конструктивної роботи.  І запрошую так працювати і в подальшому.

 

     Шановні народні депутати!  Займіть, будь ласка, робочі місця. Ми  повинні  рухатися  далі.  У  залі  зареєстровано  338 народних депутатів. Є підстави продовжити роботу.

 

     ------------

 

     Наступне питання - проект Постанови про День уряду України  у березні   2000  року.  Проект  внесений  Віктором  Володимировичем Медведчуком,  якщо в когось  із  депутатів  є  запитання,  то  він готовий відповісти на них.

 

     Є у депутатів запитання? Запишіться, будь ласка. Висвітіть.

 

     Депутат Коломойцев. За ним - депутат Коновалюк.

 

     КОЛОМОЙЦЕВ В.Е.,  заступник  голови  Комітету  Верховної Ради України з питань бюджету (виборчий округ 106,  Луганська область). Шановний головуючий! Шановний Вікторе Володимировичу! Запитання до Віктора  Володимировича.   У   нас   дуже   важке   становище   із весняно-польовими роботами. Як ви вважаєте, можливо, доцільно було б включити в порядок  денний  Дня  уряду  на  березень  саме  такі питання?

 

     Спасибі.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.,   Перший   заступник  Голови  Верховної  Ради України (виборчий округ 73, Закарпатська область). Шановні колеги! Питання   пріоритетності   порядку   денного   Дня  уряду  не  раз обговорювалося.  Ви  пам'ятаєте,   починаючи   з   листопадагрудня постійно  порушувалися  питання,  змістом  яких  були претензії до правоохоронних органів.  І ви знаєте, що ми вже не раз голосували, особливо  після того,  як були напади на наших народних депутатів. Останній випадок - з народним депутатом Єльяшкевичем.

 

     Народні депутати пропонували провести День уряду і  заслухати правоохоронні  органи  з питання,  як дотримуються законні права і інтереси наших громадян.  Тому це  питання  є  пріоритетним,  його погоджували  на  засіданні у Голови Верховної Ради,  в якому брали участь керівники депутатських фракцій і комітетів.  Ми  визначили, що така пропозиція є слушною і буде підтримана в залі.

 

     ГОЛОВА. Депутат  Коновалюк.  Будь  ласка.  За  ним  - депутат Моісеєнко.

 

     КОНОВАЛЮК В.І., член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  (виборчий  округ  62,  Донецька область).  Спасибо,  Иван Степанович.  Я разделяю позицию народного депутата Коломойцева.  И хочу  обратить  внимание на то,  что в целом предлагается провести День правительства с данной повесткой дня.  Но мы хорошо понимаем, что это - первый День правительства.  Правительство выполняет свои обязанности более двух месяцев,  и, наверное, было бы правильно на первом Дне правительства услышать вопросы подготовки программы,  о которой неоднократно было заявлено, о ста днях работы и так далее. То  есть хотя бы услышать концепцию деятельности правительства,  о ходе подготовки программы деятельности  Кабинета  Министров,  если такая ведется.

 

     Думаю, этот  вопрос  было  бы  уместно  рассмотреть именно на первом Дне правительства.

 

     Спасибо.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.  Шановні  колеги!   Є   порядок   розгляду   і затвердження    програми   уряду,   передбачений   Регламентом   і Конституцією  України.  Затвердження   Верховною   Радою   України програми   уряду  тягне  за  собою  відповідні  правові  наслідки. Наскільки  мені  відомо  і,  думаю,  відомо  народним   депутатам, сьогодні  уряд не готовий подати таку програму.  Якщо вона надійде до Верховної Ради,  то відповідно до Регламенту буде обговорена на засіданнях   комітетів  і  фракцій,  підготовлена  до  розгляду  в сесійному залі. І тоді ми зможемо її розглянути.

 

     А якщо когось із народних депутатів, і конкретно колегу, який поставив мені запитання,  цікавить це питання, то можна звернутися з запитом до Прем'єр-міністра України Віктора Андрійовича  Ющенка, чи  готова на сьогодні така програма і коли він як Прем'єр-міністр збирається подати її на розгляд Верховної Ради України.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко. За ним - депутат Кочерга.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Фракция  Коммунистической   партии   Украины. Виктор  Владимирович  и  Иван Степанович!  Я прошу ответить на мой вопрос.  Дело  в  том,  что  стало  нормой,   к   сожалению,   что руководители   ведомств   (Министерства   внутренних   дел,   СБУ, Генеральной прокуратуры и так далее),  приглашенные  на  заседание сессии,  присылают  своих  заместителей,  которые при рассмотрении вопросов зачастую отвечают очень коротко:  "Мы не готовы  ответить на  этот  вопрос".  Так  уже было,  когда рассматривался вопрос об избиении  народного  депутата  Хары,  так  было  при  нападении  и задержании  народного  депутата  Стрижко.  Я  много раз возмущался такой позицией, когда доклад соответствующего руководителя занимал буквально 40-50 секунд.  Поэтому я прошу вас,  Иван Степанович,  и вас,  Виктор Владимирович,  обеспечить явку первых лиц  для  того, чтобы мог состояться серьезный предметный разговор.  Тем более, вы знаете, события продолжаются.

 

     ГОЛОВА. Приймається.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.  Я відповідаю колезі Моісеєнку так,  як сказав Іван  Степанович:  "Приймається".  І будемо намагатися забезпечити явку перших керівників правоохоронних органів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кочерга.

 

     КОЧЕРГА В.Г.,  член Комітету Верховної Ради України з  питань боротьби  з  організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ 49,  Донецька область).  Коммунистическая фракция.  Уважаемые Иван Степанович  и  Виктор  Владимирович!  Предложение  провести  "День уряду" с такой повесткой дня формулировалось в нашем  комитете.  Я его  подписывал  и  считаю,  что  оно действительно актуально.  Но давайте все-таки  оценим  ситуацию  подготовки  к  весенне-полевым работам.   И  вчера,  помоему,  или  позавчера  Василий  Яковлевич Круценко  тоже  вносил  предложение.  Не  сбрасывая   актуальность поднимаемого  вопроса,  все-таки  я  предложил бы посоветоваться и провести в  первоочередном  порядке  "День  уряду"  по  вопросу  о готовности к весенне-полевым работам. Ситуация очень сложная. Либо давайте их обединим.

 

     Спасибо.

 

     МЕДВЕДЧУК В.В.  Шановні колеги! Я хочу відповісти так. На ваш розгляд  запропоновано проект Постанови про проведення Дня уряду з певним порядком денним.  Це питання обговорювалося, я вже говорив, на засіданні Погоджувальної ради,  на засіданні у Голови Верховної Ради України.  Якщо є інші пропозиції,  ви знаєте порядок внесення пропозицій.  Я  думаю,  що їх треба вносити і розглядати.  Якщо ми зараз не  проголосуємо  за  проект  цієї  постанови,  тоді  будемо вносити  інше питання,  щоб затвердити його в порядку денному.  Це право народних депутатів. І тому я пропоную визначитися щодо цього проекту постанови про проведення Дня уряду 14 березня.

 

     ГОЛОВА. Я  хочу  доповнити.  Шановні народні депутати!  Учора після обіду на засіданні був присутній віце-прем'єр-міністр Гладій Михайло Васильович, міністр АПК Кириленко Іван Григорович, міністр економіки Тігіпко Сергій Леонідович і ряд інших товаришів,  які  і внесли  проекти законів і аргументували їх протягом півгодини,  що це буде сприяти більш успішному проведенню весняно-польових робіт. Якраз  у цей час частини вашої фракції не було,  може,  було якесь організаційне засідання.  Це було  вчора.  Тому  сьогодні  до  цих проектів ми повернемося, і я думаю, всі будуть у залі.

