Згідно із пояснювальною запискою завданням законопроекту (реєстр. №2269) є відновлення конституційного статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, який було обмежено Законом "Про судоустрій і статус суддів". Для досягнення вказаної мети проектом пропонується внести відповідні зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", Цивільного процесуального кодексу, Господарського процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення, Закону "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

Зокрема, розширюються повноваження Верховного Суду України щодо перегляду справ з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми як матеріального, так і процесуального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом; перегляду справ в апеляційному порядку у випадках, встановлених законом; ведення та аналізу судової статистики, а також вивчення та узагальнення судової практики; надання судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики.

Крім цього, відповідно до положень законопроекту "спрощується" доступ сторін до вищого судового органу держави шляхом ліквідації процедури допуску справи вищим спеціалізованим судом до її провадження у Верховному Суді України із наданням права подавати заяви про перегляд судових рішень безпосередньо до Верховного Суду України. Таким чином, вважзають народні депутати, запровадження вказаних норм дозволяє людині і громадянину використати всі можливості судового захисту за національним законодавством і за необхідності, звернутися за захистом своїх прав та інтересів до Європейського Суду з прав людини.

На засіданні Комітету, зокрема, зазначалося, що відповідно до частини першої і другої статті 55 Основного Закону в Україні  права і свободи  людини  і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

У частині третій статті 129 Конституції України встановлено основні засади судочинства, а в пункті 14 частини першої статті 92 закріплено, що судоустрій, судочинство і статус суддів визначаються виключно законами України.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Повідомлення ”

29 серпня 2022 20:00
02 червня 2022 11:20
22 лютого 2022 12:30
23 листопада 2021 12:04
22 вересня 2021 13:40
24 серпня 2021 15:06
20 липня 2021 15:28
20 липня 2021 10:06
19 липня 2021 17:58
16 липня 2021 12:51