 

     Ми обговорили  це  питання.  Ставиться  на голосування проект Постанови про День уряду України в запропонованій редакції.  Прошу проголосувати.

 

     "За" - 210.

 

     Ставлю на  голосування  ще  раз.  Прошу  проголосувати.  Будь ласка.

 

     "За" - 240.

 

     Рішення прийнято.

 

     ------------

 

     Проект Постанови про порядок денний  п'ятої  сесії  Верховної Ради  України  третього  скликання.  Доповідач - голова Комітету з питань Регламенту Віктор Семенович Омеліч. Будь ласка.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.,  голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, Всеукраїнське  об'єднання  "Громада").  Дякую,  Іване Степановичу. Шановні народні  депутати!  Згідно  з  дорученням  Верховної  Ради України  від  8  лютого  2000  року Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи  Верховної  Ради  України розглянуто  проект  порядку  денного  п'ятої сесії,  підготовлений робочою групою,  та додаткові пропозиції комітетів і  фракцій,  що надійшли  до  15  лютого  цього  року.  Комітет вносить на розгляд доопрацьований проект постанови із зазначеного питання.

 

     Усього до уточненого проекту  порядку  денного  включено  482 питання,  що  більш  як  на 50 питань перевищує попередній варіант проекту,  де було 429 питань,  головним  чином  за  рахунок  нових законопроектів,  поданих за останніх два тижні Кабінетом Міністрів України, Президентом України та окремими народними депутатами.

 

     До розділу І "Питання,  які підготовлені та запропоновані  до розгляду  в першочерговому порядку" включено 126 законопроектів та законів,  які  очікують   повторного   розгляду   з   пропозиціями Президента;   до   розділу   ІІ  -  356  питань,  які  доручається підготувати та доопрацювати комітетам і окремим авторам.

 

     Комітетом також  розглянуто  перелік  додаткових   пропозицій фракцій до порядку денного п'ятої сесії, не включених до основного переліку.  Усього таких питань вісім,  їх на розгляд ще не подано. Комітет  пропонує  рекомендувати ініціаторам зазначених пропозицій прискорити їх оформлення та подати на реєстрацію для включення  до порядку денного в установленому порядку.

 

     Найбільше питань  знаходиться  на  опрацюванні  в комітетах з питань   фінансів   і   банківської   діяльності   (близько    100 законопроектів),   з   питань   економічної  політики,  управління народним господарством,  власності та інвестицій -  64,  з  питань боротьби  з організованою злочинністю і корупцією - 39.  Довідка в розрізі відповідальних комітетів у вас є.

 

     За дорученням Координаційної ради парламентської більшості  у Верховній   Раді   розглянуто   також   пропозиції   до   переліку пріоритетних  законопроектів,  передбачених  для   підготовки   на розгляд п'ятої сесії.

 

     Такий перелік,  підготовлений  за  участю Науково-експертного управління Секретаріату,  містить 76 питань,  включених до проекту порядку  денного  сесії,  у  тому  числі  за  напрямами  правового регулювання: конституційне право - 12, законопроекти з економічних питань  і соціального законодавства - 36,  питання судоустрою - 2, питання місцевого  самоврядування  -  3,  питання  науки,  охорони здоров'я та гуманітарної...

 

     ГОЛОВА. Вікторе Семеновичу, депутатам роздано матеріали. Якщо в депутатів є запитання, ви на них відповісте.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Я закінчую,  Іване  Степановичу.  Комітет  також розглянув  перелік законопроектів,  зареєстрованих за станом на 31 грудня 1999 року (вони втратили чинність),  і пропонує  розглянути їх окремо.

 

     У вас  на  руках є проект постанови з цього питання і додатки про порядок денний п'ятої сесії Верховної Ради.

 

     ГОЛОВА. Є запитання у депутатів?

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Вибачте,  Іване Степановичу.  Я хотів би  тільки зауважити,  що й сьогодні надходили пропозиції, і будуть надходити завтра.

 

     Але є одна пропозиція, яку я хотів би, щоб урахували відразу. Це  пропозиція  депутатів  Павловського  і Андресюка - питання про деякі    заходи    щодо    забезпечення    соціального     захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Є запитання? Запишіться, будь ласка. Висвітіть.

 

     Депутат Семенюк. За нею - депутат Жир.

 

     СЕМЕНЮК В.П.  Фракція  виборчого  блоку  соціалістів і селян. Шановний доповідачу!  На засіданні Погоджувальної ради  я  вносила пропозицію,  щоб  законопроекти про управління об'єктами державної власності,  про  управління  комунальною  власністю,  про  місцеві податки  і збори розглядалися в один день за участю голів обласних рад народних депутатів.

 

     Скажіть, будь  ласка,  чи  врахована  ця   пропозиція?   Адже сьогодні не було проголосовано питання щодо проведення Дня уряду з питань виконання Закону про місцеве самоврядування,  незважаючи на те,  що  наша  фракція виступала з заявою і в грудні було прийнято відповідне рішення з цього приводу.

 

     Дякую.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Ми  сьогодні  приймаємо  не  конкретний  перелік питань порядку денного,  який призначено,  наприклад, для розгляду на  березень,  а  перелік  питань,  які  повинні  бути  розглянуті протягом  п'ятої  сесії.  Ці  питання  туди  включені.  Коли  буде розглядатися конкретний розклад засідань,  тоді ми  врахуємо  вашу пропозицію.

 

     ГОЛОВА. Депутат Жир. За ним - депутат Ключковський.

 

     ЖИР О.О.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (виборчий округ

 35, Дніпропетровська область). Дякую. Шановний Іване Степановичу! Шановний доповідачу! Ми повністю підтримуємо поданий проект, але є питання,  яке  потребує  термінового  вирішення - щодо доповнень і змін  до  Закону  про  громадянство  України.   Це   питання   вже порушувалося  в  цьому  залі,  але ще десятки тисяч наших громадян сьогодні перебувають у скрутному становищі, ви про це знаєте.

 

     Ці законопроекти готові, їх роздавали в залі. Велике прохання від  десятків  тисяч  громадян  -  включити це питання до переліку пріоритетних законопроектів. І ми повинні його вирішити вже навіть у березні. Прошу депутатів підтримати.

 

     Дякую.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Вважаю,  що  якщо  сьогодні така пропозиція буде підтримана депутатами, може бути...

 

     ГОЛОВА. Шановні народні  депутати!  Уже  надходять  конкретні пропозиції.  Є  пропозиція  прийняти  проект  за  основу.  І потім пропозиції депутата Жира й інших включимо до порядку денного.

 

     Прошу проголосувати запропонований проект за основу.

 

     "За" - 222.

 

     Ну, ви знаєте  причину.  Я  прошу  ще  раз  проголосувати.  Я звертаюся до всіх: це ваше право, але голосуйте, будь ласка. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 240.

 

     Приймається.

 

     Пропозицію Валентини Семенюк щодо  розкладу  буде  враховано. Питання народного депутата Жира включається.  Тільки прослідкуйте, щоб правильно вказали реєстраційний номер.

 

     Народний депутат Ключковський.

 

     КЛЮЧКОВСЬКИЙ Ю.Б.,  заступник голови Комітету Верховної  Ради України    з    питань   державного   будівництва   та   місцевого самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ, НРУ).  Народний  рух  України.  Шановний Вікторе Семеновичу!  Наша фракція письмово подавала пропозицію щодо законопроекту

 2256 про внесення змін до статті 3 Закону про патентування деяких видів підприємницької  діяльності.  Цей  законопроект  готовий.  Є позитивні  висновки  комітету  і  науково-експертного  управління. Тобто ми пропонуємо його включити в розділ І.

 

     Ми також пропонуємо включити в розділ ІІ  два  законопроекти, які  теж  внесені  і які є на розгляді в комітетах:  про створення Державного дитячого фонду  і  про  надання  допомоги  багатодітним сім'ям.  Було  б  добре,  якби ці законопроекти були прийняті до 1 червня - Міжнародного дня захисту дітей. Дякую.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Я вважаю, що ваші пропозиції будуть враховані під час доопрацювання проекту.

 

     ГОЛОВА. Депутат Кириченко.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.,  голова  підкомітету  Комітету Верховної Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин    і міжнаціональних відносин (виборчий округ

 183, Херсонська   область).    Християнськодемократична    партія України.  Шановний  Іване  Степановичу!  Шановні народні депутати! Доки жива християнська ідея,  доти живе ідея любові до ближнього і соціального захисту.

 

     Мабуть, уже  кожний  знає,  що християнидемократи у Верховній Раді вже третій рік намагаються забезпечити прийняття  Соціального кодексу  України.  Посадові особи,  які відповідають за формування проекту порядку денного,  позавчора мені зізналися, що папери, які ми  направили  25  січня  цього  року,  більше  місяця  блукали по Верховній Раді і до них дійшли  тільки  позавчора.  Тому  не  було включене важливе питання - проект Соціального кодексу,  на який ми багато сил...

 

     ГОЛОВА. Немає заперечень.

 

     КИРИЧЕНКО С.О.  Тому я  прошу  поставити  на  голосування  це питання.

 

     І друге   питання  -  проект  постанови  Верховної  Ради  про утворення Тимчасової спеціальної комісії  з  вивчення  результатів діяльності   Уповноваженого   з  прав  людини.  Ці  два  важливих, актуальних питання повинні бути в порядку денному.

 

     ГОЛОВА. Депутат Стрижко.

 

     СТРИЖКО Л.П.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради України  з  питань  свободи  слова  та інформації (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  КПУ).  Виктор Семенович, у меня такой    вопрос.    Вот    передо   мной   перечень   приоритетных законопроектов.  Я вижу,  что по социальным проблемам здесь  всего лишь  три-четыре  законопроекта.  Почему  такое ограничение важной проблематики,  почему  так  мало  законопроектов   по   социальным вопросам?  И  в  то  же  время  есть  проект Закона об организации гастрольной деятельности. Это что, самый острый вопрос?

 

     И у меня замечание.  Я бы просил вас не употреблять  в  своих выступлениях терминов, не определенных нашим законодательством, то есть "більшість" или "Координаційна рада більшості". Пожалуйста.

 

     ГОЛОВА. Зауваження приймається.

 

     Депутат Подгорний.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П., член Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики  та  організації роботи Верховної Ради України (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий  округ, НДП). Група "Яблуко". Іване Степановичу! Я прошу внести до порядку денного ще два питання:  питання про Державний гімн і питання  про Державний прапор.  Такі законопроекти підготовлені групою "Яблуко" і внесені.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я думаю,  що ми зараз повключаємо стільки питань,  що нам декількох сесій не вистачить,  щоб їх розглянути (Шум у залі). Є пропозиція підвести риску (Шум у залі).

 

     Депутат Терьохін.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший заступник  голови  Комітету  Верховної Ради  України з питань фінансів і банківської діяльності (виборчий округ 214,  м.Київ).  Іване Степановичу! Я тут, в кільватері, а ви мене не бачите (Шум у залі).

 

     Я пропонував  би  прислухатися  до  пропозиції  головуючого і вилучити один пункт як неготовий (думаю, він не буде підготовлений на цю сесію). Цей пункт стосується Податкового кодексу.

 

     Справа в   тому,  що  уряд  відкликав  свій  проект,  створив спеціальну узгоджувальну групу.  Цей документ буде поданий  урядом як мінімум на шосту сесію.

 

     Тому давайте  не  захаращувати  свою  роботу  питаннями,  які апріорі не будуть підготовлені.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Сергію Анатолійовичу,  можна й так зробити.  Якщо він не  буде  підготовлений,  ми  не  будемо  його розглядати.  Але це стимулюватиме уряд до розробки кодексу.

 

     Вносилася пропозиція підвести риску.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Іване  Степановичу,  дозвольте  одну   хвилинку. Шановні народні депутати!  Вам розданий перелік питань, які можуть бути розглянуті. Ви знаєте, що питання можуть бути включені окремо за вашою пропозицією,  коли розглядається план роботи щомісячно. Я просив би враховувати це.  У нас за два тижні додалося 50  питань. Якщо  ми перенесемо ще на два тижні,  то буде ще 50.  І я не знаю, коли ми взагалі завершимо роботу. Давайте голосувати.

 

     ГОЛОВА. Депутат Задорожній.

 

     ЗАДОРОЖНІЙ О.В.  Я коротко.  Народним  депутатом  Медведчуком внесений законопроект 5132. Я просив би включити його, це зміни до Закону про адвокатуру. Вікторе Семеновичу, будь ласка...

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Буде враховано. Ви подавайте пропозиції. Я прошу, Іване  Степановичу,  поставити  на  голосування проект постанови з урахуванням  зауважень  і  пропозицій,   які   внесені   народними депутатами (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Ви бачите, скільки рук? Що, знову будемо перекроювати порядок денний? (Шум у залі). Ми проголосували за основу, включили питання, які народні депутати вносили, заявивши про їх готовність, назвали номери.  Олександр Жир сказав,  що ці номери  є.  Я  прошу депутатів,  які  піднімають  руки,  підготуватися  в установленому порядку.  Коли ми будемо розглядати розклад засідань,  ви матимете можливість внести ці документи.

 

     Запропонований проект  Постанови  про  порядок  денний п'ятої сесії прошу проголосувати в цілому. Голосуємо.

 

     "За" - 226. Приймається.

 

     ----------

 

     Проект Постанови Верховної Ради України про календарний  план проведення п'ятої сесії Верховної Ради України третього скликання. Доповідає Віктор Омеліч.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановні  народні  депутати!  Ви  пам'ятаєте,  ми обговорювали   це   питання  на  засіданні  Верховної  Ради,  коли розглядалися  два  проекти.  Один   проект,   внесений   народними депутатами Омелічем,  Зінченком,  Карповим (усього 13 підписів), і другий   проект   постанови,   внесений    Павловським    Михайлом Антоновичем.  Нашому  комітету  було  запропоновано розглянути цей проект.  Навколо  проекту,  внесеного  Павловським,   розгорнулася тривала  дискусія.  Це питання розглядалося 15 лютого на засіданні комітету,  і комітет не підтримав внесену пропозицію. Таким чином, підтримано  проект  календарного  плану  проведення  п'ятої  сесії Верховної Ради  України  третього  скликання,  внесений  народними депутатами - членами Координаційної ради фракцій і груп (усього 13 підписів).  Доопрацьований  проект  постанови  з  цього   питання, шановні  депутати,  вручений  вам  17  лютого  цього  року.  Прошу підтримати.

 

     ГОЛОВА. Народний  депутат   Михайло   Антонович   Павловський повідомив, що він погоджується з цим проектом і також просить його підтримати.  Тому пропонується проголосувати проект Постанови  про календарний    план    проведення   п'ятої   сесії   у   варіанті, запропонованому комітетом. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 242.

 

     Приймається.

 

     ----------

 

     Про дострокове  припинення   повноважень   окремих   народних депутатів.  Доповідає  Віктор  Омеліч  -  голова Комітету з питань Регламенту.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановні  народні  депутати!  До  Верховної  Ради України  звернувся  Марчук  Євген  Кирилович із заявою:  "Згідно з пунктом 1 статті 81 Конституції України заявляю  про  складення  з себе повноважень народного депутата України".

 

     Заява розглядалася  на  засіданні комітету і вам пропонується проект постанови: "Відповідно до...

 

     ГОЛОВА. Та проект є в депутатів, навіщо зачитувати.

 

     ОМЕЛІЧ В.С. Гаразд. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу   проголосувати   запропонований   проект    як постанову. Подана заява, що тут ще з'ясовувати?

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 285.

 

     Приймається.

 

     Наступний проект, будь ласка.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  До  Верховної  Ради  із  заявами  про дострокове припинення  повноважень  звернулися  народні  депутати  Драч  Іван Федорович і Заєць Іван Олександрович.

 

     ГОЛОВА. Прошу  проголосувати  запропонований проект постанови як постанову. Проект постанови один. Голосуємо.

 

     "За" - 252.

 

     Приймається.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  До Верховної Ради звернулася Юлія  Володимирівна Тимошенко  із  заявою:  "У  зв'язку  з призначенням мене на посаду віце-прем'єр-міністра   України   прошу   вирішити   питання   про дострокове  припинення  повноважень".  Я хотів би зауважити,  що в тому проекті постанови,  який вам розданий, була допущена помилка. Вам  розданий новий варіант,  де зазначено:  "Припинити достроково повноваження   народного   депутата   України    Тимошенко    Юлії Володимирівни, обраної по одномандатному територіальному виборчому округу 99,  Кіровоградська область,  у зв'язку з особистою  заявою про складення депутатських повноважень".

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 279.

 

     Дякую, Вікторе Семеновичу.

 

     ОМЕЛІЧ В.С.  Шановний Іване Степановичу! Я хочу звернутися до вас за рішенням комітету, який доручив мені поінформувати Верховну Раду  про  те,  що  на сьогодні не подані заяви народних депутатів Шмідта і Коваля, які призначені на посади. І якщо найближчим часом

-  сьогодні  чи завтра - не будуть подані заяви,  ми звернемося до вас з проханням передати матеріали про дострокове припинення їхніх повноважень до суду.

 

     Дякую (Шум у залі).

 

     ГОЛОВА. Він  повідомив  інформацію.  Яке  запитання?  (Шум  у залі).  Запитань більше,  ніж відповідей на  них.  Дякую,  Вікторе Семеновичу.  Ми  вже  проголосували  постанови.  З  мотивів?  І  з процедури?

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Моісеєнка.

 

     МОІСЕЄНКО В.М.  Иван Степанович! Дело в том, что я на прошлой рабочей неделе задавал вам вопрос по поводу заявления и того,  как определился Коваль - руководитель аппарата Верховной Рады.  Вот он сегодня  заходил,  отвлекал  Медведчука при рассмотрении вопроса о судьях,  я говорил об этом.  Его и сейчас в зале нет,  он явно  не работает  как народный депутат.  И в комитете у нас он не работает как народный депутат и так далее.  Я уже не говорю о том, что он - должностное лицо, которое вам непосредственно подчиняется.

 

     Вы мне пообещали,  что во вторник,  то есть позавчера, Коваль определится и вы  проинформируете  меня  о  его  решении  в  зале. Сегодня  Омелич  опять  поднял  вопрос по Ковалю,  но вопрос,  как говорится,  повис в воздухе. За этой дверью находится его кабинет, пусть выйдет и скажет!

 

     ГОЛОВА. Я  виконаю  доручення  Комітету  з питань Регламенту. Дякую.

 

     Геннадію Йосиповичу,  ви щось  хочете  сказати?  Будь  ласка. Геннадій Йосипович Удовенко - керівник фракції.

 

     УДОВЕНКО Г.Й. Шановний Іване Степановичу! От навіщо роздувати справу?  Пан Моісеєнко  роздуває  справу  навколо  Коваля.  Коваль активно  працює  як керівник апарату Верховної Ради.  Ви тільки що зробили своє тлумачення, що він повинен визначитися. Ну давайте не гаяти часу!  Нам треба стільки законопроектів голосувати. Якщо він не визначиться, тоді Верховна Рада прийматиме відповідне рішення.

 

     --------------

 

     ГОЛОВА. Дякую.  Шановні народні депутати!  У зв'язку з тим що наш  колега  Кармазін відповідно до процедури має бути присутній у Конституційному Суді,  він просить розглянути проект Постанови про неприйнятність   проекту   Закону   України  про  судовий  устрій, підготовленого для повторного другого читання Комітетом  Верховної Ради України з питань правової реформи, і прийняти рішення.

 

     Юрію Анатолійовичу,  будь ласка,  поінформуйте депутатів,  не треба доповіді.

 

     КАРМАЗІН Ю.А.  Шановні народні депутати!  Вам роздано  проект Постанови  про  неприйнятність  проекту Закону про судовий устрій, підготовлений для повторного другого читання  Комітетом  Верховної Ради   України   з   питань  правової  реформи.  Проект  постанови складається з двох аркушів,  він вам  розданий  заздалегідь.  Крім того, вам роздано пояснювальну записку на дев'яти сторінках.

 

     Щодо неприйнятності  законопроекту.  Я  звертаю вашу увагу на те, що в ньому більш як 30 прямих порушень Конституції України.

 

     Крім того, днями вам роздали висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи,  членом якої є Україна. Узагальнюючий висновок такий: мета,  яка ставилася українськими законодавцями в проекті  закону, що  розглядався  експертами,  ще  не  досягнута,  а текст потребує повного перегляду.  Як бачите,  я  не  змовлявся  з  Венеціанською комісією,  але й у висновку зазначено,  що "текст потребує повного перегляду", тобто вони каменя на камені не залишили.

 

     Що саме суперечить Конституції,  законам і  зачіпає  інтереси всіх.

 

     Перше. Положення частини першої статті 1 проекту про те,  що судова влада діє незалежно від  законодавчої влади, суперечить частині першій статті 6 Конституції...

 

     ГОЛОВА. Зачекайте,  я  не  просив  робити  доповідь.  Чи  є в депутатів запитання?..

 

     КАРМАЗIН Ю.А. У мене є три хвилини...

 

     ГОЛОВА. Немає у вас трьох хвилин. Чи є в депутатів запитання?

 

     Депутат Зварич. Будь ласка.

 

     ЗВАРИЧ Р.М.,  член Комітету Верховної Ради України  з  питань правової   політики  (багатомандатний  загальнодержавний  виборчий округ,  НРУ). Шановний Iване Степановичу! Шановні колеги! Фактично ми  тут  створили  цю проблему,  коли прийняли два законопроекти в першому читанні,  що суперечить не лише  Регламентові,  а  взагалі нормам здорового глузду.

 

     Чи в  цьому  проекті  постанови про неприйнятність говориться про той проект закону,  який вноситься на друге читання?  Чи це не стосується проекту Шишкіна? Це перше запитання.

 

     I друге. Чи визначений профільний комітет, який протягом двох тижнів мав би визначитися з подальшою долею самого законопроекту?

 

     КАРМАЗIН Ю.А. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Я так зрозумів,  що ви ще раз нас  агітуєте,  щоб  ми проголосували за цей проект постанови.

 

     Пропонується проект   Постанови  про  неприйнятність  проекту Закону України про судовий устрій,  підготовлений  для  повторного другого читання Комітетом з питань правової реформи, проголосувати як постанову. Прошу голосувати.

 

     "За" - 175.

 

     По фракціях висвітіть,  будь ласка,  щоб знати, кому надавати слово.

 

     КАРМАЗIН Ю.А. Я б відповів на це запитання, і ми б зняли...

 

     ГОЛОВА. Та ні,  там не запитання. "Батьківщина"... Ви могли б відповісти  своїй  фракції  щодо  вашого  питання,  шановний  Юрію Анатолійовичу?

 

     КАРМАЗIН Ю.А.  Я  відповів  би зараз на це запитання,  і ми б зняли цю проблему.

 

     ГОЛОВА. Ні, питання ось у чому. Дивіться: "Батьківщина" - 3 з 30. Ви можете відповісти, чому так?

 

     КАРМАЗIН Ю.А. Так, можу відповісти.

 

     ГОЛОВА. Тоді, будь ласка.

 

     КАРМАЗIН Ю.А.  Шановні  народні  депутати!  Цілком  правильно поставив запитання народний депутат Зварич.  I воно  для  фахівців зрозуміле.  Ми  тоді  прийняли  за  основу два законопроекти,  які суттєво відрізнялися (Шум у залі).  Ми не визначилися  щодо  того, який  з  них  беремо  за основу.  Повторюю,  ми обидва прийняли за основу.

 

     I тому  тут  зазначається:  "У  двотижневий  термін   головам фракцій  Верховної  Ради  України  та  Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України  надати пропозиції". Це перше.

 

     Друге. У проекті 5/6 пропозицій із проекту народного депутата Шишкіна не враховано.

 

     Тому ще раз кажу:  постанова не виконана. Враховуючи висновки Венеціанської комісії,  я звертаюся  до  всіх,  у  тому  числі  до представників   Компартії  (тому  що  зараз  їхні  представники  в Конституційному Суді чекають на  висновки  Венеціанської  комісії, вони  вже  є,  що  проект не годиться),  щоб проголосувати зараз і продемонструвати свій підхід.

 

     Я закликаю і фракцію "Батьківщина".  Це  повністю  відповідає вашим пропозиціям.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть,   будь   ласка,   мікрофон  Бойка  Віталія Федоровича. Прошу, Віталію Федоровичу.

 

     БОЙКО В.Ф.,  Голова Верховного Суду України.  Шановні народні депутати!  Правду  кажучи,  для  нас  надзвичайно несподіваним був розгляд цього питання сьогодні, тому що ми готували пояснення щодо кожного  пункту проекту постанови,  який вносить шановний народний депутат Кармазін.

 

     I я  вас  запевняю,  що  більше   половини   цих   пропозицій стосуються   саме  питань,  хто  повинен  призначати  голів  судів районного,  обласного,  апеляційного і таке інше.  Іде боротьба за вплив на судову систему (Шум у залі).

 

     У проекті це пропонується передати Верховній Раді. Я розумію, що Верховна Рада таких повноважень не має.  Іде намагання передати це  питання  і  виконавчій структурі,  в тому числі Президенту.  Є багато інших питань,  які можна врегулювати при повторному другому читанні.

 

     На мою думку,  всі ті питання,  які зазначені в цьому проекті постанови, можна проголосувати. Тим більше, що пропозиції народних депутатів стосовно іншого бачення змісту конкретної статті у цьому проекті є.  I  шляхом  голосування  можна  визначитися  щодо  всіх спірних питань, які виникли.

 

     Але я  не  можу  зрозуміти інше.  Близько півтора року триває робота над цим проектом.  Проект надзвичайно складний, надзвичайно важливий для суспільства. Двічі його розглядали в першому читанні. Ніяких пропозицій не було.  I раптом  сьогодні  з'являється  такий проект.

 

     Я думаю,  що його не можна приймати. Звичайно, це ваше право, я розумію.  А  конкретніше  це  можна  вирішити  під  час  другого читання.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Заступник  міністра юстиції Микола Іванович Хандурін. Будь ласка.

 

     ХАНДУРІН М.І.,  заступник міністра юстиції України.  Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  У проекті постанови про неприйнятність,  який вам роздано,  визначено 30 положень, які прямо   суперечать   Конституції.   Зокрема,   у   частині  другій передбачається встановити недоторканність для народних засідателів і  присяжних  на  період розгляду справи.  Але ж буває,  що справа розглядається по два-три роки.  Ви чудово знаєте, що в Конституції така   недоторканність   визначена  тільки  для  суддів,  народних засідателів і Президента.

 

     Третє зауваження,  я не буду всі перераховувати.  У випадках, встановлених  процесуальним законодавством,  допускається вживання недержавної мови.  Ви знайомі з рішенням Конституційного Суду  про те,  що  у  всіх  центральних органах державної влади допускається тільки одна мова (державна),  як і у всіх державах. Особам, які не володіють державною мовою, надається перекладач.

 

     Інші положення.  Цей  проект  не  підходить концептуально і з тієї точки зору,  що голови місцевих  судів  (а  це  тисячі  судів районних,  міських)  будуть  призначатися  радою  суддів - органом суддівського  самоврядування.  Назвіть  мені  хоча  б  один  такий приклад   в  Європі.  В  Європі  цим  питанням  займаються  тільки парламент,  Президент і виконавча влада у відповідних пропорціях і політичні партії.

 

     Кадрові питання    передаються   Верховному   Суду   стосовно призначення суддів і органам суддівського самоврядування. Тобто ми створюємо  корпоративну  судову  систему.  Немає  в  жодній країні такого прикладу.

 

     До речі,    передбачається    створення     додатково     900 адміністративних судів.  У нас нині є 900 судів районних, міських. Тобто ми за кількістю будемо  мати  судів  більше,  ніж,  скажімо, Польща,  Англія і Франція. Венеціанська комісія зробила незалежний висновок щодо цього законопроекту.  І висновок такий:  цей  проект суперечить  Конституції  та  європейським  стандартам  і  підлягає повній переробці.

 

     Крім того,  у  пункті  2  проекту   постанови   запропоновано керівникам  фракцій  у  двотижневий  термін визначитися щодо своїх представників для  утворення  робочої  групи  і  опрацювати  новий проект.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Шановні  народні  депутати!  Я  прошу  вас:  ви чуєте аргументацію,  давайте ж  надамо  можливість  працювати.  Я  прошу проголосувати за внесений проект.

 

     "За" - 194.

 

     Висвітіть, будь  ласка,  результати  голосування по фракціях. Так,  чітко видно,  треба доопрацювати у фракціях.  Я думаю,  що у фракціях доопрацюють, і ми потім повернемося до цього проекту.

 

     --------------

 

     Питання ратифікації.

 

     Проект Закону  про  ратифікацію  Договору  з відкритого неба. Доповідач - перший заступник міністра закордонних справ  Олександр Олександрович  Чалий.  Доповідач  потрібний,  якщо  у  депутатів є запитання. Є запитання? Немає.

 

     Прошу проголосувати внесений проект як закон (Шум у залі).

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 250.

 

     Рішення прийнято.

 

     Шановні депутати!  Ми в  четвер  голосуємо  ті  проекти,  які обговорені.

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди між державами -учасницями Північноатлантичного Договору  та  іншими  державами,  які  беруть участь  у  програмі "Партнерство заради миру",  щодо статусу їхніх збройних сил та Додаткового протоколу до цієї Угоди.

 

     Прошу запропонований   проект   проголосувати    як    закон. Голосуємо.

 

     "За" - 228.

 

     Приймається.

 

     Для народних  депутатів  даю  пояснення:  у  мене  є висновок комітету,  де чітко записано рішення комітету.  І голова  комітету Андресюк  доповідав  (Шум  у  залі).  Я  вас прошу,  не заважайте, з'ясовуйте в комітеті.

 

     Проект Закону про приєднання України  до  Європейської  Угоди про   міжнародне   дорожнє   перевезення   небезпечних   вантажів. Зрозумілий проект? Прошу проголосувати як закон.

 

     "За" - 251.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону  про  ратифікацію   Угоди   між   Україною   та Республікою  Словенія  про  взаємне сприяння та захист інвестицій. Прошу проголосувати проект як закон.

 

     "За" - 250.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди  між  урядом  України  та урядом  Ліванської  Республіки  про  сприяння  та  взаємний захист інвестицій.

 

     Прошу запропонований проект проголосувати в цілому як закон.

 

     "За" - 250.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону про ратифікацію Угоди між  Кабінетом  Міністрів України  і урядом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності,  Протоколу  між  Кабінетом Міністрів   України   і  урядом  Азербайджанської  Республіки  про визнання   прав   власності   України   на    майно    бакинського спецавтоцентру     "Таврія",     розташованого     на    території Азербайджанської Республіки,  і  прав  власності  Азербайджанської Республіки  на  майно  Сніжнянського  винзаводу,  розташованого на території України (Донецька область). Зрозумілий проект?

 

     Прошу проголосувати проект як закон.

 

     "За" - 247.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону  про   ратифікацію   Угоди   про   торговельно- економічне співробітництво між урядом України та урядом Республіки Чилі. Зрозумілий проект?

 

     Прошу проголосувати проект як закон.

 

     "За" - 237.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону про ратифікацію Конвенції між урядом України  і урядом   Азербайджанської   Республіки  про  уникнення  подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків на доход і майно.

 

     Прошу проголосувати проект як закон.

 

     "За" - 238.

 

     Приймається.

 

     Проект Закону  про ратифікацію Договору між урядом України та урядом Румунії про співробітництво в сфері науки та технологій.

 

     Прошу запропонований проект проголосувати як закон.

 

     "За" - 245.

 

     Приймається.

 

     ------------

 

     Проект Закону про внесення змін до деяких законів  України  з питань  оподаткування  (стосовно  витрат,  пов'язаних  з добудовою об'єктів незавершеного будівництва).

 

     Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХIН С.А.  Шановні   народні   депутати!   На   засіданні комітету,  в якому взяли участь члени уряду, відбулося обговорення цього законопроекту,  за наслідками якого був підготовлений  інший законопроект,  який  повністю  влаштовує  і уряд,  і комітет.  Цей законопроект буде внесений наступного тижня на  розгляд  Верховної Ради  України.  Тому  ми від імені комітету просили б перенести це питання.  Ви побачите,  що  в  ньому  ліпші  норми,  аніж  ті,  що запропонував Кабінет Міністрів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Моісеєнко. Будь ласка.

 

     МОIСЕЄНКО В.М.  Фракция Коммунистической партии Украины. Иван Степанович,  я хотел бы обратить внимание на процедуру.  Что у нас получается?  Конституция Украины определила,  что ратифицированные договоры составляют единое законодательное поле Украины.  В то  же время   обсудить  вопросы  ратификации  у  нас  не  представляется возможным. Почему? Потому что они не обсуждались в дни, когда было обсуждение.  Мы проголосовали предыдущие вопросы.  В повестке дня, которая  нам  роздана,  написано,   что   дальше   идут   "питання ратифікації".

 

     Я записался  выступить  по  двум  первым  вопросам - шестым и девятым. Я знаю, что мои коллеги тоже записались на выступление.

 

     Мы не получили возможности выступить по необсуждавшихся ранее вопросах.  В  связи  с  этим  я настаиваю на том,  чтобы вопросы о ратификации обсуждались точно так же (учитывая,  что в Конституции это  определено  как  законодательное  поле  Украины),  как  и все остальные вопросы, которые рассматриваются Верховным Советом.

 

     ГОЛОВА. Зауваження приймається.

 

     Стосовно оголошеного проекту народний  депутат  Терьохін  від імені  Комітету з питань фінансів і банківської діяльності просить направити його на доопрацювання.

 

     Будь ласка, увімкніть мікрофон.

 

     ПРЕДСТАВНИК Фонду   держмайна   України.    Шановний    Iване Степановичу!  Шановні  народні  депутати!  Діє Указ Президента про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва,  вами підтриманий однойменний проект закону,  прийнятий в першому читанні.  Сьогодні ці норми застосовуються,  7 тисяч  робочих  місць,  які  створені, красномовно про це свідчать.

 

     Будь ласка,  прийміть законопроект у першому читанні, ми його доопрацюємо. I щоб органи приватизації могли працювати в правовому полі, легітимному. Не переносьте його ще на тиждень.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, увімкніть мікрофон Романа Безсмертного.

 

     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член  Комітету  Верховної  Ради  України з питань  державного   будівництва   та   місцевого   самоврядування (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ,  НДП). Шановний Iване Степановичу!  Шановні колеги!  Ми вже маємо  сумний  досвід, коли  внесений  в  зал законопроект відразу голосувався в першому, другому читанні і в цілому.

 

     Тому я прошу  зараз  проголосувати  цей  документ  у  першому читанні.  Комітет  зможе  доопрацювати  його  до другого читання з реалізацією прав депутатів щодо подання пропозицій. I через певний час, після доопрацювання, ми проголосуємо його в другому читанні.

 

     Тому я прошу вас підтримати в даному разі уряд.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прохання  підтримати  в  першому  читанні.  I депутат Черняк вносить таку пропозицію,  і Сергій Анатолійович,  і Валерій Борисович погодився (Шум у залі).

 

     Увімкніть, будь ласка, мікрофон депутата Альошина.

 

     АЛЬОШИН В.Б., голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів     і     банківської     діяльності     (багатомандатний загальнодержавний виборчий округ, НРУ). Шановний Iване Степановичу і шановний представник Фонду держмайна!  Я хотів би наголосити  на тому,  що  справді склалася така ситуація,  що відповідно до указу Президента ті норми,  які прописані в проекті  закону,  вже  діють (указ  набрав чинності раніше).  Але ми при розгляді цього проекту закону побачили ті недоліки, які в ньому є.

 

     Ми запропонували  уряду  відповідно  до  пропозицій  народних депутатів,   нашого  науково-експертного  управління  уточнити  ці позиції.  Ідеться про те,  що  всі  кошти,  витрачені  на  об'єкти незавершеного  будівництва,  платник  податку  має  зарахувати  на валові витрати. Ми прописали точніше цю норму.

 

     Це також  буде  узгоджено  з  урядом.  Міністерство  фінансів підтримує  нашу  позицію.  Тому  є  пропозиція перенести прийняття рішення з цього документа.

 

     ГОЛОВА. Валерію Борисовичу, я думаю, було б правильніше, якби ми в першому читанні проголосували. А ви врахуєте всі пропозиції і підготуєте документ  на  друге  читання.  Давайте  проголосуємо  в першому читанні.

 

     Прошу проголосувати проект закону в першому читанні.

 

     "За" - 204.

 

     Доопрацьовуйте, будь ласка.

 

     ------------

 

     Проект Закону про спеціальну економічну зону "Миколаїв".

 

     Прошу запропонований проект проголосувати як закон.

 

     "За" - 163.

 

     Доопрацьовуйте, будь   ласка   (Шум  у  залі).  Висвітіть  по фракціях результати голосування. Доопрацьовуйте.

 

     -----------

 

     Проект Закону про вільну економічну  зону  "Порто-франко"  на території Одеського морського торговельного порту.

 

     Депутат Костусєв від комітету просить слова. Будь ласка.

 

     КОСТУСЄВ О.О.,  голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з питань економічної політики,  управління  народним  господарством, власності   та   інвестицій   (багатомандатний   загальнодержавний виборчий округ,  виборчий  блок  СПУ  та  СелПУ).  Уважаемый  Иван Степанович! Уважаемые коллеги! Хочу вам напомнить, что в июне 1999 года подписан указ Президента Украины  о  свободной  экономической зоне "Порто-франко" на территории Одесского морского порта. В июле мы приняли соответствующий законопроект в первом чтении,  в январе этого года подробно обсудили его во втором чтении, осталось только проголосовать.  Все поправки,  которые вы вносили,  мы максимально учли  в  окончательной редакции.  Сегодня у нас есть все основания поддержать этот законопроект,  поскольку в соответствии  с  указом Президента  свободная  экономическая  зона на территории порта уже действует. В Одессе идет интенсивная работа.

 

     И экономические  расчеты  показывают,  что  некоторые  льготы многократно  перекрываются дополнительными поступлениями в бюджет. Я уже не говорю о дополнительных 250 рабочих мест.

 

     Уважаемые коллеги!   В   1819-1858    годах    Одесса    была порто-франко,  и  именно  благодаря этому был создан первоклассный порт, вырос миллионный город.

 

     Во вторник,  29 февраля, наш комитет еще раз вернулся к этому вопросу  и единогласно,  в том числе и члены Руха,  поддержал этот законопроект.  Мы просим  вас  проголосовать  за  него  во  втором чтении.

 

     Благодарю за внимание.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

     Проект Закону  про  вільну  економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського  торговельного  порту  ставиться  на голосування як закон у цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 127.

 

     Доопрацьовуйте. По фракціях? Будь ласка, висвітіть.

 

     ___________________

 

     Закон України  про  порядок  направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав з пропозиціями Президента України  від 26 листопада 1999 року.

 

     Прошу проголосувати як закон у цілому.

 

     "За" - 238.

 

     Прийнято. Дякую.

 

     ________________

 

     Проект Постанови про постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року

 1064 про  встановлення  максимальної  величини  фактичних  витрат суб'єктів  господарювання  на  оплату  праці   працівників,   суми оподатковуваного  доходу  (прибутку),  сукупного  оподатковуваного доходу,  з яких справляються збори (внески) до соціальних  фондів, та від 21 вересня 1998 року 1478 про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року 1064.

 

     Прошу проголосувати в першому читанні.

 

     "За" - 160.

 

     Матвійчук Володимир Макарович.

 

     МАТВІЙЧУК В.М., заступник міністра фінансів України. Шановний Іване Степановичу!  Шановні народні депутати!  Я прошу не приймати цієї постанови,  оскільки вона спрямована  на  те,  щоб  заробітна плата  наших  працюючих громадян ішла в тінь і щоб її отримували в конвертах. Постанови Кабінету Міністрів встановлюють обмеження для нарахування   внесків   до   відповідних   фондів.  Вони  сприяють легалізації заробітної плати,  і не треба їх скасовувати. Ми зараз думаємо  над  тим,  як  удосконалити  це.  Може,  замість 1 тисячі гривень встановимо дещо більшу межу,  у зв'язку  із  зміною  курсу долара. Тому я прошу не голосувати за цей проект постанови.

 

     ГОЛОВА. Є запитання? Повертаємося чи ні? Не повертаємося.

 

     ___________________

 

     Проект Закону  про  скасування  Закону  України про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти.

 

     Увімкніть мікрофон депутата Ніколаєнка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.  Фракція соціалістів "Лівий  центр".  Шановні народні  депутати!  Шановний  Іване  Степановичу!  Я  розумію,  що введення будь-якого нового  закону  -  це  певний  тиск  на  наших товаровиробників.  На  сьогодні заборгованість із заробітної плати працівникам середньої освіти,  шкіл, дитячих дошкільних навчальних закладів становить майже 300 мільйонів гривень. Тому минулого разу ми підтримали уряд і прийняли цей закон.

 

     Я виступаю з мотивів голосування.  Не можна  скасовувати  цей закон.  Може,  треба  його  трохи вдосконалити.  Це краплини,  які доходять сьогодні до школи.  Ми що,  хочемо взагалі  перекрити  ці потічки,  які  живлять  річку  знань?  Не  можна голосувати за цей законопроект.

 

     ГОЛОВА. Увімкніть мікрофон депутата Терьохіна, будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  Я, відверто кажучи, дивуюся,  коли  член  фракції соціалістів виступає проти прийняття цього закону.  Наскільки  я  пам'ятаю,  у  програмі  вашої  партії звучало  питання  про  зайнятість населення.  Після введення в дію прийнятого нами  закону  для  великих  підприємств  торгівлі  (як, скажімо,  у Києві універмаги ЦУМ або "Україна", великі гастрономи) вартість цього податку  в  орендній  платі,  яка  справляється  до місцевого бюджету, перевищує саму орендну плату у 3-6 разів. Тобто ці підприємства зараз поставлені на межу  банкрутства.  Дія  цього закону призводить лише до того, що легальна торгівля скорочується, закриватимуться    великі    підприємства,    торгівля     змушена переміщуватися на ринки і вулиці. Ми зробили помилку, і цю помилку треба виправляти.

 

     Я б дуже просив, щоб зал підтримав цей законопроект.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Ми обмінялися думками,  з'ясували позиції.  Прошу  ще раз  проголосувати  проект  Закону  (ми  вже  раз  голосували) про скасування Закону України про додаткові заходи  щодо  фінансування загальної середньої освіти.

 

     Будь ласка.

 

     "За" - 192.

 

     По фракціях   просять  висвітити.  Я  пам'ятаю,  як  ми  його голосували. Ми не вперше сьогодні голосуємо. Доопрацьовуйте.

 

     __________________

 

     Проект Постанови про зміну статті 4.2.4 Регламенту  Верховної Ради  України (щодо Погоджувальної ради фракцій).  Нагадую,  що ми тоді   узгодили   проект,   який   доповідав   Олександр   Карпов. Пропонується прийняти його в першому читанні. Прошу запропонований проект постанови проголосувати в першому читанні як постанову.

 

     "За" - 197.

 

     По фракціях висвітіть. Голосуємо ще раз? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 213.

 

     Відправляється на доопрацювання. По фракціях? Будь ласка.

 

     ___________________

 

     Проект Постанови про внесення змін  до  Регламенту  Верховної Ради України.  Його доповідав Ігор Федорович Шаров.  Усі, хто брав участь в  обговоренні,  пропонували  прийняти  його  в  цілому  як постанову.  Проект  Постанови  про  внесення  змін  до  Регламенту Верховної Ради України прошу проголосувати як постанову.

 

     "За" - 209.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     Шановні народні депутати!  Тоді ми говорили,  що  зміни,  які пропонується   внести,  дадуть  можливість  Верховній  Раді  більш оперативно розглядати  законопроекти,  які  вносяться.  Зрозуміло? Депутат  Черненко  від  "Батьківщини"  просить ще раз поставити на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 239.

 

     Прийнято.

 

     ___________________

 

     Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України  про  вивізне  (експортне)  мито на живу худобу та шкіряну сировину.  Проект з "бородою". Я вас прошу, проголосуйте за нього. Прошу даний проект проголосувати як закон.

 

     "За" - 128.

 

     По фракціях висвітіть. Відправляємо на доопрацювання.

 

     __________________

 

     Проект Закону  про  внесення зміни до статті 5 Закону України про  списання  та   реструктуризацію   податкової   заборгованості платників  податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року та сільськогосподарських підприємств за станом  на 1 січня 1999 року.

 

     Цей проект   не   викликав   ні   в   кого  зауважень.  Прошу проголосувати його як закон.

 

     "За" - 106.

 

     По фракціях висвітіть. Зрозуміло "Трудовій Україні" чи ні?

 

     Увімкніть мікрофон депутата Ратушного.

 

     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної  діяльності  (виборчий округ  164,  Тернопільська  область).  Шановні  колеги!  У   моєму виборчому окрузі,  як,  напевно,  і в багатьох виборчих округах, є чотири цукрових заводи.  Я хочу пояснити ситуацію.  Проголосувавши "за",  ми  знімемо  несправедливість,  яка  допущена  щодо частини цукрових заводів.  Частині з них  ця  заборгованість  і  пеня  вже списана.  Давайте  їх  зрівняємо:  або  скасуємо це списання,  або проголосуємо,  щоб  заборгованість  була  списана  всім   цукровим заводам.  Це  буде  корисно  і  для цукровиків,  і для працівників сільського господарства.

 

     Я пропоную ще раз  поставити  цей  проект  на  голосування  і проголосувати, щоб у цукровій галузі не було подвійних стандартів.

 

     ГОЛОВА. Депутат Коновалюк.  Будь ласка.  "Трудова Україна" не голосувала.

 

     КОНОВАЛЮК В.І.  Спасибо,  Иван Степанович. Уважаемые коллеги! Мы  обясним  свою  позицию.  Речь идет не о том,  что мы не хотим решить проблему экономического состояния этих предприятий.  Я хочу напомнить,  что  эти  предприятия  уже  давно частные.  Они должны работать в экономических условиях,  одинаковых для  всех.  Это  не государственная  отрасль,  которая  нуждается в принятии подобного решения.

 

     А когда сегодня в сельском хозяйстве сахарной  свеклы  вместо 120 центнеров с гектара собирается 50 центнеров, то, наверное, это тоже проблема.  Я думаю,  что эта отрасль должна пересматриваться  Проблемы надо решать, но только не таким путем.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Ще раз голосуємо? Голосуємо.

 

     "За" - 194.

 

     Відправляється на доопрацювання.

 

     _________________

 

     Проект Закону  про  визнання  такими,  що  втратили чинність, деяких законодавчих  актів  України  щодо  надання  пільг  окремим категоріям працюючих громадян з оплати житлово-комунальних послуг.

 

     Депутат Іоффе. Будь ласка.

 

     ІОФФЕ Ю.Я.,  голова  Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (виборчий округ 111,  Луганська  область).  Уважаемый  Иван Степанович!  Уважаемые коллеги!  Мы понимаем,  что принятие этого  закона  -  продолжение бюджетного  процесса.  Однако  мы договаривались с правительством, что отмена льгот  этим  категориям  граждан  будет  компенсирована увеличением    зарплаты.    Поэтому   мы   распространили   проект постановления,  предложенный нашей  фракцией,  чтобы  вернуться  к этому  вопросу,  когда будет принято соответствующее постановление Кабинета Министров.  Тогда наша фракция будет голосовать,  а  пока нет. Мы просим снять сегодня этот вопрос с рассмотрения.

 

     ГОЛОВА. Депутат Подгорний.

 

     ПОДГОРНИЙ С.П. Група "Яблуко". Іване Степановичу, я підтримую Юлія  Яковича.  Вчора  ми  казали,  що  коли  будуть   розрахунки, постанови, тоді можна вирішувати це питання. А якщо не буде, треба переносити на пізніше.

 

     Якщо ми зараз проголосуємо і буде  негативний  результат,  то згідно  з  Регламентом  ми зможемо розглянути це питання тільки на наступній сесії. Тому я пропоную зараз зняти його з розгляду.

 

     ГОЛОВА. Ви старими нормами керуєтеся.

 

     Депутат Терьохін. Будь ласка.

 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Шановні народні депутати!  Абсолютно правильно говорили два попередні промовці.  Але в нас існує система житлових субсидій,  яка автоматично пошириться на ті  категорії  населення, які будуть позбавлені пільг з оплати житловокомунальних послуг.  І підвищувати зарплати ніхто не збирається, як би ви не хотіли.

 

     Є норма:  якщо вартість цих  послуг  перевищує  15  відсотків сукупного  доходу  сім'ї,  то  сім'ї  надається  пільга за рахунок бюджету. Але цього не буде, і не треба щодо цього мати ілюзії.

 

     Я розумію,  що навряд чи цей законопроект буде проголосований сьогодні.  Але за нього треба голосувати.  Бо коли,  я перепрошую, такої пільги не має інвалід або  пенсіонер,  а  має  прокурор,  то нікому незрозуміло, чому це так.

 

     Є чітка  система,  вона вже працює.  Я бачу тут представників Міністерства праці та соціальної політики, вони можуть підтвердити мої слова. Ні про яке підвищення не може бути мови.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Переконливо. Проект закону ставиться на голосування в першому читанні, щоб доопрацювати.

 

     "За" - 130.

 

     По фракціях висвітіть.

 

     ------------

 

     Проект Закону про нафту і газ.

 

     З мотивів? Будь ласка.

 

     ФЕДОРЕНКО Л.П., член Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного   комплексу,   ядерної  політики  та  ядерної безпеки (багатомандатний загальнодержавний виборчий  округ,  КПУ). Фракция  коммунистов.  Вот  здесь сидит избранный большинством так называемый председатель Комитета по вопросам ТЭКа пан  Гудыма.  Он подтвердит правдивость моих слов.  Две недели назад было заседание комитета.  Из тех 27 человек,  которых большинство считает членами комитета,  присутствовали 14. Из них 6 коммунистов, а 9 - с другой стороны.  Мы сразу сказали, что не считаем это заседанием комитета и не принимаем участия в обсуждении.

 

     В материалах,  розданных  народным  депутатам,  указано,  что комитет принял решение подать этот проект на голосование в  первом чтении.  Это  ложь.  Пан  Гудыма  может подтвердить,  потому что в заключение он сказал,  что те,  кто  считает,  что  это  заседание комитета, голосовали за, а те, кто так не считает, - это их право.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. З'ясували позиції. Вноситься пропозиція проект Закону про нафту і газ прийняти в першому читанні.  Підкреслюю, в першому читанні. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 230.

 

     Прийнято.

 

     Щодо зауваження депутата Федоренко.  Олександре Миколайовичу, я прошу довести цей законопроект до кондиції повним  складом,  щоб за нього проголосували всі.

 

     Час перерви. Продовжимо роботу о 16 годині.

 

     Прошу вибачення,  одну хвилинку.  Підходили народні депутати, вони хотіли б від імені профспілки  народних  депутатів  привітати наших  славних  жінок-депутатів.  Прошу  поздоровити наших жінок з наступаючим святом і вручити їм квіти.